Lär dig skriva ut... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lär dig skriva ut... 1"

Transkript

1 Snabbhjälp- innehåll Lär dig skriva ut Skriva ut på papper och andra material Specialfunktioner Produktunderhåll Lös ett problem Produktspecifikationer

2

3 Snabbhjälp hp deskjet 995c series Innehållsförteckning Lär dig skriva ut Introduktion av skrivaren hp deskjet 995c series Villkor och konventioner Information och tillkännagivanden Funktionerna i skrivaren Pappersfack Ställ in utskriftsmarginaler Utskrift med skrivaren hp deskjet Använd ikonen i aktivitetsfältet Skriva ut på papper och andra material Kuvert OH-film Etiketter Visitkort, registerkort och annat, mindre utskriftsmaterial Fotografier Gratulationskort Affischer Banderoller Påstrykningsbilder Manuell dubbelsidig utskrift Specialfunktioner Bluetooth trådlös kommunikation Utskrift med den infraröda funktionen Modul för automatisk dubbelsidig utskrift Automatisk pappersavkännare

4 Produktunderhåll Statuslampan för bläckpatron Byt ut bläckpatronerna Automatisk rengöring av bläckpatroner Manuell rengöring av bläckpatroner Rengöring av skrivarkåpan Återfyllning av bläckpatroner Underhåll av bläckpatroner Artikelnummer för bläckpatroner hp deskjet Verktygslåda Lös ett problem Lamporna på skrivaren blinkar Skrivaren skriver inte ut Skrivaren är långsam Problem med utskrifter Problem med funktionen för infraröd utskrift Problem med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift Problem med den automatiska pappersavkännaren Problem med Bluetooth trådlös kommunikation Produktspecifikationer Produktspecifikationer för skrivaren hp deskjet 995c series Bluetooth specifikationer för trådlös kommuniktion Specifikationer för den infraröda funktionen Specifikationer för modulen för automatisk dubbelsidig utskrift Minsta utskriftsmarginaler Systemkrav Sakregister

5 Lär dig skriva ut Introduktion av skrivaren hp deskjet 995c series Villkor och konventioner Information och tillkännagivanden Funktionerna i skrivaren Pappersfack Ställ in utskriftsmarginaler Utskrift med skrivaren hp deskjet Använd ikonen i aktivitetsfältet 1

6 Introduktion av skrivaren hp deskjet 995c series Grattis! Din nya HP Deskjet-skrivare har flera spännande funktioner: Den avancerade funktionen för Bluetooth trådlös kommunikation gör att du kan skriva ut med hjälp av många olika produktivitetsverktyg utan någon kabelanslutning Använd funktionen för infraröd utskrift för att skriva ut från andra enheter än din skrivbordsdator Högre utskriftshastighet om högst 17 sidor per minut för svart text och 13 sidor per minut för text som innehåller färgbilder Bättre flexibilitet vid utskrift av dubbelsidiga dokument med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift Bättre utskriftsprestanda med den automatiska avkännaren för papperstyp Utmärkt fotokvalitet genom HP:s utskriftsteknik PhotoREt III, ColorSmart III HP Deskjet-skrivare är utformade att hjälpa dig till de bästa resultaten av dina utskrifter. Läs om dem och andra funktioner i följande avsnitt. 2

7 Villkor och konventioner Följande villkor och textkonventioner används i Snabbhjälp. Villkor Skrivarna HP Deskjet 995c series kallas HP Deskjet 9xx eller HP Deskjet. Symboler Symbolen > används för att vägleda dig genom olika steg i programmet. Exempel: Klicka på Start > Program > hp deskjet 9xx series > hp deskjet 9xx series Verktygslåda för att öppna HP Deskjet Verktygslåda. Viktigt och varningar Texten vid Viktigt anger att skrivaren HP Deskjet eller annan utrustning möjligen kan skadas. Exempel: Viktigt! Vidrör inte bläckmunstyckena eller kopparkontakterna på bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till vilket medför dålig elektrisk anslutning. En Varning anger att du eller andra kan utsättas för fara. Exempel: Varning! Förvara bläckpatroner utom räckhåll för barn. 3

8 Ikoner Efter ikonen Obs! följer ett avsnitt med tilläggsinformation. Exempel: Använd endast HP-produkter för bästa resultat. Ikonen Mus anger att det finns ytterligare information genom att du klickar på hjälpfunktionen Förklaring. Du kan få information om alternativen i varje flik genom att peka på ett alternativ och högerklicka med musen för att öppna Förklaring. Klicka på Förklaring för att visa ytterligare information om valt alternativ. 4

9 Information och tillkännagivanden hewlett-packard company Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan meddelande därom. Hewlett-Packard (HP) lämnar inga som helst garantier avseende detta material, inklusive, men ej begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Hewlett-Packard ska inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller för uppkomna eller efterföljande skador i samband med användning av och prestandan hos materialet. Med ensamrätt. Reproduktion, modifiering och översättning av denna handbok är ej tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard, förutom i de fall då detta är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt. Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth Varumärken tillhör Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sverige. Pentium är ett varumärke som är inregistrerat i USA och tillhör Intel Corporation. TrueType är ett varumärke som är inregistrerat i USA och tillhör Apple Computer, Inc. Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Palm, Palm III, Palm V och Palm VII är varumärken som tillhör Palm, Inc. Copyright 2001 Hewlett-Packard Company 5

10 Funktionerna i skrivaren Knappar och lampor Använd knapparna på HP Deskjet-skrivaren för att stänga av och starta skrivaren samt avbryta och återuppta utskriftsjobb. Lamporna ger visuella indikationer om skrivarens status. 1. Knappen Avbryt 2. Statussymbol och lampa för bläckpatroner 3. Knappen och lampan Fortsätt 4. Knappen och lampan Ström 5. Statuslampan för Bluetooth trådlös anslutning Knappen Avbryt Använd den här knappen för att avbryta en pågående utskrift. Statussymbol och lampa för bläckpatroner Lampan ovanför symbolen för bläckpatronens status blinkar när en bläckpatrons status behöver kontrolleras. 6

11 Knappen och lampan Fortsätt Lampan ovanför knappen Fortsätt blinkar när en åtgärd krävs, till exempel påfyllning av papper eller åtgärdande av papperstrassel. När problemet är åtgärdat återupptar du utskriften genom att trycka på knappen Fortsätt. Knappen och lampan Ström Använd knappen Ström för att starta och stänga av skrivaren. Det tar cirka fem sekunder för skrivaren att starta sedan att du har tryckt på strömbrytaren. Den gröna lampan ovanför knappen Ström blinkar när utskrift pågår. Viktigt! Använd alltid strömbrytaren på skrivarens framsida för att starta och stänga av skrivaren. Om du stänger av skrivaren på annat sätt, till exempel med en väggmonterad strömbrytare eller ett överspänningsskydd, kan skrivarfel uppstå. Statuslampa för Bluetooth trådlös anslutning Ytterligare information om funktionen för Bluetooth trådlös kommunikation i skrivaren finns på HP:s webbsida på adress Klicka på drivers skriv in 995c i rutan enter product name and number och tryck sedan på Enter. Pappersfack Skrivaren har ett inmatningsfack och ett utmatningsfack. Placera papper eller annat material i inmatningsfacket för utskrift. Sidorna matas ut till utmatningsfacket efter utskriften. 7

12 Infraröd lins HP Deskjet-skrivaren är utrustad med en speciell infraröd lins. Använd den infraröda linsen för att skriva ut från en enhet som använder infraröd kommunikation, till exempel en Palm Pilot eller bärbar dator. Modul för automatisk dubbelsidig utskrift Använd modulen för automatisk dubbelsidig utskrift för att skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet. Om den här enheten inte finns i din skrivare kan du köpa den separat. Manuell dubbelsidig utskrift Manuell dubbelsidig utskrift är en funktion som gör det möjligt att skriva ut på båda sidorna av papperet genom att använda skrivarens bakre lucka. 8

13 Automatisk pappersavkännare Den automatiska pappersavkännaren känner automatiskt av de flesta typer av papper eller utskriftsmaterial som finns i inmatningsfacket på skrivaren. Den här funktionen, i synnerhet när den används med papper och material från HP, gör det enklare att uppnå bästa utskriftsresultat. Funktionen kan användas både med material från HP och andra material, men den är optimerad för material från HP. Eftersom Automatisk är standardskrivarinställning, kan lämplig papperstyp snabbt väljas för skrivaren. Bluetooth trådlös kommunikation Skrivaren HP Deskjet är utrustad med Bluetooth trådlös teknik som gör att skrivaren kan användas med många olika produktivitetsverktyg utan någon kabelanslutning. Ytterligare information om funktionen för Bluetooth trådlös kommunikation i skrivaren finns på HP:s webbsida på adress Klicka på drivers skriv in 995c i rutan enter product name and number och tryck sedan på Enter. Se även: Utskrift med den infraröda funktionen Modul för automatisk dubbelsidig utskrift Manuell dubbelsidig utskrift Automatisk pappersavkännare 9

14 Pappersfack Inmatningsfack Inmatningsfacket innehåller papper eller annat material för utskrift. 1. Inmatningsfacket utdraget 2. Pappersreglage för längd 3. Pappersreglage för bredd 1. Utmatningsfack 2. Inmatningsfacket inskjutet 10

15 Utmatningsfack Du kan ändra placeringen av utmatningsfacket för att passa till olika utskrifter. 1. Enstaka kuvert fack 2. Utmatningsfacket nedfällt 3. Förlängning av utmatningsfack 1. Utmatningsfacket uppfällt Utmatningsfacket nedfällt - Låt facket vara nedfällt för de flesta typer av utskrifter och för utskrift av enstaka kuvert. Förlängning av utmatningsfack - Dra fackets förlängningsdel utåt när du ska skriva ut ett stort antal sidor. Du bör också förlänga facket när du skriver ut utkast så att papperen inte hamnar utanför facket. När du är klar skjuter du in förlängningsdelen igen. Utmatningsfacket uppfällt - Fäll upp facket när du ska lägga i kontinuerligt papper. Facket måste vara i uppfäll när du ska skriva ut banderoller. Använd inte utmatningsfackets förlängningsdel med papper i formatet Legal. Det kan orsaka papperstrassel. 11

16 Ställ in utskriftsmarginaler Skrivaren kan inte skriva ut utanför en definierad gräns på sidan. Det betyder att dokumentets innehåll måste finnas inom det utskrivbara området. Följ nedanstående anvisningar för att ange utskriftsmarginalerna: 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder för att öppna skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmbilden hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan Användardefinierad pappersstorlek som storlek för papperet. Dialogrutan Användardefinierad pappersstorlek visas. 4. Välj lämplig längd och bredd. Pappersbredden måste vara mellan 77 och 215 mm (3 x 8,5 tum) och papperets längd måste vara mellan 127 och 356 mm (5 x 14 tum). 5. Klicka på OK för att återgå till fliken Inställningar. 6. Klicka på Verkställ och sedan på OK för att acceptera de nya inställningarna. 7. Klicka på OK för att skriva ut dokumentet. Se även: Minsta utskriftsmarginaler 12

17 Utskrift med skrivaren hp deskjet Skrivaren styrs av programvara som är installerad på datorn. Skrivarens programvara kallas även för skrivardrivrutin, och innehåller dialogrutor som du kan använda för att kommunicera med skrivaren. Utskrift i Windows 95, 98, Me, 2000 eller NT 4.0 Följ dessa anvisningar för utskrift i Windows 95, 98, Me, 2000 och NT 4.0: 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder för att öppna skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar för att välja alternativ för utskriftskvalitet, papperstyp, pappersstorlek och utskrift på fotopapper. 4. Klicka på fliken Funktioner för att välja sidriktning, dubbelsidig utskrift, flera sidor per ark och affischutskrift. 13

18 5. Klicka på fliken Avancerat om du vill välja färgalternativ för text, bläckvolym, utskriftshastighet (läget Lågt minne) och om du vill justera färg och kontrast. 6. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 7. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Du kan få information om alternativen i varje flik genom att peka på ett alternativ och högerklicka med musen för att öppna Förklaring. Klicka på Förklaring för att visa mer information om valt alternativ. 14

19 Använd ikonen i aktivitetsfältet Använd ikonen Skrivarinställningar i aktivitetsfältet för att ta reda på bläckpatronernas status och ändra skrivarinställningar för bland annat utskriftskvalitet och automatisk dubbelsidig utskrift. Den här datorn Mina dokument Papperskorgen 1. Ikonen Skrivarinställningar i aktivitetsfältet Öppna egenskapsdialogrutan för skrivaren 1. Dubbelklicka på ikonen Skrivarinställningar i aktivitetsfältet. Dialogrutan Skrivaregenskaper visas. 2. Välj bland de tillgängliga alternativen på skärmbilden hp deskjet 9xx series. 3. Klicka på OK. 15

20 Indikatorn för varningmeddelanden Ikonen Skrivarinställningar visas i slutet av aktivitetsfältet. Ikonens färg och utseende anger varningsmeddelandenas status. När ikonen blinkar och omges av en gul ram betyder det att du har minst ett oläst meddelande. När ikonen inte blinkar men fortfarande omges av en gul ram finns det minst ett väntande men läst meddelande i kö. När ikonen inte längre omges av den gula ramen är varningen borta. Visa varningsmeddelanden för bläckpatroner 1. Välj ikonen Skrivarinställningar i aktivitetsfältet för att öppna dialogrutan Standardinställningar. 2. Klicka på knappen Varningsinformation. hp deskjet Verktygslåda öppnas. 3. Välj fliken Varningsinformation så att varningsmeddelanden för bläckpatronen visas. 4. Avsluta med att klicka på Stäng i Verktygslådans övre högra hörn. Ändra utskriftsalternativen i dialogrutan för skrivarens standardinställningar 1. Klicka på ikonen Skrivarinställningar i aktivitetsfältet. Dialogrutan Standardinställningar öppnas. Här kan du ändra standardkvalitet för utskrift och aktivera automatisk dubbelsidig utskrift. 2. Välj följande alternativ: Utskriftskvalitet: Snabb, Normal eller Bästa Automatisk dubbelsidig utskrift: I tillämpliga fall 16

21 3. Klicka någonstans utanför dialogrutan. En dialogruta visas med information om att de valda alternativen avser vilka inställningar som ska användas vid utskrift. Om du inte vill att denna dialogruta ska visas igen ska du markera Visa inte detta meddelande igen. 4. Klicka på OK. Använd ikonerna för skrivarinställningar i aktivitetsfältet 1. Dubbelklicka på ikonen Skrivarinställningar på aktivitetsfältet. En snabbmeny med namnen på installerade skrivare visas. En bock visas bredvid den valda skrivaren. Om du vill välja en annan standardskrivare kan du göra det från menyn. 2. Välj något av följande alternativ: Ändra inställningarna för standardskrivare om du vill öppna dialogrutan Standardskrivarinställningar. Klicka på Öppna Verktygslåda om du vill öppna hp deskjet Verktygslåda. Klicka på Avsluta om du vill avaktivera ikonen Skrivarinställningar i aktivitetsfältet. Se även: Byt ut bläckpatronerna hp deskjet Verktygslåda 17

22 18

23 Skriva ut på papper och andra material Kuvert OH-film Etiketter Visitkort, registerkort och annat, mindre utskriftsmaterial Fotografier Gratulationskort Affischer Banderoller Påstrykningsbilder Manuell dubbelsidig utskrift 19

24 Kuvert Skriv ut enstaka kuvert från kuvertfacket och en bunt med kuvert från inmatningsfacket. Utskrift av ett enstaka kuvert Förberedelser för utskrift 1. Placera kuvertet med fliken till vänster och vänd uppåt i facket för enstaka kuvert. 2. Skjut in kuvertet så långt det går. 20

25 Utskrift av ett kuvert Om utskriftsprogrammet innehåller en funktion för utskrift av kuvert ska du inte följa anvisningarna nedan. Följ då i stället anvisningarna i programmet. 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Utskriftskvalitet: Normal Papperstyp: Automatisk eller Vanligt papper Pappersstorlek: Lämplig kuvertstorlek 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig kuvertorientering Dubbelsidig utskrift: Avmarkerat 5. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Tips för utskrift Kontrollera att utmatningsfacket är nedfällt. Undvik att använda kuvert med klämmor eller fönster. Undvik att använda kuvert som är glättade eller präglade, kuvert med tjocka, oregelbundna eller rullade kanter samt kuvert som är skrynkliga, rivna eller på annat sätt skadade. 21

26 Utskrift av flera kuvert Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket. 2. Dra båda pappersledarna utåt och ta bort allt papper från facket. 3. Lägg i högst 15 kuvert med fliken åt vänster och vänd uppåt i inmatningsfacket. 4. Skjut in kuverten så långt det går. 5. Skjut pappersledarna mot kuvertens kanter. Skjut in facket så långt det går. Skriv ut kuverten Om utskriftsprogrammet innehåller en funktion för utskrift av kuvert ska du inte följa anvisningarna nedan. Följ då i stället anvisningarna i programmet. 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 22

27 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Utskriftskvalitet: Normal Papperstyp: Automatisk eller Vanligt papper Pappersstorlek: Lämplig kuvertstorlek 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig kuverorientering Dubbelsidig utskrift: Avmarkerat 5. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Tips för utskrift Lägg aldrig fler än 15 kuvert i inmatningsfacket. Rikta in kuvertens kanter innan du lägger i dem i facket. Undvik att använda kuvert med klämmor eller fönster. Undvik att använda kuvert som är glättade eller präglade, kuvert med tjocka, oregelbundna eller rullade kanter samt kuvert som är skrynkliga, rivna eller på annat sätt skadade. Använd endast HP-produkter för bästa resultat. 23

28 OH-film Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket. 2. Skjut ut de båda pappersledarna och ta bort allt papper från facket. 3. Separera OH-filmarken genom att blåsa på deras kanter och justera dem sedan. 4. Placera högst 30 OH-filmer i facket med den sträva ytan nedåt och den självhäftande remsan in mot skrivaren. 5. Skjut in OH-filmarken så långt det går. 6. Skjut pappersguiderna mot arkens papperets och skjut sedan facket så långt det går. 24

29 Utskrift av OH-film 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmbilden hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Utskriftskvalitet: Snabb, Normal eller Bästa Papperstyp: Automatisk eller lämplig OH-film Pappersstorlek: Lämplig storlek 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig orientering Dubbelsidig utskrift: Avmarkerat 5. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Skrivaren gör en paus tills OH-filmen har torkat innan de matas ut i utmatningsfacket. Tips för utskrift Använd hp premium inkjet transparency film för bästa resultat. Använd endast HP-produkter för bästa resultat. 25

30 Etiketter Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket. 2. Skjut ut pappersreglagen och ta bort allt papper från facket. 3. Separera etikettarken genom att blåsa på deras kanter och justera sedan dem. 4. Lägg i högst 20 etikettark med etikettsidan nedåt i facket. 5. Skjut pappersreglagen mot arkens kant och skjut sedan in facket. Utskrift av etiketter 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmbilden hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 26

31 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Utskriftskvalitet: Normal Papperstyp: Automatisk eller lämplig papperstyp Pappersstorlek: Välj A4 eller Letter (8,5 x 11 tum) 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig orientering Dubbelsidig utskrift: Avmarkerat 5. Klicka på OK för att återgå till skärmbilden Skriv ut eller Skrivar-inställningar. 6. Klicka på OK för att skriva ut dokumentet. Tips för utskrift Använd bara pappersetiketter som är speciellt för bläckstråleskrivare. Lägg i högst 20 ark med etiketter i inmatningsfacket. Använd bara hela etikettark. Kontrollera att arken inte häftar vid, är skrynkliga eller lossnar från skyddsarket. Använd inte plast- eller genomskinliga etiketter. Bläcket torkar inte på sådana etiketter. Använd endast HP-produkter för bästa resultat. 27

32 Visitkort, registerkort och annat, mindre utskriftsmaterial Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket och fäll upp utmatningsfacket. 2. Skjut ut de båda pappersreglagen och ta bort allt papper från facket. 3. Rikta in kanterna på materialet. 4. Lägg i högst 45 kort eller annat mindre material i facket. 5. Skjut in korten så långt det går och fäll sedan ner utmatningsfacket. 6. Skjut in pappersreglagen så att de ligger an mot kanterna på materialet. 7. Skjut in det färgade, tunna pappersreglaget för längd så att det ligger an mot materialet. 8. Skjut in pappersreglaget för bredd så att den ligger an mot materialet. 9. Skjut in inmatningsfacket. 28

33 Utskrift av visitkort, registerkort och annat, mindre utskriftsmaterial 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Utskriftskvalitet: Snabb, Normal eller Bästa Papperstyp: Automatisk eller lämplig papperstyp Pappersstorlek: Lämplig storlek 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig orientering Dubbelsidig utskrift: Avmarkerat 5. Klicka på OK för att återgå till skärmbilden Skriv ut eller Skrivarinställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Tips för utskrift Om ett meddelande om slut på papper visas ska du kontrollera att du har lagt i papperet på rätt sätt i inmatningsfacket. Använd endast HP-produkter för bästa resultat. 29

34 Fotografier Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket. 2. Skjut ut de båda pappersreglagen och ta bort allt papper från facket. 3. Separera fotopapperen genom att blåsa på deras kanter och justera sedan dem. 4. Lägg i högst 20 ark med fotopapper mef utskriftssidan nedåt i facket. 5. Skjut in pappersreglagen mot fotopapperens kant och skjut sedan in facket. 30

35 Utskrift av fotografier 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Papperstyp: Automatisk eller lämplig papperstyp Utskrift på fotopapper: - PhotoREt för bästa utskriftshastighet och kvalitet eller x 1200 dpi för källbilder större än 600 dpi (fordrar 400 MB eller mer hårddiskutrymme och tar längre tid att skriva ut) Pappersstorlek: Lämplig pappersstorlek 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig orientering Dubbelsidig utskrift: Avmarkerat 5. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. 31

36 Tips för utskrift Använd hp premium plus photo paper eller hp premium photo paper för bästa resultat. Ta en digital bild, skanna ett foto eller låt närmaste fotobutik göra en elektronisk fil av fotot. Fotot måste vara i elektroniskt format (digitalt) innan det kan skrivas ut. Använd PhotoREt för de flesta utskrifter på fotopapper. Välj papperstyp och välj sedan lämplig pappersstorlek i listorna. Använd endast HP-produkter för bästa resultat. Se även: Problem med utskrifter 32

37 Gratulationskort Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket och fäll upp utmatningsfacket. 2. Skjut ut de båda pappersreglagen och ta bort allt papper från facket. 3. Separera gratulationskorten genom att blåsa på deras kanter. 4. Justera in kortens kanter och lägg i högst 5 kort i facket. 5. Skjut in korten så långt det går och fäll ner utmatningsfacket. 6. Skjut in pappersreglagen mot kortens kant och skjut sedan in facket. 33

38 Utskrift av gratulationskort 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmbilden hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmbilden hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Papperstyp: Automatisk eller rätt typ av gratulationskort Utskriftskvalitet: Normal eller Bästa Pappersstorlek: Lämplig kortstorlek 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig orientering Dubbelsidig utskrift: I tillämpliga fall 5. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. 34

39 Tips för utskrift Vik upp förvikta kort och placera dem sedan i inmatningsfacket. Om ett meddelande om slut på papper visas ska du kontrollera att du har lagt i papperet på rätt sätt i inmatningsfacket. Använd HP-produkter för bästa resultat. Se även: Manuell dubbelsidig utskrift 35

40 Affischer Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket. 2. Dra ut de båda pappersreglagen och ta bort allt papper från facket. 3. Separera arken genom att blåsa på deras kanter och justera sedan dem. 4. Lägg i papperet i facket. 5. Skjut in pappersreglagen mot arkens kanter och skjut sedan in facket. Utskrift av affischer 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 36

41 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Papperstyp: Automatisk eller Vanligt papper Utskriftskvalitet: Normal Pappersstorlek: Lämplig storlek 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig orientering Utskrift av affisch: Välj det här alternativet och sedan 2x2, 3x3 eller 4x4 Dubbelsidig utskrift: Avmarkerat 5. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Tips för utskrift Trimma arkens kanter och tejpa ihop arken efter utskrift. Använd endast HP-produkter för bästa resultat. 37

42 Banderoller Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket. 2. Dra ut båda pappersreglagen och ta bort allt papper från facket. 3. Fäll upp utmatningsfacket och skjut in pappersledarna mot papperet. Låt utmatningsfacket vara uppfällt. 4. Välj högst 20 ark banderollpapper. Ta bort eventuella perforerade remsor. 5. Placera banderollpapperet i inmatningsfacket med den fria änden vänd mot skrivaren. 6. Skjut in facket. 38

43 Utskrift av banderoller 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmbilden hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Banderollutskrift: Markera den här rutan Papperstyp: hp banner paper Utskriftskvalitet: Normal Pappersstorlek: Banderoll [A4 (210 x 297 mm)] eller Banderoll [Letter (8,5 x 11 tum)] 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig orientering Dubbelsidig utskrift: Avmarkerat 5. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. 39

44 Tips för utskrift Använd hp banner paper för bästa resultat Filen Information vid utgivningen av skrivaren HP Deskjet 9xx Series innehåller ytterligare information om utskrift. Använd endast HP-produkter för bästa resultat. Se även: Problem med utskrifter 40

45 Påstrykningsbilder Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket. 2. Dra båda pappersreglagen utåt och ta bort allt papper från facket. 3. Separera påstrykningsbilderna genom att blåsa på deras kanter och justera sedan dem. 4. Lägg i påstrykningsbilden i facket med utskriftssidan nedåt. 5. Skjut in pappersreglagen mot påstrykningsbilden och skjut sedan in facket. Utskrift av påstrykningsbilder 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmbilden hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 41

46 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Papperstyp: Automatisk eller hp iron-on t-shirt transfers Utskriftskvalitet: Normal eller Bästa Pappersstorlek: A4 (210 x 297 mm) eller Letter (8,5 x 11 tum) 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Spegelvänt Dubbelsidig utskrift: Avmarkerat 5. Klicka på OK för att återgå till skärmbilden Skriv ut eller Skrivar-inställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Tips för utskrift Kom ihåg att när du skriver ut ett dokument spegelvänt, är text och bilder horisontellt omvända i förhållande till hur de visas på bildskärmen. Använd hp iron-on t-shirt transfer paper för bästa resultat. Använd endast HP-produkter för bästa resultat. 42

47 Manuell dubbelsidig utskrift Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket. 2. Ta bort allt papper från utmatningsfacket. 3. Lägg i papperet i inmatningsfacket. 4. Skjut in pappersreglagen mot papperets kanter. 5. Skju in facket. Manuell utskrift 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmbilden hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Utskriftskvalitet: Lämplig utskriftskvalitet Papperstyp: Automatisk eller rätt papperstyp Pappersstorlek: Lämplig storlek 43

48 4. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig orientering Dubbelsidig utskrift: Markera den här rutan Dialogrutan Dubbelsidig utskriftsmarginal visas. a. Välj lämpligt alternativ för sidinnehåll och klicka sedan på OK. b. Välj Bok eller Block. c. Avmarkera alternativet Automatisk. 5. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 6. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Följ anvisningarna som visas när du uppmanas ladda papperet. Bokbindning Blockbindning 7. Klicka på Fortsätt när du har lagt tillbaka papperet. 44

49 Tips för utskrift Skriv ut dubbelsidiga dokument på något av följande sätt: - Använd den bakre luckan för manuell dubbelsidig utskrift - Använd modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. Udda sidor skrivs automatiskt ut först. När de udda sidorna skrivits ut visas ett meddelande som uppmanar dig att ta ut papperet och lägga tillbaka det för utskrift av de jämna sidorna. Använd endast HP-produkter för bästa resultat. Se även: Modul för automatisk dubbelsidig utskrift 45

50 46

51 Specialfunktioner Bluetooth trådlös kommunikation Utskrift med den infraröda funktionen Modul för automatisk dubbelsidig utskrift Automatisk pappersavkännare 47

52 Bluetooth trådlös kommunikation Ytterligare information om funktionen för Bluetooth trådlös kommunikation i skrivaren finns på HP:s webbsida på adress Klicka på drivers skriv in 995c i rutan enter product name and number och tryck sedan på Enter. 48

53 Utskrift med den infraröda funktionen Infraröd utskrift med en laptop- eller notebookdator Inställning av laptop- eller notebookdator i Windows 98 Om du använder operativsystemet Windows 98 kan det hända att du måste konfigurera om datorns BIOS-inställningar för infraröd utskrift. Använda någon av följande metoder för att leta reda på anvisningar för hur du konfigurerar laptop- eller notebookdatorn: Se anvisningarna som medföljde laptop- eller notebookdatorn. Logga in på tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport. Logga in på Infrared Data Associations (IrDA) webbplats på adress 1. Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen. Kontrollpanelen öppnas. 2. Gör sedan något av följande: Dubbelklicka på ikonen Infraröd. Klicka på ikonen Infraröd längst bort i aktivitetsfältet, om den visas där. 3. Välj fliken Alternativ. 4. Markera rutan Aktivera infraröd kommunikation. 5. Klicka på OK. Utskrift i Windows Leta upp den infraröda linsen på den bärbara datorn. Handboken för datorn innehåller uppgift om var den infraröda linsen sitter. 2. Rikta in den infraröda linsen på datorn mot den infraröda linsen på skrivaren. Datorn ska vara placerad inom en meter från skrivaren och inom en 30 graders vinkel från den infraröda linsen på skrivaren. 49

54 3. Ta bort eventuella föremål mellan de två enheterna. Den infraröda lampan börjar blinka när enheterna är rätt riktade. 4. Skicka en fil för utskrift på vanligt sätt. Nu skickas en fast infraröd ljusstråle mot skrivaren under informationsöverföringen. När utskriften är klar börjar lampan blinka. Om den infraröda övervakaren visas anges förloppet för den infraröda överföringen av utskriften på fliken Status. Välj skrivare i Windows Klicka på Start > Inställningar > Skrivare. 2. Högerklicka på skrivaren hp deskjet 9xx series. 3. Välj Egenskaper. 4. Klicka på fliken Portar. 5. Välj Lokal IR-port. 6. Klicka på OK. Om du flyttar laptop- eller notebookdatorn så att den hamnar utanför området för skrivarens infraröda lins under utskriften kommer ljuset att släckas och skrivaren slutar skriva ut. Utskriften återupptas om du placerar enheterna inom räckhåll för varandra inom 3-30 sekunder. Utskrift i Windows Leta reda på den infraröda linsen på den bärbara datorn. Handboken för datorn innehåller uppgift om var den infraröda linsen sitter. 2. Rikta in den infraröda linsen på datorn mot den infraröda linsen på skrivaren. Datorn ska vara placerad inom en meter från skrivaren och inom en 30 graders vinkel från den infraröda linsen på skrivaren. 3. Ta bort eventuella föremål mellan de två enheterna. Den infraröda lampan börjar blinka när enheterna är rätt riktade. 50

55 4. Skicka en fil till utskrift på vanligt sätt. Nu skickas en fast infraröd ljusstråle mot skrivaren under informationsöverföringen. När utskriften är klar börjar lampan blinka. Om den infraröda övervakaren visas anges förloppet för den infraröda överföringen av utskriften på fliken Status. Om du flyttar laptop- eller notebookdatorn så att den hamnar utanför området för skrivarens infraröda lins under utskriften kommer ljuset att släckas och skrivaren slutar skriva ut. Utskriften återupptas om du placerar enheterna inom räckhåll för varandra inom 3-30 sekunder. Visa ikonen Infraröd i aktivitetsfältet. Den infraröda ikonen visas i aktivitetsfältet när du har konfigurerat laptopeller notebookdatorn för infraröd utskrift. Följ anvisningarna nedan för att slå på den infraröda ikonen om den inte visas: 1. Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på ikonen Infraröd. Dialogrutan Infraröd övervakning öppnas. 3. Välj fliken Förinställningar. 4. Klicka på ikonen Visa infraröd övervakning i aktivitetsfältet. 5. Klicka på OK. Infraröd utskrift med en Palm Pilot 1. Leta reda på var den infraröda linsen sitter på Palm Pilot. 2. Rikta in den infraröda linsen på Palm Pilot mot den infraröda linsen på skrivaren. Palm Pilot ska vara placerad inom en meter från skrivaren och inom en 30 graders vinkel från den infraröda linsen på skrivaren. 3. Avlägsna alla hinder mellan Palm Pilot och skrivaren. 51

56 4. Gör sedan något av följande: Använd kommandot Stråla för att skriva ut en post i almanackan, ett eller flera visitkort, poster i kom-ihåg-listan eller PM. Använd kommandot Skriv ut för att skicka en eller flera poster, från t.ex. almanackan, e-postmeddelanden, adressboken eller kom-ihåg-listan, till skrivaren. Nu skickas en fast infraröd ljusstråle mot skrivaren under informationsöverföringen. När dataöverföringen är klar släcks ljuset. Utskrift, i motsats till strålning, kräver ett utskriftsprogram som förbättrar utseendet på utskriften. Följ de anvisningar för utskrift som finns i utskriftsprogrammet. Infraröd utskrift från en hp photosmart digital kamera 1. Leta upp den infraröda linsen på den digitala kameran. Bruksanvisningen för kameran innehåller uppgift om var den infraröda linsen sitter på kameran. 2. Rikta in den infraröda linsen på kameran mot den infraröda linsen på skrivaren. Kameran ska vara placerad inom en meter från skrivaren och inom en 30 graders vinkel från den infraröda linsen på skrivaren. 3. Ta bort eventuella föremål mellan kameran och skrivaren. 4. Skicka ett foto för utskrift på vanligt sätt från kameran. Användarhandboken till kameran innehåller anvisningar för detta. Nu skickas en fast infraröd ljusstråle mot skrivaren under informationsöverföringen. När överföringen är klar släcks ljusstrålen. 52

57 Infraröd utskrift från en enhet med Windows CE 1. Leta reda på den infraröda linsen på Windows CE-enheten. Handboken till datorn innehåller uppgift om var den infraröda linsen sitter. 2. Rikta in den infraröda linsen på enheten med den infraröda linsen på Windows CE-enheten. Windows CE-enheten ska vara placerad inom en meter från skrivaren och inom en 30 graders vinkel från den infraröda linsen på skrivaren. 3. Ta bort eventuella föremål mellan CE-enheten och skrivaren. 4. Öppna den fil du vill skriva ut. 5. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 53

58 6. Välj något av följande alternativ i rutan Skrivare: PCL inkjet JetSend 7. Välj IRDA i rutan Port. 8. Klicka på OK. Nu skickas en fast infraröd ljusstråle mot skrivaren under informationsöverföringen. När överföringen av information är klar släcks ljusstrålen. Klicka här för information om hur du använder Calibre s PrintConnect Suite ihop med din skrivare. Klicka här för information om hur du använder IS/Complete s IrPrint ihop med din skrivare. Klicka här för information om hur du använder HP s JetSend ihop med din skrivare. 54

59 Modul för automatisk dubbelsidig utskrift Installera modulen för automatisk dubbelsidig utskrift 1. Vrid regeln på den bakre skrivarluckan motsols och ta bort luckan. 2. Sätt in modulen på skrivarens baksida. 55

60 Förberedelser för utskrift 1. Dra ut inmatningsfacket. 2. Skjut ut de båda pappersreglagen och ta bort allt papper från facket. 3. Lägg i någon av följande papperstyper i facket: hp plain paper hp bright white inkjet paper hp premium inkjet heavyweight paper hp felt-textured greeting card paper hp professional brochure paper, glossy or matte hp photo quality inkjet paper, semi-gloss or matte Det går inte att använda alla typer, vikter och storlekar av papper med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. Använd bara de ovanstående papperstyperna tillsammans med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. 4. Skjut in papperet så långt det går. 5. Skjut in pappersreglagen mot papperets kant och skjut sedan in facket. 56

61 Utskrift med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmn hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Funktioner och välj sedan följande alternativ: Orientering: Lämplig orientering Dubbelsidig utskrift: Markera den här rutan Dialogrutan Dubbelsidig utskriftsmarginal visas. a. Välj lämpligt alternativ för sidinnehåll och klicka sedan på OK. b. Välj Bok eller Block. c. Markera alternativet Automatisk. 4. Klicka på OK för att återgå till skärmbilden Skriv ut eller Skrivarinställningar. 5. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. Skrivaren gör en paus tills den första sidan har torkat. När den har torkat skrivs den andra sidan ut och matas sedan ut i utmatningsfacket. Se även: Specifikationer för modulen för automatisk dubbelsidig utskrift 57

62 Automatisk pappersavkännare Den automatiska avkännaren av papperstyp fastställer automatiskt korrekt papperstyp för de flesta papper eller andra media som placeras i inmatningsfacket. Funktionen ger de bästa utskriftsresultaten, speciellt om du använder HP-papper och -media. Användning av den automatiska pappersavkännaren 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan följande alternativ: Utskriftskvalitet: Lämpligt alternativ Papperstyp: Automatisk Pappersstorlek: Lämplig storlek 4. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 5. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. En blå optisk avkännarlampa söker av den första sidan för att göra inställningar för papperstyp på bästa sätt. När papperstypen fastställts skrivs sidan ut. Avkännaren fungerar bäst med HP-material. Det betyder att det går snabbast att fastställa rätt papperstyp om du alltid använde HP-papper och -material. 58

63 Stäng av den automatiska pappersavkännaren 1. Öppna den fil du vill skriva ut. 2. Använd någon av följande metoder om du vill visa skärmen hp deskjet 9xx series: Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skrivarinställningar och välj sedan Egenskaper. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Inställningar och välj sedan Egenskaper. Det valda alternativet varierar beroende på vilket program du använder. Nu visas skärmen hp deskjet 9xx series som innehåller tre flikar: Inställningar, Funktioner och Avancerat. 3. Klicka på fliken Inställningar och välj sedan en annan papperstyp än Automatisk. 4. Klicka på OK för att återgå till skärmen Skriv ut eller Skrivarinställningar. 5. Klicka på OK om du vill skriva ut dokumentet. 59

64 60

65 Produktunderhåll Statuslampan för bläckpatron Byt ut bläckpatronerna Automatisk rengöring av bläckpatroner Manuell rengöring av bläckpatroner Rengöring av skrivarkåpan Återfyllning av bläckpatroner Underhåll av bläckpatroner Artikelnummer för bläckpatroner hp deskjet Verktygslåda 61

66 Statuslampan för bläckpatron Beskrivning av statuslampan för bläckpatronerna Statuslampan för bläckpatron blinkar när en eller båda bläckpatronerna innehåller för lite bläck, är felaktigt installerade eller inte fungerar på rätt sätt. Lampan blinkar även om fel typ av bläckpatron används. 1. Statuslampa för bläckpatron Om bläcknivån är låg i en bläckpatron slutar statuslampan för bläckpatronerna att blinka när du öppnar den övre luckan på skrivaren. Om problemet inte beror på låg bläcknivå fortsätter lampan att blinka när luckan öppnas. 62

67 Kontrollera status för bläckpatronerna Öppna den övre luckan i skrivaren när statuslampan för bläckpatronerna blinkar. Den gula pilen på bläckpatronshållaren pekar mot en av fem statusikoner för bläckpatron så att du kan fastställa problemets orsak. 1. Problemikon för färgpatron 2. Problemikon för svart färgpatron 3. Ikon för låg bläcknivå i färgpatron 4. Ikon för låg bläcknivå i svart patron 5. Ikon för patroner OK 6. Gul indikatorpil Felsökning av problem med färgpatronen eller den svarta bläckpatronen Om den gula pilen pekar på en ikon för problem med bläckpatron kan bläckpatronen saknas, vara felaktigt installerad, vara defekt eller vara av fel typ för skrivaren. Avhjälp problemet så här: 1. Sätt i en bläckpatron om den saknas. Det måste finnas både en bläckpatron för färg och svart i skrivaren. 2. Ta ut och sätt tillbaka bläckpatronerna om båda patronerna är installerade. 63

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D1460. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D1460 instruktionsbok

Läs mer

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell:

Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: användarhandboken Om du vill hitta svaret på en fråga väljer du något av avsnitten nedanför bilden på din skrivarmodell: meddelanden specialfunktioner komma igång anslutning skriva ut underhåll felsökning

Läs mer

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D4100. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D4100 instruktionsbok

Läs mer

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17

Utskrift... 1. Utskrift på papper och annat utskriftsmaterial... 17 Snabbhjälp hp deskjet 9xx series Innehållsförteckning Utskrift...................................... 1 Introduktion av skrivaren hp deskjet series.................... 2 Villkor och konventioner................................

Läs mer

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok HP Deskjet 5900 series Användarhandbok Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 840/842/843C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900261

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900261 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DESKJET 960C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899965

Din manual HP DESKJET 960C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899965 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 960C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Innehållsförteckning

Användarhandbok. Innehållsförteckning Användarhandbok Innehållsförteckning Navigera i användarhandboken.......................................2 Ställ i ordning skrivaren.......................... 3 Anslut din skrivare med en parallell skrivarkabel......................3

Läs mer

Din manual HP DESKJET 720/722C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899461

Din manual HP DESKJET 720/722C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899461 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 720/722C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617

Din manual HP PHOTOSMART D5460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4174617 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D5460. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900021

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900021 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 970C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

lär dig skriva ut... 1

lär dig skriva ut... 1 snabbhjälp hp deskjet 845c/825c series innehållsförteckning lär dig skriva ut............................... 1 introduktion till skrivaren hp deskjet 845c/825c series........... 2 villkor och konventioner................................

Läs mer

Din manual HP DESKJET 825C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899503

Din manual HP DESKJET 825C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 825C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Windows-hjälp HP Deskjet F2100 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series Hjälp...5 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...7 Knappar

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 640/642C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Hjälp för Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Hjälp för Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjälp för Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjälp...7 2 HP All-in-One översikt Översikt över HP All-in-One...9

Läs mer

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 930C Series. Svenska

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 930C Series. Svenska HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows 930C Series Svenska Tillkännagivanden Obs Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Användarhandbok för Macintosh Guide

Användarhandbok för Macintosh Guide Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift.................................3 Knappar och lampor..................................................... 3 Pappersfack.............................................................

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 950C Series. Svenska

HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows. 950C Series. Svenska HP DeskJet-skrivare Användarhandbok för Windows 950C Series Svenska Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

HP DeskJet Skrivaren

HP DeskJet Skrivaren HP DeskJet Skrivaren Användarhandbok För Windows 895C Series 880C Series 810C Series HP DeskJet Användarhandbok för Windows Serie 895C Serie 880C Serie 810C Svenska Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART A520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907237

Din manual HP PHOTOSMART A520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907237 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART A520. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

hp deskjet 948c/940c/920c series Information om skrivaren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Information om skrivaren... 1 Snabbhjälp hp deskjet 948c/940c/920c series Innehållsförteckning Information om skrivaren........................ 1 Skrivaren hp deskjet................................... 2 Så här hittar du information.............................

Läs mer

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Innehåll 1 HP Deskjet 2540 series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP Deskjet 2540 series... 3 Skrivarens delar... 4 Funktioner på kontrollpanelen... 5 Inställningar för trådlöst...

Läs mer

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3740 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare

1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare 1 HP Deskjet 3840 seriesskrivare Välj ett av följande ämnen om du letar efter svaret på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Komma igång Ansluta till skrivaren Utskrift av foton Utskrift av andra dokument

Läs mer

HP Deskjet D2300 series. Hjälp för HP Photosmart-programvaran

HP Deskjet D2300 series. Hjälp för HP Photosmart-programvaran HP Deskjet D2300 series Hjälp för HP Photosmart-programvaran 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelanden från Hewlett- Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

HP Deskjet F4400 All-in-One series. Hjälp för Windows

HP Deskjet F4400 All-in-One series. Hjälp för Windows HP Deskjet F4400 All-in-One series Hjälp för Windows HP Deskjet F4400 All-in-One series Innehåll 1 Lär dig mer om HP All-In-One Skrivarens delar...3 Funktioner på kontrollpanelen...4 Funktioner på kontrollpanelen

Läs mer

LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401

LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401 LASERJET PRO 400 Användarhandbok M401 Skrivarserien HP LaserJet Pro 400 M401 Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Användarhandbok. HP Officejet Pro 8100

Användarhandbok. HP Officejet Pro 8100 Användarhandbok HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Användarhandbok Copyright-information 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgåva 2, 1/2014 Meddelanden från Hewlett-

Läs mer

Användarhandbok. Innehåll

Användarhandbok. Innehåll Användarhandbok Innehåll Hitta information Vad och hur.......................................... 3 Användare av Windows 95, 98, 2000 och NT 4.0....................... 3 Användare av Windows 3.1x............................................

Läs mer

Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska

Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Användarhandbok för skrivaren HP DeskJet 720C Series Svenska Tillkännagivanden Microsoft och MS-DOS är i USA registrerade varumärken och Windows

Läs mer

Användarhandbok. Innehållsförteckning

Användarhandbok. Innehållsförteckning Användarhandbok Innehållsförteckning Navigera i användarhandboken.......................................2 Ställ i ordning skrivaren.......................... 3 Anslut skrivaren med en parallell skrivarkabel.........................3

Läs mer

Tillåtet papper. Anvisningar. Papper som kan skada skrivaren. Phaser 5500 Laserskrivare. Det här avsnittet omfattar:

Tillåtet papper. Anvisningar. Papper som kan skada skrivaren. Phaser 5500 Laserskrivare. Det här avsnittet omfattar: Tillåtet papper Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar" på sida 2-2 "Papper som kan skada skrivaren" på sida 2-2 "Inställning av fack" på sida 2-3 "Tillåtna papper och material" på sida 2-5 "Tillgängliga

Läs mer

HP Photosmart Pro B9100 series. Användarhandbok

HP Photosmart Pro B9100 series. Användarhandbok HP Photosmart Pro B9100 series Användarhandbok HP Photosmart Pro B9100 series-skrivare HP Photosmart Pro B9100 series Användarhandbok Copyright och varumärken 2006 Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

HP Officejet 7110 Wide Format. Användarhandbok

HP Officejet 7110 Wide Format. Användarhandbok HP Officejet 7110 Wide Format Användarhandbok Copyright-information 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgåva 2, 1/2014 Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642

Din manual LEXMARK X84 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270642 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK X84. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8.

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Phaser 7300 färgskrivare Fack Det här avsnittet handlar om: Ladda papper i fack -5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Mer information

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Din manual HP DESKJET 710/712C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899425

Din manual HP DESKJET 710/712C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 710/712C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok

HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok HP Color LaserJet 1600 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon

HP Customer Care. HP Customer Care Online. HP Customer Care Användarforum. HP Customer Care per telefon HP Customer Care Tack för att du valt en HP DeskJet-skrivare. För att du inte ska få några problem med skrivaren, följer HP upp ditt köp med HP Customer Care prisbelönt service och support som innefattar:

Läs mer

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z65. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren!

Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! Gratulerar till att du har valt HP DeskJet-skrivaren! D et här ska finnas i kartongen. Kontakta din HP-återförsäljare om något saknas eller ring kundtjänst (telefonnumret finns i användarhandboken under

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Innehåll 1 Så här gör du...3 2 Lär dig mer om HP e-all-in-one Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...6 Inställningar för trådlöst...6 Statuslampor...7

Läs mer

Online-bruksanvisning

Online-bruksanvisning Online-bruksanvisning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Hem > Innehållsförteckning

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Från installation till. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Från installation till utskrift. Januari 2002. www.lexmark.com

Från installation till. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Från installation till utskrift. Januari 2002. www.lexmark.com Från installation till utskrift Z45 Color Jetprinter Från installation till utskrift Januari 2002 www.lexmark.com Säkerhetsinformation Använd endast den Lexmark nätdel som levereras tillsammans med produkten,

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART D5300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907498

Din manual HP PHOTOSMART D5300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART D5300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Deskjet 2640 series

HP Deskjet 2640 series HP Deskjet 2640 series Innehåll 1 Hjälp för HP Deskjet 2640 series... 1 2 Lär dig mer om HP Deskjet 2640 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 6 3 Skriva ut... 7 Skriva ut

Läs mer

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok Lexmark 5400 Series Allt-i-ett Användarhandbok Januari 2007 www.lexmark.com Innehåll Skriva ut...5 Komma igång...5 Utföra utskriftsjobb och liknande uppgifter...8 Hantera utskriftsjobb...14 Lära dig mer

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Riktlinjer för utskriftsmaterial För att undvika utskriftsproblem bör du endast använda sådant utskriftsmaterial (papper, OH-film, kuvert, tjockt papper och etiketter) som rekommenderats för användning med denna skrivare. Mer information

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 16 Guide för utskriftskvalitet Tomma eller vita sidor a Ta bort och sätt sedan tillbaka bildhanteringsenheten eller fotoenhetssatsen. för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Din manual HP DESKJET F4180 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164964

Din manual HP DESKJET F4180 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4164964 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET F4180. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET F4180 instruktionsbok

Läs mer

Obs! Automatisk dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt från fack 1 (flerfunktionsfacket).

Obs! Automatisk dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt från fack 1 (flerfunktionsfacket). Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: "Automatisk dubbelsidig utskrift" på sidan 2-40 "Bindningsinställningar" på sidan 2-41 "Manuell dubbelsidig utskrift" på sidan 2-43 Automatisk dubbelsidig

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok Första utgåvan: 04/2005 Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Läs mer