FAX Option Type Handbok för fax Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning"

Transkript

1 FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax <Avancerade funktioner> Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner Mottagningsfunktioner Fax via datorn Förenkla hanteringen Faxfunktioner Administratörsinställning Problemlösning Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen och förvara den lått åtkomligt som en framtida referens. För säker och korrekt användning ska du noggrant läsa igenom Säkerhetsinformationen innan du använder maskinen.

2 Introduktion Denna handbok innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och anmärkningar om produktens användning. För din säkerhets skull och till din egen fördel, bör du noggrant läsa igenom denna handbok innan maskinen används. Förvara denna handbok lätt åtkomlig för att använda som snabbreferens. Anmärkningar Vissa illustrationer i denna handbok kan avvika något från utseendet på din maskin. En del tillbehör är enbart tillgängliga i vissa länder. För ytterligare information, var vänlig kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Viktigt! Vissa delar av bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående varning. Företaget ska under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, följdskador eller olyckor som orsakats av felaktigt handhavande av maskinen. Varumärken Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Övriga produktnamn som nämns i detta dokument är endast avsedda att vara betecknande och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken. ervera De korrekta namnen på Windows operativsystem är som följer: Produktnamnet på Windows 95 är Microsoft Windows 95. Produktnamnet på Windows 98 är Microsoft Windows 98. Produktnamnet på Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnamnen på Windows 2000 är enligt följande: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen på Windows XP är enligt följande: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnamnen för Windows Server TM 2003 är enligt följande: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnamnen på Windows NT 4,0 är enligt följande: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Handböcker till denna maskin Följande handböcker beskriver hur maskinen används. Se relevanta delar i handboken angående särskilda funktioner. De medföljande handböckerna gäller specifika typer av maskiner. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader krävs för att du ska kunna visa handböckerna som pdf-fil. Två cd-rom-skivor medföljer: CD-ROM 1 Bruksanvisning CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Handbok för allmänna inställningar (PDF-fil - CD-ROM 1) Ger en överblick över maskinen och beskriver funktionerna under Systeminställningar (som till exempel inställningar av papperskassett), Document Server och felsökning. Använd denna handbok för rutiner gällande Adressboken, som t.ex. lagring av faxnummer, e-postadresser, och användarkoder. Säkerhetsreferens Denna handbok är till för maskinens administratörer. Den beskriver säkerhetsfunktioner som administratörer kan använda för att skydda sig mot att information manipuleras eller förhindra att maskinen används utan tillstånd. Se också denna handbok för registrering av administratörer och inställning av användar- och administratörverifiering. Handbok för nätverk (PDF-fil - CD-ROM 1) Ger information om konfigurering och användning av skrivaren i en nätverksmiljö och om hur programvaran används. Denna handbok beskriver alla modeller och innehåller därför funktioner och inställningar som inte finns tillgängliga för din modell. Bilder, illustrationer, funktioner och de operativsystem som stöds kan skilja sig för din modell. Handbok för kopiator (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver användning, funktioner och felsökning av maskinens kopieringsfunktion. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver användning, funktioner och felsökning av maskinens faxfunktion. Handbok för fax <Avancerade funktioner> (denna handbok) (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver avancerade faxfunktioner som till exempel linjeinställningar och tillvägagångssätt för ID-registrering. i

4 Handbok för skrivare (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver systeminställningar, användning, funktioner och felsökning av maskinens skrivarfunktion. Handbok för skanner (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver användning, funktioner och felsökning av maskinens skannerfunktion. Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite är ett hjälpprogram som finns på cd-romskivan märkt Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Setup Guide (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver installation av och operativmiljö för DeskTopBinder Lite i detalj. Guiden kan visas från dialogrutan [Installation] när DeskTopBinder Lite installerats. DeskTopBinder Komma igång (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver användning av DeskTopBinder Lite och ger en överblick över dess funktioner. Handboken läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Guide till Auto Document Link (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver användning av och funktioner för Auto Document Link installerat med DeskTopBinder Lite. Handboken läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Andra handböcker PostScript 3 Tillägg (PDF-fil - CD-ROM 1) UNIX-tillägg (tillgängligt från auktoriserade återförsäljare eller som PDFfil på vår webbplats.) Följande programvaruprodukter har generella namn: DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional DeskTopBinder ScanRouter V2 Lite och ScanRouter EX Professional (tillval) ScanRouter programvaran SmartDeviceMonitor for Admin och SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Admin/Client ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Hur du använder denna handbok...1 Symboler...1 Namn på betydelsefulla funktioner Sändningsläge Skicka vid angiven tidpunkt (Sänd senare)...3 Avsändarinställningar...5 Prioritetssändning...8 Konfidentiell sändning...9 Pollingsändning...11 Pollingraderingsrapport...13 Pollingmottagning...14 Reservera rapport för polling-mottagning...16 Resultatrapport för polling-mottagning Kontrollera och avbryta sändningsfiler Visa bekräftelse på sändning...18 Avbryta en sändning...19 Radera en mottagare...20 Lägga till en mottagare...21 Ändra övriga tillval...22 Ändra sändningstiden...22 Ändra SMTP-serverinställningen...23 Skriva ut en fil...24 Sända en fil igen...25 Skriva ut en lista över filer i minnet (Skriv ut sändningsfillista) Kommunikationsinformation Skriva ut journalen...27 Journal...29 Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.)...31 Kontrollera mottagningsresultatet (Filstatus, mott.)...32 Visa minnesstatus...33 Skriva ut/ta bort mottagna och lagrade dokument (Skriv ut/ta bort lagrad mott.fil)...34 Skriva ut mottagna och lagrade dokument...34 Ta bort mottagna och lagrade dokument...35 Skriva ut ett konfidentiellt dokument...36 Konfidentiell filrapport...37 Skriva ut en fil mottagen med minneslås...38 iii

6 Personliga korgar...40 Personliga korgar...40 Skriva ut dokument i personliga korgar...41 Informationskorgar...42 Informationskorgar...42 Lagra dokument i informationskorgar...42 Skriva ut dokument i en informationskorg...44 Radera dokument i en informationskorg Övriga sändningsfunktioner Bekväma uppringningsfunktioner...47 Kedjeuppringning...47 (Exempel) Återuppringning...47 Avancerade funktioner...49 SUB-kod...49 SID-kod...50 SEP-kod...50 PWD-kod...51 Begärd vidaresändning...52 Med överföringsbegäran inställt i menyn Systeminställningar...55 Uppringning med luren på...56 Manuell uppringning...58 Ändra linjeport...59 Alternativt sändningsläge...61 Bokfax...61 Tvåsidig sändning (dubbelsidig sändning)...62 Standardmeddelandestämpel...64 Skicka ett autodokument...65 Skriva ut dokument lagrade som autodokument...66 Skicka en lagrad fil...66 Skicka lagrade dokument...67 Skriva ut lagrade dokument...69 Stämpel...72 Sändningsalternativ...73 Utskrift av faxrubrik...73 Adresshuvud...73 Förminskad sändning...74 Automatisk förminskning...74 Grund-ID-sändning...74 Välja sändningstillval för enstaka sändning...75 Fler sändningsfunktioner...77 Om minnet tar slut då ett original lagras...77 Parallell minnessändning...77 Automatisk återuppringning...78 Buntsändning...78 Faxkö...78 Sändning med bildrotation...78 Samtidig gruppsändning...79 iv

7 JBIG-sändning...79 Sända journal med e-post...79 Journal med e-post...80 Utskrivna rapporter...81 Minneslagringsrapport...81 Överföringsfelrapport Mottagningsfunktioner Mottagning...83 Omgående mottagning...83 Minnesmottagning...83 Alternativ mottagning...85 Mottagning av dokument utan förbehåll...86 Ta emot dokument enligt parameter-specificerade inställningar...86 Mottagningsfunktioner...88 Vidaresändningsstation...88 Vidaresändningsrapport...89 Vidaresändningsrapport (vidaresändning begärd med e-post)...90 Vidarekoppla mottagna dokument...91 Dirigera mottagna dokument med SUB-kod...92 Överföra mottagna dokument...93 SMTP-mottagning med Internetfax...94 Vidarebefordra e-post mottagen via SMTP...95 JBIG-mottagning...97 Autostart vid faxmottagning...97 Utskriftstillval...98 Signal vid avslutad utskrift...98 Sidmarkering...98 Mittmarkering...98 Mottagningstid sidig utskrift...99 Utskrift med 180 graders rotation Mottagning med multikopiering Bildrotation Kombinera två original Sidseparation och längdförminskning Omvänd utskrift Sidförminskning TSI-utskrift (Transmitting Subscriber Identification Print) Om det inte finns papper i korrekt format Ställa in prioritetsfack Utskrift på identiskt format Låta inkommande meddelanden skrivas ut på papper från sidoinmatningsfacket Var inkommande dokument levereras - utmatningsfack Ange kassett för linjer Kassettskifte v

8 6. Fax via datorn Skicka faxdokument från datorer Innan användning Installera programvaran Autostartprogram Installera individuella applikationer Applikationer lagrade på CD-skivan LAN-Fax Driver Adressbok LAN-Fax Cover Sheet Editor Inställning LAN-Fax Driver Egenskaper Inställning av skrivaregenskaper Göra inställningar för konfigurering av tillval Grundläggande sändning Specificera tillval Kontrollera sändningsresultatet via e-post Resultatrapport LAN-fax Skriva ut och Spara Redigera adressbok Redigera fax omslagsark Skapa ett omslagsark Bifoga ett skapat omslagsark Hanteringsmeddelanden i LAN-Fax Visa faxinformation via en webbläsare Visa, skriv ut och radera mottagna faxdokument med Web Image Monitor Visa mottagna faxdokument med en webbläsare Skriva ut faxinformation med webbläsare Radera faxinformation med webbläsare Programmera mottagarinformation från Web Image Monitor Leverans av filer mottagna via fax Förenkla hanteringen Program Registrera och ändra tangentprogram Registrera en prioriteringsfunktion via ett program Ändra ett programnamn Radera ett program Använda ett program Använda funktionen Document Server Lagra ett dokument Ändra lagrad dokumentinformation Radera ett lagrat dokument Hantera dokument sparade i Document Server från en dator Använda DeskTopBinder Använda en webbläsare vi

9 8. Faxfunktioner Funktionslista Tillgång till Användarverktyg (Faxfunktioner) Avsluta standardinställningar Allmänna inställningar/justeringar Mottagningsinställningar Inställningar för e-post Inställningar för IP-fax Konfigurera H.323 gatekeeper Konfigurera SIP-servern Registrera eller ändra en gateway Radera en gateway Administratörsinställning Lista över administratörsverktyg Använda administratörsinställningar Programmera, ändra och radera standardmeddelanden Lagring, ändring av ett autodokument Radera autodokument Programmera, ändra och radera ett skanningsformat Radera ett skanformat Skriv ut journal Räknare Vidaresändning Programmera en slutmottagare Stänga vidaresändningsfunktionen Vidaresändningsmarkering Minneslås ECM (felkorrigeringsläge) Användarparametrarna Ändra användarparametrarna Skriva ut listan över användarparametrar Speciella avsändare som ska behandlas annorlunda Auktoriserad mottagning Vidaresändning Mottagen fil, utskriftsantal Skriv ut 2-sidigt Minneslås Papperskassett Programmera/Ändra speciella avsändare Programmera startinställning för en speciell avsändare Radera en speciell avsändare Skriva ut listan över speciella avsändare vii

10 Korg-/Mappinställningar Programmera/Ändra personliga korgar Radera personliga korgar Programmera/Ändra informationskorgar Radera informationskorgar Programmera/Ändra sändningskorgar Radera sändningskorgar Skriva ut lista med korgar Vidaresändningsrapport Programmera ett konfidentiellt ID Programmera ett polling-id Programmera ett minneslås-id Välja ring/tryck telefon Lagra eller skriva ut mottagna dokument Mottagningsrapport via e-post Ställa in en användare för visning av mottagna och lagrade dokument Menyskyddsinställningar Mapp för rapport sändningsresultat Mapp för rapport sändningsresultat via e-post Problemlösning Om en felrapport skrivs ut Koppla från huvudströmbrytaren / I händelse av strömavbrott Om ett fel uppstår när Internetfax pågår Felmeddelanden om e-post Felrapport (e-post) Servergenererade felmeddelanden som e-post Bilaga Ansluta maskinen till en telefonlinje och telefon Ansluta telefonlinjen Välja linjetypen Tillvalsutrustning Utökat minne (32MB: DIMM) Extra G3-gränssnittsenhet Tekniska specifikationer Kompatibla maskiner Accepterade originaltyper Accepterade originalformat Originalformat som är svåra att känna av Maximala värden INDEX viii

11 Hur du använder denna handbok Symboler Följande symboler används i denna bruksanvisning: R VARNING: Denna symbol varnar för en möjlig farlig situation som kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, om du missbrukar maskinen utan att följa instruktionerna vid denna symbol. Läs noga igenom instruktionerna som finns i Säkerhetsinformation, Handbok för allmänna inställningar. R FÖRSIKTIGT: Denna symbol varnar för en möjlig farlig situation som kan orsaka en mindre eller tämligen allvarlig personskada (eller skada som inte innefattar personskada), om du missbrukar maskinen utan att följa instruktionerna vid denna symbol. Läs noga igenom instruktionerna som finns i Säkerhetsinformation, Handbok för allmänna inställningar. * Deklarationerna ovan är avsedda för din egen säkerhet. Viktigt Om denna instruktion inte följs kan papperet felmatas, originalen kan skadas eller data gå förlorade. Läs detta noga. Förberedelse Denna symbol indikerar information eller förberedelser som krävs innan du utför en viss åtgärd. Denna symbol anger att försiktighet ska iakttas vid en åtgärd, eller vad du ska göra om en åtgärd misslyckas. Begränsning Denna symbol anger numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller förhållanden då en särskild funktion inte kan användas. Referens Denna symbol anger en referens. [ ] Tangenter som finns på maskinens display. [ ] Tangenter och knappar som finns i datorns display. { } Tangenter som är inbyggda i maskinens kontrollpanel. 1

12 Namn på betydelsefulla funktioner Denna maskins betydelsefulla funktioner refereras till i denna handbok enligt följande: Internetfax (genom att ange en e-postadress) Internetfax Internetfax (genom att ange en IP-adress) IP-fax 2

13 1. Sändningsläge Skicka vid angiven tidpunkt (Sänd senare) Genom att använda denna funktion kan du ställa in maskinen för att senarelägga sändningen av ditt faxmeddelande till en tid som du anger. Detta gör det möjligt att utnyttja tider med lägre telekostnader utan att du behöver vara vid maskinen vid dessa tidpunkter. Om du har ett fax som inte brådskar kan du välja Sänd senare med Lågprissändning när du skannar det. Faxmeddelanden lagras i minnet och sänds vid Lågpristiden. Viktigt Om maskinen har varit frånslagen i cirka en timme går alla faxdokument som är lagrade i minnet förlorade. Om dokument har gått förlorade av denna anledning skrivs en strömavbrottsrapport ut automatiskt när maskinens strömbrytare slås på. Använd denna rapport för att identifiera förlorade dokument. Begränsning Denna funktion är inte tillgänglig vid omgående sändning. Använd minnessändning. Du kan specificera upp till 23 timmar och 59 minuter. Om den aktuella tiden inte visas korrekt ska du ändra den. Se Handbok för allmänna inställningar. Ställ in Lågpristiden så att den sammanfaller med tider då samtalsdebiteringen är låg. Se s.148 Registrera lågpristid. Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Genom att använda snabbtangenten kan du hoppa över steg B. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> B Tryck på [Sändningsläge]. C Tryck på [Sänd senare]. 3

14 Sändningsläge 1 D Ange tiden (24-timmars format) med siffertangenterna och tryck på [OK]. Den valda tiden visas ovanför den markerade [Sänd senare]. Tryck på [Lågpristid] för att ange lågpristid. När du anger tal under 10 ska du lägga till en nolla i början. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} innan du trycker på [OK], och försök sedan igen. För att avbryta Sänd senare, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. E Tryck på [OK]. Väntelägesfönstret visas. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. F Ange en destination och tryck därefter på {Starta}-tangenten. Du kan avbryta sändningsinställningen för Sänd senare. Se s.19 Avbryta en sändning. 4

15 Avsändarinställningar Avsändarinställningar Denna funktion informerar mottagaren om sändarens identitet. Om avsändarens e-postadress är registrerad i mottagarlistan kan avsändaren ta emot sändningsrapporter via e-post. Om du aktiverar Stämpla avsändarens namn kan den registrerade avsändarens namn (användarnamn) dessutom visas på mottagarens ark, listor och rapporter. Förberedelse Innan denna funktion används måste du registrera avsändaren i mottagarlistan och ange Användarnamn som [Avsändare]. Se Handbok för allmänna inställningar. Om användarverifiering ställs in, ställs den inloggade användaren in som avsändare. Sändningsrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress. Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för Avsändarinställningar. Via snabbtangenterna kan du hoppa över steg B. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. Du kan använda Rapport, kommunikationsresultat etc. för att kontrollera användningsstatus för angivna användare. Om användarverifiering ställts in kan du kontrollera användningen för inloggade användare. Se s.164 Skriv ut journal. Om användar-id ställts in till avsändare kan du räkna antalet gånger det används per användare. Se Handbok för allmänna inställningar. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> B Tryck på [Sändningsläge]. C Tryck på [Avs.inst.]. D Välj en avsändare. Om en skyddskod för mottagare ställs in visas skärmen där koden ska anges. Ange skyddskoden med siffertangenterna och tryck därefter på [OK]. 1 5

16 Sändningsläge E Bekräfta vald avsändare och tryck därefter på [OK]. Kontrollera sändningsresultatet via e-post 1 Om avsändarens e-postadress finns registrerad kan du ange om sändningsresultatet skall skickas via e-post till avsändaren. Om du aktiverar denna funktion skickas sändningsresultatet till den registrerade e-postadressen. F Välj [På] eller [Av] för Stämpla avsändarens namn. Skriva ut på mottagarens papper Om du aktiverar denna funktion visas avsändarens namn (användarnamn) på mottagarens papper, listor och rapporter. A Välj [På] för funktionen Stämpla avsändarens namn. Om en användare loggar in med användar-id skickas sändningsresultatet via e-post till den inloggande användaren. Du kan kontrollera sändningsresultatet genom att använda såväl funktionen Överföringsresultat för e-post som skickar resultatet via e-post och Rapport, kommunikationsresultat som skrivs ut av maskinen. Du kan ställa in om du vill använda båda dessa tillsammans i användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 10, bit 6). A Välj [Ja] eller [Nej] för funktionen Överföringsresultat för e- post. 6

17 Avsändarinställningar G Tryck på [OK]. 1 Fönstret återgår till det som är i steg C. Valt avsändarnamn visas ovanför [Avs.inst.]. Avsändarnamnet visas med upp till 14 tecken följt av en ellips (... ). H Tryck på [OK]. Väntelägesfönstret visas. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. I Ange destinationen, och tryck sedan på {Starta}-tangenten. För att avbryta Avsändarinställningar avbryter du sändningen. Se s.19 Avbryta en sändning. 7

18 1 Sändningsläge Prioritetssändning Dokument som du sänder med minnessändning sänds i den ordning de skannas. Om fler dokument ligger i kö i maskinens minne kommer nästa dokument inte att sändas omgående. Om du använder denna funktion kan du dock sända ditt dokument före andra dokument som ligger i kö. B Tryck på [Sändningsläge]. C Tryck på [Prioritetssändning] och tryck sedan på [OK]. Begränsning Denna funktion är inte tillgänglig vid omgående sändning. Om denna funktion är vald växlar maskinen automatiskt till minnessändning. Om det redan finns ett dokument lagrat med denna funktion eller om en sändning pågår, sänds ditt dokument efter att det dokumentet har sänts. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Väntelägesfönstret visas. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. D Ange destinationen, och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil] för att avbryta sändningen. Se s.19 Avbryta en sändning. 8

19 Konfidentiell sändning Konfidentiell sändning Använd denna funktion om du vill begränsa vilka som kan se ditt dokument. Dokumentet lagras i minnet hos mottagaren och skrivs inte ut förrän ett ID har angivits. Det finns två typer av konfidentiell sändning: Grund-ID Det är inte nödvändigt att ange ID vid sändning. Den andra parten kan skriva ut dokumentet genom att ange det konfidentiella ID som har programmerats in i hans/hennes fax. ID Översk: Om du vill sända ett konfidentiellt dokument till en specifik person i andra änden, kan du specificera det konfidentiella ID som den mottagare som ska se dokumentet måste ange. Innan du sänder dokumentet, glöm ej att informera mottagaren om det ID som måste anges för att skriva ut dokumentet. Begränsning Mottagarens maskin måste vara från samma tillverkare och ha funktionen konfidentiell mottagning. Mottagarens maskin måste ha tillräckligt mycket ledigt minne. Denna funktion är inte tillgänglig vid Internetfax. Vi rekommenderar att du programmerar ditt konfidentiella ID i denna maskin i förväg. Se s.195 Programmera ett konfidentiellt ID. ID-numret kan bestå av vilka fyra siffror som helst (utom 0000). Om mottagarens maskin inte är från samma tillverkare kan du använda konfidentiell sändning med SUB-kod. Se s.49 SUB-kod. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> B Tryck på [Sändningsläge]. C Tryck på [Konfid. sändning]. 1 9

20 Sändningsläge 1 D Använd någon av följande metoder beroende på typen av konfidentiell sändning: Grund-ID A Kontrollera att [Standard-ID] är valt och tryck sedan på [OK]. För att avbryta Konfidentiell sändning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. Förbigångs-ID A Välj [ID Överskrid.]. B Ange konfidentiellt ID (4 siffror) med siffertangenterna och tryck därefter på [OK]. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} innan du trycker på [OK], och försök sedan igen. För att avbryta Konfidentiell sändning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. E Tryck på [OK]. Väntelägesfönstret visas. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. F Ange destinationen, och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Du kan avbryta sändningsinställningen för konfidentiell sändning. Se s.19 Avbryta en sändning. ID Översk: och angivet konfidentiellt ID visas ovanför den markerade [Konfid. sändning]. 10

21 Pollingsändning Pollingsändning Använd pollingsändning för att lagra ett original i maskinens minne så att någon annan kan hämta det. Dokumentet sänds när motparten ringer till dig. Förberedelse Innan du använder ID pollingsändning måste du registrera ett polling-id. Se s.196 Programmera ett polling-id. Det finns tre typer av pollingsändning: Fri pollingsändning Det är inte nödvändigt att ange polling-id för denna procedur. Vem som helst kan hämta dokumentet från din maskin. Maskinen sänder det oberoende av om polling-id stämmer överens. Grund-ID-sändning Det är inte nödvändigt att ange polling-id för denna procedur. Dokumentet sänds endast om polling-id för den maskin som försöker hämta dokumentet är detsamma som det polling-id som är lagrat i din maskin. Kontrollera att båda maskinernas polling-id är identiska i förväg. Sändning förbigångs-id Du skall ange ett förbigångs-id som är unikt för sändningen. Detta ID skriver över det ID som är lagrat i maskinen. Användaren måste ange detta ID när han/hon pollar från din maskin. Om ID-koderna stämmer överens sänds dokumentet. Kontrollera att mottagaren känner till det ID som du använder i förväg. Begränsning Pollingsändning fungerar endast om mottagarens fax har funktionen Pollingmottagning. Vanligtvis kan endast maskiner från samma tillverkare som stödjer pollingmottagning utföra ID-pollingsändning. Om funktionen Informationskorgfil används och mottagarens fax stödjer pollingsändning och SEP-funktionen kan du dock fortfarande utföra en pollingsändning med ID. Se s.42 Informationskorgar. Denna funktion är inte tillgänglig vid Internetfax. Fri polling och ID-pollingsändning möjliggör endast att en fil lagras i minnet. Vid pollingsändning med förbigå ID kan en fil för varje ID-kod lagras i minnet. Totalt kan du lagra upp till 400 filer med varierande ID. 1 11

22 Sändningsläge 1 Du kan ställa in om en pollingsändnings-fil raderas i användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 11, bit 7). För att spara filen för sändning flera gånger ska du ställa in Vänteläge (Spara). Pollingraderingsrapporten gör att du kan kontrollera om pollingsändningen har utförts. Se s.13 Pollingraderingsrapport. Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Med hjälp av denna tangent kan du hoppa över steg B. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. Samtalet betalas av mottagaren. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> B Tryck på [Sändningsläge]. D Beroende på pollingsändningsläge ska du använda en av följande procedurer: Fri pollingsändning A Kontrollera att [Fri pollingsändning] är valt. Grund-ID-sändning A Välj [Grund-ID sändning]. Förbigångs-ID-sändning A Välj [Sändning, överskrid ID]. B Specificera en 4-siffrig ID-kod med siffertangenterna och med tangenterna [A], [B], [C], [D], [E] och [F]. C Tryck på [Pollingsändning]. 12

23 Pollingsändning Ett polling-id är en fyrsiffrig kod som består av valfri kombination av siffrorna (0 t.o.m. 9) och bokstäverna (A t.o.m. F), utom 0000 och FFFF. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} och försök igen. E Tryck på [En gång] eller [Spara] för att radera eller spara filen efter sändning. För att radera originalet direkt efter sändning, välj [En gång]. För att sända originalet igen, välj [Spara]. För att avbryta Pollingsändning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. F Tryck på [OK]. pppppppppp visas. Typen av pollingsändning visas ovanför den markerade inställningen i [Pollingsändning]. G Tryck på [OK]. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. H Tryck på tangenten {Starta}. Du kan avbryta sändningsinställningen för pollingsändning. Se s.19 Avbryta en sändning. Pollingraderingsrapport Använd rapporten för att kontrollera om pollingsändningen har utförts. Om Överföringsresultat för e-post är programmerat i en snabbtangent kan e-post med rapporten skickas efter sändningen. Se s.148 Snabbtangent. Begränsning Denna rapport skrivs inte ut om användarparametrarna är inställda på att tilllåta de lagrade originalen att sändas igen (Spara). Se s.169 Användarparametrarna (switch 11, bit 7). Du kan koppla denna funktion på och av med användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 03, bit 6). Du kan ställa in att en del av bilden ska skrivas ut på rapporten via användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 7). Du kan kontrollera resultatet av pollingsändning på journalen. Se s.27 Skriva ut journalen. För att visa rapporten utan avbrott i texten, välj ett teckensnitt med jämn teckenbredd i e-postprogrammets inställningar. Du kan visa en destination via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 4). Du kan indikera avsändarens namn via användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). 1 13

24 Sändningsläge 1 Pollingmottagning Använd denna funktion för att hämta ett dokument från en annan maskin. Du kan även hämta dokument från många maskiner med endast en hantering (använd grupper och tangentprogram för att utnyttja denna funktion helt och hållet). Förberedelse Innan du använder ID pollingsändning måste du registrera ett polling-id. Se s.196 Programmera ett polling-id. Det finns två typer av pollingmottagning. Grund-ID/Fri Pollingmottagning Använd denna metod för fri polling eller grund-id-polling. Om polling-id är programmerat i din maskin kommer dokument som väntar i den sändande maskinen med samma ID att tas emot. Om den andra maskinen inte har något dokument med samma polling-id, kommer dokument som inte kräver ett ID att tas emot (fri polling). Pollingmottagning med förbigångs-id Du skall ange ett förbigångspolling-id som är unikt för denna sändning. Detta ID skriver över det ID som är lagrat i maskinen. Du kan ta emot alla dokument med den ID-kod som är lagrad i avsändarens fax. Om den andra faxen inte innehåller några dokument med detta polling-id, kan du ta emot alla meddelanden som inte kräver någon ID (fri polling). Begränsning Pollingmottagning fungerar endast om den andra faxen har funktionen Pollingsändning. Vanligtvis kan du endast ta emot dokument med ett polling-id från maskiner från samma tillverkare som stödjer pollingfunktionen. Om motpartens fax stödjer pollingsändning och SEP-funktionen, och även har lagrat ID-koder, kan du fortfarande utföra pollingmottagning. Se s.50 SEP-kod. Denna funktion är inte tillgänglig vid Internetfax. För att ta emot ett dokument som sänts med grund-id eller överskrid ID måste du specificera samma polling-id som avsändaren. Fri pollingsändning kräver inte samma polling-id. Pollingkvittot gör att du kan kontrollera om pollingmottagningen har utförts. Se s.16 Resultatrapport för polling-mottagning. 14

25 Pollingmottagning Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Med hjälp av denna tangent kan du hoppa över steg A. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. A Tryck på [Sändningsläge]. Pollingmottagning med förbigångs-id A Välj [Pollingmottagning, överskrid ID]. B Specificera ett 4-siffrigt ID med siffertangenterna och med tangenterna [A], [B], [C], [D], [E] och [F], och tryck sedan på [OK]. 1 B Tryck på [Pollingmottagning]. C Gör på något av följande sätt beroende på vilken metod du använder: Standard-ID/Fri pollingmottagning A Kontrollera att [Grund-ID/Fri pollingmott.] är valt och tryck sedan på [OK]. För att avbryta pollingmottagning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg B. ID Översk: och angivet polling-id visas ovanför den markerade [Pollingmottagning]. Ett polling-id är en fyrsiffrig kod som består av valfri kombination av siffrorna (0 t.o.m. 9) och bokstäverna (A t.o.m. F), utom 0000 och FFFF. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} innan du trycker på [OK], och försök sedan igen. För att avbryta pollingmottagning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg B. D Tryck på [OK]. Väntelägesfönstret visas. E Ange destinationen, och tryck sedan på {Starta}-tangenten. 15

26 Sändningsläge 1 Reservera rapport för pollingmottagning Rapporten skrivs ut när pollingmottagning är aktiverat. Du kan koppla denna funktion på och av med användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 03, bit 3). Du kan visa en destination via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 4). Du kan visa ett avsändarnamn via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). Resultatrapport för pollingmottagning Denna rapport skrivs ut efter att varje pollingmottagning är komplett och visar resultatet av hämtningen. Om Överföringsresultat för e-post är programmerat i en snabbtangent kan du välja om e-post med rapporten ska skickas efter mottagningen. Se s.148 Snabbtangent. Resultatet av pollingmottagningen visas också på journalen. Se s.27 Skriva ut journalen. Du kan koppla denna funktion på och av med användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 03, bit 4). För att visa rapporten utan avbrott i texten, välj ett teckensnitt med jämn teckenbredd i e-postprogrammets inställningar. Du kan visa en destination via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 4). Du kan visa ett avsändarnamn via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). 16

27 2. Kontrollera och avbryta sändningsfiler Efter att du har tryckt på {Starta}-tangenten (efter skanning av original), kan du kontrollera och redigera destinationen eller inställningarna för minnessändning. Du kan även avbryta en sändning, ändra inställningarna för sändningen, skriva ut en lagrad fil, skriva ut en lista över lagrade filer och återsända en fil som maskinen inte sänt korrekt. Minnessändning Internetfaxsändning Sänd senare Avsändarinställningar Prioritetssändning Konfidentiell sändning Pollingmottagning Pollingsändning Begärd vidaresändning Om inga filer sänds eller lagras via minnessändning, visas inte [Ändra/stoppa sändningsfil] i teckenfönstret. Du kan inte kontrollera och redigera en fil som redan skickats. Den konfidentiella sändningsfilen eller den lagrade filen som ska skrivas ut som en rapport kan inte heller kontrolleras eller redigeras. Det finns tillfällen då en destination inte kan väljas då destinationen visas som *, beroende på säkerhetsinställningar. 17

28 Kontrollera och avbryta sändningsfiler Visa bekräftelse på sändning A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. E Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 2 B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. C Välj en fil du vill kontrollera. Om flera destinationer angetts, visas endast den först valda destinationen. Om flera mottagare har angivits visas endast antalet mottagare för icke skickade dokument. D Bekräfta en sändning, och tryck sedan på [Avsluta]. 18

29 Avbryta en sändning Avbryta en sändning Du kan avbryta en sändning när filen skickas, lagras i minnet eller sändningen misslyckats. All skannad data raderas från minnet. Du kan radera en fil för minnessändning. Denna funktion är användbar för att avbryta en sändning när du upptäcker ett fel på originalen som har lagrats i minnet eller om du har angivit fel destination. För att avbryta en minnessändning, sök efter filen som ska raderas bland de filer som är lagrade i minnet och radera den sedan. Om du avbryter en sändning när filen sänds kan det hända att vissa sidor av filen redan har skickats och dessa tas emot hos motparten. Om sändningen avslutas medan du utför denna procedur, kan sändningen inte avbrytas. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. B Kontrollera att [Stoppa sändning] är valt. C Välj en fil vars sändning du vill radera. För att endast visa filer som har sänts, tryck på [Filer för sändning]. Om flera mottagare har angivits visas endast antalet mottagare för icke skickade dokument. Om flera destinationer angetts, visas endast ett destinationsnummer. För att visa alla filer, tryck på [Kont./ändra innehåll]. D Tryck på [Stoppa sändning]. Den valda filen raderas. För att avbryta sändningen, tryck på [Spara]. För att avbryta en annan sändning, repetera steg C. E Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 2 19

30 2 Kontrollera och avbryta sändningsfiler Radera en mottagare Du kan radera mottagare. Om du raderar en mottagare och det är den enda mottagare för en sändning, raderas sändningen. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. D Tryck på [Ändra] för den mottagare som du vill radera. B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. Om du trycker på växlar mottagaren mellan faxnummer, Internetfax-adressen och IP-faxadressen. E Tryck på [Rensa] för att radera en mottagare. 20 C Välj filen för vilken du vill radera en destination. Genom att trycka på [Rensa] raderas med enstaka siffror, faxnummer eller IP-faxadress som angetts med hjälp av siffertangenterna. Internetfax-adressen kan raderas helt och hållet om du trycker på [Rensa]. F Tryck på [Avsluta]. För att radera en annan mottagare, repetera steg C. G Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas.

31 Lägga till en mottagare Lägga till en mottagare Man kan inte lägga till en destination med en destinationslista. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. D Tryck på [Lägg till]. 2 B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. Om du trycker på växlar mottagaren mellan faxnummer, Internetfax-adressen och IP-faxadressen. E Specificera mottagaren via siffertangenterna eller tangenterna på skärmen. C Välj filen för vilken du vill lägga till en destination. För att lägga till en e-postadress, tryck på [Manuel inm.] och specificera sedan mottagaren. Du kan även programmera en SUB-kod eller SEP-kod genom att trycka på [Avanc funk]. F Tryck på [Avsluta]. Upprepa steg C till E om du vill lägga till ytterligare en mottagare. G Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 21

32 Kontrollera och avbryta sändningsfiler Ändra övriga tillval 2 Ändra sändningstiden Du kan ändra angiven sändningstid med Sänd senare. Se s.3 Skicka vid angiven tidpunkt (Sänd senare). Du kan även radera sändningstiden. Om sändningstiden raderas startar sändningen av filen omgående. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. D Mottagaren visas. E Tryck på [Ändra sändningstid]. F Tryck på [Rensa] och ange åter sändningstiden med siffertangenterna eller välj [Lågpristid] och tryck sedan på [OK]. B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. C Välj den fil för vilken du vill ändra eller avbryta sändningstiden. Om du väljer [Lågpristid], anges den redan specificerade ekonomitiden. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. Om du trycker på [Prioritetssändning], sänds filen omgående. Om det finns en fil i vänteläge, sänds dock den filen först. G Tryck på [Avsluta]. Repetera steg C, om du vill ändra en annan sändningstid. H Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 22

33 Ändra övriga tillval Ändra SMTPserverinställningen Du kan ändra inställningarna för om SMTP-servern ska kringgås eller ej. Se Handbok för fax <Grundläggande funktioner>. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. D Tryck på [Ändra]. E Tryck på [SMTP]. 2 B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. F Välj [Ja] eller [Nej], och tryck därefter på [Avsluta]. C Välj en fil vars SMTP-serverinställning du vill ändra. G Tryck på [Avsluta]. Upprepa från steg C för att ändra SMTP-serverinställningen för andra mottagare. H Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 23

34 Kontrollera och avbryta sändningsfiler 2 Skriva ut en fil Om du vill kontrollera innehållet i en fil som är lagrad i minnet och som inte har sänts än, kan du använda denna procedur för att skriva ut den. Konfidentiella sändningsfiler visas men de kan inte skrivas ut. Du kan även skriva ut filer som inte sänts korrekt. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. B Tryck på [Skriv ut fil]. Om flera mottagare har angivits visas endast antalet mottagare för icke skickade dokument. Om du vill ha dubbelsidig utskrift, tryck på [Skriv ut 2-sidigt]. För att avbryta utskriften, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. D Tryck på tangenten {Starta}. Du avbryter utskrift efter att ha tryckt på tangenten {Starta}, genom att trycka på [Stoppa utskrift]. Fönstret återgår till det som är i steg C. E Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. Repetera steg C, om du vill skriva ut en annan fil. C Välj filen som du vill skriva ut. 24

35 Sända en fil igen Sända en fil igen Maskinens minne lagrar dokument som inte kunde sändas korrekt med minnessändning. Använd den här rutinen för att sända om dessa dokument. Förberedelse Ställ in Lagra dokument i minnet som inte kunde sändas till På i användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 24, bit 0). Filer som inte kunnat sändas sparas i antingen 24 eller 72 timmar beroende på hur du programmerar funktionen. Se s.169 Användarparametrarna (switch 24, bit 1). A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. B Tryck på [Sänd underkänd fil]. C Välj filen som du vill sända om. Sändfel visas för filer som inte kunde sändas. Om flera mottagare har angivits visas endast den mottagare som du först angav. Om flera mottagare har angivits visas endast antalet mottagare för icke skickade dokument. För att lägga till en destination, tryck på [Lägg till] och specificera sedan destinationen. D Tryck på [OK]. För att avbryta sändningar, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. Repetera från steg C för att skriva ut en annan fil. E Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. Sändning startar. 2 25

36 Kontrollera och avbryta sändningsfiler Skriva ut en lista över filer i minnet (Skriv ut sändningsfillista) 2 Skriv ut denna lista om du vill kontrollera vilka filer som är lagrade i minnet och deras respektive filnummer. Det kan vara bra att veta filnumret (t.ex. vid radering av filer). Innehållet i en fil som är lagrad i minnet kan även skrivas ut. Se s.24 Skriva ut en fil. Du kan visa ett avsändarnamn via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. C Tryck på tangenten {Starta}. Du avbryter utskrift efter att ha tryckt på tangenten {Starta}, genom att trycka på [Stoppa utskrift]. Fönstret återgår till det som är i steg B. D Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. B Tryck på [Skriv ut lista]. Du avbryter utskriften innan du trycker på {Starta}-tangenten genom att trycka på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg B. 26

37 3. Kommunikationsinformation Skriva ut journalen Journalen innehåller information om de senaste 50 överföringarna (maximum) som din maskin har utfört. Den skrivs ut automatiskt efter 50 överföringar (mottagningar och sändningar). Du kan även skriva ut journalen när som helst på följande sätt. Om din maskin är utrustad med tillvalet extra G3-gränssnitt kan du skriva ut journalen för respektive linjetyp var för sig. Viktigt Innehållet i en journal som skrivs ut automatiskt raderas efter utskrift. Spara journalen om du behöver en förteckning över meddelanden som tagits emot och sänts. Du kan kontrollera totalt 200 kommunikationer (mottagningar och sändningar) i displayen. Alla Skriver ut resultatet av kommunikationerna i ordningsföljd. Skriv ut per filnummer Skriver endast ut resultaten av kommunikationer angivna av filnummer. Avsändarnamnkolumnen i journalen är användbar när du vill programmera en specifik sändare. Se s.174 Speciella avsändare som ska behandlas annorlunda. Du kan ange om journalen ska skrivas ut automatiskt efter var 50:e kommunikation via användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 03, bit 7). Du kan visa ett avsändarnamn via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). Du kan ställa in om journalen ska skrivas ut per linjetyp. Se s.169 Användarparametrarna (switch 19, bit 1). Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Med hjälp av denna tangent kan du hoppa över steg A. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. Beroende på vilka säkerhetsinställningar som ställts in, kanske inte destinationen visas. Skriv ut per användare Skriver ut resultatet för kommunikationer per avsändare. 27

38 Kommunikationsinformation A Tryck på [Information]. Skriva ut per användare A Välj [Skriv ut per användare]. B Välj en användare. 3 B Tryck på [Skriv journal]. C Välj ett utskriftsläge. Alla A Välj [Alla]. Skriv ut per filnummer. A Välj [Skriv ut efter filnr.]. B Ange ett fyrsiffrigt filnummer. Tryck på [Avbryt] om användaren inte är registrerad. Fönstret återgår till det som är i steg C. Tryck på [Rensa] för att återgå till föregående skärmbild om fel användarnamn valts. C Tryck på [OK] efter att du kontrollerat användarnamnet som visas i teckenfönstret. Tryck på [Avbryt] om fel användarnamn väljs. Fönstret återgår till det som är i steg C. D Tryck på tangenten {Starta}. För att avbryta utskrift av en fil, tryck på [Stoppa utskrift]. Fönstret återgår till det som är i steg C. E Tryck två gånger på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} och försök igen. 28

39 Skriva ut journalen Journal 3 1. Utskriftsdatum Visar datum och klockslag då rapporten skrevs ut. 2. Programmerad faxrubrik Visar det avsändarnamn som programmerats för utskrift. 3. Datum Visar sändnings- eller mottagningsdatum. 4. Tid Visar starttid för sändning eller mottagning. 5. Motpart För faxdestinationer Visar det namn (för visning) som programmerats av motparten. Visar programmerat faxnummer om namnet (för visning) inte har programmerats. Om varken namn eller faxnummer har programmerats av motparten, visas ett angivet faxnummer eller ett namn som är programmerat i en mottagarlista för sändningar. För att prioritera ett faxnummer eller -namn som är programmerat i destinationslistan, kontakta en servicetekniker. 29

40 Kommunikationsinformation 3 För Internetfaxdestinationer Vid sändningstillfället, visas e-postadressen eller namnet som programmerats i destinationslistan. Vid mottagningstillfället, visas avsändarens e-postadress. Vid gruppsändningstillfället, visas antalet destinationer efter e-postadressen eller namnet på destinationen. När ett dokument sänds från en dator till maskinen visas --LANfax -->. För att kontrollera om dokumenten sänds till mottagaren ska du kontrollera samma filnummer. För IP-Faxdestinationer Visar IP-Faxdestinationen eller namnet som programmerades i destinationslistan. Information om faxmottagaren visas på mottagarkvittot. För mappdestinationer Visar namnet som programmerats i mottagarlistan för vidarekopplingar. 6. Kommunikationsläge För faxsändningar och faxmottagningar Efter T för utgående fax eller R för inkommande fax visas kommunikationsläget med bokstäver eller symboler. Om tillvalet extra G3- gränssnittsenhet är installerad visas G3-1, G3-2 eller G3-3. För Internetfaxsändningar och -mottagningar Efter och T för utgående e-post eller R för inkommande e-post visas kommunikationsläget med bokstäver eller symboler. Utgående e-post som inställd för mottagningsmeddelande för E-postalternativ har ett Q där A visas med e-post mottagningsmeddelande. För IP-Faxsändningar och -mottagningar Efter och T för utgående fax eller R för inkommande fax visas kommunikationsläget med bokstäver eller symboler. För vidarekoppling till mappmottagarna Visar (mappmarkering). 7. Kommunikationstid Visar hur lång tid skickade eller mottagna meddelanden har tagit. 8. Antal sidor Visar antalet sidor som har skickats eller tagits emot. 9. Kommunikationsresultat Visar resultatet av skickade eller mottagna meddelanden. OK: Alla sidor har skickats eller tagits emot korrekt. När Mottagningsmeddelande är aktiverat med Internetfax E-postalternativ, visas kvitto på mottagningsmeddelande. Resultatet för mottagna dokument som dirigerades föregås av +. --: Internetfax-dokumentet skickades till e-postservern som programmerats i denna maskin. (Det innebär dock inte att e- posten levererades.) När LAN-fax används visas kommunikationsresultatet från en dator till denna maskin. Error: Ett kommunikationsfel inträffade. D: Strömmen bröts under kommunikationen. Alla faxdokument skickades inte. 10. Användarnamn Visar avsändarens namn. 11. Filnummer Visar filhanteringsnummer. 30

41 Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.) Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.) Du kan bläddra igenom journalen i displayen. Endast sändningsresultatet för de senaste 200 kommunikationerna (mottagningar och sändningar) visas. Du kan visa skickade faxdokument och deras listor med Web Image Monitor för nätverksdatorer. För information, se Hjälp i Web Image Monitor. Om en sändning slutförs medan du använder denna funktion, visas inte resultatet. För att visa det senaste resultatet, avsluta Filstatus, sänd. och försök igen senare. Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Med hjälp av denna tangent kan du hoppa över steg A. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. A Tryck på [Information]. B Välj [Filstatus, sänd.]. C Kontrollera sändningsresultatet. Sändningsresultaten visas från det senaste resultatet neråt, i grupper om sex. När ett fax sänds Destination visas Eget faxnummer eller Faxrubrik som information om mottagaren. Den e-postadress och det namn som programmerats i mottagarlistan visas i fältet Till för det Internetfax-dokument som skickats. Vid en sändning från en dator visas, -- LAN-Fax -->. Beroende på vilka säkerhetsinställningar som ställts in, kanske inte destinationen visas som *. D Tryck två gånger på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. När ett dokument sänds från en dator till maskinen visas --LANfax -->. För att kontrollera om dokumenten sänds till mottagaren ska du kontrollera samma filnummer. 3 31

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning Fax Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax på datorn Bilaga Läs noggrant

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) Spara och skriva

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

Symbol for Windows Skriva dokument E-post

Symbol for Windows Skriva dokument E-post Handicom Symbol for Windows Skriva dokument E-post Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNING...3 INSTALLATION OCH LICENSER...4 1. INNAN DU KAN ANVÄNDA E-POST...6

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning DX-C200 Bruksanvisning Användarhandbok 1 Översikt över maskinen 2 Komma igång 3 Använda skrivarfunktionen 4 Använda kopiatorfunktionen 5 Använda skannerfunktionen 6 Använda faxfunktionen 7 Konfigurera

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Snabbhandbok. WorkCentre 7132

Snabbhandbok. WorkCentre 7132 Snabbhandbok 701P44864 Maj 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server år antingen varumårken eller registrerade varumårken som tillhör Microsoft Corporation i USA

Läs mer

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper LATHUND Utskriftshantering KX6 Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper Under flikarna till vänster finns olika val för dina utskrifter. Under fliken Grundläggande, hittar du

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer