Felsökning. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Felsökning. Bruksanvisning"

Transkript

1 Bruksanvisning Felsökning När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Felsökning vid användning av DDST-enheten Fylla på papper, toner och häftklammer Ta bort felmatade papper Kommentarer Läs denna bruksanvisning noga innan produkten används och förvara den sedan nära till hands för framtida referens. För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet bör du noga läsa igenom handboken innan du använder maskinen. Förvara handboken i nära anslutning till skrivaren så att den kan användas som referens. Viktigt Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Företaget tar under inga förhållanden ansvar för eventuella direkta skador, indirekta skador, speciella skador, tillfälliga skador eller följdskador till följd av hantering eller användning av denna maskin. Anmärkningar: Vissa bilder kan avvika något från utseendet på din maskin. Alla tillval är inte tillgängliga i alla länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Beroende på vilket land du bor kan vissa enheter vara tillvalsenheter. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Fara! Om du använder kontroller, inställningar eller utför rutiner på ett sätt som inte anges i den här handboken kan detta medföra att du utsätter dig för farlig strålning. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. För bästa möjliga kvalitet rekommenderar vi att du använder originaltoner. Vi ansvarar ej för skador eller utgifter som kan uppkomma på grund av att andra delar än våra originaldelar används i denna kontorsmaskin. Strömförsörjning V, 50/60 Hz, 7 A eller mer. Se till att nätsladden ansluts till en strömkälla av ovannämnda typ. För ytterligare information om strömförsörjning, se s.117 Strömanslutning.

3 Handböcker för maskinen Läs de handböcker som gäller de arbetsuppgifter du vill utföra med maskinen. Handböcker för maskiner med endast kopiatorfunktion eller med DDST-enheten skiljer sig. Se Handböcker för maskiner med endast kopiatorfunktion eller med DDST-enheten. Viktigt Handböckerna tillhandahålls i olika typer av media. De tryckta och elektroniska versionerna av manualen har samma innehåll. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för visning av handböckerna som PDF-filer. Beroende på vilket land du är i kan det även finnas html-manualer. För att visa dessa manualer, måste en webbläsare vara installerad. Om den här maskinen Läs noga Säkerhetsinformationen i handboken innan du använder maskinen. Handboken ger en inledning i maskinens funktioner. Den förklarar också kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur du skriver in text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för användarverktyg och adressboksfunktioner som registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Se även denna handbok för beskrivning om hur maskinen kopplas in. Felsökning En handbok lösningar till vanliga problem, och som beskriver hur man byter papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Handboken är till för maskinens administratörer. Här förklaras säkerhetsfunktioner som du kan använda för att förhindra obehörig användning av maskinen, datamanipulering och informationläckage. För högre säkerhet rekommenderar vi följande inställningar. Installera servercertifikatet. Aktivera SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Ändra användarnamn och lösenord för den administratör som använder Web Image Monitor. För mer information, se Handbok för säkerhet. Se till att läsa den här handboken när du ställer in utökade säkerhetsfunktioner eller autentisering av användare och administratör. Handbok för kopiator Förklarar kopieringsfunktioner och användning. Läs också handboken för att få förklaringar om hur original placeras. i

4 Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och användning. Handbok för nätverk Förklarar hur maskinen konfigureras och används i ett nätverk och hur medföljande program används. Handboken täcker alla modeller och innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte finns tillgängliga på denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som hanteras kan också skilja sig något från de som gäller för den här maskinen. Övriga handböcker Handböcker för maskinen Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript 3 Supplement UNIX Supplement Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite installation DeskTopBinder Komma igång Auto Document Link Handbok Obs Handböcker som tillhandahålls är specifika för maskintyperna. För UNIX Supplement, besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare. PostScript3 Supplement och UNIX Supplement innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på den här maskin. Referens s.iii Handböcker för maskiner med endast kopiatorfunktion eller med DDST-enheten ii

5 Handböcker för maskiner med endast kopiatorfunktion eller med DDST-enheten I det här avsnittet beskrivs handböckerna för maskiner med enbart kopiatorfunktion eller med DDST-enheten. Om den här maskinen Läs noga Säkerhetsinformationen i handboken innan du använder maskinen. Handboken ger en inledning i maskinens funktioner. Den förklarar även kontrollpanelen, förberedelser innan du använder maskinen och hur du installerar medföljande CD-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för Användarverktyg och hur du registrerar användarkoder. Se även denna handbok för beskrivning om hur maskinen kopplas in. Felsökning En handbok lösningar till vanliga problem, och som beskriver hur man byter papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för kopiator Förklarar kopieringsfunktioner och användning. Läs också handboken för att få förklaringar om hur original placeras. Handbok för skrivare/skanner Förklarar systeminställningar, funktioner och hantering av maskinens skrivar-/skannerfunktion. Handbok för nätverk Förklarar hur maskinen konfigureras och används i ett nätverk och hur medföljande program används. Övriga handböcker Handböcker för maskinen Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för skrivare/skanner Obs Vissa handböcker innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som inte är tillgängliga på maskiner med enbart kopiatorfunktion eller med DDST-enheten. iii

6 INNEHÅLL Handböcker för maskinen...i Handböcker för maskiner med endast kopiatorfunktion eller med DDST-enheten... iii Handbokens användning...1 Symboler...1 Namn på viktiga tillval När maskinen inte fungerar som förväntat Indikatorer...3 Panelsignal...4 När funktionsstatusindikatorn lyser rött...5 När du har problem med att använda maskinen...6 När ett jobb inte utförs Felsökning vid kopiering När ett meddelande visas...13 När kopiorna inte blir tydliga...16 När kopiorna inte motsvarar förväntningarna...19 När minnet är fullt Felsökning vid användning av faxfunktionen Justera volymen...23 När ett meddelande visas...26 När du inte kan skicka eller ta emot fax som du vill...33 När minnet är fullt...37 När en felrapport skrivs ut...38 Stäng av huvudströmmen / I händelse av strömavbrott...39 När ett fel inträffar vid användning av Internetfax...40 Felmeddelande via e-post...40 Felrapport (e-post)...40 Servergenererat felmeddelande via e-post...40 iv

7 4. Felsökning vid användning av skrivarfunktionen När ett meddelande visas vid installation av skrivardrivrutinen...41 Windows 95/98/Me/ Windows XP Professional eller Windows Server Windows XP Home Edition...42 Windows Vista...43 När ett meddelande visas...44 Statusmeddelanden...44 Varningsmeddelanden...45 Skriva ut felloggen...47 När du inte kan skriva ut...48 Andra utskriftsproblem Felsökning vid användning av skannerfunktionen När skanning inte utförs som förväntat...61 När du inte kan skicka skannade filer...62 När du inte kan bläddra i nätverket för att skicka en skannad fil...62 När drivrutinen för TWAIN inte kan startas...62 Funktionen för nätverksleverans kan inte användas...62 Användning är inte möjlig när meddelanden visas...63 När ett meddelande visas...64 När ett meddelande visas på displayen...64 När ett meddelande visas på klientdatorn Felsökning vid användning av DDST-enheten Skrivarfunktionen...73 När ett meddelande visas vid installation av skrivardrivrutinen...73 När ett meddelande visas...75 När du inte kan skriva ut...79 Andra utskriftsproblem...81 Skannerfunktionen...87 När skanning inte utförs som förväntat...87 När ett meddelande visas...88 v

8 7. Fylla på papper, toner och häftklammer Fylla på papper...91 Fylla på papper i papperskassetterna...92 Papper med fast orientering eller tvåsidigt papper...93 Byta pappersformat...96 Ändra pappersformat i papperskassetten...96 Fylla på toner Byta toner Skicka faxmeddelanden när tonern är slut Spilltoner Fylla på häftklammer Efterbehandlare Byta ut patronen för sändningsstämpel Ta bort felmatade papper Ta bort papper som har fastnat När A visas När B visas När C visas När P visas När Y visas När Z visas När R visas (när efterbehandlaren är installerad) När D visas (när bryggenheten är installerad) Ta bort häftklamrar som fastnat Efterbehandlare Kommentarer Maskinens placering Maskinens miljö Flyttning Strömanslutning Maskinens åtkomlighet Om den inte används under en längre tid Underhåll av maskinen Rengöring av originalglaset Rengöring av originalglasets täckplatta Rengöra ARDF INDEX vi

9 Handbokens användning Symboler I handboken används följande symboler: Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Ignoreras dessa anvisningar kan det leda till allvarliga skador eller livsfara. Se till att du läser dessa anvisningar. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Om dessa varningsmeddelanden ignoreras, kan detta leda till kroppsskador av lindrigare till medelsvår grad, samt till skador på utrustning och egendom. Se till att du läser dessa anvisningar. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Visar ställen om ska observeras när maskinen används och förklaringar för troliga orsaker till felinmatning av papper, skador på original eller dataförlust. Se till att du läser dessa förklaringar. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användningsfel. Symbolen finns mot slutet av avsnitten. Den visar var du kan hitta relevant information. [ ] Namn på de knappar som visas på maskinens display. { } Namn på de knappar som visas på maskinens kontrollpanel. Namn på viktiga tillval Maskinens viktiga tillval refereras till på följande sätt i denna handbok: Autoreverserande dokumentmatare (kan skanna båda sidorna av ett ark) ARDF Efterbehandlare SR3010 Efterbehandlare Bryggenhet BU3010 Bryggenhet 1

10 2

11 1. När maskinen inte fungerar som förväntat I det här avsnittet beskrivs grundläggande felsökningsrutiner som gäller för alla maskinens funktioner. Indikatorer I det här avsnittet förklaras de indikatorer som tänds när det krävs att användaren tar bort felmatat papper, lägger i mer papper eller utför andra åtgärder. h: Felindikator. Visas när en felmatning har skett, en lucka lämnats öppen eller ett annat problem uppstått. Se s.109 Ta bort felmatade papper. B: Fyll på papper-indikator. Visas när papperet har är slut. Se s.91 Fylla på papper. D: Fyll på toner-indikator Visas när tonern är slut. Se s.101 Fylla på toner. 3

12 När maskinen inte fungerar som förväntat Panelsignal 1 I följande tabell beskrivs de olika signalmönster som maskiner avger för att varna användaren om olika maskintillstånd. Ljudsignal Betydelse Orsak Två långa pip. Ett kort pip. Fem korta pip, upprepat fyra gånger. Maskinen har värmts upp. Ett giltigt jobb har accepterats. Allvarlig varning. Efter nedkylning eller påslagning har maskinen helt värmts upp och är klar att använda. En tangent på kontrollpanelen har tryckts ned, maskinen slogs på eller ett dokument lades i ARDF. Maskinen kräver åtgärd av användaren. Papper kan ha fastnat eller tonern behöver bytas. Obs Användare kan inte få maskinens varningar att försvinna. När maskinen piper för att varna användare om papper som har fastnat eller om en toner är slut och om maskinens luckor öppnas och stängs ett flertal gånger inom kort tid, kan ljudsignalen fortsätta att varna även efter att den återgått till normal status. För mer informatiom om att aktivera eller avaktivera varningssignaler, se Handbok för allmänna inställningar. Referens Handbok för allmänna inställningar 4

13 När funktionsstatusindikatorn lyser rött När funktionsstatusindikatorn lyser rött Om en funktionstangent lyser rött, tryck då på knappen för att komma till skärmen för motsvarande funktion och följ sedan anvisningarna som visas. Problem Orsak Lösning Dokument och rapporter skrivs inte ut. Ett fel har uppstått. Maskinen har ingen anslutning till nätverket. Kopieringspapper saknas. Funktionen vars indikator lyser är defekt. Fyll på papper. Se s.91 Fylla på papper. Registrera det kodnummer som visas på displayen och kontakta en servicetekniker. Se När ett meddelande visas i respektive kapitel. Du kan använda andra funktioner på vanligt sätt. Ett nätverksfel har inträffat. Läs det meddelande som visas och sätt in lämpliga åtgärder. Se När ett meddelande visas i respektive kapitel. Se efter om maskinen är korrekt ansluten till nätverket och att maskinen har ställts in på rätt sätt. Se Handbok för allmänna inställningar. Kontakta administratören. Lyser funktionstangenten fortfarande rött även om du har vidtagit åtgärderna ovan, kontaktar du en servicetekniker. 1 Obs Om ett fel uppstår i funktionen du använder, läs meddelandet som visas på displayen och sedan avsnittet När ett meddelande visas för relevant funktion. 5

14 När maskinen inte fungerar som förväntat När du har problem med att använda maskinen 1 I följande schema beskrivs vanliga problem och meddelanden. Om andra meddelanden visas följer du instruktionerna i dem. Problem Orsak Lösning Var god vänta... visas. Var god vänta... visas. Även om kopiatorskärmbilden visas när maskinen slås på med huvudströmbrytaren, kan du inte växla till en annan skärm genom att trycka på knappen {Fax} eller {Skanner}. Maskinen har just slagits på och skärmbilden Användarverktyg visas, men menyn Användarverktyg saknar alternativ. Displayen är svår att se. Meddelandet visas när du slår på strömbrytaren eller byter tonerpatron. Om maskinen inte har används under en längre tid, kan det ta längre tid än normalt att skriva ut eller starta upp när den slås på. Funktioner utöver kopiatorfunktionen är inte redo ännu. Funktioner utöver kopiatorfunktionen är inte redo ännu. Den tid som krävs varierar mellan olika funktioner. Funktioner visas på menyn Användarverktyg när de är redo att användas. Displayens kontrast är inte justerad. Om maskinen inte startar inom 2 minuter, kontakta din servicerepresentant. Vänta tills maskinen blir klar. Vänta lite längre. Vänta lite längre. Justera displayens kontrast så att du ser panelen bra. Se Handbok för allmänna inställningar. Skärmen är släckt. Maskinen är i energisparläge. Slå på strömbrytaren. Skärmen är släckt. Strömbrytaren är frånslagen. Slå på strömbrytaren. Ingenting händer när strömbrytaren slås på. Strömbrytarens indikator fortsätter att blinka och slocknar inte när den trycks in. Originalbilderna skrivs ut på baksidan av papperet. Huvudströmbrytaren är frånslagen. Maskinen kommunicerar med extern utrustning. Du kanske inte har laddat papperet rätt. Slå på huvudströmbrytaren. Kontrollera om maskinen kommunicerar med extern utrustning. Fyll på papperet korrekt. Fyll på papper med utskriftssidan uppåt i kassetterna 1-4 och med utskriftssidan nedåt i sidofacket. Se s.93 Papper med fast orientering eller tvåsidigt papper. 6

15 När du har problem med att använda maskinen Problem Orsak Lösning Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Ett felmeddelande visas fortfarande, trots att felmatat papper har tagits bort. Kan ej skriva ut i duplex-läge. Kan ej skriva ut i duplex-läge. Inmatningsfönstret för användarkoder visas. Välj en papperskassett under [Papperskassettinställning.] under [Systeminställning] och tryck sedan på [OK]. Välj sedan [Visa inte (normalt papper)] eller [Återvunnet papper] för Papperstyp, tryck på [Duplex] och välj sedan [På]. Se Handbok för allmänna inställningar. Autentiseringsskärmen visas. Ange ditt inloggningsnamn och lösenord. Se Om den här maskinen. Överhettningsvarning. Stäng av huvudströmmen, justera rumstemp. och vänta lite före omstart. visas och utskrift är avaktiverat. Det krävs behörighet för att anv denna funktion. visas. Det kan hända att kassetternas sidoguide inte kan låsas. Det kan hända att kassettens bakre guide inte ställts in ordentligt. Du har kanske har fyllt på ett pappersformat som inte visas i inställningar för pappersformat under Användarverktyg. Ett meddelande om felmatat papper visas tills du öppnat och stängt luckan. Papper sitter fortfarande fast i kassetten. Du kan inte använda papperet i sidofacket för duplexutskrift. Du har valt en kassett som är inställd på [Av] för duplex-utskrift under [Papperskassettinställning.] under [Systeminställning]. Användarna har begränsats via Användarkodshantering. Grundläggande autentisering, Windows-autentisering, LDAPautentisering eller Integrationsserverautentisering ställs in. Temperaturen inuit maskinen är för hög eller för låg. Användningen av funktionen är begränsad till endast autentiserade användare. Kontrollera att sidoguiderna är låsta. Se s.96 Byta pappersformat. Kontrollera att ändguiden ställts in korrekt. Se s.96 Byta pappersformat. Ställ in pappersformatet under inställningar för kassettpapper. Se s.99 Välja pappersformat med Användarverktyg. Ta bort det felmatade papperet och öppna och stäng sedan luckan. Se s.109 Ta bort papper som har fastnat. Vid duplexutskrift, välj kassett 1-4 i läget för kopiator eller med skrivardrivrutinen. Ange användarkoden (upp till åtta siffror) och tryck sedan på {OK} eller {q}. Ställ maskinen i en miljö där temperaturen håller sig mellan 10 och 32 C. Se s.115 Maskinens placering. Kontakta administratören. 1 7

16 När maskinen inte fungerar som förväntat 1 Problem Orsak Lösning Kunde inte autentisera. visas. Kunde inte autentisera. visas. Inloggningsnamnet eller lösenordet är inte korrekt. Ingen tillgång till autentiseringsservern när du använder Windows-autentisering, LDAPautentisering eller Autentisering av serverintegration. Fråga användaradministratören om korrekt inloggningsnamn och lösenord. Kontakta administratören. Obs Om du inte kan göra kopior som du vill beroende på papperstypen, pappersformatet eller papperskapaciteten byter du till rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Referens Om den här maskinen 8

17 När ett jobb inte utförs När ett jobb inte utförs Om du inte kan köra en funktion kan det bero på att maskinen är upptagen av en annan funktion. Om du inte kan köra en funktion, avsluta övriga aktiva funktioner och försök sedan köra funktionen igen. I vissa fall kan du utföra ett annat jobb (kopiator, fax, skrivare eller skanner) utan att avbryta det jobb som håller på att utföras. Att använda flera funktioner samtidigt på detta sätt kallas för Samtidig åtkomst. 1 Kombinationsschema Diagrammet visar funktionskompatibiliteten när utskriftsprioriteten är inställd på Gå emellan. Se Handbok för allmänna inställningar. Läge när du valt Kopiator Fax Skrivare Skanner Sändning Mot- Utskriftagning TWAIN Läge innan du väljer Kopiator Använda kontrollpanelen Kopiering Häftning Använda kontrollpanelen Kopiering Häftning Sändningsfunktion Skanna ett original för minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning Skriva ut mottagna data Datamottagning Utskrift Häftning Använda kontrollpanelen Skanning *1 *1 *1 *1 *1 *1 Skanning 9

18 När maskinen inte fungerar som förväntat 1 Fax Sändningsfunktion Sändning Mottagning Läge när du valt Kopiator Fax Skrivare Skanner Sändning Mot- Utskriftagning Läge innan du väljer Använda kontrollpanelen Kopiering Häftning Sändningsfunktion Skanna ett original för minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning Skriva ut mottagna data Skanna ett original för minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning Skriva ut mottaget data *2 *2 *2 Datamottagning Utskrift Häftning Använda kontrollpanelen Skanning TWAIN Skanning Datamottagning Skrivare Utskrift Utskrift Häftning Använda kontrollpanelen Skanner Skanning *1 *1 *1 *1 TWAIN Skanning 10

19 När ett jobb inte utförs... betyder att funktionerna kan användas samtidigt.... betyder att du kan avbryta aktuellt jobb med funktionstangenterna för att fortsätta med ett efterföljande jobb.... betyder att ett nytt jobb kommer att starta automatiskt efter att det aktuella jobbet är slutfört.... betyder att du måste starta ett nytt jobb manuellt efter att det aktuella jobbet är slutfört (dvs. de här funktionerna kan inte användas samtidigt). *1 Du kan skanna ett dokument när alla dokument i föregående jobb har skannats. *2 Under parallell mottagning avbryts alla efterföljande jobb tills mottagningen är färdig. 1 Obs Häftning kan inte användas samtidigt för flera funktioner. Du kan välja utmatningsfack för dokumenten. För mer information om hur du anger utmatningsfack för varje funktion, se Handbok för allmänna inställningar. Om maskinen kan utföra flera funktioner samtidigt, ange vilken funktion som ska ha prioritet i Utskriftsprioritet. Den här inställningen är fabriksinställd på Displayläge. För inställning av funktionen Utskriftsprioritet, se Handbok för allmänna inställningar. När en utskrift pågår kan skanning av dokument med en annan funktion ta längre tid än vanligt. Referens Handbok för allmänna inställningar 11

20 När maskinen inte fungerar som förväntat 1 12

21 2. Felsökning vid kopiering I detta kapitel beskrivs troliga orsaker och möjliga lösningar för problem som kan uppstå för kopieringsfunktionen. När ett meddelande visas I följande diagram visas förklaringar för vanliga meddelanden. Om ett annat meddelande visas följer du instruktionerna i det. Viktigt För meddelanden som inte anges här, se När du har problem med att använda maskinen. Meddelande Orsaker Åtgärder Kan inte känna orig.format. Kan inte känna orig.format. Kan inte känna orig.format. Kan inte sortera formatet Kan inte välja sidofack med den aktuella inställn. Orig. med den här längden kan inte skannas dubbelsid. Kontrollera originalriktn. Kontrollera pappersformat. Ett felaktigt original har placerats. Ett felaktigt original har placerats. Ett felaktigt original har placerats. Det angivna pappersformatet är inte tillgängligt med sorteringsfunktionen. Den angivna funktionen är inte tillgänglig med sidoinmatningsfacket. Den angivna anpassade längden är inte tillgänglig för duplexutskrift från ARDF (t.ex. 2-sidig 2-sidig, 2-sidig 1- sidig, 2-sidig Kombinera). Originalet är inte placerat i rätt riktning. Felaktigt pappersformat har ställts in. Välj papper manuellt, inte med funktionen Auto pappersval och använd inte funktionen Auto förminska/förstora. Se Handbok för kopiator. Ange både de horisontella och vertikala måtten på icke-standard original. Placera originalet på originalglaset. Se Handbok för kopiator. Använd kopieringspapper som inte är längre än 432 mm. Välj en annan papperskassett än sidoinmatningsfacket. Placera inte original som är längre än 432 mm. Ändra originalets riktning. Om du trycker på {Starta}- tangenten startar kopiering på valt papper. 13

22 Felsökning vid kopiering Meddelande Orsaker Åtgärder Tomma ytor uppkommer. Tomma ytor visas. Originalriktning och papper överensstämmer inte när bildrotation inte är tillgänglig. Ändra originalets riktning. 2 Allt är inte kopierat. Rotationssort. ej tillg. med detta pappersformat. Hela bilden kan inte kopieras helt och hållet med aktuell [Autfm/fs]-inställning. Du har valt ett pappersformat som inte kan användas tillsammans med rotationssortera. Gör en alternativ [Autfm/fs]-inställning. Välj korrekt pappersformat för funktionen rotationssortering. Se Handbok för kopiator. Kan inte dupl.kop. formatet Duplexläge stödjer inte det valda pappersformatet. Välj korrekt pappersformat för duplexfunktionen. Se Handbok för kopiator. Ej dupkop med denna kass. En papperstyp som inte är tillgänglig i duplexläge har valts. Tjockt papper är inte tillgängligt för duplexfunktionen. Ange en annan papperstyp. Max antal uppsättn. är (En bild placerad vid n.) Antalet kopior överstiger maximalt kopieantal. Du kan ändra värdet för maximal kopiekvantitet. Se Handbok för kopiator. Kan ej häfta tjockt papper. En papperstyp som inte är tillgänglig med häftfunktionen har valts. Tjockt papper är inte tillgängligt för häftfunktionen. Ange en annan papperstyp. Häftningskapacitet överskriden. Antalet kopior överskrider häftenhetens kapacitet. Kontrollera häftenhetens kapacitet. Se Handbok för kopiator. Denna position kan inte häftas. Den valda positionen kan inte häftas. Originalriktning och papper överensstämmer inte när bildrotation inte är tillgänglig. Välj korrekt position eller originalriktning. Se Handbok för kopiator. Kan inte kopiera. Orig. skannas av annan funktion. Skannerfunktionen används. Avbryter det aktuella skanningsjobbet. För att göra det här, tryck på knappen {Radera/Stopp} på skannerskärmen så visas meddelandet Radera/Stopptangenten trycktes. Vill du stoppa skanning?. Tryck sedan på [Stopp]. Det krävs behörighet för att anv denna funktion. Användningen av den här funktionen är begränsad till endast autentiserade användare. Kontakta administratören. 14

23 När ett meddelande visas Meddelande Orsaker Åtgärder Kunde inte autentisera. Kunde inte autentisera. Inloggningsnamnet eller lösenordet är inte korrekt. Ingen tillgång till autentiseringsservern när du använder Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller Autentisering av serverintegration. Fråga användaradministratören om korrekt inloggningsnamn och lösenord. Kontakta administratören. 2 Referens s.6 När du har problem med att använda maskinen 15

24 Felsökning vid kopiering När kopiorna inte blir tydliga I detta avsnitt beskrivs troliga orsaker och möjliga lösningar för otydliga kopior. Problem Orsaker Åtgärder 2 Kopiorna verkar smutsiga. Bilddensiteten är för mörk. Justera inställningarna för bilddensiteten. Se Handbok för kopiator. Kopiorna innehåller fläckar eller är ojämna. Kopiorna innehåller fläckar eller är ojämna. Kopiorna innehåller fläckar eller är ojämna. Kopiorna innehåller fläckar eller är ojämna. Kopiorna är för mörka eller för ljusa. Kopiorna är för mörka eller för ljusa. Kopiorna är smutsiga. Originalets andra sida kopieras. Maskinen står inte på en plan yta. Pappret är veckat, vågigt eller har andra skönhetsfel. Bilddensiteten är för ljus. Papperet är fuktigt. Papperstypinställningarna är inte korrekta. Bilden skrevs inte ut på en lämplig yta. Användning av ej rekommenderad toner kan ge dålig utskriftskvalitet och andra problem. Bilddensiteten är för mörk. Ställ maskinen på ett stabilt och plant underlag. Se till att maskinmiljön uppfyller kraven. Se s.115 Maskinens placering. Jämna ut papprets veck eller byt ut det. Se Om den här maskinen. Om papperet kommer ut vågigt, justera utmatningsfacket. Se Handbok för kopiator. Justera inställningarna för bilddensiteten. Se Handbok för kopiator. Använd papper som har förvarats under rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. Kontrollera att pappret som lagts i papperskassetten eller sidomatningsfacket är detsamma som angetts på displayen. Se Om den här maskinen. Innan du skriver ut på specialpapper, kontrollera noga dess yta. Utskrift på ytor som inte är avsedda för utskrift sänker utskriftskvaliteten och kan skada maskinens inre komponenter. Se Om den här maskinen. Använd tillverkarens originaltoner. Kontakta din servicerepresentant. Justera inställningarna för bilddensiteten. Se Handbok för kopiator. 16

25 När kopiorna inte blir tydliga Problem Orsaker Åtgärder En skugga visas på kopiorna om du använder klistrade original. Samma kopieområde är alltid smutsigt vid kopiering. Bilddensiteten är för mörk. Originalglaset eller ARDF är smutsigt. Justera inställningarna för bilddensiteten. Se Handbok för kopiator. Ändra originalets riktning. Sätt tejp över skarvarna på de klistrade delarna. Rengör dem. Se s.119 Underhåll av maskinen. Kopiorna är för ljusa. Bilddensiteten är för ljus. Justera inställningarna för bilddensiteten. Se Handbok för kopiator. Kopiorna är för ljusa. Papperet är fuktigt eller grovt. Använd rekommenderat papper. Använd dessutom bara papper som har förvarats under rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. Kopiorna är för ljusa. Tonerpatronen är nästan tom. Fyll på toner. Se s.101 Fylla på toner. Delar av papperet kopieras inte. Delar av papperet kopieras inte. Vita linjer visas. Kopiorna är tomma. Kopiorna har moarémönster. Originalet är inte placerat på rätt sätt. Korrekt pappersformat har inte valts. Originalglaset eller skanningsglaset är smutsigt. Originalet är inte placerat på rätt sätt. Originalet innehåller en rastrerad bild eller för många linjer. Placera originalen korrekt. Se Handbok för kopiator. Välj rätt pappersformat. Rengör dem. Se s.119 Underhåll av maskinen. Lägg originalen med framsidan nedåt när du använder originalglaset. När ARDF används ska framsidan ligga uppåt. Se Handbok för kopiator. Placera originalet på originalglaset något vinklat. 2 17

26 Felsökning vid kopiering Problem Orsaker Åtgärder 2 Svarta prickar visas på kopian av en fotoutskrift. Fotoutskriften har fastnat på originalglaset på grund av hög luftfuktighet. Placera utskriften på originalglaset på något av följande sätt: Placera en OH-film på originalglaset och sedan utskriften ovanpå OHfilmen. Placera utskriften på originalglaset och sedan två eller tre ark med vitt papper ovanpå den. Låt originalglasets täckplatta eller ARDF vara öppna vid kopiering. 18

27 När kopiorna inte motsvarar förväntningarna När kopiorna inte motsvarar förväntningarna I det här avsnittet beskrivs orsaker och åtgärder när kopieringsresultatet inte motsvarar förväntningarna. Grundläggande Problem Orsaker Åtgärder Matningsfel inträffar ofta. Antalet ilagda ark överskrider maskinens kapacitet. Fyll bara på papper så högt som till det övre gränsmärket på sidoguiderna i papperskassetterna eller sidofacket. Se s.91 Fylla på papper. Matningsfel inträffar ofta. Papperet är fuktigt. Använd papper som har förvarats under rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Papperet är för tjockt eller för tunt. Kopieringspapperet är skrynkligt eller har vikts/böjts. Papper som redan skrivits ut på används. Använd rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Använd rekommenderat papper. Använd papper som har förvarats under rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. Använd rekommenderat papper. Återanvänd inte papper som redan har använts vid kopiering eller utskrift. Se Om den här maskinen. Kopieringspapper skrynklas. Papperet är fuktigt. Använd papper som har förvarats under rekommenderad temperatur och luftfuktighet. Se Om den här maskinen. Kopieringspapper skrynklas. Papperet är för tunt. Använd rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Du kan inte kombinera flera funktioner. Kopiorna häftas inte. Kopiorna häftas inte. Valda funktioner kan inte användas samtidigt. Det finns felmatade häftklamrar i häftenheten. Antalet kopior överskrider häftenhetens kapacitet. Kontrollera funktionskombinationerna och ange inställningar en gång till. Se Handbok för kopiator. Ta bort häftklamrar som fastnat. Se s.114 Ta bort häftklamrar som fastnat. Kontrollera häftenhetens kapacitet. Se Handbok för kopiator. 2 19

28 Felsökning vid kopiering Problem Orsaker Åtgärder Kopiorna häftas inte. Kopiepapperet är vågigt. Vänd kopiepapperet i kassetten. 2 Häftklamrarna är felplacerade. Originalen är inte korrekt placerade. Kontrollera hur originalen ska placeras korrekt. Se Handbok för kopiator. Utskriften är skev. Papperet matas in snett. Fyll på papperet korrekt. Se s.91 Fylla på papper. Utskriften är skev. Maskinens lucka är öppen. Se till att höger och vänster lucka är stängda på rätt sätt. Utskriften är skev. Papperskassettens sidoguider är inte låsta. Kontrollera att sidoguiden är låst. Se s.96 Byta pappersformat. Redigera Problem Orsaker Åtgärder När du använder duplexmarginalfunktionen, kopieras inte vissa delar av originalbilden. När du använder duplexmarginalfunktionen, kopieras inte vissa delar av originalbilden. Du har ställt in en bred marginal som raderas. Det saknas ett marginalutrymme på motsatt sida av bindningsmarginalen. Ställ in en smalare marginal med Användarverktygen. Du kan ställa in bredden mellan 0-50 mm (0"-2"). Se Handbok för allmänna inställningar. Ställ in en smalare marginal med Användarverktygen. Du kan ställa in bredden mellan 0-50 mm (0"-2"). Se Handbok för allmänna inställningar. 20

29 När kopiorna inte motsvarar förväntningarna Kombinera Problem Orsaker Åtgärder När du använder Kombinera kopieras inte delar av bilden. När du använder Kombinera kopieras inte delar av bilden. Kopiorna kommer inte i rätt ordningsföljd. Duplex Du har angett en återgivningsgrad som inte överensstämmer med formatet på originalen och kopieringspapperet. Dina original är inte identiska i format och riktning. Du har placerat originalen i fel ordning. När du anger en reproduktionsgrad med läget Manuellt pappersval, bör du kontrollera att graden motsvarar dina original och kopieringspapperet. Välj rätt reproduktionsgrad innan du använder funktionen Kombinera. Använd original som är identiska i format och riktning. När du placerar en bunt original i ARDF ska den sista sidan placeras längst ner. Lägger du ett original på originalglaset startar du med den första sidan som ska kopieras. 2 Problem Orsaker Åtgärder Kan ej skriva ut i duplex-läge. Kan ej skriva ut i duplex-läge. Kan ej skriva ut i duplex-läge. Kopiorna kommer inte i duplex-ordningsföljd. När du använder duplex utförs kopiering enligt Blocktyp även om [Boktyp] har valts. När du använder duplex utförs kopiering enligt Boktyp även om [Blocktyp] har valts. Du kan ha placerat papper i sidofacket. Du har lagt i papper som är tyngre än 90 g/m 2. Du har valt en kassett 2 som är inställd till [Tjockt papper] för duplex-utskrift i [Papperskassettinställning.] under [Systeminställning]. Du har placerat originalen i fel ordning. Du har placerat originalen i fel riktning. Du har placerat originalen i fel riktning. Ta bort papperet från sidofacket. Fyll på papper i fack 1-4. Byt ut papperet. Välj en annan papperstyp eller en annan papperskassett. Se Handbok för allmänna inställningar. När du placerar en bunt original i ARDF ska den sista sidan placeras längst ner. Om du placerar ett original på originalglaset ska du börja med den första sidan som ska kopieras. Placera originalen i rätt riktning. Se Handbok för kopiator. Placera originalen i rätt riktning. Se Handbok för kopiator. 21

30 Felsökning vid kopiering Problem Orsaker Åtgärder Delar av originalbilden kopieras inte. Marginalen är för bred. Ställ in en smalare marginal med Användarverktygen. Du kan justera den mellan 0-50 mm (0"-2"). Se Handbok för kopiator. 2 Delar av originalbilden kopieras inte. Det saknas ett marginalutrymme på motsatt sida av bindningsmarginalen. Ställ in en smalare marginal med Användarverktygen. Du kan justera den mellan 0-50 mm (0"-2"). Se Handbok för kopiator. När minnet är fullt Meddelanden Orsaker Åtgärder Åt.st orig, tryck sedan [Fortsätt] f att skan. & kop. återstående origin. [Stopp] [Fortsätt] (En bild placerad vid n.) Maskinen kontrollerar om de återstående originalen ska kopieras efter att de skannade originalen har skrivits ut. Vill du fortsätta kopiera tar du bort alla kopior och trycker på [Fortsätt]. Vill du stoppa kopiering trycker du på [Stopp]. 22

31 3. Felsökning vid användning av faxfunktionen I det här kapitlet beskrivs troliga orsaker och möjliga lösningar för problem som kan uppstå med faxfunktionen. Justera volymen Beskriver hur du justerar volymen. Du kan ändra volym på följande ljud som maskinen avger. Högtalareläge Hörs när {Högtalarläge} trycks in. Vid sändning Hörs när omedelbar sändning utförs. Vid mottagning Hörs när maskinen tar emot ett dokument. Vid uppringning Hörs när {Start} trycks in, tills linjen har anslutit till destinationen. Vid utskrift Hörs när ett mottaget dokument skrivs ut. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. AYP014S B Välj [Faxfunktioner] med {U} eller {T}, och tryck sedan på {OK}. 23

32 Felsökning vid användning av faxfunktionen C Välj [Allm. inställn/justeringar] med {U} eller {T}, och tryck sedan på {OK}. D Välj [Justera volymkontroll] med {U} eller {T}, och tryck sedan på {OK}. 3 E Välj den inställning du vill justera med {U} eller {T} och tryck på {OK}. F Justera volymen med {W} eller {V} och tryck sedan på {OK}. Tryck på {Escape} om du vill avbryta inställningen. Bilden återgår till steg E. 24

33 Justera volymen G Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. Väntelägesfönstret visas. AYP014S 3 Obs Du kan även justera högtalarvolymen när du trycker på knappen {Ring upp med luren på}. Se Handbok för fax. Om funktionen för utökad säkerhet förhindrar att du ändrar den här inställningen, kontakta administratören. Du kan ställa in volymnivån mellan 0 och 7. Referens Handbok för fax 25

34 Felsökning vid användning av faxfunktionen När ett meddelande visas I det här avsnittet beskrivs maskinens huvudmeddelanden. Om andra meddelanden visas, följ instruktionerna. Meddelande Orsak Lösning 3 Fel uppstod, sändningen avbröts. Lägg tillbaka originalet, kontrollera det och tryck på Start. Ett dokument fastnade under omedelbar sändning. Det kan vara problem med maskinen eller telefonlinjen (t.ex. brus eller överhörning). Originaldokumentet fastnade under minnessändning. Tryck på [Avsluta] och skicka sedan de sidor som inte har skickats igen. Om felet återkommer ofta, kontakta en servicetekniker. Placera original som inte har skannats på originalglaset eller i ARDF igen. Kan inte känna av orig- format. Placera original igen, tryck sedan på [Start]. Maskinen kunde inte känna av originalets format. Placera originalet igen och tryck sedan på {Starta}-. LFunktionsstörn. Data initialiseras. Problem med faxen. Registrera kodnumret som visas på displayen och kontakta en servicetekniker. Andra funktioner kan användas. Kan ej skicka fax p.g.a. att skannern används av en annan funktion. Maskinen skannar ett original under en annan funktion. Innan du skickar faxet, avbryt det aktuella skanningsjobbet under en annan funktion. För att göra det här, tryck på {Radera/Stopp} på kontrollpanelen så visas meddelandet Radera/Stopptangenten trycktes. Vill du stoppa skanning?. Tryck sedan på [Stopp]. Uppdat. inställn... Välj mott./funkt. igen när uppdat är klar. Mottagarlistan uppdateras från nätverket med SmartDeviceMonitor for Admin eller Web Image Monitor. Vänta tills meddelandet försvinner. Stäng inte av strömmen medan meddelandet visas. 26

35 När ett meddelande visas Meddelande Orsak Lösning Uppdaterar mottagar- listan. Välj mottagare eller avsändarnamn senare. Mottagarlistan uppdateras från nätverket med SmartDeviceMonitor for Admin eller Web Image Monitor. Vänta tills meddelandet försvinner. Stäng inte av strömmen medan meddelandet visas. Beroende på antalet mottagaren som ska uppdateras kan det uppstå en viss fördröjning innan du kan återuppta användningen. Användning är inte möjlig när meddelandet visas. Du har ej behörighet till den här funktionen. Användningen av den här funktionen är begränsad till endast autentiserade användare. Kontakta administratören. 3 Kunde inte autentisera. Inloggningsnamnetet eller lösenordet är fel. Bekräfta användarnamnet och lösenordet. Kunde inte autentisera. Autentisering är inte möjlig från den här maskinen. Kontakta administratören. Kunde inte ansluta till LDAPservern. Kontrollera serverstatus. Ett nätverksfel har inträffat och anslutningen misslyckades. Försök igen. Om meddelandet fortfarande visas kan nätverket vara överbelastat. Kontrollera informationen under [Systeminställning]. Se Handbok för allmänna inställningar. Kunde inte autent. LDAP-server. Kontr. inställningarna. Det angivna användarnamnet eller lösenordet stämmer inte med det som angetts för LDAP-serverautentisering. Gör inställningar för användarnamnet och lösenordet för LDAPserverautentisering. För många sökresultat för att visa alla. Max är. Antalet sökresultat överskrider det maximala antalet objekt som kan visas. Ändra sökvillkoren och sök igen. (En bild placerad vid n.) Time out sökn. LDAP-svr. Kontrollera server- status. Ett nätverksfel har inträffat och anslutningen misslyckades. Försök igen. Om meddelandet fortfarande visas kan nätverket vara överbelastat Kontrollera informationen under [Systeminställning]. Se Handbok för allmänna inställningar. 27

36 Felsökning vid användning av faxfunktionen Meddelande Orsak Lösning Angiven grupp inneh. ogilt. mottag. Vill du bara välja gilt. mott.? Den angivna gruppen innehåller vissa mottagare att skicka till via e-post och vissa mottagare att skicka till via Skanna till mapp. Om du vill välja mottagare att sända till via e-post, tryck på [Välj] på meddelandet som visas på e- postskärmen. Om du vill välja mottagare att skicka till via Skanna till mapp, tryck på [Välj] på det meddelande som visas på skärmen Skanna till mapp. 3 Avsändare har inte angivits. Se om det är problem med nätverket. [ ] {13-10} Avsändaren har inte angetts. Det tillfälliga telefonnummer du angav är redan registrerat på gatekeepern av en annan enhet. Ett avsändarnamn ska anges innan du skickar e-post. Ange avsändarens namn och skicka e-post. Kontrollera att det tillfälliga telefonnumret är rätt programmerat med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontakta nätverksadministratören. Se om det är problem med nätverket. [ ] {13-11} Det går inte att kontakta gatekeepern. Använd Web Image Monitor för att kontrollera att gatekeeperns adress är rätt programmerad. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontakta nätverksadministratören. Se om det är problem med nätverket. [ ] {13-17} Registrering av användarnamnet har avvisats av SIP-servern. Använd din Web Image Monitor för att kontrollera att SIP-serveradressen och användarnamnet är rätt programmerade. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontakta nätverksadministratören. Se om det är problem med nätverket. [ ] {13-18} Det går inte att komma åt SIP-servern. Använd Web Image Monitor för att kontrollera att SIP-serveradressen är rätt programmerad. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontakta nätverksadministratören. 28

37 När ett meddelande visas Meddelande Orsak Lösning Se om det är problem med nätverket. [ ] {14-01} Det går inte att hitta DNS-servern, SMTP-servern eller mappen för vidarebefodran. Kontrollera att DNS-serverns IPv4-adress är rätt programmerad med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontrollera att värdnamnet eller IPv4-adressen för SMTPservern är rätt programmerad med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontrollera att SMTP-servern är rätt programmerad med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontrollera att mappen för sändning är rätt angiven. Kontrollera att datorn där mappen för sändning är angiven fungerar korrekt. Kontrollera att nätverkskabeln är rätt ansluten till maskinen. Kontrollera nätverksanslutningen och radiovågsstatusen. Kontakta nätverksadministratören. 3 29

38 Felsökning vid användning av faxfunktionen Meddelande Orsak Lösning 3 Se om det är problem med nätverket. [ ] {14-09} E-postsändningen nekades av SMTP-autentisering, POP före SMTP-autentisering eller inloggningsautentisering för den dator i vilken mappen för vidarebefordran anges. Kontrollera att användarnamnet och lösenordet för SMTPautentisering eller POP före SMTP-autentisering är rätt programmerade från [Filöverföring] under [Systeminställning]. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan också bekräfta med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontrollera att användarnamnet och lösenordet för e-postkontot är rätt programmerade från [Filöverföring] under [Systeminställning.] Se Handbok för allmänna inställningar. Bekräfta med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontrollera att användar-id och lösenord för den dator i vilken mappen för vidarebefordran anges är rätt programmerade. Kontrollera att mappen för vidarebefordran är rätt angiven. Kontrollera att datorn där mappen för vidarebefordran är angiven fungerar korrekt. Kontakta administratören. Se om det är problem med nätverket. [ ] {14-33} Ingen e-postadress för maskinen är programmerad. Kontrollera att maskinens e- postadress är rätt programmerad från [Filöverföring] under [Systeminställning]. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan också bekräfta med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontakta administratören. Se om det är problem med nätverket. [ ] {15-01} Ingen POP3/IMAP4-serveradress är programmerad. Kontrollera att värdnamnet eller IPv4-adressen för POP3/IMAP-servern är rätt programmerad med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontakta administratören. 30

39 När ett meddelande visas Meddelande Orsak Lösning Se om det är problem med nätverket. [ ] {15-02} Se om det är problem med nätverket. [ ] {15-03} Det går inte att logga in på POP3/IMAP4-servern. Ingen e-postadress är programmerad för maskinen. Kontrollera att användarnamnet och lösenordet för e-postkontot är rätt programmerade från [Filöverföring] under [Systeminställning]. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan också bekräfta med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontakta nätverksadministratören. Kontrollera att maskinens e- postadress är rätt programmerad från [Filöverföring] under [Systeminställning]. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan också bekräfta med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor fär hjälp. Kontakta nätverksadministratören. 3 Se om det är problem med nätverket. [ ] {15-11} Det går inte att hitta DNS-servern eller POP3/IMAP4-servern. Kontrollera att DNS-serverns IPv4-adress är rätt programmerad med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontrollera att POP3/IMAP4- servern är rätt programmerad med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontrollera nätverksanslutningen och radiovågsstatusen. Kontrollera att nätverkskabeln är rätt ansluten till maskinen. Kontakta nätverksadministratören. 31

40 Felsökning vid användning av faxfunktionen Meddelande Orsak Lösning 3 Se om det är problem med nätverket. [ ] {15-12} Det går inte att logga in på POP3/IMAP4-servern. Kontrollera att användarnamnet och lösenordet för e-postkontot är rätt programmerade från [Filöverföring] under [Systeminställning]. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan också bekräfta med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontrollera att användarnamnet och lösenordet för POP före SMTP-autentisering är rätt programmerade från [Filöverföring] under [Systeminställning]. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan också bekräfta med Web Image Monitor. Se Web Image Monitor för hjälp. Kontakta nätverksadministratören. Obs Om Se om det är problem med nätverket. [ ] visas är maskinen inte rätt ansluten till nätverket eller så är maskinens inställningar fel. Om du inte behöver ansluta maskinen till nätverket kan du ange inställningen så att meddelandet inte visas. Sedan lyser inte knappen {Fax} längre. Se Handbok för allmänna inställningar. Om du ansluter maskinen till nätverket igen måste du ställa in Visa med Användarparametrar. I annat fall kan du inte kontrollera nätverksanslutningens status. Om pappret tar slut i papperskassetten visas Slut på papper. Fyll på följande ppr och tryck på [Avsluta]. på displayen. Fyll på papper. Om det finns papper kvar i de andra kassetterna kan du ta emot dokument som vanligt, även om meddelandet visas på displayen. Du kan slå på eller stänga av den här funktionen med Parameterinställning. Se Handbok för allmänna inställningar. Referens Handbok för allmänna inställningar 32

41 När du inte kan skicka eller ta emot fax som du vill När du inte kan skicka eller ta emot fax som du vill I det här avsnittet beskrivs troliga orsaker till och möjliga lösningar för sändnings- och mottagningsrelaterade problem. Sändning/mottagning Problem Orsak Lösning Både sändning och mottagning är omöjligt. Både sändning och mottagning är omöjligt. Den modulära kabeln kan vara urkopplad. Felaktig inställningen för terminaladaptern. Kontrollera att den modulära kabeln är rätt ansluten. Se Handbok för allmänna inställningar. Kontrollera inställningen. 3 Sändning Problem Orsak Lösning Dokumentet kommer ut tomt i andra änden. Sändningen misslyckades för att e-postmeddelandet är för stort. När du använder högtalarläget eller manuell uppringning, visas Tar emot och sändningen tillåts inte. Drivrutinen för LAN- Fax fungerar inte. Originalet placerades upp och ner. Formatet på dokumentet som sänds via Internetfax överskrider det maximala e-postformatet som angetts på maskinen. Om maskinen inte kan känna av originalets format när du trycker på knappen {Start} utförs en mottagningsåtgärd. Det angivna inloggningsnamnet, lösenordet eller drivrutinens krypteringkod är fel. Placera det korrekt. Se Handbok för fax. Ställ in [Max. e-poststorlek] under [E-postinställningar] på [Av] eller ange ett större största värde för e- postformat. Skicka sedan dokumentet igen. Se Handbok för allmänna inställningar. Om du använder högtalarfunktionen eller manuell uppringning ofta rekommenderas att du ställer in funktionen för att ta emot dokument genom att trycka på knappen {Start} när original inte är på plats på Av i Användarparametrar. Om funktionen är inställd på Av kan du inte ta emot genom att trycka på knappen {Start} när du använder manuell uppringning. Se Handbok för allmänna inställningar. Kontrollera inloggningsnamnet, lösenordet eller drivrutinens krypteringskod och ange dem korrekt. Kontakta administratören. 33

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 16 Guide för utskriftskvalitet Tomma eller vita sidor a Ta bort och sätt sedan tillbaka bildhanteringsenheten eller fotoenhetssatsen. för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG Ett snabbare sätt att producera dokument i färg och svartvitt I affärsvärlden har snabbhet en avgörande betydelse. Tid är pengar och pressen

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel Del 1 2 3 4 Beskrivning 7 1 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R S 8 T U V 9 W X Y Z * 0 # 1 Visa Visar skrivarens status

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Inledning Viktigt! Anmärkningar Försiktigt: Strömförsörjning Varumärken

Inledning Viktigt! Anmärkningar Försiktigt: Strömförsörjning Varumärken Handbok Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd 9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Riktlinjer för utskriftsmaterial För att undvika utskriftsproblem bör du endast använda sådant utskriftsmaterial (papper, OH-film, kuvert, tjockt papper och etiketter) som rekommenderats för användning med denna skrivare. Mer information

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för kopieringsfunktioner 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel 3 Del Beskrivning 3 Viloläge Aktiverar viloläget eller standbyläget Följande är statusar för indikatorlampan och knappen för viloläget:

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Snabbstartsmanual Allmän information Funktioner för maskinen och förklaring av hur du placerar original och fyller på papper. Kopiera

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 5 Placera original Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Bilaga Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida

Läs mer

SKRIVARE tillbehör typ 450

SKRIVARE tillbehör typ 450 SKRIVARE tillbehör typ 450 BRUKSANVISNING SKRIVARGUIDE (tillval) ND0A0101 Läs denna manual noga innan du använder produkten och förvara den inom räckhåll för framtida bruk. Följ anvisningarna i denna manual

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Underhålla maskinen Felsökning

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinöversikt Maskinöversikt Funktioner Följande funktioner finns beroende på enhetens konfiguration: 8 Kopiering E-post Internetfax Serverfax Dokumentmatare Magasin (tillval)

Läs mer

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk.

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk. Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel 2 3 Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm som även kallas huvudmenyn. Tryck på knapparna och

Läs mer

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok 2011 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen

Läs mer

Handbok för kopiator/dokumentserver

Handbok för kopiator/dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 03 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Online-bruksanvisning

Online-bruksanvisning Online-bruksanvisning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Hem > Innehållsförteckning

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start.

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 multifunktionsskrivare Så här kopierar du. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger. Tryck på på kontrollpanelen

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer