TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions."

Transkript

1 TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING START UPPSÄTTNINGSMENY SYSTEMUPPSÄTTNING NYTT SYSTEM-ID ÅTERSTÄLL SYSTEM-ID HCU UPPSÄTTNING TID OCH DATUM BELYSNINGSTID ANVÄNDNINGSTID LANDSUPPSÄTTNING Datuminställning PRODUKT HCU INFO GRUNDÅTERSTÄLLNING DÖRRMENY INITIERING LÄS INITIERINGSDATA INITIERA DÖRR STÄLL TID I DÖRREN UTLÄSNING UTLÄSNING UTLÄSNING VISA UTLÄSNINGAR/ÖVERFÖRING TILL PC PARAMETRAR SENASTE FEL PRODUKT NÖDÖPPNING LDC MENY PARAMETRAR UTLÄSNING KORTVERIFIKATION...7 TEKNISK DATA...8 Timelox AB Timelox reserverar sig för eventuella ändringar. 2

3 TIMELOX HCU HANDTERMINAL (HANDHELD COMMUNICATION UNIT) HCU är en batteridriven handterminal, som används för all form av kommunikation med TimeLox kortläsare, såsom initiering och utläsning av inpassagelista. HCU:n kan också användas för nödöppning av en kortläsare om batteriet tagit slut, service och för verifikation av kort. OBS! När HCU inte används, ska den alltid vara ansluten till extern spänning! START Vid start av HCU första gången, läs informationen om Systemuppsättning, sidan 3, och Teknisk data, sidan 8. HCU:n startas/stängs av på ON/OFF-knappen. I displayen visas information om produkt, tid, datum. Efter 6 sekunder eller så snart man trycker på en av knapparna, syns Huvudmenyn. Från denna meny kan man sedan gå vidare för att göra sina val. Välj en ny meny genom att trycka in en siffra för den meny du vill gå till, tryck därefter ENTER. Alla val bekräftas genom att trycka ENTER. För att radera gjorda val, tryck på knappen med vänsterpil. För att återgå till föregående meny, tryck på ESC. I vissa menyer används funktionstangenterna med trianglar (nedanför displayen) för speciella funktioner. Dessa funktioner står skrivna i nedre delen av displayen. Med hjälp av dessa knappar kan man bl.a. höja eller sänka värden och tider. 1 UPPSÄTTNINGSMENY I Uppsättningsmenyn finns tre val, 1.1 Systemuppsättning 1, 1.2 HCU Uppsättning, och 1.3 Grundåterställning. 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING NYTT SYSTEM-ID Vid leverans ska System-ID sättas i HCU:n. Sätt in System-ID kortet i HCU:ns kortläsare. För att TimeLox Company systemet ska fungera, ska datorn och HCU:n ha samma System-ID ÅTERSTÄLL SYSTEM-ID För att återställa System-ID till leveransstatus, sätt in Headoperator kortet i HCU:ns kortläsare och följ instruktionerna på displayen. 1.2 HCU UPPSÄTTNING I menyn HCU Uppsättning görs alla inställningar i HCU:n t.ex. tid, datum och belysningstid. Kom ihåg att alltid ställa tid och datum i HCU:n före initiering av kortläsare. I annat fall förs fel 1 Numreringen av menyerna (och rubrikerna) syftar på olika huvudmenyer och undermenyer i HCU:n. Timelox AB Timelox reserverar sig för eventuella ändringar. 3

4 tid över i dörrenheterna och låstidzoner eller passagetider blir fel! TID OCH DATUM Tid och datum ska ställas i HCU:n. För att göra detta, sätt in Headoperator kortet i HCU:n och tryck på funktionstangenterna som pekar på datum resp. klocka. Skriv in genom att trycka på siffertengenterna. Efter varje inmatning, gå vidare med ENTER. Tänk på att ändra sommar/vintertid BELYSNINGSTID Här finns möjlighet att välja hur länge belysningen ska vara på efter att man tryckt på en knapp. Tiden kan ställas mellan 2-15 minuter. Den kan också stängas av helt. Vi rekommenderar 2 minuter för att det uppladdningsbara batteriet i HCU:n ska få längre livstid. Efter den inställda tiden släcks belysningen automatiskt och tänds igen när man trycker på en knapp eller sticker in ett kort. Använd funktionstangenterna för att ställa tiden ANVÄNDNINGSTID Inställning av hur länge HCU:n ska vara påslagen efter användning. Efter inställd tid, stängs den automatiskt av. Tiden kan ställas mellan 2 till 30 minuter, beroende på om HCU:n står på laddning eller drivs av batteriet. Använd funktionstangenterna för att välja tid. Tryck ENTER LANDSUPPSÄTTNING Här kan du ändra i vilken ordning datumsiffrorna ska visas. (ÅÅMMDD= ÅR- MÅNAD-DAG). För att göra detta behöver du Headoperator kortet Här kan du välja språk i HCU:n. För att göra detta behöver du Headoperator kortet PRODUKT HCU:n ska vara levererad i status för den produkt du köpt. Om inte, kan du ändra detta. Sätt in ett Headoperator kort i HCU:ns kortläsare och välj 4 MC/EC Company (även för TimeLox Primer) eller 4 TL Company om du har äldre version än HCU INFO Denna meny innehåller information, som är till hjälp vid kontakt med Timelox tekniska support. Här hittar man bl.a. HCU:ns serienummer, version och minneskapacitet. Här finns även information om senaste fel och när det inträffade. 1.3 GRUNDÅTERSTÄLLNING Med denna funktion raderas alla inprogrammerade parametrar i HCU:n och värdena återställs till fabriksstatus. Menyn används när man t.e.x vill radera dörrar i minnet eller efter uppdatering av PROM. För att kunna göra en grundåterställning krävs ett Headoperator kort. 2 DÖRRMENY Denna meny används vid kommunikation med kortläsarna såsom initiering, utläsning och nödöppning. 2.1 INITIERINGSMENY (DRIFTSÄTTA KORTLÄSARNA) Menyn används vid initiering/driftsättning av kortläsarna. Kontrollera inna initiering att du har rätt tid i HCU samt att kortläsarna har fått System- ID (görs första gången en kortläsare ska driftsättas genom att sätta in System-ID kortet) LÄS INITIERINGSDATA Innan du kan initiera dörrarna, ska informationen från pc:n föras över till HCU:n. HCU:n kan lagra upp till 350 dörrar. Om fler än 350 dörrar förs över, kommer de först inlagd att raderas när nya förs över. Koppla samman den kabel som levereras med HCU:n med kabeln till kortkodare eller direkt till en egen comport på pc:n beroende på vilken kodare du har. TimeLox EC: Sätt HCU i läge Läs init.data. Gå till Arkiv/HCU Setup i EC programvara. Om inte alla dörrarna ska föras över, avmarkera de som inte ska vara med. Klicka Överför. Information visas på skärmen och i HCU:ns display när informationen är överförd. TimeLox MC: Sätt HCU i läge Läs init.data. Gå till Arkiv/HCU Setup i MC programvara eller klicka på ikonen. Om inte alla dörrarna ska föras över, avmarkera de som inte ska vara med. När du öppnar en avdelning genom att klicka på +, visas bara de dörrar som är namngivna. När en dörr fått ett namn, syns den automatiskt i Setup HCU menyn och markeras så att den kan föras över. Klicka Överför. Du får en fråga om du vill fortsätta eftersom det kan ta lite tid. Klicka Fortsätt. Du får en påminnelse att HCU;n ska förberedas för att ta emot data från pc:n. Klicka Fortsätt. När överföringen är klar, få du ett meddelande om detta på skärmen och i HCU:n. Du kommer att få en fråga om du vill skriva ut en lista på de dörrar du fört över. Klickar du Ja, får du en komplett lista som är lätt att följa när dörrarna ska initieras. Om fler än 350 dörrar är markerade, får du en varning eftersom HCU:n kan hantera max 350 Timelox AB Timelox reserverar sig för eventuella ändringar. 4

5 dörrar/gång. Dela upp dörrarna i flera gånger vid behov. När en dörr förts över till HCU;n försvinner markeringen så att du enkelt kan se att dörren är initierad. Om nya förändringar görs (med undantag av dörrnamn som inte påverkar dörren), kommer dörren automatiskt att markeras igen så att du kan se att förändringar gjorts som behöver överföras. TimeLox Company: Gå in i Läs init.data i HCU:n. Gå in i menyn System/Initiera dörr i TimeLox Company programmet på PC:n. Välj de dörrar som ska initieras från dörrlistan. Klicka på Skicka dörrdata i TimeLox Company programmet och informationen kommer att överföras till HCU:n. Se till att HCU och PC är rätt sammankopplade. Använd den speciella kabel som levereras tillsammans med HCU:n INITIERA DÖRR För att kunna överföra information från Hcu till kortläsare behöver du ett Kommunikationskort (tillverkas i programvaran. Se respektive manual). Skriv in numret på den dörr som ska initieras. Genom att trycka på höger funktionstangent, kommer alla dörrar i HCU:ns minne att synas på displayen. Om du trycker på vänster funktionstangent syns de dörrar som inte är initierade, d.v.s. ej överförda till kortläsaren. (I PC programmets meny System/Initiera dörr kan en lista skrivas ut som visar dörrnummer och dörrnamn). Gå in i Initiera dörr i HCU:n. Skriv nummer på den dörr du vill initiera. Sätt in Kommunikationskortet i kortläsaren och ta ut det igen efter signalen (svag signal). Koppla samman HCU och dörrenhet med hjälp av kommunikationsstickan. Tryck ner metallpinnen på kommunikationsstickan när du sätter den i dörrenheten. Tryck ENTER på HCU:n. När TimeLox kortläsare har accepterat initieringen, hörs en signal (ett långt tut ), som en bekräftelse till HCU. I HCU:ns display syns också ett meddelande Dörrdata överförd, när initieringen är klar. (forts. ) Om det hörs två korta tut ( ) från kortläsaren, misslyckades initieringen. Börja om från början med Kommunikationskortet. Om det fortfarande inte fungerar, försök hitta orsaken genom att göra en utläsning i meny Tag ut kommunikationsstickan från kortläsaren STÄLL TID I DÖRREN Tid och datum kan ändras i dörren utan att alla övriga parameterar behöver föras över För att göra detta krävs ett giltigt Kommunikationskort. (tillverkas i programvaran, se respektive manual). Gå in i Ställ tid i dörren i HCU. Koppla samman HCU och kortläsare med hjälp av kommunikationsstickan. Tryck ner metallpinnen på kommunikationsstickan när du sätter den i dörrenheten. Skriv in aktuell datum och tid med hjälp av funktionstangenterna. Tryck ENTER på HCU. 2.2 UTLÄSNINGSMENY I denna meny kan du läsa ut inpasseringar, senaste fel, parametrar samt vad det är för produktversion på kortläsaren. Varje gång ett kort öppnar dörren, lagras kortets registreringsnummer i ett register tillsammans med aktuell tid och datum. Med hjälp av kortets registreringsnummer, kan man se vem som är kortinnehavare, vem som utfärdat kortet, utgångstid samt var kortet har tillträde. OBS! Utläsning av inpasseringar faller under PUL (Personuppgiftslagen) och ska hanteras efter de regler som finns. Gör upp interna rutiner inna funktionen används. Mer information hittar du på under avsnittet PUL/loggar. Kortläsaren kan lagra upp till 1000 inpassaeringar. HCU:n kan lagra 1000 inpassager, antingen de senaste 1000 i en dörr eller de senaste 100 i 10 dörrar UTLÄSNING UTLÄSNING 1000 Gå in i meny Utläsning 100 eller Utläsning 1000 I HCU:n. Sätt in Kommunikationskortet i kortläsaren och ta ut det efter att du fått en bekräftande signal. Koppla samman HCU och kortläsare med hjälp av kommunikationsstickan. Tryck ENTER på HCU:n. Timelox AB Timelox reserverar sig för eventuella ändringar. 5

6 När utläsningen är komplett, visas dörrnummer, tid och datum på displayen (se illustration till vänster). Inpassagelistan visar kortens registreringsnummer samt datum och tid för senaste inpassager. Förflytta dig upp eller ner i listan med hjälp av funktionstangenterna. Kortinnehavaren kan sökas i PC programmet Kort/Visa kortdata. Skriv in registreringsnummer på kortet och klicka på Visa nya kort VISA UTLÄSNINGAR/ÖVERFÖRING TILL PC SENASTE FEL Denna menyn används även vid överföring av utläsningar från HCU till PC. Menyn ger svar på senaste fel i kortläsaren, t.ex. varför ett kort inte kan öppna dörren. För att göra Koppla samman HCU och PC med HCUkabeln. Tryck på höger funktionstangent på HCU (Överf.). denna utläsning behövs inget Kommunikationskort. Koppla samman HCU och kortläsare med hjälp av kommunikationsstickan. Tryck ENTER. TimeLox EC/MC: Högst upp syns det senaste felet i klartext. Övriga fel förklaras via koder. Klicka på funktionstangenterna för att få fram senare resp. tidigare fel i klartext. Stjärnan i kanten placeras vid den kod som motsvarar texten längst upp på displayn. Klicka F7 eller på ikonen Läs logg från HCU eller gå till Verktyg/Utläsningar från HCU. Klicka Läs från HCU för att överföra informationen från HCU: n till Pc: n. Vänta tills överföringen är klar. Loggarna som lästs ut kan du sedan se i Listor/Loggar i navigationsfönstret. Du kan även klicka på ikonen TimeLox Company: Gå in i menyn System/Utläsning från dörr i PC programmet. Klicka på Hämta från HCU i PC programmet. Informationen om senaste utläsningar förs över till PC:n och kan skrivas ut på listor eller lagras på hårddisken. När inpassagerna är överförda, dubbelklicka på aktuell utläsning för att se inpassagerna. Klicka på Skriv ut om Du vill skriva ut en inpassagelista PARAMETRAR I denna meny kan man läsa ut kortläsarens parametrar såsom tid och datum, dörrnummer och status. För att göra denna utläsning behövs inget Kommunikationskort. Koppla samman HCU och dörrenhet med hjälp av kommunikationsstickan. Tryck ENTER PRODUKT Används för att läsa ut versionsnummer på programvaran i kortläsaren. För att göra denna utläsning behövs inget Kommunikationskort Koppla samman HCU och dörrenhet med hjälp av kommunikationsstickan. Tryck ENTER. 2.3 NÖDÖPPNING Med hjälp av Nödöppning, kan man öppna en dörr om batteriet tar slut eller något annat fel uppkommit. Vid en nödöppning överförs extern ström från HCU:n till kortläsaren.även all kortdata överförs till kortläsaren via HCU. Istället för att sätta in kortet i kortläsaren, sätts kortet i HCU:ns kortläsare. HCU:n kontrollerar om kortet är giltigt och ger i sådant fall en öppningssignal. Gå in på 2.3 Nödöppning i HCU:n. Koppla samman HCU och kortläsare med hjälp av kommunikationsstickan. Timelox AB Timelox reserverar sig för eventuella ändringar. 6

7 Ta ett kort som har behörighet till dörren, och sätt in det i kortläsaren på HCU:n Vänta 6 sekunder. Signalen meddelar när du kan försöka öppna dörren och ett meddelande syns i HCU:ns display. OBS! Om du har kort och kod på den aktuella dörren, måste du först slå koden och * innan du försöker öppna dörren! 2.4 ANNULLERINGSMENY (RADERING) Om ett kort anmäls förlorat kan det annulleras i kortläsarna med annulleringskort eller med annulleringsmenyn i HCU:n. Välj nr 1 i Annulleringsmenyn. Skriv in registreringsnummer på det förlorade kortet. Skriv in utgångstid på det förlorade kortet. Följ instruktionerna på displayen. 4 KORTVERIFIKATION HCU:n kan användas för att verifiera kort som är utfärdade i TimeLox programmet. Vid verifikation visar displayen typ av kort, registreringsnummer och utgångstid. För vanliga passerkort visas även ev. korttid och låstidsscema. Genom att trycka på den mittersta funktionstangenten får man även information om vilka dörrar kortet har tillträde till. 3 LDC MENY LDC menyn används för kommunikation med TimeLox Control Unit, som är en del av TimeLox Wallox E LDC med delat montage. 3.1 PARAMETRAR Används för att ställa parametrarna i LDC. Till detta behövs en speciell kommunikationskabel (artikelnummer ). 3.2 UTLÄSNING Används för att läsa ut data från LDC. Till detta behövs en speciell kommunikationskabel (artikel nummer ). För mer detaljerad information, se TimeLox LDC Manual (Technical Description, TL-3448). Timelox AB Timelox reserverar sig för eventuella ändringar. 7

8 TEKNISK DATA KOMMUNIKATION Av säkerhetsskäl ska TimeLox kortläsare sättas i kommunikationsläge innan data kan överföras eller hämtas från kortläsaren. Detta görs med ett Kommunikationskort som sätts in i kortläsaren på kortläsaren innan kommunikation med HCU startar. Ett Kommunikationskort utfärdas i menyn Systemkort/Kommunikationskort i TimeLox programmen. BATTERIER HCU:n har inbyggda uppladdningsbara batterier. Dessa batterier håller ca 8 timmar om belysningstiden är inställd på Av, eller 2 timmar om belysningen är på. När batterierna tömts, visas ett meddelande på displayen som berättar att HCU:n inte kan användas förrän batterierna laddats på nytt. Batterierna laddas automatiskt när HCU:n kopplas till transformatorn som medföljer vid levererans. HCU:n ska alltid stå kopplad till extern strömförsörjining när den inte används. Laddningen avslutas automatiskt när batterierna är fulladdade, vilket tar ca 1,5 timme. I Huvudmenyn kan du se om batterierna behöver laddas eller är fulladdade. HCU:n kan programmeras att stängas av automatiskt när den inte används, för att spara batterierna. HCU:n drivs av batterier som ska tas om hand enligt gällande miljöregler. BELYSNING HCU displayen är elektroluminescent vilket ger bra belysning som drar relativt lite ström. Belysningen kan ställas in att stängas automatiskt när HCU:n inte används. Se Uppsättningsmeny/HCU uppsättning KORTLÄSARE På framsidan av HCU:n sitter en kortläsare. Denna används för att läsa kort i meny 4 Kortverifikation och 2.3 Nödöppning, samt varje gång ett Headoperatorkort krävs för att utföra en funktion. För att läsa ett kort, sätt in kortet i kortläsaren med magnetremsan vänd nedåt. PROBLEM? OM HCU:n inte startar, kan batterierna vara tömda. För att kontrollera detta, koppla HCU:n till transformatorn och vänta fem minuter. Om detta inte hjälper, skruva av täckplattan på undersidan av HCU:n och tryck på Reset knappen. Om inget händer, koppla HCU:n till transformatorn igen och låt den stå på laddning minst två timmar. Tryck sedan på Reset knappen igen. KONTAKTER På baksidan av HCU:n finns tre olika kontakter. Kontakten till höger är för kommunikation med datorn. Den mittersta kontakten används för kommunikation med kortläsaren. Detta görs med kommunikationsstickan som levereras tillsammans med HCU:n. Denna kontakt används även för kommunikation med LDC men då krävs en speciell kabel (artikelnummer ). Kontakten till vänster är för anslutning till transformatorn. Se illustration nedan. Timelox AB Timelox reserverar sig för eventuella ändringar. 8

9 TEKNISK DATA Vikt: 500 g. Mått: 190 x 100 x 45 mm. Färg: Grå med svarta tangenter. Spänningsmatning: 12VAC eller 12VDC. Spänningsmatningskontakt: 1,3 mm, 3,5 mm. Batterladdningstid: 1,5 timme. Batteridrift: Utan belysning 8 tim, med belysning 2 tim. Timelox AB Timelox reserverar sig för eventuella ändringar. 9

10 ASSA AB P.O. Box 371 SE Eskilstuna Sweden phone +46 (0) fax +46 (0) Customer support: phone intl phone nat fax +46 (0) ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. M

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox TL23 Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INLEDNING 3 SIGNALER 3 PROGRAMMERINGSKORT 3 PERSONALKORT 3 NÖDKORT 3 GÄSTKORT

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi Funktionsöversikt TimeLox är ett off line passersystem för främst

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Office Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 12. TimeLox Office dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

TimeLox MC. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox MC. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox MC Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Systemintroduktion TimeLox MC...5 1.1 Start...5 1.2 Systemfilosofi...5 1.3 Generellt om MC mjukvara...5

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Allmänt ASSA 3000 CODE kan programmeras med upp till 10 olika PIN-koder. Varje PIN-kod är 4-6 siffror långt. För att tända

Läs mer

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka Intelligent och säker nyckelhantering med Traka ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Traka säker nyckelhantering Låsta eller icke låsta nyckelpositioner Display för enkelt handhavande

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi TimeLox är ett off line passersystem för främst innerdörrar, där

Läs mer

Snabbguide Steg 2 Steg 3

Snabbguide Steg 2 Steg 3 ASSA AB P.O. Box 371 SE-631 05 Eskilstuna Sweden phone +46 (0)16 17 70 00 fax +46 (0)16 17 70 40 Customers support: phone intl. +46 16 17 71 00 phone nat. 0771 640 640 fax +46 (0)16 17 73 72 www.assa.se

Läs mer

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system Smartair System Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair gör livet lite enklare En säkerhetslösning

Läs mer

ASSA max CLIQ. enkel och intelligent säkerhet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA max CLIQ. enkel och intelligent säkerhet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA max CLIQ enkel och intelligent säkerhet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA max CLIQ enkel och intelligent säkerhet ASSA max CLIQ erbjuder en enkel, flexibel men framför

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

ASSA ABLOYs elektroniska lås för din bostad

ASSA ABLOYs elektroniska lås för din bostad ASSA ABLOYs elektroniska lås för din bostad ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Tack för att du har valt ett elektroniskt lås från ASSA ABLOY. Vi vill passa på att presentera ytterligare

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair System Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Systeminnehåll...3 1.2 Lagringskapacitet...3

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

ASSA CLIQ Web Manager

ASSA CLIQ Web Manager Version 5.2 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innehållsförteckning Vad är nytt i CLIQ Web Manager version 5.2 Systemkrav Övriga programförbättringar Release plan 2 Vad är nytt i

Läs mer

Industrilås/Speciallås

Industrilås/Speciallås Gäller fr o m 2014-01-01 Industrilås/Speciallås ASSA OEM Cirkaprislista 2014 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkerhetsföretaget ASSA OEM AB ASSA OEM AB utvecklar, tillverkar och

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Innehållsförteckning Installation av programmet 2 Inknappning av onlinekontroller 2 Inmatning av biografier

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet. ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Monteringsanvisning ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA d12 cylinder Kopieringsskyddad nyckel Kontrollera

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

ASSA RX9016II. Centralenhet till RX WEB passersystem

ASSA RX9016II. Centralenhet till RX WEB passersystem in door opening solutions. RX WEB Det flexiblaste webbaserade passersystemet på marknaden RX WEB är ett smidigt och lättanvänt passersystem för upp till 16 dörrar som passar det mindre eller växande företaget.

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus TI Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus Komma igång Börja här Hur Anpassa Start-Up med en bild Anpassa Start-Up med ett program Anpassa Start-Up med en applikation Stänga av Start-Up Customization

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Produktlanseringsinformation. Säkerhetssystem

Produktlanseringsinformation. Säkerhetssystem Säkerhetssystem No: PLI_556 Dok.datum: 2009-01-27 Lanseringsinformation om Bewator Entro 6.0 och RF30EM Siemens, lanserar en ny version av det storsäljande passersystemet Bewator Entro samt en ny trådlös

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Manual. Räknevåg 2240

Manual. Räknevåg 2240 Manual Räknevåg 2240 Innehåll Sidnr. Yttre våg. 2 Skrivarutgång Inställningar... 3 Nollsökning Nollområde Viktenhet Yttre våg Automatiskt vågbyte.. 4 Minne för sista styckevikt Automatisk summering Signal

Läs mer

Digital Display VDS / Bus2

Digital Display VDS / Bus2 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.2 axema Sida 1 Ändra språk till Svenska. Tryck 0 och efter det ange

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

SMARTair. Passersystemet utan kabeldragning. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1

SMARTair. Passersystemet utan kabeldragning. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Passersystemet utan kabeldragning ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 gör livet lite enklare En säkerhetslösning måste vara bekväm annars används den inte Vid utvecklingen av tog

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

IWABO FASTIGHET 48 kw

IWABO FASTIGHET 48 kw INSTRUKTIONSBOK 2008-09/utg.3 IWABO FASTIGHET 48 kw PELLETSBRÄNNARE Kompletterande manual för servicetekniker/installatörer METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 412 24/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE

Läs mer

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Innehåll: Konfigurering; skanner och Bluetooth 3 Inventering 4-7 Inleverans 8-10 Plock och Pack 11-12 Hyllplatshantering 13 2 Konfigurering Tänk på att denna

Läs mer

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1 ESIM 110 a x e m a Sida 1 Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i en mobiltelefon

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Golfkiosk Modulo 122/222

Golfkiosk Modulo 122/222 Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Golfkiosk Modulo 122/222 EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 28 Innehåll 1 ÖVERSIKT 3 2 INSTALLATION 4 2.1 Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning och inkoppling

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM

Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM 24.01.2011 (version 1.0) 1 INNEHÅLL 1. BILDER / VERSIONER... 3 1.1 Bild på Sila Kontrollsystem... 3 1.2 Metallversioner av Sila Trafikljus... 3 1.3 Plastversioner

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer