Hjälp! Det fungerar inte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälp! Det fungerar inte."

Transkript

1 Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden till modemet/routern och låt denna komma igång innan du kopplar in strömmen till telefonidosan, vänta någon minut och upprepa steg 4 på sidan 9 i installationen. Jag får ingen ton när jag lyfter luren. Det tar några minuter från det att du startat telefonidosan till att du får ton. Kontrollera att telefonen är inkopplad i uttag 1 på baksidan och lampan med luren under Phone 1 på framsidan lyser när du lyfter luren. Försök även med en annan telefon och sladd för att se om felet kan härledas till telefonen. Om du har telefonen kopplad med en mellanpropp så prova att koppla telefonen direkt till telefonidosan. Endast den mellanpropp som följer med i paketet med telefonidosan fungerar tillsammans med dosan. Om du använder rätt mellanpropp och det ändå inte funkar, så kan det vara ditt telefonjack som är felkopplat. Tag kontakt med Kundservice om du gjort åtgärderna ovan men ändå inte får ton. Det går varken att ringa till eller från min telefon. Kontrollera att telefonen och bredbandet är inkopplat korrekt i dosan. Kontrollera att din bredbandsleverantörs tjänst fungerar, tex genom att koppla upp din dator och öppna hemsidor på nätet. Prova att starta om telefonidosan genom att dra ur strömsladden, vänta några sekunder och sedan sätta tillbaks den. Efter några minuter ska det fungera och då ska åtminstone lamporna POWER, WAN, STATUS och VOIP (under Phone 1) lysa konstant. Om det fortfarande inte fungerar kontrollera vilka lampor som lyser respektive blinkar på framsidan och läs i de kommande avsnittet om vad som kan vara orsaken. 16

2 Om du har en bredbandsdelare (router) kopplad mellan telefonidosan och bredbandet så prova att koppla telefonidosan direkt till ditt bredband. Om det då fungerar så måste du ställa in brandväggen i din bredbandsdelare, läs mer under rubriken Brandvägg längre fram. Lampan märkt Power lyser inte, vad beror det på? Kontrollera att strömsladden sitter i korrekt i både telefonidosan och vägguttaget, att du har rätt strömkabel (endast den som medföljer telefonidosan får användas) och att det fi nns ström i det uttag du använder. Lampan märkt WAN lyser inte, vad är fel? Kontrollera att telefonidosan är kopplad till bredbandet i uttaget märkt WAN. Kontrollera också att din bredbandstjänst fungerar och kontakta i så fall din bredbandsleverantör om den inte fungerar. HJÄLP Lampan märkt Status blinkar bara, vad ska jag göra? Kontrollera att bredbandet är kopplat direkt till uttaget märkt WAN och att lampan WAN på telefonidosans framsida lyser. Blinkar lampan märkt STATUS långsamt så försöker den få kontakt med Tele2 och det kan ta upp till 10 minuter innan dosan loggat in på Tele2s tjänst. Fortsätter lampan STATUS blinka långsamt får dosan inte kontakt med Tele2. Prova att slå aktiveringskoden S)SS# F igen och vänta en lite längre stund. Om det fortfarande inte fungerar så kan det vara så att bredbandstjänsten inte fungerar som den ska. Se om du kan koppla upp dig mot Internet via din dator och öppna hemsidor, går inte det kontakta din bredbandsleverantör. Blinkar lampan märkt STATUS med snabba blink så kommunicerar dosan med Tele2 och den kommer inom några minuter vara klar att använda. 17

3 Lampan märkt Status lyser inte alls, beror det på? Kontrollera att telefonidosan är kopplad till bredbandet i uttaget märkt WAN och att lampan WAN på framsidan lyser. Din bredbandsleverantör har i så fall inte lyckats ge dig någon IP-adress. Prova att starta om telefonidosan och eventuellt bredbandsmodem (genom att dra ut strömsladden, vänta ett ögonblick och sen sätta in den igen). Upprepa också proceduren med att slå S)SS# F på din telefon och vänta en stund. Prova att ansluta din dator till uttaget märkt LAN på telefonidosan, fungerar det då att surfa, kontakta Tele2 Kundservice. Fungerar det inte, kontakta din bredbandsleverantör. Lampan märkt VoIP (under Phone 1) lyser inte. Lampan ska lysa med fast sken om tjänsten är inkopplad rätt. Blinkar lampan så så betyder det att du har ett meddelande på din telefonsvarare. Om lampan märkt VOIP inte lyser men STATUS samtidigt lyser så prova att koppla telefonidosan direkt till ditt bredband. Om det då fungerar så måste du ställa in brandväggen i din bredbandsdelare, läs mer under rubriken Brandvägg längre fram. Det är dåligt ljud, vad kan det bero på? Förmodligen har du inte tillräckligt med bandbredd tillgängligt för att samtalet ska få god kvalitet. Testa att stänga av fi löverföringar, fi ldelningsprogram och andra bandbreddsintensiva program. Kontakta också din bredbandsleverantör och undersök vilken hastighet du har på upp- och nedladdning och om hastigheten kan ökas. Tele2 rekommenderar en hastighet om åtminstone 128 Kbps i båda riktningarna. Hjälper inte detta så kontakta Tele2 Kundservice så kan de försöka hjälpa dig. 18

4 Om du pratar med någon som också har Bredbandstelefoni så kan problemet ligga i dennes bredbandshastighet. Be denne att stänga av fi löverföringar, fi ldelningsprogram och andra bandbreddsintensiva program eller kontakta sin bredbandsleverantör för att öka sin hastighet. I vissa fall kan elektrisk utrustning, som befi nner sig nära telefonidosan, skapa störningar och missljud. Prova att fl ytta dosan om du upplever detta, för att se om det löser problemet. Jag hör inte den andra parten när jag ringer upp, vad ska jag göra? Kontrollera att utrustningen är rätt inkopplad och lamporna POWER, STATUS och WAN lyser. Kontrollera också att din bredbandsleverantörs tjänst fungerar genom att prova att med din dator öppna hemsidor. Om du har en bredbandsdelare (router) eller brandvägg, så prova att koppla telefonidosan direkt till ditt bredband. Om det då fungerar så måste du ställa in brandväggen i din bredbandsdelare, läs mer under rubriken Brandvägg längre fram. HJÄLP Jag hör den andra parten men de hör mig dåligt, vad ska jag göra? Förmodligen har du inte tillräckligt med bandbredd tillgängligt ut mot nätet för att samtalet ska få god kvalitet. Din nedladdningshastighet är tillräcklig men inte din uppladdningshastighet. Testa att stänga av fi löverföringar, fi ldelningsprogram och andra bandbreddsintensiva program. Kontakta också din bredbandsleverantör och undersök vilken uppladdningshastighet du har och om den kan ökas. Tele2 rekommenderar en hastighet om åtminstone 128 Kbps i båda riktningarna. Hjälper inte detta så kontakta Tele2 Kundservice så kan de försöka hjälpa dig. 19

5 Avancerade inställningar Den telefonidosa du har fått från Tele2 innehåller också en bredbandsdelare (router) vilken innehåller inställningar för NAT (Network Address Translation) och en inbyggd brandvägg. NAT är en funktion som översätter den publika IP-adressen till en eller fl era privata IP-adresser. Om du redan har en brandvägg, till exempel i din befi ntliga bredbandsdelare så kan man välja att stänga av bredbandsdelarfunktionerna i telefonidosan. Läs mer om detta under rubriken Bryggläge. Man kan också oftast stänga av bredbandsdelarfunktionerna i den bredbandsdelare man har. För hjälp med detta, kontakta tillverkaren av din bredbandsdelare. På fi nns mer detaljerad information om hur du gör dessa inställningar. Brandvägg En brandvägg är avsedd att skydda din dator eller ditt hemnätverk mot intrång från obehöriga via Internet. Brandväggen stoppar all trafi k som inte är godkänd att passera, men kan ibland även stänga ute trafi k som man vill ska få passera om brandväggen inte är korrekt inställd. Brandväggar fi nns i många bredbandsdelare (routers) både vanliga och trådlösa samt även ofta inbyggda i ADSL-modem. Tele2 rekommenderar att man har telefonidosan före bredbandsdelare, dvs telefonidosan direkt inkopplad till bredbandet och bredbandsdelaren antingen i ett separat bredbandsuttag om ett sådant fi nns eller i telefonidosans uttag märkt LAN. Men i de fall bredbandsdelaren är inbyggd (i t ex ADSL-modem) eller om man av någon anledning inte kan ha telefonidosan först så måste man se till att telefonitrafi ken släpps igenom brandväggen. Det fi nns en stor mängd typer och fabrikat av brandväggar och vi kan tyvärr inte ge support på alla dessa utan vi får hänvisa till respektive tillverkare och dess hemsida. Det fi nns även en del hjälp att tillgå på nätet, exempelvis har sidan beskrivningar för en mängd olika modeller. Tele2 kan inte ta ansvar för inställningar på utrustning från andra leverantörer, så alla inställningar görs på egen risk. Kontakta respektive leverantör för hjälp med hur du ska göra. 20

6 För att tillåta trafiken genom brandväggen, se till att upnp (Universal Plug and Play) är aktiverat. upnp är en standard för kommunikation mellan telefonidosan och brandväggen, och denna funktion fi nns på de fl esta moderna bredbandsdelare. Fungerar det fortfarande inte att ringa så prova att stänga av funktionen SPI (Stateful Packet Inspection) i din brandvägg och se om det hjälper. Tredje alternativet är att öppna portarna manuellt, och de portar du behöver öppna är UDP, UDP. Fungerar inte detta kan du prova att aktivera DMZ till telefonidosan. Om du inte vet hur du ska öppna portarna eller aktivera DMZ, tag kontakt med leverantören av din bredbandsdelare. Bryggläge Att koppla telefonidosan i bryggläge innebär att de funktionerna i telefonidosan som gör den till en bredbandsdelare (brandvägg och NAT) stängs av och telefonidosan blir istället en switch som släpper igenom all datatrafi k opåverkad. Denna funktion kan vara av värde om man har har någon form av modem eller bredbandsdelare som har NAT och har tänkt koppla sin dator efter telefonidosan eftersom man exempelvis inte har fl er uttag lediga i bredbandsdelaren, men vill undvika den dubbla NAT som telefonidosan då skapar. Bryggläget kan även komma till användning om man tilldelas fl era IP-adresser från sin bredbandsleverantör och vill ha en av dessa publika IP-adresser till datorn som är inkopplad efter telefonidosan (utan bryggläge så tilldelas datorn ett privat IP-nummer av telefonidosan). HJÄLP Se först till att datorn är ansluten till telefonidosans uttag märkt LAN. Öppna därefter en webbläsare och skriv in adress: Då kopplas du upp mot telefonidosans inställningssida, klicka på Run wizard för att starta inställningsguiden. Ange aktiveringskoden 3222 och klicka på Next. Välj Bridge och klicka på Next. På följande sidor klicka på Next utan att ändra nåt. På sista sidan klicka på Activate, vänta sedan i fem minuter så skall din telefonidosa var omkonfi gurerad till att vara i bryggläge. Då ska lamporna STATUS och VoIP (under Phone 1) lysa. 21

7 PPPoE-uppkoppling av telefonidosan Om du har bredband i form av ADSL och har problem att få tjänsten att fungera så gå först igenom de åtgärder som beskrivs under rubriken Brandvägg för att se om dessa hjälper. Om inte så kan det bero på inloggningen av ADSL-tjänsten. En del bredbandsabonnemang via ADSL använder sig av inloggningssättet PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) och behöver då logga in med inloggningsnamn och lösenord. Ibland görs detta av ADSLmodemet och det kan i en del fall leda till telefonidosan inte får kontakt med vår tjänst. Lösningen är att man ställer om sitt ADSL-modem i bryggläge och fl yttar över inloggningsrutinen till telefonidosan istället. Innan du börjar med detta se till att du har alla inloggningsuppgifterna till ditt ADSL-abonnemang från din leverantör eftersom dessa kommer behöva anges. Första steget är se till att ADSL-modemet ställs om i bryggläge och inte längre försöker logga in. Kontrollera med din bredbandsleverantör eller modemtillverkare hur detta görs. Se därefter till att datorn är ansluten direkt till telefonidosans uttag märkt LAN. Öppna därefter en webbläsare och skriv in adress: Då kopplas du upp mot telefonidosans inställningssida, klicka på Run wizard för att starta inställningsguiden. Ange aktiveringskoden 3222 och klicka på Next. Välj PPPoE och klicka på Next. På följande sidor anger du ditt adsl-login och lösenord, och följ då noga de anvisningar din bredbandsleverantör har gett. Klicka sedan på Next samt Activate på sista sidan. Vänta sedan i 5 minuter så skall din telefonidosa vara omkonfi gurerad så den kan logga in på ADSL-tjänsten, och då ska lamporna STATUS och VoIP (under Phone 1) lysa. Mer hjälp hittar du på vår hemsida: 22

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A BredbandsGuide Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni,

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Installation IX78 Snabbguide SIP-anslutning 2.0 Viktigt för er säkerhet! Programmera nummeromräkning för samtal till nödnumret 112 Om ni använder Telia SIP-anslutning tillsammans med

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar... 2 2 Att göra inställningar...

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer