Handbok för allmänna inställningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för allmänna inställningar"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktionen Övriga användarverktyg Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan produkten används och förvara den sedan nära till hands för framtida referens. För säker och korrekt användning, vänligen läs Säkerhetsinformation i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet bör du noga läsa igenom handboken innan du använder maskinen. Förvara handboken i nära anslutning till skrivaren så att den kan användas som referens. Viktigt Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Företaget tar under inga förhållanden ansvar för eventuella direkta skador, indirekta skador, speciella skador, tillfälliga skador eller följdskador till följd av hantering eller användning av denna maskin. Anmärkningar: Vissa bilder kan avvika något från utseendet på din maskin. Vissa tillval är inte tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Beroende på vilket land du befinner dig i kan vissa enheter vara tillval. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Anmärkningar: Maskinernas modellnamn förekommer inte på följande sidor. Kontrollera vilken typ av maskin du har innan du läser den här handboken. Typ 1: 35 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Typ 2: 45 kopior/minut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Vissa modeller är inte tillgängliga i vissa länder. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

3 Maskinens handböcker Läs de handböcker som gäller de arbetsuppgifter du vill utföra med maskinen. Om den här maskinen Läs noga Säkerhetsinformation i handboken innan du använder maskinen. Handboken ger en översikt över maskinens funktioner. Den förklarar också kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur du matar in text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar användarverktygens inställningar och adressbokens funktioner såsom registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Se även denna handbok för förklaringar om hur du ansluter maskinen. Felsökning Är en guide som hjälper dig att lösa vanliga problem och som förklarar hur du fyller på papper, toner, häftklammer och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Denna handbok är avsedd för maskinens administratörer. Här beskrivs de säkerhetsfunktioner som administratörer kan använda för att skydda data från att manipuleras, eller för att skydda maskinen från icke-behörig användning. Handboken innehåller anvisningar för hur du registrerar administratörer och ställer in verifiering för användare och administratörer. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopiatorns och dokumentserverns funktioner och hanteringar. Läs också handboken för att få förklaringar om hur original placeras. Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och -hanteringar. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och -hanteringar. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och -hanteringar. Handbok för nätverk Förklarar hur maskinen konfigureras och används i ett nätverk och hur medföljande programvara används. Handboken gäller alla modeller och innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte finns tillgängliga på den här maskinen. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig något från de som gäller denna maskin. i

4 Övriga handböcker Maskinens handböcker Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript 3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböckerna som tillhandahålls är specifika för maskintyperna. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för att kunna visa av handböckerna som PDF-filer. För information om UNIX-tillägg, besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare. PostScript 3 Tillägg och UNIX-tillägg innehåller beskrivningar av funktioner eller inställningar som eventuellt inte finns på denna maskin. ii

5 INNEHÅLL Maskinens handböcker...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Display...2 Åtkomst till användarverktyg...3 Ändra standardinställningar...3 Avsluta Användarverktyg...4 Skydda meny Ansluta maskinen Ansluta till gränssnitten...5 Ansluta till Ethernet-gränssnitt...6 Ansluta till USB-gränssnitt...8 Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet...9 Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet...10 Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN)...11 Nätverksinställningar...14 Inställningar som krävs för att använda Skrivare/LAN-fax...14 Inställningar som krävs för att använda Internet-fax...17 Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen...21 Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp...25 Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner...28 Inställningar som krävs för att använda TWAIN-nätverksskanner...31 Inställningar som krävs för att använda dokumentserver...34 Använda verktyg för att göra nätverksinställningar...37 Ansluta maskinen till en telefonlinje och en telefon...46 Ansluta telefonlinjen...46 Välja linjetypen Systeminställningar Allmänna funktioner...47 Inställningar för utmatningsfack...50 Inställningar för kassett...51 Timerinställningar...58 Gränssnittsinställningar...60 Nätverk...60 Parallellt gränssnitt...64 IEEE IEEE b...67 Skriv ut lista...68 Filöverföring...70 Administratörsverktyg...77 Programmera/Ändra/Radera LDAP-server...85 Programmera LDAP-servern...86 iii

6 3. Kopiator/Dokumentserverinställningar Allmänna funktioner...91 Reproduktionsgrad...96 Redigera Stämpel Bakgrundsnumrering Förinställd stämpel Användarstämpel Datumstämpel Sidnumrering Indata/utdata Justera färgbild Inställningar för Dokumentserver Faxinställningar Allmänna funktioner Skaninställningar Sändningsinställningar Mottagningsinställningar Initialinställningar Mottagningsfil, inställning Mottagningsrapport e-post Programmera/Ändra/Radera skanformat Radera ett skanformat Registrera faxinformation Registrera faxinformation Ändra faxinformation Radera faxinformation Vidarekoppling Programmera en slutmottagare Avsluta vidarekopplingsfunktionen Vidarekopplingsmärke Parameterinställningar Ändra användarparametrarna iv

7 Specialavsändare att hantera annorlunda Auktoriserad mottagning Mottagningsfil, utskriftsantal Vidarekoppling sidig utskrift Minneslås Papperskassett Programmera/Ändra specialavsändare Auktoriserad mottagning (Auktoriserad mottagning) Mottagningsfil, utskriftsantal Vidarekoppling sidig utskrift Minneslås Papperskassett per avsändare Programmera Initialinställning för en specialavsändare Radera en specialavsändare Korginställningar Programmera/Ändra personliga korgar Radera personliga korgar Programmera/Ändra informationskorgar Radera informationskorgar Programmera/Ändra sändningskorgar Radera sändningskorgar Skriva ut korglistan Skrivarinställningar Provutskrift Utskrift av konfigurationssida Underhåll System Värdgränssnitt PCL-meny PS-meny PDF-meny Skannerinställningar Allmänna inställningar Skaninställningar Sändningsinställningar v

8 7. Registrera adresser och användare för fax-/skannerfunktionen Adressbok Hantera namn i adressboken Skicka fax med Snabbval Skicka e-post med Snabbval Skicka skannade filer direkt till en delad mapp Förhindra obehörig användaråtkomst till delade mappar från maskinen Hantera användare och maskinanvändning Registrera namn Registrera namn Ändra ett registrerat namn Radera ett registrerat namn Autentiseringsinformation Registrera en användarkod Ändra användarkod Radera användarkod Visa räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för respektive användare Skriva ut räknaren för alla användare Radera antalet utskrifter Faxmottagare Faxmottagare IP-faxmottagare E-postmottagare Registrera en e-postmottagare Ändra en e-postmottagare Radera en e-postmottagare Registrera mappar Ansluta med SMB Ansluta med FTP Ansluta med NCP Registrera namn i en grupp Registrera en grupp Registrera namn i en grupp Lägga till en grupp i en annan grupp Visa namn registrerade i en grupp Ta bort ett namn från en grupp Radera en grupp inom en annan grupp Ändra ett gruppnamn Ta bort en grupp Registrera en skyddskod Registrera en skyddskod till en enstaka användare Registrera en skyddskod till en grupp användare Registrera SMTP- och LDAP-autentisering SMTP-verifiering LDAP-autentisering vi

9 8. Övriga användarverktyg Underhåll Byta språk på displayen Förfrågan Räknare Visa totalräknaren Bilaga Specifikationer för huvudenheten Specifikationer för tillval Information om installerad programvara expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEX vii

10 viii

11 Handbokens användning Symboler I handboken används följande symboler: Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Ignoreras dessa kan det leda till allvarliga personskador och dödsfall. Se till att du läser dessa förklaringar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Ignoreras dessa anvisningar kan det leda till ganska allvarliga eller mindre personskador, eller skada på maskinen eller annan egendom. Se till att du läser dessa förklaringar. De hittas i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Anger punkter som man bör tänka på när maskinen används och förklaringar av troliga orsaker till felmatning av papper, skador på original eller dataförlust. Se till att du läser dessa förklaringar. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användarfel. Denna symbol återfinns i slutet av avsnitten. Den anger var du kan hitta ytterligare relevant information. [ ] Namn på de knappar som visas på maskinens display. { } Namn på de knappar som visas på maskinens kontrollpanel. 1

12 Display Displayen visar maskinens driftsstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. Funktionsposterna som visas fungerar som valknappar. Du kan välja eller ange en post genom att trycka lätt på den. När du väljer eller anger en post på displayen markeras den med. Knappar som ser ut som kan inte användas. Viktigt Stötar eller tryck motsvarande 30 N eller mer (ca 3 kg) kommer att skada skärmen. För att visa följande skärm trycker du på {Användarverktyg/Räknare} för att visa menyn Användarverktyg och trycker sedan på [Systeminställning]. Med menyskärmen Systeminställningar som exempel förklarar detta avsnitt hur maskinens display används. SV AQT001S 1. Menyflikar för olika inställningar visas. För att visa den inställning som du vill ange eller ändra, tryck på lämplig menyflik. 2. En lista över inställningar visas. För att ange eller ändra en inställning, tryck på lämplig knapp i listan. 3. Tryck på här för att stänga menyn Användarverktyg. 2

13 Åtkomst till användarverktyg Användarverktygen gör det möjligt för dig att ändra eller lägga in standardinställningar. Obs Rutiner för systeminställningar skiljer sig från vanliga rutiner. Gå alltid ur Användarverktyg när du är klar. Eventuella ändringar som du gör med användarverktygen förblir aktiva även om huvudströmbrytaren eller strömbrytaren stängs av eller om du trycker på {Energibesparing} eller {Nollställ}. Standardinställningar visas i fetstil. Referens s.4 Avsluta Användarverktyg Ändra standardinställningar Detta avsnitt beskriver hur du ändrar användarverktygens inställningar. Viktigt Om hantering av administratöraautentisering har angivits, kontakta din administratör. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. AQT005S B Välj meny. För att ändra systeminställningarna, tryck på [Systeminställning]. För att ändra kopiatorns/dokumentserverns funktioner, tryck på [Kopiator/Dokumentserverinställningar]. För att ändra faxinställningarna, tryck på [Faxinställningar]. För att ändra skrivarinställningarna, tryck på [Skrivarinställningar]. För att ändra skannerinställningarna, tryck på [Skannerinställningar]. För att justera färgregistrering eller gråskala, tryck på [Underhåll]. För att ändra språket som används på displayen, tryck på [Svenska]. För att kontrollera telefonnumren som man ska ringa för reparationer eller för att beställa förbrukningsmaterial, tryck på [Förfrågan]. För att kontrollera räkneverket, tryck på [Räknare]. 3

14 C Välj det användarverktyg som du vill ändra. D Ändra inställningar genom att följa instruktionerna i displayen och tryck sedan på [OK]. Obs Om du vill avbryta ändringar du gjort i inställningarna och återgå till startskärmen trycker du på {Användarverktyg/Räknare}. Referens s.47 Systeminställningar s.91 Kopiator/Dokumentserverinställningar s.121 Faxinställningar s.185 Skrivarinställningar s.199 Skannerinställningar s.275 Övriga användarverktyg Avsluta Användarverktyg Det här avsnittet beskriver hur du avslutar användarverktygen. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare}. AQT005S Obs Du kan även lämna användarverktygen genom att trycka på [Avsluta]. Skydda meny Om du använder Skydda meny kan du förhindra att icke-behöriga användare ändrar användarverktygen. Skydda meny kan anges för följande användarverktygsmenyer. Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar För mer information, kontakta din administratör. 4

15 1. Ansluta maskinen Detta avsnitt beskriver hur du ansluter maskinen till nätverket och anger nätverksinställningarna. Ansluta till gränssnitten Detta avsnitt beskriver hur du identifierar maskinens gränssnitt och ansluter maskinen enligt nätverksmiljön. SV AQT002S 1. IEEE 1394-portar (tillval) Portar för anslutning av IEEE 1394-kabel 2. USB2.0-port Port för anslutning av USB2.0-kabel 3. 10BASE-T/100BASE-TX port Port för anslutning av 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel 4. IEEE 1284-port (tillval) Port för anslutning av IEEE 1284-kabel 5. Trådlös LAN-port (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Obs Du kan inte installera två eller fler av följande tillval: IEEE 1394-gränssnittskort, IEEE 1284-gränssnittsskort, IEEE b trådlöst LAN 5

16 Ansluta maskinen Ansluta till Ethernet-gränssnitt 1 Anslut 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel till Ethernet-gränssnittet. Viktigt Om huvudströmbrytaren är påslagen ska du slå av den. A En ferritkärna för Ethernet-kabeln medföljer denna maskin. Gör en ögla på kabeln cirka 3 cm (1,2 tum) (A) från kabeländen som går till maskinen. Sätt på ferritkärnan. AEV047S B Kontrollera att huvudströmbrytaren är frånslagen. C Anslut Ethernet-gränssnittskabeln till 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. AQS015S D Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en nätverksanslutningsenhet såsom en hubb. 6

17 Ansluta till gränssnitten E Slå på maskinens huvudströmbrytare. 1 AME005S A Indikator (grön) Lyser grön när maskinen är korrekt ansluten till nätverket. B Indikator (gul) Lyser gul när 100BASE-TX är igång. Slocknar när 10BASE-T är igång. Obs För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 7

18 Ansluta maskinen Ansluta till USB-gränssnitt 1 Anslut USB2.0-kabel till USB2.0-porten. A Anslut USB2.0-kabel till USB2.0-porten. AQS014S B Anslut den andra änden till USB2.0-porten på värddatorn. Obs USB-kabel levereras inte tillsammans med denna maskin. Kontrollera att du köper en kabel som passar maskinen och din dator. USB2.0-gränssnittskort stöds av Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller senare. För Windows Me: Var noga med att installera USB Printing Support. När det används med Windows Me är endast en hastighet motsvarande den för USB1.1 möjlig. För Mac OS: För att använda Macintosh måste maskinen vara utrustad med en Post- Script 3-enhet (tillval). När den används med Mac OS X eller senare stöds en överföringshastighet för USB2.0. För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Handbok för skrivare 8

19 Ansluta till gränssnitten Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-gränssnittskortet. A Anslut IEEE 1394-kabeln till IEEE 1394-porten. 1 AQS016S B Anslut den andra änden av kabeln till gränssnittskontakten på värddatorn. Kontrollera formen på datorns kontakt. Anslut kabeln ordentligt. Obs Använd den gränssnittskabel som medföljer IEEE 1394-gränssnittskortet. Två gränssnittsportar är tillgängliga för anslutning av IEEE 1394-kabel. Vilken som helst kan användas. För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 9

20 Ansluta maskinen Ansluta till IEEE 1284-gränssnittet 1 Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-gränssnittskortet. A Kontrollera att huvudströmbrytaren på maskinen är frånslagen. B Slå av värddatorns huvudströmbrytare. C Anslut IEEE 1284-kabeln till IEEE 1284-porten. AQS017S Använd adaptern (1) som medföljer IEEE 1284-gränssnittskortet. D Anslut den andra änden av kabeln till gränssnittskontakten på värddatorn. Kontrollera formen på datorns kontakt. Anslut kabeln ordentligt. E Slå på maskinens huvudströmbrytare. F Slå på värddatorn. När Windows 95/98/Me/2000/XP och Windows Server 2003 används kan det hända att en installationsskärm för en skrivardrivrutin visas när datorn slås på. Om detta händer, klicka på [Avbryt] på skärmen. Obs För mer information om installation av skrivardrivrutinen, se Handbok för skrivare. Referens Om den här maskinen Handbok för skrivare 10

21 Ansluta till gränssnitten Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN) Ansluta till gränssnittet IEEE b (trådlöst LAN). Obs Kontrollera inställningarna för IPv4-adressen och subnätmasken för denna maskin. För mer information om hur du ställer in IPv4-adressen och subnet-mask från maskinens kontrollpanel, se Gränssnittsinställningar. 1 Referens s.60 Nätverk Inställningsprocedur Ställ in IEEE b (trådlöst LAN) enligt följande: 11

22 Ansluta maskinen 1 Obs Välj läget [ Ad-hocläge] när du ansluter Windows XP som en trådlös LAN-klient med Windows XP standarddrivrutin eller verktyg, eller när du inte använder infrastrukturläge. Du kan ange antingen WEP eller WPA som säkerhetsmetod. Ange WPA när [Kommunikationsläge] ställs in på [Infrastructureläge]. För mer information om hur du anger inställningar för trådlöst LAN från maskinens kontrollpanel, se IEEE b. För mer information om hur du anger inställningar för trådlöst LAN från annat än maskinens kontrollpanel, se Använda verktyg för att göra nätverksinställningar. För mer information om inställningsposterna, se IEEE b. Referens s.67 IEEE b s.37 Använda verktyg för att göra nätverksinställningar Kontrollera anslutningen Kontrollera den trådlösa LAN-anslutningen. Kontrolla att lysdioden för IEEE b-enheten lyser. När infrastrukturläge används 1 2 ZGDH600J 1. Om [Lantyp] på skärmen [Gränssnittsinst.]/[Nätverk] inte är inställd till [IEEE b] lyser den inte även om huvudströmbrytaren är på. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när infrastrukturläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. 12

23 Ansluta till gränssnitten När specialläge/ specialläge används Om IEEE b-senheten arbetar lyser lysdioden orange. 2. Om den är korrekt ansluten till nätverket är lysdioden grön när specialläge eller specialläge används. Om lysdioden blinkar söker maskinen efter enheter. Lysdioden lyser efter några få sekunder. Skriv ut konfigurationssidan för att bekräfta inställningar. Obs För mer information om utskrift av en konfigurationssida, se Skriv ut lista. Referens s.186 Utskrift av konfigurationssida ZGDH600J Kontrollera signalen När infrastrukturläge används kan du kontrollera maskinens radiovågsstatus med kontrollpanelen. A Tryck [Systeminställning]. B Tryck [Gränssnittsinst.]. C Tryck [IEEE b]. D Tryck [Trådlös lan-signal]. Maskinens radiovågsstatus visas. E När du har kontrollerat radiovågsstatusen, tryck på [Avsluta]. F Tryck på {Användarverktyg/Räknare} för att återgå till menyn Användarverktyg/Räknare/Kontaktinformation. Obs För att kontrollera radiovågsstatusen, tryck på [IEEE b] under [Lantyp] i gränssnittsinställningarnas Nätverksmeny. Referens s.37 Använda verktyg för att göra nätverksinställningar s.67 IEEE b 13

24 Ansluta maskinen Nätverksinställningar 1 Detta avsnitt beskriver de nätverksinställningar som du kan ändra med Användarverktyg (Systeminställningar). Gör inställningar i enlighet med de funktioner som du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. Viktigt Dessa inställningar ska göras av systemadministratören eller med hjälp av systemadministratören. Inställningar som krävs för att använda Skrivare/LAN-fax Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med en Ethernet-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställning. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv6-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv6 Gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk NCP leveransprotokoll Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk NW Frame Type Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk SMB-datornamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk SMB-arbetsgrupp Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov 14

25 Nätverksinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinnamn Enligt behov Obs IPv6 kan endast användas för skrivarfunktionen. För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-kortet är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) är anslutna har det valda gränssnittet prioritet. 1 Referens s.60 Gränssnittsinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med en IEEE 1394-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställning. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Obs [IEEE 1394] visar när IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. Referens s.60 Gränssnittsinställningar 15

26 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda skrivaren eller LAN-faxfunktionen med en IEEE b (trådlös LAN)-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställning. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv6-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv6 Gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Autokonfiguration IPv6 Stateless-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk NCP leveransprotokoll Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk NW Frame Type Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk SMB-datornamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk SMB-arbetsgrupp Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov 16

27 Nätverksinställningar Obs För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. 1 Referens s.60 Gränssnittsinställningar Inställningar som krävs för att använda Internet-fax Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax med en Ethernet-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-verifiering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörens e-postadress Enligt behov 17

28 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring Port för e-postkommunikation Nödvändigt 1 Filöverföring Intervall för e-postmottagning Enligt behov Filöverföring Max. storlek, e-postmottagning Enligt behov Filöverföring E-postlagring i server Enligt behov Filöverföring Programmera/Ändra/ Ta bort e-postmeddelande Enligt behov Filöverföring Konto för fax till e-post Nödvändigt Obs För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. SMTP-server och konto för fax till e-post måste anges för att Internet-fax ska kunna skickas. När POP före SMTP är inställt på [På], ska även inställningar för mottagningsprotokoll och inställningar för POP3/IMAP4 göras. När SMTP-autentisering är inställd på [På], ska administratörens e-postadress också ställas in. Port för e-postkommunikation och konto för fax till e-post måste anges för att ta emot Internet-fax. När POP före SMTP ställs in på [På], kontrollera portnumret för POP3 i port för e-postkommunikation. Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax med en IEEE 1394-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Domännamn Enligt behov 18

29 Nätverksinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt 1 Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-verifiering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörens e-postadress Enligt behov Filöverföring Port för e-postkommunikation Nödvändigt Filöverföring Intervall för e-postmottagning Enligt behov Filöverföring Max. storlek, e-postmottagning Enligt behov Filöverföring E-postlagring i server Enligt behov Filöverföring Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-gränssnittskortet är installerat. För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. SMTP-server och konto för fax till e-post måste anges för att Internet-fax ska kunna skickas. När POP före SMTP är inställt på [På], ska även inställningar för mottagningsprotokoll och inställningar för POP3/IMAP4 göras. När SMTP-autentisering är inställd på [På], ska administratörens e-postadress också ställas in. Port för e-postkommunikation och konto för fax till e-post måste anges för att ta emot Internet-fax. När POP före SMTP ställs in på [På], kontrollera portnumret för POP3 i port för e-postkommunikation. Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring Programmera/Ändra/ Ta bort e-postmeddelande Enligt behov Filöverföring Konto för fax till e-post Nödvändigt 19

30 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att använda Internet-fax med IEEE b (trådlös LAN)-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-verifiering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörens e-postadress Enligt behov Filöverföring Port för e-postkommunikation Nödvändigt Filöverföring Intervall för e-postmottagning Enligt behov Filöverföring Max. storlek, e-postmottagning Enligt behov Filöverföring E-postlagring i server Enligt behov 20

31 Nätverksinställningar Meny Användarverktyg Inställningskrav Filöverföring Programmera/Ändra/Ta bort e-postmeddelande Enligt behov Filöverföring Konto för fax till e-post Nödvändigt Obs För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. SMTP-server och konto för fax till e-post måste anges för att Internet-fax ska kunna skickas. När POP före SMTP är inställt på [På], måste du även göra inställningar för mottagningsprotokoll och inställningar för POP3/IMAP4. När SMTP-autentisering är inställd på [På], måste du även ställa in administratörens e-postadress. Port för e-postkommunikation och konto för fax till e-post måste anges för att ta emot Internet-fax. När POP före SMTP ställs in på [På], kontrollera portnumret för POP3 i port för e-postkommunikation. 1 Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda e-postfunktionen Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med en Ethernet-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov 21

32 Ansluta maskinen Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov 1 Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-verifiering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörens e-postadress Enligt behov Filöverföring Port för e-postkommunikation Enligt behov Filöverföring Programmera/Ändra/Ta bort e-postmeddelande Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När POP före SMTP är inställt på [På], ska även inställningar för mottagningsprotokoll och inställningar för POP3/IMAP4 göras. När POP före SMTP ställs in på [På], kontrollera portnumret för POP3 i port för e-postkommunikation. Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring 22

33 Nätverksinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med en IEEE 1394-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-verifiering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörens e-postadress Enligt behov Filöverföring Port för e-postkommunikation Enligt behov Filöverföring Programmera/Ändra/ Ta bort e-postmeddelande Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-gränssnittskortet är installerat. För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. När POP före SMTP är inställt på [På], ska även inställningar för mottagningsprotokoll och inställningar för POP3/IMAP4 göras. När POP före SMTP ställs in på [På], kontrollera portnumret för POP3 i port för e-postkommunikation. Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring 23

34 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända e-post med en IEEE b (trådlös LAN)-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring SMTP-server Nödvändigt Filöverföring SMTP-verifiering Enligt behov Filöverföring POP före SMTP Enligt behov Filöverföring Mottagningsprotokoll Enligt behov Filöverföring POP3/IMAP4-inställningar Enligt behov Filöverföring Administratörens e-postadress Enligt behov Filöverföring Port för e-postkommunikation Enligt behov Filöverföring Programmera/Ändra/ Ta bort e-postmeddelande Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov 24

35 Nätverksinställningar Obs För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. När POP före SMTP är inställt på [På], måste du även göra inställningar för mottagningsprotokoll och inställningar för POP3/IMAP4. När POP före SMTP ställs in på [På], kontrollera portnumret för POP3 i port för e-postkommunikation. 1 Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring Inställningar som krävs för att använda funktionen Skanna till mapp Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med en Ethernetanslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov 25

36 Ansluta maskinen 1 Obs För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med en IEEE 1394-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-gränssnittskortet är installerat. För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring 26

37 Nätverksinställningar IEEE b (trådlöst LAN) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att sända filer med en IEEE b (trådlös LAN)-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. Om både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring 27

38 Ansluta maskinen Inställningar som krävs för att använda nätverkets leveransskanner 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket. Ethernet Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med en Ethernet-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Ethernet-hastighet Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Filöverföring Leveransalternativ Enligt behov Filöverföring Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om leveransalternativ är inställt på [På], kontrollera att IPv4-adress har angivits. Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring 28

39 Nätverksinställningar IEEE 1394 (IPv4 över 1394) Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med en IEEE 1394-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. 1 Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/IEEE 1394 IPv4 över 1394 Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Filöverföring Leveransalternativ Enligt behov Filöverföring Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs [IEEE 1394] visas när IEEE 1394-gränssnittskortet är installerat. För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. Om leveransalternativ är inställt på [På], kontrollera att IPv4-adress har angivits. Referens s.60 Gränssnittsinställningar s.70 Filöverföring 29

40 Ansluta maskinen IEEE b (trådlöst LAN) 1 Detta avsnitt listar inställningarna som krävs för att leverera data till nätverket med en IEEE b (trådlös LAN)-anslutning. För mer information om hur du anger inställningarna, se Gränssnittsinställningar och Filöverföring. Meny Användarverktyg Inställningskrav Gränssnittsinställningar/Nätverk Maskinens IPv4-adress Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk IPv4 Gateway-adress Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk DDNS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Domännamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk WINS-konfiguration Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Aktivt protokoll Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Lantyp Nödvändigt Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SNMPv3-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Tillåt SSL/TLS-kommunikation Enligt behov Gränssnittsinställningar/Nätverk Värdnamn Enligt behov Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Gränssnittsinställningar/ IEEE b Kommunikationsläge SSID-inställning Kanal Säkerhetsmetod Överföringshastighet Nödvändigt Enligt behov Enligt behov Enligt behov Enligt behov Filöverföring Leveransalternativ Enligt behov Filöverföring Faxmottagning filöverföring Enligt behov Filöverföring Skannerns uppkopplingsintervall Enligt behov Filöverföring Skannerns antal uppkopplingar Enligt behov Obs För inställning av aktivt protokoll, kontrollera att det protokoll du vill använda är inställt på [Aktivt]. [IEEE b] och [Lantyp] visas när det trådlösa LAN-gränssnittskortet är installerat. När både Ethernet och trådlöst LAN (IEEE b) är anslutna har det valda gränssnittet företräde. Om leveransalternativ är inställt på [På], kontrollera att IPv4-adress har angivits. 30

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar Registrering

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering av adresser och

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning Fax Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax på datorn Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Snabbguide trådlös router

Snabbguide trådlös router TA 9 77-0 Snabbguide trådlös router (Technicolor TG78n v) . Startboxen innehåller. Kom igång Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Definitioner av anmärkningar

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för maskinvara

Bruksanvisning Handbok för maskinvara Bruksanvisning Handbok för maskinvara Läs detta först Platser för etiketterna VARNING och FÖRSIKTIGT...5 Handböcker till denna skrivare...7 Handbokens användning...8 Symboler...8 Namn på viktiga tillval...8

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3 Tillägg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3 Tillägg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Använda PostScript 3 Printer Utility for Mac Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer