Printer/Scanner Unit Type Handbok för skanner. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med nätverkets TWAIN-skanner Olika skannerinställningar Bilaga Läs denna handbok noga innan du använder maskinen och ha den till hands för framtida bruk. För att maskinen ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen i Om den här maskinen innan du börjar använda den.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och anmärkningar om produktens användning. För din egen säkerhet rekommenderar vi att du läser igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen. Ha boken nära till hands. Viktigt! Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter ansvarar företaget för några direkta skador, indirekta skador, specialskador, tillfälliga skador eller följdskador som uppkommer som en följd av att maskinen hanterats eller använts. Kopiera inte och skriv inte ut material som det är förbjudet i lag att reproducera. Lokala lagar förbjuder i allmänhet kopiering eller utskrift av följande: sedlar, skattemärken, obligationer, aktiebrev, postväxlar, checkar, pass och körkort. Föregående förteckning är endast ämnad som vägledning och är inte heltäckande. Vi tar inget ansvar för att den är komplett eller riktig. Om du har några frågor om lagligheten vid kopiering eller utskrift av några särskilda handlingar bör du rådgöra med juridisk expertis. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Referera till den metriska versionen för denna maskin. Vissa bilder i denna handbok kan skilja något från maskinen. Vissa tillvalsmöjligheter kanske inte erbjuds i en del länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

3 Maskinens handböcker Var god se de handböcker som gäller för de användningsområden som du vill använda maskinen för. Om den här maskinen Det är viktigt att du läser säkerhetsinformationen i handboken innan du använder maskinen. Denna handbok ger en introduktion till maskinens olika funktioner. Här beskrivs också kontrollpanelen, hur man förbereder sig för att använda maskinen, hur man skriver in text och hur man installerar de CD-romskivor som medföljer. Handbok för allmänna inställningar Förklarar Användarverktygens inställningar och adressbokens procedurer, t.ex. att registrera e-postadresser och användarkoder. Hänvisa även till denna handbok för information om hur du ansluter maskinen. Felsökning Ger anvisning om hur vanligare problem kan lösas och förklarar hur man byter papper, toner, häftklamrar och andra förbrukningsartiklar. Säkerhetsreferens Denna handbok är avsedd för maskinadministratörer. Den förklarar de säkerhetsfunktioner som administratörerna kan använda för att skydda data mot manipulering eller skydda maskinen mot obehörig användning. Handboken beskriver också hur man gör för att registrera administratörer och lägga in användar- och administratörsverifiering. Handbok för kopiator/dokumentserver Beskriver kopiator- och dokumentserverfunktioner och hur de används. I denna handbok finner du också beskrivningar av hur man lägger i original. Handbok för skrivare Beskriver skrivarfunktionerna och hur de används. Handbok för skanner Beskriver skannerfunktionerna och hur de används. Handbok för nätverk Förklarar hur man konfigurerar och använder maskinen i ett nätverk och hur den medföljande programvaran används. Handboken omfattar samtliga modeller och av den anledningen finns eventuellt vissa funktioner och inställningar inte på denna maskin. Bilder, illustrationer och de operativsystem som stöds kan också skilja sig från vad som gäller för denna maskin. i

4 Andra handböcker Maskinens handböcker Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript 3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböckerna som medföljer är specifika för respektive maskintyp. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste vara installerat för att man skall kunna använda handböckerna i PDF-format. Besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare om du behöver en kopia av UNIX-tillägg. PostScript3 Tillägg och UNIX-tillägg innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på den här maskinen. För följande programvaruprodukter används generella benämningar: Produktnamn DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional * och ScanRouter EX Enterprise * Generell benämning DeskTopBinder ScanRouter leveransprogramvara * Tillval ii

5 INNEHÅLL Maskinens handböcker...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Om skannerfunktionerna...2 Display...3 Förenklad display...3 Displayer för statusinformation...4 Skannerfunktioner Sända skannade filer med e-post Innan man sänder skannade filer med e-post...9 Sammanfattning av hur man sänder skannade filer med e-post...9 Förberedelser för att skicka e-post...10 Registrering av e-postadresser i adressboken...10 E-postskärmen...11 Grundläggande tillvägagångssätt om hur man sänder skannade filer med e-post...12 Växla till e-postskärmen...15 Ange e-postmottagare...16 Välja mottagaradressen i maskinens adressbok...16 Att skriva in en e-postadress manuellt...19 Välja mottagaradresser genom att söka på en LDAP-server...20 Registrering av direktinmatad mottagaradress i adressboken...23 Att ange e-postavsändaren...24 Välja en avsändare från listan...24 Använda ett registreringsnummer för att ange en avsändare...25 Välja en avsändare genom att söka i maskinens adressbok...25 Ange e-postmeddelandets ämne...28 Lägga till text i e-postmeddelande...29 Välja ett meddelande från listan...29 Skriva in ett meddelande manuellt...30 Samtidig lagring och sändning av e-post...31 Sända URL:en med e-post Sända skannade filer till mappar Innan man sänder skannade filer med Skanna till mapp...35 Sammanfattning av hur man sänder skannade filer med Skanna till mapp...35 Förberedelser för sändning med skanna till mapp...37 Registrering av mottagarmappar i adressboken...38 Skärmen Skanna till mapp...39 Grundläggande om hur man skannar till mapp...41 Växla till skärmen Skanna till mapp...43 iii

6 Ange mottagarmapp för Skanna till mapp...44 Välja mottagaradressen i maskinens adressbok...44 Sända filer till en delad nätverksmapp...48 Sända skannade filer till en FTP-server...51 Sända filer till ett NDS-träd eller en NetWare-server Registrering av sökväg till vald mottagare i adressboken...56 Samtidig lagring och sändning med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Innan man lagrar filer...59 Sammanfattning av fillagring med skannerfunktionen...59 Grundläggande tillvägagångssätt om hur man lagrar skannade filer...61 Ange filinformation för en lagrad fil...63 Ange ett användarnamn...63 Ange ett filnamn...64 Ange ett lösenord...65 Visa listan över lagrade filer...66 Lista över lagrade filer...66 Sökning i listan över lagrade filer...67 Granska lagrade filer...69 Granska en lagrad fil från listan...69 Kontrollera lagrade filer från en klientdator...70 Sända en lagrad fil...72 Sända lagrade filer...72 Hantera lagrade filer...74 Att radera en lagrad fil...74 Ändra information för en lagrad fil Leverera skannade filer Innan man använder funktionen leverera...79 Sammanfattning av funktionen Leverans av skannade filer...79 Förberedelser för att leverera en fil...80 Installera DeskTopBinder Lite från medföljande CD-romskiva...81 Skärmen Leveransskanner för nätverk...82 Grundläggande tillvägagångssätt för att leverera filer...83 Växla till skärmen leveransskanner för nätverk...86 Ange leveransmottagare...87 Välja leveransmottagare registrerade i leveransserverns adressbok...87 Ange avsändaren...91 Välja en avsändare från avsändarlistan i leveranserverns mottagarlista...91 Välj en avsändare genom att skriva in registreringsnumret...92 Välja avsändare genom att söka i leveransserverns mottagarlista...93 Ange ämnet för e-postmeddelandet som skall sändas med leveransservern...95 Samtidig lagring och leverans...96 iv

7 5. Skanna original med nätverkets TWAIN-skanner Innan man använder nätverkets TWAIN-skanner...97 Sammanfattande om nätverkets TWAIN-skanner...98 Förbered att använda TWAIN-nätverksskanner...99 Installera TWAIN-drivrutinen från den medföljande cd-romskivan Grundläggande användning av TWAIN-skanner Olika skannerinställningar Skaninställningar De olika skannerinställningarna Skanningstyp Upplösning Skanningsformat Redigera Justera bilddensitet Inställning av originalmatning Originalets riktning Originalinställningar Bunt, SADF Dela upp Skanning av flera sidor av original till en fil Ställa in filtyp och filnamn Ställa in filtyp Ange filnamn Säkerhetsinställningar för PDF-filer Program Registrera ofta använda inställningar Hämta registrerade inställningar Ändra ett registrerat program Radera program Ändra det registrerade programmets namn Registrera startvärden i startmenyn Skannerinställningar när TWAIN-skanner används Inställning av originalets riktning på TWAIN-skannern När man skannar original av blandade format med TWAIN-skannern Bilaga Förhållandet mellan upplösning och filstorlek När e-post, sändning till mapp, lagra och nätleveransfunktionen används När maskinen används som TWAIN-skanner Förhållandet mellan den filtyp som angivits för skanning och filtyperna som angivits för att skicka med e-post och sända till mapp Programvara som medföljer på CD-rom snabb installation TWAIN-drivrutinen DeskTopBinder Lite v

8 Värden för inställningar av sändnings-, lagrings- och leveransfunktioner Sändningsfunktion Lagringsfunktion Funktionen för nätverksleverans Specifikationer INDEX vi

9 Handbokens användning Symboler I denna handbok används följande symboler: Betecknar viktig säkerhetsinformation. Om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall. Se till att läsa denna information. Informationen finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Betecknar viktig säkerhetsinformation. Om du inte följer anvisningarna kan det leda till medelsvåra eller lättare personskador, eller skador på maskinen eller andra materiella skador. Se till att läsa denna information. Informationen finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Betecknar viktiga saker att beakta då man använder maskinen samt förklaringar på troliga orsaker till felmatning av papper, skador på original eller förlust av data. Se till att läsa dessa förklaringar. Betecknar kompletterande beskrivningar av maskinens funktioner och anvisningar på hur man klarar av handhavandefel från användare. Denna symbol finns i slutet av varje avsnitt. Den visar var du kan finna ytterligare information av värde. [ ] Anger benämningen på knappar som visas på maskinens display. { } Anger benämningen på knappar på maskinens kontrollpanel. 1

10 Om skannerfunktionerna I detta avsnitt beskrivs funktionerna i skannerläge. Information om varje funktion finns i respektive kapitel. Sända skannade filer Det finns flera sätt att sända inskannad information som filer till datorer. Sända skannade filer med e-post Mer information finns i kapitel 1 Skicka skannade filer med e-post. Sända skannade filer till en delad mapp Detta beskrivs i kapitel 2 Sända skannade filer till mappar. Sända skannade filer till en FTP-server Detta beskrivs i kapitel 2 Sända skannade filer till mappar. Sända skannade filer till en NetWare-server Detta beskrivs i kapitel 2 Sända skannade filer till mappar. Sända skannade filer med hjälp av leveransservern Detta beskrivs i kapitel 4 Att leverera skannade filer. Skanna original med hjälp av TWAIN-drivrutinen Använd TWAIN-drivrutinen för att från en klientdator ange den maskin där originalen skall skannas. Mer information finns i kapitel 5 Att skanna original med TWAIN-nätverksskanner. Lagra filer Du kan lagra skannade filer på maskinens hårddisk. Lagrade filer kan sändas vid ett senare tillfälle. Mer information finns i kapitel 3, Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen. Obs Maskinen piper och en grå sida sänds eller lagras om du skannar ett original som skrivits ut med kopiatorfunktionen för datasäkerhet när en säkerhetsenhet för kopieringsdata är installerad. Du kan använda loggfilen om du vill kontrollera vem som skannade det konfidentiella originalet. Mer information om kopiatorfunktionen för datasäkerhet finns i Handbok för säkerhet. Referens s.9 Sända skannade filer med e-post s.35 Sända skannade filer till mappar s.79 Leverera skannade filer s.97 Skanna original med nätverkets TWAIN-skanner s.59 Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen 2

11 Display I detta avsnitt beskrivs den förenklade displayen och tre skärmbilder för statusinformation: Kontrollera lägen, Förhandsgranskning och Status för sändningsfil. I denna handbok finns beskrivningar av skärmbilderna för e-post, skanna till mapp, lista över lagrade filer samt för leveransskanner för nätverk. Information finns i E-postskärm, Skärm för skanna till mapp, Lista över lagrade filer samt Skärm för leveransskanner för nätverk. Referens s.11 E-postskärmen s.39 Skärmen Skanna till mapp s.66 Lista över lagrade filer s.82 Skärmen Leveransskanner för nätverk Förenklad display I detta avsnitt beskrivs hur man växlar till förenklad display. När du trycker på knappen {Förenklad display}, så växlar skärmen från startskärmen till en förenklad display. Text och knappar visas i en större storlek, vilket underlättar användningen. Exempel på förenklad display ANP042S AMW001S SV 1. [Tangentfärg] Tryck för att växla färg på knappen och öka ljusstyrkan på displayen. Detta gäller inte för skannerns startskärmbild. 3

12 Obs För att återgå till startskärmbilden, tryck på {Förenklad display} igen. Vissa knappar visas inte på den förenklade displayen. Displayer för statusinformation I detta avsnitt beskrivs tre displayer för statusinformation: Kontrollera lägen, Förhandsgranskning och Status för sändningsfil. Kontrollera lägen I detta avsnitt beskrivs vad som visas på skärmen Kontrollera lägen och hur man tar fram skärmen. Använd skärmen Kontrollera lägen för att kontrollera inställningarna för skanning och sändning. Då man trycker på knappen [Kontrollera lägen] så växlar skärmbilden från skannerns startskärmbild till skärmen för Kontrollera lägen. Kontrollera lägen AMW002S SV 1. Original Visar skannerinställningar, matningstyp för original och andra inställningar för skanning. 2. Ikon för sändningsmetod Visar ikonen för den sändningsfunktion som används. 3. Avsändare och mottagare Visar avsändare och sändnings- eller leveransmottagare. 4. Sändningsinställning Visar sändningsinställningar, som avsändare och ämne. 4

13 Förhandsgranskning Detta avsnitt beskriver vad som visas på skärmen Förhandsgranskning och hur man tar fram den. Använd skärmen förhandsgranskning för att kontrollera att originalen har skannats riktigt. Man kan visa skärmen förhandsgranskning då man skickar filer med e-post eller skannar till mapp, använder leveransfunktionen eller samtidigt vid sändning och med leveransfunktionen. För att visa skärmen förhandsgranskning, tryck på knappen [Förhandsgranska], och starta sedan skanningen medan knappen [Förhandsgranska] fortfarande trycks. Förhandsgranskning 1. [Zooma ut] och [Zooma in] Tryck för att förminska eller förstora den förhandsgranskade bilden. 2. [ ][ ][ ][ ] Tryck för att ändra visningsområde. 3. [Avbryt sänd.] Tryck för att avsluta förhandsgranskningen och avbryta sändning. 4. [Fortsätt sänd.] Tryck för att avsluta förhandsgranskningen och fortsätta sändning. 5. Visa fil Visar filnamn och -storlek. 6. Visa sida Visar numret på den sida som för tillfället visas, totala antalet sidor, sidstorlek och färginställning. 7. [Byt] Tryck för att växla sida som skall visas i den valda filen. 8. Visa läge Visar bildens läge då den förstoras. Obs Förhandsgranskning är inte tillgänglig om en fil lagrats med hjälp av [Lagra enbart]. Förhandsgranskning är inte tillgänglig när en lagrad fil sänds. Man kan se en lagrad fil med hjälp av skärmen Förhandsgranskning från listan över lagrade filer. Detaljerad information om visning av lagrade filer finns i Kontrollera en lagrad fil på listan. Om skanningen misslyckades eller bildfilen är skadad kan det hända att man inte kan göra en förhandsgranskning. Om så är fallet, skanna originalet igen. Referens s.69 Granska en lagrad fil från listan AMW003S SV 5

14 Status för sändningsfil Detta avsnitt beskriver vad som visas på skärmen Status för sändningsfil och hur man tar fram skärmen. Använd skärmen Status för sändningsfil för att kontrollera resultatet av e-postsändning, skanning till mapp och via leveransfunktionen. Tryck på [Status, skannade filer] för att visa skärmen Status för sändningsfil. Resultaten för upp till 9 sändningar eller leveranser kan visas samtidigt. Tryck på [U] eller [T] för att växla mellan resultaten. Status för sändningsfil AMW004S SV 1. Datum/Tid Visar tid och datum då sändningen registrerades av denna maskin eller tid och datum då det bekräftades att den var slutförd, att det uppstått ett fel, eller att den avbrutits. 2. Ikon för sändningsmetod Visar ikonen för den sändningsfunktion som används. 3. Mottagare Visar mottagaren av sändningen. Om flera mottagare har valts, visas den först valda mottagaren. 4. Avsändare Visar avsändarens namn. 5. Filnamn Visar filnamnet på filer som samtidigt sänds och lagras, eller lagrade filer som sänds. 6. Status Visar ett av följande alternativ för sändningsstatus: Slutförd, Sänder, Väntar, Fel eller Avbruten. 7. [Stoppa sänd.] För att avbryta en sändning, välj en fil som har status [Väntar] och tryck sedan på knappen [Stoppa sänd.]. 8. [Skriv ut lista] Tryck här för att skriva ut resultaten av sändningen. 6 Obs Man kan inte kontrollera sändningsresultaten av skannerfunktionen genom att trycka [Jobblista] längst ner på skärmen. För att kontrollera sändningsresultat, tryck på [Status, skannade filer] och visa skärmen Status för sändningsfil. Vissa sändningsresulat kanske inte visas beroende på säkerhetsinställningarna.

15 Skannerfunktioner I det här avsnittet beskrivs skannerinställningarna. För att visa skärmen Skannerinställningar, tryck på {Användarverktyg/Räknare}. Information om inställningar finns i Handbok för allmänna inställningar. Allmänna inställningar Poster Byt titel Uppdatera mottagarlista för leveransserver Sök mottagare Standbytid för TWAIN Visar mottagarlista prioritet 1 Visar mottagarlista prioritet 2 Skriv ut & Radera skannerjournal Skriv ut skannerjournal Radera skannerjournal Beskrivning Ställer in vilket index som skall användas när maskinens förteckning över mottagare visas. Låter dig uppdatera leveransserverns mottagarlista genom att trycka på [Uppdatera mottagarlista för leveransserver]. För att använda denna funktion under [Systeminställning], ställ [Utmatningsalternativ] i läge [På]. Specificera standardlistan för sökning av mottagare från maskinens adressbok eller från LDAP-servern. För att söka på en LDAP-server, registrera LDAP-servern under [Systeminställning] och ställ sedan [LDAPsökning] to [På]. Välj maskinens svarstid om en klientdator försöker använda TWAIN-skannern medan skanning pågår. Välj standardlista för mottagare från maskinens mottagarlista eller från den mottagarlistan som hanteras av leveransservern. Välj om adresslistan för e-post eller mottagarlistan för mappar skall ges prioritet. Ange hur maskinen skall reagera om det maximala antalet skannerjournaler överskrids. Ger dig möjlighet att skriva ut skannerjournalen. Efter utskrift raderas journalen. Ger dig möjlighet att kunna radera journalen utan att skriva ut den. Skaninställningar Poster Väntetid för Nästa original: Originalglas Väntetid för nästa original: SADF Beskrivning Ställ in vad maskinen skall göra medan den väntar på nya original efter skanning från originalglaset. Ställer maskinen i kö för flera original efter skanning av originalen med dokumentmataren (ADF). Funktionen är endast tillgänglig när ADF-enheten är installerad. 7

16 Sändningsinställningar Poster Kompression (Svartvitt) Kompression (Gråskala) Max. e-poststorlek Dela & skicka e-post Informationsspråk för e-post Ant. siffror för ensidiga filer Lagrad fil e-postmetod Beskrivning Ange en komprimeringsmetod för filer som skannas i gråskala eller svartvitt. Ange en komprimeringsmetod för filer som skannas i gråskala. Välj om det skall finnas en begränsning eller inte för storleken på e-postmeddelanden med bifogade filer. Välj om filer som överskrider den gräns som angivits med [Max. e-poststorlek] skall delas upp och sändas som flera e-postmeddelanden. Välj på vilket språk dokumentinformation som rubrik, datum och administratörens namn skall sändas. Ange antalet siffror i serienumren som används som filnamn för enkelsidiga filer. Förinställning av om filen skall bifogas e-postmeddelandet eller om en URL-länk skall infogas, då lagrade filer sänds med e-post. Grundinställningar Poster Skydda meny Beskrivning Förinställning av åtkomstnivån för funktioner där inställningarna kan ändras även av andra användare än administratören. 8

17 1. Sända skannade filer med e-post Skannade filer kan bifogas med e-postmeddelanden och sändas via nät som LAN och Internet. Innan man sänder skannade filer med e-post I detta avsnitt beskrivs hur man förbereder och sänder skannade filer med e- post. Sammanfattning av hur man sänder skannade filer med e-post I detta avsnitt sammanfattas hur det går till att sända skannade filer med e-post. ZZZ508S 1. Denna maskin En skannad fil kan bifogas ett e-postmeddelande och skickas till en postserver. 2. SMTP-server Man måste ha anslutning till en e-postserver som stöder SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) för att kunna sända skannade filer med e-post. Det är dock inte nödvändigt att ha en e-postserver inom det LAN som maskinen tillhör. Den överför ett mottaget e-postmeddelande för en angiven mottagare genom ett LAN eller över Internet. 3. Klientdator Använd ett e-postklientprogram för att ta emot e-postmeddelanden och skanna bilagor som skapats med denna maskin. 4. LDAP-server Använd denna server för att administrera e-postkonton, söka över nätet och för att autentisera datorerna som ansluts till maskinen. Man kan söka efter mottagare från maskinen genom LDAP-servern. 9

18 Sända skannade filer med e-post Förberedelser för att skicka e-post 1 Detta avsnitt beskriver förberedelser och inställningar för att kunna sända skannade filer med e-post. A Anslut maskinen till nätverket. Anslut maskinen till nätverket med en Ethernetkabel eller en IEEE 1394-kabel eller genom ett trådlöst LAN (IEEE b). B Ställ in nätverksinställningarna i [Systeminställning]. Om maskinen har anslutits till nätverket med en Ethernetkabel görs följande inställningar. Information finns i Handbok för allmänna inställningar. Definiera maskinens IPv4-adress och subnätmask. Definiera IPv4-gatewayadress. I [Aktivt protokoll], aktivera [IPv4]. Ange SMTP-servern. C Om så krävs, ändra inställningar i [Sändningsinställn.] under [Skannerinställningar]. Obs För att ansluta maskinen till nätverket med en IEEE 1394-kabel eller ett trådlöst LAN (IEEE b), behövs ett 1394-kort (tillval) respektive ett kort för trådlöst LAN (tillval). Ytterligare information finns i Handbok för nätverk. Poster att ställa in i [Systeminställning] varierar beroende på nätverksmiljön. Mera information om nätverksinställningar finns i Handbok för allmänna inställningar. För mer information om [Skannerinställningar], se Handbok för Allmänna Inställningar. Registrering av e-postadresser i adressboken 10 Man kan registrera ofta använda e-postadresser i adressboken. Registrera e-postadresser i [Hantera adressboken] under [Admin.verktyg] i [Systeminställning]. Adresser kan också registreras som grupper. Obs Information om hur man registrerar e-postadresser i adressboken finns i Handbok för allmänna inställningar. Man kan också registrera e-postadresser i adressboken med Web Image Monitor eller SmartDeviceMonitor for Admin. Information om hur man installerar dessa program finns i Handbok för nätverk. Information om hur man registrerar adresser i adressboken finns under hjälpfunktionen i respektive program. Beroende på maskintyp kan det hända att du inte kan använda maskinen när den uppdaterar adressboken med hjälp av CSV-filer (hämtade via SmartDeviceMonitor for Admin) som innehåller användarkoder.

19 Innan man sänder skannade filer med e-post E-postskärmen Detta avsnitt beskriver skärmen för sändning av skannade filer med e-post. Funktionsalternativen som visas fungerar som valtangenter. Du kan välja eller specificera ett alternativ genom att trycka lätt på det. När du väljer eller specificerar en post i displayen tänds den som [ ]. Tangenter som inte kan väljas visas som [ ] Mottagarfält Den angivna mottagaren visas. Om mer än en mottagare har angivits, tryck på [U] eller på [T] för att bläddra bland mottagarna. 2. E-post / Mapp Tryck på dessa flikar för att växla mellan e-postskärmen och skärmen för Skanna till mapp. Växla skärmbild även när samma filer både skall sändas med e-post och skannas till mapp. 3. E-postikon Indikerar att e-postskärmen visas. Visar de mottagare som har registrerats i leveransservern eller i maskinen. 4. [Manuell inm] Tryck på denna knapp för att ange mottagare som inte finns registrerade i adressboken och skriv in e-postadresserna med tangentbordet som visas på skärmen. ALQ006S SV 5. [Reg.nr] Tryck här för att ange en mottagare med ett femsiffrigt registreringsnummer. 6. Mottagarlista Visar de mottagare som har registrerats i maskinen. Om inte alla mottagare kan visas tryck på [U]eller [T] för att växla skärmbild. Grupper betecknas med den här symbolen ( ). 7. [Text][Ämne][Avsändarnamn][Mottag ningsmed.] Skriv in meddelandet och ange ämne och avsändare, samt om Message Disposition Notification (MDN) skall användas eller inte. 11

20 Sända skannade filer med e-post Grundläggande tillvägagångssätt om hur man sänder skannade filer med e-post 1 I detta avsnitt beskrivs grundfunktionerna för att sända skannade filer med e- post. A Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om en föregående inställning finns kvar, tryck på {Nollställ}. B Byt till e-postskärmen om skärmen för leveransskanner för nätverk eller skärmen för skanna till mapp visas. Information finns i Växla till e-postskärmen. C Placera original. D Tryck vid behov på [Skaninställningar] för att ange skannerinställningar som upplösning och skanningstorlek. Mer information finns i Skannerinställningar. E Vid behov, ange skanningdensiteten. Mera information finns i Inställning av bildens densitet. F Vid behov tryck på [Originalmatning] för att ange inställningar som t.ex. originalriktning. Mer information finns i Inställning av originalmatning. 12

21 Grundläggande tillvägagångssätt om hur man sänder skannade filer med e-post G Tryck vid behov på [Filnamn/Typ] för att ange inställningar som filnamn och filformat. Mera information finns i Inställning av filtyp och filnamn. H Ange mottagaren. Man kan ange flera mottagare. Mera information finns i Ange e-postmottagare. I Tryck vid behov på [Text] för att skriva in e-postmeddelandet. Mera information finns i Skriva in e-postmeddelande. J Tryck vid behov på [Ämne] för att ange e-postmeddelandets ämne. Mera information finns i Ange e-postmeddelandets ämne. K Tryck på [Avsändarnamn] när du vill ange e-postavsändaren. Mera information finns i Ange e-postavsändare. L Tryck på [Mottagningsmed.] om du vill använda Message Disposition Notification. Om man väljer [Mottagningsmed.], kommer den angivna e-postavsändaren att få en kvittens via e-post, när e-postmottagaren har öppnat e-postmeddelandet. M Tryck på {Start}. Om du skannar buntar av dokument, lägg i de nästföljande originalen. 1 Obs Om två eller flera mottagare har valts kan mottagarna visas en efter en genom att trycka på [U] eller [T] närmast mottagarfältet. För att avbryta en vald mottagare, visa den mottagaren i mottagarfältet och tryck sedan på {Radera/ Stopp}. Man kan avmarkera en mottagare som valts från adressboken genom att trycka på den valda mottagaren igen. I [Systeminställning] kan man ange administratörens e-postadress som standardinställning för avsändarnamn. Detta gör det möjligt att sända e-post utan att skriva in något i [Avsändarnamn]. Information finns i Handbok för allmänna inställningar. Beroende på vilka säkerhetsinställningar som gjorts kan den inloggade användaren också anges som [Avsändarnamn]. För att använda Message Disposition Notification, loggar man in på maskinen som användare och anger avsändaren. Observera dock att det kanske inte sänds något [Mottagningsmed.] via e-post, om mottagarens e- postprogram inte stöder Message Disposition Notification. Genom att trycka på {Kontrollera lägen} kan man växla från skannerns startskärm till skärmen Kontrollera lägen, så att man kan kontrollera inställningarna. Mera information finns i Kontrollera lägen. 13

22 Sända skannade filer med e-post 1 Om man trycker på [Förhandsgranska] och sedan skannar ett dokument visas skärmen Förhandsgranska. Mer information finns i Förhandsgranska. För att avbryta denna inställning, tryck på {Radera/ Stopp}. Man kan också lagra en skannad fil och samtidigt sända den med e-post. Mer information finns i Samtidig lagring och sändning med e-post. Referens s.15 Växla till e-postskärmen s.103 Olika skannerinställningar s.112 Justera bilddensitet s.113 Inställning av originalmatning s.122 Ställa in filtyp och filnamn s.16 Ange e-postmottagare s.29 Lägga till text i e-postmeddelande s.28 Ange e-postmeddelandets ämne s.24 Att ange e-postavsändaren s.4 Kontrollera lägen s.5 Förhandsgranskning s.31 Samtidig lagring och sändning av e-post 14

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen Olika skaninställningar

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post...

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post... Snabbguide Innehåll Kopierar...5 Göra kopior...5 Göra en snabbkopia...5 Kopiera med den automatiska dokumentmataren...5 Kopiera med skannerglaset...5 Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500W och ADS-2600W Definition av anmärkningar Följande ikon används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

SNABBGUIDE. Skanning Ricoh flerfunktion/hybrid

SNABBGUIDE. Skanning Ricoh flerfunktion/hybrid SNABBGUIDE Skanning Ricoh flerfunktion/hybrid Innehåll Användarpanel: Skanningtangenten och grundinställningar... 3 Skanningsdisplay: Ändra grundinställningar, dpi, dubbelsidigt, färg eller svartvit...

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer