Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga"

Transkript

1 Handbok för nätverk Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för framtida behov. För att maskinen ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen i Om den här maskinen.

2 Introduktion Handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet och nytta bör du läsa handboken noga innan maskinen används. Förvara handboken på ett lämpligt ställe så att du snabbt kan hänvisa till den. Viktigt! Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande. Företaget ska under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta, särskilda eller indirekta skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Anmärkningar En del illustrationer i den här handboken kan skilja sig en aning från maskinen. Vissa tillval finns eventuellt inte tillgängliga i en del länder. För ytterligare information, var vänlig kontakta din lokala återförsäljare. Vedertagna begrepp angående programvaruversioner som används i denna handbok NetWare 3.x innebär NetWare 3.1 och 3.. NetWare 4.x innebär NetWare 4.1, 4.11, 4. och IntranetWare.

3 Maskinens handböcker Se lämpliga handböcker beroende på vad du vill använda maskinen till. Viktigt Handböckerna tillhandahålls i olika typer av media. Den utskrivna och den elektroniska versionen av en handbok har samma innehåll. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste vara installerat för att kunna visa handböckerna som PDF-filer. För vissa länder finns det även html-handböcker. För att kunna se de här handböckerna måste en webbläsare installeras. Om den här maskinen Läs säkerhetsinformationen i den här handboken innan maskinen används. Den här handboken introducerar maskinens funktioner. I handboken beskrivs kontrollpanelen, de förberedelser som krävs innan maskinen används, hur du matar in text och installerar cd-skivorna som medföljer. Handbok för allmänna inställningar Beskriver användarverktygens inställningar och adressbokens procedurer, t.ex. registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Se även den här handboken för information om hur du ansluter maskinen. Felsökning En vägledning till hur du löser vanliga problem, beskriver även hur du fyller på papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Denna handbok är avsedd för maskinens administratör. Handboken beskriver säkerhetsfunktioner som administratören kan använda för att skydda data eller skydda maskinen för obehörig användning. Se även denna handbok för funktioner vilka registrerar administratören samt inställning av användarens och administratörens verifiering. Handbok för kopiator Beskriver kopiatorns funktioner och procedurer. Se även den här handboken för information om hur du placerar original. Handbok för fax Beskriver faxmaskinens funktioner och procedurer. Handbok för skrivare Beskriver skrivarens funktioner och procedurer. Handbok för skanner Beskriver skannerns funktioner och procedurer. i

4 Handbok för nätverk Beskriver hur du konfigurerar och använder maskinen i en nätverksmiljö samt hur programvaran används. Den här handboken täcker alla modeller och kan inkludera beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på den här maskinen. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig en aning från de som gäller den här maskinen. Övriga handböcker Maskinens handböcker Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript 3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböckerna som medföljer är specifika för maskinen. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste vara installerat för att kunna visa handböckerna som PDF-filer. För information om UNIX-tillägg, vänligen besök vår hemsida eller vänd dig till en auktoriserad försäljare. PostScript3 Tillägg och UNIX-tillägg kan inkludera beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga på den här maskinen. ii

5 INNEHÅLL Maskinens handböcker...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Installera maskinen i ett nätverk... Översikt över initialinställningar... Initialinställningar Använda skrivarserver Förbereda skrivarserver...17 Skriva ut meddelande via SmartDeviceMonitor for Client...18 Använda NetWare...19 Installera som skrivarserver (NetWare 3.x)...0 Installera som skrivarserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...1 Använd äkta IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5-miljö... Installera som fjärrskrivare (NetWare 3.x)...4 Installera som fjärrskrivare (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...6. Bevaka och konfigurera skrivare Använda Web Image Monitor...9 Visa första sidan...30 När användarverifiering är inställt...3 Menyer och lägen...33 Åtkomst i administratörsläge...35 Visa hjälpen i Web Image Monitor...35 Använda SmartDeviceMonitor for Admin...36 Installera SmartDeviceMonitor for Admin...37 Ändra nätverkskortets konfiguration...38 Låsa menyerna på maskinens kontrollpanel...38 Ändra papperstyp...39 Hantera användarinformation...40 Konfigurera energisparläge...4 Ställa in ett lösenord...43 Kontrollera enhetens status...43 Ändra namn och kommentarer...44 Ladda faxjournal...44 Hantera adressinformation...45 Använda SmartDeviceMonitor for Client...46 Bevaka skrivare...46 Kontrollera enhetens status...46 Använda IPP med SmartDeviceMonitor for Client...46 Meddelande om skrivarstatus per e-post...48 Auto info via e-post...49 Information via e-post på begäran...50 E-postverifiering...50 Information via e-post på begäran...51 iii

6 iv Fjärrunderhåll via telnet...53 Använda telnet...53 access...54 appletalk...55 authfree...55 autonet...55 bonjour(rendezvous)...56 btconfig...57 devicename...57 dhcp...58 diprint...59 dns...59 domainname...60 help...61 hostname...61 ifconfig...6 info...63 ipp...63 ipv lpr...64 netware...64 passwd...65 prnlog...65 route...65 set...66 show...68 slp...68 smb...68 snmp...69 sntp...71 ssdp...7 ssh...7 status...7 syslog...73 upnp...73 web...73 wiconfig...74 wins...78 SNMP...79 Hämta skrivarinformation över nätverket...80 Aktuell skrivarstatus...80 Konfiguration...85 Vad betyder informationen som visas?...86 Information utskriftsjobb...86 Skriv ut logginformation...87 Konfigurering av nätverkskort...88 Meddelandelista...94 Information systemlogg...94

7 3. Specialanvändning i Windows Skriva ut filer direkt i Windows Installera Använda ett värdnamn i stället för en IPv4-adress Utskriftskommandon Bilaga Vid användning av Windows Terminal Service/MetaFrame Driftsmiljö Skrivardrivrutiner som stöds Restriktioner Använda DHCP Använda AutoNet Försiktighetsåtgärder Ansluta en dial-up router till ett nätverk NetWare-utskrift När tillvalet IEEE 80.11b-gränssnittsenhet är installerat Information om installerade program RSA BSAFE Specifikationer INDEX v

8 vi

9 Handbokens användning Symboler I den här handboken används följande symboler: Står för viktiga anmärkningar angående säkerhet. Om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Se till att du läser anmärkningarna. De finns i Om den här maskinen. Står för viktiga anmärkningar angående säkerhet. Om du inte följer anvisningarna kan det leda till medelsvåra eller lätta personskador eller skador på maskinen eller annan egendom. Se till att du läser anmärkningarna. De finns i Om den här maskinen. Anger punkter som du bör tänka på när maskinen används samt beskriver troliga orsaker till att papper matas fel, original skadas eller data förloras. Se till att du läser förklaringarna. Ger ytterligare information om maskinens funktioner samt instruktioner hur du åtgärdar fel. Den här symbolen finns i slutet av ett avsnitt. Den visar var du kan hitta mer information. [ ] Står för knappar som visas på maskinens display. { } Står för namn på knappar på maskinens kontrollpanel. 1

10 Installera maskinen i ett nätverk Det här avsnittet beskriver de inställningar för nätverket som du kan ändra med användarverktygen (Systeminställning). Gör inställningar enligt de funktioner du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. Viktigt Inställningarna bör göras av systemadministratören eller enligt dennes anvisningar. Översikt över initialinställningar Gränssnittsinst. Nätverk Meny Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress Maskinens IPv6-adress IPv6 Gateway-adress IPv6 Stateless-inställning DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll NW frametype SMB-datornamn SMB-arbetsgrupp Ethernet-hastighet LAN-typ Ping-kommando Beskrivning Anger maskinens IPv4-adress och subnetmask i en nätverksmiljö. Konfigurera gateway-adress för routern eller värddatorn som används som en gateway. Anger maskinens IPv6-adress och subnetmask i en nätverksmiljö. Konfigurera gateway-adress för routern eller värddatorn som används som en gateway. Anger automatisk konfiguration av IPv6 stateless-adress. Göra inställningar för DNS-servern. Anger DDNS-inställningarna. Anger domännamnet. Anger WINS-serverns inställningar. Välj protokollet som ska användas i nätverket. Välj protokoll för NCP-leverans: Välj ramtypen när du använder NetWare. Anger SMB-datornamn. Anger SMB-arbetsgrupp. Ställ in accesshastighet för nätverk. Om du har installerat gränssnittsenheten IEEE 80.11b (tillval) väljer du gränssnitt IEEE 80.11b (trådlöst LAN) eller Ethernet. Kontrollera nätverksanslutningen med pingkommando och angiven IP-adress.

11 Meny Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Maskinens namn Kommunikationsläge Beskrivning Ställ in krypterad kommunikation för SNMP v3. Ställ in krypterad kommunikation för SSL/TLS. Ange värdnamnet Ange enhetens namn. Anger kommunikationsläget för trådlöst LAN. IEEE 80.11b Meny SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet Beskrivning Anger SSID för att urskilja accesspunkten i läget Infrastruktur eller Specialläge. Anger en kanal när du väljer 80.11b specialläge eller specialläge. Anger krypteringen för IEEE 80.11b (trådlöst LAN). Anger kommunikationshastigheten för IEEE 80.11b (trådlöst LAN). Återställ standard Återställer inställningarna för IEEE 80.11b (trådlöst LAN) till standardinställningarna. 3

12 Filöverföring Meny Leveransalternativ SMTP-server SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll POP3/IMAP4-inställningar Admin. e-postadress Kommunik.port för e-post E-postmottagningsintervall Max. storlek. e-postmottag Lagra e-post i server Std. anv.namn/lösen(sänd) Beskrivning Aktiverar eller inaktiverar funktionen som gör att man kan sända skannade dokument via leveransservern ScanRouter leveransprogramvara. Anger SMTP-serverns namn. Konfigurerar SMTP-autentisering (PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5, DIGEST-MD5). Konfigurerar POP-autentisering (POP före SMTP). Anger mottagningsprotokoll för mottagning av Internetfax. Ange POP3 eller IMAP4 servernamn för mottagning av Internetfax. Den visas som avsändaradress på skannade dokument som e-postas när en avsändare inte anges. Anger portnumren för POP3, IMAP4 och SMTP för mottagning av Internetfax. Ange tidsintervallet i minuter för mottagning av Internetfax via POP3- eller IMAP4- servern. Anger den maximala storleken på mottagen e-post för mottagning av Internetfax. Anger om mottagna Internetfax e-postmeddelanden ska lagras på POP3- eller IMAP4- servern. Anger användarnamnet och lösenordet som krävs för att sända skannade filer direkt till en delad mapp på en dator som kör Windows eller till en FTP-server. Autoange avsändarnamn Ange namn på avsändaren när du sänder e- post. Faxens e-postkonto Ange [E-postadress], [Användarnamn] och [Lösenord] för mottagning av Internetfax. 4

13 Initialinställningar Skrivare/LAN-Fax (IPv6 kan inte användas med LAN-Fax.) Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress Maskinens IPv6-adress IPv6 Gateway-adress IPv6 Stateless-inställning DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll NW frametype SMB-datornamn SMB-arbetsgrupp Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Maskinens namn 5

14 Gränssnitt IEEE 80.11b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./Nätverk Gränssnittsinst./IEEE 80.11b Inställningar Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress Maskinens IPv6-adress IPv6 Gateway-adress IPv6 Stateless-inställning DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll NW frametype SMB-datornamn SMB-arbetsgrupp Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Maskinens namn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet 6

15 Internetfax (IPv6 kan inte användas med den här funktionen.) Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Filöverföring Leveransalternativ SMTP-server SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll POP3/IMAP4-inställningar Admin. e-postadress Kommunik.port för e-post E-postmottagningsintervall Max. storlek. e-postmottag Lagra e-post i server Std. anv.namn/lösen(sänd) Faxens e-postkonto 7

16 Gränssnitt IEEE 80.11b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./Nätverk Gränssnittsinst./IEEE 80.11b Filöverföring Inställningar Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration WINS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet SMTP-server SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll POP3/IMAP4-inställningar Admin. e-postadress Kommunik.port för e-post E-postmottagningsintervall Max. storlek. e-postmottag Lagra e-post i server Faxens e-postkonto 8

17 IP-fax (IPv6 kan inte användas med den här funktionen.) Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress IEEE 80.11b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./Nätverk Gränssnittsinst./IEEE 80.11b IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration WINS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet 9

18 E-post (IPv6 kan inte användas med den här funktionen.) Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Filöverföring SMTP-server SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll POP3/IMAP4-inställningar Admin. e-postadress Kommunik.port för e-post 10

19 Gränssnitt IEEE 80.11b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./Nätverk Gränssnittsinst./IEEE 80.11b Filöverföring Inställningar Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet SMTP-server SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll Admin. e-postadress Kommunik.port för e-post 11

20 Skanna till mapp (IPv6 kan inte användas med den här funktionen.) Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress IEEE 80.11b (trådlöst LAN) Filöverföring Gränssnittsinst./Nätverk Gränssnittsinst./IEEE 80.11b Filöverföring IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Std. anv.namn/lösen(sänd) Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet Std. anv.namn/lösen(sänd) 1

21 Leveransskanner för nätverk (IPv6 kan inte användas med den här funktionen.) Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./Nätverk Leveransalternativ IEEE 80.11b (trådlöst LAN) Filöverföring Gränssnittsinst./Nätverk Gränssnittsinst./IEEE 80.11b Filöverföring Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Leveransalternativ Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet Leveransalternativ 13

22 TWAIN-nätverksskanner (IPv6 kan inte användas med den här funktionen.) Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./Nätverk Maskinens IPv4-adress IEEE 80.11b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./Nätverk Gränssnittsinst./IEEE 80.11b IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Maskinens IPv4-adress IPv4 Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Aktivt protokoll NCP leveransprotokoll Ethernet-hastighet LAN-typ Tillåt SNMPv3-kommunik. Tillåt SSL/TLS-komm. Värdnamn Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetstyp Kommunikationshastighet 14

23 Obs Vissa alternativ visas inte beroende på vilka tillval som är installerade och skrivarspråket som valts. Du kanske inte kan ställa in vissa alternativ beroende på säkerhetsinställningarna. Referens För ytterligare information, se Handbok för allmänna inställningar. Mer information om kopiatorfunktioner och systeminställningar finns i Handbok för kopiator och Handbok för allmänna inställningar. 15

24 16

25 1. Använda skrivarserver Förbereda skrivarserver Detta kapitel beskriver konfigurationen av en Windows nätverksskrivare. Enheten konfigureras att hantera nätverksklienter. När nätverksskrivaren är ansluten via SmartDeviceMonitor for Client kan utskriftsfunktionen ställas in på att meddela klienter om utskriftsjobbens resultat. Viktigt I Windows 000, Windows XP Professional eller Windows Server 003 krävs endast åtkomstautentisering för skrivarhantering för att ändra skrivarens egenskaper i [Skrivare] -mappen:, i Windows NT 4.0 krävs åtkomstautentisering för fullständig kontroll. Logga in på filservern som administratör eller medlem i privilegierad användargrupp. A Öppna fönstret [Skrivare] i [Start]- menyn. Dialogrutan [Skrivare] visas. I Windows XP och Windows Server 003 visas fönstret [Skrivare och fax]. B Klicka på ikonen för den enhet som du vill använda. På [Arkiv]- menyn klickar du på [Egenskaper]. Skrivarens egenskaper visas. C Klicka på [Delad som:] på fliken [Delning]. D För att dela enheten med användare som har annan version av Windows installerad, klicka på [Ytterligare drivrutiner...]. Du kan hoppa över det här steget om du har installerat en annan drivrutin och valt [Delad som:] när skrivardrivrutinen installerades. E Klicka på [OK] och stäng skrivaregenskaperna. 17

26 Använda skrivarserver 1 Skriva ut meddelande via SmartDeviceMonitor for Client Följ proceduren nedan för att konfigurera enheten att använda utskriftsmeddelandefunktionen för SmartDeviceMonitor for Client. Inställning av skrivarserver Viktigt I Windows 000, Windows XP Professional eller Windows Server 003 krävs endast åtkomstautentisering för skrivarhantering för att ändra skrivarens egenskaper i [Skrivare] -mappen:, i Windows NT 4.0 krävs åtkomstautentisering för fullständig kontroll. Logga in på filservern som administratör eller medlem i privilegierad användargrupp. A På [Start]-menyn ska du peka på [Program], [DeskTopBinder], [Smart- DeviceMonitor for Client] och sedan klicka på [Skrivarserverinställning]. Dialogrutan för skrivarserverinställningarna visas. B Markera kryssrutan [Meddela klient PC om utskrift/datasändning] och klicka därefter på [OK]. En dialogruta visas när skrivarserverinställningen är utförd. Bekräfta innehållet i dialogrutan och klicka på [OK]. Klicka på [Avbryt] om du vill avbryta proceduren. En dialogruta visas för klientinställningar. C Klicka på [OK]. Inställningen av skrivarservern är nu slutförd. Varje klient måste ställas in för att ta emot utskriftsmeddelande. Obs Aktuellt utskriftsjobb startar om från början om buffringen stoppas kortfristigt. Om utökad funktion inte används, ställs funktionen in automatiskt som tillgänglig. Om du loggar på med ett konto som inte har administratörsbehörighet kanske klienten inte meddelas. Inställningar för klient A På [Start]-menyn ska du peka på [Program], [DeskTopBinder], [Smart- DeviceMonitor for Client] och sedan klicka på [Utökade funktionsinställningar]. En dialogruta för inställning av utökad funktion visas. B Markera kryssrutan [Meddela om utskrift/datasändn. vid användn. av skrivarserver]. C Klicka på [OK]. Klientinställningarna är nu slutförda. Obs Ställ in utskriftsmeddelandefunktionen både på skrivarservern och på SmartDeviceMonitor for Client. 18

27 Använda NetWare Använda NetWare Detta kapitel beskriver inställningsproceduren för nätverksskrivare i NetWare-miljö. I NetWare-miljö kan du ansluta enheten som skrivarserver eller fjärrskrivare. Viktigt IPv6 kan inte användas med den här funktionen. Inställningsprocedur När enheten är används som skrivarserver A Installera SmartDeviceMonitor for Admin B Ställ in nätverkskortet. C Stäng av och slå på enheten. När enheten är används som fjärrskrivare A Installera SmartDeviceMonitor for Admin B Ställ in nätverkskortet. C Ställ in NetWare. D Starta skrivarservern. Obs Denna procedur antar att miljön redan är förberedd för normal Net- Ware-användning med skrivarserverinställningar. Proceduren beskrivs med följande exempelinställningar: Filserverns namn CAREE Skrivarserverns namn: PSERV Skrivarnamn: R-PRN Jobbkönamn: R-QUEUE Använda SmartDeviceMonitor for Admin För att använda enheten i NetWare-miljö, använd SmartDeviceMonitor for Admin för att ställa in skrivarmiljön i NetWare. Obs NetWare-klienten från Novell krävs för att ställa in utskriftsmiljön med SmartDeviceMonitor for Admin i följande miljöer: NDS-läge i Windows 95/98/Me NDS eller Bindery mode i Windows 000/Windows NT 4.0 Referens s.37 Installera SmartDevice- Monitor for Admin Skrivare som anges av SmartDevice- Monitor for Admin SmartDeviceMonitor for Admin innehåller en lista över skrivare som är anslutna till nätverket. Om du inte kan identifiera den enhet du vill konfigurera, skriv ut konfigurationssidan och kontrollera enhetens namn. 1 19

28 Använda skrivarserver 1 Installera som skrivarserver (NetWare 3.x) Följ proceduren nedan för att ansluta enheten som skrivarserver och Net- Ware 3.x. A Logga in på filservern som administratör eller motsvarande. B Starta NIB Setup Tool på [Start]- menyn. C Klicka på [Guide] och klicka sedan på [OK]. D Välj skrivaren som du vill konfigurera och klicka sedan på [Nästa]. En dialogruta visas som uppmanar dig att utföra de återstående konfigurationsuppgifterna i webbläsaren. Klicka på [OK] och vänta sedan tills Web Image Monitor startar automatiskt. E Klicka på [Inloggning]. En dialogruta visas där du ska mata in användarnamn för inloggning och lösenord. F Skriv in användarnamnet för inloggning och lösenordet och klicka sedan på [Inloggning]. Kontakta nätverksadministratören för detaljer om användarnamn för inloggning och lösenord. G Klicka på [Konfiguration] i den vänstra delen och klicka på [Net- Ware]. Skrivarservernamn: Skriv namnet för NetWare-skrivarservern. Om du vill använda gränssnittskortet som skrivarserver ska du ange namnet på en skrivarserver som inte är aktiv på filservern. Använd upp till 47 tecken. Inloggningsläge: Ange om en filserver eller ett NDS-träd ska tilldelas när du loggar in i Net- Ware. Filservernamn: Om ett filservernamn anges här söker systemet enbart efter den angivna filservern. Alternativet är obligatoriskt. Använd upp till 47 tecken. NDS-träd: Aktivera NDS-läge genom att skriva namnet på NDS-trädet som du vill logga in på. Använd upp till 3 alfanumeriska tecken. NDS-kontextnamn: Aktivera NDS-läge genom att ange skrivarserverkontext. Använd upp till 17 tecken. Driftläge: Ange om nätverkskortet ska användas som skrivarserver eller fjärrskrivare. Fjärrskrivarnr.: Alternativet är aktivt när nätverkskortet används som fjärrskrivare. Ange samma nummer som numret för skrivaren som ska skapas på skrivarservern (0 till 54 tecken). 0

29 Använda NetWare Jobbtimeout: Skrivaren kan inte känna av när ett utskriftsjobb tar slut när nätverkskortet används som en NetWare-fjärrskrivare. Därför avbryter skrivaren utskriften när en viss tidsperiod har gått sedan utskriftsdata sist togs emot (dvs. när skrivaren inte har tagit emot utskriftsdata för en viss tidsperiod). Ange tidsperioden här (3 till 55 sekunder). Standardvärdet är 15 (sekunder). Ramtyp: Markera ramtypen i listrutan. Skrivarserverprotokoll: Markera protokoll för NetWare i listrutan. NCP Leveransprotokoll: Välj protokoll för NCP-leverans. H Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK]. Konfigurationen är klar. Vänta flera minuter innan Web Image Monitor omstartas. I Klicka på [Utloggning]. Obs Ange följande från kommandoprompten om du vill kontrollera att konfigurationen är rätt: F:> USERLIST Om skrivaren fungerar som konfigurerad visas namnet på skrivarservern som ansluten användare. Om du inte kan identifiera skrivaren du vill konfigurera ska du kontrollera skrivarnamnet på konfigureringssidan som du skrev ut. Mer information om att skriva ut en konfigureringssida finns i Handbok för skrivare. Om inga skrivarnamn visas i listan, uppdatera ramtyperna för IPX/SPXs i datorn och skrivare. Använd dialogrutan [Nätverk] i Windows för att ändra ramtypen i datorn. Installera som skrivarserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Följ proceduren nedan när du vill ansluta skrivaren som skrivarserver med NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5. Viktigt När skrivaren används som skrivarserver i NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, ställ in den i NDS-läge. När NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5 används, ställ skrivaren som skrivarserver. A Logga in på filservern som administratör eller motsvarande. B Starta NIB Setup Tool på [Start]- menyn. C Klicka på [Guide] och klicka sedan på [OK]. D Välj skrivaren som du vill konfigurera och klicka sedan på [Nästa]. En dialogruta visas som uppmanar dig att utföra de återstående konfigurationsuppgifterna i webbläsaren. Klicka på [OK] och vänta sedan tills Web Image Monitor startar automatiskt. E Klicka på [Inloggning]. En dialogruta visas där du ska mata in användarnamn för inloggning och lösenord. 1 1

30 Använda skrivarserver 1 F Skriv in användarnamnet för inloggning och lösenordet och klicka sedan på [Inloggning]. Kontakta nätverksadministratören för detaljer om användarnamn för inloggning och lösenord. G Klicka på [Konfiguration] i den vänstra delen och klicka på [Net- Ware]. H Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK]. Konfigurationen är klar. Vänta flera minuter innan Web Image Monitor omstartas. I Klicka på [Utloggning]. Referens s.0 Installera som skrivarserver (NetWare 3.x) Använd äkta IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5-miljö Följ proceduren nedan för att ansluta skrivaren som skrivarserver i äkta IPmiljö med NetWare 5/5.1 eller Net- Ware 6/6.5. Viktigt När du installerar en köande skrivarserver i äkta IP-miljö med Net- Ware 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, skapa en skrivarkö på filservern med hjälp av NetWare Administrator. Denna skrivare är inte tillgänglig som fjärrskrivare i äkta IP-miljö. Ställ in skrivaren på IPv4 om den ska användas i äkta IP-miljö. Installera med NWadmin A Starta NWadmin i Windows. För ytterligare information om NWadmin, se handboken för Net- Ware. B Välj det objekt där skrivarkön är lokaliserad i katalogträdet och klicka därefter på [Skapa] på menyn [Objekt]. C I rutan [Klass för nytt objekt], klicka på [Skrivarkö], och klicka sedan på [OK]. D I rutan [Namn skrivarkö], ange namnet på skrivarkön. E I rutan [ Volym skrivarkö], klicka på [ Bläddra]. F I rutan [Tillgängliga objekt], klicka på den volym i vilken skrivarkön är skapad och klicka på [OK]. G Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [Skapa]. H Välj objektet där skrivaren är lokaliserad, och klicka därefter på [Skapa] på menyn [Objekt]. I I rutan [Klass för nytt objekt], klicka på [skrivare] och klicka på [OK]. För NetWare 5, klicka på [Skrivare (Icke NDPS)]. J Ange skrivarens namn i rutan [Skrivarnamn]. K Markera kryssrutan [Definiera ytterligare egenskaper], och klicka sedan på [Skapa]. L Klicka på [Tilldelning], och klicka därefter på [Lägg till] i området [Tilldelning].

31 Använda NetWare M I rutan [Tillgängliga objekt], klicka på den kö som skapades och klicka sedan på [OK]. N Klicka på [Konfiguration], klicka på [Parallell] i listan [Skrivartyp] och klicka sedan på [Kommunikation]. O Klicka på [Manuell laddning] i området [Kommunikationstyp] och klicka sedan på [OK]. P Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK]. Q Välj kontext som du angav med NIB Setup Tool och klicka sedan på [Skapa] på [Objekt]-menyn. R I rutan [Klass för nytt objekt] klicka på [Skrivarserver] och klicka sedan på [OK]. För NetWare 5, klicka på [Skrivarserver (Icke NDPS)]. S I rutan [Namn skrivarserver], skriv in namnet på skrivarservern. Använd samma namn för skrivarservern som du angav med NIB Setup Tool. T Markera kryssrutan [Definiera ytterligare egenskaper], och klicka sedan på [Skapa]. U Klicka på [Tilldelning], och klicka därefter på [Lägg till] i området [Tilldelning]. V I rutan [Tillgängliga objekt], klicka på den kö som skapades och klicka sedan på [OK]. W Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK]. Ställa in med NIB Setup Tool A Logga in på filservern som administratör eller motsvarande. B Starta NIB Setup Tool på [Start]- menyn. C Klicka på [Egenskaper] och klicka sedan på [OK]. D Välj skrivaren som du vill konfigurera och klicka sedan på [Nästa]. En dialogruta visas som uppmanar dig att utföra de återstående konfigurationsuppgifterna i webbläsaren. Klicka på [OK] och vänta sedan tills Web Image Monitor startar automatiskt. E Klicka på [Inloggning]. En dialogruta visas där du ska ange [Inloggning Användarnamn:] och [Inloggning Lösenord:]. F Skriv in användarnamnet för inloggning och lösenordet och klicka sedan på [Inloggning]. Kontakta nätverksadministratören för detaljer om användarnamn för inloggning och lösenord. G Klicka på [Konfiguration] i den vänstra delen och klicka på [Net- Ware]. H Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK]. Konfigurationen är klar. Vänta flera minuter innan Web Image Monitor omstartas. I Klicka på [Utloggning]. Referens s.0 Installera som skrivarserver (NetWare 3.x) 1 3

32 Använda skrivarserver 1 Installera som fjärrskrivare (NetWare 3.x) Följ proceduren nedan när du vill använda maskinen som fjärrskrivare med NetWare 3.x. Installera med PCONSOLE A Ange PCONSOLE i kommandoprompten. F:> PCONSOLE B Skapa en skrivarkö. Om en befintlig skrivarkö används, gå till proceduren för att skapa en skrivare. C I menyn [Tillgängliga alternativ], välj [Information om skrivarkö], och tryck på {Bekräfta}-knappen. D Tryck på knappen {Lägg till} och ange ett namn på skrivarkö. E Tryck på {Escape}-knappen när du vill gå tillbaka till menyn [Tillgängliga alternativ]. F Installera nätverksanslutning till en skrivare. G På menyn [Tillgängliga alternativ] ska du klicka på [Information om skrivarserver] och sedan trycka på {Bekräfta}-knappen. H Tryck på knappen {Insert} och ange ett namn på skrivarservern om du vill skapa en ny skrivarserver. För en skrivarserver som för närvarande är definierad, välj en skrivarserver i listan [Skrivarserver]. Använd samma skrivarnamn som du angav med NIB Setup Tool. I I menyn [Information om skrivarserver], välj [Konfiguration av skrivarserver]. J I menyn [Konfiguration av skrivarserver], välj [Skrivarkonfiguration]. K Välj den skrivare som indikeras som [Ej installerad]. Använd samma skrivarnummer som du angav som fjärrskrivarnummer med NIB Setup Tool. L Ange ett nytt namn om du vill ändra skrivarnamnet. Namnet Skrivare x tilldelas skrivaren. x står för numret på vald skrivare. M Välj [Fjärransluten parallell, LPT1] som typ. IRQ, buffertstorlek, startform och kötjänstläget konfigureras automatiskt. N Tryck på knappen {Escape} och klicka därefter på [Ja] på bekräftelsemeddelandet. O Tryck på knappen {Escape} när du vill gå tillbaka till menyn [Konfiguration av skrivarserver]. P Tilldela utskriftsköerna till den skapade skrivaren. Q I menyn [Konfiguration av skrivarserver], välj [Köer som skrivaren hanterar]. R Välj den skapade skrivaren. S Välj en kö som skrivaren hanterar genom att trycka på knappen {Insert}. Du kan välja flera köer. 4

33 Använda NetWare T Följ anvisningarna på skärmen för att göra andra nödvändiga inställningar. Kontrollera att köerna är tilldelade, steg för steg. U Tryck på knappen {Escape} tills "Avsluta?" visas och stäng PCON- SOLE genom att välja [Ja]. V Starta skrivarservern genom att ange följande från konsolen i NetWare-servern. Avsluta och starta om, om skrivarservern är i bruk. Avsluta CAREE: unload pserver För att starta CAREE: load pserver print_server_name Obs Om skrivaren arbetar enligt konfigurationen, visas meddelandet "Väntar på jobb". Ställa in med NIB Setup Tool A Logga in på filservern som administratör eller motsvarande. B Starta NIB Setup Tool på [Start]- menyn. C Klicka på [Egenskaper] och klicka sedan på [OK]. D Välj skrivaren som du vill konfigurera och klicka sedan på [Nästa]. En dialogruta visas som uppmanar dig att utföra de återstående konfigurationsuppgifterna i webbläsaren. Klicka på [OK] och vänta sedan tills Web Image Monitor startar automatiskt. E Klicka på [Inloggning]. En dialogruta visas där du ska ange [Inloggning Användarnamn:] och [Inloggning Lösenord:]. F Skriv in användarnamnet för inloggning och lösenordet och klicka sedan på [Inloggning]. Kontakta nätverksadministratören för detaljer om användarnamn för inloggning och lösenord. G Klicka på [Konfiguration] i den vänstra delen och klicka på [Net- Ware]. H Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK]. Konfigurationen är klar. Vänta flera minuter innan Web Image Monitor omstartas. I Klicka på [Utloggning]. Referens s.0 Installera som skrivarserver (NetWare 3.x) 1 5

34 Använda skrivarserver 1 Installera som fjärrskrivare (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Följ proceduren nedan för att använda skrivaren som fjärrskrivare med NetWare 4.x, 5/5.1 and 6/6.5. Viktigt När skrivaren används som fjärrskrivare i NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5, ställ in den i NDS-läge. Använd inte skrivaren som fjärrskrivare om äkta IP används. Installera med NWadmin A Starta NWadmin i Windows. För ytterligare information om NWadmin, se handboken för Net- Ware. B Installera nätverksanslutning till en skrivarkö. Välj det objekt där skrivarkön är lokaliserad i katalogträdet och klicka därefter på [Skapa] på menyn [Objekt]. C I rutan [Klass för nytt objekt], klicka på [Skrivarkö], och klicka sedan på [OK]. D I rutan [Namn skrivarkö], ange namnet på skrivarkön. E I rutan [ Volym skrivarkö], klicka på [ Bläddra]. F I rutan [Tillgängliga objekt], klicka på den volym i vilken skrivarkön är skapad och klicka på [OK]. G Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [Skapa]. H Installera nätverksanslutning till en skrivare. Välj objektet där skrivaren är lokaliserad, och klicka därefter på [Skapa] på menyn [Objekt]. I I rutan [Klass för nytt objekt], klicka på [skrivare] och klicka på [OK]. För NetWare 5, klicka på [Skrivare (Icke NDPS)]. J I rutan [Skrivarnamn], ange skrivarens namn. K Markera kryssrutan [Definiera ytterligare egenskaper], och klicka sedan på [Skapa]. L Tilldela utskriftsköerna till den skapade skrivaren. Klicka på [Tilldelning], och klicka därefter på [Lägg till] i området [Tilldelning]. M I rutan [Tillgängliga objekt], klicka på den kö som skapades och klicka sedan på [OK]. N Klicka på [Konfiguration], klicka på [Parallell] i listan [Skrivartyp] och klicka sedan på [Kommunikation]. O Klicka på [Manuell laddning] i området [Kommunikationstyp] och klicka sedan på [OK]. Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK]. P Installera nätverksanslutning till en skrivarserver. Välj kontext som du angav med NIB Setup Tool och klicka sedan på [Skapa] på [Objekt]-menyn. Q I rutan [Klass för nytt objekt] klicka på [Skrivarserver] och klicka sedan på [OK]. För NetWare 5, klicka på [Skrivarserver (Icke NDPS)]. 6

35 Använda NetWare R Ange skrivarserverns namn i rutan [Skrivarservernamn]. Använd samma namn för skrivarservern som du angav med NIB Setup Tool. S Markera kryssrutan [Definiera ytterligare egenskaper], och klicka sedan på [Skapa]. T Tilldela skrivaren till den skapade skrivarservern. Klicka på [Tilldelning], och klicka därefter på [Lägg till] i området [Tilldelning]. U I rutan [Tillgängliga objekt], klicka på den kö som skapades och klicka sedan på [OK]. V I området [Skrivare], klicka på den skrivare som tilldelats och klicka därefter på [Skrivarnummer]. W Ange skrivarnumret och klicka på [OK]. Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK]. Använd samma skrivarnummer som du angav som fjärrskrivarnummer med NIB Setup Tool. X Starta skrivarservern genom att ange följande från konsolen i NetWare-servern. Avsluta och starta om, om skrivarservern är i bruk. Avsluta CAREE: unload pserver För att starta CAREE: load pserver print_server_name Y Ange skrivarserverns namn som kontextnamn och tryck på {Enter}. Z Markera skrivarens namn på kontextmenyn och tryck på {Enter}. Ställa in med NIB Setup Tool A Logga in på filservern som administratör eller motsvarande. B Starta NIB Setup Tool på [Start]- menyn. C Klicka på [Egenskaper] och klicka sedan på [OK]. D Välj skrivaren som du vill konfigurera och klicka sedan på [Nästa]. En dialogruta visas som uppmanar dig att utföra de återstående konfigurationsuppgifterna i webbläsaren. Klicka på [OK] och vänta sedan tills Web Image Monitor startar automatiskt. E Klicka på [Inloggning]. En dialogruta visas där du ska ange [Inloggning Användarnamn:] och [Inloggning Lösenord:]. F Skriv in användarnamnet för inloggning och lösenordet och klicka sedan på [Inloggning]. Kontakta nätverksadministratören för detaljer om användarnamn för inloggning och lösenord. G Klicka på [Konfiguration] i den vänstra delen och klicka på [Net- Ware]. H Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK]. Konfigurationen är klar. Vänta flera minuter innan Web Image Monitor omstartas. I Klicka på [Utloggning]. Referens s.0 Installera som skrivarserver (NetWare 3.x) 1 7

36 Använda skrivarserver 1 8

37 . Bevaka och konfigurera skrivare Använda Web Image Monitor Genom att använda Web Image Monitor kan du kontrollera enhetens status och ändra inställningar. Möjliga funktioner Följande funktioner kan utföras från en klientdator med fjärrfunktion och Web Image Monitor. Visning av enhetens status eller inställningar Kontroll av utskriftens status eller historik Avbryta pågående utskrifter Återställa skrivare Hantera adressboken Göra inställningar för enheten Göra inställningar för nätverksprotokoll Göra säkerhetsinställningar Konfigurera enheten För att kunna utföra funktionerna i Web Image Monitorkrävs TCP/IP. När enheten är konfigurerad för att använda TCP/IP, är funktionerna i Web Image Monitor tillgängliga. Rekommenderade webbläsare Windows: Internet Explorer 5.5 SP1 eller senare Netscape Navigator 6. eller senare Mac OS: Netscape Navigator 6. eller senare Safari 1.0 eller senare Obs För att använda Netscape Navigator med Secured Sockets Layer (SSL: ett krypterat protokoll), använd Netscape Navigator 7.0 eller senare. Använd Netscape Navigator 7.0 eller senare med IPv6. Safari kan inte användas i Mac OS X Bildskärms- och funktionsfel kan förekomma om tidigare versioner av ovannämnda webbläsare används eller om JavaScript och cookies inte är aktiverade. Om du använder en proxyserver, ändra webbläsarens inställningar. Kontakta din nätverksadministratör för information om inställningarna. 9

38 Bevaka och konfigurera skrivare Den föregående sidan kanske inte visas även om bakåtknappen i webbläsaren används. Tryck på knappen Uppdatera i webbläsaren om det händer. Automatisk uppdatering av enhetens information utförs inte. Klicka på [Uppdatera] på skärmen för att uppdatera enhetens information. Vi rekommenderar att Web Image Monitor används i samma nätverk. Du kan inte få åtkomst till maskinen utanför brandväggen. När maskinen används med DHCP kan IP-adressen ändras automatiskt av DHCP-serverns inställningar. Aktivera DDNS-inställningen på maskinen och anslut sedan genom att använda maskinens värdnamn. Alternativt kan du ange en fast IP-adress för DHCP-servern. Om HTTP-porten inaktiverats går det inte att ansluta till maskinen via maskinens URL. SSL-inställningarna måste vara aktiverade på denna enhet. Kontakta din nätverkadministratör för ytterligare information. Ange https://(skrivarens adress)/ när krypteringsprotokollet SSL används. Internet Explorer måste finnas installerad på datorn. Använd den senaste versionen. Vi rekommenderar Internet Explorer 6.0 eller senare. Visa första sidan Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för att visa första sidan och Web Image Monitor. A Starta webbläsaren. B Ange http: //(maskinens adress)/ i webbläsarens adressfält. Första sidan i Web Image Monitor visas. Om maskinens värdnamn är registrerat på DNS- eller WINS-servern kan du ange det. När du ställer in SSL, ett protokoll för krypterad kommunikation, i den miljö där servervautentiseringen skapas ska du ange "https://(maskinens adress)/". Varje Web Image Monitor sida är uppdelad i följande områden: 30

39 Använda Web Image Monitor SV ASC006S 1. Menylist När du valt meny visas innehållet på skärmbilden i mitten eller i sidobilden.. Flikområde Detaljer om de olika menyerna visas. 3. Övre marginal En dialogruta visas där du kan välja antingen användarläge eller administratörsläge och menyn för varje läge visas. Länk till Hjälp och dialogruta för sökning med sökord visas. 4. Hjälp Använd Hjälp för att titta på eller ladda ner hjälpfiler. 5. Skärmbild Visar innehållet i den punkt du valt i menyn till vänster. Enhetens information i skärmbilden uppdateras inte automatiskt. Klicka på [Uppdatera] i övre högra hörnet i skärmbilden för att uppdatera enhetens information. Uppdatera webbläsarens skärm genom att klicka på ikonen [Uppdatera] i webbläsaren. Obs När ett värddatornamn används i Windows Server 003 med protokollet IPv6 ska värddatornamnet matchas med en extern DNS-server. Värddatorns fil kan inte användas. 31

40 Bevaka och konfigurera skrivare När användarverifiering är inställt Logga in (med Web Image Monitor) Följa proceduren nedan för att logga in när användarverifiering är inställt. A Klicka på [Inloggning]. B Skriv in inloggningsnamnet och lösenordet och klicka sedan på [Inloggning]. Kontakta nätverksadministratören för detaljer om användarnamn för inloggning och lösenord. Obs För verifiering med användarkod, ange en användarkod i [Användarnamn] och klicka sedan på [OK]. Proceduren kan variera beroende på vilken webbläsare du använder. Logga ut (med Web Image Monitor) Klicka på [Utloggning] när du vill logga ut. Obs Klicka alltid på [Utloggning] när du loggar på och gör en inställning. 3

41 Använda Web Image Monitor Menyer och lägen Det finns två lägen i Web Image Monitor: Användarläge och administratörläge. Alternativen som visas kan variera beroende på maskintypen. Användarläge I användarläge kan du kontrollera enhetens status, inställningar och status för utskrifter men inte ändra enhetens inställningar. SV ASC007S 1. Överst på sidan Flikarna [Status], [Information om enheten]och [Räkneverk] visas. Detaljer om flikmenyn visas i arbetsområdet.. Jobb Visar alla utskriftsfiler. 3. Konfiguration Visar maskinens och nätverkets aktuella inställningar. 33

42 Bevaka och konfigurera skrivare Administratörsläge I administratörsläge kan du konfigurera de olika enheternas inställningar. SV ASC008S 1. Överst på sidan Flikarna [Status], [Information om enheten]och [Räkneverk] visas. Detaljer om flikmenyn visas i arbetsområdet.. Jobb Visar alla utskriftsfiler. 3. Adressbok Du kan lägga till, visa, ändra och ta bort användarinformation. 4. Konfiguration Göra systeminställningar för enheten, gränssnittinställningar och säkerhet. 5. Återställ maskinen Klicka på denna knapp för att återställa skrivaren. Återställning under pågående utskrift medför att skrivaren återställs först när utskriften är avslutad. Denna knapp finns på första sidan. 6. Återställ skrivarjobb Klicka på denna knapp för att återställa aktuell utskrift och köande utskrifter. Denna knapp finns på första sidan. 34

43 Använda Web Image Monitor Åtkomst i administratörsläge Följ proceduren nedan för att aktivera Web Image Monitor i administratörsläge. A Klicka på [Inloggning] på första sidan. Ett fönster visas där du ska mata in användarnamn för inloggning och lösenord. B Skriv in användarnamnet för inloggning och lösenordet och klicka sedan på [Inloggning]. Kontakta nätverksadministratören för detaljer om användarnamn för inloggning och lösenord. Visa hjälpen i Web Image Monitor När du använder Hjälp första gången, klicka antingen på [Hjälp] i den övre marginalen eller ikonen med "?" i skärmbilden och följande skärmbild visas. Här kan du hantera Hjälp på två olika sätt, se nedan: Öppna Hjälp på vår webbsida Ladda ner Hjälp till din dator. Ladda ner och kontrollera Hjälp Du kan ladda ner Hjälp till din dator. Som URL, kan du ange sökvägen till den lokala filen för att se Hjälp utan att behöva koppla upp dig mot Internet. Obs Hjälp visas genom att klicka på [Hjälp] i övre marginalen. Hjälp för att ställa in punkter i skärmbilden visas genom att klicka "?" -ikonen i skärmbilden. Ladda ner Hjälp A Välj operativsystem i listan [OS]. B Välj språk i listan [Språk]. C Klicka på [Ladda ner]. D Ladda ner Hjälp genom att följa instruktionerna på skärmen. E Spara den komprimerande filen på bestämd plats och packa upp filen. Ställ in sökvägen till den plats där den uppackade filen finns för att titta på den nedladdande hjälpen för Web Image Monitor. Länka URL för filen Hjälp till knappen [Hjälp] Du kan länka URL för filen Hjälp på en dator eller webbläsare till knappen [Hjälp]. A Logga in till Web Image Monitor i administratörläge. B Klicka på [Konfiguration] i menylisten. C Klicka på [Webbsida]. D Ange URL för hjälpfilen i rutan [Ställ in webbadress till Help-sida]. Ange "fil://c:/hjälp/" om du sparade hjälpfilen i "C:\HJÄLP\EN". Ange om du exempelvis kopierade filerna till en webbserver och index-url är E Klicka på [OK]. 35

44 Bevaka och konfigurera skrivare Använda SmartDeviceMonitor for Admin Du kan bevaka nätverksskrivarna genom att använda SmartDeviceMonitor for Admin. Du kan också ändra konfigurationen för nätverkskortet genom att använda TCP/IP eller IPX/SPX. Viktigt IPv6 kan inte användas med den här funktionen. Protokollstackar i operativsystem Windows 95/98/Me TCP/IP IPX/SPX NetWare NetWare Client3 för Windows 95 IntraNetWare Client för Windows 95 Novell Client för Windows 95/98/Me Windows 000 TCP/IP IPX/SPX NetWare Novell Client för Windows NT/000/XP Windows Server 003 TCP/IP IPX/SPX Windows XP TCP/IP IPX/SPX Novell Client för Windows NT/000/XP Windows NT 4.0 TCP/IP IPX/SPX Client Service för NetWare NetWare Client3 för Windows NT IntraNetWare Client för Windows NT Novell Client för Windows NT/000/XP Möjliga funktioner Följande funktioner finns tillgängliga: Begränsa inställningarna som görs från kontrollpanelen, och inaktiverar ändringar av vissa komponenter. Tillåter val av papperstyp som laddas i skrivaren. Slår på och går ur energisparläget. Kontrollerar informationen om utskrift, papperskvantitet osv. Bevakar samtidigt flera skrivare. I system med många skrivare kan du skapa grupper och klassificera skrivarna för att underlätta hanteringen. Kontrollerar maskinens nätverksinställningar och detaljerad enhetsinformation. Gör att du kan ändra maskinens nätverksinställningar. Du kan i detalj kontrollera utskriftsjobb som sänts från en dator. 36

45 Använda SmartDeviceMonitor for Admin Ger dig möjlighet att kontrollera jobbhistorik för utskrivna, faxade (LAN-fax), skannade och kopierade dokument som identifierats med hjälp av användarkoder. Ger dig möjlighet att välja funktioner som utskrift och skanning för respektive användarkod. Faxnummer och e-postadresser lagrade i enheten kan ändras och sparas via dator. Du kan kontrollera varje post i faxjobbshistoriken. Du kan göra inställningar för och visa statusändringar för gruppenheter. Med hjälp av Adressverktyget, kan du hantera LAN-faxnummer, användarnamn för Skanna till mapp samt adresser för sändning och mottagning av Internetfax. E-postens avsändarnamn och mapp kan skyddas. Installera SmartDeviceMonitor for Admin Följ proceduren nedan för att installera SmartDeviceMonitor for Admin A Stäng alla övriga öppna program. B Lägg in CD:n i CD-enheten. Installationsprogrammet startas. C Välj installationsspråk och klicka sedan på [OK]. Följande språk finns tillgängliga: Danska, engelska, finska, franska, holländska, italienska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), norska, polska, portugisiska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. D Klicka på [SmartDeviceMonitor for Admin]. E Klicka på [Nästa>]. Licensavtalet visas i dialogrutan [Licensavtal]. F Klicka på [Ja] när du har läst texten. G Följ instruktionerna på skärmen. Ett meddelande visas när installationen är slutförd. H Klicka på [OK]. Ett meddelande om att du ska starta om datorn kan visas. Slutför installationen genom att starta om datorn. Obs Under vissa systeminställningar fungerar inte Autorun. Öppna i detta fall med Setup.exe direkt från CD:n. Om du ombeds att starta om datorn efter installationen av SmartDeviceMonitor for Admin, starta om datorn och fortsätt konfigurationen. 37

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3 Tillägg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Maskinens funktioner och inställningar Bilaga Läs handboken noga innan

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...12 Beskrivning för Angiven modell...13 Så här läser du handboken...14 Symboler...14 Använda knappar...15 Förbereda för

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift Start Administratörsguiden Klicka på "Start"-knappen. Copyright 2003 Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, anpassning

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) Spara och skriva

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer