Handbok för allmänna inställningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för allmänna inställningar"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar Registrera adresser och användare för skannerfunktionerna Övriga användarverktyg Bilaga Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i Om den här maskinen innan du använder maskinen - för säker och korrekt användning.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt ställe i närheten av maskinen. Viktigt Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Ricoh tar under inga förhållanden ansvar för några direkta skador, indirekta skador, specialskador, tillfälliga skador eller följdskador som uppkommer som en följd av att maskinen hanterats eller använts. Anmärkningar: En del illustrationer i denna handbok kan skilja sig något från den faktiska maskinen. Alla tillbehör kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Vissa enheter kanske bara är tillgängliga som tillval i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Anmärkningar: Maskinernas modellnamn förekommer inte på följande sidor. Kontrollera vilken typ av maskin du har innan du läser den här bruksanvisningen. (För vidare information, se s.271 Specifikationer för huvudenheten.) Typ 1: 90 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 2: 110 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 3: 135 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Alla typer kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna bruksanvisning. Referera till den metriska versionen för denna maskin.

3 Handböcker till denna maskin Referera till den handbok som är lämplig för det du vill göra med maskinen. Om den här maskinen Var noga med att läsa säkerhetsinformationen i denna handbok innan du använder maskinen. Den här handboken ger en introduktion till maskinens funktioner. Den förklarar även kontrollpanelen, förberedelser innan du använder maskinen, hur du anger text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar användarverktygens inställningar och adressboken, till exempel registrering av e-postadresser och användarkoder. Se även denna handbok för förklaringar om hur du ansluter maskinen. Felsökning Är en guide som hjälper dig att lösa problem och som förklarar hur du fyller på papper, toner, häftklammer och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Denna handbok är för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktionerna som administratörerna kan använda för att skydda data från att manipuleras eller skydda maskinen från icke behörig användning. Hänvisa även till bruksanvisningen för information om registrering av administratörer samt inställningar för verifiering av användare och administratörer. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopiatorns och dokumentserverns funktioner och hanteringar. Referera även till denna handbok för förklaringar om hur du placerar original. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och hanteringar. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och hanteringar. Handbok för nätverk Förklarar hur du konfigurerar och hanterar maskinen i en nätverksmiljö och hur du använder medföljande programvara. Denna handbok täcker alla modeller och inkluderar beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig från denna maskin. i

4 Övriga handböcker PostScript3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböckerna som medföljer är specifika för maskintyperna. Mer information finns i bilagan till Om den här maskinen. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för att du ska kunna visa handböckerna som PDF-filer. Besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare om du är intresserad av "UNIX-tillägg". "PostScript3 Tillägg" och "UNIX-tillägg" innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga för denna maskin. ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Display...2 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar)...3 Ändra standardinställningar...3 Avsluta Användarverktyg...4 Visa räkneverket...5 Om Skydda meny Ansluta maskinen Ansluta till gränssnitten...7 Ansluta till Ethernet-gränssnitt...8 Ansluta till USB-gränssnitt...9 Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet...10 Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet...11 Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN)...12 Nätverksinställningar...15 Inställningar som krävs för att använda skrivaren...15 Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen...18 Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp...23 Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner...27 Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner...31 Inställningar som krävs för att använda dokumentserver...34 Använda verktyg för att göra inställningar Systeminställningar Allmänna funktioner...49 Inställningar för utmatningsfack...55 Timerinställningar...56 Gränssnittsinställningar...59 Nätverk...59 Parallellt gränssnitt...63 IEEE IEEE b...66 Skriv ut lista...67 Filöverföring...69 Administratörsverktyg...75 Programmera/ändra/radera LDAP-server...85 Programmera LDAP-servern...86 Systeminställningar på huvudmaskin och underordnade maskiner...91 Allmänna funktioner...91 Timerinställningar...92 Administratörsverktyg...94 iii

6 3. Kassettpappersinställningar Kassettpappersinställningar...99 Ändra papperskassettinställningar...99 Avsluta papperskassettinställningarna Poster i papperskassettinställningarna Papperskassettinställningar på huvudmaskin och underordnade maskiner Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Allmänna funktioner Reproduktionsgrad Redigera Stämpel Bakgrundsnumrering Förinställd stämpel Användarstämpel Datumstämpel Sidnumrering Stämpeltext Indata/Utdata Inställningar för dokumentservern Kopiator/dokumentserverinställningar på huvudmaskin och underordnade maskiner Allmänna funktioner Reproduktionsgrad Redigera Stämpel Indata/Utdata Skrivarinställningar Lista/provutskrift Utskrift av konfigurationssida Tolka konfigurationssidan Underhåll System Värdgränssnitt PCL-meny PS-meny PDF-meny Skannerinställningar Allmänna inställningar Skaninställningar Sändningsinställningar iv

7 7. Registrera adresser och användare för skannerfunktionerna Adressbok Hantera namn i adressboken Skicka e-post med snabbuppringning Skicka skannade filer direkt till en delad mapp Förhindra obehörig åtkomst av delade mappar från maskinen Hantera användare och maskinanvändning Registrering av namn Registrering av namn Ändring av ett registrerat namn Radering av ett registrerat namn Autentiseringsinformation Registrera en användarkod Ändra en användarkod Radera en användarkod Visa räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för alla användare Nollställa antalet utskrifter E-postadress (mottagare) Registrera en e-postadress (mottagare) Ändra en e-postmottagare Radera en e-postmottagare Registrera mappar Att använda SMB för att ansluta Att använda FTP för att ansluta Använda NCP för att ansluta Registrera namn till en grupp Registrera en grupp Registrera namn till en grupp Lägga till en grupp i en annan grupp Visa namn registrerade i en grupp Radering av ett namn ur en grupp Ta bort en grupp från en annan grupp Ändra ett gruppnamn Radera en grupp Registrera en skyddskod Registrera en skyddskod till en enstaka användare Registrera en skyddskod till en grupp användare Registrera SMTP- och LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Övriga användarverktyg Byta språk på displayen Kontaktinformation Räknare Visa totalräknaren Räknemetod v

8 9. Bilaga Justeringsinställningar för användare Ändra justeringsinställningar för användare Inställningsvärden Specifikationer för huvudenheten Dokumentserver Automatisk dokumentmatare Specifikationer för tillval Finisher SR Booklet Finisher BK Cover Interposer Tray CI Punch Unit PU Z-folding Unit ZF LCIT RT LCIT RT Multi Bypass Tray BY5000 (kassett 7) Övrigt Information om installerade program Open SSL Open SSH Open LDAP INDEX vi

9 Handbokens användning Symboler Följande symboler används i denna handbok: Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Ignorerar du dessa anmärkningar kan det leda till allvarliga skador eller livsfara. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till mindre eller måttliga personskador eller egendomsskador. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga punkter att ta hänsyn till när maskinen används, och förklaringar av troliga orsaker till felmatning av papper, skada på original eller förlust av data. Var noga med att läsa dessa förklaringar. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användarfel. Denna symbol är placerad i slutet av avsnitten. Den indikerar var du kan hitta mer information. [] Namn på de knappar som visas på maskinens display. {} Namn på de knappar som finns på maskinens kontrollpanel. 1

10 Display Displayen visar maskinens driftsstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. Funktionsalternativen som visas fungerar som valtangenter. Du kan välja eller specificera ett alternativ genom att trycka lätt på det. När du väljer eller anger ett alternativ på displayen markeras det med. Tangenter som ser ut som kan inte användas. Viktigt Stötar eller slag motsvarande 30 N eller mer (ca 3 kg) skadar displayen. Tryck på {Användarverktyg} för att visa verktygsmenyn och tryck sedan på [Systeminställningar] för att visa följande skärm. I avsnittet beskrivs hur du använder maskinens kontrollpanel med menyskärmen Systeminställning som exempel. SV APD001S 1. Menyflikarna för olika inställningar visas. För att visa den inställning som du vill ange eller ändra, tryck på lämplig menyflik. 2. En lista över inställningar visas. Tryck på en post i listan för att visa den inställning du ska ange eller ändra. 3. Tryck här för att stänga menyn Användarverktyg. 2

11 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar) Detta avsnitt är för administratörer som är ansvariga för denna maskin. Med användarhjälpmedlen kan du ändra eller lägga in standardparametrar. Obs Rutiner för systeminställningar skiljer sig från vanliga rutiner. Gå alltid ur användarhjälpmedlen när du är klar. Eventuella ändringar som du gör med användarverktygen förblir aktiva även om huvudströmbrytaren eller strömbrytaren stängs av eller om du trycker på {Energibesparing} eller {Nollställ}. Referens s.4 Avsluta Användarverktyg Ändra standardinställningar Detta avsnitt beskriver hur du ändrar användarverktygens inställningar. Viktigt Har administratörsautentisering angetts kontaktar du administratören. A Tryck på {Användarverktyg}. B Välj menyn. För att ändra systeminställningarna, tryck på [Systeminställningar]. För att ändra kopiatorns/dokumentserverns inställningar, tryck på [Kopiator/Dokumentserverinställningar]. För att ändra skrivarinställningar tryck på [Skrivarinställningar]. För att ändra skannerinställningarna, tryck på [Skannerinställningar]. För att justera färgregistrering eller gråskala, tryck på [Underhåll]. Tryck på [Förfrågan] för att söka efter vem som har hand om underhåll och var du beställer förbrukningsartiklar. 3

12 C Välj menyfliken. D Ändra inställningar genom att följa instruktionerna i displayen och tryck sedan på [OK]. Obs Vill du avbryta ändringar du har gjort i inställningarna och återgå till startskärmen trycker du på {Användarverktyg}. Referens s.49 Systeminställningar s.125 Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner s.171 Skrivarinställningar s.187 Skannerinställningar s.253 Övriga användarverktyg Avsluta Användarverktyg Detta avsnitt beskriver hur du avslutar användarverktygen. A Tryck på {Användarverktyg}. Obs Du kan även lämna användarverktygen genom att trycka på [Avsluta]. 4

13 Visa räkneverket Det här avsnittet beskriver hur du visar räkneverket. A Tryck på {Räknare}. Obs Du kan avsluta visningen av räkneverket genom att trycka på {Räknare} en gång till. Om Skydda meny Du kan begränsa de tillgängliga inställningarna för användare andra än administratören med hjälp av Skydda meny. I följande menyer i Användarverktyg kan du ange Skydda meny för respektive inställning. Kopiatorns/Dokumentserverinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar Kontakta administratören om du vill ha mer information om skyddade menyer. 5

14 6

15 1. Ansluta maskinen Anslut maskinen till nätverket för att konfigurera nätverksmiljön. Ansluta till gränssnitten Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar maskinens gränssnitt, ansluter maskinen enligt nätverksmiljön och anger nätverksinställningar. SV APD009S 1. IEEE 1394-portar (tillval) Portar för anslutning av IEEE 1394-gränssnittskabel 2. 10BASE-T/100BASE-TX port Port för anslutning av 10BASE-T eller 100BASE-TX kabel Port för anslutning av 1000BASE-T-, 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kabel när Gigabit Ethernet (tillval) är installerat. 3. USB2.0-port Port för anslutning av USB2.0-gränssnittskabel 4. IEEE 1284-port (tillval) Port för anslutning av IEEE 1284-gränssnittskabel 5. Trådlös LAN-port (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Obs Du kan inte installera två eller fler av följande tillval: IEEE 1394-gränssnittskort, IEEE 1284-gränssnittsskort, IEEE b trådlöst LAN 7

16 Ansluta maskinen Ansluta till Ethernet-gränssnitt 1 Anslut 10BASE-T eller 100BASE-TX kabel till Ethernet-gränssnittet. Viktigt Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. A Kontrollera att huvudströmbrytaren på maskinen är frånslagen. B Anslut Ethernet-gränssnittskabeln till 10BASE-T/100BASE-TX porten. C Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en nätverksanslutningsenhet såsom en hubb. D Slå på maskinens huvudströmbrytare. AME005S A Indikator (grön) Lyser grönt när maskinen är korrekt ansluten till nätverket. B Indikator (gul) Lyser gult när 100 BASE-TX används. Slocknar när 10 BASE-T används. Obs Mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i Handbok för skrivare Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 8

17 Ansluta till gränssnitten Ansluta till USB-gränssnitt Anslut till USB 2.0-gränssnittet. A Anslut USB 2.0-kabeln till USB2.0-porten. 1 B Anslut den andra änden till USB-porten på värddatorn. Obs Köp till en USB-kabel som passar den dator du använder. USB 2.0-gränssnittet stöds av Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X v och senare versioner. För Windows Me: Var noga med att installera "Stöd för USB-skrivarport". Används USB 2.0 med Windows Me kan du endast uppnå samma hastighet som med USB 1.1. Mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i Handbok för skrivare Referens Handbok för skrivare 9

18 Ansluta maskinen Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet 1 Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-kortet (tillval). A Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-porten. B Anslut den andra änden av kabeln till kontakten på värddatorn för anslutning till IEEE 1394 (SCSI-utskrift). Kontrollera formen på datorns och kabelns kontakter. Fäst kontakten ordentligt i datorn. Obs Använd den kabel som medföljer IEEE 1394-kortet (tillval). Se efter så att kabeln inte är kopplad i slinga. Två portar är tillgängliga för anslutning av IEEE 1394-kabel. Båda är lämpliga. Mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i Handbok för skrivare Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 10

19 Ansluta till gränssnitten Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-kortet. A Kontrollera att huvudströmbrytaren på maskinen är frånslagen. Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. B Slå av värddatorns huvudströmbrytare. C Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-porten. 1 Använd adaptern (1) som medföljer IEEE 1284-kortet för att utföra anslutningen. D Koppla in den andra änden av kabeln till kontakten på värddatorn. Kontrollera formen på datorns och kabelns kontakter. Fäst kontakten ordentligt i datorn. E Slå på maskinens huvudströmbrytare. F Slå på värddatorn. När Windows 95/98/Me/2000/XP och Windows Server 2003 används kan det hända att en installationsskärm för en skrivardrivrutin visas när datorn slås på. Om detta händer, klicka på [Avbryt] på skärmen. Obs Anslut inte kabeln i en slinga. Mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i Handbok för skrivare Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 11

20 Ansluta maskinen Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN) 1 Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN) Obs Kontrollera inställningarna för IPv4-adressen och subnätmasken för maskinen. Mer information om hur du ställer in IPv4-adressen och subnätmasken från maskinens kontrollpanel finns i "Gränssnittsinställningar". Referens s.59 Nätverk Inställningsprocedur Ställ in IEEE b (trådlöst LAN) enligt följande procedur: 12

21 Ansluta till gränssnitten Obs Välj läget [ Ad-hoc] när du ansluter Windows XP som trådlös LAN-klient med standarddrivrutiner och hjälpprogram för XP eller när du inte använder infrastrukturläge. Mer information om hur du ställer in trådlöst LAN från maskinens kontrollpanel finns i "IEEE b". Mer information om hur du ställer in trådlöst LAN från andra platser än maskinens kontrollpanel finns i "Använda verktyg för att göra inställningar". Mer information om inställningsposterna finns i "IEEE b". 1 Referens s.66 IEEE b s.37 Använda verktyg för att göra inställningar Kontrollera anslutningen Kontrollera den trådlösa LAN-anslutningen. Kontrollera att lysdioden för IEEE b-gränssnittsenheten lyser. När infrastrukturläge används 1 2 ZGDH600J 1. Om [Lantyp] på skärmen [Gränssnittsinst.]/[Nätverk] inte är inställd till [IEEE b] lyser den inte även om huvudströmbrytaren är på. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när infrastrukturläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. 13

22 Ansluta maskinen När du använder Adhoc-läge/ Adhoc-läge ZGDH600J 1. Om IEEE b-enheten används lyser den orange. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när Adhoc-läge eller Adhoc-läge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. Lysdioden lyser efter några få sekunder. Skriv ut konfigurationssidan för att bekräfta inställningar. Obs För mer information om utskrift av en konfigurationssida, se "Skriv ut lista". Referens s.172 Utskrift av konfigurationssida Kontrollera signalen När infrastrukturläge används kan du kontrollera maskinens radiovågsstatus med kontrollpanelen. A Tryck på [Systeminställningar]. B Tryck på [Gränssnittsinställningar]. C Tryck på [IEEE b]. D Tryck på [Trådlös lan-signal]. Maskinens radiovågsstatus visas. E När du har kontrollerat radiovågsstatusen, tryck på [Avsluta]. F Tryck på {Användarverktyg} för att återgå till menyn Användarverktyg. Obs Du kontrollerar radiovågsstatus genom att trycka på [IEEE b] under [Lantyp] på skärmen [Nätverk]. 14

23 Nätverksinställningar Nätverksinställningar Detta avsnitt beskriver de nätverksinställningar som du kan ändra med Användarverktyg (Systeminställningar). Gör inställningar i enlighet med de funktioner som du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. 1 Viktigt Dessa inställningar bör göras av systemadministratören eller med hjälp av systemadministratören. Inställningar som krävs för att använda skrivaren Inställningar som krävs för skrivarfunktionen listas i detta avsnitt. Ethernet Inställningar som krävs för att använda skrivarfunktionen med en Ethernet-anslutning visas i detta avsnitt. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv6-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk IPv6 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk NCP leveransprotokoll Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk NW Frame Type Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk SMB-datornamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk SMB-arbetsgrupp Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk 15

24 Ansluta maskinen Rubrik Inställningspost Inställningskrav 1 Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinnamn Enligt behov Obs IPv6 kan endast användas för skrivarfunktionen. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) är anslutna har det valda gränssnittet prioritet. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Poster som måste ställas in för att skrivaren ska kunna användas med IEEE kabel visas i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk 16

25 Nätverksinställningar Obs [IEEE 1394] visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 1 IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för att skrivaren ska kunna användas med IEEE b (trådlöst LAN). Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv6-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk IPv6 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk NCP leveransprotokoll Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk NW Frame Type Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk SMB-datornamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk SMB-arbetsgrupp Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinnamn Enligt behov 17

26 Ansluta maskinen Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE b Kommunikationsläge Obligatorisk 1 Gränssnittsinställningar/IEEE b SSID-inställning Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Kanal Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Säkerhetsmetod Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Överföringshastighet Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen Poster som måste ställas in för att du ska kunna skicka e-post beskrivs i avsnittet. Ethernet Poster som måste ställas in för att du ska kunna skicka e-post med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk 18

27 Nätverksinställningar Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov 1 Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring SMTP-server Obligatorisk Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörs e-postadress Enligt behov Filöverföring Filöverföring Filöverföring Filöverföring Port för e-postkommunikation Programmera/Ändra/Ta bort e-postmeddelande Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När du sätter [POP före SMTP] till [På] utför du också inställningar för [Mottagningsprotokoll] och [Inställningar för POP3/IMAP4]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Port för e-postkommunikation]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 19

28 Ansluta maskinen IEEE 1394 (IPv4 över 1394) 1 Poster som måste ställas in för att du ska kunna skicka e-post med IEEE kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Filöverföring SMTP-server Obligatorisk Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörs e-postadress Enligt behov Filöverföring Filöverföring Filöverföring Filöverföring Port för e-postkommunikation Programmera/Ändra/Ta bort e-postmeddelande Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov 20

29 Nätverksinställningar Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. När du sätter [POP före SMTP] till [På] utför du också inställningar för [Mottagningsprotokoll] och [Inställningar för POP3/IMAP4]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Port för e-postkommunikation]. 1 Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för att skicka e-post med IEEE b (trådlöst LAN). Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Obligatorisk Enligt behov Enligt behov 21

30 Ansluta maskinen Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE b Säkerhetsmetod Enligt behov 1 Gränssnittsinställningar/IEEE b Överföringshastighet Enligt behov Filöverföring SMTP-server Obligatorisk Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörs e-postadress Enligt behov Filöverföring Filöverföring Filöverföring Filöverföring Port för e-postkommunikation Programmera/Ändra/Ta bort e-postmeddelande Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När du sätter [POP före SMTP] till [På] utför du också inställningar för [Mottagningsprotokoll] och [Inställningar för POP3/IMAP4]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Port för e-postkommunikation]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 22

31 Nätverksinställningar Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp Poster som måste ställas in för filöverföring beskrivs i avsnittet. Ethernet 1 Poster som måste ställas in för filöverföring med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov 23

32 Ansluta maskinen IEEE 1394 (IPv4 över 1394) 1 Poster som måste ställas in för filöverföring med IEEE 1394-kabel visas i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Obligatorisk Enligt behov Obligatorisk Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 24

33 Nätverksinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för filöverföring med IEEE b (trådlöst LAN) beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". 1 Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Obligatorisk Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov 25

34 Ansluta maskinen 1 Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 26

35 Nätverksinställningar Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner Poster som måste ställas in för dataöverföring till nätverket beskrivs i avsnittet. 1 Ethernet Poster som måste ställas in för dataöverföring till nätverket med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring Leveransalternativ Enligt behov Filöverföring Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. 27

36 Ansluta maskinen 1 Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Poster som måste ställas in för dataöverföring till nätverk med IEEE 1394-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Filöverföring Leveransalternativ Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 28

37 Nätverksinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för dataöverföring till nätverket med IEEE b (trådlöst LAN) beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". 1 Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring Leveransalternativ Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov 29

38 Ansluta maskinen 1 Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 30

39 Nätverksinställningar Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner Poster som måste ställas in när TWAIN-skannern används i nätverket beskrivs i avsnittet. Ethernet 1 Poster som måste ställas in när nätverkets TWAIN-skanner används med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 31

40 Ansluta maskinen IEEE 1394 (IPv4 över 1394) 1 Poster som måste ställas in när nätverkets TWAIN-skanner används med IEEE 1394-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 32

41 Nätverksinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för att nätverkets TWAIN-skanner ska kunna användas med IEEE b (trådlöst LAN) beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". 1 Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 33

42 Ansluta maskinen Inställningar som krävs för att använda dokumentserver 1 Poster som måste ställas in när dokumentserverfunktionen används i nätverket beskrivs i avsnittet. Ethernet Poster som måste ställas in när dokumentserverfunktionen används med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 34

43 Nätverksinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Poster som måste ställas in när dokumentserverfunktionen används med IEEE 1394-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". 1 Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 35

44 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Poster som måste ställas in för att dokumentserverfunktionen ska kunna användas med IEEE b (trådlöst LAN) beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Enligt behov/obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 36

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering av adresser och

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar Registrering

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Snabbguide trådlös router

Snabbguide trådlös router TA 9 77-0 Snabbguide trådlös router (Technicolor TG78n v) . Startboxen innehåller. Kom igång Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7300

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för maskinvara

Bruksanvisning Handbok för maskinvara Bruksanvisning Handbok för maskinvara Läs detta först Platser för etiketterna VARNING och FÖRSIKTIGT...5 Handböcker till denna skrivare...7 Handbokens användning...8 Symboler...8 Namn på viktiga tillval...8

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING FÖR DIG SOM HAR DYNAMISK IP-ADRESS INOMHUSNOD CTS HES-3109... 3 BRA ATT TÄNKA PÅ!... 4 WINDOWS 7... 5 WINDOWS VISTA... 8 WINDOWS XP... 11 WINDOWS

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. För säker och korrekt användning ska du läsa säkerhetsinformationen i "Läs detta först" innan du använder

Läs mer