Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor"

Transkript

1 Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan. Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och förvara den nära tillhands för framtida behov. Se till att du läser avsnittet Säkerhetsinformation i "Läs detta först" innan du använder maskinen för säker och korrekt användning.

2

3 INNEHÅLL Så här läser du handböckerna...6 Symboler i handboken...6 Modellspecifik information... 7 Namn på viktiga enheter Det här kan du göra med maskinen Jag vill spara papper...9 Jag vill enkelt konvertera dokument till elektroniska format...10 Jag vill registrera mottagare...11 Jag vill använda maskinen mer effektivt Du kan anpassa din [Startsida] som du vill ha den Du kan göra kopior med hjälp av olika funktioner...14 Du kan göra utskrifter med olika funktioner Du kan använda lagrade dokument...16 Du kan skicka och ta emot fax utan papper Du kan skicka och ta emot fax via internet...19 Du kan använda faxen och skannern i en nätverksmiljö Du kan förhindra informationsläckage (Säkerhetsfunktioner) Du kan övervaka och ställa in maskinen från en dator...22 Du kan förhindra en obehörig kopiering Getting Started Guide till komponenternas namn och funktioner...25 Guide till komponenter (huvudsakligen Europa) Guide till komponenter (huvudsakligen Asien) Guide till komponenter (huvudsakligen Nordamerika) Guide till maskintillvalens funktioner...33 Guide till maskinens externa tillval och dess funktioner (huvudsakligen Europa) Guide till maskinens externa tillval och dess funktioner (huvudsakligen Asien) Guide till maskinens externa tillval och dess funktioner (huvudsakligen Nordamerika) Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel...36 Hur du använder [Startsidan]...39 Lägga till ikoner på [Startsidan]...40 Lägga till funktioner i ett program Exempel på program

4 Slå av/på strömmen...48 Slå på huvudströmmen...48 Slå av huvudströmmen När autentiseringsfönstret visas...50 Autentisering av användarkod Använda kontrollpanelen Logga in från kontrollpanelen...50 Logga ut via kontrollpanelen Placering av original Placera original på originalglaset (huvudsakligen Europa)...52 Placera original på originalglaset (huvusakligen Asien)...52 Placera original på originalglaset (huvudsakligen Nordamerika) Placera original i den automatiska dokumentmataren Copy Grundfunktion...55 Auto förm/förstor Duplexkopiering...59 Ange originalets och kopians riktning...61 Kombinerad kopiering...62 Kombinera på 1 sida sidigt kombinera...64 Att kopiera på anpassat pappersformat från sidoimatningsfacket Kopiera på kuvert...68 Sortera...70 Ändra antalet uppsättningar Lagra data på Dokumentservern Fax Grundinstruktioner för överföringar (minnesöverföring) Skicka original med hjälp av originalglaset (minnesöverföring) Registrera en faxmottagare...75 Radera en faxmottagare Överföra och samtidig kontrollera anslutning till mottagare (omgående överföring) Skicka original med hjälp av originalglaset (omgående överföring)...78 Avbryta en överföring

5 Avbryta en överföring innan dokumentet har skannats Avbryta en överföring medan dokumentet skannas Avbryta en överföring efter originalet har skannats in (Medan en överföring pågår) Avbryta en överföring efter originalet har skannats in (Innan överföringen har startat)...80 Skicka vid en angiven tidpunkt (skicka senare) Lagra ett dokument...83 Skicka lagrade dokument Skriva ut journalen manuellt Print Snabbinstallation...87 Visa skrivardrivrutinens egenskaper Standardutskrift...89 Använda PCL 6-skrivardrivrutinen...89 Säker utskrift...90 Skicka en säker utskriftsfil Skriva ut en säker utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen Utskriftskö...92 Skicka en fil i utskriftskö Skriva ut en fil i utskriftskö med hjälp av kontrollpanelen Lagrad utskrift Skicka en lagrad utskriftsfil...94 Skriva ut en lagrad utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen Scan Grundinstruktioner för Skanna till mapp...97 Skapa en delad mapp på en dator med Windows/bekräfta en dators uppgifter...98 Registrera en SMB-mapp Radera en SMB-registrerad mapp Skriva in sökvägen till mottagaren manuellt Grundinstruktioner för att skicka skannade filer via e-post Registrera en e-postmottagare Radera en e-postmottagare Ange en e-postadress manuellt Grundinstruktioner för att lagra skannade filer

6 Kontrollera en lagrad fil, vald från listan Ange Filtyp Ange Skicka inställningar Document Server Lagra data Skriva ut lagrade dokument Web Image Monitor Visa startsidan Visa mottagna faxdokument med Web Image Monitor Fylla på papper och toner Fylla på papper i papperskassetter Fylla på papper i sidoinmatningsfacket Inställningar för att använda sidoinmatningsfacket ihop med skrivarfunktionen Fylla på riktningsfixerat papper eller tvåsidigt papper Rekommenderade pappersformat och -typer Tjockt papper Kuvert Fylla på toner Skicka fax och skannade dokument när tonern är slut Kassering av förbrukad toner Troubleshooting Indikatorer När en indikator för tangenten [Kontrollera status] lyser Panelsignal Problem med att använda maskinen När meddelanden visas på kontrollpanelen Meddelanden som visas vid användning av kopierings-/dokumentserverfunktionen Meddelanden som visas vid användning av faxfunktionen Meddelanden som visas vid användning av skrivarfunktionen Meddelanden som visas vid användning av skannerfunktionen När meddelanden visas på din datorskärm Meddelanden som visas vid användning av skannerfunktionen

7 11. Bilaga Varumärken INDEX

8 Så här läser du handböckerna Symboler i handboken Den här handboken använder följande symboler: Anger punkter som kräver din uppmärksamhet när du använder maskinen och förklarar troliga orsaker till felmatat papper, skadade original eller förlorad data. Var noga med att läsa förklaringarna. Anger kompletterande förklaringar till maskinens funktioner och anvisningar om hur användarfel ska lösas. Denna symbol står i slutet av avsnitten. Den anger var du kan hitta mer, relevant information. [ ] Visar namn på de knappar som finns på maskinens display eller kontrollpaneler. Indikerar instruktioner lagrade i en fil på medföljande CD-ROM-skiva. (främst Europa och Asien), (främst Europa) eller (främst Asien) (huvudsakligen Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s. 7 "Modellspecifik information". 6

9 Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CMR641 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (huvudsakligen Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: CODE XXXX -27, V (huvudsakligen Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: KOD XXXX V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. Om din maskin är en region A-modell och det står "CODE XXXX -27" på etiketten läser du under " (huvudsakligen Europa)". Om din maskin är en region A-modell och det står "CODE XXXX -29" på etiketten läser du under " (huvudsakligen Asien)". 7

10 Namn på viktiga enheter I den här handboken har de olika enheterna följande namn: Automatisk dokumentmatare ADF 8

11 1. Det här kan du göra med maskinen Du kan söka en beskrivning efter vad du vill göra. Jag vill spara papper BRL059S Utskrift av flersidiga dokument på båda sidor av arken (Duplexkopia) Se Copy/ Document Server. Att skriva ut flersidiga dokument och ta emot fax på ett ark (Kombinera (Kopiator/Fax)) Se Copy/ Document Server. Se Fax. Skriver ut mottagna fax på arkets båda sidor (2-sidig utskrift) Se Fax. Konverterar mottagna fax till elektroniska format (papperslös fax) Se Fax. Skicka filer från datorn utan att skriva ut dem (LAN-fax) Se Fax. Kontrollera hur mycket papper som sparas ([Information]sskärm) Se Getting Started. 9

12 1. Det här kan du göra med maskinen Jag vill enkelt konvertera dokument till elektroniska format BQX138S Skicka skannade filer Se handboken Scan. Skickar URL till mappen där skannade filer är sparade Se handboken Scan. Lagrar skannade filer i en delad mapp Se handboken Scan. Lagrar skannade filer på media Se handboken Scan. Konverterar skickade fax till elektroniska format och skickar dem till en dator Se handboken Fax. Hanterar och använder dokument som har konverterats till elektroniska format (Dokumentserver) Se Copy/ handboken Document Server. 10

13 Jag vill registrera mottagare Jag vill registrera mottagare BRL060S Använd kontrollpanelen för att registrera mottagare i maskinens Adressbok Se handboken Fax. Se handboken Scan. Använda Web Image Monitor för att registrera mottagare från en dator Se handboken Fax. Ladda ner mottagare som är registrerade i maskinen till LAN-fax-drivrutinens mottagarlista Se handboken Fax. 11

14 1. Det här kan du göra med maskinen Jag vill använda maskinen mer effektivt BQX139S Att registrera och använda ofta använda inställningar (Programmera) Se handboken Convenient Functions. Att registrera ofta använda inställningar som initialinställningar (Progr. som standard (Kopiator/Dokumentserver/Fax/Skanner)) Se handboken Convenient Functions. Registrera ofta använda utskriftsinställningar i skrivardrivrutinen Se handboken Print. Ändra initialinställningarna för skrivardrivrutinen till ofta använda utskriftsinställningar Se handboken Print. Skapa genvägar till ofta använda program och webbsidor Se handboken Convenient Functions. Ändra ordningen på ikonerna för funktioner och genvägar Se handboken Convenient Functions. 12

15 Du kan anpassa din [Startsida] som du vill ha den Du kan anpassa din [Startsida] som du vill ha den Ikonerna för alla funktioner visas på skärmbilden [Startsida]. CMQ001 Du kan lägga in genvägar till ofta använda program eller webbsidor på skärmbilden [Startsida]. Programmen och webbsidorna kan öppnas genom att du helt enkelt trycker på genvägsikonerna. Du kan ställa in så att bara ikonerna för de funktioner och genvägar som du använder visas. Du kan ändra ordning på ikonerna för program och genvägar. Mer information om funktionerna på skärmbilden [Startsida] finns i handboken Getting Started. 13

16 1. Det här kan du göra med maskinen Du kan göra kopior med hjälp av olika funktioner CMQ002 Du kan göra kopior i fullfärg. Du kan ändra färgkopieringsläget beroende på vilken typ av original du använder och vilket resultat du vill uppnå. Du kan justera kopiornas färgnyans och bildkvalitet. Du kan förminska eller förstora kopian. Med funktionen Auto Förminska/Förstora beräknar maskinen automatiskt reproduktionsgraden baserat på originalens storlek och det papper du har valt. Kopieringsfunktioner som Duplex och Kombinera låter dig spara papper genom att kopiera flera sidor på ett enskilt ark. Du kan kopiera på olika typer av papper, som kuvert och OH-film. Du kan sortera kopior. Se Copy/ Document Server. 14

17 Du kan göra utskrifter med olika funktioner Du kan göra utskrifter med olika funktioner CMQ003 Maskinen kan användas i nätverk och lokala anslutningar. Du kan skicka PDF-filer direkt till maskinen för utskrift utan att öppna ett PDF-program. Du kan skriva ut eller radera utskriftsjobb som lagrats på maskinens hårddisk och tidigare skickats från datorer som använder skrivardrivrutinen. Följande typer av utskriftsjobb kan väljas: Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö och Lagrad utskrift. Du kan sortera utskrivna papper. Om PictBridge-kortet är installerat kan du ansluta en PictBridge-kompatibel digitalkamera till den här maskinen med en USB-kabel. Det gör det möjligt för dig att skriva ut fotografier som är lagrade i kameran med hjälp av kamerans eget gränssnitt. Du kan skriva ut filer som sparats på en flyttbar minnesenhet och ange utskriftsinställningar som t.ex. utskriftskvalitet och utskriftsformat. Se handboken Print. 15

18 1. Det här kan du göra med maskinen Du kan använda lagrade dokument Filer som är skannade i kopiator-, fax- skrivar- eller skannerläge kan sparas på maskinens hårddisk. Med Web Image Monitor kan du använda din dator för att söka efter, visa, skriva ut, radera och skicka lagrade filer via nätverket. Du kan även ändra utskriftsinställningarna och skriva ut flera dokument (Dokumentserver). CJQ603 Lagrade dokument som skannats i skannerläge kan hämtas till din dator. Med filformatskonverteraren kan du ladda ner dokument lagrade i kopiator-, dokumentserver- eller skrivarläge till din dator. Mer information om Dokumentservern i kopieringsläge och om hur du använder Dokumenservern finns i handboken Copy/ Document Server. Mer information om Dokumentservern i skrivarläge finns i handboken Print. Mer information om Dokumentservern i faxläge finns i handboken Fax. För mer information om Dokumentserver i skannerläge, se handboken Scan. 16

19 Du kan skicka och ta emot fax utan papper Du kan skicka och ta emot fax utan papper Mottagning Du kan spara och lagra mottagna faxdokument som elektroniska filer i maskinens hårddisk utan att behöva skriva ut dem. CJQ604 Du kan använda Web Image Monitor för att kontrollera, skriva ut, radera, hämta eller ladda ner dokument med din dator (Lagra mottagna dokument). Överföring Se Fax. Du kan skicka ett fax till maskinen från datorn via nätverket (Ethernet eller trådlöst LAN). Maskinen vidarbefordrar sedan faxet via telefonanslutningen (LAN-fax). 17

20 1. Det här kan du göra med maskinen CJQ605 Du skickar ett fax genom att skriva ut det från det Windowsprogram som du arbetar i, väljer LAN-fax som skrivare och anger sedan mottagaren. Du kan också kontrollera bilddata som har skickats. Information om maskininställningar finns i Connecting the Machine/ System Settings. Mer information om hur du använder funktionen finns i handboken Fax. 18

21 Du kan skicka och ta emot fax via internet Du kan skicka och ta emot fax via internet xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx CJQ606 Skicka och ta emot e-post IP-fax Maskinen omvandlar skannade dokument till e-postformat och skickar och tar emot sådan data över Internet. För att skicka ett dokument anger du en e-postadress istället för att slå mottagarens telefonnummer (Internetfax och e-postöverföring). Maskinen kan ta emot e-postmeddelanden via Internetfax eller från datorer (Internetfaxmottagning och E-post för utskrift). Maskiner och datorer som är kompatibla med Internetfax och som har e-postadresser kan ta emot e-postmeddelanden via Internetfax. IP-fax-funktionen sänder och tar emot dokument mellan två faxenheter direkt via ett TCP/IPnätverk. Du skickar ett dokument genom att ange en IP-adress eller ett värdnamn istället för faxnummer (sändning av IP-fax). Denna maskin kan ta emot dokument som har skickats via Internetfax (IP-faxmottagning). Med en VoIP-gateway kan maskinen skicka till G3-faxenheter som är anslutna till ett offentligt telefonnät (PSTN). Information om de här inställningarna finns i Connecting the Machine/ System Settings. Mer information om hur du skickar och tar emot dokument via Internet finns i handboken Fax. 19

22 1. Det här kan du göra med maskinen Du kan använda faxen och skannern i en nätverksmiljö. CJQ607 Du kan skicka skannade filer till angiven adress med e-post (sända skannade filer med e-post). Du kan skicka skannade filer direkt till mappar (skicka skannade filer med funktionen Skanna till mapp). Du kan använda maskinen som leveransskanner med leveransprogramvaran ScanRouter *1 (Nätverksskanner). Du kan spara skannade filer i leveransservern eller skicka dem till en mapp i en dator i samma nätverk. Du kan använda WSD (Web Services on Devices) för att skanna filer till en klientdator. *1 Leveransprogramvaran ScanRouter finns inte längre att köpa. Se Fax, Skanner och Anslut maskinen/systeminställningar. 20

23 Du kan förhindra informationsläckage (Säkerhetsfunktioner) Du kan förhindra informationsläckage (Säkerhetsfunktioner) CJQ608 Du kan skydda dokument från obehörig åtkomst och förhindra obehörig kopiering. Du kan styra hur maskinen används och förhindra obehörig ändring av inställningarna. Med hjälp av lösenord kan du hindra obehöriga från att komma åt maskinen via nätverket. Om du vill förhindra att känslig information läcker ut kan du radera eller kryptera data på hårddisken. Du kan begränsa maskinens användningsvolymen för varje användare. Se Säkerhetsguide. 21

24 1. Det här kan du göra med maskinen Du kan övervaka och ställa in maskinen från en dator Med Web Image Monitor kan du kontrollera maskinens status och ändra inställningarna. CJQ609 Du kan kontrollera om pappret håller på att ta slut i någon kassett, lägga in uppgifter i Adressboken, göra nätverksinställningar, konfigurera och ändra systeminställningar, hantera jobb, skriva ut jobbhistorik och göra autentiseringsinställningar. Se Connecting the Machine/ System Settings eller hjälpen till Web Image Monitor. 22

25 Du kan förhindra en obehörig kopiering Du kan förhindra en obehörig kopiering Du kan trycka ett inbäddat mönster på pappret för att förhindra att dokumentet kopieras. Ingen kopiering Ingen kopiering SV CJQ613 Med hjälp av skrivarens drivrutin kan du bädda in ett mönster i det utskrivna dokumentet. Om dokumentet kopieras på en maskin med kopieringsskydd, kopieras de skyddade sidorna nedtonade, vilket förebygger att konfidentiell information kopieras. Skyddade faxmeddelanden blir nedtonade innan de överförs eller lagras. Om ett dokument som har skyddats mot otillåten kopiering kopieras på en maskin med kopieringsskydd, avger maskinen en signal för att ange ett försök till otillåten kopiering. Om dokumentet kopieras på en maskin utan kopieringsskydd blir den dolda texten synlig på kopian för att visa att det är en obehörig kopia. Med skrivardrivrutinen kan kan du bädda in text i utskriften av dokumentet för att förebygga otillåten kopiering. Om dokumentet kopieras, skannas eller lagras i en dokumentserver med en kopiator eller multifunktionsskrivare visas den inbäddade texten klart på kopian för att motverka obehörig kopiering. Information finns i skrivarens hjälpavsnittet och handboken Print, och i Säkerhetsguide. 23

26 24 1. Det här kan du göra med maskinen

27 2. Getting Started I det här avsnittet beskrivs hur du kommer igång med att använda maskinen. Guide till komponenternas namn och funktioner Guide till komponenter (huvudsakligen Europa) Täck inte ventilationsöppningarna genom att placera föremål i närheten av dem eller luta någonting mot dem. Om maskinen blir överhettad kan fel uppstå. Vy framifrån och från höger CMR Dokumentmatare eller originalglaslock (Bilden visar dokumentmataren.) Fäll ner originalglaslocket eller dokumentmataren över de original du har lagt på originalglaset. Om du placerar en bunt original i den automatiska dokumentmataren, matas automatiskt originalen ett i taget. 2. Originalglas Placera originalen med texten nedåt. 3. Kontrollpanel Se s. 36 "Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel". 4. Frontlucka Öppna för att komma åt maskinens insida. 25

28 2. Getting Started 5. Papperskassett Fyll på papper här. 6. Kassettenhet (Kassett 2 och kassett 3) Fyll på papper här. 7. Ventilationsöppningar Förhindra överhettning. 8. Huvudströmbrytare Huvudströmbrytaren måste vara på för att maskinen ska fungera. Om den är avstängd slår du på den. 9. Sidoinmatningsfack Används för att kopiera eller skriva ut på OH-film eller etikettpapper (självhäftande etiketter). 10. Förlängning Dra ut förlängningen när du fyller på A4, 8 1 / 2 11 eller papper av större format i sidoinmatningsfacket. 11. Pappersguider När du fyller på papper i sidoinmatningsfacket ska pappret ligga rakt mot pappersguiderna. 12. Nedre högra luckan Öppna denna lucka när pappersstopp inträffar. 13. Höger lucka Öppna den här luckan för att ta bort papper som har fastnat i papperskassetten. Vy framifrån och från vänster CMR Internt ändstopp Öppna och lyft ändstoppet för att lägga i stora papper. 2. Förlängning Dra ut dessa förlängningar för att stödja större papper. 26

29 Guide till komponenternas namn och funktioner 3. Internt utmatningsfack Kopior, utskrifter och faxmeddelanden levereras här. Vy bakifrån och från vänster 1 CMR Ventilationsöppningar Förhindra överhettning. Guide till komponenter (huvudsakligen Asien) Täck inte ventilationsöppningarna genom att placera föremål i närheten av dem eller luta någonting mot dem. Om maskinen blir överhettad kan fel uppstå. Vy framifrån och från höger CMR601 27

30 2. Getting Started 1. ADF Fäll ner dokumentmataren över original som ligger på originalglaset. Om du placerar en bunt original i den automatiska dokumentmataren, matas automatiskt originalen ett i taget. 2. Originalglas Placera originalen med texten nedåt. 3. Kontrollpanel Se s. 36 "Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel". 4. Frontlucka Öppna för att komma åt maskinens insida. 5. Papperskassett Fyll på papper här. 6. Kassettenhet (Kassett 2 och kassett 3) Fyll på papper här. 7. Ventilationsöppningar Förhindra överhettning. 8. Huvudströmbrytare Huvudströmbrytaren måste vara på för att maskinen ska fungera. Om den är avstängd slår du på den. 9. Sidoinmatningsfack Används för att kopiera eller skriva ut på OH-film eller etikettpapper (självhäftande etiketter). 10. Förlängning Dra ut förlängningen när du fyller på A4, 8 1 / 2 11 eller papper av större format i sidoinmatningsfacket. 11. Pappersguider När du fyller på papper i sidoinmatningsfacket ska pappret ligga rakt mot pappersguiderna. 12. Nedre högra luckan Öppna denna lucka när pappersstopp inträffar. 13. Höger lucka Öppna den här luckan för att ta bort papper som har fastnat i papperskassetten. 28

31 Guide till komponenternas namn och funktioner Vy framifrån och från vänster CMR Internt ändstopp Öppna och lyft ändstoppet för att lägga i stora papper. 2. Förlängning Dra ut dessa förlängningar för att stödja större papper. 3. Internt utmatningsfack Kopior, utskrifter och faxmeddelanden levereras här. Vy bakifrån och från vänster 1 CMR Ventilationsöppningar Förhindra överhettning. 29

32 2. Getting Started Guide till komponenter (huvudsakligen Nordamerika) Täck inte ventilationsöppningarna genom att placera föremål i närheten av dem eller luta någonting mot dem. Om maskinen blir överhettad kan fel uppstå. Vy framifrån och från höger CMR ADF Fäll ner dokumentmataren över original som ligger på originalglaset. Om du placerar en bunt original i den automatiska dokumentmataren, matas automatiskt originalen ett i taget. 2. Originalglas Placera originalen med texten nedåt. 3. Kontrollpanel Se s. 36 "Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel". 4. Frontlucka Öppna för att komma åt maskinens insida. 5. Papperskassett Fyll på papper här. 6. Kassettenhet (Kassett 2 och kassett 3) Fyll på papper här. 7. Ventilationsöppningar Förhindra överhettning. 8. Huvudströmbrytare Huvudströmbrytaren måste vara på för att maskinen ska fungera. Om den är avstängd slår du på den. 30

33 Guide till komponenternas namn och funktioner 9. Sidoinmatningsfack Används för att kopiera eller skriva ut på OH-film eller etikettpapper (självhäftande etiketter). 10. Förlängning Dra ut förlängningen när du fyller på A4, 8 1 / 2 11 eller papper av större format i sidoinmatningsfacket. 11. Pappersguider När du fyller på papper i sidoinmatningsfacket ska pappret ligga rakt mot pappersguiderna. 12. Nedre högra luckan Öppna denna lucka när pappersstopp inträffar. 13. Höger lucka Öppna den här luckan för att ta bort papper som har fastnat i papperskassetten. Vy framifrån och från vänster CMR Internt ändstopp Öppna och lyft ändstoppet för att lägga i stora papper. 2. Förlängning Dra ut dessa förlängningar för att stödja större papper. 3. Internt utmatningsfack Kopior, utskrifter och faxmeddelanden levereras här. 31

34 2. Getting Started Vy bakifrån och från vänster 1 CMR Ventilationsöppningar Förhindra överhettning. 32

35 Guide till maskintillvalens funktioner Guide till maskintillvalens funktioner Guide till maskinens externa tillval och dess funktioner (huvudsakligen Europa) CMR Originalglaslock Fäll ner locket över originalen. 2. ADF Lägg i en bunt original här. De matas in automatiskt. 3. Internt utmatningsfack 2 Om du väljer detta som utmatningsfack matas kopierade eller utskrivna ark och faxmeddelanden ut här med textsidan ner. 4. Kassettenhet (Kassett 2 och kassett 3) Rymmer upp till 500 ark. Två kassetter kan staplas på hög. 33

36 2. Getting Started Guide till maskinens externa tillval och dess funktioner (huvudsakligen Asien) 1 2 CMR Internt utmatningsfack 2 Om du väljer detta som utmatningsfack matas kopierade eller utskrivna ark och faxmeddelanden ut här med textsidan ner. 2. Kassettenhet (Kassett 2 och kassett 3) Rymmer upp till 500 ark. Två kassetter kan staplas på hög. Guide till maskinens externa tillval och dess funktioner (huvudsakligen Nordamerika) CMR Internt utmatningsfack 2 Om du väljer detta som utmatningsfack matas kopierade eller utskrivna ark och faxmeddelanden ut här med textsidan ner. 2. Lur Används som mottagare när en faxenhet är installerad. 34

37 Guide till maskintillvalens funktioner Används för manuell uppringning och uppringning i högtalarläge. Luren gör även att du kan använda maskinen som telefon. 3. Kassettenhet (Kassett 2 och kassett 3) Rymmer upp till 500 ark. 35

38 2. Getting Started Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel Bilden visar maskinens kontrollpanel med alla tillval installerade CMR Tangenten [Startsida] Tryck om du vill gå till skärmbilden [Startsida]. För mer information, se s. 39 "Hur du använder [Startsidan]". 2. Funktionstangenter Funktionstangenterna har inga förinprogrammerade funktioner. Du kan programmera in ofta använda funktioner, program och webbsidor. Information finns i Getting Started. 3. Display Visar tangenter för respektive funktion, driftstatus eller meddelanden. Se Getting Started. 4. Tangenten [Återställ] Tryck på den här tangenten för att nollställa aktuella inställningar. 5. [Programmera]-tangent (Kopiator-, Dokumentserver-, Fax- och Skannerläge) Tryck här för att registrera inställningar som används ofta eller för att återställa en registrerad inställning. Se Convenient Functions. 36

39 Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel Tryck på den här tangenten för att programmera standardinställningar för startskärmen när lägen har nollställts eller återställts eller omedelbart efter att du har tryckt på huvudströmknappen. Se Convenient Functions. 6. Huvudströmsindikator Huvudströmsindikatorn tänds när du slår på huvudströmbrytaren. 7. [Energibesparing] Tryck för att växla till och från viloläge. Se Getting Started [Energibesparing] långsamt. 8. Tangenten [Logga in/logga ut] Tryck för att logga in eller logga ut. 9. Tangenten [Användarverktyg/Räknare] Användarverktyg. När maskinen är i viloläge blinkar tangenten Tryck för att ändra standardinställningar så att de passar dina behov. Se Connecting the Machine/ System Settings. Räkneverk Tryck för att kontrollera eller skriva ut räkneverksställning. Se Maintenance and Specifications. Du kan ta reda på var du kan beställa förbrukningsartiklar och vart du ringer i händelse av fel. Du kan också skriva ut denna information. Se Maintenance and Specifications. 10. [Förenklad skärm]-tangent Tryck för att växla till förenklad skärm. Se Getting Started. 11. [ ] (Entertangenten) Tryck på tangenten för att bekräfta angivna värden eller poster. 12. [Start] Tryck för att starta kopiering, utskrift, skanning eller sändning. 13. [Radera] Tryck på tangenten för att radera en angiven siffra. 14. [Stopp] Tryck för att stoppa ett pågående jobb, t.ex. skanning, fax eller utskrift. 15. Siffertangenter Används för att ange antal kopior, faxnummer och information för den valda funktionen. 16. Kommunikationsindikator, indikator för mottaget fax, indikator för konfidentiell fil Kommunikationsindikator Lyser konstant vid dataöverföring och datamottagning. Indikator för mottaget fax Lyser konstant medan andra data än personlig korg eller Minneslåst fil tas emot och lagras i faxminnet. Se Fax. Indikator för konfidentiell fil Lyser konstant när personlig data tas emot. 37

40 2. Getting Started Blinkar när låst minnesfil tas emot. Se Fax. 17. Tangenten [Kontrollera status] Tryck när du vill kontrollera maskinens systemstatus eller driftstatus för enskilda funktioner och pågående jobb. Du kan även visa jobbhistorik och maskinens underhållsinformation. 18. Indikator för Data in (fax- och skrivarläge) Blinkar när maskinen tar emot utskriftsjobb eller LAN-faxdokument från en dator. Se Fax och Skrivare. 19. Indikator för medieåtkomst Tänds när en flyttbar minnesenhet stoppas in i mediaanslutningen eller aktiveras. 20. Mediaanslutningar Här ansluter du in ett SD-kort eller ett USB-minne. 38

41 Hur du använder [Startsidan] Hur du använder [Startsidan] Ikonerna för alla funktioner visas på skärmbilden [Startsida]. Du kan lägga in genvägar till ofta använda program och webbsidor på skärmbilden [Startsida]. Ikonerna för de nya genvägarna visas på skärmbilden [Startsida]. Programmen och webbsidorna kan öppnas genom att du helt enkelt trycker på genvägsikonerna. Du öppnar skärmbilden [Startsida] genom att trycka på knappen [Startsida] CMR [Kopiator] Tryck här när du vill kopiera. Mer information om hur du använder kopieringsfunktionen finns i Copy/ Document Server. 2. [Skrivare] Tryck här när du vill ställa in så att du kan använda maskinen som skrivare. Mer information om hur du anger inställningar för att kunna använda skrivarfunktionen finns i Print. 3. [Dokumentserver] Tryck här om du vill spara eller skriva ut dokument på maskinens hårddisk. Mer information om hur du använder Dokumentserverfunktionen, finns i Copy/ Document Server. 4. Genvägsikon Du kan lägga in genvägar till program och webbsidor på skärmbilden [Startsida]. Mer information om hur du lägger till genvägar finns i s. 40 "Lägga till ikoner på [Startsidan]". Programnumret visas längst ner till vänster på genvägsikonen. 39

42 2. Getting Started 5. Startsida Du kan lägga in en bild på skärmbilden [Startsida], till exempel företagets logotyp. Instruktioner för hur du ändrar bild på startsidan finns i Convenient Functions. 6. [Skanner] Tryck här om du vill skanna original och spara bilderna som filer. Mer information om hur du använder skannerfunktionen finns i Scan. 7. [Fax] Tryck här när du vill skicka eller ta emot fax. Mer information om hur du använder faxfunktionen finns i Fax. 8. [Webbläsare] 9. / Tryck här om du vill öppna webbsidor. Mer information om hur du använder webbläsarfunktionen finns i Convenient Functions. Används för att bläddra mellan sidor när alla ikoner inte får plats på bara en sida. Lägga till ikoner på [Startsidan] Med webbläsarfuntkionen kan du lägga till genvägar till program som lagras i kopiator-, fax- eller skannerläget, eller till webbsidor som ligger under Favoriter. Du kan även granska ikoner för funktioner och inbyggda program som du tagit bort från [Startsidan]. Genvägar till program som lagras idokumentserver-läge kan inte registreras till [Startsida]. Genvägar med namn på max 32 tecken kan visas på en standardskärm. Om namnet på genvägen överstiger 32 tecken kommer det 32:a tecknet ersättas med "...". På en förenklad skärm kan endast 30 tecken visas. Om namnet på genvägen överstiger 30 tecken kommer det 30:e tecknet ersättas med "...". Mer information om programmering finns i s. 44 "Lägga till funktioner i ett program". Mer information om hur du lägger till webbsidor i Favoriter finns i Convenient Functions. Genvägar till webbsidor som lagts till under Favorit per användare kan inte registreras på [Startsidan]. Lägg till webbsidor i Vanliga favoriter för att kunna lägga till genvägar. Mer information om olika typer av Favoriter finns i Convenient Functions. Mer information om att lägga till genvägar med hjälp av [Program] finns i Convenient Functions. Du kan lägga till upp till 72 funktions- och genvägsikoner. Radera oanvända ikoner om gränsen är uppnådd. Mer information finns i Funktioner. Du kan byta plats på ikoner. Mer information finns i Funktioner. 40

43 Hur du använder [Startsidan] Lägga till ikoner på [Startsidan] med Web Image Monitor 1. Starta Web Image Monitor. Information finns i Anslut maskinen/systeminställningar. 2. Logga in på Web Image Monitor som administratör. Information finns i Säkerhetsguide. 3. Peka på [Enhetshantering] och klicka sedan på [Hantering av startsida]. 4. Klicka på [Redigera ikoner]. 5. Peka på [ Ikon kan läggas till.] på den plats där du vill lägga till och klicka sedan på [ Lägg till]. 6. Välj den funktions- eller genvägsikon du vill lägga till. 7. Klicka fyra gånger på [OK]. Lägga till ikoner på [Startsidan] med Användarverktyg Så här gör du för att skapa en genväg till ett kopieringsprogram på [Startsidan]. 1. Lägg till ett program. 2. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 3. Tryck på [Redigera startsida]. CMR633 41

44 2. Getting Started 4. Tryck på [Lägg till ikon]. 5. Tryck på [Välj ikon att lägga till]. 6. Tryck på [Program]. 7. Tryck på [Kopieringsprogram]. 42

45 Hur du använder [Startsidan] 8. Markera det program du vill lägga till. 9. Tryck på [Välj mottagare]. 10. Välj en plats där [Tom] visas. 11. Tryck på [Avsluta]. 12. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Tryck på [ ] i det övre högra hörnet på skärmen [Välj mottagare] för att kontrollera läget på den förenklade skärmen. 43

46 2. Getting Started Lägga till funktioner i ett program Antalet program som kan läggas till varierar beroende på funktionerna. Kopiator: 25 program Dokumentserver: 25 program Fax: 100 program Skanner: 25 program Följande inställningar kan läggas till i program: Kopiator: Färgläge, papperskassett, Orig. (Inställningar för original), Auto förminska/förstora, Förmin/Först (Förminska/Förstora), Andra funktioner (Andra funktioner), antal kopior Dokumentserver (på den första utskriftsskärmen): Fax: 2-sidig: Boktyp, 2-sidig: Blocktyp, Sortera, Andra funktioner (Andra funktioner), antal utskrifter Överföringstyp, minnesöverföring/direkt överföring, Välj mottagare från adressboken (med undantag för mappmottagare), Manuell inm, Rapport, överf.status, Skicka inställningar (med undantag för Ämne och Avsändarnamn) Skanner: Original, Skicka inställningar (med undantag för Filnamn, Säkerhetsinställn. i Filtyp, Avsändarnamn, ochanvändarnamn och Lösenord i Lagra fil) Det här avsnittet visar hur du lägger till funktioner i ett program, kopiatorfunktionen fungerar som exempel. 1. Tryck på knappen [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Kopiator] på [Startsidan]. CMR Redigera kopieringsinställningarna så att alla funktioner du vill ha lagrade i ett program är valda. 44

47 Lägga till funktioner i ett program 3. Tryck på [Programmera]. 4. Tryck på [Program]. CMT Tryck på programnumret du vill lägga till. 6. Ange programnamn. 7. Tryck på [OK]. 8. Tryck på [Avsluta] två gånger. Hur många tecken som får anges i programnamnet varierar utifrån funktion enligt följande: Kopiator: 34 tecken Dokumentserver: 34 tecken Fax: 20 tecken Skanner: 34 tecken När ett angivet program registrerats som standard blir dess värden standardinställningar som visas utan att du trycker på [Programmera] när lägen raderas eller återställs och efter att maskinen startas. Se Convenient Functions. När kassetten du angett i ett program är tom, och om det finns mer än en papperskassett som innehåller samma pappersformat, kommer den papperskassett som prioriterats i [Kassettprioritet: Kopiator] eller [Kassettprioritet: fax] under fliken [Kassettpprinställningar] att väljas först. Mer information finns i Connecting the Machine/ System Settings. Program raderas inte när du slår av strömmen eller trycker på [Återställ] om inte programmet raderas eller skrivs över med avsikt. 45

48 2. Getting Started Programnummer med intill sig har redan inställningar gjorda. Program kan läggas till på [Startsidan] och enkelt hämtas fram. Mer information finns i Convenient Functions och s. 40 "Lägga till ikoner på [Startsidan]". Genvägar till program som lagras idokumentserver-läge kan inte registreras till [Startsida]. Exempel på program Kopieringsläge Programmera namn Ekonomikopierin g Miniatyrkopia Programbeskrivning Ange [Kombin. 2 sidor] under [Kombinera] i [Andra funktioner]. Ange [Kombin. 1 sida] under [Kombinera] i [Andra funktioner]. Effekt Du kan spara på papper och toner. Du kan kopiera upp till fyra sidor på ett ark, så att du kan spara papper. Skannerläge Programmera namn Enkel pdfskanning Högkomprimera d PDF-skanning Långtidslagrad skanning Skanning av digital signatur Programbeskrivning På [Skicka inställningar], välj [Fullfärg] under [Typ av original] och välj [PDF] under [Filtyp]. Ange sedan företagsdetaljer som "Londonfilialen: daglig rapport" under [Filnamn]. Under [Skicka inställningar], välj [Fullfärg] under [Typ av original] och [PDF, Hög kompr. ] under [Filtyp]. Välj [PDF/A] under [Filtyp] i [Skicka inställningar]. I [Skicka inställningar], ange [PDF], [PDF, Hög kompr. ] eller [PDF/A] i [Filtyp] och ange även [Digital signatur]. Effekt Du kan effektivt skanna dokument. Du kan komprimera datastorleken för skannade dokument så att du kan skicka och lagra dem. Det är enkelt att digitalisera dokument till "PDF/A"-format, som är lämpligt för dokument som ska sparas länge. Du kan lägga till en digital signatur på viktiga dokument, som avtal, så att eventuella försök att ändra uppgifter kan identifieras. 46

49 Lägga till funktioner i ett program Programmera namn Dela fil inför skanning Högupplöst skanning Skanning av dokumentbuntar Programbeskrivning Ange [Dela] i [Skicka inställningar]. Ange inställningar för att spara skannad information i TIFF-format. Ange även en högre upplösning under [Upplösning] i [Skicka inställningar]. Ange [Bunt] i [Skicka inställningar]. Effekt Du kan skanna ett flersidigt original som en enda fil genom att separera det i grupper om ett visst antal sidor. Skannade dokument behåller det mesta av detaljerna från originalen och storleken på informationen kan vara väldigt omfattande. Du kan tillämpa multipla skanningar på ett stort antal original och skicka de skannade originalen. Faxläge Programmera namn Faxmeddelande om sändresultat Faxa på angiven tid Skicka fax avdelningsvis Programbeskrivning Välj [Förhandsgranska] och ange [Överföringsres. för epost] i [Skicka inställningar]. Ange [Skicka senare] i [Skicka inställningar]. Ange [Skriv ut faxrubrik] under [Inställningar för alternativ] i [Skicka inställningar]. Effekt Du kan kontrollera om överföringsinställningarna är rätt både före och efter sändning. Du kan skicka ett fax vid en angiven tidpunkt. Den här inställningen kan användas om mottagaren anger adresser för vidarebefordring utifrån avsändare. Beroende på vilka tillval som installerats kan vissa funktioner inte läggas till. Mer information finns i Getting Started. Programnamnen ovan är bara exempel. Du kan namnge programmen utifrån dina intentioner. Beroende på dina företagsuppgifter eller på vilka dokumenttyper som ska skannas kan du inte rekommenderas att lägga till program. 47

50 2. Getting Started Slå av/på strömmen Huvudströmbrytaren sitter på maskinens högra sida. När huvudströmbrytaren stängs av slocknar huvudströmindikatorn på den högra sidan av kontrollpanelen. Då är maskinens ström bruten. När faxenheten är installerad kan faxminne försvinna om du stänger av med den här strömbrytaren. Använd endast den här strömbrytaren när det verkligen behövs. Slå på huvudströmmen Stäng inte av huvudströmbrytaren omedelbart efter att ha satt på den. Om du gör det kan hårddisken eller minnet skadas, vilket leder till funktionsfel. 1. Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. 2. Slå på huvudströmbrytaren. Huvudströmindikatorn tänds. CMR635 Slå av huvudströmmen Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. När du har slagit av maskinens ström väntar du minst några sekunder innan du slår på den igen. Om meddelandet "Turn main Power Switch off" visas stänger du av maskinen, väntar 10 sekunder och slår sedan på den igen. Slå aldrig på strömmen direkt efter att du stängt av den. 48

51 Slå av/på strömmen Innan du kopplar ur strömkabeln ska du slå av huvudströmbrytaren och se till att huvudströmsindikatorn släcks. Om du inte gör det kan hårddisken eller minnet skadas, vilket kan leda till funktionsfel. Stäng inte av strömmen när maskinen används. 1. Slå av huvudströmbrytaren. Huvudströmsindikatorn slocknar. 49

52 2. Getting Started När autentiseringsfönstret visas Om Grundläggande autentisering, Autentisering av Windows, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver har aktiverats, visas autentiseringsfönstret på displayen. Maskinen blir endast tillgänglig att använda efter att du har angivit ditt Användarnamn och Lösenord. Om Autentisering av användarkod är aktiverat kan du inte använda maskinen förrän du har angivit en Användarkod. När du kan använda maskinen kan man säga att du är inloggad. När du inte längre har användarstatus kan man säga att du har loggat ut. Om du har loggat in på maskinen måste du se till att att logga ut dig igen för att förhindra obehörig användning. Fråga administratören om Användarnamn, Lösenord och Användarkod. Mer information om användarautentisering finns i Säkerhetsguide. Användarkoden som ska anges vid Autentisering av användarkod är det numeriska värde som angetts i Adressboken som "Användarkod". Autentisering av användarkod Använda kontrollpanelen Det här avsnittet förklarar hur du loggar in på maskinen via kontrollpanelen när Autentisering av användarkod är aktiverad. Om Autentisering av användarkod är aktivt visas en skärm som uppmanar dig att ange en Användarkod. 1. Ange en Användarkod (upp till åtta siffror) och tryck sedan på [OK]. Logga in från kontrollpanelen Det här avsnittet förklarar hur du loggar in på maskinen när Grundläggande autentisering, Windowsautentisering, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver är inställt. 50

53 När autentiseringsfönstret visas 1. Tryck på [Logga in]. 2. Ange ett Användarnamn och tryck sedan på [OK]. 3. Ange ett Lösenord och tryck sedan på [OK]. När användaren är autentiserad visas skärmen för den funktion du använder. Logga ut via kontrollpanelen Det här avsnittet förklarar hur du loggar ut när Grundläggande autentisering, Autentisering av Windows, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver är inställt. För att förhindra att maskinen används av obehöriga, bör du alltid logga ut när du slutar använda maskinen. 1. Tryck på tangenten [Logga in/logga ut]. 2. Tryck på [Ja]. CMR636 51

54 2. Getting Started Placering av original Placera original på originalglaset (huvudsakligen Europa) Lyft inte ADF-enheten med kraft. Om så sker kan ADF-enhetens lucka öppnas eller skadas. 1. Lyft upp dokumentmataren eller originalglaslocket. 2. Placera originalet med texten ner mot originalglaset. Originalet ska placeras mot det bakre vänstra hörnet. Börja med första sidan som ska skannas. 1 CMS Utgångsläge 3. Stäng dokumentmataren eller originalglaslocket. Placera original på originalglaset (huvusakligen Asien) Lyft inte ADF-enheten med kraft. Om så sker kan ADF-enhetens lucka öppnas eller skadas. 1. Lyft dokumentmatarenheten. 2. Placera originalet med texten ner mot originalglaset. Originalet ska placeras mot det bakre vänstra hörnet. Börja med första sidan som ska skannas. 52

55 Placering av original 1 CMS Utgångsläge 3. Sänk dokumentmataren. Placera original på originalglaset (huvudsakligen Nordamerika) Lyft inte ADF-enheten med kraft. Om så sker kan ADF-enhetens lucka öppnas eller skadas. 1. Lyft dokumentmatarenheten. 2. Placera originalet med texten ner mot originalglaset. Originalet ska placeras mot det bakre vänstra hörnet. Börja med första sidan som ska skannas. 1 CMS Utgångsläge 3. Sänk dokumentmataren. 53

56 2. Getting Started Placera original i den automatiska dokumentmataren Var noga med att inte ladda originalet slarvigt. Det kan få maskinen att visa ett meddelande om felmatning. Var också noga med att inte placera original eller andra objekt på den övre luckan. Annars kan det bli fel på maskinen. 1. Justera originalguiderna enligt originalformat. 2. Placera originalen i rät vinkel och med texten uppåt i dokumentmataren. Placera inte fler original än till gränsmarkeringen. Första sidan ska ligga överst. Vid placering av original som är längre än A4 eller 8 1 / 2 11, ska du dra ut förlängningarna. 1 2 CMS Gränsmarkering 2. Originalguider 54

57 3. Copy Det här kapitlet beskriver vanliga kopiatorfunktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Copy/ Document Server på medföljande CD-ROM-skiva. Grundfunktion Du kopierar original genom att placera dem på originalglaset eller i dokumentmataren. På originalglaset lägger du på den första sidan som ska kopieras först. I dokumentmataren lägger du i originalen så att den första sidan ligger överst. (huvudsakligen Europa) För att placera original på originalglaset, se s. 52 "Placera original på originalglaset (huvudsakligen Europa)". (huvudsakligen Asien) För att placera original på originalglaset, se s. 52 "Placera original på originalglaset (huvusakligen Asien)". (huvudsakligen Nordamerika) För att placera original på originalglaset, se s. 53 "Placera original på originalglaset (huvudsakligen Nordamerika)". För att placera original i dokumentmataren, se s. 54 "Placera original i den automatiska dokumentmataren". Om du kopierar på annat papper än vanligt papper anger du papperstyp i Användarverktyg utifrån vilken vikt pappret du använder har. Mer information finns i Connecting the Machine/ System Settings. I det följande förklaras hur det går till att kopiera på papper vars format och riktning exakt matchar originalets. 1. Tryck på knappen [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Kopiator] på [Startsida]. CMR612 55

58 3. Copy 2. Kontrollera att inga tidigare inställningar finns kvar. Om tidigare inställningar ligger kvar trycker du på [Återställ]. 3. Välj den papperskassett som innehåller papper med samma format och riktning som originalen. 4. Kontrollera att [Använd inst. för kassett] är valt. När [Använd inst. för kassett] markeras kommer pappersformat och -riktning för den kassett du markerat att visas i [Orig.]. 5. Placera originalen. 6. Gör önskade inställningar. 7. Ange antalet kopior med siffertangenterna. Det maximala kopieantalet som kan anges är Tryck på [Start]. När du lägger original på originalglaset trycker du på knappen [ Några funktioner som t.ex. buntläge kan kräva att du trycker på [ dokumentmataren. Följ instruktionerna som visas på skärmen. ] när originalen har lästs in. ] vid placering av original i 9. När du har kopierat färdigt trycker du på [Återställ] så att alla inställningar återställs. 56

59 Auto förm/förstor Auto förm/förstor Maskinen räknar automatiskt ut reproduktionsgraden baserat på originalformat och det papper som du angett. Maskinen roterar, förstorar eller förminskar bilden på originalbilen så att de passar in på pappret. CKN008 Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. Om du väljer reproduktionsgrad efter att ha tryckt på [Auto förm/förstor] avbryts [Auto förm/ förstor] och bilden kan inte roteras automatiskt. Detta är användbart om du vill kopiera original av olika format till papper med samma format. Om riktningen som ditt original är placerat i skiljer sig från riktningen på pappret du kopierar till så kommer maskinen att rotera originalbilden med 90 grader och passa in den till kopieringspappret (Rotera kopia). Mer information om hur man roterar kopior finns i Copy/ Document Server. 1. Tryck på [Orig.]. 2. Tryck på [Originalets riktning]. 57

60 3. Copy 3. Välj originalriktning, och klicka sedan på [OK]. 4. Tryck på [Originalets format]. 5. Ange originalformat och tryck sedan på [OK] två gånger. 6. Tryck på [Auto förminska/förstora]. 7. Välj papperskassett. 8. Lägg i originalen och tryck på [Start]. 58

61 Duplexkopiering Duplexkopiering Kopierar två 1-sidiga ark eller ett 2-sidigt ark till ett 2-sidigt ark. Under kopiering flyttas bilden för att möjliggöra en bindningsmarginal. CKN009 Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. Det finns två typer av duplex. 1-sidigt 2-sidigt 2-sidigt Kopierar två 1-sidiga ark på ett 2-sidigt ark. 2-sidigt Kopierar ett 2-sidigt ark på ett annat 2-sidigt ark. Den färdiga kopian kommer att variera beroende på i vilken riktning du placerade dina original ( eller ). Originalriktning och färdiga kopior Om du vill kopiera på båda sidorna av pappret väljer du riktning på original och kopia utifrån hur du vill att kopian ska se ut. Original Placering av original Originalets riktning Riktning Kopia Boktyp Blocktyp 59

62 3. Copy Original Placering av original Originalets riktning Riktning Kopia Boktyp Blocktyp 1. Tryck på[andra funktioner]. 2. Tryck på [Duplex]. 3. Välj [1-sidigt 2-sidigt] eller [2-sidigt 2-sidigt] beroende på hur du vill att dokumentet ska skrivas ut. För att ändra riktning på originalet eller kopian, tryck på [Riktning]. För att ange att originalets riktning är antingen läsbart eller icke läsbart, tryck på [Originalets riktning]. 4. Tryck på [OK] två gånger. 5. Välj papperskassett. 6. Lägg i originalen och tryck på [Start]. 60

63 Duplexkopiering Ange originalets och kopians riktning Markera riktning för original och kopior om originalet är tvåsidigt eller om du vill kopiera till båda sidor av pappret. Boktyp Blocktyp CKN011 CKN Tryck på [Riktning]. 2. Markera [Boktyp] eller [Blocktyp] för [Originalet] om originalet är tvåsidigt. 3. Markera [Boktyp] eller [Blocktyp] för [Kopian]. 4. Tryck på [OK]. 61

64 3. Copy Kombinerad kopiering I det här läget kan du välja en reproduktionsgrad automatiskt och kopiera originalen på ett enda ark kopieringspapper. Maskinen väljer en reproduktionsgrad mellan 25 och 400 %. Om originalets riktning är en annan än kopieringspapprets roteras bilden automatiskt 90 så att kopian blir rätt. Originalriktning och bildposition för Kombinera Bildplaceringen i Kombinera blir annorlunda beroende på originalriktning och på hur många original som ska kombineras. Stående ( ) original CNU005 Liggande ( ) original Placera original (original placerade i dokumentmataren) Standardplaceringen för kopior som kombineras är [Från vänster till höger]. Om du vill ha kopiorna från höger till vänster lägger du originalen upp och ner i dokumentmataren. Original som läses från vänster till höger CNU006 62

65 Kombinerad kopiering CKN010 Original som läses från höger till vänster CKN017 Kombinera på 1 sida Kombinera flera sidor på en sida på ett ark. CKN014 Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. Det finns fyra typer av 1-sidigt Kombinera. 1-sidigt, 2 original Kombin. 1 sida Kopierar två 1-sidiga original till en sida av ett ark. 1-sidigt, 4 original Kombin. 1 sida Kopierar fyra 1-sidiga original till en sida av ett ark. 2-sidigt, 2 sidor Kombin. 1 sida Kopierar ett 2-sidigt original till en sida av ett ark. 63

66 3. Copy 2-sidigt, 4 sidor Kombin. 1 sida Kopierar två 2-sidiga original till en sida av ett ark. 1. Tryck på [Orig.]. 2. Tryck på [Originalets format]. 3. Ange originalformat och tryck sedan på [OK] två gånger. 4. Tryck på[andra funktioner]. 5. Tryck på [Kombinera]. 6. Markera [1-sidigt] eller [2-sidigt] under [Original:]. Om du markerade [2-sidigt] kan du ändra riktningen genom att trycka på [Riktning]. För att ange att originalets riktning är antingen läsbart eller icke läsbart, tryck på [Originalets riktning]. 7. Tryck på [Komb. 1 sida]. 8. Välj antalet original som ska kombineras. 9. Tryck på [OK] två gånger. 10. Välj papperskassett. 11. Lägg i originalen och tryck på [Start]. 2-sidigt kombinera Kombinerar olika originalsidor till två sidor av ett ark. 64

67 Kombinerad kopiering CKN074 Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. Det finns fyra typer av 2-sidigt kombinera. 1-sidigt, 4 original Kombin. 2 sidor Kopierar fyra 1-sidiga original till ett ark med två sidor per sida. 1-sidigt, 8 original Komb. 2 sidor Kopierar åtta 1-sidiga original till ett ark med fyra sidor per sida. 2-sidigt, 4 sidor Kombin. 2 sidor Kopierar två 2-sidiga original till ett ark med två sidor per sida. 2-sidigt, 8 sidor Komb. 2 sidor Kopierar fyra 2-sidiga original till ett ark med fyra sidor per sida. 1. Tryck på [Orig.]. 2. Tryck på [Originalets format]. 3. Ange originalformat och tryck sedan på [OK] två gånger. 4. Tryck på[andra funktioner]. 5. Tryck på [Kombinera]. 6. Markera [1-sidigt] eller [2-sidigt] under [Original:]. För att ange att originalets riktning är antingen läsbart eller icke läsbart, tryck på [Originalets riktning]. 65

68 3. Copy 7. Tryck på [Komb. 2 sidor]. 8. Tryck på [Riktning]. 9. Markera [Boktyp] eller [Blocktyp] för [Original:] och/eller [Kopia:] och tryck på [OK]. 10. Välj antalet original som ska kombineras. 11. Tryck på [OK] två gånger. 12. Välj papperskassett. 13. Lägg i originalen och tryck på [Start]. 66

69 Att kopiera på anpassat pappersformat från sidoimatningsfacket Att kopiera på anpassat pappersformat från sidoimatningsfacket Pappersformat med en horisontal längd på 139,0-600,0 mm (5,48-23,62 tum) och en vertikal längd på 76,2-216,0 mm (3,00-8,50 tum) kan matas in via sidoinmatningsfacket. Observera att begränsningen på det horisontella och vertikala formatet varierar beroende på vilka tillval som är installerade. När utskrifter levereras till det 2:a interna utmatningsfacket: Horisontell längd: 210,0-600,0 mm (8,27-23,62 tum), vertikal längd: 139,7-216,0 mm (5,50-8,50 tum) 1. Placera pappret med textsidan ner i sidoinmatningsfacket. Sidoinmatningsfacket ( 2. Tryck på [ ]. 3. Tryck på [Pappersformat]. 4. Tryck på [Anpassat format]. ) väljs automatiskt. 5. Skriv in det horisontella formatet med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 6. Skriv in det vertikala formatet med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 7. Tryck på [OK] två gånger. 8. Lägg i originalen och tryck på [Start]. 67

70 3. Copy Kopiera på kuvert I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar på kuvert av både standardformat och anpassade format. Kuvert matas in från sidoinmatningsfacket. Ange papperstjocklek utifrån vikten på kuverten du ska skriva ut på. Information om förhållandet mellan pappersvikt och papperstjocklek samt vilka kuvertformat som kan användas finns i s. 131 "Rekommenderade pappersformat och -typer". Läs mer om hantering av kuvert, vilka kuverttyper som stöds samt hur du fyller på kuvert, här s. 136 "Kuvert". Innan du använder den här funktionen, välj [Kuvert] för [Papperstyp: sidoinmatningsfack] under [Kassettpprinställningar] i Användarverktyg. Mer information finns i Connecting the Machine/ System Settings. Duplexfunktionen kan inte användas med kuvert. Om Duplexfunktionen är markerad trycker du på [1-sid 2-sid: Boktyp] för att avbryta inställningen. För att kopiera på kuvert av anpassat format ska du ange kuvertets mått. Ange horisontell och vertikal längd på kuvertet. CNU010 CNU004 : Horisont. : Vertikalt 68

71 Kopiera på kuvert 1. Placera originalet med texten ner mot originalglaset. Originalet ska placeras mot det bakre vänstra hörnet. 1 CMS Utgångsläge 2. Lägg i kuverten med textsidan nedåt i sidoinmatningsfacket. Sidoinmatningsfacket ( ) väljs automatiskt. 3. Tryck på [ ]. 4. Tryck på [Pappersformat]. 5. Ange kuvertformat och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [OK]. 7. Tryck på [Start]. 69

72 3. Copy Sortera Maskinen sorterar kopiorna som uppsättningar i ordningsföljd. CKN018 Beroende på vilka tillval som finns installerade på din maskin är det möjligt att den här funktionen inte är tillgänglig. Mer information finns i Getting Started. 1. Tryck på[andra funktioner]. 2. Tryck på [Sortera] och tryck sedan på [OK]. 3. Ange antalet kopieuppsättningar med siffertangenterna. 4. Välj papperskassett. 5. Lägg i originalen och tryck på [Start]. Ändra antalet uppsättningar Du kan ändra antalet uppsättningar under pågående kopiering. Denna funktion kan bara användas om funktionen Sortera är vald. 1. Tryck på [Stopp] när "Kopierar..." visas. 70

73 Sortera 2. Ange antalet kopieuppsättningar med siffertangenterna. 3. Tryck på [Fortsätt]. Kopieringen börjar igen. 71

74 3. Copy Lagra data på Dokumentservern Dokumentservern gör det möjligt för dig att lagra dokument som läses in via kopieringsfunktionen på hårddisken på den här maskinen. På så sätt kan du skriva ut dem senare med de inställningar du önskar. Du kan konrollera lagrade dokument på skärmbilden Dokumentserver. För mer information om Dokumentservern, se s. 113 "Lagra data". Beroende på vilka tillval som finns installerade på din maskin är det möjligt att den här funktionen inte är tillgänglig. Mer information finns i Getting Started. 1. Tryck på[andra funktioner]. 2. Tryck på [ ]. 3. Tryck på [Lagra fil]. 4. Ange filnamn, användarnamn eller lösenord om det behövs. 5. Tryck på [OK] två gånger. 6. Välj papperskassett. 7. Placera originalen. 8. Gör skanningsinställningar för originalen. 9. Tryck på [Start]. Lagrar skannade original i minnet och skriver ut en uppsättning kopior. Om du vill spara ett annat dokument ska det göras efter att kopiering avslutats. 72

75 4. Fax Det här kapitlet beskriver vanliga faxfunktioner och användningsområden. Mer information finns i Fax på den medföljande CD-ROM-skivan. Grundinstruktioner för överföringar (minnesöverföring) I det här avsnittet ges grundinstruktioner för hur du överför dokument med minnesöverföring. Du kan överföra till fax, IP-fax, Internetfax, e-post eller mapp. Du skicka till olika mottagartyper samtidigt. Vi rekommenderar att du ringer upp mottagaren för en bekräftelse när du skickar viktiga dokument. Om det blir strömavbrott (huvudströmbrytaren stängs av) eller om kontakten dras ur under cirka 12 timmar raderas alla dokument som finns lagrade i minnet. När strömmen slås på igen skrivs en felrapport ut där du kan se vilka filer som raderats. Se information i handboken Troubleshooting. 1. Tryck på [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Fax] på skärmbilden [Startsida]. CMR Kontrollera att det står "Klar" på skärmen. 3. Se till att [Omg.överf. ] inte är markerad. 4. Lägg originalet i dokumentmataren. 73

76 4. Fax 5. Konfigurera inställningarna för skanning och överföring i "Skicka inställningar". 6. Ange en mottagare. Du kan manuellt ange mottagarnummer eller -adress eller välja från adressboken genom att trycka på mottagartangenten. Om du råkar göra fel trycker du på tangenten [Radera] och gör ett nytt försök. 7. När du skicker ett och samma original till flera mottagare (gruppöverföring) anger du nästa mottagare. 8. Om du skickar dokument till internetfax eller e-postmottagare eller aktiverar funktionen "Överföringsres. för epost" måste du ange en avsändare. 9. Tryck på [Start]. Skicka original med hjälp av originalglaset (minnesöverföring) 1. Se till att [Omg.överf. ] inte är markerad. 2. Placera den första originalsidan på originalglaset med textsidan ner. 3. Ange en mottagare. 4. Ange de skanningsinställningar du önskar. 5. Tryck på [Start]. 6. Placera nästa original på originalglaset inom 60 sekunder när du ska skicka flera original, upprepa sedan steg 4 och 5. Upprepa detta steg för varje sida. 7. Tryck på [ ]. Maskinen ringer upp mottagaren och påbörjar överföringen. 74

77 Grundinstruktioner för överföringar (minnesöverföring) Registrera en faxmottagare 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 3. Tryck på [Ny progr.]. 4. Tryck på[namn]. 5. Tryck på [Namn]. Displaypanelen för namn visas. 6. Ange namn och tryck på [OK]. 7. Tryck på [ ] för att visa [Titel 1], [Titel 2] och [Titel 3]. 8. Tryck på [Titel 1], [Titel 2] eller [Titel 3] för att välja den klassificering du vill använda. Följande tangenter kan väljas: [Ofta anv]: Läggs till på den sida som visas först. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] till [10]: Läggs till i listan över poster i vald rubrik. Du kan välja [Ofta anv] och en knapp till för varje titel. 9. Tryck på [OK]. 10. Tryck på [Avsluta]. 11. Tryck på [Faxmottagare]. 12. Tryck på [Faxmottagare]. 13. Ange faxnumret med siffertangenterna och tryck på [OK]. 75

78 4. Fax 14. Ange ytterligare inställningar som "SUB-kod", "SEP-kod" och "Internationellt sändläge". För att ange [SUB-kod], [SEP-kod] eller [Sub-adress/UUI] tryck på [Avanc. funk ]. 15. Tryck på [OK]. 16. Tryck på [Avsluta]. 17. Tryck på [OK]. 18. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Radera en faxmottagare Om du raderar en mottagare som t.ex. har angetts som leveransmottagare, kan meddelanden till mottagarens registrerade personliga boxar inte levereras. Kontrollera därför inställningarna i faxfunktionen innan du raderar mottagare. 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 3. Tryck på [Ändra]. 4. Tryck på [Faxmottagare]. 5. Välj det namn vars faxmottagare du vill ta bort. Tryck på namntangenten eller ange det registrerade numret med siffertangenterna. Du kan söka efter registrerat namn, användarkod, faxnummer, mappnamn, e-postadress eller IPfaxmottagare. 6. Tryck på [Faxmottagare]. 7. Tryck på [Faxmottagare]. 8. Tryck på [Nollstl.] och tryck sedan på [OK]. 9. Tryck på [OK]. 10. Tryck på [Avsluta]. 11. Tryck på [OK]. 12. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 76

79 Överföra och samtidig kontrollera anslutning till mottagare (omgående överföring) Överföra och samtidig kontrollera anslutning till mottagare (omgående överföring) Med omgående överföring kan du skicka dokument samtidigt som du kontrollerar att anslutningen till mottagaren fungerar. Du kan ange fax- eller IP-faxmottagare. Om du anger Internetfax-, e-post-, mappmottagare eller mottagargrupp eller flera mottagare ändras överföringsläget automatiskt till Minnesöverföring. Vi rekommenderar att du ringer upp mottagaren för en bekräftelse när du skickar viktiga dokument. 1. Tryck på [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Fax] på skärmbilden [Startsida]. CMR Kontrollera att det står "Klar" på skärmen. 3. Tryck på [Omg.överf. ]. 4. Lägg originalet i dokumentmataren. 5. Välj de skanningsinställningar du önskar. 6. Ange en mottagare. Om du råkar göra fel trycker du på tangenten [Radera] och gör ett nytt försök. 7. Tryck på [Start]. 77

80 4. Fax Skicka original med hjälp av originalglaset (omgående överföring) 1. Tryck på [Omg.överf. ]. 2. Lägg den första sidan på originalglaset med textsidan ner. 3. Ange en mottagare. 4. Ange de skanningsinställningar du önskar. 5. Tryck på [Start]. 6. Placera nästa original på originalglaset inom 10 sekunder då du skickar flera original, upprepa sedan steg 4 och 5. Upprepa detta steg för varje sida. 7. Tryck på [ ]. 78

81 Avbryta en överföring Avbryta en överföring I detta avsnitt förklaras hur man avbryter en faxöverföring. Avbryta en överföring innan dokumentet har skannats Gör så här för att avbryta en överföring innan du tryckt på [Start]. 1. Tryck på [Återställ]. CMK001 Avbryta en överföring medan dokumentet skannas Gör så här för att avbryta skanning eller överföring av dokument medan det skannas. 1. Tryck på [Stopp]. CMK Tryck på [Avbr skanning] eller [Avbryt överf.]. Beroende på vilket överföringsläge och vilken funktion du använder visas antingen [Avbr skanning] eller [Avbryt överf.]. 79

82 4. Fax Avbryta en överföring efter originalet har skannats in (Medan en överföring pågår) Gör så här för att radera en fil som skickas efter originalet har skannats in. All skannad information raderas från minnet. 1. Tryck på [Stopp]. CMK002 Du kan också trycka på [Kommstatus/skriv ut] och sedan på [Kontrollera/Stoppa överföringsfil]. 2. Tryck på [Lista ö stndbyfilr]. 3. Markera den fil som du vill avbryta. Om önskad fil inte visas trycker du på [ ] eller [ ] för att hitta den. 4. Tryck på [Avbryt överf.]. Upprepa steg 3 till 4 för att avbryta en annan fil. 5. Tryck på [OK]. 6. Tryck på [Avsluta]. När du har tryckt på [Kontrollera/stoppa överföringsfil] under [Kommstatus/skriv ut] i steg 1, tryck på [Avsluta] två gånger. Avbryta en överföring efter originalet har skannats in (Innan överföringen har startat) Gör så här för att radera en fil som finns lagrad i minnet innan dess överföring har startat. 80

83 Avbryta en överföring 1. Tryck på [Kommstatus/skriv ut]. 2. Tryck på [Kontrollera/stoppa sändningsfil]. 3. Tryck på [Visa fillista]. 4. Markera den fil som du vill avbryta. Om önskad fil inte visas trycker du på [ ] eller [ ] för att hitta den. 5. Tryck på [Avbryt överf.]. Upprepa steg 4 till 5 för att avbryta en annan fil. 6. Tryck på [OK]. 7. Tryck på [Avsluta] tre gånger. 81

84 4. Fax Skicka vid en angiven tidpunkt (skicka senare) Genom att använda denna funktion kan du ställa in maskinen för att senarelägga överföringen av faxdokumentet till en tid som du anger. Detta gör det möjligt att utnyttja tider med lägre telekostnader utan att du behöver vara vid maskinen vid dessa tidpunkter. Den här funktionen används med minnesöverföring. Omgående sändning är inte tillgänglilg. Om maskinen stängs av under cirka 12 timmar förloras alla faxdokument som lagrats i minnet. Om dokument förloras pga. detta skrivs en strömavbrottsrapport ut automatiskt när maskinen slås på igen. Använd den här rapporten för att kontrollera listan med förlorade dokument. Se information i handboken Troubleshooting. 1. Tryck på [Skicka inställningar]. 2. Tryck på [ ] och tryck sedan på [Skicka senare]. 3. Ange tiden och tryck på [ ]. (huvudsakligen Europa och Asien) Ange tiden (24-timmarsformat) med siffertangenterna. (huvudsakligen Nordamerika) Ange tiden med siffertangenterna och tryck sedan på [AM] eller [PM]. När du anger tal under 10 ska du lägga till en nolla i början. 4. Tryck på [OK] två gånger. 82

85 Lagra ett dokument Lagra ett dokument Du kan lagra och skicka ett dokument samtidigt. Du kan även endast lagra ett dokument. Följande uppgifter kan anges för lagrade dokument: Användarnamn Filnamn Du kan ställa in denna funktion om så krävs för att veta vilken användare och vilka avdelningar som är lagrade i maskinen. Användarnamn kan väljas från adressboken eller skrivas in manuellt. Du kan namnge lagrade dokument. Om du inte anger något namn får de skannade dokumenten automatiskt namn som FAX0001 eller FAX0002. Lösenord Du kan ställa in denna funktion så att den inte sänder till icke angivna personer. Ett nummer med fyra till åtta siffror kan anges som lösenord. Filuppgifterna kan även ändras efter att filerna sparats. 1. Placera originalet och gör önskade skannerinställningar. Ange inställningen i "Originalriktning" korrekt. Om du inte gör det kommer riktningen av originalet inte att visas korrekt i förhandsgranskning. 2. Tryck på [Skicka inställningar]. 3. Tryck på [ ] tre gånger och tryck sedan på [Lagra fil]. 4. Välj [Lagra till hårddisk] eller [Lagra till HD skicka]. Välj [Lagra till HD skicka] för att skicka dokument efter de har lagrats. Välj [Lagra till hårddisk] för att lagra dokument. 83

86 4. Fax 5. Ställ in användarnamn, filnamn och lösenord efter behov. Användarnamn Tryck på [Användarnamn] och välj ett användarnamn. Om du vill ange ett icke programmerat användarnamn trycker du på [Manuell inm] och skriver sedan in namnet. När du har angett namnet trycker du på [OK]. Filnamn Tryck på [Filnamn], skriv in ett filnamn och tryck sedan på [OK]. Lösenord Tryck på [Lösenord], ange ett lösenord med hjälp av siffertangenterna och tryck sedan på [OK]. Ange lösenordet på nytt för att bekräfta och tryck på [OK]. 6. Tryck på [OK] två gånger. 7. Om du har valt [Lagra till HD skicka] måste du ange mottagaren. 8. Tryck på [Start]. Skicka lagrade dokument Maskinen skickar dokument som har lagrats i Dokumentservern med faxfunktionen. Dokumenten som är lagrade i Dokumentservern kan skickas flera gånger, tills de raderas. Lagrade dokument skickas med de skanningsinställningar som gjordes när de lagrades. Du kan välja följande överföringsmetoder: Original lagrad fil Maskinen skickar originalen och sedan lagrade filer. Lagrad fil original Maskinen skickar de lagrade filerna, sedan originalen. Funktionen kan inte användas tillsammans med följande funktioner: Omgående överföring Parallell minnessändning Ring upp med luren på 84

87 Lagra ett dokument Manuell uppringning 1. Tryck på [Skicka inställningar]. 2. Tryck på [ ] fyra gånger och tryck sedan på [Välj lagrad fil]. 3. Välj dokument som ska skickas. När flera dokument väljs sänds de i den ordning de valdes. Tryck på [Filnamn] för att placera dokumenten i alfabetisk ordning. Tryck på [Datum] för att placera dokumenten i ordning enligt programmerat datum. Tryck på [Kö] för att arrangera ordningen på dokumenten som ska skickas. För att få fram detaljerad information om lagrade dokument ska du trycka på [Detaljer]. Tryck på tangenten Miniatyrer för att byta visning till miniatyrer på skärmen. 4. Om du väljer ett dokument med ett lösenord, ange lösenordet med hjälp av siffertangenterna och tryck sedan på [OK]. 5. Du måste ange "Överföringsmetod". Tryck på [Överföringsmetod] och välj [Original lagrad fil] eller [Lagrad fil original] och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [OK] två gånger. 7. För att lägga till ett original till de lagrade dokumenten, ska du placera originalet och göra önskade skaninställningar. 8. Ange mottagaren och tryck på [Start]. 85

88 4. Fax Skriva ut journalen manuellt Om du vill skriva ut journalen manuellt väljer du utskriftsmetod: "Alla", "Skriv ut efter filnr." eller "Skriv ut per användare". Alla Skriver ut resultatet av kommunikationerna i ordningsföljd. Skriv ut efter filnr. Skriver endast ut resultaten av kommunikationer angivna av filnummer. Skriv ut per användare Skriver ut kommunikationsrapporter per avsändare. 1. Tryck på [Kommstatus/skriv ut]. 2. Tryck på [Skriv journal]. 3. Välj utskriftsmetod. 4. Om du valde "Skriv ut efter filnr." i steg 3 anger du ett fyrsiffrigt filnummer med siffertangenterna. 5. Om du valde "Skriv ut per användare" i steg 3 väljer du en användare från listan och trycker på [OK]. 6. Tryck på [Start]. 7. Tryck på [Avsluta] två gånger. 86

89 5. Print Det här kapitlet beskriver vanliga skrivarfunktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Print på den medföljande CD-ROM-skivan. Snabbinstallation Du kan enkelt installera skrivardrivrutinerna från den CD-ROM-skiva som medföljer maskinen. Med Snabbinstallation installeras PCL 6-skrivardrivrutinen i nätverksmiljön och standard-tcp/ip-porten väljs. När maskinen är ansluten till en klientdator via en parallellanslutning är skrivarporten inställd på [LPT1]. Det krävs behörighet för att installera drivrutinerna. Logga in som administratör. 1. Stäng alla program. (Stäng inte den här handboken.) 2. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Om dialogrutan [Spela upp automatiskt] öppnas klickar du på [Kör AUTORUN.EXE]. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka på [OK]. 4. Klicka på [Snabbinstallation]. 5. Licensavtalet för programvaran visas i dialogrutan [Licensavtal]. Efter att ha läst avtalet klickar du på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa]. 6. Välj den maskinmodell du vill använda i dialogrutan [Välj skrivare]. För nätverksanslutning via TCP/IP väljer du den maskin vars IP-adress visas i [Anslut till]. Vid parallellanslutning väljer du den maskin vars skrivarport visas i [Anslut till]. 7. Klicka på [Installera]. 8. Konfigurera användarkod, standardskrivare och delad skrivare efter behov. 9. Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto] visas klickar du på [Ja] eller [Fortsätt]. 10. Klicka på [Slutför]. När du uppmanas att starta om datorn ska du starta om den genom att följa instruktionerna som visas. 11. Klicka på [Avsluta] i det första fönstret i installationsprogrammet och ta sedan ut CD- ROM-skivan. 87

90 5. Print Visa skrivardrivrutinens egenskaper I det här avsnittet beskrivs hur du öppnar skrivardrivrutinens egenskaper från [Enheter och skrivare]. Det krävs behörighet för att hantera skrivare för att ändra skrivarens inställningar. Logga in som administratör. Du kan inte ändra skrivarens standardinställningar för enskilda användare. Inställningarna i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller för alla användare. 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen med den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Egenskaper för skrivare]. 88

91 Standardutskrift Standardutskrift Standardinställningen är dubbelsidig utskrift (duplex). Om du vill skriva ut på bara en sida ska du välja [Av] för duplexinställningen. Om du skickar ett utskriftsjobb via USB 2.0 och maskinen står i Energisparläge eller Viloläge kan ett felmeddelande komma upp på din dator när utskriftsjobbet är slutfört. Om så sker, kontrollera om jobbet har skrivits ut. Använda PCL 6-skrivardrivrutinen 1. Klicka på menyknappen högst upp till vänster i WordPads fönster och sedan på [Skriv ut]. 2. I listan [Välj skrivare] väljer du den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Inställningar]. 4. I listan "Jobbyp:" väljer du [Normal utskrift]. 5. I listan "Dokumentformat:" anger du vilket format originalet som ska skrivas ut har. 6. I listan "Riktning:" väljer du [Stående] eller [Liggande] som originalets riktning. 7. I listan "Papperskassett:" anger du vilken papperskassett pappret som du vill skriva ut på ligger i. Om du väljer [Automatval] i listan "Papperskassett:" väljer skrivaren automatiskt en kassett efter angiven pappersformat och typ. 8. I listan "Papperstyp:" anger du vilken typ av papper som ligger i papperskassetten. 9. Välj [Färg] eller [Svartvitt] i listan "Färg/Svartvit:". 10. Om du vill skriva ut flera kopior anger du antal i rutan "Kopior:". 11. Klicka på [OK]. 12. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. 89

92 5. Print Säker utskrift Skicka en säker utskriftsfil 1. Klicka på menyknappen högst upp till vänster i WordPads fönster och sedan på [Skriv ut]. 2. I listan "Välj skrivare" väljer du den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Inställningar]. 4. I listan "Jobbtyp:" klickar du på [Säker utskrift]. 5. Klicka på [Detaljer...]. 6. Skriv in ett användar-id i rutan "Användar-ID:" och sedan ett lösenord i rutan "Lösenord:". 7. Klicka på [OK]. 8. Vid behov ändrar du utskriftsinställningarna. 9. Klicka på [OK]. 10. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. Skriva ut en säker utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen När utskriften är färdig tas den lagrade filen bort. 1. Tryck på tangenten [Startsida] uppe till vänster på kontrollpanelen och tryck på ikonen [Skrivare] på [Startsida]n. CMR612 90

93 Säker utskrift 2. Tryck på fliken [Utskriftsjobb]. 3. Tryck på [Säkra jobb]. 4. Välj de filer du vill skriva ut. Du kan välja alla säkra utskriftsfiler samtidigt genom att trycka på [Alla jobb] efter du valt en fil. 5. Tryck på [Skriv ut]. 6. Ange lösenordet med siffertangenterna och tryck på [OK]. 7. För att ändra dokumentets utskriftsinställningar ska du trycka på [Detalj. inst]. 8. Ange antal kopior med hjälp av siffertangenterna och tryck sedan på [ÅtuptUtskr]. 91

94 5. Print Utskriftskö Skicka en fil i utskriftskö 1. Klicka på menyknappen högst upp till vänster i WordPads fönster och sedan på [Skriv ut]. 2. I listan "Välj skrivare" väljer du den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Inställningar]. 4. I listan "Jobbtyp:" klickar du på [Utskriftskö]. 5. Klicka på [Detaljer...]. 6. Skriv in ett användar-id i rutan "Användar-ID:". Alternativt kan du ange namnet på en fil i utskriftskön. 7. Om du vill specificera vilken tid utskriften ska göra markerar du kryssrutan [Ange utskriftstid] och anger önskad tidpunkt. Du anger tiden i 24-timmarsformat. 8. Klicka på [OK]. 9. Vid behov ändrar du utskriftsinställningarna. 10. Klicka på [OK]. 11. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. Skriva ut en fil i utskriftskö med hjälp av kontrollpanelen När utskriften är färdig tas den lagrade filen bort. 1. Tryck på tangenten [Startsida] uppe till vänster på kontrollpanelen och tryck på ikonen [Skrivare] på [Startsida]. CMR612 92

95 Utskriftskö 2. Tryck på fliken [Utskriftsjobb]. 3. Tryck på [Jobb i kö]. 4. Välj de filer du vill skriva ut. Du kan välja alla filer i en utskriftskö samtidigt genom att trycka på [Alla jobb] efter du valt en fil. 5. Tryck på [Skriv ut]. 6. För att ändra dokumentets utskriftsinställningar ska du trycka på [Detalj. inst]. 7. Ange antal kopior med hjälp av siffertangenterna och tryck sedan på [ÅtuptUtskr]. 93

96 5. Print Lagrad utskrift Skicka en lagrad utskriftsfil 1. Klicka på menyknappen högst upp till vänster i WordPads fönster och sedan på [Skriv ut]. 2. I listan "Välj skrivare" väljer du den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Inställningar]. 4. I listan "Jobbtyp:" väljer du vilken utskriftsmetod som ska tillämpas för Lagrade utskriftsfiler. Du kan välja fyra metoder för lagrad utskrift: För att använda funktionerna Lagrad utskrift (Delad) och Lagra och skriv ut (Delad) måste autentisering aktiveras i förväg. Information finns i Säkerhetsguide. Lagrad utskrift Lagrar filen i maskinen och skriver ut den senare med kontrollpanelen. Lagra och skriv ut Skriver ut filen direkt och sparar den i maskinen. Lagrad utskrift (Delad) Lagrar filen i maskinen och ger alla användare som har utskriftsrättigheter möjlighet att skriva ut filen senare via kontrollpanelen. Lagra och skriv ut (Delad) Skriver ut filen direkt och lagrar även filen i maskinen. Alla användare med utskriftsrättigheter kan skriva ut alla lagrade filer i efterhand. 5. Klicka på [Detaljer...]. 6. Skriv in ett användar-id i rutan "Användar-ID:". Alternativt kan du ange ett filnamn och ett lösenord för en lagrad utskriftsfil. 7. Klicka på [OK]. 8. Vid behov ändrar du utskriftsinställningarna. 9. Klicka på [OK]. 10. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. 94

97 Lagrad utskrift Skriva ut en lagrad utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen De lagrade dokumenten raderas inte efter utskrift gjorts. Information om hur du raderar dokument finns i handboken Print. 1. Tryck på tangenten [Startsida] uppe till vänster på kontrollpanelen och tryck på ikonen [Skrivare] på [Startsida]. 2. Tryck på fliken [Utskriftsjobb]. CMR Tryck på [Lagrade jobb]. 4. Välj de filer du vill skriva ut. Du kan välja alla lagrade utskriftsfiler på en gång genom att trycka på [Alla jobb] efter att du valt en fil. 5. Tryck på [Skriv ut]. Om du har ställt in ett lösenord i skrivardrivrutinen anger du det. Om du har valt flera filer, och vissa av dessa kräver ett lösenord, skrivs de filer ut som motsvarar det angivna lösenordet och de filer som inte kräver något lösenord. Antalet filer som ska skrivas ut visas på bekräftelseskärmen. 6. För att ändra dokumentets utskriftsinställningar ska du trycka på [Detalj. inst]. 7. Ange antal kopior med hjälp av siffertangenterna och tryck sedan på [ÅtuptUtskr]. 95

98 96 5. Print

99 6. Scan Det här kapitlet beskriver vanliga skannerfunktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Scan på den medföljande CD-ROM-skivan. Grundinstruktioner för Skanna till mapp Innan du utför de här instruktionerna bör du läsa handboken Scan och kontrollera uppgifterna för mottagardatorn. Se även handboken Connecting the Machine/ System Settings och registrera adressen till mottagardatorn i adressboken. 1. Tryck på tangenten [Startsida] på kontrollpanelens övre vänstra sida och tryck sedan på ikonen [Skanner] på [Startsida]. CMR Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om en tidigare inställning kvarstår, tryck på tangenten [Återställ]. 3. Tryck på fliken "[Mapp]". 4. Placera original. 5. Om nödvändigt, välj [Skicka inställningar] eller [Original] och ange skanningsinställningar enligt det original som du vill skanna in. Exempel: Ange att dokumentet ska skannas i färg och dubbelsidigt, och att det ska sparas som en pdf. 97

100 6. Scan Tryck på [Original] och tryck sedan på [2-sidigt]. Tryck på [Skicka inställningar]. Välj [Typ av original] och tryck sedan på [Fullfärg]. Tryck på [Skicka inställningar]. Välj [Filtyp] och tryck sedan på [PDF]. 6. Ange mottagare. Du kan ange flera mottagare. 7. Tryck på [Start]. Skapa en delad mapp på en dator med Windows/bekräfta en dators uppgifter Följande exempel förklarar hur du skapar en delad mapp på en dator som kör Windows samt hur du kontrollerar datorns uppgifter. I dessa exempel används operativsystemet Windows 7 Ulitmate och datorn ingår i en nätverksdomän. Skriv ner de bekräftade uppgifterna. Steg 1: Kontrollera användarnamnet och datornamnet 1. Kontrollera användarnamnet och namnet på den dator som du vill skicka skannade dokument till. 2. I [Start]-menyn, peka på [Alla program], [Tillbehör] och klicka sedan på [Kommandotolken]. 3. Ange kommandot "ipconfig/all" och tryck sedan på [Enter]. 4. Kontrollera datorns namn. Datorns namn visas under [Värdnamn]. Du kan även kontrollera IPv4-adressen. Adressen som visas under [IPv4-adress] är datorns IPv4- adress. 5. Ange sedan kommandot "set user" och tryck på [Enter]. (Var noga att ange ett mellanslag mellan "set" och "user".) 6. Kontrollera användarnamnet. Användarnamnet visas under [USERNAME]. Steg 2: Skapa en delad mapp på en dator med Microsoft Windows Skapa en delad mottagarmapp i Windows och aktivera delning. Följande exempel visar en dator med Windows 7 Ultimate och som ingår en domän. Du måste logga in som administratör för att kunna skapa en delad mapp. 98

101 Grundinstruktioner för Skanna till mapp Om "Alla" väljs i steg 6 blir den delade mappen som skapas tillgänglig för alla användare. Detta är en säkerhetsrisk och vi rekommenderar därför att du endast ger åtkomsträttigheter till specifika användare. Gör enligt följande för att ta bort "Alla" och ange användares åtkomsträttigheter. 1. Skapa en mapp, på samma sätt som du skapar en normal mapp, på valfri plats på datorn. 2. Högerklicka på mappen och klicka på [Egenskaper]. Om du har Windows XP högerklickar du på mappen och klickar sedan på [Delning och säkerhet]. 3. På fliken [Delning] väljer du [Avancerad delning...]. Har du Windows XP väljer du [Dela ut den här mappen] på fliken [Delning]. Gå vidare till steg Markera rutan [Dela ut den här mappen]. 5. Klicka på [Behörigheter]. 6. I listan [Grupp- eller användarnamn:] väljer du "Alla" och klickar sedan på [Ta bort]. 7. Klicka på [Lägg till...]. 8. I fönstret [Välj användare eller grupper] klickar du på [Avancerat...]. 9. Ange en eller flera objekttyper, välj en plats och klicka sedan på [Hitta nu]. 10. Välj de grupper och användare du vill tilldela åtkomst i resultatlistan och klicka därefter på [OK]. 11. Klicka på [OK] i fönstret [Välj användare eller grupper]. 12. Välj en grupp eller användare i listan [Grupp- eller användarnamn:]. I kolumnen [Tillåt] i behörighetslistan väljer du sedan antingen [Fullständig behörighet] eller [Ändra]. Konfigurera behörigheterna för varje grupp och användare. 13. Klicka på [OK]. Steg 3: Ange åtkomstprivilegier för den skapade delade mappen Om du vill ge den skapade mappen åtkomstprivilegier så att andra användare och/eller grupper ska få åtkomst till mappen konfigurerar du mappen enligt följande: 1. Högerklicka på mappen som skapades i steg 2 och klicka sedan på [Egenskaper]. 2. På fliken [Säkerhet] väljer du [Redigera...]. 3. Klicka på [Lägg till...]. 4. I fönstret [Välj användare eller grupper] klickar du på [Avancerat...]. 5. Ange en eller flera objekttyper, välj en plats och klicka sedan på [Hitta nu]. 6. Välj de grupper och användare du vill tilldela åtkomst i resultatlistan och klicka därefter på [OK]. 99

102 6. Scan 7. Klicka på [OK] i fönstret [Välj användare eller grupper]. 8. Välj en grupp eller användare i listan [Grupp- eller användarnamn:]. I kolumnen [Tillåt] i behörighetslistan väljer du sedan antingen [Fullständig behörighet] eller [Ändra]. 9. Tryck på [OK] två gånger. Registrera en SMB-mapp 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 3. Tryck på [Ny progr.]. 4. Tryck på[namn]. 5. Tryck på [Namn]. Displaypanelen för namn visas. 6. Ange namn och tryck på [OK]. 7. Tryck på [ ] för att visa [Titel 1], [Titel 2] och [Titel 3]. 8. Tryck på [Titel 1], [Titel 2] eller [Titel 3] för att välja den klassificering du vill använda. Följande tangenter kan väljas: [Ofta anv]: Läggs till på den sida som visas först. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] till [10]: Läggs till i listan över poster i vald rubrik. Du kan välja [Ofta anv] och en knapp till för varje titel. 9. Tryck på [OK]. 10. Tryck på [Avsluta]. 100

103 Grundinstruktioner för Skanna till mapp 11. Tryck på [Aut.info]. 12. Tryck på [Mappautentisering]. 13. Tryck på [Ange annan autent.info]. När [Ange inte] är valt, kommer det SMB-användarnamn och SMB-lösenord som du angett i [Standardanvändarnamn/Lösenord (Skicka)] på Filöverförings-inställningar att tillämpas. 14. Tryck på [Ändra] under "Användarnamn". 15. Ange inloggningsnamnet för mottagardatorn och tryck på [OK]. 16. Tryck på [Ändra] under "Lösenord". 17. Ange lösenordet till mottagardatorn och tryck sedan på [OK]. 18. Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt och tryck på [OK]. 19. Tryck på [OK]. 20. Tryck på [Avsluta]. 21. Tryck på [Mapp]. 22. Kontrollera att [SMB] är valt. 23. Tryck på [Ange] under "Sökväg". 24. Tryck på [Ange] eller [Bläddra i nätverket] och ange sedan mappen. För att ange en mapp kan du antingen ange sökvägen manuellt eller gå till motsvarande mapp genom att bläddra i nätverket. 25. Tryck på [Anslutningstest] för att kontrollera att sökvägen är korrekt. 26. Tryck på [Avsluta]. Kontrollera inställningarna om anslutningstestet misslyckas och prova sedan på nytt. 101

104 6. Scan 27. Tryck på [OK] tre gånger. 28. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Lokalisera SMB-mappen manuellt 1. Tryck på [Ange] under "Sökväg". 2. Ange sökvägen till mappen. Exempel: Om namnet på måldatorn är "Användare" och mappnamnet är "Dela" är sökvägen \ \User\Share. Om nätverket inte tillåter att IP-adresser erhålls automatiskt inkluderar du måldatorns IP-adress i sökvägen. Exempel: om måldatorns IP-adress är " " och mappnamnet är "Dela", är sökvägen \\ \Dela. 3. Tryck på [OK] fyra gånger. Om formatet på den angivna sökvägen inte är korrekt visas ett meddelande. Tryck på [Avsluta] och ange därefter sökvägen igen. Lokalisera SMB-mappen med hjälp av Bläddra i nätverket 1. Tryck på [Bläddra i nätverket]. De klientdatorer som delar samma nätverk som maskinen visas. Nätverket listar endast de klientdatorer som du har behörighet till. 2. Välj gruppen som innehåller måldatorn. 3. Välj måldatorns namn. Delade mappar under den visas. 102

105 Grundinstruktioner för Skanna till mapp Du kan trycka på [Upp en nivå] för att växla mellan nivåer. 4. Välj den mapp du vill registrera. 5. Tryck på [OK] fyra gånger. Radera en SMB-registrerad mapp 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 3. Tryck på [Ändra]. 4. Tryck på [Mapp]. 5. Välj det namn vars mapp du vill radera. Tryck på namntangenten eller ange det registrerade numret med siffertangenterna. Du kan söka efter registrerat namn, användarkod, faxnummer, mappnamn, e-postadress eller IPfaxmottagare. 6. Tryck på [Mapp]. 7. Tryck på det protkoll som inte är valt för tillfället. 8. Tryck på [OK] två gånger. 9. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Skriva in sökvägen till mottagaren manuellt 1. Tryck på [Manuell inm]. 103

106 6. Scan 2. Tryck på [SMB]. 3. Tryck på [Ange] i [Mottagare]. 4. Tryck på [Ange] till höger om fältet för sökväg. 5. Skriv in mappens sökväg. I följande exempels sökväg är det delade mappnamnet "user" och datornamnet är "desk01": \\desk01\user 6. Tryck på [OK]. 7. Ange användarnamnet för inloggning på datorn enligt mottagarens inställning. Tryck på [Ange] till höger om fältet för användarnamn för att visa tangentbordet på skärmen. 8. Ange lösenordet för inloggning på datorn enligt mottagarens inställning. Tryck på [Lösenord] för att lösenordet ska visa tangentbordet på skärmen. 9. Tryck på [Anslutningstest]. Ett anslutningstest utförs för att kontrollera att den angivna delade mappen existerar. 10. Kontrollera resultatet av anslutningstestet och tryck därefter på [Avsluta]. 11. Tryck på [OK]. 104

107 Grundinstruktioner för att skicka skannade filer via e-post Grundinstruktioner för att skicka skannade filer via e-post 1. Tryck på tangenten [Startsida] på kontrollpanelens övre vänstra sida och tryck sedan på ikonen [Skanner] på [Startsida]. CMR Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om en tidigare inställning kvarstår, tryck på tangenten [Återställ]. 3. Tryck på fliken [E-post]. 4. Placera original. 5. Om nödvändigt, välj [Skicka inställningar] eller [Original] och ange skanningsinställningar enligt det original som du vill skanna in. Exempel: Ange att dokumentet ska skannas i färg och dubbelsidigt, och att det ska sparas som en pdf. Tryck på [Original] och tryck sedan på [2-sidigt]. Tryck på [Skicka inställningar]. Välj [Typ av original] och tryck sedan på [Fullfärg]. Tryck på [Skicka inställningar]. Välj [Filtyp] och tryck sedan på [PDF]. 6. Ange mottagare. Du kan ange flera mottagare. 7. Tryck på [ ] i [Skicka inställningar] två gånger och välj [Avsändarnamn] och ange sedan e-postavsändare (skapare). 105

108 6. Scan 8. För att använda funktionen leveransrapport (mottagningsmeddelande) ska du välja [Skicka inställningar], trycka på [ ] fyra gånger och sedan trycka på [Mottagningsmedd]. Om du väljer [Mottagningsmed.] får den valda e-postavsändaren ett e-postmeddelande när mottagaren har öppnat sitt meddelande. 9. Tryck på [Start]. Registrera en e-postmottagare 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 3. Tryck på [Ny progr.]. 4. Tryck på[namn]. 5. Tryck på [Namn]. Displaypanelen för namn visas. 6. Ange namn och tryck på [OK]. 7. Tryck på [ ] för att visa [Titel 1], [Titel 2] och [Titel 3]. 8. Tryck på [Titel 1], [Titel 2] eller [Titel 3] för att välja den klassificering du vill använda. Följande tangenter kan väljas: [Ofta anv]: Läggs till på den sida som visas först. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] till [10]: Läggs till i listan över poster i vald rubrik. Du kan välja [Ofta anv] och en knapp till för varje titel. 9. Tryck på [OK]. 10. Tryck på [Avsluta]. 11. Tryck på [E-post]. 106

109 Grundinstruktioner för att skicka skannade filer via e-post 12. Tryck på [E-postadress]. 13. Ange e-postadressen. 14. Tryck på [OK]. 15. Tryck på [Använd e-postadress för] och välj sedan [Mottagare för e-post/ifax] eller [Endast mottagare för Ifax]. Om [Mottagare för e-post/ifax] anges, visas registrerade e-postadresser på både internetfaxadresskärmen och e-postadresskärmen för faxfunktioner och på adresskärmen för skanningsfunktioner. Om [Endast mottagare för Internetfax] har angivits kommer registrerade e-postadresser endast att visas på Internetfaxens display på funktionsskärmen för faxen. 16. Tryck på [OK]. 17. Om du vill använda internetfax ska du trycka på [Skicka via SMTP-server] och ange den till [På]. 18. Tryck på [OK]. 19. Tryck på [Avsluta]. 20. Tryck på [OK]. 21. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Radera en e-postmottagare 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 107

110 6. Scan 3. Tryck på [Ändra]. 4. Tryck på [E-post]. 5. Välj det namn vars e-postadress du vill radera. Tryck på namntangenten eller ange det registrerade numret med siffertangenterna. Du kan söka efter registrerat namn, användarkod, faxnummer, mappnamn, e-postadress eller IP-faxmottagare. 6. Tryck på [E-post]. 7. Tryck på [E-postadress]. 8. Tryck på [Ta brt alla] och tryck sedan på [OK]. 9. Tryck på [Avsluta]. 10. Tryck på [OK]. 11. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Ange en e-postadress manuellt 1. Tryck på [Manuell inm]. 2. Tryck på [Ange] under [Mottagare]. 3. Ange e-postadressen. 4. Tryck på [OK]. 108

111 Grundinstruktioner för att lagra skannade filer Grundinstruktioner för att lagra skannade filer Du kan ange ett lösenord för varje lagrad fil. Filer som inte skyddas med lösenord kan öppnas av andra användare på samma lokala nätverk med hjälp av DeskTopBinder. Vi rekommenderar att du skyddar lagrade filer genom att ange lösenord. Skanningsfiler som lagrats i maskinen kan gå förlorade om ett fel uppstår. Vi rekommenderar att du inte lagrar viktiga filer på hårddisken. Leverantören ansvarar inte för skador som uppkommer p.g.a. förlorade filer. För långtidslagring av filer rekommenderar vi DeskTopBinder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare eller se dokumentationen för DeskTopBinder. 1. Tryck på tangenten [Startsida] på kontrollpanelens övre vänstra sida och tryck sedan på ikonen [Skanner] på [Startsida]. CMR Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om en tidigare inställning kvarstår, tryck på tangenten [Återställ]. 3. Placera original. 4. Tryck på [Skicka inställningar]. 5. Tryck på [ ] fyra gånger och tryck sedan på [Lagra fil]. 6. Tryck på [Lagra till hårddisk]. 7. Vid behov ange filinformation, t.ex. [Användarnamn], [Filnamn] och [Lösenord]. Användarnamn 109

112 6. Scan Tryck på [Användarnamn] och välj ett användarnamn. Om du vill ange ett icke programmerat användarnamn trycker du på [Manuell inm] och skriver sedan in namnet. När du har angett namnet trycker du på [OK]. Filnamn Tryck på [Filnamn], skriv in ett filnamn och tryck sedan på [OK]. Lösenord Tryck på [Lösenord], skriv in ett lösenord och tryck sedan på [OK]. Ange lösenordet på nytt för att bekräfta och tryck på [OK]. 8. Tryck på [OK] två gånger. 9. Vid behov, tryck på [Skicka inställningar] eller [Original] för att konfigurera inställningar för upplösning och skanningsformat. 10. Tryck på [Start]. Kontrollera en lagrad fil, vald från listan Detta avsnitt beskriver hur man förhandsgranskar en fil från listan över lagrade filer. 1. Tryck på [Skicka inställningar]. 2. Tryck på [ ] fyra gånger och tryck sedan på [Välj/Hantera lagrad fil]. 3. Välj ut den fil som ska granskas från listan över lagrade filer. Du kan välja mer än en fil. 4. Tryck på [Förhandsgranska]. 110

113 Ange Filtyp Ange Filtyp I det här avsnittet beskrivs hur man anger filtypen för en fil som man vill skicka. Filtyper kan anges när man skickar filer med e-post eller Skanna till mapp, skickar lagrade filer med e- post eller Skanna till mapp och när man sparar filer på en löstagbar minnesenhet. Man kan välja någon av följande filtyper: Enkelsida: [PDF], [PDF, Hög kompr. ], [PDF/A], [TIFF/JPEG] Om du väljer en enkelsidig filtyp när du skannar flera original skapas en fil för varje enskild sida och antalet filer som skickas är samma som antalet sidor som skannats. Flersidig: [PDF], [PDF, Hög kompr. ], [PDF/A], [TIFF] Om du väljer en flersidig filtyp när du skannar flera original kombineras de skannade sidorna till en fil som sedan skickas. Valbara filtyper skiljer sig beroende på skaninställningar och andra villkor. Mer information om filtyper finns i handboken Scan. 1. Tryck på [Skicka inställningar]. 2. Tryck på [Filtyp]. 3. Välj en filtyp. 4. Tryck på [OK] två gånger. 111

114 6. Scan Ange Skicka inställningar 1. Tryck på [Skicka inställningar]. 2. Ange upplösning, skanningsformat och andra inställningar som krävs. 3. Tryck på [OK]. 112

115 7. Document Server Det här kapitlet beskriver vanliga Dokumentserverfunktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Copy/ Document Server på medföljande CD-ROM-skiva. Lagra data I det här avsnittet beskrivs hur du lagrar dokument på Dokumentservern. Ett tillgängligt dokument med ett korrekt lösenord fortsätter att vara markerat även efter att hanteringen är slutförd och andra användare kan få tillgång till dokumentet. Du bör vara noga med att avmarkera dokument genom att trycka på [Återställ] när du är färdig med ett dokument. Användarnamnet som är registrerat till ett lagrat dokument på Dokumentservern används för att identifiera dokumentskaparen och dokumenttypen. Det används inte för att skydda konfidentiella dokument från andra. Vid aktivering av faxöverföring eller skanning via skannern, se till att övriga funktioner är avslutade. Filnamn Skannade dokument får automatiskt filnamn som COPY0001 och COPY0002. Du kan ändra filnamnet. Användarnamn Du kan registrera ett användarnamn för att identifiera den användare eller användargrupp som lagrade dokumenten. För att tilldela det, välj användarnamnet som finns registrerat i adressboken, eller skriv in namnet direkt. Beroende på säkerhetsinställningen så kan [Rättigheter] visas istället för [Användarnamn]. Mer information om adressboken finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings>. Lösenord För att förhindra otillåten utskrift kan du ange lösenord för lagrade dokument. Ett skyddat dokument kan man endast få tillgång till om dess lösenord anges. Om ett lösenord är angivet för dokumenten visas en nyckelikonen på vänster sida om filnamnet. 113

116 7. Document Server 1. Tryck på knappen [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Dokumentserver] på [Startsidan]. 2. Tryck på [Till skannskärm]. 3. Tryck på [Användarnamn]. CMR Ange ett användarnamn och tryck på [OK]. Användarnamnen som visas är namn som är registrerade i adressboken. Om du vill ange ett namn som inte visas på skärmen trycker du på [Manuell inmatning] och skriver in ett användarnamn. 5. Tryck på [Filnamn]. 6. Ange ett filnamn och tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [Lösenord]. 8. Ange ett lösenord med siffertangenterna och tryck sedan på [OK]. Du kan använda fyra till åtta siffror i lösenordet. 9. Som säkerhetskontroll, ange lösenordet igen och tryck på [OK]. 10. Välj papperskassett. 11. Placera originalet. 12. Ange villkor för skanning av original. 13. Tryck på [Start]. Originalet skannas. Dokumentet sparas i Dokumentservern. Efter skanningen kommer en lista över lagrade dokument att visas. Om listan inte visas, tryck på [Slutför skanning]. 114

117 Skriva ut lagrade dokument Skriva ut lagrade dokument Du kan skriva ut dokument som är lagrade på Dokumentservern. Du kan ange följande på skärmbilden för utskrift: Papperskassett Antal utskrifter [2-sidig: Boktyp], [2-sidig: Blocktyp] [Sortera] [Marginaljustering] Information om alla funktioner finns i handboken Copy/ Document Server. 1. Välj det dokument som ska skrivas ut. 2. Vid utskrift av två eller fler dokument samtidigt, upprepa steg 1. Upp till 30 dokument kan skrivas ut. 3. När du anger utskriftsvillkor, tryck på [Till utskr.skärm] och konfigurera sedan utskriftsinställningarna. 4. Ange antal kopior med siffertangenterna. Det maximala antalet kopior som kan anges är Tryck på [Start]. 115

118 Document Server

119 8. Web Image Monitor Det här kapitlet beskriver ofta använda Web Image Monitor-funktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings på den medföljande CD- ROM-skivan och i hjälpen till Web Image Monitor. Visa startsidan Detta avsnitt förklarar startsidan och hur du visar Web Image Monitor. När du anger en IPv4-adress, börja inte segmentet med nollor. Till exempel: Om adressen är " ", måste du skriva " ". 1. Starta din webbläsare. 2. Ange "http://(maskinens IP-adress eller värdnamn)/" i webbläsarens adressfält. Startsidan för Web Image Monitor visas. Om maskinens värdnamn har registrerats på DNS- eller WINS-servern kan du ange den. När du ställer in SSL, ett protokoll för krypterad kommunikation, i en miljö där serverautentisering används anger du "https://(maskinens IP-adress eller värdnamn)/". Web Image Monitor är indelat i följande delar: CMM Menyfält När du väljer en menypost kommer dess innehåll att visas. 2. Rubrikområde Dialogrutan för omkoppling mellan användarläge och administratörsläge samt respektive läges meny visas. Länken till Hjälp och dialogrutan för nyckelordssökning visas. 117

120 8. Web Image Monitor 3. Uppdatera/hjälp (Uppdatera): Klicka på högst upp till höger i arbetsfältet om du vill uppdatera uppgifterna om maskinen. Klicka på webbläsarens [Uppdatera]-knapp för att uppdatera hela skärmen. (Hjälp): Klicka på hjälpknappen om du vill se eller ladda ner hjälpfiler. 4. Grundläggande information Här visas grundläggande uppgifter om maskinen. 5. Arbetsfält Visar innehållet för vald post i menyfältet. 118

121 Visa mottagna faxdokument med Web Image Monitor Visa mottagna faxdokument med Web Image Monitor 1. Starta Web Image Monitor. 2. Klicka på [Mottagen faxfil] i menyn [Utskriftsjobb/lagrad fil] till vänster. 3. Om du har programmerat en användarkod för den lagrade mottagningsfilen ska du ange koden och därefter trycka på [OK]. Om den programmerade användarkoden raderats från adressboken visas ett meddelande om att fel användarkod angivits. Om så är fallet, programmera en ny användarkod. 4. Klicka på egenskapsikonen för det önskade faxdokumentet. 5. Visa innehållet i faxdokumentet. 6. Om du vill ladda ner det mottagna faxdokumentet väljer du [PDF], [PDF/A] eller [Flersidig: TIFF] och klickar på [Ladda ned]. Om du väljer [PDF] gör du de inställningar som krävs under "Säkerhetsinställningar för PDF-fil" innan du klickar på [Ladda ned]. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader startar och det valda dokumentet visas. 7. Avsluta Web Image Monitor. 119

122 Web Image Monitor

123 9. Fylla på papper och toner I det här kapitlet beskrivs rekommenderade pappersformat och papperstyper och hur du fyller på papper i papperskassetten. Fylla på papper i papperskassetter Alla papperskassetter fylls på på samma vis. I följande exempel fylls papper på i kassett 1. Om en papperskassett trycks in våldsamt när den sätts på plats kan kassettens sidoguider glida ur sin rätta placering. Kontrollera att papperskanterna ligger an jämnt på höger sida. När du laddar få ark ska du se till att inte trycka ihop sidoguiderna för hårt. Om sidoguiderna kläms åt för hårt mot pappret kan kanterna bli skrynkliga eller pappret kan matas ut på fel sätt. 1. Dra försiktigt ut papperskassetten så långt det går. 2. Jämna till pappersbunten och lägg i den med utskriftssidan vänd uppåt. CMS004 Stapla inte papper högre än nivåmarkeringen. CMS Skjut försiktigt in papperskassetten så långt det går. 121

124 9. Fylla på papper och toner Olika pappersformat kan fyllas på i papperskassetterna genom att justera positionen för sido- och ändguider. Mer information finns i handboken Paper Specifications and Adding Paper. 122

125 Fylla på papper i sidoinmatningsfacket Fylla på papper i sidoinmatningsfacket Sidoinmatningsfacket används när du vill kopiera på OH-film, självhäftande etiketter, genomskinligt papper och papper som inte kan placeras i kassetterna. Max antal ark som du kan fylla på samtidigt beror på papperstyp. Fyll inte på papper över gränsmarkeringen. Här kan du läsa om hur mycket papper du maximalt kan fylla på s. 131 "Rekommenderade pappersformat och -typer". 1. Öppna sidoinmatningsfacket. CMS Placera pappret med textsidan nedåt tills du hör ett pip. 3. Justera pappersguiderna efter pappersformatet. Om guiden inte är inställd efter pappret kan bilderna bli sneda och felmatningar av papper kan uppstå. CMS007 När du använder sidoinmatningsfacket rekommenderar vi att du fyller på pappret i riktning. Mer information om kopiering från sidoinmatningsfacket finns i handboken Copy/ Document Server. Här kan du läsa om att skriva ut från en dator s. 124 "Inställningar för att använda sidoinmatningsfacket ihop med skrivarfunktionen". 123

126 9. Fylla på papper och toner Vissa papperstyper kanske inte kan identifieras korrekt när de placeras i sidoinmatningsfacket. Ta bort pappret och försök igen om detta inträffar. Dra ut förlängningen när du fyller på A4, 8 1 / 2 11 eller papper av större format i sidoinmatningsfacket. När [Panelsignal] är avstängd, låter det inte när du fyller på papper i sidoinmatningsfacket. Mer information om funktionen [Panelsignal] finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings. När du fyller på tjockt papper eller OH-film måste du ange pappersformat och papperstyp. Papper med brevhuvud måste placeras i en viss riktning. För mer information, se s. 128 "Fylla på riktningsfixerat papper eller tvåsidigt papper". Kuvert kan fyllas på i sidoinmatningsfacket. Kuvert måste placeras i en viss riktning. För mer information, se s. 136 "Kuvert". Inställningar för att använda sidoinmatningsfacket ihop med skrivarfunktionen Om du väljer [Maskininställning(ar)] i [Sidoinmatningsfack] under [Prioritet för inst. av ppr.kassett] i [System] i menyn Skrivarinställningar prioriteras inställningarna du gör på kontrollpanelen före inställningarna i skrivardrivrutinen. Mer information finns i handboken Print. Standardinställningen för [Sidoinmatningsfack] är [Drivrutin/Kommando]. Inställningarna gäller tillsvidare. När du är klar med utskriften, se till att rensa inställningarna inför nästa användare. Mer information om inställning av skrivardrivrutiner finns i handboken Print. (huvudsakligen Europa och Asien) [A4 ] är standardinställningen för [Pappersformat för sidoinmatningsfack]. (huvudsakligen Nordamerika) [8 1 / 2 11 ] är standardinställningen för [Pappersformat för sidoinmatningsfack]. 124

127 Fylla på papper i sidoinmatningsfacket Ange pappersformat med hjälp av kontrollpanelen 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. CMR Tryck på [Kassettpprinställningar]. 3. Tryck på [ ]. 4. Tryck på [Pappersformat för sidofack]. 5. Välj pappersformat. 6. Tryck på [OK]. 7. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. När du fyller på tjockt papper eller OH-film måste du ange pappersformat och papperstyp. Ange anpassat pappersformat med hjälp av kontrollpanelen 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. CMR Tryck på [Kassettpprinställningar]. 3. Tryck på [ ]. 4. Tryck på [Pappersformat för sidofack]. 125

128 9. Fylla på papper och toner 5. Tryck på [Anpassat format]. Om ett anpassat format redan angetts, tryck på [Ändra]. 6. Tryck på [Vertikalt]. 7. Skriv in papprets format med hjälp av siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 8. Tryck på [Horisont.]. 9. Skriv in papprets format med hjälp av siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 10. Tryck på [OK] två gånger. 11. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. När du fyller på tjockt papper måste du ange pappersformat och papperstyp. Ange tjockt papper eller OH-film med hjälp av kontrollpanelen Vissa typer av OH-filmer för färgutskrift kan inte användas. För information om vilka typer som kan användas, kontakta din säljare. Använd OH-film av format A4 eller 8 1 / 2 11 och ange formatet på filmen. När du fyller på med OH-film kontrollerar du vad som är bak- och framsida på filmen och placerar den därefter. När du skriver ut på OH-film, ta bort de utskrivna arken ett i taget. 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. CMR Tryck på [Kassettpprinställningar]. 3. Tryck på [ ]. 4. Tryck på [Pappersformat för sidoinmatningsfack] och ange sedan pappersformat. 5. Tryck på [OK]. 6. Tryck på [Papperstyp: sidoinmatningsfack]. 126

129 Fylla på papper i sidoinmatningsfacket 7. Tryck på [Papperstyp]. 8. Välj papperstyp och tryck på [OK]. För att fylla på tjockt papper, försäkra dig om att [Normalt papper] är markerat. Tryck på [OH-film] när du fyller på OH-film. 9. När du skriver ut på tjockt papper, tryck på [Papperstjocklek]. När du skriver ut på OHfilm, fortsätt till steg Välj papperstjocklek och tryck sedan på [OK]. 11. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Vi rekommenderar att rekommenderad OH-film används. Mer information om papperstjocklek finns i Connecting the Machine/ System Settings. 127

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Läs avsnittet

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning För information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Skriv ut Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Underhålla maskinen Felsökning

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok 2011 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen

Läs mer

Startsida. Högskolan Dalarna

Startsida. Högskolan Dalarna Logga in myprint-webbplatsen ger tillgång till myprint-funktioner (utskrift, inköpskredit, hantering av extra e- postadresser...). Den kan användas av studenter och personal på. Du måste logga in med din

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna original Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera maskinen

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Utskrift. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Utskrift. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Utskrift Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning För information som inte finns i den här

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 7 Hur handboken ska läsas...8 Symboler...8

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Läs avsnittet

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Läs avsnittet

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Det här kan du göra med maskinen. 2. Komma igång

INNEHÅLL. 1. Det här kan du göra med maskinen. 2. Komma igång Användarhandbok INNEHÅLL Så här läser du handböckerna...7 Symboler i handboken...7 Modellspecifik information... 8 Namn på viktiga enheter... 9 1. Det här kan du göra med maskinen Söka efter vad du vill

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd 9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel Del 1 2 3 4 Beskrivning 7 1 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R S 8 T U V 9 W X Y Z * 0 # 1 Visa Visar skrivarens status

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel 3 Del Beskrivning 3 Viloläge Aktiverar viloläget eller standbyläget Följande är statusar för indikatorlampan och knappen för viloläget:

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...6 Inledning... 6 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk.

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk. Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel 2 3 Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm som även kallas huvudmenyn. Tryck på knapparna och

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Kombinerade funktionsåtgärder Dokumentserver Användarverktyg (Systeminställning) Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktionerna

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Läs mer

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM. BRUKSANVISNING (för nätverksscanner) INTRODUKTION INNAN FUNKTIONEN FÖR NÄTVERKSSCANNERN ANVÄNDS

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM. BRUKSANVISNING (för nätverksscanner) INTRODUKTION INNAN FUNKTIONEN FÖR NÄTVERKSSCANNERN ANVÄNDS MODELL AR-M56 AR-M6 DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM BRUKSANVISNING (för nätverksscanner) INTRODUKTION INNAN FUNKTIONEN FÖR NÄTVERKSSCANNERN ANVÄNDS Sida HUR NÄTVERKSSCANNERFUNKTIONEN ANVÄNDS 0 FELSÖNING

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper LATHUND Utskriftshantering KX6 Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper Under flikarna till vänster finns olika val för dina utskrifter. Under fliken Grundläggande, hittar du

Läs mer

Lasermultifunkt ionsskrivare

Lasermultifunkt ionsskrivare Lasermultifunkt ionsskrivare Snabbguide Kopiera Göra en snabbkopia 3 Från skrivarens kontrollpanel, tryck på. 4 Om du har lagt dokumentet på skannerglaset trycker du på Finish the Job (Avsluta jobbet)

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Snabbstartsmanual Allmän information Funktioner för maskinen och förklaring av hur du placerar original och fyller på papper. Kopiera

Läs mer

Reservera utskriftsjobb

Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut, måste du på manöverpanelen identifiera vilka lagrade jobb du vill skriva ut. Obs!

Läs mer

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning DX-C200 Bruksanvisning Användarhandbok 1 Översikt över maskinen 2 Komma igång 3 Använda skrivarfunktionen 4 Använda kopiatorfunktionen 5 Använda skannerfunktionen 6 Använda faxfunktionen 7 Konfigurera

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Snabbstart Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer