Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor"

Transkript

1 Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och förvara den nära tillhands för framtida behov. Se till att du läser avsnittet Säkerhetsinformation i "Läs detta först" innan du använder maskinen för säker och korrekt användning.

2

3 INNEHÅLL Så här läser du handböckerna...5 Symboler i handboken...5 Modellspecifik information... 6 Namn på huvudfunktioner Det här kan du göra med maskinen Spara papper... 9 Konvertera enkelt dokument till elektroniska format...10 Registrera mottagare...11 Använd maskinen mer effektivt...12 Anpassa din [Startsida] som du vill ha den...13 Kopiera med hjälp av olika funktioner Skriva ut med olika funktioner Använda lagrade dokument Använda skannern i en nätverksmiljö...17 Du kan förhindra informationsläckage (Säkerhetsfunktioner) Övervaka och ställa in maskinen med hjälp av en dator Förhindra obehörig kopiering Komma igång Guide till komponenternas namn och funktioner...21 Guide till maskintillvalens funktioner...24 Guide till maskinens externa tillvals funktioner Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel...25 Hur du använder [Startsidan]...28 Lägga till ikoner på [Startsidan]...29 Lägga till funktioner i ett program Exempel på program...35 Slå av/på strömmen...37 Slå på huvudströmmen...37 Slå av huvudströmmen När autentiseringsfönstret visas...39 Autentisering av användarkod Använda kontrollpanelen Logga in från kontrollpanelen...39 Logga ut via kontrollpanelen

4 Placera original Placera original på originalbordet...41 Skanna ett original genom att använda ett bärark Placera rullade original Kopiator Grundfunktion...45 Förminska eller förstora original Förinställ Förminska/Förstora...47 Zoom...48 Auto förminska/förstora...49 Auto förm/förstor...50 Kombinerad kopiering...53 Ange längden på kopieringspappret som skurits till Synkroniserad skärning...55 Förinställd skärning...56 Varierad skärning Kopiera via arkinmatningen Kopiera på papper av normalt format i sidoinmatningsfacket Kopiera på anpassat pappersformat från arkinmatningen...60 Lagra data på Dokumentservern Skrivare Installera skrivardrivrutin för nätverksanslutning Installera skrivardrivrutin för vald port...63 Använda Windows skrivarserver som en nätverksskrivare Installera skrivardrivrutin för USB-anslutning Windows XP, Windows Server 2003/2003 R Windows Vista, Windows Server Windows 7, Windows Server 2008 R Visa skrivardrivrutinens egenskaper Standardutskrift...74 Säker utskrift...75 Skicka en säker utskriftsfil Skriva ut en säker utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen

5 Utskriftskö...77 Skicka en fil i utskriftskö Skriva ut en fil i utskriftskö med hjälp av kontrollpanelen Lagrad utskrift Skicka en lagrad utskriftsfil...79 Skriva ut en lagrad utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen Skanner Grundinstruktioner för Skanna till mapp...81 Skapa en delad mapp på en dator med Windows/bekräfta en dators uppgifter...82 Registrera en SMB-mapp...84 Radera en SMB-registrerad mapp...87 Skriva in sökvägen till mottagaren manuellt Grundinstruktioner för att skicka skannade filer via e-post...89 Registrera en e-postmottagare Radera en e-postmottagare...91 Ange en e-postadress manuellt Grundinstruktioner för att lagra skannade filer...93 Kontrollera en lagrad fil, vald från listan Ange filtyp...95 Ange Skaninställningar Dokumentserver Lagra data Skriva ut lagrade dokument Web Image Monitor Visa startsidan Fylla på papper och toner Försiktighet vid påfyllning av papper Fylla på papper i pappersinmatningen Skriva ut från pappersinmatningen med utskriftsfunktionen Fylla på papper i arkinmatningen Skriva ut från arkinmatningen via skrivarfunktionen Rekommenderade pappersformat och typer Pappersrulle

6 Skuret papper Genomskinligt papper Fylla på bläck Skicka skannade dokument när bläcket har tagit slut Bläck Byta bläckuppsamlare Felsökning Indikatorer När en indikator för tangenten [Kontrollera status] lyser Panelsignal Problem med att använda maskinen När utskriftsresultatet inte är tillfredsställande Kontrollerar om skrivarhuvud skaver på pappret Kontrollerar om ett munstycke är igentäppt Underhåll Skriv ut mönster för kontroll av munstycken Rengör skrivarhuvud Renspola skrivarhuvud Justering När meddelanden visas på kontrollpanelen Meddelanden som visas vid användning av kopierings-/dokumentserverfunktionen Meddelanden som visas vid användning av skrivarfunktionen Meddelanden som visas vid användning av skannerfunktionen När meddelanden visas på din datorskärm Meddelanden som visas vid användning av skannerfunktionen Bilaga Varumärken INDEX

7 Så här läser du handböckerna Symboler i handboken Den här handboken använder följande symboler: Anger punkter som kräver din uppmärksamhet när du använder maskinen och förklarar troliga orsaker till felmatat papper, skadade original eller förlorad data. Var noga med att läsa förklaringarna. Anger kompletterande förklaringar till maskinens funktioner och anvisningar om hur användarfel ska lösas. Denna symbol står i slutet av avsnitten. Den anger var du kan hitta mer, relevant information. [ ] Visar namn på de knappar som finns på maskinens display eller kontrollpaneler. Indikerar instruktioner lagrade i en fil på medföljande CD-ROM-skiva. (huvudsakligen Europa) (huvudsakligen Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s.6 "Modellspecifik information". 5

8 Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CPL004 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (främst Europa) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: KOD XXXX V (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: KOD XXXX V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 6

9 Namn på huvudfunktioner I den här handboken har de olika enheterna följande namn: Roll Unit RU6520 Pappersinmatning 2 7

10 8

11 1. Det här kan du göra med maskinen Du kan söka en beskrivning efter vad du vill göra. Spara papper BRL059S Skriva ut flersidiga dokument på ett enstaka ark (Kombinera) Se Copy/ Document Server. Sparar bläck vid utskrift (Funktion för bläckbesparing) See "Aktivera funktion för bläckbesapring", Skriv ut. 9

12 1. Det här kan du göra med maskinen Konvertera enkelt dokument till elektroniska format CQH100 Skicka skannade filer Se handboken Scan. Skickar URL till mappen där skannade filer är sparade Se handboken Scan. Lagrar skannade filer i en delad mapp Se handboken Scan. Lagrar skannade filer på media Se handboken Scan. Hanterar och använder dokument som har konverterats till elektroniska format (Dokumentserver) Se Copy/ handboken Document Server. Minskar dokumentstorleken för skannad data (Förminska/Förstora) Se "Redigera", Skanna. Minskar filstorleken av inskannad data samtidigt som textens läsbarhet bibehålls (PDF (JPEG 2000)) Se "Ange filtyp", Scan. 10

13 Registrera mottagare Registrera mottagare CQH101 Använd kontrollpanelen för att registrera mottagare i maskinens Adressbok Se handboken Scan. 11

14 1. Det här kan du göra med maskinen Använd maskinen mer effektivt CQH102 Att registrera och använda ofta använda inställningar (Programmera) Se handboken Convenient Functions. Att registrera ofta använda inställningar som initialinställningar (Progr. som standard (kopiator/dokumentserver/skanner)) Se handboken Convenient Functions. Registrera ofta använda utskriftsinställningar i skrivardrivrutinen Se handboken Print. Ändra initialinställningarna för skrivardrivrutinen till ofta använda utskriftsinställningar Se handboken Print. Skapa genvägar till ofta använda program och webbsidor Se handboken Convenient Functions. Ändra ordningen på ikonerna för funktioner och genvägar Se handboken Convenient Functions. 12

15 Anpassa din [Startsida] som du vill ha den Anpassa din [Startsida] som du vill ha den Ikonerna för alla funktioner visas på skärmbilden [Startsida]. SV CQH001 Du kan lägga in genvägar till ofta använda program eller webbsidor på din [Startsida]. Programmen och webbsidorna kan öppnas genom att du helt enkelt trycker på genvägsikonerna. Du kan ställa in så att bara ikonerna för de funktioner och genvägar som du använder visas. Du kan ändra ordning på ikonerna för program och genvägar. Mer information om funktionerna på skärmen [Startsida] finns i handboken Getting Started. För information om hur du kan anpassa din [Startsida] se handboken Funktioner. 13

16 1. Det här kan du göra med maskinen Kopiera med hjälp av olika funktioner CQH002 Du kan göra kopior i fullfärg. Du kan ändra färgkopieringsläget beroende på vilken typ av original du använder och vilket resultat du vill uppnå. Du kan skriva ut stämplar på kopior. I stämplarna kan det finnas bakgrundssiffror, skannade bilder, datum och sidnummer. Du kan justera kopiornas färgnyans och bildkvalitet. Du kan förminska eller förstora kopian. Med funktionen Auto förm/förstor känner maskinen automatiskt av originalets format och väljer sedan en lämplig reproduktionsgrad med hänsyn till det pappersformat du väljer. Om originalets riktning är en annan än det papper du kopierar på, roterar maskinen originalet 90 grader och passar in det på kopieringspappret. Du kan använda funktionen "Kombinera" för att spara papper genom att skriva ut flera sidor på samma ark. Se handboken Copy/ Document Server. 14

17 Skriva ut med olika funktioner Skriva ut med olika funktioner CQH003 Maskinen kan användas i nätverk och lokala anslutningar. Du kan skicka PDF-filer direkt till maskinen för utskrift utan att öppna ett PDF-program. Du kan skriva ut eller radera utskriftsjobb som lagrats på maskinens hårddisk och tidigare skickats från datorer som använder skrivardrivrutinen. Följande typer av utskriftsjobb kan väljas: Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö och Lagrad utskrift. Du kan skriva ut filer som sparats på en flyttbar minnesenhet och ange utskriftsinställningar som t.ex. utskriftskvalitet och utskriftsformat. Se handboken Print. 15

18 1. Det här kan du göra med maskinen Använda lagrade dokument Du kan lagra filer som är skannade i kopiator-, skrivar- eller skannerläge på maskinens hårddisk. Med Web Image Monitor kan du använda din dator för att söka efter, visa, skriva ut, radera och skicka lagrade filer via nätverket. Du kan även ändra utskriftsinställningarna och skriva ut flera dokument (Dokumentserver). CQH004 Med hjälp av filformatskonverteraren kan du ladda ner sparade dokument på din dator. Mer information om Dokumentservern i kopieringsläge och om hur du använder Dokumenservern finns i handboken Copy/ Document Server. Mer information om Dokumentservern i skrivarläge finns i handboken Print. För mer information om Dokumentserver i skannerläge, se handboken Scan. 16

19 Använda skannern i en nätverksmiljö. Använda skannern i en nätverksmiljö. CQK103 Du kan skicka skannade filer till angiven adress med e-post (sända skannade filer med e-post). Du kan skicka skannade filer direkt till mappar (skicka skannade filer med funktionen Skanna till mapp). Du kan använda maskinen som en skanner med leveransprogramvaran *1 ScanRouter (Nätverksskanner). Du kan spara skannade filer i leveransservern eller skicka dem till en mapp i en dator i samma nätverk. *1 Leveransprogrammet ScanRouter finns inte längre att köpa. Se handboken Scan. 17

20 1. Det här kan du göra med maskinen Du kan förhindra informationsläckage (Säkerhetsfunktioner) CQK104 Du kan skydda dokument från obehörig åtkomst och förhindra obehörig kopiering. Du kan styra hur maskinen används och förhindra obehörig ändring av inställningarna. Med hjälp av lösenord kan du hindra obehöriga från att komma åt maskinen via nätverket. Om du vill minimera risken att information läcker ut kan du radera eller kryptera data på hårddisken. Du kan begränsa funktionsanvändningen för varje användare. Se Säkerhetsguide. 18

21 Övervaka och ställa in maskinen med hjälp av en dator Övervaka och ställa in maskinen med hjälp av en dator Med Web Image Monitor kan du kontrollera maskinens status och ändra inställningarna. CQH005 Du kan kontrollera vilken pappersinmatning där pappet håller på att ta slut, lägga in uppgifter i Adressbok, göra nätverksinställningar, konfigurera och ändra systeminställningar, hantera jobb, skriva ut jobbhistorik och göra autentiseringsinställningar. Se handboken Connecting the Machine/ System Settings eller hjälpen till Web Image Monitor. 19

22 1. Det här kan du göra med maskinen Förhindra obehörig kopiering Du kan trycka ett inbäddat mönster på pappret för att förhindra att dokumentet kopieras. CQH103 Med hjälp av skrivarens drivrutin kan du bädda in ett mönster i det utskrivna dokumentet. Om dokumentet kopieras på en maskin med säkerhetsenheten för kopieringsdata installerad kommer skyddade sidor att fasas ut i grått i kopian. Det kan minimera risken att sekretessbelagd information kopieras. Om ett dokument som har skyddats mot otillåten kopiering kopieras på en maskin med kopieringsskydd, avger maskinen en signal för att ange ett försök till otillåten kopiering. Om dokumentet kopieras på en maskin utan kopieringsskydd blir den dolda texten synlig på kopian för att visa att det är en obehörig kopia. Med skrivardrivrutinen kan kan du bädda in text i utskriften av dokumentet för att förebygga otillåten kopiering. Om dokumentet kopieras, skannas eller lagras i en dokumentserver med en kopiator eller multifunktionsskrivare visas den inbäddade texten klart på kopian för att motverka obehörig kopiering. Information finns i skrivarens hjälpavsnittet och handboken Print, och i Säkerhetsguide. 20

23 2. Komma igång I det här avsnittet beskrivs hur du kommer igång med att använda maskinen. Guide till komponenternas namn och funktioner Täck inte ventilationsöppningarna genom att placera föremål i närheten av dem eller luta någonting mot dem. Om maskinen blir överhettad kan fel uppstå. Fram CPL Originallock Öppna för att ta bort felmatade original. 2. Originalstaplare Original staplas/buntas här. 3. Kontrollpanel Se s.25 "Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel". 21

24 2. Komma igång 4. Tangenten [Avbryt skanning] Används om original matas snett eller för att avbryta skanning när ett original matas in. 5. Originalbord Placera original här med den sida som ska skannas ner. 6. Originalguide Ställ in efter bredden på dina original. 7. Spak för papperslåsning Den här spaken håller fast papper som placerats i pappers- eller arkinmatningen. Använd den här spaken för att kopiera eller skriva ut från arkinmatningen eller för att avlägsna felmatat papper. 8. Lucka till tonerpatron Öppna för att byta ut skrivarpatroner. 9. Originalglas Papper har sugits in och hindras från att flyta på. Rengör den här delen om utskifternas baksida blir smutsig. Se handboken Maintenance and Specifications. 10. Arkinmatning Fyll på papper här när du kopierar eller skriver ut från arkinmatningen. Fyll på pappret med utskriftssidan uppåt. 11. Utmatningskorg Det utmatade pappret staplas här. Ändra läget på utmatningsfacket efter pappersformat. 12. Lucka till pappersinmatning Öppna för att sätta i en pappersrulle i pappersinmatningen eller för att ta bort felmatat papper. 13. Knapp för tilllbakaspolning Tryck på den här knappen för att ladda pappersrullen eller ta bort felmatat papper. 14. Pappersinmatning 1 Placera en pappersrulle här. 15. Pappersinmatning 2 Placera en pappersrulle här. 16. Pappersutmatning Utskrifterna levereras hit. 17. Frontlucka Detta är luckan till arkmatningen. Öppna den här luckan för att kopiera eller skriva ut från arkinmatningen, för att avlägsna felmatat papper eller för att rengöra originalglaset. 18. Huvudströmbrytare Huvudströmbrytaren måste vara på för att maskinen ska fungera. Om den är avstängd slår du på den. 22

25 Guide till komponenternas namn och funktioner Baksida CPL Originalutmatning Original matas ut här. 2. Ventilationsöppningar Förhindra överhettning. 3. Lucka till bläckuppsamlare Öppna den här luckan när du behöver byta bläckuppsamlare. Bläck som används för underhåll samlas i bläckuppsamlaren. 4. Original-utmatningsguide Buntar/staplar original som levereras till den bakre utmatningen. 23

26 2. Komma igång Guide till maskintillvalens funktioner Guide till maskinens externa tillvals funktioner 1 2 CPL Pappershållare Används för att placera en pappersbunt i sidoinmatningen. Detta är användbart för att snabbt byta till en pappersrulle av annat format från pappershållaren. 2. Pappersinmatning 2 Ladda en pappersbunt i enheten. 24

27 Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel Bilden visar maskinens kontrollpanel med alla tillval installerade CPL Tangenten [Startsida] Tryck om du vill gå till skärmbilden [Startsida]. För mer information, se s.28 "Hur du använder [Startsidan]". 2. Funktionstangenter Funktionstangenterna har inga förinprogrammerade funktioner. Du kan programmera in ofta använda funktioner, program och webbsidor. Information finns i Getting Started. 3. Display Visar tangenter för respektive funktion, driftstatus eller meddelanden. Se Getting Started. 4. Tangenten [Återställ] Tryck på den här tangenten för att nollställa aktuella inställningar. 5. Tangenten [Programmera] (kopiator, Dokumentserver och skannerläge) Tryck här för att registrera inställningar som används ofta eller för att återställa en registrerad inställning. Se Convenient Functions. Tryck på den här tangenten för att programmera standardinställningar för startskärmen när lägen har nollställts eller återställts eller omedelbart efter att du har tryckt på huvudströmknappen. 25

28 2. Komma igång Se Convenient Functions. 6. Huvudströmsindikator Huvudströmsindikatorn tänds när du slår på huvudströmbrytaren. 7. [Energibesparing] Du trycker på den här knappen om du vill stänga av och slå på lågenergiläge och viloläge. Se Getting Started. När maskinen är i lågenergiläge lyser indikatorn för [Energibesparing]. I viloläge blinkar inidkatorn för [Energibesparing] långsamt. 8. Tangenten [Logga in/logga ut] Tryck för att logga in eller logga ut. 9. Tangenten [Användarverktyg/Räknare] Användarverktyg Tryck för att ändra standardinställningar så att de passar dina behov. Se Connecting the Machine/ System Settings. Räkneverk Tryck för att kontrollera eller skriva ut räkneverksställning. Se Maintenance and Specifications. Du kan ta reda på var du kan beställa förbrukningsartiklar och vart du ringer i händelse av fel. Du kan också skriva ut denna information. Se Maintenance and Specifications. 10. [Förenklad skärm]-tangent Tryck för att växla till förenklad skärm. Se Getting Started. 11. [ ] (Entertangenten) Tryck på tangenten för att bekräfta angivna värden eller poster. 12. [Start] Tryck för att starta kopiering, utskrift, skanning eller sändning. 13. [Provkopia] Tryck på den här tangenten om du vill göra en enstaka uppsättning kopior eller utskrifter för att kontrollera utskriftskvaliteten innan du gör flera uppsättningar. Se Kopiator/dokumentserver. 14. [Stopp] Tryck för att stoppa skanning av original eller för att radera förinställda jobb. Ett pågående utskriftsjobb kan inte stoppas. 15. [Radera] Tryck på tangenten för att radera en angiven siffra. 16. Siffertangenter Används för att ange antal kopior och data för den valda funktionen. 17. Tangenten [Kontrollera status] Tryck när du vill kontrollera maskinens systemstatus eller driftstatus för enskilda funktioner och pågående jobb. Du kan även visa jobbhistorik och maskinens underhållsinformation. 26

29 Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel 18. Data in-indikator (skrivarläge) Blinkar när maskinen tar emot jobb från en dator. Se handboken Print. 19. Mediaanslutningar Här ansluter du ett SD-kort eller USB-minne. 20. Indikator för medieåtkomst Tänds när en minneslagringsenhet ansluts till mediaanslutningen eller aktiveras. 27

30 2. Komma igång Hur du använder [Startsidan] Ikonerna för alla funktioner visas på skärmbilden [Startsida]. Du kan lägga in genvägar till ofta använda program och webbsidor på skärmbilden [Startsida]. Ikonerna för de nya genvägarna visas på [Startsidan]. Programmen och webbsidorna kan öppnas genom att du helt enkelt trycker på genvägsikonerna. Du öppnar [Startsidan] genom att trycka på knappen [Startsida] SV CPL [Kopiator] Tryck här när du vill kopiera. Mer information om hur du använder kopieringsfunktionen finns i Copy/ Document Server. 2. [Skanner] Tryck här om du vill skanna original och spara bilderna som filer. Mer information om hur du använder skannerfunktionen finns i Scan. 3. [Skrivare] Tryck här när du vill ställa in så att du kan använda maskinen som skrivare. Mer information om hur du anger inställningar för att kunna använda skrivarfunktionen finns i Print. 4. Startsida Du kan lägga in en bild på skärmbilden [Startsida], till exempel företagets logotyp. Instruktioner för hur du ändrar bild på startsidan finns i Convenient Functions. 5. / Används för att bläddra mellan sidor när alla ikoner inte får plats på bara en sida. 28

31 Hur du använder [Startsidan] 6. Genvägsikon Du kan lägga in genvägar till program och webbsidor på skärmbilden [Startsida]. Mer information om hur du lägger till genvägar finns i s.29 "Lägga till ikoner på [Startsidan]". Programnumret visas längst ner på genvägsikonen. 7. [Webbläsare] Tryck här om du vill öppna webbsidor. Mer information om hur du använder webbläsarfunktionen finns i Convenient Functions. 8. [Dokumentserver] Tryck här om du vill spara eller skriva ut dokument på maskinens hårddisk. Mer information om hur du använder Dokumentserverfunktionen, finns i Copy/ Document Server. Lägga till ikoner på [Startsidan] Med webbläsarfuntkionen kan du lägga till genvägar till program som lagras i kopiator-, eller skannerläget eller till webbsidor som ligger under Favoriter. Du kan även granska ikoner för funktioner och integrerade program som du tagit bort från [Startsidan]. Genvägar till program som lagras i dokumentserverläge kan inte registreras till [Startsida]. Genvägar med namn på max 32 tecken kan visas på en standardskärm. Om namnet på genvägen överstiger 32 tecken kommer det 32:a tecknet ersättas med "...". På en förenklad skärm kan endast 30 tecken visas. Om namnet på genvägen överstiger 30 tecken kommer det 30:e tecknet ersättas med "...". Mer information om programmering finns i s.33 "Lägga till funktioner i ett program". Mer information om hur du lägger till webbsidor i Favoriter finns i Convenient Functions. Genvägar till webbsidor som lagts till under Favorit per användare kan inte registreras på [Startsidan]. Lägg till webbsidor i Vanliga favoriter för att kunna lägga till genvägar. Mer information om olika typer av Favoriter finns i Convenient Functions. Mer information om att lägga till genvägar med hjälp av [Program] finns i Convenient Functions. Du kan lägga till upp till 72 funktions- och genvägsikoner. Radera oanvända ikoner om gränsen är uppnådd. Mer information finns i Funktioner. Du kan byta plats på ikoner. Mer information finns i Funktioner. Lägga till ikoner på [Startsidan] med Web Image Monitor 1. Starta Web Image Monitor. Information finns i Anslut maskinen/systeminställningar. 29

32 2. Komma igång 2. Logga in på Web Image Monitor som administratör. Information finns i Säkerhetsguide. 3. Peka på [Enhetshantering] och klicka sedan på [Hantering av startsida]. 4. Klicka på [Redigera ikoner]. 5. Peka på [ Ikon kan läggas till.] på den plats där du vill lägga till och klicka sedan på [ Lägg till]. 6. Välj den funktions- eller genvägsikon du vill lägga till. 7. Klicka fyra gånger på [OK]. Lägga till ikoner på [Startsidan] med Användarverktyg Så här gör du för att skapa en genväg till ett kopieringsprogram på [Startsidan]. 1. Lägg till ett program. 2. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 3. Tryck på [Redigera startsida]. CJS039 30

33 Hur du använder [Startsidan] 4. Tryck på [Lägg till ikon]. 5. Tryck på fliken [Program]. 6. Se till att [Kopieringsprogram] är markerat. 7. Markera det program du vill lägga till. 31

34 2. Komma igång 8. Välj en plats där [Tom] visas. 9. Tryck på [OK]. 10. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Tryck på [ skärmen. ] i övre högra hörnet av skärmen för att kontrollera placeringen på den förenklade 32

35 Lägga till funktioner i ett program Lägga till funktioner i ett program Du kan registrera upp till 25 program vardera för kopiatorn, dokumentservern, och skannerfunktionerna. Följande inställningar kan läggas till i program: Kopiator: Höghastighetskop., färgläge, originaltyp, täthet, Specialoriginal, pappersinmatning/ sidoinmatningsfack, Lagra fil (förutom för Användarnamn och Lösenord), Synkroniserad skärning, Varierad skärning, Auto förm/förstor, Autanv fm/fst, Efterbehandling, Justera utskr.position, Redigera/Färg, Kombinera, Förm./Först., antal kopior Dokumentserver (på den första utskriftsskärmen): Skanner: Auto förm/förstor, Efterbehandling, Justera utskr.position, Stämpel, Förm./Först., antal utskrifter Skaninställningar, Densitet, Väntetid f nästa orig, Originalmatning, Skicka filtyp/-namn (förutom för Säkerhetsinställningar), Lagra fil (förutom för Användarnamn och Lösenord), Förhandsgranska, Text, Ämne, Säkerhet, Mottagningsmed. Det här avsnittet visar hur du lägger till funktioner i ett program, kopiatorfunktionen fungerar som exempel. 1. Tryck på knappen [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Kopiator] på [Startsidan]. CPL Redigera kopieringsinställningarna så att alla funktioner du vill ha lagrade i ett program är valda. 33

36 2. Komma igång 3. Tryck på [Programmera]. 4. Tryck på [Program]. CQJ Tryck på programnumret du vill lägga till. 6. Ange programnamn. 7. Tryck på [OK]. 8. Tryck på [Avsluta]. Du kan ange programnamn med upp till 34 tecken. När ett angivet program registrerats som standard blir dess värden standardinställningar som visas utan att du trycker på [Programmera] när lägen raderas eller återställs och efter att maskinen startas. Se Convenient Functions. Om pappersinmatningen som du specificerade för ett prgram får slut på papper och en annan pappersinmatning är konfigurerad till samma pappersformat kommer pappersinmatningen automatiskt växla till den andra. Program raderas inte när du slår av strömmen eller trycker på [Återställ] om inte programmet raderas eller skrivs över med avsikt. Programnummer med intill sig har redan inställningar gjorda. 34

37 Lägga till funktioner i ett program Program kan läggas till på [Startsidan] och enkelt hämtas fram. Mer information finns i Convenient Functions och s.29 "Lägga till ikoner på [Startsidan]". Genvägar till program som lagras i dokumentserverläge kan inte registreras till [Startsida]. Exempel på program Kopieringsläge Programmera namn Daterad, konfidentiell kopia Kopior med påstämplat företagsnamn Enhetligt kopieformat Programbeskrivning Öppna [Redigera/Färg] och ange [KONFIDENTIELLT] under [Förinställd stämpel] och [Datumstämpel]. Ange [Användarstämpel] i [Redigera/Färg]. Ange [Auto förm/förstor]. Effekt Du kan öka säkerheten genom att skriva ut "KONFIDENTIELLT" och datum på kopiorna. Du kan stämpla ditt företagsnamn på arbetsmaterial och ritningar. Företagsnamnet måste vara registrerat på förhand i maskinen. Du kan skriva ut olika stora kopior på samma pappersformat så att de blir enklare att hantera. Miniatyrkopia Ange [Kombinera]. Du kan kopiera upp till åtta sidor på ett ark och på så sätt spara papper. Skannerläge Programmera namn Enkel pdf-skanning Högkomprimerad PDF-skanning Programbeskrivning Välj [Fullfärg: Text/Foto] i [Skaninställningar]. Välj [PDF] under [Filtyp] i [Skicka filtyp/-namn] och ange företagsuppgifter som "London-kontoret: dagsrapport" under [filnamn]. Välj [Fullfärg: Text/Foto] i [Skaninställningar] och [PDF (JPEG 2000)] i [Skicka filtyp/-namn]. Effekt Du kan effektivt skanna dokument. Du kan komprimera datastorleken för skannade dokument så att du kan skicka och lagra dem. 35

38 2. Komma igång Programmera namn Långtidslagrad skanning Enhetlig skanningsstorlek Skanning av digital signatur Högupplöst skanning Programbeskrivning Välj [PDF/A] under [Skicka filtyp/- namn]. I [Skaninställningar] väljer du [Förm./Först.] under [Redigera] och anger sedan reproduktionsgrad eller slutlig storlek på skannad data för varje sida av originalet. I [Skicka filtyp/-namn] anger du [PDF], [PDF (JPEG 2000)] eller [PDF/A] i [Filtyp] samt även [Digital signatur]. Ange inställningar för att spara skannad information i TIFF-format. Ange även en högre upplösning i [Skaninställningar]. Effekt Det är enkelt att digitalisera dokument till "PDF/A"-format, som är lämpligt för dokument som ska sparas länge. Du kan hoppa över den här processen för att skapa ett enhetligt utskriftsformat vid utskrift av inskannad data. Du kan lägga till en digital signatur på viktiga dokument, som avtal, så att eventuella försök att ändra uppgifter kan identifieras. Skannade dokument behåller det mesta av detaljerna från originalen och storleken på informationen kan vara väldigt omfattande. Beroende på vilka tillval som installerats kan vissa funktioner inte läggas till. Mer information finns i Getting Started. Programnamnen ovan är bara exempel. Du kan namnge programmen utifrån dina intentioner. Beroende på dina företagsuppgifter eller på vilka dokumenttyper som ska skannas kan du inte rekommenderas att lägga till program. 36

39 Slå av/på strömmen Slå av/på strömmen Huvudströmbrytaren sitter på maskinens vänstra sida. När huvudströmbrytaren stängs av slocknar huvudströmindikatorn på den högra sidan av kontrollpanelen. Då är maskinens ström bruten. Använd endast den här strömbrytaren när det verkligen behövs. Slå på huvudströmmen Stäng inte av huvudströmbrytaren förrän meddelandet "Please wait. " försvinner från kontrollpanelen. Det kan medföra skada på hårddisken eller minnet eller att munstycket täpps igen på grund av torrt huvud, vilket som leder till felfunktion. 1. Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. 2. Slå på huvudströmbrytaren. Huvudströmindikatorn tänds. CPL026 Slå av huvudströmmen Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. När du har slagit av maskinens ström väntar du minst några sekunder innan du slår på den igen. Om meddelandet "Turn main Power Switch Off" visas ska man stänga av maskinen och vänta till dess att huvudströmsindikatorn släcks. Efter det att indikatorn för huvudström har släckts ska du 37

40 2. Komma igång vänta 10 sekunder eller mer innan man slår på maskinen igen. Slå aldrig på strömmen direkt efter att du stängt av den. Innan du kopplar ur strömkabeln ska du slå av huvudströmbrytaren och se till att huvudströmsindikatorn släcks. Om du inte gör det kan hårddisken eller minnet skadas, vilket kan leda till funktionsfel. Stäng inte av strömmen när maskinen används. Det kan medföra skada på hårddisken eller minnet eller att munstycket täpps igen på grund av torrt huvud, vilket som leder till felfunktion. 1. Slå av huvudströmbrytaren. Huvudströmsindikatorn slocknar. 38

41 När autentiseringsfönstret visas När autentiseringsfönstret visas Om Grundläggande autentisering, Autentisering av Windows, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver har aktiverats, visas autentiseringsfönstret på displayen. Maskinen blir endast tillgänglig att använda efter att du har angivit ditt Användarnamn och Lösenord. Om Autentisering av användarkod är aktiverat kan du inte använda maskinen förrän du har angivit en Användarkod. När du kan använda maskinen kan man säga att du är inloggad. När du inte längre har användarstatus kan man säga att du har loggat ut. Om du har loggat in på maskinen måste du se till att att logga ut dig igen för att förhindra obehörig användning. Fråga administratören om Användarnamn, Lösenord och Användarkod. Mer information om användarautentisering finns i Säkerhetsguide. Användarkoden som ska anges vid Autentisering av användarkod är det numeriska värde som angetts i Adressboken som "Användarkod". Autentisering av användarkod Använda kontrollpanelen Det här avsnittet förklarar hur du loggar in på maskinen via kontrollpanelen när Autentisering av användarkod är aktiverad. Om Autentisering av användarkod är aktivt visas en skärm som uppmanar dig att ange en Användarkod. 1. Ange en Användarkod (upp till åtta siffror) och tryck sedan på [OK]. Logga in från kontrollpanelen Det här avsnittet förklarar hur du loggar in på maskinen när Grundläggande autentisering, Windowsautentisering, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver är inställt. 39

42 2. Komma igång 1. Tryck på [Logga in]. 2. Ange ett Användarnamn och tryck sedan på [OK]. 3. Ange ett Lösenord och tryck sedan på [OK]. När användaren är autentiserad visas skärmen för den funktion du använder. Logga ut via kontrollpanelen Det här avsnittet förklarar hur du loggar ut när Grundläggande autentisering, Autentisering av Windows, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver är inställt. För att förhindra att maskinen används av obehöriga, bör du alltid logga ut när du slutar använda maskinen. 1. Tryck på tangenten [Logga in/logga ut]. 2. Tryck på [Ja]. CPL027 40

43 Placera original Placera original Placera ett original åt gången på originalbordet. När du lägger i ett original ska du trycka det lätt mot valsarna. Om du trycker med stor kraft kan pappersstopp uppstå. När ett original börjar matas in ska du inte trycka på eller dra i det. Det kan skada originalet. Om originalets fram- eller bakkant är kraftigt böjt slätar du ut den med båda händerna innan du skannar. Om originalet läggs i som det är kan det skadas. När maskinen skriver ut på papper som kräver lång tid för att bläcket ska torka, såsom genomskinligt vellumpapper, ska du vänta tills varje jobb är färdigutskrivet innan du laddar med nästa original. Om du laddar nästa original medan maskinen fortfarande skriver ut, kan det hända att originalet kan komma i kontakt med utskriften och fläckas ned med bläck. Placera original på originalbordet 1. Se till att "Klart" visas på skärmen. 2. Justera originalguiderna enligt originalformat. Justera originalguiderna så att de befinner sig på samma avstånd från mitten av originalbordet. Kontrollera att originalguiderna ligger an mot originalet. Tryck inte hårt på originalets sidoguider. CPT Använd båda händerna och mata försiktigt in originalet mellan originalguiderna, med sidan som ska skannas ner. Tryck på originalet så att det får lätt kontakt med matningsvalsarna. Stöd originalet med händerna tills inmatningen börjat. 41

44 2. Komma igång CPT007 Hindra original från att matas in Om originalen matas in snett, fastnar etc. trycker du på knappen [Avbryt skanning] för att avbryta inmatningen. CPT008 Skanna ett original genom att använda ett bärark Använd bärarket när du skannar original som ritats med blyerts samt klistrade original. För mer information, se handboken Paper Specifications and Adding Paper. När du använder bärarket ska original matas ut på original-utmatningsguiderna. Om originalet matas ut till originalmagasinet, kan det skadas. För information om hur man matar ut original på original-utmatningsguiderna, se Paper Specifications and Adding Paper. 1. Öppna bärarket med det transparenta arket uppåt och lägg i originalet med texten upp. Justera originalet efter bärarkets vikta kant. 42

45 Placera original CBA Justera originalguiderna efter storleken på bärarket. 3. Använd båda händerna, håll bärarket med texten ner och mata försiktigt in bärarkets vikta kant mellan originalguiderna. CPT009 Placera rullade original När du ska placera rullade original kan du göra kopior genom att använda utmatningskorgen. 1. Kontrollera att utmatningsfacket är i grundläge. CPL Justera originalguiderna enligt originalformat. 3. Placera det rullade originalets bakre kant på utmatningsfacket. 43

46 2. Komma igång 4. Dra originalets framkant upp till originalbordet med den sida som ska skannas vänd nedåt. 5. Använd båda händerna och mata försiktigt in originalet mellan originalguiderna. CPT035 44

47 3. Kopiator Det här kapitlet beskriver vanliga kopiatorfunktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Copy/ Document Server på medföljande CD-ROM-skiva. Grundfunktion För information om hur man placerar original på originalbordet, se s.41 "Placera original på originalbordet". Mer information om hur man anger utmatningsplats för original, se Paper Specifications and Adding Paper. Om du kopierar på annat papper än vanligt papper anger du papperstyp i Användarverktyg utifrån vilken vikt pappret du använder har. För mer information, se Connecting the Machine/ System Settings. Mer information om hur man förbereder utmatningsfacket, se Getting Started. 1. Tryck på knappen [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Kopiator] på [Startsida]. CPL Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om tidigare inställningar ligger kvar trycker du på [Återställ]. 3. Ange utmatningsplats för original. Om de bakre originalfacken har installerats kommer original att matas ut i originalfacken. Om de bakre originalfacken inte har installerats, matas original ut på originalutmatningsguiderna. 4. Välj en originalriktning som motsvarar originalens riktning. 5. Gör önskade inställningar. 6. Ange antalet kopior med siffertangenterna. Det maximala kopieantalet som kan anges är Lägg originalet på originalbordet. Originalen matas in i maskinen automatiskt och kopiering startar. 45

48 3. Kopiator Om [Tryck på Start] väljs som [Inmatningsmetod], startas kopieringen när du trycker på tangenten [Start]. 8. När du har kopierat färdigt trycker du på [Återställ] så att alla inställningar återställs. 46

49 Förminska eller förstora original Förminska eller förstora original Det här avsnittet beskriver de metoder som finns för att förminska eller förstora bilder genom att ange proportionerna för reproduktion eller ett pappersformat. Utgångspunkt Det övre högra hörnet är baspunkten. CPH016 Utöver de funktioner som beskrivs i detta avsnitt finns också avancerade förstorings/ förminskningsfunktioner tillgängliga. För mer information se handboken Copy/ Document Server. Förinställ Förminska/Förstora Den här funktionen gör det möjligt för dig att förminska eller förstora bilder genom att välja förinställda proportioner. Du kan registrera upp till tre ofta använda proportioner utöver de förinställda proportionerna för förminskning/förstoring. CKN004 47

50 3. Kopiator 1. Tryck på [Förminska/Förstora]. 2. Välj en proportion och tryck på [OK]. 3. Placera originalet och starta skanningen. Zoom Du kan ange reproduktionsproportionerna i steg om 0,1%. CKN007 För att ante en reproduktionsgrad ska du mata in graden med siffertangenterna eller ange graden med [ ] eller [ ]. Det här avsnittet beskriver hur man matar in graden med siffertangenterna. 48

51 Förminska eller förstora original 1. Tryck på [Förminska/Förstora]. 2. Tryck på [Siffertangenter]. 3. Skriv in önskad grad med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 4. Tryck på [OK] två gånger. 5. Placera originalet och starta skanningen. Auto förminska/förstora Maskinen identifierar automatiskt originalformatet och väljer sedan passande reproduktionsgrader grundat på det pappersformat du valde. CKN008 Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. 49

52 3. Kopiator Detta är användbart om du vill kopiera original av olika format till papper med samma format. Säkerställ att det utskriftsresultat du önskar erhålls genom att ange originalets riktning innan du använder Auto förm/förstor. Kontrollera att originalets riktningsinställningar matchar originalets faktiska riktning. Mer information finns i handboken Copy/ Document Server. Originalformat och -riktningar som du kan använda med denna funktion är följande: (främst Europa) A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS (främst Nordamerika) Konstruktion E (34 44), D (22 34), C (17 22), B (11 17), A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 18), A (9 12) Övriga 30 21, Tryck på [Auto förm/förstor]. 2. Välj pappersformat. 3. Placera originalet och starta skanningen. Auto förm/förstor När originalet är placerat förstorar eller förminskar maskinen automatiskt bilden så att den passar kopieringspapperets format i förväg. Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. Genom att använda Användarverktyg kan man specificera hur mycket varje original förstoras eller förminskas. Du kan välja följande kombinationer: 50

53 Förminska eller förstora original (främst Europa) Originalformat Kopieringsformat A0 A1 A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS A2 A3 A4 B1 JIS B2 JIS B3 JIS B4 JIS (främst Nordamerika) Originalformat Kopieringsformat Konstruktion E (34 44) E (34 44), D (22 34), C (17 22), D (22 34) B (11 17), A (8 1 / 2 11), E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 C (17 22) 18), A (9 12) B (11 17) A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48) D (24 36) C (18 24) B (12 18) A (9 12) 51

54 3. Kopiator 1. Tryck på [Autanv fm/fst]. 2. Kontrollera att kombinationen som har valts för Autom. anv. förm./först. är den du vill ha. 3. Placera originalet och starta skanningen. 52

55 Kombinerad kopiering Kombinerad kopiering I det här läget kan du välja en reproduktionsgrad automatiskt och kopiera originalen på ett enda ark kopieringspapper. Maskinen väljer en reproduktionsgrad mellan 25,0 och 400,0 %. Om originalets riktning är en annan än kopieringspapprets roteras bilden automatiskt 90 så att kopian blir rätt. CKN014 Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. Det finns tre typer av Kombinera på 1 sida. 1-sidigt 2 original Kombin. 1 sida Kopierar två 1-sidiga original till en sida av ett ark. 1-sidigt 4 original Kombin. 1 sida Kopierar fyra 1-sidiga original till en sida av ett ark. 1-sidigt 8 original Kombin. 1 sida Kopierar åtta 1-sidiga original till en sida av ett ark. Originalriktning och bildposition för Kombinera Bildplaceringen i Kombinera blir annorlunda beroende på originalriktning och på hur många original som ska kombineras. Stående ( ) original CKN015 Liggande ( ) original 53

56 3. Kopiator CKN Tryck på [Kombinera]. 2. Välj antalet original som ska kombineras. 3. Tryck på [OK]. 4. Välj pappersformat. 5. Placera originalet och starta skanningen. 54

57 Ange längden på kopieringspappret som skurits till Ange längden på kopieringspappret som skurits till Ange längden där pappret i pappersinmatningen ska skäras av. Du kan inte skära papper i sidoinmatningsfacket. Följande skärmetoder är tillgängliga: Synkroniserad skärning Skär pappret i samma längd som originalet. Om kopian förstoras eller förminskas beräknar maskinen rätt längd för förminsknings-/förstoringsgraden och skär pappret därefter. Förinställd skärning Skär pappret i förinställd angiven längd, oavsett originalets format. Du kan använda den här metoden om du vill kopiera original av olika format till samma format. Varierad skärning Skär pappret efter angivet format. Synkroniserad skärning Skär pappret i samma längd som originalet. Om kopian förstoras eller förminskas beräknar maskinen rätt längd för förminsknings-/förstoringsgraden och skär pappret därefter. 1. Tryck på [Synkroniserad skärning]. 2. Välj pappersinmatning 1 eller Placera originalet och starta skanningen. 55

58 3. Kopiator Förinställd skärning Skär pappret i förinställd angiven längd, oavsett originalets format. Du kan använda den här metoden om du vill kopiera original av olika format till samma format. 1. Välj ett förinställt skärformat för pappersinmatning 1 eller Placera originalet och starta skanningen. Det förinställda skärformatet beror på pappersrullens bredd. Det skärs till i följande format. (främst Europa) Pappersrullens bredd Stående Liggande 841 mm A0 A1 594 mm A1 A2 420 mm A2 A3 297 mm A3 A4 728 mm B1 JIS B2 JIS 3 mm B2 JIS B3 JIS 364 mm B3 JIS B4 JIS 880 mm mm 594 mm 800 mm mm 594 mm 707 mm mm 500 mm 660 mm 841 mm 420 mm 625 mm 880 mm 440 mm 56

59 Ange längden på kopieringspappret som skurits till (främst Nordamerika) Konstruktion Pappersrullens bredd Stående Liggande 34 tum tum tum tum / 2 11 Arkitektur Pappersrullens bredd Stående Liggande 36 tum tum tum tum Annat Pappersrullens bredd Stående Liggande 30 tum Varierad skärning Skär pappret efter angivet format. 1. Tryck på [Varierad skärning]. 57

60 3. Kopiator 2. Ange längden med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 3. Tryck på [OK]. 4. Välj pappersinmatning 1 eller Placera originalet och starta skanningen. 58

61 Kopiera via arkinmatningen Kopiera via arkinmatningen Använd arkinmatningen för att kopiera på pappersformat som inte kan laddas i pappersinmatning 1 eller 2. För information om hur man laddar papper i arkinmatningen, se s.119 "Fylla på papper i arkinmatningen". Om det hänger ner kablar på maskinens baksida eller om föremål befinner sig nära maskinens baksida kan det hända att papper stöter emot dem och förorsakar pappersstopp eller att pappret skrynklas. Kontrollera så att det inte finns några föremål på maskinens baksida innan du börjar att kopiera. 1. Öppna frontluckan och dra sedan upp spaken som håller fast pappret. 2. Mata in pappret med textsidan upp i arkinmatningen. 3. Sänk pappershållarspaken och stäng sedan frontluckan. 4. Ange papperstyp efter behov. 5. Se till att arkinmatning har ( ) valts och tryck sedan på [ ] fyrkant. 6. Tryck på [Pappersformat]. 7. Ange pappersformat och tryck sedan på [OK] två gånger. 8. Ange antalet kopior med siffertangenterna. 9. Placera originalet och starta skanningen. Kopieringen startar automatiskt. 10. När du kopierar originalen på två eller fler pappersark ska du upprepa steg 1 till 4 för antalet kopior som du tar. För steg 4 ska du välja [Matchar]. 11. När du har kopierat färdigt trycker du på [Återställ] så att alla inställningar återställs. Du kan ändra inställningen för papperstyp och stocklek i [Pappersinställningar] i Användarverktyg. För mer information, se Connecting the Machine/System Settings. Kopiera på papper av normalt format i sidoinmatningsfacket. 1. Öppna frontluckan och dra sedan upp spaken som håller fast pappret. 2. Mata in pappret med textsidan upp i arkinmatningen. 3. Sänk pappershållarspaken och stäng sedan frontluckan. 4. Ange papperstyp efter behov. 5. Se till att arkinmatning har ( ) valts och tryck sedan på [ ] fyrkant. 6. Tryck på [Pappersformat]. 59

62 3. Kopiator 7. Välj pappersformat. 8. Tryck på [OK] två gånger. 9. Placera originalet och starta skanningen. Kopieringen startar automatiskt. Kopiera på anpassat pappersformat från arkinmatningen. Pappersformat med en horisontell längd på 279,4-914,4 mm (11,00-36,00 tum) och en vertikal längd på 210, ,0 mm (8,27-78,74 tum) kan matas in via arkinmatningen. 1. Öppna frontluckan och dra sedan upp spaken som håller fast pappret. 2. Mata in pappret med textsidan upp i arkinmatningen. 3. Sänk pappershållarspaken och stäng sedan frontluckan. 4. Ange papperstyp efter behov. 5. Se till att arkinmatning har ( ) valts och tryck sedan på [ ] fyrkant. 6. Tryck på [Pappersformat]. 7. Tryck på [Anpassat format]. 8. Skriv in det horisontella formatet med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 9. Skriv in det vertikala formatet med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 60

63 Kopiera via arkinmatningen 10. Tryck på [OK] två gånger. 11. Placera originalet och starta skanningen. Kopieringen startar automatiskt. 61

64 3. Kopiator Lagra data på Dokumentservern Dokumentservern gör det möjligt för dig att lagra dokument som läses in via kopieringsfunktionen på hårddisken på den här maskinen. På så sätt kan du skriva ut dem senare med de inställningar du önskar. Du kan kontrollera lagrade dokument på skärmen Dokumentserver. För mer information om Dokumentservern, se s.97 "Lagra data". Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. 1. Tryck på [Lagra fil]. 2. Ange filnamn, användarnamn eller lösenord om det behövs. 3. Tryck på [OK]. 4. Gör skanningsinställningar för originalen. 5. Placera originalet och starta skanningen. Originalen matas in i maskinen automatiskt och kopiering startar. Skannad data lagras också i minnet. Om du vill spara ett annat dokument ska det göras efter att kopiering avslutats. 62

65 4. Skrivare Det här kapitlet beskriver vanliga skrivarfunktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Print på den medföljande CD-ROM-skivan. Installera skrivardrivrutin för nätverksanslutning Detta avsnitt beskriver hur skrivardrivrutinen för nätverksanslutning installeras. Behörigheten Hantera skrivare krävs för att installera drivrutinen. Logga in som administratör. Installera skrivardrivrutin för vald port Beskriver installation av skrivardrivrutin för varje skrivarport. Se installation för varje skrivarport som du använder. För att använda SmartDeviceMonitor for Client-porten ska du först ladda ned SmartDeviceMonitor for Client från tillverkarens webbplats och installera den på din dator. Kontakta din lokala återförsäljare för information om nerladdning av SmartDeviceMonitor for Client. För mer information om SmartDeviceMonitor for Client, se handboken Getting Started. Porttyp Standard TCP/IP-port IPP-port LPR-port SmartDeviceMonitor for Client-port Referens s.63 "Använda Standard TCP/IP-port" s.64 "Använda IPP-porten" s.65 "Använda LPR-porten" s.66 "Använda SmartDeviceMonitor for Client-porten" Använda Standard TCP/IP-port 1. Stäng alla program. (Stäng inte den här handboken.) 2. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Om dialogrutan [Spela upp automatiskt] öppnas klickar du på [Kör AUTORUN.EXE]. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka på [OK]. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. 63

66 4. Skrivare 5. Licensavtalet för programvaran visas i dialogrutan [Licensavtal]. Efter att ha läst avtalet klickar du på [ Jag accepterar avtalet. ] och sedan på [Nästa]. 6. Markera kryssrutan för den tillverkare och maskinmodell som du vill använda. 7. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att visa skrivarinställningarna. 8. Klicka på [Port :], och sedan på [Lägg till] i [Ändra inställningar för 'Port']-rutan. 9. Klicka på [Standard TCP/IP-port] och sedan på [OK]. Om [Standard TCP/IP-port] inte visas, se hjälpen i Windows och konfigurera sedan inställningarna. 10. Klicka på [Nästa]. 11. Mata in maskinnamnet eller IP-adressen och klicka sedan på [Nästa]. När du ska välja enhet väljer du "RICOH Network Printer C model". 12. Klicka på [Slutför]. 13. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port :]. 14. Konfigurera användarkod, standardskrivare och delad skrivare efter behov. 15. Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. 16. Klicka på [Slutför]. Välj ett av alternativen för att starta om datorn antingen nu eller senare, och klicka sedan på [Slutför]. Använda IPP-porten För att skriva ut via IPP-SSL, använd SmartDeviceMonitor for Client-porten. Det är speciellt viktigt för användare som skriver ut från Windows Vista/7 eller Windows Server 2008/2008 R2med IPP-SSL att installera certifikatet. För mer information, kontakta din administratör. Om en certifikatsutfärdare skickar ut ett certifikat som måste autentiseras av en mellanliggande certifikatsutfärdare och certifikatet är installerat på den här maskinen måste ett mellanliggande certifikat installeras på klientdatorn. Annars utförs inte valideringen korrekt av certifikatsutfärdaren. Om validering inte kan utföras korrekt kan ett varningsmeddelande visas som informerar dig om att installaton inte är möjlig när du försöker lägga till en skrivare med IPP -SSL i Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2. För att aktivera autentisering från klientdatorn installerar du det mellanliggande certifikatet på klientdatorn och därefter så återupprättar du anslutningen. Mellanliggande certifikat kan inte installeras på den här maskinen. 1. Stäng alla program. (Stäng inte den här handboken.) 64

67 Installera skrivardrivrutin för nätverksanslutning 2. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 3. Klicka på [Lägg till en skrivare]. 4. Klicka på [Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare]. 5. Klicka på [Skrivaren jag vill använda finns inte i listan]. 6. I rutan [Välj en delad skrivare efter namn], ange "http://(maskinens IP-adress eller värdnamn)/skrivare (eller ipp)" som skrivarens adress och klicka sedan på [Nästa]. 7. Klicka på [Har disk...]. 8. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Om dialogrutan [Spela upp automatiskt] öppnas klickar du på [Stäng]. 9. Klicka på [Bläddra...] och ange sedan en sökväg för INF-filen. Om CD-ROM-enheten är D är källfilerna för skrivardrivrutinen lagrade på följande plats: 32-bit drivrutin D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1 64-bit drivrutin D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1 10. Klicka på [Öppna]. 11. Klicka på [OK] för att stänga fönstret [Installera från disk]. 12. Välj tillverkare och vilken maskinmodell du vill använda, och klicka sedan på [Nästa]. Installationen startar. 13. Följ instruktionerna som visas. Ändra inställningar som namn på skrivare och standardskrivarkonfigurering, efter behov. Du kan även skriva ut en testsida. 14. Klicka på [Slutför]. Om en kryssruta för att välja maskinen som standard visas, konfigurera efter behov. Använda LPR-porten 1. Stäng alla program. (Stäng inte den här handboken.) 2. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Om dialogrutan [Spela upp automatiskt] öppnas klickar du på [Kör AUTORUN.EXE]. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka på [OK]. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. 5. Licensavtalet för programvaran visas i dialogrutan [Licensavtal]. Efter att ha läst avtalet klickar du på [ Jag accepterar avtalet. ] och sedan på [Nästa]. 6. Markera kryssrutan för maskinmodellen som du vill använda. 7. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att visa skrivarinställningarna. 8. Klicka på [Port :], och sedan på [Lägg till] i [Ändra inställningar för 'Port']-rutan. 65

68 4. Skrivare 9. Klicka på [LPR-port] och sedan på [OK]. Se Windows Hjälp för installation om [LPR-port] inte visas. 10. Ange maskinens IP-adress i rutan [Namn eller adress på värddatorn som tillhandahåller lpd:]. 11. Ange "lp" i rutan [Namn på skrivaren som är ansluten till värddatorn: och klicka sedan på [OK]. 12. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port :]. 13. Konfigurera användarkod, standardskrivare och delad skrivare efter behov. 14. Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. 15. Klicka på [Slutför]. Välj ett av alternativen för att starta om datorn antingen nu eller senare, och klicka sedan på [Slutför]. Använda SmartDeviceMonitor for Client-porten För att kunna använda den här funktionen måste du först ladda ner SmartDeviceMonitor for Client från tillverkarens webbplats och installera det på datorn. Kontakta din lokala återförsäljare för information om nerladdning av SmartDeviceMonitor for Client. 1. Stäng alla program. (Stäng inte den här handboken.) 2. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Om dialogrutan [Spela upp automatiskt] öppnas klickar du på [Kör AUTORUN.EXE]. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka på [OK]. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. 5. Licensavtalet för programvaran visas i dialogrutan [Licensavtal]. Efter att ha läst avtalet klickar du på [ Jag accepterar avtalet. ] och sedan på [Nästa]. 6. Markera kryssrutan för maskinmodellen som du vill använda. 7. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att visa skrivarinställningarna. 8. Klicka på [Port :], och sedan på [Lägg till] i [Ändra inställningar för 'Port']-rutan. 9. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [OK]. 10. För att konfigurera portinställningarna med TCP/IP, välj [TCP/IP] och klicka sedan på [Search]. För att konfigurera portinställningarna med IPP, fortsätt till steg Välj den maskin du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast maskiner som svarar på ett utskick från datorn visas. För att använda en maskin som inte visas i listan, klicka på [Ange adress] och ange maskinens IP-adress eller värdnamn. 66

69 Installera skrivardrivrutin för nätverksanslutning Gå vidare till steg För att konfigurera portinställningarna med IPP, klicka på [IPP]. 13. I fältet [Skrivar-URL] anger du "http://maskinens IP-adress/printer" som maskinens adress. Om serverautentisering utförs, ange "https:// maskinens IP-adress/skrivare" för att aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation). Exempel IP-adress: https:// /printer Du kan ange "http://maskinens IP-adress/ipp" som maskinens adress. 14. Ange ett namn för att identifiera maskinen i rutan [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte angivits här blir den adress som angivits i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 15. Klicka på [Detaljerade inställningar] för att göra de inställningar som krävs. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client Hjälp. 16. Klicka på [OK]. 17. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port :]. 18. Konfigurera användarkod, standardskrivare och delad skrivare efter behov. 19. Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. 20. Klicka på [Slutför]. Välj ett av alternativen för att starta om datorn antingen nu eller senare, och klicka sedan på [Slutför]. Ändra portinställningar för SmartDeviceMonitor for Client Gör enligt följande för att ändra inställningarna för SmartDeviceMonitor for Client, t.ex. TCP/IPprotokoll. Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 1. På [Start]-menyn klickar du på [Skrivare och fax]. 2. Klicka på ikonen för den maskin som du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 3. Klicka på fliken [Portar] och sedan på [Konfigurera port]. Fönstret [Portkonfiguration:] visas. 67

70 4. Skrivare Windows Vista, Windows Server 2008: 1. Klicka på [Kontrollpanel] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Skrivare]. 3. Högerklicka på ikonen för den maskin som du vill använda, och klicka sedan på [Egenskaper]. 4. Klicka på fliken [Portar] och sedan på [Konfigurera port]. Fönstret [Portkonfiguration:] visas. Windows 7, Windows Server 2008 R2: 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen för den maskin som du vill använda och klicka sedan på [Skrivaregenskaper]. 3. Klicka på fliken [Portar] och sedan på [Konfigurera port]. Fönstret [Portkonfiguration:] visas. Använda Windows skrivarserver som en nätverksskrivare Beskriver installation av drivrutinen för Windows skrivarserver. 1. Stäng alla program. (Stäng inte den här handboken.) 2. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Om dialogrutan [Spela upp automatiskt] öppnas klickar du på [Kör AUTORUN.EXE]. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka på [OK]. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. 5. Licensavtalet för programvaran visas i dialogrutan [Licensavtal]. Efter att ha läst avtalet klickar du på [ Jag accepterar avtalet. ] och sedan på [Nästa]. 6. Markera kryssrutan för maskinmodellen som du vill använda. 7. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att visa skrivarinställningarna. 8. Klicka på [Port :], och sedan på [Lägg till] i [Ändra inställningar för 'Port']-rutan. 9. Klicka på [Nätverksskrivare] och sedan på [OK]. 10. Dubbelklicka på namnet för datorn du vill använda som skrivarserver i fönstret [Sök skrivare]. 11. Välj den maskin du vill använda och klicka sedan på [OK]. 12. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port :]. 13. Konfigurera användarkod, standardskrivare och delad skrivare efter behov. 68

71 Installera skrivardrivrutin för nätverksanslutning 14. Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. 15. Klicka på [Slutför]. Välj ett av alternativen för att starta om datorn antingen nu eller senare, och klicka sedan på [Slutför]. 69

72 4. Skrivare Installera skrivardrivrutin för USB-anslutning Detta avsnitt beskriver hur du installerar skrivardrivrutinen med USB. Se installationsprocessen för det operativsystem som du använder. Innan installation ska du kontrollera att endast operativsystemet är igång på datorn och att inga utskriftsjobb hanteras. Behörigheten Hantera skrivare krävs för att installera drivrutinen. Logga in som administratör. Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 1. Stäng alla program. (Stäng inte den här handboken.) 2. Kontrollera att strömmen till maskinen är avstängd. 3. Anslut maskinen till datorn med en USB-kabel. Anslut USB-kabeln ordentligt. 4. Koppla på strömmen till maskinen. Guiden Ny maskinvara startar och Stöd för USB-skrivarport installeras automatiskt. 5. Välj [Nej, inte den här gången] och klicka sedan på [Nästa]. 6. Klicka på [Installera från en lista eller angiven plats (avancerat)] och sedan på [Nästa]. 7. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Om Autostart kör igång klickar du på [Avbryt] och sedan på [Avsluta]. 8. Markera kryssrutan [Sök igenom flyttbara media (disketter, CD-ROM-skivor...)] under [Sök efter bästa möjliga drivrutin på dessa platser] och klicka sedan på [Nästa]. 9. Välj namnet på den maskin vars drivrutin du ska installera. Ange platsen där källfilerna för skrivardrivrutinen är lagrade. I CD-ROM-enheten är D källfilerna lagrade på följande platser: 32-bit drivrutin D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1 64-bit drivrutin D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1 10. Klicka på [Nästa]. Installationen startar. 11. Klicka på [Slutför]. Om skrivardrivrutinen redan har installerats och plug and play är aktiverat kommer ikonen för skrivaren som är ansluten till "USB001"-porten läggas till i fönstret [Skrivare], [Skrivare och fax] eller [Enheter och skrivare]. Numret efter "USB" varierar beroende på antalet anslutna skrivare. 70

73 Installera skrivardrivrutin för USB-anslutning Windows Vista, Windows Server Stäng alla program. (Stäng inte den här handboken.) 2. Kontrollera att strömmen till maskinen är avstängd. 3. Koppla maskinen till datorn med en USB-kabel. Anslut USB-kabeln ordentligt. 4. Koppla på strömmen till maskinen. Guiden Ny maskinvara startar och Stöd för USB-skrivarport installeras automatiskt. 5. I fönstret [Ny maskinvara har hittats] klickar du på [Sök efter och installera drivrutiner (rekommenderas)]. 6. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Om dialogrutan [Spela upp automatiskt] öppnas klickar du på [Stäng]. 7. Välj namnet på den maskin vars drivrutin du ska installera. Ange platsen där källfilerna för skrivardrivrutinen är lagrade. I CD-ROM-enheten är D källfilerna lagrade på följande platser: 32-bit drivrutin D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1 64-bit drivrutin D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1 8. Klicka på [Nästa]. Installationen startar. 9. Klicka på [Stäng]. Om skrivardrivrutinen redan har installerats och plug and play är aktiverat kommer ikonen för skrivaren som är ansluten till "USB001"-porten läggas till i fönstret [Skrivare], [Skrivare och fax] eller [Enheter och skrivare]. Numret efter "USB" varierar beroende på antalet anslutna skrivare. Windows 7, Windows Server 2008 R2 1. Stäng alla program. (Stäng inte den här handboken.) 2. Kontrollera att strömmen till maskinen är avstängd. 3. Koppla maskinen till datorn med en USB-kabel. Anslut USB-kabeln ordentligt. 4. Koppla på strömmen till maskinen. Guiden Ny maskinvara startar och Stöd för USB-skrivarport installeras automatiskt. 5. Klicka på [Enheter och skrivare] från [Start]-menyn 71

74 4. Skrivare 6. Dubbelklicka på ikonen för den maskin som du vill använda i kategorin [Ospecificerat]. 7. Klicka på fliken [Maskinvara]. 8. Klicka på [Egenskaper]. 9. Klicka på fliken [Allmänt]. 10. Klicka på [Ändra inställningar]. 11. Klicka på fliken [Drivrutin]. 12. Klicka på [Uppdatera drivrutin...]. 13. Klicka på [Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn]. 14. Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Om dialogrutan [Spela upp automatiskt] öppnas klickar du på [Stäng]. 15. Klicka [Bläddra] för att välja plats för skrivardrivrutinen. Om CD-ROM-enheten är D är källfilerna för skrivardrivrutinen lagrade på följande plats: 32-bit drivrutin D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1 64-bit drivrutin D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1 16. Klicka på [Nästa]. Installationen startar. 17. Klicka på [Stäng]. Om skrivardrivrutinen redan har installerats och plug and play är aktiverat kommer ikonen för skrivaren som är ansluten till "USB001"-porten läggas till i fönstret [Skrivare], [Skrivare och fax] eller [Enheter och skrivare]. Numret efter "USB" varierar beroende på antalet anslutna skrivare. 72

75 Visa skrivardrivrutinens egenskaper Visa skrivardrivrutinens egenskaper I det här avsnittet beskrivs hur du öppnar skrivardrivrutinens egenskaper från [Enheter och skrivare]. Det krävs behörighet för att hantera skrivare för att ändra skrivarens inställningar. Logga in som administratör. Du kan inte ändra skrivarens standardinställningar för enskilda användare. Inställningarna i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller för alla användare. 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen med den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Egenskaper för skrivare]. 73

76 4. Skrivare Standardutskrift Det här avsnittet förklarar hur man skriver ut dokument från skrivardrivrutinen med Wordpad i Windows 7 som ett exempel. Skärmbilderna som visas kan variera beroende på program. Om du skickar ett utskriftsjobb via USB 2.0 och maskinen står i Energisparläge eller Viloläge kan ett felmeddelande komma upp på din dator när utskriftsjobbet är slutfört. Om så sker, kontrollera om jobbet har skrivits ut. 1. Klicka på menyknappen högst upp till vänster i WordPads fönster och sedan på [Skriv ut]. 2. I listan [Välj skrivare] väljer du den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Inställningar]. 4. I listan "Jobbyp:" väljer du [Normal utskrift]. 5. I listan "Dokumentformat:" anger du vilket format originalet som ska skrivas ut har. 6. I listan "Riktning:" väljer du [Stående] eller [Liggande] som originalets riktning. 7. I listan "Pappersinmatning:" anger du det platsen som innehåller det papper som du vill skriva ut på. Om du väljer [Autoval pappersinmatning] i listan "Pappersinmatning:" väljs pappersinmatningen automatiskt enligt det pappersformat och den typ som har angetts. 8. I listan "Papperstyp:" anger du vilken typ av papper som är placerat i pappersinmatningen. 9. Välj [Färg] eller [Svartvitt] i listan "Färg/Svartvit:". 10. Om du vill skriva ut flera kopior anger du antal i rutan "Kopior:". 11. Klicka på fliken [Detaljerade inst.]. 12. I rutan "Meny:" ska du klicka på ikonen [Utskr.kvalitet]. 13. I listan "Välj utskriftskvalitet:" ska du välja [Prioriterad hastighet], [Standard] eller [Prioriterad kvalitet]. 14. Klicka på [OK]. 15. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. 74

77 Säker utskrift Säker utskrift Skicka en säker utskriftsfil 1. Klicka på menyknappen högst upp till vänster i WordPads fönster och sedan på [Skriv ut]. 2. I listan "Välj skrivare" väljer du den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Inställningar]. 4. I listan "Jobbtyp:" klickar du på [Säker utskrift]. 5. Klicka på [Detaljer...]. 6. Skriv in ett användar-id i rutan "Användar-ID:" och sedan ett lösenord i rutan "Lösenord:". 7. Klicka på [OK]. 8. Klicka på fliken [Detaljerade inst.]. 9. I rutan "Meny:" ska du klicka på ikonen [Utskr.kvalitet]. 10. I listan "Välj utskriftskvalitet:" ska du välja [Prioriterad hastighet], [Standard] eller [Prioriterad kvalitet]. 11. Vid behov ändrar du utskriftsinställningarna. 12. Klicka på [OK]. 13. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. Skriva ut en säker utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen När utskriften är färdig tas den lagrade filen bort. 75

78 4. Skrivare 1. Tryck på tangenten [Startsida] uppe till vänster på kontrollpanelen och tryck på ikonen [Skrivare] på [Startsida]. 2. Tryck på fliken [Utskriftsjobb]. 3. Tryck på [Säkert utskr.jobb]. 4. Välj de filer du vill skriva ut. CPL011 Du kan välja alla säkra utskriftsfiler på en gång genom att trycka på [Välja alla jobb] efter att du valt en fil. 5. Tryck på [Skriv ut]. 6. Ange lösenordet med siffertangenterna och tryck på [OK]. 7. Ange antal kopior med siffertangenterna och tryck sedan på [Skriv ut]. 76

79 Utskriftskö Utskriftskö Skicka en fil i utskriftskö 1. Klicka på menyknappen högst upp till vänster i WordPads fönster och sedan på [Skriv ut]. 2. I listan "Välj skrivare" väljer du den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Inställningar]. 4. I listan "Jobbtyp:" klickar du på [Utskriftskö]. 5. Klicka på [Detaljer...]. 6. Skriv in ett användar-id i rutan "Användar-ID:". Alternativt kan du ange namnet på en fil i utskriftskön. 7. Om du vill specificera vilken tid utskriften ska göra markerar du kryssrutan [Ange utskriftstid] och anger önskad tidpunkt. Du anger tiden i 24-timmarsformat. 8. Klicka på [OK]. 9. Klicka på fliken [Detaljerade inst.]. 10. I rutan "Meny:" ska du klicka på ikonen [Utskr.kvalitet]. 11. I listan "Välj utskriftskvalitet:" ska du välja [Prioriterad hastighet], [Standard] eller [Prioriterad kvalitet]. 12. Vid behov ändrar du utskriftsinställningarna. 13. Klicka på [OK]. 14. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. Skriva ut en fil i utskriftskö med hjälp av kontrollpanelen När utskriften är färdig tas den lagrade filen bort. 77

80 4. Skrivare 1. Tryck på tangenten [Startsida] uppe till vänster på kontrollpanelen och tryck på ikonen [Skrivare] på [Startsida]. 2. Tryck på fliken [Utskriftsjobb]. 3. Tryck på [Jobb, utskriftskö]. 4. Välj de filer du vill skriva ut. CPL011 Du kan välja alla filer i utskriftskön på samma gång genom att trycka på [Välj alla jobb] när du har valt en fil. 5. Tryck på [Skriv ut]. 6. Ange antal kopior med siffertangenterna och tryck sedan på [Skriv ut]. 78

81 Lagrad utskrift Lagrad utskrift Skicka en lagrad utskriftsfil 1. Klicka på menyknappen högst upp till vänster i WordPads fönster och sedan på [Skriv ut]. 2. I listan "Välj skrivare" väljer du den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Inställningar]. 4. I listan "Jobbtyp:" väljer du vilken utskriftsmetod som ska tillämpas för Lagrade utskriftsfiler. Du kan välja två metoder för en Lagrad utskrift: Lagrad utskrift Lagrar filen i maskinen och skriver ut den senare med kontrollpanelen. Lagra och skriv ut Skriver ut filen direkt och sparar den i maskinen. 5. Klicka på [Detaljer...]. 6. Skriv in ett användar-id i rutan "Användar-ID:". Alternativt kan du ange ett filnamn och ett lösenord för en lagrad utskriftsfil. 7. Klicka på [OK]. 8. Klicka på fliken [Detaljerade inst.]. 9. I rutan "Meny:" ska du klicka på ikonen [Utskr.kvalitet]. 10. I listan "Välj utskriftskvalitet:" ska du välja [Prioriterad hastighet], [Standard] eller [Prioriterad kvalitet]. 11. Vid behov ändrar du utskriftsinställningarna. 12. Klicka på [OK]. 13. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. Skriva ut en lagrad utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen De lagrade dokumenten raderas inte efter utskrift gjorts. Information om hur du raderar dokument finns i handboken Print. 79

82 4. Skrivare 1. Tryck på tangenten [Startsida] uppe till vänster på kontrollpanelen och tryck på ikonen [Skrivare] på [Startsida]. 2. Tryck på fliken [Utskriftsjobb]. 3. Tryck på [Lagrade utskriftsjobb]. 4. Välj de filer du vill skriva ut. CPL011 Du kan välja alla lagrade utskriftsfiler på en gång genom att trycka på [Välj alla jobb] efter att du valt en fil. 5. Tryck på [Skriv ut]. Om du har ställt in ett lösenord i skrivardrivrutinen anger du det. Om du har valt flera filer, och vissa av dessa kräver ett lösenord, skrivs de filer ut som motsvarar det angivna lösenordet och de filer som inte kräver något lösenord. Antalet filer som ska skrivas ut visas på bekräftelseskärmen. 6. Ange antal kopior med siffertangenterna och tryck sedan på [Skriv ut]. 80

83 5. Skanner Det här kapitlet beskriver vanliga skannerfunktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Scan på den medföljande CD-ROM-skivan. Grundinstruktioner för Skanna till mapp Innan du utför de här instruktionerna bör du läsa handboken Scan och kontrollera uppgifterna för mottagardatorn. Se även handboken Connecting the Machine/ System Settings och registrera adressen till mottagardatorn i adressboken. 1. Tryck på tangenten [Startsida] på kontrollpanelens övre vänstra sida och tryck sedan på ikonen [Skanner] på [Startsida]. CPL Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om en tidigare inställning kvarstår, tryck på tangenten [Återställ]. 3. Tryck på fliken "[Mapp]". 81

84 5. Skanner 4. Vid behov, ange skanningställningar enligt det original som ska skannas. Exempel: Ange att dokumentet ska skannas i färg och att det ska sparas som en PDF-fil. Tryck på [Skaninställningar] och sedan på [Fullfärg: Text/Foto] på fliken [Originaltyp]. Tryck på [PDF] under [Skicka filtyp/-namn]. 5. Vid behov, tryck på [Väntetid f nästa orig]. 6. Ange mottagare. Du kan ange flera mottagare. 7. Placera original. Om skanning inte startar automatiskt, tryck på [Start]. Skapa en delad mapp på en dator med Windows/bekräfta en dators uppgifter Följande exempel förklarar hur du skapar en delad mapp på en dator som kör Windows samt hur du kontrollerar datorns uppgifter. I dessa exempel används operativsystemet Windows 7 Ulitmate och datorn ingår i en nätverksdomän. Skriv ner de bekräftade uppgifterna. Steg 1: Kontrollera användarnamnet och datornamnet Kontrollera användarnamnet och namnet på den dator som du vill skicka skannade dokument till. 1. I [Start]-menyn, peka på [Alla program], [Tillbehör] och klicka sedan på [Kommandotolken]. 2. Ange kommandot "ipconfig/all" och tryck sedan på [Enter]. 3. Kontrollera datorns namn. Datorns namn visas under [Värdnamn]. Du kan även kontrollera IPv4-adressen. Adressen som visas under [IP-adress] är datorns IPv4- adress. 82

85 Grundinstruktioner för Skanna till mapp 4. Ange sedan kommandot "set user" och tryck på [Enter]. (Var noga att ange ett mellanslag mellan "set" och "user".) 5. Kontrollera användarnamnet. Användarnamnet visas under [USERNAME]. Steg 2: Skapa en delad mapp på en dator med Microsoft Windows Skapa en delad mottagarmapp i Windows och aktivera delning. Följande exempel visar en dator med Windows 7 Ultimate och som ingår en domän. Du måste logga in som administratör för att kunna skapa en delad mapp. Om "Alla" väljs i steg 6 blir den delade mappen som skapas tillgänglig för alla användare. Detta är en säkerhetsrisk och vi rekommenderar därför att du endast ger åtkomsträttigheter till specifika användare. Gör enligt följande för att ta bort "Alla" och ange användares åtkomsträttigheter. 1. Skapa en mapp, på samma sätt som du skapar en normal mapp, på valfri plats på datorn. 2. Högerklicka på mappen och klicka på [Egenskaper]. Om du har Windows XP högerklickar du på mappen och klickar sedan på [Delning och säkerhet]. 3. På fliken [Delning] väljer du [Avancerad delning...]. Har du Windows XP väljer du [Dela ut den här mappen] på fliken [Delning]. Gå vidare till steg Markera rutan [Dela ut den här mappen]. 5. Klicka på [Behörigheter]. 6. I listan [Grupp- eller användarnamn:] väljer du "Alla" och klickar sedan på [Ta bort]. 7. Klicka på [Lägg till...]. 8. I fönstret [Välj användare eller grupper] klickar du på [Avancerat...]. 9. Ange en eller flera objekttyper, välj en plats och klicka sedan på [Hitta nu]. 10. Välj de grupper och användare du vill tilldela åtkomst i resultatlistan och klicka därefter på [OK]. 11. Klicka på [OK] i fönstret [Välj användare eller grupper]. 12. Välj en grupp eller användare i listan [Grupp- eller användarnamn:]. I kolumnen [Tillåt] i behörighetslistan väljer du sedan antingen [Fullständig behörighet] eller [Ändra]. Konfigurera behörigheterna för varje grupp och användare. 13. Klicka på [OK]. 83

86 5. Skanner Steg 3: Ange åtkomstprivilegier för den skapade delade mappen Om du vill ge den skapade mappen åtkomstprivilegier så att andra användare och/eller grupper ska få åtkomst till mappen konfigurerar du mappen enligt följande: 1. Högerklicka på mappen som skapades i steg 2 och klicka sedan på [Egenskaper]. 2. På fliken [Säkerhet] väljer du [Redigera...]. 3. Klicka på [Lägg till...]. 4. I fönstret [Välj användare eller grupper] klickar du på [Avancerat...]. 5. Ange en eller flera objekttyper, välj en plats och klicka sedan på [Hitta nu]. 6. Välj de grupper och användare du vill tilldela åtkomst i resultatlistan och klicka därefter på [OK]. 7. Klicka på [OK] i fönstret [Välj användare eller grupper]. 8. Välj en grupp eller användare i listan [Grupp- eller användarnamn:]. I kolumnen [Tillåt] i behörighetslistan väljer du sedan antingen [Fullständig behörighet] eller [Ändra]. 9. Tryck på [OK] två gånger. Registrera en SMB-mapp 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 3. Kontrollera att [Programmera/Ändra] är valt. 4. Tryck på [Ny progr.]. 5. Tryck på [Ändra] under "Namn". Displaypanelen för namn visas. 6. Ange namn och tryck på [OK]. 7. Tryck på knappen för den klassificering du vill använda under "Välj titel". Följande tangenter kan väljas: 84

87 Grundinstruktioner för Skanna till mapp [Ofta anv]: Läggs till på den sida som visas först. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] till [10]: Läggs till i listan över poster i vald rubrik. Du kan välja [Ofta anv] och en knapp till för varje titel. 8. Tryck på [Aut.info] och sedan på [ Nästa]. 9. Tryck på [Ange annan autent.info] på den högra sidan av "Mappautentisering". När [Ange inte] är valt tillämpas det SMB-användarnamn och lösenord som du har angett i "Standardanvändarnamn/Lösenord (Skicka)" i inställningarna för Filöverföring. 10. Tryck på [Ändra] under "Användarnamn". 11. Ange inloggningsnamnet för mottagardatorn och tryck på [OK]. 12. Tryck på [Ändra] under "Lösenord". 13. Ange lösenordet till mottagardatorn och tryck sedan på [OK]. 14. Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt och tryck på [OK]. 15. Tryck på [Mapp]. 16. Kontrollera att [SMB] är valt. 17. Tryck på [Ändra] eller [Bläddra i nätverket] och ange mappen. För att ange en mapp kan du antingen ange sökvägen manuellt eller gå till motsvarande mapp genom att bläddra i nätverket. 18. Tryck på [Anslutningstest] för att kontrollera att sökvägen är korrekt. 85

88 5. Skanner 19. Tryck på [Avsluta]. Kontrollera inställningarna om anslutningstestet misslyckas och prova sedan på nytt. 20. Tryck på [OK]. 21. Tryck på [Avsluta]. 22. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Lokalisera SMB-mappen manuellt 1. Tryck på [Ändra] under "Sökväg". 2. Ange sökvägen till mappen. Exempel: Om namnet på måldatorn är "Användare" och mappnamnet är "Dela" är sökvägen \ \User\Share. Om nätverket inte tillåter att IP-adresser erhålls automatiskt inkluderar du måldatorns IP-adress i sökvägen. Exempel: om måldatorns IP-adress är " " och mappnamnet är "Dela", är sökvägen \\ \Share. 3. Tryck på [OK]. Om formatet på den angivna sökvägen inte är korrekt visas ett meddelande. Tryck på [Avsluta] och ange därefter sökvägen igen. Lokalisera SMB-mappen med hjälp av Bläddra i nätverket 1. Tryck på [Bläddra i nätverket]. De klientdatorer som delar samma nätverk som maskinen visas. Nätverket listar endast de klientdatorer som du har behörighet till. 2. Välj gruppen som innehåller måldatorn. 3. Välj måldatorns namn. Delade mappar under den visas. 86

89 Grundinstruktioner för Skanna till mapp Du kan trycka på [Upp en nivå] för att växla mellan nivåer. 4. Välj den mapp du vill registrera. 5. Tryck på [OK]. Radera en SMB-registrerad mapp 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 3. Kontrollera att [Programmera/Ändra] är valt. 4. Välj det namn vars mapp du vill radera. Tryck på namntangenten eller ange det registrerade numret med siffertangenterna. Du kan söka på registrerat namn, användarkod, mappnamn eller e-postadress. 5. Tryck på [Mapp]. 6. Tryck på det protkoll som inte är valt för tillfället. Ett bekräftelsemeddelande visas. 7. Tryck på [Ja]. 8. Tryck på [OK]. 9. Tryck på [Avsluta]. 10. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 87

90 5. Skanner Skriva in sökvägen till mottagaren manuellt 1. Tryck på [Manuell inm]. 2. Tryck på [SMB]. 3. Tryck på [Manuell inm.] till höger om fältet för sökväg. 4. Skriv in mappens sökväg. I följande exempels sökväg är det delade mappnamnet "user" och datornamnet är "desk01": \\desk01\user 5. Tryck på [OK]. 6. Ange användarnamnet för inloggning på datorn enligt mottagarens inställning. Tryck på [Manuell inm] till höger om fältet för användarnamn för att visa tangentbordet på skärmen. 7. Ange lösenordet för inloggning på datorn enligt mottagarens inställning. Tryck på [Manuell inm] av lösenordet för att visa tangentbordet på skärmen. 8. Tryck på [Anslutningstest]. Ett anslutningstest utförs för att kontrollera att den angivna delade mappen existerar. 9. Kontrollera resultatet av anslutningstestet och tryck därefter på [Avsluta]. 10. Tryck på [OK]. 88

91 Grundinstruktioner för att skicka skannade filer via e-post Grundinstruktioner för att skicka skannade filer via e-post 1. Tryck på tangenten [Startsida] på kontrollpanelens övre vänstra sida och tryck sedan på ikonen [Skanner] på [Startsida]. CPL Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om en tidigare inställning kvarstår, tryck på tangenten [Återställ]. 3. Tryck på fliken "[E-post]". 4. Vid behov, ange skanningställningar enligt det original som ska skannas. Exempel: Ange att dokumentet ska skannas i färg och att det ska sparas som en PDF-fil. 89

92 5. Skanner Tryck på [Skaninställningar] och sedan på [Fullfärg: Text/Foto] på fliken [Originaltyp]. Tryck på [PDF] under [Skicka filtyp/-namn]. 5. Vid behov, tryck på [Väntetid f nästa orig]. 6. Ange mottagare. Du kan ange flera mottagare. 7. För att ange e-postmeddelandets avsändare, tryck på [Avsändarnamn]. 8. Om du vill ha en leveransrapport trycker du på [Mottagningsmed.]. Om du väljer [Mottagningsmed.] får den valda e-postavsändaren ett e-postmeddelande när mottagaren har öppnat sitt meddelande. 9. Placera original. Om skanning inte startar automatiskt, tryck på [Start]. Registrera en e-postmottagare 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 3. Kontrollera att [Programmera/Ändra] är valt. 4. Tryck på [Ny progr.]. 5. Tryck på [Ändra] under "Namn". Displaypanelen för namn visas. 6. Ange namn och tryck på [OK]. 7. Tryck på knappen för den klassificering du vill använda under "Välj titel". Följande tangenter kan väljas: [Ofta anv]: Läggs till på den sida som visas först. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] till [10]: Läggs till i listan över poster i vald rubrik. 90

93 Grundinstruktioner för att skicka skannade filer via e-post Du kan välja [Ofta anv] och en knapp till för varje titel. 8. Tryck på [E-post]. 9. Tryck på [Ändra] under "E-postadress". 10. Ange e-postadressen. 11. Tryck på [OK]. 12. Tryck på [OK]. 13. Tryck på [Avsluta]. 14. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Radera en e-postmottagare 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Hantera adressboken]. 3. Kontrollera att [Programmera/Ändra] är valt. 4. Välj det namn vars e-postadress du vill radera. Tryck på namntangenten eller ange det registrerade numret med siffertangenterna. Du kan söka på registrerat namn, användarkod, mappnamn eller e-postadress. 5. Tryck på [E-post]. 6. Tryck på [Ändra] under "E-postadress". 91

94 5. Skanner 7. Tryck på [Ta brt alla] och tryck sedan på [OK]. 8. Tryck på [OK]. 9. Tryck på [Avsluta]. 10. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Ange en e-postadress manuellt 1. Tryck på [Manuell inm]. 2. Ange e-postadressen. 3. Tryck på [OK]. 92

95 Grundinstruktioner för att lagra skannade filer Grundinstruktioner för att lagra skannade filer Du kan ange ett lösenord för varje lagrad fil. Filer som inte skyddas med lösenord kan öppnas av andra användare på samma lokala nätverk med hjälp av DeskTopBinder. Vi rekommenderar att du skyddar lagrade filer genom att ange lösenord. Skanningsfiler som lagrats i maskinen kan gå förlorade om ett fel uppstår. Vi rekommenderar att du inte lagrar viktiga filer på hårddisken. Leverantören ansvarar inte för skador som uppkommer p.g.a. förlorade filer. För långtidslagring av filer rekommenderar vi DeskTopBinder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare eller se dokumentationen för DeskTopBinder. 1. Tryck på tangenten [Startsida] på kontrollpanelens övre vänstra sida och tryck sedan på ikonen [Skanner] på [Startsida]. CPL Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om en tidigare inställning kvarstår, tryck på tangenten [Återställ]. 3. Tryck på [Lagra fil]. 4. Tryck på [Lagra till hårddisk]. 5. Vid behov ange filinformation, t.ex. [Användarnamn], [Filnamn] och [Lösenord]. Användarnamn 93

96 5. Skanner Tryck på [Användarnamn] och välj ett användarnamn. Om du vill ange ett icke programmerat användarnamn trycker du på [Manuell inm] och skriver sedan in namnet. När du har angett namnet trycker du på [OK]. Filnamn Tryck på [Filnamn], skriv in ett filnamn och tryck sedan på [OK]. Lösenord Tryck på [Lösenord], skriv in ett lösenord och tryck sedan på [OK]. Ange lösenordet på nytt för att bekräfta och tryck på [OK]. 6. Tryck på [OK]. 7. Vid behov, tryck på [Skaninställningar] för att ange skannerinställningar, t.ex. upplösning och skanningsformat. 8. Vid behov, tryck på [Väntetid f nästa orig]. 9. Placera original. Om skanning inte startar automatiskt, tryck på [Start]. Kontrollera en lagrad fil, vald från listan Detta avsnitt beskriver hur man förhandsgranskar en fil från listan över lagrade filer. 1. Tryck på [Välj lagrad fil]. 2. Välj ut den fil som ska granskas från listan över lagrade filer. Du kan välja mer än en fil. 3. Tryck på [Förhandsgranska]. 94

97 Ange filtyp Ange filtyp I det här avsnittet beskrivs hur man anger filtypen för en fil som man vill skicka. Filtyper kan anges när man skickar filer med e-post eller Skanna till mapp, skickar lagrade filer med e- post eller Skanna till mapp och när man sparar filer på en löstagbar minnesenhet. Man kan välja någon av följande filtyper: Enkelsidiga: [TIFF/JPEG], [PDF], [PDF (JPEG 2000)],[PDF/A] Om du väljer en enkelsidig filtyp när du skannar flera original skapas en fil för varje enskild sida och antalet filer som skickas är samma som antalet sidor som skannats. Flersidiga: [TIFF], [PDF], [PDF, (JPEG 2000)],[PDF/A] Om du väljer en flersidig filtyp när du skannar flera original kombineras de skannade sidorna till en fil som sedan skickas. Valbara filtyper skiljer sig beroende på skaninställningar och andra villkor. Mer information om filtyper finns i handboken Scan. 1. Tryck på [Skicka filtyp/-namn]. 2. Välj en filtyp. 3. Tryck på [OK]. 95

98 5. Skanner Ange Skaninställningar 1. Tryck på [Skaninställningar]. 2. Ange upplösning, skanningsformat och andra inställningar som krävs. 3. Tryck på [OK]. 96

99 6. Dokumentserver Det här kapitlet beskriver vanliga Dokumentserverfunktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Copy/ Document Server på medföljande CD-ROM-skiva. Lagra data I det här avsnittet beskrivs hur du lagrar dokument på Dokumentservern. Ett tillgängligt dokument med ett korrekt lösenord fortsätter att vara markerat även efter att hanteringen är slutförd och andra användare kan få tillgång till dokumentet. Du bör vara noga med att avmarkera dokument genom att trycka på [Återställ] när du är färdig med ett dokument. Användarnamnet som är registrerat till ett lagrat dokument på Dokumentservern används för att identifiera dokumentskaparen och dokumenttypen. Det används inte för att skydda konfidentiella dokument från andra. Vid skanning via skannern, se till att övriga funktioner är avslutade. Filnamn Skannade dokument får automatiskt filnamn som COPY0001 och COPY0002. Du kan ändra filnamnet. Användarnamn Du kan registrera ett användarnamn för att identifiera den användare eller användargrupp som lagrade dokumenten. För att tilldela det, välj användarnamnet som finns registrerat i adressboken, eller skriv in namnet direkt. Beroende på säkerhetsinställningen så kan [Rättigheter] visas istället för [Användarnamn]. Mer information om adressboken finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings. Lösenord För att förhindra otillåten utskrift kan du ange lösenord för lagrade dokument. Ett skyddat dokument kan man endast få tillgång till om dess lösenord anges. Om ett lösenord är angivet för dokumenten visas en nyckelikonen på vänster sida om filnamnet. 97

100 6. Dokumentserver 1. Tryck på knappen [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Dokumentserver] på [Startsidan]. 2. Tryck på [Till skanningsskärm]. 3. Tryck på [Användarnamn]. CPL Ange ett användarnamn och tryck på [OK]. Användarnamnen som visas är namn som är registrerade i adressboken. Om du vill ange ett namn som inte visas på skärmen trycker du på [Manuell inmatning] och skriver in ett användarnamn. 5. Tryck på [Filnamn]. 6. Ange ett filnamn och tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [Lösenord]. 8. Ange ett lösenord med siffertangenterna och tryck sedan på [OK]. Du kan använda fyra till åtta siffror i lösenordet. 9. Som säkerhetskontroll, ange lösenordet igen och tryck på [OK]. 10. Ange villkor för skanning av original. 11. Placera originalet. Originalen matas in i maskinen automatiskt. Om [Tryck på Start] väljs som [Inmatningsmetod], startas skanningen när du trycker på knappen [Start]. Originalet skannas. 12. Tryck på [Slutför skanning] när alla dokument har skannats. Dokumentet sparas i Dokumentservern. 98

101 Skriva ut lagrade dokument Skriva ut lagrade dokument Du kan skriva ut dokument som är lagrade på Dokumentservern. Du kan ange följande på skärmbilden för utskrift: Pappersinmatningsfack Antal utskrifter [Efterbehandling] (Sortera, Rotationssort.) [Justera utskr.position] [Stämpel] (Bakgrundsnumrering, Förinställd stämpel, Användarstämpel, Datumstämpel, Sidnumrering) [Förm./Först.] (Förinställ Förm./Först., Zooma, Finzoom) [Varierad skärning] [Auto förm/förstor] Information om alla funktioner finns i handboken Copy/ Document Server. 1. Välj det dokument som ska skrivas ut. 2. Vid utskrift av två eller fler dokument samtidigt, upprepa steg 1. Upp till 30 dokument kan skrivas ut. 3. När du anger utskriftsvillkor, tryck på [Till utskr.skärm] och konfigurera sedan utskriftsinställningarna. 4. Ange antal kopior med siffertangenterna. Det maximala antalet kopior som kan anges är Tryck på [Start]. Du kan förstora eller förminska inskannade dokument som sparas som svartvita dokument i färgläge. Om du skriver ut de sparade dokumenten genom att förstora eller förminska dem krävs filformatkonverteraren. 99

102 Dokumentserver

103 7. Web Image Monitor Det här kapitlet beskriver ofta använda Web Image Monitor-funktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings på den medföljande CD- ROM-skivan och i hjälpen till Web Image Monitor. Visa startsidan Detta avsnitt förklarar startsidan och hur du visar Web Image Monitor. När du anger en IPv4-adress, börja inte segmentet med nollor. Till exempel: Om adressen är " ", måste du skriva " ". 1. Starta din webbläsare. 2. Ange "http://(maskinens IP-adress eller värdnamn)/" i webbläsarens adressfält. Startsidan för Web Image Monitor visas. Om maskinens värdnamn har registrerats på DNS- eller WINS-servern kan du ange den. När du ställer in SSL, ett protokoll för krypterad kommunikation, i en miljö där serverautentisering används anger du "https://(maskinens IP-adress eller värdnamn)/". Web Image Monitor är indelat i följande delar: SV CPY Menyfält När du väljer en menypost kommer dess innehåll att visas. 2. Rubrikområde (Header area) Dialogrutan för omkoppling mellan användarläge och administratörsläge samt respektive läges meny visas. Länken till Hjälp och dialogrutan för nyckelordssökning visas. 101

104 7. Web Image Monitor 3. Uppdatera/hjälp (Uppdatera): Klicka på högst upp till höger i arbetsfältet om du vill uppdatera uppgifterna om maskinen. Klicka på webbläsarens [Uppdatera]-knapp för att uppdatera hela skärmen. (Hjälp): Klicka på hjälpknappen om du vill se eller ladda ner hjälpfiler. 4. Grundläggande information Här visas grundläggande uppgifter om maskinen. 5. Arbetsfält Visar innehållet för vald post i menyfältet. 102

105 8. Fylla på papper och toner I det här kapitlet förklaras hur du lägger i papper. Det beskriver även rekommenderade pappersdienr och typer samt varningar när man fyller på bläck eller byter ut bläckuppsamlaren. Försiktighet vid påfyllning av papper Var försiktig när du byter papper, rensar pappersstopp eller gör rent orignalglaset. Följ instruktionerna för dessa moment noggrant. I annat fall kan du skada dig på papperskniven på insidan. Vid påfyllning av papper är det viktigt att vara försiktig så att inte fingrarna kommer i kläm eller blir skadade. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du lyfter eller sänker luckan till pappersinmatningen. Placera inga fingrar på luckornas vikdelarna när du öppnar eller stänger frontluckan. Då kan du klämma eller skada dina fingrar. Håll pappersrullen horisontellt med båda händerna. Om du håller rullen vertikalt när pappersrullen är monterad på pappershållaren kan rullen trilla av och skador kan uppstå. Rör inte skrivar-spoolern nära kugghjulet när du byter pappersrulle. Dina händer kan bli smutsiga. Om det händer ska du tvätta händerna noga med tvål och vatten. Du kan inte fylla på papper: under utskrift under pågående underhåll när luckor står öppna 103

106 8. Fylla på papper och toner i lågenergi- eller viloläge när papper har fastnat eller om ett servicemeddelande visas. För mer information om papperstyp och pappersformat som kan fyllas på i pappersinmatningen och arkinmatningen, se s.126 "Rekommenderade pappersformat och typer". När du kopierar på papper i standardformat ska du specificera pappersformatet. För mer information om att kopiera på papper i standardformat med kopieringsfunktionen, se s.60 "Kopiera på anpassat pappersformat från arkinmatningen.". Mer information om hur man skriver ut på en pappersrulle med anpassat format via skrivarfunktionen hittar du i Paper Specifications and Adding Paper. När du skriver ut på skuret papper i anpassat format hittar du mer information i Paper Specifications and Adding Paper. 104

107 Fylla på papper i pappersinmatningen Fylla på papper i pappersinmatningen Detta avsnitt förklarar hur man lägger i en pappersrulle i pappersinmatningen. När pappersrullen är i ett av följande tillstånd är den obrukbar. Skär av kanten på pappret med en sax innan du sätter i det. Ledkanten är skadad CPT043 När självhäftande tejp, lim eller klister har fastnat på pappret Pappret är skrynkligt CPT044 CPT

108 8. Fylla på papper och toner Hörnen är vikta Pappret rullar ihop sig från pappersrullen CPT046 Kanten är tillbucklad CPT050 Pappret har hål CPT

109 Fylla på papper i pappersinmatningen CPT049 Pappret är rivet CPT048 Var försiktig så att du inte skär i tygdelen av utmatningsfacket om du skär av papperskanten på en pappersrulle som installerats i pappersinmatningen. När du tar bort pappersrullar från pappersinmatningen, lyft upp kanterna på var sida av pappersrullen innan du tar bort den. Lyft inte endast i ena sidan. Detta kan skada maskinen. CPT011 Sätt fast kanten med alla justeringsspakar öppna när du fyller på med en pappersrulle som har en kärna på 50,8 mm. Om du stänger justeringsspaken till pappersrullen efter det att pappersrullen har placerats i pappershållaren, kan det hända att pappersrullen skadas. Pressa inte in kanten i pappersrullen när pappersrullens främre ände inte ligger i linje med papperskärnen eller om det finns en liten mängd papper kvar. Om kanten pressas för hårt mot pappersrullen, kan det hända att papprets kant blir skrynklig. 107

110 8. Fylla på papper och toner Ladda pappersrullen när maskinen är påslagen. Kontrollera att utmatningsfacket är i grundläge innan du fyller på med en pappersrulle. Mer information finns i handboken Getting Started. Du kan ladda pappersrullen i pappersinmatning 1 och/eller 2. Varje pappersinmatning laddas på samma sätt. I följande exempel placeras pappersrullen i pappersinmatning 1. Pappersrullen är tung och kan behöva lyftas av två personer. När man byter till en annan pappersrulle ska man placera pappersrullen på en plan yta. Namn på pappershållarens delar CPT Vänster kant 2. Spole 3. Justeringsspakar för pappersrulle 4. Höger kant 5. Låsspak Position för pappersrullens justeringsspakar Ändra pappersrullens justeringsspakar beroende på pappersrullens interna diameter. Det finns tre justeringsguider för pappersrullen på varje kant. Se till att alla sex guider befinner sig i samma position. När pappersrullens kärna ligger på 50,8 mm (2 tum) ska man öppna pappersrullens justeringsspakar. När pappersrullens kärna ligger på 76,2 mm (2 tum) ska man stänga pappersrullens justeringsspakar. 108

111 Fylla på papper i pappersinmatningen 1 2 CPT När pappersrullens kärna ligger på 50,8 mm 2. När pappersrullens kärna ligger på 76,2 mm Pappersrullens riktning När man laddar pappersrullen i pappershållaren och maskinen ska man se till att papprets kant matas från rullens början mot framsidan. 1 CPT Höger kant 1. Tryck på knappen för [Start] högst upp till vänster i kontrollpanelen, och tryck på ikonen för [Kopiator] eller [Skrivare] på skärmen [Startsida]. CPL011 Se till att "Klart" visas på skärmen. 109

112 8. Fylla på papper och toner 2. Lyft upp pappersinmatningens lucka tills man hör ett klick. CPT Ta bort spärren framför pappersinmatning 1 och haka därefter fast den framför utmatningsfacket. CPT Dra spärren framför pappersinmatning 2 framåt. CPT När pappersrullen är laddad ska man trycka ned tillbakaspolningsknappen till höger om papparesinmatningen under en sekund eller mer. Efter att du släpper upp knappen dras pappret tillbaka automatiskt. Om ingen papersrulle laddas ska man gå vidare till steg

113 Fylla på papper i pappersinmatningen CPT Se till att papprets kant matas ut ur maskinen. Om pappret inte kommer ut ska man trycka på knappen under minst en sekund och därefer släppa upp den så att pappret matas ut. 7. Håll i bägge kanterna och placera pappersrullen på den plana ytan framför magasinet. 1 CPT Bäraxel 8. Ta tag i kanterna igen och flytta den sedan från pappersinmatningen. 9. Placera pappersrullen på en plan yta. 10. Lyft upp låsspaken på vänster kant. CPT

114 8. Fylla på papper och toner 11. Flytta vänster kant från spolen. CPT Ta bort både höger kant och spole från pappersrullen. CPT Justera pappersrullens justeringsspakar för båda kanterna efter kärnan på den pappersrulle som du vill ladda. 14. Sätt i kanten med spolen från höger sida av pappersrullen till dess att den vidrör pappersrullen. CPT

115 Fylla på papper i pappersinmatningen 15. Sätt i spolen i den vänstra kanten. CPT Medan du håller den högra kanten med din hand ska du sätta i vänster kant tills den vidrör pappersrullen. 17. Sänk låsspaken på vänster kant. CPT Placera pappersrullen på den plana platsen framför magasinet. CPT Placera höger och vänster kant av skaftet i bäraxeln. Vrid pappersrullen på så sätt att papprets kant matas in från rullens topp mot framsidan. 113

116 8. Fylla på papper och toner 20. När du laddar en 50,8 mm (2 tum) pappersrulle, ska du se till att alla sex juteringsspakar för pappersrullar är helt öppna. CPT041 När du laddar en 76,2 mm (3 tum) pappersrulle ska du gå vidare till steg Håll med dina händer i papprets underkant och mata in pappret så att papperskanten passerar över guiderna bakom pappersrullen CPT Pappersrulle 2. Guider Se till att hålla höger och vänster sida av pappersrullen med bägge händer. CPT

117 Fylla på papper i pappersinmatningen 22. Sätt i papprets kant under rullarna till pappersinmatningsskåran, vrid på pappersrullen till dess att papprets kant dras in automatiskt in i maskinen. Om du sätter i pappret korrekt, dras papprets kant in i maskinen och en signal hörs. 1 CPT Vals 23. Byt ut spärrarna på utmatningskorgen CPT025 Efter att ha skjutit spärren som finns framför pappersinmatning 2 in i maskinen (åtgärd på bilden), lyft upp spärren på utmatningsfacket och haka fast den framför pappersrullen (åtgärd på bilden). 24. Sänk luckan till pappersinmatningen. CPT

118 8. Fylla på papper och toner 25. På skärmen väljer du om du vill skära av kanten på pappersrullen eller inte. Välj [Beskär] när papperskanten skärs av manuellt, som t.ex. med sax eller om pappret expanderar på grund av fukt. 26. Följ anvisningarna på skärmen för att ange papperstyp och tjocklek på pappersrullen. Tryck på [Matchar] om papperstypen och tjockleken på pappersrullen som du laddade är samma som de som visas på skärmen. Om papperstypen och tjockleken skiljer sig från vad som visas trycker du på [Matchar inte]. Välj korrekta poster enligt papperstyp och tjocklek som du vill använda och tryck sedan på [OK]. 27. Se till att storleken på pappersrullen som du fyllt på med visas korrekt på skärmen. När [Ritfilm (Matt)] har angetts som Papperstyp eller när Förhindra pappersslitage har angetts, ska du trycka [Avsluta] på skärmen efter att ha sänkt ner luckan till pappersinmatningen. Det är möjligt att vid behov ändra inställningen Förhindra pappersslitage i Systeminställningar. Om du å andra sidan anger [Ritfilm (Matt)] som Papperstyp, väljs inställningen Förhindra pappersslitage automatiskt och det är inte längre möjligt att göra några ändringar. För mer information om läget Förhindra pappersslitage, se handboken Connecting the Machine/ System Settings. När inställningarna för steg 26 är slutförda drar maskinen in pappret och pappret matas ut cirka en meter (40 tum) från utmatningen. Sedan drar maskinen tillbaka pappret till den fastställda positionen. Rör inte utmatningspappret tills maskinen stannar. Om du väljer [Beskär] i steg 25 skärs papperskanten av. Om du sätter in en pappersrulle i maskinen och den hamnar snett eller om det uppstår ett mellanrum mellan pappret och kanterna kommer pappret eventuellt inte kunna dras in i maskinen. Om det skulle hända ska du gå tillbaka till steg 2 och börja om. När du fyller på med två pappersrullar i pappersinmatning 1 och 2 efter varandra ska du se till att det pappersformat som du fyllde på med först visas korrekt på skärmen och att du sedan fyller på med den andra pappersrullen i den andra pappersinmatningen. Om funktionen [Panelsignal] är avstängd hör du inget ljud när du fyller på papper i inmatningen. Mer information om funktionen [Panelsignal] finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings. Du kan ange vilka papperstyper som du fyller på med i pappersinmatningen i förväg. Mer information finns i Connecting the Machine/ System Settings. Information om hur du ställer in papprets tjocklek och typ hittar du i handboken Connecting the Machine/ System Settings,. Information om hur man lagrar pappersrullen hittar du i handboken Paper Specifications and Adding Paper. 116

119 Fylla på papper i pappersinmatningen Skriva ut från pappersinmatningen med utskriftsfunktionen Med utskriftfunktionen kan du skriva ut på en pappersrulle med anpassat format. Detta avsnitt förklarar hur man anger pappersformatet från maskinens kontrollpanel. Om du laddar normalstor pappersrulle känner maskinen av pappersformatet automatiskt. Inställningarna gäller tillsvidare. Mer information om inställning av skrivardrivrutiner finns i handboken Print. Ange anpassat format för pappersrullen via kontrollpanelen. Det här avsnittet förklarar hur man anger ett anpassat format för pappersrulle via kontrollpanelen när man använder RP-GL/2 eller RTIFF som skrivarspråk. För information om hur man ändrar skrivarspråk, se handboken RP-GL/2 and RTIFF. De pappersformat som kan anges är mellan mm (11,1 36,0 tum) horisontellt och mm (8,3 590,5 tum) vertikalt. När man använder RTIFF som skrivarspråk kan maskinen som standard känna av ett anpassat format av pappersrullen. 1. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. CJS Tryck på [Skrivaregenskaper]. 3. Tryck på [System (EM)]. 4. Välj [Anpassat format: Pappersinmatning 1] eller [Anpassat format: Pappersinmatning 2]. 117

120 8. Fylla på papper och toner 5. Ange det horisontella formatet på pappret med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 6. Ange det vertikala formatet på pappret med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 7. Tryck på [OK]. 8. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. 118

121 Fylla på papper i arkinmatningen Fylla på papper i arkinmatningen Använd arkinmatningen för att kopiera på pappersformat som inte kan laddas i den vanliga pappersinmatningen. Om pappret böjer sig, vänd pappret så att den böjda sidan ligger nedåt. CPT042 När du fyller på papper som är längre än A1 (D) ska du placera en ren duk eller ett pappersark bakom maskinen i förväg. Om papprets kant kommer i kontakt med golvet och blir smutsigt, kan det hända att maskinen inte fungerar korrekt. 1. Se till att "Klart" visas på skärmen. 2. När pappersrullen har laddats ska man trycka ned knappen Rulla tillbaks till höger om pappersinmatningen där pappersrullen laddas under mer än en sekund. Efter att du släpper upp knappen dras pappret tillbaka automatiskt. Om pappersrullen inte laddas ska man gå vidare till steg 3. CPT

122 8. Fylla på papper och toner 3. Öppna frontluckan. CPT Dra upp pappershållarspaken till höger om maskinen. 5. Sätt i pappret med texten upp under valsarna i sidoinmatningen. Lägg papprets högra kant i linje med pepprets inställningsposition i sidoinmatningen. 1 CPT026 2 CPT Valsar 2. Pappersinställningsläge 6. Sänk pappershållarspaken för att fixera papprets position. När man använder papper som är längre än A2 (C), sänk pappershållarspaken samtidigt som du håller fast pappret med din hand. 120

123 Fylla på papper i arkinmatningen CPT Stäng frontluckan. 8. Följ anvisningarna på skärmen för att ange papperstyp och papperstjocklek. CPT030 Tryck på [Matchar] om papperstypen och tjockleken på pappret som du laddade är samma som de som visas på skärmen. Om papperstypen och tjockleken skiljer sig från vad som visas trycker du på [Matchar inte]. Välj korrekta poster enligt papperstyp och tjocklek som du vill använda och tryck sedan på [OK]. 9. Se till att [ ] syns vid arkinmatningen på skärmen. Använd inte maskinen medan "Vänta. " visas då maskinen är på. Tryck på knappen för tillbakaspolning för att dra tillbaka pappersrullen. Att spola tillbaka den manuellt kan ge upphov till att papper fastnar. När [Ritfilm (Matt)] har angetts som Papperstyp eller när Förhindra pappersslitage har angetts, ska du trycka på [Avsluta] på skärmen efter att stängt den främre luckan. Det är möjligt att vid behov ändra inställningen Förhindra pappersslitage i Systeminställningar. Om du å andra sidan anger [Ritfilm (Matt)] som Papperstyp, väljs inställningen Förhindra pappersslitage automatiskt och det är inte längre möjligt att göra några ändringar. För mer information om läget Förhindra pappersslitage, se handboken Connecting the Machine/ System Settings. Skriv inte ut på båda sidor av papperet. Använd inte papper som det redan skrivits ut på. 121

124 8. Fylla på papper och toner Lägg inte i flera ark samtidigt. Det kan leda till pappersstopp eller dålig utskriftskvalitet. Om du skriver ut flera sidor, matar du in efterföljande pappersark efter det att föregående ark har matats ut helt och hållet ur maskinen. Om du fyller på med papper som rullar ihop sig mycket kan det hända att papprets kant fastnar då det matas in i arkinmatningen. Platta till papper som rullat ihop sig innan du fyller på med det. Om kanten på pappersrullen stöts ut från maskinen ska man ladda den igen efter att ha kopierat eller skrivit ut från arkinmatningen. För information om hur man laddar pappersrullen, se s.105 "Fylla på papper i pappersinmatningen". Du kan ange vilka papperstyper som du laddar i sidoinmatningsfacket i förväg. Mer information finns i Connecting the Machine/ System Settings. När du kopierar från arkinmatningen, se s.59 "Kopiera via arkinmatningen". Här kan du läsa om att skriva ut från en dator s.122 "Skriva ut från arkinmatningen via skrivarfunktionen". Skriva ut från arkinmatningen via skrivarfunktionen När man använder skrivarfunktionen för att skriva ut på papper som matats från arkinmatningen kan man ange pappersformat och papperstyp via kontrollpanelen. Mer information om inställning av skrivardrivrutiner finns i handboken Print. De inställningar som har gjorts är giltiga tills de ändras. (främst Europa) [A4 ] är standardinställningen för [Pappersformat för sidoinmatningsfack]. (främst Nordamerika) [8 1 / 2 11 ] är standardinställningen för [Pappersformat för sidofack] (arkinmatning). 122

125 Fylla på papper i arkinmatningen Ange standardformat med hjälp av kontrollpanelen 1. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. CJS Tryck på [Pappersinställningar]. 3. Tryck på [Pappersformat för sidofack] (arkinmatning). 4. Välj pappersformat. 5. Tryck på [OK]. 6. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. 123

126 8. Fylla på papper och toner Ange anpassat format för skuret papper med hjälp av kontrollpanelen 1. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. CJS Tryck på [Pappersinställningar]. 3. Tryck på [Pappersformat för sidofack] (arkinmatning). 4. Tryck på [Anpassat format]. Om ett anpassat format redan angetts, tryck på [Ändra format]. 5. Tryck på [Vertikalt]. 6. Ange det vertikala formatet på pappret med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 7. Tryck på [Horisont.]. 8. Ange det horisontella formatet på pappret med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 9. Tryck på [OK] två gånger. 10. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. 124

127 Fylla på papper i arkinmatningen Ange papperstyp med hjälp av kontrollpanelen 1. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. CJS Tryck på [Pappersinställningar]. 3. Tryck på [ Nästa]. 4. Tryck på [Papperstyp: Pappersgenommatning]. 5. Välj rätt poster beroende på vilken papperstyp och grovlek som du vill använda. 6. Tryck på [OK]. 7. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. 125

128 8. Fylla på papper och toner Rekommenderade pappersformat och typer I det här avsnittet beskrivs rekommenderade pappersformat och papperstyper. Om du använder papper som böjer sig, antingen för att det är för torrt eller för fuktigt, kan det hända att pappret fastnar i maskinen. Använd endast genomskinligt vellumpapper och matt ritfilm som är avsett att användas i bläckstråleskrivare. Pappersinmatning 1 2 (främst Europa) Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Normalt papper g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Återvunnet papper g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Genomskinligt papper (vellum) g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Pappersrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kärna: 50,8 mm, 76,2 mm Bredd: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tum), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tum) Pappersrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kärna: 50,8 mm, 76,2 mm Bredd: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tum), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tum) Pappersrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kärna: 50,8 mm, 76,2 mm Bredd: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tum), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tum) 126

129 Rekommenderade pappersformat och typer Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Specialpapper g/m 2 (14 51 lb.) Tunt papper Tjockt papper 1 Ritfilm (Matt) g/m 2 (14 51 lb.) Tunt papper Tjockt papper 1 Bestruket (CAD) g/m 2 (21-33 lb.) Normalt papper Mellantjockt Bestruket papper g/m 2 (21-51 lb.) Normalt papper Tjockt papper 1 Pappersrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kärna: 50,8 mm, 76,2 mm Bredd: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tum), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tum) Pappersrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kärna: 50,8 mm, 76,2 mm Bredd: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tum), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tum) Pappersrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kärna: 50,8 mm, 76,2 mm Bredd: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tum), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tum) Pappersrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kärna: 50,8 mm, 76,2 mm Bredd: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tum), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tum) 127

130 8. Fylla på papper och toner Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Normalt bläckstråle g/m 2 (14 33 lb.) Tunt papper Mellantjockt Pappersrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kärna: 50,8 mm, 76,2 mm Bredd: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tum), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tum) Pappersinmatning 1 2 (främst Nordamerika) Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Normalt papper g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Återvunnet papper g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Genomskinligt papper (vellum) g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Specialpapper g/m 2 (14 51 lb.) Tunt papper Tjockt papper 1 Pappersrulle Diameter: 6,9 tum eller mindre Kärna: 2 tum, 3 tum Bredd: 11 tum, 12 tum, 17 tum, 18 tum, 22 tum, 24 tum, 30 tum, 34 tum, 36 tum Pappersrulle Diameter: 6,9 tum eller mindre Kärna: 2 tum, 3 tum Bredd: 11 tum, 12 tum, 17 tum, 18 tum, 22 tum, 24 tum, 30 tum, 34 tum, 36 tum Pappersrulle Diameter: 6,9 tum eller mindre Kärna: 2 tum, 3 tum Bredd: 11 tum, 12 tum, 17 tum, 18 tum, 22 tum, 24 tum, 30 tum, 34 tum, 36 tum Pappersrulle Diameter: 6,9 tum eller mindre Kärna: 2 tum, 3 tum Bredd: 11 tum, 12 tum, 17 tum, 18 tum, 22 tum, 24 tum, 30 tum, 34 tum, 36 tum 128

131 Rekommenderade pappersformat och typer Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Ritfilm (Matt) g/m 2 (14 51 lb.) Tunt papper Tjockt papper 1 Bestruket (CAD) g/m 2 (21-33 lb.) Normalt papper Mellantjockt Bestruket papper g/m 2 (21-51 lb.) Normalt papper Tjockt papper 1 Normalt bläckstråle g/m 2 (14 33 lb.) Tunt papper Mellantjockt Pappersrulle Diameter: 6,9 tum eller mindre Kärna: 2 tum, 3 tum Bredd: 11 tum, 12 tum, 17 tum, 18 tum, 22 tum, 24 tum, 30 tum, 34 tum, 36 tum Pappersrulle Diameter: 6,9 tum eller mindre Kärna: 2 tum, 3 tum Bredd: 11 tum, 12 tum, 17 tum, 18 tum, 22 tum, 24 tum, 30 tum, 34 tum, 36 tum Pappersrulle Diameter: 6,9 tum eller mindre Kärna: 2 tum, 3 tum Bredd: 11 tum, 12 tum, 17 tum, 18 tum, 22 tum, 24 tum, 30 tum, 34 tum, 36 tum Pappersrulle Diameter: 6,9 tum eller mindre Kärna: 2 tum, 3 tum Bredd: 11 tum, 12 tum, 17 tum, 18 tum, 22 tum, 24 tum, 30 tum, 34 tum, 36 tum 129

132 8. Fylla på papper och toner Sidoinmatningsfack (främst Europa) Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Normalt papper g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Beskuret papper Standardformat: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm Anpassat format: Pappersbredd: 279,4 914,4 mm Papperslängd: 210, ,0 mm 1 ark 130

133 Rekommenderade pappersformat och typer Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Återvunnet papper g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Genomskinligt papper (vellum) g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Beskuret papper Standardformat: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm Anpassat format: Pappersbredd: 279,4 914,4 mm Papperslängd: 210, ,0 mm Beskuret papper Standardformat: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm Anpassat format: Pappersbredd: 279,4 914,4 mm Papperslängd: 210, ,0 mm 1 ark 1 ark 131

134 8. Fylla på papper och toner Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Specialpapper g/m 2 (14 59 lb.) Tunt papper Tjockt papper 2 Ritfilm (Matt) g/m 2 (14 51 lb.) Tunt papper Tjockt papper 1 Beskuret papper Standardformat: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm Anpassat format: Pappersbredd: 279,4 914,4 mm Papperslängd: 210, ,0 mm Beskuret papper Standardformat: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm Anpassat format: Pappersbredd: 279,4 914,4 mm Papperslängd: 210, ,0 mm 1 ark 1 ark 132

135 Rekommenderade pappersformat och typer Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Bestruket (CAD) g/m 2 (21-33 lb.) Normalt papper Mellantjockt Bestruket papper g/m 2 (21-59 lb.) Normalt papper Tjockt papper 2 Beskuret papper Standardformat: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm Anpassat format: Pappersbredd: 279,4 914,4 mm Papperslängd: 210, ,0 mm Beskuret papper Standardformat: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm Anpassat format: Pappersbredd: 279,4 914,4 mm Papperslängd: 210, ,0 mm 1 ark 1 ark 133

136 8. Fylla på papper och toner Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Normalt bläckstråle g/m 2 (14 33 lb.) Tunt papper Mellantjockt Beskuret papper Standardformat: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm Anpassat format: Pappersbredd: 279,4 914,4 mm Papperslängd: 210, ,0 mm 1 ark 134

137 Rekommenderade pappersformat och typer Sidoinmatningsfack (främst Nordamerika) Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Normalt papper g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Beskuret papper Standardformat: Konstruktion E (34 44), D (22 34), C (17 22), B (11 17), A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 18), A (9 12) 1 ark Återvunnet papper g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Annat 8 1 / 2 14, 30 42, Anpassat format: Pappersbredd: 11,00 36,00 tum Papperslängd: 8,27 78,74 tum Beskuret papper Standardformat: Konstruktion E (34 44), D (22 34), C (17 22), B (11 17), A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 18), A (9 12) 1 ark Annat 8 1 / 2 14, 30 42, Anpassat format: Pappersbredd: 11,00 36,00 tum Papperslängd: 8,27 78,74 tum 135

138 8. Fylla på papper och toner Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Genomskinligt papper (vellum) g/m 2 (14 25 lb.) Tunt papper Normalt papper Beskuret papper Standardformat: Konstruktion E (34 44), D (22 34), C (17 22), B (11 17), A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 18), A (9 12) 1 ark Specialpapper g/m 2 (14 59 lb.) Tunt papper Tjockt papper 2 Annat 8 1 / 2 14, 30 42, Anpassat format: Pappersbredd: 11,00 36,00 tum Papperslängd: 8,27 78,74 tum Beskuret papper Standardformat: Konstruktion E (34 44), D (22 34), C (17 22), B (11 17), A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 18), A (9 12) 1 ark Annat 8 1 / 2 14, 30 42, Anpassat format: Pappersbredd: 11,00 36,00 tum Papperslängd: 8,27 78,74 tum 136

139 Rekommenderade pappersformat och typer Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Ritfilm (Matt) g/m 2 (14 51 lb.) Tunt papper Tjockt papper 1 Beskuret papper Standardformat: Konstruktion E (34 44), D (22 34), C (17 22), B (11 17), A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 18), A (9 12) 1 ark Bestruket (CAD) g/m 2 (21-33 lb.) Normalt papper Mellantjockt Annat 8 1 / 2 14, 30 42, Anpassat format: Pappersbredd: 11,00 36,00 tum Papperslängd: 8,27 78,74 tum Beskuret papper Standardformat: Konstruktion E (34 44), D (22 34), C (17 22), B (11 17), A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 18), A (9 12) 1 ark Annat 8 1 / 2 14, 30 42, Anpassat format: Pappersbredd: 11,00 36,00 tum Papperslängd: 8,27 78,74 tum 137

140 8. Fylla på papper och toner Papperstyp och vikt Pappersformat Papperskapacitet Bestruket papper g/m 2 (21-59 lb.) Normalt papper Tjockt papper 2 Beskuret papper Standardformat: Konstruktion E (34 44), D (22 34), C (17 22), B (11 17), A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 18), A (9 12) 1 ark Normalt bläckstråle g/m 2 (14 33 lb.) Tunt papper Mellantjockt Annat 8 1 / 2 14, 30 42, Anpassat format: Pappersbredd: 11,00 36,00 tum Papperslängd: 8,27 78,74 tum Beskuret papper Standardformat: Konstruktion E (34 44), D (22 34), C (17 22), B (11 17), A (8 1 / 2 11) Arkitektur E (36 48), D (24 36), C (18 24), B (12 18), A (9 12) 1 ark Annat 8 1 / 2 14, 30 42, Anpassat format: Pappersbredd: 11,00 36,00 tum Papperslängd: 8,27 78,74 tum 138

141 Rekommenderade pappersformat och typer Papperstjocklek Papperstjocklek *1 Pappersvikt Tunt papper Normalt papper Mellantjockt Tjockt papper 1 Tjockt papper g/m 2 (14-21 lb.) g/m 2 (21 25 lb.) g/m 2 (25-33 lb.) g/m 2 (34 51 lb.) g/m 2 (51-59 lb.) *1 Utskriftskvaliteten kan minska om det papper du använder ligger nära den undre eller övre gränsen. Ändra i så fall inställningen uppåt eller nedåt. Om du anger [Ritfilm (matt)] som Papperstyp kommer inställningenförhindra pappersslitage att väljas automatiskt och du kan inte ändra det. För mer information om läget Förhindra pappersslitage, se handboken Connecting the Machine/ System Settings. När du skriver ut på matt ritfilm i en kall och torr miljö, kan papprets baksida bli smutsigt. Om pappret som laddats i pappersinmatning 1 och 2 är av samma typ, tjocklek och bredd, växlar maskinen automatiskt över till den andra inmatningen när den första inmatningen får slut på papper. Denna funktion kallas "Automatiskt kassettskifte". Det innebär att ett kopieringsjobb inte behöver avbrytas för påfyllning av papper när du trycker ett stort antal kopior. Se handboken Connecting the Machine/ System Settings. För att ställa in Automatiskt kassettskifte funktionen, se handboken Copy/ Document Server. Pappersrulle Om luftfuktigheten är hög och pappersrullen har expanderat på grund av fukt, var noga med att skära av cirka mm med sax innan du kopierar eller skriver ut. Ladda sedan pappersrullen och välj [Beskär] på skärmen. De pappersformat som går att skriva ut från pappersinmatningen är olika beroende på papperstyp. Man kan skriva ut på normalt papper och återvunnet papper på upp till mm (590,6 tum) och andra papperstyper på upp till mm (141,8 tum). Fyll på med en pappersrulle i pappersinmatning 1 som uppfyller följande: Bredd på mer än 841 mm (33,2 tum) Papperstjocklek på 0,150 mm (0,006 tum) eller mer Pappersvikt på 120 g/m 2 (32 lb.) eller mer 139

142 8. Fylla på papper och toner Skuret papper Skrynkligt eller böjt papper ska rätas ut innan det fylls på. Genomskinligt papper Släta ut eventuella ojämnheter på pappret innan du lägger i det genomskinliga pappret (vellum). När du kopierar eller skriver ut original eller data som innehåller många bilder, som foton, på ett genomskinligt vellumpapper, låt utskrifterna torka i ungefär en timme innan du staplar dem. 140

143 Fylla på bläck Fylla på bläck Det här avsnittet beskriver försiktighetsåtgärder när man ska fylla på bläck samt skicka skannade dokument när bläcket tar slut. Det beskriver även rekommendationer och försiktighetsåtgärder för hantering och förvaring av bläck. Förvara bläck och bläckbehållare utom räckhåll för barn. Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart skölja dem i rinnande vatten. Konsultera läkare vid behov. Vid intag av bläck, framkalla kräkning genom att dricka en stark saltlösning. Kontakta omedelbart läkare. Undvik att placera din hand nära den plats där skrivarpatronen är installerad när du tar bort patronen. Om du får bläck på händerna ska du tvätta dig noga med tvål och vatten. När du tar bort papper som fastnat eller byter skrivarpatron, undvik att få bläck på dina kläder. Om bläck kommer i kontakt med dina kläder, tvätta av det fläckade området med kallt vatten. Varmt vatten gör att bläcket tränger in i tyget och då blir det omöjligt att få bort fläcken. När du tar bort papper som fastnat eller byter bläckpatron, undvik att få bläck på huden. Om bläck kommer i kontakt med huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. Använd endast patroner som har rekommenderats av tillverkaren. Rekommenderade patroner har utvärderats med tanke på säkerheten och kommer inte att åsamka maskinen någon skada. När du byter ut skrivarpatroner, se till att maskinen är "På". Om maskinen är frånkopplad avbryts inställningen och utskriftsarbetet återupptas inte. Se till att byta ut skrivarpatroner när maskinen begär att du ska göra det. Efter att ha bytt ut skrivarpatronen ska man stänga luckan till patronen och vänta på att"var god vänta." meddelandet försvinner innan man lägger i papper i sidoinmatningsfacket. 141

144 8. Fylla på papper och toner Om du lägger i papper i sidoinmatningen när luckan till patronen är öppen kan "Pappersstopp" visas på skärmen. Om "Pappersstopp" visas, följ anvisningarna på skärmen för att avhjälpa stoppet. Rör inte IC-chippet (chip med integrerad krets) på bläckpatroner. Öppna inte tonerpatronluckan i annat fall än när du ska byta skrivarpatroner. Om du gör det skulle det kunna leda till felmatningar. Skjut in skrivarpatronen till dess att spaken ger ifrån sig ett klickljud. Om inget klickljud hörs, kan det hända att bläck läcker ut inne i maskinen. CPW008 När meddelandet "Bläck nästan slut." visas på kontrollpanelen, innebär det att ungefär 35% av den ursprungliga mängden bläck återstår i skrivarpatronen. Om meddelandet " Bläck nästan slut." visas på kontrollpanelen ska man förbereda lämplig skrivarpatron. När detta meddelande visas innebär det att ungefär 20% av den ursprungliga mängden bläck återstår i patronen. Se till att ha alla delar till hands som behövs för byte av patron. Observera att utskrift inte är möjligt om endast en patron är tom. När meddelandet " Inget bläck." visas på kontrollpanelen ska man byta ut motsvarande skrivarpatron. Följ instruktionerna på skärmen när du byter patron. Du kan kontrollera namnet på den skrivarpatron som behövs och hur du byter genom att använda skärmen [Byt skrivarpatron]. Mer information om hur man letar upp kontaktinformation för beställning av tillbehör finns i handboken Maintenance and Specifications. För mer information om hur du förvarar skrivarpatroner, se s.143 "Bläck". För att skydda skrivarhuvudet och garantera skrivarkvalitet förbrukas inte bläck endast vid utskriftsarbeten, utan även när strömbrytaren är satt till "På" under rengöring av huvudet, spolning samt laddning av patroner. Därför kan det hända att rengöringen av huvudet eller spolningen ökar i omfattning och detta kan leda till att skrivarpatronen snabbt kan ta slut på bläck även om sidantalet som skrivs ut är extremt litet. De minskade nivåer som visas av återstående bläck varierar beroende på patronens kapacitet. Se till att du kontrollerar färgen inan du sätter in skrivarpatronerna så att du inte ersätter med fel färg. 142

145 Fylla på bläck Om ett meddelande om att fylla på med bläck fortsätter att visas efter att skrivarpatronen har bytts ut, ska man stänga av strömmen på maskinen och därefter sätta på den igen. Skrivarpatroner bör användas före sista utgångsdatum, helst inom sex månader efter att de har tagits ut ur förpackningen. Öppna förpackningen omedelbart innan du byter patron. Skaka inte skrivarpatronen. Det kan leda till läckage. Plocka inte isär skrivarpatronen. Stäng inte av strömmen under ersättningsprocessen och koppla inte ut kontakten ur vägguttaget. När patronen väl har satts i ska man inte at bort den om det inte är nödvändigt. Ta inte bort eller mixtra med skrivarpatronerna under utskrift. Det kommer att leda till att utskriften stoppas. Skicka skannade dokument när bläcket har tagit slut Även om bläcket tar slut och meddelandet dokument. visas går det fortfarande att skicka iväg skannade 1. Tryck på tangenten [Startsida] högst upp till vänster i kontrollpanelen, och tryck på ikonen [Skanner] på skärmen [Startsida]. CPL Tryck på [Avsluta] och utför sedan överföringen. Felmeddelandet försvinner. Bläck Detta avsnitt innehåller råd och försiktighetsåtgärder för hantering och förvaring av bläck. 143

146 8. Fylla på papper och toner Bläckhantering Förvara bläck och bläckbehållare utom räckhåll för barn. Använd endast patroner som har rekommenderats av tillverkaren. Rekommenderade patroner har utvärderats med tanke på säkerheten och kommer inte att åsamka maskinen någon skada. För mer information om hur du fyller på skrivarpatroner, se s.141 "Fylla på bläck". Bläckförvaring Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart skölja dem i rinnande vatten. Konsultera läkare vid behov. Vid intag av bläck, framkalla kräkning genom att dricka en stark saltlösning. Kontakta omedelbart läkare. När du tar bort papper som fastnat eller byter skrivarpatron, undvik att få bläck på dina kläder. Om bläck kommer i kontakt med dina kläder, tvätta av det fläckade området med kallt vatten. Varmt vatten gör att bläcket tränger in i tyget och då blir det omöjligt att få bort fläcken. När du tar bort papper som fastnat eller byter bläckpatron, undvik att få bläck på huden. Om bläck kommer i kontakt med huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. Följande försiktighetsåtgärder ska alltid följas när bläckpatroner lagras: Förvara inte bläckpatroner där de utsätts för direkt solljus. Förvara skrivarpatroner där temperaturen är -30 till 43 C (-22 till 109,4 F) och luftfuktigheten är 15 till 80% Förvara skrivarpatroner på ett plant underlag 144

147 Fylla på bläck Förbrukade skrivarpatroner Kassera förbrukade bläckpatroner enligt lokala bestämmelser. En skrivarpatron kan inte återanvändas. (främst Europa) Vänd dig till din lokala återförsäljare när du vill bli av med din uttjänta bläckbehållare. Om du själv kasserar patronerna, ska du kassera dem enligt kraven från dina lokala myndigheter. (främst Nordamerika) På vår lokala hemsida Ricoh.se hittar du information om återvinning av förbrukningsmaterial eller så kan du återvinna föremålen enligt de regler som gäller i din kommun eller på privata återvinningscentraler. 145

148 8. Fylla på papper och toner Byta bläckuppsamlare Nedan förklaras de varningstexter som finns på plastförpackningar som den här produkten levereras i. Förvara alltid polyetenmaterial (påsar etc.) som levereras med maskinen utom räckhåll för små barn. Det kan uppstå kvävningsrisk om plasten kommer in kontakt med andningsvägarna. Förvara bläck och bläckbehållare utom räckhåll för barn. När du byter ut en bläckuppsamlare bör du undvika att få bläck på dina kläder. Om bläck kommer i kontakt med dina kläder, tvätta av det fläckade området med kallt vatten. Varmt vatten gör att bläcket tränger in i tyget och då blir det omöjligt att få bort fläcken. Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart skölja dem i rinnande vatten. Konsultera läkare vid behov. Vid intag av bläck, framkalla kräkning genom att dricka en stark saltlösning. Kontakta omedelbart läkare. När du tar bort papper som fastnat eller byter bläckpatron, undvik att få bläck på huden. Om bläck kommer i kontakt med huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. När du avlägsnar bläckuppsamlaren, rör inte maskinens insida. Förvara den oanvända bläckuppsamlaren i plastpåsen. Rör inte vid bläckuppsamlarens kretskontakter. Tappa eller vält inte bläckuppsamlaren. Det kan leda till läckage. Var försiktig så att du inte tappar bläckuppsamlaren när du stoppar den i den medföljande plastpåsen. Påsen kan gå sönder och bläck kan spillas ut. 146

149 Byta bläckuppsamlare Skjut in bläckuppsamlaren tills spaken klickar. Om inget klickljud hörs, kan det hända att bläck läcker ut inne i maskinen. CPW009 Öppna inte luckan till bläckuppsamlaren annat än i de fall du ska byta bläckuppsamlare. Om du gör det skulle det kunna leda till felmatningar. Följ anvisningarna på skärmen om hur man byter bläckuppsamlare. 147

150 Fylla på papper och toner

151 9. Felsökning I det här kapitlet beskrivs grundläggande åtgärder för att lösa problem med maskinens funktioner. Indikatorer I det här avsnittet förklaras de indikatorer som visas när det krävs att användaren tar bort felmatat papper, lägger i mer papper eller utför andra åtgärder på maskinen. Indikator Status : Pappersstopp-indikator Visas när ett papper matats fel. Mer information om hur du tar bort pappersstopp finns i Troubleshooting. : Felmatat original indikator Visas när ett orginal matats fel. : Indikatorn Fyll på papper Visas när papperet tar slut. : Indikatorn fyll på bläck Visas när bläcket tar slut. Mer information om hur du tar bort pappersstopp finns i Troubleshooting. Information om hur du fyller på papper finns i Paper Specifications and Adding Paper. Mer information om hur du fyller på med bläck finns i handboken Maintenance and Specifications. : Indikatorn Töm bläckuppsamlaren Visas när bläckuppsamlaren är full. Kontakta din försäljnings- eller servicerepresentant. : Service-samtal indikator Visas när maskinen är trasig eller behöver service. : Lucka öppen-indikator Visas när en eller flera av maskinens luckor är öppna. 149

152 9. Felsökning När en indikator för tangenten [Kontrollera status] lyser Om en indikator för [Kontrollera status] tänds trycker du på tangenten [Kontrollera status]. Skärmbilden [Kontrollera status] öppnas. På skärmbilden [Kontrollera status] kan du se vilken status varje funktion har. [Kontrollera Status]skärm SV CQA [Mask.-/progr.stat] tab Indikerar maskinens och funktionernas status. 2. [Kontr.] Om ett fel uppstår med maskinen eller en funktion, tryck på [Kontr.] för att visa detaljerad information. När du trycker på [Kontr.] visas ett felmeddelande eller motsvarande funktionsskärmbild. Kontrollera felmeddelandet som visas på funktionsskärmbilden och vidta lämplig åtgärd. s.177 "Meddelanden som visas vid användning av kopierings-/dokumentserverfunktionen" s.180 "Meddelanden som visas vid användning av skrivarfunktionen" s.192 "Meddelanden som visas vid användning av skannerfunktionen" 3. Meddelanden Visar ett meddelande som indikerar maskinens och funktionernas status. 4. Statusikoner Alla ikoner som kan visas beskrivs nedan: : Funktionen utför en uppgift. : Ett fel har inträffat. : Ett fel har inträffat i den använda funktionen. Eller, funktionen kan inte användas eftersom ett fel har uppstått med maskinen. Följande tabell förklarar problem som resulterar i att varningslampan tänds. 150

153 När en indikator för tangenten [Kontrollera status] lyser Problem Orsaker Lösningar Dokument och rapporter skrivs inte ut. Ett fel har uppstått. Maskinen har ingen anslutning till nätverket. Det finns inget papper kvar. Funktioner med statusen "Fel uppstod" på skärmbilden [Kontrollera status] är ej aktiva. Ett nätverksfel har inträffat. Fyll på papper. Information om hur du fyller på papper finns i Paper Specifications and Adding Paper. Tryck på [Kontr.] för funktionen där ett fel har inträffat. Läs därefter meddelandet som visas och vidta lämplig åtgärd. Mer information om felmeddelanden och hur du löser problem finns i s.177 "När meddelanden visas på kontrollpanelen". Du kan använda andra funktioner på vanligt sätt. Tryck på [Kontr.] i funktionen där ett fel har inträffat. Läs därefter meddelandet som visas och vidta lämplig åtgärd. Mer information om felmeddelanden och hur du löser problem finns i s.177 "När meddelanden visas på kontrollpanelen". Kontrollera att maskinen är korrekt ansluten till nätverket och korrekt inställd. Information om hur du ansluter till nätverket finns i Connecting the Machine/ System Settings>. Kontakta administratören för mer information om hur du ansluter till nätverket. Kontakta din servicerepresentant om indikatorn fortfarande är tänd efter att du vidtagit ovanstående åtgärder. 151

154 9. Felsökning Panelsignal Följande tabell beskriver de olika ljudsignalerna som avges för att påminna användaren om kvarglömda original och andra maskinförhållanden. Signalmönster Innebörd Orsaker En kort signal En kort och sedan en lång signal Inmatning via panel/skärm godkänd. Felinmatning på panelen/ skärmen. En giltig tangent på kontrollpanel eller skärm trycktes ned. En ogiltig knapp på kontrollpanelen eller skärmen har tryckts på eller fel lösenord har matats in. En lång signal Jobbet slutfört. Ett kopiator-/dokumentserverjobb har avslutats. Två långa signaler Maskinen har värmt upp. När strömmen slås på eller maskinen återställs från viloläge är den uppvärmd och klar att användas. Fem långa signaler Mjuk varning En automatisk återställning genomfördes via den förenklade skärmen för kopiator-/ dokumentserverfunktionen eller skannerfunktionen. Fem långa pip som upprepas fyra gånger. Fem korta pip som upprepas fem gånger. Mjuk varning Stark varning Pappret är slut. Maskinen kräver en åtgärd för att papper har fastnat, bläcket är slut eller annat fel har uppstått. Det är inte möjligt för användarna att stänga av ljudsignalerna. När maskinen avger varningssignaler om pappersstopp eller påminner om bläck, om maskinens luckor öppnas och stängs flera gånger i rad, är det möjligt att signalen fortsätter trots att maskinen åter är i normal status. Du kan välja att aktivera eller avaktivera varningssignaler. För mer information om Panelsignal, se Connecting the Machine/ System Settings. 152

155 Problem med att använda maskinen Problem med att använda maskinen I följande avsnitt beskrivs vanliga problem och meddelanden. Om andra meddelanden visas, följ de instruktioner som visas. Problem Orsaker Lösningar Ikonerna för [Skrivare] och [Skanner] visas inte på skärmen [Startsida] trots att kopiatorskärmbilden visas när maskinen startas med huvudströmbrytaren. Maskinen har nyligen slagits på och skärmen Användarverktyg visas, men vissa menyalternativ saknas. Kan endast använda skannerfunktionen och skanna original. Maskinen försätts inte i viloläge även om den är klar med att skriva ut. Lampan förblir tänd och maskinen går inte ner i viloläge trots att knappen [Energibesparing] trycktes in. Skärmen är släckt. Endast kopieringsfunktionen är redo just nu. Endast kopieringsfunktionen är redo just nu. Maskinen utför underhållsarbeten. Det finns fortfarande skuret papper i utmatningsfacket. Maskinen kommunicerar med extern utrustning. Hårddisken är i drift. Maskinen är i Energisparläge. Funktioner visas på [Startsidan] när de är klara för användning. Olika funktioner tar olika lång tid. Vänta ett tag till. Tillgängliga funktioner visas i menyn Användarverktyg. Olika funktioner tar olika lång tid. Vänta ett tag till. Vänta tills underhållsarbetena är klara. Ta bort det återstående pappret från utmatningsfacket. Kontrollera om maskinen kommunicerar med extern utrustning. Vänta ett tag till. För att avbryta Energisparlägeska man röra vid displayen eller trycka på någon av knapparna på kontrollpanelen. Skärmen är släckt. Maskinen är i Viloläge. Tryck på tangenten [Energibesparing] eller tangenten [Kontrollera status] för att avbryta Viloläget. Inget händer när du trycker på [Kontrollera status] eller på [Energibesparing]. Huvudströmbrytaren är frånslagen. Slå på huvudströmbrytaren. 153

156 9. Felsökning Problem Orsaker Lösningar "Please wait. " visas. "Var god vänta." visas. "Var god vänta." visas. Det här meddelandet visas när du trycker på [Energibesparing]. Detta meddelande visas när maskinen värms upp. Aktuella miljöförhållanden ligger utanför det rekommenderade temperaturområdet för maskinen. Vänta en stund. Om maskinen inte är färdig inom 10 minuter ska du stänga av huvudströmbrytaren och försäkra dig om att huvudströmindikatorn stängs av. Vänta minst 10 sekunder och sätt sedan på huvudströmbrytaren igen. Kontakta en servicetekniker om skrivaren inte är klar att användas inom 10 minuter. Vänta tills meddelandet försvinner. Stäng inte av huvudströmbrytaren medan meddelandet fortfarande visas. Om maskinen inte är färdig inom 5 minuter ska du stänga av huvudströmbrytaren och försäkra dig om att huvudströmindikatorn stängs av. Vänta minst 10 sekunder och sätt sedan på huvudströmbrytaren igen. Kontakta en servicetekniker om skrivaren inte är klar att användas inom 5 minuter. Kontrollera optimala miljöförhållanden för maskinen och flytta den till en annan plats. Lämna maskinen en tid och låt den anpassa sig till miljön. För uppgifter om vilka de optimala miljöförhållandena är för maskinen, se Maintenance and Specifications. 154

157 Problem med att använda maskinen Problem Orsaker Lösningar "Var god vänta." visas. "Minnet är fullt. Vill du lagra skannad fil?" appears. "Självkontroll..." visas. Skärmen för registrering av användarkoder visas. Meddelandet visas när du byter tonerpatronen. De skannade originalen överstiger det antal ark/ sidor som kan lagras på hårddisken. Bildjustering utförs i maskinen. Maskinen rengör sitt skrivarhuvud. Användarnas åtkomstmöjligheter begränsas genom autentisering av användarkod. Vänta tills meddelandet försvinner. Stäng inte av huvudströmbrytaren medan meddelandet fortfarande visas. Om maskinen inte är färdig inom 10 minuter ska du stänga av huvudströmbrytaren och försäkra dig om att huvudströmindikatorn stängs av. Vänta minst 10 sekunder och sätt sedan på huvudströmbrytaren igen. Kontakta en servicetekniker om skrivaren inte är klar att användas inom 10 minuter. Tryck på [Ja] för att lagra de skannade sidorna. Ta bort onödiga filer med [Radera fil]. Tryck på [Nej] om du inte ska lagra de skannade sidorna. Ta bort onödiga filer med [Radera fil]. Maskinen kan utföra regelbundet underhåll under pågående körning. Hur ofta och hur länge detta underhåll pågår beror på luftfuktighet, temperatur och utskriftsfaktorer som antal utskrifter, pappersformat och papperstyp. Vänta tills maskinen är klar. Information om hur du loggar in när funktionen med autentisering av användarkod är aktiverad finns i handboken Komma igång. 155

158 9. Felsökning Problem Orsaker Lösningar Autentiseringsskärmen visas. "Autentiseringen misslyckades." visas. "Autentiseringen misslyckades." visas. "Du har inte rättighet att använda den här funktionen." fortsätter att visas på skärmen trots att du angett rätt lösenord. Pappersrullens kant kan inte matas tillbaka in i maskinen automatiskt. Pappersrullens kant kan inte automatiskt matas tillbaka in i maskinen när den har placerats i Pappersinmatning 2 i lågenergiläge. Grundläggande autentisering, Windowsautentisering, LDAPautentisering eller Autentisering av integrationsserver ställs in. Det angivna Användarnamnet eller Lösenordet är inte korrekt. Maskinen kan inte genomföra autentisering. Det inloggade användarnamnet har inte tillstånd att använda den valda funktionen. Pappersrullen hamnar på sned. Luckan till pappersinmatningen höjs inte när pappersrullen placeras i Pappersinmatning 2. Skriv in ditt Användarnamn och Lösenord. Information om skärmbilden för autentisering finns i Getting Started. För mer information om korrekt Användarnamn och Lösenord, se Handbok för säkerhet. Information om autentisering finns i Handbok för säkerhet. Information om att ställa in behörigheter finns i Handbok för säkerhet. Sätt in pappersrullens kant i rät vinkel under pappersinmatningens valsar. Information om hur du fyller på papper finns i Paper Specifications and Adding Paper. Lyft upp luckan till pappersinmatningen innan du lägger i pappersrullen. Information om hur du fyller på papper finns i Paper Specifications and Adding Paper. Gå ur lågenergiläge. För mer information om att gå ur lågeneregiläge, se handboken Getting Started. 156

159 Problem med att använda maskinen Problem Orsaker Lösningar Det går inte smidigt att fylla på papper i arkinmatningen. Kan inte specificera papperstyp och tjocklek när papper fylls på. Ett felmeddelande visas fortfarande, trots att felmatat papper har tagits bort. Meddelandet "Lucka öppen" fortsätter att visas. Ett felmeddelande fortsätter att visas fastän den indikerade luckan har stängts. Luckan till pappersinmatningen hålls nere av sin egen vikt och kan inte hålla sig öppen. Originalbilderna skrivs ut på baksidan av pappret. Pappret är rejält böjt. Skärmen [Användarverktyg/ Räkneverk/Förfrågan] visas nu. När ett meddelande om felmatat papper visas ligger det kvar tills du öppnat och stängt frontluckan. Papper sitter fortfarande fast i pappersinmatningen. Luckan till papperinmatningen är inte fullständigt nedsänkt. En eller flera luckor som inte indikeras är fortfarande öppna. Magneten som håller luckan till pappersinmatningen på plats är täckt med damm. Du kanske inte har fyllt på pappret korrekt. Innan du fyller på med papper ska du platta till det så att det inte böjer sig. För information om att fylla på papper i arkinmatningen, se Paper Specifications and Adding Paper. Växla till skärmen [Kopiator], skärmen [Dokumentserver] eller skärmen [Skrivare] innan du fyller på med papper. Information om hur du fyller på papper finns i Paper Specifications and Adding Paper. Efter att du har tagit bort felmatat papper ska du öppna frontluckan helt och hållet och därefter stänga den. Mer information om hur du tar bort pappersstopp finns i Troubleshooting. Tryck ner luckan till pappersinmatningen. Stäng alla maskinens luckor. Torka av magneten med en mjuk och torr trasa. Lägg i papper i sidoinmatningsfacket med utskriftssidan uppåt. För information om att fylla på papper i arkinmatningen, se Paper Specifications and Adding Paper. 157

160 9. Felsökning Problem Orsaker Lösningar Utskriftsfunktionen har avaktiverats. Utskriftsfunktionen har avaktiverats. Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Bläcket är slut. Bläckuppsamlaren är full. Om man använder böjt papper leder det ofta till matningsfel och skadade papperskanter. Pappret är veckat eller har vikts/skrynklats. Avslitet papper eller papper som fastnat är kvar i maskinen. Utskrifter i både Svartvitt och Färg avaktiveras om endast en av de fyra bläckfärgerna tar slut. Byt ut skrivarpatronen innan det inträffar. Mer information om hur du ersätter bläck finns i handboken Maintenance and Specifications. Kontakta din försäljnings- eller servicerepresentant. Fyll på pappret upp och ner och se till att de böjda kanterna ligger neråt. Information om rekommenderat papper finns i handboken Paper Specifications and Adding Paper. Placera dessutom pappret på ett plant underlag och luta det inte mot väggen för att undvika att det böjer sig. Information om hur man lagrar papper på rätt sätt hittar du i handboken Paper Specifications and Adding Paper. Skär bort partier med vikt eller skrynkligt papper på pappersrullen. Byt skuret papper som är vikt eller skrynkligt. Ta bort pappret vid behov Mer information om hur du tar bort pappersstopp finns i Troubleshooting. 158

161 Problem med att använda maskinen Problem Orsaker Lösningar Matningsfel inträffar ofta. "Turn main Power Switch off" visas. "Avslutar... Vänta. Strömmen stängs av automatiskt. Maximal väntetid:2 minut(er)" visas. Maskinen ger ifrån sig ett högt klickljud strax efter att huvudströmbrytaren har stängts av. Ett fel har uppstått när Adressboken ändras från displayen eller Web Image Monitor. Du har kanske fyllt på papper med ett annat format än det inställda pappersformatet. Maskinen stängs inte av på vanligt sätt när huvudströmbrytaren slås av, och sedan slås den på direkt igen. Avstängning har påbörjats eftersom huvudströmbrytaren slogs av när maskinen var i vänteläge eller en åtgärd utfördes. Huvudströmbrytaren ger ifrån sig ett högt klickljud inuti maskinen när huvudströmmen stänger av sig automatiskt. Adressboken kan inte ändras när dokument lagrade på flera ställen raderas. Ta bort det felmatade papperet. Mer information om hur du tar bort pappersstopp finns i Troubleshooting. Välj ett pappersformat som stöds. Information om hur du ändrar pappersformat finns i handboken Paper Specifications and Adding Paper. Slå av huvudströmbrytaren. Vänta i 10 sekunder eller mer efter att maskinens huvudströmindikator har slocknat och slå sedan på den igen. Följ meddelandet som visas och vänta tills maskinen har stängts av. Stäng inte av huvudströmbrytaren när meddelandet fortfarande visas. Om huvudströmbrytaren har satts på, följ meddelandet som visas. Information om hur du slår på och stänger av maskinen med huvudströmbrytaren finns i Getting Started. Du kommer att höra ett högt klickljud inuti maskinen när den stängs av. Det beror inte på tekniskt fel. Vänta ett tag och försök igen. 159

162 9. Felsökning Problem Orsaker Lösningar Kan inte använda Web Image Monitor för att skriva ut dokument som är lagrade på dokumentservern. "Startsidan används av en annan funktion." visas. "Storlek på bilddata är ogiltigt. Se handboken för information om data som krävs." visas. Meddelandet "Format på bilddata är ogiltigt. Se handboken för information om data som krävs." visas. Det går inte att genomföra en justering. När [Begränsad utskriftsvolym] har angetts, kan inte användare skriva ut mer än deras begränsning tillåter. Utskriftsjobb som begärs av användare som nått sin utskriftsgräns avbryts. Skärmbilden [Startsida] håller på att redigeras av en annan funktion. Bildstorleken är ogiltig. Filformatet på genvägsikonen som ska läggas till stöds inte. Ett fel uppstod medan en justering genomfördes. Information om [Begränsad utskriftsvolym] hittar du i handboken Säkerhetsguide. För att granska utskriftsjobbens status, se [Utskriftshistorik]. I Web Image Monitor, klickar du på [Jobb] i menyn [Status/ information]. Klicka därefter på [Utskriftshistorik] i "Dokumentserver". Vänta ett tag och försök sedan skapa genvägen på [Startsida] igen. Information om bilddatastorleken för genvägsikoner finns i handboken Convenient Functions. Filformatet på genvägsikoner måste vara JPEG. Ange bilden igen. Kontrollera varför felet uppstod och genomför sedan justeringen på nytt. Mer information om eventuella felorsaker finns i handboken Troubleshooting. Om du inte kan kopiera som du önskar beroende på papperstyp eller problem med pappersformatet byter du till rekommenderat papper. Information om rekommenderat papper finns i handboken Paper Specifications and Adding Paper. 160

163 När utskriftsresultatet inte är tillfredsställande När utskriftsresultatet inte är tillfredsställande Om det är problem med utskriftskvaliteten, t.ex. smutsiga eller bleka och fläckiga utskrifter ska man först kontrollera maskinens status. Kontrollerar om skrivarhuvud skaver på pappret Ställ in skrivaren på Förhindra pappersslitage om utskrifterna har utsmetat bläck. Om man ställer in maskinen på Förhindra pappersslitage kan resultatet bli sämre utskriftskvalitet och lägre hastighet. Beroende på papperstyp, bilder som ska skrivas ut eller utskriftskvalitet kan skrivarhuvudena komma att repa pappret och orsaka att bläck smetas ut. Om det inträffar, ställ in skrivaren på läget Förhindra pappersslitage och försök sedan att skriva ut på nytt. Läget Förhindra pappersslitage lyfter skrivarhuvudena för att förhindra att bläck smetas ut på utskrifterna. Om du anger [Ritfilm (Matt)] som Papperstyp, kommer maskinen att ange Förhindra pappersslitage automatiskt. Mer information om att ställa in skrivaren i läget Förhindra pappersslitage finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings. Kontrollerar om ett munstycke är igentäppt Skriv ut testmönstret för munstycken och kontrollera om alla skrivarhuvudets munstycken sprutar bläck på ett korrekt sätt. Utför rengöring eller spolning av huvudet om det behövs. 1. Skriv ut testmönstret för munstycken. 2. Om mönstret är ojämnt ska du rengöra skrivarhuvudena, skriva ut testmönstret på nytt och kontrollera resultatet. 3. Använd inte maskinen under minst 10 minuter, skriv sedan ut testmönstret igen och kontrollera resultatet. 4. Rengör skrivarhuvudena och skriv sedan ut testmönstret. Rengör sedan och skriv ut en andra gång och kontrollera sedan resultatet. 5. Om mönstret fortfarande är ojämnt ska du spola skrivarhuvudena, skriva ut mönstret på nytt och kontrollera resultatet. 161

164 9. Felsökning 6. Använd inte maskinen under minst 10 minuter, skriv sedan ut testmönstret igen och kontrollera resultatet. 7. Om mönstret fortfarande är ojämnt ska du låta maskinen vila i ca åtta timmar. Skriv sedan ut testmönstret och kontrollera resultatet. Det borde lösa problemet. Om mönstret fortfarande är ojämnt ska du kontakta en servicetekniker. Mer information om hur man skriver ut testmönstret hittar du i s.163 "Skriv ut mönster för kontroll av munstycken". Mer information om rengöring av skrivarhuvudet hittar du i s.165 "Rengör skrivarhuvud". Mer information om spolning av huvudet hittar du i s.166 "Renspola skrivarhuvud". 162

165 Underhåll Underhåll Långa utskriftskörningar kan smutsa ned eller täppa till delar av skrivaren, vilket medför försämrad utskriftskvalitet. Detta går att åtgärda med hjälp av [Underhåll]. Skriv ut mönster för kontroll av munstycken Skriv ut testmöntret för att kontrollera att det inte finns några munstycken som inte fungerar. För att kontrollera utskriftsresultaten från testmönstret, gå vidare till steg 5. Att skriva ut testmönstret innebär att det går åt bläck. Utför endast den här funktionen då det är nödvändigt. Justeringsresultat varierar beroende på statusen för läget Förhindra pappersslitage. Om du genomför en justering medan läget Förhindra pappersslitage är aktivert och inte önskar skriva ut i det här läget, avbryt läget Förhindra pappersslitage och gör sedan om justeringen. Under tiden som testmönstret håller på att skrivas ut ska man inte uföra några andra åtgärder. Det kommer att uppstå fel och testmönstret kommer inte att skrivas ut om: En felmatning uppstår. Någon av maskinens luckor är öppen. Maskinen utför underhållsarbeten. Maskinen har slut på bläck. Maskinen har slut på papper. 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Underhåll]. CJS Tryck på [Skriv ut mönster för kontroll av munstycken]. 163

166 9. Felsökning 4. Välj pappersinmatning varifrån du vill skriva ut testmönstret och tryck sedan på [OK]. 5. Kontrollera utskriftsresultaten från testmönstret. Vanliga utskriftsresultat: CQA003 Om ett munstycke inte fungerar: CQA004 Utskriftsresultaten från testmönstret motsvarar, från vänster till höger, [Svart 1], [Svart 2], [Cyan] och [Magenta/Gul] för funktionerna [Rengör skrivarhuvud] och [Spola skrivarhuvud] i [Underhåll]. Om till exempel utskriftsresultaten visar att testmönstret för Svart 1 inte fungerar väljer man [Svart 1] för [Rengör skrivarhuvud] eller [Spola skrivarhuvud] för att återaktivera munstycket. 6. Tryck på [Avsluta]. Om ett munstycke inte fungerar ska man rengöra. 7. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. För information om läget Förhindra pappersslitage, se s.161 "Kontrollerar om skrivarhuvud skaver på pappret". Mer information om rengöring av skrivarhuvudet hittar du i s.165 "Rengör skrivarhuvud". 164

167 Underhåll Rengör skrivarhuvud Använd den här funktionen för att rengöra skrivarhuvuden om en specifik färg inte skrivs ut eller om utskrifterna blir otydliga. Utför den här funktionen på färgbas. När skrivarhuvudet rengörs går det åt bläck. Utför endast den här funktionen då det är nödvändigt. Inga andra funktioner får utföras under rengöringen av skrivarhuvudet. Det är inte möjligt att genomföra huvudrengöring om ens bara en färg har tagit slut. Rengöringen kan kanske inte slutföras om bläcknivån i en bläckpatron blir för låg eller tar slut under rengöringsprocessen. Det kommer att uppstå fel och det kommer inte att vara möjligt att rengöra huvudet om: En felmatning uppstår. Någon av maskinens luckor är öppen. Maskinen utför underhållsarbeten. Maskinen har slut på bläck. Maskinen har slut på papper. 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Underhåll]. 3. Tryck på [Rengör skrivarhuvud]. CJS

168 9. Felsökning 4. Välj färgen för det huvud som du vill rengöra och tryck sedan på [Start]. 5. Tryck på [Avsluta]. Skriv ut testmönstret för kontroll av huvudrengöringen. 6. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Om det skulle hända att ett munstycke fortfarande inte fungerar ska man utföra rengöring av huvudet en gång till. Mer information om kontroll av tillståndet för skrivarhuvudena hittar man i s.161 "Kontrollerar om ett munstycke är igentäppt". Mer information om hur man skriver ut testmönstret hittar du i s.163 "Skriv ut mönster för kontroll av munstycken". Renspola skrivarhuvud Använd den här funktionen för att göra en mycket grundligare rengöring av skrivarhuvudena. Funktionen förbrukar mycket mer bläck än rengöringen av huvudena. Den här funktionen ska endast användas om upprepade försök med rengöring av huvudena misslyckas med att återaktivera ett munstycke som inte fungerar eller fungerar på ett felaktigt sätt. Utför den här funktionen på färgbas. Bläck går åt vid spolning. Utför endast den här funktionen då det är nödvändigt. Inga andra åtgärder får utföras under spolningsprocessen. Det går inte att genomföra spolning om en enda färg har tagit slut. Det kan hända att spolningsprocessen inte kan slutföras om bläcknivån i en bläckpatron blir för låg eller bläcket tar slut under spolningen. Det kommer att uppstå ett fel och det kommer inte vara möjligt med spolning om: En felmatning uppstår. Någon av maskinens luckor är öppen. Maskinen utför underhållsarbeten. 166

169 Underhåll Maskinen har slut på bläck. Maskinen har slut på papper. 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Underhåll]. 3. Tryck på [Spola skrivarhuvud]. 4. Välj färgen för det huvud som du vill spola rent och tryck sedan på [Start]. CJS Tryck på [Avsluta]. Kontrollera resultatet av renspolningen av huvudet genom att trycka ut testmönstret. 6. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Mer information om hur man skriver ut testmönstret hittar du i s.163 "Skriv ut mönster för kontroll av munstycken". Justering Justera huvudposition automatiskt Om dubbelriktade utskrifter producerar felriktade vertikaler eller suddiga färger, kommer utskrift av testmönstret att omkalibrera maskinen. Testmönster varierar beroende på utskriftskvalitet. 167

170 9. Felsökning Att skriva ut testmönstret innebär att det går åt bläck. Utför endast den här funktionen då det är nödvändigt. Justeringsresultat varierar beroende på statusen för läget Förhindra pappersslitage. Om du genomför en justering medan läget Förhindra pappersslitage är aktivert och inte önskar skriva ut i det här läget, avbryt läget Förhindra pappersslitage och gör sedan om justeringen. Inga andra åtgärder får genomföras medan testmönstret håller på att skrivas ut. Det kommer att uppstå fel och testmönstret kommer inte att skrivas ut om: En felmatning uppstår. Någon av maskinens luckor är öppen. Maskinen utför underhållsarbeten. Maskinen har slut på bläck. Maskinen har slut på papper. Det uppstod ett fel på en justeringsdetektor medan en justering genomfördes. 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. CJS Tryck på [Underhåll]. 3. Tryck på [Justera huvudposition automatiskt]. 4. Välj posterna för den huvudposition som du vill justera och tryck sedan på [Justering]. 168

171 Underhåll Utskriftskvaliteten som du behöver välja varierar beroende på det skrivläge som du vill justera huvudpositionen för. Välj [Standard] för normal utskrift. Välj [Hastighet] för att prioritera justeringstiden. Välj [Kvalitet] för att prioritera utskriftskvaliteten. 5. Tryck på [Avsluta]. Om Justera huvudposition automatiskt inte har lyckats ska man utföra Justera huvudposition manuellt. 6. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. Justera huvudposition automatiskt kan inte utföras när "Papperstyp" är inställd på [Ritfilm (Matt)]. Utför Justera huvudposition manuellt. Justera huvudposition automatiskt kan inte utföras med sidoinmatningsfacket. Utför Justera huvudposition manuellt. För information om läget Förhindra pappersslitage, se s.161 "Kontrollerar om skrivarhuvud skaver på pappret". Information om Justera huvudposition manuellt hittar du i s.169 "Justera huvudposition manuellt". Justera huvudposition manuellt Om Justera huvudposition automatiskt inte har lyckats ska man utföra Justera huvudposition manuellt. För att kontrollera utskriftsresultaten från testmönstret, gå vidare till steg 5. Att skriva ut testmönstret innebär att det går åt bläck. Utför endast den här funktionen då det är nödvändigt. Justeringsresultat varierar beroende på statusen för läget Förhindra pappersslitage. Om du genomför en justering medan läget Förhindra pappersslitage är aktivert och inte önskar skriva ut i det här läget, avbryt läget Förhindra pappersslitage och gör sedan om justeringen. Inga andra åtgärder får genomföras medan testmönstret håller på att skrivas ut. Det kommer att uppstå fel och testmönstret kommer inte att skrivas ut om: En felmatning uppstår. Någon av maskinens luckor är öppen. Maskinen utför underhållsarbeten. Maskinen har slut på bläck. Maskinen har slut på papper. 169

172 9. Felsökning 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Underhåll]. CJS Tryck på [Manuell justering av huvudposition]. 4. Välj de poster för den huvudposition som du vill justera och tryck därefter på [Starta utskrift]. Utskriftskvaliteten som du behöver välja varierar beroende på det skrivläge som du vill justera huvudpositionen för. Välj [Standard] för normal utskrift. Välj [Hastighet] för att prioritera justeringstiden. Välj [Kvalitet] för att prioritera utskriftskvaliteten. 5. Kontrollera optimalt justeringsvärde utifrån utskriftsresultaten från testmönstret. Optimalt justeringsvärde är numret ovanför rutmönstret som har svagast färg närmast gråa och uppställda vertikaler på bägge sidor. Om värdet i kolumn "A" är "+2" är justeringsvärdet för "A" "+2". 170

173 Underhåll A B C D E F G H CQA Tryck på [Justering]. 7. Ange justeringsvärdet med [ ] [ ] och tryck sedan på [OK]. 8. Tryck på [Avsluta]. Skriv ut testmönstret för kontroll av huvudrengöringen. 9. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. För information om läget Förhindra pappersslitage, se s.161 "Kontrollerar om skrivarhuvud skaver på pappret". Justera utskr.position Den här funktionen skriver ut testarket för justering av startpositionen för utskrifter baserat på pappersinmatning. För kontroll av utskriftsresultaten från testarket, gå vidare till steg 6. Det går åt bläck för att skriva ut testarket. Utför endast den här funktionen då det är nödvändigt. Justeringsresultat varierar beroende på statusen för läget Förhindra pappersslitage. Om du genomför en justering medan läget Förhindra pappersslitage är aktivert och inte önskar skriva ut i det här läget, avbryt läget Förhindra pappersslitage och gör sedan om justeringen. 171

174 9. Felsökning Genomför inga åtgärder när testarket skrivs ut. Det kommer att uppstå ett fel och testark kommer inte att skrivas ut om: En felmatning uppstår. Någon av maskinens luckor är öppen. Maskinen utför underhållsarbeten. Maskinen har slut på bläck. Maskinen har slut på papper. 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Underhåll]. 3. Tryck på [Justera utskriftsposition]. CJS Välj pappersinmatningen för den utskriftsposition som du vill justera och tryck sedan på [Skriv ut testark]. 5. Tryck på [Skriv ut]. 6. Kontrollera optimalt justeringsvärde utifrån utskriftsresultaten från testarket. Mät marginalerna från mitten av de utskrivna linjerna till papperskanterna. 172

175 Underhåll CQA006 Justera så att marginalerna är 5 mm (0,20 tum). Om till exempel mitten på den horisontella linjen har skrivits ut med ett avstånd på 4 mm (0,16 tum) från papprets översta kant blir justeringsvärdet för "Övre marginal" "1,0 mm (0,04 tum)". På samma sätt, om mitten på den vertikala linjen har skrivits ut med ett avstånd på 8 mm (0,32 tum) från arkets vänsterkant, blir justeringsvärdet för "Vänster marginal" "-3,0 mm (-0,12 tum)". 7. Välj pappersinmatning för den utskriftsposition som du vill justera och tryck sedan på [Justering]. 8. Ange justeringsvärdena och tryck sedan på [OK]. Tryck på [ ] och [ ] för att ange justeringsvärdet för "Övre marginal". Tryck på [ ] och [ ] för att ange justeringsvärdet för "Vänster marginal". 9. Tryck på [Avsluta]. För att kontrollera resultatet av justeringen ska man skriva ut testarket en gång till. 10. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. För information om läget Förhindra pappersslitage, se s.161 "Kontrollerar om skrivarhuvud skaver på pappret". 173

176 9. Felsökning Justera pappersmatning Denna funktion skriver ut testarket för justering av pappersmatning om felplacering av horisontaler eller oregelbundenheter i bildytan påträffas. För kontroll av utskriftsresultaten från testarket, gå vidare till steg 6. Det går åt bläck för att skriva ut testarket. Utför endast den här funktionen då det är nödvändigt. Justeringsresultat varierar beroende på statusen för läget Förhindra pappersslitage. Om du genomför en justering medan läget Förhindra pappersslitage är aktivert och inte önskar skriva ut i det här läget, avbryt läget Förhindra pappersslitage och gör sedan om justeringen. Genomför inga åtgärder när testarket skrivs ut. Det kommer att uppstå ett fel och testark kommer inte att skrivas ut om: En felmatning uppstår. Någon av maskinens luckor är öppen. Maskinen utför underhållsarbeten. Maskinen har slut på bläck. Maskinen har slut på papper. 1. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. 2. Tryck på [Underhåll]. 3. Tryck på [Justera pappersmatning]. CJS

177 Underhåll 4. Välj pappersinmatning för den pappersmatning du vill justera och tryck sedan på [Skriv ut testark]. 5. Tryck på [Skriv ut]. 6. Kontrollera optimalt justeringsvärde utifrån utskriftsresultaten från testarket. Det optimala justeringsvärdet är numret bredvid rutmönstret som har svagast färg närmast grå och uppställda horisontaler på bägge sidor. Om värdet till vänster om mönstret ligger på "+2" är justeringsvärdet "+2" Om de horisontella linjerna på båda sidor om den svagast färgade rutan är felplacerade, ska man fastställa justeringsvärdet utifrån ett mönster som ligger över eller under och vars horisontaler är felplacerade i motsatt riktning. Till exempel, om "+2"-rutan är svagast och horisontalerna på båda sidor om "+6" befinner sig i motsatt riktning i förhållande till "+2", ligger justeringsvärdet mellan "+3" och "+5" beroende på graden av felplacering. Efter att justeringen har slutförts ska man justera pappersmatningen igen för att kontrollera om det optimala justeringsvärdet har ställts in. CQA

178 9. Felsökning CQA Välj pappersinmatning för den pappersmatning som du har valt att justera och tryck sedan på [Justering]. 8. Ange justeringsvärdet med [ ] [ ] och tryck sedan på [OK]. 9. Tryck på [Avsluta]. För kontroll av resultatet av justeringen av pappersmatningen ska man skriva ut testarket en gång till. 10. Tryck på knappen [Användarverktyg/Räknare]. För information om läget Förhindra pappersslitage, se s.161 "Kontrollerar om skrivarhuvud skaver på pappret". 176

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning För information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Underhålla maskinen Felsökning

Läs mer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Skriv ut Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Läs avsnittet

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 7 Hur handboken ska läsas...8 Symboler...8

Läs mer

Startsida. Högskolan Dalarna

Startsida. Högskolan Dalarna Logga in myprint-webbplatsen ger tillgång till myprint-funktioner (utskrift, inköpskredit, hantering av extra e- postadresser...). Den kan användas av studenter och personal på. Du måste logga in med din

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

Reservera utskriftsjobb

Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut, måste du på manöverpanelen identifiera vilka lagrade jobb du vill skriva ut. Obs!

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna original Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera maskinen

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM. BRUKSANVISNING (för nätverksscanner) INTRODUKTION INNAN FUNKTIONEN FÖR NÄTVERKSSCANNERN ANVÄNDS

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM. BRUKSANVISNING (för nätverksscanner) INTRODUKTION INNAN FUNKTIONEN FÖR NÄTVERKSSCANNERN ANVÄNDS MODELL AR-M56 AR-M6 DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM BRUKSANVISNING (för nätverksscanner) INTRODUKTION INNAN FUNKTIONEN FÖR NÄTVERKSSCANNERN ANVÄNDS Sida HUR NÄTVERKSSCANNERFUNKTIONEN ANVÄNDS 0 FELSÖNING

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel Del 1 2 3 4 Beskrivning 7 1 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R S 8 T U V 9 W X Y Z * 0 # 1 Visa Visar skrivarens status

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd 9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell:

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: användarhandboken Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: meddelanden specialfunktioner komma igång anslutning skriva ut underhåll felsökning

Läs mer

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk.

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk. Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel 2 3 Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm som även kallas huvudmenyn. Tryck på knapparna och

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Snabbstartsmanual Allmän information Funktioner för maskinen och förklaring av hur du placerar original och fyller på papper. Kopiera

Läs mer

Online-bruksanvisning

Online-bruksanvisning Online-bruksanvisning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Hem > Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK X84. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...6 Inledning... 6 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer