Handbok för uppdatering av firmware

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för uppdatering av firmware"

Transkript

1 Modellnr. SP 220/221-serien Handbok för uppdatering av firmware Den här handboken förklarar hur man uppdaterar firmware till följande maskiner: MFP: SP 220SNw/220SFNw/221S/221SF/221SNw/221SFNw Skrivare: SP 220Nw/221/221Nw Du kan hämta paketet med uppdatering för firmware på vår webbplats. vvom firmware-paketet Firmware-paketet på vår webbplats är avsedda för specifika modeller och kan inte användas för andra modeller. Kontrollera vilken modell du har och hämta rätt firmware-paket. vvfriskrivningsklausul I största möjliga mån och i enlighet med tillämplig lag, är tillverkaren under inga omständigheter ansvarig för några skador som kan uppstå vid programvarufel, förlust av dokument eller uppgifter, eller vid användning eller icke-användning, av denna programvara och medföljande användarhandböcker. Innan du uppdaterar firmware Det här avsnittet beskriver driftsmiljö för uppdatering av firmware. vvkompatibla operativystem Din dator måste använda ett av följande operativsystem: Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2, OS X 10.7 eller senare. vvsäkerhetskopiera maskinens inställningar När firmware uppdaterats kan eventuellt maskinens inställningar återgå till fabriksstandard. Innan du ansluter maskinen i samband med uppdateringen rekommenderar vi att du säkerhetskopierar maskinens inställningar. Det gör du genom att ansluta till maskinen via en webbläsare i en dator som är ansluten via ett nätverk. Du kan också skriva ut listor med skannings- och faxmottagare eller en konfigurationssida med hjälp av en webbläsare eller maskinens kontrollpanel. Mer information finns i handboken som medföljer maskinen. v v Anslutning Anslut din dator och maskinen via ett nätverk eller direkt via USB. 1

2 FÖRSIKTIGT: Vi rekommenderar att du uppdaterar firmware via USB. Om du uppdaterar firmware via nätverket, kanske maskinen samtidigt tar emot nätverksdata som t.ex. utskriftsförfrågningar, som kan störa uppdateringsprocessen. Om du uppdaterar firmware via USB så måste skrivardrivrutinen för USBanslutning redan finnas installerad i datorn. Om du däremot uppdaterar via ett nätverk behövs ingen skrivardrivrutin. Se till att datorn är säkert ansluten till maskinen via USB- eller nätverkskabeln som används vid uppdateringen av firmware. Koppla ifrån andra kablar som inte behövs för uppdateringen av firmware, t.ex. telefonkablar. Se till att datorn inte går in i vänteläge eller viloläge under uppdateringsprocessen. Instruktionerna som följer beskriver hur du anger inställningen i Windows 7: 1. På [Start]-menyn klickar du på [Kontrollpanel]. 2. Klicka på [System och säkerhet]. 3. Klicka på [Energialternativ]. 4. Klicka på [Ändra schemainställningar] till höger om den post som valts i [Önskade scheman]. 5. Välj [Aldrig] för [Stäng av skärmen:] och [Försätt datorn i strömsparläge efter:]. 6. Klicka på [Spara ändringar]. Uppdatera firmware Det här avsnittet förklarar hur du uppdaterar firmware. Följ instruktionerna noggrant. FÖRSIKTIGT: Använd inte maskinens kontrollpanel, anslut inte till den via Web Image Monitor, skicka inte fax eller utför TWAIN-skanning under uppdateringsprocessen. Det kan ta tid innan uppdateringen är slutförd. Stäng inte av strömbrytaren under uppdateringen. Koppla aldrig från kabeln som används för uppdateringen under uppdateringsprocessen. Om du använder en dator med Windows operativsystem måste du ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare. Logga in som medlem av administratörsgruppen för att få behörighet. Skriv ut konfigurationssidan både före och efter uppdateringen. Genom att jämföra konfigurationssidorna före och efter uppdateringen kan du kontrollera om uppdateringen lyckades eller inte. Fönstren som visas i instruktionerna som följer är hämtade från Windows 7 om inget annat anges. 2

3 Anslut din dator till maskinen med en USB- eller nätverkskabel som ska användas för att uppdatera firmware. Koppla från kablar som inte behövs. Skriv ut konfigurationssidan. För information om hur du skriver ut konfigurationssidan med SP 220SN w/220sfnw/221s/221sf/221snw/221sfnw, se Användarhandboken. För att skriva ut konfigurationssidan med SP 220Nw/221/221Nw slår du på maskinen genom att trycka på [Start] i 13 sekunder och sedan släppa [Start]- tangenten. Observera att den aktuella versionen av firmware (visas på konfigurationssidan under "Version av Firmware"). Dubbelklicka på ikonen [FwUpdateTool.exe] (Windows) eller [Firmware Update Tool] (OS X) för att starta uppdateringsverktyget. En dialogruta med meddelanden visas. Läs igenom varningsmeddelandena och klicka sedan på [OK]. Uppdateringsverktyget för firmware öppnas. Stäng bara uppdateringsverktyget om du får en direkt uppmaning om det. 3

4 För USB-anslutning klickar du på [Firmware Update (USB)] (Windows) eller [F/W Update(USB)] (OS X). För nätverksanslutning, ange maskinens IP-adress i [Machine IP Address] (Windows) eller [Machine IP] (OS X) och klicka sedan på [Firmware Update (LAN)] (Windows) eller [F/W Update(NET)] (OS X). I fönstret för firmware-uppdateringsverktyget ser du eventuella meddelanden och uppdateringens slutförandeprocent. vvsp 220SNw/220SFNw/221S/221SF/221SNw/221SFNw Uppdateringens status visas även på maskinens kontrollpanel. v v SP 220Nw/221/221Nw Varningsindikatorn börjar blinka. 4

5 Vänta tills meddelandet uppdatering slutförd visas i uppdateringsverktygets fönster. Klicka på [Close] för att stänga uppdateringsverktyget. vvsp 220SNw/220SFNw/221S/221SF/221SNw/221SFNw Kontrollera även att ett meddelande om att uppdateringen slutförts visas på maskinens kontrollpanel. Maskinen startar om efter en uppdatering av firmware. vvsp 220Nw/221/221Nw Varningsindikatorn börjar blinka. Maskinen startar om efter en uppdatering av firmware. Vänta tills maskinen startar om. Maskinen utför initialisering efter omstart. vvsp 220SNw/220SFNw/221S/221SF/221SNw/221SFNw På maskinens kontrollpanel visas meddelandet "Please wait..." Vänta tills "Ready" visas på maskinens kontrollpanel. vvsp 220Nw/221/221Nw Alla indikatorer blinkar två gånger och sedan tänds strömindikatorn. Om "Ready" inte visas efter en minut eller om strömindikatorn inte tänds, har uppdateringen inte slutförts. Om så sker, se information på sidan 6 under "Om initieringen inte slutförs efter uppdateringen av firmware". Skriv ut konfigurationssidan igen. Bekräfta att firmware har uppdaterats genom att kontrollera versionsnumret (visas under "Firmware Version" på konfigurationssidan). 5

6 Anslut kablarna på samma sätt som före uppdateringen. Utöver att skriva ut en konfigurationssida kan du kontrollera versionsnumret på maskinens inbyggda programvara genom att ansluta till maskinen via en webbläsare. Mer information finns i Användarhandboken. Felsökning I det här avsnittet presenteras lösningar på problem som kan uppstå under uppdateringen. Om initiering inte slutförs efter uppdatering av firmware Om "Ready" inte visas efter en minut eller om strömindikatorn inte tänds har uppdateringen inte slutförts. I sådana fall visas följande information på maskinens kontrollpanel. vvsp 220SNw/220SFNw/221S/221SF/221SNw/221SFNw vvsp 220Nw/221/221Nw Alla indikatorer börjar blinka. Om så sker, se information på sidan 1 under "Innan du uppdaterar firmware" igen. Gör sedan så här för att återställa felet och slutföra uppdateringen. Maskinen kan bara återställas efter en misslyckad uppdatering om den är ansluten till en dator via USB. Om du använder en dator med Windows operativsystem måste du ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare. Logga in som medlem av administratörsgruppen för att få behörighet. Om uppdateringen gjordes med en nätverksanslutning tar du ut nätverkskabeln och ansluter maskinen direkt till datorn med en USBkabel. Starta om uppdateringsverktyget för firmware efter du har bekräftat att Initializing visas på maskinens kontrollpanel i mer än en minut eller om alla indikatorer lyser. Följande åtgärder är desamma som steg 4 till 10 på sidan 2 Uppdatera Firmware. 6

7 Meddelanden i Uppdateringsverktyg för firmware I följande tabell visas meddelanden som kan visas av uppdateringsverktyget för firmware under uppdateringen, tillsammans med förklaringar av de troliga orsakerna och vad du ska göra om de visas. Meddelandena visas i alfabetisk ordning. Meddelande Orsaker Åtgärder Connecting The downloaded file is damaged.\nusing the copy, fax, print, and scan functions while updating the firmware may damage the file. The firmware update has completed. *** Please restart the machine.*** Machine is busy. Din dator söker efter maskinen på nätverket. Någon av tangenterna [Firmware Update (USB)] (Windows)/[F/W Update(USB)] (OS X) eller [Firmware Update (LAN)] (Windows)/[F/W Update(NET)] (OS X) trycktes ner när maskinen faxade, skrev ut, skannade eller kopierade. Firmware-filen är skadad. Någon av tangenterna [Firmware Update (USB)] (Windows)/[F/W Update(USB)] (OS X) eller [Firmware Update (LAN)] (Windows)/[F/W Update(NET)] (OS X) trycktes ner när uppdateringen redan var färdig. Maskinens kontrollpanel används. Det finns ett fax som inte har skickats i maskinens minne. Ett mottaget fax väntar på att skrivas ut. Någon av tangenterna [Firmware Update (USB)] (Windows)/[F/W Update(USB)] (OS X) eller [Firmware Update (LAN)] (Windows)/ [F/W Update(NET)] (OS X) trycktes ner under pågående uppdatering. Vänta en stund tills maskinen har hittats. Vänta tills pågående jobb avslutats, koppla ur eventuellt onödiga kablar ur maskinen och försök igen. Hämta paketet för firmwareuppdatering från vår webbplats igen. Uppdateringen är redan slutförd. Vänta tills maskinen har startat om. Avsluta arbetet som utförs via kontrollpanelen. Sätt maskinen i standbyläge och gör om uppdateringen. Skicka eller radera det oskickade faxet och försök igen. Skriv ut det mottagna faxet och försök igen. Att klicka på [Firmware Update (USB)] (Windows)/ [F/W Update(USB)] (OS X) eller [Firmware Update (LAN)] (Windows)/[F/W Update(NET)] (OS X) under en uppdatering påverkar inte pågående uppdatering. Ignorera felmeddelandet och slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna som beskrivs i den här handboken. 7

8 Meddelande Orsaker Åtgärder The machine is not ready. The connection with the machine has been broken. ***Please check the machine s control panel to see if updating the firmware has already completed. If the firmware update has completed then restart the machine.*** LAN Upload: Finished LAN Upload: Failed USB Upload: Finished USB Upload: Failed USB-kabeln är inte ansluten. USB-skrivardrivrutinen har inte installerats i din dator. Maskinen är avstängd eller så har ett fel inträffat. IP-adressen som angavs för maskinen eller datorn är ogiltig. Maskinen är inte korrekt ansluten till nätverket. Uppdateringsverktyget för firmware får ingen uppdateringsstatus från maskinen pga att anslutningen mellan maskinen och datorn har brutits. Firmware har överförts till datorn. Nätverkskabeln drogs ur direkt efter att [Firmware Update (LAN)] (Windows) eller [F/W Update(NET)] (OS X) valdes. Firmware har överförts till datorn. USB-kabeln har kopplats ifrån direkt efter att [Firmware Update (USB)] (Windows) eller [F/W Update(USB)] (OS X) valdes. Se till att USB-anslutningen mellan maskinen och datorn är säker. Prova med en annan USB-kabel om meddelandet inte försvinner. Installera USB-skrivardrivrutinen i din dator. Slå av strömmen till maskinen, vänta ett par sekunder och slå sedan på den igen. Utför sedan uppdateringen igen. Läs handböckerna som följer med maskinen om det här meddelandet visas på nytt när du slår på strömmen. Kontrollera att båda IP-adresserna är giltiga. Kontrollera att maskinen är korrekt ansluten till nätverket. Att koppla ifrån maskinen från datorn avbryter alla pågående uppdateringar. Kontrollera maskinens kontrollpanel om uppdateringen är slutförd. Slutför uppdateringen genom att följa anvisningarna i den här handboken. Slå av strömmen till maskinen, vänta ett par sekunder och slå sedan på den igen. Koppla loss alla onödiga kablar från maskinen och försök igen. Slutför uppdateringen genom att följa anvisningarna i den här handboken. Slå av strömmen till maskinen, vänta ett par sekunder och slå sedan på den igen. Koppla loss alla onödiga kablar från maskinen och försök igen. 8

9 Meddelande Orsaker Åtgärder The models are not the same. Firmware som du hämtade från vår webbplats passar inte till modellen som du försökte uppdatera. Firmware-paketet på vår webbplats är avsedda för specifika modeller och kan inte användas för andra modeller. Kontrollera vilken modell du har och hämta firmware-paketet. 9

10 Meddelanden på kontrollpanelen (SP 220SNw/220SFNw/221S/221SF/ 221SNw/221SFNw) I följande tabell visas meddelanden som kan visas i kontrollpanelen om ett fel uppstår under uppdateringen, tillsammans med förklaringar av de troliga orsakerna och vad du ska göra om de visas. Meddelande Trolig orsak Solution Initializing Om det här meddelandet fortsätter att visas i kontrollpanelen i mer än en minut efter en uppdatering av firmware, betyder det att ett strömavbrott eller liknande förhindrade att uppdateringen slutfördes. Se sidan 6 "Om initieringen inte slutförs efter uppdateringen av firmware" och följ instruktionerna som beskrivs där för att återställa felet och slutföra uppdateringen. Kontakta en försäljare eller servicetekniker om återställningen misslyckas och indikatorerna fortsätter att blinka växelvis. Indikatormönster på kontrollpanelen (SP 220Nw/221/221Nw) Indikatorerna på kontrollpanelen visar maskinens status under och efter en uppdatering av firmware. Om en uppdatering misslyckas eller inte slutförs på rätt sätt så hänvisar vi till följande tabell för åtgärder. Indikatormönster Trolig orsak Solution Alla indikatorer blinkar samtidigt. Om alla indikatorer börja blinka samtidigt efter det att maskinen startar om efter en uppdatering av firmware, fullbordades inte uppdateringen på grund av ett strömavbrott eller något liknande avbrott. Se sidan 6 "Om initieringen inte slutförs efter uppdateringen av firmware" och följ instruktionerna som beskrivs där för att återställa felet och slutföra uppdateringen. Kontakta en försäljare eller servicetekniker om återställningen misslyckas och alla indikatorer återigen börjar blinka samtidigt. 10

11 Varumärken Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. OS X är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Andra produktnamn i detta dokument används endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Vi avsäger oss alla eventuella rättigheter till dessa varumärken. De officiella namnen på Windows operativsystem är: Produktnamnen för Windows Vista är som följer: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise Produktnamnen för Windows 7 är följande: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Home Basic Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise Produktnamnen för Windows 8 är följande: Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8 Pro Microsoft Windows 8 Enterprise Produktnamnen för Windows 8.1 är följande: Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8.1 Pro Microsoft Windows 8.1 Enterprise Produktnamnen för Windows 10 är följande: Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 10 Enterprise Microsoft Windows 10 Enterprise Education 11

12 Produktnamnen för Windows Server 2003 är som följer: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Standard X64 Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition Produktnamnen för Windows Server 2003 R2 är som följer: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard X64 Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise X64 Edition Produktnamnen för Windows Server 2008 är enligt följande: Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition without Hyper-V Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition utan Hyper-V Produktnamnen för Windows Server 2008 R2 är som följer: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition Produktnamnen för Windows Server 2012 är som följer: Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition Microsoft Windows Server 2012 Essentials Edition Microsoft Windows Server 2012 Foundation Edition Produktnamnen för Windows Server 2012 R2 är som följer: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials Edition Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation Edition Vissa av operativsystemen i varumärkeslistan ovan är eventuellt inte kompatibla med den här maskinen. 12 SV SE 2016 M0A6-8684

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror Installationsguide Installera maskinen 1 Installera programvaran 2 Lysdiod-status Hur du köper förbrukningsvaror 1 2 1. Installera maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Användarhandbok till "RICOH Printer"

Användarhandbok till RICOH Printer series Användarhandbok till "RICOH Printer" Översikt Windowsversion Mac-version Felsökning INNEHÅLL Hur handboken ska läsas... 2 1. Översikt Introduktion till RICOH Printer... 4 Driftmiljö... 4 2. Windowsversion

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmwareuppgraderingen. Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Uppgradera förvrängningskontroll objektivdata

Uppgradera förvrängningskontroll objektivdata Uppgradera förvrängningskontroll objektivdata Tack för att du har valt en Nikon-produkt. I denna handledning beskrivs hur du uppgraderar förvrängningskontroll objektivdata. Om du inte är säker på att du

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör

Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur du uppdaterar fast program

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

Uppgradera kamerans firmware

Uppgradera kamerans firmware Uppgradera kamerans firmware Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmwareuppgraderingen. Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till en av Nikons

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Bluetooth-felsökning för EV3

Bluetooth-felsökning för EV3 Bluetooth-felsökning för EV3 Allmänna upplysningar Kontrollera att alternativet iphone/ipad är avstängt på EV3-enheten när du vill använda Bluetooth för att ansluta till programvaran LEGO MINDSTORMS EV3

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Din manual SHARP AR-M160

Din manual SHARP AR-M160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP AR- M160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer