Printer/Scanner Unit Type Handbok för skanner. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen Konfigurera/registrera skaninställningar Felsökning Grundinställningar Bilaga Läs denna handbok noga innan du använder maskinen och ha den till hands för framtida bruk. För att maskinen ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen.

2 Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om maskinens drift och anmärkningar om produktens användning. För din egen säkerhet rekommenderar vi att du läser igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen. Ha boken nära till hands. Två typer av måttenheter används i denna handbok. Referera till den metriska versionen för denna maskin. Viktigt! Innehållet i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande. Ricoh tar under inga förhållanden ansvar för några direkta skador, indirekta skador, specialskador, tillfälliga skador eller följdskador som uppkommer som en följd av att maskinen hanterats eller använts. Kopiera inte och skriv inte ut material som det är förbjudet i lag att reproducera. Lokala lagar förbjuder i allmänhet kopiering eller utskrift av följande: sedlar, skattemärken, obligationer, aktiebrev, bankväxlar, checkar, pass och körkort. Listan ovan är endast vägledande och är inte heltäckande. Vi tar inget ansvar för dess fullständighet eller korrekthet. Kontakta en jurist om du är osäker på om det är tillåtet att kopiera ut ett visst dokument eller annat material.

3 Maskinens handböcker Följande handböcker beskriver denna maskins olika funktioner. Läs mer i motsvarande avsnitt om specifika funktioner. Handböckerna är avsedda för olika maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader krävs för att använda handböckerna i PDF-format. Två CD-romskivor tillkommer: CD-ROM 1 "Bruksanvisning" CD-ROM 2 "Scanner Driver and Document Management Utility" Handbok för allmänna inställningar (PDF-fil - CD-ROM 1) Ger en översikt över maskinen och beskriver systeminställningar (t.ex. inställningar för kassetter), dokumentserverns funktioner och felsökning. I denna handbok finns anvisningar för adressbokshantering som t.ex. registrering av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Säkerhetsreferens Denna handbok är avsedd för maskinadministratörer. Den redogör för de säkerhetsfunktioner administratörerna kan använda för att skydda data mot manipulering, eller skydda maskinen mot obehärig användning. Handboken beskriver också hur man gör för att registrera administratörer och lägga in användar- och administratörsverifiering. Handbok för nätverk (PDF-fil - CD-ROM 1) Innehåller information om konfigurering och användning av skrivaren i en nätverksmiljö och om användning av programvara. Handboken omfattar samtliga modeller varför vissa funktioner och inställningar eventuellt inte finns på din modell. Bilder, illustrationer, funktioner och de operativsystem som stöds kan skilja sig från vad som gäller för din modell. Handbok för kopiator (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver procedurer, funktioner och felsökning av maskinens kopieringsfunktion. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver procedurer, funktioner och felsökning av maskinens faxfunktion. Handbok för fax <Avancerade funktioner> (PDF-fil - CD-ROM 1) Innehåller beskrivningar av avancerade faxfunktioner, till exempel radinställning och metoder för registrering av ID. Handbok för skrivare (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver systeminställningar, procedurer, funktioner och felsökning av maskinens skrivarfunktion. i

4 Handbok för skanner (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver procedurer, funktioner och felsökning av maskinens skannerfunktion. Handböcker för DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite är ett program på CD-romskivan som kallas "Scanner Driver and Document Management Utility". DeskTopBinder Lite Handbok för installation (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver installering av DeskTopBinder Lite och bruksmiljön för Desk- TopBinder Lite i detalj. Denna guide kan visas via dialogrutan [Installation] när DeskTopBinder Lite installeras. DeskTopBinder Lite Introduktionshandbok (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver rutiner med DeskTopBinder Lite och ger en överblick över funktionerna. Denna handbok läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Auto Document Link Guide (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver funktioner som Auto Document Link installeras med DeskTop- Binder Lite. Denna handbok läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Andra handböcker PS3-tillägg till handboken (PDF-fil - CD-ROM 1) UNIX-tillägg (tillgänglig hos auktoriserade återsäljare eller som PDF-fil på vår webbsida) ii

5 INNEHÅLL Maskinens handböcker...i Handbokens användning...1 Symboler...1 Namn på tillval Komma igång Kontrollpanel...3 Nätverksskanner...5 E-post...5 Skanna till mapp...6 Lagra...7 Leveransskanner för nätverk...8 TWAIN-nätverksskanner...9 Installation av programvara...10 Snabb installation...10 TWAIN Driver...10 DeskTopBinder...11 Användarverifiering...12 Verifiering av användarkod (med kontrollpanelen)...12 Inloggning (Med kontrollpanelen)...13 Logga ut (Med kontrollpanelen)...13 Programmera in e-postadresser och -mappar Sända skannade filer med e-post Förberedelser för att skicka e-post...15 E-postskärmen...16 Sända skannade filer med e-post...17 Procedur för att skicka e-post...17 Samtidig lagring och sändning av e-post...27 Kontrollera e-postresultat Sända skannade filer med Skanna till mapp Förberedelser för sändning med skanna till mapp...31 Skärmen Skanna till mapp...32 Sända skannade filer med Skanna till mapp...33 Procedur för sändning med Skanna till mapp...33 Samtidig lagring och sändning med Skanna till mapp...43 Kontrollera resultat av Skanna till mapp...45 iii

6 4. Lagra filer Lagra filer...47 Lagringsprocedur...48 Visa listan över lagrade filer...51 Visa listan...52 Söka efter filer...53 Sända lagrade filer med e-post, Skanna till mapp eller leverans...54 Kontrollera lagrade filer från en klientdator...56 Hantera lagrade filer...57 Radera filer...57 Ändra filinformation Leverera skannade filer Förberedelser för leverans...62 Skärmen Leveransskanner för nätverk...63 Leverera skannade filer...64 Leveransprocedur...64 Samtidig lagring och leverans...69 Kontrollera leveransstatus Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen Förberedelser för användning av TWAIN-nätverksskanner...73 Skanning av original Konfigurera/registrera skaninställningar Specificera skaninställningar...77 Relatera inställningarna till originalets orientering och de skannade sidorna...79 För e-post, skanna till mapp och leveransskanner för nätverk...79 För en TWAIN-nätverksskanner...81 Skanna original flera gånger...82 När en tidsgräns angetts för placering av ytterligare original...82 När en tidsgräns inte har specificerats för ytterligare original...84 Program...85 Registrera ett program...85 Hämta program...86 Ändra ett registrerat program...86 Radera program...86 Ändra programmets namn...87 iv

7 8. Felsökning Om maskinen inte fungerar som du vill...89 När skanningen inte utförs som förväntat...89 När det inte går att öppna lagrade filer...89 Det går inte att bläddra i nätverket när en skannad fil sänds...90 Det går inte att starta TWAIN Driver...90 Lagrade filer kan inte redigeras...90 Nätverksleveransfunktionen kan inte användas...90 Det går inte att utföra åtgärder när meddelanden visas...90 När ett meddelande visas...91 När ett felmeddelande visas på kontrollpanelen...91 När ett felmeddelande visas på klientdatorn Grundinställningar Skannerfunktioner...99 Justera skannerinställningar Inställningar Skaninställningar Skanna ett original med anpassat format Inställningar för mottagarlista Inställningar för sändning Administratörsverktyg Bilaga Förhållandet mellan upplösning och filstorlek När e-post, skanna till mapp, spara eller leveransskanner för nätverk används När maskinen används som TWAIN-nätverksskanner Förhållandet mellan den filtyp som specificerats för skanning och den filtyp som specificerats för E-post/fil Placera original Skanna dokument av olika format Programvara som medföljer på CD-rom Filförteckning TWAIN Driver DeskTopBinder Specifikationer för sändnings/spar/leveransfunktioner Sändning Lagra Funktionen leveransskanner för nätverk Specifikationer INDEX v

8 vi

9 Handbokens användning Symboler I denna handbok används följande symboler: Viktigt Om denna instruktion inte följs kan papper matas in fel, original skadas eller filer förloras. Se till att du läser detta. Förberedelse Denna symbol anger att förhandskunskaper och förberedelser krävs innan användning. Denna symbol anger försiktighetsåtgärder vid drift eller åtgärder som bör vidtas om ett fel uppstår. Begränsning Denna symbol anger numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller tillstånd då en viss funktion inte kan användas. Referens Denna symbol anger en hänvisning. [ ] Tangenter på maskinens display. [ ] Tangenter och knappar som visas på datorns skärm. { } Tangenter inbyggda i maskinens kontrollpanel. { } Tangenter på datorns tangentbord. Namn på tillval I denna handbok används följande beteckningar för de vanligaste tillvalen: Printer/Scanner Unit Type 3030 skrivar-/skannertillval File Format Converter Type B * Filformatomvandlare Följande programvaruprodukter har generella namn: DeskTopBinder Lite och DeskTopBinder Professional * DeskTopBinder ScanRouter EX Professional * och ScanRouter EX Enterprise * ScanRouter leveransprogramvara * Tillval 1

10 2

11 1. Komma igång Kontrollpanel Illustrationen nedan visar kontrollpanelen på en maskin med alla tillval installerade. SV AHY000S 1. Indikatorer Visar fel och maskinens status. Läs mer i Handbok för allmänna inställningar. d: Fyll på häftklammer D: Fyll på toner B: Fyll på papper L: Kontakta servicetekniker M: Öppen lucka x: Pappersstopp 2. {Användarverktyg/Räknare}-tangent Används för att ändra standardvärden eller driftsparametrar beroende på användarförhållandena. 3. Teckenfönster Visar driftstatus, felmeddelanden och funktionsmenyer. 4. {Kontrollera lägen}-tangent Tryck på knappen när du vill kontrollera vilka mottagare som är valda. 5. {Programmera}-tangent Används när du vill registrera inställningar som används ofta som ett program eller när du vill hämta det registrerade programmet. 6. {Nollställ}-tangent Tryck här för att läsa av de aktuella inställningarna. 7. {Energibesparing}-tangent Tryck på denna tangent för att starta uppvärmningen. Trycker du på tangenten igen under pågående uppvärmning kommer uppvärmningen att avbrytas. Tangenten avaktiveras då du skannar eller ställer in standardvärden för skanningen. 8. {Mellankopiering}-tangent Tryck på knappen när du vill avbryta skannerläget och aktivera kopieringsläget. 3

12 Komma igång 1 9. Huvudströmsindikator och På-indikator Huvudströmsindikatorn lyser när huvudströmmen är aktiverad. På-indikatorn lyser när maskinen är på. Viktigt Slå inte av huvudströmmen när På-indikatorn lyser eller blinkar. Det kan orsaka fel på hårddisken. 10. Strömbrytare Tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen. Strömindikatorn tänds. Tryck en gång till på strömbrytaren när du vill stänga av maskinen. Läs mer i Handbok för allmänna inställningar. Tangenten avaktiveras då du skannar eller ställer in standardvärden för skanningen. 11. Funktionsstatus-indikatorer Vid grönt ljus är motsvarande funktion aktiverad. Vid rött ljus har motsvarande funktion avbrutits. Tryck på motsvarande tangent och följ instruktionerna som visas på skärmen. 12. Funktionstangenter Tryck på tangenten {Kopia}, {Dokumentserver}, {Fax}, {Skrivare} eller {Skanner} när du vill aktivera funktionen ifråga. Teckenfönstret ändras efter det val du gjort. Indikatorn för den valda funktionen tänds. 13. Siffertangenter Används för att skriva in numeriska värden. 14. {#}-tangent (Bekräfta-tangent) Används för att bekräfta det inmatade numeriska värdet. 15. {Radera/Stopp}-tangent Radera: Raderar inmatade siffror Stopp: Stoppar skanningen 16. {Start}-tangent Används för att påbörja skanning, fillagring eller överföring. 4

13 Nätverksskanner Nätverksskanner Maskinen kan användas som en nätverksskanner om skrivar-/skannertillvalet installeras. Som nätverksskanner kan maskinen skicka e-post, sända filer till delade nätverksmappar, FTP-servermappar eller NetWare-mappar, lagra skannade filer, fungera som leveransskanner för nätverk och TWAIN-nätverksskanner. 1 E-post En skannad fil som bifogas ett e-postmeddelande kan levereras av e-postsystemet via LAN eller Internet. Du kan även använda funktionen tillsammans med fillagringsfunktionen om du vill e-posta URL-adresser till filer som lagras i maskinen i stället för att bifoga filer i e-postmeddelanden. Referens s.15 Sända skannade filer med e-post ZZZ601S 1. Denna maskin En skannad fil kan bifogas ett e-postmeddelande och skickas till en postserver. I kombination med fillagringsfunktionen kan skannade filer från flera original som tillfälligt lagrats skickas samtidigt. 2. Postserver En e-postserver är en SMTP-server som används i ett e-postsystem. Den överför e-post till angiven mottagare via LAN eller Internet. 3. Klientdator Ett e-postmeddelande med en bifogad skannad fil tas emot från postservern. Kontrollera filens innehåll med en lämplig programvara. 4. LDAP server LDAP-server svararför en katalogtjänst för sökoperationer eller förfrågningar från en klientdator på samma nätverk. Du kan använda LDAP-servern för att söka efter e-postinformation när servern används som databas för att hantera användarverifiering och e-postkonton. 5

14 Komma igång Skanna till mapp 1 Du kan sända skannade filer till delade nätverksmappar, FTP-servermappar eller NetWare-mappar. Referens s.31 Sända skannade filer med Skanna till mapp ZZZ507D 1. Denna maskin Du kan sända skannade filer till delade nätverksmappar, FTP-servermappar eller NetWare-mappar. Använd SMB-protokollet om du vill sända skannade filer till delade nätverksmappar. Använd FTP-protokollet om du vill sända skannade filer till FTP-servermappar. Använd NCP-protokollet om du vill sända skannade filer till NetWare-mappar. I kombination med fillagringsfunktionen kan skannade filer från flera original som tillfälligt lagrats skickas samtidigt. 2. FTP-server FTP-servern är en server som tillhandahåller filöverföringstjänster mellan datorerna i samma nätverk. En skannad fil som skickas till FTP-servern kan lagras och de lagrade filerna kan laddas ned av klientdatorer som loggar på FTP-servern. 3. NetWare-server Du kan använda servern om du vill dela filer över ett nätverk via NetWare. Genom att sända bilddata till servern kan bilder lagras på servern och sedan laddas ned av datorerna i nätverket. Datorn måste köra en NetWare-klient och vara inloggad på servern för att ladda ned bilder. 4. Klientdator En skannad fil som skickas från maskinen tas emot i delade mappar. Kontrollera filens innehåll med en lämplig programvara. 6

15 Nätverksskanner Lagra Du kan lagra skannade dokument som filer på maskinens hårddisk. Lagrade skanningsfiler kan visas, kopieras, tas bort eller hämtas över nätverket när Desk- TopBinder används på en klientdator. Du kan även visa, ta bort och ladda ned skannade filer över nätverket när Web Image Monitor används på en klient. Det går att söka efter filer med användarnamnet eller filnamnet. Du kan ange ett lösenord så att andra inte kan öppna filen. Lagrade filer kan även sändas med e-post, Skanna till mapp eller levereras. När lagrade filer sänds med e-post kan du välja att enbart skicka URL-adresserna för filernas placering. 1 Referens s.47 Lagra filer ZZZ603S 1. Denna maskin Skannade filer av original som skannats med maskinen lagras. 2. Klientdator Den lagrade filen kan visas, kopieras eller raderas genom att datorn ansluts till maskinen med DeskTopBinder. En fil som har sparats i maskinen kan med hjälp av webbläsaren läsas, hämtas eller raderas med Web Image Monitor. Referens Information om DeskTopBinder finns i handböckerna DeskTopBinder. Se s.i Maskinens handböcker. Mer information om Web Image Monitor finns i hjälpen i Web Image Monitor. 7

16 Komma igång Leveransskanner för nätverk 1 Skannade filer av original som har skannats av maskinen lagras i leveransservern och levereras till mapparna på klientdatorer i samma nätverk. Referens s.61 Leverera skannade filer För att det ska gå att använda leveransskannerfunktionen måste en leveransserver ha installerats med ScanRouter leveransprogramvaran. När leveransprogramvaran ScanRouter används kan maskinen leverera skannade filer med e-post och lagra skannade filer i dokumenthanteringsservern. ZZZ604S 1. Denna maskin Skannade filer av original som skannas av maskinen sänds till leveransservern. I kombination med fillagringsfunktionen kan skannade filer från flera original som tillfälligt lagrats levereras samtidigt. Se s.69 Samtidig lagring och leverans. 2. Leveransserver ScanRouter är installerad på datorn som används som leveransserver. En mottagen fil levereras till inkorgen på den angivna destinationen (A på bilden). Filen lagras i inkorgen eller i en mapp beroende på inställningarna i inkorgen (B på bilden). 3. Klientdator Innehållet i en lagrad fil kan kontrolleras på följande sätt: Visa filen i inkorgen i DeskTopBinder för att kontrollera innehållet (C i figuren). Använd Auto Document Link för att hämta filen som lagrats i en inkorg och kontrollera innehållet med ett lämpligt program (D i figuren). Öppna mappen där filen lagrats via nätverket och kontrollera innehållet med ett lämpligt program (E i figuren). 8 Referens Information om DeskTopBinder eller Auto Document Link finns i respektive handbok. Se s.i Maskinens handböcker.

17 Nätverksskanner TWAIN-nätverksskanner Skannerfunktionen i denna maskin kan användas med en klientdator via ett nätverk som använder Ethernet, eller som tillval IEEE 1394 (IP över 1394), eller som tillval IEEE b (trådlöst LAN). 1 Referens s.73 Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen ZZZ605S 1. Denna maskin Skannerfunktionen i maskinen kan användas på en klientdator via nätverk. 2. Klientdator Original skannas genom användning av TWAIN Driver från ett program. Om du använder maskinen som en TWAIN-nätverksskanner behöver du inte välja tangenten {Skanner} på kontrollpanelen. När TWAIN Driver aktiveras på en klientdator växlar teckenfönstret automatiskt till följande skärm. Tryck på [Avsluta] för att använda andra funktioner än TWAIN-nätverksskanner. 9

18 Komma igång Installation av programvara 1 10 Detta avsnitt redogör för hur man installerar den programvara som medföljer på Scanner Driver and Document Management Utility -CDskivan. Referens För information om programvaran på CD-skivan och programvarans systemkrav hänvisas till s.117 Programvara som medföljer på CD-rom. Snabb installation Om du använder Windows 95/98/ Me/2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 startas installationen av olika program automatiskt när du sätter in cd-skivan i en klientdator. Om plug-and-play startar klickar du på [Avbryt] i dialogrutan [Hittade ny maskinvara], [Guiden för enhetsdrivrutiner] eller [Guiden hittade ny maskinvara] och sätter sedan in CDskivan. Dialogrutan [Hittade ny maskinvara], [Guiden för enhetsdrivrutiner] eller [Guiden hittade ny maskinvara] öppnas, beroende på vilket operativsystem som används. Autostart fungerar inte nödvändigtvis automatiskt på alla operativsystem. Starta i så fall SETUP.exe CD-skivan i rotkatalogen. För att inaktivera autostart håller man {skift}-tangenten nedtryckt när man sätter in CD-skivan i CDenheten och fortsätter att hålla den nedtryckt tills datorn har läst från CD-skivan. Om [Avbryt] markeras under installationen, avbryts installationen och återstående program installeras inte. Om du markerat [Avbryt] ska återstående program installeras igen efter det att klientdatorn startats om. För information om programvaran som kan installeras med Autostart, se s.117 Programvara som medföljer på CD-rom. Begränsning För installation under Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 loggar man in med administratörsrättigheter. TWAIN Driver TWAIN Driver måste vara installerad på en klientdator om du ska kunna använda maskinen som TWAIN-nätverksskanner. Om ett program som stöder TWAIN inte installerats på klientdatorn måste man även installera DeskTopBinder. För information om installation av DeskTopBinder hänvisar vi till s.11 DeskTopBinder. Förberedelse Kontrollera systemkraven för TWAIN Driver före installationen. För information om systemkraven hänvisar vi till s.117 Programvara som medföljer på CD-rom. Använd Autostart för installationen.

19 Installation av programvara A Starta Windows och sätt sedan in CD-romskivan Scanner Driver and Document Management Utility i klientdatorns CD-romenhet. Referens Om installationsprogrammet inte startar automatiskt, se s.10 Snabb installation. B Klicka på [TWAIN Driver]. Programvarans installationsskärm visas. C Installationsprogrammet TWAIN Driver startar. Följ anvisningarna. När installationen är klar kanske ett meddelande som ber dig starta om klientdatorn visas. I sådana fall startar du om klientdatorn. När installationen är klar ligger en mapp med namnet på den maskin som används i [Program] på [Start]-menyn. Därifrån kan Hjälpen öppnas. Anmärkningar angående användning av TWAIN-nätverksskannern finns i Readme.txt. Läs dem innan användning. DeskTopBinder För att kunna kontrollera en inkorg, eller hämta filer med funktionen leveransskanner för nätverk måste du installera DeskTopBinder på klientdatorn. Förberedelse Kontrollera systemkraven för DeskTopBinder före installationen. Se s.117 Programvara som medföljer på CD-rom. Använd Autostart för installationen. För att kunna använda funktionen leveransskanner för nätverk måste du installera leveransprogramvaran ScanRouter (tillval) på den dator som används som leveransserver. A Starta Windows och sätt sedan in CD-romskivan Scanner Driver and Document Management Utility i klientdatorns CD-romenhet. CD-skivans startskärm visas. B Klicka på [DeskTopBinder Lite]. InstallationsskärmenDeskTopBinder Lite visas. Referens För information om efterföljande installationsrutiner, se Handbok för installation som kan visas via installationsskärmen för DeskTopBinder. 1 11

20 Komma igång 1 Användarverifiering Verifieringsskärmen visas när användarverifiering (verifiering av användarkod, grundläggande verifiering, Windowsautentisering, LDAP-verifiering eller autentisering för integrationsserver) är inställt. Om ett giltigt användarnamn och lösenord inte används kan maskinen inte användas. Logga in när du ska använda maskinen, och logga ut när du är klar. Var noga med att alltid logga utför att förhindra obehörig användning av maskinen. Kontakta användaradministratören för information om ditt användarnamn för inloggning, lösenord och användarkod. Kontakta administratörerna för detaljerad information om olika typer av användarverifiering. För användarkodverifiering skriver man in ett nummer som registrerats i adressboken som [Användarkod]. Verifiering av användarkod (med kontrollpanelen) Följande skärm visas när verifiering av användarkod är inställt. Skriv en användarkod (åttasiffrig) och tryck sedan på [#]. Du behöver inte logga ut efter användarkodsverifiering. 12

21 Användarverifiering Inloggning (Med kontrollpanelen) Utför stegen nedan för att logga in när grundläggande verifiering, Windowsautentisering, LDAP-verifiering eller autentisering för integrationsserver är aktiverat. A Tryck på [Enter] for [Inloggningsnamn]. Logga ut (Med kontrollpanelen) Utför stegen nedan för att logga ut när grundläggande verifiering, Windowsautentisering, LDAP-verifiering eller autentisering för integrationsserver är aktiverat. A Tryck på {Användarhjälpmedel/Räkneverk}. B Tryck på [Utloggning]. 1 B Skriv in ett användarnamn och tryck sedan på [OK]. C Tryck på [Enter] for [Inloggningslösen]. D Skriv in ett lösenord och tryck sedan på [OK]. E Tryck på [Logga in]. När användaren har verifierats visas skärmen för den funktion du använder. C Tryck på [Ja]. D Tryck på {Användarhjälpmedel/Räkneverk}. 13

22 Komma igång Programmera in e-postadresser och -mappar 1 Du kan programmera e-postadresser och mappar med funktionen Hantera adressboken på menyn Administratörsverktyg i systeminställningarna. Du kan även registrera de programmerade e-postadresserrna och -mapparna i en grupp. Du kan registrera poster i adressboken med Web Image Monitor eller Smart- DeviceMonitor for Admin. För ytterligare information om hur man installerar SmartDeviceMonitor for Admin, se Handbok för nätverk. För ytterligare information om hur man registrerar adresser hänvisas till de olika applikationernas hjälpfunktioner. Beroende på maskintyp kan det hända att du inte kan använda maskinen när den uppdaterar adressboken med hjälp av CSV-filer (hämtade via Smart- DeviceMonitor for Admin) som innehåller användarkoder. Referens Handbok för allmänna inställningar 14

23 2. Sända skannade filer med e-post Skannade filer kan skickas från maskinen till angivna mottagare via e-postsystemet. Detta kapitel beskriver hur du skickar filer med e-postsystemet, visar olika skärmar, sänder och hur du kontrollerar det du skickat med denna funktion. Förberedelser för att skicka e-post För att kunna sända skannade filer med e-postsystemet krävs följande förberedelser. Om du kopplar en e-postserver till nätverket ska du installera den på nätverket i förväg. Mer information om inställningar finns i handböckerna för e-postservern som ska användas och programvaran som ska installeras. 1 Anslut maskinen till nätverket med en Ethernet-kabel, IEEE 1394-kabel (tillval) eller använd trådlöst LAN. För att ansluta en IEEE 1394-kabel krävs IEEE 1394-gränssnittskort. För att ansluta trådlöst LAN krävs IEEE b gränssnittsenhet. Se Handbok för nätverk. 2 För att sända skannade filer med e-post skall följande [Systeminställning]-inställningar vara korrekt specificerade. (Vissa andra inställningar måste också vara specificerade.) IP-adress subnet mask DNS-server SMTP servernamn Mer information om att göra inställningar och andra inställningar finns i Handbok för nätverk. Du måste även registrera mottagare och annan information i adressboken. Mer information finns i Handbok för allmänna inställningar. 3 Gör inställningar för att skicka e-post, t.ex. filtypsprioritet och standardinställningar för avsändare. Se s.108 Inställningar för sändning. 15

24 Sända skannade filer med e-post E-postskärmen 2 E-postskärmen visas på bilden. Funktionsalternativen som visas fungerar som valtangenter. Du kan välja eller specificera ett alternativ genom att trycka lätt på det. När du väljer eller specificerar en post i displayen tänds den som. Tangenter som inte kan väljas visas som. 1. Mottagarfält Visar den valda mottagaren. När flera mottagare valts visas de valda mottagarna i den ordning de valdes genom att du trycker på [UFöreg] eller [TNästa]. För att kontrollera de valda mottagarna trycker du på {Kontrollera lägen}- tangenten. 2. [ ] E-post/Skanna till mapp Tryck när du vill byta mellan e-postfunktionen och funktionen för skanna till mapp. Du kan skicka filer till e-postmottagare och mottagare för skanna till mapp samtidigt. 3. E-postikon ( ) Indikerar att e-postskärmen visas. 4. [Registreringsnr] Tryck när du vill ange en mottagare med ett femsiffrigt registreringsnummer. 5. [Manuel inm.] När en mottagare specificeras som inte finns i listan, tryck på [Manuel inm.] och skriv in mottagaren med tangentbordet som visas på skärmen. 6. [Bifoga avsändarnamn] [Kvitto] [Ämne/Meddelande] [Filnamn/Typ] Tryck när du vill ange avsändare, kvittoinställning, ämne, meddelande samt namn och format för filerna som du vill skicka. 7. [ ] Byt mottagarlista/sök/byt titel Tryck när du vill flytta en mottagare från leveransserverns lista till maskinens mottagarlista för att söka efter en mottagare. 8. Mottagarlista Visar de mottagare som har registrerats i leveransservern eller i maskinen. Om inte hela listan ryms på skärmen kan du använda knapparna [U] och [T] för att förflytta dig genom listan. Grupper betecknas med den här symbolen ( ). 16

25 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med e-post Procedur för att skicka e-post En skannad fil sänds efter det att skaninställningar och mottagare har angivits. A Tryck på knappen {Skanner}. SV ZZZ607S Bilden ovan är ett exempel. Den aktuella bilden kan vara annorlunda. B Kontrollera att inga föregående inställningar är kvar. Om en föregående inställning finns kvar, tryck på {Nollställ}. C Placera original. E Gör skaninställningarna. Referens Det finns två sätt att specificera skaninställningar enligt beskrivningen nedan: Konfigurera respektive inställning för skanning. För ytterligare information se s.77 Specificera skaninställningar. Återkalla registrerade inställningar. För ytterligare information se s.86 Hämta program. F Byt till e-postskärmen om skärmen för leveransskanner för nätverk visas. A Tryck på [ ]. B Tryck på [Byt mottagarlista]. C Tryck på [E-post]. 2 Referens Proceduren för att placera original är densamma som när du placerar original för kopiering. Mer information om hur du placerar original finns i Handbok för kopiator. D Gör inställningar för originalets riktning, de skannade sidorna och andra inställningar om det behövs. Referens s.79 Relatera inställningarna till originalets orientering och de skannade sidorna D Tryck på [Avsluta]. E-postskärmen eller Skanna till mapp visas. E Tryck på [ ] om skärmen Skanna till mapp visas. E-postskärmen visas. 17

26 Sända skannade filer med e-post 2 G Ange mottagaren. Du kan specificera mottagaren på följande sätt: Välj från mottagarlistan. Specificera dess registreringsnummer. Ange e-postadressen direkt. Sök efter den i mottagarlistan. Sök efter den i LDAP-servern. Mottagare i mottagarlistan och registreringsnumren skall vara registrerade i förväg i [Systeminställning]. Mer information finns i Handbok för allmänna inställningar. Information om det högsta antalet mottagare som kan väljas för varje sändning finns i s.119 E-post. Se till att [Till] väljs innan mottagaren väljs. Om nödvändigt, välj [Cc] eller [Bcc] samt respektive mottagare. Vissa mottagare kanske inte visas beroende på säkerhetsinställningarna. Välja en mottagare i listan A Ange mottagaren. Den valda mottagaren markeras och visas också i mottagarfältet överst på skärmen. Om den valda mottagaren inte visas ska du göra något av följande: Visa mottagaren genom att välja dess första bokstav från titel. Visa mottagaren genom att trycka på [U] eller [T]. B Upprepa steg A för att välja fler mottagare. För att avmarkera en destination trycker du på mottagaren en gång till eller på [UFöreg] eller [TNästa] för att ta upp mottagaren i mottagarfältet och trycker sedan på tangenten {Radera/Stopp}. 18

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes

EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INSTALLATION... 2 PROGRAMINFORMATION... 2 PROGRAMMET

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type MPC3000. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type MPC3000 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via datorn Bilaga

Läs mer

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning

Fax Option Type 3030. Handbok för fax. Bruksanvisning Fax Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax på datorn Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 Kopieringsprocess Avläsning med dubbla laserstrålar, elektrofotografisk utskrift Gränssnitt Dubbelriktad höghastighetsport (enligt IEEE 1284) Ethernet 10 base-t/100

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 2500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 2500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 Sändning Sändningsinställningar Mottagning Ändring/Bekräftelse av kommunikationsinformation Fax via datorn Bilaga Läs den här handboken noga

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiering Bilaga Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 2 3 Placera original Kopiering Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av maskinen för framtida behov. För säker och

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer