Upplev nästa generations WiFi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplev nästa generations WiFi"

Transkript

1 Få ut mer

2 Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd än äldre standarder för WiFi-nätverksteknik. Extendern kan göras bakåtkompatibel med tidigare gällande WiFi-standarder. För att åtnjuta fördelarna med ac, måste routern dock ha stöd för standarden ac för WiFi-nätverksteknik. För att lära dig mer om standarden ac för WiFi-nätverksteknik, gå till 3x överföringshastighet (3x överföringshastighet) 2

3 Använda extendern i extenderläge Använd extendern i extenderläge om du vill öka räckvidden för ditt befintliga WiFi-nätverk. Mer information om hur du konfigurerar extendern i extenderläge hittar du på snabbstartguidekortet. Router Extender ¾ Så här använder du extendern i extenderläge: 1. Använd en WiFi-nätverkshanterare på datorn eller WiFi-enheten för att hitta och ansluta till WiFi-nätverket NETGEAR_EXT (SSID). När du har upprättat en anslutning till en dator eller en WiFi-enhet lyser enhet till extender-lampan med ett fast grönt sken. 2. Öppna en webbläsare. 3. Skriv i webbläsarens adressfält. Inloggningsskärmen visas. 3

4 4. Klicka på knappen NEW EXTENDER SETUP (installation av ny extender). Fönstret Extender Setup (installation av extender) visas. 5. Slutför alla steg i extenderkonfigurationsskärmen. Klicka på knappen NEXT (nästa). 6. Välj knappen WiFi Range Extender. Extendern söker efter WiFi-nätverk i området och visar en lista. 7. Välj ett WiFi-nätverk som du vill utöka räckvidden för och klicka på NEXT (nästa). Om du inte vill utöka båda WiFi-banden avmarkerar du kryssrutan 2.4GHz WiFi Networks (WiFi-nätverk på 2,4 GHz) eller 5GHz WiFi Networks (WiFi-nätverk på 5 GHz). 8. I fältet Password (network key) (lösenord (nätverksnyckel)) skriver du in det befintliga WiFi-nätverkslösenordet och klickar på knappen NEXT (nästa). 9. Ange nätverksnamn (SSID) och lösenord för din extender, och klicka på NEXT (nästa). Dina inställningar sparas och börjar gälla. 10. Använd en WiFi-nätverkshanterare på datorn eller WiFi-enheten för att ansluta till det nya utökade WiFi-nätverket. 11. Klicka på knappen CONTINUE (fortsätt). Ett meddelande visas som bekräftar att extendern har anslutits till det befintliga WiFi-nätverket. 4

5 Använda extendern i accesspunktsläge Använd extendern i accesspunktsläge för att konfigurera den som en WiFi-accesspunkt och skapa en ny WiFi-hotspot genom att använda en trådansluten Ethernet-anslutning. Ethernet-kabel Router ¾ Så här använder du extendern i accesspunktsläge: 1. Använd en Ethernet-kabel när du ansluter routern till Ethernet-porten på extendern. 2. Använd en WiFi-nätverkshanterare på en dator eller WiFi-enhet för att hitta och ansluta till WiFi-nätverket NETGEAR_EXT (SSID). När du har upprättat en anslutning till en dator eller en WiFi-enhet lyser enhet till extender-lampan med ett fast grönt sken. Obs! I accesspunktsläget kan du ansluta datorn eller WiFi-enheten till extendern med endast en WiFi-anslutning. 5 Extender

6 3. Öppna en webbläsare. 4. Skriv i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. 5. Klicka på knappen NEW EXTENDER SETUP (installation av ny extender). Fönstret Extender Setup (installation av extender) visas. 6. Slutför alla steg i extenderkonfigurationsskärmen. Klicka på knappen NEXT (nästa). 7. Välj knappen ACCESS POINT (accesspunkt). Extendern kontrollerar om det finns någon internetanslutning. 8. Ange nätverksnamn (SSID), säkerhetsalternativ och lösenord för varje band, och klicka på NEXT (nästa). Dina inställningar sparas och börjar gälla. 9. Använd en WiFi-nätverkshanterare på datorn eller WiFi-enheten för att ansluta till det nya accesspunkt-wifi-nätverket. 10. Klicka på knappen CONTINUE (fortsätt). Du får upp ett meddelande om att du har skapat en accesspunkt. 6

7 Logga in för att komma åt extenderinställningarna Efter installationen kan du logga in på extendern och visa och ändra inställningarna för den. ¾ Så här loggar du in på extendern: 1. Använd en WiFi-nätverkshanterare på en dator eller WiFi-enhet för att hitta och ansluta till det nya utökade WiFi-nätverket. När du har upprättat en anslutning till en dator eller en WiFi-enhet lyser enhet till extender-lampan med ett fast grönt sken. 2. Öppna en webbläsare. 3. Skriv i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. 4. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord, och klicka på LOG IN (logga in). Statusfönstret visas. 5. Gör eventuella ändringar. 7

8 Dela filer i hela WiFi-nätverket Du kan dela data som finns lagrade i de flesta vanliga USB-lagringsenheter i hela WiFi-nätverket med ReadySHARE USB-lagringsåtkomst. ¾ Så här får du åtkomst till din USB-enhet från en Windows-dator: 1. Anslut USB-enheten till extenderns USB 3.0-port. Om din USB-enhet har en strömkälla, måste du använda den när du ansluter USB-enheten till extendern. När du ansluter USB-enheten till extenderns USB-port kan det ta upp till två minuter innan den är redo att delas. Som standard är USBenheten tillgänglig för alla datorer i det lokala nätverket. 2. Välj Start > Run (kör). 3. Ange \\readyshare i dialogrutan och klicka på OK. Ett fönster öppnas automatiskt och visar filerna och mapparna på enheten. ¾ Så här får du åtkomst till din USB-enhet från en Mac: 1. Anslut USB-enheten till extenderns USB 3.0-port. Om din USB-enhet har en strömkälla, måste du använda den när du ansluter USB-enheten till extendern. 8

9 När du ansluter USB-enheten till extenderns USB-port kan det ta upp till två minuter innan den är redo att delas. Som standard är USBenheten tillgänglig för alla datorer i det lokala nätverket. 2. På en Mac som är ansluten till nätverket startar du Finder och väljer Go > Connect to Server (gå > anslut till server). 3. Ange smb://readyshare i fältet Server Address (serveradress). 4. Välj alternativknappen Guest (gäst) när du blir ombedd att göra det. 5. Klicka på knappen Connect (anslut). Ett fönster öppnas automatiskt och visar filerna och mapparna på enheten. Ansluta enheter med Ethernet-funktion När du har anslutit extendern till ditt befintliga WiFi-nätverk går det att ansluta en trådbunden enhet till extendern med en Ethernet-kabel. Den enheten kan sedan få åtkomst till ditt befintliga nätverk via WiFi-anslutningen. Extender Blu-ray-spelare Router Ethernet-kabel 9

10 Dela en USB-skrivare i WiFi -nätverket Med ReadySHARE Printer-verktyget kan du dela en USB-skrivare som är ansluten till USB-porten på extendern. Du kan dela den här USB-skrivaren med Windows- och Mac-datorerna i nätverket. ¾ Installera ReadySHARE Printer: 1. Anslut USB-skrivaren till en USB-port på extendern med en USBskrivarkabel. 2. På de datorer som ska dela skrivaren gör du följande: a. Installera aktuell USB-skrivardrivrutinsprogramvara (tillgänglig från skrivartillverkaren). b. Hämta ReadySHARE Printer från c. I rutan ReadySHARE Printer klickar du på länken PC Utility (PC-verktyg) eller Mac Utility (Mac-verktyg). d. Följ instruktionerna på skärmen för att hämta filen. 3. Dubbelklicka på installationsfilen för ReadySHARE Printer-verktyget som du hämtade. InstallShield Wizard (installationsguiden) visas. 4. Följ instruktionerna i guiden för att installera NETGEAR USB Control Center. 10

11 Få mer fart på din videoströmning Få ut mesta möjliga av din HD-underhållning med FastLane-teknik. FastLane-tekniken ansluts till en router via ett band och ansluts till din enhet via ett annat band. Eftersom varje funktion har ett eget dedikerat band, förbättras prestandan. ¾ För att aktivera FastLane-läge: 1. Använd en WiFi-nätverkshanterare på en dator eller WiFi-enhet för att hitta och ansluta till det nya utökade WiFi-nätverket. När du har upprättat en anslutning till en dator eller en WiFi-enhet lyser enhet till extender-lampan med ett fast grönt sken. 2. Öppna en webbläsare. 3. Skriv i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. 4. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord, och klicka på LOG IN (logga in). Statusfönstret visas. 5. Välj Do More > FastLane (Få ut mer > FastLane). Fönstret FastLane-teknik visas. 6. Klicka på alternativknappen FastLane Technology. 7. Klicka på knappen Save (Spara). Dina ändringar sparas. 11

12 Justera WiFi-täckningen Du kan ange extenderns WiFi-täckning beroende på hur stort du vill att täckningsområdet ska vara. ¾ Så här justerar du WiFi-täckningen: 1. Använd en WiFi-nätverkshanterare på en dator eller WiFi-enhet för att hitta och ansluta till det nya utökade WiFi-nätverket. När du har upprättat en anslutning till en dator eller en WiFi-enhet lyser enhet till extender-lampan med ett fast grönt sken. 2. Öppna en webbläsare. 3. Skriv i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. 4. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord, och klicka på LOG IN (logga in). Statusfönstret visas. 5. Välj Do More > WiFi Coverage (Få ut mer > WiFi-täckning). 6. Välj en WiFi Output Power-alternativknapp (WiFi-uteffekt). Om din extender täcker en liten yta väljer du ett lägre procenttal för uteffekten. Om extendern täcker en stor yta väljer du ett högre procenttal för uteffekten. 7. Klicka på knappen Save (Spara). Dina inställningar sparas. 12

13 Optimera din WiFi Netgear WiFi Analytics-appen innehåller detaljerad information som hjälper dig att optimera ditt WiFi-hemnätverk. För att installera appen besöker du Google Play-butiken, eller så skannar du QR-koden. WiFi Analytics-appen innehåller följande: Nätverksstatus. Få en översikt över alla tillgängliga WiFi-nätverk, inklusive signalstyrka, kanal, säkerhetsprotokoll, MAC-adress och mer. Kanalinterferens. Identifiera hårt trafikerade och trafikfria WiFikanaler samt få rekommendationer om kanalanslutning. Signalstyrka. Fastställ vilken datahastighet som finns tillgänglig på olika platser i hemmet. 13

14 Vanliga frågor och svar Du hittar mer information om din produkt i användarhandboken som finns på Webbläsarens konfigurationsguider ställer upprepade frågor om mitt nätverkslösenord (lösenordsfras) eller säkerhetsnyckel trots att jag är säker på att jag anger rätt lösenord. Vad ska jag göra? Din extender är förmodligen placerad precis på gränsen av det område som täcks av routern eller accesspunkten. För att förbättra signalstyrkan, flytta extendern närmare routern och se till att lamporna för länkhastighet 2,4 GHz eller 5 GHz lyser gult eller grönt, med ett fast, stadigt sken. Grön (fast sken). Bäst anslutning Orange (fast sken). Bra anslutning Röd (fast sken). Dålig anslutning Av. Ingen anslutning Om du använder WEP-säkerhet ska du se till att du skriver in nätverkslösenordet i rätt fält. 14

15 Jag anslöt till NETGEAR_EXT och öppnade en webbläsare. Varför ser jag inte webbläsarens konfigurationsguide? Prova att felsöka såhär: Först kontrollerar du att datorn är inställd på att använda DHCP (de flesta är det). Se sedan till att lampan som visar anslutningen mellan enheten och extendern lyser grönt och att du använder en giltig IP-adress. Öppna webbläsaren igen och skriv i adressfältet. Ange ditt användarnamn och lösenord, och klicka på LOG IN (logga in). Om du installerar extendern som accesspunkt, kontrollera att du ansluter datorn eller WiFi-enheten till extendern via en WiFianslutning istället för en Ethernet-anslutning. Hur återställer jag extendern till fabriksinställningarna? 1. Använd ett vasst föremål som en penna eller ett gem och tryck in knappen Reset (återställning) längst ned på extendern i minst fem sekunder tills lampan som visar anslutningen mellan enheten och extendern blinkar med orange sken. 2. Släpp upp knappen Reset (återställning) och vänta på att extendern startas om. Extendern återställs och återgår till fabriksinställningarna. 15

16 Jag har glömt e-postadress och lösenord för inloggning. Vad ska jag göra? Klicka på länken Username & Password Help (hjälp med användarnamn och lösenord) på inloggningsskärmen. Svara på de säkerhetsfrågor du angav under den ursprungliga installationen. Om du har glömt svaren på dina säkerhetsfrågor, gör följande för att konfigurera inloggningsuppgifterna igen: 1. Återställ extendern till fabriksinställningarna. 2. Öppna en webbläsare. 3. Skriv i webbläsarens adressfält. Inloggningsskärmen visas. 4. Klicka på knappen NEW EXTENDER SETUP (installation av ny extender). Fönstret för inloggningsinstallation visas. Min routersäkerhet är WEP och jag angav fel lösenordsfras eller säkerhetsnyckel på extendern. Jag kan inte öppna extendern längre. Vad ska jag göra? Extendern kan inte kontrollera om WEP-lösenordsfrasen är korrekt. Om du angav fel lösenordsfras, kan den trådlösa enheten inte få IP-adressen från extendern. Du måste återställa extendern till fabriksinställningarna för att få tillbaka IP-adressen. 16

17 Kan jag konfigurera extendern i extenderläge om jag ansluter den till routern eller accesspunkten med en Ethernet-kabel? Nej. Extendern är utformad för att ansluta trådlöst till routern eller accesspunkten om den är i extenderläge. Om extendern är i accesspunktsläge kan du ansluta den till routern eller accesspunkten med en Ethernetanslutning. Mer information om accesspunktsläget finns i avsnittet Använda extendern i accesspunktsläge på sidan 5. Jag har aktiverat ett trådlöst MAC-filter, behörighetskontroll för trådlös åtkomst eller en åtkomstlista (ACL) på min router. Vad ska jag göra när jag installerar extendern? När WiFi-enheten är ansluten via extendern till routern tolkas MACadressen för WiFi-enheten som visas på routern som en annan MACadress. Om routerns MAC-filter, behörighetskontroll för trådlös åtkomst eller åtkomstlista är aktiverad ansluts WiFi-enheten till extendern men kan inte hämta en IP-adress från extendern och saknar åtkomst till internet. För att WiFi-enheten ska kunna ta emot en IP-adress från extendern och få åtkomst till internet måste du ange den översatta MAC-adressen till routern. ¾ Så här lägger du till en översatt MAC-adressen på routern: 1. Logga in på routern och avaktivera MAC-filtret, behörighetskontrollen för trådlös åtkomst eller åtkomstlistan. 17

18 Mer information om hur man avaktiverar routerns MAC-filter, behörighetskontroll för trådlös åtkomst eller åtkomstlista finns i routerns dokumentation. 2. Slå på extendern och anslut alla WiFi-enheter till den. 3. Kontrollera att Link Rate LED-lampan lyser. 4. Logga in på extendern: a. Öppna en webbläsare. b. Skriv i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. c. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord, och klicka på LOG IN (logga in). 5. Välj Settings > WiFi Settings (Inställningar > WiFi-inställningar). 6. Bläddra nedåt och välj Connected Devices (anslutna enheter). I avsnittet Connected Devices (anslutna enheter) visas MAC-adresser och virtuella MAC-adresser för datorer och WiFi-enheter som är anslutna till extendernätverket. 7. På routern lägger du till alla virtuella MAC-adresser från extendern i routerns MAC-filtertabell. 8. Dra ut produktetiketten från extendern och sök rätt på extenderns MAC 1- och MAC 2-adresser. 9. Lägg till MAC 1-adress för extendern i routerns MAC-filtertabell. 10. Lägg till MAC 2-adress för extendern i routerns MAC-filtertabell. 18

19 Du måste ange 02:0F:B5: först och sedan skriva de sex sista siffrorna i MAC 2-adressen därefter. Om din MAC 2-adress t.ex. är C4:04:15:5F:20:AC, skriver du 02:0F:B5:5F:20:AC i routerns MAC-filtertabell. 11. Konvertera MAC 1-adressen för extendern och lägg till den nya MAC 1-adressen i routerns MAC-filtertabell. Mer information finns i extenderhandboken. 12. Konvertera de två första hexadecimala värdena i MAC 1-adressen för extendern till binära. Konverteringstabell finns i användarhandboken för extendern. 13. Växla den näst sista siffran i den binära koden till ett eller noll. Om den näst sista siffran är ett, växlar du den till noll. Om den näst sista siffran är noll, växlar du den till ett. 14. Konvertera den nya binärkoden tillbaka till ett hexadecimalt värde. Konverteringstabell finns i användarhandboken för extendern. 15. Ersätt de två första hexadecimala värdena i den gamla MAC 1-adressen med det nya värdet du konverterade och lägg sedan till den nya MAC 1-adressen i routerns MAC-filtertabell. Exempel: om din gamla MAC 1-adress var C4:04:15:5F:20:AD är din nya MAC 1-adress C6:04:15:5F:20:AD. 16. Aktivera routerns MAC-filter, behörighetskontroll för trådlös åtkomst eller åtkomstlista. 19

20 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com. Du måste registrera denna produkt innan du kan använda NETGEAR:s telefonsupport. NETGEAR rekommenderar att du registrerar din produkt genom NETGEAR:s webbplats. Du hittar produktuppdateringar och webbsupport på NETGEAR rekommenderar att du endast använder officiella NETGEAR-supportresurser. Du kan hämta användarhandboken online på eller via en länk i produktens användargränssnitt. Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/ eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Efterlevnad Aktuell EG-försäkran om överensstämmelse finns på Information om efterlevnad av bestämmelser finns på Läs dokumentet om överensstämmelse innan du ansluter nätadaptern. Endast för inomhusbruk. Får säljas i alla EU-medlemsländer, EFTA-länder och Schweiz. September 2014 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri Bruksanvisning Innehållsförteckning INTRODUKTION 3 BESKRIVNING OCH FUNKTIONER 3 DESIGN OCH PRESTANDA 3 TRÅDLÖS ANSLUTNING 3 INKLUDERAT 3 REGLAGE OCH

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer