Handbok för allmänna inställningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för allmänna inställningar"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar Registrera adresser och användare för skannerfunktionerna Övriga användarverktyg Bilaga Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i Om den här maskinen innan du använder maskinen - för säker och korrekt användning.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt ställe i närheten av maskinen. Viktigt Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Ricoh tar under inga förhållanden ansvar för några direkta skador, indirekta skador, specialskador, tillfälliga skador eller följdskador som uppkommer som en följd av att maskinen hanterats eller använts. Anmärkningar: En del illustrationer i denna handbok kan skilja sig något från den faktiska maskinen. Alla tillbehör kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Vissa enheter kanske bara är tillgängliga som tillval i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Anmärkningar: Maskinernas modellnamn förekommer inte på följande sidor. Kontrollera vilken typ av maskin du har innan du läser den här bruksanvisningen. (För vidare information, se s.271 Specifikationer för huvudenheten.) Typ 1: 90 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 2: 110 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 3: 135 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Alla typer kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna bruksanvisning. Referera till den metriska versionen för denna maskin.

3 Handböcker till denna maskin Referera till den handbok som är lämplig för det du vill göra med maskinen. Om den här maskinen Var noga med att läsa säkerhetsinformationen i denna handbok innan du använder maskinen. Den här handboken ger en introduktion till maskinens funktioner. Den förklarar även kontrollpanelen, förberedelser innan du använder maskinen, hur du anger text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar användarverktygens inställningar och adressboken, till exempel registrering av e-postadresser och användarkoder. Se även denna handbok för förklaringar om hur du ansluter maskinen. Felsökning Är en guide som hjälper dig att lösa problem och som förklarar hur du fyller på papper, toner, häftklammer och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Denna handbok är för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktionerna som administratörerna kan använda för att skydda data från att manipuleras eller skydda maskinen från icke behörig användning. Hänvisa även till bruksanvisningen för information om registrering av administratörer samt inställningar för verifiering av användare och administratörer. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopiatorns och dokumentserverns funktioner och hanteringar. Referera även till denna handbok för förklaringar om hur du placerar original. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och hanteringar. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och hanteringar. Handbok för nätverk Förklarar hur du konfigurerar och hanterar maskinen i en nätverksmiljö och hur du använder medföljande programvara. Denna handbok täcker alla modeller och inkluderar beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig från denna maskin. i

4 Övriga handböcker PostScript3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböckerna som medföljer är specifika för maskintyperna. Mer information finns i bilagan till Om den här maskinen. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för att du ska kunna visa handböckerna som PDF-filer. Besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare om du är intresserad av "UNIX-tillägg". "PostScript3 Tillägg" och "UNIX-tillägg" innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga för denna maskin. ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Display...2 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar)...3 Ändra standardinställningar...3 Avsluta Användarverktyg...4 Visa räkneverket...5 Om Skydda meny Ansluta maskinen Ansluta till gränssnitten...7 Ansluta till Ethernet-gränssnitt...8 Ansluta till USB-gränssnitt...9 Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet...10 Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet...11 Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN)...12 Nätverksinställningar...15 Inställningar som krävs för att använda skrivaren...15 Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen...18 Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp...23 Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner...27 Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner...31 Inställningar som krävs för att använda dokumentserver...34 Använda verktyg för att göra inställningar Systeminställningar Allmänna funktioner...49 Inställningar för utmatningsfack...55 Timerinställningar...56 Gränssnittsinställningar...59 Nätverk...59 Parallellt gränssnitt...63 IEEE IEEE b...66 Skriv ut lista...67 Filöverföring...69 Administratörsverktyg...75 Programmera/ändra/radera LDAP-server...85 Programmera LDAP-servern...86 Systeminställningar på huvudmaskin och underordnade maskiner...91 Allmänna funktioner...91 Timerinställningar...92 Administratörsverktyg...94 iii

6 3. Kassettpappersinställningar Kassettpappersinställningar...99 Ändra papperskassettinställningar...99 Avsluta papperskassettinställningarna Poster i papperskassettinställningarna Papperskassettinställningar på huvudmaskin och underordnade maskiner Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Allmänna funktioner Reproduktionsgrad Redigera Stämpel Bakgrundsnumrering Förinställd stämpel Användarstämpel Datumstämpel Sidnumrering Stämpeltext Indata/Utdata Inställningar för dokumentservern Kopiator/dokumentserverinställningar på huvudmaskin och underordnade maskiner Allmänna funktioner Reproduktionsgrad Redigera Stämpel Indata/Utdata Skrivarinställningar Lista/provutskrift Utskrift av konfigurationssida Tolka konfigurationssidan Underhåll System Värdgränssnitt PCL-meny PS-meny PDF-meny Skannerinställningar Allmänna inställningar Skaninställningar Sändningsinställningar iv

7 7. Registrera adresser och användare för skannerfunktionerna Adressbok Hantera namn i adressboken Skicka e-post med snabbuppringning Skicka skannade filer direkt till en delad mapp Förhindra obehörig åtkomst av delade mappar från maskinen Hantera användare och maskinanvändning Registrering av namn Registrering av namn Ändring av ett registrerat namn Radering av ett registrerat namn Autentiseringsinformation Registrera en användarkod Ändra en användarkod Radera en användarkod Visa räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för alla användare Nollställa antalet utskrifter E-postadress (mottagare) Registrera en e-postadress (mottagare) Ändra en e-postmottagare Radera en e-postmottagare Registrera mappar Att använda SMB för att ansluta Att använda FTP för att ansluta Använda NCP för att ansluta Registrera namn till en grupp Registrera en grupp Registrera namn till en grupp Lägga till en grupp i en annan grupp Visa namn registrerade i en grupp Radering av ett namn ur en grupp Ta bort en grupp från en annan grupp Ändra ett gruppnamn Radera en grupp Registrera en skyddskod Registrera en skyddskod till en enstaka användare Registrera en skyddskod till en grupp användare Registrera SMTP- och LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Övriga användarverktyg Byta språk på displayen Kontaktinformation Räknare Visa totalräknaren Räknemetod v

8 9. Bilaga Justeringsinställningar för användare Ändra justeringsinställningar för användare Inställningsvärden Specifikationer för huvudenheten Dokumentserver Automatisk dokumentmatare Specifikationer för tillval Finisher SR Booklet Finisher BK Cover Interposer Tray CI Punch Unit PU Z-folding Unit ZF LCIT RT LCIT RT Multi Bypass Tray BY5000 (kassett 7) Övrigt Information om installerade program Open SSL Open SSH Open LDAP INDEX vi

9 Handbokens användning Symboler Följande symboler används i denna handbok: Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Ignorerar du dessa anmärkningar kan det leda till allvarliga skador eller livsfara. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till mindre eller måttliga personskador eller egendomsskador. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga punkter att ta hänsyn till när maskinen används, och förklaringar av troliga orsaker till felmatning av papper, skada på original eller förlust av data. Var noga med att läsa dessa förklaringar. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användarfel. Denna symbol är placerad i slutet av avsnitten. Den indikerar var du kan hitta mer information. [] Namn på de knappar som visas på maskinens display. {} Namn på de knappar som finns på maskinens kontrollpanel. 1

10 Display Displayen visar maskinens driftsstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. Funktionsalternativen som visas fungerar som valtangenter. Du kan välja eller specificera ett alternativ genom att trycka lätt på det. När du väljer eller anger ett alternativ på displayen markeras det med. Tangenter som ser ut som kan inte användas. Viktigt Stötar eller slag motsvarande 30 N eller mer (ca 3 kg) skadar displayen. Tryck på {Användarverktyg} för att visa verktygsmenyn och tryck sedan på [Systeminställningar] för att visa följande skärm. I avsnittet beskrivs hur du använder maskinens kontrollpanel med menyskärmen Systeminställning som exempel. SV APD001S 1. Menyflikarna för olika inställningar visas. För att visa den inställning som du vill ange eller ändra, tryck på lämplig menyflik. 2. En lista över inställningar visas. Tryck på en post i listan för att visa den inställning du ska ange eller ändra. 3. Tryck här för att stänga menyn Användarverktyg. 2

11 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar) Detta avsnitt är för administratörer som är ansvariga för denna maskin. Med användarhjälpmedlen kan du ändra eller lägga in standardparametrar. Obs Rutiner för systeminställningar skiljer sig från vanliga rutiner. Gå alltid ur användarhjälpmedlen när du är klar. Eventuella ändringar som du gör med användarverktygen förblir aktiva även om huvudströmbrytaren eller strömbrytaren stängs av eller om du trycker på {Energibesparing} eller {Nollställ}. Referens s.4 Avsluta Användarverktyg Ändra standardinställningar Detta avsnitt beskriver hur du ändrar användarverktygens inställningar. Viktigt Har administratörsautentisering angetts kontaktar du administratören. A Tryck på {Användarverktyg}. B Välj menyn. För att ändra systeminställningarna, tryck på [Systeminställningar]. För att ändra kopiatorns/dokumentserverns inställningar, tryck på [Kopiator/Dokumentserverinställningar]. För att ändra skrivarinställningar tryck på [Skrivarinställningar]. För att ändra skannerinställningarna, tryck på [Skannerinställningar]. För att justera färgregistrering eller gråskala, tryck på [Underhåll]. Tryck på [Förfrågan] för att söka efter vem som har hand om underhåll och var du beställer förbrukningsartiklar. 3

12 C Välj menyfliken. D Ändra inställningar genom att följa instruktionerna i displayen och tryck sedan på [OK]. Obs Vill du avbryta ändringar du har gjort i inställningarna och återgå till startskärmen trycker du på {Användarverktyg}. Referens s.49 Systeminställningar s.125 Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner s.171 Skrivarinställningar s.187 Skannerinställningar s.253 Övriga användarverktyg Avsluta Användarverktyg Detta avsnitt beskriver hur du avslutar användarverktygen. A Tryck på {Användarverktyg}. Obs Du kan även lämna användarverktygen genom att trycka på [Avsluta]. 4

13 Visa räkneverket Det här avsnittet beskriver hur du visar räkneverket. A Tryck på {Räknare}. Obs Du kan avsluta visningen av räkneverket genom att trycka på {Räknare} en gång till. Om Skydda meny Du kan begränsa de tillgängliga inställningarna för användare andra än administratören med hjälp av Skydda meny. I följande menyer i Användarverktyg kan du ange Skydda meny för respektive inställning. Kopiatorns/Dokumentserverinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar Kontakta administratören om du vill ha mer information om skyddade menyer. 5

14 6

15 1. Ansluta maskinen Anslut maskinen till nätverket för att konfigurera nätverksmiljön. Ansluta till gränssnitten Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar maskinens gränssnitt, ansluter maskinen enligt nätverksmiljön och anger nätverksinställningar. SV APD009S 1. IEEE 1394-portar (tillval) Portar för anslutning av IEEE 1394-gränssnittskabel 2. 10BASE-T/100BASE-TX port Port för anslutning av 10BASE-T eller 100BASE-TX kabel Port för anslutning av 1000BASE-T-, 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kabel när Gigabit Ethernet (tillval) är installerat. 3. USB2.0-port Port för anslutning av USB2.0-gränssnittskabel 4. IEEE 1284-port (tillval) Port för anslutning av IEEE 1284-gränssnittskabel 5. Trådlös LAN-port (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Obs Du kan inte installera två eller fler av följande tillval: IEEE 1394-gränssnittskort, IEEE 1284-gränssnittsskort, IEEE b trådlöst LAN 7

16 Ansluta maskinen Ansluta till Ethernet-gränssnitt 1 Anslut 10BASE-T eller 100BASE-TX kabel till Ethernet-gränssnittet. Viktigt Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. A Kontrollera att huvudströmbrytaren på maskinen är frånslagen. B Anslut Ethernet-gränssnittskabeln till 10BASE-T/100BASE-TX porten. C Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en nätverksanslutningsenhet såsom en hubb. D Slå på maskinens huvudströmbrytare. AME005S A Indikator (grön) Lyser grönt när maskinen är korrekt ansluten till nätverket. B Indikator (gul) Lyser gult när 100 BASE-TX används. Slocknar när 10 BASE-T används. Obs Mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i Handbok för skrivare Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 8

17 Ansluta till gränssnitten Ansluta till USB-gränssnitt Anslut till USB 2.0-gränssnittet. A Anslut USB 2.0-kabeln till USB2.0-porten. 1 B Anslut den andra änden till USB-porten på värddatorn. Obs Köp till en USB-kabel som passar den dator du använder. USB 2.0-gränssnittet stöds av Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X v och senare versioner. För Windows Me: Var noga med att installera "Stöd för USB-skrivarport". Används USB 2.0 med Windows Me kan du endast uppnå samma hastighet som med USB 1.1. Mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i Handbok för skrivare Referens Handbok för skrivare 9

18 Ansluta maskinen Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet 1 Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-kortet (tillval). A Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-porten. B Anslut den andra änden av kabeln till kontakten på värddatorn för anslutning till IEEE 1394 (SCSI-utskrift). Kontrollera formen på datorns och kabelns kontakter. Fäst kontakten ordentligt i datorn. Obs Använd den kabel som medföljer IEEE 1394-kortet (tillval). Se efter så att kabeln inte är kopplad i slinga. Två portar är tillgängliga för anslutning av IEEE 1394-kabel. Båda är lämpliga. Mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i Handbok för skrivare Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 10

19 Ansluta till gränssnitten Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-kortet. A Kontrollera att huvudströmbrytaren på maskinen är frånslagen. Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. B Slå av värddatorns huvudströmbrytare. C Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-porten. 1 Använd adaptern (1) som medföljer IEEE 1284-kortet för att utföra anslutningen. D Koppla in den andra änden av kabeln till kontakten på värddatorn. Kontrollera formen på datorns och kabelns kontakter. Fäst kontakten ordentligt i datorn. E Slå på maskinens huvudströmbrytare. F Slå på värddatorn. När Windows 95/98/Me/2000/XP och Windows Server 2003 används kan det hända att en installationsskärm för en skrivardrivrutin visas när datorn slås på. Om detta händer, klicka på [Avbryt] på skärmen. Obs Anslut inte kabeln i en slinga. Mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i Handbok för skrivare Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 11

20 Ansluta maskinen Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN) 1 Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN) Obs Kontrollera inställningarna för IPv4-adressen och subnätmasken för maskinen. Mer information om hur du ställer in IPv4-adressen och subnätmasken från maskinens kontrollpanel finns i "Gränssnittsinställningar". Referens s.59 Nätverk Inställningsprocedur Ställ in IEEE b (trådlöst LAN) enligt följande procedur: 12

21 Ansluta till gränssnitten Obs Välj läget [ Ad-hoc] när du ansluter Windows XP som trådlös LAN-klient med standarddrivrutiner och hjälpprogram för XP eller när du inte använder infrastrukturläge. Mer information om hur du ställer in trådlöst LAN från maskinens kontrollpanel finns i "IEEE b". Mer information om hur du ställer in trådlöst LAN från andra platser än maskinens kontrollpanel finns i "Använda verktyg för att göra inställningar". Mer information om inställningsposterna finns i "IEEE b". 1 Referens s.66 IEEE b s.37 Använda verktyg för att göra inställningar Kontrollera anslutningen Kontrollera den trådlösa LAN-anslutningen. Kontrollera att lysdioden för IEEE b-gränssnittsenheten lyser. När infrastrukturläge används 1 2 ZGDH600J 1. Om [Lantyp] på skärmen [Gränssnittsinst.]/[Nätverk] inte är inställd till [IEEE b] lyser den inte även om huvudströmbrytaren är på. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när infrastrukturläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. 13

22 Ansluta maskinen När du använder Adhoc-läge/ Adhoc-läge ZGDH600J 1. Om IEEE b-enheten används lyser den orange. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när Adhoc-läge eller Adhoc-läge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. Lysdioden lyser efter några få sekunder. Skriv ut konfigurationssidan för att bekräfta inställningar. Obs För mer information om utskrift av en konfigurationssida, se "Skriv ut lista". Referens s.172 Utskrift av konfigurationssida Kontrollera signalen När infrastrukturläge används kan du kontrollera maskinens radiovågsstatus med kontrollpanelen. A Tryck på [Systeminställningar]. B Tryck på [Gränssnittsinställningar]. C Tryck på [IEEE b]. D Tryck på [Trådlös lan-signal]. Maskinens radiovågsstatus visas. E När du har kontrollerat radiovågsstatusen, tryck på [Avsluta]. F Tryck på {Användarverktyg} för att återgå till menyn Användarverktyg. Obs Du kontrollerar radiovågsstatus genom att trycka på [IEEE b] under [Lantyp] på skärmen [Nätverk]. 14

23 Nätverksinställningar Nätverksinställningar Detta avsnitt beskriver de nätverksinställningar som du kan ändra med Användarverktyg (Systeminställningar). Gör inställningar i enlighet med de funktioner som du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. 1 Viktigt Dessa inställningar bör göras av systemadministratören eller med hjälp av systemadministratören. Inställningar som krävs för att använda skrivaren Inställningar som krävs för skrivarfunktionen listas i detta avsnitt. Ethernet Inställningar som krävs för att använda skrivarfunktionen med en Ethernet-anslutning visas i detta avsnitt. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv6-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk IPv6 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk NCP leveransprotokoll Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk NW Frame Type Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk SMB-datornamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk SMB-arbetsgrupp Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk 15

24 Ansluta maskinen Rubrik Inställningspost Inställningskrav 1 Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinnamn Enligt behov Obs IPv6 kan endast användas för skrivarfunktionen. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) är anslutna har det valda gränssnittet prioritet. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Poster som måste ställas in för att skrivaren ska kunna användas med IEEE kabel visas i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk 16

25 Nätverksinställningar Obs [IEEE 1394] visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 1 IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för att skrivaren ska kunna användas med IEEE b (trådlöst LAN). Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv6-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk IPv6 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk NCP leveransprotokoll Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk NW Frame Type Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk SMB-datornamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk SMB-arbetsgrupp Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinnamn Enligt behov 17

26 Ansluta maskinen Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE b Kommunikationsläge Obligatorisk 1 Gränssnittsinställningar/IEEE b SSID-inställning Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Kanal Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Säkerhetsmetod Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Överföringshastighet Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen Poster som måste ställas in för att du ska kunna skicka e-post beskrivs i avsnittet. Ethernet Poster som måste ställas in för att du ska kunna skicka e-post med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk 18

27 Nätverksinställningar Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov 1 Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring SMTP-server Obligatorisk Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörs e-postadress Enligt behov Filöverföring Filöverföring Filöverföring Filöverföring Port för e-postkommunikation Programmera/Ändra/Ta bort e-postmeddelande Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När du sätter [POP före SMTP] till [På] utför du också inställningar för [Mottagningsprotokoll] och [Inställningar för POP3/IMAP4]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Port för e-postkommunikation]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 19

28 Ansluta maskinen IEEE 1394 (IPv4 över 1394) 1 Poster som måste ställas in för att du ska kunna skicka e-post med IEEE kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Filöverföring SMTP-server Obligatorisk Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörs e-postadress Enligt behov Filöverföring Filöverföring Filöverföring Filöverföring Port för e-postkommunikation Programmera/Ändra/Ta bort e-postmeddelande Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov 20

29 Nätverksinställningar Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. När du sätter [POP före SMTP] till [På] utför du också inställningar för [Mottagningsprotokoll] och [Inställningar för POP3/IMAP4]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Port för e-postkommunikation]. 1 Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för att skicka e-post med IEEE b (trådlöst LAN). Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Obligatorisk Enligt behov Enligt behov 21

30 Ansluta maskinen Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE b Säkerhetsmetod Enligt behov 1 Gränssnittsinställningar/IEEE b Överföringshastighet Enligt behov Filöverföring SMTP-server Obligatorisk Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörs e-postadress Enligt behov Filöverföring Filöverföring Filöverföring Filöverföring Port för e-postkommunikation Programmera/Ändra/Ta bort e-postmeddelande Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När du sätter [POP före SMTP] till [På] utför du också inställningar för [Mottagningsprotokoll] och [Inställningar för POP3/IMAP4]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Port för e-postkommunikation]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 22

31 Nätverksinställningar Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp Poster som måste ställas in för filöverföring beskrivs i avsnittet. Ethernet 1 Poster som måste ställas in för filöverföring med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov 23

32 Ansluta maskinen IEEE 1394 (IPv4 över 1394) 1 Poster som måste ställas in för filöverföring med IEEE 1394-kabel visas i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Obligatorisk Enligt behov Obligatorisk Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 24

33 Nätverksinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för filöverföring med IEEE b (trådlöst LAN) beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". 1 Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Obligatorisk Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov 25

34 Ansluta maskinen 1 Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 26

35 Nätverksinställningar Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner Poster som måste ställas in för dataöverföring till nätverket beskrivs i avsnittet. 1 Ethernet Poster som måste ställas in för dataöverföring till nätverket med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring Leveransalternativ Enligt behov Filöverföring Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. 27

36 Ansluta maskinen 1 Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Poster som måste ställas in för dataöverföring till nätverk med IEEE 1394-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Filöverföring Leveransalternativ Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 28

37 Nätverksinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för dataöverföring till nätverket med IEEE b (trådlöst LAN) beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". 1 Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring Leveransalternativ Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov 29

38 Ansluta maskinen 1 Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 30

39 Nätverksinställningar Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner Poster som måste ställas in när TWAIN-skannern används i nätverket beskrivs i avsnittet. Ethernet 1 Poster som måste ställas in när nätverkets TWAIN-skanner används med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 31

40 Ansluta maskinen IEEE 1394 (IPv4 över 1394) 1 Poster som måste ställas in när nätverkets TWAIN-skanner används med IEEE 1394-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 32

41 Nätverksinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Poster som måste ställas in för att nätverkets TWAIN-skanner ska kunna användas med IEEE b (trådlöst LAN) beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". 1 Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 33

42 Ansluta maskinen Inställningar som krävs för att använda dokumentserver 1 Poster som måste ställas in när dokumentserverfunktionen används i nätverket beskrivs i avsnittet. Ethernet Poster som måste ställas in när dokumentserverfunktionen används med Ethernet-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [Lantyp] visas när du har installerat kort för trådlöst LAN (tillval). När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 34

43 Nätverksinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Poster som måste ställas in när dokumentserverfunktionen används med IEEE 1394-kabel beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". 1 Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-kortet (tillval) är installerat. Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 35

44 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Poster som måste ställas in för att dokumentserverfunktionen ska kunna användas med IEEE b (trådlöst LAN) beskrivs i avsnittet. Mer information om hur du anger inställningarna finns i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring". Rubrik Inställningspost Inställningskrav Gränssnittsinställningar/nätverk Maskinens IPv4-adress Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk IPv4 gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Aktivt protokoll Obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk LAN-typ Enligt behov/obligatorisk Gränssnittsinställningar/nätverk Gränssnittsinställningar/nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Enligt behov Gränssnittsinställningar/nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Gränssnittsinställningar/IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Obligatorisk Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Obs Vad gäller [Aktivt protokoll], kontrollerar du om protokollet som ska användas har satts till [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.59 Gränssnittsinställningar s.69 Filöverföring 36