FAX Option Type Handbok för fax. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning"

Transkript

1 FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen och förvara den lätt åtkomligt som en framtida referens. För säker och korrekt användning bör du se till att läsa igenom Säkerhetsinformation i Om den här maskinen innan maskinen används.

2 Introduktion Denna handbok innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och anmärkningar om produktens användning. För din säkerhets skull och till din egen fördel, bör du noggrant läsa igenom denna handbok innan maskinen används. Förvara denna handbok lätt åtkomlig för att använda som snabbreferens. Viktigt! Vissa delar av bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående varning. Företaget ska under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, följdskador eller olyckor som orsakats av felaktigt handhavande av maskinen. Anmärkningar: Vissa illustrationer i denna handbok kan avvika något från utseendet på din maskin. En del tillbehör är enbart tillgängliga i vissa länder. För ytterligare information, var vänlig kontakta din lokala återförsäljare. Varning: Användning av kontroller, justering eller utförande av andra åtgärder än de som anges i den här handboken kan resultera i exponering för farlig strålning. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

3 Handböcker till denna maskin Se de handböcker som är relevanta för det du vill göra med maskinen. Viktigt Media varierar beroende på handbok. De tryckta och elektroniska versionerna av en handbok har samma innehåll. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste vara installerad för att man ska kunna visa handböckerna som PDF-filer. Beroende på vilket land du befinner dig i kan det också finnas HTML-handböcker. För att kunna visa dessa handböcker måste en webbläsare finnas installerad. Om den här maskinen Läs igenom Säkerhetsinformation i den här handboken innan du använder maskinen. Den här handboken innehåller en introduktion till maskinens funktioner. Den innehåller även förklaringar av kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur man skriver in text och hur man installerar de medföljande cd-skivorna. Felsökning Innehåller en guide för att lösa vanliga problem och förklaringar till hur man byter papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopierings- och dokumentserverfunktioner och användning. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man placerar original. Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och användning. Handbok för nätverk Förklarar hur man konfigurerar och använder skrivaren i en nätverksmiljö och om hur den medföljande programvaran används. Denna handbok beskriver alla modeller och innehåller därför även beskrivningar av funktioner och inställningar som inte finns tillgängliga för din modell. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig något för din modell. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för användarverktyg och rutiner gällande Adressboken, som t.ex. lagring av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man ansluter maskinen. i

4 Handbok för säkerhet Denna handbok är till för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktioner som du kan använda för att skydda informationen från att manipuleras, förhindra att maskinen används utan tillstånd samt informationsläckor. För ökad säkerhet rekommenderar vi att du först gör följande inställningar: Installera Enhetscertifikatet. Aktivera SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Ändra användarnamn och lösenord för administratören med Web Image Monitor. Mer information finns i Handbok för säkerhet. Använd denna handbok vid inställning av de avancerade säkerhetsfunktionerna eller inställning av användar- och administratörsautentisering. PostScript 3 Tillägg Förklarar inställningar för och användning av PostScript 3. UNIX-tillägg Beträffande UNIX-tillägg, besök vår webbplats eller rådfråga en auktoriserad återförsäljare. Andra handböcker Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link De medföljande handböckerna gäller specifika typer av maskiner. PostScript 3 Tillägg och UNIX-tillägg innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte finns på denna maskin. Följande programvaruprodukter har generella namn: Produktnamn DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 och ScanRouter EX Enterprise *1 Allmänt namn DeskTopBinder Leveransprogramvaran Scan- Router *1 Tillval ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Hur du använder denna handbok...1 Symboler...1 Namn på viktiga funktioner...1 Använda skärmen...2 Läsa kontrollpanelen och använda tangenter...3 Förenklad skärm...5 Funktionslista...6 Om datasäkerhet för kopiering Sändning Sändningslägen...11 Välja sändningstyp...12 Minnessändning...13 Skicka flera original från originalglaset...16 Parallell minnessändning...17 Automatisk återuppringning...18 Dubbel linje...18 Samtidig gruppsändning...18 Omgående sändning...19 Skicka flera original från originalglaset...21 Visa sändningsbekräftelse...22 IP-faxfunktioner...23 Terminologi...25 Noteringar om användning av IP-fax...26 Funktioner som inte är tillgängliga vid IP-faxsändning...26 Internetfaxfunktioner...27 Noteringar om användning av Internetfax...28 Funktioner som inte är tillgängliga vid e-postöverföring...29 Funktioner som inte är tillgängliga vid e-postmottagning...30 E-postämne...30 T.37 Full Mode...31 Placera original...32 Ange originalriktning...34 Skanna dubbelsidiga original...35 Tillåtna originalformat...38 Pappersformat och skanningsyta...39 Originalformat som är svåra att känna av...41 Sändning med bildrotation...42 iii

6 iv Skanningsinställningar...43 Skanningstyp...43 JBIG-sändning...45 Upplösning...45 Skanningsformat...47 Auto avkänning...48 Standard...49 Område...50 Blandade originalformat...52 Densitet (kontrast)...54 Blandade skanningsinställningar för flersidiga original...56 Ändra linjeport...57 Samtidig sändning via flera linjeportar...59 Ange en mottagare...60 Sända över en faxlinje...60 Ange en paus...61 Ange en ton...62 Sända via IP-fax...63 Beträffande IP-faxmottagare...65 Sända till en e-postadress...66 Förbigå SMTP-servern...69 Använda adressboken för att ange mottagare...72 Växla titlar i adressboken...73 Ange mottagargrupper...74 Välja mottagare bland Nya mottagare...75 Programmera mottagare i adressboken...77 Registrera angivna mottagare i adressboken...79 Söka en mottagare i adressboken...80 Söka efter mottagarnamn...81 Söka via faxnummer/ip-faxmottagare...83 Söka på e-postadress...86 Söka med avancerad sökning...88 Söka på registreringsnummer...91 Ring upp med luren på...93 Manuell uppringning...95 Avsändarinställningar...97 Avancerade funktioner Ställa in SUB-koder för sändning Ställa in ett lösenord Ställa in SEP-koder för mottagning Ange ett lösenord SEP-kodmottagning, reservationsrapport SEP-kodmottagning, resultatrapport Avbryta en sändning Innan originalet skannas Medan originalet skannas Medan originalet sänds Innan sändningen startar Bekräfta en sändning Kontrollera lagringsresultatet (minneslagringsrapport)...116

7 2. Övriga sändningsfunktioner Sända vid specifik tidpunkt (Sända senare) Begära mottagningsbekräftelse Ange en e-postmottagare som BCC (blindkopia) Bekräfta sändningsresultat via e-post Ange ämnet Ange texten Sändningsalternativ Standardmeddelande för stämpel Auto förminskning Adresshuvud Slutet nätverk SUB-kodöverföring Mottagning av SEP-kod Skriv ut faxrubrik Mottagning Typer av mottagning Omgående mottagning Minnesmottagning Alternativ mottagning Mottagning av dokument vid problem Ta emot dokument enligt parameter-specificerade inställningar Mottagningslägen Manuell mottagning Automatisk mottagning Byt mottagningsläge Ta emot Internetfaxdokument Automatisk e-postmottagning Manuell e-postmottagning Mottagna bilder Mottagningsfunktioner Vidarebefordra mottagna dokument Vidarebefordra mottagna dokument med SUB-kod Överföra mottagna dokument SUB-kodöverföringar, rapport Vidaresända mottagna dokument SMTP-mottagning med Internetfax Dirigera e-post mottagen via SMTP JBIG-mottagning Autostart vid faxmottagning v

8 Utskriftsalternativ Signal för avslutad utskrift Sidmarkering Mittmarkering Mottagningstid Dubbelsidig utskrift Utskrift med 180-graders rotering Mottagning av flera kopior Bildrotation Sidseparation och längdförminskning Sidförminskning TSI-utskrift (Transmitting Subscriber Identification Print) Om papper med rätt format saknas Ställa in prioritetsfack Utskrift på identiskt format Skriva ut inkommande dokument på papper från sidoinmatningsfacket Där inkommande dokument levereras - utmatningsfacket Ange kassett för linjer Växelfack Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Ändra inställningarna för filer i minnet Ta bort en mottagare från en samtidig gruppsändning Lägga till en mottagare Ändra sändningstiden Ändra SMTP-serverinställningen Skriva ut en fil från minnet Skriva ut en lista över filer i minnet (Skriv ut lista över sändfiler) Sända en fil på nytt Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.) Bekräfta på displayen Bekräfta via rapport Bekräfta via e-post Bekräfta via rapport och e-post Kommunikationsrapport (Minnessändning) Omgående sändningsrapport (Omgående sändning) Kommunikationsfelrapport Kontrollera mottagningsresultatet (Filstatus, mott.) Bekräfta på displayen Bekräfta via rapport Journal Skriv journal Skriva ut journalen Alla Skriv ut efter filnr Skriv ut per användare Journal Sända journal med e-post Journal med e-post vi

9 Skriva ut/ta bort mottagna och lagrade dokument (Skriv ut/radera lagrad mottagningsfil) Skriva ut mottagna och lagrade dokument Ta bort mottagna och lagrade dokument Skriva ut en fil som tagits emot med minneslås Personliga korgar Personliga korgar Utskrift av dokument i personliga korgar Konfidentiell fil-rapport Informationskorgar Informationskorgar Lagra dokument i informationskorgar Skriva ut dokument i informationskorgar Radera dokument i informationskorgar Lagra ett dokument Skicka en lagrad fil Lagra ett dokument Registrera ett användarnamn Ange ett filnamn Ställa in ett lösenord Sända lagrade dokument Välja dokument från [Fillista] Välja dokument efter [Användarnamn] Välja dokument efter [Filnamn] Visa en förhandsgranskning Skriva ut lagrade dokument Ändra information om lagrade dokument Ändra ett användarnamn Ändra filnamnet Ändra lösenordet Radera ett lagrat dokument Fax via dator Sända faxdokument från datorer Före användning Använda programvaran LAN-faxdrivrutin Adressbok Omslagsarksredigerare för LAN-fax Autostartprogram Installera enstaka program Ställa in egenskaper för LAN-faxdrivrutin Ställa in utskriftsegenskaper Göra inställningar för tillvalskonfiguration Grundläggande sändning Ange en mottagare med en mottagarlista Ange en mottagare med adressboken Ange en mottagare genom att direkt ange ett faxnummer, en Internetfaxdestination eller IP-faxdestination vii

10 Specificera alternativ För att skicka ett faxdokument vid en specifik tidpunkt Skriva ut en avsändarstämpel Bifoga ett omslagsark Ange dubbelsidig utskrift Visa förhandsgranskning Spara som filer Lagra faxdokumentet på dokumentservern Kontrollera sändning med hjälp av LAN-faxdrivrutin Bekräfta sändningsresultat via e-post LAN-faxrapport Skriva ut och Spara Redigera Adressbok Programmera nya mottagare Redigera registrerade mottagare Ta bort registrerade mottagare Använda maskinens adressboksuppgifter i LAN-faxens mottagarlista Redigera omslagsark för fax Skapa ett omslagsark Bifoga ett skapat omslagsark Hantera faxfunktioner med SmartDeviceMonitor for Admin Driftmeddelanden i LAN-fax Visa faxinformation med en webbläsare Visa, skriva ut och radera mottagna faxdokument med Web Image Monitor Visa mottagna faxdokument med en webbläsare Skriva ut faxinformation med en webbläsare Ta bort faxinformation med en webbläsare Registrera mottagarinformation från webbläsare Redigera maskinegenskaper som redan registrerats Lägga till ny mottagare Leverera filer mottagna via fax Bilaga Kontrollera minnesstatus Program Registrera och ändra förprogrammerade tangenter Ange en prioriterad funktion med ett program Ändra ett programnamn Radera ett program Använda ett program Tillvalsutrustning Expansionsminne (28 MB: DIMM) Extra G3-gränssnittsenhet Tekniska specifikationer Specifikationer som krävs för Internetfaxmottagare Maximala värden INDEX viii

11 Hur du använder denna handbok Symboler Följande symboler används i denna bruksanvisning: Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till måttliga eller mindre skador eller skador på maskinen eller på egendom. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar punkter som man bör vara uppmärksam på när man använder maskinen och förklaringar avseende troliga orsaker till pappersstopp, skadade original eller dataförlust. Läs dessa förklaringar noga. Indikerar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner och anvisningar för hur man löser användarfel. Denna symbol finns på slutet av avsnitten. Den indikerar var du kan hitta ytterligare relevant information. [ ] Indikerar namn på tangenter som förekommer på maskinens skärm. { } Indikerar namn på tangenter på maskinens kontrollpanel. Namn på viktiga funktioner Maskinens huvudfunktioner benämns på följande sätt: Internetfax (när du anger en e-postadress) Internetfax Internetfax (när du anger en IPv4-adress) IP-fax 1

12 Använda skärmen Detta avsnitt förklarar hur man använder tangenterna på kontrollpanelen och skärmen. Skärmen hjälper dig genom funktioner samt visar meddelanden, maskinstatus och mottagare som registrerats i mottagarlistorna. Om du trycker på tangenten {Fax} eller {Nollställ} under användning, visas väntelägesskärmen. Maskinen återgår automatiskt till vänteläget om du inte använder maskinen under en viss tid. Du kan välja tidsperiod med hjälp av Timer för autoåtergång av fax i Systeminställningarna. Med användarparametrar (switch 17, bit 3) i menyn Faxfunktioner kan du låta maskinen återgå till vänteläget efter varje sändning. Gör så här om du manuellt vill återgå till väntelägeskärmen: Om du har placerat originalet i dokumentmataren och inte har tryckt på tangenten {Starta} tar du bort originalet. Om du inte har placerat något original, tryck på tangenten {Nollställ}. Om du använder användarverktygen, tryck på tangenten {Användarverktyg/Räknare}. Referens Handbok för allmänna inställningar 2

13 Läsa kontrollpanelen och använda tangenter I det här avsnittet förklaras tangentfunktioner och meddelanden som visas på kontrollpanelen. Startskärm SV BFT002S 1. Visar datum, tid och maskinstatus. Visar namn och faxnummer för mottagaren samt originalets storlek vid sändning. Om användarautentisering har ställts in visas ett inloggningsanvändarnamn. 2. Sändning eller utskrift av dokumenten som finns lagrade i dokumentservern. 3. Inställning av skanningsinställningar och matningstyper för original. 4. Visar meddelanden och maskinstatus. 5. Tryck på den här fliken för att växla mellan sändningstyperna fax/ip-fax och Internetfax. Om Inställningar för Internetfax är På i menyn Faxfunktioner visas. Om [Fax] är valt kan du ange faxnummer eller IP-faxmottagare. Om [Internetfax] är valt kan du ange e- postadresser. 6. Visar det angivna numret till en mottagare. 7. Ger möjlighet att lagra dokument på dokumentservern. 8. Tryck här för att visa diverse information om kommunikation. Se Ändra/bekräfta kommunikationsinformation. 9. Ger möjlighet att bekräfta sändningsinställningarna. 10. Visar hur mycket minnesutrymme (i procent) som är ledigt. 11. Gör att du kan söka efter en mottagare med dess namn, faxnummer, e- postadress eller registreringsnummer. 12. Växlar sändningsläget till Omgående sändning. Om [Omg.sänd] inte är markerad är maskinen i minnessändningsläge. 3

14 13. Låter dig ställa in olika funktioner för sändning. Se Övriga sändningsfunktioner. 14. Gör att du kan ange en avsändare. 15. Låter dig kontrollera antalet Sändning av standbyfil(er):, Minneslåsfil(er): och Skriv ut mott. standbyfil(er):. 16. Visar de snabbtangenter som valts för vanliga funktioner. [Filstatus, sänd.] och [Mott.filstatus] är förinställda. 17. Titelordstangenter visas. Gör att du kan växla från en sida (skärm) till en annan i mottagarlistan. 18. Växlar titelordstangenterna. 19. Visas på mottagartangenter som programmerats som en mottagargrupp. Skärmen varierar beroende på vilka tillval som är installerade. Du kan ändra Inställningar för Internetfax under Initialinställningar i menyn Faxfunktioner. Information om dokument som skickats med faxfunktionen kan inte kontrolleras i [Jobblista]. Använd [Ändra sändning/info]. För att kunna använda Internetfax- eller IP-faxfunktionerna måste tillvalet skrivar/skannerenhet vara installerat. Referens s.11 Sändningslägen s.73 Växla titlar i adressboken s.80 Söka en mottagare i adressboken s.215 Skicka en lagrad fil s.261 Kontrollera minnesstatus Handbok för allmänna inställningar 4

15 Förenklad skärm I det här avsnittet förklaras hur du växlar till den förenklade skärmen. När du trycker på tangenten {Förenklad skärm} växlar skärmen från startskärmen till den förenklade skärmen. Bokstäver och tangenter visas i större storlek vilket gör dem enklare att använda. BFT009S Exempel på en förenklad skärm SV BFT003S 1. [Tangentfärg] Tryck för att öka skärmens kontrast. Detta finns bara för den förenklade skärmen. Om du vill återgå till startskärmen trycker du på tangenten {Förenklad skärm} igen. Vissa tangenter visas inte på den förenklade skärmen. 5

16 Funktionslista Detta avsnitt förklarar olika poster som kan anges i menyn Faxfunktioner. Tryck på tangenten {Användarverktyg/Räknare} för att visa menyn Faxfunktioner. Mer information om inställningarna finns i Handbok för allmänna inställningar. Allmänna inställningar Funktionsnamn Snabbtangent Byt titel Sök mottagare Räkning av kommunikationssidor Justera volymkontroll Korginställning Korginställning: Skriv ut lista Frigöringstid, högtalarläge Beskrivning Vanliga funktioner som programmerats som snabbtangenter visas på menyn omedelbart efter det att strömmen slagits på. Välj den titel som ska visas i mottagarlistan. Välj en mottagarlista som ska användas i Sök mottagare. Kontrollerar sändningar och mottagningar och visar summor på skärmen. Justera volymen i Högtalarläge och vid Omgående sändning. Följande funktioner avser leverans och överföring av dokument: Personlig korg, Informationskorg och Sändningskorg. Du kan skriva ut en lista över de personliga korgar, informationskorgar och sändningskorgar som finns registrerade. Använd denna funktion för att specificera efter vilken tid högtalarläget skall frigöras efter att du har sänt via uppringning med luren på. Skaninställningar Funktionsnamn Progam./Ändra/Radera skanformat Beskrivning Du kan programmera, ändra eller ta bort vanliga skanningsformat. 6

17 Sändnings- inställningar Funktionsnamn Max. e-poststorlek Programmera/Ändra/Radera standardmeddelande Säkerhetskop. fil, sändn.inställning Beskrivning Om mottagaren har en gräns för storleken på e-postmeddelanden som kan tas emot, eller om sändning av stora e-postmeddelanden orsakar problem, kan du göra inställningar som begränsar storleken på skickad e-post. Programmera standardmeddelanden som skrivs ut högst upp på första sidan av motpartens original. Du kan ange om en säkerhetskopia av en fil som skickas med minnessändning ska skickas till en särskild mapp. Mottagar- inställningar Funktionsnamn Byt mottagningsläge Programmera speciell avsändare Programmera spec.avs.: Skriv ut lista Vidarekoppling Mottagningsfil, inställning Användarinst. för lagrad mott.fil Leveransinst. för SMTP-mott.fil 2-sidig utskrift Sidmarkering Mittmarkering Skriv mottagningstid Mottagningsfil, utskriftsantal Papperskassett Beskrivning Ange metod för att ta emot faxdokument. Om du i förväg programmerar vissa mottagare som Speciella avsändare kan du få Speciella avsändare att behandlas annorlunda. Du kan skriva ut listan över speciella avsändare. Ange om mottagna faxdokument ska vidarebefordras till en programmerad mottagare. Väljer om mottagna dokument ska sparas på hårddisken för att skrivas ut senare eller om de ska skrivas ut direkt utan att sparas. Den administratör som ska hantera dokument som lagrats i maskinen sedan faxdokument mottagits kan anges. Denna funktion finns tillgänglig på system som tillåter omdirigering av e-post som tagits emot via SMTP. Ange om mottagna faxdokument ska skrivas ut på båda sidor av papperet. Ange om en sidmarkering ska skrivas ut på första sidan av mottagna faxdokument. Ange om en mittmarkering ska skrivas ut halvvägs nerför den vänstra sidan och överst i mitten på varje mottagen sida eller inte. Ange om datum, klockslag för mottagning och filnummer ska skrivas ut längst ner på mottagna faxmeddelanden. Ange antal kopior som ska skrivas ut av alla mottagna faxdokument. Använd den här funktionen för att skriva ut faxdokument från programmerade avsändare och faxdokument från andra avsändare med olika papperskassetter. 7

18 Funktionsnamn Ange kassett för linjer Resultatrapport för mappsändning Minneslåst mottagning Beskrivning Ange en papperskassett för varje linje (telefon, Internetfax, IP-fax). Du kan välja om Resultatrapport för mappsändning ska skickas till angiven e-postadress, i det fall mappar har programmerats som vidaresändningsmottagare till vilka dokument skickas från alla avsändare eller specialavsändare. Om minneslås är aktiverat lagras alla mottagna dokument i minnet och skrivs inte ut automatiskt. Initialinställningar Funktionsnamn Parameterinställning Parameterinställning: Skriv ut lista Programmera sluten nätverkskod Programmera minneslås-id Inställningar för Internetfax Välj nrskiva/tonval Programmera faxinformation Aktivera H.323 Aktivera SIP H.323-inställningar SIP-inställningar Programmera/Ändra/Ta bort gateway Skydda meny Beskrivning Med användarparametrar kan du skräddarsy olika inställningar efter behov. Skriver ut en lista över de aktuella användarparameterinställningarna. Registrera ett ID som krävs för sluten nätverkskommunikation. Programmera ett minneslås-id som ska anges innan dokument skrivs ut när minneslåsfunktionen är aktiverad. Du kan välja om Internetfaxikonen ska visas eller inte. Använd den här funktionen för att välja en linjetyp när maskinen är ansluten till en analog G3-linje. Programmera information som ska visas på den andra maskinens skärm och skrivas ut som en rapport. Ange om H.323 skall användas för sändning av IP-fax eller inte. Ange om SIP skall användas för sändning av IP-fax eller inte. Ställ in IPv4-adress eller värddatornamn och aliastelefonnummer för gatekeeper. Ställ in SIP-serverns IPv4-adress eller värddatornamn och SIP-användarnamnet. Lagra, ändra eller radera den gateway som används för sändning av IP-fax. Med Skydda meny kan du hindra att obehöriga användare ändrar användarverktygen. Referens Handbok för allmänna inställningar 8

19 Om datasäkerhet för kopiering Om tillvalet Säkerhetsenhet för datakopiering är installerad är den skannade bilden av ett inskannat dokument som skrivits ut med funktionen Datasäkerhet för kopiering helt utgråad. Fråga administratören om mer information. Viktigt Om ett dokument som skrivits ut med funktionen Datasäkerhet för kopiering skannas piper inte maskinen och ingen post läggs till i loggen över obehörig kopiering. Att skicka eller lagra ett dokument som skrivits ut med funktionen Datasäkerhet för kopiering tar längre tid än normalt. 9

20 10

21 1. Sändning Detta avsnitt förklarar grundläggande sändningsfunktioner, t.ex. att ange ett sändningsläge eller en mottagare. Sändningslägen Det finns två typer av sändning: Minnessändning Omgående sändning Viktigt Vi rekommenderar att du ringer till mottagaren för bekräftelse när du sänder viktiga dokument. Minnessändning Sändning startar automatiskt efter att originalet har lagrats i minnet. Det är bekvämt när du har bråttom och vill ta med dig dokumentet direkt. Du kan även sända samma original till flera mottagare. Omgående sändning Ringer omgående upp mottagarnumret och sänder originalet samtidigt som det skannas. Det är mycket bekvämt när du vill sända ett original snabbt eller vill kontrollera mottagaren som du sänder till. Vid användning av denna sändningstyp lagras originalet inte i minnet. Du kan endast ange en adress. 11

22 Sändning Normalt är maskinen i minnessändningsläge. Om du vill växla till Omgående sändning trycker du på [Omg.sänd]. 1 Du kan ange att maskinen ska gå in i läget Minnessändning eller Omgående sändning direkt när strömmen slagits på eller du har tryckt på knappen {Nollställ}. Se Ange en prioriterad funktion med ett program. Referens s.17 Parallell minnessändning s.18 Samtidig gruppsändning s.264 Ange en prioriterad funktion med ett program Välja sändningstyp Du kan välja sändningstyp: standardfax, IP-fax eller Internetfax. Tryck på fliken i vänteläget för att välja sändningstyp. Vid sändning till en standardfax- eller IP-faxmottagare Kontrollera att [Fax] är valt. 12

23 Sändningslägen Vid sändning till en Internetfaxmottagare Tryck på [Internetfax] för att växla sändningstypen till Internetfax. 1 Referens s.23 IP-faxfunktioner s.27 Internetfaxfunktioner Minnessändning Minnessändningsläget har fax, Internet-fax och IP-fax som standard. Viktigt Om strömmen bryts (huvudströmbrytaren stängs av) eller nätsladden är utdragen i cirka en timme, raderas alla dokument som är lagrade i minnet. Så snart som huvudströmbrytaren slås på skrivs en strömavbrottsrapport ut för att hjälpa dig identifiera raderade filer. Om man bara slår av strömmen med strömbrytaren så raderas inga lagrade dokument. Se Felsökning. Om minnet är fullt (0% visas i Minne uppe till höger på skärmen) inaktiveras minnessändning. Använd omgående sändning istället. A Kontrollera att [Omg.sänd] inte är markerat. Normalt väljs minnessändning. B Placera originalet. 13

24 Sändning C Utför önskade skanningsinställningar. 1 D Ange en mottagare med siffertangenterna eller en mottagartangent. Om du gör fel trycker du på tangenten {Radera/Stopp} och anger sedan korrekt nummer. Om du vill välja en mottagare i Adressboken, se Använda adressboken för att ange mottagare. E När du sänder samma original till flera mottagare (gruppsändning), tryck på [Lägg t.] för att ange mottagare. Du behöver inte trycka på [Lägg t.] när du lägger till en mottagare med hjälp av mottagarlistan. 14

25 Sändningslägen F Ange nästa mottagare. 1 Tryck på [Fax] eller [Internetfax] för att växla sändningstyp mellan fax/ip-fax och Internetfax. Ett faxnummer, en e-postadress och IP-faxmottagare kan anges samtidigt. G Tryck på tangenten {Starta}. Om det kombinerade totala antalet programmerade mottagare överstiger det maximala värdet, kan endast Omgående sändning användas. För det maximala antalet mottagare som du kan ange för en fil, se Maximala värden. För det maximala antalet mottagare som du kan ange för alla filer (inklusive filer i minnet), se Maximala värden. För det maximala antalet dokument som du kan lagra i minnet för minnessändning, se Maximala värden. För det maximala antalet sidor som du kan lagra i minnet (sidor i A4-format) <ITU-T q1 Chart>), se Maximala värden. Referens s.43 Skanningstyp s.45 Upplösning s.54 Densitet (kontrast) s.60 Sända över en faxlinje s.63 Sända via IP-fax s.66 Sända till en e-postadress s.72 Använda adressboken för att ange mottagare s.74 Ange mottagargrupper s.75 Välja mottagare bland Nya mottagare s.272 Maximala värden Handbok för allmänna inställningar Felsökning 15

26 Sändning Skicka flera original från originalglaset 1 Följ dessa steg för att skicka flera original från originalglaset. A Kontrollera att [Omg.sänd] inte är markerat. B Placera den första originalsidan med textsidan nedåt på originalglaset. C Ange en mottagare. D Utför önskade skanningsinställningar. E Tryck på tangenten {Starta}. Maskinen börjar skanna. F Placera nästa original på originalglaset inom 60 sekunder efter att den första sidan har skannats. G Upprepa steg D till F för samtliga original. H Placera sista originalet och tryck därefter på tangenten {q}. Maskinen ringer upp mottagaren och startar överföringen. 16

27 Sändningslägen Parallell minnessändning Denna funktion ringer upp när originalet skannas. Standardminnessändning lagrar originalet i minnet och ringer därefter upp mottagaren. Parallell minnessändning gör det emellertid möjligt att snabbt avgöra om anslutningen lyckades. Dessutom skannar denna funktion original snabbare än omgående sändning. Det är användbart när du har bråttom och behöver originalen för annat ändamål. 1 Viktigt Standardminnessändning används istället för parallell minnessändning i följande fall: När linjen är upptagen och inte går att ansluta till Med funktionen Sänd Senare När du lagrar ett original för minnessändning samtidigt som en annan kommunikation pågår När två eller flera mottagare är angivna När ett original placeras på originalglaset och sedan skickas När du skickar dokument som lagrats i dokumentservern Du kan koppla på och av denna funktion med användarparametrarna (switch 07, bit 2) i menyn Faxfunktioner. Standardminnessändning kan användas i stället för parallell minnessändning, beroende på installerad tillvalsutrustning, om det inte finns tillräckligt mycket ledigt minne kvar. Om du använder denna funktion skrivs minneslagringsrapporten inte ut. Om du trycker på tangenten {Radera/Stopp}, ett original fastnar eller om minnet tar slut under parallell minnessändning stoppas sändningen. Kommunikationsrapporten skrivs ut och filerna raderas. När Parallell minnessändning används skrivs endast sidnummer ut i faxets sidhuvud, det totala antalet original skrivs inte ut automatiskt. Referens Handbok för allmänna inställningar 17

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J690DW Version A SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J690DW Serienummer: Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4345MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Internetfax och Internetutskrift i Windows På Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) finns hjälp för alla dina utskriftsbehov. Där kan du hämta de

Läs mer

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet

Läs mer

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Faxhandbok till tillbehöret för analog fax 500

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Faxhandbok till tillbehöret för analog fax 500 HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Faxhandbok till tillbehöret för analog fax 500 Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Version C SWE Varumärken Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N

PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N Innehållsförteckning 1 Använda maskinens skrivarfunktion Använda skrivardrivrutinen för Brother...1-1 Skriva ut dokument...1-1 Skriva

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-6890CDW Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-6890CDW Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering...

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering... Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

2500 Series allt-i-ett

2500 Series allt-i-ett 2500 Series allt-i-ett Komma igång December 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer