För kundservicefrågor: För teknisk support och installationshjälp:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2."

Transkript

1 T2BT342g För kundservicefrågor: För teknisk support och installationshjälp: För ytterligare information. Gå in på: TELE2 SVERIGE AB STOCKHOLM

2 g BREDBANDS- TELEFONI Installation Tjänster Hjälp Autogiro Nummerflytt

3 Innehåll Förberedelser Installation Tjänster Hjälp Autogiro Nummerflytt

4 FÖRBEREDELSER Grattis! Snart ringer du billigare. Äntligen kan du säga hej då till alla tråkiga abonnemangsavgifter för din telefon. Snart ringer du via ditt bredband istället. Billigare och utan månadskostnad. Dess utom kan du ta med ditt nummer när du reser bort, bara det finns bredband att ansluta din telefonidosa till. Läs noga igenom denna lilla broschyr. Här hittar du allt du behöver veta när du installerar bredbandstelefoni hemma hos dig. Och när du kommer till sista sidan är det bara att lyfta luren och börja ringa. Billigt! 3

5 Innan du sätter igång. Kolla först och främst att din bredbandsuppkoppling fungerar som den ska. För att ringa med Tele2 Bredbandstelefoni behöver du en anslutning med minst 512 Kbps i vardera riktning. Detta är för att du ska få riktigt bra ljudkvalitet när du ringer. Du behöver också en tonvalstelefon för att kunna använda tjänsten. Vilken telefon som helst fungerar, även en trådlös. Lycka till! 4

6 FÖRBEREDELSER Om du behöver hjälp under installationen? Under fliken Hjälp längre fram i detta häfte finns svar på frågor som kan dyka upp när man installerar. Det finns även en del för avancerade användare som vill ändra telefonidosans inställningar. 5

7 DATOR BREDBAND Så här installerar du. 1. Koppla in bredbandskabeln Koppla in den nätverkskabel du fått tillsammans med din telefonidosa till uttaget på telefonidosan som är märkt med WAN. Anslut kabelns andra kontakt till ditt bredband. Det kan vara i bredbandsjacket eller i modemet. Har du dator eller ett hemmanätverk så tag den nätverkskabel som tidigare satt i ditt bredband och anslut den till nån av uttagen på telefonidosan som är märkta med LAN. Telefonidosan ska alltså sitta inkopplad direkt till bredbandet och din dator eller nätverk ska kopplas in via telefonidosan. 6

8 INSTALLATION STRÖMKABELN 2. Koppla in strömkabeln Anslut strömadaptern till vägguttaget och sätt in den runda delen i andra änden av kabeln i kontakten längst till höger märkt POWER. Nu ska lampan på framsidan av dosan längst till vänster märkt POWER lysa. 7

9 TELEFON 3. Anslut telefonen Koppla in telefonen i kontakten som är PHONE 1. Vill du koppla in alla dina telefoner hemma? Läs på sidan 10. 8

10 INSTALLATION 4. Aktivera tjänsten Lyft luren och kontrollera att du har kopplingston (Har du inte kopplingston? Vänta en stund och försök igen). Tryck sedan S)SS# F. (Detta behöver du bara göra första gången du installerar telefonidosan.) Lägg därefter på luren och vänta i upp till 20 minuter tills lamporna märkta STATUS och VOIP (under Phone 1) slutat blinka och lyser med ett fast sken. Nu kan du börja ringa. 9

11 Anslut alla telefoner. 1 För att ansluta alla telefoner i huset måste du först leta upp det telefonjack som är ditt första. Sätt i mellanproppen som du fått med i startpaketet. OBS! ANVÄND ENDAST DEN MELLANPROPP SOM DU FÅTT I STARTPAKETET. 2 Den andra änden av sladden ska sitta i kontakten som heter PHONE 1 på telefonidosan. På mellanproppen kopplar du sedan in din telefon. 10

12 Hur hittar jag första jacket? Det första jacket brukar finnas närmast entrédörren i en lägenhet. I en villa sitter första jacket oftast på nedre våningen nära ingången, men i äldre villor med luftledning kan första jacket finnas på över våningen. INSTALLATION Hur vet jag att jag hittat första jacket? Sätt mellanproppen i det du tror är första jacket. Anslut 1 inte mellanproppen till något och inte heller någon annan utrustning till jacket. 2 Koppla in telefoner i övriga telefonjack. 3 4 Lyft luren på telefonerna i de övriga jacken, en i taget, och lyssna om du hör kopplingston. Om du inte får kopplingston i något jack har du hittat rätt och det första jacket är där mellanproppen sitter. Om du däremot får kopplingston byter du uttag för mellanproppen och testar steg 1, 2 och 3 igen. 11

13 Tilläggstjänster du kan beställa: Nummerpresentation. 9: /mån Se vilket nummer som ringer till dig. T2 Svar. 9: /mån Tar emot meddelanden när du inte kan svara. Hemligt nummer. 0: /mån Om du inte vill att ditt nummer ska publiceras. Permanent blockering av nummerpresentation. 0: /mån Om du inte vill att ditt nummer ska visas på nummerpresentatörer. Samtalsspärrar. 0: /mån Spärrar finns mot mobil- och utlandssamtal, kostnadsfritt oavsett antal spärrar. Kontakta Kundservice på för beställning av aktuella prisplaner. 12

14 Tjänster Du kanske vill ha ytterligare tjänster i din telefon? Tjänsterna behöver du bara installera en gång. Om du kopplar ur telefonidosan eller flyttar den så tar du alltså inställningarna med dig. Dölj ditt nummer (under nästa samtal) Om du inte vill att ditt nummer ska synas hos den du ringer till, tryck F#!F + önskat nummer. TJÄNSTER Repetera senast slagna nummer Ring upp det senast slagna numret, tryck SSS. Samtal väntar Koppla in samtal väntar, tryck S #F. Avaktivera, tryck F #F. Om du inte vill ta emot ett samtal som väntar tryck R=. Pendla mellan samtal Växla mellan flera telefonsamtal, tryck R. Om du inte vill ta det inkommande samtalet, tryck R=. Ring upp en tredje person Du pratar med en person och vill ringa ytterligare en, tryck R + personens nummer. 13

15 Koppla in en tredje person Prata med två personer samtidigt. När du har två samtal igång, tryck R# för att koppla in en tredje person. Automatisk vidarekoppling till valfritt nummer Inkoppling: S!S + önskat nummer + F Urkoppling: F!F Kontroll: SF!F Vidarekoppling till senast vidarekopplat nummer: S!F Vidarekoppling till telefonsvararen Inkoppling: S! F Urkoppling: F! F Kontroll: SF! F Vidarekoppling vid avbrott (otillgänglighet) i tjänsten till annat telefonnummer Inkoppling: S& S + önskat nummer + F Urkoppling: F& F Kontroll: SF& F Vidarekoppling till senast vidarekopplat nummer: S& F Vidarekoppling vid inget svar, till valfritt nummer Inkoppling: S&!S + antal sekunder + S + önskat nummer F Inkoppling: S&!S + önskat nummer + F Urkoppling: F&!F Kontroll: SF&!F Vidarekoppling till senast vidarekopplat nummer: S&!F 14

16 Vidarekoppling vid inget svar, till telefonsvarare Inkoppling: S!#S + antal sekunder innan vidarekopplingen slår in + F Inkoppling: S!#F Urkoppling: F!#F Kontroll: SF!#F Vidarekoppling vid upptaget, till valfritt nummer Inkoppling: S&/S + önskat nummer + F Urkoppling: F&/F Kontroll: SF&/F Vidarekoppling till senaste använda numret: S&/F Vidarekoppling vid upptaget, till telefonsvarare Inkoppling: S! F Urkoppling: F! F Kontroll: SF! F TJÄNSTER För att kontrollera status för alla vidarekopplingstjänsterna: S))F Om du vill spela in en välkomsthälsning eller lyssna av dina meddelanden, ring telefonsvararen: S!##F Första gången du ringer till din telefonsvarare kommer du bli ombedd att bestämma en PIN-kod på fyra siffror. Denna kod gör det möjligt för dig att lyssna av T2 Svar då du inte är hemma. För att lyssna av din telefonsvarare från en annan telefon än din hemtelefon, gör följande: Ring ditt hemnummer och när din hälsningsfras spelas upp så avbryt den genom att trycka F + ditt 4-siffriga lösenord + F Notera att vid vidarekoppling får du själv betala samtalen mellan din telefon och den telefon du kopplar vidare till. 15

17 Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden till modemet/routern och låt denna komma igång innan du kopplar in strömmen till telefonidosan, vänta någon minut och upprepa steg 4 på sidan 9 i installationen. Jag får ingen ton när jag lyfter luren. Det tar några minuter från det att du startat telefonidosan till att du får ton. Kontrollera att telefonen är inkopplad i uttag PHONE 1 på baksidan och lampan med luren under PHONE 1 på framsidan lyser när du lyfter luren. Försök även med en annan telefon och sladd för att se om felet kan härledas till telefonen. Om du har telefonen kopplad med en mellanpropp så prova att koppla telefonen direkt till telefonidosan. Endast den mellanpropp som följer med i paketet med telefonidosan fungerar tillsammans med dosan. Om du använder rätt mellanpropp och det ändå inte funkar, så kan det vara ditt telefonjack som är felkopplat. Tag kontakt med Kundservice om du gjort åtgärderna ovan men ändå inte får ton. Det går varken att ringa till eller från min telefon. Kontrollera att telefonen och bredbandet är inkopplat korrekt i dosan. Kontrollera att din bredbandsleverantörs tjänst fungerar, t ex genom att koppla upp din dator och öppna hemsidor på nätet. Prova att starta om telefonidosan genom att dra ur strömsladden, vänta några sekunder och sedan sätta tillbaks den. Efter några minuter ska det fungera och då ska åtminstone lamporna POWER, WAN, STATUS och VOIP (under PHONE 1) lysa konstant. Om det fortfarande inte fungerar kontrollera vilka lampor som lyser respektive blinkar på framsidan och läs i de kommande avsnittet om vad som kan vara orsaken. 16

18 Om du har en bredbandsdelare (router) kopplad mellan telefonidosan och bredbandet så prova att koppla telefonidosan direkt till ditt bredband. Om det då fungerar så måste du ställa in brandväggen i din bredbandsdelare, läs mer under rubriken Brandvägg längre fram. Lampan märkt Power lyser inte, vad beror det på? Kontrollera att strömsladden sitter i korrekt i både telefonidosan och vägguttaget, att du har rätt strömkabel (endast den som medföljer telefonidosan får användas) och att det finns ström i det uttag du använder. Lampan märkt WAN lyser inte, vad är fel? Kontrollera att telefonidosan är kopplad till bredbandet i uttaget märkt WAN. Kontrollera också att din bredbandstjänst fungerar och kontakta i så fall din bredbandsleverantör om den inte fungerar. Lampan märkt Status blinkar bara, vad ska jag göra? Kontrollera att bredbandet är kopplat direkt till uttaget märkt WAN och att lampan WAN på telefonidosans framsida lyser. Blinkar lampan märkt STATUS långsamt så försöker den få kontakt med Tele2 och det kan ta upp till 10 minuter innan dosan loggat in på Tele2s tjänst. Fortsätter lampan STATUS blinka långsamt får dosan inte kontakt med Tele2. Prova att slå aktiveringskoden S)SS# F igen och vänta en lite längre stund. Om det fortfarande inte fungerar så kan det vara så att bredbandstjänsten inte fungerar som den ska. Se om du kan koppla upp dig mot Internet via din dator och öppna hemsidor, går inte det kontakta din bredbandsleverantör. HJÄLP Blinkar lampan märkt STATUS med snabba blink så kommunicerar dosan med Tele2 och den kommer inom några minuter vara klar att använda. 17

19 Lampan märkt Status lyser inte alls, beror det på? Kontrollera att telefonidosan är kopplad till bredbandet i uttaget märkt WAN och att lampan WAN på framsidan lyser. Din bredbandsleverantör har i så fall inte lyckats ge dig någon IP-adress. Prova att starta om telefonidosan och eventuellt bredbandsmodem (genom att dra ut strömsladden, vänta ett ögonblick och sen sätta in den igen). Upprepa också proceduren med att slå S)SS# F på din telefon och vänta en stund. Prova att ansluta din dator till nåt av uttagen märkta LAN på telefonidosan, fungerar det då att surfa, kontakta Tele2 Kundservice. Fungerar det inte, kontakta din bredbandsleverantör. Lampan märkt VoIP (under PHONE 1) lyser inte. Lampan ska lysa med fast sken om tjänsten är inkopplad rätt. Blinkar lampan så så betyder det att du har ett meddelande på din telefonsvarare. Om lampan märkt VOIP inte lyser men STATUS samtidigt lyser så prova att koppla telefonidosan direkt till ditt bredband. Om det då fungerar så måste du ställa in brandväggen i din bredbandsdelare, läs mer under rubriken Brandvägg längre fram. Det är dåligt ljud, vad kan det bero på? Förmodligen har du inte tillräckligt med bandbredd tillgängligt för att samtalet ska få god kvalitet. Testa att stänga av filöverföringar, fildelningsprogram och andra bandbreddsintensiva program. Kontakta också din bredbandsleverantör och undersök vilken hastighet du har på uppoch nedladdning och om hastigheten kan ökas. Tele2 rekommenderar en hastighet om åtminstone 512 Kbps i båda riktningarna. Hjälper inte detta så kontakta Tele2 Kundservice så kan de försöka hjälpa dig. 18

20 Om du pratar med någon som också har Bredbandstelefoni så kan problemet ligga i dennes bredbandshastighet. Be denne att stänga av filöverföringar, fildelningsprogram och andra bandbreddsintensiva program eller kontakta sin bredbandsleverantör för att öka sin hastighet. I vissa fall kan elektrisk utrustning, som befinner sig nära telefonidosan, skapa störningar och missljud. Prova att flytta dosan om du upplever detta, för att se om det löser problemet. Jag hör inte den andra parten när jag ringer upp, vad ska jag göra? Kontrollera att utrustningen är rätt inkopplad och lamporna POWER, STATUS och WAN lyser. Kontrollera också att din bredbandsleverantörs tjänst fungerar genom att prova att med din dator öppna hemsidor. Om du har en bredbandsdelare (router) eller brandvägg, så prova att koppla telefonidosan direkt till ditt bredband. Om det då fungerar så måste du ställa in brandväggen i din bredbandsdelare, läs mer under rubriken Brandvägg längre fram. HJÄLP Jag hör den andra parten men de hör mig dåligt, vad ska jag göra? Förmodligen har du inte tillräckligt med bandbredd tillgängligt ut mot nätet för att samtalet ska få god kvalitet. Din nedladdningshastighet är tillräcklig men inte din uppladdningshastighet. Testa att stänga av filöverföringar, fildelningsprogram och andra bandbreddsintensiva program. Kontakta också din bredbandsleverantör och undersök vilken uppladdningshastighet du har och om den kan ökas. Tele2 rekommenderar en hastighet om minst 512 Kbps i båda riktningarna. Hjälper inte detta så kontakta Tele2 Kundservice så kan de försöka hjälpa dig. 19

21 Avancerade inställningar Den telefonidosa du har fått från Tele2 innehåller också en bredbandsdelare (router) vilken innehåller inställningar för NAT (Network Address Translation) och en inbyggd brandvägg. NAT är en funktion som översätter den publika IP-adressen till en eller flera privata IP-adresser. Om du redan har en brandvägg, till exempel i din befintliga bredbandsdelare så kan man välja att stänga av bredbandsdelarfunktionerna i telefonidosan. Läs mer om detta under rubriken Bryggläge. Man kan också oftast stänga av bredbandsdelarfunktionerna i den bredbandsdelare man har. För hjälp med detta, kontakta tillverkaren av din bredbandsdelare. På bredbandstelefoni finns mer detaljerad information om hur du gör dessa inställningar. Brandvägg En brandvägg är avsedd att skydda din dator eller ditt hemnätverk mot intrång från obehöriga via Internet. Brandväggen stoppar all trafik som inte är godkänd att passera, men kan ibland även stänga ute trafik som man vill ska få passera om brandväggen inte är korrekt inställd. Brandväggar finns i många bredbandsdelare (routers) både vanliga och trådlösa samt även ofta inbyggda i ADSL-modem. Tele2 rekommenderar att man har telefonidosan före bredbandsdelare, dvs telefonidosan direkt inkopplad till bredbandet och bredbandsdelaren antingen i ett separat bredbandsuttag om ett sådant finns eller i telefonidosans uttag märkt LAN. Men i de fall bredbandsdelaren är inbyggd (i t ex ADSL-modem) eller om man av någon anledning inte kan ha telefonidosan först så måste man se till att telefonitrafiken släpps igenom brandväggen. Det finns en stor mängd typer och fabrikat av brandväggar och vi kan tyvärr inte ge support på alla dessa utan vi får hänvisa till respektive tillverkare och dess hemsida. Det finns även en del hjälp att tillgå på nätet, exempelvis har sidan beskrivningar för en mängd olika modeller. Tele2 kan inte ta ansvar för inställningar på utrustning från andra leverantörer, så alla inställningar görs på egen risk. Kontakta respektive leverantör för hjälp med hur du ska göra. 20

22 För att tillåta trafiken genom brandväggen, se till att upnp (Universal Plug and Play) är aktiverat. upnp är en standard för kommunikation mellan telefonidosan och brandväggen, och denna funktion finns på de flesta moderna bredbandsdelare. Fungerar det fortfarande inte att ringa så prova att stänga av funktionen SPI (Stateful Packet Inspection) i din brandvägg och se om det hjälper. Tredje alternativet är att öppna portarna manuellt, och de portar du behöver öppna är UDP, UDP. Fungerar inte detta kan du prova att aktivera DMZ till telefonidosan. Om du inte vet hur du ska öppna portarna eller aktivera DMZ, tag kontakt med leverantören av din bredbandsdelare. Bryggläge Att koppla telefonidosan i bryggläge innebär att de funktionerna i telefonidosan som gör den till en bredbandsdelare (brandvägg och NAT) stängs av och telefonidosan blir istället en switch som släpper igenom all datatrafik opåverkad. Denna funktion kan vara av värde om man har har någon form av modem eller bredbandsdelare som har NAT och har tänkt koppla sin dator efter telefonidosan eftersom man exempelvis inte har fler uttag lediga i bredbandsdelaren, men vill undvika den dubbla NAT som telefonidosan då skapar. Bryggläget kan även komma till användning om man tilldelas flera IP-adresser från sin bredbandsleverantör och vill ha en av dessa publika IP-adresser till datorn som är inkopplad efter telefonidosan (utan bryggläge så tilldelas datorn ett privat IP-nummer av telefonidosan). HJÄLP Se först till att datorn är ansluten till telefonidosans uttag märkt LAN. Öppna därefter en webbläsare och skriv in adress: Då kopplas du upp mot telefonidosans inställningssida, klicka på Run wizard för att starta inställningsguiden. Ange aktiveringskoden 3222 och klicka på Next. Välj Bridge och klicka på Next. På följande sidor klicka på Next utan att ändra nåt. På sista sidan klicka på Activate, vänta sedan i fem minuter så skall din telefonidosa var omkonfigurerad till att vara i bryggläge. Då ska lamporna STATUS och VoIP (under PHONE 1) lysa. 21

23 PPPoE-uppkoppling av telefonidosan Om du har bredband i form av ADSL och har problem att få tjänsten att fungera så gå först igenom de åtgärder som beskrivs under rubriken Brandvägg för att se om dessa hjälper. Om inte så kan det bero på inloggningen av ADSL-tjänsten. En del bredbandsabonnemang via ADSL använder sig av inloggningssättet PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) och behöver då logga in med inloggningsnamn och lösenord. Ibland görs detta av ADSL-modemet och det kan i en del fall leda till telefonidosan inte får kontakt med vår tjänst. Lösningen är att man ställer om sitt ADSL-modem i bryggläge och flyttar över inloggningsrutinen till telefonidosan istället. Innan du börjar med detta se till att du har alla inloggningsuppgifterna till ditt ADSL-abonnemang från din leverantör eftersom dessa kommer behöva anges. Första steget är se till att ADSL-modemet ställs om i bryggläge och inte längre försöker logga in. Kontrollera med din bredbandsleverantör eller modemtillverkare hur detta görs. Se därefter till att datorn är ansluten direkt till telefonidosans uttag märkt LAN. Öppna därefter en webbläsare och skriv in adress: Då kopplas du upp mot telefonidosans inställningssida, klicka på Run wizard för att starta inställningsguiden. Ange aktiveringskoden 3222 och klicka på Next. Välj PPPoE och klicka på Next. På följande sidor anger du ditt adsl-login och lösenord, och följ då noga de anvisningar din bredbandsleverantör har gett. Klicka sedan på Next samt Activate på sista sidan. Vänta sedan i 5 minuter så skall din telefonidosa vara omkonfigurerad så den kan logga in på ADSL-tjänsten, och då ska lamporna STATUS och VoIP (under PHONE 1) lysa. Mer hjälp hittar du på vår hemsida: 22

24 Att tänka på Bredbandstelefoni fungerar inte om det blir strömavbrott. Har du larm kopplat till telefonnätet skall du kontrollera med den larmleverantör hur ditt larm fungerar vid strömavbrott. Många moderna larm har trådlös GSM-backup som använder sig av mobilnätet om det skulle behövas. Om du ringer SOS Alarm på nödnumret 112 så ser de den adress du har registrerat hos Tele2, dvs faktureringsadressen. Om du har flyttat dosan måste du uppge din adress när du ringer 112 för att de ska veta var du befinner dig. Tar du med dosan till utlandet bör du kontrollera att du har rätt nummer till polis och brandkår i det land du befinner dig. Bredbandstelefoni är lika säkert när det gäller avlyssning som det vanliga telenätet. All autentisering vid uppkoppling av samtal är krypterad. HJÄLP 23

25 Autogiro Det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Därför kan du till exempel ansluta dig till Autogiro utan extra kostnad. Du slipper då faktureringsavgiften på 24: per faktura och betalningen sker automatiskt. Vi sköter bevakningen och betalningen, det enda du behöver tänka på är att det finns pengar på ditt konto. Villkor MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras, från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: GODKÄNNANDE/INFORMATION I FÖRVÄG Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. TÄCKNING MÅSTE FINNAS PÅ KONTOT Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmot tagaren. STOPP AV UTTAG Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen, alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta konto förande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. RÄTTEN FÖR KONTOFÖRANDE BANK OCH BETALNINGSMOTTAGAREN ATT AVSLUTA ANSLUTNINGEN TILL AUTOGIRO Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. * Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. 24

26 Autogiroanmälan, medgivande. Detta medgivande avser kunder hos Tele2. BETALNINGSMOTTAGARE TELE2 SVERIGE AB BOX KISTA TELE2S ORGANISATIONSNUMMER TELE2S KUNDNUMMER HOS BGC TELE2S BANKGIRONUMMER KUNDNUMMER HOS TELE2 (FINNS ANGIVET PÅ FAKTURAN) OM DU ÄR NYBLIVEN KUND OCH ÄNNU INTE FÅTT ETT KUNDNUMMER. ANGE DET TELEFONNUMMER SOM DU ANSLUTIT TILL TELE2. BANKKONTO SOM PENGARNA SKA DRAS IFRÅN (CLEARINGNR, 4 SIFFROR + KONTONR)* *Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex XXXXX. Utelämna då femte siffran. I detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. BANK PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER (KONTOHAVARE SAMT KUND HOS TELE2) Autogirot måste tecknas av samma person/företag som tecknat avtal med Tele2. Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står i foldern. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren för att vara giltig. AUTOGIRO ORT, DATUM UNDERSKRIFT (OBLIGATORISK UPPGIFT) NAMNFÖRTYDLIGANDE Vik och tejpa ihop

27 Tejpa här Sverige Porto betalt Port payé Tele2 Sverige AB SVARSPOST Kundnummer STOCKHOLM Vik här och tejpa ihop Tejpa här

28 27 AUTOGIRO

29 Nummerflytt Om du vill använda ditt gamla telefonnummer när du ringer med Tele2 Bredbandstelefoni, fyller du i blanketten bredvid och skickar den till oss. Nummerflytten är gratis och det tar ungefär 7 arbetsdagar innan den är klar. Under tiden ringer du med det nummer som finns angivet i välkomstbrevet och som vanligt med din gamla telefon om du vill. Se till att din bredbandstelefoni fungerar innan du skickar in fullmakten. Du kan också givetvis välja att behålla det nummer du har fått med telefonidosan. Om du har bredband via telefonledningen (ADSL) kan du i dagsläget inte säga upp ditt fasta abonnemang eller flytta över ditt nummer. För att nummerflytten skall gå igenom. Det är viktigt att den som står på abonnemanget för det gamla numret är den som skriver under nummerflyttsfullmakten till höger. Det spelar ingen roll om det inte är samma person som står på abonnemanget för Bredbandstelefonin. OBS! Alla uppgifter är obligatoriska. Vi kommer att hålla dig informerad under överflyttningsprocessen via SMS. Glöm därfär inte att skriva in ditt mobilnummer så du vet när numret kommer att kopplas in. Så här gör du: 1. Koppla först in telefonidosan och se till att den fungerar väl att ringa med. 2. Fyll därefter i och skicka in blanketten till höger. Den person som står på det gamla telefoniabonnemanget ska fylla i med sitt namn och personnummer, även om det inte är samma person som står på abonnemanget för Bredbandstelefoni. Kundnummer och tilldelat telefonnumer är de som finns på välkomstbrevet. 3. Vänta tills numret är överflyttat till telefonidosan och du kan ta emot samtal som vanligt med ditt gamla nummer. Mer information om när detta sker får du via SMS om du anger ditt mobiltelefonnummer på blanketten. 4. Kontrollera med din tidigare abonnemangs- och förvalsoperatör om ditt gamla abonnemang är stängt så du inte betalar för detta i onödan. Obs! Viktigt att vänta med detta tills numret är överflyttat. 28

30 Nummerflytt, fullmakt. NAMN (PÅ DEN SOM ÄR KUND TELE2 BREDBANDSTELEFONI) KUNDNUMMER BREDBANDSTELEFONI (FINNS ANGIVET PÅ VÄLKOMSTBREVET) MOBILNUMMER (VIKTIGT FÖR ATT FÅ MEDDELANDE OM DATUM FÖR FLYTT) TELEFONNUMMER SOM SKA FLYTTAS MED (DET GAMLA NUMRET) TILLDELAT TILLFÄLLIGT TELEFONNUMMER (AV TELE2 BREDBANDSTELEFONI) JAG ÖNSKAR HEMLIGT NUMMER (KOSTNADSFRITT) Denna del avser den person som står på det fasta abonnemanget (vanligtvis hos Telia eller annan bredbandstelefonioperatör). Viktigt att det är rätt person som fyller i och skriver under, annars går inte flytten igenom. NAMN ABONNEMANGSINNEHAVARENS PERSONNUMMER (Obs! Mycket viktigt att detta är korrekt och tillhör den person som står på det nuvarande fasta abonnemanget) ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Nummerflytten tar ca 12 dagar från det att Tele2 mottagit nummerflyttsblanketten. Jag godkänner härmed att Tele2 har rätten att flytta mitt telefonnummer till Tele2 Bredbandstelefoni på abonnemanget med ovan angivna kundnummer och säga upp mitt abonnemang hos Telia eller annan tidigare operatör. ORT, DATUM UNDERSKRIFT (OBLIGATORISK UPPGIFT. INNEHAVARE AV DET FASTA ABONNEMANGET.) NAMNFÖRTYDLIGANDE NUMMERFLYTT

31 Tejpa här Sverige Porto betalt Port payé Tele2 Sverige AB SVARSPOST Kundnummer STOCKHOLM Vik här och tejpa ihop Tejpa här

32 31 NUMMERFLYTT

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

T3 Telefoni med GoCore24 ATA

T3 Telefoni med GoCore24 ATA T3 Telefoni med GoCore24 ATA rev.090917 Välkommen! GoCore24 Mini-ATA är en telefondosa som gör att du kan ringa via internet med dina vanliga telefoner. Följ denna manual för att snabbt och smidigt komma

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A BredbandsGuide Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni,

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer