Guide för trådlös anslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för trådlös anslutning"

Transkript

1 Guide för trådlös anslutning [Kamera Dator] (För Mac OS X v10.4) VIKTIGT! Du måste installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn. Börja med att installera programvaran. Programvara som medföljer kameran ImageBrowser Wireless Updater Överför Firmware för kameran Överför Registrera målenheten i kameran. Anslut trådlöst. CDP-SW CANON INC.

2 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar 3 Instruktioner...3 Förberedelser Innan du använder den trådlösa anslutningen...4 Registrera målenheten i kameran...9 Ansluta...17 Avbryta en anslutning...19 Radera en målenhet...20 Använda funktionen för trådlöst nätverk 21 Möjliga åtgärder när kameran är ansluten till en dator...21 Felsökning av trådlösa anslutningar 22 Innan du kontaktar oss...22 Brandväggar...23 Ansvarsfriskrivning Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i den här handboken ska vara korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för felaktigheter eller information som utelämnats. Canon förbehåller sig rätten att ändra de beskrivningar av maskinvaran och programvaran som finns i det här dokumentet utan föregående meddelande. Ingen del av den här handboken får återskapas, överföras, kopieras, lagras i ett informationssökningssystem eller översättas till något annat språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Canon. Canon ger inga garantier för skador som uppstår på grund av skadade eller förlorade data till följd av felaktig användning av eller tekniska fel på kameran, programvaran, SDminneskort (SD-kort), datorer, kringutrustning eller användning av SD-kort från andra tillverkare än Canon. Varumärken Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer Inc. i USA och i andra länder. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED, WPA och Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Copyright 2006 Canon Inc. Med ensamrätt.

3 3 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar I det här kapitlet beskrivs hur du konfigurerar de trådlösa nätverksfunktionerna så att du kan ansluta kameran till datorn via en trådlös anslutning. Instruktioner Följ instruktionerna nedan när du ska konfigurera inställningarna för trådlös anslutning. Förberedelser Kontrollera datorns operativsystem Kontrollera att datorns operativsystem är Mac OS X v10.4 eller senare. Kontrollera konfigurationen av den trådlösa anslutningen För att registreringen ska gå så smidigt som möjligt bör du kontrollera att nätverkskonfigurationen på datorn är korrekt och förbereda det som går att förbereda. Kontrollera om den nödvändiga programvaran är installerad Kontrollera att den programvara som krävs för trådlösa anslutningar är installerad. Programvara som medföljer kameran Hämtat ImageBrowser Wireless Updater Hämtat firmware för kameran Registrera målenheten Registrera målenheten i kameran Anslut kameran till datorn med gränssnittkabeln och registrera kameran i målenheten (datorn).

4 4 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar Använda funktionen för trådlöst nätverk Använda funktionen för trådlöst nätverk Anslut kameran och datorn till varandra via den trådlösa anslutningen och överför kamerabilder till datorn eller skriv ut dem. Information om vilka funktioner som kan användas via en trådlös anslutning finns i Möjliga åtgärder när kameran är ansluten till en dator (s. 21). Instruktionerna i avsnitten Förberedelser och Registrera målenheten i kameran behöver bara utföras första gången du ansluter trådlöst. Sedan är det bara instruktionerna i avsnittet Använda funktionen för trådlöst nätverk som behöver följas. Förberedelser Innan du använder den trådlösa anslutningen I det här avsnittet beskrivs vilka förberedelser du behöver göra innan du använder den trådlösa anslutningen. Börja med att kontrollera datorns operativsystem. Kontrollera datorns operativsystem Operativsystem Den trådlösa funktionen kan endast användas på Macintosh-datorer med Mac OS X v10.4 eller senare förinstallerat. Observera att den inte kan användas på Macintosh-datorer med Intelprocessorer. Miljö som krävs för funktionen för trådlöst nätverk En av följande två konfigurationer krävs för den trådlösa funktionen. Datorn har inbyggt trådlöst nätverk (t.ex. inbyggt AirPort-nätverk, inbyggt trådlöst nätverkskort, t.ex. ett AirPort-kort) En trådlös LAN-router, t.ex. en Airport Base Station (Airport-basstation), är ansluten till datorn Brandväggsinställningarna i din säkerhetsprogramvara kan förhindra att det går att skapa en anslutning mellan kameran och datorn. Mer information finns i Brandväggar (s. 23).

5 5 Kontrollera konfigurationen av den trådlösa anslutningen Metoden för hur du ansluter kameran till datorn varierar beroende på din dators konfiguration för trådlös anslutning. Se diagrammet nedan och kontrollera om din konfiguration använder anslutningsmetod A eller B. A Trådlöst nätverk finns redan Lägg till kameran i det befintliga trådlösa nätverket. B 1:1 direktanslutning mellan kamera och dator Skapa ett nytt nätverk för kameran och datorn. Befintligt nätverk Trådlös LAN-router Kontrollera inställningarna för ditt trådlösa nätverk och anteckna informationen i checklistan (s. 6). Om anslutningen mellan kameran och datorn upprättas via en åtkomstpunkt, t.ex. en trådlös LAN-router, kallas detta en infrastrukturanslutning. Om kameran och datorn har en 1:1 direktanslutning kallas detta en ad hoc-anslutning. En router är en enhet som ansluter flera datorer och annan utrustning till ett nätverk (LAN). En router med inbyggd trådlös funktionalitet kallas en trådlös LAN-router. Se efter i datorns användarhandbok om du är osäker på något kring datorns operativsystem.

6 6 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar Kontrollera konfigurationen av den trådlösa anslutningen (Endast A -konfigurationen) Om du redan har ett trådlöst nätverk kontrollerar du följande inställningar och antecknar dem i checklistan. Om du använder ett AirPort-nätverk kan du kontrollera inställningarna i AirPort Admin Utility. Om du konfigurerar ett nätverk som hanteras av en systemadministratör ber du att få information om nätverksinställningarna av nätverksadministratören. En krypteringsnyckel är en viktig tillgång. Hantera den med varsamhet så att ingen annan kan komma åt den. Information om hur du kontrollerar inställningarna finns i användarhandboken för den trådlösa LAN-routern. Checklista Nätverksnamn (SSID, ESSID) Ange det namn som tilldelats det trådlösa nätverk som du använder. Nätverksautentisering/ Datakryptering (Krypteringsmetod, Krypteringsläge) Används inte WEP (Öppen) WEP (Delad nyckel) WPA-PSK-TKIP WPA-PSK-AES Krypteringsnyckel (Nätverksnyckel) Nätverksautentisering/Datakryptering är den datakrypteringsmetod som används vid trådlös överföring. Sätt ett kryss vid den metod som används i ditt trådlösa nätverk. Om du använder ett AirPort-nätverk kan du kontrollera inställningarna för den trådlösa funktionen och välja följande. [None/Ingen] eller [Do not use/använd ej] [Disabled/Inaktiverad] [128 Bit WEP/128 bitar WEP] [WEP (open)/wep (Öppen)] [40 Bit WEP/40 bitar WEP] [WEP (open)/wep (Öppen)] [WPA Personal] [WPA-PSK-TKIP] Om en annan inställning än den ovan väljs kan kameran inte ansluta till det trådlösa nätverket. Återställ det med något av alternativen ovan. Krypteringsnyckeln är den nyckel som används för att kryptera data vid trådlös överföring. Kontrollera vilken nyckel som används i ditt trådlösa nätverk. (Var mycket försiktig när du hanterar nyckeln eftersom den innehåller viktig information.) Om du använder ett AirPort-nätverk anger du det lösenord du angivit för nätverket som Krypteringsnyckel.

7 7 Nyckelindex (sändningsnyckel) Nyckelindex är en nyckel som anges när inställningen för Nätverksautentisering/Datakryptering är WEP. Upp till fyra nycklar kan anges för en åtkomstpunkt. Sätt ett kryss vid det nyckelindex som används i ditt trådlösa nätverk. Om du använder ett AirPort-nätverk väljer du [1]. Om du använder ett AirPort-nätverk: Du kan kontrolla lösenordet genom att välja basstationen i AirPort Admin Utility och klicka på [nyckel]-ikonen i fönstret. Kontrollera om den nödvändiga programvaran är installerad Innan du konfigurerar de trådlösa inställningarna bör du kontrollera att följande programvara har installerats. Kontrollera om den programvara som medföljer kameran har installerats Kontrollera om den programvara som medföljer kameran har installerats. Om den inte redan är installerad använder du den medföljande CD:n Canon Digital Camera Solution Disk och installerar den enligt instruktionerna i Använda programvaran i MacOS Förberedelser (s. 47) i Handbok för programvara och trådlös anslutning. Installera ImageBrowser Wireless Updater Hämta ImageBrowser Wireless Updater från samma webbplats där du hämtade denna guide. Överför 1 Kontrollera att ImageBrowser är installerat på datorn. ImageBrowser installeras vanligtvis om du har installerat den programvara som medföljer kameran. Om det inte redan är installerat installerar du det enligt instruktionerna i Använda programvaran i MacOS Förberedelser (s. 47) i Handbok för programvara och trådlös anslutning.

8 8 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar 2 Dubbelklicka på den hämtade filen. Filen packas upp och ikonen ( ) [IB56wOSX] visas i Finder. 3 Dubbelklicka på ikonen [IB56wOSX] och sedan på ikonen ( ) [Update Installer/ Installationsprogram för uppdatering]. 4 Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran. Detta uppdaterar ImageBrowser samt installerar programvara för anslutning via trådlösa nätverk. Uppdatera kamerans firmware Uppdatera kamerans firmware (programvaran inuti kameran) för att stödja trådlöst nätverk med Mac OS X v10.4. Hämta firmware-uppgraderingen från samma webbplats där du hämtade denna guide. Se även webbplatsen för instruktioner för uppdatering av kamerans firmware. Överför Avinstallera programvaran Om du inte längre behöver programvaran för trådlöst nätverk kan du avinstallera det genom att öppna mappen [Applications/Program], följt av mappen [Canon Utilities], mappen [CameraWindow] och mappen [Wireless/Trådlöst] och dubbelklicka på mappen [UnInstall/Avinstallera]. Om du vill avinstallera programvaran som medföljde kameran drar och släpper du mappen i papperskorgen och tömmer den.

9 Registrera målenheten i kameran Anslut kameran till datorn med gränssnittkabeln och registrera målenheten (datorn som ska anslutas trådlöst) i kameran. Registrera målenheten med Camera Wireless Setup (ett konfigureringsverktyg för trådlösa funktioner). Det här steget behöver bara utföras första gången du registrerar en målenhet. 9 Uppdatera kamerans firmware (programvaran i kameran) till den senaste versionen innan du registrerar målenheten. Hämta firmware-uppgraderingen från samma webbplats där du hämtade denna guide. Se även webbplatsen för instruktioner för uppdatering av kamerans firmware. Kameran kan inte ansluta trådlöst till datorer som inte har registrerats som målenheter. Kameran kan registrera upp till sju enheter. A B Trådlöst nätverk finns redan 1:1 direktanslutning mellan kamera och dator Från Steg 9 och framåt gäller antingen A Trådlöst nätverk finns redan (s. 12) eller B 1:1 direktanslutning mellan kamera och dator (s. 14). 1 A Om det redan finns ett trådlöst nätverk kontrollerar du att datorn och routern är korrekt anslutna och att routerns trådlösa inställningar är korrekt konfigurerade. B Om det finns en 1:1 direktanslutning mellan kameran och datorn kontrollerar du att datorns trådlösa funktion fungerar. 3 Slå på kameran och ställ in den på uppspelning. Kamerans (Skriv ut/dela)-knapp lyser med blått ljus. Den tänds om minneskortet i kameran inte innehåller några bilder. ON/OFF-knappen 2 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans DIGITALkontakt. Uppspelningsläge

10 10 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar Kamerakontrollfönstret visas på datorskärmen. Låt fönstret vara som det är utan att stänga det. 4 Tryck på kamerans MENU-knapp. 5 Välj menyn [ (Trådlöst)] på kamerans LCDskärm och välj [Registrera målenhet]. 6 Tryck på FUNC./SET-knappen. MENUknappen FUNC./SETknappen Inmatningsdata i dator visas på kamerans LCD-skärm.

11 Verktyget Camera Wireless Setup som visas här till höger startar. Ange de trådlösa inställningarna i det här fönstret Klicka på [Next/Nästa]. 8 Välj [Simple Mode/Enkelt läge] och klicka på [Next/Nästa]. Vi rekommenderar [Simple Mode/Enkelt läge] för de flesta användningsområden. Vi rekommenderar att du använder [Advanced Mode/Avancerat läge] om följande villkor gäller för din dators trådlösa konfiguration. Om du konfigurerar ett ad hoc-nätverk. Om du gör inställningarna i nätverket tillsammans med en systemadministratör. Om datorn och den trådlösa LAN-routern är anslutna till varandra med en kabel. Om en fast IP-adress har tilldelats. (En IP-adress är ett ID-nummer som tilldelas datorer och andra enheter i ett nätverk.) Om den trådlösa LAN-routern inte har någon DHCP-serverfunktion. (DHCP står för Dynamic Host Configuration Protocol och en sådan serverfunktion tilldelar dynamiska IP-adresser till enheter i ett nätverk.) Om du vill ändra den registrerade informationen i kameran markerar du rutan bredvid [Change registered information in camera/ändra registrerad information i kameran] och klicka på [Next/Nästa]. Om du redan har ett trådlöst nätverk fortsätter du till Steg 9 i avsnittet A Trådlöst nätverk finns redan avsnitt (s. 12). Om du har en 1:1 direktanslutning mellan kameran och datorn hoppar du till Steg 9 under avsnittet B 1:1 Direktanslutning mellan kamera och datoravsnitt (s. 14).

12 12 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar A Trådlöst nätverk finns redan Gå igenom steg 1 8 (s. 9 11) innan du fortsätter nedan. 9 Välj [I am using an access point/jag använder en åtkomstpunkt] och klicka på [Next/Nästa]. Det här fönstret visas inte om den trådlösa konfigurationen registreras automatiskt. Gå vidare till nästa steg. Om du inte förstår termerna i fönstret kan du peka på dem med musen. En kort förklaring visas då längst ned i fönstret. 10 Ange informationen som du antecknat i checklistan (s. 6) och klicka på [Next/Nästa]. Viss konfigurationsinformation för det trådlösa nätverket kan redan vara angivet om den tagits bort automatiskt. Kontrollera att informationen stämmer med det du har antecknat i checklistan och ange den information som krävs för de andra inställningarna. 11 Kontrollera att den information som visas stämmer och klicka på [Next/Nästa]. Det registreringsnamn du anger här visas i kamerans kategori [Målenhet]. Om meddelandet Insufficient space in camera/inte tillräckligt med plats i kameran visas tar du bort målenheter som inte behövs och fortsätter till nästa steg.

13 12 När du har kontrollerat de inställningar som visas klickar du på [Print/Skriv ut] så att konfigureringsinformationen skrivs ut. Den här informationen behövs om du inte lyckas skapa en anslutning eller om du behöver ändra inställningarna vid ett senare tillfälle. Förvara informationen på en säker plats; detta är viktig information om din dator När utskriften är klar klickar du på [Next/ Nästa]. 14 Klicka på [Finish/Slutför]. 15 När meddelandet [Registreringen klar] visas på LCD-skärmen trycker du på FUNC./SETknappen. Då registreras nätverkskonfigurationen i kameran. 16 Tryck på kamerans MENU-knapp. Kameran återgår till uppspelningsläge. 17 Stäng av kameran. Kamerakontrollfönstret på datorskärmen stängs. 18 Koppla ur gränssnittskabeln och anslut trådlöst. Använd instruktionerna i Ansluta och testa korrigeringsfunktionen i den trådlösa anslutningen (s. 17).

14 14 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar B 1:1 direktanslutning mellan kamera och dator Gå igenom steg 1 8 (s. 9 11) innan du fortsätter nedan. 9 Välj [I do not have an access point, but my computer is compatible with wireless networks/jag har ingen åtkomstpunkt, men datorn är kompatibel med trådlösa nätverk] och klicka på [Next/Nästa]. Det här fönstret visas inte om den trådlösa konfigurationen registreras automatiskt. Gå vidare till nästa steg. Om du inte förstår termerna i fönstret kan du peka på dem med musen. En kort förklaring visas då längst ned i fönstret. 10 Kontrollera konfigureringsuppgifterna och klicka sedan på [Next/Nästa]. Konfigureringsinställningarna börjar gälla automatiskt och visas i fönstret. De här inställningarna behöver i allmänhet inte ändras. 11 Kontrollera att den information som visas stämmer och klicka på [Next/Nästa]. Det registreringsnamn du angivit här visas i kamerans kategori [Målenhet]. Om meddelandet Insufficient space in camera/inte tillräckligt med plats i kameran visas tar du bort målenheter som inte behövs och fortsätter till nästa steg.

15 15 12 När du har kontrollerat de inställningar som visas klickar du på [Print/Skriv ut] så att konfigureringsinformationen skrivs ut. Den här informationen behövs om du inte lyckas skapa en anslutning eller om du behöver ändra inställningarna vid ett senare tillfälle. Förvara informationen på en säker plats; detta är viktig information om din dator. 13 När utskriften är klar klickar du på [Next/ Nästa]. 14 Ändra datorns inställningar så att de matchar inställningarna som visas. Information om hur du ändrar inställningarna finns i användarhandboken för datorn. Se checklistan (s. 6) för en förklaring av inställningarna. Den här skärmen visas inte om den trådlösa konfigurationen identifierats automatiskt. Gå vidare till steg Klicka på [OK]. 16 Klicka på [Finish/Slutför].

16 16 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar 17 När meddelandet [Registreringen klar] visas på LCD-skärmen trycker du på FUNC./SETknappen. Då registreras nätverkskonfigurationen i kameran. 18 Tryck på kamerans MENU-knapp. Kameran återgår till uppspelningsläge. 19 Stäng av kameran. Kamerakontrollfönstret på datorskärmen stängs. 20 Koppla ur gränssnittskabeln och anslut trådlöst. Använd instruktionerna i Ansluta och testa korrigeringsfunktionen i den trådlösa anslutningen (s. 17).

17 17 Ansluta Anslut till datorn med kamerakontrollerna. Det behövs ingen gränssnittskabel eftersom du ansluter trådlöst. Anslut efter att du har registrerat målenheten (datorn) enligt instruktionerna i Registrera målenheten i kameran (s. 9). Funktionen för trådlöst nätverk fungerar på upp till 30 meters avstånd om det är fri sikt till målenheten. Men avståndet ändras med förhållandena på platsen. Du kan inte ansluta mer än en kamera åt gången. Du kan inte ansluta till flera målenheter samtidigt. Om du redan är ansluten till en enhet och försöker ansluta till en till avslutas den befintliga anslutningen och kameran börjar att ansluta till den nya målenheten. Använd alltid kameran för att koppla ned en trådlös anslutning (s. 19). 1 Slå på kameran och ställ in den på uppspelning eller fotografering. Uppspelningsläge När du har upprättat en anslutning kan du föra över kamerabilder till datorn och skriva ut dem med en skrivare. Fotograferingsläge När du har upprättat en anslutning kan du skicka en lagrad bild direkt till datorn. ON/OFF-knappen Mer information finns i Möjliga åtgärder när kameran är ansluten till en dator (s. 21). Läget för rörlig video kan inte användas över en trådlös anslutning. Du kan växla mellan uppspelning och fotografering vid en trådlös anslutning. Knappen lyser med blått sken. Knappen 2 Tryck på knappen. En meny där du kan välja målenhet visas på LCDskärmen. Uppspelningsläge eller fotograferingsläge FUNC./SETknappen MENUknappen Alternativt kan du visa menyn där du väljer målenhet genom att trycka på MENU-knappen, välja menyn [ (Trådlös anslutning)] och sedan alternativet [Anslut/Avbryt ansl.] och trycka på FUNC./SET-knappen.

18 18 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar 3 När du har valt en målenhet väljer du [Anslut]. Namnet som registrerades för målenheten i Steg 11 (s. 12, 14) i Registrera målenheten med kameran visas i kategorin [Målenhet]. Knappen 4 Tryck på knappen (eller FUNC./SETknappen). Trådlös-lampan och knappen blinkar medan enheterna ansluts till varandra. FUNC./SETknappen På LCD-skärmen syns en indikator som visar anslutningsstatusen. Vänta tills den trådlösa lampan slutar blinka och lyser med fast sken och en antenn som visar signalstyrkan (0 3 staplar) visas på LCD-skärmen. Uppspelningsläget Det kan ta lite tid att upprätta anslutningen om det finns många bilder i kameran. Utför inte följande procedurer på datorn under en trådlös anslutning: * Avsluta, logga ut eller starta om datorn * Stäng kamerakontrollfönstret Innan du provar någon av procedurerna ovan använder du först kameran för att koppla ned den trådlösa anslutningen (s. 19). Om du inte byter målenhet kan du hädanefter enkelt ansluta genom att trycka på knappen i Steg 2 i en sekund. Om ett felmeddelande visas på kamerans LCD-skärm läser du avsnittet Problem med anslutningen i Handbok för programvara och trådlös anslutning (s. 100).

19 19 Avbryta en anslutning Koppla bort kameran från datorn med hjälp av kamerakommandon. 1 Ställ in kameran på uppspelning eller fotografering. 2 Tryck på MENU-knappen. 3 Gå till menyn [ (Trådlös anslutning)], välj [Anslut/Avbryt ansl.] och tryck på FUNC./SETknappen. 4 När du har valt målenhet väljer du [Avbr anslutn]. 5 Tryck på FUNC./SET-knappen. Anslutningen mellan kameran och datorn avbryts. Trådlös-lampan släcks när kameran har kopplats bort från datorn.

20 20 Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar Radera en målenhet Du raderar en målenhet om registreringen inte längre behövs eller om du vill registrera en ny enhet trots att du redan har maximalt antal registreringar. 1 Ställ in kameran på uppspelning eller fotografering. 2 Tryck på MENU-knappen. 3 Gå till menyn [ (Trådlös anslutning)], välj [Radera registrering] och tryck på FUNC./SETknappen. 4 Välj den målenhet som du vill radera. 5 Välj [Radera] och tryck på FUNC./SETknappen. Den valda enheten raderas och namnet på nästa enhet visas. 6 Tryck på MENU-knappen.

21 Använda funktionen för trådlöst nätverk 21 I det här avsnittet beskrivs hur du använder den trådlösa nätverksfunktionen för att föra över kamerabilder till datorn och sedan skriva ut dem. Kontrollera att du har konfigurerat inställningarna enligt anvisningarna i Datorns och kamerans trådlösa nätverksinställningar. Möjliga åtgärder när kameran är ansluten till en dator Nedan beskrivs de åtgärder som är möjliga när kameran är ansluten till en dator via ett trådlöst nätverk eller via en gränssnittskabel (kabelanslutning). Mer information finns i Handbok för programvara och trådlös anslutning. Skärmens innehåll och procedurer kan skilja sig något beroende på vilken systemmiljö du använder. Kameraläge Uppspelningsläge Fotograferingsläge Åtgärd *För Handbok för programvara och trådlös anslutning Trådlös med kabel Anslutning med kabel Se Sida* Överföra kamerabilder med hjälp av kamerakommandon. s. 49 Överföra kamerabilder med hjälp av datorkommandon (direkt överföring). s. 90 Skicka bilder till datorn och skriva ut dem på en skrivare med hjälp av s. 92 kamerakommandon (utskrift via datorn). Ta bilder från datorn (fjärrstyrning). s. 95 Överför bilder från datorn till kameran. s. 63 Lägga till [My Camera/Min kamera]-filer. s. 69 Spara bilder automatiskt på datorn samtidigt som du tar kort (Autom överför). s. 98 Försök inte utföra andra åtgärder i kamerakontrollfönstret på datorn medan bilder överförs mellan kameran och datorn via det trådlösa nätverket. Utskriftsinställningar för utskrift från kameran via en dator kan endast anges under en trådlös anslutning. Inställningar kan inte göras vid anslutning via gränssnittskabeln (kabelanslutning).

22 22 Felsökning av trådlösa anslutningar Innan du kontaktar oss Läs först Felsökning av trådlösa anslutningar i Handbok för programvara och trådlös anslutning (s. 100). Information om brandväggsinställningar finns i Brandväggar (nästa sida). Om du får problem ber vi dig att gå igenom förslagen nedan. Om problemen kvarstår får du gärna kontakta oss. Kontrollera datorn och den trådlösa LAN-routern Anslutningen mellan kameran och datorn fungerar inte om datorn och den trådlösa LAN-routern inte kan kommunicera med varandra. Kontrollera brandväggen Vissa brandväggsinställningar kan förhindra att det upprättas en anslutning mellan kameran och datorn. Kontrollera programvaran Om följande programvara inte är korrekt installerad kan kameran och datorn kanske inte anslutas. Program som medföljer kameran ImageBrowser Wireless Updater Firmware-uppgradering för kameran Kontrollera att datorn och den trådlösa LANroutern fungerar som de ska och att datorns trådlösa funktioner är aktiverade. Information om hur du kontrollerar detta finns i användarhandböckerna för datorn och den trådlösa LAN-routern. Kontrollera brandväggens inställningar. Mer information finns i Brandväggar (s. 23) Kontrollera att den nödvändiga programvaran är korrekt installerad. Se Kontrollera om den nödvändiga programvaran är installerad (s. 7) Om inget av ovanstående löser dina problem: Problem som rör annat än det trådlösa nätverket Se Felsökning (s. 114) i Handbok för programvara och trådlös anslutning. Kundsupport Se baksidan på Broschyren Canon European Warranty System (EWS) som medföljer kameran.

23 Brandväggar Brandväggar skyddar datorer från säkerhetshot som exempelvis virus och otillåten extern åtkomst. Men vissa brandväggsinställningar kan hindra anslutningen mellan kameran och datorn. Om du inte kan upprätta en trådlös anslutning mellan kameran och datorn kontrollerar du om följande inställningar har ändrats. 23 Logga in på datorn som administratör och konfigurera sedan brandväggsinställningarna. Stealth-läge inaktiverat Om du aktiverar stealth-läge kan datorn inte svara på kameran och kameran kan inte identifiera måldatorn. Bonjour aktiverat Bonjour används när det trådlösa anslutningsprogrammet identifierar kameran. Om du använder en brandvägg från en säkerhetsprogramvara läser du användarhandboken för den programvaran för att kontrollera inställningarna ovan.

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarmanual. AirPrint

Användarmanual. AirPrint Användarmanual AirPrint FÖRORD Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och uppdaterad. Tillverkaren tar inget ansvar för resultaten

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Installera itach WF2xx på nätverket.

Installera itach WF2xx på nätverket. Installera itach WF2xx på nätverket. Sydia Teknik AB Allmänt Denna guide hjälper Dig att sätta upp och ansluta Din itach WiFi enhet till Ditt nätverk. Information om Ditt nätverk. För att Din itach skall

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Nätverkshandbok NPD SV

Nätverkshandbok NPD SV NPD 5282-00 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett informationssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering,

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio -

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio - INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio - Shinano Kenshi Co., Ltd. Äger rätt att utan förvarning ändra innehållet i denna instruktionstext. Innehållsförteckning 1 Vad

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING FÖR DIG SOM HAR DYNAMISK IP-ADRESS INOMHUSNOD CTS HES-3109... 3 BRA ATT TÄNKA PÅ!... 4 WINDOWS 7... 5 WINDOWS VISTA... 8 WINDOWS XP... 11 WINDOWS

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok SVENSKA Map Utility Ver..4 Användarhandbok Innehåll i användarhandboken Skärmbilderna i exemplen i den här handboken är hämtade från Windows 7. GPS-mottagaren eller kameran visas som en ikon. Exempel:

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara Svensk version LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan du säkert, enkelt

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Nätverkshandbok NPD 5283-00 SV

Nätverkshandbok NPD 5283-00 SV NPD 5283-00 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett informationssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143)

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143) LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Inledning Tack till ditt köp av denna Sweex-produkt. Denna

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer