Handbok för allmänna inställningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för allmänna inställningar"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering av adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Andra användarverktyg Bilaga Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida bruk. För säker och korrekt användning bör du se till att läsa igenom säkerhetsinformationen i Om den här maskinen innan maskinen används.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt ställe i närheten av maskinen. Viktigt Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Ricoh tar under inga förhållanden ansvar för några direkta skador, indirekta skador, specialskador, tillfälliga skador eller följdskador som uppkommer som en följd av att maskinen hanterats eller använts. Anmärkningar: En del illustrationer i denna handbok kan skilja sig något från den faktiska maskinen. En del tillbehör är endast tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Beroende på vilket land du befinner dig i kan vissa enheter vara tillbehör. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Försiktigt! Om du använder kontroller, inställningar eller utför rutiner på ett sätt som inte anges i den här handboken kan det innebära att du utsätter dig för farlig strålning. Anmärkningar: Maskinernas modellnamn förekommer inte på följande sidor. Kontrollera vilken typ av maskin du har innan du läser den här bruksanvisningen. Typ 1: 60 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 2: 70 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 3: 80 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Vissa modeller är inte tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna bruksanvisning. Referera till den metriska versionen för denna maskin.

3 Handböcker till denna maskin Se de handböcker som innehåller information om det du vill använda maskinen till. Viktigt Media varierar för handböckerna. En tryckt och en elektronisk version av en handbok har samma innehåll. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste vara installerad för att man ska kunna visa handböckerna som PDF-filer. Beroende på vilket land du befinner dig i kan vissa handböcker även finnas i htmlformat. För att läsa dessa handböcker måste det finnas en webbläsare installerad. Om den här maskinen Läs igenom säkerhetsinformationen i den här handboken innan du använder maskinen. Den här handboken innehåller en introduktion till maskinens funktioner. Den innehåller även förklaringar av kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur man matar in text och hur man installerar de medföljande cd-rom-skivorna. Felsökning Innehåller en guide för att lösa vanliga problem och förklaringar till hur man byter papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för kopiering/dokumentserver Förklarar kopiatorns och dokumentserverns funktioner och rutiner. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man placerar original. Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och användning. Handbok för nätverk Förklarar hur man konfigurerar och använder skrivaren i en nätverksmiljö och om hur den medföljande programvaran används. Denna handbok beskriver alla modeller och innehåller därför även beskrivningar av funktioner och inställningar som inte finns tillgängliga för din modell. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig något för din modell. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för Användarverktyg och rutiner gällande Adressboken, t.ex. registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man ansluter maskinen. i

4 Säkerhetsreferens Denna handbok är till för maskinens administratörer. Det förklarar säkerhetsfunktioner som du kan använda för att förhindra obehörig användning av maskinen, manipulering av data och informationsläckage. Det är lämpligt att först göra följande inställningar för att förbättra säkerheten: Installera enhetscertifikatet. Aktivera SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Ändra användarnamn och lösenord för administratören med hjälp av Web Image Monitor. Mer information finns i Handbok för säkerhet. Läs igenom den här handboken när du ställer in funktioner för utökad säkerhet eller autentisering av användare och administratör. PostScript 3 Tillägg Det här avsnittet förklarar hur du installerar och använder PostScript 3. UNIX-tillägg Besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare för information om UNIX-tillägg. Övriga handböcker Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs De medföljande handböckerna gäller specifika typer av maskiner. "PostScript 3 Tillägg" och "UNIX-tillägg" inkluderar beskrivningar av funktioner som eventuellt inte finns på denna maskin. Följande programvaruprodukter betecknas med allmänna namn: Produktnamn DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 och ScanRouter EX Enterprise *1 DeskTopBinder Allmänt namn ScanRouter leveransprogramvara *1 Tillval ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Display...2 Hämta användarverktyg...3 Ändra standardinställningar...3 Avsluta Användarverktyg...4 Menyskydd Ansluta maskinen Anslutning till gränssnitten...5 Anslutning till Ethernet-gränssnittet...6 Anslutning till USB-gränssnittet...7 Anslutning till IEEE 1284-gränssnittet...8 Anslutning till IEEE b (trådlöst LAN)-gränssnittet...9 Nätverksinställningar...13 Obligatoriska inställningar för användning av skrivaren/lan-fax...13 Obligatoriska inställningar för användning av Internetfax...15 Obligatoriska inställningar för användning av e-postfunktionen Obligatoriska inställningar för användning av funktionen Skanna till mapp...21 Obligatoriska inställningar för användning av nätverksbaserad skanner...23 Obligatoriska inställningar för användning av nätverkets TWAIN-skanner...25 Obligatoriska inställningar för användning av dokumentserver...27 Använda verktyg för att ange nätverksinställningar...29 Ansluta maskinen till en telefonlinje och en telefon...36 Ansluta telefonlinjen...36 Välja typ av linje Systeminställningar Allmänna funktioner...37 Inställningar för utmatningsfack...40 Kassettpappersinställningar...41 Timerinställningar...45 Gränssnittsinställningar...47 Nätverk...47 Parallellt gränssnitt...50 IEEE b...51 Skriv ut lista...52 Filöverföring...54 Administratörsverktyg...61 Programmera/ändra/radera LDAP-server...70 Programmera LDAP-servern...71 Systeminställningar på huvudmaskin och på underordnade maskiner...76 Allmänna funktioner...76 Kassettpappersinställningar...78 Timerinställningar...79 Administratörsverktyg...81 iii

6 3. Kopiator-/dokumentserverfunktioner Allmänna funktioner...85 Reproduktionsgrad...90 Redigera...92 Stämpel...97 Bakgrundsnumrering...97 Förinställd stämpel...97 Användarstämpel...99 Datumstämpel Sidnumrering Stämpeltext Indata/utdata Inställningar för dokumentservern Kopiator-/dokumentserverfunktioner på huvudmaskin och underordnade maskiner Allmänna funktioner Reproduktionsgrad Redigera Stämpel Indata/utdata Faxinställningar Allmänna funktioner Skanningsinställningar Sändningsinställningar Mottagarinställningar Initialinställningar Mottagningsfil, inställning Mottagningsrapport e-post Program./Ändra/Radera skanformat Ta bort en skanningsstorlek Registrera faxinformation Registrera faxinformation Ändra faxinformation Ta bort faxinformation Vidarekoppling Programmera en slutmottagare Avsluta funktionen Vidarekoppling Vidarekopplingsmarkering Parameterinställningar Ändra användarparametrarna iv

7 Specialavsändare med särbehandling Auktoriserad mottagning Mottagningsfil, utskriftsantal Vidarekoppling sidig utskrift Minneslås Papperskassett Programmera/Ändra specialavsändare Auktoriserad mottagning Mottagningsfil, utskriftsantal Vidarekoppling sidig utskrift Minneslås Papperskassett per avsändare Programmera initialinställning för specialavsändare Ta bort en specialavsändare Korginställningar Programmera/Ändra personliga korgar Ta bort personliga korgar Programmera/Ändra informationskorgar Ta bort informationskorgar Programmera/Ändra sändningskorgar Ta bort sändningskorgar Skriva ut korglistan Skrivarfunktioner Lista/Provutskrift Skriva ut konfigureringssidan Tolka konfigureringssidan Underhåll System Värdgränssnitt PCL-meny PS-meny PDF-meny Skannerfunktioner Allmänna inställningar Skanningsinställningar Sändningsinställningar v

8 7. Registrering av adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Adressbok Hantera namn i adressboken Skicka fax med snabbval Skicka e-post med snabbuppringning Skicka skannade filer direkt till en delad mapp Förhindra obehörig åtkomst av delade mappar från maskinen Hantera användare och maskinanvändning Registrering av namn Registrering av namn Ändring av ett registrerat namn Radering av ett registrerat namn Autentiseringsinformation Registrering av en användarkod Ändra en användarkod Radera en användarkod Visa räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för alla användare Nollställa antalet utskrifter Faxmottagare Faxmottagare IP-faxmottagare E-postadress (mottagare) Registrera en e-postadress (mottagare) Ändra en e-postmottagare Radera en e-postmottagare Registrera mappar Att använda SMB för att ansluta Att använda FTP för att ansluta Använda NCP för att ansluta Registrera namn till en grupp Registrera en grupp Registrera namn till en grupp Lägga till en grupp till en annan grupp Visning av namn registrerade i en grupp Radering av ett namn ur en grupp Radering av en grupp som ingår i en annan grupp Ändra ett gruppnamn Ta bort en grupp Registrera en skyddskod Registrera en skyddskod för en enskild användare Registrera en skyddskod för en gruppanvändare Registrering av SMTP- och LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering vi

9 8. Andra användarverktyg Byta språk på displayen Förfrågan Räknare Visa totalräknaren Bilaga Information om installerad programvara expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEX vii

10 viii

11 Handbokens användning Symboler Följande symboler används i denna handbok: Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet "Säkerhetsinformation" under "Om den här maskinen". Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till måttliga eller mindre skador eller skador på maskinen eller på egendom. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet "Säkerhetsinformation" under "Om den här maskinen". Indikerar punkter som man bör vara uppmärksam på när man använder maskinen och förklaringar till troliga orsaker till pappersstopp, skadade original eller dataförlust. Läs dessa förklaringar noga. Indikerar ytterligare förklaringar för maskinens funktioner och anvisningar för hur man löser användarfel. Denna symbol finns på slutet av avsnitten. Den indikerar var du kan hitta ytterligare relevant information. [] Indikerar namn på tangenter som förekommer på maskinens skärm. {} Indikerar namn på tangenter på maskinens kontrollpanel. 1

12 Display Displayen visar maskinens driftsstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. Funktionsalternativen som visas fungerar som valtangenter. Du kan välja eller specificera ett alternativ genom att trycka lätt på det. När du väljer eller specificerar ett alternativ på displayen markeras det med. Tangenter som ser ut som kan inte användas. Viktigt Stötar eller slag motsvarande 30 N eller mer (ca 3 kg) skadar displayen. För att visa följande skärmbild trycker du på {Användarverktyg/Räknare} för att se menyn Användarverktyg. Tryck därefter på [Systeminställning]. Med skärmbilden för Systeminställningar som exempel förklarar detta avsnitt hur man använder maskinens kontrollpanel. SV BEY001S 1. Menyflikarna för olika inställningar visas. Tryck på den menyflik vars inställningar du vill ange eller ändra. 2. En lista med inställningar visas. Markera motsvarande post i listan för att visa den inställning du vill ange eller ändra. 3. Tryck här för att stänga menyn Användarverktyg. 2

13 Hämta användarverktyg Detta avsnitt beskriver hur man öppnar menyn Användarverktyg. Med användarhjälpmedlen kan du ändra eller lägga in standardparametrar. Obs Rutiner för systeminställningar skiljer sig från vanliga rutiner. Gå alltid ur användarhjälpmedlen när du är klar. Eventuella ändringar som du gör med användarverktygen förblir aktiva även om huvudströmbrytaren eller strömbrytaren stängs av eller om du trycker på {Energibesparing} eller {Nollställ}. Referens s.4 Avsluta Användarverktyg Ändra standardinställningar Detta avsnitt beskriver hur inställningarna för Användarverktyg kan ändras. Viktigt Om administratörsautentisering angivits ska du kontakta din administratör. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. SV BEY008S B Markera menyn. Tryck på [Systeminställning] för att ändra systeminställningarna. Tryck på [Kopiator/Dokumentserver- funktioner] för att ändra kopiator-/dokumentserverfunktioner. Tryck på [Faxinställningar] för att ändra faxfunktioner. Tryck på [Skrivarinställningar] för att ändra skrivarfunktioner. Tryck på [Skannerinställningar] för att ändra skannerfunktioner. Tryck på [Français] eller [Engelska] för att ändra det språk som visas. Tryck på [Förfrågan] för att få veta vem man kontaktar för underhåll, samt var man beställer förbrukningsmaterial. Tryck på [Räknare] för att kontrollera räknaren. C Markera menyfliken. 3

14 D Följ anvisningarna på skärmen för att ändra inställningarna och tryck sedan på [OK]. Obs Om du vill avbryta ändringar av inställningarna och återgå till den ursprungliga menyn, trycker du på tangenten {Användarverktyg/Räknare}. Referens s.37 Systeminställningar s.85 Kopiator-/ dokumentserverfunktioner s.119 Faxinställningar s.183 Skrivarfunktioner s.197 Skannerfunktioner s.273 Andra användarverktyg Avsluta Användarverktyg Detta avsnitt beskriver hur man avslutar Användarverktyg. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. SV BEY008S Obs Du kan också avsluta Användarverktyg genom att trycka på [Avsluta]. Menyskydd Med Menyskydd kan du förhindra att obehöriga användare ändrar användarverktygen. Menyskydd kan anges för var och en av följande användarverktygsmenyer. Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Mer information om menyskydd får du av din administratör. 4

15 1. Ansluta maskinen Det här avsnittet förklarar hur du ansluter maskinen till nätverket och hur du anger inställningar. Anslutning till gränssnitten Det här avsnittet förklarar hur du identifierar maskinens gränssnitt och ansluter maskinen i enlighet med nätverksmiljön. R FÖRSIKTIGT: En gränssnittskabel med en ferritkärna måste användas till nätverket för att undvika störningar från radiovågor. SV AMC004S 1. IEEE 1284-port (tillval) Port för anslutning av IEEE 1284 gränssnittskabel 2. 10BASE-T/100BASE-TX-port Port för anslutning av 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kabeln Port för anslutning av 1000BASE-T-, 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kabeln när Gigabit Ethernet (tillval) är installerat 3. USB2.0-port Port för anslutning av USB2.0 gränssnittskabel 4. Port för trådlöst LAN (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Obs Du kan inte installera två eller fler av alternativen nedan: IEEE 1284 gränssnittskort, IEEE b för trådlöst LAN 5

16 Ansluta maskinen Anslutning till Ethernet-gränssnittet 1 Det här avsnittet beskriver hur du ansluter 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablar till Ethernet-gränssnittet. Viktigt Om huvudströmbrytaren är påslagen (På) ska du slå av den (Av). A En ferritkärna för Ethernet-kabeln medföljer denna maskin. Ethernet-kabelns ögla ska vara ungefär 15 cm (5,9 tum) ( ) från kabelns ände vid maskinen. AEV047S B Se till att maskinens huvudströmbrytare står i läge "Av". C Anslut Ethernet-gränssnittskabeln i 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. BEY003S D Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en nätverksanslutningsenhet som t ex en hubb. 6

17 Anslutning till gränssnitten E Ställ huvudströmbrytaren i läget "På". 1 A Indikator (grön) Lyser grönt när maskinen är ansluten till nätverket på rätt sätt. B Indikator (gul) Lyser gult när 100 BASE-TX är i drift. Slocknar när 10 BASE-T är i drift. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare AMM008S Anslutning till USB-gränssnittet Det här avsnittet beskriver hur du ansluter USB2.0-kabeln till USB2.0-porten. A Anslut USB 2.0-gränssnittskabeln till USB2.0-porten. BEY004S B Anslut den andra ändan till USB-porten på värddatorn. 7

18 Ansluta maskinen 1 Obs Köp en separat USB-kabel som passar den persondator som används. USB 2.0-gränssnittskortet har stöd i Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003, Mac OS X v eller senare. För Mac OS: För att kunna använda Macintosh måste maskinen vara utrustad med tillvalsenheten PostScript 3. Om USB 2.0 används tillsammans med Mac OS X v eller senare, finns det stöd för USB 2.0-överföringshastighet. Se Handbok för skrivare för detaljerad information om installation av skrivardrivrutinen. Referens Handbok för skrivare Anslutning till IEEE 1284-gränssnittet Det här avsnittet beskriver hur du ansluter IEEE 1284-gränssnittskabeln till IEEE 1284-gränssnittskortet. A Se till att maskinens huvudströmbrytare står i läge "Av". Om huvudströmbrytaren är påslagen (På) ska du slå av den (Av). B Stäng av huvudströmbrytaren på värddatorn C Anslut IEEE 1284-gränssnittskabeln i IEEE 1284-porten. AMB011S Använd konverteringskontakten (1) som medföljer IEEE 1284-gränssnittskortet för att utföra anslutningen. D Plugga in kabelns andra ände i värddatorns gränssnittsanslutning. Kontrollera formen på anslutningen till datorn. Fäst anslutningen ordentligt i datorn. E Ställ maskinens huvudströmbrytare i läget "På". 8

19 Anslutning till gränssnitten F Starta värddatorn. När Windows 2000/XP/Vista och Windows Server 2003 används, kan det hända att en installationsbild för skrivardrivrutinen visas då datorn startas. Klicka på [Avbryt] på skärmen om detta händer. Obs Se Handbok för skrivare för detaljerad information om installation av skrivardrivrutinen. 1 Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare Anslutning till IEEE b (trådlöst LAN)-gränssnittet Det här avsnittet beskriver hur du ansluter till IEEE b-gränssnittet (trådlöst LAN). Obs Kontrollera inställningen av denna maskins IPv4-adress och nätmask. Läs om "Gränssnittsinställningar" för information om hur IPv4-adress och nätmask ställs in via maskinens kontrollpanel. Referens s.47 Gränssnittsinställningar 9

20 Ansluta maskinen Inställningsrutin 1 Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar IEEE b-gränssnittet (trådlöst LAN). Konfigurera IEEE b (trådlöst LAN) på följande sätt: Obs Välj [ Ad-hocläge] när Windows XP ansluts som klient för trådlöst LAN med hjälp av standarddrivrutiner eller verktyg för Windows XP, eller när infrastrukturläget inte används. Läs om "IEEE b" för detaljerad information om hur inställningar av trådslöst LAN görs på maskinens kontrollpanel. Läs i "Använda verktyg för att utföra nätverksinställningar" för detaljerad information om hur inställningar av trådlöst LAN görs om maskinens kontrollpanel inte används. Läs om "IEEE b" för detaljerad information om inställningsalternativen. Referens s.51 IEEE b s.29 Använda verktyg för att ange nätverksinställningar 10

21 Anslutning till gränssnitten Kontrollera anslutningen Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar gränssnittet för IEEE b (trådlöst LAN). Kontrollera anslutningen för trådlöst LAN. Se till att lysdioden på IEEE b-gränssnittsenheten lyser. 1 Vid användning i infrastrukturläge 1 2 ZGDH600J 1. Om inte [Lantyp] på skärmbilden [Gränssnittsinst.] / [Nätverk] är inställd på [IEEE b], kommer den inte att lysa även om strömmen är påslagen. 2. Om den är ansluten till nätverket på rätt sätt lyser dioden grönt i infrastrukturläge. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. 11

22 Ansluta maskinen Vid användning i adhoc-läge/ adhoc-läge ZGDH600J 1. Om IEEE b-gränssnittsenheten fungerar lyser den orange. 2. Om den är ansluten till nätverket på rätt sätt lyser dioden grönt i adhoc-läge eller adhoc-läge. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. Lysdioden tänds efter några sekunder. Skriv ut konfigurationssidan för att kontrollera inställningarna. Obs Läs om " Skriva ut konfigureringssidan" för mer information om utskrift av en konfigureringssida. Referens s.184 Skriva ut konfigureringssidan Kontrollera signalen Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar maskinens status för radiovågor. Vid användning i infrastrukturläge kan du med kontrollpanelen kontrollera statusen för maskinens radiovågor. A Tryck på [Systeminställning]. B Tryck på [Gränssnittsinst.]. C Tryck på [IEEE b]. D Tryck på [Trådlös lan-signal]. Statusen för maskinens radiovågor visas. E Tryck på [Avsluta] efter att radiovågornas status kontrollerats. F Tryck på {Användarverktyg/Räknare} för att återgå till menyn Användarverktyg/Räknare/Förfrågan. Obs Tryck på [IEEE b] under [Lantyp] på skärmbilden [Nätverk] för att kontrollera radiovågornas status. 12

23 Nätverksinställningar Nätverksinställningar Detta avsnitt beskriver de nätverksinställningar du kan ändra med Användarverktyg (Systeminställningar). Utför inställningarna i enlighet med de funktioner du vill utföra och det gränssnitt som är anslutet. 1 Viktigt Dessa inställningar bör utföras av systemadministratören, eller efter att systemadministratören rådfrågats. Obligatoriska inställningar för användning av skrivaren/lan-fax I detta avsnitt räknas de inställningar upp som krävs för att använda utskriftseller LAN-Fax-funktionen. Ethernet I detta avsnitt räknas de inställningar upp, som krävs för att använda utskriftseller LAN-Fax-funktionen tillsammans med en Ethernet-anslutning. Läs om "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring" för mer information om hur inställningarna utförs. Rubrik Inställningsalternativ Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk IPv4 Gateway-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv6-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk IPv6 Gateway-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DDNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Domännamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk WINS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk NCP Leveransprotokoll Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk NW Frame type Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk SMB-datornamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk SMB-arbetsgrupp Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Ethernet-hastighet Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Efter behov 13

24 Ansluta maskinen Rubrik Inställningsalternativ Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Efter behov 1 Gränssnittsinst./Nätverk Värdnamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Maskinnamn Efter behov Obs IPv6 kan endast användas för skrivarfunktionen. Kontrollera under [Aktivt protokoll] att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet (tillval) är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) är anslutna har det markerade gränssnittet prioritet. Referens s.47 Gränssnittsinställningar s.54 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) I detta avsnitt räknas de inställningar upp, som krävs för att använda utskrifts- eller LAN-Fax-funktionen tillsammans med en IEEE b-anslutning (trådlöst LAN). Läs om "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring" för mer information om hur inställningarna utförs. Rubrik Inställningsalternativ Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk IPv4 Gateway-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv6-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk IPv6 Gateway-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DDNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Domännamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk WINS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk NCP Leveransprotokoll Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk NW Frame type Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk SMB-datornamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk SMB-arbetsgrupp Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Lantyp Nödvändigt 14

25 Nätverksinställningar Rubrik Inställningsalternativ Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Värdnamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Maskinnamn Efter behov 1 Gränssnittsinst./IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt Gränssnittsinst./IEEE b SSID-inställning Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Kanal Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Säkerhetsmetod Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Överföringshastighet Efter behov Obs Kontrollera om det protokoll som ska användas enligt [Aktivt protokoll] är inställt på [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet (tillval) är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det markerade gränssnittet företräde. Referens s.47 Gränssnittsinställningar s.54 Filöverföring Obligatoriska inställningar för användning av Internetfax I detta avsnitt räknas de inställningar som krävs för att använda Internetfax upp. Ethernet I detta avsnitt räknas de inställningar upp, som krävs för att använda Internetfax tillsammans med en Ethernet-anslutning. Läs i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring" för mer information om hur inställningarna ska anges. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk DNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DDNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Domännamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk WINS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt 15

26 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Ethernet-hastighet Efter behov 1 Gränssnittsinst./Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Värdnamn Efter behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Efter behov Filöverföring POP före SMTP Efter behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Efter behov Filöverföring Inställningar för POP3/IMAP4 Efter behov Filöverföring Administratörs e-postadress Efter behov Filöverföring Port för e-postkommunikation Nödvändigt Filöverföring Intervall för e-postmottagning Efter behov Filöverföring Max. storlek, e-postmottagning Efter behov Filöverföring E-postlagring i server Efter behov Filöverföring Programmera/Ändra/Radera e- Efter behov postmeddelande Filöverföring Konto för fax till e-post Nödvändigt Obs Kontrollera under Aktivt protokoll att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det markerade gränssnittet företräde. SMTP-server och Konto för fax till e-post måste ha angetts för att kunna sända Internetfax. När POP före SMTP har angetts till [På] ska du också ange inställningar för Mottagningsprotokoll och Inställningar för POP3/IMAP4. När SMTP-autentisering har angetts till [På] ska du också ange inställningar för Administratörs e-postadress. Port för e-postkommunikation och Konto för fax till e-post måste ha angetts för att kunna ta emot Internetfax. När POP före SMTP har angetts till [På] ska du också markera POP3-portnummer i Port för e-postkommunikation. Referens s.47 Gränssnittsinställningar s.54 Filöverföring 16

27 Nätverksinställningar IEEE b (trådlöst LAN) I detta avsnitt räknas de inställningar upp, som krävs för att använda Internetfax tillsammans med en IEEE b-anslutning (trådlöst LAN). Läs i "Gränssnittsinställningar" och "Filöverföring" för mer information om hur inställningarna ska anges. 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk DNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk DDNS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Domännamn Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk WINS-konfiguration Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Efter behov Gränssnittsinst./Nätverk Värdnamn Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt Gränssnittsinst./IEEE b SSID-inställning Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Kanal Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Säkerhetsmetod Efter behov Gränssnittsinst./IEEE b Överföringshastighet Efter behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Efter behov Filöverföring POP före SMTP Efter behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Efter behov Filöverföring Inställningar för POP3/IMAP4 Efter behov Filöverföring Administratörs e-postadress Efter behov Filöverföring Port för e-postkommunikation Nödvändigt Filöverföring Intervall för e-postmottagning Efter behov Filöverföring Max. storlek, e-postmottagning Efter behov Filöverföring E-postlagring i server Efter behov Filöverföring Programmera/Ändra/Radera e- postmeddelande Efter behov Filöverföring Konto för fax till e-post Nödvändigt 17

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering...

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering... Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4345MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik 2013 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Rättigheterna till opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Administratörshandbok 2012-2014 TOSHIBA TEC CORPORATION Med ensamrätt Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA BIZHUB

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Läs mer

HP Jetdirects skrivarservrar

HP Jetdirects skrivarservrar HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Användarhandbok

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Användarhandbok LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Användarhandbok HP Color LaserJet Pro CM1410 MFPserien Användarhandbok Copyright och licensavtal 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer