Felsökning. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Felsökning. Bruksanvisning"

Transkript

1 Bruksanvisning Felsökning När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla på papper, toner och häftklamrar Ta bort felmatade papper Kommentarer Läs denna bruksanvisning noga innan produkten används och förvara den sedan nära till hands för framtida referens. För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet bör du noga läsa igenom handboken innan du använder maskinen. Förvara handboken i nära anslutning till skrivaren så att den kan användas som referens. Kopiera och skriv inte ut föremål som enligt lag inte får reproduceras. Kopiering och utskrift av följande dokument är i allmänhet förbjudet enligt lokal lagstiftning: sedlar, skattsedlar, obligationer, aktiepapper, bankväxlar, checkar, pass, körkort. Föregående lista är endast tänkt som vägledning och är inte heltäckande. Vi tar inte ansvar för dess fullständighet eller exakthet. Ta kontakt med en jurist om du har frågor om kopieringen av särskilda saker är laglig. Maskinen är utrustad med en funktion som förhindrar kopiering av sedlar. På grund av denna funktion kan problem uppstå vid kopiering av originalbilder som liknar sedlar. Färger på färgtangenter eller i färgcirkeln kan skilja sig något från färgerna på de faktiska kopiorna. Viktigt Innehållet i denna bruksanvisning kan komma att förändras utan föregående meddelande. Företaget ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador eller följdskador som uppstår på grund av hantering eller användning av maskinen. Obs! Vissa bilder kan avvika något från utseendet på din maskin. Beroende på vilket land du bor kan vissa enheter vara tillvalsenheter. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. För bästa möjliga kvalitet rekommenderar vi att du använder originaltoner. Vi ansvarar ej för skador eller utgifter som kan uppkomma på grund av att andra delar än våra originaldelar används i denna kontorsmaskin. Strömförsörjning V, 50/60 Hz, 10 A eller mer. Se till att nätsladden ansluts till en strömkälla av ovannämnda typ. För ytterligare information om strömförsörjning, se s.122 Strömanslutning. Varumärken Microsoft, Windows and Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. TrueType är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. PostScript och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. PCL är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) och licensierat till Ricoh Company Limited. PictBridge är ett varumärke. Övriga produktnamn som nämns här används endast för identifikation och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla eventuella rättigheter till dessa märken. De korrekta namnen på de olika Windowsoperativsystemen är som följer: Produktnamnet för Windows 95 är Microsoft Windows 95. Produktnamnet för Windows 98 är Microsoft Windows 98. Produktnamnet för Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnamnen för Windows 2000 är som följer: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen för Windows XP är som följer: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnamnen för Windows Server TM 2003 är som följer: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnamnen för Windows NT 4.0 är som följer: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Handböcker för maskinen Läs de handböcker som gäller de arbetsuppgifter du vill utföra med maskinen. Om den här maskinen Läs noga Säkerhetsinformationen i handboken innan du använder maskinen. Handboken ger en inledning i maskinens funktioner. Den förklarar också kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur du skriver in text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för Användarverktyg och adressboksaktiviteter som registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Läs också handboken för att få förklaringar om hur maskinen kopplas in. Felsökning Är en guide som hjälper dig att lösa problem och som förklarar hur du byter ut papper, toner, häftklammer och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Denna handbok är för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktioner som administratörerna kan använda för att skydda data från att manipuleras, eller för att skydda maskinen från icke behörig användning. Handboken innehåller anvisningar för hur du registrerar administratörer och ställer in verifiering för användare och administratörer. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopiatorns och dokumentserverns funktioner och användning. Läs också handboken för att få förklaringar om hur original placeras. Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och användning. Handbok för nätverk Förklarar hur maskinen konfigureras och används i ett nätverk och hur medföljande program används. Handboken täcker alla modeller och innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte finns tillgängliga för denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som hanteras kan också skilja sig något från de som gäller denna maskin. i

4 Övriga handböcker Handböcker för maskinen Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript 3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböcker som tillhandahålls är specifika för maskintyperna. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för visning av handböckerna som PDF-filer. Besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare om du är intresserad av UNIX-tillägg. PostScript3 Tillägg och UNIX-tillägg innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga för denna maskin. ii

5 INNEHÅLL Handböcker för maskinen...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Namn på större tillval När maskinen inte fungerar som förväntat Indikatorer...3 Panelton...4 Kontrollera maskinens status och inställningar...5 När en indikator till höger om en funktionstangent lyser...8 När du har problem med att använda maskinen...10 När ett jobb inte blir utfört Felsökning vid kopiering När ett meddelande visas...21 När kopiorna inte blir tydliga...25 När kopiorna inte motsvarar förväntningarna...27 När minnet är fullt Felsökning vid användning av faxfunktionen Justera volymen...31 När ett meddelande visas...34 När du inte kan skicka eller ta emot faxmeddelanden på önskat sätt...41 När minnet är fullt...44 Om en felrapport har skrivits ut...45 Stänga av huvudströmmen/vid strömavbrott...46 När fel uppstår för Internet-fax...47 E-postmeddelande om fel...47 Felrapport (e-post)...47 Servergenererat e-postmeddelande om fel Felsökning vid användning av skrivarfunktionen När ett meddelande visas vid installation av skrivardrivrutinen...49 Windows 95/98/Me...49 Windows Windows XP, Windows Server Windows NT Om USB-anslutning misslyckas...52 När ett meddelande visas...53 Statusmeddelanden...53 Varningsmeddelanden...54 Kontrollera felloggen...55 När du inte kan skriva ut...56 iii

6 Andra utskriftsproblem...59 När PictBridge-utskrift inte fungerar Felsökning vid användning av skannerfunktionen När skanning inte utförs som förväntat...67 När du inte kan skicka skannade filer...68 När du inte kan få tillgång till lagrade filer...68 När du inte kan använda nätverket för att skicka en skannad fil...68 När TWAIN-drivrutinen inte kan startas...68 När lagrade filer inte kan redigeras...69 När nätverkets leveransfunktion inte kan användas...69 Maskinen kan inte användas när ett meddelande visas...69 När ett meddelande visas...70 När ett meddelande visas på kontrollpanelen...70 När ett meddelande visas på klientdatorn Fylla på papper, toner och häftklamrar Fylla på papper...81 Fylla på papper i papperskassetterna...81 Fylla på papper i stormagasinet...83 Byta pappersformat...85 Ändra pappersformat i papperskassetten...85 Fylla på toner...91 Installera toner...92 Om det finns toner kvar...93 Skicka fax eller skannade dokument när tonern är slut...93 Använd toner...93 Underhåll...94 Justera färgregistreringen...94 Automatisk färgkalibrering...96 Fylla på häftklammer SR Efterbehandlare SR3030 och Häftesefterbehandlare SR Häftesefterbehandlare SR3020 (sadelhäftning) Byta stämpelpatron Ta bort felmatade papper Ta bort felmatat papper Hitta felmatat papper Ta bort felmatat papper Ta bort häftklamrar som fastnat SR Efterbehandlare SR3030 och Häftesefterbehandlare SR Häftesefterbehandlare SR3020 (sadelhäftning) Tömma hålslagsuppsamlaren Efterbehandlare SR3030 och Häftesefterbehandlare SR iv

7 8. Kommentarer Maskinens placering Maskinens miljö Flyttning Strömanslutning Maskinens åtkomlighet Underhåll av maskinen Rengöring av originalglaset Rengöring av originalglasets täckplatta Rengöring av den automatiska dokumentmataren Rengöring av dammtäta glaset INDEX v

8 vi

9 Handbokens användning Symboler I handboken används följande symboler: Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Ignoreras dessa anvisningar kan det leda till allvarliga skador eller livsfara. Se till att du läser dessa anvisningar. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Ignoreras dessa anvisningar kan det leda till ganska allvarliga eller mindre skador, eller skada på maskinen eller annan egendom. Se till att du läser dessa anvisningar. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Visar ställen om ska observeras när maskinen används och förklaringar för troliga orsaker till felinmatning av papper, skador på original eller dataförlust. Se till att du läser dessa förklaringar. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användningsfel. Symbolen finns mot slutet av avsnitten. Den visar var du kan hitta relevant information. [] Namn på de knappar som visas på maskinens display. {} Namn på de knappar som visas på maskinens kontrollpanel. 1

10 Namn på större tillval I denna handbok refereras till större tillval på följande sätt: Automatisk dokumentmatare ADF Häftesefterbehandlare SR3020 Häftesefterbehandlare SR3020 Efterbehandlare SR3030 Efterbehandlare SR3030 Efterbehandlare SR790 SR790 2

11 1. När maskinen inte fungerar som förväntat I det här kapitlet beskrivs grundläggande felsökningsrutiner som gäller för alla maskinens funktioner. Indikatorer I det här avsnittet förklaras de indikatorer som visas när det krävs att användaren tar bort felmatat papper, lägger i mer papper eller utför andra åtgärder på maskinen. x: Pappersstoppsindikator Visas när ett pappersstopp inträffar. Se s.105 Ta bort felmatat papper. B: Indikator för påfyllning av papper Visas när papperet har tagit slut. Se s.81 Fylla på papper. D: Fyll på toner-indikator Visas när tonern är slut. Se s.91 Fylla på toner. d: Fyll på klammer-indikator Visas när häftklamrarna är slut. Se s.100 Fylla på häftklammer. y: Töm hålslagsuppsamlaren-indikatorn Visas om hålslagsuppsamlaren är full. Se s.117 Tömma hålslagsuppsamlaren L: Indikator för servicesamtal Visas när maskinen är trasig eller behöver service. M: Indikator för öppen lucka Visas när någon av luckorna är öppen. 3

12 När maskinen inte fungerar som förväntat Panelton 1 Följande tabell beskriver de olika signaltoner som hörs för att påminna användaren om kvarglömda original m.m. Signal Betydelse Orsak Två långa signaler. Maskinen har värmt upp. Efter att ha svalnat eller varit avslagen har maskinen nu värmt upp helt och är klar att användas. En kort signal. Inmatningen på panelen/skärmen godkänd. Du har tryckt på en tangent på panelen eller på en skärm. Enstaka korta signaler hörs bara när man har tryckt på en giltig tangent. En lång signal. Jobbet klart. Ett kopieringsjobb/jobb från en dokumentserverfunktion är klart. Fyra långa signaler. Svag varning. Startskärmen kommer tillbaka när maskinen går till energisparläge och när förenklad display avbryts. Fyra långa signaler som upprepas fem gånger. Fem korta signaler som upprepas fem gånger. Svag varning. Stark varning. Ett original är kvarglömt på originalglaset, papperet är slut eller hålslagsuppsamlaren är full. Maskinen kräver en åtgärd för att papper har fastnat, tonern är slut eller annat fel har uppstått. Obs Användaren kan inte stänga av maskinens varningssignaler. Om maskinens luckor öppnas och stängs flera gånger under kort tid när varningssignalen har hörts kan signalerna fortsätta, även om orsaken har åtgärdats. Referens Information om hur du aktiverar och avaktiverar varningssignalerna finns i Handbok för allmänna inställningar. 4

13 Kontrollera maskinens status och inställningar Kontrollera maskinens status och inställningar Du kan kontrollera maskinens systemstatus. 1 Underhållsinfo Du kan kontrollera följande poster under [Underhållsinfo]: [Toner kvar] Visar mängden toner som finns kvar. [Inga häftklamrar] Visar om det finns häftklamrar kvar. [Hålslagsuppsaml. är full] Visar om hålslagsuppsamlaren är full. [Papperskassett] Visar papperstypen och formatet som är placerat i papperskassetten. [Utmatningsfack fullt] Visar när utmatningsfacket är fullt. [Felmatat original] Visar tillstånd och lösningar för felmatade original. [Pappersstopp] Visar tillstånd och lösningar för felmatat papper. [Lucka öppen] Indikerar om frontluckan, duplexenheten etc. är öppna. Datalagring Du kan kontrollera följande poster under [Datalagring]: [Hårddisk, återstående minne] Visar mängden ledigt minne på hårddisken. [Hårddiskfil(er)] Visar det totala antalet jobb som är lagrade på hårddisken. [Utskriftsjobb] Visar antalet jobb för Utskriftskö/Lagrad utskrift/säker utskrift/provutskrift. [Sändn.-/mott.fil(er) för fax] Visar antalet filer som väntar på att sändas, minneslåsta filer som ska skrivas ut, mottagna utskriftsfiler och andra filer som är lagrade på hårddisken. [Status, minnesradering] Visar status för data i minnet. 5

14 När maskinen inte fungerar som förväntat 1 Info, maskinadress Du kan kontrollera följande poster under [Info, maskinadress]: [Faxnr] Visar maskinens faxnummer. [H.323 Eget faxnr] Visar maskinens aliastelefonnummer. [SIP-användarnamn] Visar maskinens SIP-användarnamn. [Konto för faxe-post] Visar maskinens e-postkonto för fax. [Maskinens IPv4-adress] Visar maskinens IPv4-adress. [Maskinens IPv6-adress] Visar maskinens IPv6-adress. Kontaktinformation Du kan kontrollera följande poster under [Kontaktinformation]: [Maskinreparationer] Visar maskinnumret och kontaktnumret som krävs för service. [Försäljningsrepresentant] Visar återförsäljarens telefonnummer. [Beställa tillbehör] Visar kontaktnumret för beställningar. [Tillbehör, detaljer] Visar namnen på toner, häftklamrar etc. som används av maskinen. A Tryck på [Systemstatus] på kontrollpanelen. 6

15 Kontrollera maskinens status och inställningar B Tryck på respektive flik och kontrollera innehållet. 1 C Efter att du har kontrollerat informationen, tryck på [Avsluta]. Föregående skärm visas. Obs [Inga häftklamrar], [Hålslagsuppsaml. är full], [Utmatningsfack fullt], [Felmatat original], [Pappersstopp] och [Lucka öppen] visas endast när dessa fel uppstår. För mer information om hur du hittar och åtgärdar felmatning, se Kontrollera felmatat papper eller Ta bort felmatat papper. Referens s.106 Hitta felmatat papper. s.105 Ta bort felmatat papper. 7

16 När maskinen inte fungerar som förväntat När en indikator till höger om en funktionstangent lyser 1 När en indikator till höger om en funktionstangent tänds, tryck på motsvarande funktionstangent. Följ sedan instruktionerna som visas i kontrollpanelen. AQE900S Uppstår ett fel med den funktion du använder läser du meddelandet som visas på kontrollpanelen och sedan avsnittet När ett meddelande visas för relevant funktion. Här följer en beskrivning av de vanligaste orsakerna till att en funktionstangent tänds. Problem Orsak Lösning Dokument och rapporter skrivs inte ut. Dokument och rapporter skrivs inte ut. Ett fel har uppstått. Maskinen har ingen anslutning till nätverket. Utmatningsfacket är fullt. Kopieringspapper saknas. Funktionen vars indikator lyser är defekt. Ett nätverksfel har inträffat. Ta bort papperet från utmatningsfacket. Lägg i mer papper. Se s.81 Fylla på papper. Registrera det kodnummer som visas på displayen och kontakta en servicetekniker. Se När ett meddelande visas i varje kapitel. Du kan använda andra funktioner på vanligt sätt. Läs det meddelande som visas och sätt in lämpliga åtgärder. Se När ett meddelande visas i varje kapitel. Se efter om maskinen är korrekt ansluten till nätverket och att maskinen har ställts in på rätt sätt. Se Handbok för allmänna inställningar. Kontakta administratören. Lyser funktionstangenten fortfarande även om du har vidtagit åtgärderna ovan, kontaktar du en servicetekniker. 8

17 När en indikator till höger om en funktionstangent lyser Referens s.21 Felsökning vid kopiering. s.31 Felsökning vid användning av faxfunktionen. s.49 Felsökning vid användning av skrivarfunktionen. s.67 Felsökning vid användning av skannerfunktionen. 1 9

18 När maskinen inte fungerar som förväntat När du har problem med att använda maskinen 1 I följande schema beskrivs vanliga problem och meddelanden. Om andra meddelanden visas följer du instruktionerna i dem. Viktigt Kontrollera kontaktadressen och maskinens serienummer i meddelandet om servicesamtal (L) och kontakta en servicetekniker. Problem Orsak Lösning Även om kopiatorskärmen visas när maskinen slås på med huvudströmbrytaren, går det inte att byta till en annan skärm genom att trycka på {Skrivare} eller {Skanner}- tangenten. Förutom kopiatorfunktionen är inga funktioner klara att använda. Vänta ett tag till. Maskinen har nyligen slagits på och skärmen Användarverktyg visas, men vissa menyalternativ saknas. Huvudtrömbrytaren fortsätter att blinka och slocknar inte när den trycks in. Skärmen är släckt. Skärmen är släckt. Ingenting händer när strömbrytaren slås på. Var god vänta. visas. Var god vänta. visas. Förutom kopiatorfunktionen är inga funktioner klara att använda. Den tid som krävs varierar beroende på funktion. Funktionen visas i menyn för Användarverktyg när de är klara att användas. Detta händer i följande fall: Den automatiska dokumentmataren är öppen. Maskinen kommunicerar med extern utrustning. Hårddisken är i drift. Maskinen är i energisparläge. Strömbrytaren är frånslagen. Huvudströmbrytaren är frånslagen. Meddelandet visas när du slår på strömbrytaren. Detta meddelande visas när du byter tonerpatronen. Vänta ett tag till. Stäng den automatiska dokumentmataren och kontrollera om maskinen kan kommunicera med en dator. Tryck på {Energibesparing} för att avsluta energisparläget. Slå på strömbrytaren. Slå på huvudströmbrytaren. Vänta tills maskinen blir klar. Vänta tills maskinen blir klar. 10

19 När du har problem med att använda maskinen Problem Orsak Lösning Minnet är fullt. Vill du lagra skannad fil? visas. Självkontroll... visas. Skärmen för registrering av användarkoder visas. Verifieringsskärmen visas. Du har inte rättighet att använda den här funktionen. visas. Du har inte rättighet att använda den här funktionen. fortsätter att visas fast du har angivit en giltig användarkod. Ett felmeddelande visas fortfarande, trots att felmatat papper har tagits bort. Originalbilderna skrivs ut på baksidan av papperet. De skannade originalen överstiger det antal ark/sidor som kan lagras på hårddisken. Bildjustering utförs i maskinen. Användarna har begränsats via Användarkodshantering. Grundläggande autentisering, Windows-autentisering, LDAPautentisering eller Autentisering av serverintegration ställs in. Den här funktionen kan bara användas av verifierade användare. Användarkoden gav inte tillgång till den valda funktionen. När ett meddelande om felmatat papper visas, ligger det kvar tills du öppnat och stängt locket. Papper som har fastnat ligger kvar i kassetten. Du kanske inte har laddat papperet rätt. Tryck på [Lagra fil] för att lagra sidor som har skannats. Radera onödiga filer med [Radera fil]. Tryck på [Nej] om du inte lagrar sidor som har skannats. Radera onödiga filer med [Radera fil]. Maskinen kan utföra regelbundet underhåll under användning. Underhållets frekvens och varaktighet beror på luftfuktigheten, temperaturen och sådana utskriftsfaktorer som antal utskrifter, pappersformat och papperstyp. Vänta tills maskinen blir klar. Ange användarkoden (högst åtta siffror) och tryck sedan på [OK]. Ange användarnamn och lösenord för inloggning. Se Om den här maskinen. Kontakta administratören. Tryck på tangenten {Energibesparing}. Kontrollera att skärmen släcks och tryck sedan på {Energibesparing} en gång till. Skärmen för användarkod visas igen. Vid utskrift med kopiator- eller skrivarfunktionen, tryck inte på {Energibesparing} förrän utskriften är avslutad. Ta bort det felmatade papperet och öppna och stäng sedan frontluckan. Se s.105 Ta bort felmatade papper. Fyll på papperet korrekt. Placera papper i papperskassetten med utskriftssidan uppåt. Placera papper i sidofacket med utskriftssidan nedåt. Se s.84 Papper med fast orientering eller tvåsidigt papper. 1 11

20 När maskinen inte fungerar som förväntat Problem Orsak Lösning 1 Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Det kan hända att kassetternas sidoguider inte kan låsas. Det kan hända att kassettens ändguide inte ställts in ordentligt. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. Kontrollera att sidoguiderna är låsta. Se s.85 Byta pappersformat. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. Kontrollera att ändguiden ställts in korrekt. Se s.85 Byta pappersformat. Matningsfel inträffar ofta. Papper av format som inte kan kännas av har placerats. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. När papper av format som inte kan kännas av placeras, ange pappersformatet i Kassettpappersformat. Se Handbok för allmänna inställningar och Om den här maskinen. Matningsfel inträffar ofta. Det finns ett främmande objekt i efterbehandlarens fack. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. Placera inte något i efterbehandlarens fack. Det kan orsaka felmatning av papper. Matningsfel inträffar ofta. Häftpatronen har inte installerats på rätt sätt. Häftesefterbehandlare SR3020 kräver också en häftpatron för sadelhäftning. Se s.100 Fylla på häftklammer. Kan ej skriva ut i duplexläge. [1-sidig kopia] har valts för Papperstyp: Kassett 1-4. Välj [2-sidig kopia] för Papperstyp: Kassett 1-4. Se Handbok för allmänna inställningar. Kan ej skriva ut i duplexläge. Du kan inte välja duplexutskrift om papperstypen har ställts in till [OH-film], [Tunt papper], [Etikettark], [Tjockt papper 2] eller [Tjockt papper 3]. Välj en papperstyp som medger duplexutskrift. Se Handbok för allmänna inställningar. Kunde inte autentisera. Det angivna användarnamnet eller lösenordet är inte giltigt. Be användaradministratören om rätt användarnamn och lösenord. Kunde inte autentisera. Maskinen kan inte genomföra verifieringen. Kontakta administratören. Den valda filen(erna) innefattar fil(er) utan åtkomstprivilegier. Endast fil(er) med åtkomstprivilegier raderas. Du har försökt att radera filer utan att ha behörighet att göra det. Filer kan raderas av den person som har skapat dem. Om du vill radera en fil som du inte har behörighet att radera, kontakta den person som skapade filen. 12

21 När du har problem med att använda maskinen Dokumentserver Problem Orsak Lösning Överskrider max. ant. sidor per fil. Vill du lagra skannade sidor som 1 fil? visas. Du glömde ditt lösenord. Du kan inte hitta det som har lagrats i en fil. Minnet blir ofta fullt. Du vill kontrollera utskriftskvaliteten innan du startar ett stort utskriftsjobb. Antalet skannade sidor överskrider kapaciteten per fil för Dokumentserver. Du kan inte få tillgång till en skyddad fil utan att ange lösenordet. Det kan hända att du inte kan förvissa dig om innehållet i en fil bara genom filnamnet. Dokumentserverns minne är fullt. Du kan skriva ut en enstaka kopia utan att ange inställningen igen. Om du vill lagra skannade sidor som en fil trycker du på [Lagra fil]. Skannade data lagras som en fil på Dokumentserver. Om du inte vill lagra skannade sidor trycker du på [Nej]. Skannade data raderas. Kontakta administratören. För att radera filer som är lagrade i dokumentservern, välj [Radera alla filer i dokumentserver]. Eftersom detta raderar varje enskild fil permanent ska du kontrollera att dokumentservern inte innehåller några filer som du vill spara. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan växla skärmen Välj fil mellan visning av [Lista] och [Miniatyr] för att kontrollera filens innehåll. I listan i displayen visas filnamnet, datum och tid för lagring och användarnamnet. Med miniatyrbild visas en bild av den lagrade filen. Du kan förstora bilden genom att trycka på [Förhandsgranska]. Använd skärmen Välj fil för att kontrollera annan information än filnamnet. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Radera onödiga filer. På skärmen för val av filer väljer du onödiga filer och trycker sedan på [Radera fil]. Om detta inte ökar mängden ledigt minne, gör enligt följande. Växla till skannerskärmen och radera sedan onödiga filer lagrade under skannerfunktionen. Växla till skrivarskärmen och radera sedan onödiga filer lagrade under Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö eller Lagrad utskrift. Kontrollera utskriftskvaliteten genom att endast skriva ut den första uppsättningen med tangenten {Provkopia}. 1 13

22 När maskinen inte fungerar som förväntat Problem Orsak Lösning 1 Originalet skannas av en annan funktion. Vänta. visas. Kopiator- eller skannerfunktionen används. Om du vill avbryta pågående jobb trycker du först på [Avsluta] och därefter på tangenten {Kopiator} eller tangenten {Skanner}. Tryck på {Radera/Stopp}. När meddelandet Du har tryckt på Stoppknappen. Stoppa utskrift? visas, tryck på [Stopp]. Kan inte visa förhandsgranskning av den här sidan. visas och du kan inte kontrollera miniatyrbilden. Bilddata kan ha förvrängts. Om du trycker på [Avsluta] visas föregående skärm utan en miniatyrbild. Obs Om du inte kan göra kopior som du vill beroende på papperstypen, pappersformatet eller papperskapaciteten byter du till rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Böjt papper kan ofta orsaka felmatning, fläckade papperskanter eller förskjutna positioner vid häftning eller buntutskrift. Om papperet är böjt kan du försöka böja tillbaka det med händerna eller lägga i det upp och ner. För att förhindra att papperet böjer sig bör du förvara det plant. 14

23 När ett jobb inte blir utfört När ett jobb inte blir utfört Om du inte kan använda en funktion kan det vara så att maskinen är upptagen av en annan funktion. Om du inte kan använda en funktion, avsluta övriga funktioner som används och försök sedan använda funktionen igen. I vissa fall kan du genomföra ett annat jobb (kopiator, dokumentserver, skrivare, skanner) utan att avbryta det pågående jobbet. Att använda flera funktioner samtidigt på detta sätt kallas för Samtidig åtkomst. Kombinationsschema 1 Funktionskompatibilitet Diagrammet visar funktionskompatibiliteten när utskriftsprioritet är inställd på Gå emellan. Se Handbok för allmänna inställningar. : Åtgärder kan utföras samtidigt. : Rutinen aktiveras när relevant funktionstangent trycks ned och fjärrbyte (av skannern/extern anslutning) utförs. : Rutinen aktiveras när du trycker på {Mellankopiering} för att tillfälligt avbryta föregående åtgärd. : Rutinen utförs automatiskt när föregående operation är klar. : Rutinen måste startas när föregående operation är klar. (Simultana åtgärder kan inte utföras.) 15

24 När maskinen inte fungerar som förväntat 1 Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Läge när du valt Kopiator Skrivare Utskrift Skanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Webbdokumentserver Läge innan du väljer Kopiator Häftning Kopieringsaktiviteter Häftning Sortera Kopieringsaktiviteter Kopiering *1 *1 Sändningshantering/Manuell mottagningshantering Skanning av original för minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning *1 *5 *2 *2 Utskrift av mottagen data Datamottagning Utskrift Häftning Skanningsaktiviteter Skanning Skanning Dokumentserverfunktioner Skanning av dokument för lagring i Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Skicka fax från Dokumentserver Utskrift *2 *2 *4 *4 *4 Sortera *1 *1 *1 *2 *2 *2 *2 Mellankopiering Kopieringsaktiviteter Kopieringsaktiviteter Kopiering 16

25 När ett jobb inte blir utfört Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Läge när du valt Kopiator Skrivare Utskrift Skanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Webbdokumentserver 1 Läge innan du väljer Fax Sändningshantering/Manuell mottagningshantering Sändning Mottagning Skanning av original för minnessändning Minnessändning *3 *3 *3 *7 Omgående sändning Minnesmottagning *3 *3 *3 *7 Utskrift av mottagen data Kopieringsaktiviteter Häftning Sortera Kopieringsaktiviteter Kopiering Sändningshantering/Manuell mottagningshantering Skanning av original för minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning *3 *7 *7 Utskrift av mottagen data Datamottagning Utskrift Häftning Skanningsaktiviteter Skanning Skanning Dokumentserverfunktioner Skanning av dokument för lagring i Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Skicka fax från Dokumentserver Utskrift *2 *3 *2 17

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Snabbhandbok. WorkCentre 7132

Snabbhandbok. WorkCentre 7132 Snabbhandbok 701P44864 Maj 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server år antingen varumårken eller registrerade varumårken som tillhör Microsoft Corporation i USA

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Handbok för kopiator/dokumentserver

Handbok för kopiator/dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0-04 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) Spara och skriva

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för felsökning

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för felsökning MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för felsökning 2009, 2010 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Kombinerade funktionsåtgärder Dokumentserver Användarverktyg (Systeminställningar) Registrering av adresser och an-vändare

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning Fax Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax på datorn Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning

DX-C200. Användarhandbok. Bruksanvisning DX-C200 Bruksanvisning Användarhandbok 1 Översikt över maskinen 2 Komma igång 3 Använda skrivarfunktionen 4 Använda kopiatorfunktionen 5 Använda skannerfunktionen 6 Använda faxfunktionen 7 Konfigurera

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Skriv ut Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 Kopieringsprocess Avläsning med dubbla laserstrålar, elektrofotografisk utskrift Gränssnitt Dubbelriktad höghastighetsport (enligt IEEE 1284) Ethernet 10 base-t/100

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...6 Inledning... 6 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Översatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU GB 2008

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide hp LaserJet 9055mfp och 9065mfp snabbreferensguide Information om copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Mångfaldigande,

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5 Innehållsförteckning Produktdelar Framsidan.................................................................. 3 Baksida.................................................................... 3 Inuti produkten.............................................................

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Bruksanvisning för kopieringsfunktioner 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer