Felsökning. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Felsökning. Bruksanvisning"

Transkript

1 Bruksanvisning Felsökning När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla på papper, toner och häftklamrar Rensa pappersstopp Anmärkningar Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs säkerhetsinformationen i avsnittet "Om den här maskinen" innan du använder maskinen.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt ställe i närheten av maskinen. Viktigt Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter ansvarar företaget för direkta, indirekta, särskilda, oavsiktliga eller efterföljande skador som uppstår på grund av maskinens hantering eller användning. Anmärkningar: Vissa illustrationer i bruksanvisningen kan skilja sig en aning från maskinen. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i vissa länder. Mer information får du av närmaste återförsäljare. Beroende på vilket land du bor i kan vissa enheter vara tillval. Mer information får du av närmaste återförsäljare. Viktigt! Om du använder kontroller, inställningar eller utför rutiner på ett sätt som inte anges i den här bruksanvisningen kan detta medföra att du utsätter dig för farlig strålning. Två måttenheter används i bruksanvisningen. Se den metriska versionen för denna maskin. Leverantören rekommenderar att originaltoner från leverantören används för bra kopiekvalitet. Leverantören kan inte hållas ansvarig för någon skada eller utgift som kan vara orsakad av användning av andra delar än de originaldelar som finns i din leverantörs kontorsprodukt. Strömförsörjning V, 50/60 Hz, 8 A eller mer. Se till att nätsladden ansluts till en strömkälla som i bilden ovan. För ytterligare information om strömförsörjning se s.109 Strömanslutning.

3 Handböcker till denna maskin Läs de handböcker som är relevanta för det du vill göra med maskinen. Viktigt Hanböckerna tillhandahålls i olika typer av media. De tryckta och elektroniska versionerna av en handbok har samma innehåll. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste vara installerat för att handböcker med PDF-format ska kunna visas. Beroende på vilket land du bor i kan det även finnas bruksanvisningar i htmlformat. För att kunna öppna dessa bruksanvisningar måste en webbläsare vara installerad. Om den här maskinen Se till att du läser säkerhetsinformationen i handboken innan du använder maskinen. Den här handboken innehåller en introduktion till maskinens funktioner. Här förklaras också kontrollpanelen, förberedande procedurer före användning av maskinen, hur du skriver text och hur du installerar den medföljande CDskivorna. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar i Användarverktyg samt hur man registrerar faxnummer, e-postadresser och användarkoder i Adressboken. Handboken innehåller också förklaringar om hur du ansluter maskinen. Felsökning Förklarar hur man löser vanliga problem och beskriver hur man fyller på papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Denna handbok är för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktioner som administratörer kan använda för att förhindra att data manipuleras eller att maskinen används av obehöriga. Hänvisa även till bruksanvisningen för information om registrering av administratörer samt inställningar för verifiering av användare och administratörer. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopiator- och dokumentserverfunktioner och användning av dessa. Här förklaras även hur du placerar originalen. Handbok för fax Förklarar faxfunktionen och dess användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktionen och dess användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktionen och användning av denna. i

4 Handbok för nätverk Förklarar konfigurering och användning av maskinen i en nätverksmiljö och hur du använder den medföljande programvaran. Handboken omfattar samtliga modeller och innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga för den aktuella maskinen. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som kan användas kan också skilja sig något från vad som gäller för den aktuella maskinen. Övriga handböcker Handböcker till denna maskin Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript 3 Tillägg UNIX-tillägg Bruksanvisningar för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböcker som tillhandahålls är specifika för maskintyperna. För UNIX-tillägg, besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare. PostScript 3 Tillägg och UNIX-tillägg innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som eventuellt inte är tillgängliga för maskinen. ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Handbokens användning...1 Symboler När maskinen inte fungerar som du vill Indikatorer...3 När indikatorn Funktionsstatus lyser rött...4 När du har problem med att använda maskinen...5 När ett jobb inte utförs Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen När ett meddelande visas...15 När du inte kan skapa tydliga kopior...18 När du inte kan skapa kopior på önskat sätt...20 När minnet är fullt Felsökning vid användning av Faxfunktionen Justera volymen...25 När ett meddelande visas...27 Om du inte kan sända eller ta emot fax som du önskar...35 När du vill avbryta en sändning...38 När en felrapport skrivs ut...39 Stänga av huvudströmmen/vid strömavbrott...40 När fel inträffar vid användning av Internetfax...41 Felmeddelande för e-post...41 Felrapport (e-post)...41 Felmeddelande för e-post skapat av server Felsökning vid användning av skrivarfunktionen När du inte kan ansluta till USB-gränssnittet...43 När ett meddelande visas under installation...44 För Windows 95/98/Me, Windows 2000 och Windows NT För Windows XP Professional och Windows Server För Windows XP Home Edition...45 När ett meddelande visas...46 Statusmeddelanden...46 Varningsmeddelanden...47 Kontrollera felloggen...49 När du inte kan skriva ut...50 När indikatorn data-in inte tänds eller blinkar...52 Övriga utskriftsproblem...53 iii

6 5. Felsökning vid användning av skannerfunktionen När skanningsresultatet inte blir som du väntat...59 När du inte kan skicka skannade filer...60 När det inte går att få åtkomst till lagrade filer...60 När du inte kan bläddra i nätverket för att skicka en skannad fil...60 När TWAIN-drivrutinen inte kan startas...60 När lagrade filer inte kan redigeras...61 När funktionen för nätverksleverans inte kan användas...61 Ingen åtgärd kan utföras när meddelanden visas...61 När ett meddelande visas...62 När ett meddelande visas på kontrollpanelen...62 När ett meddelande visas på klientdatorn Fylla på papper, toner och häftklamrar Fylla på papper...73 Fylla på papper i papperskassetter...73 Fylla på papper i stormagasinet (tillval)...74 Ändra pappersformat...77 Ändra pappersformat i papperskassetter...77 Fylla på toner...81 Ta ur tonern...82 Sätta i toner...82 Sända fax när tonern har tagit slut...83 Fylla på häftklamrar arks efterbehandlare facksefterbehandlare...85 Häftesefterbehandlare...86 Häftesefterbehandlare (sadelhäft)...86 Byta stämpelpatron Rensa pappersstopp iv Ta bort pappersstopp...91 Kontrollera pappersstopp...92 När A lyser...93 När B lyser...93 När C lyser...94 När D lyser...95 När E lyser...95 När P lyser...96 När U lyser...97 När R lyser...98 När Y lyser När Z lyser Ta bort häftklamrar som fastnat arks efterbehandlare facksefterbehandlare Häftesefterbehandlare Häftesefterbehandlare (sadelhäft) Tömma hålslagsuppsamlaren...105

7 8. Anmärkningar Maskinens placering Maskinmiljö Flyttning Strömanslutning Tillgång till maskinen Underhålla maskinen Rengöra originalglaset Rengöra originalglasets täckplatta Rengöra den automatiska dokumentmataren Byta trumma (PCU) INDEX v

8 vi

9 Handbokens användning Symboler Följande symboler används i denna handbok: Betecknar viktig säkerhetsinformation. Om den ignoreras kan det medföra allvarlig personskada eller dödsfall. Se till att du läser denna information. Den återfinns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Betecknar viktig säkerhetsinformation. Om du ignorerar denna kan det medföra måttlig till lindrig personskada eller skada på maskinen eller annan egendom. Se till att du läser denna information. Den återfinns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Betecknar sådant som du bör vara uppmärksam på när du använder maskinen och förklaringar av troliga orsaker till pappersstopp, skador på original och förlust av data. Se till att du läser dessa förklaringar. Betecknar tilläggsförklaringar av maskinens funktioner och anvisningar om hur den avhjälper användarfel. Denna symbol återfinns i slutet av avsnitt. Den betecknar var du kan hitta ytterligare relevant information. [] Betecknar namn på tangenter som visas i maskinens display. {} Betecknar namn på tangenter på maskinens kontrollpanel. 1

10 2

11 1. När maskinen inte fungerar som du vill Detta avsnitt beskriver grundläggande åtgärder vid felsökning. Indikatorer Detta avsnitt beskriver indikatorerna som tänds när användaren måste åtgärda pappersstopp, fylla på papper, toner eller häftklammer. d: Fyll på klammer-indikator. Visas när häftklamrarna tar slut. Se s.84 Fylla på häftklamrar. D: Fyll på toner-indikator Visas när tonern tar slut. Se s.81 Fylla på toner. B: Fyll på papper-indikator Visas när pappret är slut. Se s.73 Fylla på papper. x: Pappersstopp-indikator. Visas när ett pappersstopp uppstår. Se s.91 Ta bort pappersstopp. 3

12 När maskinen inte fungerar som du vill När indikatorn Funktionsstatus lyser rött 1 När indikatorn Funktionsstatus lyser rött ska du trycka på motsvarande funktionstangent, se sedan i följande tabell. Problem Orsak Lösning Dokument och rapporter skrivs inte ut. Dokument och rapporter skrivs inte ut. Ett fel har uppstått. Maskinen kan inte ansluta till nätverket. Utmatningsfacket är fullt. Pappret är slut. Den funktion vars indikator lyser rött fungerar ej. Ett nätverksfel har uppstått. Ta bort utskrifter från utmatningsfacket. Fyll på papper. Se s.73 Fylla på papper. Anteckna kodnumret som visas i displayen och kontakta din servicerepresentant. Se När ett meddelande visas för varje kapitel. Du kan använda andra funktioner på vanligt sätt. Kontrollera det meddelande som visas och vidta en lämplig åtgärd. Se När ett meddelande visas för varje kapitel. Kontrollera att maskinen är rätt ansluten till nätverket och att den är rätt inställd. Se Handbok för allmänna inställningar. Kontakta administratören. Om indikatorn Funktionsstatus fortfarande lyser rött sedan du försökt lösa problemet enligt denna beskrivning, ska du kontakta servicerepresentanten. Referens s.15 Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen s.15 När ett meddelande visas s.25 Felsökning vid användning av Faxfunktionen s.27 När ett meddelande visas s.43 Felsökning vid användning av skrivarfunktionen s.46 När ett meddelande visas s.59 Felsökning vid användning av skannerfunktionen s.62 När ett meddelande visas Handbok för allmänna inställningar 4

13 När du har problem med att använda maskinen När du har problem med att använda maskinen Detta avsnitt beskriver vanliga problem och meddelanden. Om andra meddelande visas, följ de instruktioner som visas. 1 Viktigt Om du inte kan göra kopior som du vill pga problem med papperstyp, pappersformat eller papperskapacitet, ska du använda rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Problem Orsak Lösning Var god vänta. visas. Detta meddelande visas när du slår på driftströmbrytaren eller byter tonerpatron. Vänta tills maskinen blir klar. Trots att kopiatorskärmen visas när maskinen slås på med huvudströmbrytaren, går det inte att ändra den till en annan skärm genom att trycka på {Fax} eller {Skanner}. Andra funktioner än kopieringsfunktionen är ännu inte klara. Vänta lite till. Maskinen har nyss slagits på och skärmen Användarverktyg visas, men det saknas saker i menyn Användarhjälpmedel. Displayen är släckt. Displayen är släckt. Displayen är släckt. Ingenting händer när strömbrytaren slås på. Minnet är fullt. Andra funktioner än kopieringsfunktionen är ännu inte klara. Den tid som krävs varierar mellan olika funktioner. Funktionerna visas i menyn Användarverktyg när de är klara att användas. Kontrasten är inställd på det mörkaste läget. Maskinen är i energisparläge. Strömbrytaren är frånslagen. Huvudströmbrytaren är frånslagen. Det finns för många skannade sidor eller lagrade filer, hårddiskens kapacitet har överskridits. Vänta lite till. Ställ in kontrasten till det ljusläge där displayen syns ordentligt. Se Om den här maskinen. Tryck på {Energibesparing} för att gå ur energisparläget. Slå på strömbrytaren. Slå på huvudströmbrytaren. Tryck på [Radera fil] för att radera onödiga dokument. 5

14 När maskinen inte fungerar som du vill Problem Orsak Lösning 1 Strömbrytaren fortsätter att blinka och slocknar inte när den trycks in. Originalbilderna skrivs ut på baksidan av papperet. Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Ett felmeddelande visas fortfarande, trots att felmatat papper har tagits bort. Kan inte skriva ut i duplexläge. Kan inte skriva ut i duplexläge. Kan inte skriva ut i duplexläge. Detta händer i följande fall: Originalglasets täckplatta eller den automatiska dokumentmataren är i öppet läge. Maskinen kommunicerar med extern utrustning. Hårddisken är aktiv. Pappret har lagts inte lagts i på rätt sätt. Kassettens sidoguider är inte låsta. Kassettens ändguide är inte korrekt inställd. Du kanske har lagt i papper av ett format som inte finns på pappersformatväljaren. När ett meddelande om felmatat papper visas, ligger det kvar tills du öppnat och stängt locket. Du kan inte använda papperet i sidoinmatningsfacket för duplexutskrift. [1-sidig kopia] är vald för papperstyp: kassett 1-4. Duplexutskrift kan inte utföras om vald papperstyp är tjockt papper, OHfilm eller etikettark. Stäng originalglasets täckplatta eller den automatiska dokumentmataren och kontrollera att maskinen kommunicerar med en dator. Fyll på papper på rätt sätt. Fyll på papper i kassett 1-4 med utskriftsidan uppåt, och i stormagasinet eller sidoinmatningsfacket med utskriftsidan nedåt. Se s.76 Papper med fast riktning eller tvåsidigt papper. Ta bort papperet. Se s.91 Ta bort pappersstopp. Kontrollera att sidoguiderna är låsta. Se s.77 Ändra pappersformat. Ta bort papperet. Se s.91 Ta bort pappersstopp. Kontrollera att ändguiden är rätt inställd. Se s.77 Ändra pappersformat. Ta bort papperet. Se s.91 Ta bort pappersstopp. När man använder papper av ett format som inte kan kännas av automatiskt, ska man använda Kassettpappersinställningar för att ange pappersformat. Se Handbok för allmänna inställningar och Om den här maskinen. Ta bort det felmatade papperet och öppna och stäng sedan frontluckan. Se s.91 Ta bort pappersstopp. För duplexutskrift väljer du kassett 1-4 i kopiatorläge eller med skrivardrivrutinen. Välj [2-sidig kopia] papperstyp: kassett 1-4. Se Handbok för allmänna inställningar. Välj en papperstyp som kan användas med duplexutskrift. Se Handbok för allmänna inställningar. 6

15 När du har problem med att använda maskinen Problem Orsak Lösning Skärmen för att ange användarkod visas. Skärmen Autentisering visas. Användarna har begränsats genom användarhantering. Grundläggande autentisering, Windowsautentisering, LDAPautentisering eller autentisering av serverintegration har aktiverats. Ange användarkoden (upp till åtta siffror) och tryck sedan på [q]. Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Se Om den här maskinen. 1 Du har inte rättigheter för att använda den här funktionen. visas. Användning av funktionen är begränsad till enbart verifierade användare. Kontakta administratören. Du har inte rättigheter för att använda den här funktionen. fortsätter att visas trots att du skrivit in en giltig användarkod. Denna användarkod är inte behörig att använda den valda funktionen. Tryck på {Energibesparing}. Kontrollera att skärmen försvinner och tryck sedan på {Energibesparing} en gång till. Skärmen återgår till att visa skärmen för användarkodregistrering. När du skriver ut under kopierings- eller skrivarfunktionen ska du inte trycka på {Energibesparing} förrän efter det att utskriften har avslutats. Autentisering misslyckades. Det angivna användarnamnet eller lösenordet är felaktigt. Fråga användaradministratören om korrekt inloggningsnamn och lösenord. Autentisering misslyckades. Maskinen kan inte utföra en autentisering. Kontakta administratören. De valda filerna som du inte har rättigheter till kunde inte tas bort. visas. Du har försökt radera filer utan att ha befogenhet att göra det. Filer kan raderas av den person som skapade dem. För att ta bort en fil som du inte har behörighet att ta bort, kontakta den som skapade filen. 7

16 När maskinen inte fungerar som du vill Dokumentserver Problem Orsak Lösning 1 Skannade sidor överstiger max. antal. Vill du lagra skannade sidor som en fil? visas. Du har glömt ditt lösenord. Antalet skannade sidor överstiger kapacitet per fil i dokumentservern. Om du vill lagra skannade sidor som en fil trycker du på [Lagra fil]. Skannade data lagras som en fil i dokumentservern. Om du inte vill lagra skannade sidor trycker du på [Nej]. Skannade data raderas. Det går inte att få åtkomst till en skyddad fil utan att ange lösenordet. Kontakta administratören. Om du vill ta bort alla filer som sparats på dokumentservern trycker du på [Radera alla filer i dokumentserver]. Eftersom detta tar bort alla filer permanent måste du se till att dokumentservern inte innehåller filer som du vill behålla. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan inte hitta vad som är sparat i en fil. Det är inte säkert att du kan avgöra vad en fil innehåller genom att bara betrakta filens namn. Kontrollera datum- eller tidkolumnen i dokumentservern, skärmen Välj filer för utskrift. Du kan inte hitta vad som är sparat i en fil. Det är inte säkert att du kan avgöra vad en fil innehåller genom att bara betrakta filens namn. Kontrollera dokumentets innehåll genom att skriva ut första sidan. Tryck på dokumentets rad i dokumentservern, skärmen Välj filer för utskrift, och tryck sedan på [Skriv ut 1:a sidan] följt av {Starta}. Minnet blir ofta fullt. Dokumentserverns minne är fullt. Ta bort onödiga filer. Markera onödiga filer på fildisplayen och tryck därefter på [Radera fil]. Om detta inte ökar det tillgängliga minnet ska du göra följande: Växla till skannerskärmen och ta bort onödiga filer som är lagrade under skannerfunktionen. Växla till skrivarskärmen och ta bort onödiga filer som har lagrats under Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö och Lagrad utskrift. Du vill kontrollera utskriftskvaliteten innan du startar ett stort utskriftsjobb. Du kan skriva ut en enstaka kopia utan att ange inställningen igen. Kontrollera utskriftskvaliteten genom att först skriva ut den första uppsättningen med {Provkopia}. Originalet skannas av en annan funktion. visas. Kopiator- eller skannerfunktionen används. Om du vill avbryta ett pågående jobb trycker du först på [Avsluta] och sedan på {Kopiator} eller {Skanner}. Tryck därefter på {Radera/Stopp}. När meddelandet [Stopp] trycktes in. Stoppa utskrift? visas trycker du på [Stopp]. 8

17 När du har problem med att använda maskinen Obs Användning av skrynkligt papper leder ofta till pappersstopp, smutsiga papperskanter eller överhoppade positioner vid utskrift med häftning eller buntning. När du använder skrynkligt papper kan du räta ut det för hand eller fylla på det upp och ned. Du kan även förhindra att papperet skrynklas genom att lägga det på en plan yta och inte luta det mot väggen. 1 Referens Om den här maskinen Handbok för allmänna inställningar 9

18 När maskinen inte fungerar som du vill När ett jobb inte utförs 1 Om inte jobbet kan utföras kan det bero på att maskinen används av annan funktion. Vänta tills det pågående jobbet är färdigt innan du försöker igen. I vissa fall kan du utföra ett annat jobb som använder en annan funktion samtidigt som det aktuella jobbet utförs. Att använda flera funktioner samtidigt på det här sättet kallas för Samtidig åtkomst. Kombinationsdiagram Funktionskompatibilitet Tabellen visar funktionskompabilitet när utskriftsprioriteten har satts till Internutskrift. Se Handbok för allmänna inställningar. : Simultana åtgärder kan utföras. : Rutinen aktiveras när motsvarande funktionstangent trycks ned och mottagningsläge (för skannern) har ändrats. : Rutinen aktiveras när du trycker på {Mellankopiering} för att tillfälligt avbryta föregående åtgärd. : Rutinen utförs automatiskt när föregående operation är klar. : Rutinen måste startas när föregående operation är klar. (Samtidiga åtgärder kan inte utföras.) Funktion som du Kopiator vill välja Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Skrivare Skanner Utskrift Dokumentserver DeskTopBinder Professional/Lite Web Document Server 10 Använda kontrollpanelen Häftning Sortering Använda kontrollpanelen Kopiering Använda kontrollpanelen Funktion som pågår Använda kontrollpanelen Häftning Kopiator Sortering *1 *1 *1 *1 Skanna ett original för Minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning Skriver ut mottagen data Datamottagning Utskrift Häftning Använda kontrollpanelen Skanning med nätverkets TWAIN-skanner Skanning Använda kontrollpanelen Skanna ett dokument för lagring på dokumentservern Skriva ut från dokumentservern Skriva ut från dokumentservern Sända ett fax från dokumentservern Utskrift *1 *5 *2 *2 *2 *2 *2 *4 *4 *4 *1 *2 *2 *2 *2 *2

19 När ett jobb inte utförs Funktion som du Kopiator vill välja Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Skrivare Skanner Utskrift Dokumentserver DeskTopBinder Professional/Lite Web Document Server 1 Funktion som pågår Använda kontrollpanelen Kopiering Mellankopiering Fax Sändning Använda kontrollpanelen Skanna ett original för Minnessändning Minnessändning *3 *3 *3 *7 Mottagning Skrivare Utskrift Omgående sändning Minnesmottagning Skriver ut mottagen data Datamottagning Sortera utskrift Häftning Använda kontrollpanelen Häftning Sortering Använda kontrollpanelen Kopiering Använda kontrollpanelen Skanna ett original för Minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning Skriver ut mottagen data *3 *3 *3 *3 *3 *7 *7 *7 Datamottagning Utskrift Häftning Använda kontrollpanelen Skanning med nätverkets TWAIN-skanner Skanning Använda kontrollpanelen Skanna ett dokument för lagring på dokumentservern Skriva ut från dokumentservern Skriva ut från dokumentservern Sända ett fax från dokumentservern Utskrift *5 *4 *4 *4 11

20 När maskinen inte fungerar som du vill 1 Funktion som du Kopiator vill välja Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Skrivare Skanner Utskrift Dokumentserver DeskTopBinder Professional/Lite Web Document Server Funktion som pågår Använda kontrollpanelen Skanning med nätverkets TWAINskanner Skanning Använda kontrollpanelen Skanna ett dokument för lagring på doku- mentser- vern Skriva ut från dokumentservern *4 *4 *6 *6 *6 Skanner Dokumentserver Använda kontrollpanelen Häftning Sortering Använda kontrollpanelen Kopiering Använda kontrollpanelen Skanna ett original för Minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning Skriver ut mottagen data Datamottagning Utskrift Häftning Använda kontrollpanelen Skanning med nätverkets TWAIN-skanner Skanning Använda kontrollpanelen Skanna ett dokument för lagring på dokumentservern Skriva ut från dokumentservern Skriva ut från dokumentservern Sända ett fax från dokumentservern Utskrift 12

21 När ett jobb inte utförs Funktion som du Kopiator vill välja Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Skrivare Skanner Utskrift Dokumentserver DeskTopBinder Professional/Lite Web Document Server 1 Funktion som pågår Skriva ut från dokumentservern *4 *4 Sända ett fax från dokumentservern DeskTopBinder Professional/ Lite Web Document Server Utskrift Använda kontrollpanelen Häftning Sortering Använda kontrollpanelen Kopiering Använda kontrollpanelen Skanna ett original för Minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning Skriver ut mottagen data *4 *4 *1 Simultana åtgärder är endast möjliga när alla dokument i föregående jobb har skannats och [Nästa] visas. *2 Du kan skanna ett dokument när alla dokument i föregående jobb har skannats. *3 Simultana åtgärder är endast möjliga när en extra linje har installerats och när faxfunktionen inte använder den linje som har givits prioritet i faxinställningarna. *4 Vid häftning startar utskriften automatiskt efter det aktuella jobbet. *5 Häftning är inte tillgängligt. *6 Samtidiga åtgärder kan utföras när du har tryckt på [Nästa]. *7 Under parallell mottagning sätts eventuella efterföljande jobb på paus tills mottagningen är komplett. Datamottagning Utskrift Häftning Använda kontrollpanelen Skanning med nätverkets TWAIN-skanner Skanning Använda kontrollpanelen Skanna ett dokument för lagring på dokumentservern Skriva ut från dokumentservern Skriva ut från dokumentservern Sända ett fax från dokumentservern Utskrift 13

22 När maskinen inte fungerar som du vill 1 Obs Häftning kan inte användas samtidigt för flera funktioner. En maskin med efterbehandlare för 1000 ark installerad, som skriver ut med häftning på papper större än A4, startar efterföljande jobb (för vilket efterbehandlarens växelfack har specificerats som utmatningsfack) när pågående utskriftsjobb har avslutats. Medan utskrift pågår kan skanning med annan funktion ta lite längre tid. Referens Handbok för allmänna inställningar 14

23 2. Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen I det här kapitlet beskrivs sannolika orsaker till och möjliga lösningar på problem med kopiatorfunktionen. När ett meddelande visas Maskinens viktigaste meddelanden beskrivs i det här avsnittet. Om andra meddelanden visas följer du de instruktioner de innehåller. Viktigt För meddelanden som inte finns med här, se s.5 När du har problem med att använda maskinen. Meddelande Orsak Lösning Kan ej känna av orig.format. Kan ej känna av orig.format. Kan ej känna av orig.format. Kontrollera originalriktning Kontrollera pappersformatet. Kan ej rotationssortera detta format. Kan ej hålslå detta format. Häftkapaciteten är överskriden. Kan ej häfta detta format. Ett icke reguljärt original används. Ett icke reguljärt original används. Originalet har inte placerats. Originalet har inte placerats i rätt riktning. Ett felaktigt pappersformat har ställts in. Ett pappersformat för vilket rotationssortering inte är möjligt har valts. Hålslagsfunktionen kan inte användas med det pappersformat som är valt. Antalet ark per uppsättning är över häftningskapaciteten. Häftningsfunktionen kan inte användas med valt pappersformat. Välj papper manuellt, ej i läget för automatiskt pappersval och använd inte den automatiska förstorings/förminskningsfunktionen. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Placera originalet på originalglaset. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Placera originalen. Ändra originalets riktning. Om du trycker på {Starta}-tangenten påbörjas kopieringen på det valda papperet. Välj rätt pappersformat. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Välj rätt pappersformat. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Kontrollera häftenhetens kapacitet. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Välj ett pappersformat som kan användas med häftningsfunktionen. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. 15

24 Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen 2 Meddelande Orsak Lösning Duplex ej tillgängligt med detta pappersformat. Maximalt antal uppsättningar: nn. ( nn indikerar maximalt antal uppsättningar.) Skannade sidor överstiger max. antal. Vill du lagra skannade sidor som en fil? Originalet skannas av en annan funktion. Du har inte rätttigheter för att använda den här funktionen. Du har inte rätttigheter för att använda den här funktionen. Autentiseringen misslyckades. Autentiseringen misslyckades. De valda filerna som du inte har rättigheter till kunde inte tas bort. Duplexfunktionen kan inte användas med valt pappersformat. Antalet kopior överstiger maximalt kopieantal. Antalet skannade sidor överstiger kapacitet per fil i dokumentservern. Dokumentservern används. Denna användarkod är inte behörig att använda den valda funktionen. Denna användarkod är inte behörig att använda den valda funktionen. Det angivna användarnamnet eller lösenordet är felaktigt. Maskinen kan inte utföra en autentisering. Du har försökt radera filer utan att ha befogenhet att göra det. Välj rätt pappersformat. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Du kan ändra det maximala kopieantalet. Se Handbok för allmänna inställningar. Om du vill lagra skannade original som en fil trycker du på [Lagra fil]. Det skannade originalet lagras som en fil i dokumentservern. Om du inte vill lagra skannade original trycker du på [Nej]. Inskannad data kommer att raderas. För att avbryta ett pågående jobb trycker du på [Avsluta], och därefter på {Dokumentserver}. Tryck därefter på {Radera/Stopp}. När meddelandet [Stopp] trycktes in. Avbryt lagring? visas trycker du på [Stopp]. Kontakta administratören. Om meddelandet fortfarande visas och du inte kan byta skärmbild trycker du på tangenten {Energibesparing}. Kontrollera att skärmen försvinner och tryck sedan på {Energibesparing} en gång till. Skärmen återgår till att visa skärmen för användarkodregistrering. När du skriver ut under kopierings- eller skrivarfunktionen ska du inte trycka på {Energibesparing} förrän efter det att utskriften har avslutats. Fråga användaradministratören om korrekt inloggningsnamn och lösenord. Kontakta administratören. Filer kan raderas av den person som skapade dem. För att ta bort en fil som du inte har behörighet att ta bort, kontakta den som skapade filen. 16

25 När ett meddelande visas Meddelande Orsak Lösning Uppdaterar mottagarlistan... Var god vänta. Angivna mottagare eller avsändare har raderats. Mottagarlistan håller på att uppdateras från nätverket med hjälp av SmartDeviceMonitor for Admin. Beroende på hur många mottagare som ska uppdateras, kan det vara en viss fördröjning innan du kan fortsätta. Inga åtgärder är möjliga medan meddelandet visas. Vänta tills meddelandet försvinner. Stäng inte av strömmen under den tid som detta meddelande visas. 2 Referens s.5 När du har problem med att använda maskinen Handbok för allmänna inställningar Handbok för kopiator/dokumentserver 17

26 Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen När du inte kan skapa tydliga kopior I det här avsnittet beskrivs sannolika orsaker till och möjliga lösningar på problem med otydliga kopior. Problem Orsak Lösning 2 Kopiorna ser smutsiga ut. Bilddensiteten är för hög. Justera bilddensiteten. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Kopiorna ser smutsiga ut. Originalets baksida kopieras. Originalets baksida kopieras. En skugga syns på kopiorna om du använder original med fastklistrade delar. Samma kopieringsområde är alltid smutsigt när kopior görs. Samma kopieringsområde är alltid smutsigt när kopior görs. Automatisk bilddensitet är inte valt. Bilddensiteten är för hög. Automatisk bilddensitet är inte valt. Bilddensiteten är för hög. Originalglaset eller dokumentmataren är smutsig(t). [Originaltyp] är inställt på [Text/foto] och ett original med text och fotografier som knappt kan urskiljas från varandra har placerats. Välj Auto bilddensitet. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Justera bilddensiteten. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Välj Auto bilddensitet. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Justera bilddensiteten. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Ändra originalets riktning. Sätt lagningstejp på den klistrade delen. Rengör dem. Se s.111 Underhålla maskinen. Välj [Generation] och börja sedan kopiera. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Kopiorna är för ljusa. Bilddensiteten är för ljus. Justera bilddensiteten. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Kopiorna är för ljusa. Kopiorna är för ljusa. Om du använder fuktigt eller grovt papper kan kopiorna bli ljusa. Tonerpatronen är nästan tom. Använd ett rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Kontakta din servicerepresentant. Fyll på toner. Se s.81 Fylla på toner. Kopiorna är för ljusa. Papperet är fuktigt. Använd papper som har förvarats i rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. Delar av bilder kopieras inte. Delar av bilder kopieras inte. Originalet är inte placerat korrekt. Rätt pappersformat har inte valts. Placera originalen korrekt. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Välj rätt pappersformat. Bilder visas bara delvis. Papperet är fuktigt. Använd papper som har förvarats i rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. 18

27 När du inte kan skapa tydliga kopior Problem Orsak Lösning Svarta linjer framträder. Originalglaset eller skanningsglaset är smutsigt. Rengör dem. Se s.111 Underhålla maskinen. Vita linjer framträder. Originalglaset eller skanningsglaset är smutsigt. Rengör dem. Se s.111 Underhålla maskinen. Vita linjer framträder. Kopiorna är tomma. När D blinkar börjar tonern ta slut. Originalet är inte placerat korrekt. Fyll på toner. Se s.81 Fylla på toner. När originalglaset används ska originalen placeras med texten nedåt. Lägg originalen med texten uppåt när ADFenheten används. 2 Kopiorna har moarémönster. Originalet har en punktuppbyggd bild eller för många linjer. Placera originalet på originalglaset en aning vinklat. Svarta fläckar uppträder på kopian av en fotoutskrift. Pga. hög luftfuktighet har fotoutskriften fastnat på originalglaset. Placera originalen på originalglaset på något av följande sätt: Placera en OH-film på originalglaset och sedan utskriften ovanpå OH-filmen. Placera utskriften på originalglaset och sedan två eller tre pappersark ovan på den. Lämna originalglasets täckplatta eller den automatiska dokumentmataren i öppet läge under kopieringen. Referens Om den här maskinen Handbok för kopiator/dokumentserver 19

28 Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen När du inte kan skapa kopior på önskat sätt 2 I det här avsnittet beskrivs troliga orsaker och åtgärder när kopieringsresultatet inte motsvarar förväntningarna. Grunder Problem Orsak Lösning Matningsfel inträffar ofta. Antalet påfyllda ark överstiger maskinens kapacitet. Fyll bara på papper så högt som till den övre gränsmarkeringen på sidan av papperskassetten eller sidoinmatningsfacket. Se s.73 Fylla på papper och Handbok för kopiator/dokumentserver. Matningsfel inträffar ofta. Papperet är fuktigt. Använd papper som har förvarats i rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Kopieringspapperet blir skrynkligt. Kopieringspapperet blir skrynkligt. Kopiorna är inte häftade. Kopiorna är inte häftade. Kopiorna är inte häftade. Häftklamrar är felpositionerade. Du kan inte kombinera flera funktioner. Papperet är för tjockt eller för tunt. Kopieringspapperet är skrynklat eller vikt. Papper som det redan skrivits ut på används. Papperet är fuktigt. Papperet är för tunt. Klamrar har fastnat i häftenheten. Antalet kopior överstiger häftenhetens kapacitet. Kopieringspapperet är böjt. Originalen är inte placerade på rätt sätt. De valda funktionerna kan inte användas tillsammans. Använd ett rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Använd ett rekommenderat papper. Använd papper som har förvarats i rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. Använd ett rekommenderat papper. Använd inte papper som det redan kopierats eller skrivits ut på. Se Om den här maskinen. Använd papper som har förvarats i rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. Använd ett rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Avlägsna klamrarna som fastnat. Se s.101 Ta bort häftklamrar som fastnat. Kontrollera häftenhetens kapacitet. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Vänd på kopieringspapperet i kassetten. Kontrollera rätt position för placering av original. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Kontrollera funktionerna som kombinerats och gör om inställningarna. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. 20

29 När du inte kan skapa kopior på önskat sätt Problem Orsak Lösning Vid sortering indelas sidorna i två block. Papperet matas inte ut vid häftning. Kopian visas i grått eller ett textmönster visas i kopians bakgrund. Bilder är skeva. Minnet blev fullt i mitten på sorteringen och sidorna matades ut i två block. När du slutar kopiera medan du använder häftningsfunktionen, kan de papper som inte häftats under kopieringen finnas kvar i häftningsenheten. Du har kopierat ett kopieringsskyddat dokument som skyddats mot obehörig kopiering. Sidoguiderna i papperskassetten är inte låsta. Du kan avbryta kopieringen när minnet blir fullt. Se Handbok för allmänna inställningar. Tryck på {Nollställ} och avbryt kopieringsinställningarna, inklusive häftning. Klicka på dokumentet. Se Handbok för skrivare. Kontrollera att sidoguiderna är låsta. Se s.77 Ändra pappersformat. Bilder är skeva. Papperet matas in snett. Fyll på papperet på rätt sätt. Se s.73 Fylla på papper. 2 Redigera Problem Orsak Lösning Med funktionen Dubbla kopior kopieras inte delar av originalet. Delar av originalet kopieras inte med funktionerna Kant, Mitten eller Mitten/Kant. Delar av originalet kopieras inte med funktionerna Kant, Mitten eller Mitten/Kant. Med funktionen Marginaljustering kopieras inte delar av originalet. Med funktionen Marginaljustering kopieras inte delar av originalet. Originalet kopieras inte upprepade gånger med funktionen Repetera bild. Kombinationen av original och kopieringspapper är felaktig. Du har ställt in en bred raderingsmarginal. Originalen skannas inte korrekt. Du har ställt in en bred raderingsmarginal. Tillräckligt med utrymme för en marginal saknas på den motsatta sidan av bindningsläget. Du valde samma format på kopieringspapperet som på originalen eller så valde du inte korrekt reproduktionsgrad. Välj A3L för A4 K original och A4 för A5 original. Minska marginalen. Du kan justera den mellan 2-99 mm (0,1" - 3,9"). Se Handbok för allmänna inställningar. Placera originalen på rätt sätt. Ställ in en smal marginal med Användarverktyg. Du kan ställa in en bredd mellan 0-30 mm (0" - 1,2"). Se Handbok för allmänna inställningar. Ställ in en smal marginal med Användarverktyg. Du kan ställa in en bredd mellan 0-30 mm (0" - 1,2"). Se Handbok för allmänna inställningar. Välj ett kopieringspapper som är större än originalen eller välj rätt reproduktionsgrad. 21

30 Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Stämpel Problem Orsak Lösning Stämpelns position är felaktig. Papperets riktning är felaktig. Kontrollera papperets riktning och stämpelns position. 2 Kombinera Problem Orsak Lösning Kopior som görs med funktionerna Häfte eller Broschyr viks inte korrekt till bokformat. När du använder funktionen Kombinera, kopieras inte vissa delar av originalet. Kopiorna är i fel ordning. Du har valt en inställning ( Vänsterbläddring eller Högerbläddring ) som inte stämmer med originalets riktning. Du valde en reproduktionsgrad som inte passar formatet på dina original och kopieringspapperet. Du har placerat originalen i fel ordning. Ändra inställning Se Handbok för allmänna inställningar. När du anger en reproduktionsgrad med funktionen Manuellt pappersval, kontrollera att graden motsvarar dina original och kopieringspapperet. Välj korrekt reproduktionsgrad innan du använder funktionen Kombinera. När du placerar en bunt med original i ADF-enheten, ska den sista sidan vara längst ned. Om du placerar ett original på originalglaset ska du börja med den första sidan som ska kopieras. Duplex Problem Orsak Lösning Kan inte skriva ut i duplexläge. Kan inte skriva ut i duplexläge. Kan inte skriva ut i duplexläge. Kopiorna är i fel ordning. Du har fyllt på papper i sidomatningsfacket. Du har fyllt på papper som är tyngre än 105 g/m 2. Du har valt en kassett som är inställd på [1-sidig kopia] i [Kassettpprsinställn.] i [Systeminställning]. Du har placerat originalen i fel ordning. Ta bort det från sidomatningsfacket. Fyll på papper i en annan kassett. Byt papper. Ställ in kassetten på [2-sidig kopia] i [Kassettpprsinställn.] i [Systeminställning]. Se Handbok för allmänna inställningar. När du placerar en bunt med original i ADF-enheten, ska den sista sidan vara längst ned. Om du placerar ett original på originalglaset ska du börja med den första sidan som ska kopieras. 22

31 När du inte kan skapa kopior på önskat sätt Problem Orsak Lösning Vid duplexkopiering kopieras originalet med Blocktyp även om du valt [Boktyp]. Du har placerat originalen i fel riktning. Placera originalet i rätt riktning. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Referens Om den här maskinen Handbok för allmänna inställningar Handbok för kopiator/dokumentserver Handbok för skrivare 2 23

32 Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen När minnet är fullt I det här avsnittet beskrivs sannolika orsaker till och möjliga lösningar på problem rörande fullt minne. Meddelande Orsak Lösning 2 Minnet är fullt. nn original har skannats. Tryck på [Utskrift] för att kopiera skannade original. Lämna återstående original som det är. n i meddelandet betecknar ett nummer som kan ändras. Tryck [Fortsätt] för att skanna och kopiera återstående original.[stopp] [Fortsätt] De skannade originalen överstiger antalet sidor som kan lagras i minnet. Maskinen kontrollerar om de återstående originalen ska kopieras när de skannade originalen har skrivits ut. Tryck på [Utskrift] när du vill kopiera skannade original och sedan ta bort skanningsdata. Tryck på [Rensa] när du vill avbryta skanningsdata och inte kopiera. För att fortsätta kopiering, ta bort alla kopiorna och tryck på [Fortsätt]. För att stoppa kopiering, tryck på [Stopp]. Obs Om du ställer in [Minnet fullt : Starta om Auto-skan] i användarverktygen på [Ja], visas inte meddelandet om minnesspill även om minnet blir fullt. Maskinen kopierar de skannade originalen först och skannar och kopierar sedan de återstående originalen automatiskt. När det händer kommer de sorterade sidorna inte att ligga i ordning. Se Handbok för allmänna inställningar. Referens Handbok för allmänna inställningar 24

33 3. Felsökning vid användning av Faxfunktionen I det här kapitlet beskrivs sannolika orsaker till och möjliga lösningar på problem med faxfunktionen. Justera volymen Detta avsnitt beskriver hur man justerar volymen. Du kan ställa in volymen för följande ljud som maskinen ger ifrån sig. Högtalarläge Hörs när man trycker på knappen {Ring upp med luren på}. Vid sändning Hörs när maskinen sänder ett dokument. Vid mottagning Hörs när maskinen tar emot ett dokument. Vid uppringning Hörs när man har tryckt på {Starta} till dess att linjen kopplas till mottagaren. Vid utskrift Hörs när ett mottaget dokument skrivs ut. Se Handbok för fax. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. B Tryck på [Faxinställningar]. C Kontrollera att skärmen [Allm Inst./justeringar] visas. D Tryck på [Justera volymkontroll]. 25

34 Felsökning vid användning av Faxfunktionen E Tryck på [Lägre] eller [Högre] för att justera volymen, tryck sedan på [OK]. 3 Du kan höra den faktiska volymen genom att trycka på [Kontroll]. Om du trycker på [Avbryt] avbryts volyminställningen. Displayen återgår till den i steg D. Du kan ställa in volymnivån mellan 0 och 7. F Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. Väntelägesskärmen visas. Obs Du kan justera volymen för högtalaruppringning när du trycker på knappen för {Ring upp med luren på}. Se Handbok för fax. Referens Handbok för fax 26

35 När ett meddelande visas När ett meddelande visas Maskinens viktigaste meddelanden beskrivs i det här avsnittet. Om andra meddelande visas, följ de instruktioner som visas. Meddelande Orsak Lösning Lägg tillbaka originalet, kontrollera det och tryck [Start]. Fel uppstod, sändningen avbröts. Originalet fastnade vid Minnessändning. Pappersstopp eller ett fel inträffade under Omgående sändning. Det kan vara ett problem med maskinen eller telefonlinjen (till exempel brus eller överhörning). Placera återigen de original som inte skannats på originalglaset eller i dokumentmataren. Tryck på [OK] och sänd därefter återigen de sidor som inte hade sänts. Om felet inträffar ofta ska du kontakta din servicerepresentant. 3 Kan ej avkänna originalformat. Placera originalet igen, tryck [Start]. Maskinen kunde inte känna av originalets format. Lägg tillbaka originalet och tryck sedan på {Starta}. L Ring service. Funktionsstörningar i faxen. Ring service. Det föreligger ett problem med faxen. Anteckna kodnumret som visas i displayen och kontakta din servicerepresentant. Andra funktioner kan användas. Minnet är fullt. Sänder bara skannade sidor. Minnet är fullt. Om du trycker på [Avsluta] återgår maskinen till vänteläge och påbörjar sändning av lagrade sidor. Kontrollera via rapporten kommunikationsresultat vilka sidor som inte sänts, och sänd dessa en gång till. Ta bort papper från internt utmatningsfack 1. Det interna utmatningsfacket 1 är fullt. Ta bort papperet. Om även det andra utmatningsfacket är fullt visas även det fackets namn i displayen. Ta bort papper från det fack som anges i displayen. 27

36 Felsökning vid användning av Faxfunktionen Meddelande Orsak Lösning 3 Kan inte skanna för att sända faxmeddelande eftersom skannern används av en annan funktion. Du har inte rättigheter för att använda den här funktionen. Du har inte rättigheter för att använda den här funktionen. Autentiseringen misslyckades. Autentiseringen misslyckades. De valda filerna som du inte har rättigheter till kunde inte tas bort. Uppdaterar mottagarlistan... Var god vänta. Angivna mottagare eller avsändare har raderats. Kopiatorn eller dokumentservern används. Denna användarkod är inte behörig att använda den valda funktionen. Denna användarkod är inte behörig att använda den valda funktionen. Det angivna användarnamnet eller lösenordet är felaktigt. Maskinen kan inte utföra en autentisering. Du har försökt radera filer utan att ha befogenhet att göra det. Mottagarlistan håller på att uppdateras från nätverket med hjälp av SmartDeviceMonitor for Admin. Beroende på hur många mottagare som ska uppdateras, kan det vara en viss fördröjning innan du kan fortsätta. Inga åtgärder är möjliga medan meddelandet visas. Gör följande för att avbryta det pågående jobbet och försök sedan faxa igen. Tryck på [Avsluta] och därefter på {Kopiator} eller {Dokumentserver}. Tryck därefter på {Radera/Stopp}. När meddelandet [Stopp] trycktes in. Stoppa kopiering? eller [Stopp] trycktes in. Avbryt lagring? visas trycker du på [Stopp]. Kontakta administratören. Om meddelandet fortfarande visas och du inte kan byta skärmbild trycker du på tangenten {Energibesparing}. Kontrollera att skärmen försvinner och tryck sedan på {Energibesparing} en gång till. Skärmen återgår till att visa skärmen för användarkodregistrering. När du skriver ut under kopierings- eller skrivarfunktionen ska du inte trycka på {Energibesparing} förrän efter det att utskriften har avslutats. Fråga användaradministratören om korrekt inloggningsnamn och lösenord. Kontakta administratören. Filer kan raderas av den person som skapade dem. För att ta bort en fil som du inte har behörighet att ta bort, kontakta den som skapade filen. Vänta tills meddelandet försvinner. Stäng inte av strömmen under den tid som detta meddelande visas. 28

37 När ett meddelande visas Meddelande Orsak Lösning Kontrollera om det är problem med nätverket. [13-10] Kontrollera om det är problem med nätverket. [13-11] Det alias-telefonnummer du angett är redan registrerat i gatekeepern av en annan enhet. Kontrollera att alias-telefonnumret är korrekt programmerat i IP-faxinställningar under Faxfunktioner. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan även använda Web Image Monitor för att bekräfta. Se hjälpavsnitt för Web Image Monitor. Rådfråga nätverksadministratören. Kommer inte åt gatekeeper. Kontrollera att gatekeeperadressen är korrekt programmerad i IP-faxinställningar under Faxfunktioner. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan även använda Web Image Monitor för att bekräfta. Se hjälpavsnitt för Web Image Monitor. Rådfråga nätverksadministratören. 3 Kontrollera om det är problem med nätverket. [13-17] Registrering av användarnamn godkänns inte av SIP-server. Kontrollera att SIP-serverns adress och användarnamn är korrekt programmerade i IPfaxinställningar under Faxfunktioner. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan även använda Web Image Monitor för att bekräfta. Se hjälpavsnitt för Web Image Monitor. Rådfråga nätverksadministratören. Kontrollera om det är problem med nätverket. [13-18] Kommer inte åt SIP-server. Kontrollera att SIP-serverns adress är korrekt programmerad i IP-faxinställningar under Faxfunktioner. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan även använda Web Image Monitor för att bekräfta. Se hjälpavsnitt för Web Image Monitor. Rådfråga nätverksadministratören. 29

38 Felsökning vid användning av Faxfunktionen Meddelande Orsak Lösning 3 Kontrollera om det är problem med nätverket. [14-01] Hittar inte DNS-server, SMTPserver eller mapp för vidarekoppling. Kontrollera att DNS-serverns IPv4-adress är korrekt programmerad med hjälp av Web Image Monitor. Se hjälpavsnitt för Web Image Monitor. Kontrollera att DNS-servern är korrekt programmerad med hjälp av Web Image Monitor. Se hjälpavsnitt för Web Image Monitor. Kontrollera att värdnamn eller IPv4-adress för SMTP-server är korrekt programmerat med hjälp av Web Image Monitor. Se hjälpavsnitt för Web Image Monitor. Kontrollera att SMTP-servern är korrekt programmerad med hjälp av Web Image Monitor. Se hjälpavsnitt för Web Image Monitor. Kontrollera att mappen för överföring har angivits korrekt. Kontrollera att datorn, på vilken mappen för överföring är angiven, fungerar på rätt sätt. Kontrollera att LAN-kabeln är korrekt ansluten till maskinen. Se Handbok för allmänna inställningar. Rådfråga nätverksadministratören. 30

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för kopieringsfunktioner 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 5 Placera original Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Bilaga Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Underhålla maskinen Felsökning

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan

Läs mer

Handbok för kopiator/dokumentserver

Handbok för kopiator/dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 16 Guide för utskriftskvalitet Tomma eller vita sidor a Ta bort och sätt sedan tillbaka bildhanteringsenheten eller fotoenhetssatsen. för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Snabbstartsmanual Allmän information Funktioner för maskinen och förklaring av hur du placerar original och fyller på papper. Kopiera

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Kombinerade funktionsåtgärder Dokumentserver Användarverktyg (Systeminställning) Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktionerna

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 03 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

SKRIVARE tillbehör typ 450

SKRIVARE tillbehör typ 450 SKRIVARE tillbehör typ 450 BRUKSANVISNING SKRIVARGUIDE (tillval) ND0A0101 Läs denna manual noga innan du använder produkten och förvara den inom räckhåll för framtida bruk. Följ anvisningarna i denna manual

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Riktlinjer för utskriftsmaterial För att undvika utskriftsproblem bör du endast använda sådant utskriftsmaterial (papper, OH-film, kuvert, tjockt papper och etiketter) som rekommenderats för användning med denna skrivare. Mer information

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok 2011 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning För information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG Ett snabbare sätt att producera dokument i färg och svartvitt I affärsvärlden har snabbhet en avgörande betydelse. Tid är pengar och pressen

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. FAX-355 FAX-360 FAX-460 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. Installera maskinen Installationen

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna original Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera maskinen

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel Del 1 2 3 4 Beskrivning 7 1 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R S 8 T U V 9 W X Y Z * 0 # 1 Visa Visar skrivarens status

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Lista över våra bruksanvisningar En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på DVD-skivan

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

Online-bruksanvisning

Online-bruksanvisning Online-bruksanvisning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Hem > Innehållsförteckning

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK X84. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer