Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-router Modell R7000 installationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-router Modell R7000 installationshandbok"

Transkript

1 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kankomma att ändras utan föregående meddelande. NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Efterlevnad Information om efterlevnad av föreskrifter finns på adressen Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-router Modell R7000 installationshandbok Förpackningens innehåll Förpackningen innehåller följande artiklar. Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-router Ethernet-kabel Antenner (3) Strömadapter I vissa regioner medföljer en resurs-cd i paketet. Installationsvideo Om du vill visa installationsvideon för Nighthawk går du till eller använder den här QR-koden: NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA oktober 2013

2 Du kan ansluta routern med hjälp av det här diagrammet eller genom att följa de detaljerade anvisningarna i den här broschyren. 1. Anslut antennerna. Anslut antennerna på de gängade antenndelarna. Placera antennerna så att du får bästa WiFi-prestanda. NETGEAR rekommenderar att mittantennen placeras vertikalt och att du riktar de andra utåt i 45 grader enligt bilden. 2. Förbered modemet. Koppla ur strömmen till modemet. Om det har ett reservbatteri tar du ur det. 3. Anslut modemet. Koppla in modemet. Sätt i batteriet igen. Anslut sedan modemet till routerns Internetport. Internet DSL eller kabel Router 4. Sätt på routern. Strömlampan är redo. lyser gult och sedan vitt när routern 5. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta med WiFi. För att ansluta med WiFi använder du det trådlösa nätverksnamnet och lösenordet på routerns etikett. 6. Öppna en webbläsare. NETGEAR genie visas. Följ stegen i guiden för att ansluta till internet. Om du inte ser guideprogrammet skriver du Ange sedan admin som användarnamn och password som lösenord. Hämta guidepogrammet. Hämta det kostnadsfria guideprogrammet från Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com. Du måste registrera denna produkt innan du kan använda NETGEAR:s telefonsupport. NETGEAR rekommenderar att du registrerar din produkt genom NETGEAR:s webbplats. Produktuppdateringar och webbsupport finns på NETGEAR rekommenderar att du endast använder officiella NETGEAR-supportresurser. Du kan hämta användarhandboken på eller via en länk i produktens användargränssnitt. Modem Dela media, filer och skrivare i nätverket från din smarttelefon, surfplatta eller din bärbara dator. Du kan hämta användarhandboken online på eller via en länk i produktens användargränssnitt.

3 Innehåll Installera din router Anslut antennerna Förbered modemet Anslut modemet Koppla ström till routern Anslut till en dator Öppna en webbläsare Indikatorlampor Trådlöst nätverk och säkerhet Ansluta till det trådlösa nätverket Visa eller ändra routerinställningarna Prioritering med QoS (Quality of Service) Dela en USB-enhet i nätverket NETGEAR genie App Säkerhetskopieringsprogrammet ReadySHARE Vault Dela en USB-skrivare Fler premiumfunktioner

4 Installera din router Se till att din internettjänst är aktiv innan du installerar routern. Så här installerar du routern: 1. Anslut antennerna. a. Vinkla antennerna med antenndelarna på routern. b. Anslut antennerna på de gängade antenndelarna. c. Placera antennerna så att du får bästa WiFi-prestanda. NETGEAR rekommenderar att mittantennen placeras vertikalt och att du riktar de andra utåt i 45 grader enligt bilden. 2. Förbered modemet. Internet a. Koppla ur strömmen till modemet. b. Om modemet har reservbatterier tar du ur dem. DSL eller kabel c. Om modemet redan var anslutet till en annan router kopplar du ur kabeln mellan modemet och den routern. Modem Se till att modemet är avstängt och endast anslutet till vägguttaget för din internettjänst. 2

5 3. Anslut modemet. Router Modem a. Anslut och slå sedan på modemet. (Byt ut batterierna om du tog ur dem tidigare.) b. Använd den gula Ethernet-kabeln som medföljde routern och anslut modemet till Internetporten på routern. 4. Koppla ström till routern. På/av-knapp a. Anslut strömsladden till routern och anslut strömadaptern till ett uttag. 3

6 b. Vänta tills strömlampan på frontpanelen lyser gult och sedan vitt. Om inga lampor lyser trycker du på Ström på/avknappen på baksidan av routern. 5. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta via WiFi: Ansluter du med kabel använder du en Ethernet-kabel (medföljer inte) för att koppla datorn till en svart Ethernet LAN-port på routern. För att ansluta med WiFi använder du WiFi-inställningarna på routerns etikett. 6. Öppna en webbläsare. Första gången du ansluter till routern visas guideskärmen. Följ stegen i guiden för att ansluta till internet. Försök med följande om guideskärmen inte visas: Stäng och öppna webbläsaren igen. Se till att din dator är ansluten till en av de fyra svarta Ethernet-portarna på routern, eller att du är ansluten till ditt trådlösa nätverk. Kontrollera att routern får ström och att strömlysdioden lyser. 4

7 Om datorn är inställd på statisk eller fast IP-adress (det är ovanligt), ändrar du det så att du får en IP-adress automatiskt från routern. Om guideskärmen fortfarande inte visas loggar du in på routern så att guiden kan söka rätt på din internetanslutning. Så här loggar du in på routern: 1. Skriv eller i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. 2. Skriv admin som användarnamn och password som lösenord. Routerns fönster BASIC Home (grundläggande startskärm) visas. Om du inte har konfigurerat din internetanslutning än så identifierar guideprogrammet anslutningen automatiskt. Indikatorlampor Lamporna på routerns ovansida indikerar routerns aktivitet: Strömkontakt Internet 2,4 GHz WiFi 5 GHz WiFi USB 1 (USB 3.0-port på frontpanelen) USB 2 (USB 2.0-port på baksidan) Ethernet-port 1-4 WiFi på/av-knapp med lysdiod WPS-knapp med lysdiod 5

8 Trådlöst nätverk och säkerhet Det förinställda nätverksnamnet (SSID) och nätverksnyckeln (lösenord) är unika för din router, som ett serienummer. Eftersom routern automatiskt använder WiFi-säkerhet behöver du inte konfiguera det. WiFi-inställningarna finns på etiketten. NETGEAR rekommenderar att du använder de förinställda WiFiinställningarna, eftersom du kan titta på routerns etikett om du glömmer dem. Med NETGEAR genie kan du ändra dessa inställningar om du vill. Om du ändrar dem skriver du ned WiFiinställningarna och förvarar dem på en säker plats. Du kan skriva ned WiFi-inställningarna från routerns etikett här och spara dem som referens. WiFi-nätverksnamn (SSID): Nätverksnyckel (password): Om du ändrar WiFi-inställningarna skriver du ned de nya inställningarna här som referens, och sparar den här broschyren på ett säkert ställe. WiFi-nätverksnamn (SSID): Nätverksnyckel (password): 6

9 Ansluta till det trådlösa nätverket Du kan antingen använda Wi-Fi Protected Setup (WPS) eller välja ditt trådlösa nätverk och skriva lösenordet. Ansluta till nätverket med WPS: 1. Tryck på WPS-knappen på routern. 2. Inom två minuter trycker du på WPS-knappen på datorn eller den trådlösa enheten eller klickar på WPS-knappen på skärmen. Om du vill ha mer information om WPS-knappen på datorn eller den trådlösa enheten kan du läsa instruktionerna eller se onlinehjälpen som medföljde datorn eller enheten. Viss gammal utrustning kan inte använda WPS. Gör så här för att välja ditt nätverk och ange lösenordet: 1. Öppna programvaran för hantering av trådlösa anslutningar på datorn eller den trådlösa enheten. Programvaran söker efter trådlösa nätverk i ditt område. 2. Sök rätt på och välj ditt trådlösa nätverk. Det trådlösa nätverksnamnet och lösenordet finns på routerns etikett. 3. Ange lösenordet för trådlöst och klicka på Connect (anslut). 7

10 Visa eller ändra routerinställningarna När du har använt guiden för att ställa in routern, kan du logga in på routern för att visa eller ändra dess inställningar. Logga in på routern Så här loggar du in på routern: 1. Anslut en dator eller en trådlös enhet till routern. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta med WiFi. Ansluter du med kabel använder du en Ethernet-kabel (medföljer inte) för att koppla datorn till en svart Ethernet LAN-port på routern. För att ansluta med WiFi väljer du och ansluter ditt trådlösa nätverk. 2. Öppna en webbläsare. 3. Skriv i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. 4. Skriv admin som användarnamn och password som lösenord. Routerns fönster BASIC Home (grundläggande startskärm) visas. Ändra administratörslösenordet Så här ändrar du administratörslösenordet: 1. Logga in på routern. 2. Klicka på fliken ADVANCED (avancerat). 3. Välj Administration > Set Password (ange lösenord). 4. Skriv in ditt gamla lösenord och skriv in det nya lösenordet två gånger. 5. Markera kryssrutan Enable Password Recovery (aktivera lösenordsåterställning. 6. Klicka på knappen Apply (tillämpa). 7. Svara på säkerhetsfrågorna när du blir ombedd. Svaren sparas. 8

11 Återskapa ett administratörslösenord du har glömt Det standardinställda lösenordet för användarnamn för admin är password. Om du har ändrat lösenordet och använt funktionen för lösenordsåterställning kan du hämta det här lösenordet. Så här hämtar du ett lösenord du har glömt: 1. Öppna en webbläsare. 2. Skriv i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. 3. Klicka på knappen Cancel (avbryt). 4. När du uppmanas att göra det anger du dina sparade svar och routerns serienummer. Serienumret finns på routerns etikett. Hitta ett glömt lösenord för WiFi-säkerhet Det förinställda lösenordet för trådlöst finns på routerns etikett. Om du har ändrat lösenordet för trådlöst och glömt det, loggar du in på routern för att visa det aktuella lösenordet. Så här ansluter du till routern och visar dess trådlösa lösenord: 1. Använd en Ethernet-kabel när du ansluter datorn till en svart LAN-port på routern. 2. Öppna en webbläsare. 3. Skriv i adressfältet. En inloggningsskärm visas. 4. Skriv admin som användarnamn och password som lösenord. Routerns fönster BASIC Home (grundläggande startskärm) visas. 5. Välj Trådlösa inställningar. Avsnittet säkerhetsalternativ på skärmen visar ditt lösenord för trådlöst. 9

12 Prioritering med QoS (Quality of Service) Du kan använda QoS till att ge spel och videoströmning från internet hög prioritet. Nedströms QoS (videoströmning) Internet Uppströms QoS (spel) Du konfigurerar QoS genom att logga in på routern och aktivera Downstream QoS och Upstream QoS (nedströms och uppströms QoS). Med Downstream QoS prioriteras trafik från internet till ditt nätverk. Det ger bättre prestanda när du strömmar internetvideo, t.ex. från YouTube. Med Upstream QoS prioriteras nätverkstrafik från lokala enheter som din Xbox till Internet. Det här ger en spelupplevelse online utan avbrott eller fördröjningar. 10

13 Prioritera videoströmning på internet Om du vill konfigurera QoS för att prioritera videoströmning på internet loggar du in på routern och aktiverar Downstream QoS (nedströms QoS). Så här aktiverar du Downstream QoS: 1. Klicka på fliken ADVANCED (avancerat). 2. Välj Setup > QoS Setup > Downstream QoS (inställningar > QoS-konfiguration > nedströms QoS). 3. Markera kryssrutan Enable Downstream QoS (Improved Video Streaming) (aktivera nedströms QoS, förbättrad videoströmning). 4. (Valfritt) Markera kryssrutan Streaming Database Auto Upgrade (uppgradera strömningsdatabas automatiskt). Routern kontrollerar då automatiskt om det finns uppdateringar för strömningsdatabasen. I så fall hämtas och installeras uppdateringarna. 5. Klicka på knappen Apply (tillämpa). 11

14 Prioritera spel på internet Om du vill konfigurera QoS för att prioritera internettrafik från ditt spelsystem loggar du in på routern och aktiverar Upstream QoS (uppströms QoS). Så här aktiverar du Upstream QoS (uppströms QoS): 1. Klicka på fliken ADVANCED (avancerat). 2. Välj Setup > QoS Setup > Upstream QoS (inställningar > QoS-konfiguration > uppströms QoS). 3. Markera kryssrutan Enable Upstream QoS (Optimized for Gaming) (aktivera Uppströms QoS (optimerad för spel). 4. Ange högsta uppströmsbandbredd för internetanslutningen: Om du vet uppströmsbandbredden är, skriver du i den i fältet Uplink bandwidth Maximum (högsta uppströmsbandbredd). Om du inte är säker klickar du på Speedtest (hastighetstest). Hastighetstestet kontrollerar internetanslutningens hastighet uppströms. Testresultatet visas i fältet Uplink bandwidth Maximum (högsta uppströmsbandbredd). 5. Klicka på knappen Apply (tillämpa). Routern ger nu hög prioritet till trafik från dina spelenheter till internet. 12

15 Dela en USB-enhet i nätverket Med ReadySHARE kan du använda och dela USB-enheter som ansluts till routerns USB-port. (Om din USB-enhet har specialdrivrutiner är den inte kompatibel.) USB 3.0-port Så här ansluter du en USB-enhet: 1. Sätt i USB-lagringsenheten i den blå USB 3.0-porten på routerns framsida. 2. Om din USB-enhet har en strömkälla måste du använda den när du ansluter USB-enheten till routern. När du ansluter USB-enheten till routerns USB-port kan det ta upp till två minuter innan den är redo att delas. Som standard är USB-enheten tillgänglig för alla datorer i det lokala nätverket. 13

16 Så här får du åtkomst till USB-enheten från en Mac: 1. Välj Go (gå) > Connect to Server (anslut till server). 2. Ange smb://readyshare som serveradress. 3. Klicka på knappen Connect (anslut). Så här får du åtkomst till USB-enheten från en Windows-dator: 1. Välj Start > Run (kör). 2. Ange \\readyshare i dialogrutan. 3. Klicka på knappen OK. NETGEAR genie App Med det kostnadsfria guideprogrammet från NETGEAR kan du enkelt övervaka, ansluta till och kontrollera ditt hemnätverk från en Windows- eller Mac-dator, surfplatta eller smarttelefon. Du kan dela och strömma musik och videoklipp, felsöka och reparera problem med nätverket, ställa in föräldrakontroll och mycket mer: Du har åtkomst till routern och kan ändra inställningar, eller felsöka och reparera problem med nätverket. Gör en skrivare kompatibel med AirPrint och skriv ut från ipad eller iphone. Använd MyMedia till att hitta och spela upp mediefiler i nätverket. Använd Turbo Transfer till att snabbt skicka filer från datorn eller smarttelefonen till en annan enhet i nätverket. Ställ in föräldrakontroll. Anslut din smarttelefon eller surfplatta till hemnätverket genom att läsa av QR-koden för WiFi från guideprogrammet. Hämta det kostnadsfria guideprogrammet från 14

17 Säkerhetskopieringsprogrammet ReadySHARE Vault Din router har kostnadsfri programvara för säkerhetskopiering av alla Windows-datorer i hemmet. Om du ansluter en USB-hårddisk till USB-porten på routern får du tillgång till central, kontinuerlig och automatiserad säkerhetskopiering. Så här säkerhetskopierar du din Windows-dator: 1. Anslut en USB-hårddisk till en USB-port på routern. Du får bästa prestanda om du ansluter en USB 3.0-hårddisk till den blå USB 3.0-porten på routerns framsida. 2. Installera guideprogrammet på alla Windows-datorer. 3. Hämta ReadySHARE Vault från och installera prorammet på alla Windows-datorer. 4. Starta ReadySHARE Vault. 5. Använd fliken Dashboard (instrumentpanel) eller Backup (säkerhetskopiering) för att ställa in och köra säkerhetskopiering. 15

18 Dela en USB-skrivare Du kan ansluta en USB-skrivare till routerns USB-port och skriva ut trådlöst. Installera ReadySHARE Printer: 1. Anslut USB-skrivaren till routerns USB-port med en USBskrivarkabel. 2. På varje dator som ska dela skrivaren: a. Installera aktuell USB-skrivardrivrutinsprogramvara (tillgänglig från skrivartillverkaren). b. Hämta verktyget NETGEAR USB Control Center från c. Välj språk. 3. Om du uppmanas till detta, välj skrivaren och klicka på knappen Connect (anslut) för varje dator. När den första datorn ansluter ändras statusen till Manually connected by xxx (manuellt ansluten av xxx). När du slutför steg 3 för respektive dator visas skrivarens status som Available (tillgänglig). Fler premiumfunktioner Du kan göra allt det här och mycket mer med din router: Dela media från DLNA och itunes-server. Konfigurera en säker VPN-tjänstanslutning till ditt hemnätverk. Skapa en personlig FTP-server med en anpassad URL-adress. itunes Server Med itunes Server kan du spela upp musik med din itunes-app för Windows eller Mac itunes från en USB-enhet som är ansluten till routerns USB-port. Du kan även använda Apple Remote från iphone eller ipad och spela upp musik på valfri AirPlay-enhet, som Apple TV eller en receiver med stöd för AirPlay. 16

19 Så här konfigurerar du itunes Server: Öppna fliken ADVANCED (avancerat) och välj Advanced > USB Storage > Media Server (avancerat > USB-lagring > medieserver). VPN Service Med VPN Service får du fjärråtkomst till ditt hemnätverk via en säker anslutning. Så här konfigurerar du VPN Service: Öppna fliken ADVANCED (avancerat) och konfigurera VPNanslutningen under Advanced Setup > VPN Service (avancerad konfiguration > VPN Service). Personlig FTP-server Med en anpassad och kostnadsfri URL-adress får du enkelt fjärråtkomst till en egen FTP-server i hemnätverket. Konfigurera FTP och kostnadsfri URL-adress på routern: 1. Öppna fliken ADVANCED (avancerat) och välj USB Storage > Advanced Settings (USB-lagring > avancerade inställningar). 2. Ställa in funktionen FTP (via Internet). 3. Öppna fliken ADVANCED (avancerat), välj Advanced Settings > Dynamic DNS (avancerade inställningar > dynamisk DNS) och välj NETGEAR som tjänsteleverantör. Om du vill ha mer information om de här och andra funktioner kan du läsa i användarhandboken som finns online på adressen eller så kan du klicka på länken när du loggar in på routern. 17

20

21

22

Snabbstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo

Snabbstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200 Få ut mer Lär dig mer om din EX6200 Innehåll Upplev nästa generations WiFi..................................... 3 Optimera din WiFi................................................ 4 Dela filer i hela nätverket..........................................

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0 Stora användarhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2011 202-10796-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Mobile Broadband 11n Wireless Router MBR1310

Mobile Broadband 11n Wireless Router MBR1310 Mobile Broadband 11n Wireless Router MBR1310 användarhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA januari 2012 202-11012-01 v1.0 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt Ingen del av denna publikation

Läs mer

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok My Net N900 Central-routern Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok My Net N600, N750 och N900 routrar Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta

Läs mer

My Net. AC1300 Router. Användarhandbok

My Net. AC1300 Router. Användarhandbok My Net AC1300 Router Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor

Läs mer

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer ReadyNAS for Home Användarhandbok Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA December 2010 202-10762-01 v1.0 2010

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α.

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. Svenska N150 trådlös router för hemnätverk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Bruksanvisning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820ey01125sv

Läs mer

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Mirror Personlig molnlagring Användarhandbok WD:s service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

SpeedTouch 716v5 (WL)

SpeedTouch 716v5 (WL) SpeedTouch 716v5 (WL) (Trådlös) DSL-Gateway för hemmabruk med röst Installationsguide Release R5.3.1 SpeedTouch 716v5 WL SpeedTouch 716v5 (WL) Installationsguide R5.3.1 Copyright Copyright 1999-2005 THOMSON.

Läs mer

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP Installationsguide WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON.

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer