IP400 Office Telefon 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP400 Office Telefon 2010"

Transkript

1 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001)

2 Telefon Introduktion till modell Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner... 5 Inledning... 5 Uppringning... 5 Besvara samtal... 5 Transferering... 6 Samtal väntar... 6 Vidarekoppling... 7 Vidarekoppla samtal... 7 Stör ej... 7 Röstbrevlådor... 8 Systemadministratören... 8 Kort- och funktionskoder (grundinställningar)... 9 God telefonsed Allmänt Besvara samtal Ringa samtal Index Version 1 (16/05/2001) Sidan 2

3 Telefon 2010 Introduktion till modell 2010 Dessa instruktioner avser telefon 2010 när den används i telefonsystemet IP400 Office. Du kan kontrollera vilken typ av telefon du har genom att titta på etiketten nedtill på telefonen. Instruktionerna täcker de flesta funktioner som modell 2010 kan hantera. Det kan hända att din telefon inte är aktiverad för alla tillgängliga funktioner. Om du är osäker på vilka funktioner du kan använda kan du kontakta systemadministratören. Bilden visar huvudfunktionerna i en telefon av modell Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling På 2010 kan du både ringa upp och höra samtalet utan att använda luren. När samtalet besvaras kan du fortsätta samtalet utan att använda luren. Det kallas handsfree-användning. Du kan växla mellan handsfree och telefonlur under ett samtal. Du byter från telefonlur till handsfree genom att trycka på VÄNT, lägga på luren och trycka på VÄNT igen. Om du vill byta från handsfree till telefonlur lyfter du helt enkelt telefonluren. Att trycka på knappen SVAR/NEDK. har samma effekt som att lyfta eller lägga på telefonluren, d.v.s. besvara eller avsluta samtalet. Version 1 (16/05/2001) Sidan 3

4 Toner och ringsignaler I 2010 används diverse toner och ringsignaler för att indikera samtal och andra händelser. Några exempel visas nedan. Inkommande samtal: Upprepad enkel ringsignal: Internt samtal. Upprepad dubbel ringsignal: Externt samtal. Enkel tonsignal: Sökningsanrop. Under pågående samtal: Upprepad, enkel kort ringsignal: Ett samtal väntar. Utgående samtal: Kopplingston: Slå numret. Avbruten kopplingston: Telefonen vidarekopplad eller Stör ej. Upprepad tonsignal: Upptaget nummer. Kontinuerlig ton: Anknytningen är inte tillgänglig. Telefonlampan Lampan på 2010 (precis ovanför knappen HÖGT.) indikerar samtal och meddelanden. Snabbt blinkande lampa: Samtal väntar. Upprepad dubbel blinkning: Externt samtal. Upprepad enkel blinkning: Internt samtal. Version 1 (16/05/2001) Sidan 4

5 Funktioner Inledning Uppringning Dessa instruktioner avser systemets standardkonfiguration. Här antas att du använder funktionernas standardkoder. Här antas också att du har full tillgång till alla funktioner och till det allmänna telenätet. Interna samtal: För att ringa en annan anknytning, slår du helt enkelt numret. Om numret är upptaget, kan du använda funktionen Återring när ledig: 1. Slå valfri siffra och lägg på. 2. När anknytningen du ringde är ledig, ringer din telefon (tre signaler). 3. Lyft luren. Telefonen ringer automatiskt upp anknytningen. Externa samtal: För att ringa ett externt samtal, slår du antingen numret (du behöver inte slå något extra nummer för att få en utgående linje) eller använder ett kortnummer (be systemadministratören om en lista över kortnummer). Om det tutar upptaget medan du slår numret, kan samtalet vara spärrat. Systemadministratören kan spärra vissa samtal, t. ex. rikssamtal eller internationella samtal. Besvara samtal Samtal på din egen anknytning: Lyft helt enkelt luren. Interna samtal indikeras med enkelsignaler, externa med dubbelsignaler. Samtal på en annan anknytning: Du kan svara från din egen telefon genom att använda Plocka samtal. Lyft luren och slå: *30 för att ta ett samtal som ringer var som helst. *31 för att ta ett samtal som ringer inom din grupp. *32*201# för att ta ett samtal som ringer en särskild anknytning, i detta exempel 201. Om telefonen ringer längre än en specificerad period (15 sekunder är standard), kommer sådan omkopplingsfunktion som du har aktiverat, t. ex. röstbrevlåda eller vidarekoppling, att ta över. Version 1 (16/05/2001) Sidan 5

6 Transferering Samtal väntar När du vill transferera ett samtal till en annan anknytning trycker du på knappen VÄNT för att få en kopplingston och väntkoppla det aktuella samtalet. Slå det andra anknytningsnumret; du kan antingen lägga på när det ringer eller vänta tills den andra anknytningen svarar. Du kan använda VÄNT för att ta tillbaka samtalet om det inte besvaras eller om anknytningen är upptagen. Om uppringaren vill vänta tills anknytningen blir ledig, kan samtalet köas till anknytningen: Tryck på VÄNT för att väntkoppla samtalet och tryck sedan på VÄNT igen för att få en kopplingston. Slå *33*201# för att köa samtalet till anknytning 201. Samtal väntar meddelar dig med hjälp av en tonsignal var sjätte sekund att du har ett annat samtal som väntar medan du är upptagen med ett annat. Om du hör Samtal väntar-signalen använder du VÄNT för att väntkoppla den du för tillfället talar med och ta det nya samtalet. Använd det igen för att gå tillbaka till det första samtalet. Du aktiverar Samtal väntar med kod *15. Du stänger av Samtal väntar med kod *16. Version 1 (16/05/2001) Sidan 6

7 Vidarekoppling Dina samtal kan vidarekopplas till en annan anknytning eller ett externt nummer när du inte är inne (inget svar), när din anknytning är upptagen eller alltid (när du t. ex. är på semester). Aktivera Vidarekoppling alltid med *01. Avaktivera med *02. Aktivera Vidarekoppling vid upptaget med *03. Avaktivera med *04. Aktivera Vidarekoppling vid ej svar med *05. Avaktivera med *06. Ange det nummer som samtalen ska vidarekopplas till genom att slå *07*201#, vilket i detta fall vidarekopplar till 201. Anm.: Systemadministratören kan ha konfigurerat ett vidarekopplingsnummer för dig. Om så är fallet åsidosätter du detta nummer om du använder stjärnkoden från din anknytning. Vidarekoppling vid ej svar fungerar inte om du använder röstbrevlåda. Vidarekoppla samtal Du kan styra om dina samtal till en annan anknytning. I exemplen nedan är N den anknytning som du vill styra om dina samtal till. Om du inte svarar vid den tillfälliga anknytningen, vidarekopplas samtalen till din egen röstbrevlåda eller ditt vidarekopplingsnummer. På en annan anknytning: *12*N# från den anknytning du tillfälligt använder. *13*N# för att styra tillbaka samtal till din egen anknytning innan du går tillbaka dit. På din egen anknytning: *14*N# från din egen anknytning. *14*# för att avaktivera dessa funktioner från din egen anknytning. Stör ej Du kan välja att inte ta några samtal alls eller att bara ta samtal från särskilda personer i undantagslistan. Aktivera Stör ej (med eller utan undantag) med *08. Avaktivera det med *09. Ange *10*N# för att lägga till ett nummer i undantagslistan. Ange *11*N# för att radera ett nummer i undantagslistan. Anm.: De som ringer till dig (utom de i undantagslistan) hör en upptagetton eller vidarekopplas till din röstbrevlåda. Version 1 (16/05/2001) Sidan 7

8 Röstbrevlådor Alla system stöder inte röstbrevlådor eller har inte installerat röstbrevlådor. Aktivera din röstbrevlåda med *18 och avaktivera den med *19. Lyssna på meddelanden med koden *17. Din röstbrevlåda kan också ställas in så att den ger dig dina meddelanden genom att ringa dig när du lagt på luren. Denna funktion kallas Uppringning vid röstmeddelande. Aktivera Uppringning vid röstmeddelande med *48 och avaktivera med *49. Om du slår en av nedanstående siffror medan du lyssnar på dina meddelanden, kan du dessutom: 1 lyssna på gamla meddelanden. 2 lyssna på sparade meddelanden. 3 tala in ditt eget hälsningsmeddelande. 4 radera pågående meddelande. 5 spara pågående meddelande. 6 sända pågående meddelande till e-post (systemadministratören måste ställa in din e-postadress för att detta ska fungera). 7 upprepa det sista meddelandet. 8 använda hjälpfunktionen. 9 hoppa över pågående meddelande. När meddelandena har avgivits, sparas de i 24 timmar i systemet. Du kan lyssna på dina röstmeddelanden från en annan anknytning genom att använda den PIN-kod som systemadministratören givit dig. Du kan hämta dina meddelanden även om du inte är på kontoret, genom att antingen ringa från ett nummer som har registrerats för detta eller genom att slå ditt anknytningsnummer och PIN-koden när du ombeds göra så. Om koden godtas, slår du 1 för att hämta dina meddelanden. Systemadministratören specificerar även det nummer till vilket samtalet styrs om uppringaren slår 0, samt din e-postadress om din röstbrevlåda och din e-post är integrerade. Systemadministratören Med systemet kan du ställa in många olika avancerade telefonifunktioner, med dina egna nummer, kortnummer och funktionskoder. Du kan även begränsa åtkomsten till vissa nummer för externa samtal och ge distansarbetande personal reglerad åtkomst till ditt lokala nätverk. Koder och telefonnummer kan ställas in för alla användare eller tilldelas individuella anknytningar. Kortkoder kan bestå av upp till åtta siffror och kan innehålla symbolerna * och #. Standardfunktionskoderna kan raderas och ersättas med alternativ om så önskas. Telefonnummer som programmerats för individuella anknytningar går före allmänna nummer och de som förts in på anknytningar går före alla andra nummer; de gäller tills de annulleras av användaren eller tills systemet startas om. Version 1 (16/05/2001) Sidan 8

9 Kort- och funktionskoder (grundinställningar) Systemadministratören kan ställa in kortkoder för ofta använda nummer. Det kan vara hela nummer, riktnummer eller prefix som ger anslutning till andra teletjänster. Skriv upp dina egna kortkoder nedan. *01 Vidarekoppling alltid På *15 Samtal väntar På *02 Vidarekoppling alltid Av *16 Samtal väntar Av *03 Vidarekoppling vid upptaget På *17 Hämta röstmeddelande *04 Vidarekoppling vid upptaget Av *18 Röstbrevlåda På *05 Vidarekoppling vid ej svar På *19 Röstbrevlåda Av *06 Vidarekoppling vid ej svar Av *26 Nedkoppling/Besvara Samtal väntar *07*N# Vidarekoppling till specificerat *27*N# Väntkoppla/Besvara Samtal väntar nummer *08 Stör ej På *30 Plocka samtal, alla *09 Stör ej Av *31 Plocka samtal, grupp *10*N# Lägg till undantag för Stör ej *32*N# Plocka samtal, anknytning *11*N# Ta bort undantag för Stör ej *33*N# Köa samtal *12*N# Medflyttning hit *48 Uppringning vid röstmeddelande På *13*N# Avbryt Medflyttning hit *49 Uppringning vid röstmeddelande Av *14*N# Medflyttning till Version 1 (16/05/2001) Sidan 9

10 God telefonsed Allmänt Telefonen erbjuder ett snabbt sätt att kommunicera. Du bör dock tänka på hur du använder den. Det utgör en viktig del av företagets bild utåt, och din egen. Eftersom telefonen inte kan visa leenden, axelryckningar, nickande, o.s.v. är det viktigt hur du talar. Tala tydligt och inta en vänlig attityd. Var exakt och undvik småprat. Placera telefonen där den är lätt att nå. Ha papper och penna till hands nära telefonen och använd dem. Ha en lista över företag och externa nummer nära till hands. Om du måste prata med en kollega under ett samtal, informerar du först uppringaren och använder sedan VÄNT. Undvik att ge operatören extra arbete i onödan: Transferera samtal själv istället för via operatören. Informera systemadministratören om förändringar på din avdelning, så att denne kan uppdatera dina samtalsgrupper, kataloger, med mera. Besvara samtal Besvara samtalet snabbt och tala om vem du är. Var vänlig och hjälpsam. Ta reda på uppringarens namn och använd det. Var vänlig även mot den som ringer fel nummer. Acceptera alltid en ursäkt. Koppla samtalet till rätt anknytning om du kan. Lyssna på den som ringer och låt denne veta att du gör det. När du tar ett meddelande ska du inkludera ditt namn, uppringarens namn, datum, tid och ärende. Om samtalet avbryts ska du vänta på att uppringaren ringer tillbaka. Ringa samtal Tänk på vad du ska säga i förväg och undvik småprat. Om det behövs kan du göra anteckningar inför samtalet. Om du får fel anknytning ska du alltid be om ursäkt, det är inte den andra personens fel. Om samtalet avbryts ska du ringa upp igen så fort som möjligt. Om anknytningen är vidarekopplad till en röstbrevlåda ska du lämna ett meddelande. Vänta inte på operatören om det inte är brådskande. Version 1 (16/05/2001) Sidan 10

11 Index L Lampa 4 R Ringsignaler 4 T Telefonlampa 4 Toner 4 Version 1 (16/05/2001) Sidan 11

12 Prestandavärden och -information som omnämns i detta dokument är typvärden och måste bekräftas skriftligt av Avaya innan de kan tillämpas på en specifik beställning eller ett specifikt kontrakt. Företaget förbehåller sig rätten att ändra angivna specifikationer efter eget avgörande. Publiceringen av informationen i detta dokument innebär ingen frihet från patentskydd eller andra rättigheter som innehas av Avaya eller andra parter. Intellektuell egendom som är relaterad till denna produkt (inklusive varumärken) och registrerad på Lucent Technologies har överförts respektive licensierats till Avaya. Detta konfidentiella dokument tillhör Avaya och får inte meddelas tredje part eller kopieras utan föregående skriftligt tillstånd. Eventuella kommentarer eller förslag angående detta dokument skickas Copyright 2001 Avaya Avaya Global SME Solutions Sterling Court Mundells Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LZ England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) E-post: Webbadress: Version 1 (16/05/2001) Sidan 12

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Telia Centrex Röstsvar. Handbok

Telia Centrex Röstsvar. Handbok Telia Centrex Röstsvar Handbok Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Användarhandbok Du har just valt telefonen Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent

Läs mer

Cisco IP Communicator version 2.0

Cisco IP Communicator version 2.0 Telefonhandbok Cisco IP Communicator version 2.0 Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1-800 553 NETS (6387)

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör. Handbok Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör Handbok Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör Handbok 2 Handbok Företagsadministratör Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen av denna

Läs mer