Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning"

Transkript

1 for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE FÖR RESULTATET AV ANVÄNDNING AV DEN HÄR PROGRAMVARAN ELLER DET HÄR DOKUMENTET. LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA BETYDANDE SKADOR, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA (INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR MINSKAD VINST, DRIFTSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV FÖRETAGSINFORMATION, ETC.) ORSAKADE AV FEL ELLER BRISTER I PROGRAMVARAN ELLER FÖRLUST AV DOKUMENT OCH DATA, ELLER FÖR NÅGON ANNAN SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV PROGRAMVARAN, OM LEVERANTÖREN HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. Vissa bilder eller förklaringar i den här handboken kan skilja sig från din produkt beroende på förbättringar eller uppdateringar av produkten. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Ingen del i detta dokument får dupliceras, kopieras, reproduceras i någon form, modifieras eller citeras utan föregående tillstånd från leverantören. STEG Logga in Inloggnings-ID (Kontakt-ID) Ange det 12-siffriga ID-numret för denna produkt. Detta är det ID som tilldelades när du köpte produkten. Produkten på varje plats identifieras av ett Kontakt-ID. Detta ID fungerar som mottagare för konferensen och kontoinformationen under systeminställningarna för RICOH Unified Communication System. Lösenord Ange lösenordet, vilket består av 8 eller fler alfanumeriska tecken. När du använder produkten för första gången, ange standardlösenordet som medföljer maskinen. Du måste ändra standardlösenordet och registrera en e-postadress första gången du loggar in. För mer information, se sidan 2. Återställ lösenord Om du tappar bort ditt lösenord kan du registrera ett nytt. Ange ditt kontakt-id och registrerad e-postadress. Följ sedan instruktionerna som visas för att registrera ett nytt lösenord. Hjälp (Help) Visar en sida med vanliga frågor till Unified Communication System. Exemplen i den här handboken visas med en iphone i vertikalt läge. Automatisk inloggning Om Automatisk inloggning är inställt på [PÅ] behöver du bara ange inloggnings-id och lösenord när du loggar in för första gången. Du är automatiskt inloggad varje efterföljande gång som du använder systemet. För att aktivera Automatisk inloggning väljer du [RICOH UCS] i [Inställn.] för ios, och anger sedan [PÅ]

2 Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt 1. Ändra standardlösenordet och registrera en e-postadress När du loggar in första gången måste du ändra standardlösenordet och registrera en e-postadress. Följ instruktionerna i meddelandet som visas för att ändra lösenordet och sedan registrera en e-postadress. Du kan också ändra lösenordet och registrera en e-postadress i [Kontoinställningar]. För mer information, se sidan Registrera konferenskontakter För att ha ett konferens måste du först registrera kontakter. Skicka en registreringsbegäran till en deltagare som du önskar en konferens med. När deltagaren accepterar din begäran registreras deltagaren som en kontakt. Du kan nu hålla en konferens med den kontakten. Lägg till kontakt Ange kontakt-id och namn på den deltagare som du vill lägga till som kontakt och skicka sedan en registreringsbegäran. Var noga att kontrollera deltagarens kontakt-id innan. Registreringsbegäran från kontakt Visas när du tar emot en registreringsbegäran från en kontakt. Klicka på kontakten och bestäm sedan om du vill acceptera begäran eller inte. Väntelista för acceptering Visar de kontakter som du skickat en registreringsbegäran till. Du kan avbryta en registreringsbegäran. För att avbryta en begäran klickar du på kontakten till vilken du skickat en begäran. Kontaktlista Visar de registrerade kontakterna. Nya kontakter läggs till listan när en deltagare accepterar den registreringsbegäran som du skickat, och när du accepterar en begäran som du tagit emot från en annan deltagare. För mer information om kontaktlistan, se sidan 3. Redigera kontaktnamn Klicka på för att redigera namnet eller stavningen på en registrerad kontakt. Du kan också radera kontakten från kontaktlistan

3 Vad du kan göra Välja en kontakt för att påbörja en konferens. Peka på den kontakt som du önskar en konferens med. Du kan ansluta till en kontakt vars status är eller. Anslut Starta en konferens. Anslut som Privat konferens Starta en privat konferens. Genom att ange och dela en konferenskod i förväg kan flera parter ansluta till en privat konferens. Konferenskoden ska bestå av fyra siffror. Om du ansluter till kontakten utan att trycka på [Anslut som Privat konferens] kan du inte begränsa antal deltagare. Om du vill delta i en privat konferens som redan har startat, be deltagarna om konferenskoden innan konferensen startar. När du tar emot ett samtal från en annan part visas ett meddelande. Kontrollera meddelandet för att bekräfta vilken part som ringer och acceptera sedan samtalet. Kontrollera information/skicka en rapport När du tar emot ett meddelande om tjänsterna, ändras denna ikon till. Kontoinställningar Visar grundinställningar i RICOH Unified Communication System. Rapport Om det uppstår problem med den här produkten ska du skicka åtgärdslogg, systeminformation och annan produktinformation till Ricoh som sedan gör en diagnos. Skicka endast en rapport om supportavdelningen kräver detta. Hjälp (Help) Visar en sida med vanliga frågor till Unified Communication System. Nyheter Visar meddelande om tjänsterna i Unified Communication System. Kontrollera kontakt- information Kontrollera namn och kontakt-id på din kontakt. Logga ut Peka på [Logga ut] för att byta användare. Om du loggar ut genom att klicka på [Logga ut] kommer du inte att kunna logga in automatiskt. Du kan också logga ut på följande sätt: Tryck på startknappen för att visa iphone-startskärmen Tryck på strömbrytaren Visa ett annat program Om du loggar ut genom att utföra en av dessa åtgärder kommer du att kunna logga in automatiskt när Automatisk inloggning är inställt på [PÅ]. Du gör enligt följande för att logga ut tillfälligt och hindra andra kontakter från att ringa dig när du inte vill bli kontaktad. Växla kameror Växla mellan kameror. Peka på för att växla mellan den bakre och främre kameran

4 Under en konferens Kontrollera kontakten Kontrollera de kontakter som anslutit till konferensen. Privat konferens Den här ikonen visas under en privat konferens. Begränsad bandbreddsanvändning Den här ikonen visas när du väljer [RICOH UCS] under [Inställningar] för ios och anger [Begränsad] för [Bandbreddsinställningar]. Du kan välja om du vill begränsa bandbredden eller inte. Inställningen är användbar om du vill förhindra en ökad nätverksbelastning, begränsa mängden data som överförs eller begränsa nätverksbandbredden som används under en konferens till ett absolut minimum. Visa menyn Klicka på skärmen för att visa menyn. För mer information om menyn, se sidan 5 "Om menyn". Kontrollera nätverkets bandbredd Kontrollera hur mycket nätverksbandbredd som finns tillgängligt för att ta emot ( ) och skicka ( ) data. Bandbreddens status visar om nätverksmiljön uppfyller driftskraven. Den hjälper dig också att avgöra om konferenser kan hållas normalt. Ändra visning av konferensbilder Skärmlayouten ändras för att matcha riktningen på din iphone. Stående riktning: Bilder av alla kontakter, inklusive dig själv, visas i Windows. Liggande riktning: Bilder av andra kontakter visas i stora fönster. Din bild visas i ett litet fönster längst ner till höger på skärmen. Dela en datorskärm Visar en datorskärm som delas av den andra parten. Visa bilder av andra parter i helskärmsläge Dubbelpeka på bilden av den person som du vill visa i helskärmsläge. För att återgå till den ursprungliga skärmstorleken dubbelpekar du på bilden igen. När en bild visas i helskärmsläge kan du förminska eller förstora bilden genom att nypa ihop eller dra isär den. Du kan också flytta den bilden genom att svepa eller dra den. Låsa visning av en bild När du har en konferens med flera parter kan du låsa en specifik bild. Dubbeltryck på den bild som du vill låsa för att visa den i helskärmsläge och tryck sedan på som visas i det övre högra hörnet. Ikonen ändras sedan till. Dubbeltryck på bilden igen för att återgå till den ursprungliga skärmstorleken. För att avbryta bildlåsningen, visa bilden i helskärmsläge igen och peka sedan på. Ikonen ändras tillbaka till. Dölj bilder av andra parter Du kan dölja bilden av en specifik person eller av en delad datorskärm. Dubbelklicka på bilden av den del eller den delade datorskärm som du vill dölja, och peka sedan på ikonen som visas i det övre högra hörnet. För att visa den dolda bilden pekar du på i menyn och sedan på ikonen i bilden. För att visa en dold bild av den delade datorskärmen pekar du på i menyn och sedan på ikonen i bilden

5 Om menyn Meny som visas när du rör vid skärmens nedre del. : Visar bilder av andra parter som du har angett ska förbli dolda. För mer information om hur du döljer bilder av andra parter, se sidan 4 "Under en konferens". : Döljer den delade datorskärmen som visas i förminskad storlek. För mer information om hur du döljer en delad datorskärm, se sidan 4 "Under en konferens". : Pela på denhär ikonen för att visa upplösning och bildhastighet för din bild och för bilderna av de andra parterna i konferensen. För att dölja den här informationen pekar du på ikonen igen. : Växlar mellan kameror. Du kan också tillfälligt stänga av videokameran. Peka på ikonen en gång för att välja den bakre kameran ( ) och peka på ikonen igen för att välja den främre kameran ( kameran ( ). : Stänger av mikrofonen. För att sätta på mikrofonen igen pekar du på. : Stänger av högtalaren. För att sätta på högtalaren igen pekar du på. ). Peka på ikonen en tredje gång för att avaktivera Använd volymknapparna på din iphone för att justera volymen. : Lämna konferensen. Varumärken iphone är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och som används under licens. Vidyo och Vidyo-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Vidyo,Inc. i USA och andra länder Ricoh Co., Ltd. E0A0-8549B SV SE

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: I överblick 9 Översikt 10 Knappar 12 Mikro-SIM-kortsfack 13 Hemskärmen 17 Multi-Touch-skärm 18 Tangentbord på skärmen 25 Kapitel 2: Komma

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken Denna handbok är LoiLoScope EX, LoiLoScope AX och LoiLoScope FX. Var vänlig bekräfta det program du använder. Du kan också visa användarhandboken för LoiLoScope EX/AX/FX

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Bruksanvisning Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig rätten att göra

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress som man fått av klubben kan registrera sig här. När

Läs mer

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR GYMNASIESKOLAN 1:11 ÖPPEN DAT TOR Uppstart Felsökning Ansvarig utgivare: Leif Sköldberg Innehållsförteckning Uppstart dator... 3 Trådlöst nätverk... 3 Internet... 4 Skolterm/Terminalservermiljön skrivare,

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Tips och idéer för Ipad

Tips och idéer för Ipad Tips och idéer för Ipad Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet 2 (23) Tips och idéer för Ipad Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1 för Windows 8. För grundinformation

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok 1 Innehåll 3 Boot Camp 3 Introduktion 4 Det här behöver du 4 Om du tidgare har använt en betaversion av Boot Camp 5 Uppgradera Windows XP till Windows Vista 5 Installationsöversikt

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer