Bruksanvisning Handbok för programvara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Handbok för programvara"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14 Använda porten för SmartDeviceMonitor for Client...15 Installera SmartDeviceMonitor for Client...15 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin (TCP/IP)...16 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin (IPP)...18 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...20 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me - IPP)...22 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows TCP/IP)...24 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows IPP)...25 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server TCP/IP)...27 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server IPP)...28 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows NT TCP/IP)...30 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows IPP)...31 Ändra portinställningar för SmartDeviceMonitor for Client...32 Använda TCP/IP-standardport...34 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin...34 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000)...36 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) G _1.00 SW S G Copyright

2 Använda LPR-porten...39 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin...39 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000)...41 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows NT 4.0)...43 Använda som Windows nätverksskrivare...45 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin...45 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me)...47 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000)...48 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows NT 4.0)...50 Använda NetWare skrivarserver/fjärrskrivare...51 Vid användning av PostScript 3 skrivardrivrutin...53 Sidmatning...53 Bannersida...54 Utskrift efter återställning av skrivaren...54 Installera skrivardrivrutiner med USB...55 Windows 98 SE/Me: - USB...55 Windows USB...57 Windows XP, Windows Server USB...58 Felsökning USB...60 Skriva ut med parallellanslutning...61 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin...61 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me)...62 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000)...63 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 4.0)...65 Installera skrivardrivrutinen med IEEE 1394 (SCSI-utskrift)...66 Windows Windows XP, Windows Server Skriva ut med Bluetooth-anslutning...70 Profiler som stöds...70 Skriva ut med Bluetooth-anslutning...70 Om ett meddelande visas under installation...73 Göra tillvalsinställningar för skrivaren...74 Förutsättningar för dubbelriktad kommunikation...74 Om dubbelriktad kommunikation är frånkopplad...76 Installera skrivardrivrutinen PCL - Tillgång till skrivaregenskaper...77 Windows 95/98/Me - Tillgång till skrivaregenskaper...77 Windows Tillgång till skrivaregenskaper...78 Windows XP, Windows Server Skrivaregenskaperna...80 Windows NT Tillgång till skrivaregenskaper

3 RPCS - Tillgång till skrivaregenskaper...84 Windows 95/98/Me - Tillgång till skrivaregenskaper...84 Windows Tillgång till skrivaregenskaper...86 Windows XP, Windows Server Skrivaregenskaperna...88 Windows NT Tillgång till skrivaregenskaper...90 PostScript 3 - Installation för utskrift...92 Windows 95/98/Me - Tillgång till skrivaregenskaper...92 Windows Tillgång till skrivaregenskaper...94 Windows XP, Windows Server Skrivaregenskaperna...96 Windows NT Tillgång till skrivaregenskaper...98 Mac OS - Ställa in för utskrift Övrig utskriftshantering Skriva ut en PDF-fil direkt Använda DeskTopBinder Lite Installera DeskTopBinder Lite PDF direktutskrift Utskrift av lösenordsskyddade PDF-dokument Att använda kommandon Provutskrift Utskrift av den första uppsättningen Utskrift av återstående uppsättningar Radering av en Provutskrift-fil Kontroll av felloggen Säker utskrift Att skicka utskriftsjobb till skrivaren Inmatning av ett lösenord Radering av en Säker utskrift-fil Kontroll av felloggen Sidmatning Avbryta ett utskriftsjobb Windows - Avbryta ett utskriftsjobb Mac OS - Avbryta ett utskriftsjobb Försiktighet vid utskrift Sortera Spoolutskrift Omslag Minneskapacitet och pappersformat Skrivarinställningar via kontrollpanelen Menyöversikt Menyn Pappersinmatn Ändring av menyn för pappersinmatning Parametrar i pappersinmatningsmenyn

4 Menyn Lista/Testutskr Utskrift av en konfigureringssida Hur du tolkar konfigureringssidan Menyparametrar för Lista/Testutskr Menyn Underhåll Ändring av underhållsmenyn Underhållsmenyns parametrar Menyn System Ändring av systemmenyn Systemmenyns parametrar Menyn Värdgränssnitt Ändra menyn Värdgränssnitt Värdgränssnittmenyns parametrar PCL-meny Ändring av PCL-menyn PCL-menyns parametrar PS-meny Ändring av PS-menyn PS-menyns parametrar PDF-meny Ändring av PDF-menyn PDF-menyns parametrar Språk-meny Ändring av språkmenyn Språkmenyns parametrar Övervaka och konfigurera skrivaren Använda Web Image Monitor Visa översta sidan Om Meny och Läge Tillgång i administratörsläge Visa hjälpen för Web Image Monitor Använda SmartDeviceMonitor for Admin Installera SmartDeviceMonitor for Admin Ändra nätverkskortets konfiguration Låsning av menyerna på skrivarens kontrollpanel Ändra papperstypen Hantera användarinformation Konfigurera energisparläge Ställa in ett lösenord Kontrollera skrivarens status Ändring av namn och kommentarer Använda SmartDeviceMonitor for Client Övervaka skrivare Kontrollera skrivarens status Använda IPP med SmartDeviceMonitor for Client

5 Meddelande om skrivarstatus via e-post Auto info via e-post Info via e-post på begäran Fjärrstyrt underhåll via telnet Använda telnet access appletalk autonet btconfig devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp netware passwd prnlog rendezvous route set show slp smb snmp sntp spoolsw sprint status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Erhålla skrivarinformation över nätverket Aktuell skrivarstatus Konfiguration Förstå den information som visas Information om utskriftsjobb Information om utskriftslogg Konfigurera nätverkskortet Meddelandelista Systemlogginformation

6 Använda en skrivarserver Förbereda skrivarservern Meddelande om utskrifter via SmartDeviceMonitor for Client Använda NetWare Installera som en skrivarserver (NetWare 3.x) Installera som en skrivarserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Använda Pure IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5 miljö Installera som en fjärrskrivare (NetWare 3.x) Installera som en fjärrskrivare (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Speciella hanteringar i Windows Skriva ut filer direkt från Windows Installation Använda ett värdnamn istället för en IP-adress Skriva ut kommandon Konfiguration med Mac OS Mac OS Installera PostScript 3 skrivardrivrutin och PPD-filen Installera PPD-filer Skapa en skrivarikon på skrivbordet Ställa in alternativ Installera ColorSync-profiler Installera Adobe Type Manager Installera skärmfonter Ändra till EtherTalk Mac OS X Installera PPD-filer Ställa in PPD-filen Ställa in alternativ Använda USB-gränssnitt Använda Rendezvous Ändra till EtherTalk Konfiguration av skrivaren Använda PostScript Jobbtyp Duplexutskrift (dubbelsidig utskrift) Färgläge Gråskala Färgprofil Färginställning CMYK simulationsprofil Rastrering Återgivning av grått Färgmatchning

7 Printer Utility for Mac Installera Printer Utility for Mac Starta Printer Utility for Mac Funktioner för Printer Utility for Mac Bilaga Programvara och hjälpmedel som finns på CD-skivan Drivrutiner för denna skrivare SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Client Försiktighetsåtgärder som skall vidtagas vid användning i nätverk Anslutning av en fjärranslutningsrouter till ett nätverk Använda DHCP Konfigurering av WINS-servern Användning av den dynamiska DNS-funktionen Konfigurering av SSL-kryptering SSL (Secure Sockets Layer) -kryptering Användarinställningar för SSL (Secure Sockets Layer) Installation av certifikatet med hjälp av SmartDeviceMonitor for Client Installera Font Manager Användning av Adobe PageMaker version 6.0, 6.5 eller När du använder Windows terminaltjänst/metaframe Operativmiljö Skrivardrivrutiner som kan användas Begränsningar Att tänka på när du använder Bluetooth-gränssnittsenheten Information rörande installerade tillämpningar expat JPEG-BIBLIOTEK NetBSD Samba (Ver ) RSA BSAFE

8 Läs detta först Handböcker för skrivaren För särskilda funktioner, se relevanta delar av bruksanvisningen. Handbok för installation (HTML) Information om hur skrivaren installeras samt alternativen. Handbok för underhåll (HTML) Information om papper, byta förbrukningsmaterial samt hantera pappersstopp och felmeddelanden. Handbok för programvara (HTML) (denna handbok) Ger en grundläggande information om hur skrivardrivrutinen och programvaran installeras, hur skrivaren används i ett nätverk, dess konfiguration samt inställningar. Ger även information om hur konfiguration och bevakning av skrivarstatus kan göras med hjälp av programvara och en webbläsare. Vissa funktioner kan inte göras beroende på din skrivare. G _1.00 Copyright

9 Förbereda för utskrift Snabbinstallation Användare av 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0 kan enkelt installera denna programvara med den CD-skiva som medföljer. Om du använder Snabbinstallation, installeras skrivardrivrutinen PCL och/eller RPCS, SmartDeviceMonitor for Client i nätverksmiljö och TCP/IP-porten ställs in. Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera skrivardrivrutin i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Logga in som administratör. Funktionen Snabbinstallation är inte tillgänglig om skrivaren har en USB-anslutning. Om du ansluter med USB, se s.55 Installera skrivardrivrutiner med USB. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [Snabbinstallation]. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. E Klicka på [Jag accepterar avtalet] och klicka sedan på [Nästa]. F Välj den skrivare du vill använda i dialogrutan [Välj skrivare]. Har du en nätverksanslutning med TCP/IP väljer du den skrivare vars IPadress visas i [Anslut till]. Vid parallellanslutning väljer du den skrivare vars skrivarport visas i [Anslut till]. G Klicka på [Installera]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. H Klicka på [Slutför]. Det kan hända att ett meddelande om att starta om datorn visas. Starta om datorn för att avsluta installationen. G _1.00 Copyright

10 Förbereda för utskrift I Klicka på [Avsluta] i installationsprogrammets första dialogruta och ta sedan ut CD-skivan. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Om det inträffar starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog. Välj en skrivare vars IP-adress visas i [Anslut till] om du vill installera Smart- DeviceMonitor for Client när du använder TCP/IP. Snabbinstallation Snabbinstallation är inte tillgänglig om dubbelriktad kommunikation mellan skrivaren och datorn är aktiverad via parallellanslutning. Se s.76 Om dubbelriktad kommunikation är frånkopplad för mer information om dubbelriktad kommunikation mellan skrivare och dator. 10

11 Förbereda för utskrift Bekräfta anslutningsmetoden Denna skrivare stödjer nätverksanslutning och lokal anslutning. Kontrollera hur skrivaren är ansluten innan du installerar skrivardrivrutinen. Följ den drivrtutinsinstallation som passar anslutningsmetoden. Nätverksanslutning Denna skrivare kan användas som en Windows skrivarport eller nätverksskrivare. Att använda denna skrivare som Windows skrivarport Nätverksanslutningar kan etableras via Ethernet, IEEE b och IEEE 1394 (IP over 1394). Tillgängliga portar bestäms av kombinationen av versionen på Windows operativsystem och den anslutningsmetod som används. Windows 95/98 Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP över 1394) Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client Ingen Windows Me Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP över 1394) Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client Porten för SmartDeviceMonitor for Client 11

12 Förbereda för utskrift Windows 2000 Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP över 1394) Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client Standard-TCP/IP LPR-port Ingen Windows XP Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP över 1394) Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client Standard-TCP/IP LPR-port Porten för SmartDeviceMonitor for Client Standard-TCP/IP Windows Server 2003 Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP över 1394) Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client Standard-TCP/IP LPR-port Porten för SmartDeviceMonitor for Client Standard-TCP/IP Windows NT 4.0 Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP över 1394) Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client LPR-port Ingen Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive porttyp. Mer information om SmartDeviceMonitor for Client finns på s.15 Använda porten för SmartDeviceMonitor for Client. För TCP/IP-standardport, se s.34 Använda TCP/IP-standardport. För LPR-port, se s.39 Använda LPR-porten. 12

13 Förbereda för utskrift Använda en nätverksskrivare Denna skrivare kan användas som Windows nätverksskrivare, NetWare skrivarserver eller NetWare fjärrskrivare. Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive typ av nätverksskrivare. För Windows nätverksskrivare, se s.45 Använda som Windows nätverksskrivare. För NetWare skrivarserver och fjärrskrivare, se s.51 Använda NetWare skrivarserver/fjärrskrivare. 13

14 Förbereda för utskrift Lokal anslutning Lokala anslutningar kan etableras via parallell-, USB-, IEEE 1394 (SCSI-utskrift)- och Bluetooth-anslutning. Versionen av Windows operativsystem avgör tillgängliga anslutningsmetoder. Windows 95: Parallellanslutning Windows 98: Parallellanslutning Windows 98 SE/Me: USB-, Parallell- och Bluetooth-anslutningar Windows 2000: USB-, Parallell-, IEEE 1394 (SCSI-utskrift)- och Bluetooth-anslutningar Windows XP: USB-, Parallell-, IEEE 1394 (SCSI-utskrift)- och Bluetooth-anslutningar Windows Server 2003: USB-, Parallell-, IEEE 1394 (SCSI-utskrift)- och Bluetooth-anslutningar Windows NT 4.0: Parallellanslutning Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive anslutningsmetod. För USB-anslutning, se s.55 Installera skrivardrivrutiner med USB. För parallellanslutning, se s.61 Skriva ut med parallellanslutning. För IEEE 1394 (SCSI-utskrift)-anslutning, se s.66 Installera skrivardrivrutinen med IEEE 1394 (SCSI-utskrift). För Bluetooth-anslutning, se s.70 Skriva ut med Bluetooth-anslutning. 14

15 Förbereda för utskrift Använda porten för SmartDeviceMonitor for Client Installera SmartDeviceMonitor for Client Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare om du vill installera SmartDeviceMonitor for Client i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Logga in som administratör. Installera SmartDeviceMonitor for Client innan du installerar skrivardrivrutinen när du använder porten för SmartDeviceMonitor for Client. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [SmartDeviceMonitor för Client/Admin]. E Installationsprogrammet för SmartDeviceMonitor for Client startar. F Klicka på [SmartDeviceMonitor for Client], och klicka sedan på [Nästa >]. Installationsprogrammet för SmartDeviceMonitor for Client startar. G Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Acceptera avtalet genom att klicka på [Ja] när du har läst igenom det. H Installera SmartDeviceMonitor for Client genom att följa instruktionerna på skärmen. I Klicka på [OK]. Starta om datorn om du uppmanas att göra det när SmartDeviceMonitor for Client har installerats. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. SmartDeviceMonitor for Client har stöd för följande språk: tjeckiska, danska, tyska, engelska, spanska, franska, italienska, ungerska, holländska, norska, polska, portugisiska, finska, svenska, kinesiska (förenklad) samt kinesiska (traditionell). 15

16 Förbereda för utskrift Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin (TCP/IP) Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera denna skrivardrivrutin i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Logga in som administratör eller privilegierad användare. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. E Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet] och klicka sedan på [Nästa]. F Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Skrivarprogram]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. G Välj den skrivare du vill använda. Skrivarens namn kan ändras i rutan [Ändra inställningar för Skrivarnamn ]. H Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Detaljerna som visas i [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivare och port. I Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. J Klicka på [SmartDeviceMonitor] och klicka sedan på [Ny port...]. K Klicka på [TCP/IP] och på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. 16

17 Förbereda för utskrift L Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast skrivare som svarar på en utsändning från datorn visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas ska du klicka på [Ange adress] och ange skrivarens IP-adress eller värdnamn. I Windows 95/98/Me kan du inte lägga till en IP-adress som delvis liknar den som redan används. Exempelvis om används kan xx inte användas. På liknande sätt kan inte användas om redan används. M Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. N Ange en Användarkod om det behövs. Det gör att en användare SmartDeviceMonitor for Admin kan visa och kontrollera statistik om antalet ark som respektive användare har skrivit ut. Mer information finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Admin. Upp till 8 siffror kan anges. Inga bokstäver eller symboler är tillgängliga. O Välj kryssrutan [Standardskrivare] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. P Klicka på [Slutför]. Installationen startar. Q Klicka på [Slutför] i installationens avslutningsdialogruta. Det kan hända att ett meddelande om att starta om datorn visas. Starta om datorn för att avsluta installationen. Ett meddelande visas om en nyare version av skrivardrivrutinen redan är installerad. Om så är fallet kan du inte installera skrivardrivrutinen med Autostart. Om du fortfarande vill installera skrivardrivrutinen, installera med hjälp av [Lägg till skrivare]. Se s.73 Om ett meddelande visas under installation. 17

18 Förbereda för utskrift Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin (IPP) Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera skrivardrivrutin i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Logga in som administratör eller privilegierad användare. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. E Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet] och klicka sedan på [Nästa]. F Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Skrivarprogram]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. G Välj den skrivare du vill använda. Skrivarens namn kan ändras i rutan [Ändra inställningar för Skrivarnamn ]. H Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Detaljerna som visas i [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivare och port. I Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. J Klicka på [SmartDeviceMonitor] och klicka sedan på [Ny port...]. K Klicka på [IPP]. 18

19 Förbereda för utskrift L I rutan [Skrivar-URL] ska du ange adress/printer som skrivarens adress. Om serververifiering utfärdas ska du aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation) genom att skriva adress/printer (Internet Explorer 5.01 eller senare måste vara installerat). (exempelvis IP-adress: ) Du kan ange adress/ipp som skrivarens adress. M Ange ett namn för identifiering av skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte specificeras här blir adressen angiven i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. N Klicka på [Detaljerade inställningar] och gör inställningarna som krävs. Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. O Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. P Ange en Användarkod om det behövs. Det gör att en användare av SmartDeviceMonitor for Admin kan visa och kontrollera antalet ark som respektive användare har skrivit ut. Mer information finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Admin. Upp till 8 siffror kan anges. Bokstäver och symboler kan inte användas. Q Välj kryssrutan [Standardskrivare] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. R Klicka på [Slutför]. Installationen startar. S Klicka på [Slutför] i installationens avslutningsdialogruta. Det kan hända att ett meddelande om att starta om datorn visas. Starta om datorn för att avsluta installationen. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Ett meddelande visas om en nyare version av skrivardrivrutinen redan är installerad. Om så är fallet kan du inte installera skrivardrivrutinen med Autostart. Om du fortfarande vill installera skrivardrivrutinen, använder du [Lägg till skrivare]. Se s.73 Om ett meddelande visas under installation. 19

20 Förbereda för utskrift Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me - TCP/IP) A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa]. F Markera [Lokal Skrivare], och klicka sedan på [Nästa]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. G Välj namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa]. H I rutan [Tillgängliga portar:] klickar du på [Skrivarport] och sedan på [Nästa]. I Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. J Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. K I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. L Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. M Under fliken [Detaljer] klickar du på [Lägg till port ]. N Klicka på [SmartDeviceMonitor] i listan [Annan] och klicka sedan på [OK]. 20

21 Förbereda för utskrift O Klicka på [TCP/IP] och på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. P Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast skrivare som svarar på en utsändning från datorn visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas ska du klicka på [Ange adress], och ange skrivarens IP-adress eller värdnamn. Du kan inte lägga till en adress som delvis liknar den som redan används. Exempelvis om används kan xx inte användas. På liknande sätt kan inte användas om redan används. Q Klicka på [OK]. R Kontrollera att portnamnet är markerat i rutan [Skriv ut till följande port] och klicka sedan på [OK]. S Starta om datorn för att avsluta installationen. En Användarkod kan ställas in när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om Användarkod finns i hjälpen i skrivardrivrutinen. 21

22 Förbereda för utskrift Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me - IPP) A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa]. F Markera [Lokal Skrivare], och klicka sedan på [Nästa]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. G Välj namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa]. H I rutan [Tillgängliga portar:] klickar du på [Skrivarport] och sedan på [Nästa]. I Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. J Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. K I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. L Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. M Under fliken [Detaljer] klickar du på [Lägg till port ]. N Klicka på [SmartDeviceMonitor] i listan [Annan] och klicka sedan på [OK]. O Klicka på [IPP]. 22

23 Förbereda för utskrift P I rutan [Skrivar-URL] ska du ange adress)/printer som skrivarens adress. Om serververifiering utfärdas ska du aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation) genom att skriva adress)/printer (Internet Explorer 5.01 eller senare måste vara installerat). (exempelvis IP-adress: ) Du kan ange adress)/ipp som skrivarens adress. Q Ange ett namn för identifiering av skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte specificeras här blir adressen angiven i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. R Klicka på [Detaljerade inställningar] och konfigurera proxyserver, IPP användarnamn och andra inställningar. Gör dessa inställningar och klicka sedan på [OK]. För ytterligare information, se Hjälp på CD-skivan. Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. S Klicka på [OK]. T Kontrollera att portnamnet är markerat i rutan [Skriv ut till följande port] och klicka sedan på [OK]. U Starta om datorn för att avsluta installationen. En Användarkod kan ställas in när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om Användarkod finns i hjälpen för skrivardrivrutinen. 23

24 Förbereda för utskrift Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows TCP/IP) Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Markera [Lokal skrivare] och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Lägg till port...]. H Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. I Klicka på [TCP/IP] och på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. J Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast skrivare som svarar på en utsändning från datorn visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas ska du klicka på [Ange adress], och ange skrivarens IP-adress eller värdnamn. K Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. L Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. M Klicka på [Nästa >]. 24

25 Förbereda för utskrift N Specificera om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. O Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. En Användarkod kan ställas in när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om Användarkod finns i hjälpen för skrivardrivrutinen. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows IPP) Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Markera [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Lägg till port...]. H Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. I Klicka på [IPP]. 25

26 Förbereda för utskrift J I rutan [Skrivar-URL] ska du ange adress)/printer som skrivarens adress. Om serververifiering utfärdas ska du aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation) genom att skriva adress)/printer (Internet Explorer 5.01 eller senare måste vara installerat). (exempelvis IP-adress: ) Du kan ange adress)/ipp som skrivarens adress. K Ange ett namn för identifiering av skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de existerande portarna. Om ett namn inte specificeras här blir adressen angiven i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. L Klicka på [Detaljerade inställningar] och konfigurera proxyserver, IPP användarnamn och andra inställningar. Specificera de inställningar som krävs och klicka sedan på [OK]. För mer information om inställningarna, se Hjälp i SmartDeviceMonitor for Client. M Klicka på [OK]. N Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. O Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. P Klicka på [Nästa >]. Q Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. R Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. En Användarkod kan ställas in när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om Användarkod finns i hjälpen för skrivardrivrutinen. 26

27 Förbereda för utskrift Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server TCP/IP) Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Markera [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. I Klicka på [TCP/IP] och på [Sök]. En lista över alla skrivare som använder [TCP/IP] visas. J Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast skrivare som svarar på en utsändning från datorn visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas ska du klicka på [Ange adress], och ange skrivarens IP-adress eller värdnamn. K Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. L Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. 27

28 Förbereda för utskrift M Klicka på [Nästa >]. N Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. O Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. En Användarkod kan ställas in när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om Användarkod finns i hjälpen i skrivardrivrutinen. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server IPP) Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Markera [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. I Klicka på [IPP]. 28

29 Förbereda för utskrift J I rutan [Skrivar-URL] ska du ange adress)/printer som skrivarens adress. Om serververifiering utfärdas ska du aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation) genom att skriva adress)/printer (Internet Explorer 5.01 eller senare måste vara installerat). (exempelvis IP-adress: ) Du kan ange adress)/ipp som skrivarens adress. K Ange ett namn för identifiering av skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte specificeras här blir adressen angiven i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. L Klicka på [Detaljerade inställningar] och gör inställningarna som krävs. Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. M Klicka på [OK]. N Kontrollera att namnet på skrivaren som du vill installera är markerat och klicka på [Nästa >]. O Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. P Klicka på [Nästa >]. Q Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. R Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. En Användarkod kan ställas in när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om Användarkod finns i hjälpen i skrivardrivrutinen. 29

30 Förbereda för utskrift Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows NT TCP/IP) Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa]. F Klicka på [Lägg till port:]. G Klicka på [SmartDeviceMonitor] och klicka sedan på [Ny port...]. H Klicka på [TCP/IP] och på [Sök]. En lista över alla skrivare som använder [TCP/IP] visas. I Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast skrivare som svarar på en utsändning från datorn visas. Om du vill använda en skrivare som inte visas ska du klicka på [Ange adress], och ange skrivarens IP-adress eller värdnamn. J Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. K Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. L Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. M Starta om datorn för att avsluta installationen. En Användarkod kan ställas in när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om Användarkod finns i hjälpen för skrivardrivrutinen. 30

31 Förbereda för utskrift Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows IPP) Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa]. F Klicka på [Lägg till port:]. G Klicka på [SmartDeviceMonitor] och klicka sedan på [Ny port...]. H Klicka på [IPP]. I I rutan [Skrivar-URL] ska du ange adress)/printer som skrivarens adress. Om serververifiering utfärdas ska du aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation) genom att skriva adress)/printer (Internet Explorer 5.01 eller senare måste vara installerat). (exempelvis IP-adress: ) Du kan ange adress)/ipp som skrivarens adress. J Ange ett namn för identifiering av skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om ett namn inte specificeras här blir adressen angiven i rutan [Skrivar-URL] IPP-portnamnet. 31

32 Förbereda för utskrift K Klicka på [Detaljerade inställningar] och gör inställningarna som krävs. Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. L Klicka på [OK]. M Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. N Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Markera kryssrutan [Ja] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. O Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. P Starta om datorn för att avsluta installationen. En Användarkod kan ställas in när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om Användarkod finns i hjälpen för skrivardrivrutinen. Ändra portinställningar för SmartDeviceMonitor for Client Följ nedanstånde procedur när du vill ändra inställningarna för SmartDeviceMonitor for Client, t.ex. TCP/IP timeout, återupptagen/parallell utskrift och skrivargrupper. Windows 95/98: A Öppna fönstret [Skrivare] från [Start]-menyn. B I fönstret [Skrivare] klickar du på ikonen för den skrivare du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. C Klicka på fliken [Detaljer] och sedan på [Konfigurera port]. Dialogrutan [Portinställningar] visas. Windows 2000/Windows NT 4.0: A Öppna fönstret [Skrivare] från [Start]-menyn. B I fönstret [Skrivare] klickar du på ikonen för den skrivare du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. C Under fliken [Portar] klickar du på [Konfigurera port]. Dialogrutan [Portinställningar] visas. 32

33 Förbereda för utskrift Windows XP, Windows Server 2003: A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. B I fönstret [Skrivare] klickar du på ikonen för den skrivare du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. C Klicka på fliken [Detaljer] och sedan på [Konfigurera port]. Dialogrutan [Portinställningar] visas. För TCP/IP kan timeoutinställningen konfigureras. Om inga inställningar under fliken [Support- / Parallell utskrift] är tillgängliga följer du proceduren nedan. A Klicka på [Avbryt] för att stänga dialogrutan [Port konfiguration:]. B Starta SmartDeviceMonitor for Client och högerklicka sedan på SmartDeviceMonitor for Client-ikonen på aktivitetsfältet. C Klicka på [Utökade funktionsinställningar] och markera kryssrutan [Ställ in supportutskrift/parallell utskrift för respektive port]. D Klicka på [OK] när du vill stänga dialogrutan [Utökade funktionsinställningar]. Användare, proxy och timeoutinställningar kan konfigureras för IPP. Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. 33

34 Förbereda för utskrift Använda TCP/IP-standardport Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional och Windows Server Logga in som administratör eller privilegierad användare. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. E Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet] och klicka sedan på [Nästa]. F Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Skrivarprogram]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. G Välj den skrivare du vill använda. Skrivarens namn kan ändras i rutan [Ändra inställningar för Skrivarnamn ]. H Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Detaljerna som visas i [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivare och port. I Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. J Klicka på [Standard-TCP/IP] och sedan på [Ny port...]. Konfigurera inställningarna för TCP/IP-standardport och titta sedan i Windows Hjälp om [Standard-TCP/IP] inte visas. K Klicka på [Nästa] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. 34

35 Förbereda för utskrift L Ange skrivarens namn eller IP-adress i rutan [Skrivarens namn eller IPadress]. Textrutan [Portnamn] erhåller automatiskt ett portnamn. Ändra detta namn om det behövs. Markera RICOH NetworkPrinter Driver C Model när skärmen för val av enhet visas. M Klicka på [Slutför] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. Installationens startdialogruta visas igen. N Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. O Konfigurera standardskrivare om det behövs. P Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Q Klicka på [Slutför] i installationens avslutningsdialogruta. Det kan hända att ett meddelande om att starta om datorn visas. Starta om datorn för att avsluta installationen. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Ett meddelande visas om en nyare version av skrivardrivrutinen redan är installerad. Om så är fallet kan du inte installera skrivardrivrutinen med Autostart. Om du fortfarande vill installera skrivardrivrutinen, använder du [Lägg till skrivare]. Se s.73 Om ett meddelande visas under installation. 35

36 Förbereda för utskrift Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000) Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Markera [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Lägg till port...]. H Klicka på [Standard-TCP/IP] och sedan på [Ny port...]. I Klicka på [Nästa] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. J Ange skrivarens namn eller IP-adress i fältet [Skrivarens namn eller IP-adress] och klicka därefter på [Nästa >]. Markera RICOH NetworkPrinter Driver C Model när skärmen för val av enhet visas. K Klicka på [Slutför] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. L Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. M Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. 36

37 Förbereda för utskrift N Klicka på [Nästa >]. O Specificera om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. P Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. En Användarkod kan ställas in när skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om Användarkod finns i hjälpen för skrivardrivrutinen. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Markera [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [Standard TCP/IP] i [Skapa ny port] och klicka sedan på [Nästa]. I Klicka på [Standard TCP/IP] och klicka sedan på [OK]. J Klicka på [Nästa] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. 37

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...12 Beskrivning för Angiven modell...13 Så här läser du handboken...14 Symboler...14 Använda knappar...15 Förbereda för

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3 Tillägg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Beskrivning för Angiven modell...12 Så här läser du handboken...13 Symboler...13 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...16

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Maskinens funktioner och inställningar Bilaga Läs handboken noga innan

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) Spara och skriva

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N f Intern skrivarserver för flera protokoll Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen

Läs mer

Nätverk. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Nätverk. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Nätverk Det här kapitlet innehåller: "Anslutningar och Internet-protokoll (TCP/IP)" på sida 6-2 "Programvara för enhetshantering" på sida 6-9 "Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003" på sida

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta.

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta. Ibruktagande av Bostadsbolagsanslutningar Anslutningarna för bostadsaktiebolag genomförs antingen med HomePNA- eller Ethernet-teknik. Om du inte vet med vilken teknik din bostadsbolagsanslutning har genomförts,

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok Den här manualen förklarar hur man installerar och konfigurerar programvaran som gör att maskinen kan användas som skrivare eller scanner till en dator. Kontakta din återförsäljare

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING FÖR DIG SOM HAR DYNAMISK IP-ADRESS INOMHUSNOD CTS HES-3109... 3 BRA ATT TÄNKA PÅ!... 4 WINDOWS 7... 5 WINDOWS VISTA... 8 WINDOWS XP... 11 WINDOWS

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows Sida 1 av 5 Guide för anslutning Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows En lokalt ansluten skrivare är en skrivare som är ansluten till

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer