Installations- och bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och bruksanvisning"

Transkript

1 för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, Torsby, +46 (0)

2 Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av laddningsregulatorn... 5 Tillbehör... 6 Installationsanvisning... 6 Allmän information... 6 Montering... 6 Inkoppling av kablar... 7 Kontroll... 9 Batteriladdning... 9 LED indikering LED solpanel LED batteri LCD skärm Inställningar Timer Felsökning Felsökningstabell Underhåll Tekniska data Elektriska data Batteriparametrar Dag och natt Temperaturkompensation Omgivningsparametrar Mekaniska data Solexperten

3 Tack för att du använder våra produkter! Installations- och bruksanvisning Vänligen läs igenom den här anvisningen noggrant innan du påbörjar installationen och användningen av produkten. Inkoppling skall göras av auktoriserad elektriker med särskild kännedom. Om det uppstår oklarheter är du välkommen att ta kontakt med oss. Det är alltid originalmanualen från EPsolar som gäller vid missförstånd eller oklarheter. Systemspänning (batterispänning) 12V/24V Laddningsström (A) maximal 10A Förbrukningsström (A) maximal 10A Max. spänning solpanel (V) ** Tracer 1206RN 60VDC Tracer 1210RN 100VDC Max. effekt solpanel (W) 12V system (batterispänning) 130W 24V system (batterispänning) 260W **Spänningen från solpanelen får aldrig överstiga de angivna värdena. Det är V oc (open circuit voltage) som bestämmer den maximala spänningen. Låga temperaturer leder till högre V oc. Solexperten 3

4 Allmänna säkerhetsföreskrifter Installations- och bruksanvisning Läs hela dokumentet innan du börjar med installationen. Det finns inga delar i laddningsregulatorn som kan repareras av användaren. Ta inte isär laddningsregulatorn. Försök inte att reparera laddningsregulatorn. Koppla loss kablarna till batteriet och till solpanelen innan du monterar eller plockar bort laddningsregulatorn. Använd säkring (se längre bak i anvisningen). Säkerställ att ingen fukt kan komma åt laddningsregulatorn. Kolla alla kablar så att de har bra kontakt. Översikt Tracer laddningsregulatorn har följande egenskaper: Detekterar automatiskt 12V eller 24V batterispänning Använder MPPT (maximum power point tracking) Verkningsgrad upp till 97 %, tracking effektivitet 99 % Automatisk växling mellan dag- och nattmodus Timerfunktion: 1-15 timmar timer för nattbelysning, 2 tider är inställningsbara Fungerar med AGM, gel och öppna blybatterier Temperaturkompensation i laddningsprocessen för att säkerställa lång batterilivslängd Elektronisk säkring mot: överladdning, låg spänning, överbelastning, kortslutning Polvändningsskyddat: skydd mot olika kombinationer av solpanel och batteri Stor kylfläns utan ventilator RJ45 anslutning för skärm MPPT Tracer laddningsregulatorn är framtagen för solelssystem som fungerar utan koppling mot elnätet. Särskilt användbar för belysning nattetid som till exempel för vägbelysning. MPPT tekniken bidrar till att få ut maximalt med energi från solpanelen. Det inbyggda skyddet mot djupurladdningen av batteriet säkerställer en lång livslängd hos batteriet. Inbyggd självdiagnos av laddningsregulatorn skyddar den och komponenter i systemet mot installations- och systemfel. Möjligheten att kunna ansluta en skärm gör det enkelt att övervaka solelsproduktionen. 4 Solexperten

5 Beskrivning av laddningsregulatorn 1 Temperatursensor Mäter omgivningstemperaturen och anpassar laddningen därefter. 2 LED för solpanel Visar laddningen från solpanelen och överspänning. 3 LED för batteri Visar laddningen av batteriet och överspänning. 4 LED systeminställningar Visar val av information som visas på 5. 5 LED skärm Visar vald inställning för timer och batteri. 6 Knapp för inställningar Stäng av anslutningen för förbrukare, välj batterityp. 7 Anslutning för solpanel 8 Anslutning för batteri 9 Anslutning för förbrukare 10 RJ45 anslutning (skärm) Solexperten 5

6 Tillbehör Som tillbehör finns en skärm för övervakning av laddningsregulatorn och batteriet samt för att se produktionen av solenergi. Informationen visas på en LCD-skärm med bakgrundsbelysning. Installationsanvisning Allmän information Läs hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet. Var försiktig när du jobbar med batterier. Ha vatten lättillgängligt för att kunna tvätta bort batterisyra. Använd verktyg som är isolerade. Batterierna ska alltid vara välventilerade för att undvika att av farliga gaser samlas. Skydda laddningsregulatorn från direkt solljus och höga temperaturer. Fäst alla kablar ordentligt. Laddningsregulatorn får enbart användas tillsammans med GEL, AGM eller öppna bly-syra batterier. Anslutningen av laddningsregulatorn kan ske till ett batteri eller till en hel batteribank. Här visas inkopplingen till ett batteri men principen är liknande för en hel batteribank. Välj rätt kabelarea. 1 mm 2 per 3 A belastning. Montering OBS: Kylflänsen, som finns på baksidan av laddningsregulatorn, ska ha tillräcklig plats. Minimiavstånd är 15 cm runt om. OBS: Explosionsfara! Använd inte laddningsregulatorn tillsammans med öppna bly-syra batterier i utrymme utan ventilation. Steg 1: Välj rätt monteringsplats. Laddningsregulatorn ska placeras på en lodrätt yta där den är skyddad från fukt, direkt solljus och för hög värme. Steg 2: Säkerställ tillräckligt med utrymme runt om laddningsregulatorn. Avståndet till närmaste vägg, installation m.m. måste vara minst 15 cm. 6 Solexperten

7 Steg 3: Gör en markering för de fyra (4) fastskruvningspunkter. Steg 4: Förborra fastskruvningspunkter. Steg 5: Skruva fast laddningsregulatorn. Inkoppling av kablar OBS: Laddningsregulatorn är minusjordad. Jordning rekommenderas. OBS: Anslut inga förbrukare som kan överbelasta förbrukaranslutningen. OBS: Fäst alla kablar ordentligt och kontrollera infästningen regelbundet. Steg 1: Inkoppling av batteriet OBS: Kortslut aldrig batteriets plus (+) eller minus (-) pol eller batterikabel. Mät batterispänningen innan du kopplar in laddningsregulatorn. Den måste ligga över 9 Volt för 12 Volt batterisystem och över 18 Volt för 24 Volt batterisystem. Laddningsregulatorn känner automatiskt av om det handlar sig om ett 12 Volt eller 24 Volt batterisystem. Använd säkring mellan batteri och laddningsregulator. Steg 2: Inkoppling av förbrukare Anslut inga förbrukare som använder mer energi än laddningsregulatorn kan leverera (se tekniska data). Anslutningen levererar batterispänning till de anslutna förbrukarna. Solexperten 7

8 Anslut plus (+) och minus (-) kabel till förbrukaren. Förse pluskabeln med säkring. Undvik kortslutning som kan skada laddningsregulatorn. Ifall kabeln från laddningsregulatorn leds till en fördelningsbox behöver varje anslutning därifrån en egen säkring. Steg 3: Inkoppling solpanel OBS: Spänningen från solpanelen kan vara hög. Detta innebär risk för skada. Täck över solpanelen med en mörk duk eller kartong innan du börjar inkopplingen. Laddningsregulatorn klarar bara en viss solpanelsspänning (se tekniska data för detaljer). Denna spänning får inte överstigas. Laddningsregulatorn laddar batteriet när spänningen från solpanelen är högre än batterispänningen. Steg 4: Inkoppling av tillbehör För inkoppling av skärmen som finns som tillbehör, se manualen till skärmen. 8 Solexperten

9 Kontroll Är allt korrekt inkopplat, lyser LED för batteriet grönt. Lyser LED för batteriet inte eller visas ett felmeddelande, se kapitel felsökning. Batteriladdning Tracer laddningsregulatorn använder en fyr-stegs-laddningsalgoritm för bästa batteriladdning. Huvudladdning (Bulk Charge) Batterispänning ligger under spänningen för ett fullt laddat batteri. Laddningsregulatorn laddar tills rätt spänning är uppnått. Utjämningsladdning (Boost) När batteriet har uppnått spänningen för utjämningsladdning laddas det med konstant spänning för att undvika batteriuppvärmning och gasning. Utjämningsladdningen varar i 120 minuter. Efter den tiden byter laddningsregulatorn till underhållsladdning. Underhållsladdning (Float) Underhållsladdningen ser till att batteriet hålls fulladdat men skyddar batteriet från överladdning. Om det finns förbrukare som drar energi ur batteriet byter laddningsregulatorn automatiskt tillbaka till utjämningsladdning. Forcerad laddning (Equalize) OBS: Öppna bly-syra batterier kan bilda mycket gas under forcerad laddning. Se till att ha bra ventilation. Välj rätt batterityp! OBS: Forcerad laddning höjer batterispänningen. Se till att all inkopplad utrustning klarar av de höjda spänningsvärdena. Solexperten 9

10 OBS: Forcerad laddning kan skada batteriet. Välj rätt inställning till ditt batteri och läs igenom datablad för batteriet för att ta reda på rätt spänningsnivå. Vissa typer av batterier mår bra av en forcerad laddning då och då. Detta blandar om elektrolyten och bryter kristaller som bildas på blyplattorna. Om laddningsregulatorn känner av att batteriet har blivit djupurladdat startas en forcerad laddningscykel under maximalt 120 minuter. LED indikering LED solpanel LED för solpanelen lyser grön om det finns tillräckligt med solenergi för att ladda batteriet. Den fortsätter att lysa grön så länge det finns solenergi. Den blinkar vid batteriöverspänning. LED batteri Lyser grön när batteriet har normal batterispänning. Blinkar grön när batteriet är fulladdat. Lyser orange om batterispänningen är låg. Lyser röd när batteriet har underspänning. Överbelastas anslutningen för förbrukare 1,25 gånger mer än vad den är avsedd för (se tekniska data) under mer än 10s eller 1,5 gånger under mer än 5s eller uppstår kortslutning så blinkar LED röd. Se kapitel felsökning. LCD skärm Om spänningen från solpanelen överstiger den maximalt tillåtna spänningen (se tekniska 10 Solexperten

11 Inställningar Timer Förinställd nattid är 10 anpassa sig till OBS gryning. nummer 2 senare än gryningen stängs förbrukaren ändå av vid Det går att använda timern på fyra olika sätt: Förbrukaren får el hela natten Timerläge Testläge Manuell på och av för förbrukaren. Förbrukare får el hela natten 10 minuter efter att spänningen från solpanelen understiger nattgränsen slås anslutningen för förbrukare på. 10 minuter efter att spänningen från solpanelen överstiger nattgränsen slåss anslutningen för förbrukare av. Timerfunktion 10 minuter efter att spänningen från solpanelen understiger nattgränsen slås anslutningen för förbrukare på enligt den förinställda tiden, se kapitel timerinställning. Testläge För att slippa vänta i 10 minuter för att testa systemet kan istället testfunktionen användas. Manuell på och av för förbrukare Anslutna förbrukare kan enkelt slås på eller av genom en knapptryckning. Solexperten 11

12 LED timer 1 LCD skärm LED timer 2 LED batterityp Inställningsknapp Att förändra inställda värden Genom att trycka en gång på inställningsknappen kan du välja mellan inställningen för timer 1 (LED timer 1 lyser), timer 2 (LED timer 2 lyser) och batterityp (LED batterityp lyser). Tryck inställningsknappen i ungefär 5s tills LCD skärmen börjar blinka. Nu kan du genom att trycka upprepade gånger på inställningsknappen förändra värdena. De olika värdenas betydelse framgår av nedanstående tabeller. När du slutar trycka på inställningsknappen i några sekunder lagras värden och LCD skärmen slutar blinka. Tabell till timer 1 Funktion LCD skärm visar Avstängd n Förbrukare får el hela natten 0 Förbrukare får el under 1 timme efter skymningen 1 Förbrukare får el under 2 timmar efter skymningen 2 Förbrukare får el under 3 timmar efter skymningen 3 Förbrukare får el under 4 timmar efter skymningen 4 Förbrukare får el under 5 timmar efter skymningen 5 Förbrukare får el under 6 timmar efter skymningen 6 Förbrukare får el under 7 timmar efter skymningen 7 Förbrukare får el under 8 timmar efter skymningen 8 Förbrukare får el under 9 timmar efter skymningen 9 Förbrukare får el under 10 timmar efter skymningen 10 Förbrukare får el under 11 timmar efter skymningen 11 Förbrukare får el under 12 timmar efter skymningen 12 Förbrukare får el under 13 timmar efter skymningen 13 Förbrukare får el under 14 timmar efter skymningen 14 Förbrukare får el under 15 timmar efter skymningen 15 Testläge 16 Manuell på och av för förbrukare 17 Tabell till timer 2 Funktion LCD skärm visar Avstängd n Förbrukare får el under 1 timme innan gryningen 1 Förbrukare får el under 2 timmar innan gryningen 2 Förbrukare får el under 3 timmar innan gryningen 3 12 Solexperten

13 Förbrukare får el under 4 timmar innan gryningen 4 Förbrukare får el under 5 timmar innan gryningen 5 Förbrukare får el under 6 timmar innan gryningen 6 Förbrukare får el under 7 timmar innan gryningen 7 Förbrukare får el under 8 timmar innan gryningen 8 Förbrukare får el under 9 timmar innan gryningen 9 Förbrukare får el under 10 timmar innan gryningen 10 Förbrukare får el under 11 timmar innan gryningen 11 Förbrukare får el under 12 timmar innan gryningen 12 Förbrukare får el under 13 timmar innan gryningen 13 Förbrukare får el under 14 timmar innan gryningen 14 Förbrukare får el under 15 timmar innan gryningen 15 OBS: Väljer du inställning 0, 16 eller 17 för timer 1 så innebär det att timer 2 är avstängd. Tabell för val av batterityp Batterityp LCD skärm visar AGM batteri, slutet bly-fritidsbatteri 1 Gel batteri 2 Öppet bly-syra batteri 3 Felsökning Kortslutning solpanel Åtgärda felet innan du kopplar in laddningsregulatorn igen. Felsök kabeln mellan solpanelen och laddningsregulatorn. Solpanel överspänning Bryt kopplingen mellan laddningsregulatorn och solpanelen. Använd aldrig solpaneler som kan leverera högre spänning än laddningsregulatorn är konstruerad för (se tekniska data). Överbelastning vid anslutning för förbrukare Bryt kopplingen till förbrukaren som överbelasta laddningsregulatorn. Återkoppla laddningsregulatorn genom att trycka på inställningsknappen. Kortslutning vid anslutning för förbrukare Felsök kabeln till förbrukaren och åtgärda kortslutningen. Återkoppla laddningsregulatorn genom att trycka på inställningsknappen. Polvändning solpanel Felsök kabeln mellan laddningsregulatorn och solpanelen. Koppla solpanelen rätt. Laddningsregulatorn återgår till normalläge när solpanelen är korrekt inkopplad. Polvändning batteri Felsök kabeln mellan laddningsregulatorn och batteriet. Koppla batteriet rätt. Laddningsregulatorn återgår till normalläge när batteriet är korrekt inkopplat. Solexperten 13

14 Fel vid temperatursensorn Uppstår fel vid temperatursensorn antar laddningsregulatorn en temperatur på 25 C för att skydda batteriet. Fel genom högspänning I områden där det ofta förekommer blixtnedslag krävs extraskydd mot det. Felsökningstabell Fel Beskrivning Åtgärd LED solpanel lyser inte även om solen skiner Solpanel inte kopplad Kolla förbindelsen till solpanelen och batteriet och koppla in laddningsregulatorn på rätt sätt LED solpanel blinkar grön Batterispänning för hög Mät batterispänning. Koppla loss solpanelen tills batterispänningen har normaliserat sig LED batteri lyser orange Batterispänning är låg Så fort solpanelen levererar tillräckligt med energi laddas batteriet igen. Koppla bort förbrukare som använder mycket energi LED batteri lyser röd Batterispänning för låg Ladda batteriet så fort som möjligt. Förbrukaranslutningen är avstängd LED batteri blinkar röd Överspänning solpanel Anslutning för förbrukare är överbelastad eller är kortsluten eller solpanelen levererar för mycket energi Mät (tomgångs)spänningen från solpanelen. Använd en solpanel med lägre spänning 3s efter att överbelastningen är borttagen kopplas förbrukare på igen. Vid kortslutning kopplas anslutningen för förbrukare på igen efter 10s. Underhåll Följande arbeten borde genomföras två gånger per år: Se efter att laddningsregulatorns omgivning är fri från fukt och smuts. Laddningsregulatorn kyls av luften. Ta bort smuts som har fastnad runt och under laddningsregulatorn. Se över alla kablar. De ska vara fria från korrosion och sitta säkert förankrade. Kolla om laddningsregulatorn visar några felmeddelanden och åtgärda felen. Se över jordningen. Se över blixtskyddet. OBS: Det kan förekomma höga spänningar i systemet. Iaktta försiktighet och stäng av solpanelen innan du påbörjar några arbeten. 14 Solexperten

15 Tekniska data Elektriska data Batterispänning 12 V/24 V, val sker automatiskt Maximal laddningsström 10 A Maximal batterispänning 32 V Maximal tomgångsspänning solpanel Tracer 1206RN 60 V Tracer 1210RN 100 V Maximal effekt från solpanelen 12 V 130 W 24 V 260 W Självkonsumtion* < 10mA (24 V) Spänningsfall vid laddning Spänningsfall förbrukaranslutning Anslutning TTL232/8pin RJ45 * nattetid utan inkopplade förbrukare och utan ansluten skärm. Batteriparametrar Batterityp Gel AGM/Förslutna Öppna bly-syra Överspänning 16 V, x2 vid 24 V 16 V, x2 vid 24 V 16 V, x2 vid 24 V avstängning Max. spänning 15,5 V, x2 vid 24 V 15,5 V, x2 vid 24 V 15,5 V, x2 vid 24 V Återkoppling efter 15 V, x2 vid 24 V 15 V, x2 vid 24 V 15 V, x2 vid 24 V överspänning Forcerad 14,6 V, x2 vid 24 V 14,8 V, x2 vid 24 V laddningsspänning Spänning vid 14,2 V, x2 vid 24 V 14,4 V, x2 vid 24 V 14,6 V, x2 vid 24 V utjämningsladdning Spänning vid 13,8 V, x2 vid 24 V 13,8 V, x2 vid 24 V 13,8 V, x2 vid 24 V underhållsladdning Spänning vid 13,2 V, x2 vid 24 V 13,2 V, x2 vid 24 V 13,2 V, x2 vid 24 V återkommande utjämningsladdning Återkoppling vid 12,6 V, x2 vid 24 V 12,6 V, x2 vid 24 V 12,6 V, x2 vid 24 V underspänning Låg spänningsvarning 12 V, x2 vid 24 V 12 V, x2 vid 24 V 12 V, x2 vid 24 V Avstängning av anslutna 11,1 V, x2 vid 24 V 11,1 V, x2 vid 24 V 11,1 V, x2 vid 24 V förbrukare vid låg spänning Tid för forcerad laddning 2 tim. 2 tim. Tid för utjämningsladdning 2 tim. 2 tim. 2 tim. Dag och natt Spänning från solpanelen för att bestämma att det är natt Spänning från solpanelen för att bestämma att det är dag 5 V, x2 vid 24 V 6 V, x2 vid 24 V Solexperten 15

16 Temperaturkompensation Temperaturkompensation 30 mv/ C/12 V (25 C referens) Omgivningsparametrar Omgivningstemperatur drift 35 C till +50 C Omgivningstemperatur lagring 35 C till +80 C Relativ luftfuktighet (ej kondenserande) 10 % till 90 % Kappslingsklass IP30 Max höjd Mekaniska data Storlek 156 x 97 x 68 mm Skruvhål 147 x 60 mm Kabelanslutning 6 mm 2 Vikt 550 g Med förbehåll för felskrivningar, tryckfel och tekniska ändringar. by Solexperten. Tryck, kopiering och spridning förbjudet om ej annat har avtalats. 16 Solexperten

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för MT-5 soldator (skärm) Passande till: Tracer RN laddningsregulator V 1.60 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för V 1.0 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0)560 28 47 17 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Tillbehör... 5 Installationsanvisning...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för V 1.0 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0)560 28 47 17 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 5 Översikt... 5 Installationsanvisning... 7 Allmän

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för SW-300 sinus-växelriktare SW-600 sinus-växelriktare V 1.1 Bråten, Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 28 47 17 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Passande till: CS1024, CS2024, CS3024 MPPT laddningsregulator V 1.1 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Översikt... 3 Mått...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för V 1.7 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och bruksanvisning Funktioner... 3 Säkerhetsriktlinjer:... 4 Kopplingsskiss...

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual LTC MPPT-regulator 10Amp LTC MPPT-regulator 20 Amp Manual 1. Säkerhetsanvisningar 2. Instruktioner för MPPT-regulatorn 2.1 Översikt 2.2 Översiktsbild 2.3 Funktioner 2.4 MPPT-tekniken 3. Planering av solcellssystem

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella laddare med switchteknik och batterikontrollinstrument. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 Smart

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

BATTERIKURS. Kursprogram

BATTERIKURS. Kursprogram Kursprogram BATTERIKURS Företagspresentation Nordic Battery och Addtech Batterityper Batterier i Båtar Trojan Fullriver MK batterier Batteriladdning Batteritestning och felsökning Batteriets livslängd

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL-

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL- CTEK MXTS 70 MXTS 70 24V/35A POWERLAMPA MODE-knapp FELINDIKERINGSLAMPA TEMPERATURSENSORLAMPA StaRT-/PauSEknapp NORMAL- PROGRAM START PAUSE NORMAL Ca/Ca AGM GEL MODE AGM POWER Amp LÅGSTRÖMSLAMPA supplyprogram

Läs mer

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Midi & Maxi SE Installation & Bruksanvisning Midi Maxi Användarbeskrivning Midi & Maxi P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 st belysningskretsar

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för batteriskydd 100 A V 1.1 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 28 47 17 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och bruksanvisning Allmänna säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB VOT6506 SVE NÖDBELYSNINGSCENTRAL Monterings- och servicemanual TKT65XXB FÖRVARA PÅ SÄKER PLATS FÖR SENARE ANVÄNDNING 2 TKT65XXB PRODUKTBESKRIVNING REV.3; 24.2.2009 PHO Innehållsförteckning Sida 1. Produktegenskaper

Läs mer

SOLEL till Båten ger frihet på sjön

SOLEL till Båten ger frihet på sjön SOLEL till Båten ger frihet på sjön Båtar används i dag allt mer som fritidsbostäder under helger och semesterperioder. Navigationsutrustning, övrig elektronik, TV, belysning och kylskåp i båten behöver

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för MPPT 165 Duo Digital MPPT 250 Duo Digital MPPT 350 Duo Digital V 1.149 Kornettgatan 137, 656 34 Karlstad, +46 (0) 760 91 08 08 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Magnum & Hydro SE Installation & Bruksanvisning Magnum Hydro Användarbeskrivning Magnum & Hydro P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 belysningskretsar

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Bruksanvisning. Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Bruksanvisning. Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING Bruksanvisning Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING Användarinformation Microsafe Mkomfy är en säkerhetsprodukt från EnöQue Svenska AB. En spis bör aldrig lämnas utan uppsyn under användande, även om säkerhetsutrustning

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

MANUAL ALGOMETER TYP II

MANUAL ALGOMETER TYP II MANUAL till ALGOMETER TYP II 2005.09.16 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1.

Läs mer

Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12

Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12 Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12 Samtliga modeller till serienummer 96241 För Stolvågar med högre serienummer gäller INSTRUKTION-VEH-200-EC Sid 2 VEH-250-10 med serienummer från Sn 96001-96060.

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL INTRODUKTION Tackvare att Odyssey till fullo utnyttjar alla fördelar med AGM-teknologin (Absorbed Glass Mat) så får man två batterier i ett. Batteriet kan djupurladdas i cykliska

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Solcellsregulator. Användarmanual. 1. Egenskaper:

Solcellsregulator. Användarmanual. 1. Egenskaper: 1. Egenskaper: Solcellsregulator Användarmanual 1.1 Använder högteknologiska komponenter och programvara för avancerade styrsystem. 1.2 Inbyggd temperatursensor ger temperaturkompensering. 1.3 Automatiskt

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår.

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. OBS OBS OBS OBS OBS Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. När man startar en elektrisk apparat som t.ex. en TV, pump, elverktyg

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 MANUAL Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten.

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. INSTALLATIONSHANDBOK Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. Innehåll 1. INLEDNING...3 2. FÖRBEREDELSE...3 2.1 Förpackningens innehåll...3 2.2 Nödvändiga verktyg...3 3. INSTALLATION...4

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Troubleshooting guide TC models

Troubleshooting guide TC models batteriet laddas upp var tredje månad till dess att batteriindikatorn visar att det är fulladdat. Laddningen kan genomföras på något av följande sätt: 1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.

Läs mer