Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion"

Transkript

1 Brandlarmscentral ALPHA Best nr Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som kan komma ut på en ingång är däremot mycket svag. Spänningen sjunker därför snabbt när något ansluts till en ingång, och spänningen sjunker olika mycket beroende på vad som ansluts, ohms lag helt enkelt. Spänningen fördelas mellan yttre och inre resistans. Snabbfakta 4 larmslingor i grundutförandet, utbyggbar till 12 slingor. 32 detektorer eller larmknappar per slinga. Övervakad larmdonsutgång 450 ma, som kan delas upp i två slingor. Kan driva 6 inomhusbrandklockor (best. nr 16132) eller 15 sirener (SIR 1992-R-LP, best. nr 16123A) med ställbar ljudkaraktär. Tillträdesbehörighet med brandkårsnyckel. ALPHA-centralen har fyra sektioner eller ingångar, och till varje ingång kan 32 larmknappar eller 32 rökdetektorer anslutas. I ett brandlarm används 24 V tvåtrådsdetektorer, vilket innebär att rökdetektorerna både spänningsmatas och sänder larm på samma två trådar. Det finns inget behov av att ha detektorerna på separata slingor eftersom hela anläggningen alltid är tillkopplad. Därför sitter det oftast väldigt många detektorer på samma slinga. Detektorer Till Alphacentralen kan tre olika typer av detektorer anslutas: Den vanligaste är den optiska rökdetektorn, som ser röken. Värmedetektorn som ställer ut larm då temperaturen når ett bestämt värde (oftast någonstans mellan grader). Differentialdetektorn som känner av plötsliga temperaturökningar t.ex. om temperaturen ökar med mer än tre grader per minut. Brandlarmscentralen känner alltså av om tvåtrådsslingan på ingången belastas, för då sjunker spänningen, men rökdetektorerna drar väldigt lite ström i vila så om bara de ansluts så kommer centralapparaten inte att reagera, och utlösa ett larm. Däremot utlöses ett sabotagelarm när slutmotståndet försvinner. en är konstruerad för att det ska gå en viss ström i slingan. Det här kalllas för en balanserad slinga. Det måste vara ett så kalllat ändmotstånd i slingan, så att det blir balans d.v.s. det går lagom mycket ström. et finns där för att centralapparaten ska kunna detektera kortslutning, och avbrott i slingan, och det ska alltid sitta längst bort i sista detektorn för att vi ska kunna detektera avbrott i hela slingan. Därav namnet ändmotstånd. Larmdonsutgångens funktion Balanserade eller övervakade sektionsslingor är även vanliga på inbrottslarmsidan, men i ett brandlarm är det ett måste att veta om det är något fel i slingan, det kan ju gälla liv eller död. Därför har ett brandlarm alltid balanserade slingor. Ytterligare en skillnad gentemot ett inbrottslarm är att även larmdonsutgången är övervakad i ett brandlarm. Det räcker inte med att centralapparaten vet att det brinner, eller ringer upp och talar om att det brinner. Det viktigaste är ju att den varnar de som befinner sig i byggnaden där det brinner. Därför är det så viktigt att vi vet att larmdonslingan verkligen är hel. På larmdonsslingan ansluts ett ändmotstånd, precis som på detektorslingan. Men när en siren eller brandklocka ansluts till slingan så ligger den inte i vila som rökdetektorn, utan den börjar omedelbart dra ström, vilket centralapparaten uppfattar som en kortslutning. Det problemet är löst genom att polariteten på larmdonsutgången är skiftad. I viloläge skickas en svag ström ut precis som på en ingång. Den strömmen har motsatt polaritet, och går då bara genom ändmotståndet, eftersom en diod är monterad i brandklockan (om klockan inte har inbyggd diod). I larmläge går däremot en kraftig ström i rätt riktning, och den går då både genom brandklockan och motståndet. Ett fjärde sätt att detektera en brand är att någon helt enkelt upptäcker branden med egna ögon. För att få möjlighet till att manuellt kunna starta brandlarmet och varna andra, kan därför även larmknappar anslutas. Extronic Elektronik Sid 1/7

2 Tillbehör Tvåtråds optisk rökdetektor OC05, best. nr Inomhussiren SIR 1992-R-LP, best. nr A Strömförbrukning max. 30 ma. 15 st. sirener av denna modell kan anslutas till centralapparten ALPHA. Tvåtråds värmedetektor TSC05, best. nr Tvåtråds differentialdetektor TRC05 best. nr Inkoppling av rökdetektor Rökdetektorer ansluts till en sektionsingång. Rökdetektorn kopplas in på så sätt att två trådar går in och två trådar går vidare till nästa detektor. Detta är generellt och gäller alla 2-trådsrökdetektorer även om anslutningarna kan sitta på olika ställen. Anslutningen är polaritetsberoende. Plus går in på 2 och vidare på 3. Minus går in på 4 och vidare på 5. 2 och 3 är alltså parallellkopplade med varandra likaså 4 och 5. I den sista detektorn ansluts ett ändmotstånd mellan 4 och 5. I ALPHA centralen ska ändmotståndet vara. Sektion (Line) - Rökdetektor OC Brandklocka för inomhusbruk, best. nr V och ansluts i serie med ett motstånd på (min. 1W) (best. nr A). Brandlarmstryckknapp FP-3 A B C D Klockan drar 70 ma vid 12 V, vilket blir spänningen över den om den ansluts till 24 V i serie med. 6 st. klockor av denna modell kan anslutas till centralapparten ALPHA. (Denna klocka har inbyggd diod.) SW1 R1 R2 470 Ω 680 Ω D1 LK1 LK2 LK3 D2 LED Inkoppling av larmtryckknapp Larmtryckknapp ansluts till en sektionsingång och den sänker spänningen i slingan. Ett motstånd kopplas helt enkelt in via knappen och belastar slingan. Larmtrycknappar har oftast inbyggda motstånd och dioder för olika applikationer. Det kan vara lite krångligt att uttyda hur de ska kopplas in, och det är svårt att vara allmängiltig eftersom det kan skilja mycket från fall till fall. Här visar vi brandlarmstrycknappen FP3 som exempel. Det finns tre byglar i FP3. en ALPHA ger larm för resistanser mellan 200 Ω och 1,7 kω. Sid 2/7 Extronic Elektronik

3 A D CB LK1 LK2 Inkoppling av brandklocka, nr i två slingor Är det två olika slingor ska motståndet vara 7.5 kω. Två olika slingor kan t.ex. behövas om centralapparaten sitter på våning fem i ett tiovåningars hus och en slinga går nedåt och en uppåt. MODEL FP3 LK3 Brandlarmstryckknapp FP3, best. nr A B C D Brandklocka,12V, best. nr SW1 R1 470Ω R2 680Ω D1 LK1 LK2 LK3 D2 LED Inkoppling av brandklocka utan inbyggd diod Det finns också brandklockor på marknaden utan inbyggd diod. Alla brandklockor måste anslutas via en diod, och den polaritet som anges på larmdonsutgångens plint ska kunna passera genom klockorna. I den sista klockan ansluts ett motstånd tvärs över slingan och det är mycket viktigt att motståndet sitter före dioden. Om byglarna i FP3 placeras på det sätt som visas i bilden ovan blir motståndet på 680 Ω och det är seriekopplat med en lysdioden D2. Det hamnar ungefär mitt i det så kallade resistansfönstret mellan 200 Ω och 1,7 kω. Det är också viktigt att polariteten är rätt. Eftersom det är en diod i serie med en resistans, går det inte att göra en resistans- eller diodmätning över larmtryckknappen. Bradklocka utan inbyggd diod Inkoppling av larmdon ALPHA-centralen har en larmdonsutgång och den kan delas upp i två olika slingor. Inkoppling av siren SIR 1992-R-LP Inkoppling av brandklocka, nr Brandklockan har inbyggd diod. Om endast en larmdonsslinga är ansluten ska motståndet vara. Bradklocka MBF, 12 V, best. nr Siren Best.nr A Siren Best.nr A Extronic Elektronik Sid 3/7

4 Uppstart Före uppstart ska en kontrollmätning utföras på följande sätt: Kontrollera att motstånd är anslutna på alla ingångar, även de som inte används. Lossa plinten och mät att resistans är korrekt,, även på larmdonsslingan (något lägre 3,7 kω) om det är två slingor. Se också till att motstånd från olika ingångar inte har kontakt med varandra, t.ex. om motstånden är monterade direkt i plint på ingångar som inte används. I vissa lägen kan det bli kortslutning när olika ingångar får kontakt med varandra. Anslutning av batterier I ett brandlarmssystem är systemspänningen 24 V. Spänningen i batterierna är 12 V, vilket gör att vi måste ha två batterier som kopplas i serie, som ger 24 V. När blyackumulatorer på 12 V används ska dessa laddas med 13,8 V. I ett 24-voltssystem blir laddspänningen 2 x 13.8 V alltså 27,6 V. Det är den spänningen som kan mätas i systemet. Anslut pluspolen på det ena batteriet till pluskabeln och minuspolen på det andra batteriet till minuskabeln, förbind sedan de bägge batterierna med varandra. OBS! Det är mycket noga med polariteten. Vid felkoppling blir det stora skador. Anslut sedan 230 VAC nätsspänning. Aktivering av sektioner en startas alltid upp i inaktiverat läge. Aktivera sektionerna genom att vrida nyckelomkopparen (A) till vågrätt läge och tryck sedan på knappen Nivå 2 (F) för varje sektion. Aktivera alla sektionerna på detta sätt. Indikeringar efter uppstart När centralapparaten startar kommer det att indikeras så här: Först tänds lysdioden Inaktiverad (B). Sedan tänds dioden Fel/inaktiverad/test (G) för alla sektioner. Vrid tillbaka nyckelomkopplaren till lodrätt läge för att komma ur Nivå 2 läget. B. Lysdiod Inaktiverad G. Lysdiod Fel/ inaktiverad/test (fyra stycken) E. Lysdiod Behörighetsnivå 2 eller 3. Ett brandlarm är normalt sett alltid tillkopplat 24 timmar om dygnet. Det slås aldrig ifrån och är alltid aktivt. Därför finns inte något behov av olika användarkoder för att koppla till och från. Däremot finns det ofta en gemensam kod eller nyckel för att tysta larmdon och kvittera ett utlöst larm. Om nyckelomkopplaren vrids till läge Nivå 2 öppnas systemet för att dessa åtgärder ska kunna utföras. Indikeringen Behörighetsnivå 2 eller 3 (3) (E) tänds i detta läge. F. Nivå 2 A. Nyckelomkopplare Sid 4/7 Extronic Elektronik

5 Avprovning av anläggning Vid installationen i samband med avprovningen bör ett fullskaligt test utföras där larmdonen aktiveras. Vid återkommande kontroller kan det vara bättre att använda testfunktionen. Testläge Testfunktionen möjliggör provning av anläggningen utan att larmdonen aktiveras, vilket kan vara önskvärt om det finns folk i lokalerna. Att aktivera ett larmdon i onödan minskar trovärdigheten när det väl brinner. C. Test Avprovning av rökdetektor 1. Aktivera testläget. 2. Utlös larm med rökdetektor (gäller endast optisk detektor). Använd testspray. Ute i en anläggning kan du behöva en arm för att nå detektorerna. Tänk på att inte spruta in onödigt mycket testspray eftersom det smutsar ned detektorn. Om detektorn får i sig för mycket spray kan den återstarta larm, efter att återställning gjorts. Testsprayen måste också ha normal rumstemp för att övergå i gasform. Om testsprayen legat i en kall bil kan den behöva värmas upp lite innan den används.(kall spray blir mer som en vätska än en gas, och fungerar inte) Ett tips kan vara att skölja burken i ljummet vatten för att värma upp den. Avprovning av brandlarmstrycknapp 1. Aktivera testläget. 2. Utlös larm genom att trycka in brandlarmstryckknappen, lysdioden i knappen tänds och larmet går. 3. Gå ut i anläggningen och se vilken knapp som utlöst larmet. 4. Knappen återställs på plats med en nyckel. Larmet måste dock kvitteras på samma sätt som för rökdetektor, se avsnitt Kvittering av larm. Slutprov med larmdon A. Nyckel D. Diod-summer test I. Återställ panel 1. Välj behörighetsnivå två genom att vrida nyckeln (A) till vågrätt läge. 2. Tryck på Diod-summer test. Indikeringsdioden Test (C) tänds. H. Brandlarm G. Fel/inaktiverad/test F. Nivå 2 3. Tryck på knappen Nivå 2 (F) för den sektion som ska testas. Dioden Fel/inaktiverad/test (G) blinkar långsamt. 4. Utlös ett larm i den sektion som ska testas. Den röda lysdioden Brandlarm (H) blinkar långsamt. 5. Lämna testläget genom att trycka på Återställ panel (I) och vrid därefter nyckeln (A) till lodrätt läge. OBS! Det krävs att testläget varit inkopplat en stund innan återställning kan ske. Kvittering av larm (tysta larmdon) 1. Vrid nyckeln till vågrätt läge. 2. Tryck på den röda knappen TILL/FRÅN (M) under Larmdon. 3. Tysta summern genom att trycka på knappen Tysta summer (N). 4. Lokaliserar i vilken sektion som larmet är utlöst. Den röda dioden brandlarm lyser på den sektion som har larmat. 5. Gå ut i anläggningen och konstatera vilken detektor som utlöst larmet. Den detektor som har larmat, ligger kvar i larmläge med aktiverad lysdiod, tills strömmen i slingan bryts helt. 6. Kontrollera att anläggningen är i Nivå 2 -läge (nyckeln (A) i vågrätt läge). 7. Kvittera genom att trycka på knappen Återställ panel (I). Strömmen bryts kortvarigt i alla slingor och alla detektorer återställs. Notera: Om knappen Återställ panel hade tryckts in först hade summer och larmdon tystats och larmets kvitterats på samma gång. Nackdelen är att man kanske inte hunnit se vilken sektion och detektor som utlöst larmet. Start av larmdon från centralapparaten Observera! Larmdonen kan återstartas från centralapparaten om det väl brinner. Denna funktion kan även användas för prov av larmklockor. Vrid nyckeln i vågrätt läge och håll den röda till/från knappen under larmdon intryckt tills larmdonen startar. Extronic Elektronik Sid 5/7

6 Gränsvärden för ingångstyper R > 4,5 kω = Sabotage (avbrott). R 1,7 kω -> 4,4 kω = Normalläge R 200 Ω ->1,1 kω = Brandlarm! R0 -> 190 Ω = Sabotage (kortslutning) Felsökning och felindikeringar L. Fel varning Inkoppling av värmedetektorkabel Föreslagen inkoppling av värmedetektorkabel: Kabeln ger kortslutning. och detektormotstånd behövs. Detektormotstånd och ändmotstånd kopplas i serie. et kopplas i slutet av kabeln. Detektormotståndet i serie med kabeln inne i centralen. Föreslagna resistansvärden: = 3,3 kω Detektormotstånd = 560 Ω = 3860 (väldigt nära ) 560 Ω ligger mitt i larmfönstret mellan 200 Ω och 1,1 kω. Felsökning Om centralapparaten inte startar Batterierna och nätspänningen är anslutna, men centralapparaten är helt död. Mät om nätspänningen är 230 VAC. I det här fallet saknas kanske nätspänning på grund av att en säkring i elcentralen har löst ut. Varför startar inte centralapparaten med reservkraften från batterierna? Svaret är att det har med batteribortkopplingsfunktionen att göra. Vid ett nätbortfall fortsätter centralapparaten att matas via batterierna. Men efter ett antal timmar sjunker batterispänningen. Då spänningen i ett 12 V batteri sjunker under 10 V är det kritiskt för batteriet. Får spänningen sjunka lägre blir batteriet permanent skadat, därför känner centralapparaten av batterispänningen och kommer att kopplar ur batterierna om spänningen sjunker under 2 x 10,5 V, d.v.s. 21 V. Detta kallas för batteribortkoppling och innebär att centralapparaten stänger av sig själv för att skydda batterierna. Batterierna får inte kopplas in igen förrän nätspänningen återkommer. Så förklaringen till att centralapparaten inte kan starta med reservkraften från batterierna, är att batteribortkopplingsfunktionen alltid är aktiverad vid start. en måste därför ha nätspänning för att kunna starta upp. J. Fel varning K. Spänningsfel G. Fel/inaktiverad/test Alla fel indikeras inte på centralapparaten, och de fel som inte indikeras kan inte heller upptäckas genom mätning. Det centralen inte kan mäta går inte att mäta med ett mätinstrument. Felpolarisering av larmdon, rökdetektorer och brandlarmstryckknappar detekteras inte av centralapparaten utan endast genom avprovning. Därför måste alltid en fullt realistisk avprovning utföras i samband med installationen. Nätfel Nätfelet kommer efter cirka 10 minuter. Lysdioden Fel varning tänds, och dioden Spänningsfel lyser med fast sken. ALPHA-centralen återställs automatiskt, direkt när felet är åtgärdat. Batterifel Batterifelet indikeras efter fem minuter. Lysdioden Fel varning tänds, och den gula lysdioden Spänningsfel blinkar. ALPHA-centralen återställs automatiskt, direkt när felet är åtgärdat. Fel i sektionsslinga Lysdioden Fel varning tänds, och lysdioden Fel/inaktiverad/test tänds i den sektion där problemet finns. Lossa anslutningen från ALPHA-centralen och mät slingan och konstatera om det är fel resistans i en sektionsslinga, kortslutning eller avbrott. Identifiera den detektor som orsakat felet och åtgärda felet. ALPHA-centralen återställs automatiskt utan kvittering när felet är åtgärdat. Exempel 1: En rökdetektor är inte iskruvad ordentligt. Lysdioden Fel varning tänds, och lysdioden Fel/inaktiverad/test för sektion ett blinkar. Vid mätning i slingan konstateras avbrott. En kabel i en rökdetektor är inte ordentligt fastskruvad. Exempel 2: Rökdetektor ansluten med fel polaritet. Inga fel visas i någon slinga men en rökdetektor löser inte ut larm. Rökdetektorn är ansluten med fel polaritet. Exempel 3: Brandlarmstrycknappen inkopplad åt fel håll. När brandlarmstryckknappen trycks i händer inget, lysdioden i knappen tänds inte och inget larm utlöses, trots detta indikeras inga fel i slingan. Sid 6/7 Extronic Elektronik

7 Börja med att kontrollera att byglarna i knappen sitter rätt. Lite klurigt kan det också bli eftersom vi inte kan mäta på brandlarmstrycknappen. Eftersom vi har en diod i serie med en resistans, kan vi varken göra resistans eller diodmätning. I det här fallet hade vi anslutit knappen med fel polaritet, det kommer inte att ge något sabotage, men eftersom vi har en lysdiod i knappen kommer ingen ström att flyta om vi vänt anslutningarna fel, och det kommer då inte att bli någon belastning av slingan när vi trycker in knappen. Larmdonsutgång Ω Sabotage 6,4 kω 6,2 kω Normal 1,3 kω 1,1 kω Sabotage Sabotagelarm Återställning Återställning Sabotagelarm Gränsvärden för larmdonsutgång Fel i larmdonsslinga Lysdioden Fel varning tänds, och lysdioden Fel/inaktiverad/test blinkar och summern ljuder. Mät slingan och konstatera om det är fel resistans i en sektionsslinga, kortslutning eller avbrott. Identifiera var i slingan som felet sitter och åtgärda felet. ALPHA-centralen återställs automatiskt utan kvittering när felet är åtgärdat.. Exempel vid användning av klockor utan inbyggd diod: Balanseringsmotståndet i brandklockan är felaktigt inkopplat efter dioden. Det ska sitta före dioden. Lysdioden Fel varning tänds, och lysdioden Fel varning under Larmdon blinkar. Vid mätning i larmdonsslingan konstateras avbrott beroende på att balanseringsmotståndet i sista klockan sitter efter dioden. Ingen ström går då genom motståndet i viloläge, då polariteten är omvänd. Teknisk specifikation Detektorsektioner: Antal sektioner 4 (EOL): Motstånd 3.9 KΩ, ¼ W, ± 5% Spänning: 20 VDC (mellan ma och 0 ma Antal detektorer per sektion: Max 32 st Antal manuella larmknappar: Max 32 st Utgångar Utgång Generella Fel : Relä, potentialfri, växlande 1 A/30 VDC Utgång Brand larm : Relä, potentialfri, växlande 1A/30V DC Sektionsutgågar. 4 ST, 100 ma ej skyddad, sluter till jord 24 VDC utgångar: 24V DC 400 ma Ingångar Programmerbara: Larmdonsutgångar Antal: Terminering för larmdonsutgång: En övervakad ingång med 3.9KΩ, aktiv med parallellmotstånd 1KΩ. 1 utgångsspänning 24V DC, 450 ma max Ett motstånd 3.9 KΩ, vid användning av endast en slinga. Vid användning av två sektioner parallellt, använd ett mot stånd per sektion. (Not: kortslut ning och bortkoppling av en sek tion förorsakar systemfel på båda slingorna) Strömförsörjning, huvudspänning Strömförbrukning 230VAC (10, -15%), Hz < 75 W Reservkraft: 2 st blyackumulatorer 12V/7.2Ah i serie. Drifttid: Ca 24 timmar i viloläge och 30 min i larmläge Batteribort koppling sker vid 21.6 V (-0.2V) Laddning batteri: Strömuttag för huvud kortet :5 Extra sektionskort strömuttag från batterier: <0.95A 1mA vid EOL = 3.9 Kohm (30mA 4 x 20V / EOL) 35 ma vid EOL = 3.9 KΩ (14 ma 4 x 20 V / EOL) Strömförsörjning av huvudkortet Nominellt: 30V AC (26V AC till 33V AC) Antal batteri i enheten: 2 batterier 12V / 7.2 Ah Maximal belastning av enheten: 0.95A med elektroniskt skydd Fysiska data Kapsling: ABS 5V Färg: Svart RAL 7035 Mått (H x B x D): 300 x 370 x 118 mm Vikt: 2 kg utan reservkraftbatterier Skyddsklass: IP40 Arbetstemperatur: -10 C till 50 C I överensstämmelse med EN60950 standard Standard EN54-2 / EN54-4, EN 54-2 / EN54-4, EN54-2 / EN 54-4 Extronic Elektronik Sid 7/7

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD

BRUKSANVISNING CARGARD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 650S Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 650 S CSD 97-06-10 CARGARD 650 S är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken vad gäller

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT 200 VA transformer Säkringskort PSV-FB6 6st avsäkrade utgångar 24V 1A Strömförsörjning 24 VDC series E700 Beskrivning E700 är en strömförsörjningsenhet designad för Siemens 2010 system. Det har följande

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten)

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten) Konduktivt nivåövervakningsrelä Teach-in med känslighetsfunktion. Givarkänslighet från 220Ω till 220KΩ Multifunktion med kombinationer av fyllning och tömning Låg-spännings AC elektroder Enkel installation

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

NFS 2-8 Konventionell brandlarmcentral

NFS 2-8 Konventionell brandlarmcentral Bruksanvisning för Installation och konfiguration NFS 2-8 Konventionell brandlarmcentral 1. Introduktion 1.1. Bruksanvisningens syfte Syftet med denna bruksanvisning är att ge användaren all den information

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Installation och programmering DS7060

Installation och programmering DS7060 Installation och programmering DS7060 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 17 436 34 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 31 126 30 Hägersten

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 NIVÅVÄLJARE Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 Beskrivning Reglerig med hjälp av ljussensor. Närvaro Reglerig av effekt Timer upp till två timmar. Ej närvaro imal belysningsnivå Vila

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

DS7240V2 Centralapparat

DS7240V2 Centralapparat Inbrottslarm DS7240V2 Centralapparat DS7240V2 Centralapparat Åtta fasta sektioner Åtta schemalagda händelser kan programmeras RF-kompatibel Upp till 32 användare med fjärrkontroller (tillbehör) Fyra programmerbara

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

CB 200 Utrymningslarm

CB 200 Utrymningslarm Installationsanvisning CB 200 Utrymningslarm för konventionella rökdetektorer Innehållsförteckning I Handhavande...3 Brandindikering...3 Felindikering...3 Frånkoppling av sektion...3 II Frontpanelens

Läs mer

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning.

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning. F5 LE1460 Analog elektronik 2005-11-23 kl 08.15 12.00 Alfa En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning. ( Impedans är inte samma sak som resistans. Impedans

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket Brandvarningsanläggningar för lantbruket Installationsmanual för IRS-3 ver. 2.3, August 2007 SIDA 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Kontakter.7 Kopplingar på IRS-3 8 Batteri..10 Montering av IRS-3.11

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer