Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700"

Transkript

1 Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Juni v1.0

2 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken och RangeMax och Smart Wizard är varumärken som tillhör NETGEAR. Inc. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. 2

3 Innehåll Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 Lär känna den trådlösa routern...1 Packa upp din nya N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR Maskinvarufunktioner... 2 Frontpanelen... 3 Bakpanel... 5 Routeretikett...6 Placera den trådlösa routern... 6 Installera den trådlösa routern... 7 Uppdatera routerns fasta programvara... 8 Installera din trådlösa router med hjälp av Smart Wizard...9 Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) Ansluta den trådlösa routern Bekräfta anslutningen Konfigurera routern för internetåtkomst Konfigurera ett trådlöst nätverk...19 Få åtkomst till routern efter installationen och söka efter ny fast programvara Konfigurera trådlösa inställningar och säkerhetsalternativ Ställa in SSID och trådlös säkerhet manuellt Använda Push 'N' Connect (WPS) för att konfigurera det trådlösa nätverket Testa grundläggande anslutningar för trådlöst Felsökning...27 Checklista för grundläggande installation Innehåll iii

4 Kontrollera routerns grundfunktioner Felsökning för inloggningsproblem Kontrollera internetanslutningen Ta emot en IP-adress för internet Felsökning av PPPoE Felsökning av internetåtkomst Felsöka anslutningar med pingfunktionen Testa anslutningen från en dator till routern Testa anslutningen från en dator till internet Tekniska specifikationer...36 Standardinställningar Återgå till standardlösenord och standardinställningar...39 Relaterade dokument...40 Registrering och certifieringar...42 iv Innehåll

5 Lär känna den trådlösa routern Grattis till ditt köp av NETGEAR N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700. Innan du börjar installera routern bör du kontrollera innehållet i paketet (se Packa upp din nya N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 på sidan 1). Bekanta dig med routerns front- och bakpaneler särskilt lysdioderna och läs den viktiga informationen på routeretiketten (se Maskinvarufunktioner på sidan 2). Läs även avsnittet Placera den trådlösa routern på sidan 6 så att du väljer den bästa platsen att installera routern på. Packa upp din nya N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 Produktförpackningen bör innehålla följande saker: Den trådlösa routern Ett stativ som skjuts fast på din wireless dual band gigabit router En nätadapter (varierar lokalt) En gul Ethernet-kabel NETGEAR Installationshandbok Resurs-cd:n som innehåller: Installationsguiden Smart Wizard (Autorun.exe) En PDF-version av den här handboken En länk till användarhandboken Om någon del är felaktig, skadad eller saknas helt kontaktar du din NETGEAR-återförsäljare. Behåll förpackningen, inklusive förpackningsmaterialet, ifall du måste skicka tillbaka produkten för reparation. Lär känna den trådlösa routern 1

6 Så här förbereder du routern för installation: 1. Ta försiktigt bort skyddsfilmen som täcker routerns ovansida. 2. Installera din wireless dual band gigabit router genom att passa in pilen på basenheten med pilen på baksidan av höljet och skjut sedan fast routern på basenheten. Återställ fabriksinställningarknapp Figur 1 3. Placera routern på en lämplig plats (nära ett eluttag och lättillgängligt för Ethernet-kablarna till trådanslutna datorer). Maskinvarufunktioner Innan du installerar och ansluter routern bör du ta en stund till att bekanta dig med routerns frontoch bakpaneler särskilt lysdioderna på frontpanelen. Lär känna den trådlösa routern 2

7 Frontpanelen Figur Frontpanelen har nio statuslampor som hjälper dig att följa och kontrollera olika tillstånd. Till höger sitter också två strömbrytare (eller längst ned på routern om den är fäst i stativet). Statuslamporna beskrivs i Tabell 1, och strömbrytarna i Tabell 2. Tabell 1. Beskrivning av statuslamporna Objekt Funktion Aktivitet Beskrivning 1. Ström/ test Orange (fast sken) Grön (fast sken) Grön (blinkande) Enheten startas efter påslagningen. Enheten har startats och är klar. Den fasta programvaran är skadad. Se Kontrollera routerns grundfunktioner på sidan 28 för instruktioner om hur du återställer routerns fasta programvara. 2. 2,4 GHzläge 3. 5 GHzläge Orange (blinkande) 1. Den fasta programvaran har uppgraderats. 2. Knappen för fabriksåterställning har tryckts in och standardinställningarna återställs. Av Strömmen är inte ansluten till routern. Av Grön (fast sken) Grön (blinkande) Av Blå (fast sken) Blå (blinkande) 11n-läget med 2,4 GHz är avstängt. Enheten används i 11n-läge med 2,4 GHz. Data skickas över ett trådlöst nätverk. 11n-läget med 5 GHz är avstängt Enheten används i 11n-läge med 5 GHz Data skickas över det trådlösa nätverket. Lär känna den trådlösa routern 3

8 Tabell 1. Beskrivning av statuslamporna (fortsättning) Objekt Funktion Aktivitet Beskrivning 4. USB Av Ingen USB-enhet är ansluten, eller så har knappen Säker borttagning av maskinvara tryckts ned och det går nu att säkert ta bort den anslutna USB-enheten. Grön (fast sken) USB-enheten godkändes av routern och kan nu användas. Blinkar snabbt grönt USB-enheten används. 5. Internet Av Ingen Ethernet-kabel är ansluten till modemet. Orange (fast sken) Ethernetkabelns anslutning har hittats. Orange (blinkande) Inleder anslutning och tar emot en IP-adress. Grön (fast sken) En IP-adress har tagits emot, klar att överföra data. Grön (blinkande) Data skickas och tas emot. 6. LAN (Portar 1 4) Grön (fast sken) En anslutning till en annan enhet med en hastighet på 100 Gbit/s har upptäckts på LAN-porten. Data överförs med 1 Gbit/s. Grön (blinkande) Orange (fast sken) Orange (blinkande) Data överförs med 10/100 Mbit/s. Av Ingen länk har hittats på den här porten. En anslutning till en annan enhet med en hastighet på 10/ 100 Mbit/s har upptäckts på LAN-porten. Med strömbrytarna för WLAN och WPS kan du växla mellan de funktionernas av- och på-lägen. Tabell 2. Beskrivning av strömbrytare Objekt Funktion Aktivitet Beskrivning 7. WLAN På/av 8. WPS På/av På Av På Av Genom att trycka på knappen för trådlöst LAN slår du på trådlös radio på 2,4 GHz och 5 GHz, vilket visas genom att lysdioderna till 2,4 GHz och 5 GHz tänds. 2,4 GHz- och 5 GHz-radio är avstängda och lysdioderna är släckta. WPS-funktionen är påslagen. Lampan under WPS-knappen blinkar grönt när funktionen slås på. Kontrollera att WLAN-knappen är påslagen innan du slår på WPSknappen. Om båda de trådlösa radiofrekvenserna är avstängda (lysdioderna för 2,4 GHz och 5 GHz är släckta), kommer inte WPS att fungera. WPS-funktionen är avstängd. Lär känna den trådlösa routern 4

9 Bakpanel Mer information om lägen finns i Konfigurera trådlösa inställningar och säkerhetsalternativ på sidan 20 och i Referenshandboken, som du hittar på resurs-cd:n. På den bakre panelen av WNDR3700-routern finns det som står i listan efter bilden. Figur 3 På baksidan av wireless dual band gigabit routern finns: 1. På/av-knapp för ström. 2. Uttag för nätadapter Fyra lokala (LAN) 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-portar för anslutning av lokala datorer till routern. 4. Internet (WAN) 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-portar för anslutning av routern via kabel eller DSL-modem. 5. USB 2.0-port (bakåtkompatibel med USB 1.0/1.1) för anslutning till en USB-lagringsenhet. Lär känna den trådlösa routern 5

10 Routeretikett På etiketten undertill på wireless dual band gigabit routern visas säkerhetskoden, serienumret, portanslutningarna, statuslamporna och standardinloggningsinformation. Figur 4 Placera den trådlösa routern Med den trådlösa routern får du åtkomst till nätverket från nära nog var som helst inom det trådlösa nätverkets räckvidd. Driftavståndet eller räckvidden för den trådlösa anslutningen kan dock variera stort beroende på den fysiska placeringen av routern. Till exempel kan antalet väggar som den trådlösa signalen måste passera igenom samt väggarnas tjocklek begränsa räckvidden. Bäst resultat får du om du placerar den trådlösa routern: Nära mitten av det område där datorerna och andra enheter ska användas, helst inom synhåll från de trådlösa enheterna. Nära ett eluttag och Ethernet-kablarna för trådanslutna datorer. Högt upp, till exempel på en hög hylla, med så få väggar och tak mellan den trådlösa routern och de andra enheterna som möjligt. På avstånd från elektriska apparater som är potentiella störningskällor, till exempel takfläktar, hemmasäkerhetssystem, mikrovågsugnar och basenheter till trådlösa telefoner. På avstånd från stora metallytor som dörrar helt av metall eller bultar/stift av aluminium. Större ytor av andra material, till exempel glas, isolerade väggar, akvarier, speglar, tegel och betong kan också påverka den trådlösa signalen. Om du inte följer riktlinjerna kan du få betydande prestandaminskning eller så går det inte att ansluta till internet trådlöst. Lär känna den trådlösa routern 6

11 Installera den trådlösa routern Resurs-cd:n innehåller guiden Smart Wizard som hjälper dig att installera routern och komma ut på internet snabbt. Smart Wizard vägleder dig genom ett antal steg som krävs för att ansluta routern och datorn/datorerna, för att konfigurera internetinställningarna och för att aktivera den trådlösa säkerhetsfunktionen i nätverket. När du är klar med installationen kan du börja surfa! Om du kör Linux måste du använda den manuella installationsmetoden (se Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linuxanvändare) på sidan 11). Du kan installera den trådlösa routern med två olika metoder: Installation med Smart Wizard: Smart Wizard-guiden finns på resurs-cd:n. I Installera din trådlösa router med hjälp av Smart Wizard på sidan 9 finns information om hur du använder Smart Wizard. Det här alternativet är enklast. Guiden vägleder dig genom installationsprocessen. Den automatiserar många av stegen och bekräftar att varje steg har genomförts. För att använda Smart Wizard krävs en dator med operativsystemet Microsoft Windows. Innan du kör Smart Wizard på en företagsdator för att installera hemmaroutern måste du kolla att det är OK med företagets IT-personal. Företagets nätverksinställningar eller klientprogramvaran till det virtuella privata nätverket (VPN) kan vara oförenliga med hemmarouterns standardinställningar. Om du är osäker på om en konflikt kan föreligga ska du använda en annan dator. Manuell installation: Om du inte kan eller vill använda Smart Wizard läser du Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) på sidan 11. Om du till exempel kör Linux eller är tekniskt kunnig kan du välja det här alternativet. Om du väljer att installera routern manuellt får du bäst resultat om du utför installationen i följande ordning: 1. Installera och anslut den trådlösa routern till nätverket (se Ansluta den trådlösa routern på sidan 11). 2. Ställ in routern för internetåtkomst (se Konfigurera routern för internetåtkomst på sidan 15). 3. Konfigurera det trådlösa nätverket och välj trådlösa säkerhetsinställningar för att skydda nätverket (se Konfigurera ett trådlöst nätverk på sidan 19). Lär känna den trådlösa routern 7

12 Uppdatera routerns fasta programvara NETGEAR jobbar hela tiden för att förbättra routerns drift och funktioner. För att göra det enklare för dig att få de bästa och senaste routerfunktionerna erbjuder NETGEAR olika metoder för att uppdatera din produkt. Med installationsguiden Smart Wizard kan du söka efter och installera uppdateringar som en del av installationsprocessen. Routern innehåller även en uppdateringsfunktion som du kan använda för att söka efter och installera uppdateringar. Du måste vara inloggad på routern för att den här funktionen ska fungera (se Referenshandboken för mer information). De här alternativen tas upp i Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) på sidan 11. Lär känna den trådlösa routern 8

13 Installera din trådlösa router med hjälp av Smart Wizard Kontrollera följande innan du installerar routern: Du använder en dator med något av operativsystemen Mac eller Windows (Windows 7, Windows Vista, Windows 2000 eller Windows XP med Service Pack 2 eller senare). Du har en internetanslutning via en internetleverantör (ISP). Din dator har en uppkopplad Ethernet-anslutning (inte en trådlös anslutning). För kabelmodemtjänst, använd den dator som du först använde till att konfigurera internettjänsten. NETGEAR Smart Wizard vägleder dig när du ansluter routern och datorn/datorerna. Sedan hjälper den dig att konfigurera de trådlösa inställningarna och aktivera den trådlösa säkerhetsfunktionen för nätverket. Smart Wizard-guiden vägleder dig genom att automatisera många av stegen som ingår i installations- och konfigureringsprocessen. Smart Wizard kontrollerar att varje steg har genomförts korrekt. Installationsprocessen för Smart Wizard bör ta cirka 20 minuter. Så här konfigurerar du en router med Smart Wizard-guiden: 1. Så här startar du Smart Wizard-guiden: För Windows-användare: Sätt i resurs-cd:n i datorn. Cd-skivan startar automatiskt och känner av vilket språk du använder på datorn. Välj ett annat språk om du vill. Om cd-skivan inte startas automatiskt öppnar du cd-skivan och dubbelklickar på. Klicka på Setup (installation) i menyn på cd-skivan för att starta Smart Wizard. För Mac-användare: dubbelklicka på MacWizard-programmet. 2. När ett meddelande visas i Smart Wizard om att söka efter uppdateringar av fast programvara klickar du på Yes (ja) om du vill söka på NETGEAR:s webbplats efter ny fast programvara till routern, eller på No (nej) om du vill söka senare (se Få åtkomst till routern efter installationen och söka efter ny fast programvara på sidan 19). Installera din trådlösa router med hjälp av Smart Wizard 9

14 3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. Smart Wizard vägleder dig genom routerinstallationen, ansluter routern till internet, konfigurerar inställningarna för ditt trådlösa nätverk och väljer bäst säkerhetsskydd för nätverket. Om du inte väljer något säkerhetsalternativ under installationen kan du alltid återgå till routerns användargränssnitt och välja ett säkerhetsalternativ senare (se Ställa in SSID och trådlös säkerhet manuellt på sidan 20 eller Använda Push 'N' Connect (WPS) för att konfigurera det trådlösa nätverket på sidan 23). För att din trådlösa router ska fungera optimalt måste varje trådlös adapter för varje dator i nätverket stödja samma teknik som routern (mer information finns i användarhandboken på nätet). I slutet av installationen: För Windows-användare placeras filen Router_Setup.html på datorns skrivbord som du kan använda till att enkelt visa inställningarna för routern. Guiden placerar också en genvägsikon för routerinloggning på skrivbordet som du kan använda när du vill öppna routerns huvudmenyn. För Mac-användare placeras filen Router_Setup.pdf på skrivbordet. Nu är du ansluten till internet! När du anslutit till internet kan du: Logga in på routern och söka efter ny fast programvara. Du hittar standardinloggningsuppgifterna på etiketten på undersidan eller så följer du anvisningarna i Få åtkomst till routern efter installationen och söka efter ny fast programvara på sidan 19. Konfigurera internetåtkomsten för fler trådlösa datorer i nätverket (se Konfigurera trådlösa inställningar och säkerhetsalternativ på sidan 20). Om du vill få hjälp med avancerade funktioner som inte beskrivs i den här handboken läser du i Referenshandboken på resurs-cd:n. En länk till Referenshandboken online finns också i routerns gränssnitt. Fabriksinställningarna återställs när du använder knappen för fabriksåterställning. Läs mer om den här funktionen i Återgå till standardlösenord och standardinställningar på sidan 39. Installera din trådlösa router med hjälp av Smart Wizard 10

15 Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linuxanvändare) Innan du installerar och ansluter din router manuellt bör du läsa listan nedan så att du har all information som behövs. ADSL-internet eller kabeltjänst via en internetleverantör (ISP). Konfigurationsinformationen från internetleverantören. Beroende på hur ditt internetkonto är konfigurerat kan du behöva följande information för att installera den trådlösa routern och ansluta till internet: Värd- och domännamn Inloggningsnamn och lösenord till internet (vanligen en e-postadress och ett lösenord) DNS-adresser (Domain Name Server) Fast (statisk) IP-adress Internetleverantören bör kunna ge dig all information du behöver för att ansluta till internet. Om du inte hittar informationen kan du kontakta din internetleverantör. Utför följande (om du inte redan gjort det): Kontrollera att routerpaketet innehåller allt det ska (se Packa upp din nya N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 på sidan 1). Välj den bästa platsen för din trådlösa router när du läst riktlinjerna i Placera den trådlösa routern på sidan 6. Ansluta den trådlösa routern Innan du installerar wireless dual band gigabit router, måste du se till att datorinställningarna för internetprotokollets (TCP/IP) egenskaper har angetts till Erhåll en IP-adress automatiskt, med hjälp av DHCP, och Erhåll adress till DNS-servern automatiskt. Du anger inställningarna genom att välja Egenskaper för TCP/IP, under Nätverksanslutningar i datorns kontrollpanel. Mer information finns i dokumentationen till datorn. Det finns också en länk till TCP/IP-adressering i Relaterade dokument på sidan 40. Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) 11

16 Om du byter ut en befintlig router kopplar du bort den från nätverket och ställer den åt sidan innan du påbörjar installationen av den nya routern. Installationen av wireless dual band gigabit router sker i två steg: 1. Anslut routern till ADSL- eller kabelmodemet och anslut en dator till routern. 2. Konfigurera routern så att internettjänsten används. Så här ansluter du den trådlösa routern: 1. Anslut wireless dual band gigabit router, datorn och modemet. a. Stäng av datorn. b. Stäng av och koppla ur kabel- eller ADSL-bredbandsmodemet. Om ditt modem har ett reservbatteri tar du ut det också. c. Leta upp Ethernet-kabeln (1) som ansluter datorn till modemet. 1 2 Figur 5 2. Koppla ur kabeln från modemet (2). Du kommer att ansluta den till routern senare. 3. Ta fram Ethernet-kabeln som medföljde NETGEAR-produkten. Anslut Ethernet-kabeln till modemet och till internetporten på wireless dual band gigabit routern (3). Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) 12

17 3 Figur 6 4. Ta fram kabeln som du kopplade ur modemet i steg 2. Anslut den kabeln (4) i en LAN-port i routern, till exempel LAN-port 1. 4 Figur 7 Nätverkskablarna är nu anslutna och allt är klart för start av nätverket. Det är viktigt att du startar nätverket i rätt ordningsföljd. Starta nätverket i rätt ordningsföljd. Om du inte startar eller startar om nätverket i rätt ordningsföljd kan du kanske inte ansluta till internet. Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) 13

18 1. Anslut först och sätt på kabel- eller DSL-modemet (om ditt modem har ett reservbatteri sätter du i det också). Vänta i två minuter. 2. Sedan ansluter du strömsladden till wireless dual band gigabit routern och till ett eluttag. Vänta i en minut. 3. Sist av allt slår du på datorn. Det kan ta några minuter för routern att etablera en anslutning till datorn och din internetleverantör. För DSL-kunder: Om du loggar in på internet med hjälp av programvara ska du inte köra den programvaran. Du kan behöva gå till menyn Verktyg i Internet Explorer. Välj Internetalternativ och klicka sedan på fliken Anslutningar. Där markerar du alternativet Ring aldrig upp någon anslutning. Bekräfta anslutningen Du bekräftar att routern är rätt ansluten genom att kontrollera den trådlösa routerns statuslampor (enligt bilden Figur 8). Figur Kontrollera statuslampan på wireless dual band gigabit routern om du vill bekräfta följande: Ström. Strömlampan (1) ska lysa med fast grönt sken. Om den inte gör det går du till Kontrollera routerns grundfunktioner på sidan 28. Driftläge. 2,4 GHz N/G-Bandljuset (2) ska lysa; 5.0 GHz N-Bandljuset (3) ska vara påslaget. USB. USB-lampan (4) bör lysa om en USB-enhet är ansluten och nu kan användas. Lampan blinkar snabbt grönt när USB-enheten används. Internet. Internetportlampan (5) bör vara tänd. Om den inte är det kontrollerar du att Ethernetkabeln är ordentligt isatt i internetporten för wireless dual band gigabit routern och att modemet är på. Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) 14

19 LAN. Minst en LAN-lampa (6) ska vara tänd. Grön färg betyder att datorn kommunicerar med 1 Gbit/s, orange betyder 10/100 Mbit/s. Om LAN-lampan inte lyser kontrollerar du att Ethernet-kabeln från datorn till routern är rätt ansluten i båda ändarna och att datorn är på. WLAN På/av. Med WLAN-knappen (Wireless Local Area Network) (7) slås trådlös radio på 2,4 GHz och 5,0 GHz på och av. WPS. WPS-knappen (8) blinkar grönt för att visa WPS-aktiviteten när enheten är i 2- minutersintervallet för att synkronisera säkerhet eller om ett WPS-fel har uppstått. Konfigurera routern för internetåtkomst När du konfigurerar den trådlösa routern manuellt måste du logga in på den för att göra en initial konfigurering, eller senare om du vill göra eventuella ändringar av den trådlösa routerns inställningar. Standardläget återställs när du använder knappen för fabriksåterställning. Mer information finns i Återgå till standardlösenord och standardinställningar på sidan 39. Så här ansluter du till routern: 1. Anslut till wireless dual band gigabit routern genom att skriva in i webbläsarens adressfält. Tryck sedan på Enter. Figur 9 Anslut till wireless dual band gigabit routern genom att skriva någon av följande tre URL-adresser i webbläsarens adressfält. Tryck sedan på Enter: Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) 15

20 Ett inloggningsfönster som det i följande bild visas: Figur Av säkerhetsskäl har routern ett eget användarnamn och lösenord. När du får ett meddelande om användarnamn och lösenord för routern anger du admin respektive password, båda med gemener. Användarnamnet och lösenordet för routern är inte desamma som eventuella användarnamn och lösenord du använder till att logga in på internet med. 3. Ett hälsningsmeddelande visas då och då som påminner dig om att då och då använda uppgraderingen av fast programvara och utnyttja routerns wireless dual band-funktion. Klicka på knappen Close Window (stäng fönstret). Routeruppgraderingsfönstret visas och du ombes att söka efter en ny version av den fasta programvaran. 4. Klicka på Check (sök) för att söka efter ny fast programvara (rekommenderas). Routern söker automatiskt igenom NETGEARs databas efter en ny avbild av den fasta programvaran. Om det inte finns någon ny tillgänglig fast programvara visas meddelandet No New Firmware Version Available. (Om du väljer "No" (nej) kan du söka efter ny fast programvara senare. Läs mer i användarhandboken online). Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) 16

21 5. Om ny fast programvara är tillgänglig ska du klicka på Yes (ja) för att låta routern uppgraderas med den senaste fasta programvaran automatiskt. Försök inte gå ut på nätet, stänga av routern, stänga av datorn eller göra något annat med routern förrän routern har startats om igen och klarlampan lyser med fast grönt sken i flera sekunder. 6. Välj Setup Wizard (installationsguiden) från huvudmenyn. Fönstret Setup Wizard (installationsguiden) visas. Figur Välj No (nej) om du vill konfigurera anslutningen själv. Klicka på Next (nästa) så visas skärmen Basic Settings (grundläggande inställningar). Ange de uppgifter som krävs för din ISP-anslutning i respektive fält. Om du behöver hjälp följer du anvisningarna i Basic Settings Help (hjälp för grundinställningar) i routerns gränssnitt eller läser i onlineanvändarhandboken för denna wireless dual band gigabit router. Om det inte går att ansluta till den trådlösa routern kontrollerar du egenskaperna för internetprotokollet (TCP/IP) i avsnittet nätverksanslutningar i kontrollpanelen. Den ska vara konfigurerad för att ta emot både IP- och DNS-serveradresser automatiskt. Du hittar mer information i dokumentationen till datorn eller via länkarna i Relaterade dokument på sidan Klicka på Apply (tillämpa) att spara inställningarna och slutföra anslutningen. Nu är du ansluten till internet! Startsidan för wireless dual band gigabit routern visas. Läs i Få åtkomst till routern efter installationen och söka efter ny fast programvara på sidan 19 och Konfigurera trådlösa inställningar och säkerhetsalternativ på sidan 20 om hur du slutför installationen av routern och konfigurerar det trådlösa nätverket. Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) 17

22 Om anslutningen inte fungerar: Kontrollera alla inställningar och se till att du har valt rätt alternativ och skrivit in allting korrekt. Kontakta din internetleverantör för att bekräfta att du har rätt konfigureringsuppgifter. Läs Felsökning på sidan 27. Om problemen kvarstår registrerar du din NETGEAR-produkt och kontaktar NETGEARs tekniska support. Installera den trådlösa routern manuellt (avancerade användare samt Linux-användare) 18

23 Konfigurera ett trådlöst nätverk När du har installerat routern måste du logga in på routern för att slutföra installationen för trådlöst. När du loggar in på webbläsaren blir du uppmanad att söka efter uppdateringar av den fasta programvaran från NETGEAR:s uppdateringsserver. Få åtkomst till routern efter installationen och söka efter ny fast programvara Smart Wizard-guiden visas endast första gången du kör CD:n. Om du vill ändra inställningarna när installationen och konfigureringen av routern är klar öppnar du genvägen på skrivbordet som placerats där av installationsguiden Smart Wizard vid installationen. Då öppnas routerhanteringsgränssnittet. 1 Du kan också ändra dina inställningar eller konfigurera dina säkerhets- och trådlösa inställningar genom att öppna en webbläsare och logga in på routern. Du kommer också bli ombedd att söka efter uppdateringar av den fasta programvaran till routern. Så här loggar du in på routern efter installationen: 1. Öppna webbläsaren och skriv i adressfältet. Tryck på Enter. Om du vill ansluta den trådlösa routern kan du välja någon av de här adresserna: eller 2. När du tillfrågas anger du inloggningsinformationen (admin är standardnamn för routern, och password är standardlösenordet), båda skrivna med små bokstäver. Om du har ändrat lösenordet anger du ditt nya lösenord. Användarnamnet och lösenordet för routern är unika för routern och därmed inte desamma som eventuella användarnamn och lösenord du använder till att logga in till internet med. 1. Genvägsikonen på Skrivbordet skapas endast om du installerar med hjälp av Smart Wizard. Konfigurera ett trådlöst nätverk 19

24 Konfigurera trådlösa inställningar och säkerhetsalternativ Routerns inställningarna för trådlöst nätverk måste stämma överens med inställningarna för trådlöst nätverk i alla trådlösa enheter som ska anslutas trådlöst till routern (som trådlösa adapterkort och trådlösa datorer). När det gäller trådlösa anslutningar måste routern och alla trådlösa datorer använda samma SSID (även kallat namnet på det trådlösa nätverket) och samma trådlösa säkerhet. NETGEAR rekommenderar starkt att du använder en trådlös säkerhetsfunktion. Inomhus kan datorer anslutas till trådlösa nätverk inom en räckvidd på meter. Detta kan innebära att andra utanför din närmaste omgivning får åtkomst till ditt nätverk. På skärmen Wireless Settings (trådlösa inställningar) kan du ange inställningar för ditt trådlösa nätverk och välja säkerhetsalternativ för nätverket och routern. När du ska konfigurera det trådlösa nätverket kan du ange nätverksnamnet (SSID) och inställningarna för trådlös säkerhet manuellt (se "Ställa in SSID och trådlös säkerhet manuellt" på sidan 20) eller, om klienterna i nätverket har WPS-funktioner, kan du använda Wi-Fi Protected Setup (WPS) för att automatiskt ställa in SSID och implementera WPA/WPA2-säkerhet i både routern och klientenheten (se "Använda Push 'N' Connect (WPS) för att konfigurera det trådlösa nätverket" på sidan 23). Om du konfigurerar routern från en trådlös dator och du ändrar SSID, kanal eller säkerhetsinställningar för routern förlorar du den trådlösa anslutningen när du klickar på Apply (tillämpa). Du måste sedan ändra datorns trådlösa inställningar så att de överensstämmer med de nya routerinställningarna. Undvik den här situationen genom att använda en dator som är ansluten till routern med en Ethernet-kabel. En fullständig översikt av alla de säkerhetskonfigurationer som kan användas i den här routern finns i Användarhandboken online. En länk till användarhandboken finns på resurs-cd:n. Ställa in SSID och trådlös säkerhet manuellt När du ska ange de trådlösa inställningarna måste du känna till följande: Namn (11N 2,4 GHz SSID). Standardinställningen är NETGEAR. Namn (11N 5 GHz SSID). Standardinställningen är NETGEAR-5G. Konfigurera ett trådlöst nätverk 20

25 Det trådlösa läge (802.11n) som var och en av de trådlösa adaptrarna kan använda. Standardvärdet är Upp till 130 Mbit/s med 2,4 GHz och 300 Mbit/s med 5 GHz. Alternativ för trådlös säkerhet. NETGEAR rekommenderar starkt att du använder en trådlös säkerhetsfunktion. För att du ska kunna implementera trådlös säkerhet på ett framgångsrikt sätt ska du kontrollera alla trådlösa adaptrar och avgöra vilka alternativ för trådlös säkerhet som kan användas i var och en av dem. Ställ in grundläggande trådlös anslutning på din router så här: 1. Logga in på den standardinställda LAN-adressen för wireless dual band gigabit routern på med det standardinställda användarnamnet admin och lösenordet password. Du kan också använda den LAN-adress eller det lösenord du själv har ställt in. 2. Välj Wireless Settings (trådlösa inställningar) under Installation på huvudmenyn för att visa åtkomstinställningarna för den trådlösa uppkopplingen. 3. Välj region. I USA kan inte standardregionen ändras. För alla andra länder är Europa standardregion. 4. Konfigurera det trådlösa nätverket på 2,4 GHz: a. Ange SSID-namn. Standardinställningen är NETGEAR. SSID:t för alla trådlösa adaptrar måste överensstämma med SSID:t som du konfigurerar för routern. Om de inte överensstämmer upprättas ingen trådlös anslutning. b. Välj driftläge för det trådlösa läget: Standardinställningen är Auto. När Auto har valts hittar sedan routern det mest lämpliga driftläget som finns tillgängligt. Om det skulle uppstå störningar från andra enheter i närheten kan du välja en annan kanal. Kanalerna 1, 6 och 11 kommer inte att störa varandra. c. Låt det trådlösa läget vara inställt på standardalternativet upp till 130 Mbit/s för 2,4 GHz. 5. Välj säkerhetsalternativ för det trådlösa 2,4 GHz-nätverket. Som standard är Security Options (säkerhetsalternativ) inställt på None (inga). NETGEAR rekommenderar starkt att du använder en trådlös säkerhetsfunktion. Du kan välja olika säkerhetsalternativ och olika lösenordsfraser för varje trådlöst nätverk. För bästa prestanda i det trådlösa 2,4 GHz-nätverket och den säkraste krypteringen, rekommenderar NETGEAR att du väljer WPA2-PSK som säkerhetsalternativ. 6. Konfigurera det trådlösa nätverket på 5 GHz: Konfigurera ett trådlöst nätverk 21

26 a. Ange SSID-namn. Standardinställningen är NETGEAR-5G. SSID:t för alla trådlösa adaptrar måste överensstämma med SSID:t som du konfigurerar för routern. Om de inte överensstämmer upprättas ingen trådlös anslutning. b. Välj driftläge för det trådlösa läget: Den standardinställda kanalen är 36. Om det finns ett Auto-alternativ i kanallistan och du väljer det, kommer routern att hitta det mest lämpliga driftläget som finns tillgängligt. Om det skulle uppstå störningar från andra enheter i närheten kan du välja en annan kanal. Kanalerna 1, 6 och 11 kommer inte att störa varandra. c. Låt det trådlösa läget vara inställt på upp till 300 Mbit/s för 5 GHz. 7. Välj säkerhetsalternativ för det trådlösa 5 GHz-nätverket. Som standard är Security Options (säkerhetsalternativ) inställt på None (inga). NETGEAR rekommenderar starkt att du använder en trådlös säkerhetsfunktion. Du kan välja olika säkerhetsalternativ och olika lösenordsfraser för varje trådlöst nätverk. För bästa prestanda i det trådlösa 5 GHz-nätverket och den säkraste krypteringen, rekommenderar NETGEAR att du väljer WPA2-PSK som säkerhetsalternativ. 8. Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Om du konfigurerar routern från en trådlös dator och du ändrar SSID, kanal eller säkerhetsinställningar för routern förlorar du den trådlösa anslutningen när du klickar på Apply (tillämpa). Du måste sedan ändra datorns trådlösa inställningar så att de överensstämmer med de nya inställningarna för routern. Så här konfigurerar du datorerna för trådlös anslutning: 1. Programmera de trådlösa inställningarna för varje dator eller trådlös adapter så att de har samma nätverksnamn för trådlöst (SSID) som routern. 2. Kontrollera att den trådlösa adaptern på varje dator kan användas med det läges- och säkerhetsalternativ du har valt. (Om du har frågor kan du läsa i användarhandboken på nätet eller kontrollera de valda inställningarna i "Konfigurera trådlösa inställningar och säkerhetsalternativ" på sidan 20.) 3. Kontrollera att säkerhetsinställningarna på varje trådlös enhet överensstämmer med routerns säkerhetsinställningar. Om du exempelvis valt ett säkerhetsalternativ som kräver en lösenordsfras måste samma fras användas för varje trådlös dator. Konfigurera ett trådlöst nätverk 22

27 4. Kontrollera att varje trådlös dator har en trådlös länk och kan erhålla en IP-adress av DHCP via routern. För Windows-datorer går du till Kontrollpanelen och väljer Nätverksanslutningar. Kontrollera egenskaperna för trådlösa anslutningar och se till att egenskaperna för TCP/IP har angetts till Erhåll en IP-adress automatiskt. För att ansluta till internet från vilken dator som helst som är ansluten till din trådlösa router öppnar du en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Lampan för internetanslutning på den trådlösa routern bör blinka, vilket anger att det finns kommunikation med internetleverantören. Använda Push 'N' Connect (WPS) för att konfigurera det trådlösa nätverket Om den trådlösa klienten kan använda Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du använda den här funktionen till att konfigurera routerns SSID och säkerhetsinställningar samtidigt som du kan ansluta den trådlösa klienten på ett säkert och enkelt sätt till routern. Leta reda på symbolen klientenheten. 1 Med WPS konfigureras SSID och de trådlösa inställningarna för routern automatiskt (om routerns status är den förvalda) och de här inställningarna sänds ut till den trådlösa klienten. NETGEAR-funktionen Push 'N' Connect bygger på standarden WPS (Wi-Fi Protected Setup). Alla andra Wi-Fi-certifierade och WPS-funktionella produkter bör vara kompatibla med NETGEAR-produkter som implementerar Push 'N' Connect. Om routern redan har konfigurerats manuellt eller med Smart Wizard, och någon av de här säkerhetsalternativen har aktiverats (WEP med automatisk autentisering, WPS-PSK, WPA2-PSK eller ingen säkerhet), kan en trådlös klient snabbt och enkelt läggas till i nätverket med hjälp av Push 'N' Connect. I det här fallet sänder routern de befintliga trådlösa inställningarna till den WPSfunktionella klienten. (Ytterligare information om hur du konfigurerar ett blandat nätverk finns online i Användarhandboken. En länk till Användarhandboken finns på Resurs-cd:n.) De här instruktionerna förutsätter att du konfigurerar WPS på routern för första gången och ansluter till en enhet med WPS-funktion såsom en trådlös dator eller en trådlös adapter. på 1. En lista över Wi-Fi-certifierade produkter från NETGEAR, finns på Konfigurera ett trådlöst nätverk 23

28 Så här ansluter du till en annan enhet med WPS: 1. Öppna nätverksverktyget i den enhet du vill ansluta till som har WPS. 2. Tryck på wireless dual band gigabit routernns WPS-knapp och släpp den sedan. WPSlysdioden börjar då att blinka. 3. Medan WPS-lysdioden blinkar har du två minuter på dig att aktivera WPS på den enhet du vill ansluta till. Blinkandet upphör när något av följande två villkor inträffar: WPS har aktiverat säkerhet mellan routern och den andra enheten.routern genererade ett SSID, implementerade trådlös säkerhet för WPA/WPA2 (inklusive ett PSKsäkerhetslösenord) på routern och har skickat konfigurationen till den trådlösa klienten. Om du inte upprättar en anslutning med WPS under 2-minutersintervallet kommer routersäkerheten och SSID (trådlöst nätverksnamn) fortfarande att vara konfigurerade för WPA/WPA2-säkerhet. WPS-lysdioden slutar blinka eller slocknar, beroende på konfiguration. 4. Anteckna det nya SSID- och WPA/WPA2-lösenordet för det trådlösa nätverket. Om du vill få internetåtkomst från vilken dator som helst som är ansluten till wireless dual band gigabit routern öppnar du en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Firefox. Lampan för internetanslutning på den trådlösa routern bör blinka, vilket anger att det finns kommunikation med internetleverantören. Om du planerar att skapa ett blandat nätverk bestående av enheter både med och utan WPS-funktion föreslår NETGEAR att du först konfigurerar inställningarna för trådlöst nätverk och säkerhet manuellt. Använd sedan bara WPS för att lägga till ytterligare enheter med WPS-funktion. Ytterligare information om hur du konfigurerar det trådlösa nätverket och inställningarna för trådlös säkerhet finns online i Användarhandboken. En länk till Användarhandboken finns på Resurs-cd:n. Konfigurera ett trådlöst nätverk 24

29 Testa grundläggande anslutningar för trådlöst När du har etablerat en grundläggande trådlös anslutning och aktiverat de säkerhetsinställningar som passar dina behov kan du testa den trådlösa anslutningen mellan de enheter som är kopplade till din router. Så här testar du grundläggande trådlös anslutning: 1. Logga in på wireless dual band gigabit routern på standard-lan-adressen med standardanvändarnamnet admin och standardlösenordet password. Du kan också använda den LAN-adress eller det lösenord du själv har ställt in. 2. Välj Wireless Settings (trådlösa inställningar) i huvudmenyn för wireless dual band gigabit routern. 3. Skriv ner ditt SSID-namn. Om du använde WPS för att skapa en anslutning till andra enheter kommer ditt SSID nu att vara ett slumpmässigt valt namn. SSID:t för alla trådlösa adaptrer eller trådlösa enheter kopplade till routern måste överensstämma med SSID:t som du konfigurerade i wireless dual band gigabit routern. Om de inte överensstämmer upprättas ingen trådlös anslutning. 4. Kontrollera att du har valt vilken region den trådlösa routern ska användas i. 5. Kontrollera det trådlösa läget. Standardinställningen är upp till 300 Mbit/s vid 5 GHz och 130 Mbit/s vid 2,4 GHz. Om du upplever störningar provar du med en av de andra tillgängliga inställningarna (se "Konfigurera trådlösa inställningar och säkerhetsalternativ" på sidan 20). 6. Kontrollera din trådlösa säkerhet. Om du använde WPS för att aktivera trådlös säkerhet kommer din säkerhet att vara inställd på WPA/WPA2 med ett slumpvis valt PSKsäkerhetslösenord. 7. Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Om du konfigurerar routern från en trådlös dator och du ändrar SSID, kanal eller säkerhetsinställningar för routern förlorar du den trådlösa anslutningen när du klickar på Apply (tillämpa). Du måste sedan ändra datorns trådlösa inställningar så att de överensstämmer med de nya inställningarna för routern. Konfigurera ett trådlöst nätverk 25

30 8. Konfigurera och testa datorerna för trådlös anslutning. Programmera datorernas trådlösa adapter så att den har samma trådlösa nätverksnamn (SSID) som wireless dual band gigabit routern och samma trådlösa säkerhet som wireless dual band gigabit routern. Kontrollera att de har en trådlös länk och kan erhålla en IP-adress av DHCP från router. Din router är nu konfigurerad för att tillhandahålla internetåtkomst för nätverket. Din router ansluts automatiskt till internet när någon av datorerna behöver anslutas. Du behöver inte köra något uppringnings- eller inloggningsprogram som Dial-Up Networking eller Ethernet för att ansluta, logga in eller koppla från. De funktionerna utförs automatiskt av routern efter behov. För att ansluta till internet från vilken dator som helst som är ansluten till din trådlösa router öppnar du en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Lampan för internetanslutning på den trådlösa routern bör blinka, vilket anger att det finns kommunikation med internetleverantören. Webbläsaren bör öppna en webbsida. Ytterligare information om hur du konfigurerar det trådlösa nätverket och inställningarna för trådlös säkerhet finns online i användarhandboken. En länk till användarhandboken finns på resurs-cd:n. Konfigurera ett trådlöst nätverk 26

31 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av din wireless dual band gigabit router. Här får du hjälp med följande: "Checklista för grundläggande installation" på sidan 27 "Kontrollera routerns grundfunktioner" på sidan 28 "Felsökning för inloggningsproblem" på sidan 30 "Kontrollera internetanslutningen" på sidan 31 "Testa anslutningen från en dator till routern" på sidan 34 "Testa anslutningen från en dator till internet" på sidan 35 Checklista för grundläggande installation Följande saker är de vanligaste felen som uppstår vid den första routerinstallationen. Läs igenom checklistan noggrant och kontrollera att du har följt alla rekommenderade procedurer. Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: 1. Stäng av och koppla ur modemet samt stäng av wireless dual band gigabit routern och datorn. 2. Slå på modemet och vänta i två minuter. 3. Slå på wireless dual band gigabit routern och vänta i en minut. 4. Slå på datorn. Kontrollera att Ethernet-kablarna är ordentligt anslutna: 1. Kontrollera att internetstatuslampan på wireless dual band gigabit routern är tänd om Ethernetkabeln till wireless dual band gigabit routern är ordentligt isatt från modemet och både modemet och wireless dual band gigabit routern är påslagna (se "Frontpanelen" på sidan 3). 2. Kontrollera att för varje påslagen dator som är ansluten till wireless dual band gigabit routern och som är rätt ansluten med en Ethernet-kabel, så ska motsvarande LAN-portstatuslampa tändas på wireless dual band gigabit routern (se "Frontpanelen" på sidan 3). Etiketten på undersidan av wireless dual band gigabit routern i visar numret för varje LAN-port (se "Routeretikett" på sidan 6). Felsökning 27

32 Se till att datorns nätverksinställningar är korrekta. 1. Kontrollera att alla LAN-anslutna datorer är konfigurerade för att hämta IP-adresser automatiskt via DHCP. Om du vill ha hjälp med det läser du i dokumentationen till datorn eller i "Relaterade dokument" på sidan Kontrollera om MAC-adressen behövs. Vissa kabelmodemtjänster kräver att du använder MAC-adressen för den dator som är registrerad till kontot. I så fall väljer du Use this Computer s MAC Address (använd den här datorns MAC-adress) i routerns MAC-adressdel i fönstret Basic Settings (grundinställningar). Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Starta om nätverket i rätt ordningsföljd. Kontrollera routerns statuslampor så att du kan bekräfta att routern fungerar: Strömlampan ska lysa med ett fast grönt sken inom två minuter efter att du har slagit på routern. I annat fall konfigurerar du om routern enligt instruktionerna i "Återgå till standardlösenord och standardinställningar" på sidan 39. Kontrollera routerns grundfunktioner När du har slagit på strömmen till routern bör följande inträffa: 1. När strömmen slås på kontrollerar du att strömlampan är påslagen och att den lyser med fast orange sken när routern startar (se "Frontpanelen" på sidan 3 för bild). 2. Bekräfta att lysdioden lyser orange inom ett par sekunder, vilket indikerar att starttestet genomförs. 3. Efter cirka 90 sekunder kontrollerar du att: a. Strömlysdioden ändrar färg till grönt. b. LAN-portarnas lampor för de anslutna lokala portarna är tända. Om en ports lampa är tänd har en länk upprättats till den anslutna enheten. Om en LAN-port är ansluten till en 1 Gbit/s-enhet kontrollerar du att portens lampa lyser grönt. Om porten har 10/100 Mbit/s kommer lampan att lysa orange. c. Internet-porten är ansluten och lampan lyser. 4. Om du har aktiverat WPS-säkerhet kan du kontrollera att knappen på frontpanelen slutar blinka och släcks. Felsökning 28

33 Om någonting inte fungerar som det ska söker du efter en lösning i följande tabell: Tabell 3. Felsökning av routerns lysdioder Lysdioden gör följande Strömlampan är släckt. Strömlampan fortsätter att lysa orange. Strömlampan blinkar grönt kontinuerligt. Rekommenderad åtgärd Se "Ansluta den trådlösa routern" på sidan 11, kontrollera följande: Se till att strömsladden är korrekt ansluten till routern och att strömadaptern är korrekt ansluten till ett fungerande eluttag. Kontrollera att du använder den strömadapter som levererats av NETGEAR för den här produkten. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. När routern är påslagen lyser strömlampan orange i cirka 90 sekunder och övergår sedan till grönt. Om lampan inte ändrar färg till grönt har ett problem uppstått med routern. Om strömlampan fortfarande lyser orange 2 minuter efter att strömmen slagits på till routern: 1. Slå av och på strömmen och kontrollera att routern återställs. 2. Ändra routerns konfiguration till fabriksstandardinställningen. Det här gör att routerns IP-adress blir Den här proceduren förklaras i "Återgå till standardlösenord och standardinställningar" på sidan 39. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. Routerns fasta programvara är skadad. Så här återställer du den fasta programvaran: 1. Se till att datorn är ansluten till routern och att routern är på. 2. Sätt i den resurs-cd som levererades med routern i datorn. CD-skivan startas automatiskt med det språk du använder på datorn. Välj ett annat språk om du vill. Om CD-skivan inte startar automatiskt öppnar du CDskivan och dubbelklickar på. 3. Klicka på Supporting Software (stödprogram), välj Netgear Firmware Recovery Utility och följ sedan anvisningarna för återställning. 4. När återställningen av den fasta programvaran är klar ska du följa anvisningarna för att återställa konfigurationen. Felsökning 29

34 Tabell 3. Felsökning av routerns lysdioder (fortsättning) Internetlampan fortsätter att lysa orange. Internet- eller LANportlamporna lyser inte. När routern är påslagen lyser internetlampan orange i cirka 70 sekunder och går sedan över till grönt. Om lampan inte ändrar färg till grönt har ett problem uppstått med routern. Följande gäller om internetlampan fortfarande lyser orange 2 minuter efter att strömmen slagits på till routern: 1. Det finns ingen åtkomst till internet. Kontrollera att internetinställningen stämmer. 2. Ändra routerns konfiguration till fabriksstandardinställningen. Det här gör att routerns IP-adress blir Den här proceduren förklaras i "Återgå till standardlösenord och standardinställningar" på sidan Slå av och på strömmen och kontrollera att routern återställs. Om någon av LAN- eller internetlamporna inte lyser när Ethernet-anslutningen är upprättad gör du följande: 1. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till routern och datorn. 2. Kontrollera att strömmen är påslagen på den anslutna datorn. 3. Kontrollera att du använder Ethernet-kablar som kabeln som medföljde wireless dual band gigabit routern. Det finns instruktioner i "Ansluta den trådlösa routern" på sidan 11. Mer information om WPS-funktionalitet och avancerade funktioner kan du hitta i Referenshandboken. Felsökning för inloggningsproblem Om du inte kan logga in på wireless dual band gigabit routern kontrollerar du följande: Om du använder en Ethernet-ansluten dator kontrollerar du Ethernet-anslutningen mellan datorn och routern enligt beskrivningen i föregående avsnitt. Kontrollera att du använder rätt inloggningsinformation. Det fabriksstandardinställda inloggningsnamnet är admin och lösenordet är password. Kontrollera att Caps Lock inte är aktiverat när du skriver in informationen. Datorns adress ska ligga inom intervallet till Datorns IP-adress finns i dokumentationen till datorn. Om datorns IP-adress är x.x kontrollerar du att du har en bra anslutning från datorn till routern och startar sedan om datorn. Kontrollera att din webbläsare har Java, JavaScript eller ActiveX aktiverat. Om du använder Internet Explorer klickar du på Uppdatera för att vara säker på att Java-appletprogrammet hämtas. Försök stänga webbläsaren och öppna den igen. Felsökning 30

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Maj 2011 208-10778-02 v1.0 2011 by NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10550-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installationshandbok för N150 Wireless Router

Installationshandbok för N150 Wireless Router Installationshandbok för N150 Wireless Router NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10701-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Augusti 2010 208-10660-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR, NETGEAR

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NETGEAR N 300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500

N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500 N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500 Installationshandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10392-02 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare.

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. NETGEAR rekommenderar att du endast använder den officiella NETGEARkundtjänsten. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

Installationshandbok för router

Installationshandbok för router Installationshandbok för router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2008 208-10194-03 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypern är registrerade

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Easy, Reliable & Secure Installationshandbok Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Komma igång WiFi Range Extender utökar det trådlösa nätverket så att det inkluderar området utanför din

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installation Powerline 500 Modell XAVB5221 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-nätverkslösningarna ger dig ett alternativ till endast-etherneteller

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Installation N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000 Installationshandbok NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Innehåll Kom igång............................................ 3 Ansluta på resan....................................

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Modell R8500. Förpackningens innehåll

Snabbstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Modell R8500. Förpackningens innehåll Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Snabbstart. AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Snabbstart. AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router DGND3700v2

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router DGND3700v2 Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen NETGEAR.com/register.

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok Support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

N900 Wireless Dual Band Gigabit Router

N900 Wireless Dual Band Gigabit Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Modell R8000. Förpackningens innehåll

Snabbstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Modell R8000. Förpackningens innehåll Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Installationshandbok för router med ADSL-modem

Installationshandbok för router med ADSL-modem Installationshandbok för router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10031-01 2006-2 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

WN3500RP Installationshandbok

WN3500RP Installationshandbok Universal dubbelbands WiFi-förlängare skrivbord/väggkontakt WN3500RP Installationshandbok ANSLUT TRÅDBUNDNA ENHETER TRÅDLÖST 2,4 OCH 5 GHz TRÅDLÖS UTÖKNING BEFINTLIG ROUTER Utökad trådlös räckvidd Befintlig

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. AC1750 Smart WiFi Router Modell R6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Snabbstart. AC1750 Smart WiFi Router Modell R6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på dekalen på produkten och använd det för att registrera din produkt på https://my.netgear.com.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NÄTADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RPv2

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RPv2 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RPv2 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer