Installationshandbok för router

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok för router"

Transkript

1 Installationshandbok för router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Juli v1.0

2 2008 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypern är registrerade varumärken och RangeMax och Smart Wizard är varumärken som tillhör NETGEAR. Inc. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. ii

3 Innehåll Lär känna din trådlösa router... 1 Packa upp din nya router... 1 Vad du behöver innan du börjar... 5 Två installationsmetoder: Smart Wizard-installation eller manuell installation... 6 Smart Wizard-installation... 6 Manuell installation... 7 Få åtkomst till den trådlösa routern efter installationen Uppdatera den fasta programvaran...12 Installera och testa en grundläggande trådlös anslutning Implementera lämplig trådlös säkerhet Produktregistrering, support och dokumentation Hjälp med felsökning Grundläggande felsökning Felsöka anslutningar med pingfunktionen Standardinställning...27 Standardinställningar Återgå till standardlösenord och standardinställningar...28 Relaterade dokument iii

4 iv

5 Lär känna din trådlösa router Grattis till ditt köp av NETGEAR WGR614v9 Wireless-G Router. Innan du börjar installera routern bör du kontrollera innehållet i paketet (se Packa upp din nya router). Bekanta dig med routerns front- och bakpaneler särskilt lysdioderna och läs den viktiga informationen på routerns etikett (se Etiketten på undersidan på sidan 5). Packa upp din nya router Produktförpackningen bör innehålla följande saker: Den trådlösa routern Ett stativ som knäpps fast på din trådlösa router En nätadapter (varierar lokalt) En gul Ethernet-kabel Resurs-CD:n som innehåller: Installationsguiden Smart Wizard (Autorun.exe) En PDF-version av den här handboken En länk till Användarhandboken Kort med support- och garantiinformation Om någon del är felaktig, skadad eller saknas helt kontaktar du din NETGEAR-återförsäljare. Behåll förpackningen, inklusive förpackningsmaterialet, ifall du måste skicka tillbaka produkten för reparation. Lär känna din trådlösa router 1

6 Så här förbereder du routern för installation: 1. Ta försiktigt bort skyddsfilmen som täcker routerns båda sidor. 2. Välj en lämplig plats för installation (nära ett eluttag och lättillgängligt för Ethernet-kablarna till trådanslutna datorer). 3. Konfigurera routern på något av följande sätt: Placera den vertikalt genom att sätta ned routern i det medföljande stativ som knäpps fast (visas inte). Placera den horisontellt (enligt Figur 1). Figur 1 2 Lär känna din trådlösa router

7 Routerns framsida Figur Statuslamporna på routerns framsida visar olika statustillstånd. Tabell 1. Beskrivning av statuslamporna Nr Funktion Aktivitet Beskrivning 1 Ström På Routern tar emot ström. Långsamt blinkande Av 2 Test På Systemet initieras. Blinkande Den fasta programvaran är skadad. Se När de grundläggande funktionerna inte fungerar på sidan 20 för instruktioner om hur du återställer routerns fasta programvara. Routern tar inte emot ström. Den fasta programvaran har uppgraderats eller återställts till fabriksinställning. Av Systemet är klart och igång. 3 Trådlöst På Anger att den trådlösa routerradion är aktiverad. Av Den trådlösa routerradion är aktiverad. 4 Internet På (orange) Ethernet-kabeln är ansluten men routern har inte fått någon Internet-adress. På (grönt) Det finns en Internet-adress till routern. Blinkande Data skickas via Internet-porten. Lär känna din trådlösa router 3

8 Tabell 1. Beskrivning av statuslamporna (fortsättning) Nr Funktion Aktivitet Beskrivning 5 LAN (Local Area Network) På (grönt) LAN-porten är ansluten till en 100 Mbit/s-enhet. Blinkande (grönt) Data överförs med 100 Mbit/s. På (orange) LAN-porten har upptäckt en länk med en enhet för 10 Mbit/s. Blinkande Data överförs med 10 Mbit/s. (orange) Av Ingen länk har hittats på den här LAN-porten. Routerns baksida På bakpanelen av WGR614v9-routern finns det som står i listan efter bilden Figur 3 På baksidan av routern finns: 1. Uttag för nätadapter 2. Fyra lokala (LAN) 10/100 Mbit/s Ethernet-portar för anslutning av lokala datorer till routern 3. Internet (WAN) Ethernet-port för anslutning av routern till ett kabel- eller DSL-modem 4. Knappen för fabriksåterställning 5. Trådlös antenn 4 Lär känna din trådlösa router

9 Etiketten på undersidan Etiketten undertill på routern visar serienumret, portanslutningarna, statuslamporna och standardinloggningsinformation. Figur 4 Vad du behöver innan du börjar Förbered följande innan du installerar din routern: Internet-tjänst. Konfigurationsinformation från Internetleverantören. Beroende på hur ditt Internetkonto är konfigurerat kan du behöva en eller flera av följande inställningar för att routern ska kunna anslutas till Internet: Värd- och domännamn Inloggningsnamn och lösenord till Internet (vanligen en e-postadress och ett lösenord) DNS-adresser (Domain Name Server) Fast (statisk) IP-adress Internet-leverantören ska ha gett dig all information som behövs för att ansluta till Internet. Om du inte hittar informationen kan du fråga efter den hos Internet-leverantören. För kabelmodemtjänst använder du den dator som du först använde för att konfigurera Internet-tjänsten. Lär känna din trådlösa router 5

10 Två installationsmetoder: Smart Wizard-installation eller manuell installation Det finns två metoder för att installera routern: Smart Wizard-installation. Det här alternativet är enklast. I Smart Wizard får du hjälp genom installationsprocessen genom att flera steg automatiseras. Med hjälp av guiden kontrolleras att du har nödvändiga förutsättningar och att de steg du utför slutförs på rätt sätt. För det här alternativet krävs en dator med operativsystemet Microsoft Windows. Manuell installation. Det här alternativet är bäst om du inte kan använda Smart Wizard på cd-skivan, om du byter ut en befintlig trådlös router eller har goda tekniska kunskaper. Installera routern genom att följa instruktionerna i den här handboken. Använd den installationsmetod som passar dig bäst. Smart Wizard-installation Installationsprocessen för Smart Wizard bör ta cirka 20 minuter. 1. Sätt i CD-skivan från NETGEAR i en Windows-dator. CD-skivan startas automatiskt med det språk du använder på datorn. Godkänn språkalternativet eller byt till ett annat språk. Om CD-skivan inte startar automatiskt öppnar du CD-skivan och dubbelklickar på. 2. När välkomstskärmen visas klickar du på Setup (installation) så startas Smart Wizard. Följ instruktionerna i guiden. Vid slutet av installationen placerar Smart Wizard en Router_Setup.html -fil på datorns skrivbord, så att du enkelt kan visa inställningarna för routern. En genvägsikon för routerinloggning skapas också som placeras på skrivbordet. Via den kan du komma åt routerns huvudmeny. 6 Lär känna din trådlösa router

11 Manuell installation Installationen av routern sker i två steg: 1. Anslut routern till ADSL- eller kabelmodemet och anslut en dator till routern (se Ansluta trådlös routern ). Datorn måste vara konfigurerad så att TCP/IP-nätverksinställningarna hämtas automatiskt från routern via DHCP. Det är det vanligaste. Om du är osäker kan du använda guiden på CD-skivan som automatiskt hjälper dig med det här, eller läsa i dokumentationen till datorn. 2. Konfigurera routern så att Internet-tjänsten används (se Få åtkomst till den trådlösa routern efter installationen på sidan 10). Ansluta trådlös routern Så här ansluter du routern: 1. Anslut routern, datorn och modemet. a. Stäng av datorn. b. Stäng av och koppla ur kabel- eller ADSL-bredbandsmodemet. c. Leta upp Ethernet-kabeln (1) som ansluter datorn till modemet. 1 2 Figur 5 d. Koppla bara ur kabeln på modemsidan (2). Lär känna din trådlösa router 7

12 e. Se till att den fria änden av kabeln (1) sitter ordentligt fast i en LAN-port på routern, t.ex. LAN-port 4 (3). 1 3 Figur 6 f. Sätt fast den gula kabeln (5) som medföljde din routern i den gula Internet-porten på routern (4) och den andra änden i modemet (2) Figur 7 Nätverkskablarna är nu anslutna och allt är klart för start av nätverket. 8 Lär känna din trådlösa router

13 2. Starta nätverket i rätt ordningsföljd. Om du inte startar eller startar om nätverket i rätt ordningsföljd kan du kanske inte ansluta till Internet. a. Först ansluter du och slår på kabel- eller DSL-modemet. Vänta i två minuter. b. Sedan ansluter du strömadaptern till routern och till ett eluttag. Vänta i en minut. c. Sist av allt slår du på datorn. För DSL-kunder: Om du loggar in på Internet med hjälp av programvara ska du inte köra den programvaran. Du kan behöva gå till menyn Verktyg i Internet Explorer. Välj Internet-alternativ och klicka sedan på fliken Anslutningar. Där markerar du alternativet Ring aldrig upp någon anslutning. Figur d. Kontrollera statuslampan på routern om du vill bekräfta följande: Ström. Strömlampan (1) ska lysa med ett fast grönt sken. Test. Testlampan (2) ska lysa med fast orange sken när du slår på routern och sedan släckas efter 2 minuter. Trådlöst. Lampan för trådlöst (3) bör lysa. Lär känna din trådlösa router 9

14 Internet. Internet-portlampan (4) bör vara tänd. Om den inte lyser kontrollerar du att Ethernet-kabeln är ordentligt isatt i routerns Internet-port samt att modemet är påslaget. LAN. En LAN-lampa (5) bör lysa. Grön färg betyder att datorn kommunicerar med 100 Mbit/s, orange färg betyder 10 Mbit/s. Om LAN-lampan inte lyser kontrollerar du att Ethernet-kabeln från datorn till routern är rätt ansluten i båda ändarna och att datorn är på. Allmän information om statuslamporna finns i Routerns framsida på sidan 3. Om statuslamporna inte lyser enligt beskrivningen hittar du hjälp i När de grundläggande funktionerna inte fungerar på sidan 20. Få åtkomst till den trådlösa routern efter installationen När du har installerat din routern manuellt måste du öppna webbläsaren och logga in på routern för att slutföra den trådlösa installationen. Om du installerade med hjälp av Resurs-CD:n behöver du logga in på routern när du vill ändra inställningarna. Så här får du åtkomst till routern med hjälp av inloggningsnamn och lösenord: 1. Skriv i webbläsarens adressfält. Tryck sedan på Enter. Figur 9 Anslut till routern genom att skriva någon av följande tre URL-adresser i webbläsarens adressfält. Tryck sedan på Enter Lär känna din trådlösa router

15 Ett inloggningsfönster som liknar det i Figur 10 visas: Figur När du får ett meddelande om användarnamn och lösenord för routern anger du admin respektive password, båda med gemener. (Av säkerhetsskäl har routern ett eget användarnamn och lösenord.). Användarnamnet och lösenordet för routern är inte desamma som eventuella användarnamn och lösenord du använder till att logga in på Internet med. Hemsidan för routern visas. Om det inte finns någon aktivitet eller om du inte loggar ut loggas du automatiskt ut av routern efter fem minuters inaktivitet. 3. Om du senare ändrar inställningarna för användarnamn och lösenord anger du ditt nya användarnamn och lösenord. Om du har problem med att logga in läser du i Det går inte att logga in till Router på sidan 22. Om du vill visa supportinformation eller Användarhandboken för routern klickar du på Knowledge Base (kunskapsbas) eller Documentation (dokumentation) under Web Support (webbsupport) på huvudmenyn. Lär känna din trådlösa router 11

16 Uppdatera den fasta programvaran NETGEAR jobbar hela tiden för att förbättra routerns drift och funktioner. För att göra det enklare för dig att få de bästa och senaste routerfunktionerna erbjuder NETGEAR olika metoder för att uppdatera din produkt. Med installationsguiden Smart Wizard kan du söka efter och installera uppdateringar som en del av installationsprocessen. Routern innehåller även en uppdateringsfunktion som du kan använda för att söka efter och installera uppdateringar. Du måste vara inloggad på routern för att den här funktionen ska fungera. Om de här alternativen är valda (standardinställningarna) söker routern efter ny fast programvara varje gång du loggar in: Check for Updated Firmware Upon Log-in (sök efter uppdateringar av fast programvara vid inloggning) i fönstret Firmware Update. Check for New Version Upon Log-in (sök efter ny version vid inloggning) i routeruppgraderingsfönstret. Om du vill avaktivera den här funktionen avmarkerar du kryssrutorna. Så här uppdaterar du fast programvara när du har konfigurerat din routern: 1. Logga in på routern (se Få åtkomst till den trådlösa routern efter installationen på sidan 10). Thank You-fönstret och skärmen Firmware Update Assistant (assistent för uppdatering av fast programvara) visas. Figur Lär känna din trådlösa router

17 2. Routern söker igenom NETGEAR-databasen efter en ny avbild av den fasta programvaran. Om det inte finns någon ny tillgänglig fast programvara visas meddelandet No New Firmware Version Available. Om du väljer Cancel (avbryt) kan du söka efter ny fast programvara senare se Så här söker du manuellt efter ny fast programvara för din router: på sidan Om det finns ny fast programvara tillgänglig och du vill hämta den klickar du på Yes och sparar filen någonstans på hårddisken. Avbilden av den fasta programvaran är vanligtvis i formatet.img eller.chk och behöver inte dekomprimeras innan du kan använda den för att uppdatera routern. Men om filen är en.zip-fil är avbilden komprimerad och måste extraheras innan du kan använda den. På Windowsdatorer kan du använda WinZip-verktyget för att extrahera filen. Så här installerar du den uppdaterade fasta programvaran på din routern: 1. Om fönstret för uppdatering av routerns fasta programvara inte visas automatiskt väljer du Router Upgrade under Maintenance (underhåll) på huvudmenyn. Routeruppgraderingsfönstret visas. 2. Klicka på Browse (bläddra) och sök rätt på den extraherade avbilden av den fasta programvaran som du hämtat till datorn (filen har ändelsen.img eller.chk). 3. När du har valt filen klickar du på Upload (överför) för att skicka programvaran till routern. Överföringen tar flera minuter. När överföringen är klar startas routern om. Försök inte gå ut på nätet, stänga av routern, stänga av datorn eller göra något annat med routern förrän routern har startat om igen! När testlampan slutat blinka väntar du några sekunder till innan du använder routern. 4. När routern har startats om väljer du Routern Status (routerstatus) under Maintenance (underhåll) på huvudmenyn. Kontrollera versionen för den fasta programvaran för att bekräfta att routern nu har den nya programvaran installerad. Om du markerade alternativknappen No (nej) under installationen och vill söka efter ny fast programvara senare gör du som följer. NETGEAR rekommenderar att du kontrollerar vilken version av den fasta programvaran som körs på routern innan du söker efter uppdateringar på NETGEARs webbplats. Gå sedan till NETGEARs webbplats och välj modellnumret för den här routern. Om det finns en senare version av den fasta programvaran överför du den till datorn och uppdaterar routern. Lär känna din trådlösa router 13

18 Så här söker du manuellt efter ny fast programvara för din router: 1. Logga in på routern (se Få åtkomst till den trådlösa routern efter installationen på sidan 10). 2. Välj Router Status (routerstatus) under Maintenance (underhåll) på huvudmenyn. När fönstret Router Status (routerstatus) visas noterar du versionsnumret för routerns fasta programvara. 3. Gå till och välj Downloads (filer att hämta) på menyraden. 4. I listrutan Product Selection (produkturval) väljer du WGR614v9. Produktsupportsidan för din routern visas. 5. Under Downloads söker du efter den senaste versionen av den fasta programvaran som stämmer överens med versionen som visas i fönstret Router Status (routerstatus). 6. Om versionen på NETGEARs webbplats är nyare klickar du på versionsnumret. Klicka sedan på Right-click and Save to Download (högerklicka och spara) så sparas filen på hårddisken. 7. Följ proceduren i Så här installerar du den uppdaterade fasta programvaran på din routern: på sidan 13 för att slutföra uppdateringen. Om uppgraderingen inte fungerade med de här metoderna kan du läsa i Användarhandboken på nätet för att få mer information. Du hittar Användarhandboken genom att klicka på länken Documentation (dokumentation) på routerns huvudmeny (eller via en länk på resurs-cd:n). Installera och testa en grundläggande trådlös anslutning Följ instruktionerna nedan för att installera och testa en grundläggande trådlös anslutning. När du har etablerat en grundläggande trådlös anslutning kan du aktivera de säkerhetsinställningar som passar dina behov. Så här installerar och testar du en grundläggande trådlös anslutning: 1. Logga in påroutern (se Få åtkomst till den trådlösa routern efter installationen på sidan 10). Om routern är inställd på att automatiskt söka efter uppdatering av fast programvara (standardinställningarna) söker routern efter ny fast programvara varje gång du loggar in. Om du vill stänga av den funktionen avmarkerar du något av följande: Check for Updated Firmware Upon Log-in (sök efter uppdateringar av fast programvara vid inloggning) i fönstret Firmware Update Check for New Version Upon Log-in (sök efter ny version vid inloggning) i routeruppgraderingsfönstret 14 Lär känna din trådlösa router

19 2. Om du vill visa installationsguiden väljer Setup Wizard på huvudmenyn. Figur Gör något av följande: Klicka på Yes (ja). Guiden vägleder dig sedan genom grundinställningarna (fortsätt med steg 8). Klicka på No. I Want To Configure the Router Myself (nej, jag vill konfigurera routern själv) och fortsätt sedan med nästa steg. 4. Välj Wireless Settings (trådlösa inställningar) under Setup (installation) på huvudmenyn. 5. Observera att det standardinställda SSID:t (Service Set Identification Key) är NETGEAR. SSID:t för alla trådlösa adaptrar måste överensstämma med SSID:t som du konfigurerar i routern. Om de inte överensstämmer upprättas ingen trådlös anslutning. 6. Välj den region i vilken det trådlösa gränssnittet ska användas. 7. Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Om du konfigurerar routern från en trådlös dator och du ändrar SSID, kanal eller säkerhetsinställningar för routern förlorar du den trådlösa anslutningen när du klickar på Apply (tillämpa). Du måste sedan ändra datorns trådlösa inställningar så att de överensstämmer med de nya inställningarna för routern. 8. Konfigurera och testa datorerna för trådlös anslutning. Lär känna din trådlösa router 15

20 9. Programmera datorernas trådlösa adapter så att den har samma trådlösa nätverksnamn (SSID) som routern. Kontrollera att de har en trådlös länk och kan erhålla en IP-adress av DHCP från routern. Implementera lämplig trådlös säkerhet Inomhus kan datorer ansluta över g trådlösa nätverk med en maximal räckvidd på över 100 meter. Med sådana avstånd kan andra utanför din närmaste omgivning få åtkomst till ditt nätverk. Till skillnad från data från trådanslutna nätverk kan trådlösa dataöverföringar gå utanför väggarna och tas emot från vem som helst med ett kompatibel nätverkskort. Av den anledningen bör du använda säkerhetsfunktionerna i den trådlösa utrustningen. Routern har mycket effektiva säkerhetsfunktioner som beskrivs i detalj i Användarhandboken som finns tillgänglig från en länk på Resurs-CD:n liksom från en länk i huvudmenyn på routern. Följ instruktionerna i den här handboken i hjälpfönstren på routern för att implementera de säkerhetsfunktioner som passar dina behov. Så här aktiverar du trådlös säkerhet: 1. Logga in på routern (se Få åtkomst till den trådlösa routern efter installationen på sidan 10). 2. Välj Wireless Settings (trådlösa inställningar) under Setup (installation) på huvudmenyn. 3. Välj ett säkerhetsalternativ. None (inget). (rekommenderas inte.) WEP. Det här alternativet ger säkerhet som är kompatibel med min utrustning (anses inte vara tillförlitligt). WPA-PSK (TKIP). Det här ger den mest tillförlitliga säkerheten som är kompatibel med min utrustning. WPA2-PSK (AES). Det här ger den mest tillförlitliga säkerheten som är kompatibel med min utrustning. WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES) eller Mixed Mode (blandat läge). Det här ger den mest tillförlitliga säkerheten. Den är enklast att implementera, men det är inte säkert att den är kompatibel med äldre adaptrar. Följ instruktionerna i Användarhandboken eller hjälpfönstren till routern om du behöver hjälp med att ställa in säkerhetsfunktionen i enlighet med dina behov. 16 Lär känna din trådlösa router

21 4. Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Produktregistrering, support och dokumentation Registrera din produkt på Du måste vara registrerad innan du kan använda NETGEARs telefonsupport. Produktuppdateringar och webbsupport finns alltid på adress Dokumentation finns på CD-skivan, på supportwebbplatsen och på dokumentationswebbplatsen. När routern är ansluten till Internet klickar du på Knowledge Base (kunskapsbas) eller länken Documentation (dokumentation) under Web Support (webbsupport) så visas supportinformation eller dokumentation för routern. Lär känna din trådlösa router 17

22 18 Lär känna din trådlösa router

23 Hjälp med felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router. Här får du hjälp med följande: Vanliga saker som kan bli fel När de grundläggande funktionerna inte fungerar på sidan 20 Det går inte att logga in till Router på sidan 22 Internet-anslutningen fungerar inte på sidan 22 Testa anslutningen från en dator till routern på sidan 25 Testa anslutningen från en dator till Internet på sidan 25 Grundläggande felsökning Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Vanliga saker som kan bli fel Kontrollera att du inte har något av de här vanliga problemen. Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: 1. Stäng av och koppla ur modemet samt stäng av router och datorn. 2. Slå på modemet och vänta i två minuter. 3. Slå på router och vänta i en minut. 4. Slå på datorn. Kontrollera att Ethernetkablarna är ordentligt anslutna: 1. Kontrollera att Internetstatuslampan på router är tänd om Ethernet-kabeln till router från modemet är ordentligt isatt och både modemet och router är påslagna (se Routerns framsida på sidan 3). 2. Kontrollera att för varje påslagen dator som är ansluten till router och som är rätt ansluten med en Ethernet-kabel så ska motsvarande LAN-portstatuslampa tändas på router (se Routerns framsida på sidan 3 ). Etiketten på undersidan av den trådlösa routern visar numret för varje LAN-port (se Etiketten på undersidan på sidan 5). Hjälp med felsökning 19

24 Se till att datorns nätverksinställningar är rätt. 1. Kontrollera att alla LAN-anslutna datorer är konfigurerade för att hämta IP-adresser automatiskt via DHCP. Om du vill ha hjälp med det läser du i dokumentationen till datorn eller i Relaterade dokument på sidan Kontrollera om MAC-adressen behövs. Vissa kabelmodemtjänster kräver att du använder MAC-adressen för den dator som är registrerad till kontot. I så fall väljer du Use this Computer s MAC Address (använd den här datorns MAC-adress) i i routerns MACadressdel i fönstret Basic Settings (grundinställningar). Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Starta om nätverket i rätt ordningsföljd. Kontrollera routerns statuslampor så att du kan bekräfta att routern fungerar: Strömlampan ska lysa med ett fast grönt sken inom två minuter efter att du har slagit på routern. I annat fall konfigurerar du om routern enligt instruktionerna i Återgå till standardlösenord och standardinställningar på sidan 28. När de grundläggande funktionerna inte fungerar Slå på strömmen till routern och kontrollera följande statuslampor: 1. När strömmen slås på kontrollerar du att strömlampan lyser: a. Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till routern och att strömadaptern är korrekt ansluten till ett fungerande strömuttag. b. Kontrollera att du använder den strömadapter som levererats av NETGEAR för den här produkten. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. 2. Efter några sekunder kontrollerar du att testlampan är på, vilket anger att proceduren för starttest pågår. 3. Efter cirka 30 sekunder bekräftar du följande: a. Testlampan har släckts. b. LAN-portarnas lampor för de anslutna lokala portarna är tända. c. Internet-porten är ansluten och lampan lyser. d. Den trådlösa portens lampa lyser. 20 Hjälp med felsökning

25 Om en ports lampa är tänd har en länk upprättats till den anslutna enheten. Om en LAN-port är ansluten till en 100 Mbit/s-enhet kontrollerar du att portens lampa lyser grönt. Om det är en port med 10 Mbit/s lyser lampan orange. Mer information om statuslamporna finns i Routerns framsida på sidan 3. Om strömlampan blinkar långsamt och kontinuerligt med grönt sken: Routerns fasta programvara är skadad. 1. Se till att datorn är ansluten till routern och att routern är på. 2. Sätt i den resurs-cd som levererades med routern i datorn. Om CD-skivan inte startar automatiskt öppnar du CD-skivan och dubbelklickar på på den Autorun-fil som börjar med ett stort "A". Hjälp med felsökning 21, eller 3. Klicka på Supporting Software (stödprogram) i menyn på CD-skivan och klicka sedan på Netgear Firmware Recovery Utility (Netgears återställningsverktyg för fast programvara), följ sedan anvisningarna för återställning. När du installerar verktyget placeras en genvägsikon till NETGEAR Router Recovery (routeråterställning) på datorns skrivbord. 4. När återställningen av den fasta programvaran är klar ska du följa anvisningarna för att återställa konfigurationen. Om testlampan tänds eller om den fortsätter att lysa: När routern är påslagen lyser testlampan i cirka 30 sekunder och slocknar sedan. Om testlampan inte tänds eller fortsätter att lysa är det något fel på routern. 1. Om alla lampor inklusive testlampan fortfarande lyser en minut efter att strömmen har slagits på slår du av och på strömmen och kontrollerar att routern återställs. 2. Ändra routerns konfiguration till fabriksstandardinställningen. Det här gör att routerns IPadress blir Den här proceduren förklaras i Återgå till standardlösenord och standardinställningar på sidan 28. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. Om någon av LAN- eller Internet-portlamporna inte lyser när Ethernet-anslutningen upprättas gör du följande: 1. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till routern och datorn.

26 2. Kontrollera att strömmen är påslagen på den anslutna datorn. 3. Se till att du använder Ethernet-kablar som den kabel som medföljde den trådlösa routern. Det går inte att logga in till Router Om du inte kan logga in på den trådlösa routern kontrollerar du följande: Om du använder en Ethernet-ansluten dator kontrollerar du Ethernet-anslutningen mellan datorn och routern enligt beskrivningen i föregående avsnitt. Kontrollera att du använder rätt inloggningsinformation. Det fabriksstandardinställda inloggningsnamnet är admin och lösenordet är password. Kontrollera att Caps Lock inte är aktiverat när du skriver in informationen. Kontrollera att din webbläsare har Java, JavaScript eller ActiveX aktiverat. Om du använder Internet Explorer klickar du på Uppdatera för att vara säker på att Java-appletprogrammet hämtas. Försök stänga webbläsaren och öppna den igen. Internet-anslutningen fungerar inte Om routern inte kan anslutas till Internet kontrollerar du att Internet-anslutningen fungerar och att det går att få en Internet-adress för router. Kontrollera att Internet-anslutningen fungerar: 1. Internet-anslutning. Kontrollera först att kabel- eller ADSL-modemet är ordentligt anslutet. Statuslamporna för kabel- eller ADSL-modemet visar om modemanslutningen är korrekt eller inte. Läs i dokumentationen till modemet eller kontakta Internetleverantören för att få hjälp med att kontrollera att modemet är ordentligt anslutet. 2. Den trådlösa routerns Internet-lampa lyser eller blinkar grönt. Om Internet-lampan lyser eller blinkar grönt har du en bra Internet-anslutning och sladdarna är rätt kopplade. 3. Den trådlösa routerns Internet-lampa blinkar orange. När Internet-lampan blinkar orange görs ett försök att upprätta en Internet-anslutning till Internetleverantören. Lampan bör börja lysa grönt inom några minuter. Om den inte gör det kontrollerar du Internet-anslutningen på modemet. 4. Den trådlösa routerns Internet-lampa är släckt. Om Internet-lampan inte lyser kontrollerar du att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till kabel- eller ADSL-modemet och datorn och att både modemet och router är påslagna. 22 Hjälp med felsökning

27 Ta emot en IP-adress för Internet Om det inte går att ansluta till Internet med router, och Internet-lampan lyser eller blinkar orange, kontrollerar du om router kan hämta en Internet-IP-adress från Internetleverantören. Om du inte har statisk IP-adress begärs en IP-adress automatiskt från Internetleverantören. Så här gör du för att kontrollera IP-adressen från webbläsarens gränssnitt: 1. Logga in på den trådlösa routern. 2. Välj Router Status under Maintenance (underhåll) på huvudmenyn för att kontrollera att en IP-adress visas för Internet-porten. Om visas har ingen IP-adress tagits emot från Internetleverantören till den trådlösa routern. Om routern inte kan ta emot en IP-adress från Internetleverantören kan problemet vara något av följande: Internetleverantören kanske kräver inloggning. Fråga Internetleverantören om PPPoEinloggning (PPP via Ethernet) krävs. Du kan ha angett fel tjänstnamn, användarnamn eller lösenord. Se Felsökning av PPPoE. Internet-leverantören kanske söker efter datorns värdnamn. Tilldela den trådlösa routern datorns värdnamn för ditt Internetleverantörskonto på fönstret Basic Settings (grundinställningar). Internetleverantören kanske bara tillåter en Ethernet MAC-adress för Internet-anslutning, och söker i så fall efter datorns MAC-adress. Gör i så fall något av följande: Informera Internetleverantören om att du har köpt en ny nätverksenhet och be dem använda den trådlösa routerns MAC-adress. Konfigurera routern till att förfalska datorns MAC-adress. Det gör du på fönstret Basic Settings (grundinställningar). Läs onlinehjälpen, som du får åtkomst till via routerns huvudmeny. Felsökning av PPPoE Så här felsöker du en PPPoE-anslutning: 1. Logga in på den trådlösa routern. 2. Välj Router Status under Maintenance (underhåll) på huvudmenyn. 3. Klicka på knappen Connection Status (anslutningsstatus). 4. Om alla steg ger resultatet OK fungerar PPPoE-anslutningen. Hjälp med felsökning 23

28 5. Om något av stegen resulterar i Failed (misslyckades) kan du försöka ansluta på nytt genom att klicka på Connect (anslut). Den trådlösa routern kommer att försöka ansluta i det oändliga. Om du inte lyckats ansluta efter flera minuter kan du ha angett fel tjänstnamn, användarnamn eller lösenord. Det kan också bero på ett underhållsproblem hos Internetleverantören. Om du inte ansluter manuellt kommer PPPoE-autentisering inte att användas i den trådlösa routern förrän data har överförts till nätverket. Felsökning av Internet-åtkomst Om router kan ta emot en IP-adress men datorn inte kan öppna webbsidor från Internet kontrollerar du följande: Det går kanske inte att identifiera DNS-serveradresser på datorn. En DNS-server är en värd på Internet som översätter Internet-namn (t.ex. www-adresser) till numeriska IP-adresser. Oftast tillhandahåller Internet-leverantören adresser till en eller två DNS-servrar som du kan använda. Om du angav en DNS-adress när du konfigurerade den trådlösa routern startar du om datorn. Du kan också konfigurera datorn manuellt med DNSadresser enligt beskrivningen i dokumentationen till datorn. Den trådlösa routern kanske inte är konfigurerad som standardgateway i datorn. Starta om datorn och kontrollera att den trådlösa routerns adress ( ) visas som standardgatewayadress i datorn. Från fabrik är den routers adress Om det skulle vara så att routern upptäcker en konflikt med adressen som den får från modemet kommer den automatiskt att välja en annan adress till sig själv. I så fall kan du logga in på routern på när du vill veta dess LAN IP-adress. Välj LAN IP Setup under Advanced (Avancerat) på huvudmenyn. Kontrollera också IP-adressen i LAN TCP/IP Setup. Den ska vara samma som IP-adressen för standardgateway på datorn. Felsöka anslutningar med pingfunktionen De flesta datorer och routrar har ett diagnostikverktyg som kallas ping och som skickar en begäran till en målenhet. Enheten svarar sedan. Pingfunktionen gör det enkelt att felsöka ett nätverk. I det här avsnittet finns avancerade tekniker för felsökning. 24 Hjälp med felsökning

29 Testa anslutningen från en dator till routern Du kan pingtesta den trådlösa routern för att kontrollera att LAN-anslutningen från datorn till routern är korrekt. 1. I verktygsfältet i Windows klickar du på Start och väljer Kör. 2. I fältet som visas skriver du ping följt av routerns adress, så här: ping 3. Klicka på OK. Följande meddelande ska visas: Pinging with 32 bytes of data Om anslutningen fungerar visas det här meddelandet: Reply from : bytes=32 time=nn ms TTL=xxx Om anslutningen inte fungerar visas något av följande meddelanden: Request timed out Pingbegäran kunde inte hitta värden Kontrollera namnet och försök igen. Om anslutningen inte fungerar korrekt kan problemet vara något av följande: Felaktiga fysiska anslutningar Kontrollera att LAN-portens lampa är tänd. Om lampan inte lyser följer du instruktionerna i När de grundläggande funktionerna inte fungerar på sidan 20. Kontrollera att respektive lampor lyser för datorns nätverksgränssnittskort. Felaktig nätverkskonfiguration Kontrollera att programvarorna för Ethernet-kortet och TCP/IP är installerade och konfigurerade på datorn. Testa anslutningen från en dator till Internet När du har kontrollerat att anslutningen mellan datorn och den trådlösa routern fungerar ordentligt testar du anslutningen mellan datorn och Internet. Öppna Start-menyn, välj Kör... och skriv: PING -n 10 <IP address> där <IP address> är IP-adressen till en fjärrenhet, t.ex. Internet-leverantörens DNS-server. Om anslutningen fungerar korrekt visas svar enligt tidigare avsnitt. Om du inte får svar: Hjälp med felsökning 25

30 Kontrollera att datorn har routerns IP-adress inställd som standardgateway. Om datorns IP-konfiguration tilldelas av DHCP syns informationen inte som nätverksinformation i Kontrollpanelen på datorn. Kontrollera att routerns IP-adress är inställd som TCP/IPstandardgateway. Kontrollera att datorns nätverksadress (den del av IP-adressen som anges av nätmasken) inte är samma som fjärrenhetens nätverksadress. Om Internet-leverantören har tilldelat datorn ett värdnamn skriver du det värdnamnet som kontonamn i fönstret Basic Settings (grundinställningar). 26 Hjälp med felsökning

31 Standardinställning Standardinställningar Det här avsnittet innehåller fabriksinställningar och tekniska specifikationer för WGR614v9 Wireless-G Router. Tabell 2. Trådlös router Standardinställningar Funktion Standardinställning Nätverksprotokoll och standardkompatibilitet Data- och dirigeringsprotokoll: Strömadapter Nordamerika: Storbritannien, Australien: Europa: Japan: Alla regioner (utgång): Fysiska specifikationer mått: Vikt: TCP/IP, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS och UPnP 120 V, 60 Hz, ingång 240 V, 50 Hz, ingång 230 V, 50 Hz, ingång 100 V, 50/60 Hz, ingång 12 V likström vid 1,0 A uteffekt 28 x 175 x 119 mm 0,26 kg Miljöspecifikationer Driftstemperatur: 0 till 40 C Luftfuktighet vid drift: Maximalt 90 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande Elektromagnetisk strålning Uppfyller kraven i: FCC Part 15; EN ; EN (CE LVD) Standardinställning 27

32 Tabell 2. Trådlös router Standardinställningar (fortsättning) Funktion Standardinställning Gränssnittsspecifikationer LAN: WAN: 10BASE-T eller 100BASE-Tx, RJ-45 10BASE-T eller 100BASE-Tx, RJ-45 Återgå till standardlösenord och standardinställningar Du kan återgå till konfigurationens fabriksinställningar genom att återställa routerns användarnamn till admin, lösenordet till password och IP-adressen till Den här proceduren raderar alla nuvarande inställningar och återställer dem till fabriksinställningarna. Så här återgår du till standardinställningarna: 1. Använd ett vasst föremål, t.ex. en penna eller ett gem, och håll knappen för fabriksåterställning som sitter på routerns baksida intryckt i cirka 20 sekunder, tills testlampan börjar blinka (se Routerns baksida på sidan 4). 2. Släpp knappen för fabriksåterställning och vänta på att router startar om, och att testlampan släcks. Standardinställningarna återställs och du kan nu få åtkomst till routern från webbläsaren genom att använda standardinställningarna. 28 Standardinställning

33 Relaterade dokument Den här tabellen innehåller länkar till referensdokument som du kan använda för att få större förståelse för tekniken som används i din NETGEAR-produkt. Tabell 3. Referensdokument Dokument Grunderna för TCP/IPnätverk Förbereda nätverket Ordlista Länk Relaterade dokument 29

34 30 Relaterade dokument

35 Registrering och certifieringar Produktregistrering, support och dokumentation Registrera din produkt på Du måste vara registrerad innan du kan använda vår telefonsupporttjänst. Produktuppdateringar och webbsupport finns alltid på adress Dokumentation finns på CD-skivan, på supportwebbplatsen och på dokumentationswebbplatsen. När router är ansluten till Internet klickar du på länken till kunskapsdatabasen eller om du vill se supportinformation, eller så klickar du på länken till dokumentationen om du vill se Användarhandboken till den här routern. Maximal trådlös signalhastighet är härledd från specifikationerna utgivna av IEEE, Standard Verklig överföringshastighet varierar. Nätverksförhållanden och faktorer i omgivningen, inklusive volymen av nätverkstrafik, byggnaders material och konstruktion och hur nätverket är dimensionerat kan påverka den verkliga överföringshastigheten. Information om FFC-krav (Federal Communications Commission): information om radiofrekvens Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCCreglerna. De här begränsningarna är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en installation i en bostad. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka skadliga störningar för radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Det finns emellertid inga garantier för att störning inte kan ske i en särskild installation. Om utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sedan slås på igen, åligger det användaren att försöka motverka störningarna genom en eller flera av följande åtgärder: Ändra mottagningsantennens riktning eller placering. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Ansluta utrustningen till ett uttag som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och tv-tekniker om du behöver hjälp. 31

36 32

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10550-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och

Läs mer

Installationshandbok för router

Installationshandbok för router Installationshandbok för router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10050-01 2006-01-17 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NETGEAR N 300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Augusti 2010 208-10660-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR, NETGEAR

Läs mer

Installationshandbok för N150 Wireless Router

Installationshandbok för N150 Wireless Router Installationshandbok för N150 Wireless Router NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10701-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Maj 2011 208-10778-02 v1.0 2011 by NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för router med ADSL-modem

Installationshandbok för router med ADSL-modem Installationshandbok för router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10031-01 2006-2 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke

Läs mer

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare.

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. NETGEAR rekommenderar att du endast använder den officiella NETGEARkundtjänsten. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10380-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken

Läs mer

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10093-01 2006-4 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett

Läs mer

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installation Powerline 500 Modell XAVB5221 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-nätverkslösningarna ger dig ett alternativ till endast-etherneteller

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Installation N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000 Installationshandbok NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Innehåll Kom igång............................................ 3 Ansluta på resan....................................

Läs mer

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Easy, Reliable & Secure Installationshandbok Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Komma igång WiFi Range Extender utökar det trådlösa nätverket så att det inkluderar området utanför din

Läs mer

Installation. N600 WiFi Range Extender Modell WN3500RP

Installation. N600 WiFi Range Extender Modell WN3500RP Installation N600 WiFi Range Extender Modell WN3500RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500

N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500 N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500 Installationshandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10392-02 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

BIPAC 7100SG/7100G g ADSL Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7100SG/7100G g ADSL Router. Snabbstartsguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL Router, v.g. konsultera

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide

BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator För mer detaljerade anvisningar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Snabbstart. AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Snabbstart. AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Beskrivning Strömlampa Grön (fast sken). Strömmen är på. Orange (fast sken). Adaptern

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

ZyXEL P-336M. Snabbhandledning. XtremeMIMO TM b/g Trådlös bredbandsrouter. Version /2005

ZyXEL P-336M. Snabbhandledning. XtremeMIMO TM b/g Trådlös bredbandsrouter. Version /2005 XtremeMIMO TM 802.11b/g Trådlös bredbandsrouter Snabbhandledning Version 1.0 12/2005 Introducerar ZyXEL P-336M ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g trådlösa router är en bredbandsdelningsgateway med inbyggd

Läs mer