Handbok för allmänna inställningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för allmänna inställningar"

Transkript

1 Handbok Handbok för allmänna inställningar Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Övriga användarverktyg Bilaga Läs den här handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och korrekt användning, vänligen läs säkerhetsinformationen i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Inledning Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet och för att du ska ha glädje av maskinen, vänligen läs igenom handboken noggrant innan du använder maskinen. Förvara handboken på en lämlig plats för att snabbt kunna få tillgång till den. Viktigt! Innehållet i handboken kan ändras utan föregående meddelande. Företaget ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador eller följdskador som uppstår på grund av hantering eller användning av maskinen. Anmärkningar: Vissa bilder kan avvika något från utseendet på din maskin. Alla alternativ kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Anmärkningar: Alla typer kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Varumärken Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation, i USA med flera länder. Acrobat är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. NetWare är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. Andra produktnamn som nämns häri är endast av identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken. De officiella namnen på Windows operativsystem är: Produktnamnet för Windows 95 är Microsoft Windows 95 Produktnamnet för Windows 98 är Microsoft Windows 98 Produktnamnet för Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnamnen för Windows 2000 är följande: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen för Windows XP är följande: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnamnen för Windows Server TM 2003 är följande: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnamnen för Windows NT är följande: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Maskinens handböcker Referera till den handbok som är lämplig för det du vill göra med maskinen. Om den här maskinen Var noga med att läsa Säkerhetsinformationen i den här handbok innan du använder maskinen. Den här handboken ger en introduktion till maskinens funktioner. Den förklarar även kontrollpanelen, förberedelser innan du använder maskinen, hur du matar in text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Bruksanvisning - Allmänna inställningar Förklarar användarverktygens inställningar och adressbokens tillämpning såsom registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Se även denna handbok för förklaringar om hur du ansluter maskinen. Felsökning Ger en guide över hur du löser vanliga problem och förklarar hur du fyller på papper, byter patroner och annat förbrukningsmaterial. Handbok för säkerhet Denna handbok är för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktionerna som administratörerna kan använda för att skydda data från att manipuleras eller skydda maskinen från icke-behörig användning. Referera även till denna handbok för tillvägagångssätt för att registrera administratörer såväl som att ställa in autentisering för användare och administratörer. Handbok för kopiator Förklarar kopiatorns funktioner och hantering. Referera även till denna handbok för förklaringar om hur du placerar original. Handbok för fax Förklarar faxens funktioner och hantering. Handbok för skrivare Förklarar skrivarens funktioner och hantering. Handbok för skanner Förklarar skannerns funktioner och hantering. Handbok för nätverk Förklarar hur du konfigurerar och hanterar maskinen i en nätverksmiljö och användningen av medföljande programvara. Denna handbok täcker alla modeller och inkluderar beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig från denna maskin. i

4 Övriga handböcker Maskinens handböcker Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböckerna som medföljer är specifika för maskintyperna. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för att du ska kunna se handböckerna som PDF-filer. ii

5 INNEHÅLL Maskinens handböcker...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Namn på större tillval...1 Display...2 Information på skärmen och att använda knapparna...3 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar)...4 Ändra standardinställningar...4 Gå ur Användarverktyg...6 Skydda meny Ansluta maskinen Ansluta till gränssnitten...7 Ansluta till Ethernet-gränssnitt...8 Ansluta till USB-gränssnitt...10 Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet (SCSI-utskrift / IPv4 över 1394)...11 Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet...12 Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN)...13 sinställningar...17 Inställningar som krävs för att använda Skrivare/LAN-fax...17 Inställningar som krävs för att använda Internet-fax...22 Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen...27 Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp...31 Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner...35 Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner...38 Använda verktyg för att göra inställningar...42 Ansluta maskinen till en telefonlinje och en telefon...51 Ansluta telefonlinjen...51 Välja linjetyp Systeminställningar Normalegenskaper...53 Papperskassettinställning...56 Timerinställningar...61 Gränssnittsinställningar Parallellt gränssnitt...67 IEEE IEEE b...70 Skriv ut gränssnittsinställningar...71 Filöverföring...72 Administratörsverktyg...78 Programmera/Ändra/Radera LDAP-server...84 Programmera LDAP-servern...86 iii

6 3. Kopiatorfunktioner Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Allmänna inställningar/justeringar...99 Mottagningsinställningar E-postinställningar IP-faxinställningar Administratörsverktyg Registrera faxinformation Registrera faxinformation Ta bort faxinformation Vidarekoppling Programmera en slutmottagare Avbryta mottagarinställningar Skriva ut vidarekopplingsmärke Parameterinställning Ändra användarparametrarna Skriva ut Lista, parameterinställn Startläge Ändra startläget Programmera specialavsändare Auktoriserad mottagning Vidarekoppling Minneslås Programmera/Ändra specialavsändare Auktoriserad mottagning (Auktoriserad mottagning) Vidarekoppling Minneslås Programmera Initialinställning för en specialavsändare Radera en specialavsändare Skriva ut Lista, specialavsändare Skrivarfunktioner Lista/Provutskrift Skriva ut Lista/Provsida Underhåll System Värdgränssnitt PCL-meny PS-meny PDF-meny iv

7 6. Skannerfunktioner Skaninställningar Inställningar för mottagarlista Sändningsinställningar Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Adressbok Hantera namn i adressboken Sända fax med snabbval Sända e-post med snabbval Skicka skannade filer till en delad mapp direkt Förhindra att icke-behöriga användare får tillgång till delade mappar från maskinen Hantera användare och maskinanvändning Registrera namn Registrera namn Ändra ett registrerat namn Radera ett registrerat namn Autentiseringsinformation Registrera en användarkod Ändra en användarkod Ta bort en användarkod Visa räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för alla användare Nollställa antalet utskrifter Faxmottagare Faxmottagare IP-faxmottagare E-postadress (mottagare) Registrera e-postmottagare Ändra en registrerad e-postmottagare Ta bort en registrerad e-postmottagare Registrera mappar Använda SMB för anslutning Använda FTP för anslutning Använda NCP för anslutning Registrera namn till en grupp Registrera en ny grupp Registrera namn till en grupp Lägga till en grupp i en annan grupp Visa namn som är registrerade i grupper Ta bort ett namn från en grupp Radera en grupp inom en annan grupp Ändra ett gruppnamn Tar bort en grupp v

8 Registrera en skyddskod Registrera en skyddskod till enstaka användare Registrera en skyddskod till en grupp användare Registrera SMTP- och LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Söka Söka på namn Söka från listan Söka på registreringsnummer Söka på användarkod Söka på faxnummer Söka på e-postadress Söka på mottagarmappens namn Övriga användarverktyg Underhåll Byta språk på displayen Kontaktinformation Räknare Visa totalräknaren Bilaga Specifikationer för huvudenheten Specifikationer för tillval Täckplatta för originalglas Automatisk dokumentmatare (ADF) Automatisk dokumentmatare med möjlighet till dubbelsidig skanning av ett ark (ARDF) Duplexenhet Nedre papperskassett (1-kassettstyp) Nedre papperskassetter (2-kassettstyp) Funktionsuppgraderingskort Information om installerad programvara expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEX vi

9 Handbokens användning Symboler I denna handbok används följande symboler: Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till små eller måttliga personskador eller skador på maskinen eller på annan egendom. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga punkter att ta hänsyn till när maskinen används, och förklaringar av troliga orsaker till felmatning av papper, skada på original eller förlust av data. Var noga med att läsa dessa förklaringar. Den här symbolen anger att information eller förberedelser krävs innan maskinen tas i drift. Indikerar tilläggsförklaringar för maskinens funktioner och instruktioner om hur användarfel kan lösas. Denna symbol finns i slutet av avsnitten. Den visar var du kan hitta mer information. [] Indikerar namnen på knappar som visas på maskinens display. {} Indikerar namnen på knappar på maskinens kontrollpanel. Namn på större tillval I denna handbok refereras till större tillval på följande sätt: Automatisk dokumentmatare ADF Automatisk dokumentmatare som klarar att skanna ett ark dubbelsidigt ARDF 1

10 Display Skärmen visar maskinens driftstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. Viktigt Stötar eller tryck motsvarande 30 N eller mer (cirka 3 kgf) skadar displayen. Om du trycker på knappen {Användarverktyg/Räknare} visas menyn Användarverktyg. Med menyskärmen Systeminställningar som exempel förklaras i detta avsnitt hur maskinens display används. 2 1 SV AME002S 1. Inställningsmenyn visas. Tryck på {U} eller {T} för att bläddra till den inställning som du vill ange eller ändra, och tryck sedan på {OK} för att visa skärmen där man kan göra den inställningen. 2. Antalet sidor i inställningsmenyn visas. Om du inte kan se hela menyn, tryck på {U} eller {T} för att bläddra på skärmen. 2

11 Information på skärmen och att använda knapparna I det här avsnittet beskrivs informationen på skärmen och hur du använder valtangenterna. Om du trycker på knappen {Kopia} visas startskärmen för kopiering. Med startskärmen för kopiering som exempel förklaras i detta avsnitt hur maskinens kontrollpanel används. SV AME003S 1. Valknappar Motsvarande funktion anges längst ned på skärmen. Exempel: På kopieringsskärmen När instruktionen "tryck på {100%}" visas i denna handbok, tryck på den vänstra valknappen. När instruktionen "tryck på {Frm/Frst}" visas i denna handbok, tryck på den mittersta valtangenten. När instruktionen "tryck på {Autfm/fs}>" visas i denna handbok, tryck på den högra valknappen. 2. Knappen {Escape} Tryck på knappen när du vill avbryta en funktion eller återgå till föregående skärm. 3. Knappen {OK} Tryck på knappen för att välja ett markerat alternativ eller ett inmatat numeriskt värde. 4. Piltangenter Tryck på en knapp för att flytta markören stegvis i motsvarande riktning. När {U}, {T}, {V} eller {W} visas i denna handbok, tryck på piltangenten i samma riktning. 3

12 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar) Det här avsnittet är för administratörer som är ansvariga för den här maskinen. Användarverktyg används för att ändra eller ange standardinställningar. Obs Rutiner för systeminställningar skiljer sig från vanliga rutiner. Avsluta alltid Användarverktyg när du är klar. Eventuella ändringar som du gör med användarverktygen förblir aktiva även om huvudströmbrytaren eller driftsströmbrytaren slås av eller om du trycker på knappen {Nollställ}. Standardinställningar visas i fetstil. Referens s.4 Ändra standardinställningar Ändra standardinställningar Detta avsnitt beskriver hur du ändrar användarverktygens inställningar. Viktigt Om administratörens autentiseringshantering är angiven, kontakta din administratör. A Tryck på {Användarverktyg/Räkneverk}. AME001S 4

13 B Markera menyn med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. För att ändra systeminställningarna, välj [Systeminställning]. För att ändra kopiatorfunktionerna, välj [Kopiatorfunktioner]. För att ändra faxfunktionerna, välj [Faxfunktioner]. För att ändra skrivarfunktionerna, välj [Skrivarfunktioner]. För att ändra skannerfunktionerna, välj [Skannerfunktioner]. För att justera färgregistrering eller nyansering, välj [Underhåll]. För att ändra språket som används i displayen, välj [Språk]. För att kontrollera telefonnumren för reparationer eller för att beställa förbrukningsmaterial, välj [Kontaktinformation]. För att kontrollera räknaren, välj [Räknare]. C Välj funktion med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. D Ändra inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen och tryck sedan på {OK}. Obs Tryck på knappen {Escape} för att återgå till föregående meny. Om du vill avbryta ändringar du gjort i inställningarna och återgå till den första skärmen trycker du på {Användarverktyg/Räkneverk}. 5

14 Gå ur Användarverktyg Detta avsnitt beskriver hur du avslutar Användarverktyg. A Tryck på {Användarverktyg/Räkneverk}. AME001S Skydda meny Om du använder Skydda meny kan du förhindra att icke-behöriga användare ändrar användarverktygen. Skydda meny kan anges för följande användarverktygsmenyer. Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner För mer information, kontakta din administratör. 6

15 1. Ansluta maskinen Detta avsnitt beskriver hur du ansluter maskinen till nätverket och anger nätverksinställningarna. Ansluta till gränssnitten Detta avsnitt beskriver hur du identifierar maskinens gränssnitt och ansluter maskinen enligt nätverksmiljön BASE-T/100BASE-TX-port Port för anslutning av 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel 2. IEEE 1394-portar (tillval) Portar för anslutning av IEEE 1394-kabel 3. USB-port Port för anslutning av USB 2.0-kabel 4. IEEE 1284-port (tillval) Port för anslutning av IEEE 1284-kabel 5. IEEE b-port (trådlöst LAN) (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Obs Du kan inte installera två eller fler av följande tillval: IEEE 1394-nätverkskort, IEEE b-kort för trådlöst LAN, IEEE 1284-nätverkskort. 7

16 Ansluta maskinen Ansluta till Ethernet-gränssnitt 1 Anslut 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel till Ethernet-gränssnittet. Viktigt Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. A Gör en ögla på nätverkskabeln och sätt på ferritkärnan. AEW017S B Kontrollera att maskinens huvudströmbrytare är frånslagen. C Anslut Ethernet-kabeln till 10BASE-T/100BASE-TX-porten. AMB004S D Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en nätverksanslutningsenhet såsom en hubb. 8

17 Ansluta till gränssnitten E Slå på maskinens huvudströmbrytare. 1 AME005S 1. Indikator (grön) Lyser grön när maskinen är korrekt ansluten till nätverket. 2. Indikator (gul) Lyser gul när 100 BASE-TX är igång. Slocknar när 10 BASE-T är igång. Obs För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 9

18 Ansluta maskinen Ansluta till USB-gränssnitt 1 Anslut USB 2.0-kabeln till USB 2.0-porten. A Anslut USB 2.0-kabeln till USB 2.0-porten. AMB004S B Anslut den andra änden till USB-porten på värddatorn. Obs USB-kabel levereras inte tillsammans med denna maskin. Kontrollera att du köper en kabel som passar maskinen och din dator. USB 2.0-nätverkskort stöds av WindowsMe / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller senare. För WindowsMe: Var noga med att installera "Stöd för USB-skrivarport". När det används med WindowsMe är endast en hastighet motsvarande den för USB 1.1 möjlig. För Mac OS: För att använda Macintosh måste maskinen vara utrustad med PostScript 3 (tillval). När den används med Mac OS X eller senare stöds en överföringshastighet för USB 2.0. För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Handbok för skrivare 10

19 Ansluta till gränssnitten Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet (SCSI-utskrift / IPv4 över 1394) Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-nätverkskortet. A Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-porten. 1 AMB006S B Anslut den andra änden av kabeln till värddatorns anslutning. Kontrollera formen på datorns anslutning. Anslut kabeln ordentligt. Obs Använd den gränssnittskabel som medföljer IEEE 1394-nätverkskortet (tillval). Två gränssnittsportar är tillgängliga för anslutning av IEEE 1394-kabel. Båda är lämpliga. Om du har en gränssnittskabel som har en ferritkärna, anslut den ände som är närmast ferritkärnan till maskinen. För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Handbok för skrivare 11

20 Ansluta maskinen Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet 1 Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-nätverkskortet. A Kontrollera att huvudströmbrytaren på maskinen är frånslagen. Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. B Slå av värddatorns huvudströmbrytare. C Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-porten. AMD013S Använd konverteringskontakten (1) som medföljer IEEE 1284-nätverkskortet. D Anslut den andra änden av kabeln till värddatorns anslutning. Kontrollera formen på datorns anslutning. Anslut kabeln ordentligt. E Slå på maskinens huvudströmbrytare. F Slå på värddatorn. När Windows 95/98/Me/2000/XP och Windows Server 2003 används kan det hända att en installationsskärm för en skrivardrivrutin visas när datorn slås på. Om detta händer, klicka på [Avbryt] på skärmen. Obs För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 12

21 Ansluta till gränssnitten Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN) Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN). Obs Kontrollera inställningarna för IPv4-adress och subnetmask för den här maskinen. För mer information om hur du ställer in IPv4-adress och subnetmask från maskinens kontrollpanel, se "Gränssnittsinställningar". 1 Referens s.63 Tillvägagångssätt för inställning Ställ in IEEE b (trådlöst LAN) på följande sätt: 13

22 Ansluta maskinen 1 Obs Välj läget [ special] när du ansluter Windows XP som en trådlös LANklient med hjälp av Windows XP standarddrivrutin eller verktyg, eller när du inte använder infrastrukturläge. För mer information om hur du anger inställningar för trådlöst LAN från maskinens kontrollpanel, se "IEEE b". För mer information om hur du anger inställningar för trådlöst LAN på annat sätt än med maskinens kontrollpanel, se "Använda verktyg för att göra nätverksinställningar". För mer information om inställningsposterna, se "IEEE b". Referens s.70 IEEE b s.42 Använda verktyg för att göra inställningar Kontrollera anslutningen Kontrollera den trådlösa LAN-anslutningen. Kontrollera att lysdioden för IEEE b-enheten lyser. När infrastrukturläge används 1 2 ZGDH600J 1. Om [LAN-typ] på skärmen [Gränssnittsinst.] / [] inte är inställd på [IEEE b] lyser den inte även om huvudströmbrytaren är på. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när infrastrukturläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. 14

23 Ansluta till gränssnitten När specialläge / specialläge används ZGDH600J 1. Om IEEE b-enheten arbetar lyser lysdioden orange. Skriv ut konfigurationssidan för att bekräfta inställningar. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när specialläge eller specialläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. Lysdioden lyser efter några få sekunder. Obs För mer information om att skriva ut en konfigurationssida, se "Skriv ut gränssnittsinställningar". Referens s.71 Skriv ut gränssnittsinställningar 15

24 Ansluta maskinen Kontrollera signalen 1 När infrastrukturläge används kan du kontrollera maskinens radiovågsstatus från kontrollpanelen. A Markera [Systeminställning] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. B Markera [Gränssnittsinst.] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. C Markera [IEEE b] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. D Markera [Trådlös LAN-signal] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. Maskinens radiovågsstatus visas. E Efter kontroll av radiovågsstatusen, tryck på {OK}. F Tryck på {Användarverktyg/Räknare} för att återgå till menyn Användarverktyg/Räknare. Obs För att kontrollera radiovågsstatusen, tryck på [IEEE b] under [LAN-typ] i gränssnittsinställningarnas smeny. För information om hur man kommer åt Systeminställningarna, se "Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar)". Referens s.4 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar) s.42 Använda verktyg för att göra inställningar s.70 IEEE b 16

25 sinställningar sinställningar Detta avsnitt beskriver de nätverksinställningar som du kan ändra med Användarverktyg (Systeminställningar). Gör inställningar i enlighet med de funktioner som du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. 1 Viktigt Dessa inställningar skall göras av systemadministratören eller med hjälp av systemadministratören. Inställningar som krävs för att använda Skrivare/LAN-fax Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med en Ethernet-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress Maskinens IPv6-adress IPv6 Gateway-adress IPv6 Stateless-inställning DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt 17

26 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav NCP Lev. protok. Enligt behov 1 NW frametype Enligt behov SMB datornamn Enligt behov SMB arbetsgrupp Enligt behov Ethernet-hastighet Enligt behov LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov Maskinens namn Enligt behov Obs IPv6 kan endast användas för skrivarfunktionen. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-kortet är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) är anslutna har det valda gränssnittet prioritet. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 18

27 sinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visas när ett IEEE 1394-nätverkskort (tillval) är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 19

28 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress Maskinens IPv6-adress IPv6 Gateway-adress IPv6 Stateless-inställning DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP Lev. protok. NW frametype SMB datornamn SMB arbetsgrupp LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 20

29 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Värdnamn Enligt behov Maskinens namn Enligt behov 1 IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt IEEE b SSID-inställning Enligt behov IEEE b Kanal Enligt behov IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 21

30 Ansluta maskinen Inställningar som krävs för att använda Internet-fax 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Nödvändigt 22

31 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring E-postmottagningsintervall Enligt behov Filöverföring Max. storlek e-postmottag Enligt behov Filöverföring Lagra e-post i server Enligt behov Filöverföring Faxens E-postkonto Nödvändigt 1 Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. [SMTP-server] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att sändningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [SMTP-autentisering] är inställt till [På], gör även inställning för [Huvudoperatörs e-postadr.]. [Kommunik.port för e-post] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att mottagningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov 23

32 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov 1 IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt IPv4 Gateway-adress Nödvändigt DNS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Nödvändigt Filöverföring E-postmottagningsintervall Enligt behov Filöverföring Max. storlek e-postmottag Enligt behov Filöverföring Lagra e-post i server Enligt behov Filöverföring Faxens E-postkonto Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [SMTP-server] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att sändningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [SMTP-autentisering] är inställt till [På], gör även inställning för [Huvudoperatörs e-postadr.]. [Kommunik.port för e-post] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att mottagningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 24

33 sinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföringsinställning SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov 25

34 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring POP före SMTP Enligt behov 1 Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Nödvändigt Filöverföring E-postmottagningsintervall Enligt behov Filöverföring Max. storlek e-postmottag Enligt behov Filöverföring Lagra e-post i server Enligt behov Filöverföring Faxens E-postkonto Nödvändigt Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. [SMTP-server] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att sändningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [SMTP-autentisering] är inställt till [På], gör även inställning för [Huvudoperatörs e-postadr.]. [Kommunik.port för e-post] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att mottagningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 26

35 sinställningar Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post. Ethernet 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med Ethernetkabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Värdnamn Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Enligt behov 27

36 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföring Skannerns inst.f åters. Enligt behov 1 Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov 28

37 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov 1 Filöverföringsinställning POP före SMTP Enligt behov Filöverföringsinställning Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföringsinställning POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföringsinställning Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföringsinställning Kommunik.port för e-post Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 29

38 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SDID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföringsinställning SMTP-server Nödvändigt Filöverföringsinställning SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföringsinställning POP före SMTP Enligt behov 30

39 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföringsinställning Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföringsinställning POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföringsinställning Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföringsinställning Kommunik.port för e-post Enligt behov 1 Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med Ethernet-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 31

40 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Domän Enligt behov 1 WINS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov Filöverföringsinställning Std. anv.namn/lösen(sänd) Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med IEEE kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 32

41 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 Domännamn Enligt behov IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov 1 IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt IPv4 Gateway-adress Nödvändigt DNS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföringsinställning Std. anv.namn/lösen(sänd) Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov 33

42 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav WINS-konfiguration Enligt behov 1 Aktivt protokoll Nödvändigt LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt IEEE b SSID-inställning Enligt behov IEEE b Kanal Enligt behov IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Filöverföringsinställning Std. anv.namn/lösen(sänd) Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 34

43 sinställningar Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket. Ethernet 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med Ethernet-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföringsinställning Leveransalternativ Enligt behov Filöverföringsinställning Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov 35

44 Ansluta maskinen 1 Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Filöverföringsinställning Leveransalternativ Enligt behov Filöverföringsinställning Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov 36

45 sinställningar Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. 1 Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov 37

46 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b Kanal Enligt behov 1 IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Filöverföringsinställning Leveransalternativ Enligt behov Filöverföringsinställning Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-skanner i nätverksmiljön. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner med Ethernet-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 38

47 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav DDNS-konfiguration Enligt behov Domän Enligt behov 1 WINS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt LAN-typ Nödvändigt Ethernet-hastighet Enligt behov Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 39

48 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 Domännamn Enligt behov 1 IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt IPv4 Gateway-adress Enligt behov DNS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt 40

49 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov 1 Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt IEEE b SSDI-inställning Enligt behov IEEE b Kanal Enligt behov IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 41

50 Ansluta maskinen Använda verktyg för att göra inställningar 1 Du kan även ange nätverksinställningar med verktyg såsom Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin och telnet. Obs För mer information om att använda Web Image Monitor, se Handbok för nätverk. För mer information om att använda SmartDeviceMonitor for Admin, se Handbok för nätverk. För mer information om att använda telnet, se Handbok för nätverk. Referens Handbok för nätverk Gränssnittsinställningar Ändra inställningar med Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin och telnet. [] [Maskinens IPv4-adress] [Auto-hämta (DHCP)] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. [] [Maskinens IPv4-adress] [Specificera] [IP-adr.] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. [] [Maskinens IPv4-adress] [Specificera] [Subnmask] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. [] [IPv4 Gateway-adress] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. 42

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering...

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering... Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Administratörshandbok 2012-2014 TOSHIBA TEC CORPORATION Med ensamrätt Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M476. Användarhandbok

Color LaserJet Pro MFP M476. Användarhandbok Color LaserJet Pro MFP M476 Användarhandbok HP Color LaserJet Pro MFP M476 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4345MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik 2013 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Rättigheterna till opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer