ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING"

Transkript

1 ESMI Multi Signal AB Telefon: Telefax: Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning! Spara anvisningen för senare användning! ESCO/ESCO4 MSAB 003UJ

2 INNEHÅLL INSTALLATION...3. Installation...3. Inkoppling av nätspäning i centralen Anslutningar ANSLUTNINGAR, ESCO ANSLUTNINGAR, ESCO DRIFTSÄTTNING Nödvändiga instrument och dokument INSTRUMENT REKOMMENDERADE DOKUMENT Ordningsföljd vid driftsättningen Preliminära kontroller ALLMÄNT PRELIMINÄRA KONTROLLER Teststart av centralen ANSLUTNING AV NÄTSPÄNNING ANSLUTNING AV BATTERIER Inläggning av kablarna och preliminära mätningar Anslutning av sektionerna MÄTNING AV KABLARNA OCH ANSLUTNING AV ÄNDKRETSARNA ANSLUTNING AV SEKTIONERNA I CENTRALEN ELEKTRISK KONTROLL AV SEKTIONERNA Anslutning av larmdonsgrupperna MÄTNING AV KABLARNA OCH ANSLUTNING AV ÄNDKRETSARNA ANSLUTNING AV LARMDONSGRUPPERNA I CENTRALEN ELEKTRISK KONTROLL AV LARMDONSGRUPPERNA Anslutning av potentialfria reläutgångar...0. ANSLUTNING AV POTENTIALFRIA UTGÅNGAR I CENTRALEN SPÄNNINGSUTGÅNG FÖR EXTERN UTRUSTNING Anslutnig av ingångar...0. ANSLUTNING AV INGÅNGAR I CENTRALEN Anslutning av larmöverföring ANSLUTNING AV LARMÖVERFÖRING I CENTRALEN Centralens anslutningar, säkringar och inställningar CENTRALENS ANSLUTNINGAR, ESCO CENTRALENS ANSLUTNINGAR, ESCO INSTÄLLNINGAR, ESCO INSTÄLLNINGAR, ESCO SÄKRINGAR, ESCO SÄKRINGAR,ESCO TEKNISKA DATA... 3

3 3 Installation. Installation Installationsunderlaget bör vara rakt och tåla centralens och ritningsskåpets vikt. Centralen med batterier väger 9,3 kg och ritningsskåpet 5 kg.. Inkoppling av nätspänning i ESCO, ESCO4. Aslutning till nätet (30 VAC) Centralen skall skall anslutas till egen grupp i gruppcentral. Nätkabel 3x,5mm². Nätkabeln kopplas till anslutningen i transformatorn. Skyddsjordledaren kopplas till jordskruven i centralapparaten Ø Centralens installationshöjd är 650 mm från golv till centralskåpets övre kant. 650 Skyddsjordledaren får inte tas in i transformatorn utan den skall kopplas till centralskåpets stomme VAC 30 VAC

4 4 3. Anslutningar 3. ANSLUTNINGAR, ESCO Kontaktdon bet. ZONE ZONE 4 V 3 3 Användning Tilläggsuppgifter Kabel Max. längd Sektion Kortslutning förorsakar feleller brandlarm. Valet Sektion görs med kontaktbygel J6. Säkring F3,35 ma Larmdon Kontinuerlig eller pulserande funktion för larmdonet väljs med kontaktbygel J5. Säkring F, 35 ma. Larmdon Brand- eller fellarmdon väljs med kontaktbygel J8. Kontinuerlig eller pulserande funktion för larmdonet väljs med kontaktbygel J7. Säkring F, 35 ma. Larmutgång av sektion eller summa larmutgång väljs med kontaktbygel J4. Potentialfri utgång Potentialfri utgång FAULT Potentialfri larmöverförings- utgång Potentialfri felöverförings- utgång Matning till larmöverföringsenhet Larmöverföring Brand felingång Larmöverföring Fel felingång BATTERY Batteri ingång 30 VAC Centralens spänningsingång Frånkopplingsutgång, larmutgång av sektion eller summa larmutgång väljs med kontaktbygel J. EKKR x0,6 mm Röd EKKR x0,6 mm minimum 00 m (ledningsmotstånd max. 00 Ω) Spänningsfallet i kabeln får vara max. 3,7 V vid det sista larmdonet på linjen Se strömförbrukning för olika typer av larmdon. Förbindelsens maximilängd beror på belastningen. Reläkontakter 30 V DC, A max Säkring F4,35 ma x0,5 mm Förbindelsens maximilängd beror på belastningen. Då kontakten mellan polerna x0,5 mm sluts uppstår brandlarmöverföringsfel. Då kontakten mellan polerna sluts uppstår fellarmöverföringsfel. 4 V, 6 Ah (max. Ah) Säkring F5, A Internt Den totala belastningen på alla centralens utgångar får vara max. 300 ma. När utgångar inte belastas, är strömförbrukning i centralen: - i övervakningsläge ma - i fellarmläge ma - i brandlarmläge ma

5 5 3. ANSLUTNINGAR, ESCO 4 Kontaktdon bet. ZONE ZONE ZONE 3 ZONE 4 ROUTING FAULT ROUTING GENERAL Användning Tilläggsuppgifter Kabel Max. längd Sektion Kortslutning förorsakar fel- eller brandlarm. Valet. Sektion görs med kontaktbygel J6. Säkring F3,,630 ma Sektion 3 Sektion 4 Larmdon Larmdon Potentialfri larmöverföringsutgång Potentialfri felöverföringsutgång Potentialfri larmutgång summa Potentialfri utgång Sektionsvisa larmutgångar Kontinuerlig eller pulserande funktion för larmdonet väljs med kontaktbygel J5. Säkring F,500 ma Brand- eller fellarmdon väljs med kontaktbygel J8. Kontinuerlig eller pulserande funktion för larmdonet väljs med kontaktbygel J7. Säkring F, 500 ma Larmöverföringsutgång eller allmän larmutgång kan väljas med kontaktbygel J3. Felöverföringsutgång eller allmän felutgång väljs med kontaktbygel J3. Summa larmutgång, summa felutgång, frånkopplingsutgång eller larmöverföringsutgång väljs med kontaktbygel J. Max. ström 50 ma/utgång EKKR x0,6 mm Röd EKKR x0,6 mm minimum 00 m (ledningsmotstånd max. 00 Ω) Spänningsfallet i kabeln får vara max. 3,7 V vid det sista larmdonet på linjen. Se strömförbrukning för olika typer av larmdon. Förbindelsens maximilängd beror på belastningen. Reläkontakter 30 V DC, A max ZONE4 ZONE ZONE3 ZONE 4 V Input + Matning till Larmöver-föringsenhet Ingångar / Då kontakten mellan polerna sluts aktiveras ingången Batteri-ingång Input + BATTERY 30 VAC Centralens spänningsingång Säkring F4,35 Ma x0,5 mm² Förbindelsens maximilängd beror på belastningen. Larm-/felöverföringsfel, x0,5 mm² 000 m tystande/återställning eller tystande/larmdonen ringer kan väljas med kontaktbygel J4. 4 V, 6 Ah (max. Ah) Säkring F5, A Internt Den totala belastningen på alla centralens utgångar får vara max. 500 ma. När utgångar inte belastas, är strömförbrukning i centralen: - i övervakningsläge ma - i fellarmläge ma - i brandlarmläge ma.

6 6 DRIFTSÄTTNING 4. Nödvändiga instrument och dokument 4. INSTRUMENT Universalinstrument (spänning, ström, motstånd) Obs! Som motståndsmätare får inte användas en isolationsmotståndsmätare (megger). 4. REKOMMENDERADE DOKUMENT Installation- och driftsättningsanvisning Bruksanvisning Planerings- och installationsdokument för objektet 5. Ordningsföljd vid driftsättningen. Kontrollera att installationerna har utförts korrekt och i enlighet med ritningar. Utför preliminära kontroller på centralen 3. Teststarta centralen 4. Anslut detektorkretsarna en i taget 5. Anslut larmdonsektionerna 6. Anslut utgångarna 7. Anslut ingångarna 8. Utför de objektspesifika inställningarna 9. Anslut larmöverföringen till centralen 6. Preliminära kontroller 6. ALLMÄNT Driftsättningen måste utföras i enlighet med dessa anvisningar. Förvara anvisningarna i närheten av centralen. 6. PRELIMINÄRA KONTROLLER Kontrollera att apparaten är spänningsfri: Den ledning som går från transformatorn till kretskortet frånkopplas från uttaget 30 VAC på kretskortet. Batterikabeln har frånkopplats från batteriuttaget Battery på kortet. Kontrollera att centralens separata gruppsäkring är på plats och nätkabeln är kopplad till transformatorn. Kontrollera att skyddsjordskabel är kopplad på jordskruven i centralen. 6.3 SEKTIONSANSLUTNINGAR Kontrollera följande: I kortets sektionsutgång ZONE - ZONE 4 finns aktiva ändkretsar i ESCO endast ZONE -. Ändkretsens gula ledning sitter i sektionens "+" utgång och den blå ledningen i "-" -utgången. Till skruvplinten på kortet (larmdonsektion -) har kopplats 4,7 kω eller 4,87 kω slutmotstånd mellan sektionens "+" och "-" -utgång ( st). 7. Teststart av centralen 7. ANSLUTNING AV NÄTSPÄNNING. Sätt nyckeln på plats och vrid den i driftläge.. Koppla på apparaten genom att ansluta ledningen mellan transformatorn och kortet till uttaget 30 VAC på kortet. En pulserande ljudsignal hörs. Signallampan Systemfel blinkar. 3. Tryck på någon knapp inom 0 s sedan spänningen inkopplats. (Om ingen knapp trycks in indikerar centralen systemfel som tecken på okontrollerad start.) Ljudsignalen övergår till fast ljud. Indikering Systemfel slocknar. Indikering Fel blinkar Indikering Laddningsfel/Batterifel blinkar. Indikering Brand- och fellarmöverföring lyser fast. 4. Tryck på den röda Larmdon Tyst knappen. Ljudsignalen tystnar. Indikering Fel lyser fast. 7. ANSLUTNING AV BATTERIERNA. Installera batterierna i hållare. Kontrollera att batterikabeln lossats från kortets batteriuttag Battery. Felaktig anslutning kan orsaka kortslutning i batterierna. Detta kan leda till att batterierna exploderar, en stark ljusbåge uppstår eller batterikablarna fattar eld.. Anslut batterikablarna till batteripolerna på följande sätt: Batterispänningen är V. Två batterier kopplas i serie. Kontrollera batteriets polaritet med hjälp av märkningarna.

7 7 -svart 7.. +röd elektronikkorten eller mellan skåpets bakvägg och korten. 3. Försäkra dig om att kablarna är märkta och att märkningarna är synliga sedan de skalats. 4. Kapa ledningarna i lämplig längd. 5. Skala av ledningarna ca 0.5 cm. 9. Anslutning av sektionerna 3. Anslut batterikabeln till batteriuttaget Battery på kortet. 4. Återställ batterifelindikeringen i centralen genom att trycka på grön knapp Återställning tills ljudsignalen upphör. Felindikeringen och batterifel-lampan slocknar. Indikering Brandlarmöverföring och fellarmöverföring lyser. 5. Ta ur nyckeln. Indikering Drift tänds. Inga andra indikeringar lyser på manöverpanelen. 6. Fyll i punkt Preliminära kontroller och teststart på startformuläret. 9. MÄTNING AV KABLARNA OCH ANSLUTNING AV ÄNDKRETSARNA. Koppla bort spänningen från centralen (först batteriet, sedan nätet).. Använd en motståndsmätare för att mäta motståndet mellan slingkablarnas ledningar + och - så att motståndsmätarens positiva (matande) mätände kommer i "+" ledningen. (På digitala mätare är mataränden en "+" ände, på ett vridspoleinstrument med indikeringsdisplay är det en "-" ände). Resistansen bör vara större än 00 kω. Om resistansen är mindre, lokalisera orsaken till felet. (Det kan vara en intryckt manuell tryckknapp eller en felkopplad detektor). 30 VAC 3. Kortslut sektionkablarnas ledningar + och - i centralen. 4. Lossa ändkretsarna på kortet från utgången till den sektion som skall kopplas in. 5. Montera ändkretsarna i den sista detektorn/ tryckknappen i sektionen eller den ändkretsdosa, som monterats efter den sista detektorn/tryckknappen). Ändkretsens gula ledning kopplas till sektionens + -ledning och den blå till - -ledningen. Kortslutning i sektionen, som kan bero på en felkopplad detektor eller en kortslutning i kabeln. (I grundinställningen har en kortslutning definierats som fellarm). 7.. BATTERY J J VAC 30 VAC 9.. >00kΩ Ω 8. Inläggning av kablarna och preliminära mätningar Kontrollera genom mätning att kablarna är spänningsfria.. I varje skede av starten skall spänningen kopplas bort från centralen innan kablarna installeras.. Skala av kablarnas plastmantlar men lämna tillräckligt med plastmantel inne i centralen. Kablarna förs in via genomföringarna i skåpets övre kant. Se upp så att inga skalrester faller på Inga andra typer av ändkretsar (t.ex. motstånd etc.) får finnas på ändkretsens plats eller parallellt med den.

8 8 6. Använd en motståndsmätare för att mäta motståndet mellan + och - i den sista detektorn/ tryckknappen eller ändkretsdosan på sektionen mot centralen, så att motståndsmätarens positiva (matande) mätände kommer i + ledningen. Resistansen skall vara 0-00 Ω. Om resistansen är flera kilo-ohm större, betyder detta avbrott i slingan. Försäkra dig om att sektionsledningarna i centralen har kopplats ihop. Orsaken till avbrottet kan också vara en detektor som saknas. Lokalisera avbrotten och reparera dem. Koppla bort spänningen från centralen genom att först lossa batterikabeln och sedan transformatorkabeln på styrkortet. Reparera de sektioner som ger brandlarm och/eller felindikering samt lokalisera det eventuella jordfelet. Upprepa den elektriska kontrollen av sektionerna från början. 3. Fyll i punkten Elektrisk inspektion av slingorna på startformuläret. 9.3 ANSLUTNING AV SEKTIONERNA I CENTRALEN. Kontrollera att centralen är spänningslös.. Öppna sektionskablarnas ledningar och koppla dem till utångarna för ZONE - ZONE ELEKTRISK KONTROLL AV SEKTIONERNA. Sätt nyckeln på plats och vrid den i driftläge. Starta centralen genom att först koppla in transformatorledningen och sedan batteriledningen. Tryck på någon knapp inom 0 s efter att spänningen kopplats in, varvid centralen startar kontrollerat Indikering Brandlarmöverföring och Fellarmöverföring lyser (indikerar att nyckeln är i driftläge). Detektorsektionerna är i sin ordning om fel- och brandsignalindikering inte börjar blinka. I annat fall måste felet rättas till enligt vidstående anvisningar.. Om den ena eller båda sektionerna ger antingen felindikering eller brandlarm eller båda två, tryck på Larmdon Tyst -knappen på manöverpanelen och kontrollera de sektioner som larmar. Orsaker till brandlarm: Kortslutning i sektionen, som kan bero på en felkopplad detektor eller en kortslutning i kabeln. (Om grundinställningen definierat en kortslutning som brandlarm). En detektor som utlösts eller en intryckt tryckknapp. Orsaker till fellarm: Kortslutning i sektionen, som kan bero på en felkopplad detektor eller en kortslutning i kabeln. (Om grundinställningen definierat en kortslutning som fellarm). Ett avbrott i sektionen, ledningsmotståndet är för stort, ändkretsen har installerats med fel polaritet eller detektorer saknas i socklarna. Om centralen indikerar jordfel, finns det ett jordfel i de anslutna sektionerna. 0. Anslutning av larmdonsgrupperna 0. MÄTNING AV KABLARNA OCH ANSLUTNING AV ÄNDMOTSTÅNDEN. Koppla bort spänningen från centralen.. Använd en motståndsmätare för att mäta motståndet mellan larmdonsektionernas kabelledningar + och - så att motståndsmätarens positiva (matande) mätände kommer i linjens - ledning. Motståndsmätaren bör indikera avbrott. Om motståndsmätaren visar något motståndsvärde, lokalisera orsaken till felet. (Det kan vara ett felkopplat larmdon, en seriediod som fattas i larmdonet eller en kortslutning i ledningarna). 3. Kortslut ledningarna på larmdonsgruppens kabel i centralen. 4. Lossa ändmotstånden från utgångarna på larmdonsgruppen. 5. Koppla ändmotståndet i larmdonsgruppens sista larmdon och anslut dem. 0.. OL Obs! Inga andra typer av ändmotstånd får finnas på dess plats eller parallellt med den. Ω

9 9 Använd en motståndsmätare för att mäta motståndet mellan de kabelledningar som kommer till det sista larmdonet på varje larmdonsgrupp. Det tillåtna motståndet beror på strömförbrukningen hos de klockor, som är kopplade till samma linje. 6. Som en grov regel kan man hålla en gräns på 40 Ω. Om motståndet är mycket större är det ett avbrott på gruppen (kom du ihåg att kortsluta kabelledningarna i centralen). Lokalisera avbrotten och reparera dem ~40 Ω 0. ANSLUTNING AV LARMDON- GRUPPERNA TILL CENTRALEN. Kontrollera att centralen är spänningsfri.. Öppna larmdongruppskablarnas ledningar och koppla dem till utgången på kortet på följande sätt: Till utgång kopplas en larmdongrupp. Till utgång kopplas en felindikerings- eller en larmdongrupp beroende på hur styrkortets byglingar är inställda (del 4). I uttagen till oanvända utgångar lämnas 4,7 kω eller 4,87 kω motstånd. Ω Den sammanlagda strömförbrukningen hos alla centralens utgångsstyrsignaler i larmläge får vara max. 300 ma (ESCO) eller 500 ma (ESCO 4). Centralen får inte användas för strömmatning till andra apparater än dem som anknyter till brandlarmsystemet. 0.3 ELEKTRISK KONTROLL AV LARMDONGRUPPRNA. Starta centralen. Larmdongrupperna är i sin ordning om fel - indikering och larmdon fel -indikering inte börjar blinka.. Om larmdonen ger en felindikering, tryck på larmdon tyst -knappen på manöverpanelen. Mät spänningen mellan larmdonsektionens + pol och utgångens 4 V - pol med en spänningsmätare. Orsaker till felet: En kortslutning på gruppen eller att ändmotståndet är för litet (skall vara 4,7 kω). (Spänningen överstiger 0 V). En seriediod saknas i ett larmdon eller en indikeringstablå, larmdonet har kopplats med fel polaritet. (Spänningen överstiger 0 V). Ett avbrott på gruppen, ändmotstånd saknas eller det är för stort. (Spänningen är lägre än,7 V). Om centralen indikerar jordfel, finns det ett jordfel i de inlagda grupperna. Koppla bort spänningen från centralen. Reparera den grupp som gav felindikeringen och lokalisera det eventuella jordfelet. Upprepa den elektriska kontrollen av larmdongrupperna från början. 3. Fyll i punkten Elektrisk kontroll av larmdongrupperna på driftsättnings-formuläret. 4k7 4k7 0..

10 0. Anslutning av potentialfria reläutgångar. ANSLUTNING AV POTENTIALFRIA UTGÅNGAR TILL CENTRALEN På kortet finns potentialfria utgångar, som kan användas t.ex. för att styra luftkonditioneringen. ESCO ESCO 4 4 V GENERAL INPUTS + Utgångarnas funktion definieras med hjälp av kontaktbygel på styrkortet (del 3).. Koppla bort spänningen från centralen.. Välj lämplig(a) utgång(ar) och ändra inställningarna vid behov. 3. Anslut den apparat, som skall styras till centralen. Nätspänning får inte ledas till reläkontakterna. Reläkontakterna tål max. 30 VDC, A. Om en spänningsförande apparat skall styras, skall ett lämpligt mellanrelä typ MRE40/ MRE40, placeras utanför centralskåpet, inkapslat och vara utrustat med en skyddsdiod (t.ex. N4005).. SPÄNNINGSUTTAG FÖR EXTERN UTRUSTNING Spänningsuttaget är normalt: - ESCO 7 VDC 300 ma - ESCO 4 7 VDC 500 ma Det används för strömförsörjning till larmöverföringen.. Starta centralen.. Om larmdonen ger en felindikering, tryck på larmdon tyst -knappen på manöverpanelen. Om centralen indikerar jordfel, kan orsaken vara ett jordfel i kabeln eller ett jordfel, som orsakats av den apparat som skall styras. Om centralen indikerar ett säkringsfel är orsaken en kortslutning i den linje som är kopplad till strömförsörjningen. Stäng av strömmen till centralen, reparera felet och starta centralen igen. 3. Testa styrningarnas funktioner t.ex. genom att välja ett larm eller någon annan funktion, som aktiverar styrningen. (Kom ihåg att ett larm också aktiverar eventuella larmdon samt larmöverföringskontakten.) Kontrollera efter testet att centralen inte ger någon felindikering. 4. Fyll i punkten Potentialfria reläutgångar och spänningsuttag på driftsättningsformuläret.. Anslutnig av ingångar. ANSLUTNING AV INGÅNGAR TILL CENTRALEN Det finns två ingångar i centralen, som aktiveras av slutning. ESCO Slutning av ingången (poler och 3) ger larmöverföringsfel och ingång (poler och 3) ger felöverföringsfel. ESCO 4 Slutning av ingång (poler och +) och (poler och +) defineras med kontaktbyglar på elektronikkorten (del 4). ESCO ESCO 4 3 INPUTS +. Koppla bort spänningen från centralen.. Välj lämplig(a) utgång(ar) och ändra inställningarna vid behov. 3. Anslut den styrande apparaten (t.ex. knapp, felöverföringsutgång) till centralen. 4. Starta centralen. 5. Om larmdonen ger en felindikering, tryck på tyst -knappen på manöverpanelen. Stäng av strömmen till centralen, reparera felet och starta centralen igen. 6. Testa ingångarnas funktioner med den styrande apparaten (Kom ihåg att ett larm också aktiverar fellarm samt larmöverföringskontakten.) 3. Anslutning av larmöverföring 3. ANSLUTNING AV LARMÖVERFÖRING TILL CENTRALEN Larmöverföringen får inte kopplas om inte alla andra apparater osv. som behövs har tagits i bruk. Obs! Meddela larmmottagaren om kopplingarna av larmöverföring och kontakttest. Larmöverföringen installeras t.ex. i ritningsskåpet under centralen.. Koppla bort spänningen från centralen.

11 . Koppla larmöverföringen till uttagen på kortet (, FAULT 4V). I uttagen finns en spänningsutgång för larmöverföringen och potentialfria reläkontakter för brand- och fellarmöverföring. Brandlarm överförs från uttaget. Fellarm överförs från uttaget FAULT. Kopplingarna visas på bilden invid. Stäng av strömmen till centralen, reparera felet och starta centralen igen. Utför larmöverföringstest i enlighet med anvisningarna. 5. Om allt är i sin ordning, fyll i punkten Larmöverföring på driftsättningsformuläret. Obs! Kontaktillustrationerna på utgången visar en situation där strömmen är kopplad till centralen och den befinner sig i normalt driftläge. Brand Fel Larmöverföring 3. Anslut spänningen till centralen. 4. Om larmdonen ger en felindikering, tryck på tyst -knappen på manöverpanelen. Om centralen indikerar jordfel, finns det ett jordfel i den kopplade larmöverföringen. Om centralen indikerar ett säkringsfel, har den larmöverföring som kopplats skadat säkringen för spänningstillförsel till larmöverföringen. FAULT 4 V

12 4. Centralens anslutningar, säkringar och inställningar 4. CENTRALENS ANSLUTNINGAR, ESCO CONTINUOUS PULSED J5 J7 FAULT J6 ZONES SHORT CIRCUIT J8 30 VAC J0 ZONE FAULT 4 V ZONE 3 F T 35mA CO F3 F T 35mA T 35mA F4 T 35mA IN ZONE GENERAL DISABLEMENTS IN ZONE GENERAL F5 T A BATTERY J 4. CENTRALENS ANSLUTNINGAR, ESCO 4 CONTINUOUS PULSED J5 J7 FAULT J6 ZONES SHORT CIRCUIT J8 GENERAL ROUTER J3 ROUTER J3 FAULT ROUTER J0 30 VAC ZONEZONE ZONE3 ZONE4 ROUTING FAULT ROUTING 4 V GENERAL INPUTS + CO F5 T A BATTERY F T 500mA F T 500mA F3 T 630mA ZONES F4 T 500mA + 4V J GENERAL GENERAL FAULT DISABLEMENTS ROUTER / FAULT ROUTER FAULT SILENCE / RESET SILENCE / J4 ALARM DEVICE CO4

13 3 4.3 INSTÄLLNINGAR, ESCO FAULT J6 J6 CONTINUOUS PULSED J5 J5 FAULT J8 J8 CONTINUOUS PULSED J7 J4 J J7 Kortslutning i sektionen orsakar felindikering Kortslutning i sektionen orsakar brandindikering Larmdonets funktion kontinuerling Larmdonets funktion pulserande Fellarm Brandlarm Brand- eller fellarmets funktion kontinuerlig Brand- eller fellarmets funktion pulserande Aktiverad: Från brandlarm sektion - till återställning Från brandlarm - till återställning Aktiverad: Från frånkoppling - till tillkoppling Från brandlarm sektion - till återställning Från brandlarm - till återställning 4.4 INSTÄLLNINGAR, ESCO 4 FAULT J6 J6 CONTINUOUS PULSED J5 J5 FAULT J8 J8 CONTINUOUS PULSED J7 J7 GENERAL ROUTER J3 ROUTER Kortslutning i sektionen orsakar felindikering Kortslutning i sektionen orsakar brandindikering Larmdonets funktion kontinuerling Larmdonets funktion pulserande Fellarm Brandlarm Brand- eller fellarmets funktion kontinuerlig Brand- eller fellarmets funktion pulserande Larmöverföringsutgång 4.5 SÄKRINGAR, ESCO Märkström Funktion F T 35 ma Larmdon F T 35 ma Larmdon F3 T 35 ma Sektioner och F4 T 35 ma Spänningstillförsel (till larmöverföring) F5 T A Batteriuttag 4.6 SÄKRINGAR,ESCO 4 Säkring Märkström Funktion F T 500 ma Larmdon F T 500 ma Larmdon F3 T 630 ma Sektioner - 4 F4 T 500 ma Spänningstillförsel (till larmöverföring) F5 T A Batteriuttag 4.7 TEKNISKA DATA Kapslingsklass Drifttemperatur Max. fuktighet Mått Vikt - med batterier Färg Driftspänning Strömförbrukning - ESCO - ESCO 4 Rekommenderad installationshöld IP C 95% RH 350 x 60 x 70 mm 4,5 kg 9,3 kg Vit 30 V~, 50 Hz cm Överkant J3 ROUTER GENERAL ROUTER J3 FAULT ROUTER Allmän larmutgång (aktiverad från brandlarm - till återställning, larmöverföring aktiverad led tänds inte) Felöverföringsutgång J3 FAULT ROUTER J Allmän felutgång (aktiverad från fellarm - till återställning, felöverföring aktiverad led tänds inte) Utgång aktiverad: Från brandlarm - till återställning Från fellarm - till återställning Från frånkoppling - till tillkoppling Liksom larmöverföringsutgång J4 Slutning mellan polerna aktiverar ingång och + och + Larmöverföringsfel Felöverföringsfel LarmdonTyst Återställning LarmdonTyst Larmdonen ringer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket Brandvarningsanläggningar för lantbruket Installationsmanual för IRS-3 ver. 2.3, August 2007 SIDA 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Kontakter.7 Kopplingar på IRS-3 8 Batteri..10 Montering av IRS-3.11

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB VOT6506 SVE NÖDBELYSNINGSCENTRAL Monterings- och servicemanual TKT65XXB FÖRVARA PÅ SÄKER PLATS FÖR SENARE ANVÄNDNING 2 TKT65XXB PRODUKTBESKRIVNING REV.3; 24.2.2009 PHO Innehållsförteckning Sida 1. Produktegenskaper

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm Datablad SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm PDF00095SE_FXN, Version 1.4 FXNet Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FXNet Brandlarmsystem ESMI FXNet brandlarmcentraler gör det möjligt tack

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

CB 200 Utrymningslarm

CB 200 Utrymningslarm Installationsanvisning CB 200 Utrymningslarm för konventionella rökdetektorer Innehållsförteckning I Handhavande...3 Brandindikering...3 Felindikering...3 Frånkoppling av sektion...3 II Frontpanelens

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning OBS! Läs igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan installationen inleds. Installationen och användningen ska i övrigt

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-01-25 Gällande: Kopplingskort 55027 (4-knappsmanövrering) Kopplingskort 55027 rev.5. En vidareutveckling

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151 Fördelar med multifunktionell provningslampa K 151: Omedelbar polaritets-indikering med röd /grön LED-indikering Ej om-polning eller om-klämning av kontakterna för att bestämma polaritet Driftstesta elektriska

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

METALL/STRÖM DETEKTOR

METALL/STRÖM DETEKTOR METALL/STRÖM DETEKTOR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga innan användning. INTRODUKTION Detta är en avancerad detektor med multifunktion. Den kan söka och lokalisera metall, ström och ribbor.

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

NFS 2-8 Konventionell brandlarmcentral

NFS 2-8 Konventionell brandlarmcentral Bruksanvisning för Installation och konfiguration NFS 2-8 Konventionell brandlarmcentral 1. Introduktion 1.1. Bruksanvisningens syfte Syftet med denna bruksanvisning är att ge användaren all den information

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

SM950 LARMDONSSTYRNING

SM950 LARMDONSSTYRNING DONSSTYRNING BESKRIVNING Larmdonskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT 200 VA transformer Säkringskort PSV-FB6 6st avsäkrade utgångar 24V 1A Strömförsörjning 24 VDC series E700 Beskrivning E700 är en strömförsörjningsenhet designad för Siemens 2010 system. Det har följande

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 2-4 SV Svenska Installationsanvisningar 818860-00 Nivåvakt NRS 2-4 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Säkerhetsanvisningar...4 Varning...4 Förklaringar Leveransomfång...5

Läs mer

Installationsanvisning KomfortEl 41S

Installationsanvisning KomfortEl 41S Installationsanvisning KomfortEl 41S www.abelko.se Varning!! Läs detta först! 1. KomfortEl 41S-46S-48S med reläsäkring RS1 är samtliga avsedda att styra direktelvärmeanläggningar i småhus. 2. En förutsättning

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel DS048:0608 Felsökningsguide SAP-CRV/KRV124EHDXN SAP-KRV124EHDXN Inomhusdel SAP-CRV124EHDXN Utomhusdel SAP-KRV,CRV124EHDXN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte Har du kontrollerat: 1) Är

Läs mer

TWIN-3. Sve. Bruksanvisning. Twin 3 Rev 1.1 (2012-12-11) 1

TWIN-3. Sve. Bruksanvisning. Twin 3 Rev 1.1 (2012-12-11) 1 TWIN-3 Sve Bruksanvisning Twin 3 Rev 1.1 (2012-12-11) 1 TWIN automatiskt smörjsystem Din maskin är utrustad med ett TWIN-3 automatiskt smörjsystem från Groeneveld. Systemet som är konstruerat speciellt

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Gas-Detector G 3000. Bruksanvisning Odgciey Vqgrgy

Gas-Detector G 3000. Bruksanvisning Odgciey Vqgrgy Gas-Detector G 3000 Bruksanvisning Odgciey Vqgrgy HUVUDFUNKTIONER Varmtrådssensor Enkel att montera och underhålla Självdiagnos av sensorn och elektroniken Modern design Detektering av alla typer av brännbar

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI STONET 6kW 907230 NARVI STONET 9kW 907232 1. PAKETET MED ELEKTRISKT BASTUAGGREGAT INNEHÅLLER: 1. Bastuaggregat med styrenhet 2. Fästplattor + fästskruvar 3. Temperaturgivare

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Bruksanvisning. Instabus Audioaktor 4kanals 0531 00

Bruksanvisning. Instabus Audioaktor 4kanals 0531 00 Bruksanvisning Instabus Audioaktor 4kanals 531 Systeminformation Denna apparat är en produkt i Instabus-EIBsystemet och uppfyller kraven i EIBA-direktiven. Vi förutsätter detaljerade fackkunskaper genom

Läs mer

Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1

Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1 Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1 Se till att denna vägledning finns tillgänglig i centralen! Version: Februari 2014 INSTALLATIONSANVISNING Tekniska bilagor och monteringsanvisningar

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten)

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten) Konduktivt nivåövervakningsrelä Teach-in med känslighetsfunktion. Givarkänslighet från 220Ω till 220KΩ Multifunktion med kombinationer av fyllning och tömning Låg-spännings AC elektroder Enkel installation

Läs mer