Bruksanvisning Handbok för programvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Handbok för programvara"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...18 Bekräfta anslutningsmetoden...19 Nätverksanslutning...19 Lokal anslutning...21 Använda SmartDeviceMonitor-porten...23 Installera DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...23 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (TCP/IP)...23 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (IPP)...25 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...26 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - IPP)...27 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows TCP/IP)...28 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows IPP)...29 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP)...30 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP)...31 Ändra portinställningarna för SmartDeviceMonitor for Client...33 Använd standard TCP/IP-porten...34 SW S G G _1.00 Copyright

2 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...34 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...35 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...36 Använda LPR-porten...38 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...38 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...39 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...40 Använda som Windows nätverksskrivare...41 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...41 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me)...42 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...43 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...43 Använda som NetWare-skrivarserver/fjärrskrivare...45 När du använderpostscript 3-skrivardrivrutinen...46 Sidmatning...47 Bannersida...47 Skriva ut efter att ha återställt skrivaren...47 Installera skrivardrivrutinen med USB...48 Windows Me - USB...48 Windows USB...49 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB...50 Felsöka USB...51 Skriva ut med parallellanslutning...52 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...52 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me)...53 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...53 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...54 Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan...56 Göra inställningar för tillval för skrivaren...58 Villkor för dubbelriktad kommunikation...58 Om dubbelriktad kommunikation är inaktiverad...59 Minneskapacitet och pappersformat...60 Installera skrivardrivrutinen PCL - Åtkomst till skrivaregenskaper...63 Windows 95/98/Me - Åtkomst till skrivaregenskaper...63 Windows Åtkomst till skrivaregenskaper...64 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Åtkomst till skrivaregenskaper

3 Windows NT Åtkomst till skrivaregenskaper...66 RPCS - Åtkomst till skrivaregenskaper...68 Windows 95/98/Me - Åtkomst till skrivaregenskaper...68 Windows Åtkomst till skrivaregenskaper...69 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Åtkomst till skrivaregenskaper...70 Windows NT Åtkomst till skrivaregenskaper...72 PostScript 3 - Konfigurera för utskrift...74 Windows 95/98/Me - Åtkomst till skrivaregenskaper...74 Windows Åtkomst till skrivaregenskaper...75 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Åtkomst till skrivaregenskaper...76 Windows NT Åtkomst till skrivaregenskaper...77 Mac OS - Göra inställningar för utskrift...79 Övriga utskriftsalternativ Skriva ut en PDF-fil direkt...81 Utskriftsmetod...81 Använda kommandon...84 Kontroll för obehörig kopiering...85 Använda [Datasäkerhet för kopiering]...85 Använda [Masktyp:]...86 Viktig information...87 Provutskrift...88 Skriva ut den första uppsättningen...88 Skriva ut de återstående uppsättningarna...89 Ta bort provutskriftsfiler...90 Säker utskrift...92 Skicka en säker utskriftsfil...92 Skriva ut en säker utskriftsfil...93 Ta bort säkra utskriftsfiler...94 Utskriftskö...96 Håll kvar utskriftsjobb i skrivaren...96 Skriva ut en fil i en utskriftskö...97 Ta bort filer i en utskriftskö...98 Lagrad utskrift...99 Lagrade utskriftsjobb till skrivaren...99 Skriva ut en lagrad utskriftsfil Ta bort lagrade utskriftsfiler Sidmatning

4 Skriva ut från en vald kassett Avbryta ett utskriftsjobb Windows - Avbryta ett utskriftsjobb Mac OS - Avbryta ett utskriftsjobb Kontrollera felloggen Sortera Spoolutskrift Ställa in spoolutskrift Visa eller radera spooljobb med Web Image Monitor Omslag Mellanark Använda papperstyper med unika namn Från registrering av användarpapperstyper att använda Registrera namn för papperstyper Ställa in användarpapperstyper till kassetter Skriva ut med registrerade papperstyper Skrivarinställningar via kontrollpanelen Menyöversikt Menyn Pappersinmatn Ändra menyn Pappersinmatn Parametrar för menyn Pappersinmatn Menyn Lista/Testutsk Skriva ut en konfigurationssida Tolka konfigurationssidan Parametrar för menyn Lista/Testutsk Menyn Underhåll Ändra menyn Underhåll Parametrar för menyn Underhåll System-menyn Ändra System-menyn Parametrar för System-menyn Menyn Värdgränssnitt Ändra menyn Värdgränssnitt Parametrar för menyn Värdgränssnitt PCL-meny Ändra PCL-meny Parametrar för PCL-meny

5 PS-meny Ändra PS-meny Parametrar för PS-meny PDF-meny Ändra PDF-meny Parametrar för PDF-meny Menyn Språk Ändra menyn Språk Parametrar för menyn Språk Övervaka och konfigurera skrivaren Använda Web Image Monitor Visar startsidan Om meny och läge Åtkomst i Administratörsläge Visa hjälpen Web Image Monitor Använda SmartDeviceMonitor for Admin Installera SmartDeviceMonitor for Admin Ändra nätverkskortets konfiguration Låsning av menyerna på skrivarens kontrollpanel Ändra papperstyp Hantera användarinformation Ställa in lämpliga funktioner till nya användare Konfigurera energisparläge Ställa in ett lösenord Kontrollera skrivarstatus Ändra namn och kommentarer Visa och ta bort Spoolutskrifter Använda SmartDeviceMonitor for Client Övervaka skrivare Kontrollera skrivarstatus När du använder IPP med SmartDeviceMonitor for Client Meddelande om skrivarstatus via e-post Automatiskt meddelande via e-post Information via e-post på begäran E-postautentisering Sända e-post på begäran Fjärrstyrt underhåll med telnet

6 Använda telnet access autonet bonjour(rendezvous) devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp ipv lpr netware passwd pathmtu prnlog route set show slp smb snmp sntp spoolsw ssdp ssh status syslog upnp web wiconfig wins SNMP

7 Hämta skrivarinformation över nätverket Aktuell skrivarstatus Skrivarkonfiguration Förstå den visade informationen Information om utskriftsjobb Utskriftslogginformation Konfigurera nätverkskortet Meddelandelista Systemlogginformation Använda en skrivarserver Förbereda skrivarserver Utskriftsmeddelanden via SmartDeviceMonitor for Client Använda NetWare Konfigurera som en fjärrskrivare (NetWare 3.x) Installera som skrivarserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Använda Pure IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5-miljö Konfigurera som fjärrskrivare (NetWare 3.x) Konfigurera som fjärrskrivare (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Speciella funktioner i Windows Skriva ut filer direkt från Windows Installation Använda ett värdnamn instället för en IPv4-adress Utskriftskommandon Konfiguration med Mac OS Mac OS Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen och PPD-filen Installera PPD-filer Använda USB-gränssnitt Ställa in alternativ Installera Adobe Type Manager Installera skärmfonter Ändra till EtherTalk Mac OS X Installera PPD-filerna Installera PPD-filer Ställa in alternativ

8 Använda USB-gränssnitt Använda Bonjour (Rendezvous) Ändra till EtherTalk Konfiguration av skrivaren Använda PostScript Jobbtyp Användarkod Pappersformat Anpassa till papper Papperskälla (Pappersmatning) Upplösning Överskrivning av riktning Duplexutskrift Tonerbesparing Sortera Papperstyp Bildutjämning Rastrering Printer Utility for Mac Installera Printer Utility for Mac Starta Printer Utility for Mac Printer Utility for Mac-funktioner Bilaga Programvara och verktyg på CD-ROM Skrivardrivrutiner för den här skrivaren SmartDeviceMonitor for Admin DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client Skydda med kryptering SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) Användarinställningar för SSL (Secure Sockets Layer) Ställa in SSL-/TLS-krypteringsläge SNMPv3-kryptering Att tänka på vid användning i nätverk Anslutning av en uppringande router till ett nätverk Använda DHCP Konfigurera WINS-servern Använda den dynamiska DNS-funktionen

9 Installera Font Manager Använda Adobe PageMaker Version 6.0, 6.5 eller Vid användning av Windows Terminal Service/MetaFrame Operativmiljö Skrivardrivrutiner som kan användas Begränsningar Information om Copyright angående installerade program expat JPEG LIBRARY NetBSD Samba(Ver ) RSA BSAFE INDEX

10 Läs detta först Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 G _1.00 Copyright

11 Läs detta först Handböcker för skrivaren För särskilda funktioner, se relevanta delar av bruksanvisningen. Säkerhetsinformation Ger information om säker användning av maskinen. Läs denna information för att undvika personskador eller skador på maskinen. Handbok för snabbinstallation Innehåller tillvägagångssätt för att ta ut skrivaren ur kartongen, ansluta den till en dator och installera dess drivrutin. Handbok för maskinvara Innehåller information om papper och tillvägagångssätt t.ex. hur man installerar tillval, byter förbrukningsmaterial, svarar på felmeddelanden och hanterar pappersstopp. Handbok för programvara (denna handbok) Innehåller tillvägagångssätt för hur du använder skrivaren i ett nätverk, dess programvara och säkerhetsfunktioner. 11

12 Läs detta först Så här läser du handboken Symboler Följande uppsättning symboler används i den här handboken. Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador vid felaktig användning av maskinen utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att läsa instruktionerna som beskrivs i avsnittet Säkerhetsinformation. Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller medelsvåra skador eller skador på egendom som inte innefattar personskador om du använder maskinen på fel sätt utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att läsa instruktionerna som beskrivs i avsnittet Säkerhetsinformation. *Informationen ovan är kommentarer för din säkerhet. Om du inte följer instruktionen kan papper matas fel, original skadas eller data gå förlorade. Se till att läsa detta. Den här symbolen anger säkerhetsföreskrifter för användning eller åtgärder som måste vidtas efter onormal användning. Den här symbolen anger en referens. [ ] Knappar som visas på maskinens display. Knappar som visas på datorns bildskärm. [ ] Knappar inbyggda i maskinens kontrollpanel. Knappar på datorns tangentbord. 12

13 Läs detta först Beskrivning för den angivna modellen I den här handboken innehåller följande objekt beskrivningar om skrivarens angivna modeller: Här beskrivs den modell av skrivaren som använder V. Läs detta om du köpt denna modell. Här beskrivs den modell av skrivaren som använder 120 V. Läs detta om du köpt denna modell. Du kan identifiera skrivarens modell genom att titta på etiketten på insidan (se bilden). AUB067S 13

14 Läs detta först Använda tangenter I det här avsnittet beskrivs konfiguration med hjälp av displaypanelen på startskärmbilden. AUB035S 1. Display Visar aktuell status för skrivaren och felmeddelanden. 2. Strömindikator Lyser när strömmen är på. Är släckt när strömmen är avstängd eller när skrivaren är i energisparläge. 3. Felindikator Blinkar eller lyser om ett skrivarfel inträffar. Ett meddelande som anger felets orsak visas på displayen. 4. Data in-indikator Blinkar när skrivaren tar emot data från en dator. Lyser om det finns data som ska skrivas ut. 5. [Online]-tangenten Tryck på den här tangenten om du vill växla mellan online- och offline-läget. 6. [Avbr jobb]-tangenten När skrivaren är online trycker du på den här tangenten om du vill avbryta pågående utskriftsjobb. Se s.104 "Avbryta ett utskriftsjobb". 7. [Fortsätt]-tangenten Om skrivaren är offline kan du skriva ut alla kvarvarande data i skrivarens indatabuffert genom att trycka på den här tangenten. Detta fungerar inte om skrivaren är online. 8. [Meny]-tangenten Tryck på den här tangenten om du vill göra eller kontrollera de aktuella skrivarinställningarna. 9. [Escape]-tangenten Tryck på den här tangenten om du vill återgå till föregående fönster på displayen. 14

15 Läs detta först 10. [ Enter]-tangenten Tryck på den här tangenten om du vill utföra det menyalternativ som visas displayen. Tryck på den här tangenten om du vill rensa fel. 11. [ ] [ ]-tangenter Tryck på de här tangenterna för att öka eller minska visade värden när du gör inställningar. Håll tangenten nedtryckt för att bläddra snabbare och öka eller minska värden i steg om

16 Förbereda för utskrift Förbereda för utskrift Snabbinstallation...18 Bekräfta anslutningsmetoden...19 Nätverksanslutning...19 Lokal anslutning...21 Använda SmartDeviceMonitor-porten...23 Installera DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...23 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (TCP/IP)...23 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (IPP)...25 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...26 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - IPP)...27 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows TCP/IP)...28 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows IPP)...29 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP)...30 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP)...31 Ändra portinställningarna för SmartDeviceMonitor for Client...33 Använd standard TCP/IP-porten...34 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...34 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...35 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...36 Använda LPR-porten...38 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...38 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...39 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...40 Använda som Windows nätverksskrivare...41 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...41 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me)...42 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...43 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...43 Använda som NetWare-skrivarserver/fjärrskrivare...45 När du använderpostscript 3-skrivardrivrutinen...46 Sidmatning...47 Bannersida...47 Skriva ut efter att ha återställt skrivaren...47 Installera skrivardrivrutinen med USB...48 Windows Me - USB...48 Windows USB...49 G _1.00 Copyright

17 Förbereda för utskrift Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB...50 Felsöka USB...51 Skriva ut med parallellanslutning...52 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...52 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me)...53 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...53 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...54 Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan...56 Göra inställningar för tillval för skrivaren...58 Villkor för dubbelriktad kommunikation...58 Om dubbelriktad kommunikation är inaktiverad...59 Minneskapacitet och pappersformat

18 Förbereda för utskrift Snabbinstallation Användare av Windows 95/98/Me/2000/XP eller Windows Server 2003/2003 R2 kan enkelt installera denna programvara med den CD-skiva som följer med. Snabbinstallation ställer in TCP/IP-porten och installerar DeskTopBinder och PCL- och/eller RPCS-drivrutinen. Du måste ha ett konto med behörighet att hantera skrivare för att installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional och Windows Server 2003/2003 R2. Logga in som administratör. Snabbinstallation är inte tillgänglig när du använder skrivaren med USB-anslutning. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [Snabbinstallation]. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan Licensavtal. 5. Läs igenom avtalet, klicka på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj den skrivarmodell du vill använda i dialogrutan [Välj skrivare]. Har du en nätverksanslutning med TCP/IP väljer du den skrivare vars IP-adress visas i [Anslut till]. Vid parallellanslutning väljer du den skrivare vars skrivarport visas i [Anslut till]. 7. Klicka på [Installera]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. 8. Klicka på [Slutför]. Det kan hända att ett meddelande om att starta om datorn visas. Starta om datorn för att slutföra installationen. 9. Klicka på [Avsluta] i den första dialogrutan i installationsprogrammet och ta sedan ut cd-skivan. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Om du vill avbryta installationen av den valda programvaran klickar du på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Välj en skrivare vars IP-adress visas i [Anslut till] för att installera SmartDeviceMonitor for Client när du använder TCP/IP. Hämta skrivardrivrutinen från leverantörens webbplats om du använder Windows NT 4.0. Snabbinstallatopm är inte tillgängligt om du inte har aktiverat dubbelriktad kommunikation mellan skrivaren och datorn via parallellanslutning. s.58 "Göra inställningar för tillval för skrivaren" s.48 "Installera skrivardrivrutinen med USB" 18

19 Förbereda för utskrift Bekräfta anslutningsmetoden Denna skrivare stödjer nätverksanslutning och lokal anslutning. Innan du installerar skrivardrivrutinen kontrollerar du hur skrivaren är ansluten. Följ den drivrutinsinstallation som passar anslutningsmetoden. Nätverksanslutning Denna skrivare kan användas som en Windows skrivarport eller nätverksskrivare. Att använda denna skrivare som Windows skrivarport Nätverksanslutningar kan etableras via Ethernet och IEEE b. Tillgängliga portar bestäms av kombinationen av versionen på Windows operativsystem och den anslutningsmetod som används. SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP Standard TCP/IP LPR SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP Standard TCP/IP LPR SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP LPR Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003/2003 R2 Windows NT 4.0 ZZZ500S Windows 95/98 Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port Windows Me Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port 19

20 Förbereda för utskrift Windows 2000 Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP-port LPR-port Windows XP Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP-port LPR-port Windows Server 2003/2003 R2 Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP-port LPR-port Windows NT 4.0 Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port LPR-port s.23 "Använda SmartDeviceMonitor-porten" s.34 "Använd standard TCP/IP-porten" s.38 "Använda LPR-porten" Använda en nätverksskrivare Denna skrivare kan användas som Windows nätverksskrivare, NetWare skrivarserver eller NetWare fjärrskrivare. I en IPv6-miljö kan Netware-servrar inte användas. 20

21 Förbereda för utskrift Windows 2000/XP Windows Server 2003/2003 R2 Windows NT 4.0 Print Server NetWare Print Server NetWare File Server Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003/2003 R2 Windows NT 4.0 ZZZ501S Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive typ av nätverksskrivare. s.41 "Använda som Windows nätverksskrivare" s.45 "Använda som NetWare-skrivarserver/fjärrskrivare" Lokal anslutning Lokala anslutningar kan etableras via parallella och USB-anslutningar. Versionen av Windows operativsystem avgör tillgängliga anslutningsmetoder. Windows 95: Parallell anslutning Windows 98: Parallell anslutning Windows Me: USB- och parallella anslutningar Windows 2000: USB- och parallella anslutningar Windows XP: USB- och parallella anslutningar Windows Server 2003/2003 R2: USB- och parallella anslutningar Windows NT 4.0: Parallell anslutning 21

22 Förbereda för utskrift Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive anslutningsmetod. s.48 "Installera skrivardrivrutinen med USB" s.52 "Skriva ut med parallellanslutning" 22

23 Förbereda för utskrift Använda SmartDeviceMonitor-porten Installera DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client För att installera SmartDeviceMonitor for Client i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003/2003 R2 och Windows NT 4.0, måste du ha ett konto med behörighet att hantera skrivare. Logga in som administratör. Installera SmartDeviceMonitor for Client innan du installerar skrivardrivrutinen när du använder SmartDeviceMonitor for Client-porten. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client]. 5. Dialogrutan för konfiguration av DeskTopBinder Lite visas. Klicka på [Nästa >]. 6. Licensavtalet för programvara visas i dialogrutan [Licensavtal]. Läs innehåller och klicka sedan på [Ja]. 7. Klicka på [Full installation] eller [Anpassad installation]. [Full installation] installerar alla nödvändiga program: DeskTopBinder Lite och SmartDeviceMonitor for Client. [Anpassad installation] installerar valda program. 8. Följ instruktionerna i displayen och klicka på [Nästa >] om du vill fortsätta till nästa steg. 9. När installationen är klar väljer du ett av alternativen för att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Om du vill avbryta installationen av den valda programvaran klickar du på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (TCP/IP) Om du vill installera den här skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003/2003 R2, måste du logga in med ett konto som har behörighet att hantera skrivare. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 23

24 Förbereda för utskrift 4. Klicka på [PCL-/RPCS-skrivardrivrutiner]. 5. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Läs igenom avtalet, klicka på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. 7. Klicka på [Nästa >]. 8. Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivarnamn']. 9. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. De detaljer som visas i [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. 10. Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. 11. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [OK]. 12. Klicka på [TCP/IP] och sedan på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. 13. Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Det är bara skrivare som svarar på en broadcast från datorn som visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas här klickar du på [Ange adress] och anger sedan skrivarens IP-adress eller värdnamn. 14. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. 15. Ange en användarkod, om så krävs. Upp till 8 numeriska tecken kan anges. Bokstäver och symboler kan inte användas. 16. Markera kryssrutan [Standardskrivare] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 17. Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. 18. När installationen är klar väljer du ett av alternativen för att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. I Windows 95/98/Me kan du inte lägga till en IPv4-adress som till viss del liknar den som redan använda. Om du t.ex. " " används, kan " xx" inte användas. PÅ liknande sätt kan " " inte användas om " " används. Detta ger en användare av SmartDeviceMonitor for Admin möjlighet att visa och kontrollera statistik över antalet ark som respektive användare har skrivit ut. Mer information finns i SmartDeviceMonitor for Admin-hjälpen. Ett meddelande visas om en senare version av skrivardrivrutinen är installerad. I så fall går det inte att installera skrivardrivrutinen med Autostart. Använd [Lägg till skrivare] om du vill installera skrivardrivrutinen ändå. s.56 "Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan" 24

25 Förbereda för utskrift Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (IPP) Om du vill installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003/2003 R2, måste du logga in med ett konto som har behörighet för hantering av skrivare. Logga in som medlem i gruppen för administratörer eller priviligerade användare. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PCL-/RPCS-skrivardrivrutiner]. 5. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Läs igenom avtalet, klicka på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. 7. Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivarnamn']. 8. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. De detaljer som visas i [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. 9. Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. 10. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [OK]. 11. Klicka på [IPP]. 12. I rutan [Skrivarens URL] skriver du "http://skrivarens adress/printer" som skrivarens adress. Om serverautentisering utfärdas skriver du https://skrivarens adress/printer för att aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation), (Internet Explorer 5.01, eller senare måste vara installerad). (exempel på IPv4-adress: ) https:// /printer Du kan ange adress/ipp som skrivarens adress. 13. Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte angivits här blir den adress som angivits i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 14. Klicka på [Detaljerade inställningar] om du vill göra inställningarna och sedan på [OK]. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 15. Klicka [OK]. 16. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. 25

26 Förbereda för utskrift 17. Ange en användarkod, om så krävs. Upp till 8 numeriska tecken kan anges. Inga bokstäver eller symboler kan användas. 18. Markera kryssrutan [Standardskrivare] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 19. Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. 20. När installationen är klar väljer du ett av alternativen för att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Detta ger en användare av SmartDeviceMonitor for Admin möjlighet att visa och kontrollera antalet ark som respektive användare har skrivit ut. Mer information finns i SmartDeviceMonitor for Admin-hjälpen. Om du vill avbryta installationen av den valda programvaran klickar du på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Ett meddelande visas om en senare version av skrivardrivrutinen är installerad. I så fall går det inte att installera skrivardrivrutinen med Autostart. Använd [Lägg till skrivare] om du vill installera skrivardrivrutinen ändå. s.56 "Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan" Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - TCP/IP) 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. 7. Markera namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa >]. 8. I rutan [Tillgängliga portar:] klickar du på [Skrivarport] och sedan på [Nästa >]. 9. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 10. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Slutför]. 11. Klicka på [Start]-menyn, peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. 12. Klicka på ikonen för den skrivare som du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 13. På fliken [Detaljer] klickar du på [Lägg till port...]. 26

27 Förbereda för utskrift 14. Klicka på [SmartDeviceMonitor] i listan [Annan] och klicka sedan på [OK]. 15. Klicka på [TCP/IP] och sedan på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. 16. Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Det är bara skrivare som svarar på broadcast-sändningar från datorn som visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas här klickar du på [Ange adress] och anger sedan skrivarens IPv4-adress eller värdnamn. Du kan inte lägga till en del av en IPv4-adress som liknar en som redan används. Ett exempel: om " " använda, kan du inte använda " xx". På samma sätt kan du inte använda " " om " " redan används. 17. Klicka [OK]. 18. Kontrollera att det valda portnamnet är markerat i rutan [Skriv ut till följande port] och klicka sedan på [OK]. 19. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - IPP) IPv6 kan inte användas i Windows 95/98/Me. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. 7. Markera namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa >]. 8. I rutan [Tillgängliga portar:] klickar du på [LPT1: Skrivarport] och sedan på [Nästa >]. 9. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 10. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Slutför]. 11. Klicka på [Start]-menyn, peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. 27

28 Förbereda för utskrift 12. Klicka på ikonen för den skrivare som du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 13. På fliken [Detaljer] klickar du på [Lägg till port...]. 14. Klicka på [SmartDeviceMonitor] i listan Annan och klicka sedan på [OK]. 15. Klicka på [IPP]. 16. I rutan [Skrivar-URL] anger du "http://(skrivarens adress)/printer" som skrivarens adress. Om serverautentisering utfärdas, skriv in https://(skrivarens adress)/printer för att aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation), (Internet Explorer 5.01, eller senare måste vara installerad). (exempel på IPv4-adress: ) https:// /printer Du kan ange "http://(skrivarens adress)/ipp" som skrivarens adress. 17. Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte angivits här blir den adress som angivits i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 18. Klicka på [Detaljinställningar] om du vill göra nödvändiga inställningar. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 19. Klicka [OK]. 20. Kontrollera att det valda portnamnet är markerat i rutan [Skriv ut till följande port] och klicka sedan på [OK]. 21. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows TCP/IP) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 28

29 Förbereda för utskrift 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [TCP/IP] och sedan på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. 10. Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Det är bara skrivare som svarar på broadcast-sändningar från datorn som visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas här klickar du på [Ange adress] och anger sedan skrivarens IPv4-adress eller värdnamn. 11. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 12. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 13. Ange om du vill dela skrivaren och klicka sedan på [Nästa >]. 14. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Nästa >]. 15. Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows IPP) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. IPv6 kan inte användas i Windows Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 29

30 Förbereda för utskrift 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [IPP]. 10. I rutan [Skrivar-URL] anger du "http://(skrivarens adress)/printer" som skrivarens adress. Om serverautentisering utfärdas, skriv in https://(skrivarens adress)/printer för att aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation), (Internet Explorer 5.01, eller senare måste vara installerad). (exempel på IPv4-adress: ) https:// /printer Du kan ange "http://(skrivarens adress)/ipp" som skrivarens adress. 11. Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte angivits här blir den adress som angivits i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 12. Klicka på [Detaljerade inställningar] om du vill göra inställningarna och sedan på [OK]. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 13. Klicka [OK]. 14. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 15. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 16. Ange om du vill dela skrivaren och klicka sedan på [Nästa >]. 17. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Nästa >]. 18. Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. 1. Avsluta alla program som är igång. 30

31 Förbereda för utskrift 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare ansluten till den här datorn] och klicka sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [TCP/IP] och sedan på [Sök]. En lista över skrivare som använder [TCP/IP] visas. 10. Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Det är bara skrivare som svarar på broadcast-sändningar från datorn som visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas här klickar du på [Ange adress] och anger sedan skrivarens IPv4-adress eller värdnamn. 11. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 12. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 13. Ange om du vill dela skrivaren och klicka sedan på [Nästa >]. 14. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Nästa >]. 15. Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. 1. Avsluta alla program som är igång. 31

32 Förbereda för utskrift 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare ansluten till den här datorn] och klicka sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [IPP]. 10. I rutan [Skrivar-URL] anger du "http://(skrivarens adress)/printer" som skrivarens adress. Om serverautentisering utfärdas, skriv in https://(skrivarens adress)/printer för att aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation), (Internet Explorer 5.01, eller senare måste vara installerad). (exempel på IPv4-adress: ) https:// /printer Du kan ange "http://(skrivarens adress)/ipp" som skrivarens adress. 11. Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte angivits här blir den adress som angivits i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 12. Klicka på [Detaljerade inställningar] om du vill göra inställningarna och sedan på [OK]. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 13. Klicka [OK]. 14. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 15. Ändra skrivarnamnet om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 16. Ange om du vill dela skrivaren och klicka sedan på [Nästa >]. 17. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Nästa >]. 18. Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. 32

33 Förbereda för utskrift Ändra portinställningarna för SmartDeviceMonitor for Client Följ nedanstånde tillvägagångssätt för att ändra inställningarna för SmartDeviceMonitor for Client, som t.ex. TCP/ IP timeout, omdirigerad/parallellutskrift och skrivargrupper. För Windows 95/98/Me: 1. Klicka på [Start]-menyn, peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Skrivare]. 2. I fönstret [Skrivare] klickar du på ikonen för den skrivare du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 3. Klicka på fliken [Detaljer] och sedan på [Portinställningar]. Dialogrutan [Portinställningar] visas. För Windows 2000 och Windows NT 4.0: 1. Klicka på [Start]-menyn, peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Skrivare]. 2. I fönstret [Skrivare] klickar du på ikonen för den skrivare du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 3. På fliken [Portar] klickar du på [Konfigurera port]. Dialogrutan [Portkonfiguration] öppnas. För Windows XP och Windows Server 2003/2003 R2: 1. Klicka på [Start]-menyn och sedan på [Skrivare och fax]. Fönstret [Skrivare och fax] visas. 2. Klicka på ikonen för den skrivare du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. Skrivaregenskaperna visas. 3. Klicka på fliken [Portar] och sedan på [Konfigurera port]. Dialogrutan [Portkonfiguration] öppnas. För TCP/IP kan timeoutinställningen konfigureras. Användare, proxy och timeoutinställningar kan konfigureras för IPP. Om inga inställningar på fliken [Support-/Parallell utskrift] är tillgängliga följer du proceduren nedan. 1. Klicka på [Avbryt] om du vill stänga dialogrutan [Portkonfiguration:]. 2. Starta SmartDeviceMonitor for Client och högerklicka sedan på ikonen SmartDeviceMonitor for Client i aktivitetsfältet. 3. Peka på [Egenskaper] och klicka sedan på [Utökade funktionsinställningar]. 4. Markera kryssrutan [Ställ in supportutskrift/parallell utskrift för respektive port]. 5. Klicka på [OK] för att stänga dialogrutan [Utökade funktionsinställningar]. 6. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 33

34 Förbereda för utskrift Använd standard TCP/IP-porten Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen Om du vill installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003/2003 R2, måste du logga in med ett konto som har behörighet för hantering av skrivare. Logga in som medlem i gruppen för administratörer eller priviligerade användare. I en IPv6-miljö kan du inte använda den standard-tcp/ip-porten. Använd SmartDeviceMonitor-porten. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PCL-/RPCS-skrivardrivrutiner]. 5. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Läs igenom avtalet, klicka på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. 7. Klicka på [Nästa >]. 8. Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivarnamn']. 9. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. De detaljer som visas i [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. 10. Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. 11. Klicka på [Standard-TCP/IP-port] och sedan på [OK]. Konfigurera TCP/IP-portinställningarna och läs sedan i Windows-hjälpen om inte [Standard-TCP/IP-port] visas. 12. Klicka på [Nästa >] i dialogrutan för [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. 13. Ange skrivarens namn eller IPv4-adress i rutan [Skrivarnamn eller IP-adress]. Textrutan [Portnamn] fylls automatiskt i med portnamnet. Ändra det här namnet om det behövs. När skärmbilden för enhetsval visas väljer du "RICOH NetworkPrinter Driver C Model". 14. Klicka på [Nästa >]. 15. Klicka på [Slutför] i guidens dialogruta. Installationens startdialogruta visas igen. 16. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. 17. Konfigurera standardskrivare om det behövs. 34

35 Förbereda för utskrift 18. Klicka på [Fortsätt]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. 19. När installationen är klar väljer du ett av alternativen för att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Om du vill avbryta installationen av den valda programvaran klickar du på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Ett meddelande visas om en senare version av skrivardrivrutinen är installerad. I så fall går det inte att installera skrivardrivrutinen med Autostart. Använd [Lägg till skrivare] om du vill installera skrivardrivrutinen ändå. s.56 "Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan" Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. I en IPv6-miljö kan du inte använda den standard-tcp/ip-porten. Använd SmartDeviceMonitor-porten. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [Standard-TCP/IP-port] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [Nästa >] i dialogrutan för [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. 10. Ange skrivarens namn eller IPv4-adress i rutan [Skrivarnamn eller IP-adress] och klicka sedan på [Nästa >]. När skärmbilden för enhetsval visas väljer du "RICOH NetworkPrinter Driver C Model". 11. Klicka på [Slutför] i guidens dialogruta. 12. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 13. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 35

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) Spara och skriva

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N f Intern skrivarserver för flera protokoll Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX1 Skriva ut från Windows 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055632 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Så här kopplar Du in din dator. Läs detta först

Så här kopplar Du in din dator. Läs detta först 1 Så här kopplar Du in din dator Läs detta först Vi rekommenderar att Du börjar med att läsa igenom denna sida så Du ser vilka moment som ingår och vilka förberedelser Du behöver göra. Följ dessa punkter

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal.

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 1 (12) (Zebra GX420d) för Landstinget i. 2 (12) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation och konfiguratin av skrivardrivrutin... 5 5.1 Nedladdning av

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för maskinvara

Bruksanvisning Handbok för maskinvara Bruksanvisning Handbok för maskinvara Läs detta först Platser för etiketterna VARNING och FÖRSIKTIGT...5 Handböcker till denna skrivare...7 Handbokens användning...8 Symboler...8 Namn på viktiga tillval...8

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer