Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "johannes.bergarp@gmail.com"

Transkript

1 1

2 2

3 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar.

4 Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen E-post, kontakter, kalendrar till att snabbt ställa in Mail, Meddelanden och andra program med kontoinformation från icloud, Google och andra webbtjänsteleverantörer. VARNING - RISK FÖR MASKINSKADA: Om du raderar kontot för en webbtjänsteleverantör eller avaktiverar enskilda program och tjänster kan information som lagrats i program tas bort. Du blir tillfrågad om du vill spara en kopia av informationen. Alternativ Kontolista Lista med program och tjänster Lägg till-knapp (+) Raderingsknapp (-) Listan visar det icloud-konto du skapade första gången du använde din Mac, konton hos andra webbtjänsteleverantörer som du ställt in i inställningspanelen E-post, kontakter, kalendrar och konton du lagt till inuti program. Markera ett konto för att se var det kan användas på datorn. Om det markerade kontot till vänster kan användas av flera program listas de till höger. Tjänster som används av flera program, till exempel tjänsten Dokument och data i icloud, listas också till höger. Du kan lägga till eller ta bort ett konto från ett listat program eller aktivera eller avaktivera en listad tjänst genom att klicka på kryssrutan bredvid det. Klicka på plusknappen om du vill visa de konton för webbtjänstleverantörer som du kan använda med dina program. Välj icloud, Yahoo! eller någon annan vanlig kontotyp, eller välj Visa internationella tjänster (om tillgängligt) eller Lägg till ett annat konto. Välj Visa internationella tjänster om du vill se fler webbtjänsteleverantörer. Visa internationella tjänster är inte tillgängligt om det inte finns fler tillgängliga webbtjänsteleverantörer. Om du vill lägga till ett konto för en tjänsteleverantör som inte listas, t.ex. en server i det lokala nätverket, väljer du Lägg till ett annat konto. Klicka på minusknappen om du vill ta bort kontot från alla program som använder det och avaktivera alla tjänster som kontot erbjuder.

5 5 Andra konton i inställningspanelen E-post, kontakter, kalendrar Alternativ Lägg till ett konto för Mail Lägg till ett konto för Meddelanden Lägg till ett CalDAV-konto Lägg till ett CardDAV-konto Lägg till ett LDAP-konto Lägg till ett OS X-serverkonto Vill du lägga till ett konto för Mail markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. Vill du lägga till ett konto för Meddelanden markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. Vill du lägga till ett CalDAV-konto för Kalender markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. CalDAV baseras på en internetstandard för åtkomst och delning av schemainformation. Fråga serveradministratören om adressen till den CalDAV-server som är värd för ditt CalDAV-konto. Vill du lägga till ett CardDAV-konto för Kontakter markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. CardDAV baseras på en internetstandard för åtkomst och delning av kontaktinformation. Fråga serveradministratören om adressen till den CardDAV-server som är värd för ditt CardDAV-konto. Vill du lägga till ett LDAP-konto för Kontakter markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. Ett LDAP-internetkonto baseras på en internetstandard för informationssökning på en server. Be serveradministratören om hjälp med att ange LDAP-kontoinformationen. Vill du lägga till ett konto för dina program för en OS X-server i nätverket markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. Be serveradministratören om hjälp med att ange informationen.

6 6

7 7

8 Inställningar för Server för inkommande e-post 8 På panelen Server för inkommande e-post anger du information om servern du hämtar brev från, enligt de uppgifter du fått från kontoleverantören. Alternativ Kontotyp Server för inkommande e-post Användarnamn Lösenord Ställ också in Outlook Web Access-server Välj kontotyp, t.ex. POP (Post Office Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Exchange eller Exchange IMAP. Ange kontonamnet. Det här beskrivande namnet är till för dig och visas på några brevlådor och mappar i sidofältet i Mail. Ange namnet på servern för inkommande e-post, t.ex. post.exempel.com, där breven finns tills du hämtar dem. För ett Exchange-konto kallas den här servern ibland för en CAS-server (Client Access Server) och den måste ha stöd för åtkomst via EWS-klientprotokollet (Exchange Web Services). För ett Exchange IMAP-konto måste Exchangeadministratörerna ställa in Exchange-servern för IMAP-åtkomst. Ange ditt användarnamn för servern för inkommande e-post. Ange ditt lösenord för servern för inkommande e-post. Markera kryssrutorna om du vill använda information du tillhandahåller för kontot i Mail till att automatiskt ställa in andra program. Ange namnet på en Outlook Web Access-server för Exchange IMAP-kontot så att Mail kan filtrera innehåll från servern som inte är relaterad till e-post. En del Exchange-administratörer kallar Outlook Web Access-servrar för IISservrar (Internet Information Services). Om kontotyper

9 Du kan ställa in flera olika e-postkonton i Mail. Använd Mail-inställningarna till att ange alternativ för dina e-postkonton. 9 IMAP-konton Med ett IMAP-konto (Internet Message Access Protocol) sparas inkommande och utgående brev på en e- postserver tills du raderar dem. När du ansluter till e-postservern synkroniseras alla dina brevlådor så att breven på Mac-datorn är samma som de på servern. Du kan läsa och hantera brev från valfri enhet som du använder när du ansluter till kontot och hämtar brev eller bilagor för att läsa när du inte är ansluten till internet. Microsoft Exchange-konton Ett Microsoft Exchange-konto påminner om ett IMAP-konto då breven sparas på en e-postserver och är tillgängliga från flera datorer och platser. Du kan använda flaggor i ett Exchange-konto med vissa begränsningar. Om du vill ställa in ett Exchange-konto i Mail måste Exchange-servern ha stöd för EWS (Exchange Web Services). Om du vill veta mer om Exchange Server kontaktar du serveradministratören. POP-konton Med ett POP-konto (Post Office Protocol) sparas inkommande brev på en e-postserver och hämtas till Mac-datorn när du ansluter till kontot. Breven finns kvar på servern tills de raderas från servern.

10 Inställningar för Säkerhet för utgående e-post 10 På panelen Säkerhet för utgående e-post anger du information om servern för utgående e-post, enligt de uppgifter du fått från kontoleverantören. Alternativ Använd SSL (Secure Sockets Layer) Autentisering Domännamn Markera den här kryssrutan om du vill använda SSL, som ger ytterligare säkerhet när du hämtar brev från en server. Välj en autentiseringsmetod, t.ex. Lösenord eller NTLM (NT LAN Manager). Om du valt NTLM-autentisering anger du domännamnet.

11 Inställningar för Server för utgående e-post 11 På panelen Server för utgående e-post anger du information om servern du skickar brev via med det valda kontot, enligt de uppgifter du fått från kontoleverantören. Alternativ Server för utgående e-post Använd bara den här servern Använd autentisering Användarnamn Lösenord Ange en beskrivning för servern. Den här beskrivningen är till för dig. Ange namnet på servern för utgående e-post. Servern kallas även för en SMTPserver (Simple Mail Transfer Protocol). Det du anger kan se ut som t.ex. smtp.exempel.com eller relay.exempel.com. Markera den här kryssrutan om du bara vill använda den angivna SMTP-servern när du skickar e-post med det valda kontot. Om du vill att Mail ska försöka använda vilken tillgänglig server som helst avmarkerar du den här kryssrutan. Markera den här kryssrutan om du vill kräva autentisering innan brev skickas. Vissa kontoleverantörer kräver autentisering, fråga din kontoleverantör. Ange ditt användarnamn på SMTP-servern. Ange ditt lösenord på SMTP-servern.

12 Inställningar för Kontosammanfattning 12 På panelen Kontosammanfattning kan du granska den kontoinformation du angett och direkt koppla upp kontot så att du kan börja använda det. Alternativ Kontosammanfattning Ställ också in Koppla upp konto Granska den kontoinformation du angett. Om du vill ändra ett fält klickar du på Tillbaka tills du ser det fält du vill ändra. Markera kryssrutorna för att använda informationen du angav för kontot till att automatiskt ställa in andra program, t.ex. Meddelanden och Kalender. De här kryssrutorna är endast tillgängliga för en del kontotyper. Aktivera kontot genom att markera den här kryssrutan. Om du vill att kontot ska kopplas upp först senare markerar du inte den här kryssrutan. Den här kryssrutan är endast tillgänglig för en del kontotyper.

13 Inställningspanelen Kontoinformation 13 Välj Mail-menyn > Mail och klicka sedan på Inställningar. Klicka på en kontotyp, ange Kontoinformationen. På panelen Kontoinformation kan du visa en lista över de konton du använder med Mail, och ställa in allmänna alternativ för ett konto. Alternativ Aktivera det här kontot E-postadress Aktivera eller avaktivera ett konto. Om du avaktiverar ett konto hanterar Mail det som om det är frånkopplat. Kontots brevlådor och brev visas inte i Mail och kontoaktiviteten upphör tills du aktiverar kontot igen. Ange kontonamnet. Namnet visas på vissa brevlådor i Mail. Ange e-postadressen du vill använda i fältet Från när du skickar brev med det här kontot. För ett icloud-konto skriver du din icloud-e-postadress (me.com). Om du har ett Exchange-konto anger du den primära e-postadressen för kontot på Exchangeservern. Du kan ange flera adresser åtskilda av komman om du vill välja en adress när du skickar ett brev. Redigera e-postalias Klicka på det här alternativet om du vill logga in till ditt icloud-konto och skapa e- postalias så att du kan skicka och ta emot brev i Mail med dina alias. Fullständigt namn Server för inkommande e-post Användarnamn Lösenord Server för utgående e-post Använd bara den här servern TLS-certifikat Det här alternativet är endast tillgängligt för icloud-konton. Ange det fullständiga namn du vill visa i utgående brev. Till exempel Kristina Hansson. För vissa kontotyper (t.ex. Exchange) ignorerar servern det här värdet och använder istället Fullständigt namn för kontot på servern. Ange namnet på den e-postserver breven kommer till och där de sparas tills du hämtar dem, t.ex. post.exempel.com. Normalt får du den här informationen från kontoleverantören. Ange ditt användarnamn för e-postservern. Ange ditt lösenord för e-postservern. Om du vill att Mail ska fråga efter lösenordet varje gång du kontrollerar om det finns nya brev lämnar du fältet tomt. Markera den e-postserver som skickar dina brev dit de ska, eller lägg till en ny server. Normalt får du den här informationen från kontoleverantören. Ange om endast den angivna servern för utgående e-post ska användas till att skicka brev eller om vilken tillgänglig server som helst kan användas. När kryssrutan inte är markerad försöker Mail hitta en annan tillgänglig server att skicka brev via om den angivna, betrodda servern är otillgänglig. Välj ett TLS-certifikat (Transport Layer Security) som ska användas för ytterligare säkerhet. Vissa POP- och IMAP-e-postservrar kräver att datorer som ansluter till dem tillhandahåller ett certifikat som bevisar deras identitet.

14 14

15 Inställningspanelen Brevlådefunktioner 15 Använd inställningspanelen Brevlådefunktioner till att ställa in alternativ för att spara och radera brev, samt för att hantera brevlådorna Skickat, Skräppost och Papperskorg för ett konto. Alternativ Radera skickade brev Spara skräppost på servern Radera skräppost Flytta borttagna brev till papperskorgen Spara raderade brev på servern Radera borttagna brev permanent Ange när skickade brev ska raderas. Alternativet är tillgängligt för alla konton. Ange om skräppost du tar emot ska sparas på e-postservern. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP- och Exchangekonton. Ange när skräppost ska raderas. Du bör välja en annan inställning än Aldrig för att undvika att överskrida den gräns för lagringsutrymme som kontoleverantören kan ha ställt in. Alternativet är tillgängligt för alla konton. Ange om brev ska flyttas till papperskorgen när du tagit bort dem. Om du inte gör det finns borttagna brev kvar i brevlådan men göms eller tonas ner. Det här alternativet är endast tillgängligt POP- och IMAP-konton. Ange om brev du tagit bort ska sparas på e-postservern så att de är tillgängliga om du använder kontot från en annan dator. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP- och Exchangekonton. Ange när borttagna brev ska raderas. Du bör välja en annan inställning än Aldrig för att undvika att överskrida den gräns för lagringsutrymme som kontoleverantören kan ha ställt in. Om kontoleverantören ställt in servern på att radera gamla brev raderas breven oavsett vilka alternativ du väljer. Alternativet är tillgängligt för alla konton.

16 16

17 Avancerade kontoinställningar 17 Med de avancerade kontoinställningarna kan du ställa in alternativ för hämtning av brev och för att behålla brev för visning i frånkopplat läge. Alternativ Inkludera vid automatisk hämtning av ny e- post Komprimera brevlådor automatiskt Spara kopior av brev för läsning i frånkopplat läge Radera kopia från servern efter att ett brev hämtats Kräv godkännande för att hämta brev större än x K Prefix för IMAP-sökväg Intern serversökväg och Extern serversökväg Port (eller Intern port och Extern port) och Använd SSL Autentisering Domännamn Använd IDLE-kommando om servern stöder det Ange om Mail ska hämta brev automatiskt från kontots server för inkommande post. Alternativet kan vara praktiskt om du vill utesluta hämtning av brev, t.ex. om du har ett konto du bara använder ibland. Ange om brev i en brevlåda automatiskt ska raderas permanent eller om de ska bevaras tills du raderar dem manuellt. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP-konton (Internet Message Access Protocol) som inte flyttar borttagna brev till papperskorgen (enligt vad som anges på panelen Brevlådefunktioner). Ange om kopior av brev eller bilagor ska sparas på Mac-datorn så att du kan komma åt dem när du inte är ansluten till e-postservern. Använd det förvalda alternativet (Alla brev och deras bilagor) så att sökningar i hela brevet ger bästa möjliga resultat. Dessutom förbättras skräppostfiltreringen när du sparar kopior av brev och bilagor på Macdatorn, och de tas med i Time Machine-säkerhetskopior. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP- och Exchangekonton. Ange när du vill att hämtade brev raderas från e-postservern. Du kan avmarkera alternativet om du tillfälligt behöver komma åt brev från fler än en plats eller dator. Det här alternativet är endast tillgängligt för POP-konton (Post Office Protocol). Ange maxstorlek för brev du vill hämta automatiskt, t.ex. 100 K. Alternativet är användbart om du vill hämta stora brev senare eller när du har en snabbare anslutning till e-postservern. Alternativet är endast tillgängligt för POP-konton. Ange brevlådornas plats på en IMAP-server. Använd endast det här alternativet om du fått anvisningar från systemadministratören. Ange sökvägarna för EWS-servern (Exchange Web Services) för ett Exchange-konto. Använd endast det här alternativet om du fått anvisningar från systemadministratören. Ange de portnummer som ska användas till att skicka brev och om SSL (Secure Sockets Layer) ska användas för att tillhandahålla en säker anslutning till e-postservern. Använd endast de här alternativen om du fått anvisningar från systemadministratören. Ange hur du vill autentisera din identitet för servern. Använd endast det här fältet om du fått anvisningar från systemadministratören. Det här alternativet är endast tillgängligt POP- och IMAP-konton. Ange domännamnet för NTML-autentiseringsmetoden (NT LAN Manager). Använd endast det här alternativet om du fått anvisningar från systemadministratören. Ange att servern ska meddela Mail när det finns nya brev för din inkorg. Den här metoden att skicka och ta emot e-post drar nytta av så kallad push-teknik. När det här alternativet är markerat letar Mail efter nya brev genom att ansluta till och söka på servern med jämna mellanrum. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP-konton.

18 Utesluta konton från automatisk hämtning 18 Du kan ställa in att Mail inte ska hämta brev automatiskt från ett konto, t.ex. om du har ett e-postkonto du bara använder ibland eller om du inte vill hämta privat e-post på jobbet. 1. Välj Mail > Inställningar och klicka sedan på Konton. 2. Markera ett konto och klicka på Avancerat. 3. Avmarkera kryssrutan Inkludera vid automatisk hämtning av ny e-post. När du utesluter ett brev från automatisk hämtning måste du manuellt kontrollera om det finns nya brev på kontot. Det gör du genom att klicka på symbolen Hämta brev i verktygsfältet i Mail. IMAP-konton (Internet Message Access Protocol) synkroniseras automatiskt med e-postservern (och kontrollerar då automatiskt om det finns nya brev). Om du inte vill att IMAP-kontot ska synkroniseras kopplar du ner kontot.

19 Verifiera servern för utgående e-post 19 Om du ser en varning om att ett brev inte kan skickas via en server för utgående e-post, kanske du inte använder den server som krävs eller så är servern felaktigt konfigurerad. Kontrollera servern och gör eventuella ändringar som krävs. 1. Välj Mail > Inställningar och klicka sedan på Konton. 2. Markera ett konto. 3. Klicka på panelen Kontoinformation och kontrollera sedan servern för utgående brev. Om du vill veta mer om alternativen klickar du på hjälpknappen i inställningspanelen. Om alternativet Ingen är valt väljer du en annan server från popupmenyn Server för utgående e- post. Kontrollera att den valda servern är den som din kontoleverantör anger och att namnet på servern är rättstavat. Välj Redigera SMTP-serverlista från popupmenyn och granska eller ange information enligt vad leverantören meddelat. Om du kontaktar leverantören om servern kan du använda lathunden till att skriva ner Mail-inställningar du kan behöva när du ställer in servern. Om servern är gammal väljer du Redigera SMTP-serverlista från popupmenyn, markerar servern och klickar på ta bort-knappen (-). Ta inte bort en server som används av ett konto om du inte direkt kan lägga till en annan server för kontot. 4. Kontrollera de ändringar du har gjort genom att försöka skicka ett brev till dig själv. Ändrar smtp-servernamnet, portnumret (465) och kryssa i rutan SSL. Använd inställningarna för servern för utgående e-post till att ställa in alternativ för den server du använder till att skicka brev, enligt anvisningarna från kontoleverantören.

20 Alternativ Serverlista Lägg till-knappen (+) och ta bort-knappen (-) Servernamn Använd förvalda portar och Använd anpassad port Använd SSL (Secure Sockets Layer) Autentisering Användarnamn Lösenord Domännamn Visa tillgängliga servrar och de konton som använder dem. Lägg till en ny server eller ta bort den markerade servern. Ta inte bort en server som används av ett konto om du inte direkt kan välja en annan server. Ange en beskrivning för servern. en visas i alla popupmenyer du kan välja en server i. Ange adressen till den server som tillhandahålls av kontoleverantören. Vanligtvis är den här adressen en annan än den för servern för inkommande e-post. Välj förvalda portar eller ange ett portnummer, enligt anvisningarna från kontoleverantören. Ange om SSL (Secure Sockets Layer) ska användas, enligt anvisningarna från kontoleverantören. Ange typ av autentisering som ska användas, enligt anvisningarna från kontoleverantören. Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Ange domännamnet för NTLM-autentiseringsmetoden (NT LAN Manager), enligt anvisningarna från kontoleverantören. 20 Om du vill använda Mac-datorn i ett annat nätverk, t.ex på ett kafé, kanske din vanliga e-postserver inte accepterar dina brev när du försöker skicka dem. Prova med en annan server i popupmenyn för servern för utgående e-post. Eller avmarkera alternativet Använd bara den här servern på panelen Kontoinformation så att programmet kan prova alla tillgängliga SMTP-servrar. När du väljer en annan server för ett konto använder alla brev du skickar från det kontot den servern, tills dess att nätverksstatusen ändras. Statusen kan ändras när du flyttar från ett nätverk till ett annat (till exempel från arbetet till hemma) eller om du försätter Mac-datorn i vila och väcker den i en ny nätverksmiljö.

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

ANVISNING FÖR E-POST

ANVISNING FÖR E-POST ANVISNING FÖR E-POST KONFIGURERING AV E-POST I OUTLOOK 2007 Senast uppdaterad/sparad 2008-09-18 1 SKAPA NYTT KONTO För att skapa ett konto i Outlook 2007, följ punkterna i denna guide. 1. I menyn Verktyg

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Det ser i princip likadant ut på en Apple ipad. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3 E-post... 2 Vad kostar QuickNets E-post system... 2 Om du har problem med att skicka E-post... 2 Att använda vår webbmail... 3 Att ställa in automatiska E-post svar... 3 Teknisk information om vårt E-postsystem...

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM):

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): UochM Kundsupport 1 Lägg till ett nytt e-postkonto Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): E-postkonto (t.ex. demo@uochm.com) Användarnamn

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post för kontot på

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3 Sida 1 av 5 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en mobiltelefon eller surfplatta med Android 2.3. Utseendet i mobiltelefoner och surfplattor med Android

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

ToxicMail inställningar för iphone

ToxicMail inställningar för iphone för iphone Denna guide visar hur du kan installera ett Toxicmail e-postkonto i din iphone 4. Tidigare iphone-versioner är snarlika det är ingen större skillnader. Du behöver ha dina kontouppgifter för

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Användarhandbok

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Användarhandbok IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Användarhandbok IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Användarhandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

INTROGUIDE TILL E-POST

INTROGUIDE TILL E-POST Sida 1 av 5 Version: 3 (EL) INTROGUIDE TILL E-POST Här har vi samlat lite allmänna instruktioner hur du installerar ett e-postkonto, jobbar med IMAP, aktiverar vidarebefodringar och out-of-office funktionen.

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Det ser i princip likadant ut på en Apple ipad. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

INTROGUIDE TILL E-POSTEN

INTROGUIDE TILL E-POSTEN Sida 1 av 5 Version: 5 (EL) INTROGUIDE TILL E-POSTEN Här har vi samlat lite allmänna instruktioner till hur du installerar ett e - postkonto, jobbar med IMAP, aktiverar vidarebefordringar och out-of-office

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Instruktioner för hur man konfigurerar Thunderbird 2 mot Göteborgs universitets nya e-posttjänst, Microsoft Exchange server.

Instruktioner för hur man konfigurerar Thunderbird 2 mot Göteborgs universitets nya e-posttjänst, Microsoft Exchange server. Instruktioner för hur man konfigurerar Thunderbird 2 mot Göteborgs universitets nya e-posttjänst, Microsoft Exchange server. Innehåll Instruktioner för hur man konfigurerar Thunderbird 2 mot Göteborgs

Läs mer

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Vill du använda din Gavlenetmail på din mobil eller surfplatta? För tillfället stödjer våra mailservrar enbart mottagande av mail till mobil/surfplatta,

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

Inställningar. Ljudinställningar

Inställningar. Ljudinställningar Inställningar De viktigaste inställningarna du gör i Communicator hittar du i menyn med samma namn. De mest interessanta inställningarna är; Ljudinställningar Välj talsyntes och hastighet. E-postinställningar

Läs mer

Snabbstartsguide. Hantera meddelandeuppgifter i meddelandelistan Kategorisera, flagga eller ta bort meddelanden direkt i meddelandelistan.

Snabbstartsguide. Hantera meddelandeuppgifter i meddelandelistan Kategorisera, flagga eller ta bort meddelanden direkt i meddelandelistan. Snabbstartsguide Microsoft Outlook 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Gör Outlook personligt Anpassa Outlook.

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient.

Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient. Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient. I det fulla Microsoft Office paketet ingår Microsoft Outlook vilket har blivit en mycket väl använd e-postklient runt om i världen. Microsoft Outlook förutsätter

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

ABFs E-post & mobiltelefonen. Lathund

ABFs E-post & mobiltelefonen. Lathund ABFs E-post & mobiltelefonen Lathund Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Synkronisera iphone... 3 2.1 Beskrivning... 3 2.1.1 Fördelar... 3 2.1.2 Nackdelar... 3 2.2 Krav... 3 2.3 Installationen... 3 3

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Använda Outlook 2003 mot Exchange

Använda Outlook 2003 mot Exchange Använda Outlook 2003 mot Exchange Jens Granlund 6.4.2006 Exchange kalendern kan användas via webben (Outlook Web Access) på adressen https://exchange.vasa.abo.fi/exchange eller om du har en mobiltelefon

Läs mer

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Starta Outlook 2007 för första gången...4 Startfönster för Outlook 2007...5

Läs mer

E-postklienter och webbmail (flytt till Office365) Innehåll

E-postklienter och webbmail (flytt till Office365) Innehåll E-postklienter och webbmail (flytt till Office365) I detta dokument hittar du information om hur de vanligaste e-postklienterna påverkas i samband med flytten samt instruktioner för hur du ändrar e-postinställningarna

Läs mer

Godkänt av Mottagare Skapat den 2011-09-28

Godkänt av Mottagare Skapat den 2011-09-28 Page 1 24 14:16 Den här manualen visar hur man hämtar din e-post med IMAP, dvs du hämtar en kopia från mailservern och kan hämta samma mail från din dator. Mailen ligger kvar i 30 dagar på mailservern,

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Inställning av Bluerange Hosted Exchange 2007

Inställning av Bluerange Hosted Exchange 2007 Inställning av Bluerange Hosted Exchange 2007 Innehåll Viktig information... 2 Inställning i e-post klient för Windows... 3 Tekniska krav... 3 Inställningar i Outlook 2010... 3 Inställningar i Outlook

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton 1 (18) 2013-11-01 Kommunstyrelsens kontor Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton Kommunen byter till en ny version av e-postsystem i samband med arbetet att uppgradera vår IT-miljö. Samtliga

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Handbok Trojitá. Randall Wood Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Trojitá. Randall Wood Översättare: Stefan Asserhäll Randall Wood Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda Trojitá 6 2.1 Anpassa ditt IMAP-konto................................. 6 2.2 Läsa brev med Trojitá....................................

Läs mer

Kalendersynkronisering. med Exchange. Vitec Express juli 2014 INSTRUKTIONSMANUAL FRÅN VITEC

Kalendersynkronisering. med Exchange. Vitec Express juli 2014 INSTRUKTIONSMANUAL FRÅN VITEC INSTRUKTIONSMANUAL FRÅN VITEC VITEC Kalendersynkronisering med Exchange Vitec Express juli 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V.

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Konfigurera och installera iphone för ActiveSync och synkronisering av kalender och kontakter. (FirstClass MobileSync)

Konfigurera och installera iphone för ActiveSync och synkronisering av kalender och kontakter. (FirstClass MobileSync) KONFIG. IPHONE 1(12) Version C Handläggare, titel, telefon Systemförvaltningen, NK Kommunikation Konfigurera och installera iphone för ActiveSync och synkronisering av kalender och kontakter (FirstClass

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin 1 of 14 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Konfigurera flerfaktorsinloggning... 2 3 Registrera enhet i Intune... 4 4 Konfigurera applikationer... 7 4.1 Mail i mobil enhet... 7 4.2 Skype i mobil enhet... 8 4.3

Läs mer

Lathund för webbmail (OWA) Innehåll:

Lathund för webbmail (OWA) Innehåll: Lathund för webbmail (OWA) Innehåll: 1 Komma igång 2 Mailsignatur 3 Vidarebefordra e-post 4 Skräppostfiltrering 5 Trådade och otrådade konversationer 6 Autosvar OWA 2010 (Outlook Web App) Kom igång med

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Välkommen till Mac OS X

Välkommen till Mac OS X Välkommen till Mac OS X mittpunkten i din digitala livsstil Installera Mac OS X och upptäck vad du kan göra. Installation 1. Mata in CD-skivan Mac OS X Install 1. 3. Följ anvisningarna på skärmen. I det

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Starta e-postkonfigurationen. Klicka på Mailikonen längst ner på skärmen. Val av e-posttjänst

Starta e-postkonfigurationen. Klicka på Mailikonen längst ner på skärmen. Val av e-posttjänst Starta e-postkonfigurationen Klicka på Mailikonen längst ner på skärmen. Val av e-posttjänst Du presenteras med några olika alternativ för din e-postlösning. Klicka på alternativet Other. Personliga uppgifter

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Microsoft Apps Användarhandbok

Microsoft Apps Användarhandbok Microsoft Apps Användarhandbok Utgåva 1 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps får du tillgång till Microsofts affärsappar på en Nokia Belletelefon som har programversion 111.030.0609.

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer

2006-02-24 Datautbildning

2006-02-24 Datautbildning Logga in Klicka på icon på skrivbordet. Ange därefter ditt lösenord. För att komma åt mailsystemet hemifrån skriv skola.haparanda.se på adressfältet klicka sedan på insidan. Insidan är öppen för alla i

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR IPHONE OCH IPAD FÖR HÖGSKOLANS PERSONAL

SNABBGUIDE FÖR IPHONE OCH IPAD FÖR HÖGSKOLANS PERSONAL SNABBGUIDE FÖR IPHONE OCH IPAD FÖR HÖGSKOLANS PERSONAL 4 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grundläggande inställningar 2 Första uppstarten Apple-ID Säkerhetskod Appar och App Store icloud Hitta min iphone Uppdateringar

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer