Bruksanvisning Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Användarhandbok"

Transkript

1 För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok

2

3 INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning... 5 Förbjudet enligt lag... 5 Friskrivningsklausul... 5 Modellspecifik information... 6 Maskinens delar... 7 Utsida... 7 Insidan...8 Kontrollpanel... 9 Installera drivrutin och program...11 Snabbinstallation Uppgradera eller ta bort skrivardrivrutinen...11 InstalleraSmart Organizing Monitor Inledande konfiguration Vad ärsmart Organizing Monitor? Fylla på papper Papperstyper som stöds...15 Ej rekommenderade papperstyper...16 Utskriftsområde...17 Fylla på papper...20 Ange pappersformat och papparstyp med hjälp av kontrollpanelen...22 Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor Placering av original Om original Placera original på originalglaset Placera original i den automatiska dokumentmataren Skriva ut dokument Grundläggande funktion Skriva ut på arkets båda sidor...30 Avbryta ett utskriftsjobb Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Forsätta skriva ut med felmatchande papper

4 Återställa utskriftsjobbet Kopiera original Kopiatorskärm Grundläggande funktion Avbryta en kopia Förstora eller förmiska kopior...38 Ange förminska/förstora...39 Kombinera flera sidor Ange kombinering Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida av ett pappersark Kopiera ett ID-kort Skriva ut dubbelsidiga kopior Ange dubbelsidig kopia...46 Ange skanningsinställningar...49 Justera bilddensiteten...49 Välja lämplig dokumenttyp för originalet Skanna från en dator Grundläggande funktioner...51 TWAIN-skanning Grundläggande funktioner för WIA-skanning Skicka och ta emot ett fax Faxskärm...53 Ställa in datum och tid Infoga tecken...55 Registera faxmottagare Registrera faxmottagare...56 Ändra eller ta bort faxmottagare...57 Konfigurera faxmottagare med Smart Organizing Monitor Skicka ett fax...59 Ange överföringsläge...59 Grundläggande funktion för att skicka ett fax Ange faxmottagare...62 Användbara överföringsfunktioner

5 Ange skaninställningar Ta emot ett fax Välja mottagningsläge Faxrelaterade listor och rapporter Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Grundläggande funktion Inställningar för kopiatorfunktioner...76 Inställningar för faxfunktioner...78 Inställningar för adressbok Systeminställningar...85 Skriva ut listor/rapporter...90 Skriva ut konfigurationssidan Rapporttyp...90 Inställningar för skrivarfunktioner Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Kontrollera systeminformationen...93 Kontrollera statusinformationen Skriva ut konfigurationssidan Konfigurera maskininställningarna Flikinställningar...95 Updatera firmware Underhålla maskinen Byta skrivarpatron Försiktighetsåtgärder vid rengöring...99 Rengöra maskinens insida Rengöring av originalglaset Rengöring av den automatiska dokumentmataren Felsökning Vanliga problem Problem med pappersmatning Ta bort papper som fastnat Ta bort skanningar som fastnat Problem med utskriftskvaliteten

6 Kontrollera maskinens status Problem med att skriva ut Utskriftsposition överensstämmer inte med bildskärmsposition Problem med att kopiera Problem med att skanna Problem med fax Fel- och statusmeddelanden på kontrollpanelen Meddelanden på skärmen Fel- och statusmeddelanden visas påsmart Organizing Monitor Bilaga Anmärkningar gällande toner Flytta och transportera skrivaren Avfallshantering Eventuella frågor Förbrukningsartiklar Skrivarpatron Specifikationer för maskinen Allmän funktion Specifikationer Specifikationer för skrivarfunktioner Specifikationer för kopieringsfunktioner Specifikationer för skannerfunktioner Specifikationer för faxfunktioner Varumärken INDEX

7 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas Inledning Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om drift och användning av den här maskinen. För din egen säkerhet, läs den här handboken noga innan du använder maskinen. Förvara handboken lättillgängligt för framtida referens. Förbjudet enligt lag Kopiera inte eller skriv ut något som har kopieringsförbud. Kopiering eller utskrift av följande är i allmänhet förbjudet. sedlar, skattemärken, obligationer, aktiebevis, bank- och postväxlar, checkar, pass, körkort. Föregående lista är bara ett exempel och inte allomfattande. Vi påtar oss inget ansvar för att den är fullständig eller exakt. Om du har frågor när det gäller den lagliga rätten att kopiera eller skriva ut vissa artiklar, tala med din advokat. Friskrivningsklausul Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. För bästa möjliga utskriftskvalitet rekommenderar tillverkaren att du använder tillverkarens egen originaltoner. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa bilder eller förklaringar i den här handboken kan skilja sig från din produkt beroende på förbättringar eller uppdateringar av produkten. 5

8 1. Översikt över maskinen Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CHZ966 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (huvudsakligen Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: KOD XXXX -22, V (huvudsakligen Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: CODE XXXX -11, V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 6

9 Maskinens delar Maskinens delar I det här avsnittet beskrivs de olika delarna på maskinens front och högra sida samt dess funktioner. Utsida CHZ Kontrollpanel Innehåller skärm och tangenter för maskinstyrning. 2. ADF-lucka Öppna den här luckan för att avlägsna original som fastnat i dokumentmataren. 3. ADF:ens papperskassett (inmatning) Placera buntar med original här. De matas in automatiskt. Denna kassett kan innehålla max 15 pappersark. 4. Förlängning till den automatiska dokumentmataren Dra ut denna förlängning för placering av originalen. 5. Kassett Denna kassett kan innehålla max 50 pappersark. 6. Originalglas Placera original här, ark för ark. 7. Lucka för papperskassetten Öppna denna lucka och dra ut papperskassetten för påfyllning av papper. 7

10 1. Översikt över maskinen 8. Förlängning till utmatningsfack Dra ut denna förlängning för placering av utmatningspapper. 9. Frontlucka Öppna denna lucka för att dra ut utmatningsfacket före utskrift. 10. Underhållslucka Öppna denna lucka för att ersätta förbrukningsartiklar eller ta bort ett papper som fastnat. 11. Automatisk dokumentmatare (Originalglasets lock) Den automatiska dokumentmataren (ADF) är integrerad med originalglasets lock. Öppna denna lucka för att placera dokument på originalglaset. 12. Förlängning till utmatningsfack Dra ut denna förlängning för placering av originalen. 13. USB-port Använd denna port för att ansluta maskinen till en dator via en USB-kabel. 14. Linje- och TEL-kontakt Övre kontakt: extern telefonkontakt. För att ansluta en extern telefon. Undre kontakt: G3-linje (analog) gränssnittsanslutning. För att ansluta en telefonlinje. 15. Anslutning för strömkabel Anslut strömkabeln till maskinen här. Sätt in den andra änden i ett vägguttag i närheten. 16. Strömbrytare Använd denna för att slå på och stänga av strömmen till skrivaren. Insidan 1 CHZ Skrivarpatron Utbytbar förbrukningsartikel som krävs för att göra utskrifter på papper. Den måste bytas ut efter cirka 2000 utskrifter. För mer information om hur man byter skrivarpatron, se s. 97 "Byta skrivarpatron". 8

11 Maskinens delar Kontrollpanel Den faktiska kontrollpanelen kan skilja sig från bilden nedan beroende på land CHZ [Kopiator/Fax] Använd denna knapp för att växla mellan kopiator- och faxläge. 2. [Kortnummer] Använd denna knapp för att skicka ett fax via ett registrerat kortnummer. 3. [Användarverktyg] Tryck för att visa menyn för inställning av maskinens systeminställningar. 4. [OK] Använd denna knapp för att bekräfta inställningar och inställningsvärden eller för att flytta till nästa menynivå. 5. [Radera/Stopp] Använd denna knapp för att radera eller avbryta pågående utskriftsjobb, dokumentkopiering och överföring/ mottagning av fax. 6. [Start] Använd denna knapp för att starta överföring/mottagning av fax eller kopiering. 7. [Kopiera ID-kort/Högtalarläge] När maskinen är i kopieringsläge, använd denna knapp för att göra en ID-kopia eller för att ändra IDkopieringsinställningarna. När maskinen är i faxläge, använd denna knapp för högtalarläge eller för att avbryta uppringning till en registrerad mottagare. 8. Strömindikator Denna indikator lyser blått när maskinen är påslagen. Den blinkar när ett utskriftsjobb tas emot och medan utskrift, skanning eller överföring/mottagning av fax pågår. 9. Skärm Visar aktuell status och meddelanden. 9

12 1. Översikt över maskinen 10. Varningsindikator Denna indikator lyser rött när maskinen får slut på papper eller förbrukningsmaterial, när pappersinställningarna inte matchar drivrutinsinställningarna eller när andra avvikelser inträffar. Den blinkar långsamt när maskinen börjar få slut på toner. 11. Bläddringstangenter Tryck på dessa tangenter för att flytta markören i respektive riktning. 12. Sifferknappar Använd för att mata in numeriska värden när du anger t.ex. faxnummer och kopieringskvantitet eller skriver in bokstäver för att ange ett namn. 10

13 Installera drivrutin och program Installera drivrutin och program Du kan installera drivrutinen som krävs för den här maskinen med hjälp av medföljande CD-ROM-skiva. De operativsystem som är kompatibla med denna maskins drivrutiner och programvara är: Windows XP/Vista/7 och Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2. Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. Var noga med att koppla bort USB-kabeln och stänga av maskinen innan du påbörjar installationen. Snabbinstallation Använd snabbinstallaion för att installera skrivardrivrutinen, TWAIN-drivrutinen och WIA-drivrutinen från CD-ROM-skivan. 1. Stäng alla program utom den här handboken. 2. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 3. Klicka på [USB Quick Install] i CD-ROM-skivans meny. 4. Följ instruktionerna i installationsguiden. Uppgradera eller ta bort skrivardrivrutinen Uppgradera skrivardrivrutinen 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen för den skrivarmodell som du vill ändra, och klicka sedan på [Skrivaregenskaper]. 3. Klicka på fliken [Avancerat]. 4. Klicka på [Ny drivrutin...] och klicka sedan på [Nästa]. 5. Klicka på [Har disk...]. 6. Klicka [Bläddra...] för att välja plats för skrivardrivrutinen. 7. Klicka på [OK] och ange sedan skrivarmodellen. 8. Klicka på [Nästa]. 9. Klicka på [Slutför]. 11

14 1. Översikt över maskinen 10. Klicka på [OK] för att stänga fönstret skrivaregenskaper. 11. Starta om din dator. Ta bort skrivardrivrutinen 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen för den skrivare som du vill ta bort, och klicka sedan på [Ta bort enhet]. 3. Klicka på [Ja]. 4. Klicka på valfri skrivarikon och klicka sedan på [Egenskaper för skrivarserver]. 5. Gå till fliken [Drivrutiner]. 6. Klicka på knappen [Ändra inställningar för drivrutin] om den visas. 7. Klicka på [Ta bort...]. 8. Välj [Ta bort drivrutin och drivrutinspaketet.] och klicka sedan på [OK]. 9. Klicka på [Ja]. 10. Klicka på [Radera]. 11. Klicka på [OK]. 12. Klicka på [Stäng] för att stänga fönstret för skrivserverns egenskaper. InstalleraSmart Organizing Monitor Smart Organizing Monitor är ett verktyg som låter dig ändra maskininställningar eller titta på maskinens status från din dator. För mer information, se s. 14 "Vad ärsmart Organizing Monitor?". 1. Stäng alla program utom den här handboken. 2. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor] i CD-ROM-skivans meny. 4. Välj önskat språk för Smart Organizing Monitor. 5. Följ instruktionerna i installationsguiden. 12

15 Inledande konfiguration Inledande konfiguration När du aktiverar maskinen för första gången måste du ställa in följande poster. Välj varje inställning med hjälp av [ ], [ ] eller siffertangenterna och tryck sedan på [OK]. [Språk] [Landskod] [År] [Månad] [Dag] [Timme] [Minut] 13

16 1. Översikt över maskinen Vad ärsmart Organizing Monitor? Innan du kan använda det här verktyget måste du installera det på din dator med hjälp av medföljande CD-ROM-skiva. Smart Organizing Monitor har följande funktioner: Visar maskinens status Visar meddelanden om pappersstopp och andra fel. Inställningar för pappersformat och papperstyp Visar tillgängliga inställningar för pappersformat och papperstyp. Skriv ut test- och konfigurationssidor Skriver ut förteckning/rapport över maskinens inställningar och annan information. Ändra systeminställningarna Används för att ändra inställningarna för anpassat pappersformat och andra inställningar på denna maskin. Ändra kortnummer Registrera, ändra eller ta bort inställningar för kortnummer. Förenklad kinesiska kan användas för att ange mottagaren. För mer information om hur du använder Smart Organizing Monitor, se s. 93 "Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor". 14

17 2. Fylla på papper Papperstyper som stöds Pappersformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halvt letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Anpassat pappersformat Följande pappersformat kan användas som anpassat pappersformat: Cirka mm (3,6-8,5 tum) på bredden Cirka mm (5,8-11,7 tum) på längden Papperstyp Normalt papper ( g/m 2 (20-24 lb.)) Återvunnet papper ( g/m 2 (20-24 lb.)) Tunnt papper (60-64 g/m 2 (16 lb.)) Tjockt papper (105 g/m 2 (28 lb.)) Papperskapacitet 50 ark (80 g/m 2, 20 lb.) 15

18 2. Fylla på papper Ej rekommenderade papperstyper Använd inte följande papperstyper: Papper för bläckstråleskrivare Specialpapper för GelJet Böjt, vikt eller skrynkligt papper Rullat eller vridet papper Skrynkligt papper Fuktigt papper Smutsigt eller skadat papper Papper som är så torrt att det alstrar statisk elektricitet Papper som redan skrivits ut på, med undantag för papper med förtryckt brevhuvud. Fel är vanligast när papper som är utskrivet från annan maskin än en laserskrivare används (t.ex. monokroma kopiatorer och färgkopiatorer, bläckstråleskrivare etc.) Specialpapper som t.ex. termopapper och karbonpapper Papper med en vikt som över- eller underskrider gränsvärdet Papper med urskärningar, hål, perforeringar eller relief Självhäftande etikettark där klistersidan inte skyddas Papper med gem eller häftklammer Var noga med att inte röra papperets yta när du fyller på det. Även sådant papper som passar för maskinen kan, om det förvarats fel, orsaka felmatning, dålig utskriftskvalitet eller funktionsfel. 16

19 Utskriftsområde Utskriftsområde Diagrammet nedan visar papprets utskriftsområde. Från skrivardrivrutinen CHZ Utskriftsområde 2. Riktning 3. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) 4. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat och skrivardrivrutinens inställningar. 17

20 2. Fylla på papper Kopiatorfunktion CHZ Utskriftsområde 2. Riktning 3. Cirka 4 mm (0,2 tum) 4. Cirka 3 mm (0,1 tum) Faxfunktion Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat CHZ Utskriftsområde 2. Riktning 18

21 Utskriftsområde 3. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) 4. Cirka 4,2 mm (0,2 tum) Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat. 19

22 2. Fylla på papper Fylla på papper Fyll papperskassetten på maskinens baksida med utskriftspapper. När du fyller på med papper, glöm inte att konfigurera pappersformat och papperstyp. När du skriver ut ett dokument, ange pappersformat och papperstyp i skrivardrivrutinen så att de inställningar som konfigureras när papper fylls på kan användas för utskrift. 1. Öppna locket till papperskassetten och dra ut kassetten. 1 2 CHZ När du har dragit ut papperskassetten, vicka den fram och tillbaka och fäst sedan ena änden vid maskinen. 1 2 CHZ006 20

23 Fylla på papper 3. Bläddra igenom pappersbunten innan du lägger den i kassetten. CBK Skjut pappersguiden utåt på båda sidor och skjut sedan in pappret med utskriftssidan uppåt så långt det går Justera pappersguiden på båda sidor så att den passar papprets bredd. CHZ007 CHZ008 21

24 2. Fylla på papper 6. Öppna frontluckan och kassettens förlängning. CHZ027 Ange pappersformat och papparstyp med hjälp av kontrollpanelen Ange papperstyp 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Systeminställningar] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] om du vill välja [Pprskassettinst.] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Papperstyp] och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja papperstyp och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. 22

25 Fylla på papper Ange standardpappersformat 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Systeminställningar] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] om du vill välja [Pprskassettinst.] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Pappersformat] och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskat pappersformat och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. Ange anpassat pappersformat 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Systeminställningar] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] om du vill välja [Pprskassettinst.] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Pappersformat] och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Anp.] och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [mm] eller [tum] och tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja pappersbredd och tryck sedan på [OK]. 23

26 2. Fylla på papper 8. Tryck på [OK]. 9. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja papperslängd och tryck sedan på [OK]. 10. Tryck på [OK]. 11. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. Ange pappersformat och papperstyp med hjälp av Smart Organizing Monitor Det förfarande som beskrivs i detta avsnitt är ett exempel baserat på Windows 7. Det faktiska förfarandet kan variera beroende på vilket operativsystem du använder. Ange papperstyp och pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Status] klickar du på [Ändra...]. 5. Välj pappersformat och papperstyp och klicka sedan på [OK]. 6. Klicka på [Stäng]. Ändra anpassat pappersformat 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. På fliken [System] väljer du [mm] eller [tum] i listan [Måttenhet:]. 6. I rutan [Horisontell: (90 till 216 mm)] anger du bredden. 7. I rutan [Vertikal: (148 till 297 mm)] anger du längden. 8. Klicka på [OK]. 9. Klicka på [Stäng]. 24

27 Placering av original Placering av original Detta avsnitt beskriver de originaltyper som du kan ange och hur de ska placeras. Om original Rekommenderade originalformat Originalglas Upp till 216 mm (8,5") i bredd, upp till 297 mm (11,7") i längd Dokumentmatare (ADF) Pappersformat: 140 till 216 mm (5 1 / 2 " till 8 1 / 2 ") i bredd, 128 till 297 mm (5,0 till 11,7 tum) i längd Pappersvikt: 60 till 90 g/m 2 (16 till 24 lb.) Upp till 15 originalark kan placeras i den automatiska dokumentmataren på samma gång (när man använder papper som väger 80 g/m 2, 20 lb.). Originaltyper som inte stöds av den automatiska dokumentmataren Vid placering i den automatiska dokumentmataren kan följande originaltyper skadas eller fastna, alternativt leda till grå eller svarta linjer på utskrifterna: Orignal som är större eller tjockare än rekommenderat Häftade eller sammanfogade original Perforerade eller rivna original Böjda, vikta eller skrynkliga original Klistrade original Original med någon form av ytbehandling, t.ex. termopapper, ritpapper, aluminiumfolie, karbonpapper eller ledande papper Original med perforerade linjer Original med indexmarkeringar, flikar eller andra utskjutande delar Klistriga original, t.ex. genomskinligt papper Tunna, väldigt flexibla original Tjocka original, t.ex. vykort Inbundna original, t.ex. böcker Genomskinliga original, t.ex. OH-film eller genomskinligt papper 25

28 2. Fylla på papper Original som är fuktiga till följd av toner eller korrigeringsvätska Bildområde som inte kan skannas Även om du placerar originalen korrekt kan det hända att några millimeter av originalets marginaler inte skannas. Marginaler vid användning av originalglaset CHZ Cirka 4,1 mm (0,2 tum) 2. Cirka 3 mm (0,1 tum) 3. Cirka 4 mm (0,2 tum) Marginaler vid användning av automatisk dokumentmatare CHZ Cirka 4,1 mm (0,2 tum) 2. Cirka 3 mm (0,1 tum) 3. Cirka 4,3 mm (0,2 tum) 26

29 Placering av original Placera original på originalglaset Placera inte original förrän all korrigeringsvätska eller toner har torkat. Det kan leda till märken på originalglaset som sedan visas på kopiorna. 1. Lyft på locket till originalglaset. 2. Placera originalet med texten ner mot originalglaset. Originalet ska placeras mot det bakre vänstra hörnet. 3. Sänk locket till originalglaset. CHZ009 Håll ner locket med handen om du använder tjocka, vikta eller inbundna original som gör att locket inte kan sänkas ner helt. Placera original i den automatiska dokumentmataren Placera inte olika typer av original samtidigt i den automatiska dokumentmataren. För att förhindra att flera ark matas samtidigt ska du bläddra igenom sidorna innan de placeras i den automatiska dokumentmataren. 27

30 2. Fylla på papper 1. Öppna den automatiska dokumentmatarens papperskassett. CHZ Justera pappersguiderna efter originalens format. CHZ Placera originalen med textsidan upp i den automatiska dokumentmataren. Den sista sidan ska ligga nederst. CHZ012 28

31 3. Skriva ut dokument Grundläggande funktion Använd skrivardrivrutinen för att skriva ut ett dokument från din dator. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. Ändra utskriftsinställningar efter behov. Följande utskriftsinställningar kan anges med hjälp av skrivardrivrutinen: Skriva ut flera sidor på ett ark Dela upp en enda sida på flera ark Skriva ut på arkets båda sidor Skriv inte ut blanka sidor Sortera utskrifter Spara skrivardrivrutinens inställningar Återkalla och ta bort sparade inställningar för skrivaregenskaper Skriva ut på papper med anpassat format Skriva ut ett dokument med stort eller litet pappersformat Förstora och förminska dokumentformat Ändra utskriftens upplösning Spara toner vid utskrift Ändra rastermönster Stämpla text på utskrifter För mer information om varje inställningspost, klicka på [Hjälp]. 29

32 3. Skriva ut dokument 3. När inställningarna har ändrats, klicka på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunktionen i det program som skapade dokumentet. Om ett pappersstopp inträffar avbryts utskriften efter att den den aktuella sidan har skrivits ut. Öppna underhållsluckan för att ta bort felmatat papper. Utskriften återupptas automatiskt när underhållsluckan stängs. Om du inte öppnade underhållsluckan för att ta bort det felmatade pappret, tryck på [Start] för att återuppta utskriften. Skriva ut på arkets båda sidor 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. 2. På fliken [Inställningar], i listrutan [Duplex:], anger du önskad bindningstyp. 3. När du eventuellt har gjort några ytterligare inställningar klickar du på [OK]. 4. Starta utskrift. Den här maskinen skriver först bara ut på arkets ena sida. Därefter visas ett meddelande på Smart Organisera monitor-skärmen där du ombeds vända på pappret och sedan ladda på nytt. 5. Ta ut alla utskrifter från utmatningsfacket och placera dem på nytt i papperskassetten (inmatning). För att skriva ut på baksidan av utskrifterna, vänd dem så att de ligger med den tomma sidan uppåt och placera dem i papperskassetten. Stående CHZ921 30

33 Grundläggande funktion Liggande CHZ Tryck på [Start]. Avbryta ett utskriftsjobb Du kan avbryta utskriftsjobben med maskinens kontrollpanel eller via din dator, beroende på jobbets status. Avbryta ett utskriftsjobb innan utskrift har påbörjats 1. Dubbelklicka på skrivarikonen i aktivitetsfältet på din dator. 2. Välj det utskriftsjobb du vill avbryta, klicka på menyn [Dokument] och sedan på [Avbryt]. Om du avbryter ett utskriftsjobb som är under bearbetning kan utskriften fortsätta under ett par sidor innan den avbryts. Det kan ta en liten stund att avbryta ett stort utskriftsjobb. 31

34 3. Skriva ut dokument Avbryta ett utskriftsjobb under utskrift 1. Tryck på [Radera/Stopp]. 2. Tryck på [1]. CHZ961 32

35 Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Om ett pappersformats- eller papperstypsfel uppstår Om pappersformatet eller papperstypen inte matchar inställningarna för utskriften rapporterar maskinen ett fel. Detta fel kan lösas på två sätt: Fortsätt utskriften med pappersformat som inte matchar Använd sidomatningsfunktionen för att ignorera felet och skriva ut med felmatchande papper. Återställ utskriftsjobbet Avbryt utskrift. Forsätta skriva ut med felmatchande papper Om pappret är för litet för utskriften kommer den tryckta bilden beskäras. 1. Om felmeddelandet visas, tryck på [Start]. CHZ962 33

36 3. Skriva ut dokument Återställa utskriftsjobbet 1. Om felmeddelandet visas, tryck på [Radera/Stopp]. CHZ961 34

37 4. Kopiera original Kopiatorskärm När maskinen startas visas först kopiatorskärmen. När faxskärmen visas på displayen, tryck på [Kopiator/Fax] på kontrollpanelen för att växla till kopiatorskärmen. Väntelägeskärm Copier A4 100% Text/Photo 01 Första raden: Visar angivna funktioner och pappersformat. Följande fem funktioner är tillgängliga: Kopiator, Kop. ID-kort, Sortera, Dbl.sid kop, Dbl.sid/sort Andra raden: Visar kopians förstoringsförhållande eller kombinerade inställningar ([2 på 1] eller [4 på 1]), dokumenttyp och antal kopior. Startläget kan anges i inställningar för [Funktionsprioritet] under [Systeminställningar]. 35

38 4. Kopiera original Grundläggande funktion Om du placerar original i både den automatiska dokumentmataren och på originalglaset har originalet i den automatiska dokumentmataren företräde framför originalet på originalglaset. När du gör flera kopior av ett flersidigt dokument kan du välja om kopiorna ska matas ut i sorterade uppsättningar eller i sidbuntar i [Sortera] under [Kopiatorfunktioner]. 1. Kontrollera att kopiatorskärmen visas. När faxskärmen visas, tryck på [Kopiator/Fax] för att växla till kopiatorskärmen. CHZ Placera originalet på originalglaset eller i dokumentmataren (ADF). 3. För att göra flera kopior, ange antal uppsättningar med hjälp av siffertangenterna. 4. Tryck på [Start]. CHZ962 Om ett pappersstopp inträffar avbryts utskriften efter att den den aktuella sidan har skrivits ut. Öppna underhållsluckan för att ta bort felmatat papper. Utskriften återupptas automatiskt när underhållsluckan stängs. Om du inte öppnade underhållsluckan för att ta bort det felmatade pappret, tryck på [Start] för att återuppta utskriften. 36

39 Grundläggande funktion Om ett skanningsstopp inträffar i den automatiska dokumentmataren avbryts kopieringen omedelbart. Om detta inträffar, kopiera originalen igen från och med den sida som fastnade. Avbryta en kopia Om kopieringen avbryts medan maskinen skannar originalet avbryts kopieringen omedelbart och utskrift uteblir. När originalet placeras i den automatiska dokumentmataren avbryts skanningen när den aktuella sidan har matats klart. Om kopieringen avbryts under utskrift avbryts kopieringsprocessen efter att den aktuella sidan har skrivits ut. 1. Kontrollera att kopiatorskärmen visas. När faxskärmen visas, tryck på [Kopiator/Fax] för att växla till kopiatorskärmen. 2. Tryck på [Radera/Stopp]. CHZ Tryck på [1]. CHZ961 37

40 4. Kopiera original Förstora eller förmiska kopior Det finns två sätt att ställa in skalningsförhållandet: använda ett förinställt förhållande eller manuellt ange ett anpassat förhållande. Förinställt förhållande CES103 (främst Europa och Asien) 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200% (Främst Nordamerika) 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200% Anpassat förhållande CES % till 400 % i steg om 1%. 38

41 Förstora eller förmiska kopior Ange förminska/förstora 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Kopiatorfunktioner] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Förminska/Förstora] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att ange förhållandet och tryck sedan på [OK]. Om [Zoom: (25-400%)] har valts, ange önskat förhållande med hjälp av siffertangenterna och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. 39

42 4. Kopiera original Kombinera flera sidor Skannade sidor kan automatiskt skalas ner så att två eller fyra sidor av originalet kan skrivas ut samtidigt på ett enda pappersark. För att använda denna funktion måste det pappersformat som används för utskrift vara inställt på A4 eller Letter. 2 på 1 Du kan kopiera två sidor av ett original till ett enda kopierat pappersark. Beroende på originalets riktning kan följande utskriftsformat väljas: Stående Liggande CES033 4 på 1 Du kan kopiera fyra sidor av ett original till en sida på ett kopierat pappersark. Beroende på originalets riktning kan följande utskriftsformat väljas: Stående: Vänster till höger CES034 Stående: Uppifrån och ner CES035 40

43 Kombinera flera sidor CES036 Liggande: Vänster t. höger CES037 Liggande: Uppifrån och ner CES038 Ange kombinering 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Kopiatorfunktioner] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på knappen [ ] eller [ ] för att välja [Kombinera] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [2 på 1] eller [4 på 1] och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja utskriftsformat och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. 41

44 4. Kopiera original 7. Kontrollera att kopiatorskärmen visas. När faxskärmen visas, tryck på [Kopiator/Fax] för att växla till kopiatorskärmen. CHZ Placera originalet på originalglaset eller i dokumentmataren (ADF). 9. För att göra flera kopior, ange antal uppsättningar med hjälp av siffertangenterna. 10. Tryck på [Start]. CHZ962 Efter att du har placerat originalet på originalglaset, gör följande för att skanna orignalets efterföljande sidor. 11. Efter att den aktuella sidan har skannats, placera nästa sida på originalglaset och tryck på [Start]. 12. Upprepa steg 11 tills alla sidor av originalet har skannats. När [Sortera] är inaktiverad skrivs de skannade sidorna automatiskt ut på två sidor i läget [2 på 1] och fyra sidor i läget [4 på 1]. När [Sortera] är aktiverad, skanna alla sidor och tryck sedan på [OK] för att börja skriva ut kopior. 42

45 Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida av ett pappersark Kopiera båda sidor av ett ID-kort till en sida av ett pappersark I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar framsidan och baksidan av ett ID-kort eller liknande små dokumnent till en sida av ett pappersark. När du kopierar på A4-papper kan du kopiera dokument som är mindre än A5-format. På samma sätt kan du, när du kopierar på papper i Letter-format, kopiera dokument som är mindre än formatet Halvt Letter. För att använda denna funktion måste det pappersformat som används för utskrift vara inställt på A4 eller Letter. Fram Fram Bak Bak SV CES165 Kopiera ett ID-kort 1. Kontrollera att kopiatorskärmen visas. När faxskärmen visas, tryck på [Kopiator/Fax] för att växla till kopiatorskärmen. CHZ957 43

46 4. Kopiera original 2. Tryck på [Kopiera ID-kort/Högtalarläge]. CHZ För att göra flera kopior, ange antal uppsättningar med hjälp av siffertangenterna. 4. Placera originalet på originalglaset med framsidan nedåt och överkanten mot maskinens bakre del. Placera originalet i mitten av skanningsområdet A5/Halvt Letter. Baksida 5. Tryck på [Start]. SV CHZ023 CHZ Inom 30 sekunder, placera originalet på originalglaset med baksidan nedåt och överkanten mot maskinens bakre del. Tryck sedan på [Start]. 44

47 Skriva ut dubbelsidiga kopior Skriva ut dubbelsidiga kopior För att använda denna funktion måste det pappersformat som används för utskrift vara inställt på A4 eller Letter. Du kan välja block- eller boktypsbindning i antingen stående eller liggande riktning. Boktyp CES125 CES126 Blocktyp CES127 CES128 45

48 4. Kopiera original Ange dubbelsidig kopia 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Kopiatorfunktioner] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Dubbelsidig kop.] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Boktyp] eller [Blocktyp] och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja riktning och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. 7. Kontrollera att kopiatorskärmen visas. När faxskärmen visas, tryck på [Kopiator/Fax] för att växla till kopiatorskärmen. 8. Placera originalet på originalglaset eller i dokumentmataren (ADF). CHZ För att göra flera kopior, ange antal uppsättningar med hjälp av siffertangenterna. 46

49 Skriva ut dubbelsidiga kopior 10. Tryck på [Start]. CHZ962 När du placerar originalet i den automatiska dokumentmataren skannas alla sidor automatiskt. Endast ena sidan av orignialet kopieras sekventiellt. Gå vidare till steg 12. Efter att du har placerat originalet på originalglaset, gör följande för att skanna de efterföljande sidorna. 11. Efter att den aktuella sidan har skannats, placera nästa sida på originalglaset och tryck på [Start]. När [Sortera] är inaktiverad, skriver maskinen först bara ut på ena sidan av papperarken. När [Sortera] är aktvierad, skanna alla sidor och tryck sedan på [OK] för att börja skriva ut kopior. 12. Ta ut alla utskrifter från utmatningsfacket och placera dem på nytt i papperskassetten (inmatning). För att skriva ut på baksidan av utskrifterna, vänd dem så att de ligger med den tomma sidan uppåt och placera dem i papperskassetten. Stående CHZ921 47

50 4. Kopiera original Liggande CHZ Tryck på [Start]. 48

51 Ange skanningsinställningar Ange skanningsinställningar I detta avsnitt beskrivs hur du anger bilddensitet och skanningskvalitet för det aktuella jobbet. Justera bilddensiteten Det finns fem nivåer för bilddensitet. Ju högre densitetsnivå, desto mörkare utskrift. 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Kopiatorfunktioner] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Densitet] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja densitetsnivå och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. Välja lämplig dokumenttyp för originalet Det finns tre olika dokumenttyper: Text Foto Välj detta alternativ när originalet innehåller endast text och inga fotografier eller bilder. Välj detta alternativ när originalet innehåller endast fotografier eller bilder. Använd detta läge för följande dokumenttyper: Text/Foto Fotografier Sidor som helt eller huvudsakligen består av fotografier eller bilder, exempelvis tidskrifter. Välj detta alternativ när originalet innehåller både text och fotografier eller bilder. 49

52 4. Kopiera original Ange originaltyp 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Kopiatorfunktioner] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på knappen [ ] eller [ ] för att välja [Originaltyp] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på knappen [ ] eller [ ] för att välja dokumenttyp och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. 50

53 5. Skanna från en dator Grundläggande funktioner Skanna från en dator (TWAIN-skanning och WIA-skanning) gör det möjligt att använda maskinen från datorn och skanna in original till datorn direkt. TWAIN-skanning TWAIN-skanning kan användas om datorn kör ett TWAIN-kompatibelt program. 1. Placera originalet. 2. Öppna dialogrutan Egenskaper för den här maskinen med hjälp av ett TWAINkompatibelt program. 3. Konfigurera önskade skanningsinställningar och klicka sedan på [Skanna]. Inställningar du kan konfigurera i TWAIN-dialogrutan SV CHZ Originaltyp Beroende på ditt original, välj en inställning från listan över alternativ nedan. [Standard] (Autoväxling till fullfärg, 200dpi 200dpi) 51

54 5. Skanna från en dator [Foto] (Autoväxling till fullfärg, 600dpi 600dpi) [Arkivering] (Autoväxling till text, 200dpi 200dpi) [OCR] (Autoväxling till text, 400dpi 400dpi) 2. Original skan.metod Ange metod för skanning av original. Om [ADF] har valts i [Original skan.metod] ska du ange originalets riktning. 3. Justera bildkvalitet Du kan ändra bildkvaliteten. Skanningsinställningarna som kan justeras är följande: Rotering, Kurva, Ljusstyrka/Kontrast, Nivå, Färgbalans och Nyans/Mättnad. När [Auto] har valts tillämpas alla inställningars standardvärden. När [Manuell] har valts kan alla inställningar justeras efter behov. 4. Originalformat: Välj skanningsformat. Om du väljer [Anp. format...] ska du ange skanningsformatet direkt i textrutan. 5. Upplösning: Välj en upplösning från listan. Om [Text], [Text/Foto] eller [Foto] har valts i [Skanläge:] kan skanningsupplösningen inte vara 1200 dpi 1200 dpi eller högre. 6. Skanläge: Välj mellan [Fullfärg], [Gråskala], [Foto], [Text] och [Text/Foto]. 7. Välj läge Du kan spara upp till tio skanningsinställningar. Om du väljer [Standard] tillämpas maskinens standardvärde. Mer information finns i hjälpen för TWAIN-drivrutinen. Grundläggande funktioner för WIA-skanning 1. Placera originalet. 2. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 3. Högerklicka på ikonen för den skrivarmodell som du vill använda och klicka på [Börja skanna]. 4. Konfigurera önskade skanningsinställningar och klicka sedan på [Skanna]. 5. Klicka på [Importera]. 52

55 6. Skicka och ta emot ett fax Faxskärm När maskinen startas visas först kopiatorskärmen. När kopiatorskärmen visas, tryck på [Kopiaotr/Fax] på kontrollpanelen för att växla till faxskärmen. Väntelägeskärm Ready Standard 16:00 Första raden Visar aktuell maskinstatus, månad och dag. Andra raden Visar aktuella upplösningsinställningar och klockslag. Startläget kan anges i inställningar för [Funktionsprioritet] under [Systeminställningar]. 53

56 6. Skicka och ta emot ett fax Ställa in datum och tid 1. Tryck på [Användarverktyg]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Systeminställningar] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Ställ in datum/tid] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Ställ in datum] och tryck sedan på [OK]. 5. Ange aktuellt år med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 6. Ange aktuell månad med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 7. Ange aktuellt datum med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 8. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Ställ in tid] och tryck sedan på [OK]. 9. Ange aktuell timme med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 10. Ange aktuell minut med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 11. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. Om fel tid eller datum matas in korrigerar maskinen automatiskt dessa så att de stämmer med närmaste giltiga tid eller datum. 54

57 Infoga tecken Infoga tecken För att ange tecken, använd knapparna enligt följande. För att ange en siffra Tryck på en siffertangent. För att radera ett tecken Håll knappen [ ] nedtryckt under en sekund. För att ange ett faxnummer För att ange nummer Använd siffertangenterna. För att ange andra tecken än siffror : Tryck på [ ]. : Tryck på [ ]. Paus: Tryck på [Kopiera ID-kort/Högtalarläge]. Mellanslag: Håll knappen [ ] nedtryckt under en sekund. För att ange ett namn Bokstäver, siffor och symboler kan anges med hjälp av siffertangenterna. För att ange två tecken som finns på samma knapp i följd, tryck på [ ] efter att ha angett det första tecknet. Siffertangent Antal tangenttryckningar SV CHZ903 55

58 6. Skicka och ta emot ett fax Registera faxmottagare I det här avsnittet beskrivs hur du registrerar faxmottagare i Adressboken med hjälp av kontrollpanelen. Du kan även göra ändringar i Adressbok via Smart Organizing Monitor. För mer information, se hjälpen för Smart Organizing Monitor. Uppgifterna i Addessboken kan skadas eller förloras. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för eventuell skada som uppstått till följd av sådan dataförlust. Registrera faxmottagare 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Addressbok] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Snabbvalsmott. (fax)] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja faxummer och tryck sedan på [OK]. 5. Ange faxnumret med siffertangenterna och tryck sedan på [OK]. 6. Ange faxnamnen med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. 56

59 Registera faxmottagare Ändra eller ta bort faxmottagare 1. Tryck på [Användarverktyg]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Addressbok] och tryck sedan på [OK]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Snabbvalsmott. (fax)] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja kortnummer och tryck sedan på [OK]. 5. Ändra faxnumret genom att trycka på [ ], [ ] och sifferknapparna. Tryck sedan på [OK]. För att ta bort en faxmottagare, använd [ ] för att radera alla nummer och tryck sedan på [OK]. Gå vidare till steg Ändra faxnamnet genom att trycka på [ ], [ ] och sifferknapparna. Tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. Konfigurera faxmottagare med Smart Organizing Monitor 1. Klicka på [Alla program] i [Start]-menyn. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 5. Klicka på fliken [Fax]. 6. För att lägga till en faxmottagare, ange [Nr.: (00 till 99)], [Mottagare:] och [Faxnummer:]. Klicka sedan på [Verkställ] i rutan [Kortnummer]. 7. För att ändra en faxmottagare, välj en mottagare från [Mottagarlista för kortnummer:] och ändra sedan [Mottagare:] eller [Faxnummer:]. För att tillämpa ändringarna, klicka på [Verkställ] i rutan [Kortnummer]. 57

60 6. Skicka och ta emot ett fax 8. För att ta bort en faxmottagare, välj mottagaren från [Mottagarlista för kortnummer:] och klicka sedan på [Radera]. 9. Klicka på [Verkställ] längst ner i fönstret. 10. Klicka på [OK]. 11. Klicka på [Stäng]. 12. Klicka på [OK]. 58

61 Skicka ett fax Skicka ett fax Efter att ha skickat ett viktigt dokument rekommenderas du att ringa mottagaren för att få bekräftat att dokumentet har mottagits. Ett faxnummer kan innehålla 0 till 9, paus, " ", " " och mellanlag. Vid behov, infoga en paus i faxnumret. Maskinen pausar en kort stund innan den slår siffrorna som följer. Du kan ange längden på pausen i inställnigen [Paus] under faxöverföringsinställningar. För att kunna använda på en pulsuppringningslinje, infoga " " i faxnumret. " " växlar tillfälligt uppringningsläget från puls till tonval. Om maskinen är ansluten till telefonnätet via en växel, måste du ange det nummer som måste slås för en extern linje som anges i [PBX-åtkomstnummer] före faxnumret. Faxnummret får inte innehålla några avgränsningstecken eller mellanslag. Ange överföringsläge Det finns två överföringslägen: Minnesöverföring och Omgående överföring. Minnesöverföring I det här läget skannar maskinen in flera original i minnet och skickar sedan alla på en gång. Det är bekvämt när du har bråttom och vill ta med dig dokumentet. I det här lägen kan du skicka ett fax till flera mottagare. In minnesöveringsläge kan ett enskilt jobb innehålla upp till 10 sidor och högst 5 jobb kan lagras i maskinen. Omgående överföring I det här läget skannar maskinen in originalet och faxar det samtidigt, utan att lagra det i minnet. Det här är bekvämt när du snabbt vill skicka iväg ett original. I det här läget kan du bara ange en mottagare. 59

62 6. Skicka och ta emot ett fax 1. Tryck på [Användarverktyg]. CHZ Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Faxfunktioner] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Överföringsinst.] och tryck sedan på [OK]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Omgående överföring] och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [ ][ ] för att välja [Av], [På] eller [Endast nästa fax] och tryck sedan på [OK]. För minnesöverföring, välj [Av]. För omgående överföring, välj [På] eller [Endast nästa fax]. 6. Tryck på [Användarverktyg] för att återgå till startskärmen. Grundläggande funktion för att skicka ett fax 1. Kontrollera att faxskärmen visas. När kopiatorskärmen visas, tryck på [Kopiator/Fax]för att växla till faxskärmen. 2. Placera originalet på originalglaset eller i dokumentmataren (ADF). CHZ Ange faxnumret med hjälp av siffertangenterna. Om maskinen är ansluten till telefonnätet via en växel, måste du ange det nummer som måste slås för en extern linje som anges i [PBX-åtkomstnummer] före faxnumret. 60

63 Skicka ett fax 4. Tryck på [Start]. CHZ962 Beroende på maskinens inställningar kan det hända att du uppmanas ange faxnumret igen om du angav mottagarens faxnummer manuellt. Om faxnumren inte stämmer, gå tillbaka till steg 3. Efter att du har placerat originalet på originalglaset och aktiverat minnesöverföring, gör följande för att skanna orignalets efterföljande sidor. 5. Om du vill skanna flera original, tryck på [1]-knappen inom 60 sekunder, placera nästa original på originalglaset och tryck sedan på [OK]. Upprepa detta steg tills alla original skannats. 6. När alla original har skannats trycker du på [2]-knappen för att börja skicka faxet. Om minnesöverföringsläget är aktiverat kan maskinens minne eventuellt bli fullt då originalen skannas. Om detta inträffar uppmanas du att avbryta överföringen eller att bara skicka de sidor som skannades in utan problem. Avbryta ett fax Följ tillvägagångssättet nedan för att avbryta en faxöverföring. I Minnesöverföringsläget Om du avbryter faxöverföringen medan maskinen skannar originalet kommer maskinen inte att skicka dokumentet. Om du avbryter faxöverföringen under överföringen avbryts faxöverföringsprocessen omedelbart. Om så sker visas ett felmeddelande på den andra partens maskin. I läget Omgående överföring Om du avbryter faxöverföringen medan maskinen skannar originalet avbryts överföringsprocessen omedelbart. Om så sker visas ett felmeddelande på den andra partens maskin. 61

64 6. Skicka och ta emot ett fax 1. Tryck på [Radera/Stopp]. CHZ Tryck på [1]. Om du avbryter en faxöverföring medan en gruppöverföring pågår avbryts endast faxet till den aktuella mottagaren. Faxet skickas till de efterföljande mottagarna som vanligt. Ange faxmottagare Utöver att ange mottagagarens faxnummer med hjälp av siffertangenterna kan du ange mottgagare med hjälp av följande funktioner: Använda kortnummer Använda gruppöverföringsfunktionen Använda återuppringningsfunktionen Ange mottagare med hjälp av kortnummer 1. Kontrollera att faxskärmen visas. När kopiatorskärmen visas, tryck på [Kopiator/Fax]för att växla till faxskärmen. CHZ957 62

65 Skicka ett fax 2. Placera originalet på originalglaset eller i dokumentmataren (ADF). 3. Tryck på [Kortnummer]. 4. Ange kortnumret med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 5. Tryck på [Start]. CHZ958 CHZ962 Efter att du har placerat originalet på originalglaset och aktiverat minnesöverföring, gör följande för att skanna orignalets efterföljande sidor. 6. Om du vill skanna flera original, tryck på [1]-knappen inom 60 sekunder, placera nästa original på originalglaset och tryck sedan på [OK]. Upprepa detta steg tills alla original skannats. 7. När alla original har skannats trycker du på [2]-knappen för att börja skicka faxet. Ange mottagare med hjälp av gruppöverföringsfunktionen Du kan skicka ett fax till flera mottagare samtidigt. 1. Kontrollera att faxskärmen visas. När kopiatorskärmen visas, tryck på [Kopiator/Fax]för att växla till faxskärmen. 63

66 6. Skicka och ta emot ett fax CHZ Placera originalet på originalglaset eller i dokumentmataren (ADF). 3. Lägg till en mottagare med hjälp av någon av följande metoder: Lägga till en kortnummermottagare 1. Tryck på [Kortnummer]. 2. Ange en mottagare med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [OK]. Lägga till en manuellt angiven mottagare 1. Ange mottagarens faxnummer med hjälp av sifferknapparna. 2. Tryck på [OK]. 4. Gå tillbaka till steg 3 för att lägga till fler mottagare. 5. Tryck på [Start]. CHZ958 Ange mottagare med hjälp av återuppringningsfunktionen Denna funktion sparar tid när du skickar till samma mottagare upprepade gånger, eftersom du inte måste ange mottagaren varje gång. 1. Kontrollera att faxskärmen visas. När kopiatorskärmen visas, tryck på [Kopiator/Fax]för att växla till faxskärmen. 64

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Underhålla maskinen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna original. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna original Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera maskinen

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...6 Inledning... 6 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...6 Inledning... 6 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Underhålla maskinen Felsökning Bilaga För säker och korrekt användning,

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att skriva in siffror, bokstäver eller symboler Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel Del 1 2 3 4 Beskrivning 7 1 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R S 8 T U V 9 W X Y Z * 0 # 1 Visa Visar skrivarens status

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd 9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok 2011 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel 3 Del Beskrivning 3 Viloläge Aktiverar viloläget eller standbyläget Följande är statusar för indikatorlampan och knappen för viloläget:

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Online-bruksanvisning

Online-bruksanvisning Online-bruksanvisning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Hem > Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk.

Förstå startskärmen. 1 Ändra språk Öppna snabbmenyn Ändra språk som ger dig möjlighet att ändra skrivarens huvudspråk. Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel 2 3 Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm som även kallas huvudmenyn. Tryck på knapparna och

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK X84. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Snabbstartsmanual Allmän information Funktioner för maskinen och förklaring av hur du placerar original och fyller på papper. Kopiera

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

WorkCentre M15/M15i Användarhandbok 604P13231

WorkCentre M15/M15i Användarhandbok 604P13231 WorkCentre M15/M15i Användarhandbok 604P13231 Utarbetad och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE ENGLAND 2003 Xerox Corporation.

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för kopieringsfunktioner 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-J56DW Online-bruksanvisning Denna grundläggande bruksanvisning innehåller grundläggande information om din Brother-maskin. För mer avancerade instruktioner och information

Läs mer

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Riktlinjer för utskriftsmaterial För att undvika utskriftsproblem bör du endast använda sådant utskriftsmaterial (papper, OH-film, kuvert, tjockt papper och etiketter) som rekommenderats för användning med denna skrivare. Mer information

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J680DW MFC-J880DW Online-bruksanvisning Denna grundläggande bruksanvisning innehåller grundläggande information om din Brother-maskin. För mer avancerade instruktioner

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J5320DW Version 0 SWE Om du måste kontakta vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida referens: Modellnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Inköpsdatum:

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. FAX-355 FAX-360 FAX-460 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. Installera maskinen Installationen

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bizhub 4750/4050 SNABBGUIDE

bizhub 4750/4050 SNABBGUIDE bizhub 4750/4050 SNABBGUIDE . Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 1.2 Användarhandbok... 1-3 Handböcker i häften... 1-3 Användarhandbok på CD/DVD-skivan med användarhandboken... 1-3

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

SKRIVARE tillbehör typ 450

SKRIVARE tillbehör typ 450 SKRIVARE tillbehör typ 450 BRUKSANVISNING SKRIVARGUIDE (tillval) ND0A0101 Läs denna manual noga innan du använder produkten och förvara den inom räckhåll för framtida bruk. Följ anvisningarna i denna manual

Läs mer

Lexmark X5400 Series Allt-i-ett

Lexmark X5400 Series Allt-i-ett Lexmark X5400 Series Allt-i-ett Användarhandbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innehåll Säkerhetsinformation...5 Skriva ut...6 Komma igång...6 Utföra utskriftsjobb och liknande uppgifter...10 Hantera utskriftsjobb...17

Läs mer

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok Lexmark 5400 Series Allt-i-ett Användarhandbok Januari 2007 www.lexmark.com Innehåll Skriva ut...5 Komma igång...5 Utföra utskriftsjobb och liknande uppgifter...8 Hantera utskriftsjobb...14 Lära dig mer

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D5460. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index I n definierar du vilket papper som finns i de olika magasinen samt standardpapperskälla. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: 1 Konf.univ.matare Pappersstruktur Anpassade typer

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning DX-C200 Bruksanvisning Användarhandbok 1 Översikt över maskinen 2 Komma igång 3 Använda skrivarfunktionen 4 Använda kopiatorfunktionen 5 Använda skannerfunktionen 6 Använda faxfunktionen 7 Konfigurera

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

HP Deskjet 2640 series

HP Deskjet 2640 series HP Deskjet 2640 series Innehåll 1 Hjälp för HP Deskjet 2640 series... 1 2 Lär dig mer om HP Deskjet 2640 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 6 3 Skriva ut... 7 Skriva ut

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version A SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer