FAX Option Type Handbok för fax Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning"

Transkript

1 FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax <Avancerade funktioner> Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner Mottagningsfunktioner Fax via datorn Förenkla hanteringen Faxfunktioner Administratörsinställning Problemlösning Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen och förvara den lått åtkomligt som en framtida referens. För säker och korrekt användning ska du noggrant läsa igenom Säkerhetsinformationen innan du använder maskinen.

2 Introduktion Denna handbok innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och anmärkningar om produktens användning. För din säkerhets skull och till din egen fördel, bör du noggrant läsa igenom denna handbok innan maskinen används. Förvara denna handbok lätt åtkomlig för att använda som snabbreferens. Anmärkningar Vissa illustrationer i denna handbok kan avvika något från utseendet på din maskin. En del tillbehör är enbart tillgängliga i vissa länder. För ytterligare information, var vänlig kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Viktigt! Vissa delar av bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående varning. Företaget ska under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, följdskador eller olyckor som orsakats av felaktigt handhavande av maskinen. Varumärken Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Övriga produktnamn som nämns i detta dokument är endast avsedda att vara betecknande och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken. ervera De korrekta namnen på Windows operativsystem är som följer: Produktnamnet på Windows 95 är Microsoft Windows 95. Produktnamnet på Windows 98 är Microsoft Windows 98. Produktnamnet på Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnamnen på Windows 2000 är enligt följande: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen på Windows XP är enligt följande: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnamnen för Windows Server TM 2003 är enligt följande: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnamnen på Windows NT 4,0 är enligt följande: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Handböcker till denna maskin Följande handböcker beskriver hur maskinen används. Se relevanta delar i handboken angående särskilda funktioner. De medföljande handböckerna gäller specifika typer av maskiner. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader krävs för att du ska kunna visa handböckerna som pdf-fil. Två cd-rom-skivor medföljer: CD-ROM 1 Bruksanvisning CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Handbok för allmänna inställningar (PDF-fil - CD-ROM 1) Ger en överblick över maskinen och beskriver funktionerna under Systeminställningar (som till exempel inställningar av papperskassett), Document Server och felsökning. Använd denna handbok för rutiner gällande Adressboken, som t.ex. lagring av faxnummer, e-postadresser, och användarkoder. Säkerhetsreferens Denna handbok är till för maskinens administratörer. Den beskriver säkerhetsfunktioner som administratörer kan använda för att skydda sig mot att information manipuleras eller förhindra att maskinen används utan tillstånd. Se också denna handbok för registrering av administratörer och inställning av användar- och administratörverifiering. Handbok för nätverk (PDF-fil - CD-ROM 1) Ger information om konfigurering och användning av skrivaren i en nätverksmiljö och om hur programvaran används. Denna handbok beskriver alla modeller och innehåller därför funktioner och inställningar som inte finns tillgängliga för din modell. Bilder, illustrationer, funktioner och de operativsystem som stöds kan skilja sig för din modell. Handbok för kopiator (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver användning, funktioner och felsökning av maskinens kopieringsfunktion. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver användning, funktioner och felsökning av maskinens faxfunktion. Handbok för fax <Avancerade funktioner> (denna handbok) (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver avancerade faxfunktioner som till exempel linjeinställningar och tillvägagångssätt för ID-registrering. i

4 Handbok för skrivare (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver systeminställningar, användning, funktioner och felsökning av maskinens skrivarfunktion. Handbok för skanner (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver användning, funktioner och felsökning av maskinens skannerfunktion. Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite är ett hjälpprogram som finns på cd-romskivan märkt Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Setup Guide (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver installation av och operativmiljö för DeskTopBinder Lite i detalj. Guiden kan visas från dialogrutan [Installation] när DeskTopBinder Lite installerats. DeskTopBinder Komma igång (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver användning av DeskTopBinder Lite och ger en överblick över dess funktioner. Handboken läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Guide till Auto Document Link (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver användning av och funktioner för Auto Document Link installerat med DeskTopBinder Lite. Handboken läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Andra handböcker PostScript 3 Tillägg (PDF-fil - CD-ROM 1) UNIX-tillägg (tillgängligt från auktoriserade återförsäljare eller som PDFfil på vår webbplats.) Följande programvaruprodukter har generella namn: DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional DeskTopBinder ScanRouter V2 Lite och ScanRouter EX Professional (tillval) ScanRouter programvaran SmartDeviceMonitor for Admin och SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Admin/Client ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Hur du använder denna handbok...1 Symboler...1 Namn på betydelsefulla funktioner Sändningsläge Skicka vid angiven tidpunkt (Sänd senare)...3 Avsändarinställningar...5 Prioritetssändning...8 Konfidentiell sändning...9 Pollingsändning...11 Pollingraderingsrapport...13 Pollingmottagning...14 Reservera rapport för polling-mottagning...16 Resultatrapport för polling-mottagning Kontrollera och avbryta sändningsfiler Visa bekräftelse på sändning...18 Avbryta en sändning...19 Radera en mottagare...20 Lägga till en mottagare...21 Ändra övriga tillval...22 Ändra sändningstiden...22 Ändra SMTP-serverinställningen...23 Skriva ut en fil...24 Sända en fil igen...25 Skriva ut en lista över filer i minnet (Skriv ut sändningsfillista) Kommunikationsinformation Skriva ut journalen...27 Journal...29 Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.)...31 Kontrollera mottagningsresultatet (Filstatus, mott.)...32 Visa minnesstatus...33 Skriva ut/ta bort mottagna och lagrade dokument (Skriv ut/ta bort lagrad mott.fil)...34 Skriva ut mottagna och lagrade dokument...34 Ta bort mottagna och lagrade dokument...35 Skriva ut ett konfidentiellt dokument...36 Konfidentiell filrapport...37 Skriva ut en fil mottagen med minneslås...38 iii

6 Personliga korgar...40 Personliga korgar...40 Skriva ut dokument i personliga korgar...41 Informationskorgar...42 Informationskorgar...42 Lagra dokument i informationskorgar...42 Skriva ut dokument i en informationskorg...44 Radera dokument i en informationskorg Övriga sändningsfunktioner Bekväma uppringningsfunktioner...47 Kedjeuppringning...47 (Exempel) Återuppringning...47 Avancerade funktioner...49 SUB-kod...49 SID-kod...50 SEP-kod...50 PWD-kod...51 Begärd vidaresändning...52 Med överföringsbegäran inställt i menyn Systeminställningar...55 Uppringning med luren på...56 Manuell uppringning...58 Ändra linjeport...59 Alternativt sändningsläge...61 Bokfax...61 Tvåsidig sändning (dubbelsidig sändning)...62 Standardmeddelandestämpel...64 Skicka ett autodokument...65 Skriva ut dokument lagrade som autodokument...66 Skicka en lagrad fil...66 Skicka lagrade dokument...67 Skriva ut lagrade dokument...69 Stämpel...72 Sändningsalternativ...73 Utskrift av faxrubrik...73 Adresshuvud...73 Förminskad sändning...74 Automatisk förminskning...74 Grund-ID-sändning...74 Välja sändningstillval för enstaka sändning...75 Fler sändningsfunktioner...77 Om minnet tar slut då ett original lagras...77 Parallell minnessändning...77 Automatisk återuppringning...78 Buntsändning...78 Faxkö...78 Sändning med bildrotation...78 Samtidig gruppsändning...79 iv

7 JBIG-sändning...79 Sända journal med e-post...79 Journal med e-post...80 Utskrivna rapporter...81 Minneslagringsrapport...81 Överföringsfelrapport Mottagningsfunktioner Mottagning...83 Omgående mottagning...83 Minnesmottagning...83 Alternativ mottagning...85 Mottagning av dokument utan förbehåll...86 Ta emot dokument enligt parameter-specificerade inställningar...86 Mottagningsfunktioner...88 Vidaresändningsstation...88 Vidaresändningsrapport...89 Vidaresändningsrapport (vidaresändning begärd med e-post)...90 Vidarekoppla mottagna dokument...91 Dirigera mottagna dokument med SUB-kod...92 Överföra mottagna dokument...93 SMTP-mottagning med Internetfax...94 Vidarebefordra e-post mottagen via SMTP...95 JBIG-mottagning...97 Autostart vid faxmottagning...97 Utskriftstillval...98 Signal vid avslutad utskrift...98 Sidmarkering...98 Mittmarkering...98 Mottagningstid sidig utskrift...99 Utskrift med 180 graders rotation Mottagning med multikopiering Bildrotation Kombinera två original Sidseparation och längdförminskning Omvänd utskrift Sidförminskning TSI-utskrift (Transmitting Subscriber Identification Print) Om det inte finns papper i korrekt format Ställa in prioritetsfack Utskrift på identiskt format Låta inkommande meddelanden skrivas ut på papper från sidoinmatningsfacket Var inkommande dokument levereras - utmatningsfack Ange kassett för linjer Kassettskifte v

8 6. Fax via datorn Skicka faxdokument från datorer Innan användning Installera programvaran Autostartprogram Installera individuella applikationer Applikationer lagrade på CD-skivan LAN-Fax Driver Adressbok LAN-Fax Cover Sheet Editor Inställning LAN-Fax Driver Egenskaper Inställning av skrivaregenskaper Göra inställningar för konfigurering av tillval Grundläggande sändning Specificera tillval Kontrollera sändningsresultatet via e-post Resultatrapport LAN-fax Skriva ut och Spara Redigera adressbok Redigera fax omslagsark Skapa ett omslagsark Bifoga ett skapat omslagsark Hanteringsmeddelanden i LAN-Fax Visa faxinformation via en webbläsare Visa, skriv ut och radera mottagna faxdokument med Web Image Monitor Visa mottagna faxdokument med en webbläsare Skriva ut faxinformation med webbläsare Radera faxinformation med webbläsare Programmera mottagarinformation från Web Image Monitor Leverans av filer mottagna via fax Förenkla hanteringen Program Registrera och ändra tangentprogram Registrera en prioriteringsfunktion via ett program Ändra ett programnamn Radera ett program Använda ett program Använda funktionen Document Server Lagra ett dokument Ändra lagrad dokumentinformation Radera ett lagrat dokument Hantera dokument sparade i Document Server från en dator Använda DeskTopBinder Använda en webbläsare vi

9 8. Faxfunktioner Funktionslista Tillgång till Användarverktyg (Faxfunktioner) Avsluta standardinställningar Allmänna inställningar/justeringar Mottagningsinställningar Inställningar för e-post Inställningar för IP-fax Konfigurera H.323 gatekeeper Konfigurera SIP-servern Registrera eller ändra en gateway Radera en gateway Administratörsinställning Lista över administratörsverktyg Använda administratörsinställningar Programmera, ändra och radera standardmeddelanden Lagring, ändring av ett autodokument Radera autodokument Programmera, ändra och radera ett skanningsformat Radera ett skanformat Skriv ut journal Räknare Vidaresändning Programmera en slutmottagare Stänga vidaresändningsfunktionen Vidaresändningsmarkering Minneslås ECM (felkorrigeringsläge) Användarparametrarna Ändra användarparametrarna Skriva ut listan över användarparametrar Speciella avsändare som ska behandlas annorlunda Auktoriserad mottagning Vidaresändning Mottagen fil, utskriftsantal Skriv ut 2-sidigt Minneslås Papperskassett Programmera/Ändra speciella avsändare Programmera startinställning för en speciell avsändare Radera en speciell avsändare Skriva ut listan över speciella avsändare vii

10 Korg-/Mappinställningar Programmera/Ändra personliga korgar Radera personliga korgar Programmera/Ändra informationskorgar Radera informationskorgar Programmera/Ändra sändningskorgar Radera sändningskorgar Skriva ut lista med korgar Vidaresändningsrapport Programmera ett konfidentiellt ID Programmera ett polling-id Programmera ett minneslås-id Välja ring/tryck telefon Lagra eller skriva ut mottagna dokument Mottagningsrapport via e-post Ställa in en användare för visning av mottagna och lagrade dokument Menyskyddsinställningar Mapp för rapport sändningsresultat Mapp för rapport sändningsresultat via e-post Problemlösning Om en felrapport skrivs ut Koppla från huvudströmbrytaren / I händelse av strömavbrott Om ett fel uppstår när Internetfax pågår Felmeddelanden om e-post Felrapport (e-post) Servergenererade felmeddelanden som e-post Bilaga Ansluta maskinen till en telefonlinje och telefon Ansluta telefonlinjen Välja linjetypen Tillvalsutrustning Utökat minne (32MB: DIMM) Extra G3-gränssnittsenhet Tekniska specifikationer Kompatibla maskiner Accepterade originaltyper Accepterade originalformat Originalformat som är svåra att känna av Maximala värden INDEX viii

11 Hur du använder denna handbok Symboler Följande symboler används i denna bruksanvisning: R VARNING: Denna symbol varnar för en möjlig farlig situation som kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, om du missbrukar maskinen utan att följa instruktionerna vid denna symbol. Läs noga igenom instruktionerna som finns i Säkerhetsinformation, Handbok för allmänna inställningar. R FÖRSIKTIGT: Denna symbol varnar för en möjlig farlig situation som kan orsaka en mindre eller tämligen allvarlig personskada (eller skada som inte innefattar personskada), om du missbrukar maskinen utan att följa instruktionerna vid denna symbol. Läs noga igenom instruktionerna som finns i Säkerhetsinformation, Handbok för allmänna inställningar. * Deklarationerna ovan är avsedda för din egen säkerhet. Viktigt Om denna instruktion inte följs kan papperet felmatas, originalen kan skadas eller data gå förlorade. Läs detta noga. Förberedelse Denna symbol indikerar information eller förberedelser som krävs innan du utför en viss åtgärd. Denna symbol anger att försiktighet ska iakttas vid en åtgärd, eller vad du ska göra om en åtgärd misslyckas. Begränsning Denna symbol anger numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller förhållanden då en särskild funktion inte kan användas. Referens Denna symbol anger en referens. [ ] Tangenter som finns på maskinens display. [ ] Tangenter och knappar som finns i datorns display. { } Tangenter som är inbyggda i maskinens kontrollpanel. 1

12 Namn på betydelsefulla funktioner Denna maskins betydelsefulla funktioner refereras till i denna handbok enligt följande: Internetfax (genom att ange en e-postadress) Internetfax Internetfax (genom att ange en IP-adress) IP-fax 2

13 1. Sändningsläge Skicka vid angiven tidpunkt (Sänd senare) Genom att använda denna funktion kan du ställa in maskinen för att senarelägga sändningen av ditt faxmeddelande till en tid som du anger. Detta gör det möjligt att utnyttja tider med lägre telekostnader utan att du behöver vara vid maskinen vid dessa tidpunkter. Om du har ett fax som inte brådskar kan du välja Sänd senare med Lågprissändning när du skannar det. Faxmeddelanden lagras i minnet och sänds vid Lågpristiden. Viktigt Om maskinen har varit frånslagen i cirka en timme går alla faxdokument som är lagrade i minnet förlorade. Om dokument har gått förlorade av denna anledning skrivs en strömavbrottsrapport ut automatiskt när maskinens strömbrytare slås på. Använd denna rapport för att identifiera förlorade dokument. Begränsning Denna funktion är inte tillgänglig vid omgående sändning. Använd minnessändning. Du kan specificera upp till 23 timmar och 59 minuter. Om den aktuella tiden inte visas korrekt ska du ändra den. Se Handbok för allmänna inställningar. Ställ in Lågpristiden så att den sammanfaller med tider då samtalsdebiteringen är låg. Se s.148 Registrera lågpristid. Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Genom att använda snabbtangenten kan du hoppa över steg B. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> B Tryck på [Sändningsläge]. C Tryck på [Sänd senare]. 3

14 Sändningsläge 1 D Ange tiden (24-timmars format) med siffertangenterna och tryck på [OK]. Den valda tiden visas ovanför den markerade [Sänd senare]. Tryck på [Lågpristid] för att ange lågpristid. När du anger tal under 10 ska du lägga till en nolla i början. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} innan du trycker på [OK], och försök sedan igen. För att avbryta Sänd senare, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. E Tryck på [OK]. Väntelägesfönstret visas. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. F Ange en destination och tryck därefter på {Starta}-tangenten. Du kan avbryta sändningsinställningen för Sänd senare. Se s.19 Avbryta en sändning. 4

15 Avsändarinställningar Avsändarinställningar Denna funktion informerar mottagaren om sändarens identitet. Om avsändarens e-postadress är registrerad i mottagarlistan kan avsändaren ta emot sändningsrapporter via e-post. Om du aktiverar Stämpla avsändarens namn kan den registrerade avsändarens namn (användarnamn) dessutom visas på mottagarens ark, listor och rapporter. Förberedelse Innan denna funktion används måste du registrera avsändaren i mottagarlistan och ange Användarnamn som [Avsändare]. Se Handbok för allmänna inställningar. Om användarverifiering ställs in, ställs den inloggade användaren in som avsändare. Sändningsrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress. Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för Avsändarinställningar. Via snabbtangenterna kan du hoppa över steg B. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. Du kan använda Rapport, kommunikationsresultat etc. för att kontrollera användningsstatus för angivna användare. Om användarverifiering ställts in kan du kontrollera användningen för inloggade användare. Se s.164 Skriv ut journal. Om användar-id ställts in till avsändare kan du räkna antalet gånger det används per användare. Se Handbok för allmänna inställningar. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> B Tryck på [Sändningsläge]. C Tryck på [Avs.inst.]. D Välj en avsändare. Om en skyddskod för mottagare ställs in visas skärmen där koden ska anges. Ange skyddskoden med siffertangenterna och tryck därefter på [OK]. 1 5

16 Sändningsläge E Bekräfta vald avsändare och tryck därefter på [OK]. Kontrollera sändningsresultatet via e-post 1 Om avsändarens e-postadress finns registrerad kan du ange om sändningsresultatet skall skickas via e-post till avsändaren. Om du aktiverar denna funktion skickas sändningsresultatet till den registrerade e-postadressen. F Välj [På] eller [Av] för Stämpla avsändarens namn. Skriva ut på mottagarens papper Om du aktiverar denna funktion visas avsändarens namn (användarnamn) på mottagarens papper, listor och rapporter. A Välj [På] för funktionen Stämpla avsändarens namn. Om en användare loggar in med användar-id skickas sändningsresultatet via e-post till den inloggande användaren. Du kan kontrollera sändningsresultatet genom att använda såväl funktionen Överföringsresultat för e-post som skickar resultatet via e-post och Rapport, kommunikationsresultat som skrivs ut av maskinen. Du kan ställa in om du vill använda båda dessa tillsammans i användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 10, bit 6). A Välj [Ja] eller [Nej] för funktionen Överföringsresultat för e- post. 6

17 Avsändarinställningar G Tryck på [OK]. 1 Fönstret återgår till det som är i steg C. Valt avsändarnamn visas ovanför [Avs.inst.]. Avsändarnamnet visas med upp till 14 tecken följt av en ellips (... ). H Tryck på [OK]. Väntelägesfönstret visas. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. I Ange destinationen, och tryck sedan på {Starta}-tangenten. För att avbryta Avsändarinställningar avbryter du sändningen. Se s.19 Avbryta en sändning. 7

18 1 Sändningsläge Prioritetssändning Dokument som du sänder med minnessändning sänds i den ordning de skannas. Om fler dokument ligger i kö i maskinens minne kommer nästa dokument inte att sändas omgående. Om du använder denna funktion kan du dock sända ditt dokument före andra dokument som ligger i kö. B Tryck på [Sändningsläge]. C Tryck på [Prioritetssändning] och tryck sedan på [OK]. Begränsning Denna funktion är inte tillgänglig vid omgående sändning. Om denna funktion är vald växlar maskinen automatiskt till minnessändning. Om det redan finns ett dokument lagrat med denna funktion eller om en sändning pågår, sänds ditt dokument efter att det dokumentet har sänts. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Väntelägesfönstret visas. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. D Ange destinationen, och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil] för att avbryta sändningen. Se s.19 Avbryta en sändning. 8

19 Konfidentiell sändning Konfidentiell sändning Använd denna funktion om du vill begränsa vilka som kan se ditt dokument. Dokumentet lagras i minnet hos mottagaren och skrivs inte ut förrän ett ID har angivits. Det finns två typer av konfidentiell sändning: Grund-ID Det är inte nödvändigt att ange ID vid sändning. Den andra parten kan skriva ut dokumentet genom att ange det konfidentiella ID som har programmerats in i hans/hennes fax. ID Översk: Om du vill sända ett konfidentiellt dokument till en specifik person i andra änden, kan du specificera det konfidentiella ID som den mottagare som ska se dokumentet måste ange. Innan du sänder dokumentet, glöm ej att informera mottagaren om det ID som måste anges för att skriva ut dokumentet. Begränsning Mottagarens maskin måste vara från samma tillverkare och ha funktionen konfidentiell mottagning. Mottagarens maskin måste ha tillräckligt mycket ledigt minne. Denna funktion är inte tillgänglig vid Internetfax. Vi rekommenderar att du programmerar ditt konfidentiella ID i denna maskin i förväg. Se s.195 Programmera ett konfidentiellt ID. ID-numret kan bestå av vilka fyra siffror som helst (utom 0000). Om mottagarens maskin inte är från samma tillverkare kan du använda konfidentiell sändning med SUB-kod. Se s.49 SUB-kod. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> B Tryck på [Sändningsläge]. C Tryck på [Konfid. sändning]. 1 9

20 Sändningsläge 1 D Använd någon av följande metoder beroende på typen av konfidentiell sändning: Grund-ID A Kontrollera att [Standard-ID] är valt och tryck sedan på [OK]. För att avbryta Konfidentiell sändning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. Förbigångs-ID A Välj [ID Överskrid.]. B Ange konfidentiellt ID (4 siffror) med siffertangenterna och tryck därefter på [OK]. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} innan du trycker på [OK], och försök sedan igen. För att avbryta Konfidentiell sändning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. E Tryck på [OK]. Väntelägesfönstret visas. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. F Ange destinationen, och tryck sedan på {Starta}-tangenten. Du kan avbryta sändningsinställningen för konfidentiell sändning. Se s.19 Avbryta en sändning. ID Översk: och angivet konfidentiellt ID visas ovanför den markerade [Konfid. sändning]. 10

21 Pollingsändning Pollingsändning Använd pollingsändning för att lagra ett original i maskinens minne så att någon annan kan hämta det. Dokumentet sänds när motparten ringer till dig. Förberedelse Innan du använder ID pollingsändning måste du registrera ett polling-id. Se s.196 Programmera ett polling-id. Det finns tre typer av pollingsändning: Fri pollingsändning Det är inte nödvändigt att ange polling-id för denna procedur. Vem som helst kan hämta dokumentet från din maskin. Maskinen sänder det oberoende av om polling-id stämmer överens. Grund-ID-sändning Det är inte nödvändigt att ange polling-id för denna procedur. Dokumentet sänds endast om polling-id för den maskin som försöker hämta dokumentet är detsamma som det polling-id som är lagrat i din maskin. Kontrollera att båda maskinernas polling-id är identiska i förväg. Sändning förbigångs-id Du skall ange ett förbigångs-id som är unikt för sändningen. Detta ID skriver över det ID som är lagrat i maskinen. Användaren måste ange detta ID när han/hon pollar från din maskin. Om ID-koderna stämmer överens sänds dokumentet. Kontrollera att mottagaren känner till det ID som du använder i förväg. Begränsning Pollingsändning fungerar endast om mottagarens fax har funktionen Pollingmottagning. Vanligtvis kan endast maskiner från samma tillverkare som stödjer pollingmottagning utföra ID-pollingsändning. Om funktionen Informationskorgfil används och mottagarens fax stödjer pollingsändning och SEP-funktionen kan du dock fortfarande utföra en pollingsändning med ID. Se s.42 Informationskorgar. Denna funktion är inte tillgänglig vid Internetfax. Fri polling och ID-pollingsändning möjliggör endast att en fil lagras i minnet. Vid pollingsändning med förbigå ID kan en fil för varje ID-kod lagras i minnet. Totalt kan du lagra upp till 400 filer med varierande ID. 1 11

22 Sändningsläge 1 Du kan ställa in om en pollingsändnings-fil raderas i användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 11, bit 7). För att spara filen för sändning flera gånger ska du ställa in Vänteläge (Spara). Pollingraderingsrapporten gör att du kan kontrollera om pollingsändningen har utförts. Se s.13 Pollingraderingsrapport. Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Med hjälp av denna tangent kan du hoppa över steg B. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. Samtalet betalas av mottagaren. A Placera originalet och gör de skanningsinställningar du önskar. Referens Handbok för fax <Grundläggande funktioner> B Tryck på [Sändningsläge]. D Beroende på pollingsändningsläge ska du använda en av följande procedurer: Fri pollingsändning A Kontrollera att [Fri pollingsändning] är valt. Grund-ID-sändning A Välj [Grund-ID sändning]. Förbigångs-ID-sändning A Välj [Sändning, överskrid ID]. B Specificera en 4-siffrig ID-kod med siffertangenterna och med tangenterna [A], [B], [C], [D], [E] och [F]. C Tryck på [Pollingsändning]. 12

23 Pollingsändning Ett polling-id är en fyrsiffrig kod som består av valfri kombination av siffrorna (0 t.o.m. 9) och bokstäverna (A t.o.m. F), utom 0000 och FFFF. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} och försök igen. E Tryck på [En gång] eller [Spara] för att radera eller spara filen efter sändning. För att radera originalet direkt efter sändning, välj [En gång]. För att sända originalet igen, välj [Spara]. För att avbryta Pollingsändning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. F Tryck på [OK]. pppppppppp visas. Typen av pollingsändning visas ovanför den markerade inställningen i [Pollingsändning]. G Tryck på [OK]. För att kontrollera inställningar, tryck på [Sändningsläge]. H Tryck på tangenten {Starta}. Du kan avbryta sändningsinställningen för pollingsändning. Se s.19 Avbryta en sändning. Pollingraderingsrapport Använd rapporten för att kontrollera om pollingsändningen har utförts. Om Överföringsresultat för e-post är programmerat i en snabbtangent kan e-post med rapporten skickas efter sändningen. Se s.148 Snabbtangent. Begränsning Denna rapport skrivs inte ut om användarparametrarna är inställda på att tilllåta de lagrade originalen att sändas igen (Spara). Se s.169 Användarparametrarna (switch 11, bit 7). Du kan koppla denna funktion på och av med användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 03, bit 6). Du kan ställa in att en del av bilden ska skrivas ut på rapporten via användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 7). Du kan kontrollera resultatet av pollingsändning på journalen. Se s.27 Skriva ut journalen. För att visa rapporten utan avbrott i texten, välj ett teckensnitt med jämn teckenbredd i e-postprogrammets inställningar. Du kan visa en destination via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 4). Du kan indikera avsändarens namn via användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). 1 13

24 Sändningsläge 1 Pollingmottagning Använd denna funktion för att hämta ett dokument från en annan maskin. Du kan även hämta dokument från många maskiner med endast en hantering (använd grupper och tangentprogram för att utnyttja denna funktion helt och hållet). Förberedelse Innan du använder ID pollingsändning måste du registrera ett polling-id. Se s.196 Programmera ett polling-id. Det finns två typer av pollingmottagning. Grund-ID/Fri Pollingmottagning Använd denna metod för fri polling eller grund-id-polling. Om polling-id är programmerat i din maskin kommer dokument som väntar i den sändande maskinen med samma ID att tas emot. Om den andra maskinen inte har något dokument med samma polling-id, kommer dokument som inte kräver ett ID att tas emot (fri polling). Pollingmottagning med förbigångs-id Du skall ange ett förbigångspolling-id som är unikt för denna sändning. Detta ID skriver över det ID som är lagrat i maskinen. Du kan ta emot alla dokument med den ID-kod som är lagrad i avsändarens fax. Om den andra faxen inte innehåller några dokument med detta polling-id, kan du ta emot alla meddelanden som inte kräver någon ID (fri polling). Begränsning Pollingmottagning fungerar endast om den andra faxen har funktionen Pollingsändning. Vanligtvis kan du endast ta emot dokument med ett polling-id från maskiner från samma tillverkare som stödjer pollingfunktionen. Om motpartens fax stödjer pollingsändning och SEP-funktionen, och även har lagrat ID-koder, kan du fortfarande utföra pollingmottagning. Se s.50 SEP-kod. Denna funktion är inte tillgänglig vid Internetfax. För att ta emot ett dokument som sänts med grund-id eller överskrid ID måste du specificera samma polling-id som avsändaren. Fri pollingsändning kräver inte samma polling-id. Pollingkvittot gör att du kan kontrollera om pollingmottagningen har utförts. Se s.16 Resultatrapport för polling-mottagning. 14

25 Pollingmottagning Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Med hjälp av denna tangent kan du hoppa över steg A. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. A Tryck på [Sändningsläge]. Pollingmottagning med förbigångs-id A Välj [Pollingmottagning, överskrid ID]. B Specificera ett 4-siffrigt ID med siffertangenterna och med tangenterna [A], [B], [C], [D], [E] och [F], och tryck sedan på [OK]. 1 B Tryck på [Pollingmottagning]. C Gör på något av följande sätt beroende på vilken metod du använder: Standard-ID/Fri pollingmottagning A Kontrollera att [Grund-ID/Fri pollingmott.] är valt och tryck sedan på [OK]. För att avbryta pollingmottagning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg B. ID Översk: och angivet polling-id visas ovanför den markerade [Pollingmottagning]. Ett polling-id är en fyrsiffrig kod som består av valfri kombination av siffrorna (0 t.o.m. 9) och bokstäverna (A t.o.m. F), utom 0000 och FFFF. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} innan du trycker på [OK], och försök sedan igen. För att avbryta pollingmottagning, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg B. D Tryck på [OK]. Väntelägesfönstret visas. E Ange destinationen, och tryck sedan på {Starta}-tangenten. 15

26 Sändningsläge 1 Reservera rapport för pollingmottagning Rapporten skrivs ut när pollingmottagning är aktiverat. Du kan koppla denna funktion på och av med användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 03, bit 3). Du kan visa en destination via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 4). Du kan visa ett avsändarnamn via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). Resultatrapport för pollingmottagning Denna rapport skrivs ut efter att varje pollingmottagning är komplett och visar resultatet av hämtningen. Om Överföringsresultat för e-post är programmerat i en snabbtangent kan du välja om e-post med rapporten ska skickas efter mottagningen. Se s.148 Snabbtangent. Resultatet av pollingmottagningen visas också på journalen. Se s.27 Skriva ut journalen. Du kan koppla denna funktion på och av med användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 03, bit 4). För att visa rapporten utan avbrott i texten, välj ett teckensnitt med jämn teckenbredd i e-postprogrammets inställningar. Du kan visa en destination via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 4). Du kan visa ett avsändarnamn via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). 16

27 2. Kontrollera och avbryta sändningsfiler Efter att du har tryckt på {Starta}-tangenten (efter skanning av original), kan du kontrollera och redigera destinationen eller inställningarna för minnessändning. Du kan även avbryta en sändning, ändra inställningarna för sändningen, skriva ut en lagrad fil, skriva ut en lista över lagrade filer och återsända en fil som maskinen inte sänt korrekt. Minnessändning Internetfaxsändning Sänd senare Avsändarinställningar Prioritetssändning Konfidentiell sändning Pollingmottagning Pollingsändning Begärd vidaresändning Om inga filer sänds eller lagras via minnessändning, visas inte [Ändra/stoppa sändningsfil] i teckenfönstret. Du kan inte kontrollera och redigera en fil som redan skickats. Den konfidentiella sändningsfilen eller den lagrade filen som ska skrivas ut som en rapport kan inte heller kontrolleras eller redigeras. Det finns tillfällen då en destination inte kan väljas då destinationen visas som *, beroende på säkerhetsinställningar. 17

28 Kontrollera och avbryta sändningsfiler Visa bekräftelse på sändning A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. E Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 2 B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. C Välj en fil du vill kontrollera. Om flera destinationer angetts, visas endast den först valda destinationen. Om flera mottagare har angivits visas endast antalet mottagare för icke skickade dokument. D Bekräfta en sändning, och tryck sedan på [Avsluta]. 18

29 Avbryta en sändning Avbryta en sändning Du kan avbryta en sändning när filen skickas, lagras i minnet eller sändningen misslyckats. All skannad data raderas från minnet. Du kan radera en fil för minnessändning. Denna funktion är användbar för att avbryta en sändning när du upptäcker ett fel på originalen som har lagrats i minnet eller om du har angivit fel destination. För att avbryta en minnessändning, sök efter filen som ska raderas bland de filer som är lagrade i minnet och radera den sedan. Om du avbryter en sändning när filen sänds kan det hända att vissa sidor av filen redan har skickats och dessa tas emot hos motparten. Om sändningen avslutas medan du utför denna procedur, kan sändningen inte avbrytas. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. B Kontrollera att [Stoppa sändning] är valt. C Välj en fil vars sändning du vill radera. För att endast visa filer som har sänts, tryck på [Filer för sändning]. Om flera mottagare har angivits visas endast antalet mottagare för icke skickade dokument. Om flera destinationer angetts, visas endast ett destinationsnummer. För att visa alla filer, tryck på [Kont./ändra innehåll]. D Tryck på [Stoppa sändning]. Den valda filen raderas. För att avbryta sändningen, tryck på [Spara]. För att avbryta en annan sändning, repetera steg C. E Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 2 19

30 2 Kontrollera och avbryta sändningsfiler Radera en mottagare Du kan radera mottagare. Om du raderar en mottagare och det är den enda mottagare för en sändning, raderas sändningen. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. D Tryck på [Ändra] för den mottagare som du vill radera. B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. Om du trycker på växlar mottagaren mellan faxnummer, Internetfax-adressen och IP-faxadressen. E Tryck på [Rensa] för att radera en mottagare. 20 C Välj filen för vilken du vill radera en destination. Genom att trycka på [Rensa] raderas med enstaka siffror, faxnummer eller IP-faxadress som angetts med hjälp av siffertangenterna. Internetfax-adressen kan raderas helt och hållet om du trycker på [Rensa]. F Tryck på [Avsluta]. För att radera en annan mottagare, repetera steg C. G Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas.

31 Lägga till en mottagare Lägga till en mottagare Man kan inte lägga till en destination med en destinationslista. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. D Tryck på [Lägg till]. 2 B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. Om du trycker på växlar mottagaren mellan faxnummer, Internetfax-adressen och IP-faxadressen. E Specificera mottagaren via siffertangenterna eller tangenterna på skärmen. C Välj filen för vilken du vill lägga till en destination. För att lägga till en e-postadress, tryck på [Manuel inm.] och specificera sedan mottagaren. Du kan även programmera en SUB-kod eller SEP-kod genom att trycka på [Avanc funk]. F Tryck på [Avsluta]. Upprepa steg C till E om du vill lägga till ytterligare en mottagare. G Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 21

32 Kontrollera och avbryta sändningsfiler Ändra övriga tillval 2 Ändra sändningstiden Du kan ändra angiven sändningstid med Sänd senare. Se s.3 Skicka vid angiven tidpunkt (Sänd senare). Du kan även radera sändningstiden. Om sändningstiden raderas startar sändningen av filen omgående. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. D Mottagaren visas. E Tryck på [Ändra sändningstid]. F Tryck på [Rensa] och ange åter sändningstiden med siffertangenterna eller välj [Lågpristid] och tryck sedan på [OK]. B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. C Välj den fil för vilken du vill ändra eller avbryta sändningstiden. Om du väljer [Lågpristid], anges den redan specificerade ekonomitiden. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. Om du trycker på [Prioritetssändning], sänds filen omgående. Om det finns en fil i vänteläge, sänds dock den filen först. G Tryck på [Avsluta]. Repetera steg C, om du vill ändra en annan sändningstid. H Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 22

33 Ändra övriga tillval Ändra SMTPserverinställningen Du kan ändra inställningarna för om SMTP-servern ska kringgås eller ej. Se Handbok för fax <Grundläggande funktioner>. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. D Tryck på [Ändra]. E Tryck på [SMTP]. 2 B Tryck på [Kont./ändra innehåll]. F Välj [Ja] eller [Nej], och tryck därefter på [Avsluta]. C Välj en fil vars SMTP-serverinställning du vill ändra. G Tryck på [Avsluta]. Upprepa från steg C för att ändra SMTP-serverinställningen för andra mottagare. H Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. 23

34 Kontrollera och avbryta sändningsfiler 2 Skriva ut en fil Om du vill kontrollera innehållet i en fil som är lagrad i minnet och som inte har sänts än, kan du använda denna procedur för att skriva ut den. Konfidentiella sändningsfiler visas men de kan inte skrivas ut. Du kan även skriva ut filer som inte sänts korrekt. A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. B Tryck på [Skriv ut fil]. Om flera mottagare har angivits visas endast antalet mottagare för icke skickade dokument. Om du vill ha dubbelsidig utskrift, tryck på [Skriv ut 2-sidigt]. För att avbryta utskriften, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. D Tryck på tangenten {Starta}. Du avbryter utskrift efter att ha tryckt på tangenten {Starta}, genom att trycka på [Stoppa utskrift]. Fönstret återgår till det som är i steg C. E Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. Repetera steg C, om du vill skriva ut en annan fil. C Välj filen som du vill skriva ut. 24

35 Sända en fil igen Sända en fil igen Maskinens minne lagrar dokument som inte kunde sändas korrekt med minnessändning. Använd den här rutinen för att sända om dessa dokument. Förberedelse Ställ in Lagra dokument i minnet som inte kunde sändas till På i användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 24, bit 0). Filer som inte kunnat sändas sparas i antingen 24 eller 72 timmar beroende på hur du programmerar funktionen. Se s.169 Användarparametrarna (switch 24, bit 1). A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. B Tryck på [Sänd underkänd fil]. C Välj filen som du vill sända om. Sändfel visas för filer som inte kunde sändas. Om flera mottagare har angivits visas endast den mottagare som du först angav. Om flera mottagare har angivits visas endast antalet mottagare för icke skickade dokument. För att lägga till en destination, tryck på [Lägg till] och specificera sedan destinationen. D Tryck på [OK]. För att avbryta sändningar, tryck på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg C. Repetera från steg C för att skriva ut en annan fil. E Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. Sändning startar. 2 25

36 Kontrollera och avbryta sändningsfiler Skriva ut en lista över filer i minnet (Skriv ut sändningsfillista) 2 Skriv ut denna lista om du vill kontrollera vilka filer som är lagrade i minnet och deras respektive filnummer. Det kan vara bra att veta filnumret (t.ex. vid radering av filer). Innehållet i en fil som är lagrad i minnet kan även skrivas ut. Se s.24 Skriva ut en fil. Du kan visa ett avsändarnamn via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). A Tryck på [Ändra/stoppa sändningsfil]. C Tryck på tangenten {Starta}. Du avbryter utskrift efter att ha tryckt på tangenten {Starta}, genom att trycka på [Stoppa utskrift]. Fönstret återgår till det som är i steg B. D Tryck på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. B Tryck på [Skriv ut lista]. Du avbryter utskriften innan du trycker på {Starta}-tangenten genom att trycka på [Avbryt]. Fönstret återgår till det som är i steg B. 26

37 3. Kommunikationsinformation Skriva ut journalen Journalen innehåller information om de senaste 50 överföringarna (maximum) som din maskin har utfört. Den skrivs ut automatiskt efter 50 överföringar (mottagningar och sändningar). Du kan även skriva ut journalen när som helst på följande sätt. Om din maskin är utrustad med tillvalet extra G3-gränssnitt kan du skriva ut journalen för respektive linjetyp var för sig. Viktigt Innehållet i en journal som skrivs ut automatiskt raderas efter utskrift. Spara journalen om du behöver en förteckning över meddelanden som tagits emot och sänts. Du kan kontrollera totalt 200 kommunikationer (mottagningar och sändningar) i displayen. Alla Skriver ut resultatet av kommunikationerna i ordningsföljd. Skriv ut per filnummer Skriver endast ut resultaten av kommunikationer angivna av filnummer. Avsändarnamnkolumnen i journalen är användbar när du vill programmera en specifik sändare. Se s.174 Speciella avsändare som ska behandlas annorlunda. Du kan ange om journalen ska skrivas ut automatiskt efter var 50:e kommunikation via användarparametrarna. Se s.169 Användarparametrarna (switch 03, bit 7). Du kan visa ett avsändarnamn via användarparametrar. Se s.169 Användarparametrarna (switch 04, bit 5). Du kan ställa in om journalen ska skrivas ut per linjetyp. Se s.169 Användarparametrarna (switch 19, bit 1). Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Med hjälp av denna tangent kan du hoppa över steg A. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. Beroende på vilka säkerhetsinställningar som ställts in, kanske inte destinationen visas. Skriv ut per användare Skriver ut resultatet för kommunikationer per avsändare. 27

38 Kommunikationsinformation A Tryck på [Information]. Skriva ut per användare A Välj [Skriv ut per användare]. B Välj en användare. 3 B Tryck på [Skriv journal]. C Välj ett utskriftsläge. Alla A Välj [Alla]. Skriv ut per filnummer. A Välj [Skriv ut efter filnr.]. B Ange ett fyrsiffrigt filnummer. Tryck på [Avbryt] om användaren inte är registrerad. Fönstret återgår till det som är i steg C. Tryck på [Rensa] för att återgå till föregående skärmbild om fel användarnamn valts. C Tryck på [OK] efter att du kontrollerat användarnamnet som visas i teckenfönstret. Tryck på [Avbryt] om fel användarnamn väljs. Fönstret återgår till det som är i steg C. D Tryck på tangenten {Starta}. För att avbryta utskrift av en fil, tryck på [Stoppa utskrift]. Fönstret återgår till det som är i steg C. E Tryck två gånger på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. Om du gör fel, tryck på [Rensa] eller på tangenten {Radera/Stopp} och försök igen. 28

39 Skriva ut journalen Journal 3 1. Utskriftsdatum Visar datum och klockslag då rapporten skrevs ut. 2. Programmerad faxrubrik Visar det avsändarnamn som programmerats för utskrift. 3. Datum Visar sändnings- eller mottagningsdatum. 4. Tid Visar starttid för sändning eller mottagning. 5. Motpart För faxdestinationer Visar det namn (för visning) som programmerats av motparten. Visar programmerat faxnummer om namnet (för visning) inte har programmerats. Om varken namn eller faxnummer har programmerats av motparten, visas ett angivet faxnummer eller ett namn som är programmerat i en mottagarlista för sändningar. För att prioritera ett faxnummer eller -namn som är programmerat i destinationslistan, kontakta en servicetekniker. 29

40 Kommunikationsinformation 3 För Internetfaxdestinationer Vid sändningstillfället, visas e-postadressen eller namnet som programmerats i destinationslistan. Vid mottagningstillfället, visas avsändarens e-postadress. Vid gruppsändningstillfället, visas antalet destinationer efter e-postadressen eller namnet på destinationen. När ett dokument sänds från en dator till maskinen visas --LANfax -->. För att kontrollera om dokumenten sänds till mottagaren ska du kontrollera samma filnummer. För IP-Faxdestinationer Visar IP-Faxdestinationen eller namnet som programmerades i destinationslistan. Information om faxmottagaren visas på mottagarkvittot. För mappdestinationer Visar namnet som programmerats i mottagarlistan för vidarekopplingar. 6. Kommunikationsläge För faxsändningar och faxmottagningar Efter T för utgående fax eller R för inkommande fax visas kommunikationsläget med bokstäver eller symboler. Om tillvalet extra G3- gränssnittsenhet är installerad visas G3-1, G3-2 eller G3-3. För Internetfaxsändningar och -mottagningar Efter och T för utgående e-post eller R för inkommande e-post visas kommunikationsläget med bokstäver eller symboler. Utgående e-post som inställd för mottagningsmeddelande för E-postalternativ har ett Q där A visas med e-post mottagningsmeddelande. För IP-Faxsändningar och -mottagningar Efter och T för utgående fax eller R för inkommande fax visas kommunikationsläget med bokstäver eller symboler. För vidarekoppling till mappmottagarna Visar (mappmarkering). 7. Kommunikationstid Visar hur lång tid skickade eller mottagna meddelanden har tagit. 8. Antal sidor Visar antalet sidor som har skickats eller tagits emot. 9. Kommunikationsresultat Visar resultatet av skickade eller mottagna meddelanden. OK: Alla sidor har skickats eller tagits emot korrekt. När Mottagningsmeddelande är aktiverat med Internetfax E-postalternativ, visas kvitto på mottagningsmeddelande. Resultatet för mottagna dokument som dirigerades föregås av +. --: Internetfax-dokumentet skickades till e-postservern som programmerats i denna maskin. (Det innebär dock inte att e- posten levererades.) När LAN-fax används visas kommunikationsresultatet från en dator till denna maskin. Error: Ett kommunikationsfel inträffade. D: Strömmen bröts under kommunikationen. Alla faxdokument skickades inte. 10. Användarnamn Visar avsändarens namn. 11. Filnummer Visar filhanteringsnummer. 30

41 Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.) Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.) Du kan bläddra igenom journalen i displayen. Endast sändningsresultatet för de senaste 200 kommunikationerna (mottagningar och sändningar) visas. Du kan visa skickade faxdokument och deras listor med Web Image Monitor för nätverksdatorer. För information, se Hjälp i Web Image Monitor. Om en sändning slutförs medan du använder denna funktion, visas inte resultatet. För att visa det senaste resultatet, avsluta Filstatus, sänd. och försök igen senare. Du kan programmera en av snabbtangenterna med åtgärder för denna funktion. Med hjälp av denna tangent kan du hoppa över steg A. Se s.147 Allmänna inställningar/justeringar. A Tryck på [Information]. B Välj [Filstatus, sänd.]. C Kontrollera sändningsresultatet. Sändningsresultaten visas från det senaste resultatet neråt, i grupper om sex. När ett fax sänds Destination visas Eget faxnummer eller Faxrubrik som information om mottagaren. Den e-postadress och det namn som programmerats i mottagarlistan visas i fältet Till för det Internetfax-dokument som skickats. Vid en sändning från en dator visas, -- LAN-Fax -->. Beroende på vilka säkerhetsinställningar som ställts in, kanske inte destinationen visas som *. D Tryck två gånger på [Avsluta]. Väntelägesfönstret visas. När ett dokument sänds från en dator till maskinen visas --LANfax -->. För att kontrollera om dokumenten sänds till mottagaren ska du kontrollera samma filnummer. 3 31

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4345MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Internetfax och Internetutskrift i Windows På Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) finns hjälp för alla dina utskriftsbehov. Där kan du hämta de

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Faxhandbok till tillbehöret för analog fax 500

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Faxhandbok till tillbehöret för analog fax 500 HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Faxhandbok till tillbehöret för analog fax 500 Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer