Handbok för allmänna inställningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för allmänna inställningar"

Transkript

1 Handbok Handbok för allmänna inställningar Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Övriga användarverktyg Bilaga Läs den här handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och korrekt användning, vänligen läs säkerhetsinformationen i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Inledning Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet och för att du ska ha glädje av maskinen, vänligen läs igenom handboken noggrant innan du använder maskinen. Förvara handboken på en lämlig plats för att snabbt kunna få tillgång till den. Viktigt! Innehållet i handboken kan ändras utan föregående meddelande. Företaget ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador eller följdskador som uppstår på grund av hantering eller användning av maskinen. Anmärkningar: Vissa bilder kan avvika något från utseendet på din maskin. Alla alternativ kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Anmärkningar: Alla typer kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Varumärken Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation, i USA med flera länder. Acrobat är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. NetWare är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. Andra produktnamn som nämns häri är endast av identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken. De officiella namnen på Windows operativsystem är: Produktnamnet för Windows 95 är Microsoft Windows 95 Produktnamnet för Windows 98 är Microsoft Windows 98 Produktnamnet för Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnamnen för Windows 2000 är följande: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen för Windows XP är följande: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnamnen för Windows Server TM 2003 är följande: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnamnen för Windows NT är följande: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Maskinens handböcker Referera till den handbok som är lämplig för det du vill göra med maskinen. Om den här maskinen Var noga med att läsa Säkerhetsinformationen i den här handbok innan du använder maskinen. Den här handboken ger en introduktion till maskinens funktioner. Den förklarar även kontrollpanelen, förberedelser innan du använder maskinen, hur du matar in text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Bruksanvisning - Allmänna inställningar Förklarar användarverktygens inställningar och adressbokens tillämpning såsom registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Se även denna handbok för förklaringar om hur du ansluter maskinen. Felsökning Ger en guide över hur du löser vanliga problem och förklarar hur du fyller på papper, byter patroner och annat förbrukningsmaterial. Handbok för säkerhet Denna handbok är för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktionerna som administratörerna kan använda för att skydda data från att manipuleras eller skydda maskinen från icke-behörig användning. Referera även till denna handbok för tillvägagångssätt för att registrera administratörer såväl som att ställa in autentisering för användare och administratörer. Handbok för kopiator Förklarar kopiatorns funktioner och hantering. Referera även till denna handbok för förklaringar om hur du placerar original. Handbok för fax Förklarar faxens funktioner och hantering. Handbok för skrivare Förklarar skrivarens funktioner och hantering. Handbok för skanner Förklarar skannerns funktioner och hantering. Handbok för nätverk Förklarar hur du konfigurerar och hanterar maskinen i en nätverksmiljö och användningen av medföljande programvara. Denna handbok täcker alla modeller och inkluderar beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig från denna maskin. i

4 Övriga handböcker Maskinens handböcker Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböckerna som medföljer är specifika för maskintyperna. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för att du ska kunna se handböckerna som PDF-filer. ii

5 INNEHÅLL Maskinens handböcker...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Namn på större tillval...1 Display...2 Information på skärmen och att använda knapparna...3 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar)...4 Ändra standardinställningar...4 Gå ur Användarverktyg...6 Skydda meny Ansluta maskinen Ansluta till gränssnitten...7 Ansluta till Ethernet-gränssnitt...8 Ansluta till USB-gränssnitt...10 Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet (SCSI-utskrift / IPv4 över 1394)...11 Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet...12 Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN)...13 sinställningar...17 Inställningar som krävs för att använda Skrivare/LAN-fax...17 Inställningar som krävs för att använda Internet-fax...22 Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen...27 Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp...31 Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner...35 Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner...38 Använda verktyg för att göra inställningar...42 Ansluta maskinen till en telefonlinje och en telefon...51 Ansluta telefonlinjen...51 Välja linjetyp Systeminställningar Normalegenskaper...53 Papperskassettinställning...56 Timerinställningar...61 Gränssnittsinställningar Parallellt gränssnitt...67 IEEE IEEE b...70 Skriv ut gränssnittsinställningar...71 Filöverföring...72 Administratörsverktyg...78 Programmera/Ändra/Radera LDAP-server...84 Programmera LDAP-servern...86 iii

6 3. Kopiatorfunktioner Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Allmänna inställningar/justeringar...99 Mottagningsinställningar E-postinställningar IP-faxinställningar Administratörsverktyg Registrera faxinformation Registrera faxinformation Ta bort faxinformation Vidarekoppling Programmera en slutmottagare Avbryta mottagarinställningar Skriva ut vidarekopplingsmärke Parameterinställning Ändra användarparametrarna Skriva ut Lista, parameterinställn Startläge Ändra startläget Programmera specialavsändare Auktoriserad mottagning Vidarekoppling Minneslås Programmera/Ändra specialavsändare Auktoriserad mottagning (Auktoriserad mottagning) Vidarekoppling Minneslås Programmera Initialinställning för en specialavsändare Radera en specialavsändare Skriva ut Lista, specialavsändare Skrivarfunktioner Lista/Provutskrift Skriva ut Lista/Provsida Underhåll System Värdgränssnitt PCL-meny PS-meny PDF-meny iv

7 6. Skannerfunktioner Skaninställningar Inställningar för mottagarlista Sändningsinställningar Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Adressbok Hantera namn i adressboken Sända fax med snabbval Sända e-post med snabbval Skicka skannade filer till en delad mapp direkt Förhindra att icke-behöriga användare får tillgång till delade mappar från maskinen Hantera användare och maskinanvändning Registrera namn Registrera namn Ändra ett registrerat namn Radera ett registrerat namn Autentiseringsinformation Registrera en användarkod Ändra en användarkod Ta bort en användarkod Visa räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för alla användare Nollställa antalet utskrifter Faxmottagare Faxmottagare IP-faxmottagare E-postadress (mottagare) Registrera e-postmottagare Ändra en registrerad e-postmottagare Ta bort en registrerad e-postmottagare Registrera mappar Använda SMB för anslutning Använda FTP för anslutning Använda NCP för anslutning Registrera namn till en grupp Registrera en ny grupp Registrera namn till en grupp Lägga till en grupp i en annan grupp Visa namn som är registrerade i grupper Ta bort ett namn från en grupp Radera en grupp inom en annan grupp Ändra ett gruppnamn Tar bort en grupp v

8 Registrera en skyddskod Registrera en skyddskod till enstaka användare Registrera en skyddskod till en grupp användare Registrera SMTP- och LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Söka Söka på namn Söka från listan Söka på registreringsnummer Söka på användarkod Söka på faxnummer Söka på e-postadress Söka på mottagarmappens namn Övriga användarverktyg Underhåll Byta språk på displayen Kontaktinformation Räknare Visa totalräknaren Bilaga Specifikationer för huvudenheten Specifikationer för tillval Täckplatta för originalglas Automatisk dokumentmatare (ADF) Automatisk dokumentmatare med möjlighet till dubbelsidig skanning av ett ark (ARDF) Duplexenhet Nedre papperskassett (1-kassettstyp) Nedre papperskassetter (2-kassettstyp) Funktionsuppgraderingskort Information om installerad programvara expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEX vi

9 Handbokens användning Symboler I denna handbok används följande symboler: Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till små eller måttliga personskador eller skador på maskinen eller på annan egendom. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga punkter att ta hänsyn till när maskinen används, och förklaringar av troliga orsaker till felmatning av papper, skada på original eller förlust av data. Var noga med att läsa dessa förklaringar. Den här symbolen anger att information eller förberedelser krävs innan maskinen tas i drift. Indikerar tilläggsförklaringar för maskinens funktioner och instruktioner om hur användarfel kan lösas. Denna symbol finns i slutet av avsnitten. Den visar var du kan hitta mer information. [] Indikerar namnen på knappar som visas på maskinens display. {} Indikerar namnen på knappar på maskinens kontrollpanel. Namn på större tillval I denna handbok refereras till större tillval på följande sätt: Automatisk dokumentmatare ADF Automatisk dokumentmatare som klarar att skanna ett ark dubbelsidigt ARDF 1

10 Display Skärmen visar maskinens driftstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. Viktigt Stötar eller tryck motsvarande 30 N eller mer (cirka 3 kgf) skadar displayen. Om du trycker på knappen {Användarverktyg/Räknare} visas menyn Användarverktyg. Med menyskärmen Systeminställningar som exempel förklaras i detta avsnitt hur maskinens display används. 2 1 SV AME002S 1. Inställningsmenyn visas. Tryck på {U} eller {T} för att bläddra till den inställning som du vill ange eller ändra, och tryck sedan på {OK} för att visa skärmen där man kan göra den inställningen. 2. Antalet sidor i inställningsmenyn visas. Om du inte kan se hela menyn, tryck på {U} eller {T} för att bläddra på skärmen. 2

11 Information på skärmen och att använda knapparna I det här avsnittet beskrivs informationen på skärmen och hur du använder valtangenterna. Om du trycker på knappen {Kopia} visas startskärmen för kopiering. Med startskärmen för kopiering som exempel förklaras i detta avsnitt hur maskinens kontrollpanel används. SV AME003S 1. Valknappar Motsvarande funktion anges längst ned på skärmen. Exempel: På kopieringsskärmen När instruktionen "tryck på {100%}" visas i denna handbok, tryck på den vänstra valknappen. När instruktionen "tryck på {Frm/Frst}" visas i denna handbok, tryck på den mittersta valtangenten. När instruktionen "tryck på {Autfm/fs}>" visas i denna handbok, tryck på den högra valknappen. 2. Knappen {Escape} Tryck på knappen när du vill avbryta en funktion eller återgå till föregående skärm. 3. Knappen {OK} Tryck på knappen för att välja ett markerat alternativ eller ett inmatat numeriskt värde. 4. Piltangenter Tryck på en knapp för att flytta markören stegvis i motsvarande riktning. När {U}, {T}, {V} eller {W} visas i denna handbok, tryck på piltangenten i samma riktning. 3

12 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar) Det här avsnittet är för administratörer som är ansvariga för den här maskinen. Användarverktyg används för att ändra eller ange standardinställningar. Obs Rutiner för systeminställningar skiljer sig från vanliga rutiner. Avsluta alltid Användarverktyg när du är klar. Eventuella ändringar som du gör med användarverktygen förblir aktiva även om huvudströmbrytaren eller driftsströmbrytaren slås av eller om du trycker på knappen {Nollställ}. Standardinställningar visas i fetstil. Referens s.4 Ändra standardinställningar Ändra standardinställningar Detta avsnitt beskriver hur du ändrar användarverktygens inställningar. Viktigt Om administratörens autentiseringshantering är angiven, kontakta din administratör. A Tryck på {Användarverktyg/Räkneverk}. AME001S 4

13 B Markera menyn med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. För att ändra systeminställningarna, välj [Systeminställning]. För att ändra kopiatorfunktionerna, välj [Kopiatorfunktioner]. För att ändra faxfunktionerna, välj [Faxfunktioner]. För att ändra skrivarfunktionerna, välj [Skrivarfunktioner]. För att ändra skannerfunktionerna, välj [Skannerfunktioner]. För att justera färgregistrering eller nyansering, välj [Underhåll]. För att ändra språket som används i displayen, välj [Språk]. För att kontrollera telefonnumren för reparationer eller för att beställa förbrukningsmaterial, välj [Kontaktinformation]. För att kontrollera räknaren, välj [Räknare]. C Välj funktion med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. D Ändra inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen och tryck sedan på {OK}. Obs Tryck på knappen {Escape} för att återgå till föregående meny. Om du vill avbryta ändringar du gjort i inställningarna och återgå till den första skärmen trycker du på {Användarverktyg/Räkneverk}. 5

14 Gå ur Användarverktyg Detta avsnitt beskriver hur du avslutar Användarverktyg. A Tryck på {Användarverktyg/Räkneverk}. AME001S Skydda meny Om du använder Skydda meny kan du förhindra att icke-behöriga användare ändrar användarverktygen. Skydda meny kan anges för följande användarverktygsmenyer. Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner För mer information, kontakta din administratör. 6

15 1. Ansluta maskinen Detta avsnitt beskriver hur du ansluter maskinen till nätverket och anger nätverksinställningarna. Ansluta till gränssnitten Detta avsnitt beskriver hur du identifierar maskinens gränssnitt och ansluter maskinen enligt nätverksmiljön BASE-T/100BASE-TX-port Port för anslutning av 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel 2. IEEE 1394-portar (tillval) Portar för anslutning av IEEE 1394-kabel 3. USB-port Port för anslutning av USB 2.0-kabel 4. IEEE 1284-port (tillval) Port för anslutning av IEEE 1284-kabel 5. IEEE b-port (trådlöst LAN) (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Obs Du kan inte installera två eller fler av följande tillval: IEEE 1394-nätverkskort, IEEE b-kort för trådlöst LAN, IEEE 1284-nätverkskort. 7

16 Ansluta maskinen Ansluta till Ethernet-gränssnitt 1 Anslut 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel till Ethernet-gränssnittet. Viktigt Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. A Gör en ögla på nätverkskabeln och sätt på ferritkärnan. AEW017S B Kontrollera att maskinens huvudströmbrytare är frånslagen. C Anslut Ethernet-kabeln till 10BASE-T/100BASE-TX-porten. AMB004S D Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en nätverksanslutningsenhet såsom en hubb. 8

17 Ansluta till gränssnitten E Slå på maskinens huvudströmbrytare. 1 AME005S 1. Indikator (grön) Lyser grön när maskinen är korrekt ansluten till nätverket. 2. Indikator (gul) Lyser gul när 100 BASE-TX är igång. Slocknar när 10 BASE-T är igång. Obs För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 9

18 Ansluta maskinen Ansluta till USB-gränssnitt 1 Anslut USB 2.0-kabeln till USB 2.0-porten. A Anslut USB 2.0-kabeln till USB 2.0-porten. AMB004S B Anslut den andra änden till USB-porten på värddatorn. Obs USB-kabel levereras inte tillsammans med denna maskin. Kontrollera att du köper en kabel som passar maskinen och din dator. USB 2.0-nätverkskort stöds av WindowsMe / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller senare. För WindowsMe: Var noga med att installera "Stöd för USB-skrivarport". När det används med WindowsMe är endast en hastighet motsvarande den för USB 1.1 möjlig. För Mac OS: För att använda Macintosh måste maskinen vara utrustad med PostScript 3 (tillval). När den används med Mac OS X eller senare stöds en överföringshastighet för USB 2.0. För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Handbok för skrivare 10

19 Ansluta till gränssnitten Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet (SCSI-utskrift / IPv4 över 1394) Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-nätverkskortet. A Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-porten. 1 AMB006S B Anslut den andra änden av kabeln till värddatorns anslutning. Kontrollera formen på datorns anslutning. Anslut kabeln ordentligt. Obs Använd den gränssnittskabel som medföljer IEEE 1394-nätverkskortet (tillval). Två gränssnittsportar är tillgängliga för anslutning av IEEE 1394-kabel. Båda är lämpliga. Om du har en gränssnittskabel som har en ferritkärna, anslut den ände som är närmast ferritkärnan till maskinen. För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Handbok för skrivare 11

20 Ansluta maskinen Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet 1 Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-nätverkskortet. A Kontrollera att huvudströmbrytaren på maskinen är frånslagen. Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. B Slå av värddatorns huvudströmbrytare. C Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-porten. AMD013S Använd konverteringskontakten (1) som medföljer IEEE 1284-nätverkskortet. D Anslut den andra änden av kabeln till värddatorns anslutning. Kontrollera formen på datorns anslutning. Anslut kabeln ordentligt. E Slå på maskinens huvudströmbrytare. F Slå på värddatorn. När Windows 95/98/Me/2000/XP och Windows Server 2003 används kan det hända att en installationsskärm för en skrivardrivrutin visas när datorn slås på. Om detta händer, klicka på [Avbryt] på skärmen. Obs För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 12

21 Ansluta till gränssnitten Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN) Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN). Obs Kontrollera inställningarna för IPv4-adress och subnetmask för den här maskinen. För mer information om hur du ställer in IPv4-adress och subnetmask från maskinens kontrollpanel, se "Gränssnittsinställningar". 1 Referens s.63 Tillvägagångssätt för inställning Ställ in IEEE b (trådlöst LAN) på följande sätt: 13

22 Ansluta maskinen 1 Obs Välj läget [ special] när du ansluter Windows XP som en trådlös LANklient med hjälp av Windows XP standarddrivrutin eller verktyg, eller när du inte använder infrastrukturläge. För mer information om hur du anger inställningar för trådlöst LAN från maskinens kontrollpanel, se "IEEE b". För mer information om hur du anger inställningar för trådlöst LAN på annat sätt än med maskinens kontrollpanel, se "Använda verktyg för att göra nätverksinställningar". För mer information om inställningsposterna, se "IEEE b". Referens s.70 IEEE b s.42 Använda verktyg för att göra inställningar Kontrollera anslutningen Kontrollera den trådlösa LAN-anslutningen. Kontrollera att lysdioden för IEEE b-enheten lyser. När infrastrukturläge används 1 2 ZGDH600J 1. Om [LAN-typ] på skärmen [Gränssnittsinst.] / [] inte är inställd på [IEEE b] lyser den inte även om huvudströmbrytaren är på. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när infrastrukturläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. 14

23 Ansluta till gränssnitten När specialläge / specialläge används ZGDH600J 1. Om IEEE b-enheten arbetar lyser lysdioden orange. Skriv ut konfigurationssidan för att bekräfta inställningar. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när specialläge eller specialläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. Lysdioden lyser efter några få sekunder. Obs För mer information om att skriva ut en konfigurationssida, se "Skriv ut gränssnittsinställningar". Referens s.71 Skriv ut gränssnittsinställningar 15

24 Ansluta maskinen Kontrollera signalen 1 När infrastrukturläge används kan du kontrollera maskinens radiovågsstatus från kontrollpanelen. A Markera [Systeminställning] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. B Markera [Gränssnittsinst.] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. C Markera [IEEE b] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. D Markera [Trådlös LAN-signal] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. Maskinens radiovågsstatus visas. E Efter kontroll av radiovågsstatusen, tryck på {OK}. F Tryck på {Användarverktyg/Räknare} för att återgå till menyn Användarverktyg/Räknare. Obs För att kontrollera radiovågsstatusen, tryck på [IEEE b] under [LAN-typ] i gränssnittsinställningarnas smeny. För information om hur man kommer åt Systeminställningarna, se "Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar)". Referens s.4 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar) s.42 Använda verktyg för att göra inställningar s.70 IEEE b 16

25 sinställningar sinställningar Detta avsnitt beskriver de nätverksinställningar som du kan ändra med Användarverktyg (Systeminställningar). Gör inställningar i enlighet med de funktioner som du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. 1 Viktigt Dessa inställningar skall göras av systemadministratören eller med hjälp av systemadministratören. Inställningar som krävs för att använda Skrivare/LAN-fax Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med en Ethernet-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress Maskinens IPv6-adress IPv6 Gateway-adress IPv6 Stateless-inställning DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt 17

26 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav NCP Lev. protok. Enligt behov 1 NW frametype Enligt behov SMB datornamn Enligt behov SMB arbetsgrupp Enligt behov Ethernet-hastighet Enligt behov LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov Maskinens namn Enligt behov Obs IPv6 kan endast användas för skrivarfunktionen. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-kortet är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) är anslutna har det valda gränssnittet prioritet. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 18

27 sinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visas när ett IEEE 1394-nätverkskort (tillval) är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 19

28 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress Maskinens IPv6-adress IPv6 Gateway-adress IPv6 Stateless-inställning DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP Lev. protok. NW frametype SMB datornamn SMB arbetsgrupp LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 20

29 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Värdnamn Enligt behov Maskinens namn Enligt behov 1 IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt IEEE b SSID-inställning Enligt behov IEEE b Kanal Enligt behov IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 21

30 Ansluta maskinen Inställningar som krävs för att använda Internet-fax 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Nödvändigt 22

31 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring E-postmottagningsintervall Enligt behov Filöverföring Max. storlek e-postmottag Enligt behov Filöverföring Lagra e-post i server Enligt behov Filöverföring Faxens E-postkonto Nödvändigt 1 Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. [SMTP-server] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att sändningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [SMTP-autentisering] är inställt till [På], gör även inställning för [Huvudoperatörs e-postadr.]. [Kommunik.port för e-post] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att mottagningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov 23

32 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov 1 IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt IPv4 Gateway-adress Nödvändigt DNS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Nödvändigt Filöverföring E-postmottagningsintervall Enligt behov Filöverföring Max. storlek e-postmottag Enligt behov Filöverföring Lagra e-post i server Enligt behov Filöverföring Faxens E-postkonto Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [SMTP-server] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att sändningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [SMTP-autentisering] är inställt till [På], gör även inställning för [Huvudoperatörs e-postadr.]. [Kommunik.port för e-post] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att mottagningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 24

33 sinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföringsinställning SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov 25

34 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring POP före SMTP Enligt behov 1 Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Nödvändigt Filöverföring E-postmottagningsintervall Enligt behov Filöverföring Max. storlek e-postmottag Enligt behov Filöverföring Lagra e-post i server Enligt behov Filöverföring Faxens E-postkonto Nödvändigt Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. [SMTP-server] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att sändningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [SMTP-autentisering] är inställt till [På], gör även inställning för [Huvudoperatörs e-postadr.]. [Kommunik.port för e-post] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att mottagningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 26

35 sinställningar Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post. Ethernet 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med Ethernetkabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Värdnamn Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Enligt behov 27

36 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföring Skannerns inst.f åters. Enligt behov 1 Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov 28

37 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov 1 Filöverföringsinställning POP före SMTP Enligt behov Filöverföringsinställning Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföringsinställning POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföringsinställning Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföringsinställning Kommunik.port för e-post Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 29

38 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SDID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföringsinställning SMTP-server Nödvändigt Filöverföringsinställning SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföringsinställning POP före SMTP Enligt behov 30

39 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföringsinställning Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföringsinställning POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföringsinställning Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföringsinställning Kommunik.port för e-post Enligt behov 1 Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med Ethernet-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 31

40 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Domän Enligt behov 1 WINS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov Filöverföringsinställning Std. anv.namn/lösen(sänd) Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med IEEE kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 32

41 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 Domännamn Enligt behov IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov 1 IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt IPv4 Gateway-adress Nödvändigt DNS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföringsinställning Std. anv.namn/lösen(sänd) Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov 33

42 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav WINS-konfiguration Enligt behov 1 Aktivt protokoll Nödvändigt LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt IEEE b SSID-inställning Enligt behov IEEE b Kanal Enligt behov IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Filöverföringsinställning Std. anv.namn/lösen(sänd) Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 34

43 sinställningar Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket. Ethernet 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med Ethernet-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföringsinställning Leveransalternativ Enligt behov Filöverföringsinställning Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov 35

44 Ansluta maskinen 1 Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Filöverföringsinställning Leveransalternativ Enligt behov Filöverföringsinställning Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov 36

45 sinställningar Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. 1 Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov 37

46 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b Kanal Enligt behov 1 IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Filöverföringsinställning Leveransalternativ Enligt behov Filöverföringsinställning Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-skanner i nätverksmiljön. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner med Ethernet-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 38

47 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav DDNS-konfiguration Enligt behov Domän Enligt behov 1 WINS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt LAN-typ Nödvändigt Ethernet-hastighet Enligt behov Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 39

48 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 Domännamn Enligt behov 1 IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt IPv4 Gateway-adress Enligt behov DNS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt 40

49 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov 1 Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt IEEE b SSDI-inställning Enligt behov IEEE b Kanal Enligt behov IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 41

50 Ansluta maskinen Använda verktyg för att göra inställningar 1 Du kan även ange nätverksinställningar med verktyg såsom Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin och telnet. Obs För mer information om att använda Web Image Monitor, se Handbok för nätverk. För mer information om att använda SmartDeviceMonitor for Admin, se Handbok för nätverk. För mer information om att använda telnet, se Handbok för nätverk. Referens Handbok för nätverk Gränssnittsinställningar Ändra inställningar med Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin och telnet. [] [Maskinens IPv4-adress] [Auto-hämta (DHCP)] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. [] [Maskinens IPv4-adress] [Specificera] [IP-adr.] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. [] [Maskinens IPv4-adress] [Specificera] [Subnmask] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. [] [IPv4 Gateway-adress] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. 42

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Kombinerade funktionsåtgärder Dokumentserver Användarverktyg (Systeminställningar) Registrering av adresser och an-vändare

Läs mer

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 Kopieringsprocess Avläsning med dubbla laserstrålar, elektrofotografisk utskrift Gränssnitt Dubbelriktad höghastighetsport (enligt IEEE 1284) Ethernet 10 base-t/100

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning Fax Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax på datorn Bilaga Läs noggrant

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) Spara och skriva

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning DX-C200 Bruksanvisning Användarhandbok 1 Översikt över maskinen 2 Komma igång 3 Använda skrivarfunktionen 4 Använda kopiatorfunktionen 5 Använda skannerfunktionen 6 Använda faxfunktionen 7 Konfigurera

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc424/DSc432 SKAPA DOKUMENTSUCCE MED FÄRGSTARK GENOMSLAGSKRAFT

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc424/DSc432 SKAPA DOKUMENTSUCCE MED FÄRGSTARK GENOMSLAGSKRAFT TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS DSc424/DSc432 SKAPA DOKUMENTSUCCE MED FÄRGSTARK GENOMSLAGSKRAFT Multifunktionell dokumentproduktion med färgkapacitet Färg väcker uppmärksamhet samtidigt som den gör dokumentet

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Kraftfulla och kompakta färgmaskiner

Kraftfulla och kompakta färgmaskiner Kraftfulla och kompakta färgmaskiner MP C2050/MP C2550 Kostnadseffektiv produktion av dokument i färg för alla slags kontor Det ställs högre och högre krav på företags dokumentproduktion och digital distribution

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för maskinvara

Bruksanvisning Handbok för maskinvara Bruksanvisning Handbok för maskinvara Läs detta först Platser för etiketterna VARNING och FÖRSIKTIGT...5 Handböcker till denna skrivare...7 Handbokens användning...8 Symboler...8 Namn på viktiga tillval...8

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Produktivitet till låg kostnad

Produktivitet till låg kostnad Produktivitet till låg kostnad MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP Det perfekta kontorsstödet Tillgodose dina nuvarande och framtida behov Optimera arbetsflödet, öka produktiviteten och skär kostnader. Med Nashuatecs

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer