Handbok för allmänna inställningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för allmänna inställningar"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering av adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Andra användarverktyg Bilaga Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida bruk. För säker och korrekt användning bör du se till att läsa igenom säkerhetsinformationen i Om den här maskinen innan maskinen används.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt ställe i närheten av maskinen. Viktigt Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Ricoh tar under inga förhållanden ansvar för några direkta skador, indirekta skador, specialskador, tillfälliga skador eller följdskador som uppkommer som en följd av att maskinen hanterats eller använts. Anmärkningar: En del illustrationer i denna handbok kan skilja sig något från den faktiska maskinen. En del tillbehör är endast tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Beroende på vilket land du befinner dig i kan vissa enheter vara tillbehör. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Försiktigt! Om du använder kontroller, inställningar eller utför rutiner på ett sätt som inte anges i den här handboken kan det innebära att du utsätter dig för farlig strålning. Anmärkningar: Maskinernas modellnamn förekommer inte på följande sidor. Kontrollera vilken typ av maskin du har innan du läser den här bruksanvisningen. Typ 1: 60 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 2: 70 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 3: 80 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Vissa modeller är inte tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna bruksanvisning. Referera till den metriska versionen för denna maskin.

3 Handböcker till denna maskin Se de handböcker som innehåller information om det du vill använda maskinen till. Viktigt Media varierar för handböckerna. En tryckt och en elektronisk version av en handbok har samma innehåll. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste vara installerad för att man ska kunna visa handböckerna som PDF-filer. Beroende på vilket land du befinner dig i kan vissa handböcker även finnas i htmlformat. För att läsa dessa handböcker måste det finnas en webbläsare installerad. Om den här maskinen Läs igenom säkerhetsinformationen i den här handboken innan du använder maskinen. Den här handboken innehåller en introduktion till maskinens funktioner. Den innehåller även förklaringar av kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur man matar in text och hur man installerar de medföljande cd-rom-skivorna. Felsökning Innehåller en guide för att lösa vanliga problem och förklaringar till hur man byter papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för kopiering/dokumentserver Förklarar kopiatorns och dokumentserverns funktioner och rutiner. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man placerar original. Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och användning. Handbok för nätverk Förklarar hur man konfigurerar och använder skrivaren i en nätverksmiljö och om hur den medföljande programvaran används. Denna handbok beskriver alla modeller och innehåller därför även beskrivningar av funktioner och inställningar som inte finns tillgängliga för din modell. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig något för din modell. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för Användarverktyg och rutiner gällande Adressboken, t.ex. registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man ansluter maskinen. i

4 Säkerhetsreferens Denna handbok är till för maskinens administratörer. Det förklarar säkerhetsfunktioner som du kan använda för att förhindra obehörig användning av maskinen, manipulering av data och informationsläckage. Det är lämpligt att först göra följande inställningar för att förbättra säkerheten: Installera enhetscertifikatet. Aktivera SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Ändra användarnamn och lösenord för administratören med hjälp av Web Image Monitor. Mer information finns i Handbok för säkerhet. Läs igenom den här handboken när du ställer in funktioner för utökad säkerhet eller autentisering av användare och administratör. PostScript 3 Tillägg Det här avsnittet förklarar hur du installerar och använder PostScript 3. UNIX-tillägg Besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare för information om UNIX-tillägg. Övriga handböcker Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs De medföljande handböckerna gäller specifika typer av maskiner. "PostScript 3 Tillägg" och "UNIX-tillägg" inkluderar beskrivningar av funktioner som eventuellt inte finns på denna maskin. Följande programvaruprodukter betecknas med allmänna namn: Produktnamn DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 och ScanRouter EX Enterprise *1 DeskTopBinder Allmänt namn ScanRouter leveransprogramvara *1 Tillval ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Display...2 Hämta användarverktyg...3 Ändra standardinställningar...3 Avsluta Användarverktyg...4 Menyskydd Ansluta maskinen Anslutning till gränssnitten...5 Anslutning till Ethernet-gränssnittet...6 Anslutning till USB-gränssnittet...7 Anslutning till IEEE 1284-gränssnittet...8 Anslutning till IEEE b (trådlöst LAN)-gränssnittet...9 Nätverksinställningar...13 Obligatoriska inställningar för användning av skrivaren/lan-fax...13 Obligatoriska inställningar för användning av Internetfax...15 Obligatoriska inställningar för användning av e-postfunktionen Obligatoriska inställningar för användning av funktionen Skanna till mapp...21 Obligatoriska inställningar för användning av nätverksbaserad skanner...23 Obligatoriska inställningar för användning av nätverkets TWAIN-skanner...25 Obligatoriska inställningar för användning av dokumentserver...27 Använda verktyg för att ange nätverksinställningar...29 Ansluta maskinen till en telefonlinje och en telefon...36 Ansluta telefonlinjen...36 Välja typ av linje Systeminställningar Allmänna funktioner...37 Inställningar för utmatningsfack...40 Kassettpappersinställningar...41 Timerinställningar...45 Gränssnittsinställningar...47 Nätverk...47 Parallellt gränssnitt...50 IEEE b...51 Skriv ut lista...52 Filöverföring...54 Administratörsverktyg...61 Programmera/ändra/radera LDAP-server...70 Programmera LDAP-servern...71 Systeminställningar på huvudmaskin och på underordnade maskiner...76 Allmänna funktioner...76 Kassettpappersinställningar...78 Timerinställningar...79 Administratörsverktyg...81 iii

6 3. Kopiator-/dokumentserverfunktioner Allmänna funktioner...85 Reproduktionsgrad...90 Redigera...92 Stämpel...97 Bakgrundsnumrering...97 Förinställd stämpel...97 Användarstämpel...99 Datumstämpel Sidnumrering Stämpeltext Indata/utdata Inställningar för dokumentservern Kopiator-/dokumentserverfunktioner på huvudmaskin och underordnade maskiner Allmänna funktioner Reproduktionsgrad Redigera Stämpel Indata/utdata Faxinställningar Allmänna funktioner Skanningsinställningar Sändningsinställningar Mottagarinställningar Initialinställningar Mottagningsfil, inställning Mottagningsrapport e-post Program./Ändra/Radera skanformat Ta bort en skanningsstorlek Registrera faxinformation Registrera faxinformation Ändra faxinformation Ta bort faxinformation Vidarekoppling Programmera en slutmottagare Avsluta funktionen Vidarekoppling Vidarekopplingsmarkering Parameterinställningar Ändra användarparametrarna iv

7 Specialavsändare med särbehandling Auktoriserad mottagning Mottagningsfil, utskriftsantal Vidarekoppling sidig utskrift Minneslås Papperskassett Programmera/Ändra specialavsändare Auktoriserad mottagning Mottagningsfil, utskriftsantal Vidarekoppling sidig utskrift Minneslås Papperskassett per avsändare Programmera initialinställning för specialavsändare Ta bort en specialavsändare Korginställningar Programmera/Ändra personliga korgar Ta bort personliga korgar Programmera/Ändra informationskorgar Ta bort informationskorgar Programmera/Ändra sändningskorgar Ta bort sändningskorgar Skriva ut korglistan Skrivarfunktioner Lista/Provutskrift Skriva ut konfigureringssidan Tolka konfigureringssidan Underhåll System Värdgränssnitt PCL-meny PS-meny PDF-meny Skannerfunktioner Allmänna inställningar Skanningsinställningar Sändningsinställningar v

8 7. Registrering av adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Adressbok Hantera namn i adressboken Skicka fax med snabbval Skicka e-post med snabbuppringning Skicka skannade filer direkt till en delad mapp Förhindra obehörig åtkomst av delade mappar från maskinen Hantera användare och maskinanvändning Registrering av namn Registrering av namn Ändring av ett registrerat namn Radering av ett registrerat namn Autentiseringsinformation Registrering av en användarkod Ändra en användarkod Radera en användarkod Visa räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för alla användare Nollställa antalet utskrifter Faxmottagare Faxmottagare IP-faxmottagare E-postadress (mottagare) Registrera en e-postadress (mottagare) Ändra en e-postmottagare Radera en e-postmottagare Registrera mappar Att använda SMB för att ansluta Att använda FTP för att ansluta Använda NCP för att ansluta Registrera namn till en grupp Registrera en grupp Registrera namn till en grupp Lägga till en grupp till en annan grupp Visning av namn registrerade i en grupp Radering av ett namn ur en grupp Radering av en grupp som ingår i en annan grupp Ändra ett gruppnamn Ta bort en grupp Registrera en skyddskod Registrera en skyddskod för en enskild användare Registrera en skyddskod för en gruppanvändare Registrering av SMTP- och LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering vi

9 8. Andra användarverktyg Byta språk på displayen Förfrågan Räknare Visa totalräknaren Bilaga Information om installerad programvara expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEX vii

10 viii

11 Handbokens användning Symboler Följande symboler används i denna handbok: Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet "Säkerhetsinformation" under "Om den här maskinen". Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till måttliga eller mindre skador eller skador på maskinen eller på egendom. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet "Säkerhetsinformation" under "Om den här maskinen". Indikerar punkter som man bör vara uppmärksam på när man använder maskinen och förklaringar till troliga orsaker till pappersstopp, skadade original eller dataförlust. Läs dessa förklaringar noga. Indikerar ytterligare förklaringar för maskinens funktioner och anvisningar för hur man löser användarfel. Denna symbol finns på slutet av avsnitten. Den indikerar var du kan hitta ytterligare relevant information. [] Indikerar namn på tangenter som förekommer på maskinens skärm. {} Indikerar namn på tangenter på maskinens kontrollpanel. 1

12 Display Displayen visar maskinens driftsstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. Funktionsalternativen som visas fungerar som valtangenter. Du kan välja eller specificera ett alternativ genom att trycka lätt på det. När du väljer eller specificerar ett alternativ på displayen markeras det med. Tangenter som ser ut som kan inte användas. Viktigt Stötar eller slag motsvarande 30 N eller mer (ca 3 kg) skadar displayen. För att visa följande skärmbild trycker du på {Användarverktyg/Räknare} för att se menyn Användarverktyg. Tryck därefter på [Systeminställning]. Med skärmbilden för Systeminställningar som exempel förklarar detta avsnitt hur man använder maskinens kontrollpanel. SV BEY001S 1. Menyflikarna för olika inställningar visas. Tryck på den menyflik vars inställningar du vill ange eller ändra. 2. En lista med inställningar visas. Markera motsvarande post i listan för att visa den inställning du vill ange eller ändra. 3. Tryck här för att stänga menyn Användarverktyg. 2

13 Hämta användarverktyg Detta avsnitt beskriver hur man öppnar menyn Användarverktyg. Med användarhjälpmedlen kan du ändra eller lägga in standardparametrar. Obs Rutiner för systeminställningar skiljer sig från vanliga rutiner. Gå alltid ur användarhjälpmedlen när du är klar. Eventuella ändringar som du gör med användarverktygen förblir aktiva även om huvudströmbrytaren eller strömbrytaren stängs av eller om du trycker på {Energibesparing} eller {Nollställ}. Referens s.4 Avsluta Användarverktyg Ändra standardinställningar Detta avsnitt beskriver hur inställningarna för Användarverktyg kan ändras. Viktigt Om administratörsautentisering angivits ska du kontakta din administratör. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. SV BEY008S B Markera menyn. Tryck på [Systeminställning] för att ändra systeminställningarna. Tryck på [Kopiator/Dokumentserver- funktioner] för att ändra kopiator-/dokumentserverfunktioner. Tryck på [Faxinställningar] för att ändra faxfunktioner. Tryck på [Skrivarinställningar] för att ändra skrivarfunktioner. Tryck på [Skannerinställningar] för att ändra skannerfunktioner. Tryck på [Français] eller [Engelska] för att ändra det språk som visas. Tryck på [Förfrågan] för att få veta vem man kontaktar för underhåll, samt var man beställer förbrukningsmaterial. Tryck på [Räknare] för att kontrollera räknaren. C Markera menyfliken. 3

14 D Följ anvisningarna på skärmen för att ändra inställningarna och tryck sedan på [OK]. Obs Om du vill avbryta ändringar av inställningarna och återgå till den ursprungliga menyn, trycker du på tangenten {Användarverktyg/Räknare}. Referens s.37 Systeminställningar s.85 Kopiator-/ dokumentserverfunktioner s.119 Faxinställningar s.183 Skrivarfunktioner s.197 Skannerfunktioner s.273 Andra användarverktyg Avsluta Användarverktyg Detta avsnitt beskriver hur man avslutar Användarverktyg. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. SV BEY008S Obs Du kan också avsluta Användarverktyg genom att trycka på [Avsluta]. Menyskydd Med Menyskydd kan du förhindra att obehöriga användare ändrar användarverktygen. Menyskydd kan anges för var och en av följande användarverktygsmenyer. Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Mer information om menyskydd får du av din administratör. 4

15 1. Ansluta maskinen Det här avsnittet förklarar hur du ansluter maskinen till nätverket och hur du anger inställningar. Anslutning till gränssnitten Det här avsnittet förklarar hur du identifierar maskinens gränssnitt och ansluter maskinen i enlighet med nätverksmiljön. R FÖRSIKTIGT: En gränssnittskabel med en ferritkärna måste användas till nätverket för att undvika störningar från radiovågor. SV AMC004S 1. IEEE 1284-port (tillval) Port för anslutning av IEEE 1284 gränssnittskabel 2. 10BASE-T/100BASE-TX-port Port för anslutning av 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kabeln Port för anslutning av 1000BASE-T-, 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kabeln när Gigabit Ethernet (tillval) är installerat 3. USB2.0-port Port för anslutning av USB2.0 gränssnittskabel 4. Port för trådlöst LAN (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Obs Du kan inte installera två eller fler av alternativen nedan: IEEE 1284 gränssnittskort, IEEE b för trådlöst LAN 5

16 Ansluta maskinen Anslutning till Ethernet-gränssnittet 1 Det här avsnittet beskriver hur du ansluter 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablar till Ethernet-gränssnittet. Viktigt Om huvudströmbrytaren är påslagen (På) ska du slå av den (Av). A En ferritkärna för Ethernet-kabeln medföljer denna maskin. Ethernet-kabelns ögla ska vara ungefär 15 cm (5,9 tum) ( ) från kabelns ände vid maskinen. AEV047S B Se till att maskinens huvudströmbrytare står i läge "Av". C Anslut Ethernet-gränssnittskabeln i 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. BEY003S D Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en nätverksanslutningsenhet som t ex en hubb. 6

17 Anslutning till gränssnitten E Ställ huvudströmbrytaren i läget "På". 1 A Indikator (grön) Lyser grönt när maskinen är ansluten till nätverket på rätt sätt. B Indikator (gul) Lyser gult när 100 BASE-TX är i drift. Slocknar när 10 BASE-T är i drift. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare AMM008S Anslutning till USB-gränssnittet Det här avsnittet beskriver hur du ansluter USB2.0-kabeln till USB2.0-porten. A Anslut USB 2.0-gränssnittskabeln till USB2.0-porten. BEY004S B Anslut den andra ändan till USB-porten på värddatorn. 7

18 Ansluta maskinen 1 Obs Köp en separat USB-kabel som passar den persondator som används. USB 2.0-gränssnittskortet har stöd i Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003, Mac OS X v eller senare. För Mac OS: För att kunna använda Macintosh måste maskinen vara utrustad med tillvalsenheten PostScript 3. Om USB 2.0 används tillsammans med Mac OS X v eller senare, finns det stöd för USB 2.0-överföringshastighet. Se Handbok för skrivare för detaljerad information om installation av skrivardrivrutinen. Referens Handbok för skrivare Anslutning till IEEE 1284-gränssnittet Det här avsnittet beskriver hur du ansluter IEEE 1284-gränssnittskabeln till IEEE 1284-gränssnittskortet. A Se till att maskinens huvudströmbrytare står i läge "Av". Om huvudströmbrytaren är påslagen (På) ska du slå av den (Av). B Stäng av huvudströmbrytaren på värddatorn C Anslut IEEE 1284-gränssnittskabeln i IEEE 1284-porten. AMB011S Använd konverteringskontakten (1) som medföljer IEEE 1284-gränssnittskortet för att utföra anslutningen. D Plugga in kabelns andra ände i värddatorns gränssnittsanslutning. Kontrollera formen på anslutningen till datorn. Fäst anslutningen ordentligt i datorn. E Ställ maskinens huvudströmbrytare i läget "På". 8

19 Anslutning till gränssnitten F Starta värddatorn. När Windows 2000/XP/Vista och Windows Server 2003 används, kan det hända att en installationsbild för skrivardrivrutinen visas då datorn startas. Klicka på [Avbryt] på skärmen om detta händer. Obs Se Handbok för skrivare för detaljerad information om installation av skrivardrivrutinen. 1 Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare Anslutning till IEEE b (trådlöst LAN)-gränssnittet Det här avsnittet beskriver hur du ansluter till IEEE b-gränssnittet (trådlöst LAN). Obs Kontrollera inställningen av denna maskins IPv4-adress och nätmask. Läs om "Gränssnittsinställningar" för information om hur IPv4-adress och nätmask ställs in via maskinens kontrollpanel. Referens s.47 Gränssnittsinställningar 9

20 Ansluta maskinen Inställningsrutin 1 Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar IEEE b-gränssnittet (trådlöst LAN). Konfigurera IEEE b (trådlöst LAN) på följande sätt: Obs Välj [ Ad-hocläge] när Windows XP ansluts som klient för trådlöst LAN med hjälp av standarddrivrutiner eller verktyg för Windows XP, eller när infrastrukturläget inte används. Läs om "IEEE b" för detaljerad information om hur inställningar av trådslöst LAN görs på maskinens kontrollpanel. Läs i "Använda verktyg för att utföra nätverksinställningar" för detaljerad information om hur inställningar av trådlöst LAN görs om maskinens kontrollpanel inte används. Läs om "IEEE b" för detaljerad information om inställningsalternativen. Referens s.51 IEEE b s.29 Använda verktyg för att ange nätverksinställningar 10

21 Anslutning till gränssnitten Kontrollera anslutningen Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar gränssnittet för IEEE b (trådlöst LAN). Kontrollera anslutningen för trådlöst LAN. Se till att lysdioden på IEEE b-gränssnittsenheten lyser. 1 Vid användning i infrastrukturläge 1 2 ZGDH600J 1. Om inte [Lantyp] på skärmbilden [Gränssnittsinst.] / [Nätverk] är inställd på [IEEE b], kommer den inte att lysa även om strömmen är påslagen. 2. Om den är ansluten till nätverket på rätt sätt lyser dioden grönt i infrastrukturläge. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. 11

22 Ansluta maskinen Vid användning i adhoc-läge/ adhoc-läge ZGDH600J 1. Om IEEE b-gränssnittsenheten fungerar lyser den orange. 2. Om den är ansluten till nätverket på rätt sätt lyser dioden grönt i adhoc-läge eller adhoc-läge. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. Lysdioden tänds efter några sekunder. Skriv ut konfigurationssidan för att kontrollera inställningarna. Obs Läs om " Skriva ut konfigureringssidan" för mer information om utskrift av en konfigureringssida. Referens s.184 Skriva ut konfigureringssidan Kontrollera signalen Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar maskinens status för radiovågor. Vid användning i infrastrukturläge kan du med kontrollpanelen kontrollera statusen för maskinens radiovågor. A Tryck på [Systeminställning]. B Tryck på [Gränssnittsinst.]. C Tryck på [IEEE b]. D Tryck på [Trådlös lan-signal]. Statusen för maskinens radiovågor visas. E Tryck på [Avsluta] efter att radiovågornas status kontrollerats. F Tryck på {Användarverktyg/Räknare} för att återgå till menyn Användarverktyg/Räknare/Förfrågan. Obs Tryck på [IEEE b] under [Lantyp] på skärmbilden [Nätverk] för att kontrollera radiovågornas status. 12

23 Nätverksinställningar Nätverksinställningar Detta avsnitt beskriver de nätverksinställningar du kan ändra med Användarverktyg (Systeminställningar). Utför inställningarna i enlighet med de funktioner du vill utföra och det gränssnitt som är anslutet. 1 Viktigt Dessa inställningar bör utföras av systemadministratören, eller efter att systemadministratören rådfrågats. Obligatoriska inställningar för användning av skrivaren/lan-fax I detta avsnitt räknas de inställningar upp som krävs för att använda utskriftseller LAN-Fax-funktionen. Ethernet I detta avsnitt räknas de inställningar upp, som krävs för att använda utskriftseller LAN-Fax-funktionen tillsammans med en Ethernet-anslutning. Läs om "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring" för mer information om hur inställningarna utförs. Rubrik Inställningsalternativ Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk IPv4 Gateway-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv6-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk IPv6 Gateway-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DDNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Domännamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk WINS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk NCP Leveransprotokoll Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk NW Frame type Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk SMB-datornamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk SMB-arbetsgrupp Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Ethernet-hastighet Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Efter behov 13

24 Ansluta maskinen Rubrik Inställningsalternativ Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Efter behov 1 Gränssnittsinst./Nätverk Värdnamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Maskinnamn Efter behov Obs IPv6 kan endast användas för skrivarfunktionen. Kontrollera under [Aktivt protokoll] att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) är anslutna har det markerade gränssnittet prioritet. Referens s.47 Gränssnittsinställningar s.54 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) I detta avsnitt räknas de inställningar upp, som krävs för att använda utskrifts- eller LAN-Fax-funktionen tillsammans med en IEEE b-anslutning (trådlöst LAN). Läs om "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring" för mer information om hur inställningarna utförs. Rubrik Inställningsalternativ Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk IPv4 Gateway-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv6-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk IPv6 Gateway-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DDNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Domännamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk WINS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk NCP Leveransprotokoll Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk NW Frame type Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk SMB-datornamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk SMB-arbetsgrupp Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Lantyp Nödvändigt 14

25 Nätverksinställningar Rubrik Inställningsalternativ Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Värdnamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Maskinnamn Efter behov 1 Gränssnittsinst./IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt Gränssnittsinst./IEEE b SSID-inställning Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Kanal Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Säkerhetsmetod Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Överföringshastighet Efter behov Obs Kontrollera om det protokoll som ska användas enligt [Aktivt protokoll] är inställt på [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet (tillval) är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det markerade gränssnittet företräde. Referens s.47 Gränssnittsinställningar s.54 Filöverföring Obligatoriska inställningar för användning av Internetfax I detta avsnitt räknas de inställningar som krävs för att använda Internetfax upp. Ethernet I detta avsnitt räknas de inställningar upp, som krävs för att använda Internetfax tillsammans med en Ethernet-anslutning. Läs i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring" för mer information om hur inställningarna ska anges. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk DNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DDNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Domännamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk WINS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt 15

26 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Ethernet-hastighet Efter behov 1 Gränssnittsinst./Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Värdnamn Efter behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Efter behov Filöverföring POP före SMTP Efter behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Efter behov Filöverföring Inställningar för POP3/IMAP4 Efter behov Filöverföring Administratörs e-postadress Efter behov Filöverföring Port för e-postkommunikation Nödvändigt Filöverföring Intervall för e-postmottagning Efter behov Filöverföring Max. storlek, e-postmottagning Efter behov Filöverföring E-postlagring i server Efter behov Filöverföring Programmera/Ändra/Radera e- Efter behov postmeddelande Filöverföring Konto för fax till e-post Nödvändigt Obs Kontrollera under Aktivt protokoll att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det markerade gränssnittet företräde. SMTP-server och Konto för fax till e-post måste ha angetts för att kunna sända Internetfax. När POP före SMTP har angetts till [På] ska du också ange inställningar för Mottagningsprotokoll och Inställningar för POP3/IMAP4. När SMTP-autentisering har angetts till [På] ska du också ange inställningar för Administratörs e-postadress. Port för e-postkommunikation och Konto för fax till e-post måste ha angetts för att kunna ta emot Internetfax. När POP före SMTP har angetts till [På] ska du också markera POP3-portnummer i Port för e-postkommunikation. Referens s.47 Gränssnittsinställningar s.54 Filöverföring 16

27 Nätverksinställningar IEEE b (trådlöst LAN) I detta avsnitt räknas de inställningar upp, som krävs för att använda Internetfax tillsammans med en IEEE b-anslutning (trådlöst LAN). Läs i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring" för mer information om hur inställningarna ska anges. 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk DNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DDNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Domännamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk WINS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Värdnamn Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt Gränssnittsinst./IEEE b SSID-inställning Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Kanal Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Säkerhetsmetod Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Överföringshastighet Efter behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Efter behov Filöverföring POP före SMTP Efter behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Efter behov Filöverföring Inställningar för POP3/IMAP4 Efter behov Filöverföring Administratörs e-postadress Efter behov Filöverföring Port för e-postkommunikation Nödvändigt Filöverföring Intervall för e-postmottagning Efter behov Filöverföring Max. storlek, e-postmottagning Efter behov Filöverföring E-postlagring i server Efter behov Filöverföring Programmera/Ändra/Radera e- postmeddelande Efter behov Filöverföring Konto för fax till e-post Nödvändigt 17

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen

Läs mer

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 Kopieringsprocess Avläsning med dubbla laserstrålar, elektrofotografisk utskrift Gränssnitt Dubbelriktad höghastighetsport (enligt IEEE 1284) Ethernet 10 base-t/100

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning Fax Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax på datorn Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för maskinvara

Bruksanvisning Handbok för maskinvara Bruksanvisning Handbok för maskinvara Läs detta först Platser för etiketterna VARNING och FÖRSIKTIGT...5 Handböcker till denna skrivare...7 Handbokens användning...8 Symboler...8 Namn på viktiga tillval...8

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Kombinerade funktionsåtgärder Dokumentserver Användarverktyg (Systeminställningar) Registrering av adresser och an-vändare

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) Spara och skriva

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Högpresterande multifunktionsmaskiner för stora format

Högpresterande multifunktionsmaskiner för stora format Högpresterande multifunktionsmaskiner för stora format MP W5100/MP W7140 Den perfekta resursen för storformat Du vet själv vad du vill ha ut av en storformatsskrivare. Den måste klara arbetsflödet snabbt

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Kraftfulla och kompakta färgmaskiner

Kraftfulla och kompakta färgmaskiner Kraftfulla och kompakta färgmaskiner MP C2050/MP C2550 Kostnadseffektiv produktion av dokument i färg för alla slags kontor Det ställs högre och högre krav på företags dokumentproduktion och digital distribution

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för maskinvara

Bruksanvisning Handbok för maskinvara Bruksanvisning Handbok för maskinvara Läs detta först Placering av etiketterna VARNING och FÖRSIKTIGT...6 Handböcker till denna skrivare...7 Handbokens upplägg...8 Symboler...8 Beskrivning för den angivna

Läs mer

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning DX-C200 Bruksanvisning Användarhandbok 1 Översikt över maskinen 2 Komma igång 3 Använda skrivarfunktionen 4 Använda kopiatorfunktionen 5 Använda skannerfunktionen 6 Använda faxfunktionen 7 Konfigurera

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer