Handbok för allmänna inställningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för allmänna inställningar"

Transkript

1 Handbok Handbok för allmänna inställningar Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Övriga användarverktyg Bilaga Läs den här handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och korrekt användning, vänligen läs säkerhetsinformationen i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Inledning Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet och för att du ska ha glädje av maskinen, vänligen läs igenom handboken noggrant innan du använder maskinen. Förvara handboken på en lämlig plats för att snabbt kunna få tillgång till den. Viktigt! Innehållet i handboken kan ändras utan föregående meddelande. Företaget ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador eller följdskador som uppstår på grund av hantering eller användning av maskinen. Anmärkningar: Vissa bilder kan avvika något från utseendet på din maskin. Alla alternativ kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Anmärkningar: Alla typer kanske inte är tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Varumärken Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation, i USA med flera länder. Acrobat är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. NetWare är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. Andra produktnamn som nämns häri är endast av identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken. De officiella namnen på Windows operativsystem är: Produktnamnet för Windows 95 är Microsoft Windows 95 Produktnamnet för Windows 98 är Microsoft Windows 98 Produktnamnet för Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnamnen för Windows 2000 är följande: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen för Windows XP är följande: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnamnen för Windows Server TM 2003 är följande: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnamnen för Windows NT är följande: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Maskinens handböcker Referera till den handbok som är lämplig för det du vill göra med maskinen. Om den här maskinen Var noga med att läsa Säkerhetsinformationen i den här handbok innan du använder maskinen. Den här handboken ger en introduktion till maskinens funktioner. Den förklarar även kontrollpanelen, förberedelser innan du använder maskinen, hur du matar in text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Bruksanvisning - Allmänna inställningar Förklarar användarverktygens inställningar och adressbokens tillämpning såsom registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Se även denna handbok för förklaringar om hur du ansluter maskinen. Felsökning Ger en guide över hur du löser vanliga problem och förklarar hur du fyller på papper, byter patroner och annat förbrukningsmaterial. Handbok för säkerhet Denna handbok är för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktionerna som administratörerna kan använda för att skydda data från att manipuleras eller skydda maskinen från icke-behörig användning. Referera även till denna handbok för tillvägagångssätt för att registrera administratörer såväl som att ställa in autentisering för användare och administratörer. Handbok för kopiator Förklarar kopiatorns funktioner och hantering. Referera även till denna handbok för förklaringar om hur du placerar original. Handbok för fax Förklarar faxens funktioner och hantering. Handbok för skrivare Förklarar skrivarens funktioner och hantering. Handbok för skanner Förklarar skannerns funktioner och hantering. Handbok för nätverk Förklarar hur du konfigurerar och hanterar maskinen i en nätverksmiljö och användningen av medföljande programvara. Denna handbok täcker alla modeller och inkluderar beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig från denna maskin. i

4 Övriga handböcker Maskinens handböcker Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböckerna som medföljer är specifika för maskintyperna. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för att du ska kunna se handböckerna som PDF-filer. ii

5 INNEHÅLL Maskinens handböcker...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Namn på större tillval...1 Display...2 Information på skärmen och att använda knapparna...3 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar)...4 Ändra standardinställningar...4 Gå ur Användarverktyg...6 Skydda meny Ansluta maskinen Ansluta till gränssnitten...7 Ansluta till Ethernet-gränssnitt...8 Ansluta till USB-gränssnitt...10 Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet (SCSI-utskrift / IPv4 över 1394)...11 Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet...12 Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN)...13 sinställningar...17 Inställningar som krävs för att använda Skrivare/LAN-fax...17 Inställningar som krävs för att använda Internet-fax...22 Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen...27 Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp...31 Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner...35 Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner...38 Använda verktyg för att göra inställningar...42 Ansluta maskinen till en telefonlinje och en telefon...51 Ansluta telefonlinjen...51 Välja linjetyp Systeminställningar Normalegenskaper...53 Papperskassettinställning...56 Timerinställningar...61 Gränssnittsinställningar Parallellt gränssnitt...67 IEEE IEEE b...70 Skriv ut gränssnittsinställningar...71 Filöverföring...72 Administratörsverktyg...78 Programmera/Ändra/Radera LDAP-server...84 Programmera LDAP-servern...86 iii

6 3. Kopiatorfunktioner Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Allmänna inställningar/justeringar...99 Mottagningsinställningar E-postinställningar IP-faxinställningar Administratörsverktyg Registrera faxinformation Registrera faxinformation Ta bort faxinformation Vidarekoppling Programmera en slutmottagare Avbryta mottagarinställningar Skriva ut vidarekopplingsmärke Parameterinställning Ändra användarparametrarna Skriva ut Lista, parameterinställn Startläge Ändra startläget Programmera specialavsändare Auktoriserad mottagning Vidarekoppling Minneslås Programmera/Ändra specialavsändare Auktoriserad mottagning (Auktoriserad mottagning) Vidarekoppling Minneslås Programmera Initialinställning för en specialavsändare Radera en specialavsändare Skriva ut Lista, specialavsändare Skrivarfunktioner Lista/Provutskrift Skriva ut Lista/Provsida Underhåll System Värdgränssnitt PCL-meny PS-meny PDF-meny iv

7 6. Skannerfunktioner Skaninställningar Inställningar för mottagarlista Sändningsinställningar Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktioner Adressbok Hantera namn i adressboken Sända fax med snabbval Sända e-post med snabbval Skicka skannade filer till en delad mapp direkt Förhindra att icke-behöriga användare får tillgång till delade mappar från maskinen Hantera användare och maskinanvändning Registrera namn Registrera namn Ändra ett registrerat namn Radera ett registrerat namn Autentiseringsinformation Registrera en användarkod Ändra en användarkod Ta bort en användarkod Visa räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för alla användare Nollställa antalet utskrifter Faxmottagare Faxmottagare IP-faxmottagare E-postadress (mottagare) Registrera e-postmottagare Ändra en registrerad e-postmottagare Ta bort en registrerad e-postmottagare Registrera mappar Använda SMB för anslutning Använda FTP för anslutning Använda NCP för anslutning Registrera namn till en grupp Registrera en ny grupp Registrera namn till en grupp Lägga till en grupp i en annan grupp Visa namn som är registrerade i grupper Ta bort ett namn från en grupp Radera en grupp inom en annan grupp Ändra ett gruppnamn Tar bort en grupp v

8 Registrera en skyddskod Registrera en skyddskod till enstaka användare Registrera en skyddskod till en grupp användare Registrera SMTP- och LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Söka Söka på namn Söka från listan Söka på registreringsnummer Söka på användarkod Söka på faxnummer Söka på e-postadress Söka på mottagarmappens namn Övriga användarverktyg Underhåll Byta språk på displayen Kontaktinformation Räknare Visa totalräknaren Bilaga Specifikationer för huvudenheten Specifikationer för tillval Täckplatta för originalglas Automatisk dokumentmatare (ADF) Automatisk dokumentmatare med möjlighet till dubbelsidig skanning av ett ark (ARDF) Duplexenhet Nedre papperskassett (1-kassettstyp) Nedre papperskassetter (2-kassettstyp) Funktionsuppgraderingskort Information om installerad programvara expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEX vi

9 Handbokens användning Symboler I denna handbok används följande symboler: Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till små eller måttliga personskador eller skador på maskinen eller på annan egendom. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga punkter att ta hänsyn till när maskinen används, och förklaringar av troliga orsaker till felmatning av papper, skada på original eller förlust av data. Var noga med att läsa dessa förklaringar. Den här symbolen anger att information eller förberedelser krävs innan maskinen tas i drift. Indikerar tilläggsförklaringar för maskinens funktioner och instruktioner om hur användarfel kan lösas. Denna symbol finns i slutet av avsnitten. Den visar var du kan hitta mer information. [] Indikerar namnen på knappar som visas på maskinens display. {} Indikerar namnen på knappar på maskinens kontrollpanel. Namn på större tillval I denna handbok refereras till större tillval på följande sätt: Automatisk dokumentmatare ADF Automatisk dokumentmatare som klarar att skanna ett ark dubbelsidigt ARDF 1

10 Display Skärmen visar maskinens driftstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. Viktigt Stötar eller tryck motsvarande 30 N eller mer (cirka 3 kgf) skadar displayen. Om du trycker på knappen {Användarverktyg/Räknare} visas menyn Användarverktyg. Med menyskärmen Systeminställningar som exempel förklaras i detta avsnitt hur maskinens display används. 2 1 SV AME002S 1. Inställningsmenyn visas. Tryck på {U} eller {T} för att bläddra till den inställning som du vill ange eller ändra, och tryck sedan på {OK} för att visa skärmen där man kan göra den inställningen. 2. Antalet sidor i inställningsmenyn visas. Om du inte kan se hela menyn, tryck på {U} eller {T} för att bläddra på skärmen. 2

11 Information på skärmen och att använda knapparna I det här avsnittet beskrivs informationen på skärmen och hur du använder valtangenterna. Om du trycker på knappen {Kopia} visas startskärmen för kopiering. Med startskärmen för kopiering som exempel förklaras i detta avsnitt hur maskinens kontrollpanel används. SV AME003S 1. Valknappar Motsvarande funktion anges längst ned på skärmen. Exempel: På kopieringsskärmen När instruktionen "tryck på {100%}" visas i denna handbok, tryck på den vänstra valknappen. När instruktionen "tryck på {Frm/Frst}" visas i denna handbok, tryck på den mittersta valtangenten. När instruktionen "tryck på {Autfm/fs}>" visas i denna handbok, tryck på den högra valknappen. 2. Knappen {Escape} Tryck på knappen när du vill avbryta en funktion eller återgå till föregående skärm. 3. Knappen {OK} Tryck på knappen för att välja ett markerat alternativ eller ett inmatat numeriskt värde. 4. Piltangenter Tryck på en knapp för att flytta markören stegvis i motsvarande riktning. När {U}, {T}, {V} eller {W} visas i denna handbok, tryck på piltangenten i samma riktning. 3

12 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar) Det här avsnittet är för administratörer som är ansvariga för den här maskinen. Användarverktyg används för att ändra eller ange standardinställningar. Obs Rutiner för systeminställningar skiljer sig från vanliga rutiner. Avsluta alltid Användarverktyg när du är klar. Eventuella ändringar som du gör med användarverktygen förblir aktiva även om huvudströmbrytaren eller driftsströmbrytaren slås av eller om du trycker på knappen {Nollställ}. Standardinställningar visas i fetstil. Referens s.4 Ändra standardinställningar Ändra standardinställningar Detta avsnitt beskriver hur du ändrar användarverktygens inställningar. Viktigt Om administratörens autentiseringshantering är angiven, kontakta din administratör. A Tryck på {Användarverktyg/Räkneverk}. AME001S 4

13 B Markera menyn med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. För att ändra systeminställningarna, välj [Systeminställning]. För att ändra kopiatorfunktionerna, välj [Kopiatorfunktioner]. För att ändra faxfunktionerna, välj [Faxfunktioner]. För att ändra skrivarfunktionerna, välj [Skrivarfunktioner]. För att ändra skannerfunktionerna, välj [Skannerfunktioner]. För att justera färgregistrering eller nyansering, välj [Underhåll]. För att ändra språket som används i displayen, välj [Språk]. För att kontrollera telefonnumren för reparationer eller för att beställa förbrukningsmaterial, välj [Kontaktinformation]. För att kontrollera räknaren, välj [Räknare]. C Välj funktion med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. D Ändra inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen och tryck sedan på {OK}. Obs Tryck på knappen {Escape} för att återgå till föregående meny. Om du vill avbryta ändringar du gjort i inställningarna och återgå till den första skärmen trycker du på {Användarverktyg/Räkneverk}. 5

14 Gå ur Användarverktyg Detta avsnitt beskriver hur du avslutar Användarverktyg. A Tryck på {Användarverktyg/Räkneverk}. AME001S Skydda meny Om du använder Skydda meny kan du förhindra att icke-behöriga användare ändrar användarverktygen. Skydda meny kan anges för följande användarverktygsmenyer. Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner För mer information, kontakta din administratör. 6

15 1. Ansluta maskinen Detta avsnitt beskriver hur du ansluter maskinen till nätverket och anger nätverksinställningarna. Ansluta till gränssnitten Detta avsnitt beskriver hur du identifierar maskinens gränssnitt och ansluter maskinen enligt nätverksmiljön BASE-T/100BASE-TX-port Port för anslutning av 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel 2. IEEE 1394-portar (tillval) Portar för anslutning av IEEE 1394-kabel 3. USB-port Port för anslutning av USB 2.0-kabel 4. IEEE 1284-port (tillval) Port för anslutning av IEEE 1284-kabel 5. IEEE b-port (trådlöst LAN) (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Obs Du kan inte installera två eller fler av följande tillval: IEEE 1394-nätverkskort, IEEE b-kort för trådlöst LAN, IEEE 1284-nätverkskort. 7

16 Ansluta maskinen Ansluta till Ethernet-gränssnitt 1 Anslut 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel till Ethernet-gränssnittet. Viktigt Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. A Gör en ögla på nätverkskabeln och sätt på ferritkärnan. AEW017S B Kontrollera att maskinens huvudströmbrytare är frånslagen. C Anslut Ethernet-kabeln till 10BASE-T/100BASE-TX-porten. AMB004S D Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en nätverksanslutningsenhet såsom en hubb. 8

17 Ansluta till gränssnitten E Slå på maskinens huvudströmbrytare. 1 AME005S 1. Indikator (grön) Lyser grön när maskinen är korrekt ansluten till nätverket. 2. Indikator (gul) Lyser gul när 100 BASE-TX är igång. Slocknar när 10 BASE-T är igång. Obs För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 9

18 Ansluta maskinen Ansluta till USB-gränssnitt 1 Anslut USB 2.0-kabeln till USB 2.0-porten. A Anslut USB 2.0-kabeln till USB 2.0-porten. AMB004S B Anslut den andra änden till USB-porten på värddatorn. Obs USB-kabel levereras inte tillsammans med denna maskin. Kontrollera att du köper en kabel som passar maskinen och din dator. USB 2.0-nätverkskort stöds av WindowsMe / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller senare. För WindowsMe: Var noga med att installera "Stöd för USB-skrivarport". När det används med WindowsMe är endast en hastighet motsvarande den för USB 1.1 möjlig. För Mac OS: För att använda Macintosh måste maskinen vara utrustad med PostScript 3 (tillval). När den används med Mac OS X eller senare stöds en överföringshastighet för USB 2.0. För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Handbok för skrivare 10

19 Ansluta till gränssnitten Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet (SCSI-utskrift / IPv4 över 1394) Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-nätverkskortet. A Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-porten. 1 AMB006S B Anslut den andra änden av kabeln till värddatorns anslutning. Kontrollera formen på datorns anslutning. Anslut kabeln ordentligt. Obs Använd den gränssnittskabel som medföljer IEEE 1394-nätverkskortet (tillval). Två gränssnittsportar är tillgängliga för anslutning av IEEE 1394-kabel. Båda är lämpliga. Om du har en gränssnittskabel som har en ferritkärna, anslut den ände som är närmast ferritkärnan till maskinen. För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Handbok för skrivare 11

20 Ansluta maskinen Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet 1 Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-nätverkskortet. A Kontrollera att huvudströmbrytaren på maskinen är frånslagen. Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. B Slå av värddatorns huvudströmbrytare. C Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-porten. AMD013S Använd konverteringskontakten (1) som medföljer IEEE 1284-nätverkskortet. D Anslut den andra änden av kabeln till värddatorns anslutning. Kontrollera formen på datorns anslutning. Anslut kabeln ordentligt. E Slå på maskinens huvudströmbrytare. F Slå på värddatorn. När Windows 95/98/Me/2000/XP och Windows Server 2003 används kan det hända att en installationsskärm för en skrivardrivrutin visas när datorn slås på. Om detta händer, klicka på [Avbryt] på skärmen. Obs För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 12

21 Ansluta till gränssnitten Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN) Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN). Obs Kontrollera inställningarna för IPv4-adress och subnetmask för den här maskinen. För mer information om hur du ställer in IPv4-adress och subnetmask från maskinens kontrollpanel, se "Gränssnittsinställningar". 1 Referens s.63 Tillvägagångssätt för inställning Ställ in IEEE b (trådlöst LAN) på följande sätt: 13

22 Ansluta maskinen 1 Obs Välj läget [ special] när du ansluter Windows XP som en trådlös LANklient med hjälp av Windows XP standarddrivrutin eller verktyg, eller när du inte använder infrastrukturläge. För mer information om hur du anger inställningar för trådlöst LAN från maskinens kontrollpanel, se "IEEE b". För mer information om hur du anger inställningar för trådlöst LAN på annat sätt än med maskinens kontrollpanel, se "Använda verktyg för att göra nätverksinställningar". För mer information om inställningsposterna, se "IEEE b". Referens s.70 IEEE b s.42 Använda verktyg för att göra inställningar Kontrollera anslutningen Kontrollera den trådlösa LAN-anslutningen. Kontrollera att lysdioden för IEEE b-enheten lyser. När infrastrukturläge används 1 2 ZGDH600J 1. Om [LAN-typ] på skärmen [Gränssnittsinst.] / [] inte är inställd på [IEEE b] lyser den inte även om huvudströmbrytaren är på. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när infrastrukturläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. 14

23 Ansluta till gränssnitten När specialläge / specialläge används ZGDH600J 1. Om IEEE b-enheten arbetar lyser lysdioden orange. Skriv ut konfigurationssidan för att bekräfta inställningar. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när specialläge eller specialläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. Lysdioden lyser efter några få sekunder. Obs För mer information om att skriva ut en konfigurationssida, se "Skriv ut gränssnittsinställningar". Referens s.71 Skriv ut gränssnittsinställningar 15

24 Ansluta maskinen Kontrollera signalen 1 När infrastrukturläge används kan du kontrollera maskinens radiovågsstatus från kontrollpanelen. A Markera [Systeminställning] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. B Markera [Gränssnittsinst.] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. C Markera [IEEE b] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. D Markera [Trådlös LAN-signal] med {U} eller {T} och tryck sedan på {OK}. Maskinens radiovågsstatus visas. E Efter kontroll av radiovågsstatusen, tryck på {OK}. F Tryck på {Användarverktyg/Räknare} för att återgå till menyn Användarverktyg/Räknare. Obs För att kontrollera radiovågsstatusen, tryck på [IEEE b] under [LAN-typ] i gränssnittsinställningarnas smeny. För information om hur man kommer åt Systeminställningarna, se "Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar)". Referens s.4 Åtkomst till Användarverktyg (Systeminställningar) s.42 Använda verktyg för att göra inställningar s.70 IEEE b 16

25 sinställningar sinställningar Detta avsnitt beskriver de nätverksinställningar som du kan ändra med Användarverktyg (Systeminställningar). Gör inställningar i enlighet med de funktioner som du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. 1 Viktigt Dessa inställningar skall göras av systemadministratören eller med hjälp av systemadministratören. Inställningar som krävs för att använda Skrivare/LAN-fax Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med en Ethernet-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress Maskinens IPv6-adress IPv6 Gateway-adress IPv6 Stateless-inställning DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt 17

26 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav NCP Lev. protok. Enligt behov 1 NW frametype Enligt behov SMB datornamn Enligt behov SMB arbetsgrupp Enligt behov Ethernet-hastighet Enligt behov LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov Maskinens namn Enligt behov Obs IPv6 kan endast användas för skrivarfunktionen. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-kortet är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) är anslutna har det valda gränssnittet prioritet. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 18

27 sinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visas när ett IEEE 1394-nätverkskort (tillval) är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 19

28 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress Maskinens IPv6-adress IPv6 Gateway-adress IPv6 Stateless-inställning DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP Lev. protok. NW frametype SMB datornamn SMB arbetsgrupp LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 20

29 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Värdnamn Enligt behov Maskinens namn Enligt behov 1 IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt IEEE b SSID-inställning Enligt behov IEEE b Kanal Enligt behov IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 21

30 Ansluta maskinen Inställningar som krävs för att använda Internet-fax 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Nödvändigt 22

31 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring E-postmottagningsintervall Enligt behov Filöverföring Max. storlek e-postmottag Enligt behov Filöverföring Lagra e-post i server Enligt behov Filöverföring Faxens E-postkonto Nödvändigt 1 Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. [SMTP-server] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att sändningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [SMTP-autentisering] är inställt till [På], gör även inställning för [Huvudoperatörs e-postadr.]. [Kommunik.port för e-post] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att mottagningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov 23

32 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov 1 IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt IPv4 Gateway-adress Nödvändigt DNS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Nödvändigt Filöverföring E-postmottagningsintervall Enligt behov Filöverföring Max. storlek e-postmottag Enligt behov Filöverföring Lagra e-post i server Enligt behov Filöverföring Faxens E-postkonto Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [SMTP-server] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att sändningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [SMTP-autentisering] är inställt till [På], gör även inställning för [Huvudoperatörs e-postadr.]. [Kommunik.port för e-post] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att mottagningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 24

33 sinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföringsinställning SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov 25

34 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring POP före SMTP Enligt behov 1 Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Nödvändigt Filöverföring E-postmottagningsintervall Enligt behov Filöverföring Max. storlek e-postmottag Enligt behov Filöverföring Lagra e-post i server Enligt behov Filöverföring Faxens E-postkonto Nödvändigt Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. [SMTP-server] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att sändningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [SMTP-autentisering] är inställt till [På], gör även inställning för [Huvudoperatörs e-postadr.]. [Kommunik.port för e-post] och [Faxens e-postkonto] måste anges för att mottagningsfunktionen ska kunna användas. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 26

35 sinställningar Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post. Ethernet 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med Ethernetkabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Värdnamn Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföring Kommunik.port för e-post Enligt behov 27

36 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföring Skannerns inst.f åters. Enligt behov 1 Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov 28

37 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-autentisering Enligt behov 1 Filöverföringsinställning POP före SMTP Enligt behov Filöverföringsinställning Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföringsinställning POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföringsinställning Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföringsinställning Kommunik.port för e-post Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 29

38 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SDID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföringsinställning SMTP-server Nödvändigt Filöverföringsinställning SMTP-autentisering Enligt behov Filöverföringsinställning POP före SMTP Enligt behov 30

39 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföringsinställning Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföringsinställning POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföringsinställning Huvudoperatörs e-postadr. Enligt behov Filöverföringsinställning Kommunik.port för e-post Enligt behov 1 Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När [POP före SMTP] är inställt till [På], gör även inställning för [Mottagningsprotokoll] och [POP3/IMAP4-inställningar]. När [POP före SMTP] ställs in till [På], kontrollera [POP3] portnummer i [Kommunik.port för e-post]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med Ethernet-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 31

40 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Domän Enligt behov 1 WINS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov Filöverföringsinställning Std. anv.namn/lösen(sänd) Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med IEEE kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 32

41 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 Domännamn Enligt behov IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov 1 IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt IPv4 Gateway-adress Nödvändigt DNS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföringsinställning Std. anv.namn/lösen(sänd) Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov 33

42 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav WINS-konfiguration Enligt behov 1 Aktivt protokoll Nödvändigt LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt IEEE b SSID-inställning Enligt behov IEEE b Kanal Enligt behov IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Filöverföringsinställning Std. anv.namn/lösen(sänd) Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring 34

43 sinställningar Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket. Ethernet 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med Ethernet-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföringsinställning Leveransalternativ Enligt behov Filöverföringsinställning Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov 35

44 Ansluta maskinen 1 Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn WINS-konfiguration IPv4 över 1394 IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Filöverföringsinställning Leveransalternativ Enligt behov Filöverföringsinställning Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov 36

45 sinställningar Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. 1 Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning" och "Filöverföring". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b IEEE b Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt Enligt behov 37

46 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE b Kanal Enligt behov 1 IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Filöverföringsinställning Leveransalternativ Enligt behov Filöverföringsinställning Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföringsinställning Skanners återsändn.tid Enligt behov Filöverföringsinställning Skannerns inst.f åters. Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om [Leveransalternativ] ställs in till [På], kontrollera att IPv4-adressen ställs in. Referens s.63 Gränssnittsinställningar s.72 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-skanner i nätverksmiljön. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner med Ethernet-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 38

47 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav DDNS-konfiguration Enligt behov Domän Enligt behov 1 WINS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt LAN-typ Nödvändigt Ethernet-hastighet Enligt behov Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner med IEEE 1394-kabel. För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IPv4-adress DDNS-konfiguration Värdnamn Nödvändigt Enligt behov Enligt behov 39

48 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav IEEE 1394 Domännamn Enligt behov 1 IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt IPv4 Gateway-adress Enligt behov DNS-konfiguration Enligt behov Aktivt protokoll Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-nätverkskortet är installerat. I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. Referens s.63 Gränssnittsinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner med IEEE b (trådlöst LAN). För mer information om hur du anger inställningarna, se "Gränssnittsinställning". Meny Användarverktyg Inställningskrav Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domän WINS-konfiguration Aktivt protokoll Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Nödvändigt 40

49 sinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav LAN-typ Nödvändigt Tillåt SNMPv3-kommunik. Enligt behov 1 Tillåt SSL/TLS-komm. Enligt behov Värdnamn Enligt behov IEEE b Kommunikationsläge Nödvändigt IEEE b SSDI-inställning Enligt behov IEEE b Kanal Enligt behov IEEE b Säkerhetstyp Enligt behov IEEE b Kommunikationshastighet Enligt behov Obs I [Aktivt protokoll], kontrollera att det protokoll som du vill använda är inställt till [Aktivt]. [IEEE b] och [LAN-typ] visas när det trådlösa LAN-nätverkskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.63 Gränssnittsinställningar 41

50 Ansluta maskinen Använda verktyg för att göra inställningar 1 Du kan även ange nätverksinställningar med verktyg såsom Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin och telnet. Obs För mer information om att använda Web Image Monitor, se Handbok för nätverk. För mer information om att använda SmartDeviceMonitor for Admin, se Handbok för nätverk. För mer information om att använda telnet, se Handbok för nätverk. Referens Handbok för nätverk Gränssnittsinställningar Ändra inställningar med Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin och telnet. [] [Maskinens IPv4-adress] [Auto-hämta (DHCP)] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. [] [Maskinens IPv4-adress] [Specificera] [IP-adr.] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. [] [Maskinens IPv4-adress] [Specificera] [Subnmask] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. [] [IPv4 Gateway-adress] Web Image Monitor: Kan användas för att ange inställningen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan användas för att ange inställningen. telnet: Kan användas för att ange inställningen. 42

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar Registrering

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering av adresser och

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS. DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS DSc460 LÅT KONTORET BLIXTRA I FÄRG Ett snabbare sätt att producera dokument i färg och svartvitt I affärsvärlden har snabbhet en avgörande betydelse. Tid är pengar och pressen

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Kombinerade funktionsåtgärder Dokumentserver Användarverktyg (Systeminställning) Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktionerna

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Definitioner av anmärkningar

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror Installationsguide Installera maskinen 1 Installera programvaran 2 Lysdiod-status Hur du köper förbrukningsvaror 1 2 1. Installera maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Handbok för uppdatering av firmware

Handbok för uppdatering av firmware Modellnr. SP 220/221-serien Handbok för uppdatering av firmware Den här handboken förklarar hur man uppdaterar firmware till följande maskiner: MFP: SP 220SNw/220SFNw/221S/221SF/221SNw/221SFNw Skrivare:

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Snabbguide trådlös router

Snabbguide trådlös router TA 9 77-0 Snabbguide trådlös router (Technicolor TG78n v) . Startboxen innehåller. Kom igång Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer