Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3"

Transkript

1 Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Juni v1.0

2 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR. Inc. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Wi-Fi Protected Setup är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. ii

3 Innehåll Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 Lär känna din trådlösa router... 1 Packa upp routern...1 Maskinvarufunktioner... 2 Frontpanelen...2 Bakpanel... 4 Sidopanel... 5 Routeretikett... 5 Placera den trådlösa routern... 6 Installera den trådlösa routern... 7 Uppdatera routerns fasta programvara... 8 Installera routern med Smart Wizard...9 Använda Smart Wizard-guiden... 9 Få åtkomst till routern efter installationen Installera routern manuellt Ansluta den trådlösa routern Bekräfta anslutningen Konfigurera routern för internetåtkomst Konfigurera ett trådlöst nätverk Ange SSID och trådlös säkerhet Använda Push 'N' Connect (WPS) för att konfigurera det trådlösa nätverket Felsökning Checklista för grundläggande installation Kontrollera routerns grundfunktioner Felsökning för inloggningsproblem Kontrollera internetanslutningen Ta emot en IP-adress för internet iii

4 Felsökning av PPPoE Felsökning av internetåtkomst Använda pingfunktionen för felsökning Testa anslutningen mellan datorn och routern Testa anslutningen från en dator till internet Tekniska specifikationer Standardinställningar Återgå till standardlösenord och standardinställningar Relaterade dokument Registrering och certifieringar iv

5 Lär känna din trådlösa router Grattis till ditt köp av NETGEAR trådlösa höghastighetsrouter, N150 Wireless Router modell WNR1000v3. Innan du börjar installera routern bör du kontrollera innehållet i paketet (se Packa upp routern på sidan 1). Bekanta dig med routerns front- och bakpaneler särskilt statuslamporna och läs den viktiga informationen på routeretiketten (se Maskinvarufunktioner på sidan 2). Läs även avsnittet Placera den trådlösa routern på sidan 6 så att du väljer den bästa platsen att installera routern på. Packa upp routern Produktförpackningen bör innehålla följande saker: Den trådlösa routern En nätadapter (varierar lokalt) En gul Ethernet-kabel NETGEAR Installationshandbok Resurs-cd:n som innehåller: Installationsguiden Smart Wizard (Autorun.exe) En PDF-version av den här handboken En länk till användarhandboken online Det finns en länk till användarhandboken online i routerns gränssnitt sedan routern har installerats. Klicka på Documentation (dokumentation) på huvudmenyn. Om någon del är felaktig, skadad eller saknas helt kontaktar du din NETGEAR-återförsäljare. Behåll förpackningen, inklusive förpackningsmaterialet, ifall du måste skicka tillbaka produkten för reparation. Lär känna din trådlösa router 1

6 Så här förbereder du routern för installation: 1. Ta försiktigt bort eventuell skyddsfilm på routerns bägge sidor. 2. Placera routern på en lämplig plats för installation (nära ett eluttag och lättillgängligt för Ethernet-kablarna till trådanslutna datorer). Maskinvarufunktioner Innan du installerar och ansluter routern bör du ägna en stund åt att bekanta dig med routerns front- och bakpaneler särskilt lysdioderna på frontpanelen. Frontpanelen På routerns frontpanel, som visas på Figur 1, finns statuslampor. Mer information om statuslamporna finns i Bekräfta anslutningen på sidan 16 och Kontrollera routerns grundfunktioner på sidan Figur 1 Lär känna din trådlösa router 2

7 Du kan använda statuslamporna till att kontrollera olika tillstånd. Tabell 1. Beskrivning av statuslamporna Märkning Aktivitet Beskrivning 1. Ström 2. Push 'N' Connect 3. Internet 4. Trådlöst 5. LAN (Portar 1 4) Orange (fast sken) Grön (fast sken) Orange (blinkande) Grön (blinkande) Av Grön (fast sken) Grön (blinkande) Av Orange (fast sken) Grön (fast sken) Blinkande Av Blå (fast sken) Blå (blinkande) Av Grön (fast sken) Grön (blinkande) Orange (fast sken) Orange (blinkande) Av Routern genomför ett diagnostiskt starttest. Strömmen är på och routern är redo. Programvaruuppdatering pågår. Den fasta programvaran är skadad. Se Kontrollera routerns grundfunktioner på sidan 27 för instruktioner om hur du återställer routerns fasta programvara. Routern tar inte emot ström. Anger att trådlös säkerhet är aktiverad. En enhet med WPS-funktioner ansluter till eller administrerar routern. Det finns ingen WPS-anslutning. Internetporten är ansluten, men ingen IP-adress har hämtats. Den trådlösa routern har tagit emot en internetadress. Data skickas via internetporten. Ingen Ethernet-kabel är ansluten till modemet. Det trådlösa gränssnittet är aktiverat. Data skickas över det trådlösa nätverket. Det trådlösa gränssnittet är avstängt. Den lokala porten är ansluten till en 100 Mbit/s-enhet. Data överförs med 100 Mbit/s. Den lokala porten är ansluten till en 10 Mbit/s-enhet. Data överförs med 10 Mbit/s. Ingen länk har hittats på den här porten. Lär känna din trådlösa router 3

8 Bakpanel Portanslutningarna finns på routerns bakpanel, se Figur Figur 2 Betraktat från vänster till höger innehåller bakpanelen följande element: 1. Knapp för fabriksåterställning. Tryck på knappen i ungefär 5 sekunder för att återställa routern till fabriksstandardinställningarna. 2. Fyra lokala (LAN) 10/100 Mbit/s Ethernet-portar för anslutning av lokala datorer till routern. 3. Internet (WAN) Ethernet-port för anslutning av routern till ett kabel- eller DSL-modem. 4. På/av-knapp för ström. 5. Uttag för nätadapter för anslutning av strömadaptern. Lär känna din trådlösa router 4

9 Sidopanel Routerns sida visas i Figur Figur 3 1. WPS-knapp Aktiverar WPS (Push N Connect). När Push N Connect är aktivt och redo att ansluta en trådlös klient via WPS kommer LED-lampan för Push N Connect på framsidan av den trådlösa routern att blinka. Se Push 'N' Connect på sidan Knappen Wireless On/Off Aktiverar och avaktiverar det trådlösa nätverket. När det trådlösa nätverket är aktiverat lyser lysdioden för trådlös anslutning på routerns framsida blått. Se Trådlöst på sidan 3. Routeretikett Etiketten på undersidan av den trådlösa routern innehåller routerns MAC-adress, serienummer, säkerhetskod och standardinloggningsinformation. Portarna på routern är färgkodade så att du ska kunna skilja internetporten från de andra fyra portarna som ansluter till de trådanslutna datorerna i det lokala nätverket (LAN). Lär känna din trådlösa router 5

10 Figur 4 Placera den trådlösa routern Med den trådlösa routern får du åtkomst till nätverket från nära nog var som helst inom det trådlösa nätverkets räckvidd. Driftavståndet eller räckvidden för den trådlösa anslutningen kan dock variera stort beroende på den fysiska placeringen av routern. Till exempel kan antalet väggar som den trådlösa signalen måste passera igenom samt väggarnas tjocklek begränsa räckvidden. Bäst resultat får du om du placerar den trådlösa routern: Nära mitten av det område där datorerna och andra enheter ska användas, helst inom synhåll från de trådlösa enheterna. Nära ett eluttag och Ethernet-kablarna för trådanslutna datorer. På en upphöjd plats, till exempel en hög hylla, och håller ned antalet väggar och tak mellan den trådlösa routern och de andra enheterna. På avstånd från elektriska apparater som är potentiella störningskällor, till exempel takfläktar, hemmasäkerhetssystem, mikrovågsugnar och basenheter till trådlösa telefoner. Lär känna din trådlösa router 6

11 På avstånd från stora metallytor som dörrar helt av metall eller bultar/stift av aluminium. Större ytor av andra material, till exempel glas, isolerade väggar, akvarier, speglar, tegel och betong kan också påverka den trådlösa signalen. Om du inte följer riktlinjerna kan du få betydande prestandaminskning eller så går det inte att ansluta till internet trådlöst. Installera den trådlösa routern Resurs-cd:n innehåller installationsguiden Smart Wizard som hjälper dig att installera routern och snabbt komma ut på internet. Installationsguiden Smart Wizard vägleder dig genom ett antal steg som krävs för att ansluta routern, modemet och datorn/datorerna, att konfigurera de trådlösa inställningarna och att aktivera den trådlösa säkerhetsfunktionen i nätverket. När du är klar med installationen kan du börja surfa! NETGEAR varken rekommenderar eller stöder att du lägger till en NETGEARrouter bakom en annan router, eller ersätter en gateway med en NETGEAR-router. Om du använder Macintosh eller Linux måste du använda den manuella installationsmetoden (se Installera routern manuellt på sidan 12). Du kan installera den trådlösa routern med två olika metoder: Installation med Smart Wizard: installationsguiden Smart Wizard finns på resurs-cd:n. I Installera routern med Smart Wizard på sidan 9 finns information om hur du använder installationsguiden Smart Wizard. Det här alternativet är enklast. Guiden vägleder dig genom installationsprocessen. Den automatiserar många av stegen och bekräftar att varje steg har genomförts. För att använda Smart Wizard krävs en dator med operativsystemet Microsoft Windows. Innan du kör installationsguiden Smart Wizard på en företagsdator för att installera hemmaroutern måste du kolla att det är OK med företagets ITpersonal. Företagets nätverksinställningar eller klientprogramvaran till det virtuella privata nätverket (VPN) kan vara oförenliga med hemmarouterns standardinställningar. Om du är osäker på om en konflikt kan föreligga ska du använda en annan dator. Lär känna din trådlösa router 7

12 Manuell installation: Om du inte kan eller vill använda installationsguiden Smart Wizard läser du Installera routern manuellt på sidan 12. Om du till exempel ansluter till en Mac eller använder Linux operativsystem eller om du är tekniskt kunnig kan du välja det här alternativet. Om du väljer att installera routern manuellt får du bäst resultat om du utför installationen i följande ordning: 1. Installera och anslut den trådlösa routern till nätverket (se Ansluta den trådlösa routern på sidan 13). 2. Ställ in routern för internetåtkomst (se Konfigurera routern för internetåtkomst på sidan 17). 3. Konfigurera det trådlösa nätverket och välj trådlösa säkerhetsinställningar för att skydda nätverket (se Konfigurera ett trådlöst nätverk på sidan 21). Uppdatera routerns fasta programvara NETGEAR jobbar hela tiden för att förbättra routerns drift och funktioner. För att göra det enklare för dig att få de bästa och senaste routerfunktionerna erbjuder NETGEAR olika metoder för att uppdatera din produkt. Med installationsguiden Smart Wizard kan du söka efter och installera uppdateringar som en del av installationsprocessen (se Använda Smart Wizard-guiden på sidan 9). Routern innehåller även en uppdateringsfunktion som du kan använda för att söka efter och installera uppdateringar. Du måste logga in på routern för att kunna använda den här funktionen (se Konfigurera routern för internetåtkomst på sidan 17 eller användarhandboken online). Lär känna din trådlösa router 8

13 Installera routern med Smart Wizard Installationsprocessen Smart Wizard bör ta cirka 15 minuter. Innan du startar Smart Wizard bör du kontrollera att: Du använder en dator som antingen har ett Mac-operativsystem eller ett Windowsoperativsystem (Windows 7, Windows Vista, Windows 2000 eller Windows XP med Service Pack 2) och en trådansluten Ethernet-uppkoppling inte en trådlös uppkoppling. Du har en internetanslutning via en internetleverantör (ISP). Du har konfigurationsinformationen från internetleverantören. Använda Smart Wizard-guiden NETGEAR Smart Wizard vägleder dig när du ansluter routern, modemet och datorn/datorerna. Sedan hjälper den dig att konfigurera de trådlösa inställningarna och aktivera den trådlösa säkerhetsfunktionen för nätverket. Smart Wizard-guiden vägleder dig genom att automatisera många av stegen som ingår i installationsprocessen. Smart Wizard kontrollerar att varje steg har genomförts korrekt. Så här konfigurerar du en router med Smart Wizard-guiden: 1. Så här startar du Smart Wizard-guiden: För Windows-användare: Sätt i resurs-cd:n i datorn. Cd-skivan startar automatiskt och känner av vilket språk du använder på datorn. Välj ett annat språk om du vill. Om cd-skivan inte startas automatiskt öppnar du cd-skivan och dubbelklickar på. Klicka på Setup (installation) i menyn på cd-skivan för att starta Smart Wizard. För Mac-användare: dubbelklicka på MacWizard-programmet. 2. När du tillfrågas om uppdateringar i Smart Wizard ska du klicka på Yes (ja) för att kontrollera om det finns uppdateringar för din router eller klicka på No (nej) för att uppdatera senare (mer information finns i Konfigurera routern för internetåtkomst på sidan 17 eller i användarhandboken online). Installera routern med Smart Wizard 9

14 3. Följ återstående instruktioner och anvisningar. Smart Wizard vägleder dig genom routerinstallationen, ansluter routern till internet, konfigurerar inställningarna för ditt trådlösa nätverk och väljer bäst säkerhetsskydd för nätverket. Om du inte väljer något säkerhetsalternativ under installationen kan du alltid återgå till routerns användargränssnitt och välja ett säkerhetsalternativ senare (se Konfigurera ett trådlöst nätverk på sidan 21). För att din trådlösa router ska fungera optimalt måste varje trådlös adapter för varje dator i nätverket stödja samma teknik som routern. Mer information finns i användarhandboken online. I slutet av installationen: För Windows-användare placeras filen Router_Setup.html på datorns skrivbord som du kan använda till att enkelt visa inställningarna för routern. Guiden placerar också en genvägsikon för routerinloggning på skrivbordet som du kan använda när du vill öppna routerns huvudmenyn. För Mac-användare placeras filen Router_Setup.pdf på skrivbordet. Nu är du ansluten till internet. Figur 5 Om du vill installera fler trådlösa datorer i nätverket som ska ha åtkomst till routern och ansluta till internet kan du läsa Konfigurera ett trådlöst nätverk på sidan 21. Installera routern med Smart Wizard 10

15 Få åtkomst till routern efter installationen Smart Wizard-guiden visas endast första gången du installerar routern och när routern är i fabriksstandardläget (till exempel om du har återställt routern till standardfabriksinställningarna). Om du vill ändra inställningarna när installationen och konfigureringen av routern med Smart Wizard är klar, måste du öppna webbläsaren och logga in på routern. Du kommer också bli ombedd att söka efter uppdateringar av den fasta programvaran. Mer information finns i Konfigurera ett trådlöst nätverk på sidan 21. Installera routern med Smart Wizard 11

16 Installera routern manuellt Innan du installerar och ansluter din router manuellt bör du läsa listan nedan så att du har all information som behövs. Använd procedurerna i det här ämnet om du är en avancerad användare eller installerar på ett Linux-operativsystem. Internetanslutning via en internetleverantör (ISP). Konfigurationsinformationen från internetleverantören. Beroende på hur ditt internetkonto är konfigurerat kan du behöva följande information för att installera den trådlösa routern och ansluta till internet: Värd- och domännamn Inloggningsnamn och lösenord till internet (vanligen en e-postadress och ett lösenord) DNS-adresser (Domain Name Server) Fast (statisk) IP-adress Internetleverantören bör kunna ge dig all information du behöver för att ansluta till internet. Om du inte hittar informationen kan du fråga efter den hos din internetleverantör. Om du har en kabelmodemtjänst måste du använda samma dator som du installerade internetkontot på. Utför följande (om du inte redan gjort det): Kontrollera att routerpaketet innehåller allt det ska (se Packa upp routern på sidan 1). Välj den bästa platsen för din trådlösa router när du läst riktlinjerna i Placera den trådlösa routern på sidan 6. Installera routern manuellt 12

17 Ansluta den trådlösa routern Innan du installerar den trådlösa routern måste du se till att datorinställningarna för internetprotokollets (TYP/IP) egenskaper har angetts till automatically obtain an IP address (ta emot IP-adresser automatiskt) via DHCP och Obtain DNS server address automatically (ta emot DNS-serveradresser automatiskt). Du kontrollerar inställningarna via egenskaperna för TCP/IP i de interna nätverksanslutningar som finns i datorns kontrollpanel. Mer information finns i dokumentationen till datorn. Det finns också en länk till TCP/IP-adressering i Relaterade dokument på sidan 37. Om du byter ut en befintlig router kopplar du bort den från nätverket och ställer den åt sidan innan du påbörjar installationen av den nya routern. Hoppa sedan till steg 5 i följande procedur. NETGEAR varken rekommenderar eller stöder att du lägger till en NETGEARrouter bakom en annan router, eller ersätter en gateway med en NETGEAR-router. Så här ansluter du den trådlösa routern, datorn och modemet: 1. Stäng av datorn. 2. Stäng av och koppla ur kabel- eller DSL-bredbandsmodemet. 3. Leta upp kabeln (A) som ansluter datorn till modemet. 4. Koppla bara ur kabeln på modemsidan (B). Du kommer att ansluta den till routern senare. A B Figur 6 Installera routern manuellt 13

18 5. Plocka fram Ethernet-kabeln som medföljde NETGEAR-produkten. Anslut den ena änden av Ethernet-kabeln till modemet (C) och den andra änden till internetporten på den trådlös router (D). (Kabeln och etiketten på internetporten är färgkodade.) D C Figur 7 6. Leta upp kabeln (A) som fortfarande är ansluten till datorn (se steg 4). Anslut den kabeln till en port på routern, som port 4 (E), enligt Figur 8. A E Figur Installera routern manuellt 14

19 7. Anslut eventuella andra datorer som ingår i nätverket till routern genom att koppla en Ethernet-kabel från en dator till en av de tre återstående LAN-portarna. 8. Kontrollera att nätverket har konfigurerats (enligt Figur 9). Du kan nu starta nätverket. Figur 9 9. Starta nätverket i rätt ordningsföljd enligt beskrivningen nedan. Om du inte startar eller startar om nätverket i rätt ordningsföljd kan du kanske inte ansluta till internet. Så här startar du nätverket: 1. Anslut och slå på kabel- eller DSL-modemet. Vänta i två minuter. 2. Anslut änden av strömadapterns sladd till väggen eller ett grenuttag och till strömadaptern på den trådlösa routern (F), enligt Figur 10. Vänta i en minut. Figur 10 F Installera routern manuellt 15

20 3. Slå på datorn. Det tar några minuter för routern att etablera en anslutning till datorn och din internetleverantör. För DSL-kunder: Om du loggar in på internet med hjälp av programvara ska du inte köra den programvaran. Du kan behöva gå till menyn Verktyg i Internet Explorer. Klicka på internetalternativ och på Anslutningar. På den fliken markerar du alternativet Ring aldrig upp någon anslutning. Bekräfta anslutningen Du bekräftar att routern är rätt ansluten genom att kontrollera den trådlösa routerns statuslampor (enligt bilden i Figur 11). Figur 11 Tabell 2. Märkning Statuslampor efter installation Beskrivning 1. Ström Strömlampan ska lysa med fast grönt sken. Om den inte gör det går du till Kontrollera routerns grundfunktioner på sidan Push 'N' Connect WPS-lampan lyser inte såvida du inte har konfigurerat trådlös säkerhet. Se Använda Push 'N' Connect (WPS) för att konfigurera det trådlösa nätverket på sidan Trådlöst Lampan för trådlös aktivitet ska lysa när du har slagit på den trådlösa routern. Installera routern manuellt 16

21 Tabell 2. Märkning Statuslampor efter installation (fortsättning) Beskrivning 4. Internet 5. LAN (Portar 1 4) Internetportlampan ska vara tänd. Om den inte är det kontrollerar du att Ethernetkabeln är ordentligt ansluten till internetporten på den trådlösa routern och modemet, samt att modemet är påslaget. En LAN-lampa ska vara tänd för varje dator som är ansluten till nätverket. Grön färg betyder att datorn kommunicerar med 100 Mbit/s, orange färg betyder 10 Mbit/s. Om en LAN-lampa inte lyser för varje ansluten Ethernet-kabel kontrollerar du att Ethernet-kabeln från datorn till routern är rätt ansluten i båda ändarna och att datorn är på. Konfigurera routern för internetåtkomst När du konfigurerar den trådlösa routern manuellt måste du logga in på den för att göra en initial konfigurering, eller senare om du vill göra eventuella ändringar av den trådlösa routerns inställningar. Standardläget återställs när du använder knappen för fabriksåterställning. Mer information finns i Återgå till standardlösenord och standardinställningar på sidan 36. Så här får du åtkomst till routern: 1. Skriv i webbläsarens adressfält. Tryck sedan på Enter. Om du vill ansluta den trådlösa routern kan du välja någon av de här adresserna: eller Ett inloggningsfönster som liknar det i Figur 12 visas. Installera routern manuellt 17

22 Figur När du får ett meddelande om användarnamn och lösenord för routern anger du admin respektive password, båda med gemener. (Av säkerhetsskäl har routern ett eget användarnamn och lösenord.) Användarnamnet och lösenordet för routern är inte desamma som eventuella användarnamn och lösenord du använder till att logga in på din internetanslutning. Fönstret Firmware Upgrade Assistant (uppgraderingsassistenten för fast programvara) visas. 3. Klicka på Yes (ja) för att söka efter ny fast programvara (rekommenderas). Routern söker automatiskt igenom NETGEARs databas efter en ny avbild av den fasta programvaran. Om det inte finns någon ny tillgänglig fast programvara visas meddelandet No New Firmware Version Available. Om du väljer No (nej) kan du söka efter ny fast programvara senare, se användarhandboken online. 4. Om ny fast programvara är tillgänglig ska du klicka på Yes (ja) för att låta routern uppgraderas med den senaste fasta programvaran automatiskt. Försök inte gå ut på nätet, stänga av routern, stänga av datorn eller göra något annat med routern förrän routern har startat om igen! När strömlampan slutat blinka väntar du några sekunder till innan du använder routern. Installera routern manuellt 18

23 5. Klicka på Setup Wizard (installationsguiden) i menyn i den vänstra navigeringsrutan. Fönstret Setup Wizard (installationsguiden) visas. Figur Välj ett av följande alternativ: Välj Yes (ja) om du vill att installationsguiden ska söka rätt på din internetanslutning. Klicka på Next (nästa) när du blir ombedd. Guiden hjälper dig att konfigurera din trådlösa router så att du får åtkomst till internet. Om det inte går att ansluta till den trådlösa routern kontrollerar du egenskaperna för internetprotokollet (TCP/IP) i avsnittet nätverksanslutningar i kontrollpanelen. Den ska vara konfigurerad för att ta emot både IP- och DNS-serveradresser automatiskt. Du hittar mer information i dokumentationen till datorn eller via länkarna i Relaterade dokument på sidan 37. Välj No (nej) om du vill konfigurera anslutningen själv. Klicka på Next (nästa) så visas skärmen Basic Settings (grundläggande inställningar). Ange de uppgifter som krävs för din ISP-anslutning i respektive fält. Om du behöver hjälp följer du anvisningarna i Basic Settings Help (hjälp för grundinställningar) i routerns gränssnitt eller läser i användarhandboken för den här trådlösa routern online. Mer information om konfigurationsinställningarna finns i Konfigurera ett trådlöst nätverk på sidan Klicka på Apply (tillämpa) för att spara inställningarna och slutföra anslutningen. Nu är du trådlöst ansluten till internet! Installera routern manuellt 19

24 Om anslutningen inte fungerar: Kontrollera alla inställningar och se till att du har valt rätt alternativ och skrivit in allting korrekt. Kontakta din internetleverantör för att bekräfta att du har rätt konfigureringsuppgifter. Läs Felsökning på sidan 26. Om problemen kvarstår registrerar du din NETGEAR-produkt och kontaktar NETGEARs tekniska support. Installera routern manuellt 20

25 Konfigurera ett trådlöst nätverk När du har installerat routern måste du logga in på den för att slutföra den trådlösa konfigurationen. De trådlösa nätverkinställningarna på routern måste stämma överens med inställningarna för trådlöst nätverk i alla enheter som ska anslutas trådlöst till routern (som trådlösa nätverkskort och trådlösa datorer). När det gäller trådlösa anslutningar måste routern och alla trådlösa datorer använda samma SSID (även kallat namnet på det trådlösa nätverket) och samma trådlösa säkerhet. NETGEAR rekommenderar starkt att du använder en trådlös säkerhetsfunktion. Inomhus kan datorer anslutas till trådlösa nätverk inom en räckvidd på meter. Detta kan innebära att andra utanför din närmaste omgivning får åtkomst till ditt nätverk. På skärmen Wireless Settings (trådlösa inställningar) kan du ange inställningar för ditt trådlösa nätverk och välja säkerhetsalternativ för nätverket och routern. När du ska konfigurera det trådlösa nätverket kan du ange nätverksnamn (SSID) och säkerhetsinställningar manuellt (se Ange SSID och trådlös säkerhet på sidan 22). Om alla klienter i nätverket har WPS-funktioner kan du använda Wi-Fi Protected Setup (WPS) och automatiskt konfigurera routern och lägga till dina WPS-enheter i det skyddade trådlösa nätverket (se Använda Push 'N' Connect (WPS) för att konfigurera det trådlösa nätverket på sidan 23). Du kan även använda Push 'N' Connect (WPS) till att lägga till WPS-enheter efter att du har konfigurerat ditt SSID och inställningarna för trådlös säkerhet manuellt (rekommenderas). Om du konfigurerar routern från en trådlös dator och du ändrar SSID, kanal eller säkerhetsinställningar för routern förlorar du den trådlösa anslutningen när du klickar på Apply (tillämpa). Du måste sedan ändra datorns trådlösa inställningar så att de överensstämmer med de nya routerinställningarna. Undvik den här situationen genom att använda en dator som är ansluten till routern med en Ethernet-kabel. En fullständig översikt av alla de säkerhetskonfigurationer som kan användas i den här routern finns i användarhandboken online. En länk till användarhandboken finns på resurs-cd:n. Konfigurera ett trådlöst nätverk 21

26 Ange SSID och trådlös säkerhet När du ska ange de trådlösa inställningarna måste du känna till följande: SSID. Det standardinställda SSID:t är NETGEAR. Det trådlösa läge (802.11g/b, or n) som var och en av de trådlösa adaptrarna kan använda. Alternativ för trådlös säkerhet. NETGEAR rekommenderar starkt att du använder en trådlös säkerhetsfunktion. För att du ska kunna implementera trådlös säkerhet på ett framgångsrikt sätt ska du kontrollera alla trådlösa adaptrar och avgöra vilka alternativ för trådlös säkerhet som kan användas i var och en av dem. Ställ in grundläggande trådlös anslutning så här: 1. Logga in på routern genom att gå till adressen eller och ange standardanvändarnamnet admin och standardlösenordet password, eller någon annan LAN-adress och ett lösenord du har konfigurerat. Du kan ange en av följande adresser för att ansluta till din trådlösa router: eller 2. Välj Wireless Settings (trådlösa inställningar) på huvudmenyn så öppnas skärmen Wireless Settings (trådlösa inställningar). Observera att det standardinställda SSID:t är NETGEAR. SSID:t för alla trådlösa adaptrar måste överensstämma med SSID:t som du konfigurerar för den trådlösa routern. Om de inte överensstämmer upprättas ingen trådlös anslutning. 3. Ställ in Region. Välj den region där routern finns. 4. Lämna standardinställningen för trådlöst läge (du kan justera den här inställningen senare, läs mer i användarhandboken). 5. Välj ditt trådlösa säkerhetsalternativ och lösenordsfrasen (mer information om de olika tillgängliga säkerhetstyperna finns i användarhandboken). 6. Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Konfigurera ett trådlöst nätverk 22

27 Så här konfigurerar du datorerna för trådlös anslutning: 1. Konfigurera de trådlösa inställningarna för varje dator eller trådlös adapter så att de har samma namn för trådlöst nätverk (SSID) som routern. 2. Kontrollera att den trådlösa adaptern på varje dator kan användas med det läges- och säkerhetsalternativ du har valt. (Om du har frågor kan du läsa i användarhandboken på nätet eller kontrollera de valda inställningarna i Ange SSID och trådlös säkerhet på sidan 22.) 3. Kontrollera att säkerhetsinställningarna på varje trådlös enhet överensstämmer med routerns säkerhetsinställningar. Om du exempelvis valt ett säkerhetsalternativ som kräver en lösenordsfras måste samma fras användas för varje trådlös dator. 4. Kontrollera att varje trådlös dator har en trådlös länk och kan erhålla en IP-adress av DHCP via routern. På Windows-datorer går du till Kontrollpanelen och väljer Nätverksanslutningar. Kontrollera egenskaperna för trådlösa anslutningar och se till att egenskaperna för TCP/IP har angetts till Erhåll en IP-adress automatiskt. För att ansluta till internet från vilken dator som helst som är ansluten till din trådlösa router öppnar du en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Lampan för internetanslutning på den trådlösa routern bör blinka, vilket anger att det finns kommunikation med internetleverantören. Använda Push 'N' Connect (WPS) för att konfigurera det trådlösa nätverket Om dina trådlösa enheter har funktioner för Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du ansluta dem säkert och enkelt till routern. Leta reda på symbolen på klientenheten. 1 NETGEAR-funktionen Push 'N' Connect bygger på standarden WPS (Wi-Fi Protected Setup). Alla andra Wi-Fi-certifierade och WPS-funktionella produkter bör vara kompatibla med NETGEAR-produkter som implementerar Push 'N' Connect. 1. En lista över Wi-Fi-certifierade produkter från NETGEAR, finns på Konfigurera ett trådlöst nätverk 23

28 Du kan använda WPS på två olika sätt: Om du redan har konfigurerat routerns SSID och säkerhetsalternativ (se Ange SSID och trådlös säkerhet på sidan 22) kan du snabbt och enkelt lägga till trådlösa enheter i nätverket med WPS. I det här fallet sänder routern de befintliga trådlösa inställningarna till den WPSfunktionella enheten. Om du inte har konfigurerat trådlösa alternativ för routern eller aktiverat säkerhet (routern är i standardläget), konfigurerar WPS automatiskt SSID och inställningar för trådlös säkerhet på routern, och sedan skickas de här inställningarna till den trådlösa enheten (t.ex. en trådlös dator). Den första metoden förklaras här. Mer information om den andra metoden finns i användarhandboken. Om du har enheter både med och utan WPS-funktioner i nätverket rekommenderar NETGEAR att du först konfigurerar ditt trådlösa nätverk och säkerhetsinställningarna för det manuellt (se Ange SSID och trådlös säkerhet på sidan 22), och endast använder WPS till att lägga till ytterligare WPS-enheter. Den enda säkerhetsinställningen som inte fungerar tillsammans med WPS är WEP med autentisering med delad nyckel. Så här lägger du till en trådlös enhet med WPS: 1. Tryck på WPS-knappen på routern. Routern börjar då sända ut sina trådlösa inställningar. Du har då 2 minuter på dig att trycka på motsvarande WPS-knapp på den trådlösa enheten. 2. Gör något av följande på den trådlösa enheten: Tryck på en extern WPS-knapp på enhetens utsida, eller Öppna WPS-verktyget på enheten och följ instruktionerna för att ansluta med WPS. WPS-lampan på routern kommer att fortsätta blinka under de 2 minuterna. Om ingen anslutning upprättas kommer LED-lampan att slockna när den slutar blinka. Om en enhet ansluts fortsätter WPS LED-lampan att lysa. När du ansluter ytterligare enheter kommer WPS LED-lampan att fortsätta lysa även om anslutningen misslyckas, eftersom den trådlösa säkerheten fortfarande är aktiv. Anslut sedan till internet med en webbläsare (som Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox) från enheten. Lampan för internetanslutning på den trådlösa routern bör blinka, vilket visar att kommunikation med internetleverantören pågår. Konfigurera ett trådlöst nätverk 24

29 Ytterligare information om hur du konfigurerar det trådlösa nätverket och inställningarna för trådlös säkerhet finns online i användarhandboken. En länk till användarhandboken finns på resurs-cd:n. Konfigurera ett trådlöst nätverk 25

30 Felsökning Om du har problem med att få åtkomst till internet kan du stämma av med checklistan för grundläggande installation att du har anslutit och installerat routern korrekt. Om den grundläggande installationen är korrekt kan du söka efter en lösning till problemet i ett av följande avsnitt. Mer information finns i användarhandboken online. Det finns även en länk till det här dokumentet på resurs-cd:n samt i routerns gränssnitt sedan routern har installerats. Klicka på Documentation (dokumentation) på huvudmenyn. Checklista för grundläggande installation Följande saker är de vanligaste felen som uppstår vid den första routerinstallationen. Läs igenom checklistan noggrant och kontrollera att du har följt alla rekommenderade procedurer. Starta alltid om nätverket i den här ordningen: 1. Stäng av och koppla ur modemet från eluttaget. Stäng av den trådlösa routern och datorn. 2. Sätt på modemet och vänta i två minuter. 3. Slå på den trådlösa routern och vänta i en minut. 4. Slå på datorn. Kontrollera att Ethernet-kablarna är ordentligt anslutna. Internetstatuslampan på den trådlösa routern tänds om Ethernet-kabeln till den trådlösa routern från modemet är ordentligt isatt och både modemet och den trådlösa routern är påslagna (se Ansluta den trådlösa routern på sidan 13). För varje påslagen dator som är ansluten till den trådlösa routern och som är rätt ansluten med en Ethernet-kabel tänds motsvarande LAN-portstatuslampa på den trådlösa routern. Etiketten på baksidan av den trådlösa routern visar numret för varje LAN-port (se LAN (Portar 1 4) på sidan 3). Se till att datorns nätverksinställningar är korrekta. LAN-anslutna datorer måste vara konfigurerade för att ta emot IP-adresser automatiskt via DHCP. Mer information finns via länkarna i Relaterade dokument på sidan 37. Felsökning 26

31 Vissa kabelmodemtjänster kräver att du använder MAC-adressen för den dator som är registrerad till kontot. Om så är fallet väljer du Use this Computer s MAC Address ( använd den här datorns MAC-adress ) i routerns MAC-adressdel i menyn Basic Settings (grundinställningar). Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Starta om nätverket i rätt ordningsföljd. Kontrollera routerns statuslampor om du vill bekräfta att du har rätt routerfunktion. Strömlampan ska lysa med ett fast grönt sken inom två minuter efter att du har slagit på routern. I annat fall konfigurerar du om routern enligt instruktionerna i Återgå till standardlösenord och standardinställningar på sidan 36. Kontrollera routerns grundfunktioner När du har slagit på strömmen till routern bör följande inträffa: 1. När strömmen slås på kontrollerar du att strömlampan lyser (se Frontpanelen på sidan 2 för bild). 2. Bekräfta att strömlampan lyser orange inom ett par sekunder, vilket indikerar att starttestet genomförs. 3. Efter ungefär 1 minut kontrollerar du att: a. Strömlampan ändrar färg till grönt. b. LAN-portarnas lampor för de anslutna lokala portarna är tända. Om en ports lampa är tänd har en länk upprättats till den anslutna enheten. Om en LANport är ansluten till en 100 Mbit/s-enhet kontrollerar du att portens lampa lyser grönt. Om porten är 10 Mbit/s kommer lampan att lysa orange. c. Internetporten är ansluten och lampan lyser. 4. Om du har aktiverat trådlös säkerhet kontrollerar du att statuslampan för Push 'N' Connect lyser (i annat fall ska statuslampan för Push 'N' Connect vara släckt). Om felaktigt beteende uppvisas söker du efter en lösning i följande lista: Strömlampan lyser inte. Om strömlampan och de andra lamporna inte lyser (se Ansluta den trådlösa routern på sidan 13) kontrollerar du följande: Se till att strömsladden är korrekt ansluten till routern och att strömadaptern är korrekt ansluten till ett fungerande eluttag. Kontrollera att du använder den strömadapter som levererats av NETGEAR för den här produkten. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. Felsökning 27

32 Strömlampan blinkar långsamt och kontinuerligt med grönt sken. Routerns fasta programvara är skadad. Så här återställer du den fasta programvaran: a. Se till att datorn är ansluten till routern och att routern är på. b. Sätt i den resurs-cd som levererades med routern i datorn. Cd-skivan startar automatiskt och känner av vilket språk du använder på datorn. Välj ett annat språk om du vill. Om cd-skivan inte startar automatiskt öppnar du cd-skivan och dubbelklickar på. c. Klicka på Supporting Software, (stödprogram) i menyn på cd-skivan, välj Netgear Firmware Recovery Utility och följ sedan anvisningarna för återställning. När du installerar verktyget placeras en genvägsikon till NETGEAR Router Recovery (routeråterställning) på datorns skrivbord. d. När återhämtningen av den fasta programvaran är klar ska du följa anvisningarna för att återställa dina konfigurationsinställningar. Strömlampan fortsätter att lysa orange. När routern är påslagen lyser strömlampan orange i cirka 1 minut och övergår sedan till grönt. Om lampan inte ändrar färg till grönt har ett problem uppstått med routern. Om strömlampan fortfarande lyser orange 2 minuter efter att strömmen slagits på till routern: a. Slå av och på strömmen och kontrollera att routern återställs. b. Ändra routerns konfiguration till fabriksstandardinställningen. Den här proceduren förklaras i Återgå till standardlösenord och standardinställningar på sidan 36. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. Internetlampan fortsätter att lysa orange. När routern är påslagen lyser internetlampan orange i cirka 1 minut och går sedan över till grönt. Om lampan inte ändrar färg till grönt har ett problem uppstått med routern. Följande gäller om internetlampan fortfarande lyser orange 2 minuter efter att strömmen slagits på till routern: a. Det finns ingen åtkomst till internet. Kontrollera att internetinställningen stämmer. b. Återställ routerns konfiguration till standardinställningarna och konfigurera sedan om routern. Den här proceduren förklaras i Återgå till standardlösenord och standardinställningar på sidan 36. c. Slå av och på strömmen och kontrollera att routern återställs. Felsökning 28

33 Internet- eller LAN-portlamporna lyser inte. Om någon av LAN- eller internetlamporna inte lyser när Ethernet-anslutningen är upprättad gör du följande: a. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till routern och datorn. b. Kontrollera att strömmen är påslagen på den anslutna datorn. c. Kontrollera att du använder Ethernet-kablar, som den kabel som medföljde den trådlösa routern. Det finns instruktioner i Ansluta den trådlösa routern på sidan 13. Mer information om WPS-funktionalitet och avancerade funktioner kan du hitta i användarhandboken. Felsökning för inloggningsproblem Om du inte kan logga in på den trådlösa routern kontrollerar du följande: Om du använder en Ethernet-ansluten dator kontrollerar du Ethernet-anslutningen mellan datorn och routern enligt beskrivningen i Kontrollera routerns grundfunktioner på sidan 27. Kontrollera att du använder rätt inloggningsinformation. Det fabriksstandardinställda inloggningsnamnet är admin och lösenordet är password. Kontrollera att Caps Lock inte är aktivt när du skriver in informationen. Kontrollera att datorns IP-adress ligger på samma undernät som routern. Om du använder det rekommenderade adresseringsschemat borde datorns adress ligga inom intervallet till Titta i dokumentationen till datorn eller gå till Förbereda en dator för nätverksåtkomst i Relaterade dokument på sidan 37 om du behöver hjälp att konfigurera datorn. Om datorn inte är i kontakt med en DHCP-server kommer vissa operativsystem att dela ut en IP-adress inom intervallet x.x. Om din IP-adress finns inom det här intervallet kontrollerar du att du har en bra anslutning från datorn till routern och startar sedan om datorn. Om routerns IP-adress har ändrats och du inte känner till den nuvarande IP-adressen återställer du routerns konfiguration till fabriksstandard. Den här proceduren förklaras i Återgå till standardlösenord och standardinställningar på sidan 36. Kontrollera att din webbläsare har Java, JavaScript eller ActiveX aktiverat. Om du använder Internet Explorer klickar du på Uppdatera för att vara säker på att Java-appletprogrammet hämtas. Försök att stänga webbläsaren och öppna den igen. Felsökning 29

34 Om du försöker konfigurera din NETGEAR-router som en extra router bakom en befintlig router i nätverket bör du överväga att ersätta den befintliga routern istället. NETGEAR stöder inte en sådan konfiguration. Om du försöker konfigurera din router från NETGEAR som en ersättning för en ADSLgateway i ditt nätverk kan inte routern utföra vissa tjänster, till exempel konvertering av ADSL- eller kabeldata till Ethernet-nätverksinformation. NETGEAR stöder inte en sådan konfiguration. Kontrollera internetanslutningen Om routern inte kan anslutas till internet kontrollerar du först att internetanslutningen fungerar och sedan den trådlösa routern. Internetanslutning. Statuslamporna för kabel- eller DSL-modemet visar om modemanslutningen är korrekt eller inte. Läs i dokumentationen till modemet eller kontakta internetleverantören för att få hjälp med att kontrollera att modemet är ordentligt anslutet. Den trådlösa routerns internetlampa lyser eller blinkar grönt. Om internetlampan lyser eller blinkar grönt har du en bra internetanslutning och sladdarna är rätt kopplade. Den trådlösa routerns internetlampa lyser inte. Om internetlampan inte lyser kontrollerar du att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till kabel- eller DSL-modemet och datorn och att både modemet och den trådlösa routern är påslagna. Ta emot en IP-adress för internet Om det inte går att ansluta till internet med den trådlösa routern och internetlampan lyser orange, kontrollerar du om den trådlösa routern kan hämta en IP-adress från internetleverantören. Om du inte har statisk IP-adress begär den trådlösa routern en IP-adress från internetleverantören automatiskt. Så här gör du för att kontrollera IP-adressen från webbläsarens gränssnitt: 1. Logga in på den trådlösa routern. 2. Använd länken Router Status under rubriken Maintenance (underhåll) till att kontrollera att en IP-adress visas för internetporten. Om visas har routern inte mottagit någon IP-adress från internetleverantören. Felsökning 30

35 Om routern inte kan ta emot en IP-adress från internetleverantören kan problemet vara något av följande: Internetleverantören kanske kräver inloggning. Fråga internetleverantören om PPPoEinloggning (PPP via Ethernet) krävs. Du kan ha skrivit fel tjänstnamn, användarnamn eller lösenord. Se Felsökning av PPPoE på sidan 31. Internetleverantören kanske söker efter datorns värdnamn. Tilldela den trådlösa routern datorns värdnamn för ditt internetleverantörskonto på skärmen Basic Settings (grundinställningar). Internetleverantören kanske bara tillåter en Ethernet MAC-adress för internetanslutning, och söker i så fall efter datorns MAC-adress. Om så är fallet måste du: Informera internetleverantören om att du har köpt en ny nätverksenhet och be dem använda den trådlösa routerns MAC-adress. Konfigurera routern till att förfalska datorns MAC-adress. På skärmen Basic Settings (grundinställningar) i routerns MAC-adressdel väljer du Use this Computer s MAC Address ( använd den här datorns MAC-adress ) och klicka på Apply (tillämpa). Starta sedan om nätverket i rätt ordningsföljd. (se Checklista för grundläggande installation på sidan 26). Felsökning av PPPoE Om du använder PPPoE kan du pröva att felsöka din internetanslutning. Så här felsöker du en PPPoE-anslutning: 1. Logga in på den trådlösa routern. 2. Välj Router Status under Maintenance (underhåll) på huvudmenyn. 3. Klicka på Connection Status (anslutningsstatus). Om alla steg ger resultatet OK fungerar PPPoE-anslutningen. Om något av stegen resulterar i Failed (misslyckades) kan du försöka ansluta på nytt genom att klicka på Connect (anslut). Den trådlösa routern kommer att göra oändligt många anslutningsförsök. Om du inte lyckats ansluta efter flera minuter kan du ha angett fel tjänstnamn, användarnamn eller lösenord. Det kan också bero på ett underhållsproblem hos internetleverantören. Om du inte ansluter manuellt kommer PPPoE-autentisering inte att användas för den trådlösa routern förrän data har överförts till nätverket. Felsökning 31

36 Felsökning av internetåtkomst Om den trådlösa routern kan ta emot en IP-adress men datorn inte kan öppna webbsidor från internet kontrollerar du följande: Det går kanske inte att identifiera DNS-serveradresser på datorn. En DNS-server är en värd på internet som översätter internetnamn (t.ex. www-adresser) till numeriska IP-adresser. Vanligen tillhandahåller internetleverantören adresser till en eller två DNS-servrar som du kan använda. Om du angav en DNS-adress under konfigurationen av den trådlösa routern startar du om datorn. Du kan också konfigurera datorn manuellt med DNS-adresser enligt beskrivningen i dokumentationen till datorn. Den trådlösa routern kanske inte är konfigurerad som standardgateway i datorn. Starta om datorn och kontrollera att du har åtkomst till routerns användargränssnitt via Använda pingfunktionen för felsökning De flesta datorer och routrar har ett diagnostikverktyg som kallas ping och som skickar en begäran till en målenhet. Enheten svarar sedan. Pingfunktionen gör det enkelt att felsöka ett nätverk. Testa anslutningen mellan datorn och routern Du kan pingtesta den trådlösa routern för att kontrollera att LAN-anslutningen från datorn till routern är korrekt. Så här pingtestar du den trådlösa routern från en dator med Windows: 1. I systemfältet i Windows klickar du på Start och väljer Kör. 2. I fältet som visas skriver du ping följt av routerns adress, som i exemplet: ping 3. Klicka på OK. Följande meddelande ska visas: Pinging with 32 bytes of data Om anslutningen fungerar visas det här meddelandet: Reply from bytes=32 time=nn ms TTL=xxx Om anslutningen inte fungerar visas det här meddelandet: Request timed out Felsökning 32

37 Om anslutningen inte fungerar korrekt kan problemet vara något av följande: Felaktiga fysiska anslutningar Kontrollera att LAN-portens lampa är tänd. Om lampan inte lyser följer du instruktionerna i Checklista för grundläggande installation på sidan 26. Kontrollera att respektive lampor lyser för datorns nätverksgränssnittskort. Felaktig nätverkskonfiguration Kontrollera att programvarorna för Ethernet-kortet och TCP/IP är installerade och konfigurerade på datorn. Kontrollera att IP-adresserna för routern och datorn är korrekta och att båda adresserna finns på samma undernät (t.ex x/ ). Testa anslutningen från en dator till internet När du har kontrollerat att anslutningen mellan datorn och den trådlösa routern fungerar ordentligt kan du testa anslutningen mellan datorn och internet. Så här testar du anslutningen med hjälp av ping från en Windows-dator: 1. I systemfältet i Windows klickar du på Start och väljer Kör. 2. I fältet som visas skriver du cmd. Kommandotolken visas i ett fönster. 3. Skriv följande vid >: ping -n 10 <IP-adress> där <IP-adress> är IP-adressen till en fjärrenhet, t.ex. internetleverantörens DNS-server. 4. Tryck på Enter. Om anslutningen fungerar korrekt visas svar enligt tidigare avsnitt. Om du inte får svar: Kontrollera att datorn har routerns IP-adress inställd som standardgateway. Du kan visa standardgatewayen genom att välja Start > Run (start > kör) och klicka på OK. Då visas ett kommandofönster där du anger ipconfig. Kontrollera att datorns nätverksadress (den del av IP-adressen som anges av nätmasken) inte är samma som fjärrenhetens nätverksadress. Om internetleverantören har tilldelat datorn ett värdnamn skriver du värdnamnet som Account Name (kontonamn) i menyn Basic Settings (grundinställningar). Felsökning 33

38 Tekniska specifikationer Standardinställningar Det här avsnittet innehåller fabriksinställningar och tekniska specifikationer för N150 Wireless Router modell WNR1000v3. Tabell 3. Standardinställningar för hemrouter Funktion Standardinställning Routerinloggning URL för routerinloggning routerlogin.net eller admin password Inloggningsnamn (skiftlägeskänsligt) Inloggningslösenord (skiftlägeskänsligt) Internetanslutning WAN MAC-adress Maskinvarans standardadress (på etiketten) MTU-storlek Lokalt nätverk Routerns LAN IP-adress (på IP-adressen för Gatewayen) IP-subnätmask DHCP-server Aktiverad Tidszon GMT (Pacific Time) för Nordamerika GMT för andra länder Tidszon justerad för sommartid Avaktiverad Brandvägg Inkommande (trafik som kommer från internet) Utgående (trafik som skickas ut på internet) Avaktiverad (blockerar all oombedd trafik utom trafik i port 80, http-porten) Aktiverat (allt) Tekniska specifikationer 34

39 Tabell 3. Standardinställningar för hemrouter (fortsättning) Funktion Trådlöst Trådlös kommunikation SSID-namn Säkerhet Sänd ut SSID Överföringshastighet Land/region RF-kanal Driftläge Dataöverföringshastighet Uteffekt Standardinställning Aktiverad NETGEAR Avaktiverad Aktiverad Auto a USA (Endast Nordamerika; varierar annars efter land och region) 11 i Nordamerika, 13 i de flesta andra regioner Upp till 150 Mbit/s Bästa Full a. Maximal trådlös signalhastighet är härledd från specifikationerna utgivna av IEEE, standard Verklig överföringshastighet varierar. Nätverksförhållanden och faktorer i omgivningen, som mängden nätverkstrafik, byggnadsmaterial och -konstruktion samt hur nätverket är dimensionerat, kan påverka den verkliga överföringshastigheten. Tekniska specifikationer 35

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NETGEAR N 300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Installationshandbok för N150 Wireless Router

Installationshandbok för N150 Wireless Router Installationshandbok för N150 Wireless Router NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10701-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Augusti 2010 208-10660-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR, NETGEAR

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Installationshandbok för router med ADSL-modem

Installationshandbok för router med ADSL-modem Installationshandbok för router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10031-01 2006-2 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Maj 2011 208-10778-02 v1.0 2011 by NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10380-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken

Läs mer

WN3500RP Installationshandbok

WN3500RP Installationshandbok Universal dubbelbands WiFi-förlängare skrivbord/väggkontakt WN3500RP Installationshandbok ANSLUT TRÅDBUNDNA ENHETER TRÅDLÖST 2,4 OCH 5 GHz TRÅDLÖS UTÖKNING BEFINTLIG ROUTER Utökad trådlös räckvidd Befintlig

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Modell R8500. Förpackningens innehåll

Snabbstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Modell R8500. Förpackningens innehåll Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Installationshandbok för router

Installationshandbok för router Installationshandbok för router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2008 208-10194-03 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypern är registrerade

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500

N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500 N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500 Installationshandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10392-02 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator För mer detaljerade anvisningar om inställning

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar 1. Om du har köpt denna router för att kunna dela din bredbandsanslutning

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll - EW-7438RPn Air - CD med snabbinstallationsguide och bruksanvisning på flera språk - Snabbinstallationsguide

Läs mer

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide BIPAC-5100 / 5100W (Trådlös) ADSL Router Quick Start Guide Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL-Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g.

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Installationshandbok för router

Installationshandbok för router Installationshandbok för router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10050-01 2006-01-17 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som tillhör

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen STARTBOXEN innehåller INNEHÅLLER följande FÖLJANDE utrustning UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10093-01 2006-4 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e 1 INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopplade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden,

Läs mer

Quick Installation Guide. PT8133W: 1MP WPS 802.11n

Quick Installation Guide. PT8133W: 1MP WPS 802.11n PT8133/33W Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska PT8133: 1MP PoE PT8133W: 1MP WPS 802.11n Varning innan installation

Läs mer

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare.

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. NETGEAR rekommenderar att du endast använder den officiella NETGEARkundtjänsten. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten

Läs mer

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NÄTADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Innehåll Dela en USB-enhet på nätverket... 3 Dela en USB-skrivare... 5 Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-programmet...

Innehåll Dela en USB-enhet på nätverket... 3 Dela en USB-skrivare... 5 Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-programmet... Premiumfunktioner Innehåll Dela en USB-enhet på nätverket... 3 Dela en USB-skrivare... 5 Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-programmet... 8 2 Dela en USB-enhet på nätverket ReadySHARE

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installationsmanual för Tyfon ADSL

Installationsmanual för Tyfon ADSL Installationsmanual för Tyfon ADSL Introduktion För att underlätta för våra kunder har vi valt att leverera samtliga tjänster med en DHCP-tilldelad IP-adress vilket underlättar för er som kund. Har ni

Läs mer

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000 Installationshandbok NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Innehåll Kom igång............................................ 3 Ansluta på resan....................................

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet med kabel...6 Vad

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning Freeway WEB bussadapter Installations- och bruksanvisning Läs denna anvising noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida behov. FREEWAY Enervent Freeway WEB www.enervent.se

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installation Powerline 500 Modell XAVB5221 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-nätverkslösningarna ger dig ett alternativ till endast-etherneteller

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer