Felsökning. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Felsökning. Bruksanvisning"

Transkript

1 Bruksanvisning Felsökning När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla på papper, toner och häftklamrar Ta bort felmatade papper Kommentarer Läs denna bruksanvisning noga innan produkten används och förvara den sedan nära till hands för framtida referens. För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen innan du använder maskinen.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet bör du noga läsa igenom handboken innan du använder maskinen. Förvara handboken i nära anslutning till skrivaren så att den kan användas som referens. Kopiera och skriv inte ut föremål som enligt lag inte får reproduceras. Kopiering och utskrift av följande dokument är i allmänhet förbjudet enligt lokal lagstiftning: sedlar, skattsedlar, obligationer, aktiepapper, bankväxlar, checkar, pass, körkort. Föregående lista är endast tänkt som vägledning och är inte heltäckande. Vi tar inte ansvar för dess fullständighet eller exakthet. Ta kontakt med en jurist om du har frågor om kopieringen av särskilda saker är laglig. Maskinen är utrustad med en funktion som förhindrar kopiering av sedlar. På grund av denna funktion kan problem uppstå vid kopiering av originalbilder som liknar sedlar. Färger på färgtangenter eller i färgcirkeln kan skilja sig något från färgerna på de faktiska kopiorna. Viktigt Innehållet i denna bruksanvisning kan komma att förändras utan föregående meddelande. Företaget ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador eller följdskador som uppstår på grund av hantering eller användning av maskinen. Obs! Vissa bilder kan avvika något från utseendet på din maskin. Beroende på vilket land du bor kan vissa enheter vara tillvalsenheter. För detaljer, kontakta din lokala återförsäljare. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. För bästa möjliga kvalitet rekommenderar vi att du använder originaltoner. Vi ansvarar ej för skador eller utgifter som kan uppkomma på grund av att andra delar än våra originaldelar används i denna kontorsmaskin. Strömförsörjning V, 50/60 Hz, 10 A eller mer. Se till att nätsladden ansluts till en strömkälla av ovannämnda typ. För ytterligare information om strömförsörjning, se s.122 Strömanslutning. Varumärken Microsoft, Windows and Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. TrueType är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. PostScript och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. PCL är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) och licensierat till Ricoh Company Limited. PictBridge är ett varumärke. Övriga produktnamn som nämns här används endast för identifikation och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla eventuella rättigheter till dessa märken. De korrekta namnen på de olika Windowsoperativsystemen är som följer: Produktnamnet för Windows 95 är Microsoft Windows 95. Produktnamnet för Windows 98 är Microsoft Windows 98. Produktnamnet för Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnamnen för Windows 2000 är som följer: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnamnen för Windows XP är som följer: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnamnen för Windows Server TM 2003 är som följer: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnamnen för Windows NT 4.0 är som följer: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Handböcker för maskinen Läs de handböcker som gäller de arbetsuppgifter du vill utföra med maskinen. Om den här maskinen Läs noga Säkerhetsinformationen i handboken innan du använder maskinen. Handboken ger en inledning i maskinens funktioner. Den förklarar också kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur du skriver in text och hur du installerar medföljande CD-skivor. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för Användarverktyg och adressboksaktiviteter som registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Läs också handboken för att få förklaringar om hur maskinen kopplas in. Felsökning Är en guide som hjälper dig att lösa problem och som förklarar hur du byter ut papper, toner, häftklammer och andra förbrukningsartiklar. Handbok för säkerhet Denna handbok är för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktioner som administratörerna kan använda för att skydda data från att manipuleras, eller för att skydda maskinen från icke behörig användning. Handboken innehåller anvisningar för hur du registrerar administratörer och ställer in verifiering för användare och administratörer. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopiatorns och dokumentserverns funktioner och användning. Läs också handboken för att få förklaringar om hur original placeras. Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och användning. Handbok för nätverk Förklarar hur maskinen konfigureras och används i ett nätverk och hur medföljande program används. Handboken täcker alla modeller och innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte finns tillgängliga för denna maskin. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som hanteras kan också skilja sig något från de som gäller denna maskin. i

4 Övriga handböcker Handböcker för maskinen Säkerhetsinformation Lathund för kopiator Lathund för fax Lathund för skrivare Lathund för skanner PostScript 3 Tillägg UNIX-tillägg Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link Obs Handböcker som tillhandahålls är specifika för maskintyperna. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste installeras för visning av handböckerna som PDF-filer. Besök vår webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare om du är intresserad av UNIX-tillägg. PostScript3 Tillägg och UNIX-tillägg innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte är tillgängliga för denna maskin. ii

5 INNEHÅLL Handböcker för maskinen...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Namn på större tillval När maskinen inte fungerar som förväntat Indikatorer...3 Panelton...4 Kontrollera maskinens status och inställningar...5 När en indikator till höger om en funktionstangent lyser...8 När du har problem med att använda maskinen...10 När ett jobb inte blir utfört Felsökning vid kopiering När ett meddelande visas...21 När kopiorna inte blir tydliga...25 När kopiorna inte motsvarar förväntningarna...27 När minnet är fullt Felsökning vid användning av faxfunktionen Justera volymen...31 När ett meddelande visas...34 När du inte kan skicka eller ta emot faxmeddelanden på önskat sätt...41 När minnet är fullt...44 Om en felrapport har skrivits ut...45 Stänga av huvudströmmen/vid strömavbrott...46 När fel uppstår för Internet-fax...47 E-postmeddelande om fel...47 Felrapport (e-post)...47 Servergenererat e-postmeddelande om fel Felsökning vid användning av skrivarfunktionen När ett meddelande visas vid installation av skrivardrivrutinen...49 Windows 95/98/Me...49 Windows Windows XP, Windows Server Windows NT Om USB-anslutning misslyckas...52 När ett meddelande visas...53 Statusmeddelanden...53 Varningsmeddelanden...54 Kontrollera felloggen...55 När du inte kan skriva ut...56 iii

6 Andra utskriftsproblem...59 När PictBridge-utskrift inte fungerar Felsökning vid användning av skannerfunktionen När skanning inte utförs som förväntat...67 När du inte kan skicka skannade filer...68 När du inte kan få tillgång till lagrade filer...68 När du inte kan använda nätverket för att skicka en skannad fil...68 När TWAIN-drivrutinen inte kan startas...68 När lagrade filer inte kan redigeras...69 När nätverkets leveransfunktion inte kan användas...69 Maskinen kan inte användas när ett meddelande visas...69 När ett meddelande visas...70 När ett meddelande visas på kontrollpanelen...70 När ett meddelande visas på klientdatorn Fylla på papper, toner och häftklamrar Fylla på papper...81 Fylla på papper i papperskassetterna...81 Fylla på papper i stormagasinet...83 Byta pappersformat...85 Ändra pappersformat i papperskassetten...85 Fylla på toner...91 Installera toner...92 Om det finns toner kvar...93 Skicka fax eller skannade dokument när tonern är slut...93 Använd toner...93 Underhåll...94 Justera färgregistreringen...94 Automatisk färgkalibrering...96 Fylla på häftklammer SR Efterbehandlare SR3030 och Häftesefterbehandlare SR Häftesefterbehandlare SR3020 (sadelhäftning) Byta stämpelpatron Ta bort felmatade papper Ta bort felmatat papper Hitta felmatat papper Ta bort felmatat papper Ta bort häftklamrar som fastnat SR Efterbehandlare SR3030 och Häftesefterbehandlare SR Häftesefterbehandlare SR3020 (sadelhäftning) Tömma hålslagsuppsamlaren Efterbehandlare SR3030 och Häftesefterbehandlare SR iv

7 8. Kommentarer Maskinens placering Maskinens miljö Flyttning Strömanslutning Maskinens åtkomlighet Underhåll av maskinen Rengöring av originalglaset Rengöring av originalglasets täckplatta Rengöring av den automatiska dokumentmataren Rengöring av dammtäta glaset INDEX v

8 vi

9 Handbokens användning Symboler I handboken används följande symboler: Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Ignoreras dessa anvisningar kan det leda till allvarliga skador eller livsfara. Se till att du läser dessa anvisningar. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Innebär viktiga säkerhetsanvisningar. Ignoreras dessa anvisningar kan det leda till ganska allvarliga eller mindre skador, eller skada på maskinen eller annan egendom. Se till att du läser dessa anvisningar. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Visar ställen om ska observeras när maskinen används och förklaringar för troliga orsaker till felinmatning av papper, skador på original eller dataförlust. Se till att du läser dessa förklaringar. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användningsfel. Symbolen finns mot slutet av avsnitten. Den visar var du kan hitta relevant information. [] Namn på de knappar som visas på maskinens display. {} Namn på de knappar som visas på maskinens kontrollpanel. 1

10 Namn på större tillval I denna handbok refereras till större tillval på följande sätt: Automatisk dokumentmatare ADF Häftesefterbehandlare SR3020 Häftesefterbehandlare SR3020 Efterbehandlare SR3030 Efterbehandlare SR3030 Efterbehandlare SR790 SR790 2

11 1. När maskinen inte fungerar som förväntat I det här kapitlet beskrivs grundläggande felsökningsrutiner som gäller för alla maskinens funktioner. Indikatorer I det här avsnittet förklaras de indikatorer som visas när det krävs att användaren tar bort felmatat papper, lägger i mer papper eller utför andra åtgärder på maskinen. x: Pappersstoppsindikator Visas när ett pappersstopp inträffar. Se s.105 Ta bort felmatat papper. B: Indikator för påfyllning av papper Visas när papperet har tagit slut. Se s.81 Fylla på papper. D: Fyll på toner-indikator Visas när tonern är slut. Se s.91 Fylla på toner. d: Fyll på klammer-indikator Visas när häftklamrarna är slut. Se s.100 Fylla på häftklammer. y: Töm hålslagsuppsamlaren-indikatorn Visas om hålslagsuppsamlaren är full. Se s.117 Tömma hålslagsuppsamlaren L: Indikator för servicesamtal Visas när maskinen är trasig eller behöver service. M: Indikator för öppen lucka Visas när någon av luckorna är öppen. 3

12 När maskinen inte fungerar som förväntat Panelton 1 Följande tabell beskriver de olika signaltoner som hörs för att påminna användaren om kvarglömda original m.m. Signal Betydelse Orsak Två långa signaler. Maskinen har värmt upp. Efter att ha svalnat eller varit avslagen har maskinen nu värmt upp helt och är klar att användas. En kort signal. Inmatningen på panelen/skärmen godkänd. Du har tryckt på en tangent på panelen eller på en skärm. Enstaka korta signaler hörs bara när man har tryckt på en giltig tangent. En lång signal. Jobbet klart. Ett kopieringsjobb/jobb från en dokumentserverfunktion är klart. Fyra långa signaler. Svag varning. Startskärmen kommer tillbaka när maskinen går till energisparläge och när förenklad display avbryts. Fyra långa signaler som upprepas fem gånger. Fem korta signaler som upprepas fem gånger. Svag varning. Stark varning. Ett original är kvarglömt på originalglaset, papperet är slut eller hålslagsuppsamlaren är full. Maskinen kräver en åtgärd för att papper har fastnat, tonern är slut eller annat fel har uppstått. Obs Användaren kan inte stänga av maskinens varningssignaler. Om maskinens luckor öppnas och stängs flera gånger under kort tid när varningssignalen har hörts kan signalerna fortsätta, även om orsaken har åtgärdats. Referens Information om hur du aktiverar och avaktiverar varningssignalerna finns i Handbok för allmänna inställningar. 4

13 Kontrollera maskinens status och inställningar Kontrollera maskinens status och inställningar Du kan kontrollera maskinens systemstatus. 1 Underhållsinfo Du kan kontrollera följande poster under [Underhållsinfo]: [Toner kvar] Visar mängden toner som finns kvar. [Inga häftklamrar] Visar om det finns häftklamrar kvar. [Hålslagsuppsaml. är full] Visar om hålslagsuppsamlaren är full. [Papperskassett] Visar papperstypen och formatet som är placerat i papperskassetten. [Utmatningsfack fullt] Visar när utmatningsfacket är fullt. [Felmatat original] Visar tillstånd och lösningar för felmatade original. [Pappersstopp] Visar tillstånd och lösningar för felmatat papper. [Lucka öppen] Indikerar om frontluckan, duplexenheten etc. är öppna. Datalagring Du kan kontrollera följande poster under [Datalagring]: [Hårddisk, återstående minne] Visar mängden ledigt minne på hårddisken. [Hårddiskfil(er)] Visar det totala antalet jobb som är lagrade på hårddisken. [Utskriftsjobb] Visar antalet jobb för Utskriftskö/Lagrad utskrift/säker utskrift/provutskrift. [Sändn.-/mott.fil(er) för fax] Visar antalet filer som väntar på att sändas, minneslåsta filer som ska skrivas ut, mottagna utskriftsfiler och andra filer som är lagrade på hårddisken. [Status, minnesradering] Visar status för data i minnet. 5

14 När maskinen inte fungerar som förväntat 1 Info, maskinadress Du kan kontrollera följande poster under [Info, maskinadress]: [Faxnr] Visar maskinens faxnummer. [H.323 Eget faxnr] Visar maskinens aliastelefonnummer. [SIP-användarnamn] Visar maskinens SIP-användarnamn. [Konto för faxe-post] Visar maskinens e-postkonto för fax. [Maskinens IPv4-adress] Visar maskinens IPv4-adress. [Maskinens IPv6-adress] Visar maskinens IPv6-adress. Kontaktinformation Du kan kontrollera följande poster under [Kontaktinformation]: [Maskinreparationer] Visar maskinnumret och kontaktnumret som krävs för service. [Försäljningsrepresentant] Visar återförsäljarens telefonnummer. [Beställa tillbehör] Visar kontaktnumret för beställningar. [Tillbehör, detaljer] Visar namnen på toner, häftklamrar etc. som används av maskinen. A Tryck på [Systemstatus] på kontrollpanelen. 6

15 Kontrollera maskinens status och inställningar B Tryck på respektive flik och kontrollera innehållet. 1 C Efter att du har kontrollerat informationen, tryck på [Avsluta]. Föregående skärm visas. Obs [Inga häftklamrar], [Hålslagsuppsaml. är full], [Utmatningsfack fullt], [Felmatat original], [Pappersstopp] och [Lucka öppen] visas endast när dessa fel uppstår. För mer information om hur du hittar och åtgärdar felmatning, se Kontrollera felmatat papper eller Ta bort felmatat papper. Referens s.106 Hitta felmatat papper. s.105 Ta bort felmatat papper. 7

16 När maskinen inte fungerar som förväntat När en indikator till höger om en funktionstangent lyser 1 När en indikator till höger om en funktionstangent tänds, tryck på motsvarande funktionstangent. Följ sedan instruktionerna som visas i kontrollpanelen. AQE900S Uppstår ett fel med den funktion du använder läser du meddelandet som visas på kontrollpanelen och sedan avsnittet När ett meddelande visas för relevant funktion. Här följer en beskrivning av de vanligaste orsakerna till att en funktionstangent tänds. Problem Orsak Lösning Dokument och rapporter skrivs inte ut. Dokument och rapporter skrivs inte ut. Ett fel har uppstått. Maskinen har ingen anslutning till nätverket. Utmatningsfacket är fullt. Kopieringspapper saknas. Funktionen vars indikator lyser är defekt. Ett nätverksfel har inträffat. Ta bort papperet från utmatningsfacket. Lägg i mer papper. Se s.81 Fylla på papper. Registrera det kodnummer som visas på displayen och kontakta en servicetekniker. Se När ett meddelande visas i varje kapitel. Du kan använda andra funktioner på vanligt sätt. Läs det meddelande som visas och sätt in lämpliga åtgärder. Se När ett meddelande visas i varje kapitel. Se efter om maskinen är korrekt ansluten till nätverket och att maskinen har ställts in på rätt sätt. Se Handbok för allmänna inställningar. Kontakta administratören. Lyser funktionstangenten fortfarande även om du har vidtagit åtgärderna ovan, kontaktar du en servicetekniker. 8

17 När en indikator till höger om en funktionstangent lyser Referens s.21 Felsökning vid kopiering. s.31 Felsökning vid användning av faxfunktionen. s.49 Felsökning vid användning av skrivarfunktionen. s.67 Felsökning vid användning av skannerfunktionen. 1 9

18 När maskinen inte fungerar som förväntat När du har problem med att använda maskinen 1 I följande schema beskrivs vanliga problem och meddelanden. Om andra meddelanden visas följer du instruktionerna i dem. Viktigt Kontrollera kontaktadressen och maskinens serienummer i meddelandet om servicesamtal (L) och kontakta en servicetekniker. Problem Orsak Lösning Även om kopiatorskärmen visas när maskinen slås på med huvudströmbrytaren, går det inte att byta till en annan skärm genom att trycka på {Skrivare} eller {Skanner}- tangenten. Förutom kopiatorfunktionen är inga funktioner klara att använda. Vänta ett tag till. Maskinen har nyligen slagits på och skärmen Användarverktyg visas, men vissa menyalternativ saknas. Huvudtrömbrytaren fortsätter att blinka och slocknar inte när den trycks in. Skärmen är släckt. Skärmen är släckt. Ingenting händer när strömbrytaren slås på. Var god vänta. visas. Var god vänta. visas. Förutom kopiatorfunktionen är inga funktioner klara att använda. Den tid som krävs varierar beroende på funktion. Funktionen visas i menyn för Användarverktyg när de är klara att användas. Detta händer i följande fall: Den automatiska dokumentmataren är öppen. Maskinen kommunicerar med extern utrustning. Hårddisken är i drift. Maskinen är i energisparläge. Strömbrytaren är frånslagen. Huvudströmbrytaren är frånslagen. Meddelandet visas när du slår på strömbrytaren. Detta meddelande visas när du byter tonerpatronen. Vänta ett tag till. Stäng den automatiska dokumentmataren och kontrollera om maskinen kan kommunicera med en dator. Tryck på {Energibesparing} för att avsluta energisparläget. Slå på strömbrytaren. Slå på huvudströmbrytaren. Vänta tills maskinen blir klar. Vänta tills maskinen blir klar. 10

19 När du har problem med att använda maskinen Problem Orsak Lösning Minnet är fullt. Vill du lagra skannad fil? visas. Självkontroll... visas. Skärmen för registrering av användarkoder visas. Verifieringsskärmen visas. Du har inte rättighet att använda den här funktionen. visas. Du har inte rättighet att använda den här funktionen. fortsätter att visas fast du har angivit en giltig användarkod. Ett felmeddelande visas fortfarande, trots att felmatat papper har tagits bort. Originalbilderna skrivs ut på baksidan av papperet. De skannade originalen överstiger det antal ark/sidor som kan lagras på hårddisken. Bildjustering utförs i maskinen. Användarna har begränsats via Användarkodshantering. Grundläggande autentisering, Windows-autentisering, LDAPautentisering eller Autentisering av serverintegration ställs in. Den här funktionen kan bara användas av verifierade användare. Användarkoden gav inte tillgång till den valda funktionen. När ett meddelande om felmatat papper visas, ligger det kvar tills du öppnat och stängt locket. Papper som har fastnat ligger kvar i kassetten. Du kanske inte har laddat papperet rätt. Tryck på [Lagra fil] för att lagra sidor som har skannats. Radera onödiga filer med [Radera fil]. Tryck på [Nej] om du inte lagrar sidor som har skannats. Radera onödiga filer med [Radera fil]. Maskinen kan utföra regelbundet underhåll under användning. Underhållets frekvens och varaktighet beror på luftfuktigheten, temperaturen och sådana utskriftsfaktorer som antal utskrifter, pappersformat och papperstyp. Vänta tills maskinen blir klar. Ange användarkoden (högst åtta siffror) och tryck sedan på [OK]. Ange användarnamn och lösenord för inloggning. Se Om den här maskinen. Kontakta administratören. Tryck på tangenten {Energibesparing}. Kontrollera att skärmen släcks och tryck sedan på {Energibesparing} en gång till. Skärmen för användarkod visas igen. Vid utskrift med kopiator- eller skrivarfunktionen, tryck inte på {Energibesparing} förrän utskriften är avslutad. Ta bort det felmatade papperet och öppna och stäng sedan frontluckan. Se s.105 Ta bort felmatade papper. Fyll på papperet korrekt. Placera papper i papperskassetten med utskriftssidan uppåt. Placera papper i sidofacket med utskriftssidan nedåt. Se s.84 Papper med fast orientering eller tvåsidigt papper. 1 11

20 När maskinen inte fungerar som förväntat Problem Orsak Lösning 1 Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Det kan hända att kassetternas sidoguider inte kan låsas. Det kan hända att kassettens ändguide inte ställts in ordentligt. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. Kontrollera att sidoguiderna är låsta. Se s.85 Byta pappersformat. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. Kontrollera att ändguiden ställts in korrekt. Se s.85 Byta pappersformat. Matningsfel inträffar ofta. Papper av format som inte kan kännas av har placerats. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. När papper av format som inte kan kännas av placeras, ange pappersformatet i Kassettpappersformat. Se Handbok för allmänna inställningar och Om den här maskinen. Matningsfel inträffar ofta. Det finns ett främmande objekt i efterbehandlarens fack. Ta bort papperet. Se s.105 Ta bort felmatat papper. Placera inte något i efterbehandlarens fack. Det kan orsaka felmatning av papper. Matningsfel inträffar ofta. Häftpatronen har inte installerats på rätt sätt. Häftesefterbehandlare SR3020 kräver också en häftpatron för sadelhäftning. Se s.100 Fylla på häftklammer. Kan ej skriva ut i duplexläge. [1-sidig kopia] har valts för Papperstyp: Kassett 1-4. Välj [2-sidig kopia] för Papperstyp: Kassett 1-4. Se Handbok för allmänna inställningar. Kan ej skriva ut i duplexläge. Du kan inte välja duplexutskrift om papperstypen har ställts in till [OH-film], [Tunt papper], [Etikettark], [Tjockt papper 2] eller [Tjockt papper 3]. Välj en papperstyp som medger duplexutskrift. Se Handbok för allmänna inställningar. Kunde inte autentisera. Det angivna användarnamnet eller lösenordet är inte giltigt. Be användaradministratören om rätt användarnamn och lösenord. Kunde inte autentisera. Maskinen kan inte genomföra verifieringen. Kontakta administratören. Den valda filen(erna) innefattar fil(er) utan åtkomstprivilegier. Endast fil(er) med åtkomstprivilegier raderas. Du har försökt att radera filer utan att ha behörighet att göra det. Filer kan raderas av den person som har skapat dem. Om du vill radera en fil som du inte har behörighet att radera, kontakta den person som skapade filen. 12

21 När du har problem med att använda maskinen Dokumentserver Problem Orsak Lösning Överskrider max. ant. sidor per fil. Vill du lagra skannade sidor som 1 fil? visas. Du glömde ditt lösenord. Du kan inte hitta det som har lagrats i en fil. Minnet blir ofta fullt. Du vill kontrollera utskriftskvaliteten innan du startar ett stort utskriftsjobb. Antalet skannade sidor överskrider kapaciteten per fil för Dokumentserver. Du kan inte få tillgång till en skyddad fil utan att ange lösenordet. Det kan hända att du inte kan förvissa dig om innehållet i en fil bara genom filnamnet. Dokumentserverns minne är fullt. Du kan skriva ut en enstaka kopia utan att ange inställningen igen. Om du vill lagra skannade sidor som en fil trycker du på [Lagra fil]. Skannade data lagras som en fil på Dokumentserver. Om du inte vill lagra skannade sidor trycker du på [Nej]. Skannade data raderas. Kontakta administratören. För att radera filer som är lagrade i dokumentservern, välj [Radera alla filer i dokumentserver]. Eftersom detta raderar varje enskild fil permanent ska du kontrollera att dokumentservern inte innehåller några filer som du vill spara. Se Handbok för allmänna inställningar. Du kan växla skärmen Välj fil mellan visning av [Lista] och [Miniatyr] för att kontrollera filens innehåll. I listan i displayen visas filnamnet, datum och tid för lagring och användarnamnet. Med miniatyrbild visas en bild av den lagrade filen. Du kan förstora bilden genom att trycka på [Förhandsgranska]. Använd skärmen Välj fil för att kontrollera annan information än filnamnet. Se Handbok för kopiator/dokumentserver. Radera onödiga filer. På skärmen för val av filer väljer du onödiga filer och trycker sedan på [Radera fil]. Om detta inte ökar mängden ledigt minne, gör enligt följande. Växla till skannerskärmen och radera sedan onödiga filer lagrade under skannerfunktionen. Växla till skrivarskärmen och radera sedan onödiga filer lagrade under Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö eller Lagrad utskrift. Kontrollera utskriftskvaliteten genom att endast skriva ut den första uppsättningen med tangenten {Provkopia}. 1 13

22 När maskinen inte fungerar som förväntat Problem Orsak Lösning 1 Originalet skannas av en annan funktion. Vänta. visas. Kopiator- eller skannerfunktionen används. Om du vill avbryta pågående jobb trycker du först på [Avsluta] och därefter på tangenten {Kopiator} eller tangenten {Skanner}. Tryck på {Radera/Stopp}. När meddelandet Du har tryckt på Stoppknappen. Stoppa utskrift? visas, tryck på [Stopp]. Kan inte visa förhandsgranskning av den här sidan. visas och du kan inte kontrollera miniatyrbilden. Bilddata kan ha förvrängts. Om du trycker på [Avsluta] visas föregående skärm utan en miniatyrbild. Obs Om du inte kan göra kopior som du vill beroende på papperstypen, pappersformatet eller papperskapaciteten byter du till rekommenderat papper. Se Om den här maskinen. Böjt papper kan ofta orsaka felmatning, fläckade papperskanter eller förskjutna positioner vid häftning eller buntutskrift. Om papperet är böjt kan du försöka böja tillbaka det med händerna eller lägga i det upp och ner. För att förhindra att papperet böjer sig bör du förvara det plant. 14

23 När ett jobb inte blir utfört När ett jobb inte blir utfört Om du inte kan använda en funktion kan det vara så att maskinen är upptagen av en annan funktion. Om du inte kan använda en funktion, avsluta övriga funktioner som används och försök sedan använda funktionen igen. I vissa fall kan du genomföra ett annat jobb (kopiator, dokumentserver, skrivare, skanner) utan att avbryta det pågående jobbet. Att använda flera funktioner samtidigt på detta sätt kallas för Samtidig åtkomst. Kombinationsschema 1 Funktionskompatibilitet Diagrammet visar funktionskompatibiliteten när utskriftsprioritet är inställd på Gå emellan. Se Handbok för allmänna inställningar. : Åtgärder kan utföras samtidigt. : Rutinen aktiveras när relevant funktionstangent trycks ned och fjärrbyte (av skannern/extern anslutning) utförs. : Rutinen aktiveras när du trycker på {Mellankopiering} för att tillfälligt avbryta föregående åtgärd. : Rutinen utförs automatiskt när föregående operation är klar. : Rutinen måste startas när föregående operation är klar. (Simultana åtgärder kan inte utföras.) 15

24 När maskinen inte fungerar som förväntat 1 Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Läge när du valt Kopiator Skrivare Utskrift Skanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Webbdokumentserver Läge innan du väljer Kopiator Häftning Kopieringsaktiviteter Häftning Sortera Kopieringsaktiviteter Kopiering *1 *1 Sändningshantering/Manuell mottagningshantering Skanning av original för minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning *1 *5 *2 *2 Utskrift av mottagen data Datamottagning Utskrift Häftning Skanningsaktiviteter Skanning Skanning Dokumentserverfunktioner Skanning av dokument för lagring i Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Skicka fax från Dokumentserver Utskrift *2 *2 *4 *4 *4 Sortera *1 *1 *1 *2 *2 *2 *2 Mellankopiering Kopieringsaktiviteter Kopieringsaktiviteter Kopiering 16

25 När ett jobb inte blir utfört Mellankopiering Fax Sändning Mottagning Läge när du valt Kopiator Skrivare Utskrift Skanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Webbdokumentserver 1 Läge innan du väljer Fax Sändningshantering/Manuell mottagningshantering Sändning Mottagning Skanning av original för minnessändning Minnessändning *3 *3 *3 *7 Omgående sändning Minnesmottagning *3 *3 *3 *7 Utskrift av mottagen data Kopieringsaktiviteter Häftning Sortera Kopieringsaktiviteter Kopiering Sändningshantering/Manuell mottagningshantering Skanning av original för minnessändning Minnessändning Omgående sändning Minnesmottagning *3 *7 *7 Utskrift av mottagen data Datamottagning Utskrift Häftning Skanningsaktiviteter Skanning Skanning Dokumentserverfunktioner Skanning av dokument för lagring i Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Utskrift från Dokumentserver Skicka fax från Dokumentserver Utskrift *2 *3 *2 17

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering...

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering... Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J690DW Version A SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J690DW Serienummer: Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Bruksanvisning Den här bruksanvisningen gäller modellerna KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E och KM-C4035E. I boken betecknar KM-C2525E modellen för 25/25 sid/min,

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-6890CDW Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-6890CDW Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

2500 Series allt-i-ett

2500 Series allt-i-ett 2500 Series allt-i-ett Komma igång December 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

X790-serien. Användarhandbok

X790-serien. Användarhandbok X790-serien Användarhandbok September 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Innehåll Innehåll...2 Kapitel 1 Inledning...4 Om denna handbok...4

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer