Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver."

Transkript

1 Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

2

3 INNEHÅLL Så här läser du handböckerna...6 Symboler i handboken...6 Modellspecifik information... 7 Namn på viktiga funktioner Det här kan du göra med maskinen Spara papper... 9 Konvertera enkelt dokument till elektroniska format...10 Registrera mottagare...11 Använd maskinen mer effektivt...12 Anpassa startsidan Kopiera med hjälp av olika funktioner Skriva ut med olika funktioner Använda lagrade dokument Skicka och ta emot fax utan papper...17 Skicka och ta emot fax via internet Använda faxen och skannern i en nätverksmiljö Du kan förhindra informationsläckage (Säkerhetsfunktioner) Övervaka och ställa in maskinen med hjälp av en dator Förebygga obehörig kopiering Komma igång Guide till komponenternas namn och funktioner...25 Maskinens delar...25 Guide till maskintillvalens funktioner...31 Guide till maskinens externa tillvals funktioner Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel...32 Ändra displayspråk...35 Hur du använder [Startsidan]...36 Lägga till ikoner på [Startsidan]...37 Lägga till funktioner i ett program Exempel på program...44 Slå av/på strömmen...47 Slå på huvudströmmen...47 Slå av huvudströmmen

4 När autentiseringsfönstret visas...49 Autentisering av användarkod Använda kontrollpanelen Logga in från kontrollpanelen...49 Logga ut via kontrollpanelen Placera original Placera original på originalglaset Placera original i den automatiska dokumentmataren Kopiator Grundinstruktioner Förminska eller förstora original Förvald Förminska/Förstora Zoom...56 Auto förm/förstor...57 Duplexkopiering...59 Ange originalets och kopians riktning...61 Kombinerad kopiering...63 Kombinera 1-sidigt sidigt kombinera...65 Att kopiera på anpassat pappersformat från sidoimatningsfacket Kopiera på kuvert...69 Sortera...71 Ändra antalet uppsättningar Lagra data på Dokumentservern Fax Grundinstruktioner för överföringar (minnesöverföring) Skicka original med hjälp av originalglaset (minnesöverföring) Registrera en faxmottagare...77 Radera en faxmottagare Överföra och samtidig kontrollera anslutning till mottagare (omgående överföring) Skicka original med hjälp av originalglaset (omgående överföring)...80 Avbryta en överföring...81 Avbryta en överföring innan dokumentet har skannats

5 Avbryta en överföring medan dokumentet skannas Avbryta en överföring efter originalet har skannats in (Medan en överföring pågår) Avbryta en överföring efter originalet har skannats in (Innan överföringen har startat)...82 Skicka vid en angiven tidpunkt (skicka senare) Lagra ett dokument...85 Skicka lagrade dokument Skriva ut journalen manuellt Skrivare Snabbinstallation via USB Snabbinstallation för nätverk...90 Visa skrivardrivrutinens egenskaper Standardutskrift...92 När du använder skrivardrivrutinen PCL Säker utskrift...93 Skicka en säker utskriftsfil Skriva ut en säker utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen Utskriftskö...95 Skicka en fil i utskriftskö Skriva ut en fil i utskriftskö med hjälp av kontrollpanelen Lagrad utskrift Skicka en lagrad utskriftsfil...97 Skriva ut en lagrad utskriftsfil med hjälp av kontrollpanelen Skanner Grundinstruktioner för Skanna till mapp Använda Skanna till mapp i Windows-miljö Registrera en SMB-mapp Radera en SMB-registrerad mapp Ange en mottagarsökväg manuellt Grundinstruktioner för att skicka skannade filer via e-post Registrera en e-postmottagare Radera en e-postmottagare Ange en e-postadress manuellt Grundinstruktioner för att lagra skannade filer

6 Kontrollera lagrade filer, valda från listan Ange Skicka inställningar Ange en filtyp Dokumentserver Lagra data Skriva ut lagrade dokument Web Image Monitor Visa startsidan Visa mottagna faxdokument med Web Image Monitor Fylla på papper och toner Fylla på papper i papperskassetter Fylla på papper i sidoinmatningsfacket Skriva ut från sidoinmatningsfacket via skrivarfunktionen Fylla på riktningsfixerat papper eller tvåsidigt papper Rekommenderade pappersformat och -typer Tjockt papper Kuvert Fylla på toner Skicka fax och skannade dokument när tonern är slut Kassering av förbrukad toner Felsökning Indikatorer När en indikator för tangenten [Kontrollera status] lyser Panelsignal Problem med att använda maskinen När meddelanden visas på kontrollpanelen Meddelanden som visas vid användning av kopierings-/dokumentserverfunktionen Meddelanden som visas vid användning av faxfunktionen Meddelanden som visas vid användning av skrivarfunktionen Meddelanden som visas vid användning av skannerfunktionen När meddelanden visas på din datorskärm Meddelanden som visas vid användning av skannerfunktionen

7 11. Bilaga Varumärken INDEX

8 Så här läser du handböckerna Symboler i handboken Den här handboken använder följande symboler: Anger punkter som kräver din uppmärksamhet när du använder maskinen och förklarar troliga orsaker till felmatat papper, skadade original eller förlorad data. Var noga med att läsa förklaringarna. Anger kompletterande förklaringar till maskinens funktioner och anvisningar om hur användarfel ska lösas. Denna symbol står i slutet av avsnitten. Den anger var du kan hitta mer, relevant information. [ ] Visar namn på de knappar som finns på maskinens display eller kontrollpaneler. Visar att instruktioner finns lagrade i en fil på medföljande CD-ROM-skiva. (huvudsakligen Europa och Asien) (huvudsakligen Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s. 7 "Modellspecifik information". 6

9 Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CXC467 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (främst Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: CODE XXXX -27, V (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: KOD XXXX V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 7

10 Namn på viktiga funktioner I den här handboken har de olika enheterna följande namn: Automatisk dokumentmatare ADF 8

11 1. Det här kan du göra med maskinen Du kan söka en beskrivning efter vad du vill göra. Spara papper BRL059S Utskrift av flersidiga dokument på båda sidor av arken (duplex) Se Kopiator/dokumentserver. Att skriva ut flersidiga dokument och ta emot fax på ett ark (Kombinera (Kopiator/Fax)) Se Kopiator/dokumentserver. Se Fax. Skriver ut mottagna fax på arkets båda sidor (2-sidig utskrift) Se handboken Fax. Konverterar mottagna fax till elektroniska format (papperslös fax) Se Fax. Skicka filer från datorn utan att skriva ut dem (LAN-fax) Se Fax. Kontrollera hur mycket papper som sparas på ([Information]sskärm) Se Komma igång. 9

12 1. Det här kan du göra med maskinen Konvertera enkelt dokument till elektroniska format BQX138S Skicka skannade filer Se handboken Skanner. Skickar URL till mappen där skannade filer är sparade Se handboken Skanner. Lagrar skannade filer i en delad mapp Se handboken Skanner. Lagrar skannade filer på media Se handboken Skanner. Konverterar skickade fax till elektroniska format och skickar dem till en dator Se handboken Fax. Hanterar och använder dokument som har konverterats till elektroniska format (Dokumentserver) Se handboken Kopiator/dokumentserver. 10

13 Registrera mottagare Registrera mottagare BRL060S Använd kontrollpanelen för att registrera mottagare i maskinens Adressbok Se handboken Fax. Se handboken Scan. Använda Web Image Monitor för att registrera mottagare från en dator Se handboken Fax. Ladda ner mottagare som är registrerade i maskinen till LAN-fax-drivrutinens mottagarlista Se handboken Fax. 11

14 1. Det här kan du göra med maskinen Använd maskinen mer effektivt BQX139S Att registrera och använda ofta använda inställningar (Programmera) Se handboken Convenient Functions. Att registrera ofta använda inställningar som initialinställningar (Progr. som standard (Kopiator/Dokumentserver/Fax/Skanner)) Se handboken Convenient Functions. Registrera ofta använda utskriftsinställningar i skrivardrivrutinen Se handboken Print. Ändra initialinställningarna för skrivardrivrutinen till ofta använda utskriftsinställningar Se handboken Print. Skapa genvägar till ofta använda program och webbsidor Se handboken Convenient Functions. Ändra ordningen på ikonerna för funktioner och genvägar Se handboken Convenient Functions. 12

15 Anpassa startsidan Anpassa startsidan Ikonerna för alla funktioner visas på skärmbilden [Startsida]. SV CTL001 Du kan lägga in genvägar till ofta använda program eller webbsidor på din [Startsida]. Programmen och webbsidorna kan öppnas genom att du helt enkelt trycker på genvägsikonerna. Du kan ställa in så att bara ikonerna för de funktioner och genvägar som du använder visas. Du kan ändra ordning på ikonerna för program och genvägar. Mer information om funktionerna på skärmen [Startsida] finns i handboken Getting Started. För information om hur du kan anpassa din [Startsida] se handboken Funktioner. 13

16 1. Det här kan du göra med maskinen Kopiera med hjälp av olika funktioner CMQ002 Du kan förminska eller förstora kopian. Med funktionen Auto förminska/förstora beräknar maskinen automatiskt reproduktionsgraden baserat på originalens format och det papper du har angett. Mer information finns i Handboken kopiator/dokumentserver. Kopieringsfunktioner som Duplex och Kombinera låter dig spara papper genom att kopiera flera sidor på ett enskilt ark. Se Kopiator/dokumentserver. Se Kopiator/dokumentserver. Du kan kopiera på olika typer av papper, som kuvert och OH-film. Se handboken Kopiator/dokumentserver. Du kan sortera kopior. Mer information finns i Handboken kopiator/dokumentserver. 14

17 Skriva ut med olika funktioner Skriva ut med olika funktioner CMQ004 Maskinen kan användas i nätverk och lokala anslutningar. Du kan skicka PDF-filer direkt till maskinen för utskrift utan att öppna ett PDF-program. Se handboken Skrivare. Du kan skriva ut eller radera utskriftsjobb som lagrats på maskinens hårddisk och tidigare skickats från datorer som använder skrivardrivrutinen. Följande typer av utskriftsjobb kan väljas: Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö och Lagrad utskrift. Se handboken Skrivare. Du kan sortera utskrivna papper. Se handboken Print (Skrivare). Du kan skriva ut filer som sparats på en flyttbar minnesenhet och ange utskriftsinställningar som t.ex. utskriftskvalitet och utskriftsformat. Se handboken Skrivare. 15

18 1. Det här kan du göra med maskinen Använda lagrade dokument Filer som är skannade i kopiator-, fax- skrivar- eller skannerläge kan sparas på maskinens hårddisk. Med Web Image Monitor kan du använda din dator för att söka efter, visa, skriva ut, radera och skicka lagrade filer via nätverket. Du kan även ändra utskriftsinställningarna och skriva ut flera dokument (Dokumentserver). CJQ603 Lagrade dokument som skannats i skannerläge kan hämtas till din dator. Med filformatskonverteraren kan du ladda ner dokument lagrade i kopiator-, dokumentserver- eller skrivarläge till din dator. Mer information om hur du använder Dokumentserverfunktionen, finns i Copy/ Document Server. För mer information om Dokumentservern i kopieringsläge, se Copy/ Document Server. Mer information om Dokumentservern i skrivarläge finns i handboken Skrivare. Mer information om Dokumentservern i faxläge finns i handboken Fax. För mer information om Dokumentservern i skannerläge, se handboken Skanner. 16

19 Skicka och ta emot fax utan papper Skicka och ta emot fax utan papper Mottagning Du kan spara och lagra mottagna faxdokument som elektroniska filer i maskinens hårddisk utan att behöva skriva ut dem. CJQ604 Du kan använda Web Image Monitor för att kontrollera, skriva ut, radera, hämta eller ladda ner dokument med din dator (Lagra mottagna dokument). Överföring Se Fax. Du kan skicka ett fax till maskinen från datorn via nätverket (Ethernet eller trådlöst LAN). Maskinen vidarbefordrar sedan faxet via telefonanslutningen (LAN-fax). 17

20 1. Det här kan du göra med maskinen CJQ605 Du skickar ett fax genom att skriva ut det från det Windowsprogram som du arbetar i, väljer LAN-fax som skrivare och anger sedan mottagaren. Du kan också kontrollera bilddata som har skickats. Information om maskininställningar finns i Connecting the Machine/ System Settings. Mer information om hur du använder funktionen finns i handboken Fax. 18

21 Skicka och ta emot fax via internet Skicka och ta emot fax via internet xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx CJQ606 Skicka och ta emot e-post IP-fax Maskinen omvandlar skannade dokument till e-postformat och skickar och tar emot sådan data över internet. För att skicka ett dokument anger du en e-postadress istället för att slå mottagarens telefonnummer (Internetfax och e-postöverföring). Se handboken Fax. Maskinen kan ta emot e-postmeddelanden via Internetfax eller från datorer (Internetfaxmottagning och E-post för utskrift). Se handboken Fax. Maskiner och datorer som är kompatibla med Internetfax och som har e-postadresser kan ta emot e-postmeddelanden via Internetfax. IP-fax-funktionen sänder och tar emot dokument mellan två faxenheter direkt via ett TCP/IPnätverk. Du skickar ett dokument genom att ange en IP-adress eller ett värdnamn istället för faxnummer (sändning av IP-fax). Se handboken Fax. Denna maskin kan ta emot dokument som har skickats via Internetfax (IP-faxmottagning). Se handboken Fax. Med en VoIP-gateway kan maskinen skicka till G3-faxenheter som är anslutna till ett offentligt telefonnät (PSTN). 19

22 1. Det här kan du göra med maskinen Information om maskininställningar finns i Connecting the Machine/ System Settings. 20

23 Använda faxen och skannern i en nätverksmiljö. Använda faxen och skannern i en nätverksmiljö. CJQ607 Du kan skicka skannade filer till angiven adress med e-post (sända skannade filer med e-post). Se handboken Fax. Se handboken Skanner. Du kan skicka skannade filer direkt till mappar (skicka skannade filer med funktionen Skanna till mapp). Se handboken Fax. Se handboken Skanner. Du kan använda maskinen som leveransskanner med leveransprogramvaran ScanRouter *1 (Nätverksskanner). Du kan spara skannade filer i leveransservern eller skicka dem till en mapp i en dator i samma nätverk. Se handboken Scan. Du kan använda WSD (Web Services on Devices) för att skanna filer till en klientdator. Se handboken Skanner. *1 Leveransprogramvaran ScanRouter finns inte längre att köpa. 21

24 1. Det här kan du göra med maskinen Du kan förhindra informationsläckage (Säkerhetsfunktioner) CJQ608 Du kan skydda dokument från obehörig åtkomst och förhindra obehörig kopiering. Du kan styra hur maskinen används och förhindra obehörig ändring av inställningarna. Med hjälp av lösenord kan du hindra obehöriga från att komma åt maskinen via nätverket. Om du vill minimera risken att information läcker ut kan du radera eller kryptera data på hårddisken. Du kan begränsa funktionsanvändningen för varje användare. Se Security Guide. 22

25 Övervaka och ställa in maskinen med hjälp av en dator Övervaka och ställa in maskinen med hjälp av en dator Med Web Image Monitor kan du kontrollera maskinens status och ändra inställningarna. CJQ609 Du kan kontrollera om pappret håller på att ta slut i någon kassett, lägga in uppgifter i Adressboken, göra nätverksinställningar, konfigurera och ändra systeminställningar, hantera jobb, skriva ut jobbhistorik och göra autentiseringsinställningar. Information finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings (Anslut maskinen/ Systeminställningar). Se hjälpen i Web Image Monitor. 23

26 1. Det här kan du göra med maskinen Förebygga obehörig kopiering Du kan skriva ut inbäddade mönster för att förebygga obehörig kopiering. Ingen kopiering Ingen kopiering SV CUL002 Med hjälp av kopieringsfunktionen eller skrivarens drivrutin kan du bädda in ett mönster på det utskrivna dokumentet. Om dokumentet kopieras på en maskin med säkerhetsenhet för kopieringsdata installerad kommer skyddade sidor att bli grå. Det kan minimera risken att sekretessbelagd information kopieras. Skyddade faxmeddelanden blir nedtonade innan de överförs eller lagras. Om ett dokument som har skyddats mot otillåten kopiering kopieras på en maskin med kopieringsskydd, avger maskinen en signal för att ange ett försök till otillåten kopiering. Om dokumentet kopieras på en maskin utan kopieringsskydd blir den dolda texten synlig på kopian för att visa att det är en obehörig kopia. Med hjälp av kopieringsfunktionen eller skrivarens drivrutin kan du bädda in text på det utskrivna dokumentet för att förebygga obehörig kopiering. Om dokumentet kopieras, skannas eller lagras i en dokumentserver med en kopiator eller multifunktionsskrivare visas den inbäddade texten klart på kopian för att motverka obehörig kopiering. Se Handbok för Kopiator/dokumentserver. Se handboken Skrivare. För mer information se Help and Security Guide till din skivares drivrutin. 24

27 2. Komma igång I det här avsnittet beskrivs hur du kommer igång med att använda maskinen. Guide till komponenternas namn och funktioner Maskinens delar Blockera inte maskinens ventiler. Det kan orsaka brand till följd av överhettade interna komponenter. 25

28 2. Komma igång Utsidan: Framifrån CXC ADF Fäll ner dokumentmataren över original som ligger på originalglaset. Om du placerar en bunt original i den automatiska dokumentmataren, matas automatiskt originalen ett i taget. 2. Dokumentmatarens lucka Öppna den här luckan för att avlägsna original som fastnat i dokumentmataren. 3. Spak för att öppna dokumentmatarens lucka Dra i denna spak för att öppna dokumentmatarens lucka. 4. Dokumentmatarens inmatningsfack Placera buntar med original här. 5. Förlängare till ADF-kassetten Dra ut denna när du placerar papper som är längre än A4 i dokumentmatarens inmatningsfack 26

29 Guide till komponenternas namn och funktioner 6. Originalglas Placera originalen med texten nedåt. 7. Lock till originalglaset Öppna locket för att placera original på originalglaset. 8. Dokumentmatarens utmatningsfack Original som har skannats med dokumentmataren matas ut här. 9. Dokumentmatarens ändguide Dra ut denna ändguide för att förhindra att original ramlar ut. 10. Kontrollpanel Se s. 32 "Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel". 11. Ventilationsöppningar Förhindrar överhettning. 12. Utmatningsfack (standard) Kopior, utskrifter och faxmeddelanden levereras här. 13. Frontluckans öppningsknapp Tryck på den här knappen för att öppna frontluckan. 14. Lucka till minnesenhet Minnesenheten och hårddisken installeras inuti. Öppna inte luckan till minnesenheten. 15. Frontlucka Öppna för att komma åt insidan av maskinen och ta bort papper som fastnat. Öppna här för att byta tonerpatron. 16. Nedre papperskassetter (tillval) Fyll på papper här. För mer information, se s. 31 "Guide till maskintillvalens funktioner". 17. Kassett 1 Fyll på papper här. 18. Huvudströmbrytare Huvudströmbrytaren måste vara på för att maskinen ska fungera. Om den är avstängd slår du på den. 19. Spak för att öppna sidoinmatningsfacket Tryck här för att öppna sidoinmatningsfacket. 20. Pappersstopp Dra upp detta stopp så att pappret inte ramlar ut. 21. Sidoinmatningsfack Används för att kopiera eller skriva ut på tjockt papper, OH-film, kuvert eller etikettark (självhäftande etiketter). 27

30 2. Komma igång 22. Förlängare till sidoinmatningsfacket Dra ut förlängningen när du fyller på A4, 8 1 / 2 11 eller papper av större format i sidoinmatningsfacket. 23. Pappersguider När du fyller på papper i sidoinmatningsfacket ska pappret ligga rakt mot pappersguiderna. Utsidan: bakifrån CXC Skåra för handenhet (huvudsakligen Nordamerika) Sätt handenhetens fäste i skåran. 2. Ventilationsöppningar Förhindrar överhettning. 3. Strömkontakt Anslut strömkabeln till maskinen. Sätt i den andra änden i ett eluttag. 4. Spak för att öppna bakre luckan Dra i denna spak för att öppna den bakre luckan. 5. Bakre lucka Öppna för att komma åt insidan av maskinen och ta bort papper som fastnat. 6. Ethernetport Använd en nätverksgränssnittskabel för att ansluta maskinen till ett nätverk. 7. USB-port B Använd en USB-kabel för att ansluta maskinen till en dator. 8. Stöldskydd Anslut en säkerhetskabel för att förhindra stöld. 9. USB-port H (Port ämnad för kundtekniker) Använd inte den här porten. 28

31 Guide till komponenternas namn och funktioner 10. Plats för gränssnittskort (tillval) Här kan gränssnittskort installeras. Sätt i ett trådlöst LAN-gränssnittskort, en filformatkonverterare eller ett IEEE 1284-gränssnittskort. 11. Platser för utbyggnadskort Här kan valfritt SD-kort installeras. Öppna inte luckan. 12. Port för extern telefoni För att ansluta en extern telefon. 13. Telefonlinjeport För att ansluta en telefonlinje. 14. USB-port A Anslut externa enheter som en kortautentiseringsenhet. Insidan: Framifrån 1 2 CXC Tonerpatron Dra ut tonerpatronen och ta bort papper som har fastnat. Meddelanden visas på skärmen när tonerpatronen måste bytas, eller när en ny behöver förberedas. För mer information om de meddelanden som visas på skärmen när förbrukningsartiklar måste bytas, se handboken Underhåll och specifikationer. När du tar bort papper som har fastnat drar du ut tonerpatronen tillsammans med trumenheten. Om du bara vill dra ut tonerpatronen drar du ner spaken på höger sida om tonerpatronen och drar sedan ut patronen. 2. Trumenhet Meddelanden visas på skärmen när trumenheten måste bytas, eller när en ny trumenhet behöver förberedas. För mer information om de meddelanden som visas på skärmen när förbrukningsartiklar måste bytas, se handboken Underhåll och specifikationer. 29

32 2. Komma igång Insida: bakifrån 1 CXC Fixeringsenhet Dra ut fixeringsenheten och ta bort papper som har fastnat. Meddelanden visas på skärmen när fixeringsenheten måste bytas, eller när en ny fixeringsenhet behöver förberedas. För mer information om de meddelanden som visas på skärmen när förbrukningsartiklar måste bytas, se handboken Underhåll och specifikationer. Fixeringsenhet ingår i underhållskitet. 30

33 Guide till maskintillvalens funktioner Guide till maskintillvalens funktioner Guide till maskinens externa tillvals funktioner 2 1 CXC Nedre papperskassetter Du kan ansluta två nedre papperskassetter. Det finns två typer av kassetter som rymmer upp till 250 respektive 500 ark. Dessa kassetter kan kombineras på olika sätt. 2. Telefonlur (huvudsakligen Nordamerika) Används som en mottagare. Används för manuell uppringning och uppringning i högtalarläge. Luren gör även att du kan använda maskinen som telefon. 31

34 2. Komma igång Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel Bilden visar maskinens kontrollpanel med alla tillval installerade SV CXC Tangenten [Startsida] Tryck om du vill gå till skärmbilden [Startsida]. För mer information, se s. 36 "Hur du använder [Startsidan]". 2. Funktionstangenter Funktionstangenterna har inga förinprogrammerade funktioner. Du kan programmera in ofta använda funktioner, program och webbsidor. Information finns i Getting Started. 3. Display Visar tangenter för respektive funktion, driftstatus eller meddelanden. Se Getting Started. 4. [Återställ] Tryck på den här tangenten för att nollställa aktuella inställningar. 5. [Programmera]-tangent (Kopiator-, Dokumentserver-, Fax- och Skannerläge) Tryck här för att registrera inställningar som används ofta eller för att återställa en registrerad inställning. Se Convenient Functions. 32

35 Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel Tryck på den här tangenten för att programmera standardinställningar för startskärmen när lägen har nollställts eller återställts eller omedelbart efter att du har tryckt på huvudströmknappen. Se handboken Funktioner. 6. Huvudströmsindikator Huvudströmsindikatorn tänds när du slår på strömbrytaren. 7. [Energibesparing] Tryck för att växla till och från viloläge. Se Getting Started [Energibesparing] långsamt. 8. Tangenten [Logga in/logga ut] Tryck för att logga in eller ut. 9. Tangenten [Användarverktyg/Räknare] Användarverktyg. När maskinen är i viloläge blinkar tangenten Tryck för att ändra standardinställningarna så att de passar dina behov. Se Connecting the Machine/ System Settings. Räkneverk Tryck för att kontrollera eller skriva ut räkneverksställning. Se Maintenance and Specifications. 10. [Förenklad skärm]-tangent Tryck för att växla till förenklad skärm. Se Getting Started. 11. [ ] (Entertangenten) Tryck på tangenten för att bekräfta angivna värden eller poster. 12. [Start] Tryck för att starta kopiering, utskrift, skanning eller sändning. 13. [Radera] Tryck på tangenten för att radera en angiven siffra. 14. [Stopp] Tryck för att stoppa ett pågående jobb, t.ex. skanning, fax eller utskrift. 15. Siffertangenter Används för att ange antal kopior, faxnummer och information för den valda funktionen. 16. Indikator för mottaget fax, kommunikationsindikator, indikator för konfidentiell fil Indikator för mottaget fax Lyser konstant medan andra data än personlig korg eller Minneslåst fil tas emot och lagras i faxminnet. Se Fax. Kommunikationsindikator Lyser vid dataöverföring och datamottagning. Indikator för konfidentiell fil Se Fax. Lyser konstant när personlig data tas emot. Blinkar när låst minnesfil tas emot. 33

36 2. Komma igång 17. Tangenten [Kontrollera status] Tryck när du vill kontrollera maskinens systemstatus eller driftstatus för enskilda funktioner och pågående jobb. Du kan även visa jobbhistorik och maskinens underhållsinformation. 18. Indikator för Data in (fax- och skrivarläge) Blinkar när maskinen tar emot utskriftsjobb eller LAN-faxdokument från en dator. Se Fax och Skrivare. 19. Indikator för medieåtkomst Tänds när en minneslagringsenhet sätts in i mediaanslutningen. 20. Mediaanslutningar Här ansluter du ett SD-kort eller USB-minne. 34

37 Ändra displayspråk Ändra displayspråk Du kan välja vilket språk som ska användas på displayen. Standardinställning är engelska. 1. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. CXC Tryck på [ ]. 3. Tryck på språknyckel tills önskat språk visas. 4. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. 35

38 2. Komma igång Hur du använder [Startsidan] Ikonerna för alla funktioner visas på skärmbilden [Startsida]. Du kan lägga in genvägar till ofta använda program och webbsidor på skärmbilden [Startsida]. Ikonerna för de nya genvägarna visas på [Startsidan]. Programmen och webbsidorna kan öppnas genom att du helt enkelt trycker på genvägsikonerna. Du öppnar [Startsidan] genom att trycka på knappen [Startsida] SV CSL [Kopiator] Tryck här när du vill kopiera. Mer information om hur du använder kopieringsfunktionen finns i Copy/ Document Server. 2. [Dokumentserver] Tryck här om du vill spara eller skriva ut dokument på maskinens hårddisk. Mer information om hur du använder Dokumentserverfunktionen, finns i Copy/ Document Server. 3. [Fax] Tryck här när du vill skicka eller ta emot fax. Mer information om hur du använder faxfunktionen finns i Fax. 4. Genvägsikon Du kan lägga in genvägar till program och webbsidor på skärmbilden [Startsida]. För information om hur du registrerar genvägar, se Funktioner. Programnumret visas längst ner på genvägsikonen. 36

39 Hur du använder [Startsidan] 5. Startsida Du kan lägga in en bild på skärmbilden [Startsida], till exempel företagets logotyp. Instruktioner för hur du ändrar bild på startsidan finns i Convenient Functions. 6. [Skrivare] Tryck här när du vill ställa in så att du kan använda maskinen som skrivare. Mer information om hur du anger inställningar för att kunna använda skrivarfunktionen finns i Print. 7. [Skanner] Tryck här om du vill skanna original och spara bilderna som filer. Mer information om hur du använder skannerfunktionen finns i Scan. 8. [Webbläsare] 9. / Tryck här om du vill öppna webbsidor. Mer information om hur du använder webbläsarfunktionen finns i Convenient Functions. Används för att bläddra mellan sidor när alla ikoner inte får plats på bara en sida. När en inbyggd programvara är installerad visas en funktionsikon för programmet på [Startsidan]. Du kan byta plats på ikoner. Mer information finns i Funktioner. På den förenklade skärmen visas tre ikoner på varje sida. Bokstäver och tangenter visas i ett större format för enklare användning. På standardskärmen visas sex ikoner per sida. Mer information finns i handboken Komma igång. Lägga till ikoner på [Startsidan] Med webbläsarfuntkionen kan du lägga till genvägar till program som lagras i kopiator-, fax- eller skannerläget, eller till webbsidor som ligger under Favoriter. Du kan även granska ikoner för funktioner och integrerade program som du tagit bort från [Startsidan]. Genvägar till program som lagras i dokumentserverläge kan inte registreras till [Startsida]. Genvägar med namn på max 32 tecken kan visas på en standardskärm. Om namnet på genvägen överstiger 32 tecken kommer det 32:a tecknet ersättas med "...". På en förenklad skärm kan endast 30 tecken visas. Om namnet på genvägen överstiger 30 tecken kommer det 30:e tecknet ersättas med "...". Mer information om programmering finns i s. 42 "Lägga till funktioner i ett program". Mer information om hur du lägger till webbsidor i Favoriter finns i Convenient Functions. Genvägar till webbsidor som lagts till under Favorit per användare kan inte registreras på [Startsidan]. Lägg till webbsidor i Vanliga favoriter för att kunna lägga till genvägar. Mer information om olika typer av Favoriter finns i Convenient Functions. 37

40 2. Komma igång Mer information om att lägga till genvägar med hjälp av [Program] finns i Convenient Functions. Du kan lägga till upp till 72 funktions- och genvägsikoner. Radera oanvända ikoner om gränsen är uppnådd. Mer information finns i Funktioner. Du kan byta plats på ikoner. Mer information finns i Funktioner. Lägga till ikoner på [Startsidan] med Web Image Monitor 1. Starta Web Image Monitor. Information finns i Anslut maskinen/systeminställningar. 2. Logga in på Web Image Monitor som administratör. Information finns i Säkerhetsguide. 3. Peka på [Enhetshantering] och klicka sedan på [Hantering av startsida]. 4. Klicka på [Redigera ikoner]. 5. Peka på [ Ikon kan läggas till.] på den plats där du vill lägga till och klicka sedan på [ Lägg till]. 6. Välj den funktions- eller genvägsikon du vill lägga till. 7. Klicka fyra gånger på [OK]. Lägga till ikoner på [Startsidan] med Användarverktyg Så här gör du för att skapa en genväg till ett kopieringsprogram på [Startsidan]. 1. Lägg till ett program. 2. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. CXC251 38

41 Hur du använder [Startsidan] 3. Tryck på [Redigera startsida]. 4. Tryck på [Lägg till ikon]. 5. Tryck på [Välj ikon att lägga till]. 6. Tryck på [Program]. 39

42 2. Komma igång 7. Tryck på [Kopieringsprogram]. 8. Markera det program du vill lägga till. 9. Tryck på [Välj mottagare]. 10. Välj en plats där [Tom] visas. 40

43 Hur du använder [Startsidan] 11. Tryck på [Avsluta]. 12. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. Tryck på [ ] i det övre högra hörnet på skärmen [Välj mottagare] för att kontrollera läget på den förenklade skärmen. 41

44 2. Komma igång Lägga till funktioner i ett program Hur många programmeringar som kan göras beror på funktionerna. Kopiator: 25 program Dokumentserver: 25 program Fax: 100 program Skanner: 25 program Följande inställningar kan läggas till i program: Kopiator: Densitet, papperskassett, Orig. (Inställningar för original), Auto förminska/förstora, Förmin/Först (Förminska/Förstora), Andra funktioner (Andra funktioner) (med undantag för Användarnamn, Filnamn och Lösenord i Lagra fil), antal kopior Dokumentserver (på den första utskriftsskärmen): Fax: 2-sidig: Boktyp, 2-sidig: Blocktyp, Andra funktioner (Andra funktioner), antal utskrifter Överföringstyp, minnesöverföring/direktöverföring, Välj mottagare från adressboken (med undantag för mappmottagare), Manuell inmatning, Rapport, överf.status, Skicka inställningar (förutom Avsändarnamn, Ämne och Användarnamn, Filnamn och Lösenord i Lagra fil) Skanner: Original, Skicka inställningar (med undantag för Säkerhetsinställn. i Filtyp, Filnamn, Avsändarnamn och Användarnamn, Filnamn och Lösenord i Lagra fil) Det här avsnittet visar hur du lägger till funktioner i ett program, kopiatorfunktionen fungerar som exempel. 1. Tryck på knappen [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Kopiator] på [Startsidan]. CXC Redigera kopieringsinställningarna så att alla funktioner du vill ha lagrade i ett program är valda. 42

45 Lägga till funktioner i ett program 3. Tryck på [Programmera]. 4. Tryck på [Program]. CXC Tryck på programnumret du vill lägga till. 6. Ange programnamn. 7. Tryck på [OK]. 8. Tryck på [Avsluta] två gånger. Hur många tecken som får anges i programnamnet varierar utifrån funktion enligt följande: Kopiator: 34 tecken Dokumentserver: 34 tecken Fax: 20 tecken Skanner: 34 tecken När ett angivet program registrerats som standard blir dess värden standardinställningar som visas utan att du trycker på [Programmera] när lägen raderas eller återställs och efter att maskinen startas. Se handboken Funktioner. När kassetten du angett i ett program är tom, och om det finns mer än en papperskassett som innehåller samma pappersformat, kommer den papperskassett som prioriterats i [Kassettprioritet: Kopiator] eller [Kassettprioritet: fax] under fliken [Kassettpprinställningar] att väljas först. Mer information finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings (Anslut maskinen/ Systeminställningar). 43

46 2. Komma igång Mottagare som finns registrerade i maskines adressbok kan registreras till ett program i skannerläge. Mottagare kan endast registreras till en programmering i skannerläge när [Inkludera mottagare] är valt under [Programmera inställningar för mottagare] i [Skannerinställningar]. För mer information om inställningen, se handboken Skanner. Mappmottagare som har skyddskoder kan inte registreras i ett program i skannerläge. Program raderas inte när du slår av strömmen eller trycker på [Återställ] om inte programmet raderas eller skrivs över med avsikt. Programnummer med intill sig har redan inställningar gjorda. Program kan läggas till på [Startsidan] och enkelt hämtas fram. Mer information finns i handboken Funktioner and s. 37 "Lägga till ikoner på [Startsidan]". Genvägar till program som lagras i dokumentserverläge kan inte registreras till [Startsida]. Exempel på program Kopieringsläge Programmera namn Ekonomikopiering Miniatyrkopia Programbeskrivning Ange [Komb. 2 sidor] under [Kombinera] i [Andra funktioner]. Ange [Kombin. 1 sida] under [Kombinera] i [Andra funktioner]. Effekt Du kan spara på papper och toner. Du kan kopiera upp till fyra sidor på ett ark, så att du kan spara papper. Skannerläge Programmera namn Enkel pdf-skanning Högkomprimerad PDF-skanning Programbeskrivning På [Skicka inställningar], välj [Fullfärg] under [Typ av original] och välj [PDF] under [Filtyp]. På [Skicka inställningar], välj [Fullfärg] under [Typ av original] och [PDF, Hög kompr.] under [Filtyp]. Effekt Du kan effektivt skanna dokument. Du kan komprimera datastorleken för skannade dokument så att du kan skicka och lagra dem. 44

47 Lägga till funktioner i ett program Programmera namn Långtidslagrad skanning Skanning av digital signatur Dela fil inför skanning Högupplöst skanning Skanning av dokumentbuntar Programbeskrivning Välj [PDF/A] under [Filtyp] i [Skicka inställningar]. Ange [PDF], [PDF, Hög kompr.] eller [PDF/A] under [Filtyp] i [Skicka inställningar] och ange även [Digital signatur]. Ange [Dela] i [Skicka inställningar]. Ange inställningar för att spara skannad information i TIFF-format. Ange även en högre upplösning under [Upplösning] i [Skicka inställningar]. Ange [Bunt] i [Skicka inställningar]. Effekt Det är enkelt att digitalisera dokument till "PDF/A"-format, som är lämpligt för dokument som ska sparas länge. Du kan lägga till en digital signatur på viktiga dokument, som avtal, så att eventuella försök att ändra uppgifter kan identifieras. Du kan skanna ett flersidigt original som en enda fil genom att separera det i grupper om ett visst antal sidor. Skannade dokument behåller det mesta av detaljerna från originalen och storleken på informationen kan vara väldigt omfattande. Du kan tillämpa multipla skanningar på ett stort antal original och skicka de skannade originalen. Faxläge Programmera namn Faxmeddelande om sändresultat Faxa på angiven tid Skicka fax avdelningsvis Programbeskrivning Välj [Förhandsgranska] och ange [Överföringsres. för epost] i [Skicka inställningar]. Ange [Skicka senare] i [Skicka inställningar]. Ange [Skriv ut faxrubrik] under [Inställningar för alternativ] i [Skicka inställningar]. Effekt Du kan kontrollera om överföringsinställningarna är rätt både före och efter sändning. Du kan skicka ett fax vid en angiven tidpunkt. Den här inställningen kan användas om mottagaren anger adresser för vidarebefordring utifrån avsändare. 45

48 2. Komma igång Beroende på vilka tillval som installerats kan vissa funktioner inte läggas till. Mer information finns i handboken Komma igång. Programnamnen ovan är bara exempel. Du kan namnge programmen utifrån dina intentioner. Beroende på dina företagsuppgifter eller på vilka dokumenttyper som ska skannas kan du inte rekommenderas att lägga till program. 46

49 Slå av/på strömmen Slå av/på strömmen Huvudströmbrytaren sitter på maskinens framsida. När den är påslagen är huvudströmmen på och indikatorn på höger sida av kontrollpanelen lyser. När den är avslagen är huvudströmmen av och indikatorn på höger sida av kontrollpanelen släcks. Då är maskinens ström bruten. Faxfiler i minnet kan gå förlorade om du slår av huvudströmmen. Använd endast den här strömbrytaren när det verkligen behövs. Slå på huvudströmmen Stäng inte av huvudströmbrytaren omedelbart efter att ha satt på den. Om du gör det kan hårddisken eller minnet skadas, vilket leder till funktionsfel. 1. Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. 2. Tryck på huvudströmbrytaren. Huvudströmindikatorn tänds. CXC443 Slå av huvudströmmen Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. När du har slagit av maskinens ström väntar du minst några sekunder innan du slår på den igen. 47

50 2. Komma igång Innan du kopplar ur strömkabeln ska du slå av huvudströmbrytaren och se till att huvudströmsindikatorn släcks. Om du inte gör det kan hårddisken eller minnet skadas, vilket kan leda till funktionsfel. Stäng inte av strömmen när maskinen används. Om du gör det kan hårddisken eller minnet skadas, vilket leder till funktionsfel. Håll inte nere huvudströmbrytaren när du slår av huvudströmmen. Om du gör det tvingas strömförsörjningen att slå av och det kan skada hårddisken och/eller minnet och orsaka funktionsstörningar. 1. Tryck på huvudströmbrytaren. Huvudströmsindikatorn slocknar. 48

51 När autentiseringsfönstret visas När autentiseringsfönstret visas Om Grundläggande autentisering, Autentisering av Windows, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver har aktiverats, visas autentiseringsfönstret på displayen. Maskinen blir endast tillgänglig att använda efter att du har angivit ditt Användarnamn och Lösenord. Om Autentisering av användarkod är aktiverat kan du inte använda maskinen förrän du har angivit en Användarkod. När du kan använda maskinen kan man säga att du är inloggad. När du inte längre har användarstatus kan man säga att du har loggat ut. Om du har loggat in på maskinen måste du se till att att logga ut dig igen för att förhindra obehörig användning. Fråga administratören om Användarnamn, Lösenord och Användarkod. Mer information om användarautentisering finns i Säkerhetsguide. Användarkoden som ska anges vid Autentisering av användarkod är det numeriska värde som angetts i Adressboken som "Användarkod". Autentisering av användarkod Använda kontrollpanelen Det här avsnittet förklarar hur du loggar in på maskinen via kontrollpanelen när Autentisering av användarkod är aktiverad. Om Autentisering av användarkod är aktivt visas en skärm som uppmanar dig att ange en Användarkod. 1. Ange en Användarkod (upp till åtta siffror) och tryck sedan på [OK]. Logga in från kontrollpanelen Det här avsnittet förklarar hur du loggar in på maskinen när Grundläggande autentisering, Windowsautentisering, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver är inställt. 49

52 2. Komma igång 1. Tryck på [Logga in]. 2. Ange ett Användarnamn och tryck sedan på [OK]. 3. Ange ett Lösenord och tryck sedan på [OK]. När användaren är autentiserad visas skärmen för den funktion du använder. Logga ut via kontrollpanelen Det här avsnittet förklarar hur du loggar ut när Grundläggande autentisering, Autentisering av Windows, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver är inställt. För att förhindra att maskinen används av obehöriga, bör du alltid logga ut när du slutar använda maskinen. 1. Tryck på tangenten [Logga in/logga ut]. 2. Tryck på [Ja]. CXC476 50

53 Placera original Placera original Placera original på originalglaset Rör inte vid gånggärnen och originalglaset när du sänker dokumentmataren. Du kan skada dig om din hand eller dina fingrar kläms. Lyft inte ADF-enheten med kraft. Om så sker kan ADF-enhetens lucka öppnas eller skadas. 1. Lyft dokumentmatarenheten. 2. Placera originalet med texten ner mot originalglaset. Originalet ska placeras mot det bakre vänstra hörnet. Börja med första sidan som ska skannas. 1 CXC Positionsmarkering 3. Sänk dokumentmataren. Placera original i den automatiska dokumentmataren Var noga med att inte ladda originalet slarvigt. Det kan få maskinen att visa ett meddelande om felmatning. Var också noga med att inte placera original eller andra objekt på den övre luckan. Annars kan det bli fel på maskinen. 1. Justera originalguiderna enligt originalformat. 2. Placera originalen i rät vinkel och med texten uppåt i dokumentmataren. Placera inte fler original än till gränsmarkeringen. Första sidan ska ligga överst. 51

54 2. Komma igång Vid placering av original som är längre än A4 eller 8 1 / 2 11, ska du dra ut förlängningarna. 2 1 CXC Gränsmarkering *1 2. Originalguider *1 Beroende på vilken modell du använder så kan etiketten avvika i utseende. Båda etiketterna visar en övre gräns. Placera original så att dess trave inte överstiger den övre gränsen. CXC999 52

55 3. Kopiator Det här kapitlet beskriver vanliga kopiatorfunktioner och användningsområden. Mer information finns i handboken Copy/ Document Server på medföljande CD-ROM-skiva. Grundinstruktioner Du kopierar original genom att placera dem på originalglaset eller i dokumentmataren. På originalglaset lägger du på den första sidan som ska kopieras först. I dokumentmataren lägger du i originalen så att den första sidan ligger överst. För information om hur du placerar originalet på originalglaset, se s. 51 "Placera original på originalglaset". För information om hur du placerar original i dokumentmataren, se s. 51 "Placera original i den automatiska dokumentmataren". Om du kopierar på annat papper än vanligt papper anger du papperstyp i Användarverktyg utifrån vilken vikt pappret du använder har. Mer information finns i handboken Connecting the Machine/ System Settings (Anslut maskinen/systeminställningar). I det följande förklaras hur det går till att kopiera på papper vars format och riktning exakt matchar originalets. 1. Tryck på knappen [Startsida] längst upp till vänster på kontrollpanelen och tryck sedan på ikonen [Kopiator] på [Startsida]. CXC Kontrollera att inga tidigare inställningar finns kvar. Om tidigare inställningar ligger kvar trycker du på [Återställ]. 3. Placera originalen. 4. Gör önskade inställningar. 5. Ange antalet kopior med siffertangenterna. Det maximala kopieantalet som kan anges är Välj papperskassett. 53

56 3. Kopiator 7. Tryck på [Start]. När du lägger original på originalglaset trycker du på [ ] när originalen har lästs in. Några funktioner som t.ex. buntläge kan kräva att du trycker på [ ] vid placering av original i dokumentmataren. Följ instruktionerna som visas på skärmen. 8. När du har kopierat färdigt trycker du på [Återställ] så att alla inställningar återställs. 54

57 Förminska eller förstora original Förminska eller förstora original Det här avsnittet beskriver de metoder som finns för att förminska eller förstora bilder genom att ange proportionerna för reproduktion eller ett pappersformat. Utgångspunkt Utgångspunkten för förminskning/förstoring varierar beroende på hur originalet skannas. När originalet placeras på originalglaset kommer det övre vänstra hörnet att vara utgångspunkt. När det placeras i dokumentmataren kommer det nedre vänstra hörnet att vara utgångspunkt. Placera originalet på originalglaset Placera originalet i dokumentmataren CKN005 CXC007 Förvald Förminska/Förstora Den här funktionen gör det möjligt för dig att förminska eller förstora bilder genom att välja förinställda proportioner. 55

58 3. Kopiator CKN Tryck på [Förmin/Först ]. 2. Välj en proportion och tryck på [OK]. 3. Välj papperskassett. 4. Lägg i originalen och tryck på [Start]. Zoom Du kan ange reproduktionsproportionerna i steg om 1%. CKN007 56

59 Förminska eller förstora original För att ante en reproduktionsgrad ska du mata in graden med siffertangenterna eller ange graden med [ ] eller [ ]. Det här avsnittet beskriver hur man matar in förhållandet med siffertangenterna. 1. Tryck på [Förmin/Först ]. 2. Tryck på [Förstoringsgrad]. 3. Skriv in önskad grad med siffertangenterna och tryck sedan på [ ]. 4. Tryck på [OK] två gånger. 5. Välj papperskassett. 6. Lägg i originalen och tryck på [Start]. Auto förm/förstor Maskinen räknar automatiskt ut reproduktionsgraden baserat på originalformat och det papper som du angett. Maskinen roterar, förstorar eller förminskar bilden på originalbilen så att de passar in på pappret. CKN008 57

60 3. Kopiator Om du väljer reproduktionsgrad efter att ha tryckt på [Auto förm/förstor] avbryts [Auto förm/ förstor] och bilden kan inte roteras automatiskt. Detta är användbart om du vill kopiera original av olika format till papper med samma format. Om riktningen som ditt original är placerat i skiljer sig från riktningen på pappret du kopierar till så kommer maskinen att rotera originalbilden med 90 grader och passa in den till kopieringspappret (Rotera kopia). För att till exempel förminska ett A4-original så att det får plats på ett papper i A5-format, anger du A4 för originalets format och riktning, väljer en papperskassett som innehåller papper i A5 och trycker på [Auto förminska/förstora]. Bilden roteras automatiskt. Mer information om hur man roterar kopior finns i handboken Copy/ Document Server. 1. Tryck på [Orig.]. 2. Tryck på [Originalets riktning]. 3. Välj originalriktning, och klicka sedan på [OK]. 4. Tryck på [Originalets format]. 5. Ange originalformat och tryck sedan på [OK] två gånger. 6. Tryck på [Auto förminska/förstora]. 7. Välj papperskassett. 8. Lägg i originalen och tryck på [Start]. 58

61 Duplexkopiering Duplexkopiering Kopierar två 1-sidiga ark eller ett 2-sidigt ark till ett 2-sidigt ark. Under kopiering flyttas bilden för att möjliggöra en bindningsmarginal. CKN009 Det finns två typer av duplex. 1-sidigt 2-sidigt 2-sidigt Kopierar två 1-sidiga ark på ett 2-sidigt ark. 2-sidigt Kopierar ett 2-sidigt ark på ett annat 2-sidigt ark. Den färdiga kopian kommer att variera beroende på i vilken riktning du placerade dina original ( eller ). Originalriktning och färdiga kopior Om du vill kopiera på båda sidorna av pappret väljer du riktning på original och kopia utifrån hur du vill att kopian ska se ut. Original Placering av original Originalets riktning Riktning (Orientation) Kopiator Boktyp Blocktyp 59

62 3. Kopiator Original Placering av original Originalets riktning Riktning (Orientation) Kopiator Boktyp Blocktyp 1. Tryck på [Andra funktioner]. 2. Tryck på [Duplex]. 3. Välj [1-sidigt 2-sidigt] eller [2-sidigt 2-sidigt] beroende på hur du vill att dokumentet ska skrivas ut. För att ändra riktning på originalet eller kopian, tryck på [Riktning]. 4. Tryck på [OK] två gånger. 5. Placera originalen. 6. Tryck på [Orig.]. 60

63 Duplexkopiering 7. Tryck på [Originalets riktning]. 8. Välj originalriktning och klicka på [OK] två gånger. 9. Välj papperskassett. 10. Tryck på [Start]. Ange originalets och kopians riktning Markera riktning för original och kopior om originalet är tvåsidigt eller om du vill kopiera till båda sidor av pappret. Boktyp Blocktyp CKN011 CKN Tryck på [Riktning]. 61

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning För information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Läs avsnittet

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Skriv ut Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post...

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post... Snabbguide Innehåll Kopierar...5 Göra kopior...5 Göra en snabbkopia...5 Kopiera med den automatiska dokumentmataren...5 Kopiera med skannerglaset...5 Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Läs avsnittet

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...6 Inledning... 6 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning DX-C200 Bruksanvisning Användarhandbok 1 Översikt över maskinen 2 Komma igång 3 Använda skrivarfunktionen 4 Använda kopiatorfunktionen 5 Använda skannerfunktionen 6 Använda faxfunktionen 7 Konfigurera

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs avsnittet Säkerhetsinformation i

Läs mer

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning Fax Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax på datorn Bilaga Läs noggrant

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Det här kan du göra med maskinen. 2. Komma igång

INNEHÅLL. 1. Det här kan du göra med maskinen. 2. Komma igång Användarhandbok INNEHÅLL Så här läser du handböckerna...7 Symboler i handboken...7 Modellspecifik information... 8 Namn på viktiga enheter... 9 1. Det här kan du göra med maskinen Söka efter vad du vill

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Utskrift. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Utskrift. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Utskrift Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning För information som inte finns i den här

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Lasermultifunkt ionsskrivare

Lasermultifunkt ionsskrivare Lasermultifunkt ionsskrivare Snabbguide Kopiera Göra en snabbkopia 3 Från skrivarens kontrollpanel, tryck på. 4 Om du har lagt dokumentet på skannerglaset trycker du på Finish the Job (Avsluta jobbet)

Läs mer

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start.

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 multifunktionsskrivare Så här kopierar du. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger. Tryck på på kontrollpanelen

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer

Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Så här kopierar du Tjänster Hem Jobbstatus Pekskärm Start Rensa allt Stopp. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet

Läs mer

Bruksanvisning Säkerhetsguide

Bruksanvisning Säkerhetsguide Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning Säkerhetsguide INNEHÅLL 1. Komma igång Innan du konfigurerar

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Läs avsnittet

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST SKÄRMEN - Här visas vilka funktioner som finns tillgängliga på maskinen samt allmän information. ÅTERSTÄLL ALLT - Återställer funktioner till grundinställningar PAUS - Avbryter pågående jobb START - Startar

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna original Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera maskinen

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer