Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok"

Transkript

1 Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok

2 Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För dig med bredbandsskåp 5 Installation i tre steg 6 Ta reda på vilken typ av installation du ska göra 7 Telejack med modem koppla ihop utrustningen 8 Nätverksuttag med bredbandsswitch koppla ihop utrustningen 10 Nätverksuttag utan bredbandsswitch koppla ihop utrustningen 12 Övriga fall koppla ihop utrustningen 14 Telefonadaptern Mata in ditt telefonnummer och din pin-kod 15 Så fungerar telefonadaptern 16 Tips och råd 18 Felsökning 19 Support och felanmälan 21

3 Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter Det här behöver du för att kunna använda Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter: tillgång till bredband (minst 128 kbit/s i båda riktningarna) en analog tonvalstelefon ett abonnemang på Telia Bredbandstelefoni utrustningspaketet för Telia Bredbandstelefoni Det här ska finnas i utrustningspaketet Kontrollera att detta finns i utrustningspaketet. Kontakta kundtjänst på tel om något saknas. För dig med bredbandsskåp Nyproducerade lokaler förses allt oftare med ett väggmonterat bredbandsskåp. Där finns plats för bredbandsswitch, router och annan utrustning för olika bredbandstjänster. I vissa fall ingår bredbandsutrustningen i lokalen. Andra gånger är det lokalinnehavarens eget ansvar att förse bredbandsskåpet med lämplig utrustning. Kontakta din fastighetsägare för att få reda på om bredbandsutrustning ingår i din lokal. I bredbandsskåpet finns även en kopplingsplint. Den ansluter bredbandsutrustningen till fastighetsnätet, så att bredbandstjänsterna blir åtkomliga via uttagen i lokalens olika rum. Om du har ett bredbandsskåp placerar du telefonadaptern för Telia Bredbandstelefoni i något av skåpets lediga fack. Telefonadapter Strömadapter Nätverkskabel Delningsdosa Telefonkabel Kulören på kablarna kan variera. Kopplingsplint. Bredbandsskåp med bredbandsswitch, fördelare och telefonadapter. 4 5

4 Installation i tre steg Du installerar telefonadaptern genom att utföra följande steg: Ta reda på vilken typ av installation du ska göra Koppla ihop utrustningen Mata in ditt telefonnummer och din pin-kod 1 Ta reda på vilken typ av installation du ska göra Telia Bredbandstelefoni ska installeras på olika sätt, beroende på hur du får ditt bredband. Välj rätt alternativ med hjälp av figuren nedan. Obs! Om du inte har Telia som bredbandsleverantör eller om du har en äldre adsl-installation: gå till sid 14! Vill du ha hjälp med installationen? I så fall kan du beställa installationshjälp via vår kundtjänst. En tekniker kommer då till företaget och gör hela installationen. Hur får du ditt bredband? Från ett bredbandsmodem som är anslutet till ett telejack. Installera enligt Telejack med modem på sidan 8 Från en bredbandsswitch som är ansluten till ett nätverksuttag. Installera enligt Nätverksuttag med bredbandsswitch på sidan 10 Direkt från ett nätverksuttag. Installera enligt Nätverksuttag utan bredbandsswitch på sidan

5 2 Koppla ihop utrustningen Telejack med modem koppla ihop utrustningen A Bredbandsmodemet med tillhörande installationsanvisning har du fått i en separat försändelse. Se till att mode met är korrekt installerat och påslaget innan du går vidare med att installera telefonadaptern enligt den här figuren. B Koppla delningsdosans telefonkabel till telefonadapterns uttag % 1. D Koppla nätverkskabeln från telefon adapterns uttag WAN till modemets uttag 3 Ditt fastighetsnät för telefoni. Modem Telefonadapter C1 Bredbandstelefoni till en (1) telefon: Koppla en telefonkabel från din telefon till telefonadapterns uttag märkt %1. C2 Bredbandstelefoni till alla telefoner i fastighetsnätet: Sätt delningsdosan (splittern) utanpå modemets delningsdosa och koppla telefonkaben till telefon adapterns uttag märkt %1. E Koppla strömkabeln till telefonadapterns uttag 12V AC och sätt strömadaptern i ett eluttag. F Gå till sidan 15 och fortsätt med steg 3 Mata in telefonnummer och din pin-kod 8 9

6 Nätverksuttag med bredbandsswitch koppla ihop utrustningen Viktigt! Bredbandsswitchen med tillhörande installationsanvisning har du fått i en separat försändelse. Se till att bredbandsswitch är korrekt installe rad och påslagen innan du går vidare med att installera telefonadaptern enligt den här figuren. Om du har ett så kallat bredbandsskåp (se exemplet på sid 5) kan bredbandsswitchen vara installerad där sedan tidigare. A Koppla nätverkskabeln från telefon adapterns uttag WAN till switchens uttag 3 B Koppla telefonkabeln från telefon adapterns uttag märkt % 1 till ditt fastighetsnät för telefoni. Bredbandsswitch Telefonadapter D Koppla strömkabeln till telefonadapterns uttag 12V AC och sätt strömadaptern i ett eluttag. Ditt fastighetsnät för telefoni. C1 Om ditt fastighetsnät för telefoni är anslutet till ett bredbands skåp (se exemplet på sid 5): Koppla telefonkabeln till avsett uttag i skåpet. C2 Om du har vanliga telejack i lokalen: Sätt delningsdosan i lokalens första telejack Koppla delningsdosans telefonkabel till telefon adapterns uttag märkt % 1. E Gå till sidan 15 och fortsätt med steg 3 Mata in telefonnummer och din pin-kod 10 11

7 Nätverksuttag utan bredbandsswitch koppla ihop utrustningen A Koppla nätverkskabeln från telefon adapterns uttag WAN till lokalens nätverksuttag. B Koppla telefonkabeln från telefon adapterns uttag märkt % 1 till ditt fastighetsnät för telefoni. Telefonadapter D Koppla strömkabeln till telefonadapterns uttag 12V AC och sätt strömadaptern i ett eluttag. C1 Om ditt fastighetsnät för telefoni är anslutet till ett bredbands skåp (se exemplet på sid 5): Koppla telefonkabeln till avsett uttag i skåpet. Ditt fastighetsnät för telefoni. C2 Om du har vanliga telejack i lokalen: Sätt delningsdosan i lokalens första telejack Koppla delningsdosans telefonkabel till telefon adapterns uttag märkt % 1. E Gå till sidan 15 och fortsätt med steg 3 Mata in telefonnummer och din pin-kod 12 13

8 Övriga fall koppla ihop utrustningen Om företaget inte har Telia som bredbandsleverantör eller om ni har en äldre adsl-installation måste du koppla in en router mellan telefonadaptern och ert bredband. A1 Om du vill ansluta bredbandstelefonin till ett fastighetsnät med vanliga telejack: Koppla utrustningspaketets delningsdosa till telefonadapterns uttag %1. Om du har adsl-modem: Sätt delningsdosan utanpå modemets delningsdosa i lokalens första telejack Om du inte har adsl-modem: Sätt delningsdosan i lokalens första telejack. A2 Om du vill ansluta bredbandstelefonin till en annan typ av fastighetsnät eller till en enstaka telefon: Koppla utrustningspaketets telefonkabel från telefonadapterns uttag % 1 till något av följande: kopplingsplinten för ditt fastighetsnät den enstaka telefonen. B Koppla adapterpaketets nätverkskabel från telefonadapterns uttag WAN till ett ledigt nätverksuttag på routern. Fortsätt med antingen C1 eller C2, beroende på vilken typ av bredband du har. C1 Om du får ditt bredband via nätverksuttag: Koppla en nätverkskabel från routern till nätverksuttaget i väggen. C2 Om du får ditt bredband via telejack: Koppla en nätverkskabel från routern till adsl-modemet. D E Anslut strömadaptern till ett eluttag. Anslut sladden från strömadaptern till telefonadapterns uttag 12V AC 1.2A. Gå till Steg 3 Mata in ditt telefonnummer och din pin-kod 3 Mata in ditt telefonnummer och din pin-kod Kontrollera att lysdioden Status visar fast sken. Lyft telefonluren. När du får kopplingston, mata in ditt telefonnummer inkl. riktnummer och din pin-kod (pin-koden hittar du i bekräftelsebrevet som du fick när du beställde Telia Bredbandstelefoni) på följande sätt: * 98 * riktnummer telefonnummer * pin-kod # Lägg på telefonluren Dina uppgifter kontrolleras, vilket kan ta cirka 1 2 minuter. När lysdioden Phone 1 VoIP lyser med fast sken är installationen klar. Obs! Om du hör en spärrton (korta tonstötar med långa mellanrum) efter att du matat in pin-koden är koden felaktig. Lägg på luren och försök på nytt. Om du får andra problem: gå till avsnittet Felsökning på sidan 19. Ställ in routern Om du inte kan ringa med bredbandstelefonin efter installationen så kan du prova följande: Öppna de nödvändiga portarna manuellt enligt tabellen. Handboken till din utrustning beskriver hur det går till. Port Trafik 5060 UDP/TCP (sip) UDP (rtp) Nu är du klar och kan börja ringa! Läs mer om telefonilösningen på sid 16 och framåt. 15

9 Så fungerar telefonadaptern Telefonadaptern gör det möjligt att ansluta din vanliga analoga tonvalstelefon till ett bredbandsnät. När telefonadaptern väl installerats hämtar den själv ny programvara när sådan finns. Skulle strömmen brytas stängs telefonadaptern av (precis som all annan nätverksutrustning). Telefonadaptern startar dock om automatiskt så snart den återigen får strömtillförsel. Så tolkar du lysdioderna på telefonadapterns front Märkning Power Ingen strömförsörjning Korrekt strömförsörjning Status Släckt Ingen ip-adress har mottagits från bredbandsnätet Fast grönt sken Ip-adress mottagen och kontakt upprättad med Telias telefoniserver Blinkande grönt sken (Långsam blink:) Söker kontakt med telefoniservern. (Snabb blink:) Kommunicerar med telefoniservern (laddar ner program osv)!! Varning! Enligt gällande regler ska telefonadaptern anslutas till nätverket med metallskärmade nätverkskablar (gäller ej telefonuttag) för att förhindra störningar, främst på radioutrustning. Du måste använda den strömadapter som ingick i utrustningspaketet för Telia Bredbandstelefoni, annars kan telefonadaptern skadas. WAN Ingen förbindelse Korrekt förbindelse LAN Ingen förbindelse Korrekt förbindelse Phone 1 VoIP Telefonen har inte registrerats i Telias telefoniserver Telefonen har registrerats eller är konfigurerad för att inte registreras Phone 1 Telefonluren pålagd Telefonluren avlyft Inkommande samtal Phone 2 VoIP Används inte Används inte Används inte Phone 2 Används inte Används inte Används inte Telefonadapterns baksida 2 1 LAN WAN 12V AC 1.2A Reset Uttag och knappar 1 Telefonuttag 2 Funktion Ansluter till analog telefon Används inte i Telia Bredbandstelefoni 2 Telefonuttag 1 Ansluter till analog telefon 3 Nätverksanslutning (Eget lan) Används till en pc eller annan nätverksutrustning 4 Nätverksanslutning Ansluter till bredbandsnätet 5 Återställning Återställer adaptern till fabriksinställning 6 Strömmatning 12 V Ansluter till elnätet via strömadapter 16 17

10 Tips och råd Om telefonsladden inte passar i telefonadaptern Koppla i stället telefonsladden till den medföljande delningsdosan (utan att sätta delningsdosan i något telejack). Koppla sedan sladden från delningsdosan till telefonadapterns uttag märkt % 1. Om alla nätverksuttagen på din router eller motsvarande är upptagna Dra ut en kabel från ett nätverksuttag och anslut den till telefonadapterns uttag märkt LAN. Anslut sedan den nya nätverkskabeln mellan det frigjorda nätverksuttaget och telefonadapterns uttag WAN. Om du vill ta reda på ip-adressen till din telefonadapter Lyft telefonluren och invänta kopplingston. Tryck därefter #1 * # En automatisk röst läser nu upp ip-adressen. Om du vill ha flera abonnemang Du kan ha upp till tre telefonlinjer på en och samma bredbandsanslutning. Läs mer om detta på under Frågor & svar. Felsökning Har du problem med installationen? Här får du hjälp. Problem Annan bredbandsleverantör än Telia eller äldre adsl-installation Om du har någon annan bredbandsleverantör än Telia eller om du har en äldre adsl-installation måste du koppla in en router för att kunna använda Telia Bredbandstelefoni. Lysdioden Status är släckt under en längre tid Telefonadaptern har efter en omstart inte fått någon ip-adress från bredbandsnätet, eller så saknar adaptern kontakt med bredbandsnätet. Åtgärd Installera enligt Övriga fall koppla ihop utrustningen på sidan 14. Kontrollera att utrustningen är rätt inkopplad. Kontrollera därefter om bredbandsnätet fungerar genom att ansluta en dator och starta webbläsaren. Gå till en valfri webbplats genom att skriva dess adress (t.ex. www. telia.se) i fältet Adress. Om webbplatsen inte öppnas korrekt, kontakta din bredbandsleverantör. Om du har en s.k. bredbandsswitch bör du dessutom utföra följande steg. Bryt strömmatningen till både telefonadaptern och bredbandsswitchen. Koppla sedan in strömmatningen till bredbandsswitchen och därefter till telefonadaptern. Om telefonin fortfarande inte fungerar, kontakta vår support. Telefonadaptern kopplar inte upp några samtal, trots att lysdioden Phone 1 VoIP lyser med fast sken Det ska gå att ringa via telefonadaptern om lysdioden lyser med fast sken. Om det trots detta inte går att koppla upp samtal kan det bero på att någonting har hänt på vägen mellan telefonadaptern och Telias servrar under de senaste tio minuterna. (Telefonadaptern anropar servern var tionde minut för att kontrollera att allt fungerar som det ska.) Vänta tio minuter och kontrollera att lysdioden fortfarande lyser med fast sken. Nu ska det gå att ringa. Om du får kopplingston men fortfarande inte kan koppla upp ett samtal, dra ur strömsladden och sätt i den igen

11 Problem Ingen kopplingston i luren Om du inte hör kopplingstonen i luren kan det bero på följande: 1. Telefonadaptern kan ha tappat kontakten med Telias server. 2. Telefonapparaten kan vara felaktig. Dålig samtalskvalitet Ljudproblem kan ha flera orsaker: 1. En sladdlös telefon, basstation, laddare eller accesspunkt till trådlöst nätverk är placerad för nära telefonadaptern. 2. Nätverket är högt belastat (detta problem uppstår inte om du har Telia som bredbandsleverantör). 3. Det finns glapp i telefonkontakten eller anslutna kablar. Åtgärd 1. Kontrollera att lysdioden Phone 1 lyser med fast sken. Om inte, läs avsnittet Så tolkar du ljusdioderna på telefonadapterns front på sid Kontrollera telefonapparat och anslutningar. 1. Placera det som stör på ett längre avstånd från telefonadaptern. 2. Prova att stoppa eventuella filöverföringar eller dylikt mot nätet. 3. Kontrollera telefonen och kablarna. Support och felanmälan Undrar du över något kring bredbandstelefoni? Eller söker du lösningen på ett problem? Gå till och klicka på länken Frågor & Svar, så är chansen stor att du hittar den information du behöver. I Telia Bredbandstelefoni ingår support på: abonnemangets tjänster och funktioner telefonadaptern Vi erbjuder support via kundtjänst, tel Det kan uppstå problem kring bredbandstelefonin som inte har att göra med telefonadaptern eller med abonnemangets tjänster och funktioner. Orsaken kan exempelvis vara: bredbandsförbindelsen telefonen eventuell router eventuell brandvägg I dessa fall vänder du dig till den aktuella enhetens leverantör för support. Övriga problem Om det inte går att ringa och du inte hittar någon lösning via beskrivningen ovan, dra ur strömsladden till telefonadaptern och sätt i den igen. Om problemet kvarstår, gör om installationen från början. Ring vår support om problemet fortfarande kvarstår

12 Anteckningar

13 TSP-1046_2-1105

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Installationshandbok Bredband, digital-tv och telefoni från Telia

Installationshandbok Bredband, digital-tv och telefoni från Telia Kombination Installationshandbok redband, digital-tv och telefoni från Telia Via nätverksuttag Välkommen till din nya helhetslösning för bredband, tv och telefoni Med Telia får du hela hemmets kommunikation

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia

Installationshandbok Bredband från Telia redband Installationshandbok redband från Telia Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker anslutning för

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster. S redband I N N E R S T N Valfrihet för våra hyresgäster nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

T3 Telefoni med GoCore24 ATA

T3 Telefoni med GoCore24 ATA T3 Telefoni med GoCore24 ATA rev.090917 Välkommen! GoCore24 Mini-ATA är en telefondosa som gör att du kan ringa via internet med dina vanliga telefoner. Följ denna manual för att snabbt och smidigt komma

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget TA 92 681 14-06 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000. Informationen gäller från 2014-06-30 med reservation för eventuella ändringar. 2010 Bredbandsbolaget

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Installation IX78 Snabbguide SIP-anslutning 2.0 Viktigt för er säkerhet! Programmera nummeromräkning för samtal till nödnumret 112 Om ni använder Telia SIP-anslutning tillsammans med

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort. S redband Valfrihet för dig! Söderort nvändarguide för S redband et är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S redband, är ett

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll Användarhandbok. Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Revision B-2011-05-12 Du hittar alltid senaste versionen av denna

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät Västerort och Järva nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Installationsguide Bredband och Telefoni

Installationsguide Bredband och Telefoni Installationsguide för Bredband och Telefoni tele2.se Innehåll: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bra att veta om utrustningen Allmän information 4 Vad du behöver till installationen 4 Modem och installationsutrustning

Läs mer

Installationsguide. - Växellösning från Phonera

Installationsguide. - Växellösning från Phonera Installationsguide - Växellösning från Phonera Välkommen till Phonera! I den här försändelsen får du den utrustning som behövs för att du ska kunna börja använda din växeltjänst. Detta häfte hjälper dig

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer