DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint"

Transkript

1 DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint

2 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon form utan föregående skriftligt godkännande från TTEC.

3 Inledning Tack för ditt köp av TOSHIBA digitala flerfunktionssystem. Denna användarmanual innehåller anvisningar om hur du skriver ut med användning av AirPrint. Läs igenom manualen innan funktionen används. Förvara manualen nära till hands, och använd den för att skapa en miljö för bästa möjliga användning av estudio-funktionerna. Hur ska manualen läsas Symboler i manualen I denna manual föregås några viktiga avsnitt av symbolerna som visas nedan. Läs dessa avsnitt innan du använder systemet. FARA VARNING Obs! Informerar om en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall, allvarlig personskada, skada på föremål, eller att skrivaren eller kringutrustningen fattar eld. Informerar om en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka lindrig personskada, smärre skada på skrivare eller kringutrustning eller förlust av data. Uppmanar till försiktighet när systemet används. Utöver ovanstående tillhandahålls i manualen även användbar information om hantering av utrustningen, vilken föregås av följande symboler: Tips Beskriver information som är bra att känna till när du använder maskinen. Sidor med relevant information för det du utför just nu. Läs dessa sidor vid behov. Skärmar och Användning I denna manual beskrivs skärmar och användning för Macintosh enligt Mac OS X 10.8.x. Informationen på skärmarna kan variera beroende på hur utrustningen används, t.ex. installationer, operativsystemets version och program. Varumärken Det officiella namnet på Windows XP är Microsoft Windows XP Operating System. Det officiella namnet på Windows Vista är Microsoft Windows Vista Operating System. Det officiella namnet på Windows 7 är Microsoft Windows 7 Operating System. Det officiella namnet på Windows 8 är Microsoft Windows 8 Operating System. Det officiella namnet på Windows Server 2003 är Microsoft Windows Server 2003 Operating System. Det officiella namnet på Windows Server 2008 är Microsoft Windows Server 2008 Operating System. Det officiella namnet på Windows Server 2012 är Microsoft Windows Server 2012 Operating System. Microsoft, Windows, Windows NT och varumärken och produktnamn på andra Microsoft-produkter är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Macintosh, Mac OS, Safari, iphone, ipad och ipod touch är varumärken som tillhör Apple Inc.,registrerade i USA och i andra länder. AirPrint och AirPrint-loggan är varumärken som tillhör Apple Inc. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens. Adobe, Acrobat, Reader, och PostScript är antingen registrerade varumärken eller varumäken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Mozilla, Firefox och Firefox-loggan är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Mozilla Foundation i USA och andra länder. IBM, AT och AIX är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. NOVELL, NetWare och NDS är varumärken som tillhör Novell, Inc. TopAccess är ett varumärke som tillhör Toshiba Tec Corporation. Företags- och produktnamn som förekommer i användarmanualen eller visas i mjukvaran kan vara varumärken från de respektive företagen. Inledning 1

4

5 4.SKRIV UT MED AirPrint-FUNKTION Detta kapitel innehåller instruktioner för utskrift med AirPrint-funktion. Innan AirPrint-funktionen används... 4 Observationer och begränsningar...4 Utskrift från Macintosh-dator... 5 Inställningar...5 Hur man gör en enkel utskrift...7 Ändra utskriftsinställningar...8 Utskrift från ios-enheter Hur man gör en enkel utskrift Ändra utskriftsinställningar...15 Installera AirPrint med TopAccess-programmet Aktivera / inaktivera AirPrint...16 Väckningsinställningar från viloläget "Super Sleep"...16

6 Innan AirPrint-funktionen används AirPrint är en funktion för att skriva ut data från en Macintosh-dator eller från en enhet med ios med användning av ett digitalt flerfunktionssystem i samma subnät som datorn eller enheten. Du behöver inte förinstallera några drivrutiner på datorn eller enheten. Obs! AirPrint-funktionen kan bara användas på datorer eller enheter med något av följande operativsystem. Mac OS X 10.7 eller senare (för Macintosh-datorer) ios 4.2 eller senare (för ipad, iphone 3GS eller senare, ipod touch 3:e generationen eller senare) Observationer och begränsningar Om du vill använda ett trådlöst LAN (tillval), se till att alla LAN-inställningar gjorts i förväg. För mer information om inställningar för trådlöst LAN, se Operator s Manual for Wireless LAN Module. Se till att följande inställningar är aktiverade i TopAccess-programmets meny. - [Aktivera Bonjour] - [Aktivera IPP] - [Aktivera AirPrint] För mer information om [Aktivera Bonjour] och [Aktivera IPP], se TopAccess Guide. Gällande [Aktivera AirPrint], se följande sida i denna manual: Sid.16 Aktivera / inaktivera AirPrint Om du vill använda AirPrint-funktionen med en skrivarmodell som har vilofunktionen (Super Sleep) aktiverad, markera kryssrutorna [Bonjour] och [AirPrint Identifiering] i [Väckningsinställningar] under [ADMIN] [Nätverk] i TopAccessprogrammet. För mer information om [Bonjour], se TopAccess Guide. Gällande [AirPrint Identifiering], se följande sida i denna manual: Sid.16 Väckningsinställningar från viloläget "Super Sleep". Denna skrivare har stöd för AirPrint-funktionen endast i infrastrukturläge, inte i Ad hoc-läge. AirPrint-funktionen kan inte användas med skrivare där funktionen för användarautentisering har aktiverats. För mer information om funktionen för användarautentisering, se TopAccess Guide. AirPrint-funktionen fungerar endast i högsäkerhetsläget. För mer information om högsäkerhetsläge, se High Security Mode Management Guide. Vissa data i gråskala kan hanteras som färg beroende på egenskaperna för det skrivarprogram som används. Krypterade PDF-filer kan inte skrivas ut från en enhet med ios installerat. Det kan ta längre tid att skriva ut med AirPrint-funktionen med någon av modellerna nedan, än från dator med en drivrutin för skrivaren. - e-studio2051c/2551c 4 Innan AirPrint-funktionen används

7 Utskrift från Macintosh-dator Inställningar Utför inställningarna i menyn för systeminställningar. Klicka på [Systeminställningar] för att öppna och klicka sedan på [Skriv ut och skanna]. 1 2 Dialogrutan för [Skriv ut och skanna] visas. Klicka på [+]. Dialogrutan [Lägg till skrivare] visas. Utskrift från Macintosh-dator 5

8 3 Välj ett digitalt flerfunktionssystem med stöd för AirPrint-funktionen från listan med skrivare [Skrivarnamn]. Välj [AirPrint-skrivare] i dialogrutan [Skriv ut med] och tryck sedan på [Lägg till]. Installationen startar. Menyn nedan visas när installationen är avslutad. Installation avslutad. Stäng menyn för [Skriv ut och skanna]. 6 Utskrift från Macintosh-dator

9 4.SKRIV UT MED AirPrint-FUNKTION Hur man gör en enkel utskrift 1 2 Välj [Skriv ut] från programmenyn [Arkiv]. Dialogrutan [Skriv ut] visas. Ställ in önskade utskriftsinställningar och tryck sedan på [Skriv ut]. För detaljerad information om utskriftsinställningarna, se följande sida: Sid.8 Ändra utskriftsinställningar Obs! Dialogrutan [Skriv ut] kan se ut på olika sätt beroende på det program som används. Utskrift från Macintosh-dator 7

10 Ändra utskriftsinställningar Utöver de grundläggande inställningarna, som antal kopior eller sidintervall, finns andra möjliga inställningar när denna utrustning används. Grundläggande inställningar ) Skrivare Väljer skrivare som ska användas för utskriften. 2) Förinställningar Sparar inställningarna i dialogrutan [Skriv ut] och hämtar redan sparade inställningar. 3) Kopior Antal kopior som ska skrivas ut ) Gråskala Markera denna kryssruta om du vill skriva ut i gråskala, oberoende av dokumentets färg. 5) Dubbelsidig Med denna inställning kan du skriva ut på båda sidorna. Obs! Funktionen är tillgänglig endast när den automatiska duplex-enhet finns installerad på skrivaren. 6) Sidor Sidintervallet som ska skrivas ut. För att skriva ut bara en del av ett dokument, skriv in första och sista sidnumret. 7) PDF Visar PDF-meny 8) Visa detaljer Ändrar från menyn för grundinställningar till detaljerade inställningar Sid.9 Detaljerade inställningar 8 Utskrift från Macintosh-dator

11 4.SKRIV UT MED AirPrint-FUNKTION Detaljerade inställningar Tips Utformningen på denna meny kan variera beroende på det program som används ) Skrivare Val av skrivare som ska användas för utskriften. 2) Förinställningar Sparar inställningarna i dialogrutan [Skriv ut] och hämtar redan sparade inställningar. 3) Kopior Antal kopior som ska skrivas ut. 4) Svartvitt Markera denna kryssruta om du vill skriva ut i gråskala, oberoende av dokumentets färg. 5) Två sidor Med denna inställning kan du skriva ut på båda sidorna. Obs! Funktionen är tillgänglig endast när den automatiska duplex-enhet finns installerad på skrivaren. 6) Sidor Intervallet för de sidor som ska skrivas ut. För att skriva ut bara en del av ett dokument, skriv in första och sista sidnumret. 7) Pappersformat Väl av pappersformat 8) Orientering Bestämmer papprets utskriftsriktning 9) Utskriftsinställningar Kryssrutor för ytterligare utskriftsinställningar visas. Du kan ställa in specifika utskriftsalternativ eller detaljerade inställningar för skrivaren genom att använda de olika menyerna. 10) PDF Visar PDF-meny 11) Dölj detaljer Ändrar från detaljerade inställningar till grundläggande inställningar. Utskrift från Macintosh-dator 9

12 Meny [Media & Kvalitet] (Media & Quality) Välj källa för pappersmatning eller mediatyp. 1) Matning från Val av källa för pappersmatning 2) Papperstyp Val av papprets mediatyp. Meny [Layout] Du kan ställa in layouten för att skriva ut flera sidor på ett ark. 1) Sidor per ark Antal sidor som ska skrivas ut på samma ark. 2) Layout/arrangering Ställer in hur de olika sidorna ska arrangeras på en sida. 3) Kant Ställer in kantlinjernas antal och bredd. 4) Dubbelsidig utskrift Med denna inställning kan du skriva ut på båda sidorna. Obs! Funktionen är tillgänglig endast när den automatiska duplex-enhet finns installerad på skrivaren. 5) Omvänd sidorientering Omvänder utmatningsorienteringen 6) Spegelvänd Skriver ut en spegelvänd bild av en sida. 10 Utskrift från Macintosh-dator

13 4.SKRIV UT MED AirPrint-FUNKTION Meny [Dokumenthantering] (Paper Handling) Här kan du ställa in metoder för dokumenthantering, som t.ex. omvänd utskriftsordning, eller utskrift av bara udda eller jämna sidnummer. 1) Sortera Markera denna kryssruta för att sortera de utskrivna dokumenten var kopia för sig när fler än en kopia skrivs ut (sortutskrift). 2) Sidor att skriva ut Här bestäms vilka sidor som ska skrivas ut, alla sidor, eller bara udda eller jämna. 3) Sidordning Anger ordningen som sidorna ska skrivas ut i. 4) Anpassa till papper Markera denna kryssruta för att förminska eller förstora utskriften. Med denna kryssruta markerad så kommer utskriften att anpassas till papprets storlek. Om du inte vill förstora utskriften utan vill skriva ut på ett större pappersformat markerar du kryssrutan [Endast förminskning]. Meny [Försättsblad] (Cover Page) Här kan du göra inställningar för försättsblad. 1) Skriv ut försättsblad Väljer om ett försättsblad ska infogas i utskriften, och var det ska infogas. 2) Typ av försättsblad Väljer typ av försättsblad. 3) Namnuppgifter Fyll i namnuppgifterna som ska visas på försättsbladet Obs! På grund av begränsningar i Macintosh OS, så visas inte de bokstäver som går utanför rutans fält. Meny [Slutbehandlingar] (Finishing Options) Här görs inställningar för häftning 1) Häftning Väljer häftningsmetod Utskrift från Macintosh-dator 11

14 Meny [Lagernivå] (Supply Levels) Här kan du kontrollera den återstående nivån för toner och papper. 12 Utskrift från Macintosh-dator

15 Utskrift från ios-enheter. Detta kapitel innehåller instruktioner för utskrift från t.ex. en iphone. Observera att utformningen på skärmen kan variera beroende på den enhet som används. Hur man gör en enkel utskrift. 1 Tryck på ikonen ( ). 2 Tryck på [Skriv ut]. Vänster: ios4 och ios5 Höger: ios6 Utskrift från ios-enheter. 13

16 3 Tryck på [Välj skrivare]. 4 Alla AirPrint-kompatibla skrivare visas. Tryck på skrivarutristningens namn 5 Ändra utskriftsinställningar efter behov och tryck på [Skriv ut]. För detaljerad information om inställningarna, se följande sida: Sid.15 Ändra utskriftsinställningar Utskriften påbörjas 14 Utskrift från ios-enheter.

17 4.SKRIV UT MED AirPrint-FUNKTION Ändra utskriftsinställningar Du kan göra ändringar i inställningarna nedan. Obs! Vissa utskriftsinställningar kan inte ändras, beroende på det program som används eller den typ av data som skrivs ut. Om ett dokument skrivs ut i färg eller i gråskala beror på vilket program som används eller den typ av data som skrivs ut. Skrivare Väljer skrivare som ska användas för utskriften. Kopior Antal kopior som ska skrivas ut. Dubbelsidig utskrift Med denna inställning kan du skriva ut på båda sidorna. Obs! På grund av begränsningar i Macintosh OS, så visas inte de bokstäver som går utanför rutans fält. Sidor Intervallet för de sidor som ska skrivas ut. Detta kan ställas in endast när dokumentet som skrivs ut är en PDF-fil. Pappersformat Väljer pappersformat. Kan ställas in endast när du ska skriva ut en bild, t.ex. ett foto. Utskrift från ios-enheter. 15

18 Installera AirPrint med TopAccess-programmet. TopAccess-programmet gör det möjligt att konfigurera AirPrint-funktionen. Gör nödvändiga inställningar. Tips För denna skrivare behöver inga inställningar ändras för att använda AirPrint-funktionen, då inställningen [Aktivera] är standardmarkerad. Om du vill ändra AirPrint-funktionens inställningar, måste du logga in i TopAccess som Administratör. För TopAccess-användarinstruktioner, se TopAccess Guide. Aktivera / inaktivera AirPrint Med TopAccess kan AirPrint-funktionens läge [Aktivera] eller [Inaktivera] ställas in. Välj fliken [Administration], menyn [Inställningar], undermenyn [Skrivarinställningar] och sedan - [Aktivera AirPrint] 1 Namn Beskrivning 1 Aktivera AirPrint Välj att [Aktivera] eller [Inaktivera] AirPrint-funktionen. [Aktivera] är standardmarkerat. Obs! Denna funktion är inaktiverad om en funktion för användaridentifikation är aktiverad. Om funktionen är aktiverad, kommer även Bonjour och IPP att aktiveras. Väckningsinställningar från viloläget "Super Sleep". När du använder AirPrint-funktionen kan skrivaren väckas från viloläget "Super Sleep". Välj fliken [Administration] - [Inställningar] meny - [Nätverksinställningar] undermeny - [Väckningsinställningar], och markera kryssrutan [AirPrint Identifiering]. Tips Kryssrutan [AirPrint Identifiering] är standardmarkerad vid leverans. 16 Installera AirPrint med TopAccess-programmet.

19 e-studio2050c/2550c e-studio2051c/2551c e-studio2555cse/3055cse/3555cse/4555cse/5055cse

20 DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint , OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, , JAPAN 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Ver00 F

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Definitioner av anmärkningar

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna guide gäller följande modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Läs mer

Användarmanual. AirPrint

Användarmanual. AirPrint Användarmanual AirPrint FÖRORD Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och uppdaterad. Tillverkaren tar inget ansvar för resultaten

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående utseende på en anmärkning används i den här

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sida 2-36 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sida 2-42 Ange utskriftsalternativ Många utskriftsalternativ är tillgängliga

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Guide för AirPrint. Version 0 SWE

Guide för AirPrint. Version 0 SWE Guide för AirPrint Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs I anmärkningarna får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Guide för AirPrint Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Tillämpliga modeller Den här guiden gäller följande modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definitioner

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Handbok med tekniska beskrivningar Copyright och licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken

Läs mer

Guide för AirPrint. Version 0 SWE

Guide för AirPrint. Version 0 SWE Guide för irprint Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs I anmärkningarna får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-76 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-77 "Skriva ut häften" på sidan 2-78 "Skriva

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta Brother

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion...

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Lista över våra bruksanvisningar En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på DVD-skivan

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724)

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Pyramid SMS Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Manual för SMS-hantering i version 3.40A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. För senare förändringar eller tillägg,

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Projektutveckling Gösta Ulvfot, 2005 2

Projektutveckling Gösta Ulvfot, 2005 2 Innehåll Olika metoder...3 Tryckning...3 Skrivare som kan skriva ut 2 sidor per ark...4 Utskriftsordning...4 Skriva ut med Words funktion för 2 sidor per ark....6 Utskriftsordning...6 Nödlösningen...7

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 Användarmanual till AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com MimioMobile Bruksanvisning mimio.com 2013 Mimio. Med ensamrätt. Reviderat 04.09.2013. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt,

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående utseende

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Handbok för felsökning 2014 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC. Förord

Läs mer

Användarmanual icad Arkiv

Användarmanual icad Arkiv Användarmanual icad Arkiv Ett webbaserat ritningsarkiv från Astacus Användarmanual för icad Arkiv Ver 1.2 1 Förutsättningar: icad är ett digitalt ritningsarkiv som hanteras via ett webbgränssnitt. Ritningsarkivet

Läs mer

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Skrivarguide

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Skrivarguide MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Skrivarguide INNEHÅLL OM DEN HÄR HANDBOKEN.................... 4 MANUALER SOM MEDFÖLJER MASKINEN.... 5 MASKINENS SKRIVARFUNKTION............... 6 1 SKRIVA UT FRÅN WINDOWS

Läs mer

LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401

LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401 LASERJET PRO 400 Användarhandbok M401 Skrivarserien HP LaserJet Pro 400 M401 Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer