Manual för Plextalks Inställningsverktyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Plextalks Inställningsverktyg"

Transkript

1 Manual för Plextalks Inställningsverktyg Rev /06 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1. Plextalks Inställningsverktyg Detta verktyg skapar en inställningsfil för att konfigurera nätverksinställningarna för PTP1. Du kan hämta inställningsfilen med alternativet Hämta nätverksinställningar i menyn nätverksinställningar i PTP1. I avsnittet Nätverksfunktioner i användarmanualen för PTP1 finns detaljerad information. 2. Operativsystem som stöds Denna mjukvara stödjer Windows 2000, Windows XP, Windows Visa samt Windows 7. För att komma åt nätverksmappen på PTP1 från Windows Vista eller Windows 7 måste du konfigurera säkerhetsinställningar för nätverk i Operativsystemet. Var god läs avsnittet 5. Hantering av autentiseringsnivå för nätverk. 3. Installera och avinstallera verktyget För att installera verktyget behöver du bara kopiera över filerna PlextalkSettingUtil.exe och LocalSecuritySetting.exe till önskad mapp på din dators hårddisk. PlextalkSettingUtil.exe är huvudmjukvaran för detta verktyg. LocalSecuritySetting.exe" är ett underverktyg som startas via PlextalkSettingUtil.exe. För att starta detta inställningsverktyg, var god klicka på PlextalkSettingUtil.exe. För att avinstallera verktyget, radera bara de båda exe-filerna samt filen PlextalkSettingUtil.dat från din hårddisk. * PlextalkSettingUtil.dat är en temporär fil som används av detta verktyg.

2 4. Konfigurera och skapa en inställningsfil 4.1 Hämta, spara inställningar samt Avsluta mjukvaran Hämta inställningar (knapp): Du kan hämta inställningar ur inställningsfilen som du redan har skapat. Tryck på knappen Hämta inställningar för att öppna en dialogruta där du kan välja fil. Navigera till mappen och filen som du vill hämta och tryck sedan på knappen Öppna för att hämta inställningarna. Skapa inställningsfil (knapp): Du kan skapa en ny inställningsfil för nätverk. Dina konfigurationer för Nätverksmapp och Trådlöst nätverk sparas i en fil med nätverksinställningar. Tryck på knappen Skapa inställningsfil för att öppna en dialogruta där du kan välja mapp. Välj den mapp där du vill spara inställningsfilen och tryck sedan på knappen OK för att skapa en ny inställningsfil. Filen NetworkSetting.ini kommer att skapas i den valda mappen. Avsluta (knapp): Avslutar Plextalks inställningsverktyg. Dina aktuella inställningar sparas automatiskt i en temporär inställningsfil. Filen kommer att lagras i samma mapp som exefilen. Filnamnet är PlextalkSettingUtil.dat.

3 4.2 Fliken Nätverksmapp Du kan ange dina inställningar för nätverksmappen. Använd standardinställningar (radioknapp): Standard enhetsnamn, användarnamn och lösenord ställs in. Standardvärdena är: Enhetsnamn: PTP1-(De 4 sista siffrorna i serienumret. Ex, PTP ) PTP1 och numret skrivs ihop med ett - (bindestreck). Användarnamn: De 4 sista siffrorna i serienumret. (Ex, 1234 ) Lösenord: De 4 sista siffrorna i serienumret. (Ex, 1234 ) Ange egna inställningar (radioknapp): Ange önskade värden för konfiguration. Enhetsnamn (redigeringsruta): Upp till 15 tecken. A-Z, a-z, 0-9, och - är godkända. Användarnamn (redigeringsruta): Upp till 32 tecken. Lösenord (redigeringsruta): Upp till 32 tecken. Bekräfta lösenord (redigeringsruta): Ange lösenordet igen för att bekräfta att det är korrekt.

4 4.3 Fliken Trådlöst nätverk Lista över trådlösa nätverk (listruta): Dina inställningar för trådlösa nätverk kommer att visas som en lista i denna ruta. Du kan välja ett trådlöst nätverk som du vill konfigurera i listrutan. Du kan ha upp till 5 konfigurationer för trådlösa nätverk. Flytta upp (knapp): Den valda nätverksinställningen får en högre prioritet. PTP1 kommer att använda nätverksinställningarna efter inställd prioritet. Flytta ner (knapp): Den valda nätverksinställningen får en lägre prioritet. Lägg till (knapp): Lägger till inställningar för ett nytt trådlöst nätverk. Ta bort (knapp): Tar bort vald inställning för trådlöst nätverk. Egenskaper (knapp): Ändra egenskaperna för den valda nätverksinställningen.

5 4.4 Fliken Lokala säkerhetsinställningar Påbörja säkerhetsinställning (knapp): Startar en applikation med säkerhetsinställningar för nätverk. Denna inställning krävs endast för användare av Windows 7 och Vista. För att ställa in nätverksinställningarna måste du använda ett administratörskonto. Windows 7 eller Windows Vista ber dig bekräfta att tillåta mjukvaran åtkomst till systemets inställningar. Välj Ja för att fortsätta inställningen. *NOTERA: Knappen Påbörja nätverksinställningar kör filen LocalSecuritySetting.exe.

6 4.4 Dialogen Egenskaper för trådlöst nätverk SSID (redigeringsruta): Ange SSID för kopplingspunkten. Upp till 32 tecken. Dold SSID (kryssruta): Om din SSID ej visas (Dold SSID), var god kryssa i denna kryssruta. Säkerhet (kombinationsruta): Välj säkerhetstyp för kopplingspunkten. Följande inställningar finns tillgängliga. Ingen säkerhet: Denna kopplingspunkt har ingen säkerhet. WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) används. WPA PSK TKIP: WPA (Wi-fi protected access) används. I förväg delad WPA-nyckel av typen TKIP. WPA PSK AES: WPA (Wi-fi protected access) används. I förväg delad WPA-nyckel av typen AES. WPA2 PSK AES: WPA2 (Wi-fi protected access 2) används. I förväg delad WPA2-nyckel av typen AES. Nätverksnyckel (redigeringsruta): Ange nätverksnyckeln för kopplingspunkten. WEP: 5 eller 13 ASCII-tecken. Nyckel i HEX-format kräver 10 eller 26 tecken. WPA, WPA2: Upp till 63 ASCII-tecken. Det behövs minst 8 tecken för en nätverksnyckel. Nyckel i HEX-format kräver 64 tecken.

7 Bekräfta nätverksnyckel (redigeringsruta): Ange nätverksnyckeln igen för att bekräfta att den är korrekt. DHCP På (radioknapp): IP-adressen kommer att tilldelas via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP Av (radioknapp): Ange IP-adressens värden manuellt. Var god ange IP-adress, nätmask, stardard-gateway och DNS-värden. IP-adress (Tillhör inställningar för IP-adress) Nätmask (Tillhör inställningar för IP-adress) Standard-gateway (Tillhör inställningar för IP-adress) DNS (Tillhör inställningar för IP-adress) 4.5 Fliken Lokala säkerhetsinställningar Säkerhet (kombinationsruta): Välj nätverkets säkerhetsnivå. Detaljer för tillgängliga säkerhetsnivåer finns beskrivna i avsnitt 5 i detta dokument. Avbryt (knapp): Avbryter konfigurationen av säkerhetsinställningar för nätverket. Verkställ (knapp): Verkställer de valda inställningarna. OK (knapp): Verkställer aktuella inställningar och stäng dialogen med inställningar. Du måste starta om Windows för att de nya inställningarna ska träda i kraft. När du verkställer de nya inställningarna kommer Inställningsverktyget be dig bekräfta att systemet startas om nu eller senare. Var god välj ja eller nej för att gå vidare. NOTERA: Denna dialog baseras på LocalSecuritySetting.exe.

8 5. Hantering av autentiseringsnivå för nätverk Om du använder Windows 7 eller Vista måste du ställa in säkerhetsinställningar för nätverk i Windows. Om du använder Windows XP eller 2000 behöver du inte ändra denna inställning. För att komma åt funktionen PTP1 nätverksmapp måste du ställa in Windows så att det accepterar NTLM svar. Eftersom Windows Vista och Windows 7 som standard vägrar NTLM svar måste du konfigurera säkerhetsinställningarna så att Windows kan ansluta till PTP1's filserver. Denna konfiguration ändrar säkerhetspolicyn för nätverk i ditt Windowssystem. Försäkra dig om att den nya policyn är acceptabel för din närverksmiljö. För mer detaljer om denna konfiguration, var god besök följande sida. (Microsoft supportsida) (Avsnitt 10 nätverkssäkerhet: Hantering av autentiseringsnivå för nätverk) 5.1 Hur man konfigurerar Hantering av autentiseringsnivå för nätverk 1. Välj fliken Lokala säkerhetsinställningar i verktyget. 2. Tryck på knappen Påbörja säkerhetsinställning. Dialogen Lokala säkerhetsinställningar visas. 3. Välj Skicka endast NTLM svar 4. Tryck på knappen OK.

9 5. En meddelanderuta för att bekräfta visas. Tryck på knappen OK för att bekräfta. 6. Du måste nu starta om operativsystemet för att verkställa de nya säkerhetsinställningarna. Verktyget ber dig bekräfta en omstart av systemet nu. Tryck Ja för att starta om. 5.2 Standardnivån för autentisering i Windows Det finns 6 autentiseringsnivåer i Windows. Nivånamn Detaljer Standard operativsystem Skicka LM & NTLM svar Klienter använder LM och NTLM autentisering och använder aldrig NTLMv2 sessionssäkerhet; domänkontroller accepterar Skicka LM & NTLM använd NTLMv2 sessionsäkerhet om förhandlad Skicka endast NTLM svar Skicka endast NTLMv2 svar Skicka endast NTLMv2 svar / vägra LM Skicka endast NTLMv2 svar / vägra LM & NTLM LM, NTLM och NTLMv2 autentisering. Klienter använder LM och NTLM autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller accepterar LM, NTLM och NTLMv2 autentisering. Klienter använder endast NTLM autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller accepterar LM, NTLM och NTLMv2 autentisering. Klienter använder NTLMv2 autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller accepterar LM, NTLM och NTLMv2 autentisering. Klienter använder endast NTLMv2 autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller vägrar LM (accepterar endast NTLM och NTLMv2 autentisering). Klienter använder endast NTLMv2 autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller vägrar LM och NTLM (accepterar endast NTLMv2 autentisering). Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows 7 För Windows Vista och Windows 7 krävs Sänd endast NTLM svar" eller lägre nivå för att ansluta till PTP1's nätverksmapp.

10 6. Hur man startar upp nätverksmapp på PTP1 6.1 Konfigurera nätverksinställningarna i PTP1 Skapa filen NetworkSetting.ini och lägg filen i roten på SD-kortet. Sätt in SD-kortet i PTP1. Tryck på Menyknappen på PTP1 en gång för att komma till huvudmenyn. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till Systeminställningar och aktivera det med knappen Enter. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till Nätverksinställningar och aktivera det med knappen Enter. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till Hämta nätverksinställningar och aktivera det med knappen Enter. PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck på Enter för att hämta inställningarna eller knappen Avbryt för att avbryta. 6.2 Starta Nätverksmapp Tryck på Menyknappen på PTP1 en gång för att komma till huvudmenyn. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till Mediahantering och aktivera det med knappen Enter. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till alternativet Nätverksmapp och aktivera det med knappen Enter. Nätverksanslutningen startas och PLEXTALK meddelar nätverksstatusen när den är ansluten. Du kan sedan komma åt SD-kortet i PLEXTALK från din dator. 6.2 Logga in på PTP1 s nätverksmapp från din dator Nu är nätverksmappen startad. SD-kortet i PTP1 är nu delad som en nätverksmapp. Du kan logga in på nätverksmappen från din PC. Aktivera startmenyn i Windows. Välj Kör. I rutan Öppna, skriv \\, din enhets namn samt \SDmemory. Till exempel \\PTP1-

11 1234\SDmemory, och tryck sedan OK. Dialogrutan anslut till filserver visas. Skriv in användarnamn samt lösenord i dialogrutan anslut till filserver och välj sedan OK. Ett fönster öppnas som visar rot-biblioteket på SD-minnet. För att göra användningen enklare är det smidigt att skapa en genväg till Plextalk PTP1. Du kan skapa en genväg via arkivmenyn i Windows Utforskare. Var god notera, standardnamnet för enheten är PTP! samt 4 siffror ur serienumret. PTP1 och numret skrivs ihop med ett - (bindestreck). 6.3 Knappar knutna till nätverksmappen i PTP1 Knapp 5 (Information): Bekräftar nätverksstatus. Du kan komma åt IP-adress, Enhetsnamn samt namnet på Aktuellt anslutet nätverk (SSID). Knapp * (stjärna): Avslutar nätverksmappen.

12 7. Vanliga frågor samt problemsökning 7.1 Specifikationer för nätverksmappen Operativsystem som stöds: Windows Windows XP. Windows Vista. Windows 7. Trådlös anslutning: IEEE b/g. Säkerhet för trådlöst nätverk: WEP. WPA PSK TKIP. WPA PSK AES. WPA2 AES Hastighet vid filöverföring: Ungefär 2.5Mbit/sek (Windows XP. WPA2 AES) Notera: Hastigheten kan variera beroende på datormiljön. Batterilivslängd vid filöverföring: Nätverksmappen konsumerar stora mängder ström. Den kan endast hålla igång nätverksmappen i 4 timmar med ett fullt laddat batteri. 7.1 Felmeddelanden i PTP1 Felmeddelanden Kunde inte ansluta till kopplingspunkt. Kunde inte ansluta till SSID X. Ingen kopplingspunkt tillgänglig Tillgängliga kopplingspunkter är inte konfigurerade i nätverksinställningarna. Trådlös anslutning till kopplingspunkt har försvunnit. Betydelse PTP1 försöker ansluta till en kopplingspunkt men det misslyckas. PTP1 försöker ansluta till en kopplingspunkt vars namn är "X" (X är namnet på kopplingspunkten) men misslyckas. PTP1 letar efter kopplingspunkt. Men det finns ingen kopplingspunkt i närheten av PTP1. PTP1 söker efter kopplingspunkt och hittar den. Men SSID-namnet skiljer sig från den som är angiven i inställningarna i PTP1. Trådlös anslutning till kopplingspunkt kopplas plötsligt ner när nätverksmappen är aktiv.

13 7.2 Vanliga frågor och felsökning Problem / Fråga Jag vill veta IP-adressen för PTP1. Den misslyckads att hitta en kopplingspunkt. Den misslyckads att hitta en kopplingspunkt. Jag använder en kopplingspunkt som stödjer IEEE802.11a. Den misslyckas att ansluta till en kopplingspunkt. Jag använder nätverk med dold SSID. Lösning / Svar Tryck på knapp 5 efter att nätverksmappen har aktiverats. När felet Ingen tillgänglig kopplingspunkt eller Tillgängliga kopplingspunkter har inte konfigurerats i nätverksinställningarna ännu meddelas, var god kontrollera SSID-namnet i inställningarna i PTP1. PTP1 stödjer endast IEEE802.11b/g. Om din kopplingspunkt inte kan använda IEEE802.11a och IEEE802.11b/g samtidigt, var god välj IEEE802.11b/g. Dolda SSID-nätverk kräver en längre tid för att etablera en anslutning till PTP1. Var god tillåt PTP1 upp till 5 minuter för att se om det lyckas eller ej. Om möjligt, försökt att konfigurera din kopplingspunkt så att den ej använder dold SSID. När den lyckas att ansluta efter att inställningen ändrats till öppen SSID betyder det att din konfiguration är korrekt men att den dolda SSID n är problemet. Om den misslyckas även efter att SSID ändrats till öppen, kontrollera säkerhetsinställningarna för trådlöst nätverk. Den misslyckas att ansluta till en kopplingspunkt. Jag använder DHCP. Den misslyckas att ansluta till en kopplingspunkt. Även om PTP1 lyckades etablera en anslutning till kopplingspunkten men ej lyckas erhålla en IP-adress, visas meddelandet att anslutningen misslyckades. Om detta är fallet, försök med en fast IPadress. Om anslutningen sedan lyckas är DHCPservern problemet. Kontrollera DHCPserverns inställningar. Om du fortfarande inte kan ansluta, kontrollera säkerhetsinställningarna för trådlöst nätverk. När filtrering av MAC-adresser är aktiverat i kopplingspunktens säkerhetsinställningar så

14 Jag använder filtrering av MACadresser. PTP1 försöker alltid att ansluta till en icke tillgänglig SSID. Jag har även konfigurerat dold SSID. vägrar den att ansluta till en icke konfigurerad nätverksenhet. Du måste konfigurera din kopplingspunkt och lägga till MAC-adressen för din PTP1. Du kan kontrollera MAC-adressen för din PTP1 under nätverksinställningar i systemmenyn. När du har konfigurerat nätverksinställningar med dold SSID aktiverad. Försöker PTP1 alltid att ansluta till dolda SSID (icke synliga trådlösa nätverk). Ställ in den dolda SSID kopplingspunkten till låg prioritet i listan över trådlösa nätverk. Du kan hoppa till nästa nätverksanslutning genom att trycka på Avbryt. Jag vill avbryta en nätverksanslutning. Jag vill hoppa över den aktuella anslutningen och prova nästa. Jag kan inte logga in på PTP1 även och den lycka ansluta. Jag använder standardnamn på enheten. När du startar en nätverksmapp försöker PTP1 att etablera en anslutning till en tillgänglig kopplingspunkt. För att avbryta den anslutning som PTP1 försöker att etablera, tryck Avbryt. Den hoppar till nästa tillgängliga nätverksanslutning. Om det inte finns några tillgängliga anslutningar kommer PTP1 att avbryta samt avsluta nätverksmappen. Kontrollera enhetsnamnet som du försöker att logga in på. Standardnamnet för enheten är PTP1 samt 4 siffror ur serienumret. PTP1 och numret skrivs ihop med ett - (bindestreck). Vissa skärmläsare läser inte upp ordet bindestreck. Jag kan inte logga in på PTP1 även om jag använder korrekt enhetsnamn. Kontrollera nätverksanslutningen till PTP1. Öppna CMD.exe och försök att få svar med ett ping-kommando. Försök att utföra ping på både enhetsnamnet samt IP-adressen. Du kan kontrollera IP-adressen för PTP1 genom att trycka knapp 5. Jag kan inte logga in på PTP1 även om jag använder korrekt enhetsnamn. Jag använder WEP-säkerhet med fast IP-adress. Om ping-kommandot misslyckas, avbryt nätverksmappen och försök att ansluta igen. När du använder WEP-säkerhet med fast IPadress lyckas PTP1 att ansluta till kopplingspunkten även om den har fel lösenord. Kontrollera lösenordet för WEP igen.

15 Jag kan inte logga in på PTP1 även om jag använder korrekt enhetsnamn. Jag har ändrat inställningar för nätverksmappen. Jag kan inte logga in på PTP1 även om jag använder korrekt enhetsnamn. Jag skriver in ett enhetsnamn endast för att öppna upp PTP1. Stöder PTP1 WPS (WIFI protected setup) Den misslyckas att ansluta till kopplingspunkten. / Jag kan inte logga in. Ett överföringsfel meddelas när jag försöket att föra över filer till PTP1. Nätverksanslutningen kopplas ner under filöverföringen. Det kvarvarande utrymmet på SDkortet är för litet. Efter att du ändrat namn på nätverksmapp, användarnamn eller lösenord så måste du logga ut och in på datorn för att uppdatera tjänsten nätverksmapp.. För att logga in på PTP1, var god skriv in enhetsnamnet samt mappnamnet för SDminnet. Till exempel, \\PTP1-1234\SDmemory WPS stöds ej. Du måste själ konfigurera nätverksinställningarna. Försök att starta om kopplingspunkten och PTP1. Om nätverksanslutningen kopplas ner under filöverföringen kommer Windows att visa ett felmeddelande. När det händer under filöverföring finns det risk för att filsystemet på SD-kortet skadas. Kontrollera om det finns något fel på SDkortet med funktionen Felkontroll för enheter. Om du inte behöver behålla några filer på SDkortet är en formatering av kortet enklare. Om filsystemet på SD-kortet är trasigt så minskar andelen ledigt utrymme på kortet. Detta är på grund av att den fil som ej skrivits korrekt tar upp det tillgängliga utrymmet. Om du upptäcker att det tillgängliga utrymmet på SD-kortet är för litet, sök efter fel på kortet med hjälp av Felkontroll av enheter. Hur kan jag söka efter fel på SDkortet? En fil som tagits bort visas fortfarande i nätverksmappen. Windows har en inbyggd funktion för Felkontroll av enheter. Den kan söka efter samt åtgärda fel på SD-kort. Läs avsnittet Funktionen Felkontroll av enhet i denna manual. Om filen är skrivskyddad kan den ej tas bort. Kontrollera filens egenskaper och ta bort skrivskyddet. 7.3 Funktionen Felkontroll av enhet Windows har en funktion Felkontroll av enhet som söker efter samt åtgärdar fel på filstrukturen på SD-kort och andra enheter. Du kan starta funktionen Felkontroll genom att använda egenskaper under Den här datorn eller CMD.exe.

16 Via egenskaper under Den här datorn: Anslut SD-kortet till din dator. Använd minneskortplats eller USB för att ansluta SDkortet till datorn. Du kan inte använda Felkontroll direkt på nätverksmappen. Öppna Den här datorn och välj den flyttbara disken som är SD-kortet. Öppna egenskaper för den flyttbara disken genom att via Arkivmenyn välja Egenskaper. En dialog med egenskaper kommer att visas. Välj fliken Verktyg. Det finns en knapp för att starta funktionen Felkontroll på denna sida ( Kontrollera nu ). Tryck på denna knapp för att öppna dialogen Diskkontroll. Det finns två kryssrutor i denna dialogruta. Markera båda kryssrutorna och tryck på knappen Starta. Diskkontrollen kommer att startas och ett resultat visas när den är klar. Via CMD.exe: Anslut SD-kortet till din dator. Använd minneskortplats eller USB för att ansluta SDkortet till datorn. Du kan inte använda Felkontroll direkt på nätverksmappen. Aktivera startmenyn i Windows. Välj Kör. Skriv in cmd under i dialogen Kör och välj sedan OK. CMD.exe kommer att köras och dialogrutan för CMD.exe visas. Skriv kommandot chkdsk [enhetens bokstav]: /F. [enhetens bokstav]: Är enhetsnamnet för SD-minnet och ett kolon. Du kan kontrollera enhetsbokstaven under Den här datorn. Det är en bokstav ur alfabetet. Tryck enter efter att du skrivit in kommandot för att starta diskkontrollen. Om fel upptäcks kommer CMD att be dig bekräfta om du vill reparera dem. Du måste skriva in ett j eller n för att bekräfta eller avböja. När du skriver j repareras funna fel.

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Nätverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Nätverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Nätverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. Äger rätt att utan förvarning ändra innehållet i denna instruktionstext. Innehållsförteckning 1 Vad du kan uträtta med

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio -

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio - INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio - Shinano Kenshi Co., Ltd. Äger rätt att utan förvarning ändra innehållet i denna instruktionstext. Innehållsförteckning 1 Vad

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Mottagare för poddradio -

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Mottagare för poddradio - INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Mottagare för poddradio - Shinano Kenshi Co., Ltd. Äger rätt att utan förvarning ändra innehållet i denna instruktionstext. Innehållsförteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla 2008-03-18 16:16 - PC för Alla Benga s tekniska hörna Så skapar du ett Vista-nätverk Av Martin Appe Ett hemmanätverk behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Har du datorn kopplad till en router är

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät Tobias Ahlfors Revisionshistorik Revision 1.1 2 Dec 2014 Innehållsförteckning Snabbguide... 1 Instruktioner... 1 Steg 1 - Network and Sharing Center... 1 Steg 2 - Skapa en ny nätverksprofil...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Trådlöst nätverk MAHSTAFF Mac OS X

Trådlöst nätverk MAHSTAFF Mac OS X Installation/instruktion BIT Support Redigerad: Clarence Lindh 2011-07-27 Trådlöst nätverk MAHSTAFF Mac OS X Inloggning till trådlöst nätverk MAHSTAFF i Mac OS X. OBS! Aktivera din inloggning innan du

Läs mer

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod WIRELESS WIRELESS SELECT ON/STAND BY LENS SHIFT LEFT RIGHT USB LAMP STATUS POWER UP DOWN Security LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W WPA Installationsguide Stödd autenticerings metod Security

Läs mer

604 wifi. Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

604 wifi. Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. 604 wifi WIFI & Internet FUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 504/604 Användarmanual Version 1.2 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. Denna manual inehåller

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5 Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR PC Software 2 används för att hantera SD-kortet från DDR i en vanlig PC. Ett SD-kort till DDR är indelat

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer WWW.SWEEX.COM

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM. Med

Läs mer

Installera itach WF2xx på nätverket.

Installera itach WF2xx på nätverket. Installera itach WF2xx på nätverket. Sydia Teknik AB Allmänt Denna guide hjälper Dig att sätta upp och ansluta Din itach WiFi enhet till Ditt nätverk. Information om Ditt nätverk. För att Din itach skall

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

THOMSON TG121n. Trådlös USB-adapter. Installations- och användarguide

THOMSON TG121n. Trådlös USB-adapter. Installations- och användarguide THOMSON TG121n Trådlös USB-adapter Installations- och användarguide THOMSON TG121n Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att distribuera

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Klientinstallation FHS WLAN

Klientinstallation FHS WLAN Installationsmanual Klientinstallation FHS - WLAN 1 Klientinstallation FHS WLAN Innehåll ÄNDRINGSHISTORIK... 1 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 1 2 FÖRBEREDELSER... 2 2.1 WLAN-KORT... 2 2.2 SERVICEPACK OCH PATCHAR...

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Att använda DVD-RAM-skivor

Att använda DVD-RAM-skivor Denna bruksanvisning innehåller ett minimum av information för att använda DVD-RAM-skivor tillsammans med drivenheten DVD MULTI under Windows 98/Me/2000. Windows, Windows NT och MS-DOS är registrerade

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen 120419 50094 Fick-router MP-01 Accesspunkt/Utökning Förlänger nätverket, som Accesspunkt via trådbundet och utökar via trådlös överföring. Trådlös router Tar emot bredbandssignal och skickar ut trådlöst

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Konfigurera TP-link CPE210

Konfigurera TP-link CPE210 Konfigurera TP-link CPE210 Steg 1. Ladda ned senaste firmware Vi förbereder konfigurationen genom att ladda ned den senaste mjukvaran (firmware) till CPE210 från TP-links webbsida (kjll.cm/cpe210firmware).

Läs mer

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran.

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Produktaktivering Startfönster Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Denna guide visas efter att installationen avslutats och first time setup är slutförd. Guiden kommer att

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Distansåtkomst via totalaccess

Distansåtkomst via totalaccess Distansåtkomst via totalaccess Innehåll Syftet med tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Anslutning av IT-arbetsplats

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

Innehållsförteckning GavleNet Silver

Innehållsförteckning GavleNet Silver 1 Innehållsförteckning GavleNet Silver Snabbinstruktion 2 Innan du sätter i gång Inledning 3 Installera höghastighetsmodemet Inställningar i Internet Explorer 3 Inställningar i Windows XP 4 Inställningar

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer