Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga"

Transkript

1 Bruksanvisning Handbok för fax Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen och förvara den lätt åtkomligt som en framtida referens. För säker och korrekt användning bör du se till att läsa igenom säkerhetsinformationen i Om den här maskinen innan maskinen används.

2 Introduktion Denna handbok innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och anmärkningar om produktens användning. För din säkerhets skull och till din egen fördel, bör du noggrant läsa igenom denna handbok innan maskinen används. Förvara denna handbok lätt åtkomlig för att använda som snabbreferens. Viktigt! Vissa delar av bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående varning. Företaget ska under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, följdskador eller olyckor som orsakats av felaktigt handhavande av maskinen. Anmärkningar: Vissa illustrationer i denna handbok kan avvika något från utseendet på din maskin. En del tillbehör är enbart tillgängliga i vissa länder. För ytterligare information, var vänlig kontakta din lokala återförsäljare. Försiktigt: Om andra kontroller, inställningar eller rutiner, än vad som anges i denna handbok, används finns det risk för farlig strålningsexponering. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

3 Handböcker till denna maskin Se de handböcker som är relevanta för det du vill göra med maskinen. Viktigt Handböckerna tillhandahålls i olika typer av media. Handböckerna tillhandahålls i olika typer av media. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste vara installerad för att man ska kunna visa handböckerna som PDF-filer. I vissa länder finns handböckerna även i html-format. För att läsa dessa handböcker måste en webbläsare vara installerad. Om den här maskinen Läs igenom säkerhetsinformationen i den här handboken innan du använder maskinen. Den här handboken innehåller en introduktion till maskinens funktioner. Den innehåller även förklaringar av kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur man skriver in text och hur man installerar de medföljande cd-skivorna. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för användarverktyg och rutiner gällande Adressboken, som t.ex. lagring av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man ansluter maskinen. Felsökning Innehåller en guide för att lösa vanliga problem och förklaringar till hur man byter papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Denna handbok är till för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktioner som administratörer kan använda för att skydda informationen från att manipuleras eller förhindra att maskinen används utan tillstånd. Se också denna handbok för registrering av administratörer och inställning av användar- och administratörverifiering. Handbok för kopiator Förklarar kopieringsfunktioner och användning. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man placerar original. Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och användning. i

4 Handbok för nätverk Förklarar hur man konfigurerar och använder skrivaren i en nätverksmiljö och om hur den medföljande programvaran används. Denna handbok beskriver alla modeller och innehåller därför även beskrivningar av funktioner och inställningar som inte finns tillgängliga för din modell. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig något för din modell. Andra handböcker Handböcker till denna maskin Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder LiteSetup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link De medföljande handböckerna gäller specifika typer av maskiner. Besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare om det gäller UNIX-tillägg. PostScript3 Tillägg och UNIX-tillägg innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som eventuellt inte finns tillgängliga på denna maskin. Följande programvaruprodukter har generella namn: Produktnamn DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional *1 Allmänt namn DeskTopBinder *1 Tillval ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Hur du använder denna handbok...1 Symboler...1 Namn på viktiga delar...1 Namn på viktiga funktioner...1 Läsa i displayen...2 Läsa kontrollpanelen och använda tangenter...3 Funktionslista Sändning Sändningslägen...9 Välja sändningstyp...10 Minnessändning...11 Skicka flera original från originalglaset (minnessändning)...14 Parallell minnessändning...15 Automatisk återuppringning...15 Dubbel linje...16 Samtidig gruppsändning...16 Om minnet tar slut vid lagring av original...17 ECM (felkorrigeringsläge)...17 Omgående sändning...17 Skicka flera original från originalglaset (Omgående sändning)...19 IP-faxfunktioner...20 Terminologi...22 Noteringar om användning av IP-fax...23 Funktioner som inte är tillgängliga för IP-faxsändning...23 Internetfaxfunktioner...24 Noteringar om användning av Internetfax...26 Funktioner som inte är tillgängliga för e-postöverföring...27 Funktioner som inte är tillgängliga för e-postmottagning...27 E-postämne...27 T.37 Full Mode...28 Placera original...30 Tillåtna originalformat...32 Pappersformat och skanningsyta...32 Känna av tomma ark...33 Skanningsinställningar...35 Originaltyp...35 JBIG-sändning...36 Upplösning...36 Bilddensitet (kontrast)...37 Blandade skanningsinställningar för flersidiga original...38 iii

6 Ange en destination...39 Sända över en faxlinje...39 Ange en paus...40 Ange en ton...40 Sända via IP-fax...42 Beträffande IP-faxmottagare...44 Sända till en e-postadress...45 Förbigå SMTP-server...47 Använda snabbvalstangenter...49 Ange en destination med hjälp av snabbvalstangenten...50 Ange en grupp av destinationer med snabbvalstangenten...51 Kontrollera den angivna destinationen...52 Återuppringning...53 Programmera destinationer i adressboken...55 Programmera destinationer från skärmen Kontrollera mottagare...56 Programmera destinationer från återuppringningsskärmen...57 Söka en destination i adressboken...58 Sök på namn...59 Sök med destinationslista...61 Söka på registreringsnummer...62 Sök på faxnummer...65 Sök på e-postadress...67 Söka via IP-Faxdestination...69 Söka via LDAP-server...71 Ring upp med luren på...75 Manuell uppringning...77 Minneslagringsrapport...78 Avbryta en sändning...79 Innan originalet skannas...79 Medan originalet skannas...79 Medan originalet sänds...80 Innan sändningen startar Sändningsinställningar Sända vid specifik tidpunkt (Sända senare)...83 Avsändarinställningar...85 E-postalternativ...88 Ange ämnet...88 Begära ett mottagningsmeddelande...90 Utskrift av faxrubrik...92 Adresshuvud...94 Ställa in SUB-koder för sändning...96 Ställa in ett lösenord...98 Ställa in SEP-koder för mottagning...99 Ange ett lösenord Reservationsrapport för mottagning av SEP-kod Reultatrapport för mottagning av SEP-kod Tvåsidig sändning (dubbelsidig sändning) iv

7 3. Mottagning Typer av mottagning Omgående mottagning Minnesmottagning Alternativ mottagning Mottagning av dokument vid problem Ta emot dokument enligt parameter-specificerade inställningar Mottagningslägen Autobyte Manuell mottagning Automatisk mottagning Byt mottagningsläge Ta emot Internetfaxdokument Automatisk e-postmottagning Manuell e-postmottagning Mottagna bilder Mottagningsfunktioner Vidaresända mottagna dokument SMTP-mottagning med internetfax Dirigera e-post mottagen via SMTP JBIG-mottagning Autostart vid faxmottagning Utskriftsalternativ Signal för avslutad utskrift Sidmarkering Mittmarkering Mottagningstid Sidseparation och längdförminskning TSI-utskrift (Transmitting Subscriber Identification Print) Om papper med rätt format saknas Ställa in prioritetsfack Utskrift på identiskt format Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Skriva ut en lista av filer i minnet (Skriv ut lista över väntande sändfil) Skriva ut en fil från minnet Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.) Bekräfta på displayen Bekräfta via rapport Bekräfta via e-post Bekräfta via rapport och e-post Kommunikationsrapport (Minnessändning) Omgående sändningsrapport (Omgående sändning) Kommunikationsfelrapport Kontrollera mottagningsresultatet (Filstatus, mott.) Bekräfta på displayen Bekräfta via rapport Journal v

8 Skriva ut journalen Journal Sända journal med e-post Journal med e-post Skriva ut en fil som tagits emot med minneslås Fax via dator Sända faxdokument från datorer Före användning Använda programvaran LAN-faxdrivrutin Adressbok Omslagsarksredigerare för LAN-fax Autostartprogram Installera enstaka program Ställa in egenskaper för LAN-faxdrivrutin Ställa in utskriftsegenskaper Göra inställningar för tillvalskonfiguration Grundläggande sändning Ange en destination med en destinationslista Ange en destination med adressboken Ange en destination genom att ange faxnummer, Internetfaxdestination eller IP-faxdestination direkt Specificera alternativ Skicka ett faxdokument vid en specifik tidpunkt Skriva ut en avsändarstämpel Bifoga ett omslagsark Visa förhandsgranskning Spara som filer Kontrollera sändning med hjälp av LAN-faxdrivrutin Bekräfta sändningsresultat via e-post LAN-faxrapport Skriva ut och Spara Redigera Adressbok Programmera nya destinationer Redigera destinationer Ta bort programmerade destinationer Använda maskinens adressboksdata i LAN-faxens destinationslista Redigera omslagsark för fax Skapa ett omslagsark Bifoga ett skapat omslagsark Hantera faxfunktioner med SmartDeviceMonitor for Admin Hanteringsmeddelanden i LAN-Fax Programmera destinationsinformation från webbläsare Redigera maskinegenskaper som redan programmerats Lägga till ny mottagare vi

9 6. Bilaga Programmera funktioner som används ofta på användarfunktionstangenter Tekniska specifikationer Specifikationer som krävs för Internetfaxmottagare Maximala värden INDEX vii

10 viii

11 Hur du använder denna handbok Symboler Följande symboler används i denna bruksanvisning: Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till måttliga eller mindre skador eller skador på maskinen eller på egendom. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar punkter som man bör vara uppmärksam på när man använder maskinen och förklaringar avseende troliga orsaker till pappersstopp, skadade original eller dataförlust. Läs dessa förklaringar noga. Indikerar ytterligare förklaringar för maskinens funktioner och anvisningar för hur man löser användarfel. Denna symbol finns på slutet av avsnitten. Den indikerar var du kan hitta ytterligare relevant information. [ ] Indikerar namn på tangenter som förekommer på maskinens display. { } Indikerar namn på tangenter på maskinens kontrollpanel. Namn på viktiga delar Maskinens viktiga delar benämns på följande sätt i denna handbok: Automatisk dokumentmatare som kan skanna båda sidor av ett ark ARDF Namn på viktiga funktioner Maskinens huvudfunktioner benämns på följande sätt: Internet-fax (när du anger en e-postadress) Internet-fax Internet-fax (när du anger en IPv4-adress) IP-fax 1

12 Läsa i displayen Detta avsnitt förklarar hur man använder tangenterna på kontrollpanelen och skärmposter. Skärmen hjälper dig genom funktioner samt visar meddelanden, maskinstatus och destinationer som registrerats i destinationslistorna. Om du trycker på tangenten {Fax} eller {Nollställ} under användning, visas väntelägesskärmen. Tryck på tangenten {OK} för att avsluta inställningarna. Tryck på {Escape} för att återgå till föregående skärmbild. Maskinen återgår automatiskt till vänteläget om du inte använder maskinen under en viss tid. Du kan välja tidsperiod med hjälp av Timer för autoåtergång av fax i Systeminställningarna. Gör så här om du vill återgå manuellt till väntelägeskärmen: Om du har placerat originalet i ARDF (tillval) och inte har tryckt på tangenten {Starta} tar du bort originalet. Om du inte har placerat något original, tryck på tangenten {Nollställ}. Om du använder användarverktygen, tryck på tangenten {Användarverktyg/Räknare}. Referens Handbok för allmänna inställningar 2

13 Läsa kontrollpanelen och använda tangenter Detta avsnitt förklarar skärmposter och motsvarande tangenter. SV ARX001S 1. Valtangenter Motsvarar poster längst ner i teckenfönstret. Exempel: Väntelägesfönstret När instruktionen Tryck på [ ] visas i denna handbok, trycker man på den vänstra väljartangenten. När instruktionen Tryck på [Ton] visas i denna handbok, trycker man på den mittersta väljartangenten. När instruktionen Tryck på [Sändläge] visas i denna handbok, trycker man på den högra väljartangenten. 2. {Escape}-tangent Tryck för att avbryta en åtgärd eller återgå till föregående skärmbild. 3. {OK}-tangent Tryck på den här tangenten för att ställa in siffervärden, göra inställningar eller välja en post. 4. Bläddringstangenter Tryck här för att flytta markören i vardera riktning, steg för steg. När {U}, {T}, {V} eller {W} visas i denna handbok, trycker man på rullningstangenten för samma riktning. 3

14 SV ALT009S 1. Maskinstatus och meddelande 2. Ange destination 3. Valtangenter 4. Växlar destinationen mellan faxnummer, e-postadress och IP-Faxnummer. 5. Poster som kan väljas Skärmen varierar beroende på vilka tillval som är installerade. Du kan ändra inställningar för Internet-fax under E-postinställningar i menyn Faxfunktioner. Du kan ändra inställningen för IP-fax under IP-faxinställningar i menyn Faxfunktioner. Referens s.9 Sändningslägen s.50 Ange en destination med hjälp av snabbvalstangenten s.58 Söka en destination i adressboken Handbok för allmänna inställningar 4

15 Funktionslista Detta avsnitt förklarar olika poster som kan anges i menyn faxfunktioner. Klicka på tangenten {Användarverktyg/Räknare} för att visa menyn Faxfunktioner. Mer information om inställnigar finns i Handbok för allmänna inställningar. Allmänna inställningar/justeringar Funktionsnamn Justera volymkontroll Programmera faxinform Frigör.tid, högtalarläge Ställ in funktionstangent Beskrivning Ställa in volymen under högtalarläge och omgående sändning. Registrera avsändarinformationen som ska visas på mottagarens faxmaskin och det faxade dokumentet. Använd denna funktion för att specificera efter vilken tid högtalarläget skall frigöras efter att du har sänt via uppringning med luren på. Ofta använda funktioner som programmerats som användarfunktionstangenter visas i menyn så snart strömmen slås på. Mottagningsinställning Funktionsnamn Byt mottagningsläge Tid f. autobyte, mott.läge Auktoriserad mottagning Sidmarkering Mittmarkering Skriv ut mottagningstid Beskrivning Ange metod för att ta emot faxmeddelanden. In läget Autoval ringer maskinen ett antal gånger för att du ska ha möjlighet att ta upp luren innan samtalet tas automatiskt. Du kan ändra antalet ringningar med Tid för autobyte. Ange huruvida oönskade faxmeddelanden ska väljas bort eller inte. Ange om en sidmarkering ska skrivas på första sidan av mottagna faxdokument. Ange om en mittmarkering ska skrivas ut halvvägs nerför den vänstra sidan och överst i mitten på varje mottagen sida eller inte. Ange om datum och klockslag för mottagning ska skrivas ut längst ner på mottagna faxmeddelanden eller inte. 5

16 E-postinställningar Funktionsnamn Beskrivning Inst. f. Internetfax Du kan välja om du vill visa eller inte. När du vill skicka ett Internet-fax, ska du välja På för att visa ikonen. Max. e-poststorlek Leverans, SMTP mott.fil Använd denna inställning för att begränsa storleken på skickade e-postmeddelanden så att mottagare som avvisar meddelanden över en viss storlek fortfarande kan ta emot ditt e-postmeddelande. När denna funktion är aktiverad kan du skicka e-postmeddelanden som är större än angiven gräns. Denna funktion finns tillgänglig på system som tillåter omdirigering av e-post som tagits emot via SMTP. Inställningar IP-Fax Funktionsnamn Aktivera H.323 Aktivera SIP H.323-inställningar SIP-inställningar Gateway-inställningar Beskrivning Ange om H.323 skall användas för sändning av IP-Fax eller inte. Ange om SIP skall användas för sändning av IP-Fax eller inte. Ange IPv4-adress eller värdnamn för gatekeeper samt aliastelefonnummer. Ange SIP-serverns IPv4-adress och SIP-användarnamn. Registrera, ändra eller radera den gateway som används för överföring till IP-Fax. Lagra för att använda gateway utan att använda gatekeeper/sip-server. 6

17 Administratörsverktyg Funktionsnamn Skriv ut journal Skr. lista, vänt sändfil Sidräkning, kommunikation Minneslås Vidarekoppling Resultrapport, mappsänd Parameterinställning Progr. specialavsänd Programmera minneslås-id Välj nrskiv-/knapptelefon G3 analog linje Skydda meny Beskrivning Skriver ut en journal. Man kan kontrollera de 50 senaste resultaten av sändning/leverans på den här maskinen. Med den här funktionen skriver du ut listan för väntande sändfil. Kontrollera sändning och mottagning samt total på displayen. När du aktiverar Minneslås lagras mottagna dokument i minnet och skrivs inte ut automatiskt. Ange om mottagna faxmeddelanden ska vidarebefordras till en programmerad mottagare. När en mapp är inkluderad i vidaresändningsdestinationen eller vidaresändningsdestinationen per speciell avsändare, meddelas den angivna destinationen om resultaten av vidaresändningen. Använd parameterinställningarna för att skräddarsy inställningar efter behov. Funktionsinställningarna ändras med parameterns switch. Programmera/Ändra/Ta bort speciella avsändare, utföra startinställningar och skriva ut listan över speciella avsändare. Du kan ställa in funktioner för varje avsändare om speciella avsändare är förprogrammerade. Programmera ett minneslås-id som måste anges före utskrift av dokument när funktionen Minneslås är aktiverad. Använd denna funktion för att ange linjetyp. Du måste göra följande inställningar för G3 analog linje innan du ansluter maskinen till en vanlig G3 analog linje. Medhjälp av Skydda meny kan du förhindra att användarverktygen ändras av obehöriga. Referens Handbok för allmänna inställningar 7

18 8

19 1. Sändning Detta avsnitt förklarar grundläggande sändningsfunktioner, t ex att ange ett sändningsläge eller en destination. Sändningslägen Det finns två typer av sändning: Minnessändning Omgående sändning Viktigt Vi rekommenderar att du ringer till mottagaren för bekräftelse när du sänder viktiga dokument. Minnessändning Sändning startar automatiskt efter att originalet har lagrats i minnet. Det är bekvämt när du har bråttom och vill ta med dig dokumentet direkt. Du kan även sända samma original till flera destinationer. SV Omgående sändning Ringer omgående upp destinationsnumret och sänder originalet samtidigt som det skannas. Det är mycket bekvämt när du vill sända ett original snabbt eller vill kontrollera destinationen som du sänder till. Vid användning av denna sändningstyp lagras originalet inte i minnet. Du kan endast ange en adress. SV 9

20 Sändning Du kan ändra sändningsläget genom att trycka på tangenten {Sändningsläge}. 1 SV ASO007S Kontrollera indikatorn på kontrollpanelen om du vill se vilket läge som är aktivt för närvarande. Om den inte är tänd, är läget för omgående sändning aktiverat. Referens s.15 Parallell minnessändning s.16 Samtidig gruppsändning Välja sändningstyp Du kan välja sändningstyp: standardfax, IP-Fax, eller Internetfax. Växla mellan sändningstyper genom att trycka på valtangenten som visas på väntelägesskärmen. Viktigt För att ange IP-faxmottagare eller Internet-faxmottagare måste skrivar- /skannerenheten (tillval) vara installerad. Displayen varierar beroende på om skrivar-/skannerenheten är installerad eller inte. Vid sändning över en faxlinje Tryck på [ ] för att visa i kolumnen för destinationsvisning. När man sänder till en e-postadress Tryck på [ ] för att visa i kolumnen för destinationsvisning. 10

21 Sändningslägen När man sänder via IP-fax Vid användning av gatekeeper-server, tryck på [ ] för att visa i kolumnen för destinationsvisning. 1 Vid användning av SIP-server, tryck på [ ] för att visa i kolumnen för destinationsvisning. Om Aktivera H.323 (när en gatekeeper används) eller Aktivera SIP (när en SIP-server används) har valts i menyn Faxfunktioner, visas istället för. Tryck på [ ] för att visa i kolumnen för destinationsvisning. Referens s.20 IP-faxfunktioner s.24 Internetfaxfunktioner Handbok för allmänna inställningar Minnessändning Minnessändningsläget har fax, Internet-fax och IP-fax som standard. Viktigt Om strömmen bryts (huvudströmbrytaren stängs av) eller nätsladden är utdragen i cirka tolv timmar, raderas alla dokument som är lagrade i minnet. Så snart som huvudströmbrytaren slås på skrivs en strömavbrottsrapport ut för att hjälpa dig identifiera raderade filer. Om man bara slår av strömmen med strömbrytaren så raderas inga lagrade dokument. Felsökning. Om minnet är fullt (displayen visar 0 % i det övre högra hörnet) går det inte att använda minnessändning. Använd omgående sändning istället. 11

22 Sändning A Kontrollera att indikatorn för minnessändning tänds. 1 SV ASO007S Normalt väljs minnessändning. Om den inte är tänd, är läget för omgående sändning aktiverat. Tryck på tangenten {Sändningsläge}. B Placera originalet. C Utför nödvändiga skanningsinställningar. D Ange en destination med siffertangenterna eller en snabbvalstangent. För att ange en destination med hjälp av en snabbvalstangent, se Använda snabbvalstangenter. Om du gör fel trycker du på tangenten {Radera/Stopp} och anger sedan korrekt nummer. E När du sänder samma original till flera destinationer (gruppsändning), tryck på [Ny mott.] för att ange mottagare. Du behöver inte trycka på [Ny mott.] när du lägger till en destination med hjälp av destinationslistan. 12

23 Sändningslägen F Ange nästa destination. 1 Då man trycker på [ ] växlar sändningstypen mellan faxnummer, e- postadress och IP-Fax-nummer. Ett faxnummer, e-postadress och IP-faxdestination kan anges samtidigt. G Tryck på tangenten {Starta}. Om det kombinerade totala antalet programmerade destinationer överstiger maximala värden, kan man endast använda Omgående sändning. För det maximala antalet destinationer som du kan specificera för en fil, se Maximala värden. För det maximala antalet destinationer som du kan specificera för alla filer (inklusive filer i minnet), se Maximala värden. För det maximala antalet dokument som du kan lagra i minnet för minnessändning, se Maximala värden. För det maximala antalet sidor som du kan lagra i minnet (sidor i A4-format) <ITU-T q1 Chart>) Maximala värden. Referens s.35 Originaltyp s.36 Upplösning s.37 Bilddensitet (kontrast) s.39 Sända över en faxlinje s.42 Sända via IP-fax s.45 Sända till en e-postadress s.50 Ange en destination med hjälp av snabbvalstangenten s.51 Ange en grupp av destinationer med snabbvalstangenten s.53 Återuppringning s.175 Maximala värden Handbok för allmänna inställningar Felsökning 13

24 Sändning Skicka flera original från originalglaset (minnessändning) 1 Följ dessa steg för att skicka flera original från originalglaset. A Kontrollera att indikatorn för minnessändning tänds. B Placera den första originalsidan med textsidan nedåt på originalglaset. C Specificera en destination. D Utför nödvändiga skanningsinställningar. E Tryck på tangenten {Starta}. Maskinen börjar skanna. F Placera nästa original på originalglaset inom 60 sekunder efter att den första sidan har skannats. G Upprepa steg D till F för samtliga original. H Placera sista originalet och tryck därefter på tangenten {q}. Maskinen ringer upp mottagaren och startar överföringen. 14

25 Sändningslägen Parallell minnessändning Denna funktion ringer upp när originalet skannas. Standardminnessändning lagrar originalet i minnet och ringer därefter upp destinationen. Parallell minnessändning gör det emellertid möjligt att snabbt avgöra om anslutningen lyckades. Dessutom skannar denna funktion original snabbare än omgående sändning. Det är användbart när du har bråttom och behöver originalen för annat ändamål. 1 Viktigt Standardminnessändning används istället för parallell minnessändning i följande fall: När linjen är upptagen och inte går att ansluta till Med funktionen Sänd Senare När du lagrar ett original för minnessändning samtidigt som en annan kommunikation pågår När två eller flera destinationer är angivna När ett original placeras på originalglaset och sedan skickas Du kan koppla på och av denna funktion med användarparametrarna (switch 07, bit 2) i menyn Faxfunktioner. Standardminnessändning kan användas istället för parallell minnessändning, om det inte finns tillräckligt ledigt minne kvar. Om du använder denna funktion skrivs minneslagringsrapporten inte ut. Om du trycker på tangenten {Radera/Stopp}, om ett original har fastnat eller om minnet tar slut under parallell minnessändning stoppas sändningen. Kommunikationsrapporten skrivs ut och filerna raderas. När Parallell minnessändning används skrivs endast sidnummer ut på faxens sidhuvud, det totala antalet original skrivs inte ut automatiskt. Referens Handbok för allmänna inställningar Automatisk återuppringning Om ett faxdokument inte har kunnat skickas på grund av att linjen var upptagen eller att ett fel uppstod vid sändningen, görs återuppringning med femminutersintervall upp till fem gånger. Om återuppringning misslyckas efter fyra försök avbryter maskinen sändningen och skriver ut Kommunikationsrapport eller Kommunikationsfelrapport. Om det finns många filer lagrade i minnet, kanske dokumenten inte skickas i den ordning de skannades. 15

26 Sändning Dubbel linje 1 Maskinen skannar in andra dokument i minnet även om sändning av faxdokument, mottagning av dokument i minnet eller automatisk utskrift av rapporter pågår. Eftersom maskinen börjar sända det andra dokumentet direkt efter att pågående sändning är avslutad, används linjen effektivt. Maskinen kan inte läsa in original under omgående sändning eller när användarverktygen används. Samtidig gruppsändning Använd denna funktion för att sända samma original till flera destinationer samtidigt. För att ange flera destinationer, ange den första destinationen och ange därefter nästa destination genom att trycka på [Ny mott.]. Om du slår flera destinationer för samma dokument (gruppsändning), sänds dokumenten i den ordning som destinationerna slogs in. Om faxet inte kunde sändas, ringer enheten upp numret igen efter att det sista numret som angivits för gruppsändningen ringts upp. Om du till exempel anger fyra destinationer A till D för en gruppsändning och linjerna till mottagare A och C är upptagna, ringer enheten upp numren i följande ordning: A, B, C, D, A och C. För att kontrollera hur sändningen fortskrider, skriv ut sändningsfillistan. Om du anger en andra sändning medan du gruppsänder till flera destinationer, sänds faxar växelvis till var och en av de återstående destinationerna i den aktuella och andra sändningen. Om du till exempel anger en gruppsändning till destinationerna A och B och därefter anger en gruppsändning till destinationerna C och D medan sändningen till destination A pågår, sänder maskinen faxmeddelandena i följande sekvens: A, C, B och därefter D. Om både föregående fil och nästa fil är i vänteläge, sänds även dessa i samma ordningsföljd. För att undvika att av misstag trycka på fel snabbvalstangent, kan du ställa in maskinen så att varje gång en destination läggs till med hjälp av en snabbvalstangent, måste [Ny mott.] tryckas. Gör inställningarna i användarparametrar (switch 17, bit 2) i menyn Faxfunktioner. Referens s.127 Skriva ut en lista av filer i minnet (Skriv ut lista över väntande sändfil) Handbok för allmänna inställningar 16

27 Sändningslägen Om minnet tar slut vid lagring av original Om minnet tar slut vid lagring av original (ledigt minne är 0 %) visas meddelandet Minnet är fullt. Skann. kommer att avbryt. och bara skannade sidor lagras.. Tryck på [Avsluta] för att endast sända lagrade sidor. När detta inträffar sänds endast de sidor som skannats in. Om du vill radera de skannade sidorna och avbryta sändningen i detta fall ska du kontakta serviceansvarig. 1 ECM (felkorrigeringsläge) Om en del av meddelandet inte kan sändas på grund av linjeproblem, återsänds förlorad data automatiskt. Viktigt För att denna funktion ska fungera krävs att den andra maskinen har ECM. Denna funktion är inte tillgänglig vid Internetfax. Omgående sändning Omgående sändning kan användas med standard faxöverföring och IP-faxöverföring. Viktigt Internetfax utförs endast med Minnessändning som startar sändningen automatiskt efter att ha lagrat dokument i minnet. Om du anger Omgående sändning i Internetfax, visas meddelandet Ändra till minnessändning och försök igen.. I detta fall, tryck på [Avsluta] och växla därefter till minnessändning. Grupp kan inte användas som Omgående sändning. Du kan inte skicka samma dokument till flera destinationer (Gruppsändning). Om du anger en grupp, visas meddelandet Ändra till minnessändning och försök igen.. I detta fall, tryck på [Avsluta] och växla därefter till minnessändning. 17

28 Sändning A Kontrollera att indikatorn för minnessändning inte är tänd. 1 SV ASO007S Om indikatorn Minnessändning lyser trycker du på tangenten {Sändningsläge} för att välja läget Omgående sändning. B Placera originalet. C Välj nödvändiga skanningsinställningar. D Ange en destination med siffertangenterna eller en snabbvalstangent. För att ange en destination med hjälp av en snabbvalstangent, se Använda snabbvalstangenter. Om du gör fel trycker du på tangenten {Radera/Stopp} och anger sedan korrekt nummer. E Tryck på tangenten {Starta}. Maskinen ringer upp en destination. Dokument lagras inte i minnet. Referens s.35 Originaltyp s.36 Upplösning s.37 Bilddensitet (kontrast) s.39 Sända över en faxlinje s.42 Sända via IP-fax s.50 Ange en destination med hjälp av snabbvalstangenten s.51 Ange en grupp av destinationer med snabbvalstangenten s.53 Återuppringning 18

29 Sändningslägen Skicka flera original från originalglaset (Omgående sändning) Följ dessa steg för att skicka flera original från originalglaset. A Kontrollera att indikatorn för minnessändning inte är tänd. B Placera den första originalsidan på originalglaset med textsidan nedåt. C Specificera en destination. 1 D Utför nödvändiga skanningsinställningar. E Tryck på tangenten {Starta}. F Placera nästa original på originalglaset inom 10 sekunder efter att den första sidan har skannats. G Upprepa steg D till F för samtliga original. H Placera sista originalet och tryck därefter på tangenten {q}. 19

30 Sändning IP-faxfunktioner 1 IP-faxfunktionerna sänder eller tar emot dokument mellan två faxmaskiner direkt via ett TCP/IP-nätverk. Denna funktion har följande fördelar och är lämplig för kommunikation inom samma LAN: Reducerar kommunikationskostnader Kommunikation mellan IP-faxar har högre hastigheter än med standardfax. IP-Fax använder SIP och H.323 som nätverksprotokoll. Ange en IPv4-adress eller värdnamn istället för ett faxnummer för sändningen. När en gatekeeper används anger du dess aliastelefonnummer. När en SIP-server används kan du sända genom att ange SIP-användarnamnet. Ange adresserna för din gatekeeper eller SIP-server (proxyserver, registerserver, omdirigerad server) där det passar i menyn Faxfunktioner. Du kan också sända till en G3-fax ansluten till den allmänna telenätet (PSTN) via en gateway (T.38-kompatibel). Du kan ta emot IP-faxmeddelanden på samma sätt som för vanliga faxmeddelanden. 20

31 IP-faxfunktioner Denna maskin 1 Sända genom att ange mottagarens faxnummer ( ). Sända genom att ange mottagarens aliasnummer ( ) eller SIP-användarnamn (ABC). Sända genom att ange mottagarens IP-adress ( ) eller värdnamn (IPFAX1). Telefonnätverk IP-adress: Värdnamn: IPFAX1 Gatekeeper/SIP-server Registrerat aliastelefonnummer Registrerat SIP-användarnamn IP-adress: Aliastelefonnummer: SIP-användarnamn: ABC G3-fax * Gatekeeper/SIP-server används. * Gateway har registrerats. SV ALT001S Viktigt För att använda IP-Faxfunktioner måste skrivar-/skannerenheten (tillval) vara installerad. För att använda IP-faxfunktionerna måste denna maskin vara ansluten till ett LAN och korrekt inställd under IP-Faxinställningar i Faxfunktioner. Innan du använder denna funktion, konfigurera nätverket i menyn Systeminställningar. Denna maskins faxfunktion kan inte användas med IPv6. IP-fax som stöds av denna maskin är ITU-T Rekommendation T.38-kompatibla. 21

32 Sändning 1 Referens s.105 Typer av mottagning Handbok för allmänna inställningar Terminologi Följande ord bör du veta betydelsen av när du använder IP-Fax: H.323 Ett kommunikationsprotokoll för multimedia som sänder eller tar emot filer via ett-till-ett-kommunikation över ett LAN eller Internet. SIP Ett kommunikationsstyrningsprotokoll för Internettelefoni som använder VoIP (omvandling av röstinformation till IP-paket) och är utrustad med funktioner som till exempel, att skapa, modifiera och avsluta sessioner med en eller flera deltagare. Gatekeeper (VoIP-gatekeeper) En gatekeeper hanterar enheter anslutna till ett IP-nätverk och omvandlar aliastelefonnummer till IPv4-adresser och utför autentiseringsfunktioner. En gatekeeper styr också band (tilldelning av sändningsgrad) och åtkomstkontroll. SIP-server En SIP-server medlar anslutningskrav mellan enheter ansluta till ett IP-nätverk och består huvudsakligen av servrar som har följande tre funktioner: Proxyserver: Tar emot SIP-begäran och vidaresänder dem på begärarens vägnar. Registerserver: Tar emot information om en enhets adress inom ett IP-nätverk och registrerar den i databasen. Omdirigerad server: Används för att undersöka en destinations adress. Gateway (VoIP-gateway) En gateway som ansluter ett telefonnät till ett IP-nätverk, det har funktioner som till exempel konvertering av protokoll för anslutning till olika nätverk och den ansluter också kommunikationsenheter (telefoner, faxmaskiner, etc.) till ett LAN eller annat nätverk. 22

33 IP-faxfunktioner Noteringar om användning av IP-fax Följande noteringar gäller användning av IP-Fax: Du kanske inte kan sända till ett brandväggsskyddat nätverk. Du kan inte använda telefoner i ett LAN-nätverk. Om ett strömavbrott varar ca tolv timmar eller nätsladden dras ur ca tolv timmar raderas dokument som lagrats ur minnet. Om ett dokument raderas skrivs en Strömavbrottsrapport ut automatiskt när huvudströmbrytaren slås på. Rapporten kan du använda för att se vilka filer som har raderats. Om man bara slår av strömmen med strömbrytaren så raderas inga lagrade dokument. Felsökning. 1 Referens Felsökning Funktioner som inte är tillgängliga för IP-faxsändning Du kan använda följande funktioner med vanlig faxsändning, men inte IP-faxsändning: Uppringning med luren på Manuell uppringning 23

34 Sändning Internetfaxfunktioner 1 Denna enhet konverterar skannade bilder till e-postformat och sänder dessa data via Internet. All e-post som skickas från den här maskinen kan tas emot av en annan Internetfaxmaskin. I stället för att slå telefonnumret till den destination du vill skicka till skriver du in den aktuella e-postadressen. Du kan även skriva ut eller vidarekoppla mottagna e-postmeddelanden. Företaget A:s Los Angeles-kontor Företaget A:s New York-kontor Denna maskin E-post: Faxnr: E-post: Faxnr: Kunden B:s Los Angeles-kontor Telefonnätverk Faxnr Faxnr: SV ALT002S Viktigt För att använda Internetfaxfunktionerna måste skrivar-/skannerenheten (tillval) vara installerad. För att använda Internetfaxfunktionerna måste denna maskin vara ansluten till ett LAN och korrekt inställd under inställningarna för Internetfax i Faxfunktioner. Denna maskins faxfunktion kan inte användas med IPv6. För att skicka Internet-faxdokument, ska du ställa in [Inst. f. Internetfax] på [På] i menyn Faxfunktioner under E-postinställningar. Dokument kan emellertid fortfarande vidaresändas eller levereras till Internetfaxdestinationer även om [Av] är vald. För att ta emot Internetfaxdokument, ställ in [Konto för fax till e-post] på [Ta emot] i menyn Systeminställningar under Filöverföring. 24

35 Internetfaxfunktioner Internetfaxfunktionen som stöds av denna maskin är kompatibel med ITU-T Rekommendation T.37. Du kan ta emot e-postmeddelanden med bifogade TIFF-F-bilder från datorer. Internetfaxdokument sänds normalt via en SMTP-server, men man kan även skicka Internetfaxdokument direkt till deras destinationer utan att gå genom en SMTP-server. För att göra detta, programmera Anv. SMTP-server till en användarfunktion i förväg. När du sänder Internetfaxdokument, kan du ange Bifoga ämne och Kvitto i [Sändläge]. Du kan begränsa storleken på skickade e-postmeddelanden i E-postinställn. i Faxfunktioner. Se Mottagna bilder för information om hur e-post tas emot av datorn. För information om hur man bekräftar sändningsresultat, se Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd). Bär du överför ett Internet-fax genom att ange en användarkod och e-postadressen är inställd som omstyrd mottagare för angiven användarkod, skickas en Kommunikationsrapport efter att överföringen är klar. Detta gör det möjligt att bekräfta resultatet av överföringen. Du kan inte skicka e-post till en mottagare som cc. 1 Referens s.47 Förbigå SMTP-server s.88 Ange ämnet s.90 Begära ett mottagningsmeddelande s.114 Mottagna bilder s.131 Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.) Handbok för allmänna inställningar 25

36 Sändning Noteringar om användning av Internetfax 1 Följande noteringar gäller användning av Internetfax: Vid användning av Internetfaxfunktionen skickas dokumenten i A4-format. Original större än A4 förminskas till A4-bredd. Om mottagarens maskin är kompatibel med T.37 full mode, sänds dokument med det format som anges i Adressboken. När Internetfaxsändning används, skickas dokument i upplösning Detalj även om du anger Fin. För att skicka ett dokument i Fin, konfigurera Fulläge vid registrering av destinationer i Adressboken. Om en sändning misslyckas, får denna maskin vanligtvis ett felmeddelande om e-post. Felmeddelanden om e-post kanske inte överförs av olika anledningar. Det rekommenderas att du bekräftar att viktiga dokument tagits emot genom att ringa den andra abonnenten. Säkerhetsnivån för överföring via Internet är låg. Det rekommenderas att du använder telefonnätet för konfidentiell kommunikation. Röstkommunikation stöds inte via LAN. Internetfaxleveransen kan fördröjas på grund av överbelastning i nätverket. Använd Internetfaxsändning som förbigår SMTP-servern, en fax på en publik telefonlinje, eller IP-fax, närhelst kommunikationstiden är viktig. Om ett strömavbrott varar ca tolv timmar eller nätsladden dras ur ca tolv timmar raderas dokument som lagrats ur minnet. Om ett dokument raderas skrivs en Strömavbrottsrapport ut automatiskt när huvudströmbrytaren slås på. Rapporten kan du använda för att se vilka filer som har raderats. Om man bara slår av strömmen med strömbrytaren så raderas inga lagrade dokument. Felsökning. Beroende på e-postförhållandena kanske kan du inte skicka stora filer som e- post. När det är ont om tillgängligt minne, kanske du inte kan skicka Internetfaxdokument. Eftersom maskinen skickar dokument som e-postmeddelanden med en bifogad TIFF-F-bild, krävs en läsare för att kunna visa dokument när de tas emot av en dator. Med stora mängder dokument, kan det ta ett tag innan sändningen startar. Detta beror på den tid maskinen behöver för att konvertera data i minnet. Referens s.28 T.37 Full Mode s.32 Pappersformat och skanningsyta s.47 Förbigå SMTP-server Felsökning 26

37 Internetfaxfunktioner Funktioner som inte är tillgängliga för e-postöverföring Följande funktioner stöds vid sändning med standardfax men inte med Internetfax. Omgående sändning Sändning med SUB-kod Ring upp med luren på Manuell uppringning JBIG-sändning ECM (felkorrigeringsläge) 1 Funktioner som inte är tillgängliga för e-postmottagning Följande funktioner stöds vid sändning med standardfax men inte med Internetfax. Minneslåsmottagning Mottagning av SEP-kod Auktoriserad mottagning E-postämne Om du skickar ett e-postmeddelande utan att ange ämne, infogas ett ämne automatiskt. Ämnena skiljer sig åt beroende på inställningar för Stämpla avsändarens namn. När Stämpla avsändarens namn är inställt till på: Från avsändarnamn (Faxmeddelandenr.xxxx) När Stämpla avsändarens namn är inställt till av: Om Eget Fax Nummer och Eget Namn är programmerade: Från Eget Fax Nummer ( Eget Namn )(Faxmeddelandenr.xxxx) Om endast Eget Fax Nummer är programmerat: Från Eget Fax Nummer (Faxmeddelandenr.xxxx) Om endast Eget Namn är programmerad: Från Eget Namn (Faxmeddelandenr.xxxx) Om varken Eget Fax Nummer eller Eget Namn är programmerade: Faxmeddelande nr.xxxx. xxxx är det dokumentnummer som visas i journalen. Referens s.85 Avsändarinställningar 27

38 Sändning T.37 Full Mode 1 Denna maskin är kompatibel med T.37 Full Mode. T.37 full mode är en internationell standard för sändning av Internet-Fax. (ITU-T-rekommendation, RFC2532) När en Internet-faxkommunikation görs mellan maskiner kompatibla med T.37 full mode, sänder mottagarsidan mottagarkvitto (avsändare) som svar på den mottagningbekräftelse som följer med e-posten. Mottagningskvittot inkluderar information om mottagarens mottagningskapacitet (komprimeringstyp, pappersformat och upplösning). När mottagaren finns i adressboken som en destination i full mode, registrerar avsändarsidan automatiskt mottagarinformationen i adressboken. Detta låter dig sända ett efterföljande Internet-faxdokument till mottagaren baserat på denna information. Sända mottagningskvitto När ett e-postmeddelande tas emot skickar mottagaren ett mottagningskvitto som innehåller den mottagande maskinens kapacitet (komprimeringstyp, pappersformat och upplösning) om avsändaren begär mottagningsmeddelande. Registrera innehållet i mottagningsbekräftelsen När avsändaren tar emot mottagningsbekräftelsen som innehåller mottagarens mottagningskapacitet, kontrollerar avsändaren att den slutliga mottagningsadressen programmerats i adressboken. Om den programmerats som en mottagare i full mode, registrerar avsändaren automatiskt mottagarens mottagningskapacitet. Registrerad mottagningskapacitet uppdateras varje gång avsändaren tar emot ny information om mottagningskapacitet. Avsändaren kan skicka dokument till mottagaren baserat på denna information. Om mottagaren programmerats som en maskin i simple mode, eller inte finns programmerad i adressboken, kan inte mottagarens mottagningskapacitet registreras. Om du känner till mottagarens mottagningskapacitet kan du ställa in den manuellt. Begära ett mottagningsmeddelande När mottagarens maskin stödjer T.37 full mode och har programmerats som en maskin i full mode i adressboken, begär maskinen mottagningsmeddelande från mottagaren. Maskinen tar då emot mottagningskvitto (skickat) som innehåller mottagarens mottagningskapacitet. Använd webbskärmbilden för att manuellt programmera information om mottagarens mottagningskapacitet. Om du sänder Internet-Fax, kan du skicka dokument till flera destinationer samtidigt. Om du däremot anger destinationer i full mode, sänds dokumenten ett och ett i angiven sändningsordning, eftersom varje destination kan ha olika mottagningskapacitet. 28

39 Internetfaxfunktioner Referens s.90 Begära ett mottagningsmeddelande s.169 Programmera destinationsinformation från webbläsare 1 29

40 Sändning Placera original 1 Placera ditt original antingen på originalglaset eller i ADF (tillval) eller ARDF (tillval). För ytterligare information om hur du placerar original, se följande: Placera original på originalglaset Handbok för kopiator Placera original i ARDF (tillval) Handbok för kopiator Viktigt Lyft inte ARDF medan den används för att skanna original. Så här placerar du original av format A4, B5 JIS (Japanese Industrial Standard), A5, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8 1 / 2 " 11" samt 8 1 / 2 " 14" SV ASO005S Så här placerar du original av format A5 och 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " SV ASO004S 30

41 Placera original För att skanna flera original med hjälp av ARDF lägger du originalen i en enda bunt. När ett fax skickas, beror utskriften av faxet hos mottagaren på papperets format och riktning i mottagarens maskin. Om mottagaren inte använder papper med samma format och riktning som originalets, kan det hända att faxutskriften förminskas, beskärs i båda kanterna eller delas upp på två eller flera ark. När du ska skicka ett viktigt original, rekommenderar vi att du frågar mottagaren om denne har motsvarande papper i sin maskin. Dokument som är längre än mm (39") måste sändas med minnessändning (omgående sändning är inte möjlig). Om ett original fastnar, tryck på {Radera/Stopp} och avlägsna sedan originalet sakta. Kontrollera att bläck, korrigeringsvätska m.m. har torkat helt innan du placerar originalet. Om originalet fortfarande är vått blir det märken på originalglaset som sedan syns på det mottagna faxet. Du kan sända originalets första sida från originalglaset och resten från ADF eller ARDF. Du kan inte ändra från ARDF till originalglaset. När du sänder från minnet, se Skicka flera original från originalglaset. När du sänder omgående, se Skicka flera original från originalglaset. Vid användning av Internetfaxfunktionen skickas dokumenten i A4-format. Original större än A4 förminskas till A4-bredd. Om mottagarens maskin är kompatibel med T.37 full mode, sänds dokument med det format som anges i Adressboken. Information om denna maskin skrivs ut vid destinationen. Denna information skrivs ut på den sida av papperet som finns till vänster när man placerar dokumenten på originalglaset eller i ADF eller ARDF. För lämpliga typer av original, se Tillåtna originalformat och Pappersformat och skanningsyta. 1 Referens s.14 Skicka flera original från originalglaset (minnessändning) s.19 Skicka flera original från originalglaset (Omgående sändning) s.28 T.37 Full Mode s.32 Tillåtna originalformat s.32 Pappersformat och skanningsyta Handbok för allmänna inställningar Handbok för kopiator 31

42 Sändning Tillåtna originalformat 1 Originalplacering Tillåtna originalformat Maximalt antal ark Originalglas ARDF, ensidiga dokument ARDF, tvåsidiga dokument Upp till A4 ( mm), 8 1 / 2 " 14" ( mm) A5 till A4 L (upp till mm långa) 8 1 / 2 " 5 1 / 2 " till 8 1 / 2 " 14"L A5L till A4 L (upp till 356 mm långa) 8 1 / 2 " 5 1 / 2 "L till 8 1 / 2 " 14"L Papperstjocklek ark (80 g/m 2, 20 lb) 50 ark (80 g/m 2, 20 lb) g/m 2 (14-28 lb) g/m 2 (17-28 lb) Pappersformat och skanningsyta Viktigt Om du har använt ett original större än A4, 8 1 / 2 " 14" på originalglaset skannas endast ytan A4, 8 1 / 2 " 14". Originalglas ASO001S 1. Lägesmarkering 2. Längd 3. Bredd 4. Maximal skanningsyta A4 ( mm) 8½" 14"( mm) Lägesmarkering Längd Bredd Maximal skanningsyta A4 ( mm) 8½" 14" ( mm) SV ASO001S ARDF Längd Bredd Maximal skanningsyta ( mm) (8½" 47") SV ASO002S 32

43 Placera original Maximal skanningsyta Följande visar maximala skanningsytan: Minnessändning: mm/8 1 / 2 " 47" (B L) från ARDF Omgående sändning: mm/8 1 / 2 " 47" (B L) från ARDF mm/8 1 / 2 " 14" (B L) (från originalglaset) 1 Bildens storlek kan förändras när den skrivs ut hos mottagaren. Även om ett original placeras korrekt på originalglaset eller i ARDF kan det hända att en marginal på 3 mm (0,1 tum) runt originalet inte sänds. Om mottagaren använder papper som är smalare än originalet, förminskas bilden så att den passar pappersbredden. Under omgående sändning kan längden på skanningen bli kortare än mm (47 tum) beroende på upplösning och inställningarna på mottagarens maskin. Känna av tomma ark När skanningen av den första sidan är klar, ljuder ett larm om sidan nästan är tom. Viktigt Funktionen för avkänning av tomma ark fungerar endast när ett original skannas med hjälp av ARDF. Funktionen för avkänning av tomma ark fungerar inte för den andra sidan och efterföljande sidor. Denna funktion meddelar dig om ett original har placerats med fel sida neråt på skannern. När detta inträffar, visas ett meddelande under några sekunder. Meddelandets innehåll varierar beroende på antalet sidor som ska skannas och sändningsläget. När man sänder ett dokument med Omgående sändning eller när alla sidor har skannats i Minnessändning: 33

44 Sändning När vissa sidor lämnas utan att skannas under Parallell minnessändning eller Minnessändning: 1 Även om ett nästan tomt ark känns av, sänds det som normalt. Du kan koppla på och av denna funktion med användarparametern (switch 11, bit 2) i menyn Faxfunktioner. För att avbryta skanningen om ett nästan tomt ark känns av, tryck på tangenten {Radera/Stopp}. Referens Handbok för allmänna inställningar 34

45 Skanningsinställningar Skanningsinställningar Du vill kanske skicka många olika typer av faxdokument. Vissa faxtyper kan vara svåra att återskapa när de kommer fram till mottagaren. Din maskin har emellertid tre olika lägen du kan använda för att sända dokument med bästa tänkbara bildkvalitet. 1 Originaltyp: Text, foto Upplösning: Standard, Detalj, Fin Bilddensitet (kontrast): Manuell bilddensitet (fem nivåer) Originaltyp För bästa möjliga bildskärpa, välj lämplig originaltyp. Du kan välja följande originaltyper: Text Välj Text för att skicka svartvita bildoriginal med hög kontrast. Använd inställningen när du vill få högre textskärpa, även om originalet innehåller både text och foto. Foto Välj Foto för att sända ett original som innehåller gråskalebilder som t.ex. fotografier eller färggrafik. A Tryck på tangenten {Originaltyp} för den typ du behöver. ASO008S Tryck på tangenten {Originaltyp} för att växla mellan Text och Foto. Om du väljer Foto tar överföringen längre tid än om Text väljs. Om du skickar ett faxdokument med Foto och bakgrunden på den mottagna bilden är smutsig kan du sänka bilddensiteten och skicka faxet igen. 35

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning Fax Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax på datorn Bilaga Läs noggrant

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST SKÄRMEN - Här visas vilka funktioner som finns tillgängliga på maskinen samt allmän information. ÅTERSTÄLL ALLT - Återställer funktioner till grundinställningar PAUS - Avbryter pågående jobb START - Startar

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Definitioner av anmärkningar

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

FAX Option Type Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda Internet-faxfunktioner Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta Brother

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion...

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post...

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post... Snabbguide Innehåll Kopierar...5 Göra kopior...5 Göra en snabbkopia...5 Kopiera med den automatiska dokumentmataren...5 Kopiera med skannerglaset...5 Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Så här kopierar du Tjänster Hem Jobbstatus Pekskärm Start Rensa allt Stopp. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående utseende på en anmärkning används i den här

Läs mer

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinöversikt Maskinöversikt Funktioner Följande funktioner finns beroende på enhetens konfiguration: 8 Kopiering E-post Internetfax Serverfax Dokumentmatare Magasin (tillval)

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok Artikelnr. P0606038 01 CallPilot Fax Användarhandbok CallPilot Fax Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok Artikelnr. P0606026 01 CallPilot Message Networking Användarhandbok CallPilot Message Networking Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer