Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för kopiator Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spar den för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt ställe i närheten av maskinen. Viktigt Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter ansvarar företaget för direkta, indirekta, särskilda, oavsiktliga eller efterföljande skador som uppstår på grund av maskinens hantering eller användning. Anmärkningar Vissa illustrationer i bruksanvisningen kan skilja sig en aning från maskinen. Vissa tillval är inte tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. : Om du använder kontroller, inställningar eller utför rutiner på ett sätt som inte anges i den här bruksanvisningen kan detta medföra att du utsätter dig för farlig strålning. Anmärkningar: Maskinernas modellnamn förekommer inte på följande sidor. Kontrollera vilken typ av maskin du har innan du läser den här bruksanvisningen. (För vidare information, se s.3 Maskintyper.) Typ 1: Aficio 3035 Typ : Aficio 3045 Vissa modeller är inte tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Två måttenheter används i bruksanvisningen. Se den metriska versionen för denna maskin. Ricoh rekommenderar att du använder Ricohs originaltoner för god kvalitet på kopiorna. Ricoh ansvarar ej för skador eller utgifter som kan uppkomma på grund av att andra delar än Ricohs originaldelar används i denna Ricoh-kontorsmaskin. Strömförsörjning 0-40V, 50/60Hz, 8A eller mer Se till att nätsladden ansluts till en strömkälla av ovannämnda typ. För ytterligare information om strömförsörjning, se Handbok för allmänna inställningar.

3 Handböcker till denna maskin Följande handböcker beskriver hur maskinen används. Mer information om olika funktioner finns i respektive avsnitt i bruksanvisningen. Handböckerna som medföljer är specifika för maskintypen. Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader behövs för att läsa manualerna som en pdf-fil. Två cd-rom medföljer: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM Scanner Driver and Document Management Utility Handbok för allmänna inställningar (PDF-fil - CD-ROM 1) Ger en översikt över maskinen och beskriver systeminställningarna (t.ex. inställningar för kassetter), dokumentserverns funktioner och felsökning. Hänvisa till denna handbok för användning av adressboken, t ex inmatning av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Säkerhetsbruksanvisning Bruksanvisningen är avsedd för maskinens administratörer. Den beskriver säkerhetsfunktioner som administratörer kan använda för att skydda data från missbruk och förhindra att maskinen används av obehöriga personer. Hänvisa även till bruksanvisningen för information om registrering av administratörer samt inställningar för verifiering av användare och administratörer. Handbok för nätverk (PDF-fil - CD-ROM 1) Innehåller information om skrivarens konfiguration och användning i en nätverksmiljö samt användning av programvara. Bruksanvisningen täcker alla modeller och beskriver därför funktioner och inställningar som kanske inte finns på alla modeller. Bilder, illustrationer, funktioner och operativsystemen som stöds kan skilja sig från er modell. Handbok för kopiator (denna handbok) (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver rutiner, funktioner och felsökning för maskinens kopiatorfunktion. Handbok för fax <Grundläggande funktioner (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver rutiner, funktioner och felsökning för maskinens faxfunktion. Handbok för fax <Avancerade funktioner (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver avancerade faxfunktioner, t.ex. radinställningar och registrering av ID:n. Handbok för skrivare (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver systeminställningar, procedurer, funktioner, och felsökning för maskinens skrivarfunktion. Handbok för skanner (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver rutiner, funktioner och felsökning för maskinens skannerfunktion. i

4 Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite är ett verktyg som medföljer på cd-romskivan märkt Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Handbok för installation (PDF-fil - CD-ROM ) Beskriver installationen och driftsmiljön för DeskTopBinder Lite i detalj. Bruksanvisningen kan öppnas via skärmen [Installation] när DeskTopBinder Lite installeras. DeskTopBinder Introduktionshandbok (PDFfil - CD-ROM) Beskriver procedurer för DeskTopBinder Lite och ger en översikt över funktioner. Bruksanvisningen läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Guide till Auto Document Link (PDF-fil - CD-ROM ) Beskriver användning av och funktioner för Auto Document Link installerat med DeskTopBinder Lite. Bruksanvisningen läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Övriga handböcker PS3 Tillägg (pdf-fil - CD-ROM 1) UNIX-tillägg (tillgängligt från auktoriserade återförsäljare eller som pdf-fil på vår webbplats). ii

5 Vad du kan göra med denna maskin Typer av duplexkopior 1-sidigt sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt -sidigt" -sidigt 1 sida -sidigt 1 sida " -sidigt -sidigt" 1-sidigt 4 sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt 4 sidor Kombinera sidor" -sidigt sidor -sidigt 1 sida " -sidigt 4 sidor Kombinera sidor" 1-sidigt 8 sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt 8 sidor Kombinera sidor" -sidigt 4 sidor -sidigt 1 sida " -sidigt 8 sidor Kombinera sidor" Fram Bak Fram Bak 1-sidigt 16 sidor -sidigt 1 sida " 1-sidigt 16 sidor Kombinera sidor" -sidigt 8 sidor -sidigt 1 sida " -sidigt 16 sidor Kombinera sidor" Fram Fram Bak Bak Inbundna original -sidiga sidor " Bok -sidigt" Fram/bak, inbundna original " Fram & bak -sidigt" -sidiga sidor iii

6 Kopiera bokoriginal 1-sidigt 4 sidor --> Häfte Vänsterbläddring Högerbläddring sidigt sidor --> Häfte Vänsterbläddring 1 3 Högerbläddring sidigt --> Broschyr Vänsterbläddring Högerbläddring sidigt --> Broschyr Vänsterbläddring Högerbläddring SW iv

7 Kombinera flera sidor på en enda sida 1-sidigt sidor --> 1-sidigt 1 sida -sidigt 1 sida--> 1-sidigt 1 sida 1-sidigt 4 sidor --> 1-sidigt 1 sida -sidigt sidor --> 1-sidigt 1 sida 1-sidigt 8 sidor --> 1-sidigt 1 sida -sidigt 4 sidor --> 1-sidigt 1 sida Kopiering av original t.ex. böcker Kopiera -sidiga sidor till 1-sidiga sidor Inbundna original --> 1-sidiga sidor -sidigt 1 sida --> 1-sidigt sidor Inbundna original --> -sidiga sidor Fram/bak inbundna original --> -sidiga sidor v

8 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Vad du kan göra med denna maskin...iii Anmärkning...1 Bruksanvisningens användning... Maskintyper...3 Funktioner som kräver tillbehör...4 Kontrollpanel...5 Displayen Placera original Original...9 Rekommenderade format och vikter för original...9 Avkänningsbara format med Auto pappersval...10 Område som inte skannas...1 Placera original...13 Originalriktning...13 Placera originalen på exponeringsglaset...14 Placera original i den automatiska dokumentmataren Kopiera vi Grundläggande kopiering...19 Mellankopiering...0 Signal för original...0 Förinställt jobb...1 Kopiering från sidoinmatningsfack... Kopiatorfunktioner...5 Justera bilddensitet...5 Välja originaltypinställning...6 Välja kopieringspapper...7 Förinställd förminskning/förstoring...30 Zoom...31 Auto förminska/förstora...3 Formatförstoring...3 Special zoom (Förstora/Förminska) (%)...33 Specialzoom (mm)...34 Sortera...35 Stackning...37 Häftning...39 Hålslagning...45 Duplex...48 En-sidigt Kombinera...50 Två-sidigt Kombinera...51 Seriekopior...53 Häfte/Broschyr...54 Repetition...56 Dubblering...57 Centrera...58 Positiv/Negativ...59

9 Radera...59 Marginaljustering...6 Bakgrundsnumrering...63 Förinställd stämpel...63 Användarstämpel...64 Datumstämpel...67 Sidnumrering...68 Omslag...7 Skiljeark...73 Kapitel...74 Mellanark...74 Lagra data i dokumentservern...76 Program...77 Lagra ett program...77 Ändra ett lagrat program...78 Radera ett program...78 Hämta program Felsökning Om maskinen inte fungerar som du vill...79 När ett meddelande visas...79 Om du inte kan göra tydliga kopior...81 Du kan inte göra kopior som du vill...8 När minnet är fullt Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Menyn Användarhjälpmedel (Kopiator/Dokumentserveregenskaper)...87 Åtkomst till användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper)...9 Ändra standardinställningar...9 Stänga användarverktyg...9 Allmänna funktioner S. 1 / Allmänna funktioner S. / Allmänna funktioner S. 3 / Allmänna funktioner S. 4 / Reproduktionsgrad S. 1 /...97 Reproduktionsgrad S. /...97 Redigera S. 1 /...98 Redigera S. /...99 Stämpel Indata/utdata Admin.verktyg Specifikationer Kombinationsdiagram Tilläggsinformation INDEX vii

10 viii

11 Anmärkning Kopiera eller skriv inte ut material för vilket kopiering är förbjudet enligt lag. Kopiering eller utskrift av följande material förbjuds i allmänhet av lokal lagstiftning: sedlar, skattsedlar, obligationer, aktiepapper, bankväxlar, checkar, pass, körkort. Listan ovan är enbart avsedd som vägledning och är inte fullständig. Vi ansvarar inte för dess fullständighet eller exakthet. Kontakta en juridisk rådgivare om du är osäker på om kopiering eller utskrift av vissa saker är tillåten. 1

12 Bruksanvisningens användning Symboler Följande symboler används i den här bruksanvisningen. R VARNING: Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador om du använder maskinen utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att du läser instruktionerna som beskrivs i avsnittet om säkerhetsinformation. R FÖRSIKTIGT: Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i mindre eller allvarliga skador eller egendomsskador som inte inbegriper personskador om du använder maskinen utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att du läser instruktionerna som beskrivs i avsnittet om säkerhetsinformation. * Uppgifterna ovan är till för din egen säkerhet. Viktigt Om denna instruktion inte följs, kan papper matas fel, original skadas eller data förloras. Se till att du läser detta. Förberedelse Den här symbolen anger att information eller förberedelser erfordras före användning. Denna symbol anger försiktighetsåtgärder vid drift eller åtgärder som bör vidtas efter avvikande funktion. Begränsning Denna symbol anger numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller tillstånd då en viss funktion inte kan användas. Referens Den här symbolen anger en referens. [ ] Tangenter som visas på maskinens displaypanel. { } Tangenter på maskinens kontrollpanel.

13 Maskintyper Den här maskinen finns i två modeller vars kopieringshastigheter är olika. På främre omslagets insida i den här bruksanvisningen kan du se vilken modell du har. Typ 1 Typ Kopieringshastighet 35 kopior/minut (A4K, 8 1 / " 11"K) 45 kopior/minut (A4K, 8 1 / " 11"K) 3

14 Funktioner som kräver tillbehör Tillgängliga funktioner beror på maskinkonfigurationen och vilka tillbehör du har. Se tabellen nedan. Tillbehör som behövs Funktioner Buntläge SADF Automatiska dokumentmatarens blandformat-läge Växelsortering Skiftbuntning Häftning Sadelhäftning Hålslagning Automatisk dokumentmatare (ADF) Tillbehör 1000-arks efterbehandlare *1 -facks efterbehandlare *1 Häftesefterbehandlare *1 *1 Om du installerar efterbehandlaren krävs en bryggenhet och papperskassett. 4

15 Kontrollpanel Bilden visar maskinens kontrollpanel med alla tillbehör installerade. SV AHU010S 1. Skärmkontrastratt Justerar ljusstyrkan på displayen.. Indikatorer Visar fel och maskinens status. d: Fyll på häftklammer D: Fyll på toner B: Fyll på papper L: Servicesamtal M: Lucka öppen x: Pappersstopp Se Handbok för allmänna inställningar. 3. {Användarverktyg/Räknare}-tangent Användarverktyg Tryck på tangenten för att ändra standardinställningarna och villkoren så att de passar dina behov. Räknare Tryck på denna tangent för att kontrollera eller skriva ut räkneverkets värde. 4. Display Visar maskinens driftsstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. 5. {Kontrollera lägen}-tangent Tryck för att kontrollera de inmatade inställningarna för kopieringsjobbet. 6. {Programmera}-tangent Tryck på tangenten för att välja programläge. Se s.77 Program. 7. {Nollställ}-tangent Tryck på den för att rensa inställningar som tidigare matats in för kopieringsjobb. 8. {Energibesparing}-tangent Använd tangenten för att växla mellan energisparläge av eller på. Se Handbok för allmänna inställningar. 9. {Mellankopiering}-tangent Tryck för att tillfälligt avbryta ett långt kopieringsjobb när du vill göra andra kopior. Se s.0 Mellankopiering. 10. Huvudström-indikator Denna indikator tänds när huvudströmmen slås på. Strömindikatorn lyser när strömmen är påslagen. Viktigt Stäng inte av huvudströmbrytaren medan strömindikatorn tänds eller blinkar. Hårddisken kan skadas. 11. Strömbrytare Tryck på knappen för att slå på strömmen (På-indikatorn tänds). Tryck på knappen en gång till för att stänga av strömmen (På-indikatorn släcks). 5

16 1. {Provkopia}-tangent Använd tangenten för att göra en enskild kopia innan ett stort kopieringsarbete startas. Genom att kontrollera kvaliteten och ändra eventuella bildkvalitetsinställningar innan du gör fler kopior, kan du spara tid och papper. Se s.36 Provkopia. 13. {Starta}-tangent Tryck på tangenten för att börja kopiera. Tryck på den för att börja skanna och skriva ut i läget Dokumentserver. 14. {Radera/Stopp}-tangent Radera Tryck på tangenten för att radera en siffra som du skrivit in. Stopp Tryck på tangenten för att avbryta ett pågående kopieringsjobb. 15. {#}-tangent Tryck på tangenten för att ange ett siffervärde. 16. Siffertangenter Använd för att skriva in önskat antal kopior och data för valda lägen. 17. Funktionstangenter Tryck på dessa tangenter för att välja följande funktioner: Kopiator: Dokumentserver: Fax: Skrivare: Skanner: 18. Funktionsstatus-indikator Visar status för ovanstående funktioner: Grön: funktionen är aktiv. Röd: funktionen har avbrutits. 6

17 Displayen Följande är bilder på maskinen med tillvalet -facks efterbehandlare och stormagasin (LCT) installerade. Startdisplay kopiering SV AHU007S 1. Originalläge, bilddensitets- och specialoriginal-läge.. Driftsstatus eller -meddelanden. 3. Du kan registrera upp till tre ofta använda förminsknings-/förstoringsgrader förutom de fasta förminsknings-/förstoringsgraderna. Se s.97 Genväg Förm/Först. 4. Antalet original som skannats till minnet, inställt antal kopior och antalet gjorda kopior. 5. Läget Sortera, Stackning, Häftning och Hålslagning. 6. Visar kortkommandotangenternas funktioner. Du kan registrera ofta använda funktioner under dessa tangenter. Se s.96 Kopieringstangent: F1- F5. 7. Visar tillgängliga funktioner. Tryck på ett funktionsnamn för att visa dess meny. Tryck t.ex. på [Förminska/Förstora] för att visa menyn Förminska/Förstora. 8. En markering visas för vald funktion. 7

18 8

19 1. Placera original Original Rekommenderade format och vikter för original Metrisk version Original placerat på Originalformat Originalvikt Exponeringsglas Upp till A3 -- ADF Tumversion Enkelsidiga original: A3L B6 JIS (Japanese Industrial Standard) KL Dubbelsidiga original: A3L A5KL g/m g/m Original placerat på Originalformat Originalvikt Exponeringsglas Upp till 11" 17" -- ADF Enkelsidiga original: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL Dubbelsidiga original: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL lb lb. Det går att lägga cirka 80 original i den automatiska dokumentmataren (ADF). I blandformatsläge kan du använda vikter i intervallet 5 81 g/m, 13,8 1,5 lb. 9

20 Placera original Original som inte är kompatibla med den automatiska dokumentmataren 1 Om några av originalen nedan placeras i ADF-enheten kan det orsaka pappersstopp eller skada originalen. Placera dessa original på exponeringsglaset istället. Original andra än de som specificeras på s.9 Rekommenderade format och vikter för original. Häftade eller sammanfogade original Perforerade eller rivna original Rullade, vikta eller skrynkliga original Klistrade original Original med någon form av ytbehandling, t.ex. termiskt faxpapper, ritpapper, aluminiumfolie, karbonpapper eller ledande papper Original med perforerade linjer Original med indexmarkeringar, flikar eller andra utskjutande delar Klistriga original, t.ex. genomskinligt papper Tunna, mycket böjliga original Tjocka original, t.ex. vykort Inbundna original, t.ex. böcker Genomskinliga original, t.ex. OH-film eller genomskinligt papper Originalet kan smutsas ned om det har markeringar med blyertspenna eller liknande. Avkänningsbara format med Auto pappersval Metrisk version Originalets placering Format A3 L B4 JISL A4 KL B5 JIS KL A5 KL B6 JISK L 11" 17" L 8 1 / " 14" L 8 1 / " 11" KL 5 1 / " 8 1 / " KL 8 1 / " 13" L *1 Exponeringsglas ADF * *1 Du kan välja bland 8 1 / " 13", 8 1 / 4 " 13", 8" 13" med användarverktygen (Systeminställningar). Se Handbok för allmänna inställningar. * Maskinen kan inte avkänna dubbelsidiga original i formatet B6 JIS. : Avkänt format : Format som ej avkänns 10

21 Original Tumversion Originalets placering Format A3 L B4 JISL A4 KL B5 JISK L A5 KL 11" 17" L 8 1 / " 14" L 8 1 / " 11" KL 5 1 / " 8 1 / " KL 8 1 / " 13" L 10" 14" L ADF 1 : Avkänt format : Format som ej avkänns Exponeringsglas Exponeringsglas Lägesmarkering Horisontell storlek Vertikal storlek Maximalt område för skanning mm) mm) SV ADF Horisontell storlek Vertikal storlek Maximalt område för skanning mm) SW Kom ihåg att ange originalens storlek när du kopierar original med anpassade format. Annars kanske bilden inte kopieras som den ska. Se s.17 Placera original med anpassade format. 11

22 Placera original Format som är svåra att avkänna 1 Det är svårt för maskinen att avkänna formatet på originalen nedan, därför bör pappersformatet väljas manuellt. Original med indexmarkeringar, flikar eller andra utskjutande delar Genomskinliga original, t.ex. OH-film eller genomskinligt papper Mörka original med mycket text och ritningar Original som är delvis ofyllda Original som är helt ofyllda vid kanterna Område som inte skannas Även om du placerar originalen korrekt i ADF-enheten eller på exponeringsglaset, kan det hända att original med marginaler på 3 mm (0,1 ) på alla fyra sidorna inte kopieras. 1

23 Placera original Placera original Var noga med att placera originalen efter att all korrigeringsvätska och bläck har torkat ordentligt. Om du inte gör detta kan det lämna märken på exponeringsglaset som därefter kopieras över till papper. Referens Se s.9 Original angående originalformaten som kan placeras. Originalriktning Du kan ställa in originalriktning på följande sätt. Den här funktionen är användbar vid kopiering av rivna eller stora original. Standardriktning Välj den här funktionen när originalriktningen är samma som kopieringspapprets riktning. 90 rotering Använd den här funktionen om du vill kopiera original i formaten A3K, B4 JISKeller 11" 17"K. Maskinen roterar kopian 90 och du kan göra kopior som du vill. Denna funktion är användbar vid kopiering av stora original med funktionerna för häftning, duplex, kombinering och stämpel. Om du t.ex. vill kopiera A3K eller 11" 17"K original med häftfunktionen aktiverad: A3, 11" x 17" 1 Häftning SV Du rekommenderas använda den här funktionen tillsammans med funktionen för automatiskt pappersval eller förinställd förminskning/förstoring. 13

24 Placera original 1 A Tryck [Specialoriginal]. Placera originalen på exponeringsglaset A Lyft på exponeringsglasets lock eller på ADF-enheten. B Välj originalriktning Standardriktning A Kontrollera att har valts. Viktigt Använd inte kraft när du lyfter på exponeringsglasets lock eller på ADF-enheten. I annat fall kan ADF-enhetens lock öppnas eller skadas. Se till att lyfta exponeringsglasets lock eller ADF-enheten mer än 30. Annars kanske inte originalformatet avkänns korrekt. B Placera originalet med texten nedåt på exponeringsglaset. Originalet ska riktas in mot det bakre vänstra hörnet. 90 rotering A Placera originalet i liggande pappersriktning och tryck på. ZEWH050E 1. Lägesmarkering. Vänsterskala C Tryck [OK]. Börja med första sidan som ska kopieras. C Sänk exponeringsglasets lock eller ADF-enheten. 14

25 Placera original Placera original i den automatiska dokumentmataren Du ska ange inställningar i följande lägen: När du placerar original ett i taget: s.16 SADF-läge När du placerar original som innehåller mer än 80 sidor: s.15 Buntläge Vid kopiering av original i olika format: s.16 Blandformatsläge När du placerar anpassade originalformat: s.17 Placera original med anpassade format Fyll inte på original utöver gränsmarkeringen på sidoguiden i ADFenheten. Den sista sidan ska ligga i botten. Se till att inte blockera sensorn eller fylla på original slarvigt. Maskinen kan annars avkänna formatet felaktigt för den skannade bilden eller visa ett meddelande om pappersstopp. Se även till att inte placera original eller andra föremål ovanpå det övre locket. Detta kan orsaka fel. B Rikta in originalets kanter och placera det i ADF-enheten så att sidan som ska kopieras är riktad uppåt. 1. Gränsmarkering. Dokumentguide Räta ut eventuella veck på originalen innan de placeras i ADFenheten. Du förhindrar att flera ark matas in samtidigt genom att bläddra igenom originalen innan de placeras i ADF-enheten. Ställ in originalet rakt. Buntläge ZGHS060E I buntläget kopierar maskinen ett original med mer än 80 sidor som ett dokument, även om det placeras i ADFenheten i omgångar. A Tryck [Specialoriginal]. 1 Zewh10E 1. Sensorer A Ställ in dokumentguiden efter originalets format. 15

26 Placera original 1 B Välj [Bunt] och tryck sedan på [OK]. Ändra inställningarna om inte [Bunt] visas. Se s.104 Växla till buntfunktion (SADF). C Placera den första omgången av original och tryck sedan på {Starta}- tangenten. D Placera nästa omgång när den första omgången original har matats in i maskinen. E Om läget Sortera, Kombinera eller 1-sidigt -sidigt har ställts in trycker du på tangenten {#} när alla original har skannats. F Tryck på {Starta}. SADF-läge I SADF-läget matas varje sida in automatiskt när det placeras i ADF-enheten, även om originalet läggs in sida för sida. Förberedelse För att använda SADF-funktionen gör du en inställning i användarverktygen (Kopiator/Dok.serveregenskaper), så att [SADF] visas när du trycker på [Specialoriginal]. Se s.104 Växla till buntfunktion (SADF). Referens För relaterade standardinställningar, se s.97 Genväg Förm/Först. A Tryck [Specialoriginal]. B Tryck på [SADF] och sedan på [OK]. C Placera en sida av originalet och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Indikatorn för automatisk matning visas i displayen. D Placera nästa sida av originalet när du ombeds göra det. Den andra och efterföljande sidor matas automatiskt utan att du trycker på {Starta}-tangenten. Blandformatsläge Om du samtidigt placerar original med olika format men samma bredd i ADFenheten kontrollerar maskinen automatiskt originalens format och gör kopior. När original med olika format placeras i ADF-enheten och kopiorna görs utan att funktionen för blandformat används, kan det hända att delar av originalbilden inte kopieras eller att ett pappersstopp inträffar. Kopieringshastigheten och skanninghastigheten kan sänkas. Du kan samtidigt placera original med två olika format. Följande originalformat kan placeras tillsammans om du använder den här funktionen på följande sätt: Metrisk version Tumversion A3L, B4 JIS L, A4KL, B5 JISKL 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL, 5 1 / " 8 1 / " KL 16

27 Placera original A Tryck [Specialoriginal]. B Tryck på [Blandformat] och sedan på [OK]. C Rikta in den bakre och den vänstra kanten på originalen så som visas. Placera original med anpassade format När original med anpassade format placeras i ADF-enheten ska originalens storlek anges. Med den här funktionen kan du placera papper med en vertikal längd på mm (5" 11") och en horisontell längd på mm (5" 49"). A Tryck [Specialoriginal]. 1 CP19AE 1. Placera i ADF-enheten. Vertikalt storlek D Justera guiden efter storleken på det bredaste originalet. E Placera de inriktade originalen med texten uppåt i ADF-enheten. F Tryck på {Starta}. B Tryck [Anpassa orig.form]. C Ange originalets horisontella längd med siffertangenterna och tryck sedan på [#]. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller {Radera/Stopp}-tangenten och skriv värdet igen. D Ange originalets vertikala längd med siffertangenterna och tryck sedan på [#]. E Tryck [OK]. 17

28 Placera original 1 18

29 . Kopiera Grundläggande kopiering Förberedelse När Verifiering av användarkod är aktiverat visas en skärm där en användarkod ska anges. Ange din användarkod med siffertangenterna och tryck på {#}-tangenten. Angående användarkoder, se Handbok för allmänna inställningar. Om Grundläggande autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller autentisering av integrationsserver har ställts in visas autentiseringskärmen. Skriv ditt inloggningsnamn och lösenord och tryck på [Inloggning]. Se Handbok för allmänna inställningar. A Kontrollera att "d Klar" visas på skärmen. Om någon annan funktion visas trycker du på {Kopia}-tangenten. Startdisplay kopiering B Kontrollera att inga tidigare inställningar finns kvar i minnet. Om tidigare inställningar ligger kvar trycker du på tangenten {Återställ} och anger igen. C Placera originalen. Referens s.13 Placera original D Ställ in önskade inställningar. Referens Mer information finns under respektive funktion. E Ange antalet kopior med siffertangenterna. Maximalt antal kopior som kan ställas in är 999. F Tryck på {Starta}. Kopieringen startar. Om du placerar original på exponeringsglaset trycker du på {#}- tangenten när alla original har skannats. Kopiorna matas ut med texten nedåt. Viktigt Om Grundläggande autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller autentisering av integrationsserver har ställts in, ska du alltid logga ut när du slutat att använda maskinen för att förhindra att obehöriga personer använder den. 19

30 Kopiera -Så här använder du kopiatorn Så här stoppar du maskinen vid en flerkopieringskörning. Tryck på {Radera/Stopp}. Så här återställer du maskinen efter att du har kopierat. Tryck på {Nollställ}-tangenten. När du raderar angivna värden. Tryck på {Radera/Stopp}-tangenten eller [Rensa] på displayen. Så här kontrollerar du inställningarna. Tryck på {Kontrollera lägen}-tangenten. Mellankopiering Använd denna funktion om du vill avbryta ett långt kopieringsjobb för att göra några brådskande kopior. Begränsning Du kan inte använda funktionen Mellankopiering om fax-original skannas eller om du använder skannerfunktionen. A Tryck på {Mellankopiering}. Mellankopiering-indikatorn tänds. När originalet har skannats A Ta bort de original som höll på att kopieras och ersätt dem med de original som du vill kopiera istället. B Tryck på {Starta}. Maskinen börjar kopiera. C När kopieringen är klar kan du ta bort originalen och kopiorna. D Tryck på {Mellankopiering} igen. Mellankopiering-indikatorn slocknar. E Sätt tillbaka de återstående originalen som kopierades före avbrottet, när en uppmaning visas på skärmen. F Tryck på {Starta}. Det avbrutna kopieringsjobbets inställningar återställs och maskinen fortsätter att kopiera där den slutade. När maskinen fortsätter att kopiera A Placera originalen som du vill kopiera. B Tryck på {Starta}. Maskinen avbryter det föregående jobbet och börjar kopierar originalet. C När kopieringen är klar kan du ta bort originalen och kopiorna. D Tryck på {Mellankopiering} igen. Mellankopiering-indikatorn slocknar. Det avbrutna kopieringsjobbets inställningar återställs och maskinen fortsätter att kopiera där den slutade. Signal för original Signalen hörs och ett felmeddelande visas om du lämnar kvar originalen på exponeringsglaset när kopieringen avslutats. Se s.95 Signal: orig. på glaset. 0

31 Grundläggande kopiering Förinställt jobb Du kan ställa in nästa kopieringsinnehåll under kopiering. Om ett långt kopieringsjobb pågår och du inte vill vänta på att det ska ta slut kan du använda denna funktion för att ställa in nästa kopieringsjobb i förväg. När det pågående kopieringsjobbet avslutats startar nästa jobb automatiskt. A Tryck på [Nästa] när "Kopierar..." visas. B Ställ in nästa kopieringsjobb. C Placera originalen i ADF-enheten och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Alla original skannas. D Tryck [Förinst.]. Återgår till den inledande kopiatordisplayen. När det pågående kopieringsjobbet avslutats startar nästa jobb automatiskt. Du kan få skärmen att visa det aktuella kopieringsjobbet genom att trycka på [Förinst.]. Du kan få skärmen att visa förinställt jobb genom att trycka på [Till utskrift]. 1

32 Kopiera Kopiering från sidoinmatningsfack Använd sidoinmatningsfacket om du vill kopiera på OH-film, etiketter, genomskinligt papper, vykort eller kopieringspapper som inte kan placeras i papperskassetterna. Förberedelse Om duplexenheten är ansluten är standardinställningen [1-sidig -sidig]. När du kopierar från sidoinmatningsfacket väljer du [1-sidigt] om du vill kopiera i [Dup./Kombin./Serie] (t.ex. [1-sidig 1-sidig] eller [-sidig 1-sidig] ). Du kan ändra startinställningarna. Se s.95 Duplexprioritet. Viktigt Om du använder papper med format större än 433 mm kan det veckas och matas eventuellt inte in i maskinen eller orsakar pappersstopp. Om du inte använder kopieringspapper med standardformat eller om du använder specialpapper, ska du ange de vertikala och horisontella måtten. Se s.17 Placera original med anpassade format. Du kan ange följande format: Maskinen kan automatiskt avkänna följande format som kopieringspapper av standardformat: Metrisk version Tumversion A3L, A4KL, A5KL, 8 1 / " 13"L A3L, 11" 17"L, 8 1 / " 11"KL, 5 1 / " 8 1 / "L Om du kopierar OH-film eller papper som är tyngre än 18 g/m (cirka 34 lb.) måste du ange papperstyp. Se s.4 Vid kopiering på specialpapper. Hur många ark du kan placera samtidigt beror på vilken papperstyp du använder. Maximala antalet ark får inte överskrida den övre gränsen. A Öppna sidoinmatningsfacket. ZDSH110J Metrisk version Bredd: mm Horisontellt: mm *1 Tumversion Bredd: 3,9" 11,6" Horisontellt: 5,8" 3,4 *1 *1 Området är mm (5,8" 17") när häftesefterbehandlare är installerad.

33 Kopiering från sidoinmatningsfack B För in papperet med sidan du vill kopiera riktad ner tills du hör en signal och justera sedan pappersguiden efter pappersformatet. C Välj pappersformat. D Tryck [OK]. Vid kopiering på papper med anpassat format Papper matas automatiskt till internt utmatningsfack. A Tryck på {#}. B Tryck [Anpassat format]. ZDSH100J 1. Förlängning Om guiderna inte ligger an mot kopieringspapperet kan bilderna bli sneda eller så kan pappersstopp inträffa. Stapla inte papper över nivåmarkeringen, i annat fall kan bilden blir sned eller så kan pappersstopp inträffa. Fäll ut förlängningen för att stötta pappersformat som överstiger A4L, 8 1 / " 11"L. Bläddra igenom pappret så att luft kommer emellan och du undviker att flera ark matas samtidigt. C Välj papperstyp och -format. C Tryck på [Vertikalt mm] och ange vertikal längd med sifferknapparna, tryck sedan på [#]. D Ange papprets horisontella längd med siffertangenterna och tryck sedan på [#]. Om [Horisontellt mm] inte markeras ska du trycka på [Horisontellt mm]. För att registrera det anpassade formatet, tryck på [Programmera] och därefter på [Avsluta]. Vid kopiering på papper med standardformat A Tryck på {#}. B Tryck [Välj format]. E Tryck [OK]. 3

34 Kopiera Vid kopiering på specialpapper A Tryck på {#}. B Välj papperstyp i Specialpapper. C Tryck [OK]. D Placera originalen och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Vid kopiering på OH-film tar du bort kopierade ark ett i taget. E När kopieringsjobbet är klart, tryck på {Nollställ}-tangenten för att rensa inställningarna. 4

35 Kopiatorfunktioner Kopiatorfunktioner Justera bilddensitet Det finns tre typer av justeringar: Auto bilddensitet Maskinen justerar automatiskt bilddensiteten. Manuell bilddensitet Du kan justera exponeringen av originalet i sju steg. Kombinerad automatisk och manuell exponering Används vid kopiering av original med smutsig bakgrund (t.ex. tidningar). Du kan justera exponeringen i förgrunden utan att ändra bakgrunden. Auto bilddensitet A Kontrollera att [Auto bilddensitet] har valts. Manuell bilddensitet A Tryck på [Auto bilddensitet] för att radera det. B Tryck på [Ljusare] eller [Mörkare] om du vill justera bilddensiteten. Kombinerad automatisk och manuell bilddensitet A Kontrollera att [Auto bilddensitet] har valts. B Tryck på [Ljusare] eller [Mörkare] om du vill justera densiteten. 5

36 Kopiera Välja originaltypinställning Välj en av följande sex typer som motsvarar originalen: Text Välj detta läge om originalen bara innehåller text (inga bilder). Text/Foto Välj [Text/foto] om dina original innehåller fotografier eller bilder med text. Foto Fina toner i fotografier och bilder kan återges med detta läge. Bleka orig. Välj detta läge för original som har tunna pennlinjer eller svaga original. Svaga linjer kopieras tydligare. Generationskopia Om originalen är kopior (generationskopior), kan kopians bild återges skarpt och tydligt. Referens s.93 Originalläge display s.94 Kopiekvalitet A Tryck på lämplig tangent för att välja originaltyp. När tangenterna för originaltyperna inte visas A Tryck [Originaltyp]. B Välj originaltyp och tryck sedan på [OK]. 6

37 Kopiatorfunktioner Välja kopieringspapper Det finns två sätt att välja kopieringspapper: Auto pappersval Maskinen väljer automatiskt lämpligt format på kopieringspapperet baserat på originalformatet och förstoringsgraden. Manuellt pappersval Välj den kassett som innehåller det papper du vill kopiera på: papperskassett, sidoinmatningsfack eller stormagasin (LCT). Referens s.1 Format som är svåra att avkänna s.93 Visa papper I följande tabell anges de format och riktningar för kopieringspapperet som kan användas vid automatiskt pappersval (vid kopiering skala 1:1): Metrisk version Original placerat på Exponeringsglas ADF Pappersformat och riktning A3L, B4 JIS L, A4KL, B5 JISKL A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISKL, L, 8 1 / " 11"KL Tumversion Original placerat på Exponeringsglas ADF Pappersformat och riktning 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL A3L, A4KL, 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL, 5 1 / " 8 1 / "KL, 10" 14"L Vid automatiskt pappersval kan du bara välja de papperskassetter som anges till [Ej Display] eller [Återvunnet ppr] i Papperstyp och till [Ja] i Använd autopappersval. Se Handbok för allmänna inställningar. 7

38 Kopiera Automatiskt pappersval A Kontrollera att [Auto papper välj] har valts. Kassetter med nyckelmarkering väljs inte automatiskt. Se Handbok för allmänna inställningar. Manuellt pappersval A Välj papperskassett, sidoinmatningsfack eller LCT. Indikatorn som motsvarar det valda pappersfacket tänds. Referens s. Kopiering från sidoinmatningsfack När tangenterna för papperstyp inte visas A Tryck [Auto papper välj]. B Välj papperstypen. 8

39 Kopiatorfunktioner -Roterad kopia Om originalets placerade riktning (L eller K) är en annan än pappret du kopierar på, roterar den här funktionen bilden med 90 så att det anpassas till kopieringspapperet. Den här funktionen fungerar om Automatiskt pappersval eller Auto Förminska/Förstora har valts. Se s.7 Auto pappersval. R R SV GCROTA0E Standardinställning för Automatiskt kassettskifte är Med roterad bild, det går inte att använda funktionen Roterad kopia om den här inställningen ändras till Utan roterad bild eller Av. Se s.93 Automatiskt kassettskifte. Du kan inte använda funktionen Roterad kopia vid förstoring på pappersformaten A3, B4 JIS eller 11" 17", 8 1 / " 14". I detta fall placerar du originalet i L riktning. Originalformat och riktning Kopieringspapperets format och riktning Du kan inte rotera: A4, B5 JIS eller A5 K Vid förstoring till B4 JIS, A3 GCROTA1E GCROTAE Du kan emellertid använda: A4, B5 JIS eller A5 L Vid förstoring till B4 JIS, A3 GCROTA3E GCROTA4E Du kan inte använda funktionen Roterad kopia om Vänster eller Övre har valts för häftning eller om hålslagningsfunktionen har valts vid användning av -facks efterbehandlare. Se s.39 Häftning och s.45 Hålslagning. Du kan inte använda funktionen Roterad kopia om Vänster, Övre eller Sadelhäftning har valts för häftning med häftesefterbehandlaren. 9

40 Kopiera Förinställd förminskning/förstoring A Tryck [Förminska/Förstora]. Du kan välja en förinställd förminsknings-/förstoringsgrad vid kopiering. Utgångspunkt Utgångspunkten för förminskning/förstoring är beroende av hur originalet skannas. När originalet placeras på exponeringsglaset, blir det övre vänstra hörnet utgångspunkten. När det placeras i ADF-enheten blir det undre vänstra hörnet utgångspunkten. Om du vill välja en förinställd grad på den inledande displayen, trycker du på kortkommandotangenten för förminskning/förstoring och går därefter till steg D. B Tryck på [Förstora] eller [Förminska]. C Välj en grad och tryck sedan på [OK]. D Placera originalen och tryck sedan på {Starta}-tangenten. GCKA031e 1. Utgångspunkt när originalet placeras på exponeringsglaset.. Utgångspunkt när originalet placeras i ADF-enheten. Referens Närliggande startinställningar s.97 Genväg Förm/Först s.98 Förminskning-/Förstoringsprioritet 30

41 Kopiatorfunktioner -Läget Skapa marginal Använd Skapa marginal för att förminska bilden till 93% av dess originalformat med mitten som referenspunkt. Du kan tilldela funktionen till en kortkommandotangent på startdisplayen. Genom att kombinera den med funktionen Förminska/Förstora kan du ge den förminskade/förstorade kopian en marginal. Referens Närliggande startinställningar s.96 Kopieringstangent: F1-F5 s.98 Grad för skapa marginal A Tryck på [Skapa marginal] som visas på startdisplayen. Zoom Reproduktionsgraden kan ändras i steg om 1%. Du kan även välja en närliggande förinställd grad med [Förminska] eller [Förstora] och sedan justera graden med [n] eller [o]. A Tryck [Förminska/Förstora]. B Om du inte vill kombinera den med funktionen Förminska/Förstora placerar du originalen i maskinen och trycker sedan på {Starta}-tangenten. B Skriv in graden. Så här väljer du grad med [n] och [o] A Välj en förinställd grad som ligger nära den önskade graden med [Förminska] eller [Förstora]. B Justera graden med [n] eller [o]. För att ändra graden i steg om 1 % trycker du på tangenten [n] eller [o]. För att ändra graden i steg om 10 % trycker du på tangenten [n] eller [o]. Om du anger fel grad, kan du justera den med [n] eller [o]. 31

42 Kopiera Så här skriver du graden med siffertangenterna A Tryck [Förstorad grad]. B Ange önskad grad med siffertangenterna. C Tryck på [#]. D Tryck [OK]. C Placera originalen och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Tumversion Original placerat på Exponeringsglas ADF Originalformat och riktning 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11KL A4LK, 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL, 5 1 / " 8 1 / "KL Auto förminska/förstora Maskinen kan välja rätt reproduktionsgrad baserat på papperet och originalformaten som du valt. Referens s.1 Format som är svåra att avkänna A Tryck [Auto förm/förstor]. Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. När du använder Auto förminska/förstora, se tabellen nedan angående originalformat och riktningar. Metrisk version B Välj papperskassett. C Placera originalen och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Formatförstoring Med den här funktionen beräknas en förstorings- eller förminskningsgrad baserat på originalets och kopians längd. Original placerat på Originalformat och riktning Exponeringsglas A3L, B4 JIS L, A4KL, B5 JISKL 3 ADF A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISKL, L, 8 1 / " 11"KL Mät och ange längd på original och kopia genom att jämföra A med a.

43 Kopiatorfunktioner A Tryck [Förminska/Förstora]. Special zoom (Förstora/Förminska) (%) Kopior kan förminskas eller förstoras med olika reproduktionsgrader horisontalt och vertikalt. B Tryck [Angiven grad]. C Kontrollera att [Angiven grad] är markerad. D Skriv in originalets längd med siffertangenterna och tryck på [#]. Du kan skriva in format inom följande områden: Metrisk version Tumversion mm (i steg om 1 mm) 0,1" 99,9" (i steg om 0,1") E Ange kopians längd med siffertangenterna och tryck därefter på [#]. För att ändra längden efter det att du tryckt på [#], väljer du [Original] eller [Kopia] och anger önskad längd. F Tryck [OK]. G Tryck [OK]. H Placera originalen och tryck sedan på {Starta}-tangenten. 1. Horisontell grad. Vertikal grad Du kan även välja en närliggande förinställd grad med [Förminska] eller [Förstora] och sedan justera med [n] eller [o]. A Tryck [Förminska/Förstora]. B Tryck [Angiven grad]. C Tryck [Spec. zoom %]. CPP01EE 33

44 Kopiera Så här skriver du graden med siffertangenterna A Tryck [Horisontellt]. B Ange önskad grad med siffertangenterna följt av [#]. C Tryck [Vertikalt]. D Ange önskad grad med siffertangenterna följt av [#]. E Tryck [OK]. Specialzoom (mm) Lämplig reproduktionsgrad väljs automatiskt när du anger de horisontella och vertikala måtten på originalet och kopian som du vill ha. Så här specificerar du grad med [n] och [o] A Tryck på [Med no]. B Tryck [Horisontellt]. C Justera graden med [n] eller [o]. Genom att trycka på tangenten [n] eller [o], ändras graden i steg om 1%. Om [n] eller [o] trycks in och hålls nedtryckt, ändras den i steg om 10%. Om du anger fel grad, kan du justera den med [n] eller [o]. D Tryck [Vertikalt]. E Justera graden med [n] eller [o]. F Tryck [OK]. D Tryck [OK]. E Placera originalen och tryck sedan på {Starta}-tangenten. 1. Horisontalt originalformat. Vertikalt originalformat 3. Horisontal kopiestorlek 4. Vertikal kopiestorlek Ange de vertikala och horisontella måtten på originalet och kopian så som visas. Du kan skriva in format inom följande områden: Metrisk version Tumversion Vertikal: mm (i steg om 1 mm) Horisontell: mm (i steg om 1 mm) 0,1" 99,9" (i steg om 0,1") A Tryck [Förminska/Förstora]. CPM01EE 34 B Tryck [Angiven grad].

45 Kopiatorfunktioner C Tryck [Spec. zoom mm]. D Ange originalets horisontella längd med siffertangenterna och tryck sedan på [#]. E Ange kopians horisontella längd med siffertangenterna och tryck sedan på [#]. F Ange originalets vertikala längd med siffertangenterna och tryck sedan på [#]. G Ange kopians vertikala längd med siffertangenterna och tryck sedan på [#]. Om du vill ändra en längd, trycker du på tangenten du vill ändra och anger det nya värdet. H Tryck [OK]. I Tryck [OK]. J Placera originalen och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Sortera Maskinen kan skanna in originalen i minnet och automatiskt sortera kopiorna. Referens Närliggande startinställningar s.105 Välj osorterat s.105 Minnet fullt : Starta om Autoskan s.104 Rotationssortering: Auto pappersforts. s.93 Automatiskt kassettskifte Sortering Kopiorna sorteras som uppsättningar i ordningsföljd. Växelsortera Varannan kopieuppsättning roteras 90 KL och matas ut i utmatningsfacket. För att använda funktionen Rotationssortering krävs två papperskassetter med papper av samma format och typ men med olika riktning (KL). Se Handbok för allmänna inställningar. Växelsortering 1000-arks efterbehandlare (tillval) Varje gång kopiorna för en uppsättning eller ett jobb levereras, skiftas nästa kopia vid utmatningen så att du kan separera uppsättningarna eller jobben. -facks efterbehandlare (tillval) Växelfacket flyttas bakåt eller framåt varje gång en uppsättning eller ett jobb matas ut, och gör att nästa kopia skiftas vid utmatningen så att du kan separera uppsättningarna eller jobben. Häftesefterbehandlare (tillval) Varje gång en uppsättning kopior eller ett jobb matas ut flyttas efterbehandlarens växelfack bakåt eller framåt och gör att det översta arket i varje uppsättning skiftas vid utmatningen vilket separerar varje uppsättning eller jobb. GCANSO1E 35

46 Kopiera A Tryck på [Sortera] eller [Rotationssortera]. När efterbehandlaren inte är installerad Om 1000-arks efterbehandlaren är installerad B Ange antalet kopieuppsättningar med siffertangenterna. För att bekräfta typ av efterbehandling trycker du på tangenten {Provkopia}. Se s.36 Provkopia. C Placera originalen. När du placerar ett original på exponeringsglaset börjar du med den första sidan som ska kopieras. När originalen placeras i ADF-enheten ska den första sidan vara överst. När ett original placeras på exponeringsglaset eller i ADF-enheten i buntläget, trycker du på {#}- tangenten efter att alla original skannats. D Tryck på {Starta}. Om -facks efterbehandlaren är installerad Om häftesefterbehandlaren är installerad Provkopia Använd den här funktionen för att kontrollera kopieringsinställningarna innan du påbörjar ett större kopieringsjobb. Den här funktionen kan bara användas när sorteringsfunktionen är aktiverad. A Välj Sortera och eventuellt andra funktioner och placera därefter originalen. 36

47 Kopiatorfunktioner B Tryck på {Provkopia}. B Tryck [Ändra antal]. En kopieuppsättning matas ut som prov. C Om du är nöjd med provkopian trycker du på [Utskr.]. Antalet kopior som görs är det som angavs, minus ett för korrektur. Om du trycker på [Suspendera]- tangenten efter det att resultatet kontrollerats, gå tillbaks till steg A för att justera kopieringsinställningarna efter behov. Du kan ändra inställningarna för Häftning, Duplex (en-sidigt en-sidigt, en-sidigt två-sidigt), Kopieriktning, Marginaljustering och Omslags-/Mellanark Vissa inställningar kanske inte kan ändras, beroende på vilka kombinationer av funktioner som du använder. Ändra antalet uppsättningar ZHWS00E Du kan ändra antalet kopieuppsättningar under pågående kopiering. Den här funktionen kan bara användas när sorteringsfunktionen är aktiverad. A När "Kopierar..." visas trycker du på tangenten {Radera/Stopp}. C Ange antalet kopieuppsättningar med siffertangenterna och tryck sedan på {#}. Hur många uppsättningar du kan ange varierar beroende på när du trycker på {Radera/Stopp}. D Tryck [Fortsätt]. Kopieringen börjar igen. Stackning Kopior kan sorteras med varje sida placerad arks efterbehandlare (tillval) Varje gång kopiorna för en sida matas ut skiftas nästa kopia vid utmatningen så att du kan separera varje jobb med hjälp av sidan. -facks efterbehandlare (tillval) Växelfacket flyttas bakåt eller framåt varje gång kopiorna för en sida matas ut, och gör att nästa kopia skiftas vid utmatningen så att du kan separera varje jobb med en sida

48 Kopiera Häftesefterbehandlare (tillval) Varje gång kopiorna för en sida matas ut, flyttas efterbehandlarens växelfack bakåt eller framåt och gör att det översta arket för varje bunt skiftas vid utmatningen vilket separerar varje jobb sidvis. GCANSO1E A Tryck [Stackning]. B Ange antalet kopior med siffertangenterna. C Placera originalen och tryck sedan på {Starta}-tangenten. När du placerar ett original på exponeringsglaset börjar du med den första sidan som ska kopieras. När originalen placeras i ADF-enheten ska den sista sidan vara underst. När ett original placeras på exponeringsglaset eller i ADF-enheten i buntläget, trycker du på {#}- tangenten efter att alla original skannats. 38

49 Kopiatorfunktioner Häftning För den här funktionen krävs tillvalet efterbehandlare och transportenhet. Varje uppsättning kan häftas ihop. Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. Referens Närliggande startinställningar s.105 Välj häftning Häftningsläge och originalinställning Placera alla original i ADF-enheten i en riktning så att det går att läsa dem normalt. När originalet placeras på exponeringsglaset, ska du behålla samma riktning men med texten riktad nedåt. Om du använder kopieringspapper med samma format och riktning som originalet, placeras häftklamrarna så här: 39

50 Kopiera 1000-arks efterbehandlare Originalets placering K Exponeringsglas ADF Häftningsläge *1 STAPLEAE Övre L K STAPLECE STAPLE5 STAPLE7 Nedre L STAPLE8 STAPLE30 K * STAPLEDE Vänster L STAPLE31 STAPLE33 K STAPLEEE STAPLEADA STAPLE4ADA Övre L * STAPLE10ADA STAPLE0ADA 40

51 Kopiatorfunktioner -facks efterbehandlare Originalets placering K Exponeringsglas ADF Häftningsläge *1 STAPLEAE Övre L K STAPLEBE Övre vinklad L K STAPLECE STAPLE5 STAPLE6 STAPLE7 Nedre L STAPLE8 STAPLE9 STAPLE30 K * STAPLEDE Vänster L STAPLE31 STAPLE3 STAPLE33 41

52 Kopiera Originalets placering K Exponeringsglas ADF Exponeringsglas Häftningsläge *1 STAPLEEE STAPLEADA STAPLE3ADA STAPLE4ADA Övre L * STAPLE10ADA STAPLE14ADA STAPLE0ADA Häftesefterbehandlare Originalets placering K ADF Häftningsläge *1 STAPLEAE Övre L K STAPLECE STAPLE5 STAPLE6 STAPLE7 Nedre L STAPLE8 STAPLE9 STAPLE30 4

53 Kopiatorfunktioner Originalets placering Exponeringsglas ADF Häftningsläge *1 K * STAPLEDE Vänster L STAPLE31 STAPLE3 STAPLE33 K STAPLEEE STAPLEADA STAPLE3ADA STAPLE4ADA Övre L * STAPLE10ADA STAPLE14ADA STAPLE0ADA L Sadelhäftning STAPLEFE STAPLE34 STAPLE35 STAPLE36 K STAPLE37 STAPLE38 STAPLE39 *1 Den här tabellen visar häftninglägen inte hur kopiorna matas ut. * Ej tillgängligt för papper i formatet A3 och B4 JIS. 43

54 Kopiera A Välj ett av häftningslägena arks efterbehandlare -facks efterbehandlare Häftesefterbehandlare När du väljer häftning, väljs även sorteringsläget automatiskt. Referens s.39 Häftningsläge och originalinställning B Ange antalet kopieuppsättningar med siffertangenterna. C Placera originalen och tryck sedan på {Starta}-tangenten. 44 När du placerar ett original på exponeringsglaset börjar du med den första sidan som ska kopieras. När originalen placeras i ADF-enheten ska den sista sidan vara underst. När ett original placeras på exponeringsglaset eller i ADF-enheten i buntläget, trycker du på {#}-tangenten efter att alla original skannats.

55 Kopiatorfunktioner Hålslagning För den här funktionen krävs tillvalet -facks efterbehandlare och bryggenhet. Du kan slå hål på kopiorna. hål GCPNCH1E 3 hål GCPNCH3E 4 hål GCPNCH0E Du kan inte använda sidoinmatningsfacket tillsammans med denna funktion. Förhållandet mellan riktningen du placerar originalen i och hålslagslägena är följande: 45

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 5 Placera original Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Bilaga Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för kopieringsfunktioner 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Handbok för kopiator/dokumentserver

Handbok för kopiator/dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Snabbstartsmanual Allmän information Funktioner för maskinen och förklaring av hur du placerar original och fyller på papper. Kopiera

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG Ett snabbare sätt att producera dokument i färg och svartvitt I affärsvärlden har snabbhet en avgörande betydelse. Tid är pengar och pressen

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Kopieringshandbok SVENSKA

Kopieringshandbok SVENSKA Kopieringshandbok Läs denna handbok innan du använder utrustningen. När du har läst handboken, förvara den på lämpligt ställe för framtida bruk. SVENSKA ir206j Kopieringshandbok Handböckerna till enheten

Läs mer

Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer

Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Kombinerade funktionsåtgärder Dokumentserver Användarverktyg (Systeminställning) Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktionerna

Läs mer

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Användarhandbok 2011 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Bruksanvisning för kopieringsfunktioner 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Bruksanvisning för kopieringsfunktioner 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Underhålla maskinen Felsökning

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

SKRIVARE tillbehör typ 450

SKRIVARE tillbehör typ 450 SKRIVARE tillbehör typ 450 BRUKSANVISNING SKRIVARGUIDE (tillval) ND0A0101 Läs denna manual noga innan du använder produkten och förvara den inom räckhåll för framtida bruk. Följ anvisningarna i denna manual

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Lista över våra bruksanvisningar En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på DVD-skivan

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc224/DSc232. Dokumentproduktion för svart/vitt och färg i en förstklassig maskin

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc224/DSc232. Dokumentproduktion för svart/vitt och färg i en förstklassig maskin TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS DSc224/DSc232 Dokumentproduktion för svart/vitt och färg i en förstklassig maskin Allt-i ett kopiator, skrivare, skanner och fax med färgfunktion För vardagliga dokumentbehov är

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsguide

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsguide MODELL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Kopieringsguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM DEN HÄR HANDBEN.................... 4 MANUALER SOM MEDFÖLJER MASKINEN.... 5 ANVÄNDA MASKINEN SOM KOPIATOR GRUNDLÄGGANDE SKÄRM FÖR

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 03 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper LATHUND Utskriftshantering KX6 Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper Under flikarna till vänster finns olika val för dina utskrifter. Under fliken Grundläggande, hittar du

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning För information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Användarhandbok Kopiering

Användarhandbok Kopiering Användarhandbok Kopiering . Innehåll 1 Introduktion 1.1 Energy Star... 1-4 Vad menas med en ENERGY STAR produkt?... 1-4 1.2 Varumärken och registrerade varumärken... 1-5 Licensinformation... 1-5 Meddelande

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. FAX-355 FAX-360 FAX-460 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. Installera maskinen Installationen

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator. Skicka och ta emot ett fax Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Skicka och ta emot ett fax Konfigurera maskinen med hjälp av kontrollpanelen Konfigurera

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Riktlinjer för utskriftsmaterial För att undvika utskriftsproblem bör du endast använda sådant utskriftsmaterial (papper, OH-film, kuvert, tjockt papper och etiketter) som rekommenderats för användning med denna skrivare. Mer information

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer