Bruksanvisning Handbok för programvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Handbok för programvara"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...18 Bekräfta anslutningsmetoden...19 Nätverksanslutning...19 Lokal anslutning...21 Använda SmartDeviceMonitor-porten...23 Installera DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...23 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (TCP/IP)...23 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (IPP)...25 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...26 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - IPP)...27 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows TCP/IP)...28 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows IPP)...29 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP)...30 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP)...31 Ändra portinställningarna för SmartDeviceMonitor for Client...33 Använd standard TCP/IP-porten...34 SW S G G _1.00 Copyright

2 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...34 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...35 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...36 Använda LPR-porten...38 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...38 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...39 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...40 Använda som Windows nätverksskrivare...41 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...41 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me)...42 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...43 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...43 Använda som NetWare-skrivarserver/fjärrskrivare...45 När du använderpostscript 3-skrivardrivrutinen...46 Sidmatning...47 Bannersida...47 Skriva ut efter att ha återställt skrivaren...47 Installera skrivardrivrutinen med USB...48 Windows Me - USB...48 Windows USB...49 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB...50 Felsöka USB...51 Skriva ut med parallellanslutning...52 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...52 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me)...53 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...53 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...54 Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan...56 Göra inställningar för tillval för skrivaren...58 Villkor för dubbelriktad kommunikation...58 Om dubbelriktad kommunikation är inaktiverad...59 Minneskapacitet och pappersformat...60 Installera skrivardrivrutinen PCL - Åtkomst till skrivaregenskaper...63 Windows 95/98/Me - Åtkomst till skrivaregenskaper...63 Windows Åtkomst till skrivaregenskaper...64 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Åtkomst till skrivaregenskaper

3 Windows NT Åtkomst till skrivaregenskaper...66 RPCS - Åtkomst till skrivaregenskaper...68 Windows 95/98/Me - Åtkomst till skrivaregenskaper...68 Windows Åtkomst till skrivaregenskaper...69 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Åtkomst till skrivaregenskaper...70 Windows NT Åtkomst till skrivaregenskaper...72 PostScript 3 - Konfigurera för utskrift...74 Windows 95/98/Me - Åtkomst till skrivaregenskaper...74 Windows Åtkomst till skrivaregenskaper...75 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Åtkomst till skrivaregenskaper...76 Windows NT Åtkomst till skrivaregenskaper...77 Mac OS - Göra inställningar för utskrift...79 Övriga utskriftsalternativ Skriva ut en PDF-fil direkt...81 Utskriftsmetod...81 Använda kommandon...84 Kontroll för obehörig kopiering...85 Använda [Datasäkerhet för kopiering]...85 Använda [Masktyp:]...86 Viktig information...87 Provutskrift...88 Skriva ut den första uppsättningen...88 Skriva ut de återstående uppsättningarna...89 Ta bort provutskriftsfiler...90 Säker utskrift...92 Skicka en säker utskriftsfil...92 Skriva ut en säker utskriftsfil...93 Ta bort säkra utskriftsfiler...94 Utskriftskö...96 Håll kvar utskriftsjobb i skrivaren...96 Skriva ut en fil i en utskriftskö...97 Ta bort filer i en utskriftskö...98 Lagrad utskrift...99 Lagrade utskriftsjobb till skrivaren...99 Skriva ut en lagrad utskriftsfil Ta bort lagrade utskriftsfiler Sidmatning

4 Skriva ut från en vald kassett Avbryta ett utskriftsjobb Windows - Avbryta ett utskriftsjobb Mac OS - Avbryta ett utskriftsjobb Kontrollera felloggen Sortera Spoolutskrift Ställa in spoolutskrift Visa eller radera spooljobb med Web Image Monitor Omslag Mellanark Använda papperstyper med unika namn Från registrering av användarpapperstyper att använda Registrera namn för papperstyper Ställa in användarpapperstyper till kassetter Skriva ut med registrerade papperstyper Skrivarinställningar via kontrollpanelen Menyöversikt Menyn Pappersinmatn Ändra menyn Pappersinmatn Parametrar för menyn Pappersinmatn Menyn Lista/Testutsk Skriva ut en konfigurationssida Tolka konfigurationssidan Parametrar för menyn Lista/Testutsk Menyn Underhåll Ändra menyn Underhåll Parametrar för menyn Underhåll System-menyn Ändra System-menyn Parametrar för System-menyn Menyn Värdgränssnitt Ändra menyn Värdgränssnitt Parametrar för menyn Värdgränssnitt PCL-meny Ändra PCL-meny Parametrar för PCL-meny

5 PS-meny Ändra PS-meny Parametrar för PS-meny PDF-meny Ändra PDF-meny Parametrar för PDF-meny Menyn Språk Ändra menyn Språk Parametrar för menyn Språk Övervaka och konfigurera skrivaren Använda Web Image Monitor Visar startsidan Om meny och läge Åtkomst i Administratörsläge Visa hjälpen Web Image Monitor Använda SmartDeviceMonitor for Admin Installera SmartDeviceMonitor for Admin Ändra nätverkskortets konfiguration Låsning av menyerna på skrivarens kontrollpanel Ändra papperstyp Hantera användarinformation Ställa in lämpliga funktioner till nya användare Konfigurera energisparläge Ställa in ett lösenord Kontrollera skrivarstatus Ändra namn och kommentarer Visa och ta bort Spoolutskrifter Använda SmartDeviceMonitor for Client Övervaka skrivare Kontrollera skrivarstatus När du använder IPP med SmartDeviceMonitor for Client Meddelande om skrivarstatus via e-post Automatiskt meddelande via e-post Information via e-post på begäran E-postautentisering Sända e-post på begäran Fjärrstyrt underhåll med telnet

6 Använda telnet access autonet bonjour(rendezvous) devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp ipv lpr netware passwd pathmtu prnlog route set show slp smb snmp sntp spoolsw ssdp ssh status syslog upnp web wiconfig wins SNMP

7 Hämta skrivarinformation över nätverket Aktuell skrivarstatus Skrivarkonfiguration Förstå den visade informationen Information om utskriftsjobb Utskriftslogginformation Konfigurera nätverkskortet Meddelandelista Systemlogginformation Använda en skrivarserver Förbereda skrivarserver Utskriftsmeddelanden via SmartDeviceMonitor for Client Använda NetWare Konfigurera som en fjärrskrivare (NetWare 3.x) Installera som skrivarserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Använda Pure IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5-miljö Konfigurera som fjärrskrivare (NetWare 3.x) Konfigurera som fjärrskrivare (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Speciella funktioner i Windows Skriva ut filer direkt från Windows Installation Använda ett värdnamn instället för en IPv4-adress Utskriftskommandon Konfiguration med Mac OS Mac OS Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen och PPD-filen Installera PPD-filer Använda USB-gränssnitt Ställa in alternativ Installera Adobe Type Manager Installera skärmfonter Ändra till EtherTalk Mac OS X Installera PPD-filerna Installera PPD-filer Ställa in alternativ

8 Använda USB-gränssnitt Använda Bonjour (Rendezvous) Ändra till EtherTalk Konfiguration av skrivaren Använda PostScript Jobbtyp Användarkod Pappersformat Anpassa till papper Papperskälla (Pappersmatning) Upplösning Överskrivning av riktning Duplexutskrift Tonerbesparing Sortera Papperstyp Bildutjämning Rastrering Printer Utility for Mac Installera Printer Utility for Mac Starta Printer Utility for Mac Printer Utility for Mac-funktioner Bilaga Programvara och verktyg på CD-ROM Skrivardrivrutiner för den här skrivaren SmartDeviceMonitor for Admin DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client Skydda med kryptering SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) Användarinställningar för SSL (Secure Sockets Layer) Ställa in SSL-/TLS-krypteringsläge SNMPv3-kryptering Att tänka på vid användning i nätverk Anslutning av en uppringande router till ett nätverk Använda DHCP Konfigurera WINS-servern Använda den dynamiska DNS-funktionen

9 Installera Font Manager Använda Adobe PageMaker Version 6.0, 6.5 eller Vid användning av Windows Terminal Service/MetaFrame Operativmiljö Skrivardrivrutiner som kan användas Begränsningar Information om Copyright angående installerade program expat JPEG LIBRARY NetBSD Samba(Ver ) RSA BSAFE INDEX

10 Läs detta först Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 G _1.00 Copyright

11 Läs detta först Handböcker för skrivaren För särskilda funktioner, se relevanta delar av bruksanvisningen. Säkerhetsinformation Ger information om säker användning av maskinen. Läs denna information för att undvika personskador eller skador på maskinen. Handbok för snabbinstallation Innehåller tillvägagångssätt för att ta ut skrivaren ur kartongen, ansluta den till en dator och installera dess drivrutin. Handbok för maskinvara Innehåller information om papper och tillvägagångssätt t.ex. hur man installerar tillval, byter förbrukningsmaterial, svarar på felmeddelanden och hanterar pappersstopp. Handbok för programvara (denna handbok) Innehåller tillvägagångssätt för hur du använder skrivaren i ett nätverk, dess programvara och säkerhetsfunktioner. 11

12 Läs detta först Så här läser du handboken Symboler Följande uppsättning symboler används i den här handboken. Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador vid felaktig användning av maskinen utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att läsa instruktionerna som beskrivs i avsnittet Säkerhetsinformation. Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller medelsvåra skador eller skador på egendom som inte innefattar personskador om du använder maskinen på fel sätt utan att följa instruktionerna under symbolen. Se till att läsa instruktionerna som beskrivs i avsnittet Säkerhetsinformation. *Informationen ovan är kommentarer för din säkerhet. Om du inte följer instruktionen kan papper matas fel, original skadas eller data gå förlorade. Se till att läsa detta. Den här symbolen anger säkerhetsföreskrifter för användning eller åtgärder som måste vidtas efter onormal användning. Den här symbolen anger en referens. [ ] Knappar som visas på maskinens display. Knappar som visas på datorns bildskärm. [ ] Knappar inbyggda i maskinens kontrollpanel. Knappar på datorns tangentbord. 12

13 Läs detta först Beskrivning för den angivna modellen I den här handboken innehåller följande objekt beskrivningar om skrivarens angivna modeller: Här beskrivs den modell av skrivaren som använder V. Läs detta om du köpt denna modell. Här beskrivs den modell av skrivaren som använder 120 V. Läs detta om du köpt denna modell. Du kan identifiera skrivarens modell genom att titta på etiketten på insidan (se bilden). AUB067S 13

14 Läs detta först Använda tangenter I det här avsnittet beskrivs konfiguration med hjälp av displaypanelen på startskärmbilden. AUB035S 1. Display Visar aktuell status för skrivaren och felmeddelanden. 2. Strömindikator Lyser när strömmen är på. Är släckt när strömmen är avstängd eller när skrivaren är i energisparläge. 3. Felindikator Blinkar eller lyser om ett skrivarfel inträffar. Ett meddelande som anger felets orsak visas på displayen. 4. Data in-indikator Blinkar när skrivaren tar emot data från en dator. Lyser om det finns data som ska skrivas ut. 5. [Online]-tangenten Tryck på den här tangenten om du vill växla mellan online- och offline-läget. 6. [Avbr jobb]-tangenten När skrivaren är online trycker du på den här tangenten om du vill avbryta pågående utskriftsjobb. Se s.104 "Avbryta ett utskriftsjobb". 7. [Fortsätt]-tangenten Om skrivaren är offline kan du skriva ut alla kvarvarande data i skrivarens indatabuffert genom att trycka på den här tangenten. Detta fungerar inte om skrivaren är online. 8. [Meny]-tangenten Tryck på den här tangenten om du vill göra eller kontrollera de aktuella skrivarinställningarna. 9. [Escape]-tangenten Tryck på den här tangenten om du vill återgå till föregående fönster på displayen. 14

15 Läs detta först 10. [ Enter]-tangenten Tryck på den här tangenten om du vill utföra det menyalternativ som visas displayen. Tryck på den här tangenten om du vill rensa fel. 11. [ ] [ ]-tangenter Tryck på de här tangenterna för att öka eller minska visade värden när du gör inställningar. Håll tangenten nedtryckt för att bläddra snabbare och öka eller minska värden i steg om

16 Förbereda för utskrift Förbereda för utskrift Snabbinstallation...18 Bekräfta anslutningsmetoden...19 Nätverksanslutning...19 Lokal anslutning...21 Använda SmartDeviceMonitor-porten...23 Installera DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...23 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (TCP/IP)...23 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (IPP)...25 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...26 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - IPP)...27 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows TCP/IP)...28 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows IPP)...29 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP)...30 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP)...31 Ändra portinställningarna för SmartDeviceMonitor for Client...33 Använd standard TCP/IP-porten...34 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...34 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...35 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...36 Använda LPR-porten...38 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...38 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...39 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...40 Använda som Windows nätverksskrivare...41 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...41 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me)...42 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...43 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...43 Använda som NetWare-skrivarserver/fjärrskrivare...45 När du använderpostscript 3-skrivardrivrutinen...46 Sidmatning...47 Bannersida...47 Skriva ut efter att ha återställt skrivaren...47 Installera skrivardrivrutinen med USB...48 Windows Me - USB...48 Windows USB...49 G _1.00 Copyright

17 Förbereda för utskrift Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB...50 Felsöka USB...51 Skriva ut med parallellanslutning...52 Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen...52 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me)...53 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000)...53 Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...54 Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan...56 Göra inställningar för tillval för skrivaren...58 Villkor för dubbelriktad kommunikation...58 Om dubbelriktad kommunikation är inaktiverad...59 Minneskapacitet och pappersformat

18 Förbereda för utskrift Snabbinstallation Användare av Windows 95/98/Me/2000/XP eller Windows Server 2003/2003 R2 kan enkelt installera denna programvara med den CD-skiva som följer med. Snabbinstallation ställer in TCP/IP-porten och installerar DeskTopBinder och PCL- och/eller RPCS-drivrutinen. Du måste ha ett konto med behörighet att hantera skrivare för att installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional och Windows Server 2003/2003 R2. Logga in som administratör. Snabbinstallation är inte tillgänglig när du använder skrivaren med USB-anslutning. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [Snabbinstallation]. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan Licensavtal. 5. Läs igenom avtalet, klicka på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj den skrivarmodell du vill använda i dialogrutan [Välj skrivare]. Har du en nätverksanslutning med TCP/IP väljer du den skrivare vars IP-adress visas i [Anslut till]. Vid parallellanslutning väljer du den skrivare vars skrivarport visas i [Anslut till]. 7. Klicka på [Installera]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. 8. Klicka på [Slutför]. Det kan hända att ett meddelande om att starta om datorn visas. Starta om datorn för att slutföra installationen. 9. Klicka på [Avsluta] i den första dialogrutan i installationsprogrammet och ta sedan ut cd-skivan. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Om du vill avbryta installationen av den valda programvaran klickar du på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Välj en skrivare vars IP-adress visas i [Anslut till] för att installera SmartDeviceMonitor for Client när du använder TCP/IP. Hämta skrivardrivrutinen från leverantörens webbplats om du använder Windows NT 4.0. Snabbinstallatopm är inte tillgängligt om du inte har aktiverat dubbelriktad kommunikation mellan skrivaren och datorn via parallellanslutning. s.58 "Göra inställningar för tillval för skrivaren" s.48 "Installera skrivardrivrutinen med USB" 18

19 Förbereda för utskrift Bekräfta anslutningsmetoden Denna skrivare stödjer nätverksanslutning och lokal anslutning. Innan du installerar skrivardrivrutinen kontrollerar du hur skrivaren är ansluten. Följ den drivrutinsinstallation som passar anslutningsmetoden. Nätverksanslutning Denna skrivare kan användas som en Windows skrivarport eller nätverksskrivare. Att använda denna skrivare som Windows skrivarport Nätverksanslutningar kan etableras via Ethernet och IEEE b. Tillgängliga portar bestäms av kombinationen av versionen på Windows operativsystem och den anslutningsmetod som används. SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP Standard TCP/IP LPR SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP Standard TCP/IP LPR SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP LPR Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003/2003 R2 Windows NT 4.0 ZZZ500S Windows 95/98 Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port Windows Me Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port 19

20 Förbereda för utskrift Windows 2000 Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP-port LPR-port Windows XP Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP-port LPR-port Windows Server 2003/2003 R2 Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP-port LPR-port Windows NT 4.0 Ethernet/IEEE b Anslutningsmetod Tillgängliga portar SmartDeviceMonitor for Client-port LPR-port s.23 "Använda SmartDeviceMonitor-porten" s.34 "Använd standard TCP/IP-porten" s.38 "Använda LPR-porten" Använda en nätverksskrivare Denna skrivare kan användas som Windows nätverksskrivare, NetWare skrivarserver eller NetWare fjärrskrivare. I en IPv6-miljö kan Netware-servrar inte användas. 20

21 Förbereda för utskrift Windows 2000/XP Windows Server 2003/2003 R2 Windows NT 4.0 Print Server NetWare Print Server NetWare File Server Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003/2003 R2 Windows NT 4.0 ZZZ501S Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive typ av nätverksskrivare. s.41 "Använda som Windows nätverksskrivare" s.45 "Använda som NetWare-skrivarserver/fjärrskrivare" Lokal anslutning Lokala anslutningar kan etableras via parallella och USB-anslutningar. Versionen av Windows operativsystem avgör tillgängliga anslutningsmetoder. Windows 95: Parallell anslutning Windows 98: Parallell anslutning Windows Me: USB- och parallella anslutningar Windows 2000: USB- och parallella anslutningar Windows XP: USB- och parallella anslutningar Windows Server 2003/2003 R2: USB- och parallella anslutningar Windows NT 4.0: Parallell anslutning 21

22 Förbereda för utskrift Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive anslutningsmetod. s.48 "Installera skrivardrivrutinen med USB" s.52 "Skriva ut med parallellanslutning" 22

23 Förbereda för utskrift Använda SmartDeviceMonitor-porten Installera DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client För att installera SmartDeviceMonitor for Client i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003/2003 R2 och Windows NT 4.0, måste du ha ett konto med behörighet att hantera skrivare. Logga in som administratör. Installera SmartDeviceMonitor for Client innan du installerar skrivardrivrutinen när du använder SmartDeviceMonitor for Client-porten. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client]. 5. Dialogrutan för konfiguration av DeskTopBinder Lite visas. Klicka på [Nästa >]. 6. Licensavtalet för programvara visas i dialogrutan [Licensavtal]. Läs innehåller och klicka sedan på [Ja]. 7. Klicka på [Full installation] eller [Anpassad installation]. [Full installation] installerar alla nödvändiga program: DeskTopBinder Lite och SmartDeviceMonitor for Client. [Anpassad installation] installerar valda program. 8. Följ instruktionerna i displayen och klicka på [Nästa >] om du vill fortsätta till nästa steg. 9. När installationen är klar väljer du ett av alternativen för att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Om du vill avbryta installationen av den valda programvaran klickar du på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (TCP/IP) Om du vill installera den här skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003/2003 R2, måste du logga in med ett konto som har behörighet att hantera skrivare. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 23

24 Förbereda för utskrift 4. Klicka på [PCL-/RPCS-skrivardrivrutiner]. 5. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Läs igenom avtalet, klicka på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. 7. Klicka på [Nästa >]. 8. Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivarnamn']. 9. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. De detaljer som visas i [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. 10. Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. 11. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [OK]. 12. Klicka på [TCP/IP] och sedan på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. 13. Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Det är bara skrivare som svarar på en broadcast från datorn som visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas här klickar du på [Ange adress] och anger sedan skrivarens IP-adress eller värdnamn. 14. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. 15. Ange en användarkod, om så krävs. Upp till 8 numeriska tecken kan anges. Bokstäver och symboler kan inte användas. 16. Markera kryssrutan [Standardskrivare] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 17. Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. 18. När installationen är klar väljer du ett av alternativen för att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. I Windows 95/98/Me kan du inte lägga till en IPv4-adress som till viss del liknar den som redan använda. Om du t.ex. " " används, kan " xx" inte användas. PÅ liknande sätt kan " " inte användas om " " används. Detta ger en användare av SmartDeviceMonitor for Admin möjlighet att visa och kontrollera statistik över antalet ark som respektive användare har skrivit ut. Mer information finns i SmartDeviceMonitor for Admin-hjälpen. Ett meddelande visas om en senare version av skrivardrivrutinen är installerad. I så fall går det inte att installera skrivardrivrutinen med Autostart. Använd [Lägg till skrivare] om du vill installera skrivardrivrutinen ändå. s.56 "Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan" 24

25 Förbereda för utskrift Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen (IPP) Om du vill installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003/2003 R2, måste du logga in med ett konto som har behörighet för hantering av skrivare. Logga in som medlem i gruppen för administratörer eller priviligerade användare. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PCL-/RPCS-skrivardrivrutiner]. 5. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Läs igenom avtalet, klicka på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. 7. Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivarnamn']. 8. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. De detaljer som visas i [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. 9. Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. 10. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [OK]. 11. Klicka på [IPP]. 12. I rutan [Skrivarens URL] skriver du "http://skrivarens adress/printer" som skrivarens adress. Om serverautentisering utfärdas skriver du https://skrivarens adress/printer för att aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation), (Internet Explorer 5.01, eller senare måste vara installerad). (exempel på IPv4-adress: ) https:// /printer Du kan ange adress/ipp som skrivarens adress. 13. Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte angivits här blir den adress som angivits i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 14. Klicka på [Detaljerade inställningar] om du vill göra inställningarna och sedan på [OK]. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 15. Klicka [OK]. 16. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. 25

26 Förbereda för utskrift 17. Ange en användarkod, om så krävs. Upp till 8 numeriska tecken kan anges. Inga bokstäver eller symboler kan användas. 18. Markera kryssrutan [Standardskrivare] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 19. Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. 20. När installationen är klar väljer du ett av alternativen för att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Detta ger en användare av SmartDeviceMonitor for Admin möjlighet att visa och kontrollera antalet ark som respektive användare har skrivit ut. Mer information finns i SmartDeviceMonitor for Admin-hjälpen. Om du vill avbryta installationen av den valda programvaran klickar du på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Ett meddelande visas om en senare version av skrivardrivrutinen är installerad. I så fall går det inte att installera skrivardrivrutinen med Autostart. Använd [Lägg till skrivare] om du vill installera skrivardrivrutinen ändå. s.56 "Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan" Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - TCP/IP) 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. 7. Markera namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa >]. 8. I rutan [Tillgängliga portar:] klickar du på [Skrivarport] och sedan på [Nästa >]. 9. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 10. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Slutför]. 11. Klicka på [Start]-menyn, peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. 12. Klicka på ikonen för den skrivare som du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 13. På fliken [Detaljer] klickar du på [Lägg till port...]. 26

27 Förbereda för utskrift 14. Klicka på [SmartDeviceMonitor] i listan [Annan] och klicka sedan på [OK]. 15. Klicka på [TCP/IP] och sedan på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. 16. Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Det är bara skrivare som svarar på broadcast-sändningar från datorn som visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas här klickar du på [Ange adress] och anger sedan skrivarens IPv4-adress eller värdnamn. Du kan inte lägga till en del av en IPv4-adress som liknar en som redan används. Ett exempel: om " " använda, kan du inte använda " xx". På samma sätt kan du inte använda " " om " " redan används. 17. Klicka [OK]. 18. Kontrollera att det valda portnamnet är markerat i rutan [Skriv ut till följande port] och klicka sedan på [OK]. 19. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 95/98/Me - IPP) IPv6 kan inte användas i Windows 95/98/Me. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. 7. Markera namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa >]. 8. I rutan [Tillgängliga portar:] klickar du på [LPT1: Skrivarport] och sedan på [Nästa >]. 9. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 10. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Slutför]. 11. Klicka på [Start]-menyn, peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. 27

28 Förbereda för utskrift 12. Klicka på ikonen för den skrivare som du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 13. På fliken [Detaljer] klickar du på [Lägg till port...]. 14. Klicka på [SmartDeviceMonitor] i listan Annan och klicka sedan på [OK]. 15. Klicka på [IPP]. 16. I rutan [Skrivar-URL] anger du "http://(skrivarens adress)/printer" som skrivarens adress. Om serverautentisering utfärdas, skriv in https://(skrivarens adress)/printer för att aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation), (Internet Explorer 5.01, eller senare måste vara installerad). (exempel på IPv4-adress: ) https:// /printer Du kan ange "http://(skrivarens adress)/ipp" som skrivarens adress. 17. Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte angivits här blir den adress som angivits i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 18. Klicka på [Detaljinställningar] om du vill göra nödvändiga inställningar. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 19. Klicka [OK]. 20. Kontrollera att det valda portnamnet är markerat i rutan [Skriv ut till följande port] och klicka sedan på [OK]. 21. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows TCP/IP) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 28

29 Förbereda för utskrift 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [TCP/IP] och sedan på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. 10. Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Det är bara skrivare som svarar på broadcast-sändningar från datorn som visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas här klickar du på [Ange adress] och anger sedan skrivarens IPv4-adress eller värdnamn. 11. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 12. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 13. Ange om du vill dela skrivaren och klicka sedan på [Nästa >]. 14. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Nästa >]. 15. Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows IPP) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. IPv6 kan inte användas i Windows Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 29

30 Förbereda för utskrift 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [IPP]. 10. I rutan [Skrivar-URL] anger du "http://(skrivarens adress)/printer" som skrivarens adress. Om serverautentisering utfärdas, skriv in https://(skrivarens adress)/printer för att aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation), (Internet Explorer 5.01, eller senare måste vara installerad). (exempel på IPv4-adress: ) https:// /printer Du kan ange "http://(skrivarens adress)/ipp" som skrivarens adress. 11. Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte angivits här blir den adress som angivits i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 12. Klicka på [Detaljerade inställningar] om du vill göra inställningarna och sedan på [OK]. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 13. Klicka [OK]. 14. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 15. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 16. Ange om du vill dela skrivaren och klicka sedan på [Nästa >]. 17. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Nästa >]. 18. Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. 1. Avsluta alla program som är igång. 30

31 Förbereda för utskrift 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare ansluten till den här datorn] och klicka sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [TCP/IP] och sedan på [Sök]. En lista över skrivare som använder [TCP/IP] visas. 10. Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Det är bara skrivare som svarar på broadcast-sändningar från datorn som visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas här klickar du på [Ange adress] och anger sedan skrivarens IPv4-adress eller värdnamn. 11. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 12. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 13. Ange om du vill dela skrivaren och klicka sedan på [Nästa >]. 14. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Nästa >]. 15. Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. 1. Avsluta alla program som är igång. 31

32 Förbereda för utskrift 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare ansluten till den här datorn] och klicka sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [IPP]. 10. I rutan [Skrivar-URL] anger du "http://(skrivarens adress)/printer" som skrivarens adress. Om serverautentisering utfärdas, skriv in https://(skrivarens adress)/printer för att aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation), (Internet Explorer 5.01, eller senare måste vara installerad). (exempel på IPv4-adress: ) https:// /printer Du kan ange "http://(skrivarens adress)/ipp" som skrivarens adress. 11. Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte angivits här blir den adress som angivits i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 12. Klicka på [Detaljerade inställningar] om du vill göra inställningarna och sedan på [OK]. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 13. Klicka [OK]. 14. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 15. Ändra skrivarnamnet om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 16. Ange om du vill dela skrivaren och klicka sedan på [Nästa >]. 17. Ange om du vill skriva ut en testsida och klicka sedan på [Nästa >]. 18. Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Skrivardrivrutinen på det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan ange en användarkod när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkoder finns i skrivardrivrutinens hjälp. 32

33 Förbereda för utskrift Ändra portinställningarna för SmartDeviceMonitor for Client Följ nedanstånde tillvägagångssätt för att ändra inställningarna för SmartDeviceMonitor for Client, som t.ex. TCP/ IP timeout, omdirigerad/parallellutskrift och skrivargrupper. För Windows 95/98/Me: 1. Klicka på [Start]-menyn, peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Skrivare]. 2. I fönstret [Skrivare] klickar du på ikonen för den skrivare du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 3. Klicka på fliken [Detaljer] och sedan på [Portinställningar]. Dialogrutan [Portinställningar] visas. För Windows 2000 och Windows NT 4.0: 1. Klicka på [Start]-menyn, peka på [Inställningar] och klicka sedan på [Skrivare]. 2. I fönstret [Skrivare] klickar du på ikonen för den skrivare du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 3. På fliken [Portar] klickar du på [Konfigurera port]. Dialogrutan [Portkonfiguration] öppnas. För Windows XP och Windows Server 2003/2003 R2: 1. Klicka på [Start]-menyn och sedan på [Skrivare och fax]. Fönstret [Skrivare och fax] visas. 2. Klicka på ikonen för den skrivare du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. Skrivaregenskaperna visas. 3. Klicka på fliken [Portar] och sedan på [Konfigurera port]. Dialogrutan [Portkonfiguration] öppnas. För TCP/IP kan timeoutinställningen konfigureras. Användare, proxy och timeoutinställningar kan konfigureras för IPP. Om inga inställningar på fliken [Support-/Parallell utskrift] är tillgängliga följer du proceduren nedan. 1. Klicka på [Avbryt] om du vill stänga dialogrutan [Portkonfiguration:]. 2. Starta SmartDeviceMonitor for Client och högerklicka sedan på ikonen SmartDeviceMonitor for Client i aktivitetsfältet. 3. Peka på [Egenskaper] och klicka sedan på [Utökade funktionsinställningar]. 4. Markera kryssrutan [Ställ in supportutskrift/parallell utskrift för respektive port]. 5. Klicka på [OK] för att stänga dialogrutan [Utökade funktionsinställningar]. 6. Mer information om inställningarna finns i SmartDeviceMonitor for Client-hjälpen. 33

34 Förbereda för utskrift Använd standard TCP/IP-porten Installera PCL- eller RPCS-skrivardrivrutinen Om du vill installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003/2003 R2, måste du logga in med ett konto som har behörighet för hantering av skrivare. Logga in som medlem i gruppen för administratörer eller priviligerade användare. I en IPv6-miljö kan du inte använda den standard-tcp/ip-porten. Använd SmartDeviceMonitor-porten. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PCL-/RPCS-skrivardrivrutiner]. 5. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Läs igenom avtalet, klicka på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. 7. Klicka på [Nästa >]. 8. Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivarnamn']. 9. Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. De detaljer som visas i [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. 10. Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. 11. Klicka på [Standard-TCP/IP-port] och sedan på [OK]. Konfigurera TCP/IP-portinställningarna och läs sedan i Windows-hjälpen om inte [Standard-TCP/IP-port] visas. 12. Klicka på [Nästa >] i dialogrutan för [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. 13. Ange skrivarens namn eller IPv4-adress i rutan [Skrivarnamn eller IP-adress]. Textrutan [Portnamn] fylls automatiskt i med portnamnet. Ändra det här namnet om det behövs. När skärmbilden för enhetsval visas väljer du "RICOH NetworkPrinter Driver C Model". 14. Klicka på [Nästa >]. 15. Klicka på [Slutför] i guidens dialogruta. Installationens startdialogruta visas igen. 16. Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. 17. Konfigurera standardskrivare om det behövs. 34

35 Förbereda för utskrift 18. Klicka på [Fortsätt]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. 19. När installationen är klar väljer du ett av alternativen för att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Autostart kanske inte fungerar med vissa operativsystemsinställningar. Om detta inträffar startar du "Setup.exe" i cd-skivans rotkatalog. Om du vill avbryta installationen av den valda programvaran klickar du på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Ett meddelande visas om en senare version av skrivardrivrutinen är installerad. I så fall går det inte att installera skrivardrivrutinen med Autostart. Använd [Lägg till skrivare] om du vill installera skrivardrivrutinen ändå. s.56 "Problem med att installera skrivardrivrutinen från CD-ROM-skivan" Installera PostScript 3-skrivardrivrutinen (Windows 2000) Installaton av skrivardrivrutiner kräver administratörsbehörigheter. Logga in med ett konto som har administratörsbehörighet. I en IPv6-miljö kan du inte använda den standard-tcp/ip-porten. Använd SmartDeviceMonitor-porten. 1. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Gränssnittsspråket är som standard engelska. 4. Klicka på [PostScript 3-skrivardrivrutin]. Guiden Lägg till skrivare startar. 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Lokal skrivare] och sedan på [Nästa >]. Om kryssrutan [Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt] är markerad avmarkerar du den. 7. Klicka på [Skapa en ny port:]. 8. Klicka på [Standard-TCP/IP-port] och sedan på [Nästa >]. 9. Klicka på [Nästa >] i dialogrutan för [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. 10. Ange skrivarens namn eller IPv4-adress i rutan [Skrivarnamn eller IP-adress] och klicka sedan på [Nästa >]. När skärmbilden för enhetsval visas väljer du "RICOH NetworkPrinter Driver C Model". 11. Klicka på [Slutför] i guidens dialogruta. 12. Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är markerat och klicka sedan på [Nästa >]. 13. Ändra skrivarens namn om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standard. 35

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering...

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering... Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Din manual LEXMARK C524 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271011

Din manual LEXMARK C524 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK C524. Du hittar svar på alla dina frågor i LEXMARK C524 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

AXIS 1650 Användarhandbok

AXIS 1650 Användarhandbok AXIS 1650 Användarhandbok Den nätverksanslutna utskrifts- och skanningsservern för skrivare och flerfunktionsprodukter från Canon Innehåller stöd för Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval.

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval. Hjälpguide Sidan 1 av 1 Hjälpguide Snabbreferenssidorna Övriga tillgängliga snabbreferenssidor är: Guide för färgkvalitet Guide för utskrift Guide för anslutning Guide för utskriftsmedia Guide för att

Läs mer

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare Färglaserskrivare Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig mekaniskt, via fotokopiering, inspelning

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

Innehåll-1. 1 Introduktion. 2 Översikt. 3 Installera skrivardrivrutinen

Innehåll-1. 1 Introduktion. 2 Översikt. 3 Installera skrivardrivrutinen Utskrift C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 Varumärken och copyright... 1-3 Licensinformation... 1-4 OpenSSL Statement... 1-5 Copyright... 1-7 1.2 Licensavtal för programvara... 1-8 1.3

Läs mer

Färglaserskrivare Användarhandbok

Färglaserskrivare Användarhandbok Färglaserskrivare Användarhandbok Maskintyp(er): 5062, 4916 Modell(er): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Innehåll Säkerhetsinformation...11 Lära

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

97OOPC/98OOPCN. Bruksanvisning. Om du får problem med produkten kan du besöka vår webbsida: http://solutions.brother.com/

97OOPC/98OOPCN. Bruksanvisning. Om du får problem med produkten kan du besöka vår webbsida: http://solutions.brother.com/ 97OOPC/98OOPCN Bruksanvisning STATUS STATUS Om du får problem med produkten kan du besöka vår webbsida: http://solutions.brother.com/ Inledning Tack för att du har köpt PT-9700PC/PT-9800PCN. PT-9700PC/PT-9800PCN

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

SSL-guide. (Secure Socket Layer)

SSL-guide. (Secure Socket Layer) SSL-guide (Secure Socket Layer) För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin: uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. Den senaste handboken

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer