Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem"

Transkript

1 Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc Great America Parkway Santa Clara, CA USA

2 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som tillhör Netgear, Inc. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR tillskriver sig ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. ii

3 Innehåll Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Vad finns i lådan? Frontpanelen på Router Bakpanelen på Router Vad du behöver innan du börjar Krav för Internet-konfiguration Förstå ADSL-mikrofilter Datorer som är inställda på DHCP Installation av Trådlös router med ADSL-modem Hur du installerar och testar en grundläggande trådlös anslutning Implementera lämplig trådlös säkerhet Kapitel 2 Felsökning Basfunktioner Strömlysdioden lyser inte Testlysdioden tänds inte alls eller förblir tänd Lysdioderna för LAN- eller ADSL Internet-porten lyser inte Felsökning av gränssnittet för webbkonfiguration Felsökning av anslutningen till Internet-leverantören ADSL-länk Ta emot en IP-adress för Internet Felsökning av PPPoE eller PPPoA Felsökning av Internet-åtkomst Felsökning av ett TCP/IP-nätverk med hjälp av pingfunktionen Testa LAN-anslutningen till routern

4 Testa anslutningen mellan datorn och en fjärrenhet Återgå till standardinställning av konfiguration och lösenord Använda återställningsknappen Bilaga A Relaterade dokument 2

5 Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router med ADSL-modem för Internetåtkomst och gör baskonfigurationer för trådlös anslutning. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande saker: Trådlös router med ADSL-modem Nätadapter (varierar lokalt) Ethernet-kabel av kategori 5 (Cat 5) Telefonsladd med RJ-11-kontakt Mikrofilter (antal och typ varierar lokalt) Resurs-CD som innehåller: Insta llationsguiden Smart Wizard Den här handboken Kort med support- och garantiinformation Om någon del är felaktig, skadad eller saknas helt kontaktar du din NETGEAR-återförsäljare. Behåll förpackningen, inklusive förpackningsmaterialet, ifall du måste skicka tillbaka produkten för reparation. Ansluta Router till Internet 1-1

6 Frontpanelen på Router Frontpanelen på trådlös router med ADSL-modem som visas nedan innehåller lysdioder som visar status Figur 1-1 Du kan använda lysdioderna till att kontrollera olika tillstånd. Tabell 1-1 beskriver varje lysdiod. Tabell 1-1. Beskrivning av lysdioderna Märkning Aktivitet Beskrivning 1. Ström 2. Test 3. Internet 4. Trådlöst 5. LAN På Av På Av Blinkar orange På grönt Blinkar grönt På Av På (grönt) Blinkar (grönt) På (orange) Blinkar (orange) Av Routern tar emot ström. Routern tar inte emot ström. Systemet initieras. Systemet är klart och igång. Anger att ADSL förbereds. Internet-porten har upptäckt en länk med en ansluten enhet. Data överförs eller tas emot av Internet-porten. Anger att den trådlösa porten initieras. Den trådlösa kopplingspunkten är avslagen. Den lokala porten har upptäckt en länk med en enhet på 100 Mbit/s. Data har överförts eller tagits emot med 100 Mbit/s. Den lokala porten har upptäckt en länk med en enhet på 10 Mbit/s. Data har överförts eller tagits emot med 10 Mbit/s. Ingen länk har hittats på den här porten. 1-2 Ansluta Router till Internet

7 Bakpanelen på Router Bakpanelen på trådlös router med ADSL-modem innehåller portanslutningar Figur 1-2 Betraktat från vänster till höger innehåller bakpanelen följande element: 1. Uttag för nätadapter 2. Fyra lokala Ethernet RJ-45 LAN-portar för anslutning av router till de lokala datorerna 3. RJ-11 ADSL-port för anslutning av router till en ADSL-linje 4. Knapp för att återställa fabriksstandardläget 5. Trådlös antenn Vad du behöver innan du börjar Du behöver förbereda följande innan du kan ställa in router: Aktiv Internet-tjänst från ett ADSL-konto. Konfigurationsinformation från Internet-leverantören (ISP) för ditt ADSL-konto. ASDL-mikrofilter enligt beskrivning nedan. Dina datorer ska vara inställda på DHCP. Ansluta Router till Internet 1-3

8 Krav för Internet-konfiguration Beroende på hur Internet-leverantören installerat ditt konto behöver du en eller flera av de här konfigurationsparametrarna för att kunna ansluta router till Internet: Parametrarna VPI (Virtual Path Identifier)/VCI (Virtual Channel Indentifier) Multiplexing-metod Värd- och domännamn Inloggningsnamn och -lösenord från Internet-leverantören DNS-adresser (Domain Name Server) från Internet-leverantören Fast (statisk) IP-adress Internet-leverantören ska ha gett dig all information som behövs för att ansluta till Internet. Om du inte hittar informationen kan du fråga efter den hos Internet-leverantören. Förstå ADSL-mikrofilter ADSL-tekniken använder samma nät som telefontjänsten. ADSL lägger dock till signaler till telefonlinjerna vilket ger störningar i telefontjänsten. Du måste använda ADSL-mikrofilter för att filtrera bort signalerna innan de når telefonen. Obs! Om du har köpt trådlös router med ADSL-modem-enheten i ett land där mikrofilter inte medföljer måste du köpa ett separat. 1-4 Ansluta Router till Internet

9 ADSL-mikrofilter Phone Figur 1-3 Varje enhet såsom en telefon, faxmaskin telefonsvarare eller nummerpresentatör kräver ett ADSLmikrofilter. Varning! Anslut inte trådlös router med ADSL-modem till ADSL-nätet genom ett mikrofilter om inte mikrofiltret är en kombination av mikrofilter/linjedelare som är särskilt utformat för ändamålet. Därigenom förhindrar du att Internetanslutningen blockeras. Om du är osäker på det här kan du ansluta trådlös router med ADSL-modem direkt till ADSL-nätet. ADSL-mikrofilter med inbyggd linjedelare ADSL Phone Line Figur 1-4 Använd ett ADSL-mikrofilter med inbyggd linjedelare om det finns ett enda vägguttag som måste tillhandahålla anslutning för både trådlös router med ADSL-modem och telefonutrustningen. Datorer som är inställda på DHCP Före den initiala anslutningen till router måste datorn ställas in så att den automatiskt får sin TCP/IP-konfiguration från router via DHCP. Det vanligaste är att så sker. CD-skivan med Smart Wizard från NETGEAR tillgodoser automatiskt det kravet. För manuell installation kan du studera dokumentationen som levererades tillsammans med datorn. Installation av Trådlös router med ADSL-modem Installation av trådlös router med ADSL-modem sker i fyra steg: Ansluta Router till Internet 1-5

10 1. Installera ADSL-filter på telefonlinjerna. 2. Anslut router till ADSL-linjen. 3. Logga in på router. 4. Anslut till Internet. Följ stegen nedan för att ansluta router till nätverket. Innan du börjar letar du upp informationen om ADSL-konfiguration från Internet-leverantören (ISP). 1. Anslut ADSL-filtret. Obs! Om du har köpt DG834G-enheten i ett land där ADSL-filter inte medföljer måste du köpa ett separat. a. Du måste installera ett ADSL-filter för varje telefon som använder samma telefonlinje som trådlös router med ADSL-modem. Välj filtret som levererades tillsammans med trådlös router med ADSL-modem Filter med en linje: används med en telefon eller faxmaskin. 2. Linjedelare: används med ett filter med en linje för att dela ett uttag mellan en telefon och trådlös router med ADSL-modem. 3. Filter med två linjer och linjedelare: används för att dela ett uttag mellan en telefon och trådlös router med ADSL-modem. Figur Ansluta Router till Internet

11 b. Exempel på filter med två linjer. Anslut filtret med två linjer till telefonjacket och anslut telefonen till telefonuttaget (A): A Figur 1-6 Obs! Om du använder ett filter med en linje med separat linjedelare sätter du in linjedelaren i telefonuttaget, ansluter filtret med en linje till linjedelaren och ansluter telefonen till filtret. Ansluta Router till Internet 1-7

12 2. Anslut trådlös router med ADSL-modem till ADSL-filtret. a. Med hjälp av den medföljande telefonsladden med RJ-1-uttag ansluter du ADSL-porten (B) på trådlös router med ADSL-modem till ADSL-porten på (C) filtret med två linjer. C Figur 1-7 B Varning! Om du ansluter filtret till trådlös router med ADSL-modem på fel sätt blockeras ADSL-anslutningen. 1-8 Ansluta Router till Internet

13 b. Anslut Ethernet-kabeln (D) mellan en LAN-port på trådlös router med ADSL-modem och datorns Ethernet-adapter. D Figur 1-8 c. Anslut strömadapterns ena del till router och den andra delen till ett strömuttag. Kontrollera följande: Strömlampan lyser när du har slagit på router. Testlampan tänds snabbt och slocknar sedan. Den trådlösa lampan lyser när du har slagit på router. ADSL-lampan lyser grönt vilket betyder att du är ansluten till ADSL-nätverket. d. Sist av allt slår du på datorn. Om någon programvara vanligen loggar in dig på Internetanslutningen ska du inte köra det programmet. Avbryt det om det startar automatiskt. Kontrollera följande: Ansluta Router till Internet 1-9

14 De lokala lamporna tänds för alla anslutna datorer. 3. Logga in på trådlös router med ADSL-modem. Obs! Datorn måste konfigureras för DHCP. Instruktioner om hur du konfigurerar för DHCP får du i dokumentationen som levererades tillsammans med datorn eller Förbereda en dator för nätverksåtkomst. a. Skriv i adressfältet på en webbläsare, t.ex. Internet Explorer eller Netscape Navigator. Figur 1-9 Det här inloggningsfönstret öppnas: Figur 1-10 Skriv admin för användarnamn och password för lösenord med gemener Ansluta Router till Internet

15 b. När du har loggat in visas menyn nedan. Figur Anslut till Internet Du kan nu konfigurera trådlös router med ADSL-modem för anslutning till Internet. Det finns två sätt att konfigurera trådlös router med ADSL-modem för anslutning till Internet: a. Låt trådlös router med ADSL-modem Setup Wizard automatiskt upptäcka vilket slags Internet-anslutning du har och konfigurera den. b. Välj manuellt vilken slags Internet-anslutning du har och konfigurera den. I båda fallen ska du använda konfigurationsparametrarna från Internet-leverantören för att säkerställa att konfigurationsinställningarna för Internet-anslutningen blir korrekta. 5. Testa Internet-anslutningen. Längst ner på menyn Setup (installation) klickar du på Test. Om webbplatsen NETGEAR inte visas inom en minut går du till Kapitel 2, Felsökning. Din trådlös router med ADSL-modem är nu konfigurerad för att tillhandahålla Internet-åtkomst för nätverket. Din trådlös router med ADSL-modem ansluter automatiskt till Internet när någon av datorerna kräver åtkomst. Du behöver inte köra något uppringnings- eller inloggningsprogram som Dial-Up Networking eller EnterNet för att ansluta, logga in eller koppla från. De funktionerna utförs automatiskt av trådlös router med ADSL-modem efter behov. För att komma åt Internet från vilken dator som helst som är ansluten till trådlös router med ADSL-modem öppnar du en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator. Lysdioden för Internet-anslutning på trådlös router med ADSL-modem bör blinka och därmed visa att det finns kommunikation med Internet-leverantören. Webbläsaren bör öppna en webbsida. Ansluta Router till Internet 1-11

16 Hur du installerar och testar en grundläggande trådlös anslutning Följ instruktionerna nedan för att installera och testa en grundläggande trådlös anslutning. När du har etablerat en grundläggande trådlös anslutning kan du aktivera de säkerhetsinställningar som passar dina behov. 1. Logga in på den standardinställda LAN-adressen för trådlös router med ADSL-modem på med det standardinställda användarnamnet admin och lösenordet password. Du kan också använda den LAN-adress eller det lösenord du själv har ställt in. 2. Klicka på länken till de trådlösa inställningarna i huvudmenyn för trådlös router med ADSLmodem. 3. Observera att det standardinställda SSID:t är NETGEAR. Obs! SSID:t för alla trådlösa adaptrar måste överensstämma med SSID:t som du konfigurerar i trådlös router med ADSL-modem. Om de inte överensstämmer upprättas ingen trådlös anslutning. 4. Ställ in region. Välj den region i vilken det trådlösa gränssnittet ska användas. 5. Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Obs! Om du konfigurerar router från en trådlös dator och du ändrar SSID, kanal eller säkerhetsinställningar förrouter förlorar du den trådlösa anslutningen när du klickar på Apply (tillämpa). Du måste sedan ändra datorns trådlösa inställningar så att de överensstämmer med de nya inställningarna för router. 6. Konfigurera och testa datorerna för trådlös anslutning. Programmera datorernas trådlösa adapter så att den har samma trådlösa nätverksnamn (SSID) som trådlös router med ADSL-modem. Kontrollera att de har en trådlös länk och kan erhålla en IP-adress av DHCP från router Ansluta Router till Internet

17 Implementera lämplig trådlös säkerhet Varning! Inomhus kan datorer ansluta över g trådlösa nätverk med en maximal räckvidd på upp till drygt 100 meter. Med sådana avstånd kan andra utanför din närmaste omgivning få åtkomst till ditt nätverk. Till skillnad från data från trådanslutna nätverk kan trådlösa dataöverföringar gå utanför väggarna och tas emot från vem som helst med en kompatibel adapter. Av den anledningen bör du använda säkerhetsfunktionerna i den trådlösa utrustningen. trådlös router med ADSL-modem har mycket effektiva säkerhetsfunktioner som beskrivs i detalj i referenshandboken som finns tillgänglig från en länk på CD-skivan liksom från en länk i huvudmenyn på router. Följ instruktionerna i handboken och hjälpfönstren på router för att ta i bruk de säkerhetsfunktioner som är tillämpliga för dina behov. Ansluta Router till Internet 1-13

18 1-14 Ansluta Router till Internet

19 Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av trådlös router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet. För de vanligaste problemen som visas i listan går du till angivet avsnitt. Är routern påslagen? Gå till Basfunktioner på sidan 2-1. Är routern rätt ansluten? Gå till Basfunktioner på sidan 2-1. Jag kommer inte åt routerns konfiguration med min webbläsare. Gå till Felsökning av gränssnittet för webbkonfiguration på sidan 2-3. Jag har konfigurerat routern men har inte åtkomst till Internet. Gå till Felsökning av anslutningen till Internet-leverantören på sidan 2-4. Jag kommer inte ihåg lösenordet för routerns konfiguration. Gå till Använda återställningsknappen på sidan 2-9. Jag vill ta bort konfigurationen och börja om från början. Gå till Återgå till standardinställning av konfiguration och lösenord på sidan 2-9. Basfunktioner När du har slagit på strömmen till routern bör följande inträffa: 1. När strömmen slås på kontrollerar du att strömlysdioden lyser (illustrationer och förklaringar till lysdioder finns i Frontpanelen på Router på sidan 1-2 ). 2. Kontrollera att testlysdioden tänds inom några sekunder, vilket anger att proceduren för starttest pågår. 3. Efter cirka 10 sekunder kontrollerar du att: a. Testlysdioden har slocknat. Felsökning 2-1

20 b. LAN-portarnas lysdioder för de anslutna lokala portarna är tända. c. Lysdioden för ADSL Internet-porten är tända. Om en ports lysdiod är tänd har en länk upprättats till den anslutna enheten. Om en LAN-port är ansluten till en 100 Mbit/s-enhet kontrollerar du att portens lysdiod lyser grönt. Om porten är 10 Mbit/s kommer lysdioden att lysa orange. Om inget av detta sker går du till tillämpligt avsnitt nedan. Strömlysdioden lyser inte Om strömlysdioden och andra lysdioder inte lyser trots att routern är påslagen: Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till routern och att strömadaptern är korrekt ansluten till ett fungerande strömuttag. Kontrollera att du använder den strömadapter som levererats av NETGEAR för den här produkten. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. Testlysdioden tänds inte alls eller förblir tänd När routern är påslagen tänds testlysdioden i cirka 10 sekunder och slocknar sedan. Om testlysdioden inte tänds alls eller förblir tänd är det något fel på routern. Om du har problem med testlysdioden: Slå av och på strömmen och kontrollera om routern återställs och lysdioden blinkar i rätt tidsintervall. Om alla lysdioder inklusive testlysdioden fortfarande lyser en minut efter att strömmen har slagits på: Slå av och på strömmen och kontrollera om routern återställs. Ändra routerns konfiguration till fabriksstandardinställningen. Därmed blir routerns IP-adress Den här proceduren förklaras i Använda återställningsknappen på sidan 2-9. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. 2-2 Felsökning

21 Lysdioderna för LAN- eller ADSL Internet-porten lyser inte. Om antingen lysdioderna för LAN eller lysdioden för ADSL Internet inte lyser när Ethernetanslutningen är etablerad kontrollerar du följande: Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till routern och hubben eller arbetsstationen. Kontrollera att strömmen är påslagen på den anslutna hubben eller arbetsstationen. Kontrollera att du använder rätt sladd: när du ansluter ADSL-porten ska du använda sladden som levererades tillsammans med trådlös router med ADSL-modem. Felsökning av gränssnittet för webbkonfiguration Om du inte kan öppna gränssnittet för routerns webbkonfiguration på en dator i det lokala nätverket kontrollerar du följande: Om du använder en Ethernet-ansluten dator kontrollerar du Ethernet-anslutningen mellan datorn och routern enligt beskrivningen i föregående avsnitt. Kontrollera att datorns IP-adress ligger på samma undernät som routern. Om du använder det rekommenderade adresseringsschemat borde datorns adress ligga inom intervallet till Information om hur du hittar datorns IP-adress finns i Förbereda en dator för nätverksåtkomst. Obs! Om datorns IP-adress är x.x: Nyare versioner av operativsystemen Windows och MacOS genererar och delar ut en IPadress om datorn inte kommer åt en DHCP-server. De här autogenererade adresserna ligger inom intervallet x.x. Om din IP-adress hör till det intervallet kontrollerar du anslutningen från datorn till routern och startar om datorn. Om routerns IP-adress har ändrats och du inte känner till den nuvarande IP-adressen återställer du routerns konfiguration till fabriksstandard. Det här gör att routerns IP-adress blir Den här proceduren förklaras i Använda återställningsknappen på sidan 2-9. Kontrollera att din webbläsare har Java, JavaScript eller ActiveX aktiverat. Om du använder Internet Explorer klickar du på Uppdatera för att vara säker på att Java-appletprogrammet hämtas. Försök att stänga webbläsaren och öppna den igen. Felsökning 2-3

22 Kontrollera att du använder rätt inloggningsinformation. Det fabriksstandardinställda inloggningsnamnet är admin och lösenordet är password. Kontrollera att Caps Lock inte är aktivt när du skriver in informationen. Om routern inte sparar de ändringar du har utfört i gränssnittet för webbkonfiguration kontrollerar du följande: När du anger konfigurationsinställningar bör du vara noga med att klicka på knappen Apply (tillämpa) innan du flyttar till en annan meny eller flik. Annars förloras ändringarna. Klicka på webbläsarens Uppdatera-knapp. Ändringarna kan ha blivit gjorda men webbläsaren kanske använder den gamla konfigurationen. Felsökning av anslutningen till Internet-leverantören Om routern inte ansluts till Internet bör du kontrollera ADSL-anslutningen och sedan Internet TCP/IP-anslutningen. ADSL-länk Om routern inte kan anslutas till Internet bör du först kontrollera om du verkligen har en ADSLlänk hos Internet-leverantören. Anslutningens status anges av Internet-lysdioden. Lysdioden för ADSL Internet lyser grönt eller blinkar grönt Om lysdioden för ADSL Internet lyser grönt eller blinkar grönt har du en bra ADSL-anslutning. Du kan då vara säker på att Internet-leverantören har anslutit din linje på rätt sätt och att sladdarna är rätt kopplade. Lysdioden för ADSL Internet blinkar gult Om lysdioden för ADSL Internet blinkar gult försöker trådlös router med ADSL-modem upprätta en ADSL-anslutning med Internet-leverantören. Lysdioden bör börja lysa grönt inom några minuter. Om Internet-lysdioden inte blir grön kopplar du bort alla telefoner från linjen. Om det löser problemet återställer du telefonerna en i taget. Var noga med att använda ett mikrofilter till varje telefon. Om mikrofiltren är rätt anslutna bör du kunna ansluta alla telefonerna. 2-4 Felsökning

23 Om inte lysdioden för ADSL Internet blir grön trots att du kopplat ur alla telefoner kan det vara ett ledningsfel. Om telefonbolaget har testat ADSL-signalen på din enhet för nätverksgränssnitt (NID) kan ledningarna i huset ha dålig kvalitet. Lysdioden för ADSL Internet lyser inte Om lysdioden för ADSL Internet inte lyser kopplar du bort alla telefoner från linjen. Om det löser problemet återställer du telefonerna en i taget. Var noga med att använda ett mikrofilter till varje telefon. Om mikrofiltren är rätt anslutna bör du kunna ansluta alla telefonerna. Om du kopplar bort telefonerna och lysdioden för ADSL Internet ändå inte lyser kan problemet vara något av följande: Kontrollera att telefonbolaget har upprättat en anslutning till din linje och testat den. Kontrollera att du är ansluten till rätt telefonlinje. Om du har mer än en telefonlinje kontrollerar du att du är ansluten till linjen som har ADSL-tjänsten. Kanske måste du använda en växlare om ADSL-signalerna finns på stift 1 och 4 i RJ-1-uttaget. Trådlös router med ADSL-modem använder stift 2 och 3. Ta emot en IP-adress för Internet Om trådlös router med ADSL-modem inte får åtkomst till Internet trots att Internet-lysdioden lyser eller blinkar grönt bör du ta reda på huruvida trådlös router med ADSL-modem kan ta emot en IPadress från Internet-leverantören. Såvida du inte har fått en statisk IP-adress måste din trådlös router med ADSL-modem begära en IP-adress från Internet-leverantören. Du kan kontrollera om begäran blev mottagen med hjälp av webbläsarens gränssnitt. Så här gör du för att kontrollera IP-adressen från webbläsarens gränssnitt: 1. Öppna webbläsaren och välj en extern sida, t.ex. 2. Öppna huvudmenyn för trådlös router med ADSL-modem-konfigurationen på 3. Under rubriken Maintenance (underhåll) kontrollerar du att en IP-adress visas för Internetporten. Om visas har trådlös router med ADSL-modem inte tagit emot en IP-adress från Internet-leverantören. Felsökning 2-5

24 Om routern inte kan ta emot en IP-adress från Internet-leverantören kan problemet vara något av följande: Internet-leverantören kanske kräver en Multiplexing-metod eller VPI/VCI-parameter (Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier). Ta reda på Multiplexing-metoden och parametervärdet från Internet-leverantören och uppdatera därefter routerns ADSL-inställningar. Internet-leverantören kanske kräver ett inloggningsprogram. Fråga Internet-leverantören vilken typ av inloggning som krävs, PPP via Ethernet (PPPoE) eller PPP via ATM (PPPOA). Om du har valt ett inloggningsprogram kan du ha skrivit fel tjänstnamn, användarnamn eller lösenord. Se Felsökning av PPPoE eller PPPoA nedan. Internet-leverantören kanske söker efter datorns värdnamn. Tilldela datorns värdnamn enligt Internet-leverantörskontot till trådlös router med ADSLmodem i Setup Wizard i webbläsaren. Internet-leverantören tillåter endast en Ethernet MAC-adress för Internet-anslutning, och kanske söker efter datorns MAC-adress. I sådana fall: Informera Internet-leverantören om att du har köpt en ny nätverksenhet och be dem använda routerns MAC-adress. ELLER Konfigurera routern till att förfalska datorns MAC-adress. Det gör du på menyn Basic Settings (grundinställningar). Se onlinehjälpen i huvudmenyn för trådlös router med ADSL-modem. Felsökning av PPPoE eller PPPoA PPPoE- eller PPPoA-anslutningen kan korrigeras enligt följande: 1. Öppna huvudmenyn för routern på 2. Under rubriken Maintenance (underhåll) väljer du länken Router Status. 3. Klicka på knappen Connection Status (anslutningsstatus). 4. Om alla stegen resulterar i OK fungerar din PPPoE- eller PPPoA-anslutning. 5. Om något av stegen resulterar i Failed (misslyckad) kan du försöka ansluta på nytt genom att klicka på Connect (anslut). trådlös router med ADSL-modem kommer att försöka ansluta i det oändliga. 2-6 Felsökning

25 Om du inte lyckats ansluta inom några minuter kanske du har angivit fel tjänstnamn, användarnamn eller lösenord. Det kan också bero på ett underhållsproblem hos Internetleverantören. Obs! Om du inte ansluter manuellt kommer inte trådlös router med ADSL-modem att bekräfta med hjälp av PPoE eller PPPoA förrän data har överförts till nätverket. Felsökning av Internet-åtkomst Om trådlös router med ADSL-modem kan ta emot en IP-adress men datorn inte kan öppna webbsidor från Internet: Datorn kanske inte kan identifiera DNS-serveradresser. En DNS-server är en värd på Internet som översätter Internet-namn (t.ex. www-adresser) till numeriska IP-adresser. Vanligen tillhandahåller Internet-leverantören adresser till en eller två DNS-servrar som du kan använda. Om du har angivit en DNS-adress under konfigurationen av trådlös router med ADSL-modem startar du om datorn och kontrollerar DNS-adressen enligt anvisningarna i Förbereda en dator för nätverksåtkomst. Du kan också konfigurera datorn manuellt med DNS-adresser enligt beskrivning i operativsystemets dokumentation. Datorn kanske inte har trådlös router med ADSL-modem konfigurerad som standard-gateway för TCP/IP. Om datorn får sin information från trådlös router med ADSL-modem via DHCP startar du om datorn och kontrollerar trådlös router med ADSL-modem-adressen enligt anvisningarna i Förbereda en dator för nätverksåtkomst. Felsökning av ett TCP/IP-nätverk med hjälp av pingfunktionen. De flesta enheter och routrar på TCP/IP-terminaler innehåller en pingfunktion som skickar en ekobegäran till önskad enhet. Enheten svarar sedan med ett ekosvar. Du kan enkelt felsöka ett TCP/IP-nätverk med hjälp av datorns pingfunktion. Felsökning 2-7

26 Testa LAN-anslutningen till routern Du kan pingtesta routern från datorn för att kontrollera att LAN-anslutningen till routern är korrekt. Så här pingtestar du routern från en dator med operativsystemet Windows 95 eller senare: 1. I Windows-verktygsfältet klickar du på knappen Start och väljer Kör. 2. I fältet som visas skriver du Ping följt av routerns IP-adress, som i exemplet: ping Klicka på OK. Följande meddelande ska visas: Pinging <IP address> with 32 bytes of data Om anslutningen fungerar visas det här meddelandet: Reply from < IP address >: bytes=32 time=nn ms TTL=xxx Om anslutningen inte fungerar visas det här meddelandet: Request timed out Om anslutningen inte fungerar korrekt kan problemet vara något av följande: Felaktiga fysiska anslutningar Kontrollera att LAN-portens lysdiod är tänd. Om lysdioden inte lyser följer du instruktionerna i Lysdioderna för LAN- eller ADSL Internet-porten lyser inte. på sida 2-3. Kontrollera att respektive länklysdioder lyser för nätverksgränssnittskortet och för hubbportarna (om sådana finns) som är anslutna till arbetsstationen och routern. Felaktig nätverkskonfiguration Kontrollera att programvarorna för Ethernet-kortet och TCP/IP är installerade och konfigurerade på datorn eller arbetsstationen. Kontrollera att IP-adresserna för routern och arbetsstationen är korrekta och att adresserna ligger på samma undernät. 2-8 Felsökning

27 Testa anslutningen mellan datorn och en fjärrenhet Efter att ha kontrollerat att alla LAN-anslutningar fungerar korrekt kan du testa anslutningen mellan datorn och en fjärrenhet. I menyn Kör på Windows skriver du: PING -n 10 <IP address> där <IP address> är IP-adressen till en fjärrenhet, t.ex. Internet-leverantörens DNS-server. Om anslutningen fungerar korrekt visas svar enligt tidigare avsnitt. Om du inte får svar: Kontrollera att datorn har routerns IP-adress inställd som standard-gateway. Om datorns IP-konfiguration är tilldelad av DHCP kommer informationen inte att synas som nätverksinformation i Kontrollpanelen på datorn. Kontrollera att routerns IP-adress är angiven som standard-gateway för TCP/IP enligt beskrivningen i Förbereda en dator för nätverksåtkomst. Kontrollera att datorns nätverksadress (den del av IP-adressen som anges av nätmasken) inte är samma som fjärrenhetens nätverksadress. Om Internet-leverantören har tilldelat datorn ett värdnamn skriver du värdnamnet som Account Name (kontonamn) i menyn Basic Settings (grundinställningar). Återgå till standardinställning av konfiguration och lösenord I det här avsnittet förklaras hur du kan återgå till fabriksstandardinställningen dvs. ändra routerns administrationslösenord till password och IP-adressen till Du kan ta bort den nuvarande konfigurationen och återgå till fabriksinställningarna på två sätt: Använd funktionen Erase (radera) i Web Configuration Manager (webbkonfigurationshantering). Använd knappen Reset (återställ) på routerns bakpanel. Använd den här metoden i händelse av att det tidigare lösenordet eller IP-adressen inte är kända. Använda återställningsknappen För att återgå till standardinställningarna för konfiguration utan att känna till tidigare lösenord eller IP-adress måste du använda återställningsknappen som finns på routerns baksida. 1. Tryck på och håll ned återställningsknappen tills testlysdioden tänds (cirka 10 sekunder). 2. Släpp upp återställningsknappen och vänta tills routern startas om. Felsökning 2-9

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

WD TV. Live Mediaspelare för streaming. Användarhandbok

WD TV. Live Mediaspelare för streaming. Användarhandbok WD TV Live Mediaspelare för streaming Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.................... 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner.............................. 1 WD Service och support.................................

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer