Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga"

Transkript

1 Handbok för nätverk Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och korrekt användning, läs Säkerhetsinformation i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Introduktion Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och anmärkningar om produktens användning. För din egen säkerhet och nytta, läs igenom handboken noggrant innan du använder maskinen. Förvara handboken på en lämplig plats för snabb åtkomst. Viktigt! Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Företaget ska under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta, särskilda eller indirekta skador eller följdskador som orsakats på grund av felaktigt handhavande av maskinen. Anmärkningar: Vissa tillval är inte tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din lokala återförsäljare. Varumärken Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Acrobat är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. UPnP är ett varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. Andra produktnamn som nämns häri är endast för identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken. De korrekta namnen på operativsystemen Windows är följande: Produktnamnen för Windows 98 är följande: Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Second Edition Produktnamnet för Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnamnen för Windows 2000 är följande: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen för Windows XP är följande: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Produktnamnen för Windows Server 2003 är följande: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

3 Maskinens handböcker Referera till den handbok som är lämplig för det du vill göra med maskinen. Viktigt Handböckerna tillhandahålls i olika typer av media. De utskrivna och elektroniska versionerna av en handbok har samma innehåll. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för att du ska kunna se handböckerna som PDF-filer. Beroende på i vilket land du befinner dig kan det även finnas html-handböcker. För att se dessa handböcker måste en webbläsare installeras. Om den här maskinen Var noga med att läsa Säkerhetsinformation i den här handboken innan du använder maskinen. Den här handboken ger en introduktion till maskinens funktioner. Den förklarar även kontrollpanelen, förberedelser innan du använder maskinen och hur du installerar medföljande CD-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för användarverktyg och hur du registrerar användarkoder. Felsökning En handbok med lösningar till vanliga problem och som beskriver hur man byter papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för kopiator Förklarar kopiatorns funktioner och hantering. Referera även till denna handbok för förklaringar om hur du placerar original. Handbok för skrivare/skanner Förklarar systeminställningar, funktioner och hantering av maskinens skrivar-/skannerfunktion. Se även denna handbok för förklaringar om hur du ansluter maskinen. Handbok för nätverk Förklarar hur du konfigurerar och hanterar maskinen i en nätverksmiljö och användningen av medföljande programvara. Övriga handböcker Maskinens handböcker Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för skrivare/skanner i

4 INNEHÅLL Maskinens handböcker...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Installera maskinen i ett nätverk...2 Översikt över initialinställningar...2 Initialinställningar Windows-konfiguration Konfigurera TCP/IP...5 Konfigurera en dator med Windows 98/Me...5 Konfigurera en dator med Windows Konfigurera en dator med Windows XP...6 Konfigurera en Windows Server 2003 dator Använda en skrivarserver Förbereda skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Funktioner...9 Inställningar som du kan ändra med en webbläsare...10 Konfigurering av nätverkskortets inställningar med en webbläsare Bilaga Använda DHCP...13 SNMP...14 Felmeddelanden på skärmen...15 Meddelanden utan kodnummer...15 Meddelanden med kodnummer...16 Specifikationer...17 INDEX ii

5 Handbokens användning Symboler I denna handbok används följande symboler: Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. Den återfinns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om du ignorerar dessa anmärkningar kan det leda till små eller måttliga personskador eller skador på maskinen eller på annan egendom. Var noga med att läsa dessa anmärkningar. Den återfinns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga punkter att ta hänsyn till när maskinen används, och förklaringar av troliga orsaker till felmatning av papper, skada på original eller förlust av data. Var noga med att läsa dessa förklaringar. Indikerar tilläggsförklaringar för maskinens funktioner och instruktioner om hur användarfel kan lösas. Denna symbol finns i slutet av avsnitten. Den visar var du kan hitta mer information. [ ] Indikerar namnen på tangenter som visas på maskinens display. { } Indikerar namnen på tangenter på maskinens kontrollpanel. 1

6 Installera maskinen i ett nätverk Det här avsnittet beskriver de inställningar för nätverket som du kan ändra med användarverktygen (Gränssnittsinst.). Gör inställningar enligt de funktioner du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. Viktigt Inställningarna bör göras av systemadministratören eller enligt dennes anvisningar. Översikt över initialinställningar Gränssnittsinst. Meny IP-adress Gateway-adress Ethernet-hastighet Beskrivning Anger maskinens IP-adress och subnätmask i nätverksmiljön. Konfigurera gateway-adressen för routern eller värddatorn som används som gateway. Ställ in access-hastighet för nätverk. Initialinställningar Granska informationen som visas i listan Dessa objekt måste vara inställda för att använda funktionen. Se till att ange inställningarna innan du försöker använda motsvarande funktion. Dessa objekt måste vara inställda om funktionen krävs. Skrivare Inställningar Gränssnittsinst./Nätverk IP-adress Gateway-adress Ethernet-hastighet TWAIN-nätverksskanner Inställningar Gränssnittsinst./Nätverk IP-adress Gateway-adress Ethernet-hastighet 2

7 Obs Vissa tillval visas inte beroende på de tillvalsenheter du har installerat eller det skrivarspråk du har valt. Beroende på säkerhetsinställningarna kan det hända att du inte kan ställa in vissa tillval. Referens För ytterligare information, se Handbok för allmänna inställningar. För mer information om kopiatorfunktioner och systeminställningar, se Handbok för kopiator och Handbok för allmänna inställningar. 3

8 4

9 1. Windows-konfiguration Konfigurera TCP/IP Detta avsnitt beskriver konfigurering av Windows för TCP/IP och IPP. Konfigurera en dator med Windows 98/Me Följ proceduren nedan för att konfigurera en dator med Windows 98/Me för att använda TCP/IP. A På menyn [Start], peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Kontrollpanel]. B Dubbelklicka på Nätverksikonen. C Välj [TCP/IP] i rutan [Följande nätverkskomponenter finns installerade] på fliken [Konfigurering]. Om TCP/IP inte är installerat, klicka på [Lägg till] i fliken [Konfiguration] och installera det. För mer information om hur du installerar TCP/IP, se Windows 98/Me Hjälp. D Klicka på [Egenskaper]. E Konfigurera TCP/IP med lämplig IP-adress, subnetmask och andra inställningar. Kontrollera med nätverksadministratören att inställningarna är rätt. Konfigurera en dator med Windows 2000 Följ proceduren nedan för att konfigurera en Windows 2000-dator för att använda TCP/IP. A På [Start]-menyn, peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Nätverks- och fjärranslutningar]. B Dubbelklicka på [Anslutning till lokalt nätverk]. På fliken [Allmänt] klickar du på [Egenskaper]. C Välj [Internetprotokoll (TCP/IP)] i rutan [Markerade komponenter används av anslutningen] på fliken [Allmänt]. Om TCP/IP inte är installerat, klicka på [Installer] på fliken [Allmänt] och installera det. För mer information om hur du installerar TCP/IP, se Windows 2000 Hjälp. D Klicka på [Egenskaper]. E Konfigurera TCP/IP med lämplig IP-adress, subnetmask och andra inställningar. Kontrollera med nätverksadministratören att inställningarna är rätt. 5

10 Windows-konfiguration Konfigurera en dator med Windows XP 1 Följ procedurerna nedan för att konfigurera en Windows XP-dator för att använda TCP/IP. A På menyn [Start], klicka på [Kontrollpanel], och klicka därefter på [Nätverksanslutningar]. B Klicka på [Nätverksanslutningar] och dubbelklicka sedan på [Anslutning till lokalt nätverk]. C På fliken [Allmänt] klickar du på [Egenskaper]. D Välj [Internetprotokoll (TCP/IP)] i rutan [Denna anslutning använder följande komponenter] på fliken [Allmänt]. Om TCP/IP inte är installerat, klicka på [Installer] på fliken [Allmänt] och installera det. För mer information om hur du installerar TCP/IP, se Windows XP Hjälp. E Klicka på [Egenskaper]. F Konfigurera TCP/IP med lämplig IP-adress, subnetmask och andra inställningar. Kontrollera med nätverksadministratören att inställningarna är rätt. Konfigurera en Windows Server 2003 dator. Följ proceduren nedan för att konfigurera en Windows Server 2003-dator för att använda TCP/IP. A På [Start]-menyn, peka på [Kontrollpanel], peka på [Nätverksanslutningar], och klicka sedan på [Lokal anslutning]. B På fliken [Allmänt] klickar du på [Egenskaper]. C Välj [Internetprotokoll (TCP/IP)] i rutan [Denna anslutning använder följande komponenter] på fliken [Allmänt]. Om TCP/IP inte är installerat, klicka på [Installer] på fliken [Allmänt] och installera det. För mer information om hur du installerar TCP/IP, se Windows Server 2003 Hjälp. D Klicka på [Egenskaper]. E Konfigurera TCP/IP med lämplig IP-adress, subnetmask och andra inställningar. Kontrollera med nätverksadministratören att inställningarna är rätt. 6

11 2. Använda en skrivarserver Förbereda skrivarserver Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar maskinen som en Windows nätverksskrivare. Maskinen är konfigurerad att möjliggöra för nätverksklienter att använda den. Viktigt För att ändra skrivaregenskaperna i mappen [Skrivare] i Windows 2000, Windows XP Professional eller Windows Server 2003, behöver du tillgång till skrivarhantering. Logga in på filservern som administratör eller privilegierad användare. A Öppna fönstret [Skrivare] på [Start]-menyn. Fönstret [Skrivare] visas. I Windows XP och Windows Server 2003 visas fönstret [Skrivare och fax]. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. På [Arkiv]-menyn klickar du på [Egenskaper]. Skrivaregenskaperna visas. C På fliken [Delning], klicka på [Dela som:]. D För att dela maskinen med användare som använder en annan version av Windows, klicka på [Extra drivrutiner...]. Om du har installerat en alternativ drivrutin genom att välja [Dela som:] under installationen av skrivardrivrutinen kan detta steg ignoreras. E Klicka på [OK] och stäng sedan skrivaregenskaperna. Referens För att konfigurera en klientdator på nätverket, se Handbok för skrivare/skanner. 7

12 Använda en skrivarserver 2 8

13 3. Övervaka och konfigurera skrivaren Funktioner Du kan kontrollera status för maskinen och ändra maskinens inställningar genom att använda en webbläsare. Vad kan jag göra? Du kan fjärrkontrollera statusen för maskinen och göra nödvändiga ändringar över nätverket med en webbläsare. Följande funktioner är tillgängliga via en webbläsare: Visning av enhetens status/inställningar Återställa nätverksinställningar Göra inställningar för enheten Konfigurera maskinen För detta krävs att TCP/IP är installerat. När maskinen konfigurerats för att använda TCP/IP kommer det att vara möjligt att justera maskinens inställningar med en webbläsare. För mer information om konfigurering av maskinen att använda TCP/IP, se Installera maskinen i ett nätverk. Webbläsare Om du använder en proxy-server, ändra webbläsarens inställningar. Kontakta din nätverksadministratör om inställningarna. Maskinens information uppdateras inte automatiskt. Klicka på [Läs in på nytt] eller [Uppdatera] i webbläsaren för att uppdatera den. Ange adressen Ange maskinens IP-adress i rutan [Adress] med följande format: (byt ut XXX mot lämpliga siffror.) Alternativt kan du ange maskinens värdnamn om den redan är registrerad på DNS- eller WINS-servern. Referens s.2 Installera maskinen i ett nätverk 9

14 Övervaka och konfigurera skrivaren Inställningar som du kan ändra med en webbläsare 3 System Återställ Återställa maskinens inställningar. Fabriksinställningar Återställa maskinens standardinställningar. Enhetens status Visa maskinens nätverksinställningar. Nätverksadress Visa maskinens serienummer och Ethernet-adress (MAC-adress). Ändra lösenord Ändra lösenordet. Protokoll Ställer in TCP/IP Konfigurera maskinens TCP/IP-inställningar. Ställer in IPP Konfigurera maskinens IPP-inställningar. Övrigt Skrivarens status Visa maskinens skrivarstatus. 10

15 Konfigurering av nätverkskortets inställningar med en webbläsare Konfigurering av nätverkskortets inställningar med en webbläsare A Starta Webbläsaren. B Ange maskinens IP-adress i rutan [Adress] med följande format: (byt ut XXX mot lämpliga siffror.) Webbläsaren identifierar maskinen genom dess IP-adress och visar sedan statusen för den maskinen. C Välj den inställning som du vill ändra i menyområdet och konfigurera den sedan som du önskar. 3 Obs Ange ett lösenord om så krävs. Standardlösenord är sysadm. 11

16 Övervaka och konfigurera skrivaren 3 12

17 4. Bilaga Använda DHCP Om denna maskin är konfigurerad för DHCP och DHCP-begäran misslyckas fyra gånger tar BOOTP över begäran. Om BOOTP-begäran misslyckas tre gånger används standard IP-adress. 13

18 Bilaga SNMP Maskinen är utrustad med en SNMP-agent (Simple Network Management Protocol) som arbetar under UDP och IPX på Ethernet-gränssnittet. Genom att använda SNMP kan du få infomation om maskinen. Standardgruppnamnen är public och private. Du kan få MIB-information genom att använda dessa community names. 4 Vilka MIB som kan hanteras MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 14

19 Felmeddelanden på skärmen Felmeddelanden på skärmen Det här avsnittet beskriver de viktigaste nätverksrelaterade meddelandena som visas på skärmen. Om ett meddelande visas som inte finns beskrivet här, följ instruktionerna i meddelandet. Meddelanden utan kodnummer Meddelande Orsaker Åtgärder hkan inte ansl. t. nätverk Kontrollera IP-adressen. Nätverksanslutning kunde inte upprättas. Kontrollera maskinens IPadress. hkan inte ansl. t. nätverk Kontakta administratören. Nätverksanslutning kunde inte upprättas. Kontrollera nätverket. Kontakta din administratör om detta meddelande fortsätter att visas. 4 Ethernetkortfel Ett fel har uppstått på Ethernet-kortet. Stäng av huvudströmbrytaren, vänta några sekunder och sätt sedan på den igen. Kontakta en försäljningsrepresentant eller servicetekniker om meddelandet visas igen. hkomm. m server misslyck. Kontakta administratören. Kan inte kommunicera med servern. Kontrollera servern. Kontakta din administratör om detta meddelande fortsätter att visas. Referens Innan du slår av huvudströmbrytaren, se Om den här maskinen. 15

20 Bilaga Meddelanden med kodnummer Orsaker Åtgärder Meddelande Kodnummer Kan inte ansluta till DHCPservern DHCP-servern kan inte hittas. Kontrollera att DHCP-servern körs i nätverket Samma IP-adress finns redan Kontrollera nätverksinställningarna Den angivna IP-adressen överlappar en annan IP-adress. Ett ogiltigt värde har angivits för IPadressen eller gateway-adressen. Den för enheten angivna IP-adressen överlappar en annan IP-adress som är i bruk. Kontrollera adressen på den enhet som anges i <MAC-adressen>. Ändra till ett korrekt värde på IPadressen, subnetmasken, eller gateway-adressen Samma IP-adress finns på flera gränssnitt IP-adresser överlappar varandra över flera gränsnitt. IP-adresser för gränsnitt som används samtidigt, överlappar varandra. Den för gränsnittet angivna IPadressen överlappar IP-adressen för ett annat gränssnitt. Konfigurera IP-adressen så att den ej överlappar. 004 Kan inte ställa in i samma subnetintervall Subnet-maskerna för gränsnitt som används samtidigt, överlappar varandra. Det för gränsnittet angivna subnetområdet överlappar subnetområdet för ett annat gränssnitt. Konfigurera subnetmasken så att den ej överlappar. 005 Kodnummer Visar problemgränssnittet. 1XX: Ethernet 0XX: Oberoende av gränssnitt 16

21 Specifikationer Specifikationer Gränssnitt 100BASE-TX, 10BASE-T Protokoll Skrivare TCP/IP LPR IPP Nätverksskanner TCP/IP Hanteringsfunktion TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 4 17

22 INDEX D F DHCP, 13 Felmeddelande, 15 Funktioner, 9 Förbereda skrivarserver, 7 G Gränssnittsinställningar, 2 V W Ö Vilka MIB som kan hanteras, 14 Windows-konfiguration, 5 Översikt över initialinställningar, 2 Övrigt, 10 H I Handbokens användning, 1 Initialinställningar, 2 Inställningar som du kan ändra med en webbläsare, 10 K Kodnummer, 16 Konfigurera TCP/IP, 5 Konfigurering av nätverkskortet, 11 M Meddelanden med kodnummer, 16 Meddelanden utan kodnummer, 15 MIB, 14 P S Protokoll, 10 Skrivare, 2 SNMP, 14 specifikationer, 17 System, 10 T TCP/IP, 5 TWAIN-nätverksskanner, 2 18 SW S D

23 Copyright 2007

24 SW S D Handbok för nätverk

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING FÖR DIG SOM HAR DYNAMISK IP-ADRESS INOMHUSNOD CTS HES-3109... 3 BRA ATT TÄNKA PÅ!... 4 WINDOWS 7... 5 WINDOWS VISTA... 8 WINDOWS XP... 11 WINDOWS

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Så här kopplar Du in din dator. Läs detta först

Så här kopplar Du in din dator. Läs detta först 1 Så här kopplar Du in din dator Läs detta först Vi rekommenderar att Du börjar med att läsa igenom denna sida så Du ser vilka moment som ingår och vilka förberedelser Du behöver göra. Följ dessa punkter

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Din manual SHARP AR-M160

Din manual SHARP AR-M160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP AR- M160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300

Din manual CANON LBP-3300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3 Tillägg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) Spara och skriva

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N f Intern skrivarserver för flera protokoll Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer