Certified Series. SSF typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF type A - grade 3 - environmental class 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1"

Transkript

1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S

2

3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav på SSF1014klassade strömförsörjningar finns. KOMPATIBILITET Strömförsörjning kan användas i brandlarmsinstallationer där 24V DC spänningsmatning föreskrivs. Uppfyller SSF1014 klass3, utgåva 4. PUNKT Godkännanden Inkommande försörjning Utgångsspänning Laddspänning DETALJERAD SPECIFIKATION Strömförsörjning överensstämmer med säkerhetskraven i EN609501:2006. Larmklass 3, Environment class 1, Security grade 3, Type A, EN SSFTEQXMAA V AC, 4763Hz, Säkring T2.5H V AC, 4763Hz, Säkring T2.5H V AC, 4763Hz, Säkring T2.5H250 Max 27,5V DC, Min 19V DC (Min gäller vid bortkopplad nätspänning, batteridrift). Ripple <200mV pp Reglernoggranhet <150mV 27,3V DC vid 20 o C omgivningstemperatur, ej temperaturkompenserande ut/laddspänning. Ripple <200mV pp Reglernoggranhet <150mV Lastutgång ström SSFTEQXMAA 0,55A konstant last, 4,55A batteriladdning Imax.a=0,55A Imax.b=5A Imax.min=0A 1,25A konstant last, 3,75A batteriladdning Imax.a=1,25A Imax.b=5A Imax.min=0A 2,75A konstant last, 7,25A batteriladdning Imax.a=2,75A Imax.b=10A Imax.min=0A Urladdningsström SSFTEQXMAA Max. 0,55A urladdningsström från batteri. (>30h reservdrift) Max. 1,25A urladdningsström från batteri. (>30h reservdrift) Max. 2,75A urladdningsström från batteri. (>30h reservdrift) Återuppladdningstid SSFTEQXMAA <6h till 80% av ansluten batterikapacitet <12h till 80% av ansluten batterikapacitet <12h till 80% av ansluten batterikapacitet Egenförbrukning SSFTEQXMAA <210mA <210mA <210mA Dimensioner IP30 (HXBXDj) SSFTEQXMAA Vikt: SSFTEQXMAA 6 kg 11 kg 16 kg Omgivning Inomhus, Torrt 215 x 430 x 200 mm 495 x 420 x 240 mm 700 x 420 x 240 mm Driftstemperatur 5 o C till 40 o Imax.a (för optimal batterilivslängd 10 o C till 30 o C) Rel. luftfuktighet Standby batteri och internresistans Felutgång Extern statusindikering 95% ej kondenserande (maximalt) 24 x 12V Slutna, ventilreglerade blysyra typ (UPLUS eller LEOCH rekommenderas) Max 50mΩ / batteri 20Ah minimum till 20Ah maximum SSFTEQXMAA 45Ah minimum till 90Ah (2x45Ah) maximum /XXL Fel på strömförsörjning sker enbart via kommunikation FAST SKEN: normaldrift, Blinksekvenser grön/gul/röd: felindikation se s.9 för utförligare förklaring av felindikationer. Intern indikering (på kretskort) Felindikation ges för: Nätbortfall, Låg batterispänning, Sabotage, Överspänning, Underspänning, cellkortslutning Batteri, Batteri djupurladdat, Batteri saknas, Utlöst lastsäkring samt Låg systemspänning. Utlöst lastsäkring (D2 släckt) 3

4 PUNKT Överspänning Fellarmsspänning Djupurladdning Certifikat (länk) DETALJERAD SPECIFIKATION Strömförsörjningen aktiverar överladdspänningsskydd och batteribortkoppling vid systemspänning >27.9V DC Strömförsörjningen sätter fellarm så fort: UTspänningen till extern last sjunker under 26.8V DC (t.ex. vidutlöst lastsäkring, underspänning) Batterispänning vid batteritest är lägre än 25V DC. Strömförsörjningen aktiverar djupurladdningsskyddet vid batterispänning <19V DC. Certifikat i sin helhet finns för nedladdning på SSFTEQXMAA 4

5 MODELLER, TYPBENÄMNING SSFTEQXMAA 5A strömförsörjning i XMskåp (plåtkapsling), för interna batterier. 5A strömförsörjning i XLskåp (plåtkapsling), för interna batterier. 10A strömförsörjning i XXLskåp (plåtkapsling), för interna batterier. SSFTEQXMAA 5

6 BLOCKSCHEMA 5A strömförsörjning i XMskåp (plåtkapsling), för interna batterier. 5A strömförsörjning i XLskåp (plåtkapsling), för interna batterier. 10A strömförsörjning i XXLskåp (plåtkapsling), för interna batterier. Strömförsörjning Nätdel 1 Frontindikering Larmutgång Lastutgångar P2: SSFTEQXMAA P2:1 P2:2 F4 F3 F2 F1 Avsäkringskort 4UT Övervakningskort TEQCOM F1 P2:1 F2 P2:2 F3 P2:3 P2:4 F4 Batteri 1 Batteri 2 EMC / filter F6 N L Elnät in Strömförsörjning Nätdel 1 Frontindikering Larmutgång Lastutgångar P3: P2: P1: P0:1 F21/41 F2 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F4 F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 P0:2 Avsäkringskort 10UT Övervakningskort TEQCOM F1 P2:1 F2 P2:2 F3 P2:3 P2:4 F4 Batteri 1 Batteri 2 EMC / filter F6 N L Elnät in Strömförsörjning Nätdel 1 Frontindikering Larmutgång Lastutgångar P3: P2: P1: P0:1 F21/41 F2 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F4 F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 P0:2 Avsäkringskort 10UT Övervakningskort TEQCOM F1 P2:1 F2 P2:2 F3 P2:3 P2:4 F4 Batteri 1 Batteri 2 Batteri 3 Batteri 4 EMC / filter F6 N L Elnät in 6

7 1. SSF1014funktioner Strömförsörjningen kan drivas från i strömförsörjningen inbyggt nätaggregat. Strömförsörjningen kan drivas från standby batterier. Strömförsörjningen övervakar och laddar standby batterier. Strömförsörjningen upptäcker och larmar vid fel i någon av försörjningsdelarna och sätter larm samt frontpanelsindikering.. Strömförsörjningen tillhandhåller EN AC nätspänningsingång, TVÅ DC lastutgångar samt EN batterikrets. 2. Installation Dessa instruktioner omfattar installation, driftsättning och underhåll av SSFTEQXMAA, samt. Instruktionerna är generella för samtliga tre enheter, förutom där det specifikt anges. 2.1 Monteringinstruktioner Montering av strömförsörjningsenhet skall ske på vägg så att god ventilation finns runt omkring enheten. 100 mm fritt utrymme runt om strömförsörjningsenhet är att rekommendera för fullgod ventilation. Montering skall ske, med avseende på underliggande material, med adekvat monteringssätt. Vid t.ex. montering på betongvägg bör expanderplugg användas. Kontrollera alltid att hållfasthet på monteringsmaterial vida överstiger belastningen som de kommer utsättas för. 2.2 AC elnät kabeldragning/inkoppling. Dragning av nätspännigskablage in i enheten sker genom kabelöppning i baksida, kabelgenomföring i undersida på SSFTEQXMAA, av strömförsörjningsenheten. Håll nätspänningskablage skilt från kretskort och annan kabeldragning. Frontpanel/Dörr skyddsjordas genom fabriksmonterat kablage. Inkopplingsplinten för nätspänning är märkt P1:AC i illustration nedan. Notera positionerna för skyddsjord, noll och fasanslutning. Säkra kablaget för nätanslutning med t.ex. ett buntband så nära anslutningsplinten som möjligt. F6 är avsäkring för elnätet. T 2,5A H250 skall användas Ersätt alltid med korrekt värde och specifikation. Anslut strömförsörjningen till elnätet via lättåtkomlig isolationsbrytare och lämplig jordfelsskydd som ingår i byggnadens befintliga kabeldragning. Kablaget för elnätsanslutning SKALL MINST vara av kabelarea 1,5mm 2 och klassad för 250V AC. Maximal kabelarea är 4mm 2. Håll allt elnätskablage separerat från batteri och lastkablage. RS485 kom. LAST 2 LAST 1 fläkt sabotage anslutning trasig säkring batteribox ox anslutning trasig säkring utgångskortgskort anslutning P2:512 P2:34 P2:12 F3 F2 F1 F6 P1:AC PE N S1 F4 L inställningar lastsäkring lastsäkring LAST 2 LAST 1 lastsäkring LAST 1 batterisäkring matningssäkring elnät 7

8 2.2.1 Kabelgenomföringar Kabelgenomföringar används inte i denna enhet. Kablage förs in genom förberedda utstansningar på baksidan av strömförsörjningen. Kablage fästs på lämpligt sätt, förslagsvis buntband, i fästöron som finns i anslutning till genomföring Utgångsanslutningar Lastutgång Anslut 27,3V utgångsanslutningarna till last via lastutgångsplintarna P2:1 () samt P2:2 () och/eller P2:3 () samt P2:4 () eller via asväkringskort. (4UT på SSFTEQXMAA eller 10UT på /SSF TEQXXLAA) Last är avsäkrad med 5x20mm glasrörssäkring enligt följande: P2:1 () F1 P2:2 () F2 P2:3 () F3 P2:4 () ej avsäkrad För SSFTEQXMAA skall FS 1A H250 skall användas på F1, F2 & F3. För skall FS 1,6A H250 skall användas på F1, F2 & F3. För skall FS 3A H250 skall användas på F1, F2 & F3. Anslutning skall göras med, för ändamålet, lämpligt klassad kabel. Minsta kabelarea för anslutningskabel är 1mm 2 Maximal kabelarea är 2,5mm 2 Kontrollera att lasten är ansluten med korrekt polaritet. Skilj tydligt lastkablage från nätspänningskablage. Se ritning på sida 7 samt blockshchema för alla utgångsanslutningar. Översikt avsäkringskort 10UT 4UT utgång 610 trasig utgångssäkring larm LAST 4 LAST 3 LAST 2 LAST 1 D6 D7 D8 D9 D10 LEDindikering F20 F19 F18 F17 F16 F15 F14 F13 F12 F11 D12 LEDindikering trasig säkring utgångssäkring gr. 610 ingångssäkring 24Vdc F21 P1:1214 P1:34 P1:12 P1:34 P1:12 LEDindikering F41 utgångssäkring gr. 15 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 LEDindikering trasig säkring LEDindikering D2 D3 D4 D5 utgång 15 D Till batterierna Strömförsörjningen är designad att ladda 24V batterier (24 x 12V, kopplade i serie och även eventuellt parallellt beroende på utförande). Använd förberett kablage i automatsäkring för att koppla ihop batterierna. Använd förberedd, rödsvart batterikabel för att ansluta batterier i strömförsörjningsenhet. Batteripaket är avsäkrade med automatsäkring med karatäristik C60N 1P D32A (på SSFTEQXMAA är batteripaket avsäkrat med hängsäkring av fordonsmodell (30A), samt avsäkrade på kretskortet med F4, 5x20mm glasrörssäkring T16A H250 Vid eventuellt trasig automatsäkring/glasrörssäkring skall den erättas med samma typ och värde. Var noggrann och beakta korrekt polaritet och försäkra att batterikablage inte kan kortslutas. Batterier placeras separat nedanför, för SSFTEQXMAA till höger, i strömförsörjningsenhet. 8

9 SSFTEQXMAA/XLAA = = FÖRBERETT KABLAGE RÖD Batteri 1 Batteri 2 SVART FÖRBERETT KABLAGE MED AUTOMATSÄKRING FORDONSSÄKRING SSFTEQXMAA Felutgångar Strömförsörjningen saknar potentialfria reläväxlingar och SKALL anslutas med kommunikation för att korrekt övervakning av fellarm. Strömförsörjningen känner kontinuerligt av fel/feltendenser beträffande sabotageförsök, över och undertemperatur samt låg systemspänning. Dessutom känns laddspänning av så att batterierna alltid hålls på en så optimal laddningsnivå som möjligt. Skulle laddspänning förändras / 2,5% från fabriksinställning kommer larm att sättas för aktuellt felaktigt laddtillstånd. Strömförsörjningen övervakar också batterier med avseende på cellkortslutning. Skulle cellkortslutning uppstå kommer strömförsörjningen omedelbart koppla bort batterierna och driva nätaggregat samt att fellarm för cellkortslutning sätts. Strömförsörjningen gör också en kontroll på att batterierna finns anslutna och att de har tillräckligt god kapacitet. Anslutningstest görs var 10:e sekund och kapacitetstest görs inom en vecka Frontindikering LED Strömförsörjningen har som standard en frontdisplay för statusinformation och fellarmsindikering. Statusindikering ges enligt förklaring på frontpanel nedan Seriell kommunikation Strömförsörjningen är som standard utrustad för att kunna anslutas till kompatibel kontrollpanel eller annan perifer kommmunikationsmodul. Seriell kommunikation ansluts till: P2 :5 :6 :7 B :8 A :9 GND :10 :11 : P2:512 P2:34 P2:12 F3 F2 F1 F6 P1:AC PE N S1 F4 9 L

10 Sabotagekontakt (/XXL) Sabotagekontakt monteras i vägg genom kvadratisk stansning i strömförsörjningens baksida (visad i illustration till höger). OBS!! Justera arm på sabotagekontakt så att så att arm precis sluter kontakt vid stängd dörr och larmar vid minsta möjliga öppningsförsök. (5 mm vid avlägsnande från vägg, samt 1 mm vid öppnande av dörr) Montering av sabotagekontakt i vägg ger säkerhet dels mot öppning av dörr samt avlägsnande av komplett strömförsörjningsenhet. Förberett kablage ansluts sedan på stiftlist J7. Kablaget är oberoende av polaritet. 3. Driftsättning När samtliga anslutningar gjorts, installationsavsnittet 2 genomförts och kontrollerat med avseende på felkoppling slå automatsäkringar till batteripaket (se sida 7 för beskrivning), för SSFTEQXMAA monteras fordonssäkring, och sedan elnätsspänning. Följande skall då ske. 1. Statusindikering skall lysa fast grönt (ej indikera fellarm) 2. Lasten kommer att strömförsörjas. Kontrollera med voltmeter att lastspänning är mellan 26 & 27,3V DC. 3. Batterierna skall ta laddning. Kontrollera detta genom att mäta över batteripolerna. Beroende på batteriernas kondition kan spänningen variera men skall ligga över 24V DC. Vid fulladdat tillstånd skall batteriernas spänning vara 27,3V DC. 4. Underhåll Underhållet på strömförsörjningen är minimalt. Batterierna, dock, har en begränsad livscykel och ett underhållsschema skall finnas för att avgöra batteribytesintervaller. 4.1 Standby batterier Förväntad livslängd 1012 år vid normal rumstemperatur 20 o C. Bytesintervall som ovan. Notera dock, att förväntad batterilivslängd minskar drastiskt med ökad omgivningstemperatur. Batterilivslängden minskar med 50% för varje 10 o C temperaturökning över normal rumstemperatur, 20 o C. Detta skall noggrant vägas in när man gör schema för batteribytesintervallet. Tillverkare/ artikelnummer UPLUS 20Ah 45Ah US1220 (SSFTEQXMAA) US1245 (/XXL) Det är inte att rekommendera att använda batterier med ett tillverkningsdatum äldre än 6 måndaer vid nyinstallation. BATTERIÅTERVINNING Återvinn alla batterier. Återlämna till tillverkare eller lämna till närmaste återvinningsstation 10

11

12

13 SSFTEQXMAA / XL / XXL utgåva 7, Med reservation för ändringar.

Manual / Handhavande EN54 27 65-19S EN54 27130-19S EN54 54 65-19S

Manual / Handhavande EN54 27 65-19S EN54 27130-19S EN54 54 65-19S Manual / Handhavande EN54 27 65-19S EN54 27130-19S EN54 54 65-19S S 2 MODELLER, TYPBENÄMNING EN54 27 65-19S EN54 27130-19S EN54 54 65-19S 10A strömförsörjning (2765 STR) i 19"rack, för externa batterier.

Läs mer

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Manual / Handhavande EN XM EN XM

Manual / Handhavande EN XM EN XM Manual / Handhavande EN54 27 30-XM EN54 27 60-XM S 2 - + - + MODELLER, TYPBENÄMNING EN54 27 30-XM EN54 27 60-XM 3A strömförsörjning (3A STR) i XM-skåp (plåtkapsling), för interna batterier. 6A strömförsörjning

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT 200 VA transformer Säkringskort PSV-FB6 6st avsäkrade utgångar 24V 1A Strömförsörjning 24 VDC series E700 Beskrivning E700 är en strömförsörjningsenhet designad för Siemens 2010 system. Det har följande

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Manual / Handhavande BT 40-serien BT40 BT40L BT40BL. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Manual / Handhavande BT 40-serien BT40 BT40L BT40BL. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande BT 40-serien BT40 BT40L BT40BL SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 S Innehållsförteckning BT40 / BT40L & BT40BL Översikt Översikt

Läs mer

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB VOT6506 SVE NÖDBELYSNINGSCENTRAL Monterings- och servicemanual TKT65XXB FÖRVARA PÅ SÄKER PLATS FÖR SENARE ANVÄNDNING 2 TKT65XXB PRODUKTBESKRIVNING REV.3; 24.2.2009 PHO Innehållsförteckning Sida 1. Produktegenskaper

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

SSF-TEQ-XL SSF-TEQ-XXL

SSF-TEQ-XL SSF-TEQ-XXL SSF-TEQ-XL SSF-TEQ-XXL SSF-TEQ-XL SSF-TEQ-XXL POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN SVENSKA Milleteknik ger reservkraft som säkerställer drift. Alla våra produkter är designade för bästa driftsäkerhet och lång

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Midi & Maxi SE Installation & Bruksanvisning Midi Maxi Användarbeskrivning Midi & Maxi P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 st belysningskretsar

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

användar Manual NBGR-6/UN Manual SE rev1

användar Manual NBGR-6/UN Manual SE rev1 användar Manual BGR-6/U Manual SE rev1 ÖDLJUSBOX BGR-6/U IEHÅLLSFÖRTECKIG IEHÅLLSFÖRTECKIG Innehållsförteckning... 2 Installationsanvisning... 3 Inkopplingsexempel, anvisning 1-8... 4-7 Test och batteribyte...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Artikelnummer: MSPOT100RF

Artikelnummer: MSPOT100RF Artikelnummer: MSPOT100RF Viktigt! Läs hela denna instruktion innan du börjar använda enheten. Enheten får inte användas i ett hermetiskt tillslutet utrymme. Enheten får inte övertäckas. Tillräcklig luftcirkulation

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Magnum & Hydro SE Installation & Bruksanvisning Magnum Hydro Användarbeskrivning Magnum & Hydro P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 belysningskretsar

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

MOM690 Mikroohmmeter

MOM690 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter En viktig del i underhållet av högspänningsbrytare och frånskiljare är resistansmätning. Sedan många år ingår instrument för resistansmätning av högströmskontakter

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

ECO MINI ECO MINI ECO MINI SVENSKA POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN

ECO MINI ECO MINI ECO MINI SVENSKA POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN ECO 13 15-MINI ECO 27 10-MINI POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN SVENSKA Milleteknik ger reservkraft som säkerställer drift. Alla våra produkter är designade för bästa driftsäkerhet och lång livslängd - för

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL INTRODUKTION Tackvare att Odyssey till fullo utnyttjar alla fördelar med AGM-teknologin (Absorbed Glass Mat) så får man två batterier i ett. Batteriet kan djupurladdas i cykliska

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

CENTRALBATTERISYSTEM FZLV. Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01

CENTRALBATTERISYSTEM FZLV. Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01 CENTRALBATTERISYSTEM FZLV Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01 Att visa vart man ska det är vår filosofi och affärsidé. Accenta AB marknadsför och säljer ett brett sortiment av hän visningsarmaturer,

Läs mer

TORKEL 820 Batteriurladdare

TORKEL 820 Batteriurladdare TORKEL 820 Batteriurladdare A Megger Group Company TORKEL 820 TELECOM TORKEL 820 Telecom Batteriurladdare Telekommunikations- och radioutrustning skall försörjas av batterier under ett nätspänningsavbrott.

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm Datablad SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm PDF00095SE_FXN, Version 1.4 FXNet Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FXNet Brandlarmsystem ESMI FXNet brandlarmcentraler gör det möjligt tack

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

Läs detta före användning

Läs detta före användning -serien S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla denna enhet. Kontaktuppgifter

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

användar Manual GR-6/UN Manual SE rev1 NÖDLJUSAGGREGAT GR-6/UN

användar Manual GR-6/UN Manual SE rev1 NÖDLJUSAGGREGAT GR-6/UN användar Manual GR-6/UN Manual SE rev1 NÖDLJUSAGGREGAT GR-6/UN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Installation... 2 Ett lysrör med konventionellt don, kontinuerligt ljus... 3 Två lysrör med konventionellt

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

TORKEL 840 /860. g GE Energy Services Programma Products. Batteriurladdare TORKEL 840/860

TORKEL 840 /860. g GE Energy Services Programma Products. Batteriurladdare TORKEL 840/860 TORKEL 840 /860 Batteriurladdare Batterierna i kraftverk och transformatorstationer ska förse anläggningarna med reservkraft vid nätavbrott. Tyvärr kan batteriernas kapacitet minska innan de nått den beräknade

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella laddare med switchteknik och batterikontrollinstrument. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för MT-5 soldator (skärm) Passande till: Tracer RN laddningsregulator V 1.60 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare Förnybar energi Komma igång med LEGO Energimätare registradas de LEGO Group. 2010 LEGO Group. 1 Innehållsförteckning 1. Energimätare översikt... 3 2. Ansluta energilagret... 3 3. Ladda och ladda ut energimätaren...

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

användar Manual UM-FL1-SE2.00 Centralt reservkraft system FLEX LINE 1000 DIGITAL

användar Manual UM-FL1-SE2.00 Centralt reservkraft system FLEX LINE 1000 DIGITAL användar Manual UM-FL1-SE2.00 Centralt reservkraft system FLEX LINE 1000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FlexLine 1000 Digital Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Principer... 4 Anslutningsbara laster...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 01 2011 Argus-RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Argus-RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation flik plats revision 1 760 08 2007 RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

Eva600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Eva600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska Eva600EE SystemRoMedic TM Manual - Svenska 3 4 5 6 7 2 13 11 12 1 9 1. Lyftarm 2. Lyftpelare 3. Körhandtag 4. Batteripack 5. Nödstopp 6. Kontrollbox 7. Motor för breddning 8. Bakre hjul med broms 9. Lyftbygel

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Batteri DC-DC-omvandlare Puls DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Lastström 10 A Endast 1 st 12 V batteri Optimerad laddning av batteriet Valbara backup-tider Reläutgångar för status Användningsområde

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Handhavande. Våginstrument 204 rev. 20/3-06

Handhavande. Våginstrument 204 rev. 20/3-06 Handhavande Våginstrument 204 rev. 20/3-06 204 har 7 knappar som ger kommandon till instrumentet. Följande sidor beskriver alla knappar och deras normala funktion. Det underlättar om man har tillgång till

Läs mer

Larm CL 50 19"-modell

Larm CL 50 19-modell Larm CL 50 19-modell ÖVERVAKNING ELDACO 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 0,5 10 20 0,1 1 M 1 S 30 Designed by Erik Wallebom Designed date 2007-06-26 Revision A Revision by Revision date

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN 941211-000-C3 2 (36) Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Omfattning 4 3 Teknisk specifikation 5 4 Systembeskrivning 7 4.1 Mottagare 7 4.2

Läs mer