Printer/Scanner Unit Type Handbok för skanner. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med TWAIN nätverksskanner Olika skaninställningar Bilaga Läs denna handbok noga innan du använder maskinen och ha den till hands för framtida bruk. För att maskinen ska användas på ett säkert och korrekt sätt är det viktigt att du läser Säkerhetsinformation i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och anmärkningar om produktens användning. För din egen säkerhet rekommenderar vi att du läser igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen. Ha boken nära till hands. Viktigt! Innehållet i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande. Ricoh tar under inga förhållanden ansvar för några direkta skador, indirekta skador, specialskador, tillfälliga skador eller följdskador som uppkommer som en följd av att maskinen hanterats eller använts. Kopiera inte och skriv inte ut material som det är förbjudet i lag att reproducera. Lokala lagar förbjuder i allmänhet kopiering eller utskrift av följande: sedlar, skattesedlar, obligationer, aktiebrev, bankväxlar, checkar, pass och körkort. Listan ovan är endast vägledande och är inte heltäckande. Vi tar inget ansvar för dess fullständighet eller korrekthet. Kontakta en jurist om du är osäker på om det är tillåtet att kopiera eller skriva ut ett visst dokument eller annat material. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Referera till den metriska versionen för denna maskin. Vissa illustrationer kan avvika något från utseendet på din maskin. En del tillbehör är endast tillgängliga i vissa länder. För ytterligare information, var vänlig kontakta din lokala återförsäljare.

3 Maskinens handböcker Referera till den handbok som är lämplig för det du vill göra med maskinen. Om den här maskinen Var noga med att läsa Säkerhetsinformation i denna handbok innan du använder maskinen. Denna handbok ger en introduktion till maskinens funktioner. Den förklarar även kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur du matar in text och hur du installerar medföljande cd-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar användarverktygens inställningar och adressbokens hantering såsom registrering av e-postadresser och användarkoder. Se även denna handbok för förklaringar om hur du ansluter maskinen. Felsökning Är en guide som hjälper dig att lösa problem och som förklarar hur du fyller på papper, toner, häftklammer och andra förbrukningsvaror. Handbok för säkerhet Den här handboken är avsedd för maskinadministratörer. Här beskrivs säkerhetsfunktioner som administratörerna kan använda för att hindra att data ändras eller förhindra obehörig användning av maskinen. Handboken beskriver också hur man gör för att registrera administratörer och lägga in användar- och administratörautentisering. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopiatorns och dokumentserverns funktioner och hanteringar. Läs även handboken för förklaringar om hur original placeras. Handbok för skrivare Förklarar skrivarens funktioner och hanteringar. Handbok för skanner Förklarar skannerns funktioner och hanteringar. Handbok för nätverk Förklarar hur maskinen konfigureras och används i ett nätverk och hur medföljande programvara används. Handboken täcker alla modeller och innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte finns tillgängliga för denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig något från de som gäller denna maskin. i

4 Andra handböcker Maskinens handböcker Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript 3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs De handböcker som medföljer är specifika för maskintyperna. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för att kunna visa handböckerna som PDF-filer. För UNIX-tillägg, vänligen besök vår hemsida eller kontakta en auktoriserad återförsäljare. PostScript 3 Tillägg och UNIX-tillägg inkluderar beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på denna maskin. Följande program refereras till med allmänna namn: Produktnamn DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional * och ScanRouter EX Enterprise * Allmänt namn DeskTopBinder ScanRouter leveransprogramvara * Tillval ii

5 INNEHÅLL Maskinens handböcker...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Om skannerfunktionerna...2 Display...3 Förenklad display...3 Bekräftelseskärmar...4 Skannerfunktioner Sända skannade filer med e-post Före sändning av skannade filer med e-post...11 Översikt av sändning av skannade filer med e-post...11 Förberedelser för att skicka e-post...12 Registrera e-postadresser i adressboken E-postskärmen...13 Grundläggande hantering för att sända skannade filer med e-post...14 Byta till E-postskärmen...17 Ange e-postmottagare...18 Välja mottagare från maskinens adressbok...18 Ange en e-postadress manuellt...21 Välja mottagare genom att söka på en LDAP-server...22 Registrera en direkt angiven mottagare i adressboken...25 Ange e-postavsändaren...26 Välja en avsändare från listan...26 Använda ett registreringsnummer för att ange ett avsändarnamn...27 Välja avsändaren genom att söka i maskinens adressbok...28 Ange e-postämnet...30 Ange e-postmeddelandet...31 Välja ett meddelande från listan...31 Manuell inmatning av ett meddelande...32 Samtidig lagring och sändning av e-post...33 Sända URL med e-post Sända skannade filer till mappar Innan skannade filer sänds med Skanna till mapp...37 Översikt av sändning av skannade filer med Skanna till mapp...37 Förberedelser för sändning med skanna till mapp...39 Registrera mottagarmappar i adressboken...40 Skärmen Skanna till mapp...41 Grundläggande hantering när skanna till mapp används...42 Byta till skärmen Skanna till mapp...44 iii

6 Ange mottagare för Skanna till mapp...45 Välja mottagare från maskinens adressbok...45 Sända filer till en delad nätverksmapp...49 Sända filer till en FTP-server...52 Sända filer till ett NDS-träd eller NetWare-server...54 Registrera sökvägen till den valda mottagaren i adressboken...57 Samtidig lagring och sändning med Skanna till mapp Lagra filer med skannerfunktionen Innan filer lagras...59 Översikt över fillagring under skannerfunktionen...59 Grundläggande hantering för lagring av skannade filer...61 Ange filinformation för en lagrad fil...63 Ange användarnamn...63 Ange ett filnamn...64 Ange ett lösenord...65 Visa listan över lagrade filer...66 Lista över lagrade filer...66 Söka i listan över lagrade filer...67 Kontrollera lagrade filer...69 Kontrollera en lagrad fil från listan...69 Kontrollera lagrade filer från en klientdator...70 Sända en lagrad fil...72 Sända lagrade filer...72 Hantera lagrade filer...74 Radera en lagrad fil...74 Ändra data för en lagrad fil Leverera skannade filer Innan filer levereras...79 Översikt över leverans av skannad fil...79 Förbered för att leverera en fil...80 Installera DeskTopBinder Lite från den medföljande cd-skivan...81 Skärmen Leveransskanner för nätverk...82 Grundläggande hantering för leverans av filer...83 Byta till skärmen Leveransskanner för nätverk...86 Ange leveransdestination...87 Välja mottagare registrerade i leveransserverns adressbok...87 Ange avsändaren...91 Välj en avsändare från avsändarlistan i leveransserverns mottagarlista...91 Välj avsändaren genom att ange registreringsnumret...92 Välj avsändaren genom att söka i leveransserverns mottagarlista...93 Ange ämne för e-post som ska överföras via leveransservern...95 Samtidig lagring och leverans...96 iv

7 5. Skanna original med TWAIN nätverksskanner Innan du använder TWAIN nätverksskanner...97 Översikt över TWAIN nätverksskannern...98 Förberedelser för att använda TWAIN nätverksskanner...99 Installera TWAIN-drivrutinen från den medföljande cd-skivan Grundläggande hantering av TWAIN nätverksskanner Olika skaninställningar Skaninställningar Poster för att ange skaninställningar Skanningstyp Upplösning Skanningsformat Redigera Justera bilddensitet Ställa in originalmatning Originalriktning Originalinställningar Tunt papper Bunt, SADF Separera Skanning av original med flera sidor som en fil Ställa in filtyp och filnamn Ställa in filtyp Ställa in filnamn Säkerhetsinställningar för PDF-filer Program Registrera ofta använd inställning Återkalla ett registrerat innehåll Ändra ett registrerat program Radera program Ändra det registrerade programmets namn Registrera startvärden för startskärmen Skaninställningar när TWAIN-skanner används Ställa in originalriktning på TWAIN-skannern Vid skanning av original av blandade format med TWAIN-skannern v

8 7. Bilaga Förhållandet mellan upplösning och filstorlek När e-post, mappsändning, lagring eller funktionen nätverksleverans används När maskinen används som TWAIN-skanner Förhållandet mellan filtyp angiven för skanning och filtyper för att sända e-post och mapp Programvara som medföljer på CD-rom Snabbinstallation TWAIN-drivrutin DeskTopBinder Lite Värden för olika inställda poster för sändnings-/lagrings-/leveransfunktion Sändningsfunktion Lagringsfunktion Funktionen nätverksleverans Specifikationer INDEX vi

9 Handbokens användning Symboler I handboken används följande symboler: Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Se till att du läser dessa anvisningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till mindre allvarliga eller lindriga personskador, eller skada på maskinen eller annan egendom. Se till att du läser dessa anvisningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Visar punkter som ska observeras när maskinen används och förklaringar till troliga orsaker till felinmatning av papper, skador på original eller dataförlust. Se till att du läser dessa förklaringar. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användarfel. Denna symbol är placerad i slutet av avsnitten. Den indikerar var du kan hitta ytterligare relevant information. [ ] Namn på de knappar som visas på maskinens display. { } Namn på de knappar som finns på maskinens kontrollpanel. 1

10 Om skannerfunktionerna Detta avsnitt beskriver funktioner som du kan använda i skannerläge. För mer information om respektive funktion, se respektive kapitel. Sända skannade filer Det finns flera metoder som du kan använda för att sända hämtad data som filer till datorer. Sända skannade filer med e-post För mer information, se kapitel 1 Sända skannade filer med e-post. Sända skannade filer till en delad mapp För mer information, se kapitel 2 Sända skannade filer till mappar. Sända skannade filer till en FTP-server För mer information, se kapitel 2 Sända skannade filer till mappar. Sända skannade filer till en NetWare-server För mer information, se kapitel 2 Sända skannade filer till mappar. Leverera skannade filer med leveransservern För mer information, se kapitel 4 Leverera skannade filer. Skanna original med TWAIN-drivrutinen Använd TWAIN-drivrutinen för att ange maskinen där original kommer att skannas från en klientdator. För mer information, se kapitel 5 Skanna original med TWAIN nätverksskanner. Lagra filer Du kan lagra skannade filer på maskinens hårddisk. Lagrade filer kan sändas senare. För mer information, se kapitel 3, Lagra filer med skannerfunktionen. Obs När säkerhetsenheten för kopieringsdata är installerad och du skannar ett original som skrivits ut med funktionen datasäkerhet för kopiering, sänder maskinen en signal och en helt grå sida sänds eller lagras. Du kan använda loggfilen för att kontrollera vem som skannade det konfidentiella originalet. För mer information om funktionen datasäkerhet för kopiering, kontakta administratören. Referens s.11 Sända skannade filer med e-post s.37 Sända skannade filer till mappar s.79 Leverera skannade filer s.97 Skanna original med TWAIN nätverksskanner s.59 Lagra filer med skannerfunktionen 2

11 Display Detta avsnitt beskriver den förenklade displayen och tre bekräftelseskärmar: Kontrollera lägen, Förhandsgranska och Status för filsändning. Du kan hitta förklaringar om skärmarna E-post, Skanna till mapp, Lista över lagrade filer eller Leveransskanner för nätverk i denna handbok. För mer information, se E-postkärmen, Skärmen Skanna till mapp, Skärmen Lista över lagrade filer och Skärmen Leveransskanner för nätverk. Referens s.13 E-postskärmen s.41 Skärmen Skanna till mapp s.66 Lista över lagrade filer s.82 Skärmen Leveransskanner för nätverk Förenklad display Detta avsnitt förklarar hur du byter till förenklad display. När du trycker på {Förenklad display} växlar bildskärmen från startdisplayen till den förenklade displayen. Bokstäver och tangenter visas i ett större format vilket gör hanteringen enklare. APG011S Exempel på förenklad display SV AMR001S 1. [Tangentfärg] Tryck för att ändra tangentfärgen och öka ljusheten i displayen. Detta appliceras inte på skannerns startbild. 3

12 Obs För att återgå till startskärmen, tryck på {Förenklad display} igen. Vissa tangenter visas inte i den förenklade displayen. Bekräftelseskärmar Detta avsnitt beskriver tre bekräftelsefönster: Kontrollera lägen, Förhandsgranska och Status för filsändning. Kontrollera lägen Detta avsnitt beskriver poster som visas och hur du visar skärmen Kontrollera lägen. Använd skärmen Kontrollera lägen för att kontrollera skannings- och sändningsinställningar. Om du trycker på [Kontrollera lägen] växlar skärmen från skannerns startskärm till skärmen Kontrollera lägen. Kontrollera lägen PT AMR002S 1. Original Visar skaninställningar, originalmatning och övriga skaninställningar. 2. Sändningsfunktionsikon Visar ikonen för den sändningsfunktion som används. 3. Avsändare och mottagare Visar avsändaren och sändnings- eller leveransmottagare. 4. Sänd Visar sändningsinställningar såsom Avsändare och Ämne. 4

13 Förhandsgranska Detta avsnitt beskriver poster som visas och hur du visar skärmen Förhandsgranska. Använd skärmen Förhandsgranska för att kontrollera att original har skannats korrekt. Du kan visa skärmen Förhandsgranska när du sänder filer med e-post eller skanna till mapp, levererar filer eller sänder och levererar filer samtidigt. För att visa skärmen Förhandsgranska, tryck på [Förhandsgranska] och starta sedan skanningen medan [Förhandsgranska] fortfarande är valt. Förhandsgranska PT AMR003S 1. [Zooma ut] och [Zooma in] Tryck för att förminska eller förstora förhandsgranskningen. 2. [ ] [ ] [ ] [ ] Tryck för att ändra det område som visas. 3. [Avbryt sänd.] Tryck för att stänga en förhandsgranskning och avbryta en sändning. 4. [Fortsätt sänd.] Tryck för att stänga en förhandsgranskning och fortsätta en sändning. 5. Visa fil Visar en fils namn och storlek. 6. Visa sida Visar numret på den sida som visas för närvarande, det totala antalet sidor, sidformat och färgläge. 7. [Byt] Tryck för att byta sida i den valda filen som visas. 8. Visa position Visar bildens position när den är förstorad. Obs Förhandsgranskning är inte tillgängligt om en fil är lagrad med [Lagra enbart]. Förhandsgranskning är inte tillgängligt vid sändning av en lagrad fil. 5

14 Du kan visa en lagrad fil med skärmen Förhandsgranska från listan över lagrade filer. För mer information om att visa en lagrad fil, se Kontrollera en lagrad fil vald från listan. Förhandsgranskning är inte tillgängligt om du väljer högkomprimerad PDF som filtyp. Förhandsgranskning kanske inte visas om skanning misslyckats eller om bildfilen är skadad. Om så är fallet ska du skanna originalet igen. Referens s.69 Kontrollera en lagrad fil från listan Status för filsändning Detta avsnitt beskriver poster som visas och hur du visar skärmen Status för filsändning. Använd skärmen Status för filsändning för att kontrollera e-postsändning, skanna till mapp och leveransresultat. Tryck på [Status, skannade filer] för att visa skärmen Status för filsändning. Upp till 9 sändnings- eller leveransresultat visas samtidigt. Tryck på [U] eller [T] för att växla mellan resultaten. Status för filsändning SV AMR004S 1. Datum/Tid Visar tid och datum då sändningen angavs med denna maskin eller tid och datum när Slutförd, Fel eller Avbruten bekräftades. 2. Sändningsfunktionsikon Visar ikonen för den sändningsfunktion som används. 3. Mottagare Visar sändningsmottagaren. Om du har valt flera mottagare visas den först valda mottagaren. 4. Avsändare Visar avsändarens namn. 6

15 5. Filnamn Visar lagrade filnamn för filer som sänds och lagras samtidigt, eller för lagrade filer som sänds. 6. Status Visar sändningsstatus enligt följande: Klar, Sänder..., Väntar..., Fel eller Avbruten. 7. [Stoppa sänd.] För att avbryta sändning, välj en fil vars status är [Väntar] och tryck sedan på [Stoppa sänd.]. 8. [Skriv lista] Tryck för att skriva ut sändningsresultat. Obs Du kan inte kontrollera skannerfunktionens sändningsresultat genom att trycka på [Jobblista] längst ned på skärmen. För att kontrollera sändningsresultatet, tryck på [Status, skannade filer] och visa sedan skärmen Status för filsändning. Det kan hända att vissa sändningsresultat inte visas beroende på säkerhetsinställningarna. 7

16 Skannerfunktioner Det här avsnittet beskriver skannerfunktionens inställningar. För att visa skärmen Skannerfunktioner, tryck på {Användarverktyg}. För mer information om inställningsmetod, se Handbok för allmänna inställningar. Allmänna inställningar Poster Byt titel Uppdatera mottagarlista för leveransserver Sök mottagare Standbytid för TWAIN Visar mottagarlista prioritet 1 Visar mottagarlista prioritet 2 Skriv ut & Radera skannerjournal Skriv ut skannerjournal Radera skannerjournal Beskrivning Ställer in index att använda när maskinens mottagarlista visas. Ger dig möjlighet att uppdatera leveransserverns mottagarlista genom att trycka på [Uppdatera mottagarlista för leveransserver]. För att använda denna funktion, under [Systeminställning], ställ in [Utmatningsalternativ] till [På]. Ange mottagarlista som används som standard vid mottagarsökning från maskinens adressbok eller LDAP-server. För att söka igenom en LDAP-server, under [Systeminställning], registrera LDAP-servern och ställ sedan in [LDAP-sökning] till [På]. Välj maskinens svar om en klientdator försöker använda TWAIN-skannern när skanning pågår. Välj standardmottagarlista från maskinens mottagarlista eller från mottagarlistan som hanteras av leveransservern. Välj om e-postmottagarlistan eller mappmottagarlistan ska prioriteras. Ange maskinens åtgärd om maximalt antal skannerjournaler överskrids. Ger dig möjlighet att skriva ut skannerjournalen. Skannerjournalen raderas sedan. Ger dig möjlighet att radera skannerjournalen utan att skriva ut den. Skaninställningar Poster Automatiskt färgval, känslighetsnivå Väntetid för Nästa original: Originalglas Väntetid för nästa original: SADF Bakgrundsdensitet för ADS (Fullfärg) Beskrivning Ger dig möjlighet att ställa in känslighetsnivån för att bedöma färg/svartvitt för skanning av original när [Skanningstyp] är inställt till [Automatiskt färgval]. Ställ in vilken hantering maskinen ska utföra när den väntar på ytterligare original efter skanning från originalglaset. Ställ in maskinens hantering av kön för ytterligare original efter skanning av original med den automatiska dokumentmataren (ADF). Korrigerar skanningsdensiteten för att förbättra upplösningen på papperstyper såsom icke-vita papper, till exempel dagstidningar eller genomskinliga original. 8

17 Sändningsinställningar Poster Kompression (Svartvitt) Kompression (gråskala/fullfärg) Nivå för PDF, hög kompression Max. e-poststorlek Dela & skicka e-post Informationsspråk för e-post Ant. siffror för ensidiga filer Lagrad fil e-postmetod Beskrivning Ange en komprimeringsmetod för filer skannade i svartvitt. Ange en komprimeringsmetod för filer skannade i gråskala eller fullfärg. Ange datakomprimeringsmetod för högkomprimerade PDF-filer. Välj om storleken på e-post som har bilagor ska begränsas eller ej. Välj om filer som överskrider storleken ska delas och sändas som flera e-postmeddelanden eller ej i [Max. e- poststorlek]. Välj det språk på vilket dokumentinformation såsom titel, datum och administratörens namn sänds. Ställ in antalet siffror i serienumret som används för ensidiga filnamn. Ställ in standard för om en fil eller en URL-länk ska bifogas när lagrade filer sänds via e-post. Initialinställningar Poster Skydda meny Beskrivning Ställ in standardåtkomstnivå för funktioner vars inställningar kan ändras av användare andra än administratören. 9

18 10

19 1. Sända skannade filer med e-post Du kan bifoga skannade filer till e-postmeddelanden och sända dem via anslutningar såsom LAN och Internet. Före sändning av skannade filer med e-post Detta avsnitt beskriver de förberedelser som krävs och proceduren för sändning av skannade filer med e-post. Översikt av sändning av skannade filer med e-post Detta avsnitt ger en översikt av funktionen för sändning av skannade filer med e-post. ZZZ508S 1. Denna maskin En skannad fil kan bifogas ett e-postmeddelande och skickas till en postserver. 2. SMTP-server Du behöver ha tillgång till en e-postserver som stöder SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) för att sända skannade filer med e-post. Det är dock inte nödvändigt att ha en e-postserver inom det LAN som maskinen tillhör. Den överför e-post till angiven mottagare via LAN eller Internet. 3. Klientdator Använd e-postklient för att ta emot e- postmeddelanden och skannade bilagor som genereras av denna maskin. 4. LDAP-server Använd denna server för att administrera e-postkonton, ställa in nätverket och autentisera datorer som har tillgång till maskinen. Om du använder LDAP-servern kan du söka efter mottagare från maskinen. 11

20 Sända skannade filer med e-post Förberedelser för att skicka e-post 1 Detta avsnitt beskriver förberedelserna och inställningarna för att sända skannade filer med e-post. A Anslut maskinen till nätverket. Anslut maskinen till nätverket med en Ethernet-kabel, IEEE 1394-kabel eller trådlöst LAN (IEEE b). B Gör de nätverksinställningar som krävs i [Systeminställning]. Om du har anslutit maskinen till nätverket med en Ethernet-kabel, gör följande inställningar. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. Ange maskinens IPv4-adress och subnetmask Ange IPv4 gateway-adress I [Aktivt protokoll], aktivera [IPv4] Ange SMTP-servern C Om så krävs, ändra inställningar i [Sändningsinställn.] under [Skannerinställningar]. Obs För att ansluta maskinen till nätverket med en IEEE 1394-kabel eller trådlöst LAN (IEEE b) krävs ett utbyggt 1394-kort eller ett utbyggt trådlöst LAN-kort. För mer information, se Handbok för nätverk. Poster att ställa in i [Systeminställning] varierar beroende på nätverksmiljön. För mer information om nätverksinställningar, se Handbok för allmänna inställningar. För mer information om [Skannerinställningar], se Handbok för allmänna inställningar. Registrera e-postadresser i adressboken. Du kan registrera ofta använda e-postadresser i adressboken. Registrera e-postadresser i [Hantera adressboken] under [Admin.verktyg] från [Systeminställning]. Adresser kan även registreras som grupper. Obs För mer information om registrering av e-postadresser i adressboken, se Handbok för allmänna inställningar. Du kan även registrera e-postadresser i adressboken med Web Image Monitor eller SmartDeviceMonitor for Admin. För mer information om hur du installerar dessa program, se Handbok för nätverk. För mer information om registrering av adresser i adressboken, se hjälp för respektive program. Beroende på maskintyp kan det hända att du inte kan använda maskinen när den uppdaterar adressboken med hjälp av CSV-filer (hämtade via SmartDeviceMonitor for Admin) som innehåller användarkoder. 12

21 Före sändning av skannade filer med e-post E-postskärmen Detta avsnitt beskriver skärmlayouten när du sänder skannade filer med e-post. Funktionsalternativen som visas fungerar som valtangenter. Du kan välja eller specificera en post genom att trycka på den. När du väljer eller specificerar en post i displayen tänds den som [ ]. Tangenter som inte kan väljas visas som [ ]. 1 SV AMR010S 1. Mottagarfält Den angivna mottagaren visas. Om fler än en mottagare har angivits, tryck på [U] eller [ T] för att bläddra igenom mottagarna. 2. E-post/Mapp Tryck på dessa flikar för att växla mellan E-postskärmen och skärmen Skanna till mapp. Byt även skärmen när du sänder samma filer med såväl e-post som skanna till mapp. 3. E-postikon Indikerar att E-postskärmen visas. Visar de mottagare som har registrerats i leveransservern eller i maskinen. 4. [Manuell inm] För att ange mottagare som inte är registrerade i adressboken, tryck på denna tangent och ange sedan e-postadresser med skärmtangentbordet som visas. 5. [Reg.nr] Tryck på denna tangent för att ange mottagaren med ett femsiffrigt registreringsnummer. 6. Mottagarlista Listan över mottagare som är registrerade i maskinen visas. Om inte alla mottagare kan visas, tryck på [U] eller [T] för att bläddra på skärmen. Grupper betecknas med den här symbolen ( ). 7. [Text] [Ämne] [Avsändarnamn] [Mottagningsmed.] Skriv meddelandet och ange ämne, avsändare och om Information om mottaget meddelande ska användas eller ej. 13

22 Sända skannade filer med e-post Grundläggande hantering för att sända skannade filer med e-post 1 Detta avsnitt beskriver den grundläggande hanteringen för att sända skannade filer med e-post. A Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om en tidigare inställning finns kvar, tryck på {Nollställ}. B Om skärmen Leveransskanner för nätverk eller Skanna till mapp visas, byt till E-postskärmen. För mer information, se Byta till E-postskärmen. C Placera original. D Om så krävs, tryck på [Skaninställningar] för att ange skannerinställningar såsom upplösning och skanformat. För mer information, se Olika skaninställningar. E Om så krävs, ange skanningsdensiteten. För mer information, se Justera bilddensitet. F Om så krävs, tryck på [Originalmatning] för att ange inställningar såsom originalriktning. För mer information, se Ställa in originalmatning. 14

23 Grundläggande hantering för att sända skannade filer med e-post G Om så krävs, tryck på [Filnamn/Typ] för att ange inställningar såsom filnamn och filformat. För mer information, se Ställa in filtyp och filnamn. H Ange mottagaren. Du kan ange flera mottagare. För mer information, se Ange e-postmottagare. I Om så krävs, tryck på [Text] för att ange e-postmeddelandet. För mer information, se Ange e-postmeddelandet. J Om så krävs, tryck på [Ämne] för att ange e-postämnet. För mer information, se Ange e-postämnet. K För att ange e-postavsändaren, tryck på [Avsändarnamn]. För mer information, se Ange e-postavsändaren. L För att använda Information om mottaget meddelande, tryck på [Mottagningsmed.]. Om du väljer [Mottagningsmed.], får den valda e-postavsändaren ett meddelande via e-post när mottagaren har öppnat e-postmeddelandet. M Tryck på {Starta}. Om du skannar buntar, placera nästa original. 1 Obs Om du har valt två eller flera mottagare kan mottagarna visas en och en om du trycker på [U] eller [T] bredvid mottagarfältet. För att ta bort en vald mottagare, visa mottagaren i mottagarlistan och tryck sedan på {Ta bort}. Du kan ta bort en mottagare som valts från adressboken genom att trycka på den valda mottagaren igen. I [Systeminställning] kan du ange administratörens e-postadress som standardavsändarnamn. Detta ger dig möjlighet att sända e-post utan att ange något [Avsändarnamn]. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. Beroende på säkerhetsinställningen kan den inloggade användaren anges som [Avsändarnamn]. För att använda Information om mottaget meddelande ska du logga in på maskinen som en användare och ange avsändaren. Observera dock att [Mottagningsmed.] kanske inte sänds om mottagarens e-postprogramvara inte stöder Information om mottaget meddelande. Genom att trycka på {Kontrollera lägen} kan du växla från skannerns startbild till skärmen Kontrollera lägen så att du kan kontrollera inställningarna. För mer information, se Kontrollera lägen. 15

24 Sända skannade filer med e-post 1 Om du trycker på [Förhandsgranska] och sedan skannar ett dokument visas skärmen Förhandsgranska. För mer information, se Förhandsgranska. För att avbryta skanning, tryck på {Stopp}. Du kan även lagra en skannad fil och samtidigt sända den med e-post. För mer information, se Samtidig lagring och sändning av e-post. Referens s.17 Byta till E-postskärmen s.103 Olika skaninställningar s.112 Justera bilddensitet s.113 Ställa in originalmatning s.125 Ställa in filtyp och filnamn s.18 Ange e-postmottagare s.31 Ange e-postmeddelandet s.30 Ange e-postämnet s.26 Ange e-postavsändaren s.4 Kontrollera lägen s.5 Förhandsgranska s.33 Samtidig lagring och sändning av e-post 16

25 Byta till E-postskärmen Byta till E-postskärmen Detta avsnitt beskriver hur du byter till E-postskärmen. Om skärmen Skanna till mapp visas, tryck på [E-post] för att byta till E-postskärmen. Om skärmen Leveransskanner för nätverk visas, byt till E-postskärmen enligt följande: A Tryck på [Leveransmott.]. 1 E-postskärmen eller skärmen Skanna till mapp visas. B Tryck på [E-post]. om skärmen Skanna till mapp visas. E-postskärmen visas. Obs Du kan inte byta från skärmen Leveransskanner för nätverk när leveransdestination anges. För att ta bort den angivna mottagaren, visa mottagaren i mottagarfältet på skärmen Leveransskanner för nätverk, och tryck sedan på {Ta bort}. 17

26 Sända skannade filer med e-post Ange e-postmottagare 1 Detta avsnitt beskriver hur du anger e-postmottagare. Du kan ange e-postmottagare med någon av följande metoder: Välj mottagaren från maskinens adressbok Ange e-postadressen direkt Sök efter mottagaren på LDAP-servern och välj den Innan du väljer mottagare, kontrollera att du har valt [Till]. Om så krävs, tryck på [Cc] eller [Bcc] och välj sedan mottagare. Välja mottagare från maskinens adressbok Detta avsnitt beskriver hur du väljer mottagaren från maskinens adressbok. Viktigt För att använda denna funktion måste du först registrera mottagarna i [Systeminställning] i förväg. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. Du kan använda följande metoder för att välja mottagare registrerade i maskinens adressbok: Välj en mottagare i listan Välj en mottagare genom att ange registreringsnumret Välj en mottagare genom att söka i maskinens adressbok Välja en mottagare i listan Välj mottagaren från mottagarlistan. A I mottagarlistan trycker du på den tangent som innehåller mottagarnamnet. Tangenten för den valda mottagaren lyser upp och mottagaren visas i mottagarfältet högst upp på skärmen. Om den valda mottagaren inte visas ska du göra något av följande: Visa mottagaren genom att välja dess första bokstav från titel Visa mottagaren genom att trycka på [U] eller [T] 18

27 Ange e-postmottagare Obs Vissa mottagare kanske inte visas i mottagarlistan beroende på säkerhetsinställningen. Välja mottagare genom att ange registreringsnumret 1 Välj mottagaren från maskinens adressbok med dess registreringsnummer. A Tryck på [Reg.nr]. B Ange det femsiffriga numret som är tilldelat den önskade mottagarmappen med siffertangenterna. Om det angivna numret har färre än fem siffror avslutar du inmatningen genom att trycka på {q}. Exempel: För att ange Tryck på {3} och sedan på {q}. C Tryck på [OK]. Genom att trycka på [Ändra] kan du ändra den valda mottagaren. Söka efter mottagaren i maskinens adressbok och välja den Detta avsnitt beskriver hur du söker efter mottagaren i maskinens adressbok och väljer den. A Tryck på [Sök mott.]. 19

28 Sända skannade filer med e-post 1 B För att söka på namn, tryck på [Namn]. För att söka på e-postadress, tryck på [E-postadress]. Skärmtangentbordet visas så att du kan ange namnet eller e-postadressen. Du kan även söka genom att kombinera [Namn] och [E-postadress]. C Skriv in en del av mottagarens namn. För att söka på e-postadress, ange en del av adressen. D Tryck på [OK]. E Om så krävs, tryck på [Avancerad sökning] och ange sedan detaljerade sökkriterier. Genom att trycka på [Avancerad sökning] kan du söka med kriterier såsom [Namn], [E-postadress] och [Mappnamn]. Du kan även söka genom att kombinera [Börjar med ord] eller [Slutar med ord] med det andra kriteriet. Illustrationen ovan är ett exempel. Posterna som visas på skärmen kan variera. F Tryck på [Starta sökning]. De mottagare som motsvarar sökkriteriet visas. G Välj en mottagare. H Välj [Till], [Cc] eller [Bcc]. I Tryck på [OK]. Obs Om [LDAP-sökning] är inställt till [På] i [Systeminställning], kontrollera att [Adressbok] i den övre delen av skärmen har valts innan sökningen genomförs. Sökkriterier som visas i [Avancerad sökning], såsom [Namn], [E-postadress] och [Mappnamn] är registrerade i maskinens adressbok. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. Genom att trycka på [Detaljer] kan du visa detaljer om de valda mottagarna. Upp till 100 mottagare kan visas som sökresultat. 20

29 Ange e-postmottagare Genom att trycka på [Avancerad sökning] visas följande kriterier: [Börjar med ord]: Namnen som startar med det angivna tecknet eller de angivna tecknen visas. För att exempelvis söka efter ABC anges A. [Slutar med ord]: Namnen som slutar med det angivna tecknet eller de angivna tecknen visas. För att exempelvis söka efter ABC anges C. [Exakt match]: Namnen som motsvarar ett eller flera angivna tecken visas. För att exempelvis söka efter ABC anges ABC. [Inkl. ett ord]: Namnen som innehåller ett eller flera angivna tecken visas. För att exempelvis söka efter ABC anges A, B eller C. [Uteslut ord]: Namnen som inte innehåller ett eller flera angivna tecken visas. För att exempelvis söka efter ABC anges D. 1 Ange en e-postadress manuellt Detta avsnitt beskriver hur du anger en e-postadress manuellt. A Tryck på [Manuell inm]. Skärmtangentbordet visas så att du kan ange e-postadressen. B Ange e-postadress. C Tryck på [OK]. Obs [Manuell inm] kanske inte visas beroende på säkerhetsinställningarna. För att ändra en registrerad e-postadress, tryck på [Redigera] till vänster om mottagarfältet för att visa skärmtangentbordet. Använd skärmtangentbordet för att ange den nya adressen och klicka sedan på [OK]. E-postadressen som anges direkt kan registreras i maskinens adressbok. För mer information, se Registrera en direkt angiven mottagare i adressboken. Referens s.25 Registrera en direkt angiven mottagare i adressboken 21

30 Sända skannade filer med e-post Välja mottagare genom att söka på en LDAP-server 1 Genom att ha tillgång till en LDAP-server kan du söka efter mottagare och välja dem. Viktigt För att använda denna funktion måste en LDAP-server vara ansluten till nätverket. Dessutom, under [Systeminställning], måste servern vara registrerad och [LDAP-sökning] måste ställas in till [På]. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. A Tryck på [Sök mott.]. B Välj den LDAP-server som visas bredvid [Adressbok]. Registrera LDAP-servern i förväg i [Systeminställning]. Autentiseringsskärmen visas om autentisering krävs för att få tillgång till den valda servern. Ange användarnamnet och lösenordet för autentisering. C För att söka på namn, tryck på [Namn]. För att söka på e-postadress, tryck på [E-postadress]. Skärmtangentbordet visas så att du kan ange namnet eller e-postadressen. Du kan även söka genom att kombinera [Namn] och [E-postadress]. Om du söker på [Namn] baseras sökningen på efternamn eller förnamn beroende på hur administratören har konfigurerat sökningen. 22

31 Ange e-postmottagare D Skriv in en del av mottagarens namn. För att söka på e-postadress, ange en del av mottagaradressen. E Tryck på [OK]. F Om så krävs, tryck på [Avancerad sökning] och ange sedan detaljerade sökkriterier. Genom att trycka på [Avancerad sökning] kan du söka med kriterier såsom [Namn], [E-postadress], [Företagsnamn], [Avdelningsnamn] och [Sökalternativ]. Du kan även söka genom att kombinera [Börjar med ord] eller [Slutar med ord] med det andra kriteriet. 1 Illustrationen oven är ett exempel. Posterna som visas på skärmen kan variera. G Tryck på [Starta sökning]. De mottagare som motsvarar sökkriteriet visas. H Ange mottagaren. I Välj [Till], [Cc] eller [Bcc]. J Tryck på [OK]. Obs Sökkriterierna [Faxmottagare], [Företagsnamn], [Avdelningsnamn] och [Sökalternativ] som visas i [Avancerad sökning] är registrerade i LDAP-servern. [Sökalternativ] kan registreras i [Systeminställning]. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. Genom att trycka på [Detaljer] kan du visa detaljer om de valda mottagarna. Upp till 100 mottagare kan visas som sökresultat. Om en e-postadress som skickas tillbaka av LDAP-servern är för lång, är det inte möjligt att ange den som mottagaren. För mer information om antalet tecken som kan anges, se Sända e-post. Det är möjligt att registrera mer än en e-postadress för en mottagare. Endast en e-postadress per mottagare visas dock i sökresultatet. Det beror på LDAP-servern vilken e-postadress som visas. Vanligtvis visas den e-postadress som registrerades först. 23

32 Sända skannade filer med e-post 1 Genom att trycka på [Avancerad sökning] visas följande kriterier: [Börjar med ord]: Namnen som startar med det angivna tecknet eller de angivna tecknen visas. För att exempelvis söka efter ABC anges A. [Slutar med ord]: Namnen som slutar med det angivna tecknet eller de angivna tecknen visas. För att exempelvis söka efter ABC anges C. [Exakt match]: Namnen som motsvarar ett eller flera angivna tecken visas. För att exempelvis söka efter ABC anges ABC. [Inkl. ett ord]: Namnen som innehåller ett eller flera angivna tecken visas. För att exempelvis söka efter ABC anges A, B eller C. [Uteslut ord]: Namnen som inte innehåller ett eller flera angivna tecken visas. För att exempelvis söka efter ABC anges D. [Ung. sökning]: en vag sökning (funktionen för denna vaga sökning beror på systemet som LDAP-servern stödjer.) Referens s.148 Sända e-post 24

33 Ange e-postmottagare Registrera en direkt angiven mottagare i adressboken Detta avsnitt beskriver hur du registrerar en direkt angiven mottagare i maskinens adressbok. Du kan även registrera en mottagare vald från LDAP-servern. A Visa mottagaren som du vill registrera i mottagarfältet. 1 B Tryck på [Reg mott]. C Tryck på [Namn] och ange sedan namnet och annan information som ska registreras. För mer information om att ange information som ska registreras, se Handbok för allmänna inställningar. D Tryck på [OK]. Obs Beroende på säkerhetsinställningen kanske [Reg mott] inte visas. I sådant fall kan du inte avsluta registreringen. För att i maskinens adressbok registrera en mottagare som du har sökt efter och valt från LDAP-servern, visa mottagaren och tryck sedan på [Reg mott]. 25

34 Sända skannade filer med e-post Ange e-postavsändaren 1 Detta avsnitt beskriver hur du anger e-postavsändaren. För att sända e-post måste du ange namnet på avsändaren. Du kan ange e-postavsändaren med någon av följande metoder: Välj avsändaren från maskinens avsändarlista Välj avsändaren genom att ange registreringsnumret Välj avsändaren genom att söka i maskinens adressbok Obs Avsändare måste vara registrerade i förväg under [Systeminställning]. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. I [Systeminställning] kan du ange administratörens e-postadress som standardavsändarnamn. Detta ger dig möjlighet att sända e-post utan att ange något [Avsändarnamn]. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. Beroende på säkerhetsinställningen kan den inloggade användaren anges som [Avsändarnamn]. Om en skyddskod angetts, visas skärmen för inmatning av skyddskoden efter det att avsändaren valts. Skriv in skyddskoden och tryck sedan på [OK]. Om den skyddskod du angav är korrekt visas avsändarens namn. Välja en avsändare från listan Detta avsnitt beskriver hur du väljer avsändaren från maskinens avsändarlista. A Tryck på [Avsändarnamn]. B Välj avsändare. C Tryck på [OK]. 26

35 Ange e-postavsändaren Använda ett registreringsnummer för att ange ett avsändarnamn Välj avsändaren från mottagarlistan enligt registreringsnumret. A Tryck på [Avsändarnamn]. 1 B Tryck på [Registreringsnr]. C Ange det femsiffriga numret som är tilldelat den önskade mottagarmappen med siffertangenterna. Om det angivna numret har färre än fem siffror avslutar du inmatningen genom att trycka på {q}. Exempel: För att skriva in Tryck på {6} och sedan på {q}. D Tryck två gånger på [OK]. Genom att trycka på [Ändra] kan du ändra den valda mottagaren. 27

36 Sända skannade filer med e-post Välja avsändaren genom att söka i maskinens adressbok 1 Detta avsnitt beskriver hur du väljer avsändaren från maskinens adressbok. A Tryck på [Avsändarnamn]. B Tryck på [Sök]. C För att söka på namn, tryck på [Namn]. För att söka på e-postadress, tryck på [E-postadress]. Skärmtangentbordet visas så att du kan ange ett namn eller e-postadress att söka efter. Du kan även söka genom att kombinera [Namn] och [E-postadress]. D Ange den del av avsändarens namn som du vill söka efter. För att söka på e-postadress, ange en del av adressen. E Tryck på [OK]. F Om så krävs, tryck på [Avancerad sökning] och ange sedan detaljerade sökkriterier. Genom att trycka på [Avancerad sökning] kan du söka med kriterier såsom [Namn], [E-postadress] och [Mappnamn]. Du kan även söka genom att kombinera [Börjar med ord] eller [Slutar med ord] med det andra kriteriet. Illustrationen oven är ett exempel. Posterna som visas på skärmen kan variera. 28

37 Ange e-postavsändaren G Tryck på [Starta sökning]. De mottagare som motsvarar sökkriteriet visas. H Välj avsändare. I Tryck på [OK]. 1 Obs Sökkriterier som visas i [Avancerad sökning], såsom [Namn], [E-postadress] och [Mappnamn] är registrerade i maskinens adressbok. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. Genom att trycka på [Detaljer] kan du visa detaljer om den valda avsändaren. Genom att trycka på [Avancerad sökning] visas följande kriterier: [Börjar med ord]: Namnen som startar med det angivna tecknet eller de angivna tecknen visas. För att exempelvis söka efter ABC anges A. [Slutar med ord]: Namnen som slutar med det angivna tecknet eller de angivna tecknen visas. För att exempelvis söka efter ABC anges C. [Exakt match]: Namnen som motsvarar ett eller flera angivna tecken visas. För att exempelvis söka efter ABC anges ABC. [Inkl. ett ord]: Namnen som innehåller ett eller flera angivna tecken visas. För att exempelvis söka efter ABC anges A, B eller C. [Uteslut ord]: Namnen som inte innehåller ett eller flera angivna tecken visas. För att exempelvis söka efter ABC anges D. 29

38 Sända skannade filer med e-post Ange e-postämnet 1 Detta avsnitt beskriver hur du anger e-postämnet. A Tryck på [Ämne]. Tangentbordet på skärmen visas. B Ange ämnet. C Tryck på [OK]. 30

39 Ange e-postmeddelandet Ange e-postmeddelandet Detta avsnitt beskriver hur du anger e-postmeddelandet. Meddelandet kan skapas på följande sätt: Välj e-postmeddelande från listan Ange meddelandet direkt 1 Välja ett meddelande från listan Du kan välja ett meddelande från listan. Viktigt Meddelanden som kan väljas från listan måste registreras i [Systeminställning] i förväg. A Tryck på [Text]. B Välj ett meddelande. C Tryck på [OK]. 31

40 Sända skannade filer med e-post Manuell inmatning av ett meddelande 1 De kan ange meddelandet manuellt. A Tryck på [Text]. B Tryck på [Manuell inm]. Skärmtangentbordet visas så att du kan ange meddelandet. C Ange meddelandet. D Tryck två gånger på [OK]. 32

41 Samtidig lagring och sändning av e-post Samtidig lagring och sändning av e-post Detta avsnitt beskriver hur du lagrar en fil och samtidigt sänder den med e-post. A Tryck på [Lagra fil]. 1 B Kontrollera att [Sänd & Lagra] är valt. C Om så krävs, ange fildata såsom [Användarnamn], [Filnamn] och [Lösenord]. För mer information, se Ange filinformation för en lagrad fil. D Tryck på [OK]. E Ange inställningen för att sända filen med e-post och sänd sedan filen. För mer information om att sända en fil med e-post, se Grundläggande hantering för att sända skannade filer med e-post. Obs Om du samtidigt lagrar skannade filer och sänder dem med e-post, kan filerna inte återsändas från E-postskärmen. För att återsända filerna ska du välja filen på skärmen för val av lagrade filer och sända dem. För mer information, se Sända en lagrad fil. Referens s.63 Ange filinformation för en lagrad fil s.14 Grundläggande hantering för att sända skannade filer med e-post s.72 Sända en lagrad fil 33

42 Sända skannade filer med e-post Sända URL med e-post 1 Detta avsnitt beskriver hur du sänder URL för den lagrade filen med e-post. Viktigt För att sända URL för den lagrade filen med e-post utan att sända filen måste du ange inställningen i [Skannerinställningar]. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. Du kan sända URL när du sänder en lagrad fil med e-post och när du lagrar en fil och samtidigt sänder den med e-post. Med överförd URL kan mottagaren visa, ladda ned eller radera filen som indikeras av URL via nätverket med Web Image Monitor. Även om du inte kan sända en fil med e-post på grund av nätverksbegränsningar kan du fortfarande sända URL för filen. A I [Skannerinställningar], välj [Skicka URL-länk] under [Lagrad fil e-postmetod]. För mer information om hur inställningen anges, se Handbok för allmänna inställningar. B Sänd en lagrad fil med e-post. Alternativt, lagra en fil och sänd den samtidigt med e-post. För mer information om sändning av en lagrad fil med e-post, se Sända en lagrad fil. För mer information om lagring av en fil och samtidig sändning med e-post, se Samtidig lagring och sändning med e-post. Ett e-postmeddelande liknande det som visas nedan sänds till mottagaren. C I e-postmottagare, klicka på URL. Web Image Monitor startar. 34

43 Samtidig lagring och sändning av e-post D Visa, radera eller ladda ned filen över nätverket med Web Image Monitor. Obs Vi rekommenderar att du använder Web Image Monitor i samma nätverksmiljö. För mer information om inställningar för användning av Web Image Monitor, se Handbok för nätverk. Även om du klickar på URL i filen som sänds med e-post, kan det hända att webbläsaren inte startar och att du inte kan visa filen beroende på miljön. Om detta händer, klicka på samma URL igen eller ange URL manuellt i webbläsarens adressfält. För mer information om funktionerna för att visa och ladda ned lagrade filer med Web Image Monitor, se Handbok för kopiator/dokumentserver. För att visa detaljer om funktionerna för hantering av lagrade filer med Web Image Monitor, klicka på [Hjälp] högst upp till höger i respektive webbläsares fönster. Du kan sända URL med e-post och skanna till mapp samtidigt. I detta fall skickas filen och inte URL till skanna till mapp-mottagaren. 1 35

44 Sända skannade filer med e-post 1 36

45 2. Sända skannade filer till mappar Med funktionen Skanna till mapp kan du sända skannade filer över nätverket till delade mappar, FTP-servermappar eller NetWare-mappar. Innan skannade filer sänds med Skanna till mapp Detta avsnitt beskriver förberedelserna och proceduren för att sända filer med skanna till mapp. Översikt av sändning av skannade filer med Skanna till mapp Detta avsnitt ger en översikt av funktionen för sändning av skannade filer med skanna till mapp. Sända filer till delade mappar ZZZ509S 1. Denna maskin Du kan sända skannade filer till delade nätverksmappar. Använd SMB-protokollet om du vill sända skannade filer till delade nätverksmappar. 2. Dator med en delad mapp För att använda denna funktion krävs att du skapar en delad mapp i förväg. Du kan ange en delad mapp för att spara skannade filer. 3. Klientdator Du kan även bläddra igenom skannade filer som är sparade i en delad mapp från klientdatorn. 37

46 Sända skannade filer till mappar Sända filer till en FTP-server 2 ZZZ510S 1. Denna maskin Du kan sända skannade filer till FTP-servermappar. Använd FTP-protokollet om du vill sända skannade filer till FTP-servermappar. 2. FTP-server FTP-servern är en server som tillhandahåller filöverföringstjänster mellan datorerna i samma nätverk. Överförda filer lagras på denna server. Det är viktigt att ha FTP-servern i det LAN/WAN som maskinen tillhör. Det är inte möjligt att dela en FTP-server via en proxyserver. 3. Klientdator Du kan bläddra igenom skannade filer som är sparade i en FTP-server från en klientdator. Du behöver ett FTP-klientprogram på datorn för att ansluta till en FTP-server. 38

47 Innan skannade filer sänds med Skanna till mapp Sända filer till en NetWare-server 2 ZZZ511S 1. Denna maskin Du kan sända skannade filer till NetWaremappar. Använd NCP-protokollet om du vill sända skannade filer till NetWare-mappar. 2. NetWare-server Du kan använda servern om du vill dela filer över ett nätverk via NetWare. Genom att sända bilddata till servern kan filer lagras på servern. 3. Klientdator Datorn måste köra en NetWare-klient och vara inloggad på servern för att ladda ned filer. Förberedelser för sändning med skanna till mapp Detta avsnitt beskriver förberedelserna och inställningarna för att sända filer med skanna till mapp. Viktigt Filer kan sändas till delade mappar på klientdatorer. Filer kan också sändas till FTP-servrar om någon sådan existerar på nätverket. Filer kan också sändas till NetWare-servrar om någon sådan existerar på nätverket. A Anslut maskinen till nätverket. Anslut maskinen till nätverket med en Ethernet- eller IEEE 1394-kabel eller trådlöst LAN (IEEE b). B Gör de nätverksinställningar som krävs i [Systeminställning]. Om du har anslutit maskinen till nätverket med en Ethernet-kabel, gör följande inställningar. För mer information, se Handbok för allmänna inställningar. Ange maskinens IPv4-adress och subnet-mask Ange IPv4 gateway-adress I [Aktivt protokoll], aktivera [IPv4] För att sända filer till delade mappar, aktivera [SMB] i [Aktivt protokoll]. För att sända filer till NetWare-mappar, aktivera [NetWare] i [Aktivt protokoll]. 39

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen Olika skaninställningar

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM. BRUKSANVISNING (för nätverksscanner) INTRODUKTION INNAN FUNKTIONEN FÖR NÄTVERKSSCANNERN ANVÄNDS

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM. BRUKSANVISNING (för nätverksscanner) INTRODUKTION INNAN FUNKTIONEN FÖR NÄTVERKSSCANNERN ANVÄNDS MODELL AR-M56 AR-M6 DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM BRUKSANVISNING (för nätverksscanner) INTRODUKTION INNAN FUNKTIONEN FÖR NÄTVERKSSCANNERN ANVÄNDS Sida HUR NÄTVERKSSCANNERFUNKTIONEN ANVÄNDS 0 FELSÖNING

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 7 Hur handboken ska läsas...8 Symboler...8

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Android-app Användarmanual 1.0

Android-app Användarmanual 1.0 Android-app Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel tillgång till en bildtelefon. Med appen kan du sen ringa

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok 2011 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG Ett snabbare sätt att producera dokument i färg och svartvitt I affärsvärlden har snabbhet en avgörande betydelse. Tid är pengar och pressen

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Detta dokument innehåller instruktioner för hur du ska ställa in din ipad (ios 9) för olika ändamål

Detta dokument innehåller instruktioner för hur du ska ställa in din ipad (ios 9) för olika ändamål Innehållsförteckning Läs detta först... 2 Grundläggande inställningar av ipad... 3 Inställning av epost-inställningar... 10 Skapa ett Apple-ID... 11 Skydda din ipad (rekommendation)... 13 Läs detta först

Läs mer

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning Symbolernas betydelse i bruksanvisningen 1 Tabellen nedan visar symbolerna som används i bruksanvisningen tillsammans med en beskrivning av deras betydelse. FÖRSIKTIGHET

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

MANUAL. Version 2. förklaringar & funktioner. version 2.0.3

MANUAL. Version 2. förklaringar & funktioner. version 2.0.3 MANUAL förklaringar & funktioner Version 2 version 2.0.3 sid 2 Innehåll Logga in i idha-online...................................................... pkt 1 sid 3 Profilinställningar.........................................................

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer