Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "johannes.bergarp@gmail.com"

Transkript

1 1

2 2

3 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar.

4 Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen E-post, kontakter, kalendrar till att snabbt ställa in Mail, Meddelanden och andra program med kontoinformation från icloud, Google och andra webbtjänsteleverantörer. VARNING - RISK FÖR MASKINSKADA: Om du raderar kontot för en webbtjänsteleverantör eller avaktiverar enskilda program och tjänster kan information som lagrats i program tas bort. Du blir tillfrågad om du vill spara en kopia av informationen. Alternativ Kontolista Lista med program och tjänster Lägg till-knapp (+) Raderingsknapp (-) Listan visar det icloud-konto du skapade första gången du använde din Mac, konton hos andra webbtjänsteleverantörer som du ställt in i inställningspanelen E-post, kontakter, kalendrar och konton du lagt till inuti program. Markera ett konto för att se var det kan användas på datorn. Om det markerade kontot till vänster kan användas av flera program listas de till höger. Tjänster som används av flera program, till exempel tjänsten Dokument och data i icloud, listas också till höger. Du kan lägga till eller ta bort ett konto från ett listat program eller aktivera eller avaktivera en listad tjänst genom att klicka på kryssrutan bredvid det. Klicka på plusknappen om du vill visa de konton för webbtjänstleverantörer som du kan använda med dina program. Välj icloud, Yahoo! eller någon annan vanlig kontotyp, eller välj Visa internationella tjänster (om tillgängligt) eller Lägg till ett annat konto. Välj Visa internationella tjänster om du vill se fler webbtjänsteleverantörer. Visa internationella tjänster är inte tillgängligt om det inte finns fler tillgängliga webbtjänsteleverantörer. Om du vill lägga till ett konto för en tjänsteleverantör som inte listas, t.ex. en server i det lokala nätverket, väljer du Lägg till ett annat konto. Klicka på minusknappen om du vill ta bort kontot från alla program som använder det och avaktivera alla tjänster som kontot erbjuder.

5 5 Andra konton i inställningspanelen E-post, kontakter, kalendrar Alternativ Lägg till ett konto för Mail Lägg till ett konto för Meddelanden Lägg till ett CalDAV-konto Lägg till ett CardDAV-konto Lägg till ett LDAP-konto Lägg till ett OS X-serverkonto Vill du lägga till ett konto för Mail markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. Vill du lägga till ett konto för Meddelanden markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. Vill du lägga till ett CalDAV-konto för Kalender markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. CalDAV baseras på en internetstandard för åtkomst och delning av schemainformation. Fråga serveradministratören om adressen till den CalDAV-server som är värd för ditt CalDAV-konto. Vill du lägga till ett CardDAV-konto för Kontakter markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. CardDAV baseras på en internetstandard för åtkomst och delning av kontaktinformation. Fråga serveradministratören om adressen till den CardDAV-server som är värd för ditt CardDAV-konto. Vill du lägga till ett LDAP-konto för Kontakter markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. Ett LDAP-internetkonto baseras på en internetstandard för informationssökning på en server. Be serveradministratören om hjälp med att ange LDAP-kontoinformationen. Vill du lägga till ett konto för dina program för en OS X-server i nätverket markerar du det här alternativet och klickar sedan på Skapa. Be serveradministratören om hjälp med att ange informationen.

6 6

7 7

8 Inställningar för Server för inkommande e-post 8 På panelen Server för inkommande e-post anger du information om servern du hämtar brev från, enligt de uppgifter du fått från kontoleverantören. Alternativ Kontotyp Server för inkommande e-post Användarnamn Lösenord Ställ också in Outlook Web Access-server Välj kontotyp, t.ex. POP (Post Office Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Exchange eller Exchange IMAP. Ange kontonamnet. Det här beskrivande namnet är till för dig och visas på några brevlådor och mappar i sidofältet i Mail. Ange namnet på servern för inkommande e-post, t.ex. post.exempel.com, där breven finns tills du hämtar dem. För ett Exchange-konto kallas den här servern ibland för en CAS-server (Client Access Server) och den måste ha stöd för åtkomst via EWS-klientprotokollet (Exchange Web Services). För ett Exchange IMAP-konto måste Exchangeadministratörerna ställa in Exchange-servern för IMAP-åtkomst. Ange ditt användarnamn för servern för inkommande e-post. Ange ditt lösenord för servern för inkommande e-post. Markera kryssrutorna om du vill använda information du tillhandahåller för kontot i Mail till att automatiskt ställa in andra program. Ange namnet på en Outlook Web Access-server för Exchange IMAP-kontot så att Mail kan filtrera innehåll från servern som inte är relaterad till e-post. En del Exchange-administratörer kallar Outlook Web Access-servrar för IISservrar (Internet Information Services). Om kontotyper

9 Du kan ställa in flera olika e-postkonton i Mail. Använd Mail-inställningarna till att ange alternativ för dina e-postkonton. 9 IMAP-konton Med ett IMAP-konto (Internet Message Access Protocol) sparas inkommande och utgående brev på en e- postserver tills du raderar dem. När du ansluter till e-postservern synkroniseras alla dina brevlådor så att breven på Mac-datorn är samma som de på servern. Du kan läsa och hantera brev från valfri enhet som du använder när du ansluter till kontot och hämtar brev eller bilagor för att läsa när du inte är ansluten till internet. Microsoft Exchange-konton Ett Microsoft Exchange-konto påminner om ett IMAP-konto då breven sparas på en e-postserver och är tillgängliga från flera datorer och platser. Du kan använda flaggor i ett Exchange-konto med vissa begränsningar. Om du vill ställa in ett Exchange-konto i Mail måste Exchange-servern ha stöd för EWS (Exchange Web Services). Om du vill veta mer om Exchange Server kontaktar du serveradministratören. POP-konton Med ett POP-konto (Post Office Protocol) sparas inkommande brev på en e-postserver och hämtas till Mac-datorn när du ansluter till kontot. Breven finns kvar på servern tills de raderas från servern.

10 Inställningar för Säkerhet för utgående e-post 10 På panelen Säkerhet för utgående e-post anger du information om servern för utgående e-post, enligt de uppgifter du fått från kontoleverantören. Alternativ Använd SSL (Secure Sockets Layer) Autentisering Domännamn Markera den här kryssrutan om du vill använda SSL, som ger ytterligare säkerhet när du hämtar brev från en server. Välj en autentiseringsmetod, t.ex. Lösenord eller NTLM (NT LAN Manager). Om du valt NTLM-autentisering anger du domännamnet.

11 Inställningar för Server för utgående e-post 11 På panelen Server för utgående e-post anger du information om servern du skickar brev via med det valda kontot, enligt de uppgifter du fått från kontoleverantören. Alternativ Server för utgående e-post Använd bara den här servern Använd autentisering Användarnamn Lösenord Ange en beskrivning för servern. Den här beskrivningen är till för dig. Ange namnet på servern för utgående e-post. Servern kallas även för en SMTPserver (Simple Mail Transfer Protocol). Det du anger kan se ut som t.ex. smtp.exempel.com eller relay.exempel.com. Markera den här kryssrutan om du bara vill använda den angivna SMTP-servern när du skickar e-post med det valda kontot. Om du vill att Mail ska försöka använda vilken tillgänglig server som helst avmarkerar du den här kryssrutan. Markera den här kryssrutan om du vill kräva autentisering innan brev skickas. Vissa kontoleverantörer kräver autentisering, fråga din kontoleverantör. Ange ditt användarnamn på SMTP-servern. Ange ditt lösenord på SMTP-servern.

12 Inställningar för Kontosammanfattning 12 På panelen Kontosammanfattning kan du granska den kontoinformation du angett och direkt koppla upp kontot så att du kan börja använda det. Alternativ Kontosammanfattning Ställ också in Koppla upp konto Granska den kontoinformation du angett. Om du vill ändra ett fält klickar du på Tillbaka tills du ser det fält du vill ändra. Markera kryssrutorna för att använda informationen du angav för kontot till att automatiskt ställa in andra program, t.ex. Meddelanden och Kalender. De här kryssrutorna är endast tillgängliga för en del kontotyper. Aktivera kontot genom att markera den här kryssrutan. Om du vill att kontot ska kopplas upp först senare markerar du inte den här kryssrutan. Den här kryssrutan är endast tillgänglig för en del kontotyper.

13 Inställningspanelen Kontoinformation 13 Välj Mail-menyn > Mail och klicka sedan på Inställningar. Klicka på en kontotyp, ange Kontoinformationen. På panelen Kontoinformation kan du visa en lista över de konton du använder med Mail, och ställa in allmänna alternativ för ett konto. Alternativ Aktivera det här kontot E-postadress Aktivera eller avaktivera ett konto. Om du avaktiverar ett konto hanterar Mail det som om det är frånkopplat. Kontots brevlådor och brev visas inte i Mail och kontoaktiviteten upphör tills du aktiverar kontot igen. Ange kontonamnet. Namnet visas på vissa brevlådor i Mail. Ange e-postadressen du vill använda i fältet Från när du skickar brev med det här kontot. För ett icloud-konto skriver du din icloud-e-postadress (me.com). Om du har ett Exchange-konto anger du den primära e-postadressen för kontot på Exchangeservern. Du kan ange flera adresser åtskilda av komman om du vill välja en adress när du skickar ett brev. Redigera e-postalias Klicka på det här alternativet om du vill logga in till ditt icloud-konto och skapa e- postalias så att du kan skicka och ta emot brev i Mail med dina alias. Fullständigt namn Server för inkommande e-post Användarnamn Lösenord Server för utgående e-post Använd bara den här servern TLS-certifikat Det här alternativet är endast tillgängligt för icloud-konton. Ange det fullständiga namn du vill visa i utgående brev. Till exempel Kristina Hansson. För vissa kontotyper (t.ex. Exchange) ignorerar servern det här värdet och använder istället Fullständigt namn för kontot på servern. Ange namnet på den e-postserver breven kommer till och där de sparas tills du hämtar dem, t.ex. post.exempel.com. Normalt får du den här informationen från kontoleverantören. Ange ditt användarnamn för e-postservern. Ange ditt lösenord för e-postservern. Om du vill att Mail ska fråga efter lösenordet varje gång du kontrollerar om det finns nya brev lämnar du fältet tomt. Markera den e-postserver som skickar dina brev dit de ska, eller lägg till en ny server. Normalt får du den här informationen från kontoleverantören. Ange om endast den angivna servern för utgående e-post ska användas till att skicka brev eller om vilken tillgänglig server som helst kan användas. När kryssrutan inte är markerad försöker Mail hitta en annan tillgänglig server att skicka brev via om den angivna, betrodda servern är otillgänglig. Välj ett TLS-certifikat (Transport Layer Security) som ska användas för ytterligare säkerhet. Vissa POP- och IMAP-e-postservrar kräver att datorer som ansluter till dem tillhandahåller ett certifikat som bevisar deras identitet.

14 14

15 Inställningspanelen Brevlådefunktioner 15 Använd inställningspanelen Brevlådefunktioner till att ställa in alternativ för att spara och radera brev, samt för att hantera brevlådorna Skickat, Skräppost och Papperskorg för ett konto. Alternativ Radera skickade brev Spara skräppost på servern Radera skräppost Flytta borttagna brev till papperskorgen Spara raderade brev på servern Radera borttagna brev permanent Ange när skickade brev ska raderas. Alternativet är tillgängligt för alla konton. Ange om skräppost du tar emot ska sparas på e-postservern. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP- och Exchangekonton. Ange när skräppost ska raderas. Du bör välja en annan inställning än Aldrig för att undvika att överskrida den gräns för lagringsutrymme som kontoleverantören kan ha ställt in. Alternativet är tillgängligt för alla konton. Ange om brev ska flyttas till papperskorgen när du tagit bort dem. Om du inte gör det finns borttagna brev kvar i brevlådan men göms eller tonas ner. Det här alternativet är endast tillgängligt POP- och IMAP-konton. Ange om brev du tagit bort ska sparas på e-postservern så att de är tillgängliga om du använder kontot från en annan dator. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP- och Exchangekonton. Ange när borttagna brev ska raderas. Du bör välja en annan inställning än Aldrig för att undvika att överskrida den gräns för lagringsutrymme som kontoleverantören kan ha ställt in. Om kontoleverantören ställt in servern på att radera gamla brev raderas breven oavsett vilka alternativ du väljer. Alternativet är tillgängligt för alla konton.

16 16

17 Avancerade kontoinställningar 17 Med de avancerade kontoinställningarna kan du ställa in alternativ för hämtning av brev och för att behålla brev för visning i frånkopplat läge. Alternativ Inkludera vid automatisk hämtning av ny e- post Komprimera brevlådor automatiskt Spara kopior av brev för läsning i frånkopplat läge Radera kopia från servern efter att ett brev hämtats Kräv godkännande för att hämta brev större än x K Prefix för IMAP-sökväg Intern serversökväg och Extern serversökväg Port (eller Intern port och Extern port) och Använd SSL Autentisering Domännamn Använd IDLE-kommando om servern stöder det Ange om Mail ska hämta brev automatiskt från kontots server för inkommande post. Alternativet kan vara praktiskt om du vill utesluta hämtning av brev, t.ex. om du har ett konto du bara använder ibland. Ange om brev i en brevlåda automatiskt ska raderas permanent eller om de ska bevaras tills du raderar dem manuellt. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP-konton (Internet Message Access Protocol) som inte flyttar borttagna brev till papperskorgen (enligt vad som anges på panelen Brevlådefunktioner). Ange om kopior av brev eller bilagor ska sparas på Mac-datorn så att du kan komma åt dem när du inte är ansluten till e-postservern. Använd det förvalda alternativet (Alla brev och deras bilagor) så att sökningar i hela brevet ger bästa möjliga resultat. Dessutom förbättras skräppostfiltreringen när du sparar kopior av brev och bilagor på Macdatorn, och de tas med i Time Machine-säkerhetskopior. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP- och Exchangekonton. Ange när du vill att hämtade brev raderas från e-postservern. Du kan avmarkera alternativet om du tillfälligt behöver komma åt brev från fler än en plats eller dator. Det här alternativet är endast tillgängligt för POP-konton (Post Office Protocol). Ange maxstorlek för brev du vill hämta automatiskt, t.ex. 100 K. Alternativet är användbart om du vill hämta stora brev senare eller när du har en snabbare anslutning till e-postservern. Alternativet är endast tillgängligt för POP-konton. Ange brevlådornas plats på en IMAP-server. Använd endast det här alternativet om du fått anvisningar från systemadministratören. Ange sökvägarna för EWS-servern (Exchange Web Services) för ett Exchange-konto. Använd endast det här alternativet om du fått anvisningar från systemadministratören. Ange de portnummer som ska användas till att skicka brev och om SSL (Secure Sockets Layer) ska användas för att tillhandahålla en säker anslutning till e-postservern. Använd endast de här alternativen om du fått anvisningar från systemadministratören. Ange hur du vill autentisera din identitet för servern. Använd endast det här fältet om du fått anvisningar från systemadministratören. Det här alternativet är endast tillgängligt POP- och IMAP-konton. Ange domännamnet för NTML-autentiseringsmetoden (NT LAN Manager). Använd endast det här alternativet om du fått anvisningar från systemadministratören. Ange att servern ska meddela Mail när det finns nya brev för din inkorg. Den här metoden att skicka och ta emot e-post drar nytta av så kallad push-teknik. När det här alternativet är markerat letar Mail efter nya brev genom att ansluta till och söka på servern med jämna mellanrum. Det här alternativet är endast tillgängligt för IMAP-konton.

18 Utesluta konton från automatisk hämtning 18 Du kan ställa in att Mail inte ska hämta brev automatiskt från ett konto, t.ex. om du har ett e-postkonto du bara använder ibland eller om du inte vill hämta privat e-post på jobbet. 1. Välj Mail > Inställningar och klicka sedan på Konton. 2. Markera ett konto och klicka på Avancerat. 3. Avmarkera kryssrutan Inkludera vid automatisk hämtning av ny e-post. När du utesluter ett brev från automatisk hämtning måste du manuellt kontrollera om det finns nya brev på kontot. Det gör du genom att klicka på symbolen Hämta brev i verktygsfältet i Mail. IMAP-konton (Internet Message Access Protocol) synkroniseras automatiskt med e-postservern (och kontrollerar då automatiskt om det finns nya brev). Om du inte vill att IMAP-kontot ska synkroniseras kopplar du ner kontot.

19 Verifiera servern för utgående e-post 19 Om du ser en varning om att ett brev inte kan skickas via en server för utgående e-post, kanske du inte använder den server som krävs eller så är servern felaktigt konfigurerad. Kontrollera servern och gör eventuella ändringar som krävs. 1. Välj Mail > Inställningar och klicka sedan på Konton. 2. Markera ett konto. 3. Klicka på panelen Kontoinformation och kontrollera sedan servern för utgående brev. Om du vill veta mer om alternativen klickar du på hjälpknappen i inställningspanelen. Om alternativet Ingen är valt väljer du en annan server från popupmenyn Server för utgående e- post. Kontrollera att den valda servern är den som din kontoleverantör anger och att namnet på servern är rättstavat. Välj Redigera SMTP-serverlista från popupmenyn och granska eller ange information enligt vad leverantören meddelat. Om du kontaktar leverantören om servern kan du använda lathunden till att skriva ner Mail-inställningar du kan behöva när du ställer in servern. Om servern är gammal väljer du Redigera SMTP-serverlista från popupmenyn, markerar servern och klickar på ta bort-knappen (-). Ta inte bort en server som används av ett konto om du inte direkt kan lägga till en annan server för kontot. 4. Kontrollera de ändringar du har gjort genom att försöka skicka ett brev till dig själv. Ändrar smtp-servernamnet, portnumret (465) och kryssa i rutan SSL. Använd inställningarna för servern för utgående e-post till att ställa in alternativ för den server du använder till att skicka brev, enligt anvisningarna från kontoleverantören.

20 Alternativ Serverlista Lägg till-knappen (+) och ta bort-knappen (-) Servernamn Använd förvalda portar och Använd anpassad port Använd SSL (Secure Sockets Layer) Autentisering Användarnamn Lösenord Domännamn Visa tillgängliga servrar och de konton som använder dem. Lägg till en ny server eller ta bort den markerade servern. Ta inte bort en server som används av ett konto om du inte direkt kan välja en annan server. Ange en beskrivning för servern. en visas i alla popupmenyer du kan välja en server i. Ange adressen till den server som tillhandahålls av kontoleverantören. Vanligtvis är den här adressen en annan än den för servern för inkommande e-post. Välj förvalda portar eller ange ett portnummer, enligt anvisningarna från kontoleverantören. Ange om SSL (Secure Sockets Layer) ska användas, enligt anvisningarna från kontoleverantören. Ange typ av autentisering som ska användas, enligt anvisningarna från kontoleverantören. Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Ange domännamnet för NTLM-autentiseringsmetoden (NT LAN Manager), enligt anvisningarna från kontoleverantören. 20 Om du vill använda Mac-datorn i ett annat nätverk, t.ex på ett kafé, kanske din vanliga e-postserver inte accepterar dina brev när du försöker skicka dem. Prova med en annan server i popupmenyn för servern för utgående e-post. Eller avmarkera alternativet Använd bara den här servern på panelen Kontoinformation så att programmet kan prova alla tillgängliga SMTP-servrar. När du väljer en annan server för ett konto använder alla brev du skickar från det kontot den servern, tills dess att nätverksstatusen ändras. Statusen kan ändras när du flyttar från ett nätverk till ett annat (till exempel från arbetet till hemma) eller om du försätter Mac-datorn i vila och väcker den i en ny nätverksmiljö.

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Frequently Asked Questions Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Vanliga frågor 2 Grunderna 2 Kontoinställningar 5 Samtal 6 Kontakter och sökning i katalogen 11 Röstbrevlåda 13 Senaste 14 Trådlös

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

Kapitel 1: Installation...5

Kapitel 1: Installation...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 1.1 Innan du installerar för första gången...6 1.2 Installera produkten för första

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Kapitel 1: Installation...4

Kapitel 1: Installation...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation...4 1.1 Innan du installerar för första gången...5 1.2 Installera produkten för första gången...6

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

ipod touch Användarhandbok för iphone OS 3.0-programvara

ipod touch Användarhandbok för iphone OS 3.0-programvara ipod touch Användarhandbok för iphone OS 3.0-programvara Innehåll 7 Kapitel 1: Komma igång 7 ipod touch -optimerad användarhandbok 7 Vad som behövs 8 Registrera ipod touch 8 Synkronisering 13 E-post, kontakter

Läs mer

Innehåll. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer