CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255."

Transkript

1 CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har 5 brytande sektioner dessa är uppdelade enl. följande: 3 st direktlarmande (sektion 1, 2 och 3) programerbara till sektionsföljdsfunktion (ordningsföljdsfördröjning). 1 fördröjd sektion (sektion 4) som tillåter behörig person att lämna eller gå in i larmat område utan att förorsaka ett larm. Fyra olika tider kan väljas. En 24 timmars sektion (sektion 5) för sabotage, brand eller överfall. Fem röda lysdioder (LED), en för varje sektion, ger indikering av status och larmminne. Två st transistorutgångar (open collector) (AL1 och AL2) finns på kretskortet, som klarar att aktivera ett externt relä som drar max 100 ma. Den första utgången (AL1) påverkas av sektion 1 till 4 och den andra (AL2) endast med sektion 5. MAX-5 har inbyggd drivenhet för högtalare där larm från sektion 1 till 4 avger en svängande ljudkaraktär emedan sektion 5 (24-timmars) avger ett tvåtons ljud. MAX-5 kan tillkopplas med en tvåpositioners ON/OFF nyckelbrytare eller med en momentan nyckelbrytare. För att undvika obefogat larm förorsakat av slarv från användaren, kan automatisk blockering väljas vilket då kommer att ge så väl ljud som visuell varning, när någon sektion ej är korrekt. En transistorutgång (open collector) för en 12 V piezoelektrisk summer kan användas som varning under in- och utpasseringsfördröjningen och vid sektionsföljdspassering. En uppringarutgång med 12 VDC försörjning finns på kretskortet. Strömförsörjningen till MAX-5 sker via inbyggd transformator 220V. Ackumulator för reservkraft skall anslutas. Strömförsörjningen har en extra utgång för 12 VDC på 300 ma för strömförsörjning av detektorer m.m.. Automatisk bortkoppling av felaktiga sektioner. Direktlarmad sektion kan ändra till sektionsföljds fördröjning. Mono-eller bistabil fjärrmanöver. Två larmutgångar (transistor utgångar, max 100 ma). Summerutgång. Utgång för sektionsstatus och driftläge. Automatisk batteritest. Valbar tyst larmutgång på 24-timmars sektionen. Sektions testning. Uppringarutgång. INGÅNGAR. Direkt larmande sektioner. MAX-5 har 3 direktlarmade sektioner (sektion 1,2 och 3). Varje sektion har en röd lysdiod (LED) som indikerar status (aktiverad/ej aktiverad) samt ger minnesindikering vid larm. Vid påverkan av någon direktlarmad sektion när centralapparaten är tillkopplad aktiverar omgående utgång AL1 med svängande ljudkaraktär. Sektion 1,2, och 3 kan omprogrammeras till sektionsföljdsfördröjning genom att DIP-omkopplaren SW4 i ställs i läge ON (se sektionsföljdsfördröjning). FÖRDRÖJD SEKTION. En fördröjd sektion (sektion 4) möjliggör för behörig att tillträda i ett larmat objekt för frånkoppling inom inställd tid. Inpasseringsfördrjöningen förinställes med DIP-kontakterna SW1 och SW2 (se DIP-KONTAKTER). Denna sektion har också en röd lysdiod för indikering av status och minnesfunktion. FUNKTIONER. Lätt att använda. 5 sektioner med minne inkl. 24-timmars sektion. Valbar passagefördröjning. Sektionsstatus och minnes indikering. Inbyggd drivenhet för högtalare. Inbygg strömförsörjning. Extra DC utgång (12V/300mA). Aktiverings indikering. AC spänningsindikering (LED). 24-TIMMARS SEKTION. Sektion 5 är alltid aktiverad. Brytande överfallskontakter, vissa skalskydd i form av folie etc och branddetektorer kan anslutas till sektion 5. Sabotagekontakten på kretskortet är kopplad till sektion 5. Påverkan av denna sektion aktiverar en tvåtons signal till utgång AL2. Även denna sektion har en röd lysdiod (LED) för status och minne. RESERVKRAFT. En laddningsbar ackumulator måste anslutas till plinten BAT på kortet. Batteriingången är skyddad mot Extronic AB Tel:

2 polaritetsfel. En inbyggd transformator ger erforderlig laddningsström till ackumulatorn. AC STRÖMFÖRSÖRJNINGS INGÅNG. MAX-5 centralen har en step-down AC transformator monterad i kapslingen med en egen säkring på 0,5 Ampere monterad på ett litet separat kretskort. 230 VAC skall anslutas till 220 VAC plinten på det lilla kretskortet. Transformatorn (14 VAC) är ansluten till 14 VAC plinten på huvudkretskortet. FÖRBIKOPPLINGSINGÅNG. Denna ingång (plint 17 och 18) är avsedd för TILL/FRÅN slag av MAX-5 antingen på själva centralen eller från någon fjärrstyrning. Förbikopplingen kan vara såväl pulsstyrd som bistabil, vilket avgöres med DIP-omkopplaren SW6 (Se DIP-kontakt). Vid radiobaserad förbikoppling via handsändare eller trådlös kodförbikopplare CL-4W programmeras denna ingång till pulsstyrning. VARNINGSSUMMER. Modulerad signal för att erhålla ett flertal olika varningskaraktärer, för drivning av en summer, finns mellan plint 10 (BUZ) och 13 (+). Den pulsade signalutgången är tillräcklig för att driva en piezoelektrisk summer, placerad i centralapparaten eller i anslutning till in- och utpasseringen. 1. Utpasseringsvarning: när denna aktiveras avger summern ett kort tonstöt var 5:e sekund som avslutas under 7 sekunder med snabba tonstötar. 2. Inpasseringsvarning: vid aktivering ljuder summern var 3:e sekund som sedan avslutas med 7 sekunder fast ljud. 3. Automatisk tillkopplingsvarning (Se automatiskförbikoppling): när systemet tillkopplas och funktionen automatisk blockering startar, hörs två alternerande toner under 12 sekunder. Denna funktion är mycket användbar om behörig via lysdioderna ej uppmärksammat att någon sektion ej var intakt vid tillkopplingstillfället. (Se Lysdiodsindikering LED). UTGÅNGAR. HÖGTALARE. MAX-5 har inbyggd drivning av sirenhögtalare skyddad med 1,5 A säkring på huvudkortet. SPK plinten (plint 15 och 16) kan driva en 4-ohms/8 Watts högtalare eller två 8-ohms/5 Watts högtalare som ansluts parallellt. Det är enkelt att urskilja om larm kommer från sektion 1 till 4 då detta ljud är svängande och larm från sektion 5 har ett tvåtonsljud. NOTERA: Om sektion 5 aktiveras då någon av sektionerna 1,2,3 och 4 redan är aktiverade, har sektion 5 högre prioritet varvid det svängande ljudet övergår till tvåtoners ljud (detta under förutsättning att DIPkontakten SW5 står i läge ON). LARM Två transistorutgångar, AL1 och AL2, som båda klarar upp till 100mA, är till för styrning av externa reläer. Varje utgång är skyddad av ett 18-ohms seriemotstånd. Larmutgång AL1 aktiveras vid larm från sektion 1-4. Ger - (minus) vid larm. Larmutgång AL2 aktiveras vid larm från sektion 5 (24-timmars sektion). Ger - (minus) vid larm. INDIKERING SYSTEMET AKTIVERAT. Denna transistorutgång kan användas vid fjärrstyrning för indikering när systemet är aktivertat. Lysdioden med 1k ohms motstånd i serie skall anslutas mellan plint 8 (ARM) och 13 (+) på MAX-5. SUMMAINDIKERING FÖR SEKTIONSSTATUS. Detta är en transistorutgång som kan användas vid fjärrstyrning. Om en eller flera sektioner är påverkade, kommer lysdiod ansluten till summautgången att blinka. Om en sektionsdiod på centralapparaten lyser fast (larm minne) och en annan diod (LED) blinkar, kommer dioden ansluten till summautgången att lysa fast. Om alla sektioner är intakta och ingen påverkan har skett under den senaste tillkopplingen kommer lysdioden på summautgången att vara släckt. Denna diod (LED) med ett 1 k OHMs motstånd i serie skall anslutas mellan plint 9 (STA) och 13 (+) på MAX VDC UTGÅNG. Denna utgång klarar max 300 ma från plint 13(+) och 14(-)är avsedd för detektorer eller annan utrustning. Skyddad med en 0,5 A säkring på kretskortet. KOMMUNIKATIONSINTERFACE. COMM.OUT anslutning på huvudkretskortet är en 6- pinnars kontakt som fungerar som interface mellan MAX-5 och en speciell uppringare från Visonic Ltd. Varje kontakt är parallellt ansluten till motsvarande terminalutgång utom kontakt No.4 (Se ANSLUTNING COMM.OUT KONTAKTEN för anslutning). Extronic AB Tel:

3 LYSDIODINDIKERING. Sektionsstatus/minnesindikering. Fem röda lysdioder monterade på kretskortet, en för vardera sektionen. Varje diod fungerar både som sektionsstatus och larmminne enligt nedanstående beskrivning. DAGLÄGE (ej aktiverat) De röda dioderna indikerar status för respektive sektion: Släckt = Sektionen är OK. Snabbt blinkande: Sektionen är påverkad, så snart detta rättas till slocknar dioden. Fast sken = Minnesindikering - denna sektion har givit larm under den sista tillkopplingen; vid nästa tillkoppling kommer dioden att slockna. NATTLÄGE (aktiverad) De röda dioderna indikerar status för repsektive sektion: Släckt= Sektionen är OK. Snabbt blinkande= Sektionen är påverkad eller automatiskt förbikopplad. När sektionen är återställd övergår dioden till fast sken. Fast sken= Minnesindikering - denna sektion har givit larm tidigare men påverkan ligger inte kvar (sektionen är OK). TILLKOPPLINGSINDIKERING (SYSTEM ON). En grön diod (LED) på kretskortet lyser vid tillkoppling av anläggningen (läge ON). Denna diod indikerar också att strömförsörjningen fungerar, vid AC bortfall slocknar dioden. BATTERISTATUSINDIKERING. Automatisk batterikontroll under last, sker vid såväl till- som frånkoppling av anläggningen. Resultat av denna test ges via den gula dioden, som lyser fast om batteriet är i god kondition och lyser svagt eller inte alls om reservkraften är dålig. SPECIALFUNKTIONER. SEKTIONSFÖLJDFÖRDRÖJNING. Sektion 1,2 och 3 kan konverteras till sektionsföljdsfördröjning genom att DIP-kontakten SW4 ställs i läge ON. En följdssektion är en villkorligt fördröjd sektion som har en vanlig utpassagefördröjning men där inpasseringsfördröjningen endast fungerar om den sker via den normalt fördröjda sektionen (sektion 4). Funktion är användbar i de fall när detektorer är anslutna till direktlarmade sektioner som finns på väg in i objektet och fram till centralapparaten. Inpasseringsfördröjningen startar när sektion 4 passeras och varar under den förinställda tiden (Se DIPkontakt enheten). Tillträde genom någon annan sektion kommer omedelbart att förorsaka ett larm. Frånkoppling av sektionsföljd sker genom att brytaren SW4 ställs i läge OFF. SW 4 har ytterliggare en funktion, i ON-läge fås en aktiveringstid vid tillkoppling i 1 minut. I OFF-läge kopplas anläggningen omedelbart Till. AUTOMATISK BORTKOPPLING AV SEKTION. Denna funktion inkopplas genom att DIP-kontakten SW7sätts i läge ON. När detta är gjort, kommer en sektion (eller sektioner) som är påverkade vid tillkopplingstillfället automatiskt att bortkopplas och övriga att vara aktiva. Dioden för respektive sektion kommer att blinka samtidigt som summer kommer att ljuda för att visa var detta har skett. (Se VARNINGS SUMMER). Ej berörda sektioners lysdioder förblir släckta. En förbikopplad sektion som återgår till slutet läge kommer automatisk att bli aktiverad. FÖRBIKOPPLING MED FJÄRRSTYRNING. Efter som påverkade sektioner automatisk kan kopplas bort när centralapparaten är aktiverad, kan sektioner bortkopplas genom att en brytare kopplas in i slingan. En sektionsbrytare kopplas i serie med slingan för respektive sektion, på samma sätt som en detektor. När centralapparaten senare tillkopplas, kommer den påverkade sektionen automatisk att bortkopplas. Ett eventuellt senare försök att koppla bort en tidigare aktiverad sektion kommer omedelbart att utlösa larm. Sektionsomkopplaren kan placeras var som helst i slingan, även i centralapparaten. LARMTID När larm har utlösts, kommer sirenutgångarna att vara aktiverade i c:a 3 minuter och sedan stängas av - under förutsättning att påverkad sektion har återgått till normalt läge och att övriga sektioner är opåverkade. Om automatisk förbikoppling (AUTO SHUNT) har valts före tillkoppling av anläggningen, tystnar sirenen efter 3 minuter och sektionen kommer automatiskt att bortkopplas om larmorsaken kvarstår. Ett larm som utlösts från sektion 5 (brand, sabotage eller överfall) tystnar inte av sig självt. Avstängning sker på följande sätt: Om larmet avges när systemet är frånkopplat: till - från koppla (ARM-DISARM) centralapparaten. Om larmet sker vid tillkopplad anläggning: från - till - från koppla (DISARM-ARM-DISARM) centralapparaten. Extronic AB Tel:

4 SEKTIONS TEST. Alla detektorer i ett system skall regelbundet testas, ställ DIP - kontakten SW8 i läge ON och påverka respektive sektion, en i taget. När en detektor aktiveras, kommer sirenen att ljuda under 1 sekund och respektive sektionsdiod kommer att övergå i fast sken. Avsluta testen med att återställa SW8 i läge OFF. DIP-KONTAKTEN En 8 positioners DIP-kontakt möjliggör för användaren att välja följande funktioner: SW1 - Inpasseringsfördröjning. SW2 - Inpasseringsfördröjning. SW3 - TILL/FRÅN-kopplingsvarning (Siren test). SW4 - Sektionsföljdsfördröjning/Aktiveringstid SW5 - Frånkoppling siren sektion 5. SW6 - Val av förbikoppling. SW7 - Automatisk bortkoppling av felaktig sektion SW8 - Sektions test. 1. SW1 och SW2: Inpasseringsfördröjningen inställs genom en kombination av SW1 och SW2. Fördröjningstiden måste ställas så att tillräcklig tid erhålles för att hinna fram till centralapparaten för frånkoppling. Inställning enligt följande: SW1 SW2 Fördröjning OFF OFF 10 sekunder. ON OFF 20 sekunder OFF ON 35 sekunder ON ON 60 sekunder. SW3: Genom att ställa brytaren i läge ON sker automatisk test av sirenerna. När SW3 är ON, kommer högtalarna som är anslutna till SPK-plinten att avge en signal vars styrka kommer öka för varje sekund när cetralapparaten tillkopplas och minska i ljudstyrka varje sekund vid frånkoppling. SW4: Denna DIP-kontakt ställd i läge ON, konverterar sektion 1,2 och 3 till sektionsföljd, vilket betyder att inpasseringsfördröjning följer vid inpassage via sektion 4 in i andra sektioner. (för detaljerad beskrivning se Sektionsföljdsfördröjning). SW5: Genom att ställa brytaren SW5 i läge OFF blir sektion 5 ett tyst larm. Utgång AL2 som också tillhör sektion 5, påverkas ej utan aktiveras normalt. SW6: Genom att ställa brytaren SW6 i läge ON fungerar förbikopplingen med en momentan kontakt. I läge OFF blir funktionen som en normal fjärrmanöver via tillhållarlås eller andra förbikopplare med bistabil funktion. SW7: Om SW7 ställs i läge ON, kommer direktlarmade sektioner som är påverkade vid tillkoppling automatiskt att bortkopplas. I läge OFF kommer bortkoppling ej att ske (Se AUTOMATISK FÖRBI- KOPPLING för ytterligare information). SW8: När SW8 står i läge ON kan alla sektionerna testas med centralapparaten i frånkopplat läge. För info om sektionstest se SEKTIONSTEST. De två testplintarna på kretskortet är parallellt anslutna till SW8. Det är möjligt att ställa SW8 i läge OFF och ansluta ett par kablar till plinten och förlägga en extern sektionstest kontakt på lämplig plats, denna ansluts till stiftkontakt snett ned till höger om SW8. INSTALLATION. Installera centralapparaten i ett skyddat område, lätt åtkomlig dock ej synlig men i anslutning till 220 volts uttag. Tag upp de förberedda hållen i över eller underkant som passar bäst för installationen. Montera kapslingen med hjälp av de 4 hålen i bakstycket. VARNING anslut ej 220 volt eller batteri förrän övrig installation är avslutad. Anslutningar framgår av schema på omstående sida. Förutom sirentest är funktionen värdefull vid radiostyrd TILL- och FRÅN koppling eller vid användning av kodförbikopplare. Extronic AB Tel:

5 CENTRAL KORTETS ANSLUTNINGAR. 1 och 7. Gemensam minus (-) plint. Varje sektions detektor anslutet mellan en av dessa och aktuell sektionsplint. 1-3.Z1 (sektion 1 - direktlarmande) anslut brytande kontakter NC mellan plint 1 och Z2 (sektion 2 - direktlarmande) Anslut brytande NC kontakter mellan plint 1 och Z3 (sektion 3 - direktlarmande) anslut brytande NC kontakt mellan plint 5 och Z4 (sektion 4 - fördröjd) Anslut brytande NC kontakt mellan plint 6 och Z5 ( sektion 5-24 timmars) Anslut sabotage kontakt eller överfallskontakter med brytande funktion NC mellan plint 1 och ARM (anläggningen tillkopplad) indikering. Möjliggör fjärrindikering för tillkoppling. Anslut lysdiod (LED) med 1 k ohms mostånd i serie mellan plint 13 (+) och 9 (-) STA (sektions status) utgång. Ger status summa indikering. Anslut lysdiod med 1 k ohms motstånd i serie mellan plint 13 (+) och 9 (-) BUZ (summerutgång). Anslut en piezoelektrisk summer mellan plint 10 (summer signal) och 13 (+) AL-1 (larm från sektion 1-4) Över dessa plintar kan relä anslutas. Ger - (minus) vid larm AL-2 (larm från sektion 5) Här kan relä anslutas mellan dessa plintar. Ger - (minus) vid larm VDC (extra utgång) Klarar upp till max 300 ma för extrautrustning mellan plint 13 (+) och 14 (-) SPK (högtalarutgång) Anslut 4 eller 8ohms högtalare mellan plint 15 (+) och 16 (pulsad -) KEY (förbikoppling) Anslut en nyckelbrytare mellan dessa plintar för till/frånkoppling av centralapparaten lokalt eller fjärrstyrning BAT (reservkraft) Använd 12 VDC blyackumulator. Anslut mellan plint 18 (-) och 19 (+) VAC (nätspänningsingång AC) MAX-5 centralmodul får 14 VAC från trafon via dessa plintar. RELÄMODULER SPÄNNINGSMODUL 220 VAC = Plintar för nätspänning. GND = Jord. COMM.OUT ANSLUTNING. 1 AL1-larmutgång 1. 2 AL2-larmutgång 2. 3 ARM-utgång för aktivering. 4 AC spänningsbortfallsutgång VDC extra försörjning. 6 0 Volt jordanslutning. Som extra tillbehör finns två stycken relämoduler för att anpassa centralen till extra utrustning som kräver en potentialfri växlande utgång. Relämodulerna innehåller ett strömbegränsningsmotstånd (RL-1A) eller en säkring (RL-1B). Strömbegränsningsmotståndet användes vid laddning av sirener med inbyggd reservkraft och den med säkring när yttre enheter som skall nyttja laddning och reservkraft från centralen skall tillkopplas. Extronic AB Tel:

6 TEST OCH KONTROLL. 1. Kontrollera att samtliga anslutningar och att DIPkontakterna är anslutna enligt önskemålen. 2. Ställ nyckelbrytaren i läge OFF. 3. Anslut 12 Volts Ackumulatorn till röd (+) och svart till (-). Observera polariteten. 4. Anslut jord till GND plinten i strömförsörjningsenheten. 5. Anslut spänningen AC till 220 VAC plinten i strömförsörjningsenheten. NOTERA: Vi rekommenderar att anslutning av nätspänning sker från ostörd källa. 6. Bygla ej använda sektioner. 7. Ställ nyckelbrytaren i läge ON. Om spänning AC är inkopplad, kommer den gröna lysdioden (LED) att tändas och de 5 statusindikeringarna skall ej lysa (under förutsättning att dessa sektioner ej är påverkade). 8. Kontrollera var och en av detektorerna för repektive sektion. Gör denna kontroll i såväl ARM/DISARM läge. Kontrollera funktionen av samtliga 5 röda status/-minnes dioder och larmutgångarna. NOTERA: För exakt funktion se tidigare beskrivning. 9. Sätt inpasseringsfördröjningen till den tid som önskas. 10. Koppla bort spänningen. Repetera testen och kontrollera reservkraftackumulatorn. Den gröna dioden kommer inte att lysa vilket indikerar spänningsbortfall. Centralapparaten skall dock fungera normalt på enbart reservkraften. 11. Anslut åter spänningen (AC). 12. Koppla bort (+) polen på batteriet och kontrollera att c:a 13,8 Volt DC finns mellan plint 19(+) och 18 (-). 13. Anslut åter batteri (+) till plinten. FELSÖKNING. INGET GRÖNT LJUS NÄR CENTRALAPPARATEN ÄR I LÄGE ON. Spänning bruten - kontrollera huvudspänningen 220 VAC och dess säkring. Säkring AC spänning trasig - kontrollera 0.5 A säkringen på spänningsmodulens ingång. Felaktig nyckelbrytare - kontrollera nyckelbrytarens funktion. Felaktig trafo - kontrollera att 14 VAC finns mellan plint 13 och 14. INGET GULT LJUS ELLER MYCKET SVAGT LJUS UNDER IN- OCH UTPASSERINGSFÖRDRÖJNING. Batteriet är urladdat - kontrollera batteristatus. Batteri felaktigt inkopplat - kontrollera polaritet. Laddare ur funktion - koppla ifrån centralapparaten, koppla bort batterianslutningen och Extronic AB Tel:

7 mät mellan röd och svart ledare. Det skall vara c:a 14 VDC om AC försörjningen är korrekt. INGET LJUD FRÅN HÖGTALARNA. Säkringen trasig. Kontrollera 1.5A säkringen på kretskortet och byt vid behov. Om den går söder igen, kontrollera eventuell kortslutning i högtalarna. Trasig högtalare - koppla bort högtalarna från plinten och mät resistansen. Normalt skall den ej vara högre än 3 ohm. IN/UTPASSERINGS SUMMERN FUNGERAR EJ. Kontrollera summerns anslutning, plint 10 och 13. Kontrollera summerns polaritet. STATUS/MINNESDIODERNA SLOCKNAR EJ. Felaktig anslutning av detektorer. - Tag bort kablarna från felaktig slinga och bygla sektionen. Vrid nyckelbrytaren momentant till ON och sedan åter till OFF. Om dioden nu slockar betyder det att denna sektions detektor är påverkad eller att anslutningen är felaktig. Kontrollera samtliga detektorer i denna felaktiga sektion. Kontrollera att det finns 12 Volt vid varje ingång till respektive detektor i den felaktiga sektionen. INGEN 12 VDC FÖRSÖRJNING. 0.5A säkringen trasig på kretskortet. Om säkringen åter går sönder efter byte - kontrollera om eventuell kortslutning föreligger i 12 VDC anslutningen till extra enheterna/detektorerna. Extronic AB Tel:

8 SPECIFIKATIONER. Direkt: 3 (programerbara till sektionsföljd) Fördröjd: 1 24-timmars: 1 Fördröjning vid inpassering: 10,20,35, och 60 sekunder valbart Utpasseringsfördröjning: Fast, 60 sekunder Larmtid: ca 3 minuter Lysdiodsindikering: Sektionsstatus - 5 röda lysdioder (LED). Batteristatus - gul diod. Strömförsörjning status - grön diod Strömförsörjning: 230 VAC Transformator utgång: 14 VAC, 20 VA Extra DC utgång: 12 VDC, 300 ma Säkringar: 230 VAC ingång: 0,5 A. 12 VDC extra utgång: 0,5 A Högtalarutgång: 1,5 A Laddningsbart reservkraftbatteri: blyackumulator 12V upp till 6Ah Högtalarutgång: Kan driva en 4-ohm/8 watts högtalare eller två 8 ohm/5 watt parallellkopplade högtalare Reläutgångar: Begränsade till 100 ma, varje utgång skyddad av 18 ohm serie motstånd Mått: Kapsling 216 x 292 x 79 mm. Kretskortet 125 x 70 mm. Vikt: 2,4 kg Anslutning av blixtfyr till centralapparat MAX-5 Reläkortmed bistabilt relä best.nr NO NC C NO NC C Spole Spole Blixtfyr Inkoppling av blixtfyr med självhållning. Återställning sker vid frånslag. Kopplingsplint i centralapparat MAX-5 Extronic AB Tel:

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT 200 VA transformer Säkringskort PSV-FB6 6st avsäkrade utgångar 24V 1A Strömförsörjning 24 VDC series E700 Beskrivning E700 är en strömförsörjningsenhet designad för Siemens 2010 system. Det har följande

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD

BRUKSANVISNING CARGARD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 650S Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 650 S CSD 97-06-10 CARGARD 650 S är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken vad gäller

Läs mer

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Försäljning och support Rutab AB Tel: 0380-55 50 60 Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö order@rutab.se http://www.rutab.se Utvecklad och tillverkad av: Cabinova AB

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen!

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Styr 4 kanaler med trådlösa vägguttag Varje kanal kan ha många uttag Automatisk frostsäkring Temperaturmätning Allt

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-01-25 Gällande: Kopplingskort 55027 (4-knappsmanövrering) Kopplingskort 55027 rev.5. En vidareutveckling

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Funktion: Brandgasspjällstyrning m. rökdetektor SIOX-modul: 8SC1:004 Processbild: 8SC1_004.DFF Inkopplingsbeskrivning Inkoppling spjällmotor med S1-S6 som lägesindikering.

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon INSTALLATIONSMANUAL Hisstelefon 1 Allmänna anvisningar. Torps t620 hisslarm kommunicerar med omvärlden med hjälp av GSM 900/1800 systemet. Detta innebär att antennen vid sändning utstrålar radiovågor med

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

artnr. C4204 ATLAS KODLÅS ENKEL

artnr. C4204 ATLAS KODLÅS ENKEL Manual artnr. C4204 ATLAS KODLÅS ENKEL Läs instruktionerna noggrant före installation och användande Sida 1 Introduktion IP-65 klassat kodlås Strömkälla Kodlåset drivs med en växel- eller likströmstransformator

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket Brandvarningsanläggningar för lantbruket Installationsmanual för IRS-3 ver. 2.3, August 2007 SIDA 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Kontakter.7 Kopplingar på IRS-3 8 Batteri..10 Montering av IRS-3.11

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Bruksanvisning, Utgåva 6. Fordonsdetektor typ DB312

Bruksanvisning, Utgåva 6. Fordonsdetektor typ DB312 Bruksanvisning, Utgåva 6 Fordonsdetektor typ DB312 Innehåll Teknisk data...2 Beskrivning för installation av markslingor för fordonsdetektor...3 Allmänt... 3 Spår för slingan... 3 Slingans förläggning...

Läs mer

Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1

Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1 Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1 Se till att denna vägledning finns tillgänglig i centralen! Version: Februari 2014 INSTALLATIONSANVISNING Tekniska bilagor och monteringsanvisningar

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

DS7240V2 Centralapparat

DS7240V2 Centralapparat Inbrottslarm DS7240V2 Centralapparat DS7240V2 Centralapparat Åtta fasta sektioner Åtta schemalagda händelser kan programmeras RF-kompatibel Upp till 32 användare med fjärrkontroller (tillbehör) Fyra programmerbara

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

n-abler PRO JOYSTICK Handledning

n-abler PRO JOYSTICK Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO JOYSTICK För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer