N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500"

Transkript

1 N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500 Installationshandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Juni v1.0

2 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något språk, i någon form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från NETGEAR, Inc. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR. Om du vill registrera produkten, hämta de senaste produktuppdateringarna eller få onlinesupport kan du besöka oss på Telefon (endast USA och Kanada): NETGEAR Telefon (alla andra länder): Se kortet med supportinformation. Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen, ReadyNAS, ProSafe, Smart Wizard och Auto Uplink är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Microsoft, Windows, Windows NT och Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. Revisionshistorik Utgåvans artikelnummer Version Utgivningsdatum Kommentarer v1.0 Juni

3 Innehåll Kapitel 1 Lär känna din trådlösa router Packa upp routern Maskinvarufunktioner Routerns frontpanel Routerns bakpanel Modemrouterkupol Routeretikett Placera den trådlösa routern Installera den trådlösa routern Kapitel 2 Installera routern med Smart Wizard Använda Smart Wizard-guiden Få åtkomst till routern efter installationen Kapitel 3 Installera routern manuellt Förklaring av ADSL-mikrofilter ADSL-mikrofilter ADSL-mikrofilter med inbyggd linjedelare Ansluta den trådlösa routern Bekräfta anslutningen Konfigurera routern för internetåtkomst Kapitel 4 Konfigurera ett trådlöst nätverk Ange trådlösa inställningar Konfigurera SSID och trådlös säkerhet manuellt Använda Push 'N' Connect (WPS) till att konfigurera det trådlösa nätverket Testa grundläggande anslutningar för trådlöst Kapitel 5 Felsökning Basfunktioner Strömlysdioden lyser inte Strömlysdioden är röd Lysdioderna för LAN- eller internetporten lyser inte Felsökning av gränssnittet för webbkonfiguration Felsökning av anslutningen till internetleverantören ADSL-länk Innehåll 3

4 N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500 Setup Manual Ta emot en IP-adress för internet Felsökning av PPPoE eller PPPoA Felsökning av internetåtkomst Felsökning av TCP/IP-nätverk med hjälp av pingfunktionen Testa LAN-anslutningen till routern Testa anslutningen mellan datorn och en fjärrenhet Återgå till standardinställning av konfiguration och lösenord Bilaga A Tekniska specifikationer Allmänna specifikationer Standardinställning Bilaga B Relaterade dokument Bilaga C Meddelande om överensstämmelse Sakregister 4 Innehåll

5 1. Lär känna din trådlösa router 1 Grattis till ditt köp av en trådlös höghastighetsrouter från NETGEAR, N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500. Innan du börjar installera routern bör du kontrollera innehållet i förpackningen (se Packa upp routern på sidan 6). Bekanta dig med routerns front- och bakpaneler särskilt lysdioderna och läs den viktiga informationen på routeretiketten (se Maskinvarufunktioner på sidan 7). Läs även avsnittet Placera den trådlösa routern på sidan 11 så att du väljer den bästa platsen att installera routern på. I det här kapitlet beskrivs hur du installerar N300-routern i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till internet. Här finns information om hur du installerar N300-routern för internetåtkomst och gör grundläggande konfiguration för trådlös anslutning. Kapitel 1: Lär känna din trådlösa router 5

6 Packa upp routern Förpackningen bör innehålla följande: N300 Wireless Modem Router Fastknäppbart stativ för din modemrouter Nätadapter (varierar lokalt) En gul Ethernet-kabel av kategori 5 (Cat 5) Telefonsladd med RJ-11-kontakt Mikrofilter (antal och typ varierar lokalt) resurs-cd som innehåller: - Installationsguiden Smart Wizard (Autorun.exe) - En PDF-version av den här handboken - En länk till installationshandboken Kort med support- och garantiinformation Om någon del är felaktig, skadad eller saknas helt kontaktar du din NETGEAR-återförsäljare. Behåll förpackningen, inklusive förpackningsmaterialet, ifall du måste skicka tillbaka produkten för reparation. Så här förbereder du routern för installation: Obs! Modemroutern har trådlösa antenner. Du uppnår optimala prestanda för det trådlösa nätverket om du använder stället (ingår i paketet) för att placera trådlös modemroutern i upprätt läge med NETGEARlogotypen uppåt. När du använder det läget ser du även till att värmen sprids på rätt sätt och routern står stabilt. 1. Placera trådlös modemroutern så att NETGEAR-logotypen är sitter på den övre delen av routern. 2. För in stativets flikar i spåren längst ned på routern, enligt Figur Placera routern på en lämplig plats för installation (nära ett eluttag och lättillgängligt för Ethernet-kablarna till trådanslutna datorer). Placera routern med NETGEAR-logotypen uppåt. Figur 1. 6 Kapitel 1: Lär känna din trådlösa router

7 Maskinvarufunktioner Innan du installerar och ansluter routern bör du lägga en stund på att bekanta dig med routerns front- och bakpaneler särskilt lysdioderna på frontpanelen. Routerns frontpanel Frontpanelen på den trådlösa modemroutern som visas nedan innehåller lysdioder som visar status. Figur Du kan använda lysdioderna till att kontrollera olika tillstånd. I följande tabell beskrivs lysdioderna. Märkning Lysdiodaktivitet Beskrivning 1. Ström/test Grön (fast sken) Strömmen är på och routern tar emot ström. 2, 3, 4, 5. Giga Ethernet-port 1-4 Orange Röd (fast sken) Grön (blinkande) Fabriksåterställning Av Grön (fast sken) Grön (blinkande) Orange (fast sken) Orange (blinkande) Av POST (Power-On Self-Test) lyser orange medan systemet startar och växlar till grönt när startprocessen är klar. POST-fel (Power-On Self-Test) eller fel på enheten. Uppgradering av den fasta programvaran pågår. Lyser rött när återställningsknappen tryckts ned, blinkar sedan rött tre gånger när återställningsknappen släpps, lyser sedan med grönt sken, varpå fabriksinställningarna slutligen återställs för gatewayen. Strömmen är av och routern tar inte emot någon ström. Påslagen enhet ansluten till motsvarande Ethernet-portar. LAN-porten körs med hastigheten 1000 Mbit/s. Data överförs eller tas emot med hastigheten 1000 Mbit/s. Påslagen enhet ansluten till motsvarande Ethernet-portar. LAN-porten körs med hastigheten 10/100 Mbit/s. Data överförs eller tas emot med hastigheten 10/100 Mbit/s. Ingen länk har hittats på den här porten. Modemet är avstängt, kabel saknas, det finns ingen aktiv enhet ansluten till porten. Kapitel 1: Lär känna din trådlösa router 7

8 Märkning Lysdiodaktivitet Beskrivning 6. 2,4 G trådlös Grön (fast sken) Grön (blinkande) Orange (fast sken) Orange (blinkande) Av Den trådlösa klienten har länkats via 11n-läget. Data skickas eller tas emot via 11n-läget. Den trådlösa klienten har länkats via det äldre 11g-läget. Data skickas eller tas emot via det äldre 11g-läget. Ingen länk har hittats på den trådlösa porten eller så är WiFi-knappen i av-läge. 7. WPS Grön (blinkande) WPS-funktionen är aktiv. Tryck, håll ned, släpp i mellan 2 till 60 sekunder för att aktivera WPS-funktionen. 8. USB Grön (fast sken) USB-enheten godkändes av routern och kan nu användas. Blinkar snabbt grönt USB-enheten används. Blinkar långsamt grönt USB-enheten har identifierats av routern. Av Ingen USB-enhet är ansluten Ingen kompatibel USB-enhet är ansluten Knappen Säker borttagning av maskinvara som finns i användargränssnittet har tryckts ned för att stänga ned den anslutna USB-enheten Ett fel har inträffat med USB-enheten 9. DSL Grön (fast sken) ADSL-porten är synkroniserad med DSLAM-enheten. Grön (blinkande) Av ADSL-enheten synkroniseras med DSLAM-enheten. Per TR-068: Blinkar två gånger i sekunden med 50 % prestanda vid försök att upptäcka en bärvågssignal och blinkar fyra gånger i sekunden med 50 % prestanda när en bärvågssignal har upptäckts och modemet försöker spåra den. Ingen länk upptäcktes på VDSL-porten eller så är modemet avstängt. 10. Internet Grön (fast sken) Det finns en aktiv internetuppkoppling. Om uppkopplingen stängs ned av inaktivitetstidsgränsen och en ADSL-anslutning fortfarande finns kommer lampan att fortsätta lysa grönt. Om uppkopplingen stängs ned av någon annan anledning släcks lampan. Grön (blinkande) Röd (fast sken) Av Data överförs via ADSL-porten. Ett försök att återansluta gjordes, och antingen DHCP eller PPPoE misslyckades. Ingen internetanslutning upptäckt. 8 Kapitel 1: Lär känna din trådlösa router

9 Routerns bakpanel Bakpanelen på trådlös modemrouter innehåller portanslutningar. Figur Betraktat från vänster till höger innehåller bakpanelen följande element: 1. RJ-11 ADSL-port för anslutning av trådlös modemrouter till en ADSL-linje. 2. USB-värdport för anslutning av trådlös modemrouter till en USB-enhet. 3. Lokala Ethernet RJ-45 LAN-portar för anslutning av den trådlösa modemroutern till lokala datorer. 4. WiFi på/av-knapp som standard är den trådlösa modemroutern konfigurerad för att användas som trådlös åtkomstpunkt. Med den här knappen stänger du av och på den trådlösa åtkomstpunkten. Du kan även göra det genom skärmen Wireless Settings (trådlösa inställningar). Mer information finns i Referenshandboken på nätet. En länk till referenshandboken finns på resurs-cd:n. 5. Fabriksåterställning återställer den trådlösa modemroutern till fabriksinställningarna. 6. Ström på/av-knapp stänger av och på den trådlösa modemroutern. 7. Strömadapterkontakt strömuttag för den trådlösa modemroutern. Portarna på routern är färgkodade så att du ska kunna skilja internetporten från de andra fyra portarna som ansluter till de trådanslutna datorerna i det lokala nätverket. Kapitel 1: Lär känna din trådlösa router 9

10 Modemrouterkupol Via den runda, silverfärgade kupolen på den trådlösa modemroutern aktiveras WPS-funktionen (Wi-Fi Protected Setup) och WPS-klienter ansluts. Kupolen fungerar som en knapp som aktiverar routerns WPS-säkerhet med andra WPS-aktiverade enheter. Håll kupolen intryckt i minst fem sekunder. Då startas en tidsperiod på två minuter då routern kan kopplas ihop med andra WPS-aktiverade enheter. Se Använda Push 'N' Connect (WPS) till att konfigurera det trådlösa nätverket på sidan 27. Kupol Figur 4 Routeretikett Etiketten på undersidan av den trådlösa routern innehåller routerns MAC-adress, serienummer, säkerhetskod och standardinloggningsinformation. Figur Kapitel 1: Lär känna din trådlösa router

11 Placera den trådlösa routern Obs! Modemroutern har trådlösa antenner. Du uppnår optimala prestanda för det trådlösa nätverket om du använder stället (ingår i paketet) för att placera trådlös modemroutern i upprätt läge med NETGEARlogotypen uppåt. När du använder det läget ser du även till att värmen sprids på rätt sätt och routern står stabilt. Med den trådlösa routern får du åtkomst till nätverket från nära nog var som helst inom det trådlösa nätverkets räckvidd. Driftavståndet eller räckvidden för den trådlösa anslutningen kan dock variera stort beroende på den fysiska placeringen av routern. Till exempel kan antalet väggar som den trådlösa signalen måste passera igenom samt väggarnas tjocklek begränsa räckvidden. Bäst resultat får du om du placerar den trådlösa routern: Nära mitten av det område där datorerna och andra enheter ska användas, helst inom synhåll från de trådlösa enheterna. Nära ett eluttag och Ethernet-kablarna för trådanslutna datorer. Högt upp, till exempel på en hög hylla, med så få väggar och tak mellan den trådlösa routern och de andra enheterna som möjligt. På avstånd från elektriska apparater som är potentiella störningskällor, till exempel takfläktar, hemmasäkerhetssystem, mikrovågsugnar och basenheter till trådlösa telefoner. På avstånd från stora metallytor som dörrar helt av metall eller bultar/stift av aluminium. Större ytor av andra material, till exempel glas, isolerade väggar, akvarier, speglar, tegel och betong kan också påverka den trådlösa signalen. Obs! Om du inte följer riktlinjerna kan du få betydande prestandaminskning eller så går det inte att ansluta till internet trådlöst. Kapitel 1: Lär känna din trådlösa router 11

12 Installera den trådlösa routern Resurs-cd:n innehåller guiden Smart Wizard som hjälper dig att installera routern och komma ut på internet snabbt. Smart Wizard vägleder dig genom ett antal steg som krävs för att ansluta routern, mikrofiltren och datorn/datorerna, för att konfigurera de trådlösa inställningarna och för att aktivera den trådlösa säkerhetsfunktionen i nätverket. När du är klar med installationen kan du börja surfa! Obs! Om du använder Macintosh eller Linux måste du använda den manuella installationsmetoden (se Installera routern manuellt på sidan 16). Du kan installera den trådlösa routern med två olika metoder: Installation med Smart Wizard: Smart Wizard-guiden finns på resurs-cd:n. I Installera routern med Smart Wizard på sidan 13 finns information om hur du använder Smart Wizard. - Det här alternativet är enklast. Guiden vägleder dig genom installationsprocessen. Den automatiserar många av stegen och bekräftar att varje steg har genomförts. - För att använda Smart Wizard krävs en dator med operativsystemet Microsoft Windows. Obs! Innan du kör Smart Wizard på en företagsdator för att installera hemmaroutern måste du kolla att det är OK med företagets IT-personal. Företagets nätverksinställningar eller klientprogramvaran till det virtuella privata nätverket (VPN) kan vara oförenliga med hemmarouterns standardinställningar. Om du är osäker på om en konflikt kan föreligga ska du använda en annan dator. Manuell installation: Om du inte kan eller vill använda Smart Wizard läser du Installera routern manuellt på sidan 16. Om du till exempel ansluter till en Mac eller använder Linux operativsystem eller om du är tekniskt kunnig kan du välja det här alternativet. Om du väljer att installera routern manuellt får du bäst resultat om du utför installationen i följande ordning: 1. Installera och anslut den trådlösa routern till nätverket (se Ansluta den trådlösa routern på sidan 18). 2. Ställ in routern för internetåtkomst (se Konfigurera routern för internetåtkomst på sidan 22). 3. Konfigurera det trådlösa nätverket och välj trådlösa säkerhetsinställningar för att skydda nätverket (se Konfigurera ett trådlöst nätverk på sidan 24). 12 Kapitel 1: Lär känna din trådlösa router

13 2. Installera routern med Smart Wizard 2 För att du ska kunna använda guiden Smart Wizard krävs att du använder en dator med Windows 7, Windows Vista, Windows 2000 eller Windows XP med servicepack 2. Installationsprocessen Smart Wizard bör ta cirka 15 minuter. Innan du använder Smart Wizard till att installera din trådlösa N300-modemrouter måste du kontrollera att: Du har en ADSL-internetanslutning via en internetleverantör. Du har konfigurationsinformationen från internetleverantören. Kapitel 2: Installera routern med Smart Wizard 13

14 Använda Smart Wizard-guiden NETGEAR Smart Wizard vägleder dig när du ansluter routern, modemet, ADSL-mikrofiltren och datorn/datorerna. Sedan hjälper den dig att konfigurera de trådlösa inställningarna och aktivera den trådlösa säkerhetsfunktionen för nätverket. Smart Wizard-guiden vägleder dig genom att automatisera många av stegen som ingår i installationsprocessen. Smart Wizard kontrollerar att varje steg har genomförts korrekt. Så här installerar du en router med Smart Wizard-guiden: 1. Leta reda på informationen om ADSL-inställningar från internetleverantören. 2. Sätt i resurs-cd:n i datorns cd-enhet. Cd-skivan startar automatiskt och känner av vilket språk du använder på datorn. Välj ett annat språk om du vill. Obs! Om cd-skivan inte startas automatiskt öppnar du cd-skivan och dubbelklickar på. 3. När välkomstskärmen visas klickar du på Setup (konfigurera) så startas Smart Wizard. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. Smart Wizard vägleder dig genom routerinstallationen, ansluter routern till internet, konfigurerar inställningarna för ditt trådlösa nätverk och väljer bäst säkerhetsskydd för nätverket. Om du inte väljer något säkerhetsalternativ under installationen kan du alltid återgå till routerns användargränssnitt och välja ett säkerhetsalternativ senare (se "Få åtkomst till routern efter installationen" på sidan 11). Obs! För att din trådlösa router ska fungera optimalt måste varje trådlös adapter för varje dator i nätverket stödja samma teknik som routern (mer information finns i referenshandboken på nätet). Nu är du ansluten till internet! Om du vill installera fler trådlösa datorer i nätverket som ska ha åtkomst till routern och ansluta till internet läser du i Kapitel 4, Konfigurera ett trådlöst nätverk. 14 Kapitel 2: Installera routern med Smart Wizard

15 Få åtkomst till routern efter installationen Smart Wizard-guiden visas endast första gången du installerar routern och när routern är i fabriksstandardläget (till exempel om du har återställt routern till fabriksstandardinställningarna). Om du vill ändra inställningarna när installationen och konfigureringen av routern är klar öppnar du routerhanteringsgränssnittet genom att klicka på den genväg på skrivbordet som skapades vid installationen. Du kan också öppna ett webbläsarfönster och logga in på routern. Efter att du har loggat in kan du: Konfigurera andra datorer i nätverket se Kapitel 4, Konfigurera ett trådlöst nätverk. Ändra inställningar och konfigurera säkerhet för trådlöst se Ange trådlösa inställningar på sidan 25. Om du vill få hjälp med avancerade funktioner som inte beskrivs i den här handboken läser du i användarhandboken på resurs-cd:n. Det finns en länk till användarhandboken i routerns gränssnitt. Kapitel 2: Installera routern med Smart Wizard 15

16 3. Installera routern manuellt 3 För avancerade användare samt Macoch Linux-användare Innan du installerar och ansluter din router manuellt bör du läsa listan nedan så att du har all information som behövs. ADSL-internetanslutning via en internetleverantör. Konfigurationsinformationen från internetleverantören. Beroende på hur ditt internetkonto är konfigurerat kan du behöva följande uppgifter när du installerar N300-routern och ansluter till internet: - Värd- och domännamn - Inloggningsnamn och lösenord till internet (vanligen en e-postadress och ett lösenord) - DNS-adresser (Domain Name Server) - Fast (statisk) IP-adress Internetleverantören bör kunna ge dig all information du behöver för att ansluta till internet. Om du inte hittar informationen kan du fråga efter den hos din internetleverantör. ADSL-mikrofilter (se Förklaring av ADSL-mikrofilter på sidan 17). DHCP måste vara aktiverat på dina datorer. Utför följande (om du inte redan gjort det): Kontrollera att routerpaketet innehåller allt det ska (se Packa upp routern på sidan 6). Välj den bästa platsen för din trådlösa router när du läst riktlinjerna i Placera den trådlösa routern på sidan 11. Kapitel 3: Installera routern manuellt 16

17 Förklaring av ADSL-mikrofilter ADSL-tekniken använder samma nät som telefontjänsten. ADSL lägger dock till signaler till telefonlinjerna vilket ger störningar i telefontjänsten. Du måste använda ADSL-mikrofilter för att filtrera bort signalerna innan de når telefonen. Obs! Om du har köpt den trådlösa modemroutern i ett land där mikrofilter inte medföljer måste du köpa ett separat. ADSL-mikrofilter Figur 6. Varje enhet såsom en telefon, faxmaskin, telefonsvarare eller nummerpresentatör kräver ett ADSL-mikrofilter. OBS! Anslut inte den trådlösa modemroutern till ADSL-nätet genom ett mikrofilter om inte mikrofiltret är en kombination av mikrofilter/linjedelare som är särskilt utformat för ändamålet. Därigenom förhindrar du att internetanslutningen blockeras. Om du är osäker på det här kan du ansluta den trådlösa modemroutern direkt till ADSL-nätet. ADSL-mikrofilter med inbyggd linjedelare Använd ett ADSL-mikrofilter med inbyggd linjedelare om det finns ett enda vägguttag som måste tillhandahålla anslutning för både den trådlösa modemroutern och telefonutrustningen. Figur 7 Kapitel 3: Installera routern manuellt 17

18 Ansluta den trådlösa routern Innan du installerar den trådlösa routern måste du se till att datorinställningarna för internetprotokollets (TCP/IP) egenskaper har angetts till Automatically obtain an IP address (ta emot IP-adresser automatiskt) via DHCP och Obtain DNS server address automatically (ta emot DNS-serveradresser automatiskt). Du kontrollerar inställningarna via egenskaperna för TCP/IP under de interna nätverksanslutningarna som finns i Kontrollpanelen i datorn. Mer information finns i dokumentationen till datorn. Det finns också en länk till TCP/IP-adressering i Relaterade dokument på sidan 44. Obs! Om du byter ut en befintlig router kopplar du bort den från nätverket och ställer den åt sidan innan du påbörjar installationen av den nya routern. Så här ansluter du den trådlösa routern, ADSL-filtret och datorn: 1. Anslut ett ADSL-filter enligt nedan. Om du har köpt DGN3500-enheten i ett land där ADSL-filter inte medföljer måste du köpa ett separat. Däremot behövs inget filter om du har en dedikerad ADSL-linje. Installera ett ADSL-filter för varje telefon som använder samma telefonlinje som trådlös modemrouter. Välj lämpligt filter för din trådlösa konfiguration Figur Filter med en linje: används med en telefon eller faxmaskin. 2. Linjedelare: används med ett filter med en linje för att dela ett uttag mellan en telefon och trådlös modemrouter. 3. Filter med två linjer och linjedelare: används för att dela ett uttag mellan en telefon och trådlös modemrouter. Exempel på filter med två linjer. Anslut filtret med två linjer till telefonjacket och anslut telefonen till telefonuttaget (A), som visas i Figur Kapitel 3: Installera routern manuellt

19 A Figur 9. Obs! Om du använder ett filter med en linje med separat linjedelare sätter du in linjedelaren i telefonuttaget, ansluter filtret med en linje till linjedelaren och ansluter telefonen till filtret. 2. Anslut den trådlösa modemroutern till ADSL-filtret.Med hjälp av den medföljande telefonsladden RJ-11-uttag ansluter du ADSL-porten (B) på trådlös modemrouter till ADSL-porten (C) filtret med två linjer, som visas i Figur 10. Figur 10. B C OBS! Om du ansluter filtret till den trådlösa modemroutern på fel sätt blockeras ADSL-anslutningen. Kapitel 3: Installera routern manuellt 19

20 3. Anslut Ethernet-kabeln (D) mellan en trådlös modemrouter LAN-port och datorns Ethernet-adapter som visas i Figur Anslut strömadapterns ena del till routern och den andra delen till ett strömuttag. D Figur Anslut eventuella andra datorer som ingår i nätverket till routern genom att koppla en Ethernet-kabel från en dator till en av de tre återstående LAN-portarna. 20 Kapitel 3: Installera routern manuellt

21 Bekräfta anslutningen Du bekräftar att routern är rätt ansluten genom att kontrollera statuslamporna på den trådlösa modemroutern. Strömlampan lyser när du har slagit på routern. Den trådlösa lampan lyser när du har slagit på routern. USB-lampan lyser, vilket indikerar en USB-anslutning. DSL-internetlampan tänds, vilket innebär att du har en ADSL-anslutning. ADSL-lampan lyser grönt, vilket betyder att du är ansluten till ADSL-nätverket. (Internetlampan lyser inte förrän du har en giltig internetanslutning.) Sist av allt slår du på datorn. Om någon programvara vanligen loggar in dig på internetanslutningen ska du inte köra det programmet. Avbryt det om det startar automatiskt. Kontrollera följande: De lokala lamporna (1 till 4) tänds för alla anslutna datorer. Kapitel 3: Installera routern manuellt 21

22 Konfigurera routern för internetåtkomst När du konfigurerar den trådlösa routern manuellt måste du logga in på den för att göra en initial konfigurering, eller senare om du vill göra eventuella ändringar av den trådlösa routerns inställningar. Obs! Fabriksinställningarna återställs när du trycker på återställningsknappen på baksidan. Mer information finns i Återgå till standardinställning av konfiguration och lösenord på sidan 39. Så här får du åtkomst till routern: 1. Skriv i adressfältet i webbläsaren och tryck sedan på Enter. Obs! Du kan ange en av följande adresser för att ansluta till din trådlösa router: eller Ett inloggningsfönster som liknar det i Figur 12 visas. Figur När du får ett meddelande om användarnamn och lösenord för routern anger du admin respektive password, båda med gemener. (Av säkerhetsskäl har routern ett eget användarnamn och lösenord.) Huvudmenyn visas. Obs! Användarnamnet och lösenordet för routern är inte desamma som eventuella användarnamn och lösenord du använder till att logga in till internet med. 22 Kapitel 3: Installera routern manuellt

23 3. Klicka på Setup Wizard (installationsguiden) i menyn i den vänstra navigeringsrutan. Fönstret Setup Wizard (installationsguiden) visas. Figur Välj ett av följande alternativ: Välj Yes (ja) om du vill att installationsguiden ska söka rätt på din internetanslutning. Klicka på Next (nästa) när du blir ombedd. Guiden hjälper dig att konfigurera din trådlösa router så att du får åtkomst till internet. Obs! Om det inte går att ansluta till den trådlösa routern kontrollerar du egenskaperna för internetprotokollet (TCP/IP) i avsnittet nätverksanslutningar i kontrollpanelen. Den ska vara konfigurerad för att ta emot både IP- och DNS-serveradresser automatiskt. Du hittar mer information i dokumentationen till datorn eller via länkarna i Relaterade dokument på sidan 44. Välj No (nej) om du vill konfigurera anslutningen själv. Klicka på Next (nästa) så visas skärmen Basic Settings (grundläggande inställningar). Ange de uppgifter som krävs för din ISP-anslutning i respektive fält. Om du behöver hjälp kan du följa anvisningarna i Basic Settings Help (hjälp för grundinställningar) i routerns gränssnitt eller läsa i användarhandboken på nätet för den här trådlösa routern. 5. Klicka på Apply (tillämpa) att spara inställningarna och slutföra anslutningen. Nu är du trådlöst ansluten till internet! Om anslutningen inte fungerar: Kontrollera alla inställningar och se till att du har valt rätt alternativ och skrivit in allting korrekt. Kontakta din internetleverantör för att bekräfta att du har rätt konfigureringsuppgifter. Läs Felsökning på sidan 31. Om problemen kvarstår registrerar du din NETGEAR-produkt och kontaktar NETGEARs tekniska support. Kapitel 3: Installera routern manuellt 23

24 4. Konfigurera ett trådlöst nätverk 4 När du har installerat routern måste du logga in på routern för att slutföra installationen för trådlöst. Routerns inställningarna för trådlöst nätverk måste stämma överens med inställningarna för trådlöst nätverk i alla trådlösa enheter som ska anslutas trådlöst till routern (som trådlösa adapterkort och trådlösa datorer). När det gäller trådlösa anslutningar måste routern och alla trådlösa datorer använda samma SSID (även kallat namnet på det trådlösa nätverket) och samma trådlösa säkerhet. NETGEAR rekommenderar starkt att du använder en trådlös säkerhetsfunktion. Obs! Inomhus kan datorer anslutas till trådlösa nätverk inom en räckvidd på meter. Det här kan innebära att andra bortom din närmaste omgivning får åtkomst till ditt nätverk Kapitel 4: Konfigurera ett trådlöst nätverk 24

25 Ange trådlösa inställningar På skärmen Wireless Settings (trådlösa inställningar) kan du ange inställningar för ditt trådlösa nätverk och välja säkerhetsalternativ för nätverket och routern. När du ska konfigurera det trådlösa nätverket kan du ange nätverksnamnet (SSID) och inställningarna för trådlös säkerhet manuellt (se Konfigurera SSID och trådlös säkerhet manuellt på sidan 25). Om klienterna i nätverket har WPS-funktioner så kan du också använda Wi-Fi Protected Setup (WPS) till att automatiskt ställa in SSID och implementera WPA/WPA2-säkerhet för både routern och klientenheten (se Använda Push 'N' Connect (WPS) till att konfigurera det trådlösa nätverket på sidan 27). Obs! Om du konfigurerar routern från en trådlös dator och du ändrar SSID, kanal eller säkerhetsinställningar för routern förlorar du den trådlösa anslutningen när du klickar på Apply (tillämpa). Du måste sedan ändra datorns trådlösa inställningar så att de överensstämmer med de nya routerinställningarna. Undvik den här situationen genom att använda en dator som är ansluten till routern med en Ethernet-kabel. En fullständig översikt av alla de säkerhetskonfigurationer som kan användas i den här routern finns i användarhandboken på nätet. En länk till användarhandboken finns på resurs-cd:n. Konfigurera SSID och trådlös säkerhet manuellt När du ska ange de trådlösa inställningarna måste du känna till följande: SSID. Det standardinställda SSID:t är NETGEAR. Det trådlösa läge (802.11g/b eller n) som trådlösa adaptrar har funktioner för. Alternativ för trådlös säkerhet. NETGEAR rekommenderar starkt att du använder en trådlös säkerhetsfunktion. För att du ska kunna implementera trådlös säkerhet på ett framgångsrikt sätt ska du kontrollera alla trådlösa adaptrar och avgöra vilka alternativ för trådlös säkerhet som kan användas i var och en av dem. Ställ in grundläggande trådlös anslutning så här: 1. Logga in på den standardinställda LAN-adressen för den trådlösa routern på med det standardinställda användarnamnet admin och lösenordet password. Du kan också använda den LAN-adress eller det lösenord du själv har angett. Obs! Du kan ange en av följande adresser för att ansluta till din trådlösa router: eller Kapitel 4: Konfigurera ett trådlöst nätverk 25

26 2. Välj Wireless Settings (trådlösa inställningar) på huvudmenyn så öppnas skärmen Wireless Settings (trådlösa inställningar). Standard-SSID är NETGEAR. Obs! SSID:t för alla trådlösa adaptrar måste överensstämma med SSID:t som du konfigurerar för routern. Om de inte överensstämmer upprättas ingen trådlös anslutning. 3. Ställ in Region. Välj den region där routern finns. 4. Låt det trådlösa läget vara inställt på standardalternativet 130 Mbit/s. Det här läget är bakåtkompatibelt med de trådlösa adaptrarna b och g. 5. Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Så här konfigurerar du datorerna för trådlös anslutning: 1. Programmera de trådlösa inställningarna för varje dator eller trådlös adapter så att de har samma nätverksnamn för trådlöst (SSID) som routern. 2. Kontrollera att den trådlösa adaptern på varje dator kan användas med det läges- och säkerhetsalternativ du har valt. (Om du har frågor kan du läsa i användarhandboken på nätet eller kontrollera de valda inställningarna i Ange trådlösa inställningar på sidan 25.) 3. Kontrollera att säkerhetsinställningarna på varje trådlös enhet överensstämmer med routerns säkerhetsinställningar. Om du exempelvis valt ett säkerhetsalternativ som kräver en lösenordsfras måste samma fras användas för varje trådlös dator. 4. Kontrollera att varje trådlös dator har en trådlös länk och kan erhålla en IP-adress av DHCP via routern. Obs! För Windows-datorer går du till Kontrollpanelen och väljer Nätverksanslutningar. Kontrollera egenskaperna för trådlösa anslutningar och se till att egenskaperna för TCP/IP har angetts till Erhåll en IP-adress automatiskt. Om du vill få internetåtkomst från vilken dator som helst som är ansluten till trådlös modemrouter öppnar du en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Firefox. Lampan för internetanslutning på den trådlösa routern bör blinka, vilket anger att det finns kommunikation med internetleverantören. 26 Kapitel 4: Konfigurera ett trådlöst nätverk

27 Använda Push 'N' Connect (WPS) till att konfigurera det trådlösa nätverket Om den trådlösa klienten kan använda Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du använda den här funktionen till att konfigurera routerns SSID och säkerhetsinställningar samtidigt som du kan ansluta den trådlösa klienten på ett säkert och enkelt sätt till routern. Leta reda på symbolen på klientenheten. 1 Med WPS konfigureras SSID och de trådlösa inställningarna för routern automatiskt (om routerns status är den förvalda) och de här inställningarna sänds ut till den trådlösa klienten. Obs! NETGEAR-funktionen Push 'N' Connect bygger på standarden WPS (Wi-Fi Protected Setup). Alla andra Wi-Fi-certifierade och WPS-funktionella produkter bör vara kompatibla med NETGEAR-produkter som implementerar Push 'N' Connect. Om routern redan har konfigurerats manuellt och antingen WPA-PSK- eller WPA2-PSK-säkerhet har aktiverats kan en trådlös klient snabbt och enkelt anslutas med hjälp av WPS-metoden för anslutning till ett trådlöst nätverk. I det här fallet sänder routern de befintliga trådlösa inställningarna till den WPS-funktionella klienten. (Ytterligare information om hur du konfigurerar ett blandat nätverk finns online i användarhandboken. En länk till användarhandboken finns på resurs-cd:n.) De här instruktionerna förutsätter att du konfigurerar WPS på routern för första gången och ansluter till en enhet med WPS-funktion. Ställ in grundläggande trådlös anslutning så här: 1. Logga in på den standardinställda LAN-adressen för den trådlösa routern på med det standardinställda användarnamnet admin och lösenordet password. Du kan också använda den LAN-adress eller det lösenord du själv har angett. Obs! Du kan ange en av följande adresser för att ansluta till din trådlösa router: eller 2. Välj Add a WPS Client (lägg till en WPS-klient) i routerns huvudmeny (datorer med trådlös anslutning till routern är klienter). Fönstret Add WPS Client (lägg till WPS-klient) visas. (Figur 14). Klicka på Next (nästa). Figur En lista över Wi-Fi-certifierade produkter från NETGEAR, finns på Kapitel 4: Konfigurera ett trådlöst nätverk 27

28 3. Välj metod för att lägga till WPS-klienten. Du kan lägga till en WPS-klient genom att använda knappmetoden eller PIN-metoden. Använda knappen. Det här är standardmetoden. Markera alternativknappen Push Button (knapp) och tryck antingen på WPS-knappen på sidan av routern eller klicka på WPS-knappen på skärmen (se bilden nedan). Routern gör ett försöka att upprätta kommunikation med klienten, och du har 2 minuter på dig att aktivera WPS från klientenheten genom klientens nätverksverktyg för WPS. : Figur 15. Ange PIN. Om du vill använda PIN-metoden markerar du alternativknappen PIN. En skärm som liknar nedanstående visas. Gå till den trådlösa klienten och använd klientens WPS-verktyg för att få den trådlösa klientens säkerhets-pin eller följ anvisningarna i klientens WPS-verktyg för att generera ett säkerhets-pin. Ange sedan denna PIN-kod i fältet Enter Client s PIN (ange klientens PIN) på routern och klicka på Next (nästa). Du har 2 minuter på dig att aktivera WPS på routern med hjälp av den här metoden. Figur Kapitel 4: Konfigurera ett trådlöst nätverk

29 Oberoende av vilken metod du använder kommer den trådlösa klientenheten att försöka identifiera WPS-signalen från routern och upprätta en trådlös anslutning inom den tillåtna tiden. Om ingen anslutning upptäcks, konfigureras inte några SSID- eller säkerhetsinställningar på routern. Om en anslutning har upprättats visar routerns WPS-skärm ett meddelande som bekräftar att den trådlösa klienten har lagts till i det trådlösa nätverket. (Routern har genererat ett SSID, implementerat trådlös WPA/WPA2-säkerhet (bland annat ett PSK-säkerhetslösenord ) på routern och skickat konfigurationen till den trådlösa klienten.) 4. Anteckna det nya SSID- och WPA/WPA2-lösenordet för det trådlösa nätverket. Om du vill få internetåtkomst från vilken dator som helst som är ansluten till trådlös modemrouter öppnar du en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Firefox. Lampan för internetanslutning på den trådlösa routern bör blinka, vilket anger att det finns kommunikation med internetleverantören. Obs! Om du planerar att skapa ett blandat nätverk bestående av enheter både med och utan WPS-funktion föreslår NETGEAR att du först konfigurerar inställningarna för trådlöst nätverk och säkerhet manuellt. Använd sedan bara WPS för att lägga till ytterligare enheter med WPS-funktion. Ytterligare information om hur du konfigurerar det trådlösa nätverket och inställningarna för trådlös säkerhet finns online i användarhandboken. En länk till användarhandboken online finns på resurs-cd:n. Kapitel 4: Konfigurera ett trådlöst nätverk 29

30 Testa grundläggande anslutningar för trådlöst När du har etablerat en grundläggande trådlös anslutning kan du aktivera de säkerhetsinställningar som passar dina behov. Så här installerar och testar du en grundläggande trådlös anslutning: 1. Logga in på den standardinställda LAN-adressen för den trådlösa routern på med det standardinställda användarnamnet admin och lösenordet password. Du kan också använda den LAN-adress eller det lösenord du själv har angett. 2. Klicka på länken till de trådlösa inställningarna i huvudmenyn för trådlös modemrouter. 3. Observera att det standardinställda SSID:t är NETGEAR. Obs! SSID:t för alla trådlösa adaptrar måste överensstämma med SSID:t som du konfigurerar för routern. Om de inte överensstämmer upprättas ingen trådlös anslutning. 4. Ställ in Region. Välj vilken region det trådlösa gränssnittet ska användas i. 5. Låt det trådlösa läget vara inställt på standardalternativet 130 Mbit/s. Det här läget är bakåtkompatibelt med de trådlösa adaptrarna b och g. 6. Klicka på Apply (tillämpa) så sparas inställningarna. Obs! Om du konfigurerar den trådlösa routern från en trådlös dator och du ändrar SSID, kanal eller säkerhetsinställningar för routern förlorar du den trådlösa anslutningen när du klickar på Apply (tillämpa). Du måste sedan ändra datorns trådlösa inställningar så att de överensstämmer med de nya inställningarna för routern. 7. Konfigurera och testa datorerna för trådlös anslutning. Programmera datorernas trådlösa adapter så att den har samma trådlösa nätverksnamn (SSID) som routern. Kontrollera att de har en trådlös länk och kan erhålla en IP-adress av DHCP från Trådlös modemrouter. Din router är nu konfigurerad för att tillhandahålla internetåtkomst för nätverket. Din router ansluts automatiskt till internet när någon av datorerna behöver anslutas. Du behöver inte köra något uppringnings- eller inloggningsprogram som Dial-Up Networking för att ansluta, logga in eller koppla från. De funktionerna utförs automatiskt av routern efter behov. Om du vill få internetåtkomst från vilken dator som helst som är ansluten till trådlös modemrouter öppnar du en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Firefox. Lampan för internetanslutning på den trådlösa routern bör blinka, vilket anger att det finns kommunikation med internetleverantören. Webbläsaren bör öppna en webbsida. 30 Kapitel 4: Konfigurera ett trådlöst nätverk

31 5. Felsökning 5 I det här kapitlet får du information om felsökning av din trådlös modemrouter. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet. För de vanliga problem som visas i listan går du till angivet avsnitt. Är routern påslagen? Gå till Basfunktioner på sidan 32. Är routern rätt ansluten? Gå till Felsökning av gränssnittet för webbkonfiguration på sidan 34. Jag har konfigurerat routern men har inte åtkomst till internet. Gå till Felsökning av anslutningen till internetleverantören på sidan 35. Jag kommer inte åt routerns konfiguration med min webbläsare. Gå till Felsökning av internetåtkomst på sidan 37. Jag vill ta bort konfigurationen och börja om från början. Gå till Återgå till standardinställning av konfiguration och lösenord på sidan 39. Jag kommer inte ihåg lösenordet för routerns konfiguration. Gå till Standardinställning på sidan 42. Kapitel 5: Felsökning 31

32 Basfunktioner När du har slagit på strömmen till routern bör följande inträffa: 1. När strömmen slås på kontrollerar du att strömlysdioden lyser (illustrationer och förklaringar till lysdioder finns i Maskinvarufunktioner på sidan 7 ). 2. Efter cirka 10 sekunder kontrollerar du att: a. LAN-portarnas lysdioder för de anslutna lokala portarna är tända. b. Lysdioden för ADSL-internetporten är tänd. Om en ports lysdiod är tänd har en länk upprättats till den anslutna enheten. Om en LAN-port är ansluten till en 1000 Mbit/s-enhet kontrollerar du att portens lysdiod lyser grönt. Om porten har 10/100 Mbit/s kommer lampan att lysa orange. Om inget av detta sker går du till tillämpligt avsnitt nedan. Strömlysdioden lyser inte Om strömlysdioden och andra lysdioder inte lyser trots att routern är påslagen: Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till routern och att strömadaptern är korrekt ansluten till ett fungerande strömuttag. Kontrollera att du använder den strömadapter som levererats av NETGEAR för den här produkten. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. Strömlysdioden är röd När routern sätts på genomför den ett starttest. Om strömlysdioden lyser rött efter ett par sekunder eller vid något annat tillfälle under normal drift så är det något fel med routern. Strömlysdioden lyser också rött när du trycker ned knappen för återställning av fabriksstandardläget och blinkar rött tre gånger när du släpper knappen igen. I det här fallet fungerar emellertid den trådlösa modemroutern normalt. Om strömlysdioden lyser rött för att visa på ett fel med routern: Slå av och på strömmen och kontrollera om routern återställs. Om strömlysdioden fortfarande lyser rött en minut efter att den slagits på: Slå av och på strömmen och kontrollera om routern återställs. Ändra routerns konfiguration till fabriksstandardinställningen. Därmed blir routerns IP-adress Den här proceduren förklaras i Standardinställning på sidan 42. Om felet kvarstår har du ett maskinvaruproblem och måste kontakta teknisk support. 32 Kapitel 5: Felsökning

33 Lysdioderna för LAN- eller internetporten lyser inte Om antingen lysdioderna för LAN eller lysdioden för ADSL internet inte lyser när Ethernet-anslutningen är etablerad kontrollerar du följande: Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till routern och hubben eller arbetsstationen. Kontrollera att strömmen är påslagen på den anslutna hubben eller arbetsstationen. Kontrollera att du använder rätt sladd: när du ansluter ADSL-porten ska du använda sladden som levererades tillsammans med trådlös modemrouter. Om lysdioden för internet fortfarande är av kan det betyda att det inte finns någon ADSL-service eller att kabeln till ADSL-porten är sönder. Kapitel 5: Felsökning 33

34 Felsökning av gränssnittet för webbkonfiguration Om du inte kan öppna gränssnittet för routerns webbkonfiguration på en dator i det lokala nätverket kontrollerar du följande: Om du använder en Ethernet-ansluten dator kontrollerar du Ethernet-anslutningen mellan datorn och routern enligt beskrivningen i föregående avsnitt. Kontrollera att datorns IP-adress ligger på samma undernät som routern. Om du använder det rekommenderade adresseringsschemat borde datorns adress ligga inom intervallet till Se Förbereda nätverket på sidan 44. Om datorns IP-adress visas som x.x: kan det bero på att det i senare versioner av Windows och Mac OS genereras och tilldelas en IP-adress om datorn inte kan få åtkomst till någon DHCP-server. De här autogenererade adresserna ligger inom intervallet x.x. Om din IP-adress hör till det intervallet kontrollerar du anslutningen från datorn till routern och startar om datorn. Om routerns IP-adress har ändrats och du inte känner till den nuvarande IP-adressen återställer du routerns konfiguration till fabriksstandard. Det här gör att routerns IP-adress blir Den här proceduren förklaras i Standardinställning på sidan 42. Kontrollera att din webbläsare har Java, JavaScript eller ActiveX aktiverat. Om du använder Internet Explorer klickar du på Uppdatera för att vara säker på att Java-appletprogrammet hämtas. Försök att stänga webbläsaren och öppna den igen. Kontrollera att du använder rätt inloggningsinformation. Det fabriksstandardinställda inloggningsnamnet är admin och lösenordet är password. Kontrollera att Caps Lock inte är aktivt när du skriver in informationen. Om routern inte sparar de ändringar du har utfört i gränssnittet för webbkonfiguration kontrollerar du följande: När du anger konfigurationsinställningar bör du vara noga med att klicka på knappen Apply (tillämpa) innan du flyttar till en annan meny eller flik. Annars förloras ändringarna. Klicka på uppdateringsknappen i webbläsaren. Ändringarna kan ha blivit gjorda men webbläsaren kanske använder den gamla konfigurationen. 34 Kapitel 5: Felsökning

35 Felsökning av anslutningen till internetleverantören Om routern inte ansluts till internet bör du kontrollera ADSL-anslutningen och sedan internet TCP/IP-anslutningen. ADSL-länk Om routern inte kan anslutas till internet bör du först kontrollera att du verkligen har en ADSL-länk till internetleverantören. Anslutningens status anges av internetlysdioden. Lysdioden för internet lyser eller blinkar grönt Om lysdioden för ADSL-internet lyser grönt eller blinkar grönt har du en bra ADSL-anslutning. Du kan då vara säker på att internetleverantören har anslutit din linje på rätt sätt och att sladdarna är rätt kopplade. Lysdioden för internet blinkar orange Om lysdioden för ADSL-internet blinkar orange försöker trådlös modemrouter upprätta en ADSL-anslutning med internetleverantören. Lysdioden bör börja lysa grönt inom några minuter. Om internetlysdioden inte blir grön kopplar du bort alla telefoner från linjen. Om det löser problemet återställer du telefonerna en i taget. Var noga med att använda ett mikrofilter till varje telefon. Om mikrofiltren är rätt anslutna bör du kunna ansluta alla telefonerna. Om inte lysdioden för ADSL-internet blir grön trots att du kopplat ur alla telefoner kan det vara ett ledningsfel. Om telefonbolaget har testat ADSL-signalen på din enhet för nätverksgränssnitt (NID) kan ledningarna i huset ha dålig kvalitet. Lysdioden för ADSL-internet lyser inte Om lysdioden för ADSL-internet inte lyser kopplar du bort alla telefoner från linjen. Om det löser problemet återställer du telefonerna en i taget. Var noga med att använda ett mikrofilter till varje telefon. Om mikrofiltren är rätt anslutna bör du kunna ansluta alla telefonerna. Om du kopplar bort telefonerna och lysdioden för ADSL-internet ändå inte lyser kan problemet vara något av följande: Kontrollera att telefonbolaget har upprättat en anslutning till din linje och testat den. Kontrollera att du är ansluten till rätt telefonlinje. Om du har mer än en telefonlinje kontrollerar du att du är ansluten till linjen som har ADSL-tjänsten. Kanske måste du använda en växlare om ADSL-signalerna finns på stift 1 och 4 i RJ-11-uttaget. Den trådlösa routern med ADSL2+-modem använder stift 2 och 3. Kapitel 5: Felsökning 35

36 Ta emot en IP-adress för internet Om den trådlösa modemroutern inte får åtkomst till internet trots att internetlysdioden lyser eller blinkar grönt bör du ta reda på huruvida den trådlösa modemroutern kan ta emot en IP-adress från internetleverantören. Såvida du inte har fått en statisk IP-adress måste din trådlösa modemrouter begära en IP-adress från internetleverantören. Du kan kontrollera om begäran blev mottagen med hjälp av webbläsarens gränssnitt. Så här gör du för att kontrollera IP-adressen från webbläsarens gränssnitt: 1. Öppna webbläsaren och välj en extern sida, t.ex. 2. Öppna huvudmenyn för konfiguration av modemet på 3. Under rubriken Maintenance (underhåll) väljer du Router Status (routerstatus) och kontrollerar att en IP-adress visas för internetporten. Om visas har den trådlösa modemroutern inte tagit emot en IP-adress från internetleverantören. Om routern inte kan ta emot en IP-adress från internetleverantören kan problemet vara något av följande: Om du har valt ett inloggningsprogram kan du ha skrivit fel tjänstnamn, användarnamn eller lösenord. Se Felsökning av PPPoE eller PPPoA på sidan 37. Internetleverantören kanske söker efter datorns värdnamn. Tilldela datorns värdnamn enligt internetleverantörskontot till den trådlösa modemroutern i Setup Wizard i webbläsaren. Internetleverantören tillåter endast en Ethernet MAC-adress för internetanslutning, och kanske söker efter datorns MAC-adress. I sådana fall: - Informera internetleverantören om att du har köpt en ny nätverksenhet och be dem använda routerns MAC-adress, eller - Konfigurera routern till att förfalska datorns MAC-adress. Det gör du på menyn Basic Settings (grundinställningar). Se onlinehjälpen i huvudmenyn för den trådlösa modemroutern. 36 Kapitel 5: Felsökning

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10550-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare.

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. NETGEAR rekommenderar att du endast använder den officiella NETGEARkundtjänsten. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Installationshandbok för N150 Wireless Router

Installationshandbok för N150 Wireless Router Installationshandbok för N150 Wireless Router NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10701-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Maj 2011 208-10778-02 v1.0 2011 by NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken

Läs mer

Installationshandbok för router med ADSL-modem

Installationshandbok för router med ADSL-modem Installationshandbok för router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10031-01 2006-2 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke

Läs mer

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700

Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10380-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10093-01 2006-4 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett

Läs mer

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NETGEAR N 300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Augusti 2010 208-10660-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR, NETGEAR

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok Support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installation Powerline 500 Modell XAVB5221 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-nätverkslösningarna ger dig ett alternativ till endast-etherneteller

Läs mer

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000 Installationshandbok NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Innehåll Kom igång............................................ 3 Ansluta på resan....................................

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Installation N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router DGND3700v2

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router DGND3700v2 Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen NETGEAR.com/register.

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Easy, Reliable & Secure Installationshandbok Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Komma igång WiFi Range Extender utökar det trådlösa nätverket så att det inkluderar området utanför din

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Installationshandbok för router

Installationshandbok för router Installationshandbok för router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2008 208-10194-03 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypern är registrerade

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Snabbstart. AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Snabbstart. AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Modell R8500. Förpackningens innehåll

Snabbstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Modell R8500. Förpackningens innehåll Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Installationshandbok för Powerline 600 Mbit/s PassThru 4-port XAVB6504

Installationshandbok för Powerline 600 Mbit/s PassThru 4-port XAVB6504 Installationshandbok för Powerline 600 Mbit/s PassThru 4-port XAVB6504 Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer