FAX Option Type Handbok för fax. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning"

Transkript

1 FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen och förvara den lätt åtkomligt som en framtida referens. För säker och korrekt användning bör du se till att läsa igenom Säkerhetsinformation i Om den här maskinen innan maskinen används.

2 Introduktion Denna handbok innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och anmärkningar om produktens användning. För din säkerhets skull och till din egen fördel, bör du noggrant läsa igenom denna handbok innan maskinen används. Förvara denna handbok lätt åtkomlig för att använda som snabbreferens. Viktigt! Vissa delar av bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående varning. Företaget ska under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, följdskador eller olyckor som orsakats av felaktigt handhavande av maskinen. Anmärkningar: Vissa illustrationer i denna handbok kan avvika något från utseendet på din maskin. En del tillbehör är enbart tillgängliga i vissa länder. För ytterligare information, var vänlig kontakta din lokala återförsäljare. Varning: Användning av kontroller, justering eller utförande av andra åtgärder än de som anges i den här handboken kan resultera i exponering för farlig strålning. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

3 Handböcker till denna maskin Se de handböcker som är relevanta för det du vill göra med maskinen. Viktigt Media varierar beroende på handbok. De tryckta och elektroniska versionerna av en handbok har samma innehåll. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader måste vara installerad för att man ska kunna visa handböckerna som PDF-filer. Beroende på vilket land du befinner dig i kan det också finnas HTML-handböcker. För att kunna visa dessa handböcker måste en webbläsare finnas installerad. Om den här maskinen Läs igenom Säkerhetsinformation i den här handboken innan du använder maskinen. Den här handboken innehåller en introduktion till maskinens funktioner. Den innehåller även förklaringar av kontrollpanelen, förberedelser för användning av maskinen, hur man skriver in text och hur man installerar de medföljande cd-skivorna. Felsökning Innehåller en guide för att lösa vanliga problem och förklaringar till hur man byter papper, toner och andra förbrukningsartiklar. Handbok för kopiator/dokumentserver Förklarar kopierings- och dokumentserverfunktioner och användning. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man placerar original. Handbok för fax Förklarar faxfunktioner och användning. Handbok för skrivare Förklarar skrivarfunktioner och användning. Handbok för skanner Förklarar skannerfunktioner och användning. Handbok för nätverk Förklarar hur man konfigurerar och använder skrivaren i en nätverksmiljö och om hur den medföljande programvaran används. Denna handbok beskriver alla modeller och innehåller därför även beskrivningar av funktioner och inställningar som inte finns tillgängliga för din modell. Bilder, illustrationer och information om operativsystem som stöds kan också skilja sig något för din modell. Handbok för allmänna inställningar Förklarar inställningar för användarverktyg och rutiner gällande Adressboken, som t.ex. lagring av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Den här handboken innehåller även förklaringar till hur man ansluter maskinen. i

4 Handbok för säkerhet Denna handbok är till för maskinens administratörer. Den förklarar säkerhetsfunktioner som du kan använda för att skydda informationen från att manipuleras, förhindra att maskinen används utan tillstånd samt informationsläckor. För ökad säkerhet rekommenderar vi att du först gör följande inställningar: Installera Enhetscertifikatet. Aktivera SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Ändra användarnamn och lösenord för administratören med Web Image Monitor. Mer information finns i Handbok för säkerhet. Använd denna handbok vid inställning av de avancerade säkerhetsfunktionerna eller inställning av användar- och administratörsautentisering. PostScript 3 Tillägg Förklarar inställningar för och användning av PostScript 3. UNIX-tillägg Beträffande UNIX-tillägg, besök vår webbplats eller rådfråga en auktoriserad återförsäljare. Andra handböcker Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Komma igång Guide till Auto Document Link De medföljande handböckerna gäller specifika typer av maskiner. PostScript 3 Tillägg och UNIX-tillägg innehåller beskrivningar av funktioner och inställningar som kanske inte finns på denna maskin. Följande programvaruprodukter har generella namn: Produktnamn DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 och ScanRouter EX Enterprise *1 Allmänt namn DeskTopBinder Leveransprogramvaran Scan- Router *1 Tillval ii

5 INNEHÅLL Handböcker till denna maskin...i Hur du använder denna handbok...1 Symboler...1 Namn på viktiga funktioner...1 Använda skärmen...2 Läsa kontrollpanelen och använda tangenter...3 Förenklad skärm...5 Funktionslista...6 Om datasäkerhet för kopiering Sändning Sändningslägen...11 Välja sändningstyp...12 Minnessändning...13 Skicka flera original från originalglaset...16 Parallell minnessändning...17 Automatisk återuppringning...18 Dubbel linje...18 Samtidig gruppsändning...18 Omgående sändning...19 Skicka flera original från originalglaset...21 Visa sändningsbekräftelse...22 IP-faxfunktioner...23 Terminologi...25 Noteringar om användning av IP-fax...26 Funktioner som inte är tillgängliga vid IP-faxsändning...26 Internetfaxfunktioner...27 Noteringar om användning av Internetfax...28 Funktioner som inte är tillgängliga vid e-postöverföring...29 Funktioner som inte är tillgängliga vid e-postmottagning...30 E-postämne...30 T.37 Full Mode...31 Placera original...32 Ange originalriktning...34 Skanna dubbelsidiga original...35 Tillåtna originalformat...38 Pappersformat och skanningsyta...39 Originalformat som är svåra att känna av...41 Sändning med bildrotation...42 iii

6 iv Skanningsinställningar...43 Skanningstyp...43 JBIG-sändning...45 Upplösning...45 Skanningsformat...47 Auto avkänning...48 Standard...49 Område...50 Blandade originalformat...52 Densitet (kontrast)...54 Blandade skanningsinställningar för flersidiga original...56 Ändra linjeport...57 Samtidig sändning via flera linjeportar...59 Ange en mottagare...60 Sända över en faxlinje...60 Ange en paus...61 Ange en ton...62 Sända via IP-fax...63 Beträffande IP-faxmottagare...65 Sända till en e-postadress...66 Förbigå SMTP-servern...69 Använda adressboken för att ange mottagare...72 Växla titlar i adressboken...73 Ange mottagargrupper...74 Välja mottagare bland Nya mottagare...75 Programmera mottagare i adressboken...77 Registrera angivna mottagare i adressboken...79 Söka en mottagare i adressboken...80 Söka efter mottagarnamn...81 Söka via faxnummer/ip-faxmottagare...83 Söka på e-postadress...86 Söka med avancerad sökning...88 Söka på registreringsnummer...91 Ring upp med luren på...93 Manuell uppringning...95 Avsändarinställningar...97 Avancerade funktioner Ställa in SUB-koder för sändning Ställa in ett lösenord Ställa in SEP-koder för mottagning Ange ett lösenord SEP-kodmottagning, reservationsrapport SEP-kodmottagning, resultatrapport Avbryta en sändning Innan originalet skannas Medan originalet skannas Medan originalet sänds Innan sändningen startar Bekräfta en sändning Kontrollera lagringsresultatet (minneslagringsrapport)...116

7 2. Övriga sändningsfunktioner Sända vid specifik tidpunkt (Sända senare) Begära mottagningsbekräftelse Ange en e-postmottagare som BCC (blindkopia) Bekräfta sändningsresultat via e-post Ange ämnet Ange texten Sändningsalternativ Standardmeddelande för stämpel Auto förminskning Adresshuvud Slutet nätverk SUB-kodöverföring Mottagning av SEP-kod Skriv ut faxrubrik Mottagning Typer av mottagning Omgående mottagning Minnesmottagning Alternativ mottagning Mottagning av dokument vid problem Ta emot dokument enligt parameter-specificerade inställningar Mottagningslägen Manuell mottagning Automatisk mottagning Byt mottagningsläge Ta emot Internetfaxdokument Automatisk e-postmottagning Manuell e-postmottagning Mottagna bilder Mottagningsfunktioner Vidarebefordra mottagna dokument Vidarebefordra mottagna dokument med SUB-kod Överföra mottagna dokument SUB-kodöverföringar, rapport Vidaresända mottagna dokument SMTP-mottagning med Internetfax Dirigera e-post mottagen via SMTP JBIG-mottagning Autostart vid faxmottagning v

8 Utskriftsalternativ Signal för avslutad utskrift Sidmarkering Mittmarkering Mottagningstid Dubbelsidig utskrift Utskrift med 180-graders rotering Mottagning av flera kopior Bildrotation Sidseparation och längdförminskning Sidförminskning TSI-utskrift (Transmitting Subscriber Identification Print) Om papper med rätt format saknas Ställa in prioritetsfack Utskrift på identiskt format Skriva ut inkommande dokument på papper från sidoinmatningsfacket Där inkommande dokument levereras - utmatningsfacket Ange kassett för linjer Växelfack Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Ändra inställningarna för filer i minnet Ta bort en mottagare från en samtidig gruppsändning Lägga till en mottagare Ändra sändningstiden Ändra SMTP-serverinställningen Skriva ut en fil från minnet Skriva ut en lista över filer i minnet (Skriv ut lista över sändfiler) Sända en fil på nytt Kontrollera sändningsresultatet (Filstatus, sänd.) Bekräfta på displayen Bekräfta via rapport Bekräfta via e-post Bekräfta via rapport och e-post Kommunikationsrapport (Minnessändning) Omgående sändningsrapport (Omgående sändning) Kommunikationsfelrapport Kontrollera mottagningsresultatet (Filstatus, mott.) Bekräfta på displayen Bekräfta via rapport Journal Skriv journal Skriva ut journalen Alla Skriv ut efter filnr Skriv ut per användare Journal Sända journal med e-post Journal med e-post vi

9 Skriva ut/ta bort mottagna och lagrade dokument (Skriv ut/radera lagrad mottagningsfil) Skriva ut mottagna och lagrade dokument Ta bort mottagna och lagrade dokument Skriva ut en fil som tagits emot med minneslås Personliga korgar Personliga korgar Utskrift av dokument i personliga korgar Konfidentiell fil-rapport Informationskorgar Informationskorgar Lagra dokument i informationskorgar Skriva ut dokument i informationskorgar Radera dokument i informationskorgar Lagra ett dokument Skicka en lagrad fil Lagra ett dokument Registrera ett användarnamn Ange ett filnamn Ställa in ett lösenord Sända lagrade dokument Välja dokument från [Fillista] Välja dokument efter [Användarnamn] Välja dokument efter [Filnamn] Visa en förhandsgranskning Skriva ut lagrade dokument Ändra information om lagrade dokument Ändra ett användarnamn Ändra filnamnet Ändra lösenordet Radera ett lagrat dokument Fax via dator Sända faxdokument från datorer Före användning Använda programvaran LAN-faxdrivrutin Adressbok Omslagsarksredigerare för LAN-fax Autostartprogram Installera enstaka program Ställa in egenskaper för LAN-faxdrivrutin Ställa in utskriftsegenskaper Göra inställningar för tillvalskonfiguration Grundläggande sändning Ange en mottagare med en mottagarlista Ange en mottagare med adressboken Ange en mottagare genom att direkt ange ett faxnummer, en Internetfaxdestination eller IP-faxdestination vii

10 Specificera alternativ För att skicka ett faxdokument vid en specifik tidpunkt Skriva ut en avsändarstämpel Bifoga ett omslagsark Ange dubbelsidig utskrift Visa förhandsgranskning Spara som filer Lagra faxdokumentet på dokumentservern Kontrollera sändning med hjälp av LAN-faxdrivrutin Bekräfta sändningsresultat via e-post LAN-faxrapport Skriva ut och Spara Redigera Adressbok Programmera nya mottagare Redigera registrerade mottagare Ta bort registrerade mottagare Använda maskinens adressboksuppgifter i LAN-faxens mottagarlista Redigera omslagsark för fax Skapa ett omslagsark Bifoga ett skapat omslagsark Hantera faxfunktioner med SmartDeviceMonitor for Admin Driftmeddelanden i LAN-fax Visa faxinformation med en webbläsare Visa, skriva ut och radera mottagna faxdokument med Web Image Monitor Visa mottagna faxdokument med en webbläsare Skriva ut faxinformation med en webbläsare Ta bort faxinformation med en webbläsare Registrera mottagarinformation från webbläsare Redigera maskinegenskaper som redan registrerats Lägga till ny mottagare Leverera filer mottagna via fax Bilaga Kontrollera minnesstatus Program Registrera och ändra förprogrammerade tangenter Ange en prioriterad funktion med ett program Ändra ett programnamn Radera ett program Använda ett program Tillvalsutrustning Expansionsminne (28 MB: DIMM) Extra G3-gränssnittsenhet Tekniska specifikationer Specifikationer som krävs för Internetfaxmottagare Maximala värden INDEX viii

11 Hur du använder denna handbok Symboler Följande symboler används i denna bruksanvisning: Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar viktiga säkerhetsanvisningar. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till måttliga eller mindre skador eller skador på maskinen eller på egendom. Läs dessa anvisningar noga. De finns i avsnittet Säkerhetsinformation i Om den här maskinen. Indikerar punkter som man bör vara uppmärksam på när man använder maskinen och förklaringar avseende troliga orsaker till pappersstopp, skadade original eller dataförlust. Läs dessa förklaringar noga. Indikerar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner och anvisningar för hur man löser användarfel. Denna symbol finns på slutet av avsnitten. Den indikerar var du kan hitta ytterligare relevant information. [ ] Indikerar namn på tangenter som förekommer på maskinens skärm. { } Indikerar namn på tangenter på maskinens kontrollpanel. Namn på viktiga funktioner Maskinens huvudfunktioner benämns på följande sätt: Internetfax (när du anger en e-postadress) Internetfax Internetfax (när du anger en IPv4-adress) IP-fax 1

12 Använda skärmen Detta avsnitt förklarar hur man använder tangenterna på kontrollpanelen och skärmen. Skärmen hjälper dig genom funktioner samt visar meddelanden, maskinstatus och mottagare som registrerats i mottagarlistorna. Om du trycker på tangenten {Fax} eller {Nollställ} under användning, visas väntelägesskärmen. Maskinen återgår automatiskt till vänteläget om du inte använder maskinen under en viss tid. Du kan välja tidsperiod med hjälp av Timer för autoåtergång av fax i Systeminställningarna. Med användarparametrar (switch 17, bit 3) i menyn Faxfunktioner kan du låta maskinen återgå till vänteläget efter varje sändning. Gör så här om du manuellt vill återgå till väntelägeskärmen: Om du har placerat originalet i dokumentmataren och inte har tryckt på tangenten {Starta} tar du bort originalet. Om du inte har placerat något original, tryck på tangenten {Nollställ}. Om du använder användarverktygen, tryck på tangenten {Användarverktyg/Räknare}. Referens Handbok för allmänna inställningar 2

13 Läsa kontrollpanelen och använda tangenter I det här avsnittet förklaras tangentfunktioner och meddelanden som visas på kontrollpanelen. Startskärm SV BFT002S 1. Visar datum, tid och maskinstatus. Visar namn och faxnummer för mottagaren samt originalets storlek vid sändning. Om användarautentisering har ställts in visas ett inloggningsanvändarnamn. 2. Sändning eller utskrift av dokumenten som finns lagrade i dokumentservern. 3. Inställning av skanningsinställningar och matningstyper för original. 4. Visar meddelanden och maskinstatus. 5. Tryck på den här fliken för att växla mellan sändningstyperna fax/ip-fax och Internetfax. Om Inställningar för Internetfax är På i menyn Faxfunktioner visas. Om [Fax] är valt kan du ange faxnummer eller IP-faxmottagare. Om [Internetfax] är valt kan du ange e- postadresser. 6. Visar det angivna numret till en mottagare. 7. Ger möjlighet att lagra dokument på dokumentservern. 8. Tryck här för att visa diverse information om kommunikation. Se Ändra/bekräfta kommunikationsinformation. 9. Ger möjlighet att bekräfta sändningsinställningarna. 10. Visar hur mycket minnesutrymme (i procent) som är ledigt. 11. Gör att du kan söka efter en mottagare med dess namn, faxnummer, e- postadress eller registreringsnummer. 12. Växlar sändningsläget till Omgående sändning. Om [Omg.sänd] inte är markerad är maskinen i minnessändningsläge. 3

14 13. Låter dig ställa in olika funktioner för sändning. Se Övriga sändningsfunktioner. 14. Gör att du kan ange en avsändare. 15. Låter dig kontrollera antalet Sändning av standbyfil(er):, Minneslåsfil(er): och Skriv ut mott. standbyfil(er):. 16. Visar de snabbtangenter som valts för vanliga funktioner. [Filstatus, sänd.] och [Mott.filstatus] är förinställda. 17. Titelordstangenter visas. Gör att du kan växla från en sida (skärm) till en annan i mottagarlistan. 18. Växlar titelordstangenterna. 19. Visas på mottagartangenter som programmerats som en mottagargrupp. Skärmen varierar beroende på vilka tillval som är installerade. Du kan ändra Inställningar för Internetfax under Initialinställningar i menyn Faxfunktioner. Information om dokument som skickats med faxfunktionen kan inte kontrolleras i [Jobblista]. Använd [Ändra sändning/info]. För att kunna använda Internetfax- eller IP-faxfunktionerna måste tillvalet skrivar/skannerenhet vara installerat. Referens s.11 Sändningslägen s.73 Växla titlar i adressboken s.80 Söka en mottagare i adressboken s.215 Skicka en lagrad fil s.261 Kontrollera minnesstatus Handbok för allmänna inställningar 4

15 Förenklad skärm I det här avsnittet förklaras hur du växlar till den förenklade skärmen. När du trycker på tangenten {Förenklad skärm} växlar skärmen från startskärmen till den förenklade skärmen. Bokstäver och tangenter visas i större storlek vilket gör dem enklare att använda. BFT009S Exempel på en förenklad skärm SV BFT003S 1. [Tangentfärg] Tryck för att öka skärmens kontrast. Detta finns bara för den förenklade skärmen. Om du vill återgå till startskärmen trycker du på tangenten {Förenklad skärm} igen. Vissa tangenter visas inte på den förenklade skärmen. 5

16 Funktionslista Detta avsnitt förklarar olika poster som kan anges i menyn Faxfunktioner. Tryck på tangenten {Användarverktyg/Räknare} för att visa menyn Faxfunktioner. Mer information om inställningarna finns i Handbok för allmänna inställningar. Allmänna inställningar Funktionsnamn Snabbtangent Byt titel Sök mottagare Räkning av kommunikationssidor Justera volymkontroll Korginställning Korginställning: Skriv ut lista Frigöringstid, högtalarläge Beskrivning Vanliga funktioner som programmerats som snabbtangenter visas på menyn omedelbart efter det att strömmen slagits på. Välj den titel som ska visas i mottagarlistan. Välj en mottagarlista som ska användas i Sök mottagare. Kontrollerar sändningar och mottagningar och visar summor på skärmen. Justera volymen i Högtalarläge och vid Omgående sändning. Följande funktioner avser leverans och överföring av dokument: Personlig korg, Informationskorg och Sändningskorg. Du kan skriva ut en lista över de personliga korgar, informationskorgar och sändningskorgar som finns registrerade. Använd denna funktion för att specificera efter vilken tid högtalarläget skall frigöras efter att du har sänt via uppringning med luren på. Skaninställningar Funktionsnamn Progam./Ändra/Radera skanformat Beskrivning Du kan programmera, ändra eller ta bort vanliga skanningsformat. 6

17 Sändnings- inställningar Funktionsnamn Max. e-poststorlek Programmera/Ändra/Radera standardmeddelande Säkerhetskop. fil, sändn.inställning Beskrivning Om mottagaren har en gräns för storleken på e-postmeddelanden som kan tas emot, eller om sändning av stora e-postmeddelanden orsakar problem, kan du göra inställningar som begränsar storleken på skickad e-post. Programmera standardmeddelanden som skrivs ut högst upp på första sidan av motpartens original. Du kan ange om en säkerhetskopia av en fil som skickas med minnessändning ska skickas till en särskild mapp. Mottagar- inställningar Funktionsnamn Byt mottagningsläge Programmera speciell avsändare Programmera spec.avs.: Skriv ut lista Vidarekoppling Mottagningsfil, inställning Användarinst. för lagrad mott.fil Leveransinst. för SMTP-mott.fil 2-sidig utskrift Sidmarkering Mittmarkering Skriv mottagningstid Mottagningsfil, utskriftsantal Papperskassett Beskrivning Ange metod för att ta emot faxdokument. Om du i förväg programmerar vissa mottagare som Speciella avsändare kan du få Speciella avsändare att behandlas annorlunda. Du kan skriva ut listan över speciella avsändare. Ange om mottagna faxdokument ska vidarebefordras till en programmerad mottagare. Väljer om mottagna dokument ska sparas på hårddisken för att skrivas ut senare eller om de ska skrivas ut direkt utan att sparas. Den administratör som ska hantera dokument som lagrats i maskinen sedan faxdokument mottagits kan anges. Denna funktion finns tillgänglig på system som tillåter omdirigering av e-post som tagits emot via SMTP. Ange om mottagna faxdokument ska skrivas ut på båda sidor av papperet. Ange om en sidmarkering ska skrivas ut på första sidan av mottagna faxdokument. Ange om en mittmarkering ska skrivas ut halvvägs nerför den vänstra sidan och överst i mitten på varje mottagen sida eller inte. Ange om datum, klockslag för mottagning och filnummer ska skrivas ut längst ner på mottagna faxmeddelanden. Ange antal kopior som ska skrivas ut av alla mottagna faxdokument. Använd den här funktionen för att skriva ut faxdokument från programmerade avsändare och faxdokument från andra avsändare med olika papperskassetter. 7

18 Funktionsnamn Ange kassett för linjer Resultatrapport för mappsändning Minneslåst mottagning Beskrivning Ange en papperskassett för varje linje (telefon, Internetfax, IP-fax). Du kan välja om Resultatrapport för mappsändning ska skickas till angiven e-postadress, i det fall mappar har programmerats som vidaresändningsmottagare till vilka dokument skickas från alla avsändare eller specialavsändare. Om minneslås är aktiverat lagras alla mottagna dokument i minnet och skrivs inte ut automatiskt. Initialinställningar Funktionsnamn Parameterinställning Parameterinställning: Skriv ut lista Programmera sluten nätverkskod Programmera minneslås-id Inställningar för Internetfax Välj nrskiva/tonval Programmera faxinformation Aktivera H.323 Aktivera SIP H.323-inställningar SIP-inställningar Programmera/Ändra/Ta bort gateway Skydda meny Beskrivning Med användarparametrar kan du skräddarsy olika inställningar efter behov. Skriver ut en lista över de aktuella användarparameterinställningarna. Registrera ett ID som krävs för sluten nätverkskommunikation. Programmera ett minneslås-id som ska anges innan dokument skrivs ut när minneslåsfunktionen är aktiverad. Du kan välja om Internetfaxikonen ska visas eller inte. Använd den här funktionen för att välja en linjetyp när maskinen är ansluten till en analog G3-linje. Programmera information som ska visas på den andra maskinens skärm och skrivas ut som en rapport. Ange om H.323 skall användas för sändning av IP-fax eller inte. Ange om SIP skall användas för sändning av IP-fax eller inte. Ställ in IPv4-adress eller värddatornamn och aliastelefonnummer för gatekeeper. Ställ in SIP-serverns IPv4-adress eller värddatornamn och SIP-användarnamnet. Lagra, ändra eller radera den gateway som används för sändning av IP-fax. Med Skydda meny kan du hindra att obehöriga användare ändrar användarverktygen. Referens Handbok för allmänna inställningar 8

19 Om datasäkerhet för kopiering Om tillvalet Säkerhetsenhet för datakopiering är installerad är den skannade bilden av ett inskannat dokument som skrivits ut med funktionen Datasäkerhet för kopiering helt utgråad. Fråga administratören om mer information. Viktigt Om ett dokument som skrivits ut med funktionen Datasäkerhet för kopiering skannas piper inte maskinen och ingen post läggs till i loggen över obehörig kopiering. Att skicka eller lagra ett dokument som skrivits ut med funktionen Datasäkerhet för kopiering tar längre tid än normalt. 9

20 10

21 1. Sändning Detta avsnitt förklarar grundläggande sändningsfunktioner, t.ex. att ange ett sändningsläge eller en mottagare. Sändningslägen Det finns två typer av sändning: Minnessändning Omgående sändning Viktigt Vi rekommenderar att du ringer till mottagaren för bekräftelse när du sänder viktiga dokument. Minnessändning Sändning startar automatiskt efter att originalet har lagrats i minnet. Det är bekvämt när du har bråttom och vill ta med dig dokumentet direkt. Du kan även sända samma original till flera mottagare. Omgående sändning Ringer omgående upp mottagarnumret och sänder originalet samtidigt som det skannas. Det är mycket bekvämt när du vill sända ett original snabbt eller vill kontrollera mottagaren som du sänder till. Vid användning av denna sändningstyp lagras originalet inte i minnet. Du kan endast ange en adress. 11

22 Sändning Normalt är maskinen i minnessändningsläge. Om du vill växla till Omgående sändning trycker du på [Omg.sänd]. 1 Du kan ange att maskinen ska gå in i läget Minnessändning eller Omgående sändning direkt när strömmen slagits på eller du har tryckt på knappen {Nollställ}. Se Ange en prioriterad funktion med ett program. Referens s.17 Parallell minnessändning s.18 Samtidig gruppsändning s.264 Ange en prioriterad funktion med ett program Välja sändningstyp Du kan välja sändningstyp: standardfax, IP-fax eller Internetfax. Tryck på fliken i vänteläget för att välja sändningstyp. Vid sändning till en standardfax- eller IP-faxmottagare Kontrollera att [Fax] är valt. 12

23 Sändningslägen Vid sändning till en Internetfaxmottagare Tryck på [Internetfax] för att växla sändningstypen till Internetfax. 1 Referens s.23 IP-faxfunktioner s.27 Internetfaxfunktioner Minnessändning Minnessändningsläget har fax, Internet-fax och IP-fax som standard. Viktigt Om strömmen bryts (huvudströmbrytaren stängs av) eller nätsladden är utdragen i cirka en timme, raderas alla dokument som är lagrade i minnet. Så snart som huvudströmbrytaren slås på skrivs en strömavbrottsrapport ut för att hjälpa dig identifiera raderade filer. Om man bara slår av strömmen med strömbrytaren så raderas inga lagrade dokument. Se Felsökning. Om minnet är fullt (0% visas i Minne uppe till höger på skärmen) inaktiveras minnessändning. Använd omgående sändning istället. A Kontrollera att [Omg.sänd] inte är markerat. Normalt väljs minnessändning. B Placera originalet. 13

24 Sändning C Utför önskade skanningsinställningar. 1 D Ange en mottagare med siffertangenterna eller en mottagartangent. Om du gör fel trycker du på tangenten {Radera/Stopp} och anger sedan korrekt nummer. Om du vill välja en mottagare i Adressboken, se Använda adressboken för att ange mottagare. E När du sänder samma original till flera mottagare (gruppsändning), tryck på [Lägg t.] för att ange mottagare. Du behöver inte trycka på [Lägg t.] när du lägger till en mottagare med hjälp av mottagarlistan. 14

25 Sändningslägen F Ange nästa mottagare. 1 Tryck på [Fax] eller [Internetfax] för att växla sändningstyp mellan fax/ip-fax och Internetfax. Ett faxnummer, en e-postadress och IP-faxmottagare kan anges samtidigt. G Tryck på tangenten {Starta}. Om det kombinerade totala antalet programmerade mottagare överstiger det maximala värdet, kan endast Omgående sändning användas. För det maximala antalet mottagare som du kan ange för en fil, se Maximala värden. För det maximala antalet mottagare som du kan ange för alla filer (inklusive filer i minnet), se Maximala värden. För det maximala antalet dokument som du kan lagra i minnet för minnessändning, se Maximala värden. För det maximala antalet sidor som du kan lagra i minnet (sidor i A4-format) <ITU-T q1 Chart>), se Maximala värden. Referens s.43 Skanningstyp s.45 Upplösning s.54 Densitet (kontrast) s.60 Sända över en faxlinje s.63 Sända via IP-fax s.66 Sända till en e-postadress s.72 Använda adressboken för att ange mottagare s.74 Ange mottagargrupper s.75 Välja mottagare bland Nya mottagare s.272 Maximala värden Handbok för allmänna inställningar Felsökning 15

26 Sändning Skicka flera original från originalglaset 1 Följ dessa steg för att skicka flera original från originalglaset. A Kontrollera att [Omg.sänd] inte är markerat. B Placera den första originalsidan med textsidan nedåt på originalglaset. C Ange en mottagare. D Utför önskade skanningsinställningar. E Tryck på tangenten {Starta}. Maskinen börjar skanna. F Placera nästa original på originalglaset inom 60 sekunder efter att den första sidan har skannats. G Upprepa steg D till F för samtliga original. H Placera sista originalet och tryck därefter på tangenten {q}. Maskinen ringer upp mottagaren och startar överföringen. 16

27 Sändningslägen Parallell minnessändning Denna funktion ringer upp när originalet skannas. Standardminnessändning lagrar originalet i minnet och ringer därefter upp mottagaren. Parallell minnessändning gör det emellertid möjligt att snabbt avgöra om anslutningen lyckades. Dessutom skannar denna funktion original snabbare än omgående sändning. Det är användbart när du har bråttom och behöver originalen för annat ändamål. 1 Viktigt Standardminnessändning används istället för parallell minnessändning i följande fall: När linjen är upptagen och inte går att ansluta till Med funktionen Sänd Senare När du lagrar ett original för minnessändning samtidigt som en annan kommunikation pågår När två eller flera mottagare är angivna När ett original placeras på originalglaset och sedan skickas När du skickar dokument som lagrats i dokumentservern Du kan koppla på och av denna funktion med användarparametrarna (switch 07, bit 2) i menyn Faxfunktioner. Standardminnessändning kan användas i stället för parallell minnessändning, beroende på installerad tillvalsutrustning, om det inte finns tillräckligt mycket ledigt minne kvar. Om du använder denna funktion skrivs minneslagringsrapporten inte ut. Om du trycker på tangenten {Radera/Stopp}, ett original fastnar eller om minnet tar slut under parallell minnessändning stoppas sändningen. Kommunikationsrapporten skrivs ut och filerna raderas. När Parallell minnessändning används skrivs endast sidnummer ut i faxets sidhuvud, det totala antalet original skrivs inte ut automatiskt. Referens Handbok för allmänna inställningar 17

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga

Handbok för fax. Bruksanvisning. Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Fax via dator Bilaga Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder maskinen

Läs mer

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning Fax Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax på datorn Bilaga Läs noggrant

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST SKÄRMEN - Här visas vilka funktioner som finns tillgängliga på maskinen samt allmän information. ÅTERSTÄLL ALLT - Återställer funktioner till grundinställningar PAUS - Avbryter pågående jobb START - Startar

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J825DW DCP-J925DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

SNABBGUIDE. Skanning Ricoh flerfunktion/hybrid

SNABBGUIDE. Skanning Ricoh flerfunktion/hybrid SNABBGUIDE Skanning Ricoh flerfunktion/hybrid Innehåll Användarpanel: Skanningtangenten och grundinställningar... 3 Skanningsdisplay: Ändra grundinställningar, dpi, dubbelsidigt, färg eller svartvit...

Läs mer

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 Kopieringsprocess Avläsning med dubbla laserstrålar, elektrofotografisk utskrift Gränssnitt Dubbelriktad höghastighetsport (enligt IEEE 1284) Ethernet 10 base-t/100

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM MODELL: MX-B38 DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Snabbstartsmanual Faxning Använda faxfunktionen. Ha den här manualen nära till hands som referens när det behövs. Faxning I det här avsnittet förklaras

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Översikt över användarmenyn

Översikt över användarmenyn Kopiering Kopiering Utskriftsfärg Auto avkänning Svartvitt Färg Enfärg Förminska/förstora Proportionell % Separat X-Y% Auto centrering Variabel % Förinställningar Papper Dubbelsidig kopiering 1-1-sidigt

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Handbok för kopiator/dokumentserver

Handbok för kopiator/dokumentserver Bruksanvisning Handbok för kopiator/dokumentserver 1 3 4 Placera original Kopiering Dokumentserver Bilaga Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används och förvara den sedan nära till hands för

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Skrivarfunktioner Gränssnittsinst. Övriga användarverktyg Läs den här handbok noggrant innan

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Produktivitet till låg kostnad

Produktivitet till låg kostnad Produktivitet till låg kostnad MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP Det perfekta kontorsstödet Tillgodose dina nuvarande och framtida behov Optimera arbetsflödet, öka produktiviteten och skär kostnader. Med Nashuatecs

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5 Innehållsförteckning Produktdelar Framsidan.................................................................. 3 Baksida.................................................................... 3 Inuti produkten.............................................................

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper LATHUND Utskriftshantering KX6 Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper Under flikarna till vänster finns olika val för dina utskrifter. Under fliken Grundläggande, hittar du

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Symbol for Windows Skriva dokument E-post

Symbol for Windows Skriva dokument E-post Handicom Symbol for Windows Skriva dokument E-post Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNING...3 INSTALLATION OCH LICENSER...4 1. INNAN DU KAN ANVÄNDA E-POST...6

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer