Felsökning. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Felsökning. Bruksanvisning"

Transkript

1 Bruksanvisning Felsökning När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla på papper, toner och häftklamrar Ta bort felmatade papper Kommentarer Läs denna bruksanvisning noga innan produkten används och förvara den sedan nära till hands för framtida referens. För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet bör du noga läsa igenom handboken innan du använder maskinen. Förvara handboken i nära anslutning till skrivaren så att den kan användas som referens. Kopiera och skriv inte ut föremål som enligt lag inte får reproduceras. Kopiering och utskrift av följande dokument är i allmänhet förbjudet enligt lokal lagstiftning: sedlar, skattsedlar, obligationer, aktiepapper, bankväxlar, checkar, pass, körkort. Föregående lista är endast tänkt som vägledning och är inte heltäckande. Vi tar inte ansvar för dess fullständighet eller exakthet. Ta kontakt med en jurist om du har frågor om kopieringen av särskilda saker är laglig. Maskinen är utrustad med en funktion som förhindrar kopiering av sedlar. På grund av denna funktion kan problem uppstå vid kopiering av originalbilder som liknar sedlar. Färger på färgtangenter eller i färgcirkeln kan skilja sig något från färgerna på de faktiska kopiorna. Viktigt Innehållet i denna bruksanvisning kan komma att förändras utan föregående meddelande. Företaget ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador eller följdskador som uppstår på grund av hantering eller användning av maskinen. Obs! Vissa bilder kan avvika något från utseendet på din maskin. Beroende på vilket land du bor kan vissa enheter vara tillvalsenheter. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. För bästa möjliga kvalitet rekommenderar vi att du använder originaltoner. Vi ansvarar ej för skador eller utgifter som kan uppkomma på grund av att andra delar än våra originaldelar används i denna kontorsmaskin. Strömförsörjning V, 50/60 Hz, 10 A eller mer. Se till att nätsladden ansluts till en strömkälla av ovannämnda typ. För ytterligare information om strömförsörjning, se s.122 Strömanslutning. Varumärken Microsoft, Windows and Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. TrueType är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. PostScript och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. PCL är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) och licensierat till Ricoh Company Limited. PictBridge är ett varumärke. Övriga produktnamn som nämns här används endast för identifikation och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla eventuella rättigheter till dessa märken. De korrekta namnen på de olika Windowsoperativsystemen är som följer: Produktnamnet för Windows 95 är Microsoft Windows 95. Produktnamnet för Windows 98 är Microsoft Windows 98. Produktnamnet för Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnamnen för Windows 2000 är som följer: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen för Windows XP är som följer: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnamnen för Windows Server TM 2003 är som följer: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnamnen för Windows NT 4.0 är som följer: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Handböcker för maskinen Läs de handböcker som gäller de arbetsuppgifter du vill utföra med maskinen. Om den här maskinen Läs noga Säkerhetsinformationen i handboken innan du använder maskinen. Handboken ger en inledning i maskinens funktioner. Den förklarar också kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur du skriver in text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för Användarverktyg och adressboksaktiviteter som registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Läs också handboken för att få förklaringar om hur maskinen kopplas in. Felsökning Är en guide som hjälper dig att lösa problem och som förklarar hur du byter ut papper, toner, häftklammer och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Denna handbok är för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktioner som administratörerna kan använda för att skydda data från att manipuleras, eller för att skydda maskinen från icke behörig användning. Handboken innehåller anvisningar för hur du registrerar administratörer och ställer in verifiering för användare och administratörer. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopiatorns och dokumentserverns funktioner och användning. Läs också handboken för att få förklaringar om hur original placeras. Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och användning. Handbok för nätverk Förklarar hur maskinen konfigureras och används i ett nätverk och hur medföljande program används. Handboken täcker alla modeller och innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte finns tillgängliga för denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som hanteras kan också skilja sig något från de som gäller denna maskin. i

4 Övriga handböcker Handböcker för maskinen Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript 3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböcker som tillhandahålls är specifika för maskintyperna. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för visning av handböckerna som PDF-filer. Besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare om du är intresserad av UNIX-tillägg. PostScript3 Tillägg och UNIX-tillägg innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga för denna maskin. ii

5 INNEHÅLL Handböcker för maskinen...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Namn på större tillval När maskinen inte fungerar som förväntat Indikatorer...3 Panelton...4 Kontrollera maskinens status och inställningar...5 När en indikator till höger om en funktionstangent lyser...8 När du har problem med att använda maskinen...10 När ett jobb inte blir utfört Felsökning vid kopiering När ett meddelande visas...21 När kopiorna inte blir tydliga...25 När kopiorna inte motsvarar förväntningarna...27 När minnet är fullt Felsökning vid användning av faxfunktionen Justera volymen...31 När ett meddelande visas...34 När du inte kan skicka eller ta emot faxmeddelanden på önskat sätt...41 När minnet är fullt...44 Om en felrapport har skrivits ut...45 Stänga av huvudströmmen/vid strömavbrott...46 När fel uppstår för Internet-fax...47 E-postmeddelande om fel...47 Felrapport (e-post)...47 Servergenererat e-postmeddelande om fel Felsökning vid användning av skrivarfunktionen När ett meddelande visas vid installation av skrivardrivrutinen...49 Windows 95/98/Me...49 Windows Windows XP, Windows Server Windows NT Om USB-anslutning misslyckas...52 När ett meddelande visas...53 Statusmeddelanden...53 Varningsmeddelanden...54 Kontrollera felloggen...55 När du inte kan skriva ut...56 iii

6 Andra utskriftsproblem...59 När PictBridge-utskrift inte fungerar Felsökning vid användning av skannerfunktionen När skanning inte utförs som förväntat...67 När du inte kan skicka skannade filer...68 När du inte kan få tillgång till lagrade filer...68 När du inte kan använda nätverket för att skicka en skannad fil...68 När TWAIN-drivrutinen inte kan startas...68 När lagrade filer inte kan redigeras...69 När nätverkets leveransfunktion inte kan användas...69 Maskinen kan inte användas när ett meddelande visas...69 När ett meddelande visas...70 När ett meddelande visas på kontrollpanelen...70 När ett meddelande visas på klientdatorn Fylla på papper, toner och häftklamrar Fylla på papper...81 Fylla på papper i papperskassetterna...81 Fylla på papper i stormagasinet...83 Byta pappersformat...85 Ändra pappersformat i papperskassetten...85 Fylla på toner...91 Installera toner...92 Om det finns toner kvar...93 Skicka fax eller skannade dokument när tonern är slut...93 Använd toner...93 Underhåll...94 Justera färgregistreringen...94 Automatisk färgkalibrering...96 Fylla på häftklammer SR Efterbehandlare SR3030 och Häftesefterbehandlare SR Häftesefterbehandlare SR3020 (sadelhäftning) Byta stämpelpatron Ta bort felmatade papper Ta bort felmatat papper Hitta felmatat papper Ta bort felmatat papper Ta bort häftklamrar som fastnat SR Efterbehandlare SR3030 och Häftesefterbehandlare SR Häftesefterbehandlare SR3020 (sadelhäftning) Tömma hålslagsuppsamlaren Efterbehandlare SR3030 och Häftesefterbehandlare SR iv

7 8. Kommentarer Maskinens placering Maskinens miljö Flyttning Strömanslutning Maskinens åtkomlighet Underhåll av maskinen Rengöring av originalglaset Rengöring av originalglasets täckplatta Rengöring av den automatiska dokumentmataren Rengöring av dammtäta glaset INDEX v

8 vi

9 Handbokens användning Symboler I handboken används följande symboler: Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Ignoreras dessa anvisningar kan det leda till allvarliga skador eller livsfara. Se till att du läser dessa anvisningar. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Ignoreras dessa anvisningar kan det leda till ganska allvarliga eller mindre skador, eller skada på maskinen eller annan egendom. Se till att du läser dessa anvisningar. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Visar ställen om ska observeras när maskinen används och förklaringar för troliga orsaker till felinmatning av papper, skador på original eller dataförlust. Se till att du läser dessa förklaringar. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användningsfel. Symbolen finns mot slutet av avsnitten. Den visar var du kan hitta relevant information. [] Namn på de knappar som visas på maskinens display. {} Namn på de knappar som visas på maskinens kontrollpanel. 1

10 Namn på större tillval I denna handbok refereras till större tillval på följande sätt: Automatisk dokumentmatare ADF Häftesefterbehandlare SR3020 Häftesefterbehandlare SR3020 Efterbehandlare SR3030 Efterbehandlare SR3030 Efterbehandlare SR790 SR790 2

11 1. När maskinen inte fungerar som förväntat I det här kapitlet beskrivs grundläggande felsökningsrutiner som gäller för alla maskinens funktioner. Indikatorer I det här avsnittet förklaras de indikatorer som visas när det krävs att användaren tar bort felmatat papper, lägger i mer papper eller utför andra åtgärder på maskinen. x: Pappersstoppsindikator Visas när ett pappersstopp inträffar. Se s.105 Ta bort felmatat papper. B: Indikator för påfyllning av papper Visas när papperet har tagit slut. Se s.81 Fylla på papper. D: Fyll på toner-indikator Visas när tonern är slut. Se s.91 Fylla på toner. d: Fyll på klammer-indikator Visas när häftklamrarna är slut. Se s.100 Fylla på häftklammer. y: Töm hålslagsuppsamlaren-indikatorn Visas om hålslagsuppsamlaren är full. Se s.117 Tömma hålslagsuppsamlaren L: Indikator för servicesamtal Visas när maskinen är trasig eller behöver service. M: Indikator för öppen lucka Visas när någon av luckorna är öppen. 3

12 När maskinen inte fungerar som förväntat Panelton 1 Följande tabell beskriver de olika signaltoner som hörs för att påminna användaren om kvarglömda original m.m. Signal Betydelse Orsak Två långa signaler. Maskinen har värmt upp. Efter att ha svalnat eller varit avslagen har maskinen nu värmt upp helt och är klar att användas. En kort signal. Inmatningen på panelen/skärmen godkänd. Du har tryckt på en tangent på panelen eller på en skärm. Enstaka korta signaler hörs bara när man har tryckt på en giltig tangent. En lång signal. Jobbet klart. Ett kopieringsjobb/jobb från en dokumentserverfunktion är klart. Fyra långa signaler. Svag varning. Startskärmen kommer tillbaka när maskinen går till energisparläge och när förenklad display avbryts. Fyra långa signaler som upprepas fem gånger. Fem korta signaler som upprepas fem gånger. Svag varning. Stark varning. Ett original är kvarglömt på originalglaset, papperet är slut eller hålslagsuppsamlaren är full. Maskinen kräver en åtgärd för att papper har fastnat, tonern är slut eller annat fel har uppstått. Obs Användaren kan inte stänga av maskinens varningssignaler. Om maskinens luckor öppnas och stängs flera gånger under kort tid när varningssignalen har hörts kan signalerna fortsätta, även om orsaken har åtgärdats. Referens Information om hur du aktiverar och avaktiverar varningssignalerna finns i Handbok för allmänna inställningar. 4

13 Kontrollera maskinens status och inställningar Kontrollera maskinens status och inställningar Du kan kontrollera maskinens systemstatus. 1 Underhållsinfo Du kan kontrollera följande poster under [Underhållsinfo]: [Toner kvar] Visar mängden toner som finns kvar. [Inga häftklamrar] Visar om det finns häftklamrar kvar. [Hålslagsuppsaml. är full] Visar om hålslagsuppsamlaren är full. [Papperskassett] Visar papperstypen och formatet som är placerat i papperskassetten. [Utmatningsfack fullt] Visar när utmatningsfacket är fullt. [Felmatat original] Visar tillstånd och lösningar för felmatade original. [Pappersstopp] Visar tillstånd och lösningar för felmatat papper. [Lucka öppen] Indikerar om frontluckan, duplexenheten etc. är öppna. Datalagring Du kan kontrollera följande poster under [Datalagring]: [Hårddisk, återstående minne] Visar mängden ledigt minne på hårddisken. [Hårddiskfil(er)] Visar det totala antalet jobb som är lagrade på hårddisken. [Utskriftsjobb] Visar antalet jobb för Utskriftskö/Lagrad utskrift/säker utskrift/provutskrift. [Sändn.-/mott.fil(er) för fax] Visar antalet filer som väntar på att sändas, minneslåsta filer som ska skrivas ut, mottagna utskriftsfiler och andra filer som är lagrade på hårddisken. [Status, minnesradering] Visar status för data i minnet. 5

14 När maskinen inte fungerar som förväntat 1 Info, maskinadress Du kan kontrollera följande poster under [Info, maskinadress]: [Faxnr] Visar maskinens faxnummer. [H.323 Eget faxnr] Visar maskinens aliastelefonnummer. [SIP-användarnamn] Visar maskinens SIP-användarnamn. [Konto för faxe-post] Visar maskinens e-postkonto för fax. [Maskinens IPv4-adress] Visar maskinens IPv4-adress. [Maskinens IPv6-adress] Visar maskinens IPv6-adress. Kontaktinformation Du kan kontrollera följande poster under [Kontaktinformation]: [Maskinreparationer] Visar maskinnumret och kontaktnumret som krävs för service. [Försäljningsrepresentant] Visar återförsäljarens telefonnummer. [Beställa tillbehör] Visar kontaktnumret för beställningar. [Tillbehör, detaljer] Visar namnen på toner, häftklamrar etc. som används av maskinen. A Tryck på [Systemstatus] på kontrollpanelen. 6

15 Kontrollera maskinens status och inställningar B Tryck på respektive flik och kontrollera innehållet. 1 C Efter att du har kontrollerat informationen, tryck på [Avsluta]. Föregående skärm visas. Obs [Inga häftklamrar], [Hålslagsuppsaml. är full], [Utmatningsfack fullt], [Felmatat original], [Pappersstopp] och [Lucka öppen] visas endast när dessa fel uppstår. För mer information om hur du hittar och åtgärdar felmatning, se Kontrollera felmatat papper eller Ta bort felmatat papper. Referens s.106 Hitta felmatat papper. s.105 Ta bort felmatat papper. 7

16 När maskinen inte fungerar som förväntat När en indikator till höger om en funktionstangent lyser 1 När en indikator till höger om en funktionstangent tänds, tryck på motsvarande funktionstangent. Följ sedan instruktionerna som visas i kontrollpanelen. AQE900S Uppstår ett fel med den funktion du använder läser du meddelandet som visas på kontrollpanelen och sedan avsnittet När ett meddelande visas för relevant funktion. Här följer en beskrivning av de vanligaste orsakerna till att en funktionstangent tänds. Problem Orsak Lösning Dokument och rapporter skrivs inte ut. Dokument och rapporter skrivs inte ut. Ett fel har uppstått. Maskinen har ingen anslutning till nätverket. Utmatningsfacket är fullt. Kopieringspapper saknas. Funktionen vars indikator lyser är defekt. Ett nätverksfel har inträffat. Ta bort papperet från utmatningsfacket. Lägg i mer papper. Se s.81 Fylla på papper. Registrera det kodnummer som visas på displayen och kontakta en servicetekniker. Se När ett meddelande visas i varje kapitel. Du kan använda andra funktioner på vanligt sätt. Läs det meddelande som visas och sätt in lämpliga åtgärder. Se När ett meddelande visas i varje kapitel. Se efter om maskinen är korrekt ansluten till nätverket och att maskinen har ställts in på rätt sätt. Se Handbok för allmänna inställningar. Kontakta administratören. Lyser funktionstangenten fortfarande även om du har vidtagit åtgärderna ovan, kontaktar du en servicetekniker. 8

17 När en indikator till höger om en funktionstangent lyser Referens s.21 Felsökning vid kopiering. s.31 Felsökning vid användning av faxfunktionen. s.49 Felsökning vid användning av skrivarfunktionen. s.67 Felsökning vid användning av skannerfunktionen. 1 9

18 När maskinen inte fungerar som förväntat När du har problem med att använda maskinen 1 I följande schema beskrivs vanliga problem och meddelanden. Om andra meddelanden visas följer du instruktionerna i dem. Viktigt Kontrollera kontaktadressen och maskinens serienummer i meddelandet om servicesamtal (L) och kontakta en servicetekniker. Problem Orsak Lösning Även om kopiatorskärmen visas när maskinen slås på med huvudströmbrytaren, går det inte att byta till en annan skärm genom att trycka på {Skrivare} eller {Skanner}- tangenten. Förutom kopiatorfunktionen är inga funktioner klara att använda. Vänta ett tag till. Maskinen har nyligen slagits på och skärmen Användarverktyg visas, men vissa menyalternativ saknas. Huvudtrömbrytaren fortsätter att blinka och slocknar inte när den trycks in. Skärmen är släckt. Skärmen är släckt. Ingenting händer när strömbrytaren slås på. Var god vänta. visas. Var god vänta. visas. Förutom kopiatorfunktionen är inga funktioner klara att använda. Den tid som krävs varierar beroende på funktion. Funktionen visas i menyn för Användarverktyg när de är klara att användas. Detta händer i följande fall: Den automatiska dokumentmataren är öppen. Maskinen kommunicerar med extern utrustning. Hårddisken är i drift. Maskinen är i energisparläge. Strömbrytaren är frånslagen. Huvudströmbrytaren är frånslagen. Meddelandet visas när du slår på strömbrytaren. Detta meddelande visas när du byter tonerpatronen. Vänta ett tag till. Stäng den automatiska dokumentmataren och kontrollera om maskinen kan kommunicera med en dator. Tryck på {Energibesparing} för att avsluta energisparläget. Slå på strömbrytaren. Slå på huvudströmbrytaren. Vänta tills maskinen blir klar. Vänta tills maskinen blir klar. 10

19 När du har problem med att använda maskinen Problem Orsak Lösning Minnet är fullt. Vill du lagra skannad fil? visas. Självkontroll... visas. Skärmen för registrering av användarkoder visas. Verifieringsskärmen visas. Du har inte rättighet att använda den här funktionen. visas. Du har inte rättighet att använda den här funktionen. fortsätter att visas fast du har angivit en giltig användarkod. Ett felmeddelande visas fortfarande, trots att felmatat papper har tagits bort. Originalbilderna skrivs ut på baksidan av papperet. De skannade originalen överstiger det antal ark/sidor som kan lagras på hårddisken. Bildjustering utförs i maskinen. Användarna har begränsats via Användarkodshantering. Grundläggande autentisering, Windows-autentisering, LDAPautentisering eller Autentisering av serverintegration ställs in. Den här funktionen kan bara användas av verifierade användare. Användarkoden gav inte tillgång till den valda funktionen. När ett meddelande om felmatat papper visas, ligger det kvar tills du öppnat och stängt locket. Papper som har fastnat ligger kvar i kassetten. Du kanske inte har laddat papperet rätt. Tryck på [Lagra fil] för att lagra sidor som har skannats. Radera onödiga filer med [Radera fil]. Tryck på [Nej] om du inte lagrar sidor som har skannats. Radera onödiga filer med [Radera fil]. Maskinen kan utföra regelbundet underhåll under användning. Underhållets frekvens och varaktighet beror på luftfuktigheten, temperaturen och sådana utskriftsfaktorer som antal utskrifter, pappersformat och papperstyp. Vänta tills maskinen blir klar. Ange användarkoden (högst åtta siffror) och tryck sedan på [OK]. Ange användarnamn och lösenord för inloggning. Se Om den här maskinen. Kontakta administratören. Tryck på tangenten {Energibesparing}. Kontrollera att skärmen släcks och tryck sedan på {Energibesparing} en gång till. Skärmen för användarkod visas igen. Vid utskrift med kopiator- eller skrivarfunktionen, tryck inte på {Energibesparing} förrän utskriften är avslutad. Ta bort det felmatade papperet och öppna och stäng sedan frontluckan. Se s.105 Ta bort felmatade papper. Fyll på papperet korrekt. Placera papper i papperskassetten med utskriftssidan uppåt. Placera papper i sidofacket med utskriftssidan nedåt. Se s.84 Papper med fast orientering eller tvåsidigt papper. 1 11

20 När maskinen inte fungerar som förväntat Problem Orsak Lösning 1 Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Det kan hända att kassetternas sidoguider inte kan låsas. Det kan hända att kassettens ändguide inte ställts in ordentligt. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. Kontrollera att sidoguiderna är låsta. Se s.85 Byta pappersformat. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. Kontrollera att ändguiden ställts in korrekt. Se s.85 Byta pappersformat. Matningsfel inträffar ofta. Papper av format som inte kan kännas av har placerats. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. När papper av format som inte kan kännas av placeras, ange pappersformatet i Kassettpappersformat. Se Handbok för allmänna inställningar och Om den här maskinen. Matningsfel inträffar ofta. Det finns ett främmande objekt i efterbehandlarens fack. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. Placera inte något i efterbehandlarens fack. Det kan orsaka felmatning av papper. Matningsfel inträffar ofta. Häftpatronen har inte installerats på rätt sätt. Häftesefterbehandlare SR3020 kräver också en häftpatron för sadelhäftning. Se s.100 Fylla på häftklammer. Kan ej skriva ut i duplexläge. [1-sidig kopia] har valts för Papperstyp: Kassett 1-4. Välj [2-sidig kopia] för Papperstyp: Kassett 1-4. Se Handbok för allmänna inställningar. Kan ej skriva ut i duplexläge. Du kan inte välja duplexutskrift om papperstypen har ställts in till [OH-film], [Tunt papper], [Etikettark], [Tjockt papper 2] eller [Tjockt papper 3]. Välj en papperstyp som medger duplexutskrift. Se Handbok för allmänna inställningar. Kunde inte autentisera. Det angivna användarnamnet eller lösenordet är inte giltigt. Be användaradministratören om rätt användarnamn och lösenord. Kunde inte autentisera. Maskinen kan inte genomföra verifieringen. Kontakta administratören. Den valda filen(erna) innefattar fil(er) utan åtkomstprivilegier. Endast fil(er) med åtkomstprivilegier raderas. Du har försökt att radera filer utan att ha behörighet att göra det. Filer kan raderas av den person som har skapat dem. Om du vill radera en fil som du inte har behörighet att radera, kontakta den person som skapade filen. 12

21 När du har problem med att använda maskinen Dokumentserver Problem Orsak Lösning Överskrider max. ant. sidor per fil. Vill du lagra skannade sidor som 1 fil? visas. Du glömde ditt lösenord. Du kan inte hitta det som har lagrats i en fil. Minnet blir ofta fullt. Du vill kontrollera utskriftskvaliteten innan du startar ett stort utskriftsjobb. Antalet skannade sidor överskrider kapaciteten per fil för Dokumentserver. Du kan inte få tillgång till en skyddad fil utan att ange lösenordet. Det kan hända att du inte kan förvissa dig om innehållet i en fil bara genom filnamnet. Dokumentserverns minne är fullt. Du kan skriva ut en enstaka kopia utan att ange inställningen igen. Om du vill lagra skannade sidor som en fil trycker du på [Lagra fil]. Skannade data lagras som en fil på Dokumentserver. Om du inte vill lagra skannade sidor trycker du på [Nej]. Skannade data raderas. Kontakta administratören. För att radera filer som är lagrade i dokumentservern, välj [Radera alla filer i dokumentserver]. Eftersom detta raderar varje enskild fil permanent ska du kontrollera att dokumentservern inte innehåller några filer som du vill spara. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan växla skärmen Välj fil mellan visning av [Lista] och [Miniatyr] för att kontrollera filens innehåll. I listan i displayen visas filnamnet, datum och tid för lagring och användarnamnet. Med miniatyrbild visas en bild av den lagrade filen. Du kan förstora bilden genom att trycka på [Förhandsgranska]. Använd skärmen Välj fil för att kontrollera annan information än filnamnet. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Radera onödiga filer. På skärmen för val av filer väljer du onödiga filer och trycker sedan på [Radera fil]. Om detta inte ökar mängden ledigt minne, gör enligt följande. Växla till skannerskärmen och radera sedan onödiga filer lagrade under skannerfunktionen. Växla till skrivarskärmen och radera sedan onödiga filer lagrade under Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö eller Lagrad utskrift. Kontrollera utskriftskvaliteten genom att endast skriva ut den första uppsättningen med tangenten {Provkopia}. 1 13

22 När maskinen inte fungerar som förväntat Problem Orsak Lösning 1 Originalet skannas av en annan funktion. Vänta. visas. Kopiator- eller skannerfunktionen används. Om du vill avbryta pågående jobb trycker du först på [Avsluta] och därefter på tangenten {Kopiator} eller tangenten {Skanner}. Tryck på {Radera/Stopp}. När meddelandet Du har tryckt på Stoppknappen. Stoppa utskrift? visas, tryck på [Stopp]. Kan inte visa förhandsgranskning av den här sidan. visas och du kan inte kontrollera miniatyrbilden. Bilddata kan ha förvrängts. Om du trycker på [Avsluta] visas föregående skärm utan en miniatyrbild. Obs Om du inte kan göra kopior som du vill beroende på papperstypen, pappersformatet eller papperskapaciteten byter du till rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Böjt papper kan ofta orsaka felmatning, fläckade papperskanter eller förskjutna positioner vid häftning eller buntutskrift. Om papperet är böjt kan du försöka böja tillbaka det med händerna eller lägga i det upp och ner. För att förhindra att papperet böjer sig bör du förvara det plant. 14

23 När ett jobb inte blir utfört När ett jobb inte blir utfört Om du inte kan använda en funktion kan det vara så att maskinen är upptagen av en annan funktion. Om du inte kan använda en funktion, avsluta övriga funktioner som används och försök sedan använda funktionen igen. I vissa fall kan du genomföra ett annat jobb (kopiator, dokumentserver, skrivare, skanner) utan att avbryta det pågående jobbet. Att använda flera funktioner samtidigt på detta sätt kallas för Samtidig åtkomst. Kombinationsschema 1 Funktionskompatibilitet Diagrammet visar funktionskompatibiliteten när utskriftsprioritet är inställd på Gå emellan. Se Handbok för allmänna inställningar. : Åtgärder kan utföras samtidigt. : Rutinen aktiveras när relevant funktionstangent trycks ned och fjärrbyte (av skannern/extern anslutning) utförs. : Rutinen aktiveras när du trycker på {Mellankopiering} för att tillfälligt avbryta föregående åtgärd. : Rutinen utförs automatiskt när föregående operation är klar. : Rutinen måste startas när föregående operation är klar. (Simultana åtgärder kan inte utföras.) 15

24 När maskinen inte fungerar som förväntat 1 Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Läge när du valt Kopiator Skrivare Utskrift Skanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Webbdokumentserver Läge innan du väljer Kopiator Häftning Kopieringsaktiviteter Häftning Sortera Kopieringsaktiviteter Kopiering *1 *1 Sändningshantering/Manuell mottagningshantering Skanning av original för minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning *1 *5 *2 *2 Utskrift av mottagen data Datamottagning Utskrift Häftning Skanningsaktiviteter Skanning Skanning Dokumentserverfunktioner Skanning av dokument för lagring i Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Skicka fax från Dokumentserver Utskrift *2 *2 *4 *4 *4 Sortera *1 *1 *1 *2 *2 *2 *2 Mellankopiering Kopieringsaktiviteter Kopieringsaktiviteter Kopiering 16

25 När ett jobb inte blir utfört Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Läge när du valt Kopiator Skrivare Utskrift Skanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Webbdokumentserver 1 Läge innan du väljer Fax Sändningshantering/Manuell mottagningshantering Sändning Mottagning Skanning av original för minnessändning Minnessändning *3 *3 *3 *7 Omgående sändning Minnesmottagning *3 *3 *3 *7 Utskrift av mottagen data Kopieringsaktiviteter Häftning Sortera Kopieringsaktiviteter Kopiering Sändningshantering/Manuell mottagningshantering Skanning av original för minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning *3 *7 *7 Utskrift av mottagen data Datamottagning Utskrift Häftning Skanningsaktiviteter Skanning Skanning Dokumentserverfunktioner Skanning av dokument för lagring i Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Skicka fax från Dokumentserver Utskrift *2 *3 *2 17

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiator/Dok.serveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer

Bruksanvisning. Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placera original Kopiera Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Kommentarer Säkerhet Specifikationer Denna handbok ska läsas noga innan produkten används

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Kommentarer Specifikationer Läs denna handbok noga innan maskinen används och förvara

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 03 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 5 Placera original Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Bilaga Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används och spara den för framtida

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok Version 1.0 Juli 2008 Kontorsefterbehandlare LX Användarhandbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer

Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 4 5 6 Placering av original Kopiering Felsökning Användarverktyg (Kopiatorfunktioner) Anmärkning Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Handbok för kopiator/ dokumentserver

Handbok för kopiator/ dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/ dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Snabbhandbok. WorkCentre 7132

Snabbhandbok. WorkCentre 7132 Snabbhandbok 701P44864 Maj 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server år antingen varumårken eller registrerade varumårken som tillhör Microsoft Corporation i USA

Läs mer

Handbok för kopiator/dokumentserver

Handbok för kopiator/dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning

DDST Unit Type A / Type B. Handbok för skrivare/skanner. Bruksanvisning DDST Unit Type A / Type B Bruksanvisning Handbok för skrivare/skanner 1 2 3 4 5 6 Komma igång Installera programvaran Använda skrivarfunktionen Använda funktionen TWAIN-skanner Felsökning Bilaga Läs denna

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinöversikt Maskinöversikt Funktioner Följande funktioner finns beroende på enhetens konfiguration: 8 Kopiering E-post Internetfax Serverfax Dokumentmatare Magasin (tillval)

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0-04 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start.

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 multifunktionsskrivare Så här kopierar du. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger. Tryck på på kontrollpanelen

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Inledning Viktigt! Anmärkningar Försiktigt: Strömförsörjning Varumärken

Inledning Viktigt! Anmärkningar Försiktigt: Strömförsörjning Varumärken Handbok Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer