Handbok för programvara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för programvara"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för programvara Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera skrivaren Använda en skrivarserver Speciella hanteringar i Windows Konfiguration med Mac OS Bilaga Läs den här handboken noga innan maskinen används och spara den för framtida bruk. För säker och korrekt användning, var noga med att läsa Säkerhetsinformationen innan du använder maskinen.

2 Inledning Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet och för att få ut mest nytta av maskinen bör du läsa den här handboken noga innan maskinen används. Förvara den på en lämplig plats så att du snabbt kan hänvisa till den. Viktigt Vissa delar av bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående varning. Företaget kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, följdskador eller olyckor som orsakas av felaktigt handhavande av maskinen. Företaget kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, följdskador eller olyckor som orsakas av felaktigt handhavande av maskinen. Kopiera inte och skriv inte ut material för vilket kopiering är förbjudet enligt lag. Kopiering eller utskrift av följande material förbjuds i allmänhet av lokal lagstiftning: sedlar, skattemärken, skuldebrev, aktiebrev, postväxlar, checkar, pass, körkort. Listan ovan är enbart avsedd som vägledning och är inte fullständig. Vi ansvarar inte för dess fullständighet eller exakthet. Kontakta en juridisk rådgivare om du är osäker på om kopiering eller utskrift av vissa saker är tillåten. Försiktigt: Om du använder kontroller eller justeringar eller utför procedurer på ett sätt som inte anges i den här handboken kan detta medföra att du utsätter dig för farlig strålning. Varumärken Microsoft, Windows, Windows NT är av Microsoft Corporation registrerade varumärken i USA och/eller andra länder. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker och Adobe Type Manager är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. PowerPC är ett av International Business Machines Corporation registrerat varumärke. PCL är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. 3Com är ett varumärke som tillhör företaget 3Com. Citrix och MetaFrame är registrerade varumärken som tillhör Citrix Systems, Inc. UPnP är ett varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS och TrueType är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. i USA och andra länder. Bonjour TM är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., UNIX är ett registrerat varumärke i USA och andra länder, licensierad exklusivt genom X/Open Company Limited. IPS-PRINT TM Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., Alla rättigheter reserverade. Novell och NetWare är av Novell, Inc registrerade varumärken. Netscape och Netscape Navigator är registrerade varumärken som tillhör Netscape Communications Corporation. Övriga produktnamn som nämns i detta dokument är endast avsedda att vara betecknande och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken. De korrekta namnen på operativsystemen Windows är följande: Produktnamnet på Windows 95 är Microsoft Windows 95. Produktnamnet på Windows 98 är Microsoft Windows 98. Produktnamnet på Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnamnen på Windows 2000 är följande: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen på Windows XP är följande: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnamnen på Windows Server TM 2003 är följande: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnamnen på Windows NT 4.0 är följande: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 En del illustrationer i denna handbok kan skilja sig något från maskinen.

3 Handböcker för skrivaren För särskilda funktioner, se relevanta delar av bruksanvisningen. Säkerhetsinformation Ger information om säker användning av maskinen. Var noga med att läsa detta för att undvika personskada och förhindra skada på maskinen. Handbok för snabbinstallation Innehåller procedurer för hur skrivaren ska tas ur kartongen, anslutning till en dator och installation av dess drivrutin. Handbok för maskinvara Innehåller information om papper och procedurer såsom installation av tillval, byte av förbrukningsmaterial, hur du besvarar felmeddelanden och åtgärdar pappersstopp. Handbok för programvara (denna handbok) Innehåller procedurer för att använda maskinen i en nätverksmiljö, använda programvaran och använda säkerhetsfunktioner. i

4 Beskrivning av den specificerade modellen I denna handbok beskriver följande objekt om skrivaren för de specificerade modellerna: Detta beskriver om skrivarmodellen V. Läs om du har köpt denna modell. Detta beskriver skrivarmodellen 120 V. Läs om du har köpt denna modell. Du kan identifiera skrivarens modell genom att kontrollera dekalen på dess insida såsom visas. AQV745S ii

5 Handbokens användning Symboler I denna handbok används följande symboler: Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till allvarliga skador eller livsfara. Se till att du läser dessa anvisningar. Du hittar dem i Säkerhetsinformation. Indikerar viktiga säkerhetsanmärkningar. Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till mindre allvarliga skador eller smärre skador, eller skada på maskinen eller annan egendom. Se till att du läser dessa anvisningar. Du hittar dem i Säkerhetsinformation. Indikerar vissa punkter att ta hänsyn till när maskinen används, och förklaringar till troliga orsaker till felmatning av papper, skador på originalen eller dataförlust. Var noga med att läsa dessa förklaringar. Indikerar extra förklaringar om skrivarens funktioner, och instruktioner om hur du löser användarfel. Denna symbol är placerad i slutet av avsnitten. Den indikerar var du kan hitta ytterligare relevant information. [] Indikerar namnen på tangenterna som visas i skrivarens display. {} Indikerar namnen på tangenterna på skrivarens kontrollpanel. iii

6 INNEHÅLL Handböcker för skrivaren...i Beskrivning av den specificerade modellen...ii Handbokens användning...iii Symboler... iii 1. Förbereda för utskrift Snabbinstallation...1 Bekräfta anslutningsmetoden...3 Nätverksanslutning...3 Lokal anslutning...6 Använda porten för SmartDeviceMonitor...7 Installera DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...7 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin (TCP/IP)...8 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin (IPP)...9 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...11 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me - IPP)...13 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows TCP/IP)...15 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows IPP)...16 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server TCP/IP)...17 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server IPP)...18 Ändra portinställningar för SmartDeviceMonitor for Client...20 Använda TCP/IP-standardport...22 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin...22 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000)...23 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Använda LPR-porten...27 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin...27 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000)...28 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Använda som Windows nätverksskrivare...31 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin...31 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me)...32 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000)...33 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Använda NetWare skrivarserver/fjärrskrivare...36 Vid användning av PostScript 3 skrivardrivrutin...38 Sidmatning...38 Bannersida...38 Utskrift efter återställning av skrivaren...39 Installera skrivardrivrutiner med USB...40 Windows Me - USB...40 Windows USB...42 Windows XP, Windows Server USB...43 Felsökning USB...44 iv

7 Skriva ut med parallellanslutning...45 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin...45 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me)...46 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000)...47 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Om ett meddelande visas under installation...50 Göra tillvalsinställningar för skrivaren...51 Förutsättningar för dubbelriktad kommunikation...51 Om dubbelriktad kommunikation är frånkopplad Installera skrivardrivrutinen PCL - Tillgång till skrivaregenskaper...55 Windows 95/98/Me - Tillgång till skrivaregenskaper...55 Windows Tillgång till skrivaregenskaper...56 Windows XP, Windows Server Skrivaregenskaperna...58 Windows NT Tillgång till skrivaregenskaper...60 RPCS - Tillgång till skrivaregenskaper...62 Windows 95/98/Me - Tillgång till skrivaregenskaper...62 Windows Tillgång till skrivaregenskaper...63 Windows XP, Windows Server Skrivaregenskaperna...65 Windows NT Tillgång till skrivaregenskaper...67 PostScript 3 - Installation för utskrift...70 Windows 95/98/Me - Tillgång till skrivaregenskaper...70 Windows Tillgång till skrivaregenskaper...71 Windows XP, Windows Server Skrivaregenskaperna...73 Windows NT Tillgång till skrivaregenskaper...75 Mac OS - Ställa in för utskrift Övrig utskriftshantering Skriva ut en PDF-fil direkt...79 Utskriftsmetod...79 Att använda kommandon...83 Kontroll av obehörig kopiering...84 Använda [Datasäkerhet för kopiering]...84 Använda [Masktyp:]...86 Viktig anmärkning...87 Använda tangenter...88 Provutskrift...89 Utskrift av den första uppsättningen...90 Utskrift av återstående uppsättningar...90 Radera provutskriftsfiler...91 Säker utskrift...93 Sända en säker utskriftsfil...94 Skriva ut en säker utskriftsfil...94 Radera säkra utskriftsfiler...95 Utskriftskö...97 Filer i utskriftskön till skrivaren...98 Skriva ut en fil i utskriftskön...98 Radera filer i utskriftskön...99 v

8 Lagrad utskrift Lagrade utskriftsfiler till skrivaren Skriva ut en lagrad utskriftsfil Ta bort lagrade utskriftsfiler Fortsätt Utskrift från en vald kassett Avbryta ett utskriftsjobb Windows - Avbryta ett utskriftsjobb Mac OS - Avbryta ett utskriftsjobb Kontroll av felloggen Sortera Spoolutskrift Ställa in spoolutskrift Visa eller radera spool-jobb med Web Image Monitor Skriva ut med efterbehandlaren Häftning Hålslagning Omslag Skrivarinställningar via kontrollpanelen Menyöversikt Pappersinmatn.-meny Ändra menyn för pappersinmatning Menyparametrar för Pappersinmatn Lista/Testutsk.-meny Utskrift av en konfigureringssida Hur du tolkar konfigureringssidan Menyparametrar för Lista/Testutsk Underhåll-meny Ändring av underhållsmenyn Menyparametrar för Underhåll System-meny Ändring av systemmenyn Menyparametrar för System Värdgränssnitt-meny Ändra menyn Värdgränssnitt Menyparametrar för Värdgränssnitt PCL-meny Ändring av PCL-menyn PCL-meny parametrar PS-meny Ändring av PS-menyn PS-meny parametrar PDF-meny Ändring av PDF-menyn PDF-meny parametrar vi

9 Språk-meny Ändring av språkmenyn Menyparametrar för Språk Övervaka och konfigurera skrivaren Använda Web Image Monitor Visa översta sidan Om Meny och Läge Tillgång i administratörsläge Visa hjälpen för Web Image Monitor Använda SmartDeviceMonitor for Admin Installera SmartDeviceMonitor for Admin Ändra nätverkskortets konfiguration Låsning av menyerna på skrivarens kontrollpanel Ändra papperstypen Hantera användarinformation Konfigurera energisparläge Ställa in ett lösenord Kontrollera skrivarens status Ändring av namn och kommentarer Visa och radera spooljobb Använda SmartDeviceMonitor for Client Övervaka skrivare Kontrollera skrivarens status Använda IPP med SmartDeviceMonitor for Client Meddelande om skrivarstatus via e-post Auto info via e-post Info via e-post på begäran E-postautentisering Sända e-post på begäran Fjärrstyrt underhåll via telnet Använda telnet access appletalk autonet bonjour(rendezvous) devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp ipv lpr netware passwd vii

10 prnlog route set show slp smb snmp sntp spoolsw ssdp ssh status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Erhålla skrivarinformation över nätverket Aktuell skrivarstatus Konfiguration Förstå den information som visas Information om utskriftsjobb Information om utskriftslogg Konfigurera nätverkskortet Meddelandelista Systemlogginformation Använda en skrivarserver Förbereda skrivarservern Meddelande om utskrifter via SmartDeviceMonitor for Client Använda NetWare Installera som en skrivarserver (NetWare 3.x) Installera som en skrivarserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Använda Pure IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5 miljö Installera som en fjärrskrivare (NetWare 3.x) Installera som en fjärrskrivare (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Speciella hanteringar i Windows Skriva ut filer direkt från Windows Installation Använda ett värdnamn istället för en IPv4-adress Skriva ut kommandon Konfiguration med Mac OS Mac OS Installera PostScript 3 skrivardrivrutin och PPD-filen Installera PPD-filer viii

11 Skapa en skrivarikon på skrivbordet Ställa in alternativ Installera Adobe Type Manager Installera skärmfonter Ändra till EtherTalk Mac OS X Installera PPD-filer Ställa in PPD-filen Ställa in alternativ Använda USB-gränssnitt Använda Bonjour (Rendezvous) Ändra till EtherTalk Konfiguration av skrivaren Använda PostScript Jobbtyp Användarkod Pappersformat Anpassa till papper Papperskälla (Pappersmatning) Upplösning Åsidosätt pappersiktning Duplexutskrift (dubbelsidig utskrift) Gråskala Tonerbesparing Sortera Papperstyp Bildutjämning Rastrering Printer Utility for Mac Installera Printer Utility for Mac Starta Printer Utility for Mac Funktioner för Printer Utility for Mac Bilaga Programvara och hjälpmedel som finns på CD-skivan Drivrutiner för denna skrivare SmartDeviceMonitor for Admin DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client Skydd med kryptering SSL (Secure Sockets Layer) -kryptering Användarinställningar för SSL (Secure Sockets Layer) Ställa in SLL/TLS krypteringsläge SNMPv3 kryptering Försiktighetsåtgärder som skall vidtagas vid användning i nätverk Anslutning av en fjärranslutningsrouter till ett nätverk Använda DHCP Konfigurering av WINS-servern Användning av den dynamiska DNS-funktionen Installera Font Manager ix

12 Användning av Adobe PageMaker version 6.0, 6.5 eller När du använder Windows terminaltjänst/metaframe Operativmiljö Skrivardrivrutiner som kan användas Begränsningar Copyright-information om installerade program expat JPEG LIBRARY NetBSD Samba(Ver ) RSA BSAFE INDEX x

13 1. Förbereda för utskrift Snabbinstallation Användare av Windows 95/98/Me/2000/XP och Windows Server 2003 kan enkelt installera denna programvara med hjälp av CD-skivan som medföljer. Snabbinstallation ställer in TCP/IP-porten och installerar SmartDeviceMonitor for Client och PCL- och/eller RPCS-drivrutinen. Viktigt Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional och Windows Server Logga in som administratör. Funktionen Snabbinstallation är inte tillgänglig om skrivaren har en USB-anslutning. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [Snabbinstallation]. Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. E Klicka på [Jag accepterar avtalet.] och klicka sedan på [Nästa >] när du har läst avtalet. F Välj den skrivare du vill använda i dialogrutan [Välj skrivare]. Har du en nätverksanslutning med TCP/IP väljer du den skrivare vars IPadress visas i [Anslut till]. Vid parallellanslutning väljer du den skrivare vars skrivarport visas i [Anslut till]. G Klicka på [Installera]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. H Klicka på [Slutför]. Det kan hända att ett meddelande om att starta om datorn visas. Starta om datorn för att avsluta installationen. I Klicka på [Avsluta] i installationsprogrammets första dialogruta och ta sedan ut CD-skivan. 1

14 Förbereda för utskrift 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Välj en skrivare vars IP-adress visas i [Anslut till] om du vill installera SmartDeviceMonitor for Client när du använder TCP/IP. Ladda ned skrivardrivrutinen från leverantörens hemsida när den används med Windows NT 4.0. Referens Snabbinstallation Snabbinstallation är inte tillgänglig om dubbelriktad kommunikation mellan skrivaren och datorn är aktiverad via parallellanslutning. Se s.52 Om dubbelriktad kommunikation är frånkopplad för mer information om dubbelriktad kommunikation mellan skrivare och dator. Om du ansluter med USB, se s.40 Installera skrivardrivrutiner med USB. 2

15 Bekräfta anslutningsmetoden Bekräfta anslutningsmetoden Denna skrivare stödjer nätverksanslutning och lokal anslutning. Kontrollera hur skrivaren är ansluten innan du installerar skrivardrivrutinen. Följ den drivrtutinsinstallation som passar anslutningsmetoden. 1 Nätverksanslutning Denna skrivare kan användas som en Windows skrivarport eller nätverksskrivare. Att använda denna skrivare som Windows skrivarport Nätverksanslutningar kan etableras genom Ethernet och IEEE b. Tillgängliga portar bestäms av kombinationen av versionen på Windows operativsystem och den anslutningsmetod som används. SV ZZZ036S Windows 95/98 Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client Windows Me Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client 3

16 Förbereda för utskrift Windows Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b Windows XP Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b Windows Server 2003 Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b Windows NT 4.0 Anslutningsmetod Ethernet/ IEEE b Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client Standard-TCP/IP LPR-port Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client Standard-TCP/IP LPR-port Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client Standard-TCP/IP LPR-port Tillgängliga portar Porten för SmartDeviceMonitor for Client LPR-port Referens Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive porttyp. Mer information om SmartDeviceMonitor for Client finns på s.7 Använda porten för SmartDeviceMonitor. För TCP/IP-standardport, se s.22 Använda TCP/IP-standardport. För LPR-port, se s.27 Använda LPR-porten. 4

17 Bekräfta anslutningsmetoden Använda en nätverksskrivare Denna skrivare kan användas som Windows nätverksskrivare, NetWare skrivarserver eller NetWare fjärrskrivare. Viktigt I en IPv6-miljö kan Netware-servrar inte användas. 1 Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003 Windows NT 4.0 SV ZZZ003S Referens Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive typ av nätverksskrivare. För Windows nätverksskrivare, se s.31 Använda som Windows nätverksskrivare. För NetWare skrivarserver och fjärrskrivare, se s.36 Använda NetWare skrivarserver/fjärrskrivare. 5

18 Förbereda för utskrift Lokal anslutning 1 Lokala anslutningar kan etableras via parallella anslutningar och USB-anslutningar. Versionen av Windows operativsystem avgör tillgängliga anslutningsmetoder. Windows 95: Parallellanslutning Windows 98: Parallellanslutning Windows 98 SE/Me: USB-anslutningar och parallella anslutningar Windows 2000: USB-anslutningar och parallella anslutningar Windows XP: USB-anslutningar och parallella anslutningar Windows Server 2003: USB-anslutningar och parallella anslutningar Windows NT 4.0: Parallellanslutning Referens Se beskrivningen om hur du installerar skrivardrivrutinen för respektive anslutningsmetod. För USB-anslutning, se s.40 Installera skrivardrivrutiner med USB. För parallellanslutning, se s.45 Skriva ut med parallellanslutning. 6

19 Använda porten för SmartDeviceMonitor Använda porten för SmartDeviceMonitor Installera DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client 1 Viktigt Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare om du vill installera SmartDeviceMonitor for Client i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Logga in som administratör. Installera SmartDeviceMonitor for Client innan du installerar skrivardrivrutinen när du använder porten för SmartDeviceMonitor for Client. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client]. E Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [Nästa >]. Standardspråket är engelska. F Meddelandet om att avsluta alla andra program visas. Avsluta alla program och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Ja] H Dialogrutan Inställningar för DeskTopBinder Lite visas och klicka sedan på [Nästa>]. I Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Efter att du har läst igenom innehållet klickar du på [Ja]. J Klicka på [Full installation] eller [Anpassad installation]. [Full installation] installerar alla program som krävs: DeskTopBinder Lite och SmartDeviceMonitor for Client. [Anpassad installation] installerar valda program. K Följ instruktionerna i displayen och klicka på [Nästa>] för att fortsätta till nästa steg. L Efter att installationen är avslutad väljer du att starta om datorn nu eller senare och klickar på [Slutförd]. Starta om datorn för att avsluta installationen. 7

20 Förbereda för utskrift 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin (TCP/IP) Viktigt Du måste ha ett konto med behörighet att hantera skrivare om du vill installera denna skrivardrivrutin i Windows 2000/XP Professional eller Windows Server Logga in som administratör eller privilegierad användare. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. E Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet.] och klicka sedan på [Nästa >] när du har läst avtalet. F Markera skrivardrivrutinen som du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. G Klicka på [Nästa >]. H Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för Skrivare: ]. I Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Informationen i fälten [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. J Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. K Klicka på [SmartDeviceMonitor] och på [OK]. L Klicka på [TCP/IP] och på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. 8

21 Använda porten för SmartDeviceMonitor M Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast skrivare som svarar på en utsändning från datorn visas. För att använda en skrivare som inte listas här, klicka på [Ange adress] och ange sedan IPadressen eller värdnamnet för den skrivaren. N Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. O Ange en användarkod vid behov. Upp till 8 siffror kan anges. Inga bokstäver eller symboler är tillgängliga. P Markera kryssrutan [Standardskrivare] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. Q Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. R Efter att installationen är avslutad väljer du att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. I Windows 95/98/Me kan du inte lägga till en IPv4-adress som delvis liknar den som redan används. Exempelvis om används kan xx inte användas. På liknande sätt kan inte användas om redan används. Det gör att en användare SmartDeviceMonitor for Admin kan visa och kontrollera statistik om antalet ark som respektive användare har skrivit ut. Mer information finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Admin. Referens Ett meddelande visas om en nyare version av skrivardrivrutinen redan är installerad. Om så är fallet kan du inte installera skrivardrivrutinen med Autostart. Om du fortfarande vill installera skrivardrivrutinen, installera med hjälp av [Lägg till skrivare]. Se s.50 Om ett meddelande visas under installation. Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin (IPP) Viktigt Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional och Windows Server Logga in som administratör eller privilegierad användare. 9

22 Förbereda för utskrift 1 A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. E Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet.] och klicka sedan på [Nästa >] när du har läst avtalet. F Markera en skrivardrivrutin som du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. G Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivare:']. H Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Informationen i fälten [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. I Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. J Klicka på [SmartDeviceMonitor] och på [OK]. K Klicka på [IPP]. L I rutan [Skrivar-URL] anger du adress/printer som skrivaradress. Om serververifiering utfärdas ska du aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation) genom att skriva adress/printer (Internet Explorer 5.01 eller senare måste vara installerat). (exempelvis IPv4-adress: ) Du kan ange adress/ipp som skrivaradress. Om du använder Firefox eller Netscape under Windows XP SP 2 eller Windows Server 2003, kan du skriva IPv6-adressen som IPv6 skrivarens adress/printer. M Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om du inte anger ett namn används adressen som angavs i rutan [Skrivar-URL] som IPP-portnamn. 10

23 Använda porten för SmartDeviceMonitor N Klicka på [Detaljinställningar] och gör inställningarna som behövs. Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. O Klicka på [OK]. P Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. Q Ange en användarkod vid behov. Upp till 8 siffror kan anges. Bokstäver och symboler kan inte användas. R Markera kryssrutan [Standardskrivare] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. S Klicka på [Fortsätt]. Installationen startar. T Efter att installationen är avslutad väljer du att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Det gör att en användare av SmartDeviceMonitor for Admin kan visa och kontrollera antalet ark som respektive användare har skrivit ut. Mer information finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Admin. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Referens Ett meddelande visas om en nyare version av skrivardrivrutinen redan är installerad. Om så är fallet kan du inte installera skrivardrivrutinen med Autostart. Om du fortfarande vill installera skrivardrivrutinen, använder du [Lägg till skrivare]. Se s.50 Om ett meddelande visas under installation. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me - TCP/IP) A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. 11

24 Förbereda för utskrift 1 D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. G Välj namnet på skrivaren vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa >]. H I rutan [Tillgängliga portar:] klickar du på [Skrivarport] och sedan på [Nästa >]. I Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. J Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. K I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. L Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. M Under fliken [Detaljer] klickar du på [Lägg till port ]. N Klicka på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor] i listan [Annan] och klicka sedan på [OK]. O Klicka på [TCP/IP] och på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. P Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast skrivare som svarar på en utsändning från datorn visas. För att använda en skrivare som inte listas här, klicka på [Ange adress] och ange sedan IPv4- adressen eller värdnamnet för den skrivaren. Du kan inte lägga till en IPv4-adress som delvis liknar den som redan används. Exempelvis om används kan xx inte användas. På liknande sätt kan inte användas om redan används. Q Klicka på [OK]. R Kontrollera att den valda porten är markerad i [Skriv ut till följande port:] och klicka sedan på [OK]. S Starta om datorn för att avsluta installationen. 12

25 Använda porten för SmartDeviceMonitor Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. 1 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me - IPP) Viktigt IPv6 kan inte användas med Windows 95/98/Me. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. G Välj namnet på skrivaren vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa >]. H I rutan [Tillgängliga portar:] klickar du på [Skrivarport] och sedan på [Nästa >]. I Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. J Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. K I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. L Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. M Under fliken [Detaljer] klickar du på [Lägg till port ]. N Klicka på [SmartDeviceMonitor] i listan [Annan] och klicka sedan på [OK]. 13

26 Förbereda för utskrift 1 O Klicka på [IPP]. P I rutan [Skrivar-URL] anger du adress)/printer som skrivaradress. Om serververifiering utfärdas ska du aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation) genom att skriva adress/printer (Internet Explorer 5.01 eller senare måste vara installerat). (exempelvis IPv4-adress: ) Du kan ange adress)/ipp som skrivaradress. Q Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om du inte anger ett namn används adressen som angavs i rutan [Skrivar-URL] som IPP-portnamn. R Klicka på [Detaljinställningar] och gör inställningarna som behövs. Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. S Klicka på [OK]. T Kontrollera att den valda porten är markerad i [Skriv ut till följande port:] och klicka sedan på [OK]. U Starta om datorn för att avsluta installationen. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. 14

27 Använda porten för SmartDeviceMonitor Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows TCP/IP) Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa en ny port:]. H Klicka på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. I Klicka på [TCP/IP] och på [Sök]. En lista över skrivare som använder TCP/IP visas. J Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast skrivare som svarar på en utsändning från datorn visas. För att använda en skrivare som inte listas här, klicka på [Ange adress] och ange sedan IPv4- adressen eller värdnamnet för den skrivaren. K Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. L Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. M Ange om du vill dela en skrivare eller ej och klicka sedan på [Nästa >]. N Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. O Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. 1 15

28 Förbereda för utskrift 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows IPP) Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. IPv6 kan inte användas med Windows A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare ansluten till denna dator] och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. I Klicka på [IPP]. J I rutan [Skrivar-URL] anger du adress)/printer som skrivaradress. Om serververifiering utfärdas ska du aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation) genom att skriva adress/printer (Internet Explorer 5.01 eller senare måste vara installerat). (exempelvis IPv4-adress: ) Du kan ange adress)/ipp som skrivaradress. 16

29 Använda porten för SmartDeviceMonitor K Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de existerande portarna. Om du inte anger ett namn används adressen som angavs i rutan [Skrivar-URL] som IPP-portnamn. L Klicka på [Detaljinställningar] och gör inställningarna som behövs. Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. M Klicka på [OK]. N Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. O Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. P Klicka på [Nästa >]. Q Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. R Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server TCP/IP) Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. 17

30 Förbereda för utskrift 1 D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare ansluten till denna dator] och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. I Klicka på [TCP/IP] och på [Sök]. En lista över alla skrivare som använder [TCP/IP] visas. J Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. Endast skrivare som svarar på en utsändning från datorn visas. För att använda en skrivare som inte listas här, klicka på [Ange adress] och ange sedan IPv4- adressen eller värdnamnet för den skrivaren. K Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. L Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. M Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. N Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server IPP) 18 Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång.

31 Använda porten för SmartDeviceMonitor B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare ansluten till denna dator] och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor] och sedan på [Nästa >]. I Klicka på [IPP]. J I rutan [Skrivar-URL] anger du adress)/printer som skrivaradress. Om serververifiering utfärdas ska du aktivera SSL (ett protokoll för krypterad kommunikation) genom att skriva adress/printer (Internet Explorer 5.01 eller senare måste vara installerat). (exempelvis IPv4-adress: ) Du kan ange adress)/ipp som skrivaradress. Om du använder Firefox eller Netscape under Windows XP SP 2 eller Windows Server 2003, kan du skriva IPv6-adressen som IPv6 skrivarens adress/printer. K Ange ett namn som identifierar skrivaren i [IPP-portnamn]. Använd ett namn som skiljer sig från de befintliga portarna. Om du inte anger ett namn används adressen som angavs i rutan [Skrivar-URL] som IPP-portnamn. L Klicka på [Detaljinställningar] och gör inställningarna som behövs. Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. M Klicka på [OK]. N Kontrollera att namnet på skrivaren som du vill installera är markerat och klicka på [Nästa >]. O Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. 19 1

32 Förbereda för utskrift 1 P Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. Q Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. Ändra portinställningar för SmartDeviceMonitor for Client Följ nedanstånde procedur när du vill ändra inställningarna för SmartDevice- Monitor for Client, t.ex. TCP/IP timeout, återupptagen/parallell utskrift och skrivargrupper. Windows 95/98: A Öppna fönstret [Skrivare] från [Start]-menyn. B I fönstret [Skrivare] klickar du på ikonen för den skrivare du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. C Klicka på fliken [Detaljer] och klicka sedan på [Portinställningar...]. Dialogrutan [Portinställningar] visas. Windows 2000/Windows NT 4.0: A Öppna fönstret [Skrivare] från [Start]-menyn. B I fönstret [Skrivare] klickar du på ikonen för den skrivare du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. C Under fliken [Portar...] klickar du på [Konfigurera port]. Dialogrutan [Portkonfiguration] visas. 20

33 Använda porten för SmartDeviceMonitor Windows XP, Windows Server 2003: A Öppna fönstret [Skrivare och fax] från [Start]-menyn. Fönstret [Skrivare och fax] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Skrivaregenskaperna visas. C Klicka på fliken [Portar] och klicka sedan på [Konfigurera port...]. Dialogrutan [Portkonfigurering:] öppnas. 1 För TCP/IP kan timeoutinställningen konfigureras. Användare, proxy och timeoutinställningar kan konfigureras för IPP. Om inga inställningar under fliken [Support- / Parallell utskrift] är tillgängliga följer du proceduren nedan. A Klicka på [Avbryt] när du vill stänga dialogrutan [Portkonfigurering:]. B Starta SmartDeviceMonitor for Client och högerklicka sedan på ikonen SmartDeviceMonitor for Client i aktivitetsfältet. C Peka på [Egenskaper] och klicka sedan på [Utökade funktionsinställningar]. D Välj kryssrutan [Ställ in supportutskrift/parallell utskrift för respektive port]. E Klicka på [OK] när du vill stänga dialogrutan [Utökade funktionsinställningar]. Referens Mer information om inställningarna finns i hjälpen för SmartDeviceMonitor for Client. 21

34 Förbereda för utskrift Använda TCP/IP-standardport 1 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin Viktigt Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional och Windows Server Logga in som administratör eller privilegierad användare. I en IPv6-miljö kan du inte använda standard TCP/IP-port. Använd Smart- DeviceMonitor-porten. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. E Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet.] och klicka sedan på [Nästa >] när du har läst avtalet. F Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Skrivarprogram]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. G Klicka på [Nästa >]. H Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för Skrivare: ]. I Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Informationen i fälten [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. J Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. K Klicka på [TCP/IP-standardport] och klicka sedan på [OK]. Konfigurera inställningarna för TCP/IP-standardport och titta sedan i Windows Hjälp om [Standard-TCP/IP] inte visas. L Klicka på [Nästa >] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. 22

35 Använda TCP/IP-standardport M Ange skrivarens namn eller IPv4-adress i rutan [Skrivarens namn eller IP-adress]. Textrutan [Portnamn] erhåller automatiskt ett portnamn. Ändra detta namn om det behövs. Markera RICOH NetworkPrinter Driver C Model när skärmen för val av enhet visas. N Klicka på [Nästa >]. O Klicka på [Slutför] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. Installationens startdialogruta visas igen. P Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. Q Konfigurera standardskrivare om det behövs. R Klicka på [Fortsätt]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. S Efter att installationen är avslutad väljer du att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Referens Ett meddelande visas om en nyare version av skrivardrivrutinen redan är installerad. Om så är fallet kan du inte installera skrivardrivrutinen med Autostart. Om du fortfarande vill installera skrivardrivrutinen, använder du [Lägg till skrivare]. Se s.50 Om ett meddelande visas under installation. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000) Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. I en IPv6-miljö kan du inte använda standard TCP/IP-port. Använd Smart- DeviceMonitor-porten. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 23

36 Förbereda för utskrift 1 C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [TCP/IP-standardport] och klicka sedan på [Nästa >]. I Klicka på [Nästa >] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. J Ange skrivarens namn eller IPv4-adress i rutan [Skrivarens namn eller IPadress] och klicka sedan på [Nästa >]. Markera RICOH NetworkPrinter Driver C Model när skärmen för val av enhet visas. K Klicka på [Slutför] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. L Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. M Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. N Klicka på [Nästa >]. O Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. P Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. 24

37 Använda TCP/IP-standardport Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. I en IPv6-miljö kan du inte använda standard TCP/IP-port. Använd Smart- DeviceMonitor-porten. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [OK]. F Klicka på [Lokal skrivare ansluten till denna skrivare] och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [Standard TCP/IP-port] i [Skapa ny port] och klicka sedan på [Nästa >]. I Klicka på [Nästa >] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. J Ange skrivarens namn eller IPv4-adress i rutan [Skrivarens namn eller IP-adress]. Textrutan [Portnamn] erhåller automatiskt ett portnamn. Ändra detta namn om det behövs. Markera RICOH NetworkPrinter Driver C Model när skärmen för val av enhet visas. K Klicka på [Nästa >]. L Klicka på [Slutför] i dialogrutan [Guiden Lägg till standard-tcp/ip-skrivarport]. M Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. N Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. O Klicka på [Nästa >]. 1 25

38 Förbereda för utskrift 1 P Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. Q Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. 26

39 Använda LPR-porten Använda LPR-porten Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin 1 Viktigt Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera denna skrivardrivrutin i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Logga in som administratör eller privilegierad användare. I en IPv6-miljö kan du inte använda LPR-porten. Använd SmartDeviceMonitor-porten. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. E Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet.] och klicka sedan på [Nästa >] när du har läst avtalet. F Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Skrivarprogram]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. G Välj den skrivare du vill använda. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivare:']. H Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Informationen i fälten [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. I Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. J Klicka på [LPR-port] och klicka sedan på [OK]. Om [LPR-port] inte visas, se Windows Hjälp och installera den. K Ange skrivarens IPv4-adress i rutan [Namn eller adress på värddatorn som tillhandahåller lpd]. 27

40 Förbereda för utskrift 1 L Skriv lp i rutan [Namn på skrivaren eller skrivarkön på servern] och klicka sedan på [OK]. Porten har lagts till. M Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. N Konfigurera standardskrivare om det behövs. O Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. P Efter att installationen är avslutad väljer du att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Referens Ett meddelande visas om en nyare version av skrivardrivrutinen redan är installerad. Om så är fallet kan du inte installera skrivardrivrutinen med Autostart. Om du fortfarande vill installera skrivardrivrutinen, använder du [Lägg till skrivare]. Se s.50 Om ett meddelande visas under installation. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000) Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. I en IPv6-miljö kan du inte använda LPR-porten. Använd SmartDeviceMonitor-porten. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. 28

41 Använda LPR-porten E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [LPR-port] och sedan på [Nästa >]. I Ange skrivarens IPv4-adress i rutan [Portnamn] och klicka sedan på [OK]. J Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. K Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. L Ange om du vill dela en skrivare eller ej och klicka sedan på [Nästa >]. M Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. N Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. I en IPv6-miljö kan du inte använda LPR-porten. Använd SmartDeviceMonitor-porten. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. 29

42 Förbereda för utskrift 1 D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Välj [Den här datorn] och klicka sedan på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare ansluten till denna dator] och klicka sedan på [Nästa >]. G Klicka på [Skapa ny port:]. H Klicka på [LPR-port] i [Skapa ny port] och klicka sedan på [Nästa >]. I Ange skrivarens IP-adress i rutan [Namn eller adress på värddatorn som tillhandahåller lpd]. J Skriv lp i [Namn på skrivaren eller skrivarkön på servern] och klicka sedan på [OK]. K Kontrollera att namnet på den skrivare vars drivrutin du vill installera är valt och klicka sedan på [Nästa >]. L Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. M Klicka på [Nästa >]. N Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Nästa >]. O Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. 30

43 Använda som Windows nätverksskrivare Använda som Windows nätverksskrivare Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin Innan du använder skrivarservern ska du installera skrivardrivrutinen genom att välja Nätverksskrivarserver och sedan den delade skrivaren för Windows 2000/XP eller Windows Server I detta avsnitt antas att klienten redan har konfigurerats för att kommunicera med en skrivarserver för Windows 2000/XP eller Windows Server Påbörja inte följande procedur förrän klienten har installerats och konfigurerats på korrekt sätt. 1 Viktigt Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional och Windows Server Logga in som administratör eller privilegierad användare. Om du skriver ut med en skrivarserver ansluten till skrivaren med SmartDeviceMonitor-porten, kan supportutskrift och parallell utskrift inte användas från klienten. SmartDeviceMonitor:s meddelandefunktioner är inte tillgängliga om du använder en skrivarserver med Windows XP eller Windows Server A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. E Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet.] och klicka sedan på [Nästa >] när du har läst avtalet. F Välj den skrivardrivrutin du vill använda i dialogrutan [Skrivarprogram]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. G Klicka på [Nästa >]. H Välj skrivarmodellerna som du vill använda genom att markera kryssrutan [Skrivare:]. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivare:']. I Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Informationen i fälten [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. 31

44 Förbereda för utskrift 1 J Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. K Klicka på [Nätverksskrivare] och på [OK]. L Dubbelklicka på det datornamn du vill använda som skrivarserver i fönstret [Välj skrivare]. M Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. N Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. O Konfigurera användarkoden om det behövs. För en RPCS-skrivardrivrutin kan en användarkod ställas in efter installation av skrivardrivrutinen. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. P Markera kryssrutan [Standardskrivare] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. Q Klicka på [Fortsätt]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. R Efter att installationen är avslutad väljer du att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Referens Ett meddelande visas om en nyare version av skrivardrivrutinen redan är installerad. Om så är fallet kan du inte installera skrivardrivrutinen med Autostart. Om du fortfarande vill installera skrivardrivrutinen, använder du [Lägg till skrivare]. Se s.50 Om ett meddelande visas under installation. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me) 32 Viktigt Om du skriver ut från en skrivarserver ansluten till skrivaren via SmartDeviceMonitor-porten, går det inte att använda supportutskrift eller parallell utskrift från klienten. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar.

45 Använda som Windows nätverksskrivare C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Nätverksskrivare] och på [Nästa >]. G Klicka på [Bläddra]. H Dubbelklicka på det datornamn du vill använda som skrivarserver i fönstret [Välj skrivare]. I Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [OK]. J Kontrollera att platsen för den valda skrivaren visas och klicka sedan på [Nästa >]. K Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. L Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. M Starta om din dator. 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000) Viktigt Installation av en skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. Om du skriver ut från en skrivarserver ansluten till skrivaren via SmartDeviceMonitor-porten, går det inte att använda supportutskrift eller parallell utskrift från klienten. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. 33

46 Förbereda för utskrift 1 C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Nätverksskrivare] och på [Nästa >]. G Välj placeringsmetod på skärmen [Lokalisera din skrivare] och klicka sedan på [Nästa >]. H Dubbelklicka på det datornamn du vill använda som skrivarserver i fönstret [Delade skrivare:]. I Välj skrivaren du vill använda och klicka sedan på [Nästa]. J Installationen av skrivardrivrutinen startar. K Klicka på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. L Klicka på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) 34 Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. Om du skriver ut från en skrivarserver ansluten till skrivaren via SmartDeviceMonitor-porten, går det inte att använda supportutskrift eller parallell utskrift från klienten. Om du skriver ut med en skrivarserver för Windows XP eller Windows Server 2003, kan det hända att meddelandefunktionerna i SmartDeviceMonitor inte kan användas för klienten.

47 Använda som Windows nätverksskrivare A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [En nätverksskrivare eller en skrivare ansluten till en annan dator] och klicka sedan på [Nästa >]. G Välj [Bläddra till en skrivare] och klicka sedan på [Nästa]. H Dubbelklicka på det datornamn du vill använda som skrivarserver i fönstret [Delade skrivare]. I Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på [Nästa >]. J Installationen av skrivardrivrutinen startar. K Klicka på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. L Klicka på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. 35

48 Förbereda för utskrift Använda NetWare skrivarserver/fjärrskrivare 1 Detta beskriver hur en Windows-dator som används som NetWare-klient ställs in. Viktigt Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera denna skrivardrivrutin i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Logga in som administratör eller privilegierad användare. I en IPv6-miljö kan Netware-servrar inte användas. Följande beskrivning bygger på att NetWare-klienten är installerad på klientdatorn och att miljön är korrekt inställd för NetWare-servern. Installera alla nödvändiga klientapplikationer innan du följer proceduren nedan. Ställ in skrivardrivrutinen medan du loggar in på NetWare filserver. Följande värden används i detta exempel: Operativsystem: Windows 98 NetWare version: 4.1 Namn på filserver: CAREE Könamn: R-QUEUE A Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. B Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. C Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. D Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet.] och klicka sedan på [Nästa >] när du har läst avtalet. E Markera skrivardrivrutinen som du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. F Klicka på [Nästa >]. G Välj skrivarmodellerna som du vill använda genom att markera kryssrutan [Skrivare:]. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för 'Skrivare:']. H Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Informationen i fälten [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. 36

49 Använda NetWare skrivarserver/fjärrskrivare I Klicka på [Port:] och sedan på [Lägg till]. J Klicka på [Nätverksskrivare] och på [OK]. K Dubbelklicka på namnet på NetWare-filservern i nätverksträdet. Nu visas den kö som har skapats. L Välj skrivarkö och klicka därefter på [OK]. M Kontrollera att porten för den valda skrivaren visas i [Port:]. N Klicka på [Fortsätt]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. O Klicka på [Slutför] i dialogrutan [Välj program]. P Efter att installationen är avslutad väljer du att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. Starta om datorn för att avsluta installationen. Q Efter att datorn har startats om, öppna fönstret [Skrivare] och öppna sedan skrivaregenskaperna. I Windows XP och Windows Server 2003 öppnar du skrivaregenskaperna från fönstret [Skrivare och fax]. R Klicka på [Slutför] i dialogrutan [Introduktionen är komplett]. S I fönstret [Skrivare] öppnar du skrivaregenskaperna. I Windows XP och Windows Server 2003 öppnar du skrivaregenskaperna från fönstret [Skrivare och fax]. T I fliken [Skrivarinställningar], ta bort bockarna i rutorna för [Pappersmatning] och [Aktivera informationssida]. I Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, klicka på fliken [NetWare- inställningar]. Välj inte dessa kryssrutor eftersom de väljs automatiskt av skrivardrivrutinen. Om du väljer dessa kryssrutor kan det hända att skrivaren inte fungerar korrekt. U Klicka på [OK] för att stänga dialogrutan skrivaregenskaper. 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Protokollet är inaktivt i standardinställningen. Aktivera det med Web Image Monitor eller Telnet 37

50 Förbereda för utskrift Vid användning av PostScript 3 skrivardrivrutin 1 Följ proceduren nedan för att ställa in PostScript 3 skrivardrivrutin. Viktigt I en IPv6-miljö kan Netware-servrar inte användas. A Öppna skrivaregenskaperna från [Skrivare] eller [Skrivare och fax]. B Klicka på fliken [PostScript]. Om du använder Windows 2000/XP eller Windows NT4.0, klicka på fliken [Enhetsinställningar] och avmarkera sedan kryssrutorna. C Klicka på [Avancerat]. D Avmarkera kryssrutorna [Skicka CTRL+D innan jobb] och [Skicka CTRL+D efter jobb] och klicka sedan på [OK]. E Klicka på [OK] för att stänga dialogrutan skrivaregenskaper. Sidmatning Använd inte NetWare för att konfigurera sidmatning. Sidmatning kontrolleras av skrivardrivrutinen i Windows. Om NetWare sidmatning konfigureras kan det hända att skrivaren inte fungerar korrekt. Följ proceduren nedan för att avaktivera sidmatning i enlighet med det operativsystem som används: Med Windows 95/98/Me, avmarkera kryssrutan [Formulärmatning] på fliken [Skrivarinställningar] i dialogrutan med skrivaregenskaper. I Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 avmarkera kryssrutan [Formulärmatning] på fliken [NetWare-inställningar] i dialogrutan för skrivaregenskaper. Bannersida Använd inte NetWare för att konfigurera en bannersida. Följ proceduren nedan för att avaktivera bannersidor i enlighet med det operativsystem som används: I Windows 95/98/Me, avmarkera kryssrutan [Aktivera banner] på fliken [Skrivarinställningar] i dialogrutan skrivaregenskaper. I Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 avmarkera kryssrutan [Aktivera banner] på fliken [NetWare-inställningar] i dialogrutan för skrivaregenskaper. 38

51 Använda NetWare skrivarserver/fjärrskrivare Utskrift efter återställning av skrivaren Skrivare med anslutning till skrivarserver kräver sekunder för att återuppta anslutningen efter att skrivaren är återställd. Under denna period kan jobb accepteras (beroende på NetWare-specifikationerna), men inte skrivas ut. För att skriva ut efter återställning av skrivaren som fjärrskrivare ska du kontrollera på skrivarservern att fjärrskrivaren är frånkopplad, eller vänta i två minunter innan du försöker skriva ut. 1 39

52 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutiner med USB 1 Detta avsnitt beskriver hur du installerar skrivardrivrutiner med USB. Innan installation ska du kontrollera att endast operativsystemet är igång på datorn och att inga utskriftsjobb hanteras. Skrivardrivrutinerna kan installeras från CD-skivan som medföljer skrivaren. Windows Me - USB Viktigt Installation med USB är inte möjligt i Windows 95/98. Uppgradera till Windows Me eller senare. Om skrivardrivrutinen redan har installerats är plug and play aktiverat och ikonen för skrivaren ansluten till USB -porten är tillagd i fönstret [Skrivare]. Första gången du använder USB startas plug-and-play-funktionen, och dialogrutan [Hittade ny maskinvara], [Guiden uppdatera enhetsdrivrutin], eller [Guiden Lägg till ny maskinvara] visas, beroende på operativsystem. A Ladda ned USB Printing Support från leverantörens hemsida. Använd sökning för att hitta modellnamnet och ladda ned USB Printing Support från leverantörens hemsida. Spara den där du enkelt kan hitta den. B Kontrollera att strömmen till skrivaren är frånslagen. C Anslut skrivaren och datorn med USB-kabeln. Anslut USB-kabeln ordentligt. D Slå på strömmen till skrivaren. Plug and play-funktionen startar och dialogrutan [Ny maskinvara hittades], [Guiden Enhetsdrivrutiner] eller [Guiden Lägg till ny maskinvara] visas beroende på operativsystemet. E Välj kryssrutan [Ange plats:] och klicka sedan på [Bläddra...]. Dialogrutan [Välj mapp] visas. F Ange platsen där USB Printing Support finns och klicka sedan på [Nästa >]. G Kontrollera platsen och klicka sedan på [Nästa >]. Stöd för USB-skrivarport är installerad. H Klicka på [Slutför]. Om skrivardrivrutinen redan har installerats är plug and play aktiverat och ikonen för skrivaren ansluten till USB001 -porten är tillagd i fönstret [Skrivare]. 40

53 Installera skrivardrivrutiner med USB I Sätt i skrivardrivrutinen. Klicka på [Sök efter den bästa drivrutinen för enheten.[rekommenderas]] och sedan på [Nästa >]. J Välj kryssrutan [Ange plats:] och klicka sedan på [Bläddra...]. Dialogrutan [Välj mapp] visas. K Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. När autostartprogrammet börjar klickar du på [Avsluta]. L Ange platsen där USB Printing Support finns och klicka sedan på [Nästa >]. Om CD-ROM-enheten är D är källfilerna för Stöd för USB-skrivarport lagrade på följande plats: RPCS D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Språk)\DISK1 PCL 5e D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Språk)\DISK1 PCL 6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Språk)\DISK1 PostScript 3 D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Språk)\DISK1 M Kontrollera platsen och klicka sedan på [Nästa >]. Guiden Lägg till skrivare startar. N Klicka på [Slutför]. Installationen är slutförd. Om installatonen lyckades är ikonen för skrivaren ansluten till USB001 tillagd i fönstret [Skrivare]. 1 Siffran efter USB kan variera beroende på hur många skrivare som är anslutna. Du behöver inte installera om Stöd för USB-skrivarport när du ansluter en annan skrivare med USB-gränssnitt när supporten redan har installerats. Följ plug-and-play instruktionerna för skrivaren efter installation av Stöd för USB-skrivarport om skrivardrivrutinen inte är installerad. Installera skrivardrivrutinen från CD-skivan som medföljer skrivaren. 41

54 Förbereda för utskrift Windows USB 1 42 Viktigt Installation av en skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. Om skrivardrivrutinen redan har installerats är plug and play aktiverat och ikonen för skrivaren ansluten till USB -porten är tillagd i fönstret [Skrivare]. Om skrivardrivrutinen inte är installerad följer du plug-and-play instruktionerna för skrivaren för att installera den från CD-skivan som medföljer. A Kontrollera att strömmen till skrivaren är frånslagen. B Anslut skrivaren och datorn med USB-kabeln. Anslut USB-kabeln ordentligt. C Slå på strömmen till skrivaren. Guiden Hittade ny maskinvara startar och Stöd för USB-skrivarport installeras automatiskt. D I Guiden Hittade ny maskinvara klickar du på [Sök efter en lämplig drivrutin för enheten[rekommenderas]] och klickar sedan på [Nästa >]. E Markera kryssrutan [Ange plats] och klicka sedan på [Nästa >]. F Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. När autostartprogrammet börjar klickar du på [Avsluta]. G Ange platsen där källfilerna för skrivardrivrutinen är lagrade. Om CD-enheten är D, är källfilerna för skrivardrivrutinen lagrade på följande plats: RPCS D:DRIVESRPCSWIN2K_XP(Språk)DISK1 PCL 5e D:DRIVESPCL5EWIN2K_XP(Språk)DISK1 PCL 6 D:DRIVESPCL6WIN2K_XP(Språk)DISK1 PostScript 3 D:DRIVESPS3WIN2K_XP(Språk)DISK1 H Kontrollera skrivardrivrutinens placering och klicka därefter på [OK]. I Klicka på [Nästa >]. J Klicka på [Slutför]. Om skrivardrivrutinen redan har installerats är plug and play aktiverat och ikonen för skrivaren ansluten till USB001 -porten är tillagd i fönstret [Skrivare].

55 Installera skrivardrivrutiner med USB Tryck på {Shift}-tangenten när du sätter i CD-skivan i enheten och håll den nedtryckt tills datorn slutar läsa från CD-skivan om du vill inaktivera autostart. Siffran efter USB kan variera beroende på hur många skrivare som är anslutna. 1 Windows XP, Windows Server USB Viktigt Installation av en skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. Om skrivardrivrutinen redan har installerats är plug and play aktiverat och ikonen för skrivaren ansluten till USB -porten är tillagd i fönstret [Skrivare]. Skrivardrivrutinerna kan installeras från CD-skivan som medföljer skrivaren. Om skrivardrivrutinen inte är installerad följer du plug-and-play instruktionerna för skrivaren för att installera den från CD-skivan som medföljer. A Kontrollera att strömmen till skrivaren är frånslagen. B Anslut skrivaren och datorn med USB-kabeln. Anslut USB-kabeln ordentligt. C Slå på strömmen till skrivaren. Guiden Hittade ny maskinvara startar och Stöd för USB-skrivarport installeras automatiskt. D I Guiden Hittade ny maskinvara klickar du på [Sök efter en lämplig drivrutin för enheten [rekommenderas]] och klickar sedan på [Nästa >]. E Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Om autostartprogrammet börjar klickar du först på [Avbryt] och sedan på [Avsluta]. 43

56 Förbereda för utskrift 1 F Markera kryssrutan [Inkludera den här platsen i sökningen] under [Sök efter bästa möjliga drivrutin på dessa platser] och klicka sedan på [Bläddra] för att välja skrivardrivrutinplats. Om CD-enheten är D, är källfilerna för skrivardrivrutinen lagrade på följande plats: RPCS D:DRIVESRPCSWIN2K_XP(Språk)DISK1 PCL 5e D:DRIVESPCL5EWIN2K_XP(Språk)DISK1 PCL 6 D:DRIVESPCL6WIN2K_XP(Språk)DISK1 PostScript 3 D:DRIVESPS3WIN2K_XP(Språk)DISK1 G Markera platsen för skrivardrivrutinen och klicka på [Nästa >]. H Klicka på [Fortsätt]. I Klicka på [Slutför]. När installationen är klar läggs ikonen för skrivaren som är ansluten till USB001 -porten till i fönstret [Skrivare och fax]. Tryck på {Shift}-tangenten när du sätter i CD-skivan i enheten och håll den nedtryckt tills datorn slutar läsa från CD-skivan om du vill inaktivera autostart. Siffran efter USB kan variera beroende på hur många skrivare som är anslutna. Felsökning USB Problem Skrivaren känns inte av automatiskt. Windows har redan konfigurerat USB-inställningarna. Windows ME och skrivaren kan inte anslutas. Lösning Slå av strömmen till skrivaren, återanslut USB-kabeln och slå på strömmen igen. Öppna Enhetshanteraren i Windows och ta bort alla enheter i konflikt under [USB-styrenheter]. Enheter i konflikt har en [!] eller [?] ikon. Var försiktig så att du inte tar bort nödvändiga enheter som krävs av misstag. Mer detaljerad information finns i Windows Hjälp. När du använder Windows 2000/XP eller Windows Server 2003 visas en felaktig enhet under [USB-styrenheter] i dialogrutan [Enhetshanteraren]. Ladda ned USB Printing Support från tillverkarens hemsida. Sök efter namnet på den modell som du använder på tillverkarens hemsida och ladda ned USB Printing Support. 44

57 Skriva ut med parallellanslutning Skriva ut med parallellanslutning Vill du använda en skrivare ansluten till det parallella gränssnittet klickar du på [LPT1] när du installerar skrivardrivrutinen. 1 Installera PCL eller RPCS skrivardrivrutin Viktigt Du måste ha ett konto som har behörighet att hantera skrivare för att installera denna skrivardrivrutin i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Logga in som administratör eller privilegierad användare. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PCL/RPCS skrivardrivrutiner]. E Programvarans licensavtal visas i dialogrutan [Licensavtal]. Klicka på [Jag accepterar avtalet.] och klicka sedan på [Nästa >] när du har läst avtalet. F Markera en skrivardrivrutin som du vill använda i dialogrutan [Välj program]. Du kan välja flera skrivardrivrutiner. G Klicka på [Nästa >]. H Välj skrivarmodellerna som du vill använda genom att markera kryssrutan [Skrivare:]. Skrivarnamnet kan ändras i rutan [Ändra inställningar för Skrivare: ]. I Dubbelklicka på skrivarnamnet för att se skrivarinställningarna. Informationen i fälten [Kommentar:], [Drivrutin:] och [Port:] varierar beroende på operativsystem, skrivarmodell och port. J Kontrollera att [LPT1:] visas i [Port:]. K Markera kryssrutan [Standardskrivare] om du vill konfigurera skrivaren som standardskrivare. L Klicka på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. 45

58 Förbereda för utskrift M Efter att installationen är avslutad väljer du att starta om datorn nu eller senare och klickar sedan på [Slutför]. 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. För att avbryta installationen av den valda programvaran, klicka på [Avbryt] innan installationen är avslutad. Referens Ett meddelande visas om en nyare version av skrivardrivrutinen redan är installerad. Om så är fallet kan du inte installera skrivardrivrutinen med Autostart. Om du fortfarande vill installera skrivardrivrutinen, använder du [Lägg till skrivare]. Se s.50 Om ett meddelande visas under installation. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 95/98/Me) A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. G Välj namnet på skrivaren vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa >]. H I rutan [Tillgängliga portar:] klickar du på [Skrivarport] och sedan på [Nästa >]. I Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. Välj kryssrutan [Ja] för att konfigurera skrivaren som standardskrivare. J Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. K Starta om datorn för att avsluta installationen. 46

59 Skriva ut med parallellanslutning Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. 1 Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows 2000) Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare], och klicka sedan på [Nästa >]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. G Välj [LPT1] i dialogrutan [Skrivarport] och klicka sedan på [Nästa >]. H Välj namnet på skrivaren vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa >]. I Välj om du vill dela skrivaren eller inte och klicka sedan på [Nästa >]. J Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. K Starta om datorn för att avsluta installationen. 47

60 Förbereda för utskrift 1 Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. Installera PostScript 3 skrivardrivrutin (Windows XP, Windows Server 2003) Viktigt Installation av denna skrivardrivrutin kräver administratörens behörighet. Logga in med ett konto som har administratörens behörighet. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. Standardspråket är engelska. D Klicka på [PostScript 3 skrivardrivrutiner]. Guiden Lägg till skrivare startar. E Klicka på [Nästa >]. F Klicka på [Lokal skrivare ansluten till denna dator] och klicka sedan på [Nästa >]. G Välj den port du vill använda och klicka sedan på [Nästa >]. En dialogruta för val av skrivartillverkare och modellnamn visas. H Välj namnet på skrivaren vars drivrutin du vill installera och klicka sedan på [Nästa >]. I Klicka på [Stäng] för att stänga dialogrutan [Skrivarport]. J Klicka på [Nästa >]. K Ändra namnet på skrivaren om du vill och klicka sedan på [Nästa >]. L Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka sedan på [Slutför]. Installationen av skrivardrivrutinen startar. M Starta om datorn för att avsluta installationen. 48

61 Skriva ut med parallellanslutning Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe från CD-skivans rotkatalog om det inträffar. Skrivardrivrutinen med det valda språket installeras. Den engelska skrivardrivrutinen installeras om något av följande språk väljs: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En användarkod kan ställas in efter att skrivardrivrutinen har installerats. Mer information om användarkod, se skrivardrivrutinens Hjälp. 1 49

62 Förbereda för utskrift Om ett meddelande visas under installation 1 Meddelande nummer 58 och 34 indikerar att skrivardrivrutinen inte kan installeras med Autostart. Installera skrivardrivrutinen med [Lägg till skrivare] eller [Installera skrivare]. För Windows 95/98/Me, Windows 2000 och Windows NT 4.0: A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. B Dubbelklicka på ikonen Lägg till skrivare. C Följ instruktionerna i guiden Lägg till skrivare. Om skrivardrivrutinen finns på en CD-skiva är platsen för RPCS-skrivardrivrutinen antingen DRIVERSRPCSWIN9X_ME, eller DRIVERSRPCSWIN2K_XP. Om installationsprogrammet startar klickar du på [Avbryt] för att avsluta det. För Windows XP Professional och Windows Server 2003: A Gå till [Start]-menyn och klicka på [Skrivare och fax]. B Klicka på [Lägg till en skrivare]. C Följ instruktionerna i guiden Lägg till skrivare. Om skrivardrivrutinen finns på en CD-skiva är platsen för RPCS-skrivardrivrutinen DRIVERSRPCSWIN2K_XP. Om installationsprogrammet startar klickar du på [Avbryt] för att avsluta det. För Windows XP Home Editions: 50 A Gå till [Start]-menyn och klicka på [Kontrollpanelen]. B Klicka på [Skrivare och annan maskinvara]. C Klicka på [Skrivare och fax]. D Klicka på [Installera skrivare]. E Följ instruktionerna i guiden Lägg till skrivare. Om skrivardrivrutinen finns på en CD-skiva är platsen för RPCS skrivardrivrutin \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP. Om installationsprogrammet startar klickar du på [Avbryt] för att avsluta det.

63 Göra tillvalsinställningar för skrivaren Göra tillvalsinställningar för skrivaren Gör tillvalsinställningar för skrivaren med skrivardrivrutinen när dubbelriktad kommunikation är frånkopplad. Referens Mer information om tillvalsinställningar för skrivaren, se s.52 Om dubbelriktad kommunikation är frånkopplad. 1 Förutsättningar för dubbelriktad kommunikation Dubbelriktad kommunikation möjliggör att information om pappersformat och matningsriktning sänds automatiskt till skrivaren. Du kan kontrollera skrivarstatusen från din dator. Dubbelriktad överföring stöds i Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Om du använder RPCS-skrivardrivrutinen och dubbelriktad kommunikation är aktiverad i Windows 2000, är fliken [Ändra tillbehör] inte tillgänglig. Skrivardrivrutinen RPCS stödjer dubbelriktad kommunikation och uppdaterar skrivarens status automatiskt. Skrivardrivrutinen PCL stödjer dubbelriktad kommunikation. Du kan uppdatera skrivarens status manuellt. Skrivardrivrutinen PostScript 3 stödjer inte dubbelriktad kommunikation. Följande villkor måste uppfyllas för att dubbelriktad kommunikation ska stödjas. Vid anslutning med parallella kablar Datorn måste stödja dubbelriktad kommunikation. Skrivaren måste stödja dubbelriktad kommunikation. Gränssnittskabeln måste stödja dubbelriktad kommunikation. Skrivaren måste anslutas till datorn med standardparallellkablar och parallellkontakter. I Windows 2000 måste [Aktivera dubbelriktat stöd] vara aktiverat och [Aktivera mellanlagring] inaktiverat på fliken [Port] med RPCS-skrivardrivrutinen. Vid anslutning till nätverket Skrivaren måste stödja dubbelriktad kommunikation. SmartDeviceMonitor for Client som finns på CD-skivan måste vara installerat och TCP/IP måste användas. I Windows 2000 måste [Aktivera dubbelriktat stöd] vara aktiverat och [Aktivera mellanlagring] inaktiverat på fliken [Port] med RPCS-skrivardrivrutinen. 51

64 Förbereda för utskrift 1 I tillägg till ovanstående måste ett av följande villkor mötas. Porten för SmartDeviceMonitor for Client och TCP/IP-protokollet måste användas. Standard TCP/IP-port måste användas utan att standardportnamnet ändras (för Windows 2000/XP och Windows Server 2003). Microsoft IPv4-adressen för TCP/IP-utskrift måste vara specificerad för användning (för Windows NT 4.0). IPP-portnamn måste inkludera IPv4-adressen vid användning av IPPprotokollet. Vid anslutning med USB Skrivaren måste vara ansluten till datorns USB-port med USB-gränssnittskabeln. Datorn måste stödja dubbelriktad kommunikation. Installera SmartDeviceMonitor for Client på den medföljande CD-skivan. Om dubbelriktad kommunikation är frånkopplad Inställningar för installationstillval när dubbelriktad kommunikation är frånkopplad. Viktigt I Windows 2000/XP och Windows Server 2003 krävs behörighet att hantera skrivare för att ändra skrivaregenskaperna i mappen [Skrivare]. Logga in som administratör eller privilegierad användare. I Windows NT 4.0 krävs fullständig behörighet för att ändra skrivaregenskaperna i mappen [Skrivare]. Logga in som administratör eller privilegierad användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. D Klicka på fliken [Ändra tillbehör]. Om alternativen på fliken [Ändra tillbehör] är avaktiverade, är dubbelriktad anslutning aktiverad. I detta fall krävs inga ändringar för tillbehörsinställningar. Om du använder RPCS-skrivardrivrutinen ska du klicka på fliken [Ändra tillbehör]. Om du använder skrivardrivrutinen PS klickar du på fliken [Enhetsinställningar]. E Välj tillval som är installerade från fältet [Tillval] och gör sedan de inställningar som krävs. 52

65 Göra tillvalsinställningar för skrivaren F Välj det totala minnesutrymmet i [Totalt minne:] om tillvalet SDRAM-modulen är installerad. G Klicka och markera kassetten som ska användas under [Inställningar för papperskassetter:] och välj sedan lämpligt format, position och kassettyp. Välj [Kassettlås] för att exkludera kassetten från målen för automatiskt kassettval. H Stäng dialogrutan för skrivaregenskaper genom att klicka på [OK]. 1 53

66 Förbereda för utskrift 1 54

67 2. Installera skrivardrivrutinen PCL - Tillgång till skrivaregenskaper Windows 95/98/Me - Tillgång till skrivaregenskaper Det finns två sätt att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper. Göra standardinställningar för skrivare Öppna dialogrutan Skrivaregenskaper från fönstret [Skrivare] för att ställa in standardskrivare. Viktigt Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. Vissa program använder inte skrivardrivrutinens inställningar, istället används programmets egna standardinställningar. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra skrivarinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan Skrivaregenskaper från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för WordPad som medföljer Windows 95/98/Me. A I menyn [Arkiv], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Namn] och klicka sedan på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. C Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. 55

68 Installera skrivardrivrutinen D Klicka på [OK] för att starta utskrift. 2 Proceduren för att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper varierar beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. Vissa program använder inte skrivardrivrutinens inställningar, istället används programmets egna standardinställningar. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Windows Tillgång till skrivaregenskaper Göra standardinställningar för skrivare - Skrivaregenskaper Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillbehör ska du logga in med ett konto som har behörighet att hantera skrivare. Administratörer och privilegierade användar-grupper har tillstånd för hantering av skrivare som standard. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Gör inte någon inställning för [Anpassa till kassett]. 56 Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp.

69 PCL - Tillgång till skrivaregenskaper Göra inställningar för skrivarstandard - Utskriftsegenskaper Viktigt Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C Gå till menyn [Arkiv] och klicka på [Utskriftsinställningar...]. Dialogrutan [Utskriftsinställningar] visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. 2 De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra skrivarinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för Word- Pad som medföljer Windows A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Välj skrivare]. C Gör de inställningar som krävs och klicka sedan på [Skriv ut] för att starta utskriften. Proceduren för att öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] kan variera beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 57

70 Installera skrivardrivrutinen Windows XP, Windows Server Skrivaregenskaperna Göra standardinställningar för skrivare - Skrivaregenskaper 2 Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillbehör ska du logga in med ett konto som har behörighet att hantera skrivare. Administratörer och privilegierade användar-grupper har tillstånd för hantering av skrivare som standard. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A Gå till [Start]-menyn och klicka på [Skrivare och fax]. Fönstret [Skrivare och fax] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Gör inte någon inställning för [Anpassa till kassett]. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra inställningar för skrivarstandard - Utskriftsegenskaper 58 Viktigt Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A Gå till [Start]-menyn och klicka på [Skrivare och fax]. Fönstret [Skrivare och fax] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C Gå till menyn [Arkiv] och klicka på [Utskriftsinställningar...]. Dialogrutan [Utskriftsinställningar] visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK].

71 PCL - Tillgång till skrivaregenskaper De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra skrivarinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för Word- Pad som medföljer Windows XP. A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare som du vill använda i listan [Välj skrivare] och klicka sedan på [Egenskaper]. C Gör de inställningar som krävs och klicka sedan på [Skriv ut] för att starta utskriften. 2 Proceduren för att öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] kan variera beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 59

72 Installera skrivardrivrutinen Windows NT Tillgång till skrivaregenskaper Göra standardinställningar för skrivare - Skrivaregenskaper 2 Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillval skal du logga in med ett konto som har fullständig behörighet att hantera skrivare. Administratörer, serveroperatörer, utskriftsoperatörer och privilegierade användar-grupper har som standard tillstånd för total tillgång. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Gör inte någon inställning för [Anpassa till kassett]. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra standardinställningar för skrivare - Standard Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillval skal du logga in med ett konto som har fullständig behörighet att hantera skrivare. Administratörer, serveroperatörer, utskriftsoperatörer och privilegierade användar-grupper har som standard tillstånd för total tillgång. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. 60

73 PCL - Tillgång till skrivaregenskaper C I menyn [Arkiv...], klicka på [Standardegenskaper för dokument]. Dialogrutan [Standard] visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 2 Göra skrivarinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan Skrivaregenskaper från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för WordPad som medföljer Windows NT 4.0. A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Namn] och klicka sedan på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. C Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. D Klicka på [OK] för att starta utskrift. Proceduren för att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper varierar beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. Vissa program använder inte skrivardrivrutinens inställningar, istället används programmets egna standardinställningar. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 61

74 Installera skrivardrivrutinen RPCS - Tillgång till skrivaregenskaper Windows 95/98/Me - Tillgång till skrivaregenskaper 2 Det finns två typer av dialogrutor för skrivaregenskapernas dialogruta. Multi-Tab används som ett exempel i denna handbok. Mer information om att ändra typen av dialogruta finns i skrivardrivrutinens Hjälp. Multi-Tab Denna typ av dialogruta är utformad för användare som ofta ändrar utskriftsinställningar för att utföra olika utskriftshanteringar. Anpassad inställning Denna typ av dialogruta är utformad för användare som sällan ändrar utskriftsinställningar. Denna typ av dialogruta varierar beroende på installerade tillval. Göra standardinställningar för skrivare Öppna dialogrutan Skrivaregenskaper från fönstret [Skrivare] för att ställa in standardskrivare. Viktigt Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. När du öppnar dialogrutan för skrivaregenskaperna första gången efter installation av skrivardrivrutinen RPCS visas ett bekräftelsemeddelande. Efter att du klickar på [OK] visas dialogrutan Skrivaregenskaper. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. Vissa program använder inte skrivardrivrutinens inställningar, istället används programmets egna standardinställningar. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 62

75 RPCS - Tillgång till skrivaregenskaper Göra skrivarinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan Skrivaregenskaper från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för WordPad som medföljer Windows 95/98/Me. A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Namn:] och klicka sedan på [Egenskaper...]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. C Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. D Klicka på [OK] för att starta utskrift. Proceduren för att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper varierar beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. Vissa program använder inte skrivardrivrutinens inställningar, istället används programmets egna standardinställningar. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. 2 Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Windows Tillgång till skrivaregenskaper Här beskrivs hur du öppnar skrivardrivrutinens egenskaper. Göra standardinställningar för skrivare - Skrivaregenskaper Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillbehör ska du logga in med ett konto som har behörighet att hantera skrivare. Administratörer och privilegierade användar-grupper har tillstånd för hantering av skrivare som standard. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. 63

76 Installera skrivardrivrutinen 2 A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. När du öppnar dialogrutan för skrivaregenskaperna första gången efter installation av skrivardrivrutinen RPCS visas ett bekräftelsemeddelande. Efter att du klickar på [OK] visas dialogrutan Skrivaregenskaper. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Gör inte någon inställning för [Anpassa till kassett]. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra inställningar för skrivarstandard - Utskriftsegenskaper Viktigt Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C Gå till menyn [Arkiv] och klicka på [Utskriftsinställningar...]. Dialogrutan [Utskriftsinställningar] visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 64

77 RPCS - Tillgång till skrivaregenskaper Göra skrivarinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för Word- Pad som medföljer Windows A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Välj skrivare]. C Gör de inställningar som krävs och klicka sedan på [Skriv ut] för att starta utskriften. 2 Proceduren för att öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] kan variera beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Windows XP, Windows Server Skrivaregenskaperna Göra standardinställningar för skrivare - Skrivaregenskaper Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillbehör ska du logga in med ett konto som har behörighet att hantera skrivare. Administratörer och privilegierade användar-grupper har tillstånd för hantering av skrivare som standard. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A Gå till [Start]-menyn och klicka på [Skrivare och fax]. Fönstret [Skrivare och fax] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. 65

78 Installera skrivardrivrutinen 2 C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. När du öppnar dialogrutan för skrivaregenskaperna första gången efter installation av skrivardrivrutinen RPCS visas ett bekräftelsemeddelande. Efter att du klickar på [OK] visas dialogrutan Skrivaregenskaper. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Gör inte någon inställning för [Anpassa till kassett]. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra inställningar för skrivarstandard - Utskriftsegenskaper Viktigt Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A Gå till [Start]-menyn och klicka på [Skrivare och fax]. Fönstret [Skrivare och fax] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C Gå till menyn [Arkiv] och klicka på [Utskriftsinställningar...]. Dialogrutan [Utskriftsinställningar] visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra skrivarinställningar från ett program 66 Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för Word- Pad som medföljer Windows XP. A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas.

79 RPCS - Tillgång till skrivaregenskaper B Välj den skrivare du vill använda i listan [Välj skrivare]. C Gör de inställningar som krävs och klicka sedan på [Skriv ut] för att starta utskriften. Proceduren för att öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] kan variera beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. 2 Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Windows NT Tillgång till skrivaregenskaper Göra standardinställningar för skrivare - Skrivaregenskaper Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillval skal du logga in med ett konto som har fullständig behörighet att hantera skrivare. Administratörer, serveroperatörer, utskriftsoperatörer och privilegierade användar-grupper har som standard tillstånd för total tillgång. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. När du öppnar dialogrutan för skrivaregenskaperna första gången efter installation av skrivardrivrutinen RPCS visas ett bekräftelsemeddelande. Efter att du klickar på [OK] visas dialogrutan Skrivaregenskaper. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. 67

80 Installera skrivardrivrutinen De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Gör inte någon inställning för [Anpassa till kassett]. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 2 Göra standardinställningar för skrivare - Standard Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillval skal du logga in med ett konto som har fullständig behörighet att hantera skrivare. Administratörer, serveroperatörer, utskriftsoperatörer och privilegierade användar-grupper har som standard tillstånd för total tillgång. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv...], klicka på [Standardegenskaper för dokument]. Dialogrutan [Standard] visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra skrivarinställningar från ett program 68 Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan Skrivaregenskaper från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för WordPad som medföljer Windows NT 4.0. A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Namn] och klicka sedan på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas.

81 RPCS - Tillgång till skrivaregenskaper C Gör inställningarna och klicka sedan på [Verkställ]. D Klicka på [OK] för att starta utskrift. Proceduren för att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper varierar beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. Vissa program använder inte skrivardrivrutinens inställningar, istället används programmets egna standardinställningar. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. 2 Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 69

82 Installera skrivardrivrutinen PostScript 3 - Installation för utskrift Windows 95/98/Me - Tillgång till skrivaregenskaper 2 Det finns två sätt att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper. Göra standardinställningar för skrivare Öppna dialogrutan Skrivaregenskaper från fönstret [Skrivare] för att ställa in standardskrivare. Viktigt Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. Vissa program använder inte skrivardrivrutinens inställningar, istället används programmets egna standardinställningar. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra skrivarinställningar från ett program 70 Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan Skrivaregenskaper från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för WordPad som medföljer Windows 95/98/Me. A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Namn...] och klicka sedan på [Egenskaper...]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. C Gör inställningarna och klicka sedan på [OK].

83 PostScript 3 - Installation för utskrift D Klicka på [OK] för att starta utskrift. Proceduren för att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper varierar beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. Vissa program använder inte skrivardrivrutinens inställningar, istället används programmets egna standardinställningar. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. 2 Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Windows Tillgång till skrivaregenskaper Göra standardinställningar för skrivare - Skrivaregenskaper Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillbehör ska du logga in med ett konto som har behörighet att hantera skrivare. Administratörer och privilegierade användar-grupper har tillstånd för hantering av skrivare som standard. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Gör inte någon inställning för [Anpassa till kassett]. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 71

84 Installera skrivardrivrutinen Göra inställningar för skrivarstandard - Utskriftsegenskaper 2 Viktigt Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C Gå till menyn [Arkiv] och klicka på [Utskriftsinställningar...]. Dialogrutan [Utskriftsinställningar] visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra skrivarinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för Word- Pad som medföljer Windows A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Välj skrivare]. C Gör de inställningar som krävs och klicka sedan på [Skriv ut] för att starta utskriften. Proceduren för att öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] kan variera beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. 72 Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp.

85 PostScript 3 - Installation för utskrift Windows XP, Windows Server Skrivaregenskaperna Göra standardinställningar för skrivare - Skrivaregenskaper Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillbehör ska du logga in med ett konto som har behörighet att hantera skrivare. Administratörer och privilegierade användar-grupper har tillstånd för hantering av skrivare som standard. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A Gå till [Start]-menyn och klicka på [Skrivare och fax]. Fönstret [Skrivare och fax] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. 2 De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Gör inte någon inställning för [Anpassa till kassett]. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra inställningar för skrivarstandard - Utskriftsegenskaper Viktigt Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A Gå till [Start]-menyn och klicka på [Skrivare och fax]. Fönstret [Skrivare och fax] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C Gå till menyn [Arkiv] och klicka på [Utskriftsinställningar...]. Dialogrutan [Utskriftsinställningar] visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. 73

86 Installera skrivardrivrutinen De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 2 Göra skrivarinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för Word- Pad som medföljer Windows XP. A I menyn [Arkiv...], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Välj skrivare]. C Gör de inställningar som krävs och klicka sedan på [Skriv ut] för att starta utskriften. Proceduren för att öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar] kan variera beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 74

87 PostScript 3 - Installation för utskrift Windows NT Tillgång till skrivaregenskaper Göra standardinställningar för skrivare - Skrivaregenskaper Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillval skal du logga in med ett konto som har fullständig behörighet att hantera skrivare. Administratörer, serveroperatörer, utskriftsoperatörer och privilegierade användar-grupper har som standard tillstånd för total tillgång. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. C I menyn [Arkiv], klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. 2 De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Gör inte någon inställning för [Anpassa till kassett]. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra standardinställningar för skrivare - Standard Viktigt För att göra standardskrivarinställningar inklusive inställningar för konfiguration av tillval skal du logga in med ett konto som har fullständig behörighet att hantera skrivare. Administratörer, serveroperatörer, utskriftsoperatörer och privilegierade användar-grupper har som standard tillstånd för total tillgång. Du kan inte ändra standardinställningarna för skrivaren för respektive användare. Inställningarna som görs i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller alla användare. A I [Start]-menyn pekar du på [Inställningar] och klickar sedan på [Skrivare]. Fönstret [Skrivare] visas. B Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda. 75

88 Installera skrivardrivrutinen C I menyn [Arkiv...], klicka på [Standardegenskaper för dokument]. Dialogrutan [Standard] visas. D Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. 2 De inställningar du gör här gäller som standardinställningar för alla program. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. Göra skrivarinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för en specifik applikation. Öppna dialogrutan Skrivaregenskaper från det program du vill ställa in skrivaregenskaper för. Följande exempel visar hur du gör inställningar för WordPad som medföljer Windows NT 4.0. A I menyn [Arkiv], klicka på [Skriv ut]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. B Välj den skrivare du vill använda i listan [Namn:] och klicka sedan på [Egenskaper]. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. C Gör inställningarna och klicka sedan på [OK]. D Klicka på [OK] för att starta utskrift. Proceduren för att öppna dialogrutan Skrivaregenskaper varierar beroende på programmet. Mer information finns i handböckerna som levereras med programmet du använder. Vissa program använder inte skrivardrivrutinens inställningar, istället används programmets egna standardinställningar. De inställningar du gör i följande procedur gäller enbart för det aktuella programmet. Allmänna användare kan ändra egenskaperna som visas i programmets dialogruta [Skriv ut]. Inställningar som görs här används som standard vid utskrift från det programmet. Referens För ytterligare information om inställningar, se skrivardrivrutinens Hjälp. 76

89 PostScript 3 - Installation för utskrift Mac OS - Ställa in för utskrift Göra pappersinställningar från ett program A Öppna den fil du vill skriva ut. B I menyn [Arkiv], klicka på [Utskriftsformat]. C Kontrollera att skrivaren du vill använda visas i [Skrivare:] och välj sedan det pappersformat som du vill använda i [Papper:]. I Mac OS X väljer du pappersformatet i [Pappersformat]. Om skrivaren du vill använda inte visas i [Skrivare:] väljer du den skrivare som du vill använda. D Konfigurera inställningarna och klicka sedan på [OK]. 2 Referens Dialogrutan [Utskriftsformat] varierar beroende på programmet du använder. Mer information finns i handböckerna som levereras med Mac OS. Göra utskriftsinställningar från ett program A Öppna den fil du vill skriva ut. B I menyn [Arkiv], klicka på [Skriv ut]. C Kontrollera att skrivaren är vald i listan [Skrivare] och gör sedan skrivarinställningarna. D Konfigurera inställningarna och klicka sedan på [OK]. 77

90 Installera skrivardrivrutinen 2 78

91 3. Övrig utskriftshantering Skriva ut en PDF-fil direkt Du kan sända PDF-filer direkt till denna skrivare för utskrift, utan att öppna ett PDF-program. Viktigt Funktionen kan endast användas med äkta Adobe PDF-filer. Denna funktion stöder PDF-filer av version 1.3, 1.4, 1.5 och 1.6. PDF-filer skapade med genomsynlighetsfunktionen i PDF version 1.4 kan inte skrivas ut. PDF-filer skapade med krypteringsfilter och/eller funktionen 16bit färgbild i PDF version 1.5 kan inte skrivas ut. Exklusiva funktioner för PDF version 1.6 stöds inte. Vissa typer av högkomprimerade PDF-filer kan inte skrivas ut. Kontakta din försäljningsrepresentant om de filtyper som stöds. Pappersformatfel kan uppstå när du skriver ut på anpassat pappersformat. Utskriftsmetod Följande beskriver de två metoderna för PDF direktutskrift - med DeskTopBinder Lite eller genom att ange kommandon. Använda DeskTopBinder Lite Installera DeskTopBinder Lite Följ proceduren nedan när du ska installera DeskTopBinder Lite. A Avsluta alla program som är igång. B Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar. C Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. D Klicka på [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client] och på [Nästa >]. E Installera DeskTopBinder Lite genom att följa instruktionerna på skärmen. Om du uppmanas att starta om datorn när DeskTopBinder Lite har installerats, ska du starta om datorn och fortsätta med konfigurationen. 79

92 Övrig utskriftshantering Det kan hända att Autostart inte fungerar med vissa inställningar för operativsystemet. Starta Setup.exe som finns i CD-skivans rotkatalog om det inträffar. DeskTopBinder Lite utökade funktioner 3 Följ tilläggsproceduren för DeskTopBinder Lite när du vill skriva ut PDF-filer direkt. A I [Start]-menyn, klicka på [Program], [DeskTopBinder] och [Guiden Utökade funktioner]. B När [Guiden Utökade funktioner] visas väljer du [Start] och klickar sedan på [Nästa>] upprepade gånger tills skärmen [Utskriftsfunktion3] visas. C På skärmen [Utskriftsfunktion3] klickar du på [Lägg till...] för att visa [Egenskaper, PDF direktutskrift]. D Välj drivrutinen för denna skrivare, klicka på [OK] och sedan på [Nästa>] upprepade gånger tills [Slutför] visas. Klicka på [Slutför]. Funktionspalett På funktionspaletten finns knappar för funktioner som redan konfigurerats med tilläggen i DeskTopBinder Lite. Med hjälp av knapparna kan du skriva ut Windows-filer, förhandsgranska utskrifter, konvertera bilder och registrera skannrar för dokument utan att du behöver öppna DeskTopBinder Lite. Du kan även använda dessa funktioner genom att helt enkelt dra en målfil till en knapp för en speciell funktion, och släppa filen där. A Högerklicka på ikonen som lagts till i aktivitetsfältet, och därefter på [Egenskaper...] för att visa skärmen Egenskaper. B Klicka på fliken [Innehåll], välj kryssrutan [PDF direktutskrift] i mitten och klicka sedan på [OK]. Skärmen [Egenskaper] stängs och ikonen [PDF direktutskriftt] läggs till på paletten. PDF direktutskrift 80 Använd nedanstående metod för att skriva ut PDF-filer direkt. A Dra den PDF-fil du vill skriva ut till ikonen för PDF-direktutskrift på paletten, och släpp filen där. B [Lista över utdatafiler - PDF direktutskrift] visas. Markera den PDF som du vill skriva ut och klicka sedan på [OK]. PDF-filen skrivs ut.

93 Skriva ut en PDF-fil direkt Utskrift av lösenordsskyddade PDF-dokument Följ nedanstående tillvägagångssätt för att skriva ut lösenordsskyddade PDF-filer. A I Windows [Start]-meny, klicka på [Program], [DeskTopBinder] och [Guiden Utökade funktioner]. B När [Guiden Utökade funktioner] visas väljer du [Start] och klickar sedan på [Nästa>] upprepade gånger tills skärmen [Utskriftsfunktion3] visas. C På skärmen [Utskriftsfunktion3] klickar du på [Egenskaper] för att visa [Egenskaper, PDF direktutskrift]. D Välj kryssrutan [Använd PDF-lösenord] längst ned till höger på skärmen och klicka sedan på [OK]. Klicka på [Nästa>] upprepade gånger tills [Slutför] visas. Klicka på [Slutför] för att stänga skärmen [Guiden Utökade funktioner]. E Flytta den PDF-fil du vill skriva ut till ikonen för PDF-direktutskrift på paletten; dra-och-släpp. F [Lista över utdatafiler - PDF direktutskrift] visas. Välj den PDF-fil du vill mata ut för att göra den till omvänd video, och klicka sedan på [OK]. G Skärmen [Egenskaper, PDF direktutskrift] öppnas. Ange lösenordet för den PDF-fil som du vill skriva ut i fältet [PDF-lösenord:] längst ned till höger på skärmen och klicka sedan på [OK]. Den lösenordsskyddade PDF-filen skrivs ut. 3 Viktigt Innan du skriver ut en lösenordsskyddad PDF-fil, utför endera av följande: Skriv in PDF-lösenordet på skärmen Skrivaregenskaper för PDF-direktutskrift Ange ett PDF lösenord genom att välja [PDF:Ändra lösen] i [PDF-meny]- menyn på denna skrivares kontrollpanel. Om ett [PDF grupplösen.] för [PDF-meny]-menyn har tilldelats antingen DeskTopBinder Lite eller denna skrivares kontrollpanel, måste samma grupplösenord även tilldelas den andra. 81

94 Övrig utskriftshantering Skrivaregenskaper för PDF-direktutskrift SV AQV703S 1. Inställningens namn: Visar konfigureringsnamn för plug-in (upp till 63 enkelbytes-tecken) 2. Ändra ikon... Ändra den ikon som visas i verktygsraden. 3. Skrivare: Visar en lista med RPCS-drivrutiner som stödjer PDF-direktutskrift. 4. Duplex Skriv ut på båda sidorna av arken. 5. Layout Tryck flera sidor på 1 ark. 6. Slå hål Hålslå utmatade ark. 7. Häftning Häfta ihop utmatade ark. 8. Visa dialogrutan före utskrift. Visas i läget PDF-direktutskrift om denna kryssruta är ikryssad. 9. Orientering: Ange originalets riktning. 10. Antal kopior Ange antal kopior som ska skrivas ut. 11. Sortera Använd för att sortera utskrifterna. 12. Intervall: Ange varje sidas utskriftsområde. 13. Upplösning: Ange upplösning för utskriften. 14. PDF-lösenord: Om PDF-filen är lösenordsskyddad, fyll i lösenordet i detta fält. I annat fall kan filen ej skrivas ut. 15. Grupplösenord: Om ett grupplösenord har tilldelats DeskTopBinder Lite och den här skrivaren ska du skriva grupplösenordet i detta fält. I annat fall kan utskriften ej påbörjas. 82

95 Skriva ut en PDF-fil direkt Att använda kommandon I Windows och UNIX kan du skriva ut PDF-filer direkt med kommandon som ftp sftp och lpr. Referens För information rörande utskrift med hjälp av kommandon under Windows, se s.253 Skriva ut filer direkt från Windows. För ytterligare information om UNIX-kommandon, se vidare i UNIX-tillägg. 3 83

96 Övrig utskriftshantering Kontroll av obehörig kopiering Du kan bädda in mönster och text under skriven text för att förhindra obehörig kopiering av dokument. Kontroll av obehörig kopiering består av två funktioner: [Datasäkerhet för kopiering] och [Masktyp:]. Viktigt Funktionen är utformad att förhindra att konfidentiella dokument kopieras. Den förhindrar inte att informationen används av obehöriga. 3 Öppna fönstret för Kontroll av obehörig kopiering A I RPCS-skrivardrivrutin, öppna fönstret [Utskriftsinställningar...]. B Klicka på [Lägg till/ändra anpassade inställningar...]. C Välj kryssrutan [Obehörig kopiering...]. D Klicka på [Kontrollinställningar...]. E Nu visas en bekräftelse. Klicka på [OK]. Fönstret Kontroll av obehörig kopiering öppnas. För ytterligare information, se skrivardrivrutinens Hjälp. Använda [Datasäkerhet för kopiering] Du kan bädda in ett mönster genom att ställa in det i skrivardrivrutinen. 84 Ställa in [Datasäkerhet för kopiering] i skrivardrivrutinen Markera kryssrutan [Datasäkerhet för kopiering]. Du kan även skriva text i rutan [Text:]. Du kan inte markera kryssrutan [Masktyp:] samtidigt. För att skriva ut ett dokument som skyddas av grå överexponering måste skrivaren ställas in korrekt. Kontakta administratören.

97 Kontroll av obehörig kopiering Skriva ut dokument med [Datasäkerhet för kopiering] g No Cop ng No Copying N ying No Copying No C pying No Copying No pying No Copying N opying No Copying Copying No Copying Copying No Copyin ying No Copy No Cop 3 AJL030S 1. Mönstret och texten som du har angett skrivs ut. 2. Dokumentet kopieras i kopiatorer/multifunktionsmaskiner där leverantörens tillval datasäkerhet för kopiering är installerad. 3. Dokumentet täcks av grå överexponering. När ett dokument som är inställt med [Datasäkerhet för kopiering] skrivs ut kräver skrivaren inte att Copy Data Security unit (tillval) är installerad. En säkerhetsenhet för kopieringsdata krävs när du kopierar eller lagrar dokument som skyddas av grå överexponering. Enbart RPCS-skrivardrivrutinen stöds. Du kan inte delvis bädda in mönster och text i dokument. Använd mm (7 1 / / 2 in.) eller större papper. Använd vanligt eller återvunnet papper med minst 70 % vithet. Duplexutskrift kanske inte fungerar med funktionen eftersom texten och mönstret kan ses genom papperet. Copy Data Security unit (tillval) är till för leverantörens kopiatorer/multifunktionsmaskiner. Den kan inte installeras på denna skrivare. Referens För mer information om att ställa in [Datasäkerhet för kopiering], se skrivardrivrutinens hjälp. 85

98 Övrig utskriftshantering Använda [Masktyp:] Du kan bädda in mönster och text i dokument genom att ställa in Kontroll av obehörig kopiering i skrivardrivrutinen. 3 Ställa in [Masktyp:] i skrivardrivrutinen Välj ett mönster från [Masktyp:] och skriv sedan texten i rutan [Text:]. Du kan endast ställa in [Text:], men [Masktyp:] och [Text:] måste ställas in tillsammans. Skriva ut dokument med [Masktyp:] N g No Copy ng No Copying N ying No Copying No pying No Copying No opying No Copying N opying No Copying Copying No Copying o Copying No Copyin pying No Copy No Cop No C g No Copying ng No Copying No C ying No Copying No pying No Copying No opying No Copying N Copying No Copying Copying No Copyin Copying No Copyi ing No Copy Cop AJL031S 1. Mönstret och texten som du har angett skrivs ut svagt. 2. Dokumentet kopieras i kopiatorer/multifunktionsmaskiner. 3. Mönstret och texten som angetts visas tydligt. 86

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...12 Beskrivning för Angiven modell...13 Så här läser du handboken...14 Symboler...14 Använda knappar...15 Förbereda för

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Beskrivning för Angiven modell...12 Så här läser du handboken...13 Symboler...13 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...16

Läs mer

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3 Tillägg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Maskinens funktioner och inställningar Bilaga Läs handboken noga innan

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) Spara och skriva

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N f Intern skrivarserver för flera protokoll Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows Sida 1 av 5 Guide för anslutning Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows En lokalt ansluten skrivare är en skrivare som är ansluten till

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror Installationsguide Installera maskinen 1 Installera programvaran 2 Lysdiod-status Hur du köper förbrukningsvaror 1 2 1. Installera maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Handbok för skrivardrivrutiner

Handbok för skrivardrivrutiner Handbok för skrivardrivrutiner För Macintosh Version 6.3 29 augusti 2005 Utarbetad av: Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580 USA

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer