Dokumenthantering för RA-dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthantering för RA-dokument"

Transkript

1 Dokumenthantering för RA-dokument 1 (23)

2 Innehåll 1. Syfte Övergripande RA-, TKA- och GBP-info RA TKA GBP Uppdateringsfrekvens för RA-dokument Dokumenthantering av RA-dokument i GBP-databasen Skapa nytt RA-dokument Skapa ny version (uppdatera befintliga RA-dokument) Hitta RA-dokument under utveckling i GBP-databasen Redigera RA-dokument Fliken Innehåll Fliken Egenskaper (taggning) Fliken Inställningar Fastställa dokument Remissflöde för dokument under utveckling Ändrings-PM och konsekvensanalys Arkivera dokument Rutiner m.m. för publicering av RA-dokument på 22 Bilaga 1 Dokumentroller Granskare Controller Fastställare (23)

3 1. Syfte Syftet med dokumentet är att ge dokumentansvariga kunskaper i hur man lägger in, uppdaterar, och tar bort RA-dokument från GBP-databasen och RA-webben. 2. Övergripande RA-, TKA- och GBP-info 2.1 RA RA (Råd & Anvisningar) är Lokalförvaltningens gemensamma benämning för tekniska krav och anvisningar (TKA) samt CAD. Lokalförvaltningens RA-dokument publiceras på en extern webbplats med adressen Se vidare under kapitel TKA Tekniska Krav och Anvisningar ska ses som ett för Lokalförvaltningen specifikt komplement till lagar, förordningar och normal projekteringspraxis. 2.3 GBP GBP är främst en dokumentdatabas med styrande och stödjande dokument för byggprocessens genomförande. I GBP-databasen förvaras, utvecklas och versionshanteras även RA-dokument (TKA och CAD). Se vidare under kapitel 5. GBP nås via För anställda i Göteborgs Stad med ett GBG 3000-konto behövs ingen inloggning till GBP-databasen. För att få direktinloggning till GBP-databasen kan i dagsläget endast webbläsarna Internet Explorer och Google Crome användas. Dokumentansvariga har högre behörighet i GBP-databasen än vanliga användare. Bl.a. har dokumentansvariga tillgång till utvecklingsvyn under fliken Dokument. 3. Uppdateringsfrekvens för RA-dokument Uppdatering av RA-dokument ska ske en (1) gång per år, oavsett om det skett förändringar i dokumenten eller inte. Detta för att alla dokument ska få en enhetlighet med samma fastställandeår. Tre (3) månader före dokumentets giltighetstid går ut får dokumentansvariga automatisk en påminnelse via e-post att det är dags att skapa en ny version. Kontinuerliga påminnelser skickas till dokumentansvariga. RA-dokument ska uppdateras med ny version senast 31 januari varje år. Tidplanen för remisstegen under januari, se figur 1. 3 (23)

4 Figur 1. Tidplan för publicering av ny version av RA-dokumet. 4 (23)

5 4. Dokumenthantering av RA-dokument i GBPdatabasen 4.1 Skapa nytt RA-dokument Logga in i GBP-databasen via Nya RA-dokument skapas genom att först klicka på dokumentfliken (1) och därefter på Nytt dokument (2) och därefter på Tekniskt dokument (3) i rullisten enligt figur 2a och 2b. Figur 2a. Skapa nytt dokument. 1 Figur 2b. Skapa nytt dokument. 2 3 När man klickat på Tekniskt dokument visas rutan med Guide för nytt dokument enligt figur 3. 5 (23)

6 Figur 3. Guide för att skapa nytt dokument, grundläggande formalia På denna sida ska följande grundläggande dokumentformalia anges: dokumentets titel (1) vilken typ av malldokument som ska användas (2) o anvisning (stående eller liggande Word-format) o mall/checklista/exempel (stående eller liggande Word-format samt stående i Excel-format) o ändrings-pm (stående Word-format). Dokumenttypen (3) Tekniskt dokument är förvalt och ska inte ändras. Dokumentspråket (4) är förvalt Lokalförvaltningen och ska inte ändras. Kryssrutan för Globalt (5) ska inte vara ikryssad och ska inte ändras. Funktionen Ladda upp en fil används normalt inte för nya dokument. Avsluta genom att klicka på den gröna pilknappen (6) för att gå vidare till nästa steg. Pilen övergår från grå till grön färg först när tillräckligt med uppgifter är angivna. 6 (23)

7 När vyn enligt figur 4 visas är ett nytt tomt dokumentet skapat och är s.k. under utveckling. Figur 4. Nytt dokument är skapat Vyn enligt figur 4 är grunden till mycket av dokumentets utseende och formalia. (1) och (2) anger dokumentets ID och titel. (3) anger i vilket remissteg dokumentet befinner sig i. Se kap (4) används för att arkivera dokumentet. Se kap (5) fliken används för att ange dokumentets egenskaper (taggningar, m.m.). Se kap (6) fliken används i de fall dokument ska publiceras i redigerbart format. Se kap (7) fliken används inte (8) fliken används inte (9), (10) och (11) funktionerna Redigera, Ladda ner och Ersätt fil beskrivs i kap (12) och (13) funktionerna Checka in och Spara beskrivs i kap Se vidare under kapitel 4.4 Redigera RA-dokument. 7 (23)

8 4.2 Skapa ny version (uppdatera befintliga RA-dokument) Uppdatering (skapa en ny version) av befintliga RA-dokument görs genom att först klicka på dokumentfliken (1) och därefter på fliken Bibliotek (2) så att trädstrukturen (3) visas enligt figur 5a och 5b. Klicka på det område som dokumentet avser. För RA finns endast Tekniska krav och anvisningar (4) och CAD (5). Övriga områden har med GBP att göra och ska inte användas för RA. Figur 5a. Dokumentfliken. 1 Figur 5b. Trädstruktur för dokumentmappar (23)

9 Markera den av katalogerna som dokumentet finns i (6). I exemplet enligt figur 5c så är ett mappen Tekniska krav och anvisningar markerad. Markera sen vilken dokumenttyp som ska ändras (7). Figur 5c. Trädstruktur och dokumentgrupper för Tekniska krav och anvisningar 7 6 I exemplet enligt figur 5d så ska ett anvisningsdokument ändras. Klicka på aktuellt dokument (8). Figur 5d. Lista med del av fastställda RA-dokument av dokumenttypen Anvisning. 8 9 (23)

10 När sidan laddats ser den ut som i figur 5e. För att skapa en ny version av dokumentet klicka på ikonen (9). Figur 5e. Skapa ny version av ett dokument (23)

11 Dialogruta Ny version enligt figur 5f dyker upp. Figur 5f. Dialogruta Ny version. Lämna dialogrutan tom och klicka på Skapa ny version. När vyn enligt figur 5g visas har systemet skapat en ny version av dokumentet, eller som det kallas i GBP, dokument under utveckling. Att dokumentet är under utveckling ser man enklast genom att dokumentets-id:ts utkastsnummer är ett (10). Figur 5g. Innehållsfliken Se vidare under kapitel 4.4 Redigera RA-dokument. 11 (23)

12 4.3 Hitta RA-dokument under utveckling i GBP-databasen För att nå RA-dokument under utveckling klicka på dokumentfliken (1) och därefter på Utveckling (2) och därefter på Mina att göra (3) enligt figur 6. Figur 6. Utvecklingsvyn för Mina att göra Dokument som är under utveckling är arbetsmaterial och är endast synliga för dokumentansvarig. Dokument är under utveckling tills fastställaren fastställt dokumentet. I vyn enligt figur 5 sammanställs överskådligt samtliga (för dokumentansvariga) dokument under utveckling med bl.a. var i remissflödet (5) dokument ligger samt vilka roller som är angivna (6). Kolumnen Handläggare ska vara tom. För att öppna ett dokument under utveckling klicka på dokumentets titel (4) eller ID. Se vidare under kapitel 4.4 Redigera RA-dokument. 12 (23)

13 4.4 Redigera RA-dokument Fliken Innehåll Den första vyn man kommer till när man klickat på ett dokument under utveckling är fliken Innehåll. Följande information för det aktuella dokumentet redovisas i figur 7. Figur 7. Fliken Innehåll. Dokumentroller Dokument-ID, version och dokumentnamn Dokumenthistorik Kopiera dokument (används ej) Radera (arkivera) dokument Redigera on-line Redigera lokalt Från vyn enligt figur 7 kan dokumentansvariga välja att antingen redigera dokumentet online genom att klicka på Redigera (rekommenderas) eller välja att redigera dokumentet lokalt på datorn. Redigera dokument on-line För att redigera dokument on-line, klicka på Redigera. Filen laddas ner till aktuell dator och öppnas i Microsoft Word via länk mellan GBP-databasen och aktuell dator. Hur innehållsmässiga förändringar ska hanteras beskrivs i dokumentet Skrivinstruktioner för RA-dokument. Under redigeringen rekommenderas att regelbundet spara dokumentet med Word:s sparafunktion. 13 (23)

14 När dokumentet inte ska redigeras mer, spara dokumentet en sista gång med Word:s sparafunktion och stäng ner Word. En dialogruta från GBP-databasen enligt figur 8 frågar om dokumentet ska laddas upp och sparas till GBP-databasen. Svara alltid Ja. Figur 8. Dialogruta för att ladda upp och spara dokument till GBP-databasen. Glöm inte att Checka in dokumentet! Redigera dokument lokalt För att ladda ner dokument lokalt klicka på filnamnet och spara filen på valfri plats på användarens dator. Observera att du även kan öppna dokumentet i t.ex. Word. Om du göra några förändringar i dokument i detta läge kommer detta inte sparas till databasen. Rekommendationen är att bara använda denna funktion för att spara lokalt. Se figur 9. Figur 9. Dialogrutan öppna eller spara. För att ladda upp dokument använder man uppladdningsfunktionen Ersätt fil. Klicka på Ersätt fil, klicka på Bläddra och markera aktuell fil och klicka på Spara. Glöm inte att Checka in dokumentet! Dokument-ID Varje dokument har ett unikt dokument-id. Dokument-ID används bara för att hålla reda på dokumenten och har ingen inbördes betydelse mellan dokumenten. Versionshantering För att hålla reda på versioner har varje dokument ett versionsnummer och ett utkastnummer. Nya dokument som skapas får automatiskt versionsnummer noll (0) och utkastnummer ett (1). Exempel: RA-0196-v.0.1_Storkök_tekniska_krav. Versionsnummer Utkastnummer 14 (23)

15 När dokument är fastställt (publicerat) första gången får dokumentet versionsnummer ett (1) och utkastnummer noll (0). Exempel: RA-0196-v.1.0_Storkök_tekniska_krav. När dokument ska uppdateras (skapa ny version) får dokumentet automatiskt utkastnummer ett (1). Utkastnumret ändras varje gång dokumentet ska redigeras. Kom-i-håg: Dokument med utkastnummer noll (0) är fastställda och dokument med utkastnummer annat än noll (0) är under utveckling. Funktionerna Checka in och Redigera I det fall man vill skapa en remiss med unikt utkastnummer klickar man på Checka in (1) enligt figur 10a, så låses dokumentet och en pdf-fil skapas med aktuellt och unikt versionsoch utkastnummer enligt figur 10b. Figur 10a. Dokument i redigeringsläge (utcheckat). 1 Om ett incheckat dokumentet ska ändras klicka på Redigera (2) enligt figur 9b, så öppnas dokumentet i redigeringsläge enligt figur 9a och förses med nytt (löpande) utkastnummer. Figur 10b. Dokument i visningsläge (incheckat) (23)

16 4.4.2 Fliken Egenskaper (taggning) Under fliken Egenskaper utförs taggningen för respektive dokument. Egenskapstaggningen är en viktig förutsättning för att kunna sortera dokument i GBP. RAdokument hämtar automatiskt även vissa taggar för publiceringen av dokument. Respektive dokument ska taggas enligt följande: TKA eller CAD område (disciplin) typ av projekt (nybyggnad och/eller ombyggnad) typ av verksamhet(er) (förskola, BmSS, o.d.) dokumentansvarig (skapare) granskare (se bilaga 1) controller (se bilaga 1) fastställare (se bilaga 1). Dokument som ska taggas för fler än en egenskap (t.ex. förskola, grundskola, BmSS, o.s.v.). Håll ner CRTL-knappen samtidigt som man markerar respektive tagg. Det är bara typ av projekt och typ av verksamhet som kan ange mer än en egenskap. Områden För området Tekniska krav och anvisningar finns följande områden: miljö energi fuktsäkerhet bygg mark och utemiljö rörsystem sprinklersystem kylsystem luftbehandlingssystem el- och hissystem tele- och datasystem SRÖ-system storkök För området CAD finns inga separata områden utan alla CAD-dokument taggas bara CAD. 16 (23)

17 Roller I GBP-databasen finns det fyra roller: dokumentansvarig (skapare) granskare controller fastställare Dokumentansvarig är den som upprättar dokument och ansvarar för att dokument hålls ajour. Granskaren tittar på det tekniska innehållet i dokument. Controllern tittar på dokument ur systemsynpunkt (egenskapstaggningar m.m.). Fastställaren fastställer dokument. Figur 11. Fliken Egenskaper. Egenskapsfliken Filnamn (dokumentnamn). Ange typ av tekniskt dokument. Ange TKA eller CAD. Ange område. Ange typ av projekt. Markera de verksamheter dokumentet gäller för. Om dokumentet gäller för samtliga verksamheter ska samtliga verksamheter markeras. Ange namn på dokumentansvarig. Ange namn på granskare. Ange namn på controller. Ange namn på fastställare. 17 (23)

18 4.4.3 Fliken Inställningar Under fliken inställningar anges i vilket format dokumentet ska publiceras i, som pdf eller i det filformat som dokumentet är skapat i. Figur 12. Fliken Inställningar. Inställningsfliken. Används inte. Ikryssad ruta ger läsversion i pdf. Om rutan är ikryssad visas läsversionen i pdf (standard). Om rutan inte är ikryssad visas dokumentet i det filformat som dokumentet är skapat i. Normalt ska rutan vara ikryssad för anvisningar, ändrings-pm, informations- och nyhetsbrev, exempel. Normalt ska rutan inte vara ikryssad för mallar, checklistor. 18 (23)

19 4.5 Fastställa dokument Remissflöde för dokument under utveckling Remissflödet för RA-dokument i GBP är uppdelad i fyra (egentligen fem steg), nämligen Utveckling Utveckling Granskning Systemkontroll Fastställande Roll: Dokumentansvarig Granskare Controller Fastställare Anledningen till att dokumentansvariga har två remissteg är av ren teknisk natur och beror på att resmissflödet är fem steg. Remissteget är gråmarkerat i dokumentet och fyller ingen funktion Tidplan för remisstegen, se figur 1. Utveckling Utveckling Utveckling Granskning Systemkontroll Fastställande Under utvecklingsfasen (d.v.s. då dokument är under utveckling) ser remissflödet ut som figur 13. Figur 13. Remissflödet i handläggningsfasen. Dokument i utvecklingsfasen Under utvecklingsfasen kan avstämning göras med teknikområdets utsedda granskare avseende ändringar och konsekvenser innan dokument skickas för granskning. När TFT-gruppen är klar med dokument klickar dokumentansvarig på den gröna knappen två gånger för att skicka stafettpinnen vidare för granskning. 19 (23)

20 Granskning Utveckling Utveckling Granskning Systemkontroll Fastställande Granskaren (TST-representanten) får mail från systemet om att nytt dokument finns att granska. I granskningsskedet kan granskaren få information om förändringar via ändrings-pm och konsekvensanalys. Se vidare under När granskaren är överens om förändringarna klickar granskaren på den gröna knappen för att skicka stafettpinnen vidare för systemkontroll. Om granskaren däremot har synpunkter på innehållet klickar granskaren på den röda knappen för att skicka stafettpinnen tillbaka till dokumentansvarig med kommentar. Systemkontroll Utveckling Utveckling Granskning Systemkontroll Fastställande Controllern får mail från systemet om att nytt dokument finns att kontrollera. Om controllern inte har några synpunkter klickar systemcontrollern på den gröna knappen för att skicka stafettpinnen vidare för fastställande. Om controllern däremot har synpunkter på innehållet klickar controllern på den röda knappen för att skicka stafettpinnen tillbaka till dokumentansvarig med kommentar. Fastställande Utveckling Utveckling Granskning Systemkontroll Fastställande Fastställaren får mail från systemet om att nytt dokument finns att fastställa. Om fastställaren inte har några synpunkter klickar fastställaren på den gröna knappen för att fastställa (publicera) dokumentet. Om fastställaren däremot har synpunkter på innehållet klickar fastställaren på den röda knappen för att skicka stafettpinnen tillbaka till dokumentansvarig med kommentar Ändrings-PM och konsekvensanalys När ett eller en grupp av dokument inom samma område ändras ska ytterligare två dokument ändras/skapas, nämligen ett ändrings-pm och en konsekvensanalys för respektive område. Ändrings-PM När ett eller flera dokument i ett område tillkommer, ändras eller utgår ska detta beskrivas i respektive områdes ändrings-pm. Ändrings-PM ska ses som ett kompletterande hjälpdokument till publicerade RA-dokument. 20 (23)

21 Fastställda och publicerade dokument ska vara rena, d.v.s. inte försedda med markeringar om tillkommande, ändrad eller borttagen text och/eller bild som är vanligt förekommande i t.ex. tekniska beskrivningar o.d. Exempel på ändrings-pm finns för bl.a. rör, kyla, luft och SRÖ. Ändrings-PM ska publiceras i samband med att nya, ändrade, raderade eller uppdaterade dokument blir fastställda. Om det saknas ett ändrings-pm för det aktuella området skapas ett nytt ändrings-pm. Se kap Konsekvensanalys Som komplement till ändrings-pm ska separat konsekvensanalys upprättas. Konsekvensanalysen ska beskriva (motivera) respektive ändrings konsekvens och kostnad. Konsekvensanalysen utgör underlag för VSG att bifalla eller avslå respektive förändring. Konsekvensanalys upprättas av respektive TFT-grupp. Konsekvenserna ska vara förankrade med gruppens granskare. Konsekvensanalyser är LF-interna dokument och ska inte publiceras i RA. 4.6 Arkivera dokument För att arkivera (radera) ett dokument från GBP-databasen klicka på den markerade ikonen enligt figur 14. Figur14. Arkivera (radera) dokument ur databasen. Arkiverade (raderade) dokument går att återskapa av respektive dokumentansvarig. 21 (23)

22 5. Rutiner m.m. för publicering av RAdokument på Fastställda RA-dokument i GBP-databasen kopieras och skickas (pushas) automatiskt till som är den publika webbplats dit RA-dokument skickas till. Se figur 15. Figur 15. Princip dokumenthantering. LF-internt GBP gbp.goteborg.se RA Gräns mellan internt och externt Automatisk push-funktion Externt RA ra.goteborg.se Dokumentansvariga RA-användare I de fall ett RA-dokument är nytt, har ändrat filnamn, eller är borttaget ur GBP-databasen ska webbredaktören kontaktas. Detta då underhållet av den externa webbplatsen kräver viss manuell hantering. Om dokument endast har ändrat innehåll behövs ingen kontakt tas med webbredaktören. Webbredaktör är ). 22 (23)

23 Bilaga 1 Dokumentroller Här anges vilka dokumentroller som ska anges för respektive område/disciplin. Granskare RA-område TKA Miljö TKA Energi TKA Fuktsäkerhet TKA Bygg (inkl. tillgänglighet) TKA Mark- och utemiljö TKA Rörsystem TKA Sprinklersystem TKA Kylsystem TKA Luftbehandlingssystem TKA El- och hissystem TKA Tele- och datasystem TKA SRÖ-system TKA Storkök CAD Namn Nina Jacobsson Stålheim Nina Jacobsson Stålheim Nina Jacobsson Stålheim Fredrik Sabel Stefan Samuelsson Dan Ervall Robert Peters Dan Ervall Aleksandra Stojcevska Pedro Batista Robert Peters Dan Ervall Aleksandra Stojcevska Pedro Batista Controller RA-område Samtliga områden Namn Fastställare RA-område Samtliga områden Namn Charlotta Hansson 23 (23)

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Ändringslogg Datum Notering Sign 2015-03-13 Första version LN 2015-03-20 Förtydligande dygnsorder LN 2015-04-28 Guide blockering pop-up

Läs mer

OneDrive/SharePoint. Innehåll

OneDrive/SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint Det här dokumentet innehåller instruktioner och rekommendationer om hur man på bästa sätt arbetar med filer och dokument i Office 365 OneDrive och SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint...

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera Version.0 av 8 Denna lathund är tänkt för leverantörer till Trafikverket, som behöver en snabbintroduktion i hur man lämnar eller överför information

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Lathund och manual fo r registrering och hantering av informationsfo rteckning och informationsbeskrivning

Lathund och manual fo r registrering och hantering av informationsfo rteckning och informationsbeskrivning SLU ID: SLU.ua.2015.2.1.1.IÄ-5 Ledningskansliet/ Jurist- och dokumentationsenheten 2015-07-07 Lathund och manual fo r registrering och hantering av informationsfo rteckning och informationsbeskrivning

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Sida 2 av 13 Innehållsförteckning shistorik för dokumentet... 3 Syfte... 4 Dokumentarkiv... 4 Mappstruktur... 4 Dokumentmallar... 5 Namnsättningsstandard

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 1(5) Fastighetsavdelning 2007-04-03 Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 Nedan följer en mer detaljerad förteckning över de nyheter och förändringar som genomförts i den nya releasen av advantum.

Läs mer

Administratörer Det finns tre typer administratörer i Websurvey:

Administratörer Det finns tre typer administratörer i Websurvey: Fleranvändarsystem Allmänt Alla enkäter, enkätmallar, deltagarlistor, deltagarlistmallar och rapporter kan placeras i olika kataloger som bildar katalogstruktur. Denna struktur skapas av de administratörer

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Att använda laget.se

Att använda laget.se 2012 Att använda laget.se för ungdomsledare i MSSK Dokumentet är framtaget för att hjälpa till att förenkla användningen av lagens webbsidor. Har du förslag på ändringar eller ser felaktigheter kan du

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

för att uppdatera dina produkter dagligen på LeGuide.com Groups webbplatser

för att uppdatera dina produkter dagligen på LeGuide.com Groups webbplatser för att uppdatera dina produkter dagligen på LeGuide.com Groups webbplatser Innehållsförteckning Beroende på ditt utgångsläge följer du alla eller en del av stegen i detta dokument för att enkelt skapa

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Versionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Zara Sarén Första versionen för Statistiktjänsten 3.0 1.1 Zara Sarén I avsnittet Om landstingsstatistik,

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME Skola24 Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Användarmanual för Centeped

Användarmanual för Centeped Användarmanual för Centeped Sid 1/12 Innehållsförteckning 1. Programstart...3 2. Systemkrav...3 3. Manual...3 4. Nyheter...3 5. Komma igång...3 5.1 Inloggning...3 5.2 Rollbeskrivning...4 5.3 Lokal administratör...4

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 23.11.2007 1 (11) ANVISNINGAR TILL HELPDESKEN OCH PROGRAM UPPDATERINGAR VIA INTERNET DL Helpdesk Online För att ytterligare hjälpa våra kunder har en Helpdesk byggts, som finns på adressen helpdesk.dlsoftware.com

Läs mer

Fördjupning till vissa kapitel i Dokumentstyrningsplanen

Fördjupning till vissa kapitel i Dokumentstyrningsplanen Fördjupning till vissa kapitel i Dokumentstyrningsplanen För att dokumentstyrningsplanen ska förstås även av den som inte tidigare är insatt i olika begrepp finns detta bildspel. Det innehåller inte några

Läs mer

Manual Ledningssystemet Edda

Manual Ledningssystemet Edda 1 (15) Manual Ledningssystemet Edda Innehåll 1 Syfte... 2 2 Ansvar och Befogenheter... 2 3 Beskrivning av Ledningssystemet... 2 3.1 Vilka dokument ska finnas i Edda?... 2 3.2 Hitta och läsa dokument...

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Innehåll Ändringar med nytt körordersystem Behörighet och förutsättningar nytt körordersystem webb Support Manual körorder webb Inloggning

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Guide till MSB:s externa samarbetsytor i SharePoint

Guide till MSB:s externa samarbetsytor i SharePoint Guide 1 (5) Guide till MSB:s externa samarbetsytor i SharePoint Välkommen att delta i MSB:s samarbetsytor! Här finns funktioner som Dokumenthantering - Versionshantering, arbetsflöden för granskning och

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

Lathund. Tillsätt roller och behörigheter. Uppdaterad: 2014-03-18

Lathund. Tillsätt roller och behörigheter. Uppdaterad: 2014-03-18 Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Tillsätt roller och behörigheter -Lägg in person i grupp/lag/arbetsrum -Rollista -Tillsätt roll -Behörighetslista -Tillsätt behörighet 1 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Dok. nr: SLLIT-ANS-200201-005. Beskrivning för registrering inom ATj

Dok. nr: SLLIT-ANS-200201-005. Beskrivning för registrering inom ATj Dok. nr: SLLIT-ANS-200201-005 Beskrivning för registrering inom ATj Innehållsförteckning 1 Revision... 3 2 Allmänt Bakgrund... 3 3 Syfte... 3 4 Omfattning... 3 5 Steg för steg guide... 4 5.1 Administrationsgränssnittet

Läs mer

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA IA-systemet För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA Senast uppdaterad 29 september 2015 Start När du sätter upp IA-systemet för första gången är det bra om du följer lathunden steg

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient 1 LZFA 701 3653 rev F(2009-02) Användarmanual för Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp, ACDG INNEHÅLL 1 VAD ÄR TELIA CENTREX AVANCERAD SVARSGRUPP...4

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Handledning för redigering av lagsidor.

Handledning för redigering av lagsidor. Handledning för redigering av lagsidor. Hela sidan redigeras online vilket innebär att man sitter uppkopplad mot en server och utför sina kommandon. Kör igång webbläsaren och skriv in adressen: http://www.ronn.se/itw/

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Eyescube 7. Lednings- och kvalitetssystemet Handbok för användare

Eyescube 7. Lednings- och kvalitetssystemet Handbok för användare Eyescube 7 Lednings- och kvalitetssystemet Handbok för användare av Futureyes AB 2015 Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Eyescube är ett inregistrerat

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering.

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering. Instruktioner för signering av kursplaner som Granskare 1. Reviderad kursplan signeras av Granskare 1. Nya kursplaner och utbildningsplaner signeras av Granskare 7. Reviderad utbildningsplan signeras av

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer