Manual för Plextalks Inställningsverktyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Plextalks Inställningsverktyg"

Transkript

1 Manual för Plextalks Inställningsverktyg Rev /06 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1. Plextalks Inställningsverktyg Detta verktyg skapar en inställningsfil för att konfigurera nätverksinställningarna för PTP1. Du kan hämta inställningsfilen med alternativet Hämta nätverksinställningar i menyn nätverksinställningar i PTP1. I avsnittet Nätverksfunktioner i användarmanualen för PTP1 finns detaljerad information. 2. Operativsystem som stöds Denna mjukvara stödjer Windows 2000, Windows XP, Windows Visa samt Windows 7. För att komma åt nätverksmappen på PTP1 från Windows Vista eller Windows 7 måste du konfigurera säkerhetsinställningar för nätverk i Operativsystemet. Var god läs avsnittet 5. Hantering av autentiseringsnivå för nätverk. 3. Installera och avinstallera verktyget För att installera verktyget behöver du bara kopiera över filerna PlextalkSettingUtil.exe och LocalSecuritySetting.exe till önskad mapp på din dators hårddisk. PlextalkSettingUtil.exe är huvudmjukvaran för detta verktyg. LocalSecuritySetting.exe" är ett underverktyg som startas via PlextalkSettingUtil.exe. För att starta detta inställningsverktyg, var god klicka på PlextalkSettingUtil.exe. För att avinstallera verktyget, radera bara de båda exe-filerna samt filen PlextalkSettingUtil.dat från din hårddisk. * PlextalkSettingUtil.dat är en temporär fil som används av detta verktyg.

2 4. Konfigurera och skapa en inställningsfil 4.1 Hämta, spara inställningar samt Avsluta mjukvaran Hämta inställningar (knapp): Du kan hämta inställningar ur inställningsfilen som du redan har skapat. Tryck på knappen Hämta inställningar för att öppna en dialogruta där du kan välja fil. Navigera till mappen och filen som du vill hämta och tryck sedan på knappen Öppna för att hämta inställningarna. Skapa inställningsfil (knapp): Du kan skapa en ny inställningsfil för nätverk. Dina konfigurationer för Nätverksmapp och Trådlöst nätverk sparas i en fil med nätverksinställningar. Tryck på knappen Skapa inställningsfil för att öppna en dialogruta där du kan välja mapp. Välj den mapp där du vill spara inställningsfilen och tryck sedan på knappen OK för att skapa en ny inställningsfil. Filen NetworkSetting.ini kommer att skapas i den valda mappen. Avsluta (knapp): Avslutar Plextalks inställningsverktyg. Dina aktuella inställningar sparas automatiskt i en temporär inställningsfil. Filen kommer att lagras i samma mapp som exefilen. Filnamnet är PlextalkSettingUtil.dat.

3 4.2 Fliken Nätverksmapp Du kan ange dina inställningar för nätverksmappen. Använd standardinställningar (radioknapp): Standard enhetsnamn, användarnamn och lösenord ställs in. Standardvärdena är: Enhetsnamn: PTP1-(De 4 sista siffrorna i serienumret. Ex, PTP ) PTP1 och numret skrivs ihop med ett - (bindestreck). Användarnamn: De 4 sista siffrorna i serienumret. (Ex, 1234 ) Lösenord: De 4 sista siffrorna i serienumret. (Ex, 1234 ) Ange egna inställningar (radioknapp): Ange önskade värden för konfiguration. Enhetsnamn (redigeringsruta): Upp till 15 tecken. A-Z, a-z, 0-9, och - är godkända. Användarnamn (redigeringsruta): Upp till 32 tecken. Lösenord (redigeringsruta): Upp till 32 tecken. Bekräfta lösenord (redigeringsruta): Ange lösenordet igen för att bekräfta att det är korrekt.

4 4.3 Fliken Trådlöst nätverk Lista över trådlösa nätverk (listruta): Dina inställningar för trådlösa nätverk kommer att visas som en lista i denna ruta. Du kan välja ett trådlöst nätverk som du vill konfigurera i listrutan. Du kan ha upp till 5 konfigurationer för trådlösa nätverk. Flytta upp (knapp): Den valda nätverksinställningen får en högre prioritet. PTP1 kommer att använda nätverksinställningarna efter inställd prioritet. Flytta ner (knapp): Den valda nätverksinställningen får en lägre prioritet. Lägg till (knapp): Lägger till inställningar för ett nytt trådlöst nätverk. Ta bort (knapp): Tar bort vald inställning för trådlöst nätverk. Egenskaper (knapp): Ändra egenskaperna för den valda nätverksinställningen.

5 4.4 Fliken Lokala säkerhetsinställningar Påbörja säkerhetsinställning (knapp): Startar en applikation med säkerhetsinställningar för nätverk. Denna inställning krävs endast för användare av Windows 7 och Vista. För att ställa in nätverksinställningarna måste du använda ett administratörskonto. Windows 7 eller Windows Vista ber dig bekräfta att tillåta mjukvaran åtkomst till systemets inställningar. Välj Ja för att fortsätta inställningen. *NOTERA: Knappen Påbörja nätverksinställningar kör filen LocalSecuritySetting.exe.

6 4.4 Dialogen Egenskaper för trådlöst nätverk SSID (redigeringsruta): Ange SSID för kopplingspunkten. Upp till 32 tecken. Dold SSID (kryssruta): Om din SSID ej visas (Dold SSID), var god kryssa i denna kryssruta. Säkerhet (kombinationsruta): Välj säkerhetstyp för kopplingspunkten. Följande inställningar finns tillgängliga. Ingen säkerhet: Denna kopplingspunkt har ingen säkerhet. WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) används. WPA PSK TKIP: WPA (Wi-fi protected access) används. I förväg delad WPA-nyckel av typen TKIP. WPA PSK AES: WPA (Wi-fi protected access) används. I förväg delad WPA-nyckel av typen AES. WPA2 PSK AES: WPA2 (Wi-fi protected access 2) används. I förväg delad WPA2-nyckel av typen AES. Nätverksnyckel (redigeringsruta): Ange nätverksnyckeln för kopplingspunkten. WEP: 5 eller 13 ASCII-tecken. Nyckel i HEX-format kräver 10 eller 26 tecken. WPA, WPA2: Upp till 63 ASCII-tecken. Det behövs minst 8 tecken för en nätverksnyckel. Nyckel i HEX-format kräver 64 tecken.

7 Bekräfta nätverksnyckel (redigeringsruta): Ange nätverksnyckeln igen för att bekräfta att den är korrekt. DHCP På (radioknapp): IP-adressen kommer att tilldelas via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP Av (radioknapp): Ange IP-adressens värden manuellt. Var god ange IP-adress, nätmask, stardard-gateway och DNS-värden. IP-adress (Tillhör inställningar för IP-adress) Nätmask (Tillhör inställningar för IP-adress) Standard-gateway (Tillhör inställningar för IP-adress) DNS (Tillhör inställningar för IP-adress) 4.5 Fliken Lokala säkerhetsinställningar Säkerhet (kombinationsruta): Välj nätverkets säkerhetsnivå. Detaljer för tillgängliga säkerhetsnivåer finns beskrivna i avsnitt 5 i detta dokument. Avbryt (knapp): Avbryter konfigurationen av säkerhetsinställningar för nätverket. Verkställ (knapp): Verkställer de valda inställningarna. OK (knapp): Verkställer aktuella inställningar och stäng dialogen med inställningar. Du måste starta om Windows för att de nya inställningarna ska träda i kraft. När du verkställer de nya inställningarna kommer Inställningsverktyget be dig bekräfta att systemet startas om nu eller senare. Var god välj ja eller nej för att gå vidare. NOTERA: Denna dialog baseras på LocalSecuritySetting.exe.

8 5. Hantering av autentiseringsnivå för nätverk Om du använder Windows 7 eller Vista måste du ställa in säkerhetsinställningar för nätverk i Windows. Om du använder Windows XP eller 2000 behöver du inte ändra denna inställning. För att komma åt funktionen PTP1 nätverksmapp måste du ställa in Windows så att det accepterar NTLM svar. Eftersom Windows Vista och Windows 7 som standard vägrar NTLM svar måste du konfigurera säkerhetsinställningarna så att Windows kan ansluta till PTP1's filserver. Denna konfiguration ändrar säkerhetspolicyn för nätverk i ditt Windowssystem. Försäkra dig om att den nya policyn är acceptabel för din närverksmiljö. För mer detaljer om denna konfiguration, var god besök följande sida. (Microsoft supportsida) (Avsnitt 10 nätverkssäkerhet: Hantering av autentiseringsnivå för nätverk) 5.1 Hur man konfigurerar Hantering av autentiseringsnivå för nätverk 1. Välj fliken Lokala säkerhetsinställningar i verktyget. 2. Tryck på knappen Påbörja säkerhetsinställning. Dialogen Lokala säkerhetsinställningar visas. 3. Välj Skicka endast NTLM svar 4. Tryck på knappen OK.

9 5. En meddelanderuta för att bekräfta visas. Tryck på knappen OK för att bekräfta. 6. Du måste nu starta om operativsystemet för att verkställa de nya säkerhetsinställningarna. Verktyget ber dig bekräfta en omstart av systemet nu. Tryck Ja för att starta om. 5.2 Standardnivån för autentisering i Windows Det finns 6 autentiseringsnivåer i Windows. Nivånamn Detaljer Standard operativsystem Skicka LM & NTLM svar Klienter använder LM och NTLM autentisering och använder aldrig NTLMv2 sessionssäkerhet; domänkontroller accepterar Skicka LM & NTLM använd NTLMv2 sessionsäkerhet om förhandlad Skicka endast NTLM svar Skicka endast NTLMv2 svar Skicka endast NTLMv2 svar / vägra LM Skicka endast NTLMv2 svar / vägra LM & NTLM LM, NTLM och NTLMv2 autentisering. Klienter använder LM och NTLM autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller accepterar LM, NTLM och NTLMv2 autentisering. Klienter använder endast NTLM autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller accepterar LM, NTLM och NTLMv2 autentisering. Klienter använder NTLMv2 autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller accepterar LM, NTLM och NTLMv2 autentisering. Klienter använder endast NTLMv2 autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller vägrar LM (accepterar endast NTLM och NTLMv2 autentisering). Klienter använder endast NTLMv2 autentisering och använder NTLMv2 sessionssäkerhet om servern stöder det; domänkontroller vägrar LM och NTLM (accepterar endast NTLMv2 autentisering). Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows 7 För Windows Vista och Windows 7 krävs Sänd endast NTLM svar" eller lägre nivå för att ansluta till PTP1's nätverksmapp.

10 6. Hur man startar upp nätverksmapp på PTP1 6.1 Konfigurera nätverksinställningarna i PTP1 Skapa filen NetworkSetting.ini och lägg filen i roten på SD-kortet. Sätt in SD-kortet i PTP1. Tryck på Menyknappen på PTP1 en gång för att komma till huvudmenyn. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till Systeminställningar och aktivera det med knappen Enter. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till Nätverksinställningar och aktivera det med knappen Enter. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till Hämta nätverksinställningar och aktivera det med knappen Enter. PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck på Enter för att hämta inställningarna eller knappen Avbryt för att avbryta. 6.2 Starta Nätverksmapp Tryck på Menyknappen på PTP1 en gång för att komma till huvudmenyn. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till Mediahantering och aktivera det med knappen Enter. Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till alternativet Nätverksmapp och aktivera det med knappen Enter. Nätverksanslutningen startas och PLEXTALK meddelar nätverksstatusen när den är ansluten. Du kan sedan komma åt SD-kortet i PLEXTALK från din dator. 6.2 Logga in på PTP1 s nätverksmapp från din dator Nu är nätverksmappen startad. SD-kortet i PTP1 är nu delad som en nätverksmapp. Du kan logga in på nätverksmappen från din PC. Aktivera startmenyn i Windows. Välj Kör. I rutan Öppna, skriv \\, din enhets namn samt \SDmemory. Till exempel \\PTP1-

11 1234\SDmemory, och tryck sedan OK. Dialogrutan anslut till filserver visas. Skriv in användarnamn samt lösenord i dialogrutan anslut till filserver och välj sedan OK. Ett fönster öppnas som visar rot-biblioteket på SD-minnet. För att göra användningen enklare är det smidigt att skapa en genväg till Plextalk PTP1. Du kan skapa en genväg via arkivmenyn i Windows Utforskare. Var god notera, standardnamnet för enheten är PTP! samt 4 siffror ur serienumret. PTP1 och numret skrivs ihop med ett - (bindestreck). 6.3 Knappar knutna till nätverksmappen i PTP1 Knapp 5 (Information): Bekräftar nätverksstatus. Du kan komma åt IP-adress, Enhetsnamn samt namnet på Aktuellt anslutet nätverk (SSID). Knapp * (stjärna): Avslutar nätverksmappen.

12 7. Vanliga frågor samt problemsökning 7.1 Specifikationer för nätverksmappen Operativsystem som stöds: Windows Windows XP. Windows Vista. Windows 7. Trådlös anslutning: IEEE b/g. Säkerhet för trådlöst nätverk: WEP. WPA PSK TKIP. WPA PSK AES. WPA2 AES Hastighet vid filöverföring: Ungefär 2.5Mbit/sek (Windows XP. WPA2 AES) Notera: Hastigheten kan variera beroende på datormiljön. Batterilivslängd vid filöverföring: Nätverksmappen konsumerar stora mängder ström. Den kan endast hålla igång nätverksmappen i 4 timmar med ett fullt laddat batteri. 7.1 Felmeddelanden i PTP1 Felmeddelanden Kunde inte ansluta till kopplingspunkt. Kunde inte ansluta till SSID X. Ingen kopplingspunkt tillgänglig Tillgängliga kopplingspunkter är inte konfigurerade i nätverksinställningarna. Trådlös anslutning till kopplingspunkt har försvunnit. Betydelse PTP1 försöker ansluta till en kopplingspunkt men det misslyckas. PTP1 försöker ansluta till en kopplingspunkt vars namn är "X" (X är namnet på kopplingspunkten) men misslyckas. PTP1 letar efter kopplingspunkt. Men det finns ingen kopplingspunkt i närheten av PTP1. PTP1 söker efter kopplingspunkt och hittar den. Men SSID-namnet skiljer sig från den som är angiven i inställningarna i PTP1. Trådlös anslutning till kopplingspunkt kopplas plötsligt ner när nätverksmappen är aktiv.

13 7.2 Vanliga frågor och felsökning Problem / Fråga Jag vill veta IP-adressen för PTP1. Den misslyckads att hitta en kopplingspunkt. Den misslyckads att hitta en kopplingspunkt. Jag använder en kopplingspunkt som stödjer IEEE802.11a. Den misslyckas att ansluta till en kopplingspunkt. Jag använder nätverk med dold SSID. Lösning / Svar Tryck på knapp 5 efter att nätverksmappen har aktiverats. När felet Ingen tillgänglig kopplingspunkt eller Tillgängliga kopplingspunkter har inte konfigurerats i nätverksinställningarna ännu meddelas, var god kontrollera SSID-namnet i inställningarna i PTP1. PTP1 stödjer endast IEEE802.11b/g. Om din kopplingspunkt inte kan använda IEEE802.11a och IEEE802.11b/g samtidigt, var god välj IEEE802.11b/g. Dolda SSID-nätverk kräver en längre tid för att etablera en anslutning till PTP1. Var god tillåt PTP1 upp till 5 minuter för att se om det lyckas eller ej. Om möjligt, försökt att konfigurera din kopplingspunkt så att den ej använder dold SSID. När den lyckas att ansluta efter att inställningen ändrats till öppen SSID betyder det att din konfiguration är korrekt men att den dolda SSID n är problemet. Om den misslyckas även efter att SSID ändrats till öppen, kontrollera säkerhetsinställningarna för trådlöst nätverk. Den misslyckas att ansluta till en kopplingspunkt. Jag använder DHCP. Den misslyckas att ansluta till en kopplingspunkt. Även om PTP1 lyckades etablera en anslutning till kopplingspunkten men ej lyckas erhålla en IP-adress, visas meddelandet att anslutningen misslyckades. Om detta är fallet, försök med en fast IPadress. Om anslutningen sedan lyckas är DHCPservern problemet. Kontrollera DHCPserverns inställningar. Om du fortfarande inte kan ansluta, kontrollera säkerhetsinställningarna för trådlöst nätverk. När filtrering av MAC-adresser är aktiverat i kopplingspunktens säkerhetsinställningar så

14 Jag använder filtrering av MACadresser. PTP1 försöker alltid att ansluta till en icke tillgänglig SSID. Jag har även konfigurerat dold SSID. vägrar den att ansluta till en icke konfigurerad nätverksenhet. Du måste konfigurera din kopplingspunkt och lägga till MAC-adressen för din PTP1. Du kan kontrollera MAC-adressen för din PTP1 under nätverksinställningar i systemmenyn. När du har konfigurerat nätverksinställningar med dold SSID aktiverad. Försöker PTP1 alltid att ansluta till dolda SSID (icke synliga trådlösa nätverk). Ställ in den dolda SSID kopplingspunkten till låg prioritet i listan över trådlösa nätverk. Du kan hoppa till nästa nätverksanslutning genom att trycka på Avbryt. Jag vill avbryta en nätverksanslutning. Jag vill hoppa över den aktuella anslutningen och prova nästa. Jag kan inte logga in på PTP1 även och den lycka ansluta. Jag använder standardnamn på enheten. När du startar en nätverksmapp försöker PTP1 att etablera en anslutning till en tillgänglig kopplingspunkt. För att avbryta den anslutning som PTP1 försöker att etablera, tryck Avbryt. Den hoppar till nästa tillgängliga nätverksanslutning. Om det inte finns några tillgängliga anslutningar kommer PTP1 att avbryta samt avsluta nätverksmappen. Kontrollera enhetsnamnet som du försöker att logga in på. Standardnamnet för enheten är PTP1 samt 4 siffror ur serienumret. PTP1 och numret skrivs ihop med ett - (bindestreck). Vissa skärmläsare läser inte upp ordet bindestreck. Jag kan inte logga in på PTP1 även om jag använder korrekt enhetsnamn. Kontrollera nätverksanslutningen till PTP1. Öppna CMD.exe och försök att få svar med ett ping-kommando. Försök att utföra ping på både enhetsnamnet samt IP-adressen. Du kan kontrollera IP-adressen för PTP1 genom att trycka knapp 5. Jag kan inte logga in på PTP1 även om jag använder korrekt enhetsnamn. Jag använder WEP-säkerhet med fast IP-adress. Om ping-kommandot misslyckas, avbryt nätverksmappen och försök att ansluta igen. När du använder WEP-säkerhet med fast IPadress lyckas PTP1 att ansluta till kopplingspunkten även om den har fel lösenord. Kontrollera lösenordet för WEP igen.

15 Jag kan inte logga in på PTP1 även om jag använder korrekt enhetsnamn. Jag har ändrat inställningar för nätverksmappen. Jag kan inte logga in på PTP1 även om jag använder korrekt enhetsnamn. Jag skriver in ett enhetsnamn endast för att öppna upp PTP1. Stöder PTP1 WPS (WIFI protected setup) Den misslyckas att ansluta till kopplingspunkten. / Jag kan inte logga in. Ett överföringsfel meddelas när jag försöket att föra över filer till PTP1. Nätverksanslutningen kopplas ner under filöverföringen. Det kvarvarande utrymmet på SDkortet är för litet. Efter att du ändrat namn på nätverksmapp, användarnamn eller lösenord så måste du logga ut och in på datorn för att uppdatera tjänsten nätverksmapp.. För att logga in på PTP1, var god skriv in enhetsnamnet samt mappnamnet för SDminnet. Till exempel, \\PTP1-1234\SDmemory WPS stöds ej. Du måste själ konfigurera nätverksinställningarna. Försök att starta om kopplingspunkten och PTP1. Om nätverksanslutningen kopplas ner under filöverföringen kommer Windows att visa ett felmeddelande. När det händer under filöverföring finns det risk för att filsystemet på SD-kortet skadas. Kontrollera om det finns något fel på SDkortet med funktionen Felkontroll för enheter. Om du inte behöver behålla några filer på SDkortet är en formatering av kortet enklare. Om filsystemet på SD-kortet är trasigt så minskar andelen ledigt utrymme på kortet. Detta är på grund av att den fil som ej skrivits korrekt tar upp det tillgängliga utrymmet. Om du upptäcker att det tillgängliga utrymmet på SD-kortet är för litet, sök efter fel på kortet med hjälp av Felkontroll av enheter. Hur kan jag söka efter fel på SDkortet? En fil som tagits bort visas fortfarande i nätverksmappen. Windows har en inbyggd funktion för Felkontroll av enheter. Den kan söka efter samt åtgärda fel på SD-kort. Läs avsnittet Funktionen Felkontroll av enhet i denna manual. Om filen är skrivskyddad kan den ej tas bort. Kontrollera filens egenskaper och ta bort skrivskyddet. 7.3 Funktionen Felkontroll av enhet Windows har en funktion Felkontroll av enhet som söker efter samt åtgärdar fel på filstrukturen på SD-kort och andra enheter. Du kan starta funktionen Felkontroll genom att använda egenskaper under Den här datorn eller CMD.exe.

16 Via egenskaper under Den här datorn: Anslut SD-kortet till din dator. Använd minneskortplats eller USB för att ansluta SDkortet till datorn. Du kan inte använda Felkontroll direkt på nätverksmappen. Öppna Den här datorn och välj den flyttbara disken som är SD-kortet. Öppna egenskaper för den flyttbara disken genom att via Arkivmenyn välja Egenskaper. En dialog med egenskaper kommer att visas. Välj fliken Verktyg. Det finns en knapp för att starta funktionen Felkontroll på denna sida ( Kontrollera nu ). Tryck på denna knapp för att öppna dialogen Diskkontroll. Det finns två kryssrutor i denna dialogruta. Markera båda kryssrutorna och tryck på knappen Starta. Diskkontrollen kommer att startas och ett resultat visas när den är klar. Via CMD.exe: Anslut SD-kortet till din dator. Använd minneskortplats eller USB för att ansluta SDkortet till datorn. Du kan inte använda Felkontroll direkt på nätverksmappen. Aktivera startmenyn i Windows. Välj Kör. Skriv in cmd under i dialogen Kör och välj sedan OK. CMD.exe kommer att köras och dialogrutan för CMD.exe visas. Skriv kommandot chkdsk [enhetens bokstav]: /F. [enhetens bokstav]: Är enhetsnamnet för SD-minnet och ett kolon. Du kan kontrollera enhetsbokstaven under Den här datorn. Det är en bokstav ur alfabetet. Tryck enter efter att du skrivit in kommandot för att starta diskkontrollen. Om fel upptäcks kommer CMD att be dig bekräfta om du vill reparera dem. Du måste skriva in ett j eller n för att bekräfta eller avböja. När du skriver j repareras funna fel.

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/585 v7 Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/ 585 v7 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide THOMSON TG787 Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk Installations- och användarguide THOMSON TG787 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Mageia Kontrollcentral

Mageia Kontrollcentral Mageia Kontrollcentral Verktyg för att konfigurera Mageia Texter och skärmdumpar i denna manual finns under CC BYSA 3.0 licensen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Denna manual är produserad

Läs mer

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04 Network Scanner Tool R3.1 Användarguide Version 3.0.04 Copyright 2000-2004 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP Installationsguide WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON.

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

MediCap USB300 Nätverksguide

MediCap USB300 Nätverksguide MediCap USB300 Nätverksguide Gäller för programvara 110701 och högre 1 Introduktion... 2 Hur du kommer igång... 2 Hur man ställer in nätverksåtkomst till hårddisken på USB300... 3 Steg 1. Konfigurera USB300...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer