Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning"

Transkript

1 Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING AV SRDM OCH ANVÄNDARTYPER... 4 Starta SRDM... 4 Användartyper och administratörsinloggning... 5 Skärmens delar och grundläggande åtgärder... 6 ENHETSHANTERING... 7 Fliken [Enhetshantering]... 7 Kontrollera status och användningsförhållanden för enheter (huvudskärmen)... 8 Hantera enheter i grupper Kontrollera detaljerad status för en enhet Kontrollera enhetens logg HANTERA SKRIVARDRIVRUTINER Lägga till en skrivardrivrutin Ändra skrivardrivrutinens konfiguration Ta bort en skrivardrivrutinsfil KLONINGSHANTERING Användningsvillkor för enhetskloningshantering Lagra inloggningsinformation Lägga till en enhetsinställningsfil (kopiera källa) i SRDM Redigera en inställningsfil Verkställa en kloning Kontrollera kloningshistoriken INSTÄLLNINGAR Menyer på fliken [Inställningar] Konfigurera upptäckning Användarhantering Nätverksinställningar Statusinställningar Läs filen Viktigt.txt som medföljer SRDM för den senaste informationen om SRDM och viktiga anmärkningar som inte anges i den här handboken. Klicka på [Start]-knappen - [Alla program] (eller [Program]) - [Sharp Remote Device Manager] och klicka på [Viktigt] på datorn där SRDM är installerat.

2 INLEDNING Obs! Beskrivningarna i den här handboken förutsätter att personen som installerar produkten och de som använder den har grundläggande kunskaper om Microsoft Windows. För ytterligare upplysningar om operativsystemet, läs bruksanvisningen för operativsystemet eller använd funktionen för direkthjälp. Beskrivningarna av skärmarna och procedurerna i den här handboken gäller i de flesta fall Windows Server Skärmarna kan se annorlunda ut i andra versioner av Windows. Obs! Detta program är utformat för att hantera användning och status på digitala flerfunktionsenheter och skrivare. Det kan inte användas för debitering och fakturering. Enhetens räkneverk för användning kan skilja sig från de värden som används för debitering/fakturering. Garanti Trots att alla ansträngningar har gjorts för att detta dokument ska vara så exakt och informativt som möjligt, ger Sharp Corporation inga garantier angående innehållet. All information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Sharp ansvarar inte för förluster eller skador, direkta eller indirekta, som uppstår av eller i samband med detta dokuments användning. Copyright Sharp Corporation Med ensamrätt. Återgivning, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt medgivande är förbjudet utom i de fall det tillåts enligt upphovsrättslagen. 2

3 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM) Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken) är ett program som visar listor med information och möjliggör konsoliderad hantering av digitala flerfunktionsenheter och skrivare (enheter) som är anslutna till samma TCP/IP-nätverk som datorn där programmet är installerat. Webbsidor för enheter kan öppnas i SRDM, inställningar kan konfigureras och enheterna kan fjärrstyras. Flerfunktionsenheter och skrivare från andra tillverkare som är MIB-kompatibla Sharp MFP Sharp MFP Sharp MFP TCP/IP-nätverk Statusinformation Hämta statusinformation från alla enheter och skapa en databas över enhetsstatus Kloninginformation Hämta kloningsinformation och klona enheter Hantera och kontrollera status för enheter Du kan hantera enheter genom att öppna SRDM på en klientdator via en webbläsare. Klientdator Skrivardrivrutiner kan distribueras Server med SRDM installerat Klientdator Andra funktioner: Fjärranvändning (använda maskinens kontrollpanel på en fjärrplats) Varningsmeddelanden via e-post Använda via enhetens webbsida Digitala flerfunktionsenheter och skrivare från Sharp och andra tillverkare som kan hanteras via SRDM kallas "enheter" i den här handboken. Diagrammet ovan visar ett exempel på SRDM installerat i ett serveroperativsystem. 3

4 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING AV SRDM OCH ANVÄNDARTYPER Starta SRDM Starta på datorn (servern) där SRDM är installerat Klicka på [Start]-knappen - [Alla program] (eller [Program]) - [Sharp Remote Device Manager] och klicka på [Sharp Remote Device Manager]. I Windows 8 / 8.1 och Windows Server 2012/2012 R2, klicka på [Search] ikonen Windows och skriv sedan "Sharp Remote Device Manager" i textrutan och klicka på vänster sida som visas ikonen. Starta från en dator på en fjärrplats SRDM kan öppnas via en webbläsare på en dator som ansluten till samma TCP/IP-nätverk som datorn där SRDM är installerat. Starta datorns webbläsare och skriv adressen till SRDM i adressfältet. Exempel: Skriv IP-adressen eller värdnamnet på datorn där SRDM är installerat i stället för "xxxxxx". Fråga administratören om IP-adressen. Huvudskärmen för allmänna användare (gäster) visas när SRDM har startats. Allmänna användare kan bara kontrollera status för enheterna som visas på skärmen (huvudskärmen), hämta skrivardrivrutiner (sidan 9), kontrollera enhetsloggar (sidan 14) och öppna lagrade länksidor (sidan 7). Om du vill ha tillgång till alla funktioner, inklusive hantering av enheter och konfiguration av SRDM-inställningar, ska du logga in som administratör så som beskrivs i "Användartyper och administratörsinloggning" på sidan 5. 4

5 Användartyper och administratörsinloggning Det finns två typer av användare i SRDM: allmänna användare (gäster) och administratörer. Åtgärderna som kan utföras beror på användartypen. Skärmen för allmänna användare öppnas när SRDM har startats. Endast vissa funktioner kan användas, t.ex. kontroll av enheternas status och hämtning av skrivardrivrutiner. Om du vill ha tillgång till alla funktioner, inklusive hantering av enheter och konfiguration av SRDM-inställningar, ska du logga in som administratör och öppna skärmen för administratörer. 1. Klicka på inloggningsikonen överst till höger på skärmen. 2. Ange "Inloggningsnamn" och "Lösenord" för administratörer och klicka på [Logga in]. Ett administratörskonto är förinställt i SRDM. Använd inloggningsnamnet och lösenordet nedan första gången du loggar på som administratör: Inloggningsnamn: advanced Lösenord: advanced Huvudskärmen för administratörer öppnas när du har loggat in som administratör. (Sidan 8) Klicka på utloggningsikonen överst till höger på skärmen när du vill logga ut. Skärmen för allmänna användare öppnas om du klickar på [Avbryt] på inloggningsskärmen. Inloggningsnamnet och lösenordet för administratörer ovan kan ändras. (Sidan 25) Vi rekommenderar att de ändras när du har loggat in som administratör. Ytterligare användar-id för administratörer kan lagras. (Sidan 25) Information om SRDM-programmets version visas längst ned till höger på inloggningsskärmen. 5

6 Skärmens delar och grundläggande åtgärder Det finns två skärmar i SRDM: "Enhetshantering" och "Inställningar". Klicka på fliken överst till höger på skärmen om du vill byta skärm. Fliken [Inställningar] visas inte på skärmen för allmänna användare när SRDM startas. (3) (4) (2) (1) (5) (6) (7) (1) Fliken [Enhetshantering] (sidan 7) Du kan visa enheternas status samt enhetsloggar och enheterna kan hanteras som grupper. Du kan bara visa enhetsinformation om du inte har loggat in. (2) Fliken [Inställningar] (sidan 22) Den här sidan är till för administratörer. Inställningarna för SRDM kan konfigureras. Fliken visas bara när du är inloggad. (8) (3) Meny Menyn för varje flik visas. Klicka på ett alternativ på menyn om du vill visa innehållet för alternativet. (4) Visningsområde för innehåll Visar namnet och innehållet för menyalternativet som valts på fliken. (5) Handboksikon Bruksanvisningen (detta dokument) öppnas när du klickar på den. Adobe Reader eller Acrobat Reader från Adobe Systems Incorporated krävs för att visa bruksanvisningen i PDF-format. Adobe Reader kan hämtas från följande URL: (6) Ikonerna Logga in / Logga ut (sidan 5) Klicka när du vill logga in i SRDM. Ikonen ändras till utloggningsikonen när du har loggat in. Klicka på utloggningsikonen när du vill logga ut. (7) Statusikon för verkställande Ikonen visas när en uppgift, t.ex. sökning, enhetskloning eller återställning av en säkerhetskopia, utförs i bakgrunden. (8) Antal poster som visas per sida Värdena kan ändras om du vill ändra antalet poster som visas på en sida och sidorna som visas. 6

7 ENHETSHANTERING Den här fliken visas när SRDM startas. Du kan visa enheter, hantera grupper, visa enhetsloggar och klona inställningar beroende på din behörighet. Fliken [Enhetshantering] visar bara innehåll för allmänna användare när SRDM startas. Du måste logga in som administratör om du vill visa allt innehåll. Beskrivningen nedan förutsätter att du har loggat in som administratör. Fliken [Enhetshantering] Mer information om en funktion på fliken [Enhetshantering] finns på sidan som beskriver den funktionen. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Meny (1) Enhetsvisning* Kontrollera status och användningsförhållanden för enheter (se sidan 8) Kontrollera detaljerad status för en enhet (se sidan 12) (2) Enhetslogg* Kontrollera enhetens logg (se sidan 14) (3) Hantering av skrivardrivrutin HANTERA SKRIVARDRIVRUTINER (se sidan 15) (4) Inloggningsinformation Lagra inloggningsinformation (se sidan 18) (5) Inställningskloning KLONINGSHANTERING (se sidan 17) (6) Användbara länkar* Visar länkar som har lagrats i "Konfigurera användbara länkar" på fliken [Inställningar]. 2. Grupper Hantera enheter i grupper (se sidan 10) * Visas för allmänna användare. 7

8 Kontrollera status och användningsförhållanden för enheter (huvudskärmen) Enheter som hittats i nätverket visas på fliken [Enhetshantering] på huvudskärmen. Klicka på [Enhetsvisning] på menyn om du vill visa en lista över enheter som hittats. Enheter som tillhör gruppen som valts i "Grupper" på skärmens vänstra sida visas. Mer information om grupper finns i "Hantera enheter i grupper" på sidan 10. Uppdatera och visa status Klicka på [Uppdatera status] när du vill uppdatera skärmen så att den senaste statusinformationen för enheterna visas. Fönstret "Statusuppdatering pågår" visas när statusen uppdateras. Klicka på [Dölj förlopp] om du vill dölja fönstret. Uppdateringen av enheterna fortsätter i bakgrunden. Det är praktiskt när många enheter hanteras eftersom statusuppdateringar kan ta lång tid och du kan utföra andra uppgifter i SRDM medan du väntar på att statusuppdateringen slutförs. Förloppsikonen slutar att röra sig när uppdateringen är klar. (Sidan 6) Kontrollera status Enhetslistan visar en kort översikt över enhetsinformationen, t.ex. modell och IP-adress för varje enhet, samt enhetens status. "Uppkopplad" visas när enhetens status är normal " " eller " " visas om en varning eller ett fel har avkänts. Modellnamnet för den identifierade enheten och en ikon " " visas i "Modell". Om enheten är en Sharp-enhet med datasäkerhetsprogram installerat, visas ikonen som " " I sådana fall är vissa funktioner inte tillgängliga även om du loggar in som administratör. * För följande modeller visas ikonen som " " även om datasäkerhetsprogram är installerat. AR-M256/M257/M258/M316/M317/M318-serien MX-M260/M310- serien Ändra informationen som visas i listan Öppna inställningsskärmen genom att klicka på [Konfigurera kolumner]. Om du vill lägga till en post ska du markera posten i listan "Uteslutna kolumnrubriker" och klicka på [Lägg till]. Om du vill ta bort en post ska du markera posten i listan "Inkluderade kolumnrubriker" och klicka på [Ta bort]. Spara ändringarna och gå tillbaka till den föregående skärmen genom att klicka på [OK] när du är klar. 8

9 Kontrollera användningsförhållanden Klicka på [Enhetsanvändning (grupp)] (sidan 8) om du vill öppna ett separat fönster som visar kopieräkning, utskriftsräkning och andra användningsförhållanden för enheterna i gruppen. Spara som CSV: Innehållet som visas kan sparas som en fil i CSVformat. Stäng: Stänger fönstret. Uppdatera statusen innan du utför åtgärden så att den senaste informationen om användning hämtas. Detaljerad information om räkneverk kanske inte visas för enheter från andra tillverkare eller för äldre Sharp-produkter. "0" visas om informationen inte kan hämtas. Enhetens räkneverk för användning kan skilja sig från de värden som används för debitering/fakturering. Hämta skrivardrivrutiner Om skrivardrivrutiner har överförts av en administratör kan du klicka på [Hämta] i [Skrivardrivrutin] när du vill hämta och installera en skrivardrivrutin. På skärmen som visas när du har klickat på [Hämta] ska du klicka på [Hämta] för önskat operativsystem och sedan starta installationen genom att klicka på [Kör]. Information om hur skrivardrivrutiner överförs finns i "HANTERA SKRIVARDRIVRUTINER" på sidan 15. Klicka på [Välj alla] om du vill markera alla enheter i listan. Söka efter en enhet (endast administratörer) En sökmeny visas längst ned på skärmen när du är inloggad som administratör. Klicka på [Starta enhetsupptäckning] om du vill söka efter en enhet som nyligen lagts till eller någon annan enhet. Fönstret "Upptäckning pågår" öppnas och enheter identifieras baserat på sökinställningarna. Klicka på [Dölj förlopp] om du vill dölja fönstret. Enhetssökningen fortsätter i bakgrunden. Det är praktiskt när många enheter hanteras eftersom upptäckt kan ta lång tid och du kan utföra andra uppgifter i SRDM medan du väntar på att upptäckningen slutförs. Klicka på [Stoppa statusuppdatering] när du vill stoppa sökningen. Om fönstret Upptäckning pågår stängs genom att klicka på [Dölj förlopp], ändras knappen [Starta enhetsupptäckning] till knappen [Stoppa statusuppdatering]. Du måste ange sökvillkor när du ska söka efter enheter. Öppna skärmen "Konfigurera upptäckning" på fliken [Inställningar] genom att klicka på [Konfigurera upptäckning]. Mer information om sökinställningar finns i "Konfigurera upptäckning" på sidan 23. Enkel enhetssökning Om du inte vill ange sökvillkor eller om du vill söka efter en viss enhet ska du ange enhetens IP-adress i textrutan bredvid [Enhetsnabbsökning] och klicka på [Enhetsnabbsökning]. Ta bort en enhet från listan (endast administratörer) Enheter kan tas bort från enhetslistan. Markera kryssrutan för enheten som du vill ta bort och klicka på [Ta bort enhet]. 9

10 Hantera enheter i grupper Visningsområdet för grupper visas till vänster på fliken [Enhetshantering]. "Toppen" är markerat och alla enheter visas när SRDM startas. [Allvarligt fel] och [Varning] är förinställda i "Toppen" och du kan klicka på dem om du bara vill visa enheter där ett fel eller en varning inträffat. En redigeringsknapp som gör att du kan skapa och redigera grupper visas längst ned i visningsområdet för grupper när du är inloggad som administratör. Att organisera enheter i grupper gör det enklare att hantera och övervaka enheterna. (4) (5) (6) (1)(2)(3) Grupptyper Det finns två typer av grupper: Manuell grupp En grupp konfigureras av de enheter du önskar. Automatisk grupp En automatisk grupp konfigureras genom att du väljer filterinställningar t.ex. feltillstånd och utskriftsräkning. [Allvarligt fel] och [Varning] är grupper som skapas automatiskt som standard. (1) Uppdaterar gruppens status. (2) Grupperna sorteras i stigande eller fallande ordning efter namn varje gång du klickar. (3) Grupperna sorteras i stigande eller fallande ordning efter datum varje gång du klickar. (4) Grupperna visas i trädformat. (5) Enheterna i alla undergrupper visas också när detta är valt. (6) Klicka på [Enhetsanvändning (grupp)] om du vill öppna ett separat fönster som visar kopieräkning, utskriftsräkning och andra användningsförhållanden för enheterna i gruppen. (Sidan 9) Skapa en manuell grupp En ny grupp skapas som en undergrupp i den valda gruppen. 1. Välj den överordnade gruppen som du vill skapa den nya gruppen i. 2. Klicka på [Skapa grupp]. 3. Ange gruppnamnet. 4. Välj [Manuell grupp]. 10

11 5. Ställ in intervall för uppdatering av status. (1) Klicka på [Inställningar] i [Statusuppdatering]. (2) Ställ in intervall för uppdatering av status. Markera kryssrutan [Använd inställningarna för den överordnade gruppen.] om du vill uppdatera status med samma intervall som den överordnade gruppen. Välj [Ingen statusuppdatering] om du inte vill uppdatera statusen regelbundet. Välj [Hybridavsökning] om du måste konfigurera detaljerade inställningar för statusuppdateringens frekvens separat för enheter som har stöd för trap-meddelanden och enheter som inte har stöd för trap-meddelanden. Om du vill uppdatera status för alla enheter oavsett om de har stöd för trap-meddelanden ska du välja [Avsök alla enheter var] och ange intervall för statusuppdatering. Ange starttiden för statusuppdatering. Följande statusuppdatering sker i enlighet med intervallet för statusuppdatering. (3) Klicka på [OK]. 6. Klicka på [Inställningar] i "E-postvarningar" om du vill aktivera e- postvarningar för gruppen som skapats. Inställningsskärmen för e-postvarningar öppnas. Du kan konfigurera vilka e-postvarningar du vill ta emot på den här skärmen. Markera kryssrutan [Inaktivera e-postvarningar] om du vill inaktivera e- postvarningar. Markera kryssrutan [Använd inställningarna för den överordnade gruppen.] om du använda samma inställningar som den överordnade gruppen. Följ stegen nedan om du vill ställa in e-postvarningar manuellt. (1) Klicka på [Inställningar] i "E-postvarningar", välj de statustillstånd som du vill få varningar om via e-post i inställningarna och klicka på [OK]. (2) Ange "Välj" i "E-postadress" och välj sedan e-postadresser. Du kan även skriva e-postadresser direkt. (3) Klicka på [Lägg till]. Upprepa stegen ovan om du vill lagra en annan uppsättning inställningar för e-postvarningar. Klicka på [Ta bort] om du vill ta bort inställningar för e- postvarningar. (4) Klicka på [OK]. 7. Markera enheterna som ska ingå i gruppen och klicka på [Lägg till]. En befintlig grupp kan väljas i "Tillgängliga enheter" och enheterna som ingår i gruppen visas i urvalskolumnen. 8 Klicka på [OK]. Skapa en automatisk grupp 1. Välj den överordnade gruppen som du vill skapa den nya gruppen i. 2. Klicka på [Skapa grupp]. 3. Ange gruppnamnet. 4. Välj [Automatisk grupp]. 5. Välj villkor i "Ange filterkriterier" och klicka på [Lägg till]. 6. Klicka på [OK]. Redigera och ta bort grupper Markera gruppen och klicka på [Redigera grupp] om du vill redigera en grupp. Procedurerna för att redigera en grupp är desamma som när du skapar en grupp. Markera gruppen och klicka på [Kopiera] om du vill kopiera en grupp eller ändra nivån för en grupp. Markera destinationsgruppen och klicka på [Klistra in]. Markera gruppen och klicka på [Ta bort grupp] om du vill ta bort en grupp. [Toppen] kan inte ändras eller tas bort. 11

12 Kontrollera detaljerad status för en enhet Klicka på enhetens modellnamn eller IP-adress i listan om du vill visa detaljerad status för en enhet. Du kan klicka på [Uppdatera status] om du vill uppdatera statusen för enheten som visas. På den här skärmen kan du kontrollera detaljerad information om enheten, inklusive hur mycket papper som finns i facken, tonernivån, utskriftsinställningarna, utskriftsräkningen och nätverkskonfigurationen. Enhetens webbsida kan också visas. Du kan konfigurera enhetsinställningar och fjärrstyra enheten om du är inloggad som administratör. Du kan ändra den detaljerade enhetsinformationen genom att klicka på menyn överst på skärmen. (1) Detaljer Detaljerad information om enheten visas, inklusive enhetens egenskaper, information om fack, tonerstatus, utskriftsinställningar, utskriftsräkning, enhetsstatus och nätverkskonfiguration. "Enhetsanvändning (utmatning)" och "Enhetsanvändning (skicka)" kan sparas som en fil i CSV-format om du klickar på [Spara enhetsanvändning som CSV] längst ned på skärmen. Skärmen "Enhetsegenskaper" innehåller knappar som visar webbsidan och gör att enheten kan fjärrstyras. Mer information om funktionerna finns på följande sidor: Enhetenswebbsida: Visa enhetens webbsida (sidan 13) Redigera egenskaper: Ändra enhetens inställningar (sidan 13) Fjärranvändning Fjärranvändning av enheten (sidan 13) Uppdatera statusen innan du utför åtgärden så att den senaste informationen om användning hämtas. Detaljerad information om räkneverk kanske inte visas för enheter från andra tillverkare eller för äldre Sharp-produkter. "0" visas om informationen inte kan hämtas. Enhetens räkneverk för användning kan skilja sig från de värden som används för debitering/fakturering. (2) Enhetslogg Klicka om du vill visa den valda enhetens statuslogg. Informationen som visas kan sparas som en fil i CSV-format om du klickar på [Spara enhet som CSV] längst ned på skärmen. (Loggar som visas på skärmen innehåller de senaste 100 posterna, men upp till poster kan sparas i en CSV-fil. När loggen blir full raderas den äldsta posten automatiskt när en ny läggs till.) (3) Skrivardrivrutin Om skrivardrivrutiner för enheter har överförts av en administratör kan du klicka på denna om du vill visa en lista över överförda skrivardrivrutiner. Klicka på knappen [Hämta] när du vill hämta en skrivardrivrutin. Information om hur skrivardrivrutiner överförs finns i "HANTERA SKRIVARDRIVRUTINER" på sidan 15. (4) SNMP-inställningar (endast administratörer) SNMP-åtkomstinställningar måste konfigureras i SRDM för att kommunicera med enheter. För att kommunicera med en enhet via SNMP-protokollet måste SNMP-inställningar konfigureras i SRDM i enlighet med enhetens nätverksinställningar. För SNMPv1 måste "GETgrupp" och "SET-grupp" överensstämma med enhetens inställningar. För SNMPv3 måste användarnamnet (högst 32 tecken), autentiseringsnyckeln (minst 8 tecken) och sekretessnyckeln (minst 8 tecken) överensstämma med enhetens inställningar. (5) Fjärranvändningslogg (endast administratörer) Klicka om du vill visa den valda enhetens fjärranvändningslogg. Informationen som visas kan sparas som en fil i CSV-format om du klickar på [Spara enhet som CSV] längst ned på skärmen. Klicka på [Ta bort fjärranvändningslogg] om du vill ta bort fjärranvändningsloggen. (Loggar som visas på skärmen innehåller de senaste 100 posterna, men upp till poster kan sparas i en CSV-fil. När loggen blir full raderas den äldsta posten automatiskt när en ny läggs till.) 12

13 Visa enhetens webbsida Klicka på [Enhetswebbsida]. Enhetens webbsida visas där du kan kontrollera och ändra inställningar. Ändra enhetens inställningar (endast administratörer) Du kan ändra standardinställningarna för en skrivare på sidan med enhetsinformation, bland annat enhetens namn, enhetens plats, dubbelsidigt utskriftsläge och inställningar för papper/fack. Du måste logga in som administratör om du vill använda funktionen. SNMP måste dessutom matcha enhetens inställningar. (Sidan 12) För SNMPv1 ska du ställa in samma SET-gruppnamn som det för målenheten i "SET-grupp". För SNMPv3 ska du ange giltiga inställningar för användarnamn, autentiseringsnyckel och sekretessnyckel. 1. Klicka på [Redigera egenskaper] på enhetens informationssida. 2. Ändra inställningarna. 3. Klicka på [Kör]. Ett felmeddelande visas om SNMP-autentiseringen misslyckas. Ange rätt autentiseringsinställningar och enhetsinställningar och klicka på [Kör] igen. Inställningarna aktiveras inte förrän rätt information om SNMP-autentisering anges. Fjärranvändning av en enhet (endast administratörer) En bild på kontrollpanelen på en Sharp-enhet visas på skärmen som gör att du kan fjärranvända enheten via datorn. Åtgärder som utförs på själva enheten återspeglas även på fjärranvändningsskärmen. Information om enheter med stöd för fjärranvändning finns i Viktigt. (Omslag) Fjärranvändning måste vara aktiverat i enhetens systeminställningar om du vill använda funktionen för fjärranvändning. Mer information finns i enhetens bruksanvisning. Du måste logga in som administratör som beviljats behörighet för fjärranvändning i "Användarhantering" om du vill använda fjärranvändningsfunktionen. Mer information finns i "Användarhantering" på sidan 25. Följ stegen nedan när du ska fjärranvända en enhet. [Användning i SRDM] 1. Klicka på [Fjärranvändning] på enhetens informationssida. 2. När autentiseringsskärmen visas klickar du på [Logga in]. Klicka på [Logga in] utan att ange något i "Lösenord". Kontakta återförsäljaren om det inte går att logga in. [Användning på enheten] 3. Om en bekräftelseskärm visas på enhetens kontrollpanel ska du välja eller trycka på [OK]. När du har fått tillgång till enheten visas en bild av kontrollpanelen på datorns skärm. Kontrollpanelen visas med samma färg som startskärmen på enheten. Om det går sakta kan svarstiden eventuellt förbättras om du väljer [8-bitars gråskala] överst i mitten på skärmen, då ändras skärmen till gråskala. Klicka på stängningsknappen överst till höger på skärmen när du vill stänga fjärranvändningsskärmen. 13

14 Kontrollera enhetens logg Om du vill visa uppdaterad information om enheterna i den valda gruppen ska du klicka på [Enhetslogg] på fliken [Enhetshantering]. Välj [Enheten i underhierarkin visas.] om du vill visa loggar för enheter i den valda gruppens undergrupper. SRDM registrerar uppdaterad information som en enhetslogg när användare söker efter enheter, när en enhets status uppdateras och när en trap-signal tas emot från en enhet. Enhetsloggen inkluderar datum, status, modellnamn, IP-adress, namn, enhetens plats och annan information. Informationen som visas kan sparas som en fil i CSV-format om du klickar på [Spara enhet som CSV] längst ned på skärmen. Klicka på [Ta bort hela enhetsloggen] om du vill ta bort enhetsloggarna. * Loggar som visas på skärmen innehåller de senaste 100 posterna, men upp till poster kan sparas i en CSV-fil. När loggen blir full raderas den äldsta posten automatiskt när en ny läggs till. 14

15 HANTERA SKRIVARDRIVRUTINER Den här funktionen är till för administratörer. Skrivardrivrutiner för Sharp-enheter som hanteras kan läggas till i SRDM och distribueras med [Hantering av skrivardrivrutin] på fliken [Enhetshantering]. (Skrivardrivrutiner för enheter från andra tillverkare och äldre Sharp-produkter stöds inte. Information om kompatibla modeller finns i Viktigt. (Omslag)) Lägga till en skrivardrivrutin 1. Ta fram cd-skivan som medföljde enheten. Skrivardrivrutiner kan även hämtas från webbplatser. Kontakta återförsäljaren för mer information. 2. Markera alla filer och mappar på cd-skivan och komprimera dem med en zip-funktion. Om du har hämtat en installationsfil (.EXE) för en skrivardrivrutin från en webbplats ska du köra filen och extrahera filerna och mapparna till en valfri mapp (installationen kan avbrytas när filerna har skapats). Komprimera alla filer i mappen som skapades med en zip-funktion. 3. Klicka på [Hantering av skrivardrivrutin] på fliken [Enhetshantering] och klicka på [Lägg till drivrutinsfil]. 4. På skärmen "STEG 1/4" bläddrar du till den zip-komprimerade drivrutinsfilen och klickar på [Nästa]. 5. Ange information om skrivardrivrutinen på skärmen "STEG 2/4". (1) Välj skrivardrivrutinens språk. (2) Välj OS och PDL. (3) Välj enheten som använder skrivardrivrutinen och klicka på [Lägg till]. (4) Klicka på [Nästa]. 6. På skärmen "STEG 3/4" konfigurerar du "Inställning av skrivardrivrutin" och klickar på [Nästa]. Klicka på [Inställningar] om du vill ändra OS eller anslutningsmetod. Det OS som angavs i steg 5 väljs inledningsvis och [Direktansluten utskrift] väljs som anslutningsmetod. Om du inte vill göra några ändringar klickar du på [Nästa]. Följ stegen nedan om du vill välja [Delad skrivare] eller ändra operativsystemet: (1) Klicka på [Inställningar]. (2) Välj det operativsystem som skrivardrivrutinen ska installeras i och välj [Delad skrivare]. (3) Skriv ett namn för den delade skrivaren eller välj en delad skrivare i listan över skrivare och klicka på [OK]. 7. På skärmen "STEG 4/4" anger du om ett e-postmeddelande ska skickas när drivrutiner läggs till och klickar på [OK]. Om du vill skicka e-postmeddelanden markerar du kryssrutan [Meddela via e-post] och skriver e-postadresserna direkt eller klickar på [Välj] och markerar adresserna. Om du vill sända e-postmeddelanden måste e- postinställningar konfigureras i "Nätverksinställningar". (Sidan 26) 15

16 Ändra skrivardrivrutinens konfiguration Du kan ändra inställningarna för tillagda drivrutiner och drivrutinsfiler (zipfiler). 1. Klicka på "Filnamn" för den tillagda drivrutinen. 2. Välj och ändra drivrutinens konfiguration. När du vill ändra drivrutinsinställningar väljer du [Konfigurera drivrutinsinställning], klickar på [Nästa] och följer anvisningarna på skärmen. Om du vill uppdatera drivrutinsfilen (zip-filen) ska du välja [Uppgradera drivrutinsversion], klicka på [Nästa] och sedan välja drivrutinsfilen. Information om hur du skapar en drivrutinsfil (zip-fil) finns i "Lägga till en skrivardrivrutin". Ta bort en skrivardrivrutinsfil Markera kryssrutan för drivrutinen som du vill ta bort i "Lista över skrivardrivrutinsfiler" och klicka på [Ta bort drivrutinsfil]. 16

17 KLONINGSHANTERING Du kan använda [Inställningskloning] på fliken [Enhetshantering] om du vill kopiera inställningar och lagrad information för en enhet (källan) till en annan kompatibel enhet (målet) så att en klon skapas. Om det finns flera enheter som liknar varandra kan du lätt utföra uppgifter som vanligtvis utförs manuellt, t.ex. att lagra användare. Det finns två kloningsmetoder. Hantering av enhetskloning: Den här funktionen sparar inställningsinformationen för en enhet och kopierar informationen till en annan enhet. Hantering av säkerhetskopiering: Den här funktionen sparar adressboken och användarinformationen för en enhet och kopierar informationen till en annan enhet. Se tabellen nedan för funktioner som kan sparas och kopieras med Hantering av enhetskloning och Hantering av säkerhetskopiering. Funktion Objekt Information Hantering av enhetskloning Systeminställningar Standardinställningar, Fackinställningar, Inställningar för mottagning/vidarebefordran av data, Inställningar för skrivartillstånd, Användarkontroll, Energisparläge, Användningsinställningar, Enhetskontroll, Kopieringsinställning, Skrivarinställningar, Inställningar för bildsändning, Faxinställningar, Inställningar av Internetfax, Scanningsinställningar, Arkiveringsinställningar för dokument, Säkerhetsinställningar, Sharp OSA-inställningar Webbsidesinställningar Nätverksinställningar, Programinställningar (exklusive förinställd text/vidarebefordringstabell), E-postvarning och status, Portkontroll/filterinställningar, Inställning av anpassad länk Hantering av säkerhetskopiering Lagrad information * Detaljerna kan variera beroende på modell, installerade tillval och andra förhållanden. Adressbok, Information om användarregistrering, Kopiera (förinställd text), Jobbprogram, Bildsändning (förinställd text), Metadatainställning Användningsvillkor för enhetskloningshantering Dessa funktioner är bara tillgängliga när SRDM-programmet är installerat i ett serveroperativsystem (t.ex. Windows Server 2008). Funktionerna kan inte användas om SRDM-programmet är installerat i ett klientoperativsystem (t.ex. Windows 7). Om du har loggat in i SRDM som administratör, men kloningsfunktionen inte visas, beror det på att SRDM har installerats i ett klientoperativsystem. Använd SRDM på ett serveroperativsystem som stöds om du vill se funktionerna när du är inloggad som administratör. Information om enheter med stöd för enhetskloning och säkerhetskopiering finns i Viktigt. (Omslag) Innan du använder enhetskloningshantering ska du lagra enhetens administratörslösenord i SRDM så som beskrivs i "Lagra inloggningsinformation" på sidan 18. (Funktionen är avsedd för administratörer.) 17

18 Lagra inloggningsinformation Om du vill använda enhetskloning och säkerhetskopiering i SRDM måste administratörslösenorden för källenhet och målenhet lagras i SRDM. (Det gör att enheterna kan autentiseras med SRDM när kloningen verkställs.) 1. Logga in som administratör och klicka på [Inloggningsinformation] på fliken [Enhetshantering]. 2. Enhetslistan visas. Skriv lösenordet för varje enhet. Om alla enheter använder samma lösenord ska du ange lösenordet i [Kollektiv inställning] [Lösenord] och klicka på [Använd på alla]. 3. Om enhetskloningen och säkerhetskopieringen använder krypterad kommunikation, markera kryssrutan för varje enhet. Om alla enheter använder krypterad kommunikation ska du ange lösenordet i [Kollektiv inställning] [Lösenord] och klicka på [Använd på alla]. 4. Klicka på [Spara]. Testa inloggning Du kan testa om du kan logga in på en enhet med det lagrade administratörslösenordet. Markera kryssrutan för enheten som ska testas och klicka på [Inloggningsförsök]. Resultatet för testen visas som en ikon. 18

19 Lägga till en enhetsinställningsfil (kopiera källa) i SRDM Inställningsinformationen för enheten som är källan för kopieringen kan hämtas direkt från enheten och läggas till eller så kan en befintlig inställningsfil* läggas till. *En fil som exporterats från enhetens webbsida. Hämta inställningsinformation från en enhet 1. Klicka på [Inställningar] i "Hantering av enhetskloning" eller "Hantering av säkerhetskopiering" (sidan 17). 2. Klicka på [Lägg till inställningsfil]. Lägga till en befintlig inställningsfil Om du vill lägga till en befintlig inställningsfil ska du klicka på [Bläddra] i "Välj källfil" i steg 3 i "Hämta inställningsinformation från en enhet", markera filen du vill hämta och sedan klicka på [Lägg till]. Ta bort en inställningsfil Markera kryssrutan för inställningsfilen som du vill ta bort på skärmen med listan över inställningsfiler och klicka på [Ta bort inställningsfil]. 3. Klicka på [Välj] i "Välj källenhet". 4. Markera enheten i listan och klicka på [Nästa]. 5. Markera objekten som du vill hämta i listan "Välj hämta inställningar". Ändra filnamnet och konfigurera inställningarna för lösenordsskydd efter behov. 6. Klicka på [Hämta]. En hämtningslogg visas när inställningsfilen är klar. Klicka på [Tillbaka till fillista] längst ned på skärmen för att gå tillbaka till skärmen med inställningsfillistan. Klicka på [Ta bort avslutad historik] om du vill ta bort hämtningsloggen. 19

20 Redigera en inställningsfil Innan du klonar enheter kan du redigera inställningarna i inställningsfilen för en enhet som lagts till i SRDM. Om det finns en enhet med inställningar som liknar de du vill klona kan du använda inställningsfilen för den enheten när du skapar en fil för kloning. Följ stegen nedan när du vill redigera inställningarna. 1. Klicka på [Inställningar] i "Hantering av enhetskloning" eller "Hantering av säkerhetskopiering" (sidan 17). 2. Klicka på filnamnet för inställningsfilen som du vill redigera. En skärm där du kan redigera inställningar visas. Om följande ikon " " visas bredvid filnamnet för en krypterad fil kan filen inte redigeras. 3. Redigera inställningarna. Du kan bara redigera de inställningar som visas på skärmen. (Vissa inställningar visas inte och kan därmed inte redigeras.) En bock visas i kryssrutan för varje inställning som standard. Det anger att alla inställningar inkluderas i kloningsfilen och kommer att överföras till målenheten. Avmarkera kryssrutorna för eventuella inställningar som du inte vill klona. Klicka på [Inställningar] när du vill redigera inställningarna. En redigeringsskärm visas. Ändra inställningarna och klicka på [OK]. Klicka på [Avbryt] om du vill gå tillbaka till skärmen för redigering av inställningar utan att spara ändringarna. Verkställa en kloning 1. Klicka på [Inställningar] i "Hantering av enhetskloning" eller "Hantering av säkerhetskopiering" (sidan 17). 2. Klicka på [Välj] för inställningsfilen som ska klonas. 3. Konfigurera kloningsinställningarna. (1) Om ett lösenord angavs för inställningsfilen när den exporterades från enhetswebbsidan ska du ange lösenordet i "Lösenord". (2) Välj målenheten. Markera kryssrutan för enheten till vilken inställningarna ska sändas. Flera enheter kan väljas. (3) Ändra inställningarna för maximala trådar och omförsök efter behov. Inställningen "Max trådar" är det maximala antalet som kan verkställas samtidigt när inställningar klonas till flera enheter. Inställningen "Försök igen" är antalet försök och intervallet mellan försök om kloning till en viss enhet misslyckas. 4. Klicka på [Kör nu]. När bekräftelseskärmen visas klickar du på [Ja]. Du kan klicka på [Timerinställning] om du vill ange en tid när kloningen ska verkställas. Se "Ställa in timern för kloning" på sidan 21. Kom ihåg att starta om enheten när inställningarna har klonats till målenheten. 4. Klicka på [Spara]. När bekräftelseskärmen visas klickar du på [Ja]. Om du vill spara med ett annat filnamn ska du ändra filnamnet innan du klickar på [Spara]. 20

21 Ställa in timern för kloning Kloningen kan utföras vid en angiven tid. Upp till 10 olika kloningsscheman kan ställas in i SRDM. 1. Följ stegen 1 till 3 i "Verkställa en kloning" (sidan 20). 2. Klicka på [Timerinställning]. 3. Ställ in schemat för kloning. Ange datum och klockslag för kloningen i "Startdatum". Om inställningar ska klonas till flera enheter på samma dag och vid samma tid ska du ange datum och klockslag i "Kollektiv inställning" och klicka på [Använd på alla]. Inställningarna för startdatum används på alla enheter. 4. Klicka på [Timerinställning]. Skärmen "Kloningshistorik" och det angivna schemat visas på skärmen. Klicka på [Avbryt]-knappen om du vill avbryta ett schema för kloning. Skärmen kan visas om du klickar på [Historik (Kloning)] på skärmen med fillistan. Klicka på [Tillbaka till fillista] om du vill gå tillbaka till skärmen med fillistan. Kontrollera kloningshistoriken Visa kloningshistoriken Kloningshistoriken visas om du klickar på [Historik (Kloning)]. Du kan kontrollera följande poster på skärmen. Du kan även avbryta en timerinställning eller göra om en kloningsåtgärd som misslyckats. Ikon Visar status för en kloningsåtgärd, t.ex. slutförd eller timerinställning. Startdatum Visar startdatum och tid. Filnamn Visar namnet på inställningsfilen som användes. Datum Visar antalet slutförda enheter / antalet målenheter. Fel Visar antalet enheter där kloningen misslyckades. Avbryta en timerinställning för kloning Skärmen visar även timeråtgärder som har angetts. Klicka på [Avbryt] om du vill avbryta en kloning. Visa historikinformation / verkställa på nytt Om du vill visa historikinformation ska du klicka på en post som visas i kolumnen "Datum" eller "Fel". De angivna inställningarna vid tidpunkten för kloningen visas. Om du väljer en post som misslyckats kan du klicka på [Försök att välja enhet igen] om du vill göra om kloningen. För en timerinställning kan du klicka på [Ändra timerinställning] om du vill ändra det angivna datumet och klockslaget. SRDM lagrar en logg (historik över kloningstransaktioner) över alla kloningsåtgärder. Följ stegen nedan när du vill visa kloningshistoriken. 1. Klicka på [Inställningar] i "Hantering av enhetskloning" eller "Hantering av säkerhetskopiering" (sidan 17). 2. Klicka på [Historik (Lägg till)] eller [Historik (Kloning)]. Klicka på [Historik (Lägg till)] om du vill visa historiken över inställningsfiler som lagts till i SRDM. Klicka på [Historik (Kloning)] om du vill visa historiken över kloningsåtgärder som verkställts. 21

22 INSTÄLLNINGAR Du kan klicka på fliken [Inställningar] och konfigurera inställningar för SRDM om du är inloggad som administratör. Menyer på fliken [Inställningar] Klicka på en meny överst på fliken [Inställningar] när du visa inställningarna på den menyn. Information om de olika menyerna finns på sidorna som följer. (1) Konfigurera upptäckning (se sidan 23) (2) Användarhantering (se sidan 25) (3) Nätverksinställningar (se sidan 26) (4) Statusinställningar (se sidan 27) (5) Programinställningar Färgen på användargränssnittet i SRDM kan ändras. Välj färgen du vill ha och aktivera inställningen genom att klicka på [Spara]. Inställningarna används för alla användare (både avancerade och allmänna användare). (6) Systemlogg Loggar för åtgärder som utförts i SRDM kan visas. Loggarna visar datum, användarnamn, händelse och annan information som associeras med SRDM. Klicka på [Spara som CSV] längst ned på sidan om du vill spara loggarna som en fil i CSV-format. Klicka på [Ta bort alla systemloggar] om du vill ta bort loggarna. (När en logg blir full raderas den äldsta posten automatiskt när en ny läggs till.) (7) Hämta enhetskloningsfil* Du kan hämta en inställningsfil för enhetskloning från databasen i SRDM. Markera filen du vill ha och klicka på [Hämta] när du vill hämta en inställningsfil. (8) Hämta säkerhetskopieringsfil* Du kan hämta en inställningsfil för säkerhetskopiering från databasen i SRDM. Markera filen du vill ha och klicka på [Hämta] när du vill hämta en inställningsfil. (9) Konfigurera användbara länkar Användbara länkar kan lagras i SRDM. Lagrade länkar visas i [Användbara länkar] på fliken [Enhetshantering]. Skriv länkens namn och URL och klicka på [Lägg till] när du vill lägga till en ny länk. Markera länkens kryssruta och klicka på [Ta bort] om du vill ta bort en länk. * Visas bara när SRDM är installerat i ett serveroperativsystem (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 eller Windows Server 2012 R2). 22

23 Konfigurera upptäckning Du kan ställa in villkor för identifiering av nätverksenheter på den här sidan. SRDM använder SNMP för att söka efter enheter baserat på dessa inställningar. Statusen för enheter som hittas lagras i SRDM. "Upptäckningsmetoder", "SNMP-inställning för upptäckning" och "Schemalagd upptäckning" kan konfigureras. Klicka på [Spara] när du har konfigurerat inställningarna. Klicka på [Starta enhetsupptäckning] när du vill starta sökningen. Enheter som hittas visas på huvudskärmen på fliken [Enhetshantering]. (Sidan 8) Upptäckningsmetoder Sökvillkor anges i "Upptäckningsmetoder". Markera kryssrutorna för villkoren som du vill använda i sökningen och konfigurera inställningarna genom att klicka på [Konfigurera]. Klicka på [OK] när du har konfigurerat inställningarna. Klicka på [Avbryt] om du vill gå tillbaka till sidan för sökinställningar utan att spara ändringarna. Specifik IP-adressökning Om du bara vill söka efter enheter med angivna IP-adresser kan du använda Specifik IP-adressökning. Lägg till en IP-adress genom att skriva IP-adressen i fältet "IP-adress" och klicka på [Lägg till]. Du kan ta bort en IP-adress i listan genom att klicka på IP-adressen och sedan klicka på [Ta bort]. Sökning av IP-intervall Ett intervall av IP-adresser kan anges om du vill söka efter alla enheter med IP-adresser inom det intervallet. Ange den första och den sista IP-adressen och klicka på [Lägg till]. Du kan ta bort ett IP-adressintervall i listan genom att klicka på IPadressintervallet och sedan klicka på [Ta bort]. 23

24 Sökning av undernät En nätmask och en IP-adress kan anges om du vill söka efter alla enheter i nätverket med den nätmasken och IP-adressen. Nätmasken och IP-adressen för datorn där SRDM är installerat lagras som mål för sökningen och anges i listan på den här skärmen. Skriv IP-adressen för undernätet som du vill genomsöka i "En IP-adress på undernät", välj nätmasken och klicka på [Lägg till]. Du kan ta bort en nätmask och IP-adress i listan genom att klicka på IPadressen och sedan klicka på [Ta bort]. Observera att ett undernät identifieras med en mask och en IP-adress som finns i undernätet. Du kan välja de två sista oktetterna i undernätets nätmask och sedan ange en IPadress i undernätet. Blockerade enheter Du kan ange IP-adresser eller intervall av IP-adresser som du vill utesluta vid sökningen. Enheter med de angivna IP-adresserna hittas inte. Det förkortar söktiden när det finns enheter med specifika IPadresser (eller intervall av adresser) som inte hanteras av SRDM. Ange IP-adresserna eller intervallet av adresser som du vill utesluta och klicka på [Lägg till]. Du kan ta bort en IP-adress eller ett intervall av adresser genom att klicka på IP-adressen eller IP-adressintervallet och sedan klicka på [Ta bort]. SNMP-inställning för upptäckning SNMP discovery villkor anges "SNMP-inställning för upptäckning". Klicka på knappen [Konfigurera] för att konfigurera inställningarna. Markera alternativknapparna på protokoll som du vill använda i upptäckten och konfigurera inställningarna. När du är klar med konfigureringen av inställningarna klickar du på [OK]. För att återgå till sidan sökinställningar utan att spara dina inställningar, klicka på knappen [Avbryt]. SNMPv1 Gruppnamnet är som standard "public", men om en annan Get-sträng än "public" har angetts för målenheterna ska du skriva SNMP GETgruppens namn och klicka på [Lägg till]. SNMPv3 Om du vill söka efter enheter med SNMPv3 ska du markera kryssrutan [Aktivera upptäckning av SNMPv3], ange "Certifikatsnamn" (högst 256 tecken), "Användarnamn" (högst 32 tecken), "Autentiseringsnyckel" (minst 8 tecken) och "Sekretessnyckel" (minst 8 tecken) och klicka på [Lägg till]. När SNMPv3 är aktiverat SRDM utför sökningen endast använder SNMPv3. Endast Sharp-enheter kan upptäckas med SNMPv3. Schemalagd upptäckning Du kan schemalägga sökningar. Om enheter sällan läggs till i nätverket kan du ställa in ett schema som motsvarar dina behov, t.ex. en gång i veckan. Markera kryssrutan [Aktivera schemalagd upptäckning.] och ange frekvens för sökningen samt startdatum och klockslag. Sökningar utförs med det intervall som anges i "Upprepningsintervall" med början från det datum och klockslag som anges i "Starta upptäckning den". 24

25 Användarhantering Administratörer kan lägga till information och lagrad information kan redigeras i [Användarhantering]. Alla SRDM-funktioner kan användas när en inloggning utförs med användarinformationen som lagras här. Lägga till en administratör 1. Klicka på [Lägg till användare]. 2. Ange användarinformationen. "Inloggningsnamn" och "Lösenord" används för att logga in i SRDM. (Sidan 5) "Roll" är bara [Avancerad användare]. Om en kryssmarkering tas bort från [Tillåt] i "Fjärranvändning" kan användaren inte använda funktionen för fjärranvändning. [Fjärranvändning] visas inte på skärmen med enhetsegenskaper när en sådan användare loggar in. (Sidan 12) 3. Klicka på [OK]. Redigera användarinformation Klicka på användarnamnet som du vill redigera i listan över användare. En redigeringsskärm visas. Redigera informationen och klicka på [OK] när du vill aktivera ändringarna. Du kan även redigera användarinformationen för standardadministratören i SRDM (standard för avancerad). Ta bort en administratör Markera kryssrutan för användaren som du vill ta bort i listan över användare och klicka på [Ta bort användare]. Standardadministratören i SRDM (standard för avancerad) kan inte tas bort. Exportera användarlistan till en fil i CSV-format / importera från en fil Informationen som visas kan exporteras som en fil i CSV-format om du klickar på [Spara som CSV] längst ned på skärmen. Om du måste lägga till många användare kan du lägga till användarna i en exporterad CSV-fil och sedan importera den. Klicka på [Bläddra] längst ned i användarlistan, markera CSV-filen och klicka på [Importera från CSV]. Observera följande när du lägger till användare i CSV-filen: I "Login Role" ska du ange "AdvancedUser". I "OperationPanel Permission" ska du ange "TRUE" om fjärranvändning tillåts eller "FALSE" om fjärranvändning inte tillåts. 25

26 Nätverksinställningar Inställningar för e-postserver och SNMP konfigureras på skärmen [Nätverksinställningar]. Klicka på [Spara] när du har konfigurerat inställningarna. E-post (SMTP) Du måste ange SMTP-inställningar om du vill använda e-postvarningar och e-postmeddelanden för drivrutinsdistribution. Skriv SMTP-serverns adress i "E-postvärd (SMTP)". Klicka på [Kontrollera e-postvärd] om du vill kontrollera att den angivna SMTP-servern är giltig. I "Från-adress" ska du ange en adress som används som avsändare för e- postmeddelanden från SRDM. Om SMTP-autentisering används ska du markera kryssrutan [Epostservern kräver autentiserad åtkomst] och ange användarnamn och lösenord. SNMP-återförsök och timeout Inställningar för timeout och antal försök kan konfigureras för SNMP. 26

27 Statusinställningar Visning av enhetsstatus (fel/varning/normal) kan ändras när en administratör loggar in och för gruppvisning av status i [Statusinställningar]. Om du vill ändra inställningarna ska du klicka på [Ändra inställningar] i "Statusinställning" eller "Kriterier för automatiskt gruppfilter", ta bort kryssmarkeringen från [Använd standardinställning] och ange statusinställningar för varje post. Klicka på [OK] när du har konfigurerat inställningarna. Statusinställning Statusvisningen för enheter kan ändras för administratörer. Statusvisningen när en inloggning inte utförs (gäst: allmän användare) kan inte ändras från standardinställningen. Inställningen kan konfigureras så att olika statustillstånd (fel/varning/normal) visas för administratörer och allmänna användare. Kriterier för automatiskt gruppfilter Används för enheter i automatiska grupper i gruppfunktionen. Mer information om automatiska grupper finns i "Hantera enheter i grupper" på sidan 10. Markera kryssrutan [Använd standardinställning] och klicka på [OK] om du vill återgå till standardinställningarna. 27

28 SV6

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet Viktig information för Filr 2.0 Desktop Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-programmet innehåller funktionen Filer på begäran som ger en konsoliderad eller virtuell översikt över alla filer på Filr-servern

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook Version 6.6 Användarhandbok EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning Symbolernas betydelse i bruksanvisningen 1 Tabellen nedan visar symbolerna som används i bruksanvisningen tillsammans med en beskrivning av deras betydelse. FÖRSIKTIGHET

Läs mer

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM)

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 2. SKAPA NYA OBJEKT...1 3. OBJEKTLISTA...2 4. FORMULÄR...3 4.1 Objektinformation...3

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Installationsmanual Onepix SVENSK

Installationsmanual Onepix SVENSK Installationsmanual Onepix SVENSK Onepix1.1_IFI_SE_001 2 3 SERVER installation OBSERVERA! Denna installation kräver.net Framework 3.5. I Windows 8 och Server 2012 är.net Framework 3.5 inaktiverat som standard.

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna guide gäller följande modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär Snabbguide till EpiServer CMS 5 Formulär Vad är ett formulär? Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Du bygger upp ett formulär med frågor där besökare kan fylla i information

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008. Du hittar svar på alla dina frågor i MCAFEE VIRUSSCAN PLUS

Läs mer

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Juli 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Startsida. Högskolan Dalarna

Startsida. Högskolan Dalarna Logga in myprint-webbplatsen ger tillgång till myprint-funktioner (utskrift, inköpskredit, hantering av extra e- postadresser...). Den kan användas av studenter och personal på. Du måste logga in med din

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Macro Key Manager Användarhandbok

Macro Key Manager Användarhandbok Macro Key Manager Användarhandbok SE Macro Key Manager Inledning Macro Key Manager är ett särskilt program för ritplattor. Med Macro Key Manager kan du definiera tangentbordshändelser (t ex Kopiera = Ctrl+C

Läs mer

Extra inställningar i Mozilla Thunderbird

Extra inställningar i Mozilla Thunderbird Extra inställningar i Mozilla Thunderbird Mozilla Thunderbird kan användas för att läsa E-post i den universtitetsgemensamma e- postlösningen via protokollet IMAP. Det ger endast till gång till E-post

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 7 Hur handboken ska läsas...8 Symboler...8

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer