Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Utgåva 1.2. Sidan 1"

Transkript

1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1

2 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN SERVER... 4 INSTALLATION AV ADVANTAGE DATABASE SERVER... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC DATABASFILER... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PROGRAMFILER... 4 SUPPORT... 5 LICENSVILLKOR... 5 VID INSTALLATION PÅ EGEN SERVER... 5 VID INSTALLATION OCH DRIFT PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 5 INNAN NI BÖRJAR ATT ANVÄNDA INTELLIDOC... 6 KATALOGSTRUKTURER... 6 ADMINISTRATÖREN... 6 SÄKERHET... 6 INLOGGNING... 6 DATABASEN... 6 SÄKERHETSKOPIERING... 7 INLOGGNING... 7 STARTSIDAN... 8 LÅSA DOKUMENT... 8 MENYN... 8 SÖK DOKUMENT... 9 URVALSKRITERIER... 9 RESULTAT AV SÖKNING SYSTEM ( UNDERHÅLL AV INTELLIDOC ) ANVÄNDARADMINISTRATION SKAPA NY ANVÄNDARE LISTA ( UNDERHÅLL AV REGISTRERADE ANVÄNDARE ) GRUPPER ( BEHÖRIGHETSGRUPPER ) LÄGGA TILL BEHÖRIGHETSGRUPP RADERA BEHÖRIGHETSGRUPP LÄGGA TILL ANVÄNDARE I BEHÖRIGHETSGRUPP RADERA ANVÄNDARE I BEHÖRIGHETSGRUPP KATALOGER LÄGGA TILL NY KATALOG ÄNDRA BEFINTLIG KATALOG RADERA KATALOG SoftIT AB 2003 Sidan 2

3 DOKUMENTMALLAR LÄGGA TILL DOKUMENTMALL UPPDATERA DOKUMENTMALL RADERA DOKUMENTMALL E-POST ( GRUPPUTSKICK TILL BEHÖRIGHETSGRUPPER ) DOKUMENTHANTERING NAVIGERING LISTA DOKUMENT I EN KATALOG SKAPA NYTT DOKUMENT LÄGG TILL DOKUMENT DIREKT TA BORT DOKUMENT ANVÄNDA MALLAR DOKUMENTINFORMATION LÄSA NER SENASTE VERSIONEN VERSIONSHISTORIK GODKÄNNANDEPROCESSEN ADMINISTRERA GODKÄNNANDEPROCESSEN ENKEL GODKÄNNANDEPROCESS AVANCERAD GODKÄNNANDEPROCESS FLYTTA DOKUMENT TILL EN ANNAN KATALOG LOGGEN INTEGRERA DOKUMENT I HEMSIDAN FELSÖKNING Sidan 3 SoftIT AB 2003 Sidan 3

4 Sidan 4 Förord Tack för Ert val av SoftIT IntelliDoc. Systemet kommer att ge ditt företag ett bra stöd för dokumenthantering. Detta dokument beskriver samtliga delar i IntelliDoc samt hur produkten installeras ( då IntelliDoc körs på egen server ). Förklaringar För att förstå manualen: När vi refererar till en länk, är länkens text understruken När vi refererar till en knapp, är knappens text inom [hakar]. Installation av IntelliDoc på SoftIT:s servrar Om man valt att köra IntelliDoc via Internet på SoftIT:s servrar behövs ingen installation göras. SoftIT installerar system och databas och tilldelar de rättigheter som krävs. Normalt är IntelliDoc installerat och körklart samma dag som beställning sker. Installation av IntelliDoc på egen server Installation av Advantage Database Server Advantage Database Server ska vara installerad på den server som lagrar databasen (kan vara samma server som IIS körs på). Starta installationsprogrammet för Advantage Database Server och följ instruktionerna på skärmen. Serienummer och kod erhålls från SoftIT och finns på IntelliDocs licenshandling. Installation av IntelliDoc databasfiler Databasfilerna måste installeras på samma server som Advantage Database Server. Skapa en katalog för IntelliDoc databasfiler Dela ut katalogen och se till att IIS-servern har tillgång till katalogen Kopiera in filen IntelliDocDB.exe och starta från MS-DOS prompt. IntelliDocDB.exe är en självextraherande fil som skapar nödvändiga tabellfiler. Installation av IntelliDoc programfiler IntelliDoc är skrivet i ASP ( Active Server Pages ) och körs under NT/W2K. Innan installationen påbörjas måste IntelliDoc erhålla en egen e-postadress som kommer vara avsändare vid exempelvis notifiering av nya dokumentversioner etc. (SMTP-tjänsten måste vara aktiverad) Skapa en site för IntelliDoc i IIS. Read- och Scriptbehörighet måste ges. SoftIT AB 2003 Sidan 4

5 Sidan 5 Kopiera in filen IntelliDocPRG.exe i den skapade katalogen för IntelliDoc. IntelliDocPRG.exe är en självextraherande fil som skapar nödvändiga kataloger och programfiler på Internetservern. Kontrollera att Readbehörighet finns för Internet User Account på samtliga kataloger som är skapade. Ta fram filen global.asa som finns i rotkatalogen. Editera raden : Application("system_epostadress") = skriv in e-postadressen som IntelliDoc ska använda som avsändare. Editera raden : Application( system_licensnr ) = skriv in Ert licensnummer som återfinns på IntelliDoc s licenshandling. Ta fram filen /inc/dbconn.inc Editera raden : strpath= skriv in sökväg till databaskatalogen typ : strpath = \\server2\intellidoc Nu är installationen av IntelliDoc klar. Glöm inte att skapa backuprutiner! Läs mer under Innan Ni börjar att använda IntelliDoc / Säkerhet. Support Support ingår i licenskostnaden. Licensvillkor Vid installation på egen server Ni äger rätten att fullt ut använda IntelliDoc för det antal användare som licensen tillåter. Ni har EJ rätt att förändra vår programkod mer än det vad beskrivs i installationsanvisningarna. Systemet får installeras på EN (1) server. Då behov finns att förflytta systemet till annan server kontakta oss för nya licensuppgifter. Vid installation och drift på SoftIT:s servrar Ni äger rätten att fullt ut bruka IntelliDoc för det antal användare licensen tillåter. SoftIT AB 2003 Sidan 5

6 Sidan 6 Innan Ni börjar att använda IntelliDoc Katalogstrukturer För att på bästa sätt utnyttja IntelliDoc krävs planering för hur katalogstrukturerna skall skapas. Erfarenheten säger att den tid man från början lägger ner på detta sparas in senare genom att användarna lättare hittar dokumenten samt att strukturerna känns igen från verkligheten. Man skapar katalogstrukturer i IntelliDoc i tre nivåer. Nedan följer några exempel : Personal Internt Instruktioner Anst. avtal Blanketter Externt Konsultavtal Upphandling Marknad Annonser Bilder Broschyrer Man kan bestämma behörighet för varje katalog - vem som får läsa och/eller uppdatera. Administratören En eller flera kan utses som Administratör/er av IntelliDoc. Administratören är den som kan skapa bestämda strukturer samt administrera användare, mallar och behörigheter. Det är viktigt att tänka på att det är Administratören som har tillgång till hela systemet. Säkerhet Inloggning För att komma åt systemet krävs inloggning. När en användare loggar in på IntelliDoc startas en s.k. session. När användaren är inloggad utan någon aktivitet, avslutas sessionen automatiskt efter 20 minuter. Administratören skapar och delar ut ID och lösenord till personer som ska ha tillgång till IntelliDoc. Databasen Samtliga uppskickade dokument till IntelliDoc sparas i databasen och inte som separata filer. Det är därför viktigt att skydda tillgången till databaskatalogen genom att vara sparsam med rättigheter. SoftIT AB 2003 Sidan 6

7 Sidan 7 Säkerhetskopiering Förr eller senare kan utrustning gå sönder och det kan innebära att man förlorar data och program som rör IntelliDoc. Det är därför viktigt att i samband med installationen skapa rutiner för säkerhetskopiering. Databasen måste säkerhetskopieras! Finns egna programanpassningar av IntelliDoc krävs även säkerhetskopiering av programfilerna på IIS-servern. Inloggning Genom att ange adress ( URL ) till IntelliDoc kommer man till inloggningssidan. Ange ID och lösenord för att logga in. Tänk på att lösenordet är känsligt för stora och små bokstäver. Då behörighet saknas för att logga in eller då ID och/eller lösenord inte stämmer, kontakta administratören för IntelliDoc för nya uppgifter. SoftIT AB 2003 Sidan 7

8 Startsidan Sidan 8 Efter lyckad inloggning öppnas ett nytt fönster. Observera att inga navigeringsmöjligheter finns utöver IntelliDocs egna länkar. Längst till vänster visas menyn. Till höger om menyn finns en uppdelning i 2 sektioner. Den övre visar vem som är inloggad och hur många dokument och kataloger som finns. Senast ändrat dokument visas alltid överst. Finns markering med röd * har dokumentet ändrats idag. I den undre sektionen listas dokument att godkänna Har dokumentet inte godkänts inom två dagar blir datummarkeringen orange. Har godkännande fortfarande ej skett efter en vecka blir markeringen röd. Av dig låsta dokument visar de dokument man låst. Dina egna bevakningar visar de dokument man satt för bevakning. Låsa dokument Under rubriken status finns en nyckelsymbol som visar att ett dokment är låst. Endast administratören och den som låst dokumentet kan låsa upp det. Hur man låser dokument, se rubriken Dokumentinformation. Det är viktigt att alltid låsa dokument som man arbetar med, för att förhindra att två personer samtidigt arbetar med dokumentet. Menyn Till vänster ligger menyn. Innehållet i menyn styrs av behörighet samt av vilka kataloger som är skapade i systemet. De två första valen Startsidan samt Sök dokument är synliga för samtliga användare. System är endast synligt för administratörer. Från start då inga kataloger är skapade finns inga fler alternativ i menyn. SoftIT AB 2003 Sidan 8

9 Sidan 9 De nästkommande alternativen i menyn är dynamiskt uppbyggda av systemet från den katalogstruktur som skapats. Längst upp i fönstret finns en snabbmeny för sökning av dokument, hämtning av mallar, hjälpmeny, utloggning och version av IntelliDoc. Sök dokument Det är enkelt att söka ett dokument från databasen. Sök genom att klicka på [sök dokument] antingen via menyn eller snabbmenyn. Genom att skriva in ett eller flera sökord kan sökning ske på nyckelord för dokumentet. Flera sökkriterier kan anges i kombination. Man kan också söka dokument via användare i listboxen. Bara de dokument man har behörighet för visas vid sökning. Urvalskriterier Urvalskriterier kan anges i kombination. IntelliDoc tolkar dessa som s.k. och-villkor. Dvs. att samtliga kriterier måste uppfyllas för att en sökträff ska räknas. Följande kriterier kan användas vid sökning : Dokument ID Dokumentnamn Måste anges med fullständigt ID. Ej användbart att söka i kombination med andra villkor. Kan anges med en del av namnet. Exempel : Anger du test får du träff på dokumentnamn som testinstruktioner och sluttest. SoftIT AB 2003 Sidan 9

10 Sidan 10 Sökord Filnamn Användare Kan anges med en del av namnet. Kan anges med en del av namnet. Välj registrerade användare i listboxen. Observera att användare kan vara sista personen som uppdaterade dokumentet, inte nödvändigtvis den som skickade upp dokumentet från början. Resultat av sökning De dokument som matchar sökningen listas i den nedre delen av fönstret. Följande information visas om dokumentet. * Typ Symboliseras av en liten ikon * Dokumentnamn Det namn man gett dokumentet * Skapad av Den som skapat eller senast uppdaterat dokumentet * Datum Senast uppdaterat * Information Inskriven informationstext System ( Underhåll av IntelliDoc ) Användaradministration Under System i menyn finns menyalternativen för att skapa ny användare, lista och underhålla befintliga användare i IntelliDoc. Skapa ny användare Användar ID, lösenord och namn måste alltid fyllas i. För att IntelliDocs notifieringssystem ska fungera måste man också fylla i användarens E-postadress. Om användaren ska ha status administratör för IntelliDocinstallationen måste också Admin [ ] markeras. SoftIT AB 2003 Sidan 10

11 Lista ( Underhåll av registrerade användare ) Förteckning över registrerade användare visas med namn, företag, e-postadress samt uppgift om användaren är administratör. För att ta fram en persons detaljuppgifter - klicka på namnet. Se detaljbild för Skapa ny användare. För att radera en användare från systemet - klicka på papperskorgen. Sidan 11 OBS! Användaren kommer att raderas från samtliga dokument som vederbörande skapat och automatiskt ersättas med inloggad administratör, eftersom ett dokument alltid är kopplat till en användare. Grupper ( Behörighetsgrupper ) Här administreras IntelliDocs behörighetsgrupper. En behörighetsgrupp kopplas till en katalog med läsoch/eller uppdateringsbehörighet. SoftIT AB 2003 Sidan 11

12 Sidan 12 Lägga till behörighetsgrupp Under behörighetsgrupper listas samtliga registrerade grupper typ företagsledning, anställda etc. För att lägga till ny grupp, fyll i gruppens namn i inmatningsfältet Lägg till och klicka på [Ok]. Sidan laddas om och den nya behörighetsgruppen visas. Radera behörighetsgrupp Radera en grupp från systemet genom att klicka på papperskorgen. Lägga till användare i behörighetsgrupp Klicka på en behörighetsgrupp i listan behörighetsgrupper. Sidan laddas om med uppgift om de personer som ingår i den specifika behörighetsgruppen. Lägg till en användare genom att välja registrerad användare från listboxen och klicka på [Ok]. Listan laddas om och den nya användaren tillhör nu den aktuella gruppen. Endast ej befintliga användare i den aktuella gruppen visas i listboxen. Radera användare i behörighetsgrupp Radera användare från en behörighetsgrupp genom att klicka på papperskorgen. SoftIT AB 2003 Sidan 12

13 Sidan 13 Kataloger Hjärtat av IntelliDoc är katalogstrukturerna som kategoriserar samtliga dokument i systemet. Endast administratören har tillgång till denna del. För att utnyttja IntelliDoc på bästa sätt krävs att man noga planerar hur katalogstrukturerna skapas. Den vänstra delen (se bild) visar den aktuella katalogstrukturen. Från start är detta tomt och innehåller endast Huvudnivå [+]. Saknas kataloger måste huvudkataloger ( nivå 1 ) först skapas. Detta sker genom att klicka på [+] från Huvudnivå. För att lägga till en underkatalog till Personal ( se bilden ), klickar man på [+] vid sidan om Personal. I nivå 3 saknas [+] eftersom det går att skapa kataloger i max tre nivåer. SoftIT AB 2003 Sidan 13

14 Sidan 14 Lägga till ny katalog Under rubriken står i detta fall -Huvudnivå, vilket innebär att detta är en katalog som ligger i nivå 1. Katalognamn måste fyllas i när man skapar en ny katalog. Information är en kort beskrivning över katalogens ändamål. Behörigheter: Kan bestämmas för respektive grupp om läs och/eller skrivrättigheter ska ges ( uppdatering ). Användare som ingår i en grupp som har någon form av behörighet, kommer att få katalogen som ett alternativ i menyträdet. Klicka [Spara] för att spara den nya katalogen. Ändra befintlig katalog Klicka på ett katalognamn till vänster på skärmen. Nu visas informationen om katalogen under ändra befintlig katalog. Samtliga uppgifter kan förändras. Klicka [Spara] för att spara dina eventuella ändringar. SoftIT AB 2003 Sidan 14

15 Sidan 15 Radera katalog Saknar en katalog dokument visas texten: Inga dokument finns i denna katalog samt en länk Radera Katalogen. Radera katalogen genom att klicka på länken Radera Katalogen. Dokumentmallar Här listas de mallar som finns i IntelliDoc. Från början finns inga mallar, eftersom IntelliDoc levereras utan mallar. Vitsen med dokumentmallar är att man ska lägga till den företagsunika mallen som används. Genom att ha aktuella mallar i IntelliDoc används alltid den senaste versionen. När man skapar ett dokument finns möjligheten att först läsa ned en mall. En mall kan vara av vilket filformat som helst (ex. Word/Excel/PowerPoint). Lägga till dokumentmall Mallens namn anges i fältet Mallens namn. Plocka därefter upp mallfilen genom att klicka [Bläddra]. Spara sedan mallen genom att klicka [Spara]. SoftIT AB 2003 Sidan 15

16 Sidan 16 Uppdatera dokumentmall För att komma till uppdateringssidan, klicka på Uppdatera -länken vid sidan om den aktuella mallen. Antingen ersätts filen med en ny version ( se Lägg till dokumentmall ) eller så ändras endast namnet. Spara sedan mallen genom att klicka [Spara] Radera dokumentmall Klicka på Radera -länken från mallistan och mallen raderas. Nu visas fråga om radering ska ske. Besvaras med JA för att verkställa raderingen. E-post ( Grupputskick till behörighetsgrupper ) E-postfunktionen är till för att Administratören snabbt och enkelt ska kunna sända meddelande till en vald behörighetsgrupp eller till samtliga användare av IntelliDoc. För att detta ska fungera krävs att IntelliDocs e- postadress är registrerad vid installationen. Dessutom måste SMTPtjänsten vara tillgänglig på IIS-Servern. Från listboxen Till: väljer man om meddelandet skall sändas till en bestämd behörighetsgrupp eller alt. till Samtliga användare. SoftIT AB 2003 Sidan 16

17 Sidan 17 Ange därefter i rubrik och meddelandetext. Klicka sedan på [Skicka E-postmeddelande] för att skicka iväg meddelandet. Längst ner i meddelandetexten kommer IntelliDoc automatiskt att lägga till texten : ( Detta meddelande har skickats från IntelliDoc av [administratörens namn] ) Dokumenthantering Efter att administratören har skapat katalogstruktur samt behörighetsvillkor kan man börja att använda systemet. I menyn finns de kataloger som den inloggade användaren har behörighet till. Navigering Det är endast möjligt att skapa dokument i en katalog som saknar underkataloger. De kataloger som kan innehålla dokument markeras med en dokument-ikon. Exemplet visar att katalogen Personal samt underkatalogerna Externt och Internt inte kan innehålla dokument. Under Internt finns katalogerna Anst. Avtal, Instruktioner samt Blanketter och dessa kan innehålla dokument. För att se dokument i en katalog, klicka på katalognamnet i menyn. SoftIT AB 2003 Sidan 17

18 Sidan 18 Lista dokument i en katalog När man valt katalog i menyn listas samtliga dokument i katalogen. Namnet på den valda katalogen visas överst i fönstret. Information som dokument- ID, dokumenttyp, status, filnamn, version, datum samt beskrivning visas för respektive dokument i katalogen. Har man behörighet att uppdatera i katalogen, klicka på länken Skapa nytt dokument som finns längst ner i fönstret. Klicka på länken till filnamnet för att ta fram dokumentinformationen. SoftIT AB 2003 Sidan 18

19 Skapa nytt dokument Välj den katalog du önskar skapa ett nytt dokument i. Har man behörighet att uppdatera katalogen finns länken Skapa nytt dokument längst ner i fönstret. Sidan 19 Lägg till dokument direkt Har du ett färdigt dokument att lägga till, kan du klicka på [Bläddra] för att välja den fil som ska skickas upp till systemet och sedan klicka [Spara]. Ta bort dokument Hämta dokumentet. Längst ner i fönstret finns länken Radera posten. Klicka på Radera posten -länken. Nu visas fråga om radering ska ske. Besvaras med JA för att verkställa raderingen. Använda mallar Det är möljigt att använda de mallar som administratören lagt till. Välj en mall från listan och klicka på [Hämta mall]. Är det en Wordmall öppnas Microsoft Word automatiskt med mallen (om du i nedläsningsdialogen väljer att öppna mallen direkt). Spara sedan det färdiga dokumentet lokalt och skapa därefter att ett nytt dokument och lägg till dokument direkt. Tänk på att om du använder mall, läggs inget dokument till i IntelliDoc. Dokument sparas endast i IntelliDoc om du väljer Lägg till dokument direkt se beskrivning Lägg till dokument direkt. SoftIT AB 2003 Sidan 19

20 Sidan 20 Dokumentinformation Efter att man skickat upp ett dokument eller att man valt ett dokument från kataloglistan, visas dokumentinformationen. Har användaren behörighet att uppdatera katalogen visas inmatningsfält. Vid endast läsbehörighet visas informationen som fast text. Förklaringar till informationsfälten : DokumentID Dokumentnamn Version Skapad Tilldelas automatiskt av IntelliDoc. IntelliDocs namn på dokumentet. Tilldelas automatiskt av IntelliDoc, men går att ändra. Tilldelas automatiskt av IntelliDoc. Det datum när dokumentet först skapades. Tilldelas automatiskt. SoftIT AB 2003 Sidan 20

21 Sidan 21 Filens namn Uppdaterad Namnet på filen som skickades upp. Detta går att ändra och kommer då att gälla som föreslaget filnamn för den användare som läser ner dokumentet. Det datum dokumentet uppdaterades senast samt namnet på den som uppdaterat dokumentet. Symbolen visar att dokumentet kan markeras för bevakning. Vill man bevaka ett dokument klicka på symbolen och ögat får röd färg. För att avbryta bevakningen klicka på symbolen och ögat får blå färg. Symbolen visar att dokumentet kan låsas. Vill man låsa ett dokment klicka på symbolen och nyckeln får röd färg. För att avbryta låsningen klicka på symbolen och nyckeln får grön färg. Sökord Beskrivning Valfria sökord som kan användas för sökning av dokument. Ange nyckelord för dokumentet. Fritextbeskrivning av dokumentet. Läsa ner senaste versionen För att läsa ner senaste versionen av ett dokument klicka på länken Hämta senaste versionen! Till höger om länken anges filens storlek. SoftIT AB 2003 Sidan 21

22 Sidan 22 Versionshistorik Om en ny version av ett dokument skapas, ska inte detta dokument skickas upp som ett nytt dokument. Ta i stället fram det befintliga dokumentet och klicka på länken Skicka upp ny version som finns längs ned i dokumentets funktionsmeny. Hämta upp den lokala filen genom att klicka på [Bläddra]. Klicka sedan på [Spara] för att skicka upp den nya versionen. Den tidigare versionen av dokumentet kommer nu att läggas under Versionshistorik. Är dokumentet under godkännandeprocess raderas samtliga pågående godkännanden. E-postmeddelande sänds automatiskt med uppmaning om att en ny version finns att godkänna. SoftIT AB 2003 Sidan 22

23 Sidan 23 Godkännandeprocessen IntelliDoc ger ett perfekt stöd för godkännandeprocessen för ett dokument. Genom att ange den eller de som ska granska och godkänna ett dokument är dokumentet markerat som ej godkänt tills dess att samtliga har godkänt dokumentet. Godkännandeprocessen kan delas upp i tre grupper. Nertill höger visas den eller de personer/grupper som ska godkänna dokumentet. Om en användare som är markerad som godkännare tar fram dokumentet visas länken * GODKÄNN DOKUMENTET * Är dokumentet godkänt visas detta med datum när användaren markerade dokumentet som godkänt. Administrera godkännandeprocessen Enkel godkännandeprocess Här arbetar man bara i grupp 1. Klicka på länken Ändra godkännandeprocess. Från listboxen lägg till väljer man användare som skall ingå i gruppen. När detta är klart klicka på länken Tillbaka och därefter på länken Aktivera nu och processen är igång. E-postmeddelande går ut till samtliga i gruppen att godkänna dokumentet. Avancerad godkännandeprocess Vill man att någon eller några ska godkänna ett dokument före andra, använder man sig av olika grupper i upp till tre steg. Från listboxen lägg till väljer man användare som skall ingå i respektive grupp. Från listboxen Grupp väljer man grupp 1, 2 eller 3. När detta är klart klicka på länken Tillbaka och därefter på länken Aktivera nu och processen är igång. E-postmeddelande går ut till första gruppen att godkänna dokumentet. När första gruppen tagit del av dokumentet och godkänt det går E-postmeddelande ut till grupp 2 med uppmaning att godkänna dokumentet. När grupp 2 godkänt dokumentet går E-postmeddelande till grupp 3. SoftIT AB 2003 Sidan 23

24 Sidan 24 För att administrera godkännandeprocessen klicka på länken Skapa / ändra godkännandeprocess. Lägg till namn och grupp för godkännande genom att välja en användare och grupp från listboxen och klicka på [Lägg till]. Radera namn genom att klicka på ikonen för papperskorgen vid sidan om namnet. Flytta dokument till en annan katalog. Ta fram dokumentet som ska flyttas. Klicka sedan på länken Flytta dokument, som finns i nedre högre delen av fönstret. Markera den katalog du vill flytta dokumentet till, klicka sedan på [Flytta]. För att avbryta flytten, klicka på [Avbryt]. SoftIT AB 2003 Sidan 24

25 Sidan 25 Loggen För att se för ett dokuments nedladdningslogg, klicka på länken Loggen som finns i nedre högre delen av fönstret. Välj i listboxen samtliga loggningar, endast nedläsningar eller endast dokumentlåsningar. Nu visas en lista med tidpunkt, vilken åtgärd som gjorts, version och namn på den som arbetat med dokumentet. Integrera dokument i hemsidan Ett enkelt sätt att alltid ha sin hemsida uppdaterad är att koppla ihop den med någon eller några av IntelliDocs kataloger som innehåller aktuella instruktioner, dokument, manualer m.m. Kontakta oss så berättar vi mer. Felsökning Jag blir utloggad när jag skickar upp ett dokument. Beror på att användaren försöker sända ett stort dokument och är uppkopplad mot systemet med en långsam uppkoppling. Det finns två lösningar för detta: 1. Sänd eller hämta inte för stora dokument när uppkopplingen är långsam. 2. Be serveradministratören att öka IntelliDocs tid för timeout för script i IIS. SoftIT AB 2003 Sidan 25

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Dokumenthantering för RA-dokument

Dokumenthantering för RA-dokument Dokumenthantering för RA-dokument 1 (23) Innehåll 1. Syfte... 3 2. Övergripande RA-, TKA- och GBP-info... 3 2.1 RA... 3 2.2 TKA... 3 2.3 GBP... 3 3. Uppdateringsfrekvens för RA-dokument... 3 4. Dokumenthantering

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Administratörer Det finns tre typer administratörer i Websurvey:

Administratörer Det finns tre typer administratörer i Websurvey: Fleranvändarsystem Allmänt Alla enkäter, enkätmallar, deltagarlistor, deltagarlistmallar och rapporter kan placeras i olika kataloger som bildar katalogstruktur. Denna struktur skapas av de administratörer

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Handledning för redigering av lagsidor.

Handledning för redigering av lagsidor. Handledning för redigering av lagsidor. Hela sidan redigeras online vilket innebär att man sitter uppkopplad mot en server och utför sina kommandon. Kör igång webbläsaren och skriv in adressen: http://www.ronn.se/itw/

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 23.11.2007 1 (11) ANVISNINGAR TILL HELPDESKEN OCH PROGRAM UPPDATERINGAR VIA INTERNET DL Helpdesk Online För att ytterligare hjälpa våra kunder har en Helpdesk byggts, som finns på adressen helpdesk.dlsoftware.com

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Startsida. Högskolan Dalarna

Startsida. Högskolan Dalarna Logga in myprint-webbplatsen ger tillgång till myprint-funktioner (utskrift, inköpskredit, hantering av extra e- postadresser...). Den kan användas av studenter och personal på. Du måste logga in med din

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16 Version 7.1 2013-10-16 BOOK-IT OFFLINE Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Glimmervägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Inloggning...

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Manual annonsverktyget

Manual annonsverktyget Manual annonsverktyget Logga in med användarnamn och lösen Startsida Annonsflik Startsidan visar en sammanställning för alla annonser, här ser du status för annonserna. Vilka som är pågående, vilka som

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera Version.0 av 8 Denna lathund är tänkt för leverantörer till Trafikverket, som behöver en snabbintroduktion i hur man lämnar eller överför information

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.56 Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

för att uppdatera dina produkter dagligen på LeGuide.com Groups webbplatser

för att uppdatera dina produkter dagligen på LeGuide.com Groups webbplatser för att uppdatera dina produkter dagligen på LeGuide.com Groups webbplatser Innehållsförteckning Beroende på ditt utgångsläge följer du alla eller en del av stegen i detta dokument för att enkelt skapa

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundhelpdesk logga in i webbgränssnittet och där administrera de löntagare som är kopplade till din arbetsgivare. Du kan: A. Sök lönespecifikation

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 36 Gemensam del Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2012-05-25 Version 3.x Information till webbstödet för leverantörer Gemensam del - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Versionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Zara Sarén Första versionen för Statistiktjänsten 3.0 1.1 Zara Sarén I avsnittet Om landstingsstatistik,

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare Din guide till Hogia Webbrapporter Välkommen till Hogia Webbrapporter Med hjälp av Hogia Webbrapporter kan dina medarbetare/klienter hämta rapporter direkt från företagets/ redovisningsbyråns ekonomisystem

Läs mer

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient 1 LZFA 701 3653 rev F(2009-02) Användarmanual för Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp, ACDG INNEHÅLL 1 VAD ÄR TELIA CENTREX AVANCERAD SVARSGRUPP...4

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.0

Kom igång med LUPP 6.0 RIB 2012 Sidan 1 av 11 Kom igång med LUPP 6.0 Introduktion... 2 Installation... 4 Vad börjar jag med?... 6 Logga in... 6 Skapa användare... 7 Lägg in organisation, stationer och enheter... 8 Öppna Verksamhetsöversikten...

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering Version 2.3 Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering 2 (11) VAL AV BOKFÖRINGSFIL... 3 VAL AV KONTERINGSMODELL... 4 KONTERA OCH GODKÄNNA FAKTURA... 5 KONTERA EN POST... 6 HÄMTA/SKAPA BOKFÖRINGSFIL... 8 ADMIN

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Skapa frågebank... 1 Importera en frågebank... 3 Lägg till frågor i frågebank... 3 Skapa frågeuppsättning... 3 Skapa slumpvist

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Manual för studerande Version 2.2.0

Manual för studerande Version 2.2.0 Ansökningssystemet Joopas Innehållsförteckning Manual för studerande Version 2.2.0 Innehållsförteckning 1 1 Allmänt 2 1.1.1 Allmänt om manualen 2 1.1.2 Allmänt om ansökningssystemet Joopas 2 1.1.3 Ansökan

Läs mer

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar 1 (7) 2014-04-01 Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar Det här är en guide till de olika funktionerna i Netpublicator. I appen Netpublicator finns en mer ingående lathund

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Sida Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Innehåll Inloggningssida 3-5 Överblick startsidan 6-7 Hänvisning vid Semester/Sjukdom 8 Mail nyskada 9 Flikar att genomgå före kontakt med kund, Och dess innebörd

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Manual Behörighetsadministratör

Manual Behörighetsadministratör Manual Behörighetsadministratör Stöd och behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Stöd och behandling... 3 1.2. Roller och Behörigheter... 3 1.3. Förutsättningar för

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer